Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

E-mail Print

Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương, sự năng động, sáng tạo của đội ngũ những người làm thư viện, hoạt động của ngành Thư viện Việt Nam đã có nhiều thay đổi tích cực cả về số lượng và chất lượng phục vụ rộng rãi cộng đồng, bám sát nhu cầu thông tin, học tập, nghiên cứu, giải trí của mọi tầng lớp nhân dân trong từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ngày 01/12/2015, Vụ Thư viện đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Tham dự Hội thảo về phía các cơ quan Trung ương có ông Vũ Công Hội – Vụ trưởng Vụ Văn hoá – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, bà Nguyễn Thị Sáu – Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Nguyễn Công Hinh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Đào Mạnh Thắng – Phó Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, ông Phan Hữu Phong – Giám đốc Ban Quản lý dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và Internet công cộng tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông. Về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ông Huỳnh Vĩnh Ái – Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, bà Vũ Dương Thuý Ngà – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thư viện, bà Trần Thị Bích Huyền – Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá Dân tộc, bà Nguyễn Ngọc Anh – Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, ông Phạm Thế Khang – Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, đại diện các Cục, Vụ, đơn vị trong Bộ, đại diện Lãnh đạo các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch địa phương, các thư viện tỉnh, thành phố, trung tâm thông tin - thư viện các trường đại học, thư viện chuyên ngành, các cơ sở đào tạo ngành thư viện - thông tin, các chuyên gia trong lĩnh vực thư viện…

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động của ngành Thư viện Việt Nam trong việc phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trong thời gian qua, đồng thời xác định phương hướng, vai trò và nhiệm vụ của từng loại hình thư viện, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trong những năm tới.

Các tham luận và ý kiến của đại biểu trình bày tại Hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến thực trạng hoạt động của các loại hình thư viện trong việc phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của từng địa phương, từng ngành, từng lĩnh vực; Những yêu cầu đặt ra trong quản lý nhà nước về thư viện; Xây dựng và phát triển vốn tài liệu, tổ chức các dịch vụ trong thư viện; Chia sẻ nguồn lực giữa các thư viện; Đào tạo nguồn nhân lực thư viện đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ; Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện…

Một số hình ảnh cùng sự kiện:

Toàn cảnh Hội thảo

Ông Huỳnh Vĩnh Ái – Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc Hội thảo


Bà Vũ Dương Thuý Ngà - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thư viện phát biểu đề dẫn Hội thảo

Tham luận của bà Nguyễn Thị Hoa – Giám đốc Thư viện tỉnh Đồng Tháp

Tham luận của bà Vũ Thuý Hậu – Phụ trách Thư viện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tham luận của TS. Nguyễn Ngọc Minh – trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tham luận của bà Hà Kim Dung –Thư viện KHTH thành phố Hồ Chí Minh

Tham luận của ThS. Lê Bá Lâm – Trung tâm Thông tin-Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ông Nguyễn Xuân Thanh – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá phát biểu tại Hội thảo

Ông Phạm Thế Khang – Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Bà Nguyễn Ngọc Anh – Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

__________

Tin và ảnh: Thanh Hà


Đọc thêm cùng chuyên mục: