Công đoàn TVQG phát động thi đua đột xuất Bầu chọn vịnh Hạ Long

E-mail Print
Hưởng ứng Kế hoạch thi đua đột xuất “Bầu chọn vịnh Hạ Long là Kỳ quan Thiên nhiên mới của Thế giới” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, Thư viện Quốc gia Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động Bầu chọn vịnh Hạ Long là Kỳ quan Thiên nhiên mới của Thế giới, thời gian từ 11h11’ ngày 11/10/2011 đến 11h11’ ngày 11/11/2011, dưới 02 hình thức: Trực tiếp tại trang web http://www.new7wonders.com/ và qua tin nhắn điện thoại di động (qua số tổng đài 147).

Cuộc bầu chọn lần này được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 11h11’ ngày 11 đến 11h11’ ngày 14/10/2011; giai đoạn 2 từ 14/10/2011 đến 11h11’ ngày 11/11/2011.

* Kết quả giai đoạn 1: Từ 11h11’ ngày 11/10/2011 đến 11h11’ ngày 14/10/2011) Thư viện Quốc gia Việt Nam đã đạt được:

  • 97% viên chức, hợp đồng lao động có sử dụng điện thoại di động (qua số tổng đài 147) tham gia nhắn tin nhiều lần bầu chọn cho vịnh Hạ Long.
  • 100% viên chức, hợp đồng lao động có sử dụng thư điện tử bầu chọn cho vịnh Hạ Long qua đường Internet.

* Kế hoạch thực hiện giai đoạn tiếp theo:

Mục tiêu:

  • 100% viên chức, hợp đồng lao động có sử dụng điện thoại di động tham gia nhắn tin bầu chọn cho vịnh Hạ Long (nhắn tin nhiều lần qua điện thoại di động).
  • 100% viên chức, hợp đồng lao động có sử dụng thư điện tử bầu chọn cho vịnh Hạ Long qua đường Internet.
Phương thức thực hiện:
  • Tiếp tục thông tin tới các phòng trong đơn vị, vận động tất cả viên chức, người lao động hàng ngày dành 1 phút để nhắn tin bầu chọn cho vịnh Hạ Long qua điện thoại di động.
  • Động viên cá nhân viên chức, hợp đồng lao động tiếp tục sử dụng các hộp thư cá nhân để bầu chọn cho vịnh Hạ Long qua đường internet.
  • Khuyến khích gia đình, bạn bè cùng tham gia vào việc bầu chọn cho vịnh Hạ Long.
  • Tiếp tục tuyên truyền về hoạt động Bầu chọn cho vịnh Hạ Long trong các cuộc họp lãnh đạo mở rộng và các cuộc họp định kỳ hàng tháng của chi bộ, Đảng bộ.
  • Vận động bạn đọc sử dụng Thư viện Quốc gia Việt Nam tham gia bầu chọn cho Vịnh Hạ Long.
Hình ảnh các đoàn viên hướng dẫn bầu chọn vịnh Hạ Long tại Thư viện Quốc gia Việt Nam:
binh-chon-cho-vinh-ha-long-1.jpg
binh-chon-cho-vinh-ha-long-2.jpg
binh-chon-cho-vinh-ha-long-3.jpg
binh-chon-cho-vinh-ha-long-4.jpg
binh-chon-cho-vinh-ha-long-5.jpg
_________________________
Tin và ảnh: Hùng Mạnh

Đọc thêm cùng chuyên mục: