Dịch vụ tư vấn thông tin

E-mail Print

Tư vấn bạn đọc trong việc định hướng các nguồn tin tại Thư viện Quốc gia hoặc tại các thư viện khác trong và ngoài nước, phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu

Các hình thức tư vấn thông tin hiện có:

  •         Qua website thư viện [link]:
  •         Qua điện thoại [chi tiết]:
  •         Qua E-mail [link]:
  •         Qua Yahoo Messenger [link]
  •         Qua web form [link]
  •        Trực tiếp tại trụ sở Thư viện [link]: 

Liên hệ: [Phòng Tin học], [Phòng Thông tin – Tư liệu]