Dịch vụ bảo quản tài liệu

E-mail Print
  • Tư vấn tổ chức, quản lý và bảo quản kho tàng, tài liệu bao gồm: cơ sở hạ tầng, môi trường vi khí hậu, thiết bị lưu trữ, tổ chức và quản lý, các giải pháp xử lý bảo quản tài liệu.
  • Chống mối, mọt, vi sinh vật gây hại
  • Bảo quản và vệ sinh kho tàng, tài liệu.
  • Xử lý tu bổ, phục chế các dạng tài liệu giấy hư hại gồm các công đoạn tùy chọn.
  • Đóng tập bìa cứng, mềm các loại tài liệu cũ và mới.
  • Chuyển dạng tài liệu từ vi phích sang giấy, dạng giấy sang dạng số
  • Nhân bản tài liệu.

Liên hệ: [Phòng Bảo quản tài liệu]