Phòng Bổ sung, Trao đổi

E-mail Print

Chức năng:

  • Nghiên cứu tình hình xuất bản ở nước ngoài, xác định diện bổ sung tài liệu nước ngoài. Thu thập, lựa chọn các loại hình tài liệu nước ngoài và trong nước bằng các hình thức mua, trao đổi và nhận biếu tặng.

Nhiệm vụ:

  • Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn tài liệu. Sưu tầm, chọn lọc, đặt mua, trao đổi, nhận biếu tặng tài liệu nước ngoài theo đúng diện bổ sung của TVQG.
  • Thực hiện việc lựa chọn, gói gửi và trao đổi tài liệu trong và ngoài nước theo định hướng của Bộ VHTTDL
  • Lựa chọn, đăng ký tài liệu nhận về và giao cho các phòng có liên quan xử lý kỹ thuật nghiệp vụ
  • Tổ chức việc mượn và cho mượn tài liệu với nước ngoài nhằm phục vụ công tác nghiên cứu trong nước và giới thiệu văn hoá Việt Nam với nước ngoài
  • Tiếp nhận tài liệu biếu tặng từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, tiến hành phân phối tới các thư viện thụ hưởng trong nước (theo yêu cầu)
  • Tổ chức, sắp xếp, bảo quản và quản lý kho dự trữ trao đổi
  • Phối hợp với các phòng nghiệp vụ khác, đề xuất việc mua sách báo và các loại hình tài liệu khác để bổ sung hoàn bị cho các kho.
  • Đúc rút kinh nghiệm, xây dựng lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ về lĩnh vực công tác được phân công.