CSDL trực tuyến ProQuest

E-mail Print

http://search.proquest.com/pqcentral/index

csdl-truc-tuyen-proquestProQuest là một cơ sở dữ liệu điện tử do nhà xuất bản ProQuest xây dựng với gần 30.000 luận văn toàn văn, hơn 44.000 hồ sơ doanh nghiệp (Hoover’s Company Records), hơn 3.000 báo cáo công nghiệp (Snapshots Series), hơn 11.250 tạp chí (8.400 tạp chí toàn văn, 479 báo toàn văn); hơn 60 nguồn học liệu tham khảo gồm Brookings Paper, OEF, Career Guide, Occupational Outlook Handbook với chủ đề chính gồm 160 chuyên ngành, lĩnh vực khác nhau;

ProQuest được hỗ trợ nhiều thứ tiếng khác nhau: Anh. Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nhật…

(Bạn đọc sử dụng dịch vụ tại phòng đọc Đa Phương tiện – tầng 2 Nhà D và Phòng đọc dành cho Nhà nghiên cứu & Doanh nhân Tầng 3 Nhà D)

Xem thêm các CSDL trực tuyến khác hiện có tại TVQG:

 

opac
luan-an-tien-si

bao-tapchi

sach-dong-duong han-nom
         
csdl-truc-tuyen-proquest
igpoup
csdl-wilson
SAGE journals

SAGE research methods

ProQuest iGroup Pub.Books Wilson