CSDL Tổng hợp WILSON

E-mail Print

csdl-wilsonCSDL, bao gồm 10 chủ đề cơ bản như: Khoa học Thông tin-Thư viện, Khoa học kĩ thuật ứng dụng, Nghệ thuật, Khoa học xã hội, Giáo dục, Nhân chủng học... Đây là một hệ CSDL đa cấu trúc cung cấp cho người sử dụng nội dung hoàn chỉnh về các chỉ số, bản tóm tắt và đầy đủ các tài liệu, văn bản. Đây là CSDL trên đĩa CD-ROM được thư viện mua và cài đặt trong một máy chủ đặt tại phòng đọc Đa Phương tiện, để truy cập vào CSDL này, bạn đọc phải đọc trong mạng LAN thư viện và không thể truy cập trực tuyến.

(Bạn đọc sử dụng dịch vụ tại phòng đọc Đa Phương tiện – tầng 2 Nhà D và Phòng đọc dành cho Nhà nghiên cứu & Doanh nhân Tầng 3 Nhà D)

 

Xem thêm các CSDL trực tuyến khác hiện có tại TVQG:

opac
luan-an-tien-si

bao-tapchi

sach-dong-duong thang-long-ha-noi han-nom
 
 
       
csdl-truc-tuyen-proquest
csdl-truc-tuyen-keesings ebm igpoup csdl-wilson
Springerimages  ProQuest  Keesings European Books iGroup Pub.Books Wilson