Nội dung và nguyên tắc hướng dẫn thiếu nhi đọc sách trong thư viện

E-mail Print

Đọc sách là một loại hoạt động tinh thần hết sức phức tạp của cá nhân, có sự tham gia của các yếu tố tâm lý: cảm giác, tri giác, biểu t­ượng, trí nhớ, t­ư duy... trong đó ngôn ngữ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Là một loại hoạt động bên trong bị chi phối bởi tính chất các quá trình tâm lý của cá nhân và hệ thống tri thức kinh nghiệm của họ, hoạt động đọc hư­ớng vào làm thay đổi chính chủ thể. Kết quả của hoạt động đọc là tri thức, giá trị thẩm mỹ, kinh nghiệm xã hội trong sách báo đư­ợc chủ thể lĩnh hội đã tác động, cải biến năng lực và các phẩm chất của chính chủ thể, trong khi đó đối tư­ợng của hoạt động, tức là nội dung tri thức, kinh nghiệm trong sách báo không hề bị hao mòn hay mất mát đi.

Sách thiếu nhi với đặc trưng phản ánh hiện thực khách quan bằng hình tượng nhân vật và ngôn ngữ biểu cảm, phù hợp với tâm lý lứa tuổi thiếu nhi đã trở thành một phương tiện đặc biệt quan trọng, tác động tích cực tới sự phát triển các phẩm chất đạo đức (đức) cũng như  năng lực (tài) - hai mặt cơ bản của nhân cách con người cho các em. Tuy nhiên, sách thiếu nhi sẽ chỉ phát huy tác dụng giáo dục đầy đủ nếu các em biết lựa chọn sách có nội dung tư tưởng tốt, giá trị nghệ thuật cao, hiểu và lĩnh hội tri thức trong sách một cách đúng đắn. Ngược lại, sách báo đồi truỵ, kích động bạo lực và năng lực cảm thụ kém sẽ có tác hại không nhỏ tới nhân cách đang trưởng thành của các em. Hướng dẫn các em đọc sách vì vậy là một yêu cầu cấp thiết với tất cả những ai quan tâm tới giáo dục thế hệ trẻ, trong đó có các cán bộ thư viện thiếu nhi.

Nội dung hướng dẫn thiếu nhi đọc sách trong thư viện:

Hướng dẫn thiếu nhi đọc sách trong thư viện là quá trình tổ chức lại hoạt động đọc, giúp các em hình thành, củng cố và phát triển nhu cầu đọc lành mạnh, điều chỉnh nhu cầu và hứng thú đọc lệch lạc, biến hoạt động đọc sách thành một loại hoạt động th­ường xuyên, có ích cho cuộc sống của các em; rèn luyện cho các em kỹ năng đọc sách: phư­ơng pháp đọc, khả năng lĩnh hội, vận dụng tri thức trong sách vào cuộc sống; đồng thời giáo dục các em thái độ đối xử có văn hoá với sách báo - sản phẩm tinh thần cao quý của nhân loại.

1. Thỏa mãn và phát triển nhu cầu,  hứng thú  đọc sách cho các em

Hoạt động đọc hay việc đọc sách của con ng­ười chỉ có thể đư­ợc thực hiện khi chủ thể thực sự có nhu cầu đọc, đồng thời có sự hiện diện những tài liệu tương hợp với nhu cầu đó. Có thể nói rằng nhu cầu đọc - thái độ của chủ thể với việc đọc như­ một hoạt động sống không thể thiếu đư­ợc - chính là nguồn gốc tạo nên hoạt động đọc sách. Cùng với nhu cầu đọc, yếu tố quan trọng có ảnh h­ưởng tới quá trình đọc sách là hứng thú đọc- thái độ lựa chọn tích cực của chủ thể đối với việc đọc những ấn phẩm có ý nghĩa và có sức hấp dẫn về mặt tình cảm đối với chủ thể, đáp ứng đ­ược những nhu cầu tinh thần của họ. Khi hứng thú đọc xuất hiện, hoạt động đọc có sự tham gia tới mức tối đa của các quá trình tâm lý: chú ý, t­ưởng tượng, trí nhớ, tư­ duy v.v... giúp cho ngư­ời đọc có thể cảm thụ tài liệu ở mức độ cao nhất. Trong trạng thái hứng thú, con ngư­ời có thể dành toàn tâm, toàn ý cho hoạt động đọc. Nhiều em thiếu nhi khi gặp những cuốn sách không những đáp ứng được nhu cầu mà còn đem lại những cảm xúc tích cực đã đọc một cách say sư­a: vừa nấu cơm vừa đọc sách, cơm cháy lúc nào không biết; vừa đi đ­ường vừa đọc sách; ở trong lớp học vẫn tiếp tục đọc sách v.v... Hứng thú giúp ngư­ời đọc tăng cư­ờng khả năng chú ý, t­ưởng t­ượng, tính tích cực của t­ư duy, do đó lĩnh hội sâu sắc hơn nội dung tác phẩm. Nhu cầu đọc và hứng thú đọc có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và nhiều khi có thể chuyển hoá cho nhau. Nhu cầu đọc nếu được thoả mãn bằng những cuốn sách có giá trị khoa học hay giá trị nghệ thuật cao sẽ hấp dẫn, lôi cuốn về mặt tình cảm, tạo nên khoái cảm cho ngư­ời đọc làm xuất hiện hứng thú đọc. Ngư­ợc lại, hứng thú đọc một loại sách, một chủ đề nào đó có thể là cơ sở để hình thành nhu cầu đọc tư­ơng ứng. Nh­ư vậy nhu cầu và hứng thú đọc là nguồn gốc đồng thời là nhân tố kích thích hoạt động đọc sách, làm cho hoạt động đọc đạt  hiệu quả cao hơn.

Nhu cầu, hứng thú đọc của thiếu nhi đang trong quá trình hình thành và phát triển dư­ới sự chi phối của những đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và ảnh hư­ởng của môi trư­ờng sống. Còn ít kinh nghiệm sống, đôi khi do tác động của môi trường xã hội không lành mạnh, ở các em xuất hiện những nhu cầu, hứng thú  đọc lệch lạc, phiến diện. Sự lan tràn của sách báo, văn hóa phẩm đồi trụy, kích động bạo lực trong giai đoạn chuyển đổi từ cơ chế kinh tế quan liêu bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường ở nước ta những năm gần đây đã có ảnh hưởng không nhỏ tới nhu cầu và hứng thú đọc sách, báo của thiếu nhi. Bên cạnh sự phát triển của những nhu cầu đọc lành mạnh còn tiềm ẩn nguy cơ phát triển các nhu cầu, hứng thú đọc lệch lạc, phiến diện. Truyện võ hiệp mang đậm tính bạo lực vẫn được một số em yêu thích: 15,18%. Đặc biệt, lứa tuổi nhi đồng ít có khả năng phân biệt tốt xấu, dễ bị ảnh hưởng của những tác động bên ngoài lại có xu hướng ham mê loại truyện này hơn lứa tuổi thiếu niên (nhi đồng: 18,08%; thiếu niên: 13,6%).

Chính vì vậy, nhiệm vụ quan trọng của hướng dẫn đọc cho các em trong thư viện là thoả mãn và phát triển những nhu cầu, hứng thú đọc lành mạnh, đồng thời điều chỉnh những hứng thú lệch lạc, phiến diện.  Đối với những nhu cầu lành mạnh, cần giúp các em lựa chọn sách thích hợp, có hệ thống. Đối với những nhu cầu hứng thú đọc lệch lạc, thể hiện thị hiếu không lành mạnh, cần phải khéo léo sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, điều chỉnh theo hướng lành mạnh và hài hoà. Trong quá trình hướng dẫn đọc, cần định hướng cho các em lựa chọn những cuốn sách có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật đồng thời phù hợp với tâm lý lứa tuổi cũng như trình độ hiểu biết của các em. Đặc biệt chú trọng giới thiệu cho các em những tác phẩm văn học thiếu nhi đặc sắc của Việt Nam và nước ngoài, những cuốn sách vừa có giá trị nội dung tư tưởng tốt vừa có giá trị nghệ thuật cao, những tác phẩm đã vượt thời gian và không gian đến với lứa tuổi thiếu nhi của nhiều thế hệ ở nhiều nước trên thế giới.

Đang trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách, thiếu nhi cần được bổ sung tri thức hiểu biết ở nhiều lĩnh vực của cuộc sống, tiếp xúc với nhiều dạng quan hệ xã hội khác nhau. Tri thức phong phú và các quan hệ xã hội đa dạng được phản ánh trong nhiều đề tài và thể loại sách thiếu nhi. Mỗi cuốn sách, mỗi loại sách cung cấp cho các em tri thức và thông tin ở một số lĩnh vực nhất định. Truyện lịch sử bồi dưỡng cho các em thái độ trân trọng và tự hào về những trang sử vẻ vang của dân tộc. Truyện khoa học cung cấp cho các em kiến thức và nuôi dưỡng ước mơ chinh phục thiên nhiên. Truyện về danh nhân giúp các em hiểu và thêm yêu vẻ đẹp của những người đã vượt lên trên khó khăn gian khổ, đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học... Cần tạo điều kiện cho các em đọc sách ở nhiều đề tài, nhiều thể loại bổ sung cho nhau, không hạn chế đóng khung trong một loại sách nhất định, đồng thời giúp các em biết đọc sách một cách có hệ thống, phát triển nhu cầu hứng thú đọc của các em một cách toàn diện, hài hòa.

2. Rèn luyện, phát triển kỹ năng đọc và lĩnh hội sách

Kỹ năng đọc cũng là yếu tố quan trọng tạo nên hiệu quả cao cho hoạt động đọc. Kỹ năng đọc là khả năng hiểu, cảm thụ và lĩnh hội tác phẩm, biến tri thức, kinh nghiệm trong sách thành tri thức, kinh nghiệm của chính mình để có thể vận dụng một cách nhuần nhuyễn trong khi tiến hành các hoạt động sống khác nhau. Kỹ năng đọc phụ thuộc vào nhiều yếu tố: tri thức, kinh nghiệm, năng lực và tính chất các quá trình tâm lý trong mỗi cá nhân là chủ thể của hoạt động đọc, đồng thời cũng là kết quả của quá trình rèn luyện lâu dài của chính họ. Ví dụ, ng­ười có khả năng tập trung chú ý cao, có tri thức kinh nghiệm phong phú sẽ có kỹ năng cảm thụ và lĩnh hội sách báo tài liệu ở mức độ cao. Đặc biệt ở lứa tuổi thiếu nhi, mức độ đọc, viết thành thạo của các em có ảnh hưởng lớn tới việc hình thành và phát triển kỹ năng đọc cho các em.

Theo các nhà nghiên cứu tâm lý đọc sách của thiếu nhi, khả năng cảm thụ sách của các em được thể hiện ở 3 mức độ chính:

- Mức thấp nhất: Nhớ được các chi tiết gây ấn tượng mạnh mà chưa hiểu được nội dung toàn vẹn của tác phẩm.

- Mức trung bình: Hiểu được nội dung tác phẩm (nhớ và kể lại được nội dung). Hiểu nội dung sách là mức độ cao hơn nhớ chi tiết sách.

- Mức cao nhất: Hiểu và rung động sâu sắc với nội dung tác phẩm, đồng thời mong muốn được thể nghiệm những điều mình đã lĩnh hội được trong sách vào cuộc sống.

Một số công trình nghiên cứu xã hội học gần đây cho thấy hầu hết trẻ em Việt Nam ngày nay đều yêu thích đọc sách và có thể đọc ở mọi nơi, mọi lúc, nhưng không phải em nào cũng biết cách đọc và có khả năng lĩnh hội đầy đủ các giá trị trong sách. Kết quả khảo sát việc đọc của thiếu nhi Việt Nam trên phạm vi toàn quốc vào năm 2002 - 2003 của nhóm tác giả đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Thư viện Việt Nam với việc giáo dục nhân cách cho bạn đọc lứa tuổi thiếu nhi” cho thấy, đa số bạn đọc thiếu nhi chỉ đạt mức độ trung bình trong việc cảm thụ sách: 70,94% nhớ nội dung. Số các em đạt mức độ cao trong cảm thụ sách, tức là hiểu và rung động sâu sắc với tác phẩm vẫn còn ở mức độ khiêm tốn: 29,87%. Vẫn còn một số lượng đáng kể các em ở trình độ cảm thụ tác phẩm rất thấp: 17,21%. Ở mức độ cảm thụ thấp, các em chỉ nhớ những chi tiết gây ấn tượng mà không nắm được toàn vẹn nội dung tác phẩm, càng không hiểu được nội dung tư tưởng và giá trị nghệ thuật của tác phẩm.

Chính vì vậy, bên cạnh việc hướng dẫn lựa chọn sách, rèn luyện kỹ năng đọc cho các em là một việc hết sức quan trọng.

Ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên khi các em mới trở thành bạn đọc của thư viện, cán bộ thư viện nên hướng dẫn cách thức đọc để nắm vững nội dung cuốn sách: phương pháp đọc nhanh, đọc lướt, đọc kỹ, tóm tắt nội dung... Trong quá trình các em sử dụng thư viện, cần rèn luyện và phát triển cho các em kỹ năng đọc hiểu và rung động sâu sắc với tác phẩm qua các hình thức thảo luận sách, thi kể chuyện; thi vui đọc sách... Nghe bạn bè kể lại câu chuyện một cách diễn cảm, hoặc nêu ý kiến nhận xét của mình về chủ đề tư tưởng trong tác phẩm hoặc một sự kiện một nhân vật,... các em có dịp so sánh đối chiếu và cải biến nhận thức của mình, từ đó phát triển khả năng lĩnh hội, cảm thụ sách.

Kiến thức của con người tiếp thu được sẽ trở nên vững chắc, nhuần nhuyễn hơn nếu như có cơ hội được vận dụng trong các hoạt động sống. Bởi vậy, cần phải rèn luyện các em phát triển kỹ năng ghi nhớ và vận dụng những điều đã tiếp thu được trong sách vào cuộc sống. Các hình thức hoạt động phong phú trong thư viện sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng này: ghi nhật ký đọc, vẽ tranh theo sách, dạ hội văn học v.v...

3. Hình thành phong cách ứng xử có văn hoá với sách báo

Sách báo là sản phẩm kết tinh các giá trị văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần của thế hệ ngày trước truyền lại cho thế hệ sau. Khi tiếp xúc với tri thức và tư tưởng trong sách chính là các em đã tiếp xúc với tri thức và tư tưởng - kết tinh sức lực, trí tuệ của cha anh, thế hệ trước. Chính vì vậy, các em cần phải ứng xử có văn hóa với sách báo, trân trọng và yêu mến sách báo.

Cần rèn luyện cho các em thói quen giữ gìn cẩn thận sách báo trong khi đọc: không gập gãy sách, bôi bẩn ra sách hay xé rách sách. Làm cho các em ý thức một cách sâu sắc rằng cần phải giữ gìn sách bền lâu để cho nhiều bạn khác được đọc cuốn sách mình yêu thích.

Ở tuổi thiếu nhi cơ thể các em chưa phát triển hoàn thiện, rất dễ bị biến đổi lệch lạc nếu không hướng dẫn các em cách đọc sách hợp vệ sinh. Để bảo đảm cơ thể các em phát triển hài hòa, đặc biệt bảo vệ mắt - bộ phận hoạt động với cường độ cao nhất trong khi đọc sách, cần phải hướng dẫn các em tư thế đọc sách thích hợp: đặt sách vừa tầm mắt, đọc ở nơi có đủ ánh sáng, ngồi đọc sách tại bàn có tầm cao thích hợp, không nằm khi đọc sách v.v...

Nguyên tắc hướng dẫn thiếu nhi đọc sách trong thư viện

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn công tác với bạn đọc thiếu nhi, lý luận thư viện học ngày nay đã đưa ra một hệ thống các phương pháp hướng dẫn đọc trong thư viện rất phong phú, đa dạng, có tác dụng hỗ trợ cho nhau: hướng dẫn cá biệt, hướng dẫn đọc tập thể; tuyên truyền trực quan, thi vui đọc sách, thi kể chuyện, vẽ tranh theo sách... Tùy theo đặc điểm tâm lý của đối tượng được hướng dẫn: nhi đồng hay thiếu niên, thành thị hay nông thôn... có thể áp dụng những hình thức và phương pháp hướng dẫn đọc khác nhau. Tuy nhiên, để đảm bảo đạt hiệu quả cao trong quá trình hướng dẫn đọc cho các em, đối tượng có những đặc điểm tâm sinh lý đặc biệt, cần phải quán triệt một số nguyên tắc sau:

1. Tính vừa sức, thích hợp

Hoạt động đọc sách của bạn đọc thiếu nhi thực chất là quá trình tương tác giữa bạn đọc và sách thiếu nhi. Các em tìm trong sách những gì đáp ứng được nhu cầu và hứng thú của mình, đồng thời nội dung sách tác động trở lại tới nhận thức và hoạt động của các em. Mỗi loại sách cũng đòi hỏi phương pháp đọc thích hợp, những điều kiện nhất định đảm bảo cho việc cảm thụ, lĩnh hội chính cuốn sách đó đạt hiệu quả cao. Cùng một cuốn sách không phải bạn đọc nào cũng có những ấn tượng và mức độ cảm thụ lĩnh hội như nhau.

Thiếu nhi đang trong quá trình phát triển cả về cơ thể, nhận thức và các đặc điểm tâm lý. Các em còn ít kinh nghiệm sống, đặc biệt tư duy trực quan, hình tượng đóng vai trò khá lớn trong quá trình nhận thức. Cần hướng dẫn các em lựa chọn những cuốn sách có nội dung thích hợp, dễ hiểu. Ví dụ, đối với các em ở lứa tuổi nhi đồng, nên khuyến khích đọc truyện tranh,  truyện ngắn... Với lứa tuổi thiếu niên, cần phát triển hứng thú đọc truyện vừa, truyện dài... Không nên ép các em phải đọc những cuốn sách có nội dung tốt nhưng không thích hợp với tâm lý lứa tuổi các em.

Tri thức, kinh nghiệm các em lĩnh hội được trong sách sẽ  trở nên vững chắc nếu được bổ sung một cách thường xuyên, liên tục và hợp lý. Cần hướng dẫn các em lập kế hoạch đọc một cách có hệ thống, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.

Thời gian tổ chức các hoạt động tập thể trong thư viện cũng như trao đổi, mạn đàm với từng em không nên kéo dài quá mức làm phân tán sự chú ý, gây ức chế cho các em. Đối với lứa tuổi nhi đồng, do sức tập trung chú ý của các em chưa cao, mỗi buổi sinh hoạt, hướng dẫn đọc tập thể không nên kéo dài quá 30 phút. Với lứa tuổi thiếu niên, thời gian có thể kéo dài hơn, tuy nhiên cũng không nên quá 45 phút trong một buổi.

2. Tính trực quan, sinh động

Tư duy hình tượng cụ thể có vai trò rất lớn trong quá trình nhận thức ở lứa tuổi thiếu nhi, đặc biệt chiếm ưu thế ở lứa tuổi nhi đồng. Thiếu nhi nhận thức thông qua hình ảnh trực quan sinh động có hiệu quả cao hơn thông qua các khái niệm trừu tượng. Cần triệt để tận dụng các hình thức trực quan, các màu sắc tươi sáng, sinh động... trong quá trình hướng dẫn các em đọc sách.

Sử dụng bất kỳ hình thức hướng dẫn đọc nào cho các em cũng nên kết hợp với các hình ảnh trực quan. Ví dụ, trong các buổi kể chuyện nhất thiết phải có tranh hay hình ảnh minh họa kèm theo hỗ trợ cho các em cảm thụ sâu sắc hơn nội dung tác phẩm. Ngôn ngữ, lời nói trong quá trình tiếp xúc với các em sẽ có hiệu quả cao hơn nếu được sử dụng kết hợp với hình ảnh trực quan sinh động. Các buổi sinh hoạt, hướng dẫn đọc tập thể sẽ có tác dụng cao nhất nếu được biến thành một trò chơi sinh động, hấp dẫn các em.

Nét đặc biệt trong tâm lý lứa tuổi thiếu nhi là giàu cảm xúc, lạc quan, yêu thích sự công bằng. Cán bộ thư viện cần đối xử dịu dàng, tình cảm với bạn đọc nhỏ tuổi, đặc biệt phải tỏ rõ sự công bằng trong các hoạt động tập thể, nhất là các cuộc thi do thư viện tổ chức.

3. Phát huy tính tích cực và sáng tạo của các em

Tính tích cực, sáng tạo là một yếu tố cực kỳ quan trọng, là thước đo trình độ phát triển nhân cách của con người trong giai đoạn hiện nay. Tính tích cực, sáng tạo cần phải được hình thành ngay từ thời thơ ấu của con người. Lứa tuổi thiếu nhi là giai đoạn thuận lợi để hình thành và phát triển tính tích cực, sáng tạo, bởi lẽ tư duy trừu tượng đã bắt đầu hình thành và phát triển ở giai đoạn này. Bởi vậy, cần phải quán triệt nguyên tắc phát huy tính tích cực, sáng tạo của các em trong quá trình hướng dẫn các em đọc sách.

Quá trình hướng dẫn từng em đọc sách là quá trình tiếp xúc giữa cán bộ thư viện và bạn đọc thiếu nhi với tư cách là một quá trình có hai chủ thể. Chủ thể thứ nhất là cán bộ thư viện. Với phong cách cởi mở, linh hoạt tự nhiên và những phẩm chất nhân cách cần thiết, người cán bộ thư viện tác động một cách chủ động, tích cực và khéo léo tới nội dung, phương pháp và kết quả lĩnh hội tri thức trong sách của các em. Chủ thể thứ hai trong quá trình hướng dẫn đọc là bạn đọc thiếu nhi. Mỗi bạn đọc thiếu nhi có cách tiếp cận riêng tới sách, có hứng thú riêng và những quan điểm, cách nhìn nhận nhất định đối với môi trường xung quanh. Qua những thông tin như các em đọc gì, đọc như thế nào, đánh giá như thế nào về từng cuốn sách, ta có thể phán đoán được bản chất và những đặc điểm tâm lý, nhân cách của các em. Cũng vì vậy, nếu quá trình đọc được biến đổi, tích cực hoá, nhân cách của các em cũng biến đổi theo. Mục đích của quá trình hướng dẫn đọc không chỉ là cung cấp cho các em sách tốt, sách hay mà còn phát triển cá tính, năng lực sáng tạo của các em thông qua việc lĩnh hội tích cực, sáng tạo những kinh nghiệm, tri thức, chuẩn mực xã hội được trình bày thông qua sách báo thiếu nhi. Mục đích ấy chỉ có thể thực hiện được nếu bạn đọc thiếu nhi tham gia vào các hình thức hướng dẫn đọc, hoạt động tập thể trong thư viện cũng như hoạt động của chính bản thân mình với tư cách là chủ thể, tích cực và sáng tạo, chứ không phải là những đối tượng thụ động thi hành những chỉ dẫn của cán bộ thư viện.     

Ví dụ, không chỉ nghe người lớn kể chuyện, các em có thể tự kể lại câu chuyện mình yêu thích, thậm chí tham gia thi kể chuyện hay giới thiệu sách do thư viện thiếu nhi hay nhà trường tổ chức. Tuy nhiên, những em tham gia kể chuyện theo sách phải trình bày được chính xác nội dung và chủ đề tư tưởng của tác phẩm, đồng thời phải thể hiện được cảm xúc và những rung động thực sự của người đọc và cũng là người kể; giới thiệu sách phải phân tích được giá trị tư tưởng và giá trị nghệ thuật của tác phẩm, có thể minh hoạ bằng những tiểu phẩm phản ánh những đoạn trích tiêu biểu hoặc những chi tiết gây ấn tượng, nhằm hấp dẫn, lôi cuốn các em khác tìm đọc chính cuốn sách đó. Điều quan trọng nhất là chính các em phải đọc và thể hiện nội dung tác phẩm trong phần giới thiệu sách hay kể chuyện bằng ngôn ngữ và cảm xúc của chính mình. Người lớn có thể giúp đỡ các em, nhưng tránh can thiệp quá lộ liễu, hạn chế tính hồn nhiên, sinh động của lứa tuổi thiếu nhi, làm mất đi sự tự tin, sự sáng tạo còn tiềm ẩn trong tâm hồn các em.

Nguyên tắc hợp tác, đồng sáng tạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình hướng dẫn đọc sách cho các em thiếu nhi. Để thực hiện nguyên tắc đó cần tạo ra hứng thú trong quá trình tiếp xúc, tâm thế sẵn sàng hiểu và tiếp nhận những yếu tố mới lạ cho các em.

Muốn nâng cao hiệu quả việc đọc sách của thiếu nhi cần tiến hành hư­ớng dẫn các em đọc sách, đặc biệt là việc hướng dẫn các em đọc sách trong th­ư viện - nơi có vốn sách phong phú dành cho thiếu nhi. Nếu đ­ược h­ướng dẫn chu đáo, thường xuyên, tuân theo những nguyên tắc khoa học, hợp lý, hiệu quả, việc đọc sách sẽ đ­ược nâng cao, sách báo sẽ thực sự trở thành ph­ương tiện giáo dục có ảnh hư­ởng tích cực tới sự hình thành và phát triển nhân cách ở lứa tuổi thiếu nhi.

 
-----------------------------
TS. TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI