Liên Chi hội Thư viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức Hội thảo chuyên đề

E-mail Print

Ngày 5/10/2012, Liên Chi hội Thư viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề: "Công tác phục vụ bạn đọc tại các thư viện tỉnh, thành phố thuộc Liên Chi hội Thư viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, góp phần phát triển văn hóa đọc" và Hội nghị triển khai công tác: "Xây dựng CSDL tích hợp địa chí toàn Liên Chi hội Thư viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên".

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi những vấn đề cốt lõi, các giải pháp tích cực để công tác phục vụ bạn đọc ngày càng được nâng cao và kinh nghiệm của các Thư viện trong Liên chi hội trong công tác phục vụ bạn đọc, qua một số nội dung:

  • Tình hình sử dụng tài liệu của các đối tượng thật sự đến thư viện có nhu cầu nghiên cứu và học tập. Mối quan hệ giữa nhu cầu đọc và văn hóa đọc; Thực trạng đọc của xã hội Việt Nam ngày nay.
  • Sự tăng và giảm của đối tượng bạn đọc phổ thông hiện nay tại các thư viện trong Liên Chi hội
  • Những thuận lợi và khó khăn trong công tác phục vụ bạn đọc thiếu nhi, các giải pháp để thu hút bạn đọc đến thư viện nhiều hơn.

Hội nghị cũng đã thảo luận và đề xuất phương hướng trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chí tích hợp cho toàn liên chi hội, phấn đấu cuối quí IV năm 2012 hoàn thành cơ sở dữ liệu thư mục và cuối năm 2013 hoàn thành cơ sở dữ liệu toàn văn.

Ảnh cùng sự kiện:

ht-ntb-tn-2012-01

Ông Trần Quang Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Đà Nẵng phát biểu chào mừng Hội thảo

ht-ntb-tn-2012-05

ht-ntb-tn-2012-03

____________________

Tin, ảnh: Thanh Hà


Đọc thêm cùng chuyên mục: