Hội nghị Tổng kết công tác hệ thống thư viện công cộng tỉnh Hưng Yên 03 năm (2011-2013)

E-mail Print

Sáng 20/03/2014, Thư viện tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hệ thống thư viện công cộng tỉnh Hưng Yên 03 năm (2011-2013) và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014-2015.

Tới dự Hội nghị có bà Vũ Dương Thuý Ngà – Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, đại diện Thư viện Quốc gia Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Hà – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hưng yên, ông Đỗ Mạnh Kiểm – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hưng Yên và đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh, huyện, thành phố, Uỷ ban nhân dân các xã phường, thị trấn có thư viện tủ sách tiêu biểu, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của hệ thống thư viện công cộng tỉnh Hưng Yên trong 3 năm 2011-2013. Báo cáo nêu rõ các kết quả hoạt động về công tác cải cách hành chính, xây dựng vốn tài liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện, phục vụ bạn đọc, thông tin tuyên truyền, xây dựng mạng lưới thư viện, tủ sách cơ sở của hệ thống thư viện công cộng tỉnh Hưng Yên. Báo cáo cũng nêu lên những khó khăn, hạn chế tồn tại như: Trụ sở Thư viện tỉnh, thư viện huyện chưa được đầu tư thoả đáng, ảnh hưởng đến việc triển khai, mở rộng các hoạt động nghiệp vụ, phục vụ bạn đọc; Thư viện cấp huyện còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí, tổ chức bộ máy chưa đồng bộ, thống nhất, đội ngũ cán bộ thư viện cấp huyện thiếu; Việc xây dựng, phát triển thư viện cấp xã gặp nhiều khó khăn; Thư viện, tủ sách thôn làng số lượng lớn, nhưng chất lượng hoạt động thấp, thiếu tính bền vững; Cán bộ phụ trách thư viện, tủ sách cơ sở không có chế độ đãi ngộ.

2014-03-20-tv-hung-yen-01

Ông Đào Ngọc Quyến – Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Hưng Yên trình bày báo cáo tổng kết

Cũng tại Hội nghị, một số báo cáo tham luận của các thư viện xã, thôn, tủ sách gia đình… đã được trình bày và nêu rõ kết quả, kinh nghiệm hoạt động, đa dạng hình thức phục vụ bạn đọc, làm sáng tỏ hơn vai trò, tầm quan trọng cũng như những bất cập, tồn tại trong quá trình hoạt động tại các thư viện.

Hội nghị đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014-2015 với các nội dung quan trọng như: Nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền địa phương, các cấp, ngành về vai trò, vị trí của thư viện, tủ sách trong đời sống xã hội, từ đó có sự quan tâm đầu tư thoả đáng phát triển sự nghiệp thư viện; Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, câu lạc bộ; Phối hợp đẩy mạnh tổ chức hoạt động đọc sách báo tại các điểm Bưu điện – văn hoá xã giai đoạn 2013-2020 theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; Thực hiện tốt công tác sưu tầm tài liệu địa chí có nội dung phản ánh về tỉnh Hưng Yên; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho cán bộ Thư viện tỉnh, thư viện huyện, thư viện tủ sách cơ sở…

Ảnh cùng sự kiện:

2014-03-20-tv-hung-yen-02

Tham luận của ông Nguyễn Đức Quang – Thư viện thôn Thợ, xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào

2014-03-20-tv-hung-yen-03 Tham luận của bà Ngô Tùng Vân – Tủ sách gia đình thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu

2014-03-20-tv-hung-yen-04

Tham luận của ông Trần Vưu – Tủ sách thôn Trần Tiến

2014-03-20-tv-hung-yen-05

Tham luận của ông Trần Xuân Tiểu - Phòng đọc sách Người cao tuổi thôn Ngọc, huyện Văn Lâm 2014-03-20-tv-hung-yen-06

Tham luận của bà Đỗ Thị Hoa – Thư viện xã Long Hưng, huyện Văn Giang

2014-03-20-tv-hung-yen-07

Bà Vũ Dương Thuý Ngà – Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện phát biểu tại Hội nghị

2014-03-20-tv-hung-yen-08 Ông Đỗ Mạnh Kiểm – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hưng Yên phát biểu tại Hội nghị

_____________

Tin và ảnh: Thanh Hà


Đọc thêm cùng chuyên mục: