Thư mục sách Thăng Long - Hà Nội - Phần 4: Hội nhập và Phát triển (2063-2557)

E-mail Print

HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

2063. AN KHANH. Hà Nội: hoạt động truyền thông với giải quyết vấn đề trẻ em lang thang / An Khanh // Tạp chí Lao động và Xã hội. - Số 311. - Tr. 49-51
Khẳng định vai trò quan trọng của hoạt động truyền thông trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, đặc biệt trong việc giải quyết hiện trạng trẻ em lang thang ở Hà Nội
2064. Bách khoa thư Hà Nội : Kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 1010 - 2010 / B.s.: Đinh Hạnh, Vũ Đình Bách (ch.b.), Nguyễn Trí Dĩnh,... - H. : Văn hoá Thông tin ; Viện Nghiên cứu và Phổ biến Kiến thức Bách khoa ; 27cm
ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội
T.5. - 2008. - 529tr., 4tr. ảnh
Tổng quan kinh tế Thăng Long - Hà Nội qua các thời kì. Quá trình phát triển và thành tựu một số ngành kinh tế chủ yếu của Thăng Long - Hà Nội qua các thời kì (1010-2005)
2065. BẢO HOÀN. Làng Rắn và lễ hội Lệ Mật / Bảo Hoàn // Chân trời UNESCO. - 2007. - Số 49. - Tr. 13-14
Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá về tiềm năng của làng Lệ Mật thông qua hoạt động lễ hội ở địa phương
2066. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc trung tâm lịch sử đô thị Hà Nội theo hướng du lịch văn hoá / Nguyễn Vũ Phương. - H. : Knxb., 2006. - VI, 164 tr., pl. ; 30 cm
Nghiên cứu đặc điểm và kinh nghiệm bảo tồn và cải tạo Trung tâm Lịch sử đô thị với phát triển du lịch tại một số thành phố trên thế giới và Việt Nam  Phương pháp luận về bảo tồn di sản kiến trúc đô thị theo hướng du lịch văn hoá. Đề xuất mô hình, nguyên tắc và giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc Trung tâm Lịch sử đô thị
2067. BẾ TRUNG ANH. Sử dụng công nghệ thông tin để cán bộ quản lý Hà Nội làm tốt vai trò truyền thống / Bế Trung Anh // Tạp chí Giáo dục Lý luận. - 2005. - Số 2. - Tr. 39-42
Khẳng định vai trò của khoa học công nghệ trong mọi hoạt động của xã hội, bài viết nêu ý kiến cần phải sử dụng công nghệ thông tin để cán bộ quản lý Hà Nội làm tốt vai trò truyền thống
2068. BẾ TRUNG ANH. Vai trò cán bộ quản lý ở Hà Nội dưới ảnh hưởng của công nghệ thông tin / Bế Trung Anh // Xã hội học. - 2004. - Số 4. - Tr. 84-91
Trong quá trình hội nhập thì khoa học công nghệ, trong đó có công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu để thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, chính vì thế tác giả bài viết bàn về vai trò của cán bộ quản lý dưới ảnh hưởng của công nghệ thông tin
2069. Biological nitrogen treatment of ammonium-contaminated Hanoi groundwater using swim-bed technology / Doãn Thu Hà. - Kumamoto : Knxb., 2006. - XII, 93 p. ; 30 cm
Text in English
Ứng dụng công nghệ mới "Swim - bed" Nitrat hoá nước ngầm Hà Nội nhiễm ammoni. Đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ mới Swim-bed cho nitrat hoá nước ngầm Hà Nội nhiễm ammoni và sắt. Denitrat hóa của nước ngầm Hà Nội đã nitrat hoá sử dụng bể sinh học Swim bed
2070. BÙI ĐỨC HẢI. Đặc điểm từ biến của đất yếu phụ hệ tầng Hải Hưng dưới ở Hà Nội, ứng dụng kết quả nghiên cứu trong bài toán dự báo lún : LA TS Địa chất : 1.06.09 / Bùi Đức Hải. - H. : Knxb., 2003. - 137tr, ph.l ; 30cm + 1tt
Thư mục: tr. 113-137
Các đặc điểm từ biến của trầm tích phụ hệ tầng Hải Hưng dưới ở Hà Nội và ứng dụng vào bài toán dự báo lún công trình
2071. BÙI HẢI SƠN. Nghiên cứu nhện lớn bắt mồi (Araneae) trên ruộng lúa vùng ngoại thành Hà Nội : Luận án PTS KH Nông nghiệp : 4.01.16 / Bùi Hải Sơn. - H. : Knxb., 1995. - 162tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Đặc điểm hình thái sinh học của hai loài nhện lớn bắt mồi Pardosa pseudoannulata, oxyopes jaranus. Các yếu tố ảnh hưởng tới diễn biến mật độ quần thể nhện lớn bắt mồi trên ruộng lúa ngoại thành Hà Nội. Các biện pháp bảo vệ duy trì quần thể nhện lớn bắt mồi trên ruộng lúa nhằm hạn chế số lượng sâu hại lúa chính
2072. BÙI KHẮC HẬU. Góp phần tìm hiểu đặc điểm vi khuẩn học và tính chất dịch tễ học của vi khuẩn bạch hầu thông qua vụ dịch 1981-1982 ở Hà Nội : LA PTS Y học : 1.05.13 / Bùi Khắc Hậu. - H. : Knxb., 1984. - 101tr : hình ảnh ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Tìm hiểu vi khuẩn gây bệnh Bạch hầu trong vụ dịch ở Hà Nội năm 1981-1982. Trong đó chú ý việc phát hiện mầm bệnh, dạng vi khuẩn chính gây bệnh, khả năng sinh độc tố, độ nhạy cảm của vi khuẩn đối với thuốc kháng sinh.. để đề xuất phương pháp điều trị tối ưu, bao vây và dập tắt dịch có hiệu quả hơn trong điều kiện ở nước ta hiện nay
2073. BÙI KIẾN QUỐC. Các biện pháp đấu tranh phòng chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội : LA TS luật học : 5.05.14 / Bùi Kiến Quốc. - H. : Knxb., 2001. - 196tr ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục: tr.190-193
Lịch sử hình thành và phát triển của tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trong luật hình sự Việt nam, các dấu hiệu pháp lý của tội này. Thực trạng phạm tội này ở Hà Nội 1990-1999. Các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội danh này
2074. BÙI QUANG TUẤN. Nghiên cứu ảnh hưởng của mức protein và mùi thức ăn tinh trong khẩu phần đến một số chỉ tiêu tiêu hóa dạ cỏ và năng xuất sữa của đàn bò lai hưởng sữa khu vực ven đô Hà Nội : Luận án TS Nông nghiệp : 4.02.01 / Bùi Quang Tuấn. - H. : Knxb., 2000. - 171tr : m.họa ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục
Khảo sát thực trạng dinh dưỡng của đàn bò sữa nuôi ở khu vực ven đô Hà Nội, phát hiện những nét bất hợp lý trong cấu trúc khẩu phần thức ăn bò sữa để điều chỉnh lại khẩu phần thức ăn theo hướng tăng thức ăn thô xanh. Nghiên cứu được ảnh hưởng của một số mức prôtein và mức thức ăn tinh trong khẩu phần đến quá trình tiêu hóa thức ăn trong dạ cỏ bò và ảnh hưởng của chúng đến năng xuất sữa của bò. Khai thác các nguồn phụ phẩm sẵn có ở địa phương làm thức ăn cho bò sữa
2075. BÙI SĨ LÝ. Xác định hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí, đề xuất một số giải pháp chống ô nhiễm không khí cho khu công nghiệp cũ của Hà Nội : LA TS kỹ thuật : 2.15.13 / Bùi Sĩ Lý. - H. : Knxb., 2001. - 148 tr ; 32 cm + 1 tóm tắt
Thư mục sau chính văn
Tổng quan về ô nhiễm môi trường không khí. Tính toán khuyếch tán các chất ô nhiễm từ các nguồn điểm cao theo mô hình Gauss. Hiện trạng ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp Minh khai - Vĩnh Tuy. Nghiên cứu thực nghiệm các thiết bị khử SO2 bằng tháp rửa khí
2073. BÙI THANH HÀ. Thái độ đối với lao động của công nhân trong các xí nghiệp quốc doanh tại Hà Nội / Bùi Thanh Hà // Xã hội học. - 1996. - Số 2. - Tr. 105-111
Khảo sát, nghiên cứu xã hội học về tinh thần và thái độ đối với lao động của công nhân trong các xí nghiệp quốc doanh tại Hà Nội, thực trạng và giải pháp
2077. BÙI THẾ ĐỨC. Hội nghị bàn tròn cấp chính phủ Việt Nam tại Hà Nội / Bùi Thế Đức // Thông tin Công tác Khoa giáo. - Số 1. - Tr. 28-29
Thông tin về Hội nghị bàn tròn cấp chính phủ Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội
2078. BÙI THỊ GIA. Những biện pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất rau ở huyện Gia Lâm, Hà Nội : Luận án TS Kinh tế : 5.02.07 / Bùi Thị Gia. - H. : Knxb., 2001. - 151tr ; 32cm + 1 tóm tắt
T.m sau chính văn
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn sản xuất rau. Tổng hợp kinh nghiệm phát triển sản xuất rau ở các nước và rút ra những bài học cho Việt Nam. Hiện trạng sản xuất rau ở Gia Lâm Hà Nội và những biện pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất rau theo hướng hiệu quả, hiện đại và bền vững
2079. BÙI THỊ NGA. Những giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch trên địa bàn Hà Nội : Luận án PTS KH Kinh tế : 5.02.05 / Bùi Thị Nga. - H. : Knxb., 1996. - 123tr : biểu bảng ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Du lịch Hà Nội: vai trò những tiềm năng và lợi thế (tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên xã hội). Thực trạng của du lịch Hà Nội: tổ chức cơ sở vật chất, đội ngũ lao động, điều kiện về giao thông, dòng khách, vai trò quản lý nhà nước, hiệu quả, tồn tại. Những định hướng và giải pháp để phát triển: về quy hoạch, chính sách đầu tư, sắp xếp mạng lưới doanh nghiệp, đào tạo...
2080. BÙI THỊ XÔ. Xác định cơ cấu cây trồng hợp lý ở ngoại thành Hà Nội : Luận án PTS KH nông nghiệp: 4.01.08 / Bùi Thị Xô. - H. : Knxb., 1994. - 112,6tr : 6tr.ảnh ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Cơ sở khoa học của việc xác định cơ cấu cây trồng hợp lý. Xác định cơ cấu cây trồng hợp lý trên một số vùng đất chính ở ngoại thành Hà Nội
2081. BÙI THIÊN HÀ. Nghiên cứu phương pháp xây dựng quy hoạch và cấu trúc mạng viễn thông cho bưu điện cấp tỉnh, thành Việt Nam, cụ thể trên mạng viễn thông Hà Nội : LA TS Kỹ thuật : 2.07.14 / Bùi Thiên Hà. - H. : Knxb., 2002. - 235tr : hình vẽ ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m: tr. 215-219
Qui hoạch mạng viễn thông. Dự báo nhu cầu và dự báo lưu lượng. Quy hoạch và thiết kế mạng chuyển mạch, mạng truyền dẫn, mạng truy nhập. Lập kế hoạch mạng
2082. BÙI TUẤN VIỆT. Ong Cự (Ichneumonidue, Hymenoptere) ký sinh nhộng sâu hại lúa (Lepidoptera) ở vùng Hà Nội : Luận án PTS khoa học sinh vật : 1.05.14 / Bùi Tuấn Việt. - H. : Knxb., 1991. - 130tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Phân loại Ong Cự. Đặc điểm sinh học, sinh thái của loài Ong Cự kí sinh nhộng. Vai trò của kí sinh nhộng trong điều chỉnh số lượng sâu hại. Việc sử dụng các loài Ong Cự kí sinh nhộng ở Việt Nam
2083. BÙI VĂN THI. Xác định thông số tối ưu dây quấn stato động cơ không đồng bộ diện dung chuyên dùng phù hợp với giá trị tụ điện tiêu chuẩn : Luận án PTS KHKT : 02.04.01 / Bùi Văn Thi. - H. : Knxb., 1988. - 155tr : hình vẽ ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Xây dựng một phương pháp xác định thông số tối ưu dây quấn stato động cơ không đồng bộ điện dung chuyên dùng phù hợp với giá trị của tụ điện tiêu chuẩn, nhằm áp dụng để tính toán động cơ điện dung cánh quạt cánh 400 tại nhà máy Điện cơ Thống nhất Hà Nội
2084. BÙI XUÂN ĐÀM. Đổi mới cơ cấu ngân sách thủ đô Hà Nội phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta : Luận án PTS KH Ktế : 5.02.09 / Bùi Xuân Đàm. - H. : Knxb., 1996. - 154tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Ngân sách nhà nước, cơ cấu ngân sách nhà nước. Cơ cấu ngân sách thủ đô Hà Nội trong điều kiện kinh tế thị trường
2085. BÙI XUÂN PHƯƠNG. Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và vai trò của 3 loài ong (Telenomus subitus Le, Gryon Cromion Korlov et Le, Ocenafrtus malayensis Ferriere). Ký sinh trứng bọ xít hại lúa vùng Hà Nội và phụ cận : LA TS Nông nghiệp : 4.01.16 / Bùi Xuân Phương. - H. : Knxb., 2003. - 132tr ; 30cm+ 1 bản tóm tắt
T.m sau chính văn
Những dẫn liệu mới về thành phần bọ xít hại lúa và thiên địch của chúng. Bổ sung thêm 4 loài bọ xít hại lúa, 4 loài thiên địch cho vùng nghiên cứu và 2 loài thiên địch mới cho Việt Nam. Đặc điểm sinh học, sinh thái học của 3 loài ong ký sinh trứng bọ xít chủ yếu. Mối quan hệ giữa cây trồng - sâu hại - thiên địch
2086. Cải tạo không gian kiến trúc - tái khai thác khu chung cư cũ tại Hà Nội đáp ứng điều kiện tạm cư và tái định cư tại chỗ / Dương Đức Tuấn. - H. : Knxb., 2005. - 178tr., t.m., pl. ; 30cm
Xác định nguyên nhân dẫn đến hệ quả tồn tại của thực trạng khu chung cư cũ bị biến dạng, bị phá huỷ không gian. Mô hình giải quyết đáp ứng điều kiện đặc thù tạm cư và tái định cư tại chỗ, giải pháp từ mô hình để cải tạo khu chung cư cũ một cách đồng bộ, hiệu quả và khả thi nhằm cải thiện môi trường và phát huy nội lực đô thị
2087. CAO THĂNG BÌNH. Development of pond culture of Thai nile Tilapia (Oreochromis niloticus L.) and its marketability in Hanoi, Vietnam : Luận án TS KHKT / Cao Thăng Bình. - Bangkok : Knxb., 1998. - 238tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt tiếng Việ
Chính văn bằng tiếng Anh
Giới thiệu các thí nghiệm về phát triển các khẩu phần thức ăn bổ sung có giá thành thấp, các nguyên liệu sẵn có ở địa phương, kết hợp tối ưu về kinh tế giữa thức ăn bổ sung và bón phân cho ao cũng như các phương pháp trú đông cho cá. Điều tra khảo sát thị trường tiêu thụ cá và thị hiếu thích ăn cá
2088. CHẾ ĐÌNH HOÀNG. Cải tạo và hoàn thiện các khu công nghiệp ở Hà Nội theo định hướng phát triển đó đến năm 2010 : Luận án PTS KH Kỹ thuật : 2.17.05 / Chế Đình Hoàng. - H. : Knxb., 1996. - 148tr ; 32cm + 1 tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Tình hình phát triển các khu công nghiệp trên thế giới, trong nước - xu hướng nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới; Cơ sở khoa học của việc phát triển cải tạo khu công nghiệp ở Hà Nội; Nội dung và phương pháp cải tạo
2089. Children's Diarrhea in Hanoi, Vietnam Importance of Enteric Pathogens / Nguyễn Vũ Trung. - Stockholm : Knxb., 2005. - 69p., 25p. app. ; 24cm
Text in English
Tìm hiểu căn nguyên gây tiêu chảy, triệu chứng lâm sàng và một số yếu tố dịch tễ học liên quan đến tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi sống tại Hà Nội - Việt Nam. Nghiên cứu và áp dụng thành công kỹ thuật PCR đa mới để chẩn đoán cùng một lúc 5 loại E. coli gây tiêu chảy từ bệnh phẩm phân. Tỷ lệ E. coli gây tiêu chảy ở nhóm trẻ bị tiêu chảy là 22,5, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nhóm trẻ lành (12)
2090. CHU NGỌC LÂM. Xây dựng thư viện cơ sở ở Hà nội theo phương châm xã hội hoá / Chu Ngọc Lâm // Tập san Thư viện. - 2003. - Số 3. - Tr. 45-49
Để văn hoá đọc phát huy tác dụng, và vốn tri thức đến được với toàn xã hội, cần xây dựng thư viện cơ sở ở Hà Nội theo phương châm xã hội hoá
2091. CHU THỊ HẠNH. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và dịch tễ học bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong công nhân của một số nhà máy công nghiệp ở Hà Nội / Chu Thị Hạnh. - H. : Knxb., 2007. - 109 tr., t.m., pl. ; 30 cm
Khảo sát biểu hiện bệnh lý, tình trạng bệnh, nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và dịch tễ học bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong công nhân của một số nhà máy công nghiệp ở Hà Nội
2092. CHU VĂN THĂNG. Nghiên cứu tác động của vùng ô nhiễm không khí cực đại đến sức khỏe dân cư trong vùng tiếp giáp khu công nghiệp Thượng Đình Hà Nội : Luận án PTS KH Y - Dược : 03.01.12 / Chu Văn Thăng. - H. : Knxb., 1996. - 160tr ; phụ lục ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Xác định vùng ô nhiễm không khí cực đại tại khu công nghiệp Thượng Đình Hà Nội; Đánh giá tác động của vùng ô nhiễm không khí cực đại tới sức khỏe của dân cư trong vùng tiếp giáp khu công nghiệp Thượng Đình Hà Nội
2093. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thủ đô Hà Nội đến năm 2020 / Nguyễn Đình Dương. - H. : Knxb., 2006. - 188 tr. ; 30 cm
Hệ thống, đánh giá thực trạng những thành tựu và hạn chế cơ bản trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn Hà Nội. Đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế thủ đô đến năm 2020
2094. CLEMENT PIERRE. Hà Nội chu kỳ của những đổi thay : Hình thái kiến trúc và đô thị / Chủ biên: Pierre Cle'ment, Nathalie Lancret; Người dịch: Mạc Thu Hương, Trương Quốc Toàn. - H. : Nxb. Khoa học và kỹ thuật, 2005. - 344 tr ; 25 cm
TĐTTS ghi: Dự án đào tạo chuyên ngành đô thị Hà Nội (IMV)
Tìm hiểu về thành phố Hà Nội qua nghiên cứu bản đồ và các yếu tố cấu thành ở nhiều cấp độ khác nhau. Đăng tải nhiều bản đồ Hà Nội được vẽ vào đầu thế kỷ XIX. Tập trung nghiên cứu các phố cổ và các di tích lịch sử văn hoá, các loại hình nhà trong khu phố cổ cũng như việc đề xuất các giải pháp quy hoạch và phát triển Hà Nội
2095. Công tác cải cách hành chính của Thành phố Hà Nội năm 2004, mục tiêu và phương hướng năm 2005 / Trần Huy Sáng; Lê Anh Sắc // Tổ chức nhà nước. - 2005. - Số 1. - Tr. 30-33
Lý luận về cải cách hành chính, những bài học và kinh nghiệm về cải cách và quản lý hành chính ở Hà Nội năm 2004, mục tiêu, phương hướng phát triển năm 2005 của thành phố Hà Nội
2096. Cơ cấu nhân khẩu xã hội của những người đi lễ chùa ở nội thành Hà Nội hiện nay (Nghiên cứu trường hợp chùa Quán Sứ & chùa Hà) / Hoàng Thu Hương. - H. : Knxb., 2006. - VI, 181 tr., XXI tr. pl. ; 30 cm
Mô tả cơ cấu nhân khẩu xã hội của người đi lễ chùa Hà và chùa Quán Sứ. Phân tích các tác động của hoạt động đi lễ chùa đối với cá nhân người đi lễ cũng như với môi trường xã hội xung quanh mỗi ngôi chùa. Phân tích một số nhân tố tác động tới cơ cấu nhân khẩu xã hội của những người đi lễ chùa Hà và chùa Quán Sứ
2097. DOÃN NGỌC CHẤT. Góp phần nghiên cứu một số đặc điểm phát sinh hình thái cành của một số loài thuộc họ lúa (Poaceae Bernh.) ở vùng Ba Vì - Hà Nội : Luận án PTS khoa học Sinh vật / Doãn Ngọc Chất. - H. : Knxb., 1986. - 167tr ; 30cm
Thư mục cuối chính văn
Tìm hiểu sự sinh trưởng, phát triển của các loài thuộc họ lúa. Sự phát sinh, hình thành của đỉnh cành, lá, lóng và cành bên, cấu trúc và sự phân cành của cành, sự biến đổi các kiểu đó trong quá trình tiến hóa, thích nghi của họ lúa. Góp phần nâng cao việc sử dụng và thâm canh đồng cỏ ở nước ta
2098. DƯƠNG BÁ TRỰC. Đặc điểm lâm sàng và huyết học bệnh HBH ở trẻ em Việt Nam. Bước đầu tìm hiểu tần suất alpha thalasemia ở Hà Nội : Luận án PTS KH Y dược : 3.01.43 / Dương Bá Trực. - H. : Knxb., 1996. - 112tr : ảnh minh họa ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m cuối chính văn
Tìm hiểu những đặc điểm về lâm sàng và huyết học của bệnh HBH ở trẻ em nước ta; Tìn hiểu tần suất bệnh Thalasemia tại Hà Nội
2099. DƯƠNG ĐÌNH THIỆN. Một số đặc điểm dịch tễ của ly trực khuẩn ở một vùng dân cư nhỏ thuộc thành phố Hà Nội từ 1968 đến 1982 : LA PTS Y học : 3.01.11 / Dương Đình Thiện. - H. : Knxb., 1989. - 94tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục: tr. 83-94
Áp dụng phương pháp giám sát và phân tích dịch tễ vào bệnh lỵ trực khuẩn xảy ra ở quần thể dân chúng của 3 xã phường trồng rau hoa vùng ven thành phố Hà Nội từ 1968 - 1982, nêu một số đặc điểm dịch tễ của lỵ trực khuẩn. Đánh giá biện pháp điều trị dự phòng bằng kháng sinh. Xây dựng mô hình dịch tễ của loại trực khuẩn này
2100. DƯƠNG GIANG. Hướng tới kỷ niệm 999 năm Thăng Long- Hà Nội / Dương Giang // Toàn cảnh sự kiện dư luận. - 2000. - Số Tháng 4 (117). - Tr. 12
Giới thiệu các chương trình đã và đang triển khai hướng tới kỷ niệm 999 năm Thăng Long - Hà Nội, mừng các sự kiện lớn của đất nước cũng như của thủ đô
2101. DƯƠNG HỒNG ANH. Sử dụng phương pháp sắc kí khí khối phổ để đánh giá tiềm năng hình thành các độc tố hữu cơ nhóm trihalogenmetan trong quá trình khử trùng nước cấp bằng clo tại thành phố Hà Nội : LA TS hoá học : 1.04.03 / Dương Hồng Anh. - H. : Knxb., 2003. - 146, 18tr ; 30cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục: tr. 97-113
Nghiên cứu sự tạo thành các hợp chất Trihalogenmetan trong nước uống kết quả của quá trình khử trùng bằng clo. Khảo sát và tối ưu hoá qui trình phân tích 22 hợp chất VOC trong mẫu nước
2102. DY SAM AN. Ruồi đục thân đậu tương và biện pháp phòng trừ chúng tại Hà Nội và vùng phụ cận : LA TS Nông nghiệp : 4.01.16 / Dy Sam An. - H. : Knxb., 2003. - 125tr : m.h ; 30cm+ 1 bản tóm tắt
T.m sau chính văn
Nghiên cứu và xác định hai loài ruồi đục thân đậu tương là O.sojae và O.phaseoli, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của chúng. Quan hệ giữa cây đậu tương và ruồi đục thân, ruồi đục gốc hại đậu tương và ký sinh của chúng theo giống và thời vụ. Một số biện pháp phòng trừ loài ruồi này
2103. ĐÀM THU TRANG. Tổ chức kiến trúc cảnh quan trong các khu ở của Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống đô thị : LA TS kiến trúc : 2.17.05 / Đàm Thu Trang. - H. : Knxb., 2003. - 150tr : minh hoạ, tm ; 32cm + 1 bản tóm tắt + 1pl
T.m sau chính văn
Thực trạng kiến trúc không gian ở các khu dân cư ở đã và đang xây dựng. Cơ sở khoa học để tổ chức kiến trúc cảnh quan. Yêu cầu, nội dung, giải pháp thiết kế, tổ chức, quản lý kiến trúc cảnh quan
2104. ĐÀM XUÂN HOÀN. Nghiên cứu khả năng giữ ẩm, cung cấp nước của đất và nhu cầu tưới của ngô trong vụ đông xuân trên đất phù sa sông Hồng vùng Gia Lâm Hà Nội : Luận án PTS KH Nông nghiệp : 4.01.07 / Đàm Xuân Hoàn. - H. : Knxb., 1994. - 152tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Nghiên cứu các chỉ tiêu vật lý nước của đất và các điều kiện khí hậu, diễn biễn độ ẩm đất tự nhiên và khả năng cung cấp nước của đất phù sa sông Hồng cho cây ngô trong vụ đông xuân
2105. ĐÀO LAN HƯƠNG. Nghiên cứu sự tự đánh giá thái độ học tập môn toán của sinh viên Cao đẳng sư phạm Hà Nội : Luận án TS Tâm lí : 5.06.02. - H. : Knxb., 2000. - 199tr : minh họa ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn tự đánh giá thái độ học tập của sinh viên; Kiểm nghiệm và khẳng định con đường nâng cao khả năng tự đánh giá phù hợp về thái độ học tập môn toán cho sinh viên
2106. ĐÀO NGỌC NGHIÊM. Nghiên cứu một số cơ sở quy hoạch để quản lý kiến trúc đô thị Hà Nội : Luận án PTS KH KT : 2.17.05 / Đào Ngọc Nghiêm. - H. : Knxb., 1996. - 148tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Quá trình hình thành và phát triển kiến trúc đô thị tại thủ đô Hà Nội và quy hoạch đô thị ở Việt Nam; Hướng phát triển và kiến trúc đô thị của thủ đô Hà Nội đến năm 2010
2107. ĐÀO THỊ DUNG. Đánh giá hiệu quả can thiệp chương trình nha học đường tại một số trường tiểu học quận Đống Đa Hà Nội / Đào Thị Dung. - H. : Knxb., 2007. - 151 tr., pl. ; 30 cm
Khảo sát hiện trạng tỷ lệ trẻ mắc bệnh răng miệng, đánh giá hiệu quả can thiệp chương trình nha học đường tại một số trường tiểu học quận Đống Đa Hà Nội
2108. ĐÀO XUÂN MÙI. Nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước về đất đai ở ngoại thành Hà Nội : LA TS kinh tế : 5.02.05 / Đào Xuân Mùi. - H. : Knxb., 2002. - 178tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m sau chính văn
Phân tích cơ sở khoa học và thực tiễn nội dung những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai ở ngoại thành Hà Nội
2109. ĐẶNG CỦA. Hoàn thiện chế độ khoan để nâng cao hiệu quả trong thi công các giếng khoan sâu ở vùng trũng Hà Nội : LA PTS Kỹ thuật : 1.06.15 / Đặng Của. - H. : Knxb., 1987. - 129tr : bảng, hình vẽ ; 30cm + 1 tóm tắt
Thư mục: tr. 124-129. - Phụ lục: tr. 104-123
Nghiên cứu sử dụng các chỉ tiêu về tính chất cơ học và mài mòn của đất đá ở vùng trũng Hà Nội, phân cấp độ khoan, độ mài mòn theo điệp và phu điệp vùng trũng. Từ đó chọn lựa các chủng loại choòng khoan phù hợp, có năng suất cao trong thực tế. áp dụng phương pháp qui hoạch toán học và điều khiển tối ưu để tối ưu hóa quá trình khoan giếng
2110. ĐẶNG MAI. Đặc điểm địa hóa - khoáng vật vỏ phong hóa vùng Hà Nội và vùng phụ cận : Luận án PTS KH địa lý - địa chất: 1.06.02 / Đặng Mai. - H. : Knxb., ????. - 176tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Xác lập các kiểu vỏ phong hóa trong vùng Hà Nội và phụ cận. Mối quan hệ giữa đá mẹ, địa hình, khí hậu và các sản phẩm phong hóa
2111. ĐẶNG MINH NGỌC. Nâng cao hiệu quả xét xử, ngành toá án nhân dân Hà Nội góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chống tội phạm ở Thủ đô / Đặng Minh Ngọc // Dân chủ & Pháp luật. - 1994. - Số 10. - Tr. 15-16
Đối mặt với thực trạng tội phạm ở Hà Nội ngày một nhiều và mức độ nguy hiểm ngày càng cao, bài viết khẳng định với việc nâng cao hiệu quả xét xử, ngành toá án nhân dân Hà Nội đã góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chống tội phạm ở Thủ đô
2112. ĐẶNG THỊ DUNG. Côn trùng ký sinh và mối quan hệ của chúng với sâu hại chính trên đậu tương vùng Hà Nội và phụ cận : Luận án TS Nông nghiệp : 4.01.16 / Đặng Thị Dung. - H. : Knxb., 1999. - 209tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Lập danh mục đầy đủ về thành phần sâu hại đậu tương và côn trùng ký sinh cùng với mẫu vật loài ký sinh quan trọng đối với sâu hại chính. Năm đặc tính sinh học, sinh thái học của một số loại côn trùng, ký sinh trùng có ý nghĩa để đưa ra biện pháp ứng dụng phòng trừ sâu hại đậu tương vùng Hà Nội và phụ cận có hiệu quả
2113. ĐẶNG VĂN BÀI. Khu phố cổ Hà Nội và phương pháp tiếp cận / Đặng Văn Bài // Văn hoá Nghệ thuật. - 2003. - Số 1 (223). - Tr. 49-51
Gần đây có rất nhiều công trình khảo sát, nghiên cứu đánh giá về hiện trạng của khu phố cổ ở Hà Nội, đã có nhiều giải pháp đưa ra, đây là ý kiến của một người có trách nhiệm cao trong ngành văn hoá, đề xuất phương pháp tiếp cận khu phố cổ dựa trên cơ sở khoa học khá thuyết phục
2114. ĐINH SỸ HIỀN. Tìm hiểu tình hình ỉa chảy cấp và hiệu quả của chương trình phòng chống ỉa chảy thí điểm tại Từ Liêm - Hà Nội : LA PTS Y học : 3.01.11 / Đinh Sỹ Hiền. - H. : Knxb., 1988. - 120tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Chính văn bằng tiếng Việt. - Thư mục cuối chính văn
Nghiên cứu các tác nhân gây ỉa chảy mới được phát hiện ở một số địa điểm ở huyện Từ Liêm (Hà Nội) như virút Rota, ETEC, C.Jejum; Kết luận về dịch tễ học và căn nguyên học của bệnh, xác định các vi sinh vật gây bệnh và các biện pháp phòng chống
2115. ĐINH THỊ VÂN CHI. Nhu cầu giải trí của thanh niên (nghiên cứu khuôn mẫu giải trí tại Hà Nội) : LA TS xã hội học : 5.01.09 / Đinh Thị Vân Chi. - H. : Knxb., 2001. - 244, 5tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt + 2đĩa mềm
T.m: tr. 235-244
Lý luận về giải trí và nhu cầu giải trí của thanh niên. Nhu cầu giải trí của thanh niên Hà Nội hiện nay và sự đáp ứng của xã hội đối với nhu cầu đó. Xu hướng biến đổi và giải pháp nâng cao hiệu quả đáp ứng nhu cầu giải trí cho thanh niên
2116. ĐINH VĂN ĐÃN. Phát triển sản xuất vụ đông theo hướng sản xuất hàng hóa ở vùng đồng bằng sông Hồng : LATSKH Kinh tế : 5.02.07 / Đinh Văn Đãn. - H. : Knxb., 2002. - 201tr, Plục ; 32cm+ 1 bản tóm tắt
Thư mục: tr.175-181
Nghiên cứu một số cây trồng chính có xu hướng phát triển thành hàng hóa. Tổ chức sản xuất vụ đông ở hộ nông dân 3 huyện (Hoa Lư, Ninh Bình, Gia Lâm - Hà Nội, Gia Lộc - Hải Dương). Thực trạng, nguyên nhân ảnh hưởng đến sản xuất hàng hóa vụ đông xuân
2117. ĐINH VĂN TOÀN. Nghiên cứu thử nghiệm áp dụng một số phương pháp mới xử lý phân tích tài liệu trọng lực vùng trũng Hà Nội : Luận án PTS Địa vật lý : 1.02.24 / Đinh Văn Toàn. - H. : Knxb., 1988. - 154tr ; 30cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Xây dựng hệ phương pháp hiện đại phân tích, xử lý các số liệu trọng lực và từ có thể áp dụng để nghiên cứu một số đối tượng địa chất ở lãnh thổ Việt Nam. Thử nghiệm áp dụng hệ phương pháp này để nghiên cứu cấu trúc vỏ quả đất và mạng lưới đứt gãy trên toàn vùng trũng Hà Nội, góp phần nghiên cứu, sử dụng hợp lý lãnh thổ và phân vùng dự báo tiềm năng xuất hiện khe nứt kiến tạo
2118. ĐOÀN KIM THẮNG. Đời sống sinh hoạt, sức khoẻ và những tâm trạng của trẻ em lang thang đường phố Hà Nội / Đoàn Kim Thắng. - Kđ. : Knxb., 1994. - 37-41
Nghiên cứu xã hội về tình trạng trẻ em đường phố ngày một nhiều, nguyên nhân và giải pháp
2119. ĐOÀN KIM THẮNG. Sức khoẻ sinh sản, sự hiểu biết và dịch vụ cung ứng cho nam giới ở Hà Nội / Đoàn Kim Thắng // Xã hội học. - 2008. - Số 2. - Tr. 61-71
Nghiên cứu xã hội học về sức khoẻ sinh sản nam, những hiểu biết cần thiết và dịch vụ cung ứng cho nam giới ở Hà Nội
2120. ĐOÀN MAI PHƯƠNG. Nhận xét về các chủng vi khuẩn phân lập từ họng - mũi của trẻ em khỏe dưới 3 tuổi tại Hà Nội : LA.PTS. Y dược : 1.05.12 / Đoàn Mai Phương. - H. : Knxb., 1993. - 118tr : ảnh ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục cuối chính văn.
Tình hình nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em. Vấn đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp. Quá trình phân lập vi khuẩn
2121. ĐOÀN THỊ NGỌC ANH. Bước đầu góp phần tìm hiểu vai trò của vi rút rota trong bệnh ỉa chảy cấp trên bệnh nhân điều trị ở bệnh viện Xanhpôn và các trạm y tế xã thuộc huyện Từ Liêm Hà Nội trong thời gian 1981-1985 : LA.PTS. Y học : 1.0513 / Đoàn Thị Ngọc Anh. - H. : Knxb., 1987. - 130tr ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục: tr.111
Nghiên cứu vai trò của virut rota đối với bệnh ỉa chảy cấp ở Việt Nam. Khảo sát, nghiên cứu tình hình mắc bệnh dịch tả ở Hà Nội trong 5 năm 1981-1985, từ đó rút ra kết luận về khả năng mắc bệnh, lứa tuổi dễ mắc bệnh, mùa dịch thường xuất hiện
2122. ĐOÀN THỊ THANH HÀ. Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị miễn dịch viêm mũi dị ứng do dị nguyên bụi nhà : LATSKH Y học : 3.01.12 / Đoàn Thị Thanh Hà. - H. : Knxb., 2002. - 143tr ; 32cm+ 1 bản tóm tắt
Thư mục: tr.123-143
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của viêm mũi dị ứng do bụi nhà. Đánh giá kết quả bước đầu của miễn dịch liệu pháp đối với viêm mũi dị ứng. Nghiên cứu mối liên quan giữa một số yếu tố môi trường tại Hà Nội và bệnh viêm mũi dị ứng do bụi nhà
2123. ĐOÀN TRỌNG TUYÊN. Tình trạng nhiễm virút viêm gan B ở một số đơn vị quân đội và hiệu lực đáp ứng miễn dịch của vắcxin viêm gan B do Việt Nam sản xuất với các liều khác nhau : Luận án PTS KH Y - Dược : 3.01.11 / Đoàn Trọng Tuyên. - H. : Knxb., 1996. - 114tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Đánh giá tình trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở một số đơn vị quân đội thông qua việc phát hiện mầm bệnh. Các dấu ấn của virút viêm gan B; Đánh giá hiệu lực đáp ứng miễn dịch của vắcxin phòng bệnh viêm gan B do viện vệ sinh dịch tễ Hà Nội sản xuất với các liều 5, 10, 15 ug
2124. ĐỖ ANH THI. Một số vấn đề phát triển và quản lý các doanh nghiệp khách sạn trên địa bàn Hà Nội hiện nay : Luận án PTS KH Ktế : 5.02.05 / Đỗ Anh Thi. - H. : Knxb., 1995. - 172tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Thực trạng phát triển và quản lý các doanh nghiệp khách sạn trên địa bàn thành phố Hà Nội trong nền kinh tế thị trường. Một số biện pháp và phương hướng chủ yếu về phát triển và đổi mới cơ chế quản lý
2125. ĐỖ ĐÌNH ĐỨC. Thi công hố đào cho tầng hầm nhà cao tầng trong đô thị Việt Nam : LA TS Kỹ thuật : 2.15.14 / Đỗ Đình Đức. - H. : Knxb., 2002. - 134tr : minh hoạ ; 32cm + 1 bản tóm tắt +1pl
T.m. sau chính văn
Tổng quát về thi công hố đào khi xây dựng tầng hầm nhà cao tầng ở Việt Nam và thế giơí. Những sự cố hố đào khi thi công tầng hầm nhà cao tầng ở Việt Nam. Đặc điểm của đất nền ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh cùng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để thi công hố đào và tính giá thành. Một số giải pháp hạn chế sự cố hố đào
2126. ĐỖ HOÀI THANH. Đánh giá khả năng chuyển dị ứng trên thực địa sau khi tiêm Vacxin BCG sống đông khô ở trẻ sơ sinh tại Hà Nội từ năm 1979-1994 : Luận án PTS KH Y-Dược: 1.05.12 / Đỗ Hoài Thanh. - H. : Knxb., 1995. - 116tr.:ảnh ; 32cm+1 bản tóm tắt
T.m.: tr. 102-106
Nghiên cứu khả năng chuyển dị ứng của vacxin BCG sống đông khô được sử dụng tại Hà Nội. Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chuyển dị ứng: nhiệt độ bảo quản, hạn sử dụng khi nhận được ở Việt Nam. Đánh giá tỷ lệ viêm hạch sau 12 tuần đã tiêm BCG
2127. ĐỖ HUY. Xây dựng nếp sống thanh lịch và năng động ở Hà Nội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa / Đỗ Huy // Văn hoá nghệ thuật. - 2000. - Số 9 (195). - Tr. 37-41
Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, cần xây dựng nếp sống thanh lịch, hiện đại và năng động để thích nghi với công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá mạnh mẽ ở Hà Nội
2128. ĐỖ KIM TUYẾN. Đấu tranh phòng chống tội cướp tài sản trên địa bàn Hà Nội : LA TS Luật học : 5.05.14 / Đỗ Kim Tuyến. - H. : Knxb., 2001. - 178tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m: tr. 174-178
Tập trung làm sáng tỏ về lí luận và thực tiễn công tác đâú tranh phòng, chống tội cướp tài sản ở Hà Nội. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu để rút ra các luận cứ tội phạm học tương ứng, từ đó đề ra các giải pháp hữu hiệu cho cuộc đấu tranh nhằm hạn chế và từng bước đẩy lùi tội cướp tài sản ở Hà Nội
2129. ĐỖ NGỌC HOÈ. Một số chỉ tiêu vệ sinh ở các chuồng gà công nghiệp trong mùa hè và nguồn nước cho chăn nuôi ở Hà Nội : Luận án PTS KH nông nghiệp : 4.03.10 / Đỗ Ngọc Hoè. - H. : Knxb., 1996. - 121tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Nghiên cứu một số chỉ tiêu khí hậu chuồng nuôi gà công nghiệp trong điều kiện khí hậu miền bắc nước ta về mùa hè (tháng 6,7,8,): nhiệt độ, độ ẩm, hàm lượng khí độc, số lượng vi sinh vật. Chỉ tiêu vệ sinh nguồn nước trong chăn nuôi
2130. ĐỖ TẤN DŨNG. Nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (pseudomonas solanacearum smith) hại một số cây trồng ở ngoại thành Hà Nội và vùng phụ cận : Luận án TS Nông nghiệp : 4.01.16 / Đỗ Tấn Dũng. - H. : Knxb., 1999. - 211tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Nghiên cứu điều tra tình hình mức độ và gây hại của bệnh héo xanh vi khuẩn trên một số giống của các loài cây ký chủ: cà chua, khoai tây, thuốc lá, lạc, cây cà và một số biện pháp kỹ thuật canh tác, sinh học, hóa học đề phòng trừ bệnh
2131. ĐỖ THỊ MINH THUÝ. Vai trò của ngôi chùa trong đời sống tín ngưỡng dân gian Hà Nội / Đỗ Thị Minh Thuý // Văn hoá dân gian. - 2008. - Số 4. - Tr. 38-43
Trong cuộc sống hối hả của đô thị hiện nay, thì đời sống tâm linh của con người cũng phong phú hơn và vai trò của ngôi chùa cũng ngày càng tăng. Bài viết bàn về vai trò của ngôi chùa trong đời sống tín ngưỡng dân gian Hà Nội
2132. ĐỖ THỊ THANH HOA. Di cư tự do trong quá trình đô thị hóa và tác động của nó tới môi trường thành phố Hà Nội : Luận án TS Địa lý : 1.07.02 / Đỗ Thị Thanh Hoa. - H. : Knxb., 1999. - 139tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Một số vấn đề lí luận về di cư tự do trong quá trình đô thị hóa và vấn đề môi trường đô thị. Thực trạng di cư tự do và tác động của nó đến môi trường xã hội thành phố Hà Nội. Một số khuyến nghị nhằm khắc phục những tồn tại trong quản lí di cư tự do vào Hà Nội
2133. ĐỖ THỊ XUÂN PHƯƠNG. Phát triển thị trường sức lao động giải quyết việc làm : Luận án TS Kinh tế : 5.02.05 / Đỗ Thị Xuân Phương. - H. : Knxb., 2000. - 162,12tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của việc hình thành thị trường sức lao động ở Việt Nam. Thực trạng, quan điểm, giải pháp giải quyết việc làm, phát triển thị trường sức lao động ở Hà Nội
2134. ĐỖ THỨC. Kinh tế xã hội thủ đô Hà Nội - thực trạng và giải pháp / Đỗ Thức // Tạp chí con số và Sự kiện. - 2001. - Số Đặc biệt. - Tr. 72
Bức tranh toàn cảnh về kinh tế thủ đô Hà Nội trong những năm qua, thực trạng và giải pháp
2135. ĐỖ THỨC. Suy nghĩ từ thực trạng công nghiệp Hà Nội thời kỳ 1995-1999 / Đỗ Thức, Vũ Thị Lộc // Tạp chí con số và sự kiện. - 2000. - Số Tháng 3. - Tr. 9
Trên cơ sở phân tích các số liệu, kết quả đạt được - thực trạng công nghiệp Hà Nội thời kỳ 1995-1999, tác giả nêu đề xuất làm thế nào để thúc đẩy nền công nghiệp Hà Nội phát triển trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hoá như hiện nay
2136. ĐỖ TRỌNG SỰ. Nghiên cứu nhiễm bẩn nước dưới đất vùng Hà Nội : Luận án PTS KH Địa lí - địa chất : 01.06.08 / Đỗ Trọng Sự. - H. : Knxb., 1996. - 98tr : b.đ. ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Đánh giá các yếu tố tự nhiên, kinh tế xã hội có ảnh hưởng nhiễm bẩn nước dưới đất ở vùng Hà Nội; Hiện trạng nhiễm bẩn nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ vùng; Nguồn gốc gây nhiễm bẩn và biện pháp giảm thiếu ô nhiễm để bảo vệ nước dưới đất
2137. ĐỖ VĂN BÌNH. Sự hình thành và phân bố của Asen trong nước dưới đất trầm tích đệ tứ vùng Hà Nội, đánh giá, dự báo và đề xuất các giải pháp phòng ngừa những ảnh hưởng của nó đến chất lượng nước phục vụ cho sinh hoạt / Đỗ Văn Bình. - H. : Knxb., 2007. - 163 tr. ; 30 cm
Tìm hiểu, phân tích sự hình thành và phân bố của Asen trong nước dưới đất trầm tích đệ tứ vùng Hà Nội, đánh giá, dự báo và đề xuất các giải pháp phòng ngừa những ảnh hưởng của nó đến chất lượng nước phục vụ cho sinh hoạt
2138. ĐỖ VĂN DŨNG. Lễ hội Đình Vòng / Đỗ Văn Dũng // Dân tộc học. - 2007. - Số 3. - Tr. 63-69
Giới thiệu về lễ hội dân gian truyền thống Đình Vòng với những nét đặc trưng tiêu biểu của địa phương vùng Bắc Bộ
2139. ĐỖ VĂN HINH. Paleotektomiheskie usloviă formirovaniă i perspektivy neftegazononosti Xanojskogo progiba : Diss kan-ta geologo - mineralogiheskix nauk : 04.00.17 / Do Van Xin'. - Moskva : Knxb., 1993. - 134s : il ; 32sm + 1per + 1ref
Thư mục cuối chính văn
Những điều kiện cổ kiến tạo để hình thành và quy luật tích tụ dầu khí ở miền võng Hà Nội để xác định chính xác cho phương hướng công tác tìm kiếm thăm dò địa chất. Đặc điểm phân bố dầu và khí trong các loại cấu tạo khác nhau theo thời gian và lịch sử phát triển địa chất, điều kiện cổ kiến tạo để hình thành và phân bổ các tích tụ dầu khí
2140. ĐỒNG THỊ KIM THOA. Về mô hình tư vấn pháp luật - hòa giải tại ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ở Hà Nội / Đồng Thị Kim Thoa // Dân chủ & Pháp luật. - 2000. - Số 5. - Tr. 37-38
Nghiên cứu tình trạng thực thi pháp luật ở địa bàn Hà Nội thấy còn quá nhiều điều bất cập, bài viết bàn về mô hình tư vấn pháp luật - hòa giải tại ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ở Hà Nội
2141. ĐỒNG XUÂN NINH. Phân phối theo lao động ở các hợp tác xã chuyên môn hóa sản xuất rau Hà Nội : Luận án PTS khoa học kinh tế / Đồng Xuân Ninh. - H. : Knxb., 1986. - 169tr ; 30cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và phương pháp luận của phân phối theo lao động và tình hình vận dụng ở nước ta, phân tích việc thực hiện và những biện pháp để quán triệt yêu cầu của phân phối theo lao động, nội dung cơ bản và những điều kiện tiền đề để HTX chuyên môn hóa sản xuất rau Hà Nội chuyển từ phân phối theo lao động thấp (ngày công điểm) lên hình thức trả tiền công tháng cho xã viên
2142. ĐỨC NGUYỄN. Tác động ô nhiễm không khí đến người dân Hà Nội / Đức Nguyễn // Du Lịch Việt Nam. - 2007. - Số 5. - Tr. 22-23
Cuộc sống hiện đại của đô thị Hà Nội, với công nghiệp hoá và hiện đại hoá trong từng lĩnh vực đã làm cho môi trường và không khí bị ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng trầm trọng đến người dân Hà Nội. Bài viết trình bày hiện trạng và nêu giải pháp khắc phục
2143. Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tại thủ đô Hà Nội / Trần Văn Hân. - H. : Knxb., 2006. - 173 tr. ; 30 cm
Khu công nghiệp và tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Thực trạng về tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Hà Nội. Giải pháp, kiến nghị mở rộng tín dụng ngân hàng đối với công nghiệp tại các khu công nghiệp Hà Nội
2144. Giải pháp qui hoạch - kiến trúc hạn chế ô nhiễm môi trường tại các khu nhà ở chung cư của thành phố Hà Nội / Nguyễn Trọng Phượng. - H. : Knxb., 2005. - 187tr., t.m., pl. ; 30cm
Phân tích, tổng hợp những lí luận về môi trường đô thị, các yếu tố chính tác động gây ô nhiễm môi trường trong khu nhà ở đô thị. Xác định mối quan hệ giữa qui hoạch - kiến trúc và môi trường. Phương pháp luận và giải pháp qui hoạch kiến trúc nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường trong các khu nhà ở
2145. Giải pháp quy hoạch - kiến trúc nhằm nâng cao chất lượng không gian ở tại các khu đô thị mới Hà Nội / Nguyễn Văn Hải. - H. : Knxb., 2005. - 217tr., pl. ; 30cm
Nghiên cứu thực trạng tổ chức không gian ở tại các khu đô thị mới của Hà Nội. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng không gian ở tại các khu đô thị mới Hà Nội trong phạm vi: tổ chức không gian căn hộ, đề xuất về một số mô hình giải pháp cho thể loại nhà ở cao tầng với căn hộ mở, tổ chức không gian nhóm nhà ở cao tầng điển hình và nâng cao chất lượng diện mạo khu đô thị mới
2146. Giải pháp quy hoạch và kiến trúc cải thiện môi trường nhà ở cho người thu nhập thấp thành phố Hà Nội / Vũ Thuý Hằng. - H. : Knxb., 2006. - VIII, 159 tr., pl. ; 30 cm
Đề xuất giải pháp quy hoạch, kiến trúc nhằm hỗ trợ điều kiện cho nhà ở cho người thu nhập thấp ở Hà Nội. Đưa ra chỉ tiêu môi trường thiết yếu cho nhà ở của người thu nhập thấp và bổ sung lí thuyết và sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện cải thiện môi trường nhà ở cho người thu nhập thấp
2147. HÀ LƯƠNG TÍN. Gravitacionnaă model' xanojskogo progiba : Dis. kand. geologo-mineralog. nauk : 04.00.12 / Xa Lyong Tin. - Moskva : Knxb., 1981. - 128st : ris ; 30sm + 1 per. + 1 per. ref. +
Thư mục cuối chính văn. - Chính văn bằng tiếng Nga
Xây dựng các mô hình trọng lực vùng trũng Hà Nội trong đó có cả mô hình gradient khi dựa theo các kết quả của địa chấn và thăm dò điện. Xây dựng phương pháp số và thuật giải bài toán thăm dò trọng lực đối với môi trường gradient với các thay đổi mật độ
2148. Hà Nội 1995 và tương lai // Việt Nam và Đông Nam Á ngày nay. - 1997. - Số 3. - Tr. 11
Nghiên cứu về Hà Nội ở thời điểm năm 1995 và đưa ra những nhận định về khả năng phát triển của thủ đô trong tương lai
2149. Hà Nội bảo tồn và phát triển // Việt Nam và Đông Nam Á ngày nay. - 1997. - Số 10. - Tr. 12
Đưa ra nhận định đánh giá về xu hướng phát triển của thủ đô Hà Nội: bên cạnh việc xây dựng mới, cần phải bảo tồn những nét đẹp cổ kính mang dấu ấn truyền thống của mảnh đất đế đô
2150. Hà Nội - Một hồ sơ đô thị : (Dự án VIE/95/050) / Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc - Việt Nam. - H. c2000 : Knxb., ????. -
Nghiên cứu tình hình phát triển đô thị của Hà Nội về các mặt: hiện trạng, quy hoạch, ý nghĩa đối với việc xây dựng các chính sách đô thị mới. Đề án gồm 4 nội dung cơ bản sau: 1. Kinh tế tài chính; 2. Cơ sở hạ tầng; 3. Nhà ở, dịch vụ cho con người: văn hoá; 4. Quản trị
2151. Hà Nội - những vấn đề ngôn ngữ và văn hoá : Tập bài / Hội Ngôn ngữ học Hà Nội. - H. : Văn hoá thông tin, 2001. - 349 tr.
Tập hợp các bài viết nghiên cứu về tiếng Hà Nội, về vấn đề ngôn ngữ văn hoá. Nội dung gồm 3 chủ đề chính: Tiếng Hà Nội trong mối quan hệ với tiếng Việt (ở các bình diện cấu trúc cũng như chức năng, đồng đại, lịch đại). Tiếng Hà Nội với văn hoá Hà Nội (giao tiếp ngôn ngữ của người Hà Nội trong gia đình, ngoài xã hội cũng như trong đời sống hàng ngày. Tiếng Hà Nội trong bối cảnh Việt Nam hội nhập với thế giới; Tiếng Hà Nội với việc dạy học ngoại ngữ, v.v...
2152. Hà Nội những vấn đề ngôn ngữ văn hoá / Trần Văn Giàu, Nguyễn Tài Cẩn, Vũ Kim Bảng. - H. : Văn hoá Thông tin, 2001. - 350tr : bảng, hình vẽ ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Ngôn ngữ học Hà Nội (Thuộc liên hiệp các hội KHKT Hà Nội). - Thư mục cuối mỗi bài
Một số vấn đề về ngôn ngữ văn hoá Hà Nội: Tiếng Hà Nội trong mối quan hệ với tiếng Việt, tiếng Hà Nội với văn hoá Hà Nội và trong bối cảnh Việt Nam hội nhập với thế giới, tiếng Hà Nội với các yếu tố ngôn ngữ - văn hoá nước ngoài, với việc dạy và học ngoại ngữ v.v.
2153. Hà Nội phát triển quan hệ hữu nghị với châu Âu // Nghiên cứu châu Âu. - 1996. - Số 5. - Tr. 78
Thông tin về quan hệ quốc tế của Hà Nội với các nước trong khối liên minh châu Âu về các mặt ngoại giao, văn hoá và thương mại
2154. Hà Nội thủ đô nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Trần Quốc Vượng (ch.b.). - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 490tr. ; 19cm
Giới thiệu tổng quan về Hà Nội: Kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, lịch sử, địa lý trải qua các thời kỳ, đặc biệt là giai đoạn hiện nay khi Hà Nội cùng cả nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa
2155. HÀ QUANG HÙNG. Thành phần ong ký sinh trứng sâu hại lúa vùng Hà Nội, đặc tính sinh học, sinh thái học của một số loài có triển vọng : LA PTS nông nghiệp : 4.01.16 / Hà Quang Hùng. - H. : Knxb., 1984. - 150tr ; 30cm + tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Điều tra phát hiện thành phần ong ký sinh trứng sâu hại lúa, nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học các loài thiên địch góp phần đặt cơ sở khoa học cho việc điều khiển số lượng chủng quần sâu hại và thiên địch trong sinh quần ruộng lúa, cho việc đấu tranh sinh học trong phòng chống tổng hợp sâu hại lúa
2156. HÀ THỊ QUYÊN. Nghiên cứu mồi bả diệt muỗi và kết quả khảo nghiệm phòng trừ muỗi truyền bệnh ở Quảng Bình : Luận án PTS KH Sinh học : 1.05.14 / Hà Thị Quyên. - H. : Knxb., 1995. - 147tr : minh họa ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Sự phân bố, đặc tính sinh học, vai trò truyền bệnh của một số loài muỗi có ý nghĩa dịch tễ quan trọng ở Quảng Bình: muỗi Anoplacliane, muỗi Culiciane. Nghiên cứu sản xuất mồi diệt muỗi: Công thức quy trình sản xuất; sử dụng và bảo quản; độc tính của mồi diệt muỗi đối với muỗi, người và động vật. Hiệu lực của mồi diệt muỗi trong phòng thí nghiệm và ngoài thực địa (Quảng Bình, Hà Nội)
2157. HÀ VĂN PHÙNG. Lời khai mạc hội nghị thông báo khảo cổ học lần thứ 38 : Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2003 / Hà Văn Phùng // Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2003. - 2004
Báo cáo đề dẫn tại Hội nghị thông báo những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 38 tại Hà Nội do GS Hà Văn Phùng trình bày, thông tin về những phát hiện và nghiên cứu mới nhất về khảo cổ học năm 2003
2158. HÀ VĂN TẤN. Lời khai mạc hội nghị thông báo khảo cổ học lần XXXIII, năm 1998 : Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1998 / Hà Văn Tấn // Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1998. - 1999
Nội dung báo cáo đề dẫn đọc tại Hội nghị thông báo khảo cổ học lần thứ 33 của Viện trưởng Viện Khảo cổ học, GS Hà Văn Tấn thông tin về những nghiên cứu và những phát hiện mới của ngành trong năm 1998
2159. HÀ VÂN TẤN. Lời khai mạc Hội nghị thông báo khảo cổ học lần thứ 30 / Hà Vân Tấn // Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1995. - 1996
Báo cáo đề dẫn khai mạc Hội nghị thông báo khảo cổ học lần thứ 30 của Giáo sư Hà Văn Tấn, điểm lại thành tựu hoạt động khảo cổ học trong 30 năm qua của Viện Khảo cổ học (1965 - 1995)
2160. HẢI HÀ. Hội thảo (Chương trình hành động Hà Nội: nhìn lại quá khứ hướng tới tương lai) / Hải Hà // Nghiên cứu Quốc tế. - 2001. - Số 4 (39). - Tr. 49-52
Thông tin về Hội thảo trong khuôn khổ "Chương trình hành động Hà Nội: nhìn lại quá khứ hướng tới tương lai", nội dung hội thảo bàn về các giá trị văn hoá phi vật thể ở Hà Nội và giải pháp làm thế nào để bảo tồn những giá trị này trên con đường hội nhập quốc tế
2161. Hanoi / IFA. - H. : Agence de la Francophonie, c'1997. - 58tr ; 28cm. - (Coll."Portrait de ville")
T.m. cuối chính văn
Lịch sử, địa chí thủ đô Hà Nội; Nghệ thuật kiến trúc cổ, những đổi thay của thành phố qua các thời kỳ; Thăng Long từ những ngày mới thành lập, năm 1010; Thời kỳ thuộc Pháp từ 1874-1954 và cuối giai đoạn xã hội chủ nghĩa; Thời kỳ khôi phục và phát triển của thành phố hiện đại, từ 1955 đến nay
2162. Hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thủ đô Hà Nội trong giai đoạn 2001 - 2010 / Vương Đức Tuấn. - H. : Knxb., 2007. - X, 220 tr. ; 30 cm
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Thực trạng quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI và tác động của nó đến kết quả thu hút FDI ở Hà Nội. Phương hướng và các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI vào Hà Nội đến năm 2010
2163. HOÀNG ĐÌNH TIẾN. Điều kiện địa hóa sinh dầu khí của trầm tích neogen miền võng Hà Nội : Luận án PTS Địa chất khoáng vật / Hoàng Đình Tiến. - H. : Knxb., 1984. - 120tr : hình ảnh, bảng ; 32cm
Thư mục cuối chính văn
Môi trường tích lũy và tồn tại vật liệu hữu cơ cũng như đặc điểm phân bố và mức độ chuyển hóa của nó. Xác định các tầng đá và quy luật sinh dầu khí theo thời gian cũng như khả năng tích lũy khu vực. Đánh giá mức độ và quy luật sinh dầu khí của trầm tích neogen miền võng Hà Nội, tìm hiểu trữ lượng dự báo
2164. HOÀNG ĐÌNH TUẤN. Tổ chức không gian kiến trúc làng ngoại thành trong quá trình đô thị hóa ở Hà Nội đến năm 2020 với việc giữ gìn và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống : Luận án TS Kỹ thuật : 2.17.01 / Hoàng Đình Tuấn. - H. : Knxb., 1999. - 152tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thực trạng và những vấn đề về tổ chức không gian kiến trúc làng ngoại thành Hà Nội. Cơ sở khoa học và lý luận của việc tổ chức không gian kiến trúc làng ngoại thành. Định hướng và các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc làng ngoại thành
2165. HOÀNG HỮU PHẾ. Housing and urban form in Vietnam : A study of home improvement among owner occupiers in central Hanoi / Hoàng Hữu Phế. - London : Knxb., 1997. - 409tr ; 32cm + 1 tờ tóm tắt
Chính văn bằng tiếng Anh
Tìm hiểu bản chất của việc nâng cấp nhà ở tại trung tâm Hà Nội trong khu vực nhà ở tư nhân
2166. HOÀNG MINH THÁI. Geologiheskaă êffektivnost' gravirazvedki pri izuhenii tektoniheskogo stroeniă xanojskoj vpadiny : Dis. kan-ta geologo-mineralogiheskix nauk : 04.00.12 / Xoang Min' Txaj. - Baku : Knxb., 1987. - 174st : ill ; 32st + 1 per. + 1 per. ref. +
Chính văn bằng tiếng Nga. - Thư mục tr. 161-170
Phân tích tổng hợp các tài liệu đã có về vùng trũng Hà Nội để nghiên cứu cấu trúc kiến tạo tại vùng này. Trên cơ sở đó làm sáng tỏ hiệu quả dịa chất của phương pháp thăm dò trọng lực
2167. HOÀNG NGỌC HÀ. Sống trên mảnh đất ngàn năm văn hiến / Hoàng Ngọc Hà // Tác phẩm mới. - 1999. - Số 10. - Tr. 9
Thăng Long - Hà Nội, mảnh đất đế đô, linh thiêng và hào hoa, nơi đây vừa có vẻ đẹp cổ kính nên thơ của các con phố đan xen như bàn cờ vừa có những di tích đậm màu huyền thoại, gắn liền với các sự tích mang màu sắc dân gian, tác giả ghi lại cảm nhận vinh dự và tự hào được là công dân của mảnh đất ngàn năm văn hiến
2168. HOÀNG THỊ BÍCH HƯƠNG. Một số biện pháp giáo dục hành vi giao tiếp có văn hoá đối với trẻ em lang thang tại Hà Nội : LA TS Giáo dục học : 5.07.01 / Hoàng Thị Bích Hương. - H. : Knxb., 2002. - 191tr ; 32cm + 1tt
T.m sau chính văn
Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu những khái niệm hành vi giao tiếp có văn hoá và biện pháp giáo dục, đặc điểm tâm lý giao tiếp của trẻ lang thang. Tình hình trẻ em lang thang và thực trạng giao tiếp của chúng. Một số biện pháp giáo dục hành vi giao tiếp có văn hoá cho trẻ em lang thang Hà Nội
2169. HOÀNG THỌ XUÂN. Thị trường Hà Nội: thực trạng tiềm năng và định hướng phát triển / Hoàng Thọ Xuân, Công Khánh // Tạp chí Cộng sản. - 1994. - Số 10. - Tr. 30
Nghiên cứu xã hội về thực trạng tiềm năng và định hướng phát triển của thị trường Hà Nội những năm sau thời kỳ đổi mới
2170. HOÀNG THU THỦY. Góp phần nghiên cứu các chủng Escherichia coli gây ỉa chảy cấp ở trẻ em tại Hà Nội : Luận án PTS Y học : 1.05.12 / Hoàng Thu Thủy. - H. : Knxb., 1988. - 88tr : ảnh ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Nghiên cứu các chủng Escherichia Coli, đặc biệt của E. Coli sinh độc tố ruột, một trong những vi sinh vật gây ỉa chảy cấp ở trẻ em dưới 5 tuổi. Ngoài ra còn nghiên cứu đặc điểm về các độc tố ruột của các chủng ETEC...
2171. HOÀNG THU THỦY. Tìm hiểu các vi khuẩn gây bệnh trong bệnh phẩm nhầy mũi - họng ở các trẻ em dưới 5 tuổi có viêm nhiễm cấp tính đường hô hấp tại Hà Nội : LA PTS Khoa học Y dược : 1.05.12 / Hoàng Thu Thủy. - H. : Knxb., 1991. - 114tr : minh họa ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục: tr. 106-114
Xác định các vi khuẩn chính gây viêm cấp đường hô hấp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Hà Nội. Tỷ lệ giữa các vi khuẩn gây viêm cấp đường hô hấp ở trẻ em và mối liên quan của chúng ở các tuyến điều trị khác nhau tại Hà Nội. Tính nhạy cảm và tính kháng kháng sinh của các vi khuẩn chủ yếu gây viêm cấp đường hô hấp trẻ em để có phác đồ điều trị hiệu quả. Nêu những thay đổi cần thiết cho qui trình phân lập S. pneumniae và H. Influenzaép áp dụng tại Việt Nam
2172. HOÀNG VĂN CHÍNH. Những vấn đề chủ yếu về phát triển kinh tế nông hộ ngoại thành Hà Nội : Luận án PTS KH Ktế : 5.02.05 / Hoàng Văn Chính. - H. : Knxb., 1993. - 151tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Cơ sở hình thành và phát triển kinh tế nông hộ trong nền nông nghiệp nửa tự nhiên đến nền nông nghiệp hàng hóa. Ưu khuyết điểm của kinh tế nông hộ trong thời gian qua. Phương hướng phát triển của kinh tế nông hộ và những giải pháp chủ yếu để thúc đẩy quy mô, tốc độ phát triển của kinh tế nông hộ sản xuất sản phẩm hàng hóa ở vùng ngoại thành Hà Nội
2173. HOÀNG VĂN NGHIÊN. Kế hoạch, biện pháp xây dựng bộ máy chính quyền và cải cách một bước nền hành chính ở thành phố Hà Nội / Hoàng Văn Nghiên // Dân chủ & Pháp luật. - 1995. - Số chuyên đề. - Tr. 16-17
Nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải có kế hoạch, biện pháp xây dựng bộ máy chính quyền và cải cách một bước nền hành chính ở thành phố Hà Nội, có như thế Hà Nội mới thu hút được du lịch và đầu tư để thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển
2174. HOÀNG VĂN QUÝ. Izuhenie gozonosnosti i emkostnyx svojstv kolektorov miocenovyx otlogenij Xanojskogo progiba po dannym geofiziheskix issledovanij skvagin : Dis. Kandidata Geologo - minerologih. nauk : 04.00.12 / Xoang Van Kui. - Baku : Knxb., 1989. - 191s : ill ; 32sm + 1 ref + 1 per ref
Thư mục: tr. 172-176
Phân tích tài liệu địa vật lý trong lát cắt miền võng Hà Nội. Phân tích đặc điểm cấu trúc vỉa chứa của vùng nghiên cứu và tiến hành phân loại. Đề xuất phương pháp đánh giá khả năng chứa khí và các tính chất chứa của đá chứa, chọn các phương pháp tối ưu hiệu quả nhất thực hiện
2175. HOÀNG VĂN TÂN. Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh sởi đặc biệt là bệnh sởi ở trẻ em đã được tiêm văcxin ở Hà Nội và các vùng lân cận : Luận án PTS khoa học y dược : 3.01.11 / Hoàng Văn Tân. - H. : Knxb., 1993. - 115tr : Hình vẽ ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Đặc điểm dịch tễ học của bệnh sởi trong thời gian thực hiện phổ cập tiêm văcxin sởi cho trẻ em ở Hà Nội. Tìm hiểu về bệnh sởi ở trẻ em đã tiêm phòng và nguyên nhân xẩy ra dịch bệnh sởi sau khi thực hiện phổ cập tiêm vắcxin sởi
2176. HOÀNG VIỆT TRUNG. Tín dụng ngân hàng trong việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn Hà Nội : Luận án PTS KH Ktế : 5.02.05 / Hoàng Việt Trung. - H. : Knxb., 1996. - 162tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Vai trò tác động của tín dụng ngân hàng (TDNH) trong việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế quốc dân. Phân tích tác động của TDNH trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn Hà Nội. Những mâu thuẫn và giải pháp hoàn thiện
2177. HOÀNG XUÂN PHƯƠNG. Ảnh hưởng của nước tưới phù sa sông Hồng tới một số tính chất đất bạc màu Đông Anh- Hà Nội : LA TS Nông nghiệp : 4.01.02 / Hoàng Xuân Phương. - H. : Knxb., 2001. - 116tr : minh hoạ ; 32cm + 1tt
T.m sau chính văn
Mức độ biến đổi về chất lượng phù sa sông Hồng vào thời điểm lấy nước tưới trong năm ở hệ thống thuỷ nông ấp Bắc, các vấn đề cần cân nhắc khi thiết kế hệ thống thuỷ nông dùng nước phù sa sông Hồng cho đất bạc màu. Khả năng cải tạo đất bạc màu cho nước tưới phù sa sông Hồng ở hệ thống thuỷ nông ấp Bắc
2178. Hoạt động của Trung tâm khuyến nông Hà Nội // Tạp chí Chăn nuôi. - 2000. - Số 5 (32). - Tr. 12
Thông tin về những hoạt động của Trung tâm khuyến nông Hà Nội, có nhiều thành tích trong việc gây giống mới, tạo các sản phẩm nông nghiệp cho năng suất và sản lượng cao
2179. HỒ THỊ THU GIANG. Nghiên cứu thiên địch sâu hại rau họ hoa thập tự, đặc điểm sinh thái của hai loài ong cotesia plutellae và diadromus collaris Gravenhorst kí sinh trên sâu tơ Plutelle xylostella ở ngoại thành Hà Nội : LA TS Nông nghiệp : 4.01.16 / Hồ Thị Thu Giang. - H. : Knxb., 2002. - 134tr : minh hoạ ; 32cm + 1tt
T.m sau chính văn
Các dữ liệu mới về thành phần nhện bắt mồi, côn trùng kí sinh trên sâu hại rau họ thập tự. Bổ sung thêm 55 loài sâu hại và 24 loài thiên địch mới đối với loại rau này. Đặc điểm sinh học của hai loài thiên địch chính và ảnh hưởng của một số yếu tố canh tác đến mối quan hệ giữa cây trồng - sâu hại - thiên địch
2180. HỒNG HẠNH. Tiềm năng du lịch Hà Nội bên thiên niên kỷ mới / Hồng Hạnh // Tạp chí Thị trường Giá cả. - 2000. - Số Tháng 9. - Tr. 52
Hà Nội thủ đô của cả nước, nơi thu hút khá nhiều khách du lịch, đứng trước thềm thiên niên kỷ mới cần có những bước đột phá trong đổi mới phương thức phục vụ góp phần xây dựng kinh tế, xã hội ở Hà Nội, giữ gìn và tôn tạo cảnh quan, bảo tồn nét đẹp văn hoá truyền thống vốn có để hấp dẫn khách du lịch nhiều hơn
2181. HỒNG HẠNH. Về nhu cầu thưởng thức nghệ thuật sân khấu của người Hà Nội / Hồng Hạnh // Văn hoá Nghệ thuật. - 2002. - Số 10 (220). - Tr. 56-60
Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu thưởng thức nghệ thuật sân khấu của người Hà Nội những năm đầu của thiên niên kỷ mới, khi mà khoa học công nghệ đang có những tác động to lớn đến đời sống
2182. HỒNG LIÊN. Thực tiễn về quản lý về hoạt động trọng tài thương mại trên địa bàn Hà Nội / Hồng Liên // Dân chủ & Pháp luật. - 2007. - Số Chuyên đề tháng 6. - Tr. 26-27
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta đã phải đối mặt với không ít khó khăn, một trong số đó là hoạt động trọng tài thương mại. Bài viết giới thiệu về thực tiễn quản lý về hoạt động trọng tài thương mại trên địa bàn Hà Nội
2183. Inqenerno-geologiheskie usloviă teoritorii goroda Xanoă i racional'noe ee ispolzovanie : Dis. kand-ta Geologo-mineralogiheskix nauk : 04.00.07 / Doan Txê Tưong. - Leningrad : Knxb., 1991. - 138s : ill. ; 32sm + 1 perevod. referat
Thư mục cuối chính văn. - Phụ lục cuối sách
Mô tả, phân tích, đánh giá điều kiện địa chất công trình của lãnh thổ Hà Nội, những kinh nghiệm xây dựng các công trình, nguyên nhân biến dạng, hư hỏng. Thành lập bản đồ địa chất công trình của Hà Nội. Kiến nghị phương hướng sử dụng hợp lý môi trường địa chất, khai thác các công trình và nâng cao chất lượng công tác khảo sát địa chất ở giai đoạn sau
2184. Integration of disaster risk management and urban planning for resilient communities: Policy implications for the reverside urban areas of Hanoi / Hoang Vinh Hung. - Kyoto : Knxb., 2007. - XII, 214 p. ; 30 cm
Text in English
Phân tích các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, chính trị và sự vận hành của hệ thống quản lí trong lĩnh vực qui hoạch đô thị quản lí thiên tai tại Hà Nội, qua đó tìm ra được các nguyên nhân của việc đô thị hoá quá nhanh, xây dựng trái phép. Đề xuất chính sách dài hạn và trung hạn cho chương trình phát triển đô thị ngoài đê ở Hà Nội, quản lí rủi ro trong trường hợp xảy ra lũ vừa và lớn trong tương lai
2185. Khan hiếm nước sạch ở Hà Nội - vấn đề không chỉ từ một phía // Tạp chí Thông tin tài chính. - 2001. - Số 17. - Tr. 7
Nghiên cứu khảo sát, đánh giá tình hình khan hiếm nước sạch ở Hà Nội, nguyên nhân và giải pháp
2186. Khó khăn của thị trường thương mại Hà Nội // Việt Nam và Đông Nam Á ngày nay. - 1998. - Số 13. - Tr. 31
Trình bày những khó khăn của Hà Nội trong lĩnh vực giao thương với bên ngoài ở thời điểm hiện tại và gợi mở những tháo gỡ trong thương mại
2187. KHUẤT THU HỒNG. Một số biến đổi trong hôn nhân và gia đình ở Hà Nội trong những năm 1965-1992 / Khuất Thu Hồng. - 1995. - Tr. 27-41
Nghiên cứu, khảo sát về những thay đổi trong tình trạng hôn nhân và gia đình ở Hà Nội
2188. Kiến trúc bền vững từ cách tiếp cận thích ứng điều kiện khí hậu địa phương (Lấy vùng Hà Nội làm địa bàn nghiên cứu) / Trần Quốc Thái. - H. : Knxb., 2006. - IX, 232 tr. ; 30 cm
Xây dựng quan niệm toàn diện về kiến trúc bền vững thích hợp với điều kiện Việt Nam, đưa ra các nguyên tắc chung và các tiêu chí thiết kế với điều kiện khí hậu địa phương. Xây dựng các nhóm giải pháp mang tính định hướng thiết kế, kiến trúc bền vững thích ứng với các điều kiện khí hậu địa phương
2189. KIM CHI. Các khu công nghiệp Hà Nội đang chờ các nhà đầu tư / Kim Chi // ạp chíon số và Sự kiện. - Số 12. - Tr. 12-14
Hiện trạng các khu công nghiệp ở Hà Nội còn nhiều tồn tại, rất cần được quy hoạch và tái thiết để thu hút đầu tư nước ngoài
2190. KIM THỊ DUNG. Thị trường vốn tín dụng nông thôn và sử dụng vốn tín dụng của hộ nông dân huyện Gia Lâm Hà Nội : Luận án TS Kinh tế : 5.02.07 / Kim Thị Dung. - H. : Knxb., 1999. - 224tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tín dụng, thị trường vốn tín dụng ở nông thôn. Phân tích thực trạng, thị trường, sử dụng vốn tín dụng của hộ nông dân Gia Lâm. Một số giải pháp tác động cho thị trường vốn tín dụng nông thôn phát triển đúng hướng. Biện pháp tăng hiệu quả sử dụng vốn tín dụng trong hộ nông dân
2191. KRISTINE NAESS ANNE. Nghệ thuật và sự phân tầng ở Hà Nội hôm nay / Anne Kristine Naess // Văn hoá Nghệ thuật. - 2002. - Số 10 (220). - Tr. 72-77
Giới thiệu công trình nghiên cứu của một học giả nước ngoài về nghệ thuật và sự phân tầng ở Hà Nội hôm nay
2192. Kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội // Tạp chí Lịch sử Đảng. - Số 10 (119). - Tr. 1
Những chương trình và sự kiện đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội
2193. LÂM QUANG DỐC. Xác lập hệ thống kiến thức bản đồ địa lý tự nhiên trong việc dậy học địa lý ở trường phổ thông cấp 2 Việt Nam : Luận án PTS khoa học sư phạm- tâm lý / Lâm Quang Dốc. - H. : Knxb., 1993. - 153tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Xác lập hệ thống kiến thức bản đồ địa lý tự nhiên phù hợp với chương trình địa lý tự nhiên, ở các lớp 6, 7, 8. Xác định nội dung truyền thụ kiến thức và kỹ năng bản đồ cho học sinh các lớp 6, 7, 8, của Hà Nội
2194. LEE SEON HEE. Địa vị người phụ nữ Kinh (Việt) ở Hà Nội và những vùng phụ cận (giai đoạn chuyển tiếp từ truyền thống sang hiện đại) : LATSKH Lịch sử : 5.03.10 / Lee Seon Hee. - H.. - H. : Knxb., 2002. - 225tr ; 32cm+1tt
Thư mục: tr.204-213
Nghiên cứu địa vị của người phụ nữ kinh (Việt) ở Hà Nội và những vùng phụ cận trong quá trình chuyển tiếp từ truyền thống sang hiện đại. Giới thiệu các sự kiện, hiện tượng liên quan đến địa vị người phụ nữ trong lịch sử
2195. LEURENCE, F. Etude sur un indice du cout de la vie pour les européens à Ha Noi : Extrait de Bull. Economique de l'Indochine. No 157, nouv. série, 11-12/1922 / F. Leurence. - H. : Impr. d'Extrême-Orient, 1923. - 19p. : tab. ; 28cm
Tìm hiểu các chỉ số giá sinh hoạt ở Hà Nội. Vai trò kinh tế của các chỉ số giá cả. Chỉ số giá sinh hoạt ở Đông Dương. Sự biến đổi tiền lương công chức (1910-1922). Các chỉ số bán lẻ ở Hà Nội từ 1910-1922, các mặt hàng và dịch vụ trong năm 1922,... Các phương pháp tính toán trên các chỉ số giá
2196. LÊ ANH TUẤN. Góp phần tìm hiểu sự kháng thuốc và kết quả điều trị bệnh nhân lao phổi BK dương tính mới phát hiện có kháng thuốc và cảm thụ thuốc tại Hà Nội : LA PTS Khoa học Y-Dược : 3.01.08 / Lê Anh Tuấn. - H. : Knxb., 1992. - 122tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Nghiên cứu 128 bệnh nhân lao phổi mới phát hiện có trực khuẩn lao kháng thuốc trước điều trị, khả năng áp dụng hóa trị liệu ngắn hạn tám tháng cho những bệnh nhân lao phổi có trực khuẩn lao kháng thuốc trước điều trị và cảm thụ thuốc
2197. LÊ CÔNG DẦN. Nghiên cứu căn nguyên gây tiêu chảy cấp ở người do cryptosporidium parvum tại Mễ Trì Từ Liêm Hà Nội : LA TS Y học : 01.05.12 / Lê Công Dần. - H. : Knxb., 2001. - 121tr ; 32cm+ 1 bản tóm tắt
T.m: tr. 105-121
Xác định tỉ lệ nhiễm và đặc điểm hình thái của Cryptosporidium parvum, đặc điểm dịch tễ học và lâm sàng bệnh tiêu chảy do vi trùng này gây ra
2198. LÊ DU PHONG. Cơ chế và chính sách để khai thác tiềm lực khoa học phục vụ phát triển kinh tế- xã hội Hà Nội / Lê Du Phong // Tạp chí Kinh tế và Phát triển. - Tháng 11 (số 41). - Tr. 21
Bàn về cơ chế chính sách để làm thế nào phát huy một cách tốt nhất tiềm lực khoa học phục vụ và phát triển kinh tế - xã hội thủ đô
2199. LÊ ĐÌNH TRI. Nghiên cứu thiết kế cải tạo các cơ sở sản xuất thủ công trong khu dân cư đô thị Hà Nội : Luận án PTS KHKT: 2.17.05 / Lê Đình Tri. - H. : Knxb., 1995. - 143,9tr:hình vẽ ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Lịch sử sản xuất thủ công nghiệp và phân bố sản xuất thủ công nghiệp ở đô thị Hà Nội. Những căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc thiết kế, cải tạo các cơ sở sản xuất thủ công trong các khu ở đô thị Hà Nội. Những giải pháp quốc tế cải tạo các cơ sở sản xuất thủ công ở các khu ở đô thị Hà Nội
2200. LÊ ĐỨC ANH. Hà Nội là trái tim của cả nước, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục là đại biểu cho cả nước đối với thế giới bên ngoài / Lê Đức Anh // Văn hoá nghệ thuật. - 1994. - Số 10 (124). - Tr. 3
Khẳng định vai trò và vị thế trung tâm của Hà Nội đối với trong nước và quốc tế
2201. LÊ ĐỨC THẮNG. Quy hoạch các điểm du lịch với việc khai thác di sản kiến trúc văn hóa - lịch sử khu vực Hà Nội : Luận án PTS KH Kỹ thuật / Lê Đức Thắng. - H. : Knxb., 1996. - 170tr., Phụ lục ; 32cm + 1 tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Lược thảo quá trình của du lịch; Cơ sở khoa học của việc phân tích đánh giá các di sản kiến trúc, văn hóa, lịch sử trong du lịch ở Hà Nội; Mô hình quy hoạch khai thác các di sản văn hóa trong du lịch ở Hà Nội
2202. LÊ HỒNG HẠNH. Nghiên cứu khoa học trong trường Đại học Luật Hà Nội - thực trạng và triển vọng / Lê Hồng Hạnh // Dân chủ & Pháp luật. - Số 11. - Tr. 5-6
Tìm hiểu, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường Đại học Luật Hà Nội, nghiên cứu thực trạng và đánh giá triển vọng
2203. LÊ HỒNG LÝ. Làng nghề, phố nghề Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hoá / Lê Hồng Lý // Văn hoá dân gian. - 2007. - Số 1. - Tr. 25-29
Bàn đến làng nghề, phố nghề của thủ đô Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hoá, khi mà bộ mặt Hà Nội đổi thay từng ngày với tốc độ phát triển đến chóng mặt, thì làng nghề, phố nghề tất yếu phải biến đổi cho phù hợp với sự phát triển của cuộc sống. Vì sự phát triển bền vững của làng nghề, phố nghề, cần có những nghiên cứu mang tính chiến lược, với sự tham gia của nhiều chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác nhau
2204. LÊ HUY HOÀNG. Hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất và tác động của nó đối với môi trường vùng Hà Nội / Lê Huy Hoàng, Đặng Trần Bảng // Tạp chí Hoạt động Khoa học. - 1997. - Số 8. - Tr. 36
Nghiên cứu, khảo sát hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất và tác động của nó đối với môi trường vùng Hà Nội
2205. LÊ MINH TIẾN. Xây dựng Hà Nội thành một trung tâm giao lưu kinh tế quốc tế - định hướng và các giải pháp chủ yếu : Luận án PTS KH Ktế : 5.02.05 / Lê Minh Tiến. - H. : Knxb., 1996. - 162tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Khả năng của việc xây dựng Hà Nội thành một trung tâm giao lưu kinh tế quốc tế; Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội về phương tiện giao lưu quốc tế của Hà Nội; Những giải pháp chủ yếu để xây dựng và phát triển Hà Nội thành một trung tâm giao lưu kinh tế quốc tế
2206. LÊ NGỌC QUỲNH. Một số kết quả kiểm tra 100 bệnh nhân được cắt 2/3 dạ dày để điều trị loét dạ dày tá tràng, sau 5 năm tại bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội : Luận án PTS KH y-dược: 3.01.21 / Lê Ngọc Quỳnh. - H. : Knxb., 1994. - 105tr : 2tr.phụ lục ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Đánh giá kết quả lâu dài về lâm sàng của phẫu thuật cắt 2/3 dạ dầy. ứng dụng nội soi dạ dày để kiểm tra kết quả đối với bệnh nhân sau mổ cắt 2/3 dạ dày
2207. LÊ NHƯ HOA. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản lý Nhà nước về lối sống đô thị ở Hà Nội / Lê Như Hoa // Dân chủ & Pháp luật. - Số 1. - Tr. 12-14
Phân tích những biến động của kinh tế xã hội ở Hà Nội trong thời gian qua, tác giả nhấn mạnh cần phải tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản lý Nhà nước về lối sống đô thị ở Hà Nội để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
2208. LÊ SINH TẶNG. Nông nghiệp thủ đô trên chặng đường đổi mới quản lý theo tinh thần nghị quyết 10 / Lê Sinh Tặng // Thông tin Lý luận. - 1991. - Số 165 (Tháng 10). - Tr. 14
Ghi nhận sự chuyển biến của nông nghiệp thủ đô từ khi thực hiện đổi mới quản lý theo tinh thần nghị quyết 10
2209. LÊ THỊ HIỀN THẢO. Nghiên cứu quá trình xử lý sinh học và ô nhiễm nước ở một số hồ Hà Nội : Luận án TS Sinh học : 1.05.20 / Lê Thị Hiền Thảo. - H. : Knxb., 1999. - 147tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Phân tích đánh giá chất lược nước của các hồ ở Hà Nội, phân loại ô nhiễm để đề xuất biện pháp làm sạch nước hồ. Đánh giá và lựa chọn một số loài sinh vật (vi khuẩn, tảo, thực vật bậc cao) nhằm tăng cường quá trình tự làm sạch và khả năng xử lý nước thải của các hồ
2210. LÊ THỊ KIM OANH. Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đến diễn biến số lượng quần thể, đặc điểm sinh học của một số loài sâu hại rau loại hoa thập tự và thiên địch của chúng ở ngoại thành Hà Nội : LA TS Nông nghiệp / Lê Thị Kim Oanh. - H. : Knxb., 2003. - 171tr, pl ; 30cm+ 1 bản tóm tắt
T.m tr. 144-167
Thực trạng sử dụng thuốc trừ sâu trên rau họ thập tự, mức độ kháng thuốc trừ sâu đối với sâu khoang hại rau và ảnh hưởng của thuốc đến một số đặc điểm sinh học quan trọng của 3 loài sâu tơ, sâu khoang, và dòi đục lá, và tác động đến môi trường của loại thuốc này. Mô hình trừ sâu an toàn và hiệu quả
2211. LÊ THỊ MINH HẠNH. Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô Hà Nội thời kỳ 2000-2010 / Lê Thị Minh Hạnh // Tạp chí lịch sử Đảng. - Số 3. - Tr. 26-30
Giới thiệu và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô Hà Nội thời kỳ 2000-2010
2212. LÊ THỊ THANH TÂM. Nghiên cứu sự biến đổi các hợp chất nitơ trong đới thông khí khu vực Hà Nội : LA TS Địa chất : 1.06.08 / Lê Thị Thanh Tâm. - H. : Knxb., 2003. - 113tr, ph.l ; 30cm + 1tt
Thư mục: tr. 107-113
Đặc điểm thông khí khu vực Hà Nội. Sự biến đổi hàm lượng các hợp chất nitơ trong đới thông khí và các biện pháp giảm thiểu nhiễm bẩn nước dưới đất của khu vực
2213. LÊ THỊ TIỆP. Đặc điểm dịch tễ học bệnh sởi và đánh giá kết quả giảm tỷ lệ bệnh của Vacxin sởi sống đông khô tại quận Ba Đình - Hà Nội : LA PTS Y học : 3.01.11 / Lê Thị Tiệp. - H. : Knxb., 1989. - 93tr : minh họa ; 29cm + 1 tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Nghiên cứu về một số đặc điểm dịch tễ học bệnh sởi đối với trẻ em Việt Nam. Đánh giá hiệu quả công tác tiêm phòng sởi bằng Vacxin sống qua kết quả giảm tỉ lệ chết và mắc. Từ đó làm sáng tỏ và đóng góp thêm cho việc xây dựng sơ đồ tiêm chủng vacxin sởi thường kỳ phòng chống dịch
2214. LÊ TRẦN LÂM. Khoa học và công nghệ Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội / Lê Trần Lâm // Tạp chí Hoạt động Khoa học. - 2000. - Số 10. - Tr. 21
Tìm hiểu, đánh giá về tình hình nghiên cứu khoa học trong những thập kỷ qua ở Hà Nội, thành tựu và những tồn tại
2215. LÊ TRƯỜNG. Một số đặc điểm của sâu tơ Plutellamaculipennis (Curt) đã chống thuốc ở các vùng trồng rau ngoại thành Hà Nội và khả năng phòng chống : LA PTS khoa học Nông nghiệp : 4-01-16 / Lê Trường. - H. : Knxb., 1982. - 181tr : đồ thị, ảnh ; 30cm + 1 tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Đi sâu nghiên cứu nguyên nhân, điều kiện khiến cho sâu tơ Plutellamaculipennis Curt ngày càng gây tác hại nặng cho rau họ chữ thập ở các vùng chuyên canh rau (thuộc ngoại thành Hà Nội). Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp quy trình tổng thể để hạn chế tác hại của sâu tơ. Phòng và chống sâu loại này
2216. LÊ VĂN BÀO. Nghiên cứu hoạt động hành nghề y tư nhân ở Hà Nội, đề xuất mô hình quản lý hành nghề y tư nhân ở tuyến xã : LA TS y học : 3.01.12 / Lê Văn Bào. - H. : Knxb., 2002. - 136tr : minh hoạ ; 32cm + 1tt
T.m sau chính văn
Thực trạng hoạt động của các cơ sở hành nghề tư nhân ở Hà Nội năm 1998-1999. Phân tích thực trạng trong công tác quản lý hành nghề tư nhân và xây dựng mô hình quản lý hành nghề tư nhân, thử nghiệm và đánh giá kết quả can thiệp ở một số xã ngoại thành Hà Nội
2217. LÊ VĂN HOẠT. Sử dụng đất nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở huyện Thanh trì Hà Nội : Luận án PTS KH Kinh tế : 5.02.05 / Lê Văn Hoạt. - H. : Knxb., 1995. - 132,5tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Trình bày một cách có hệ thống những cơ sở khoa học của sử dụng đất nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Những đặc điểm sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Thanh Trì, Hà Nội. Thực trạng và nhân tố ảnh hưởng tới tình hình và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp vùng này
2218. LÊ VĂN LONG. Những vấn đề khi đánh giá những dự án đầu tư trong xây dựng nhà ở thuộc thành phố Hà Nội Việt Nam : Luận án PTS Kh xây dựng: 05.02.21 / Lê Văn Long. - Xôphia : Knxb., 1997. - 189tr ; 23cm + 1 bản tóm tắt + 1 bản d
T.m. cuối chính văn. - Nguyên bản bằng tiếng Bungari
Tình trạng và triển vọng phát triển của xây dựng nhà ở Việt Nam. Xây dựng nhà ở nhiều tầng ở thành phố Hà Nội. Những giải pháp kết cấu xây dựng tối ưu đối với các nhà có số tầng khác nhau, công nghệ xây dựng khác nhau
2219. LÊ VĂN LƯU. Đặc trưng biến động cường độ tổng xạ theo thời gian trong ngày tại Hà Nội : LA PTS Khoa học : 1.02.24 / Lê Văn Lưu. - H. : Knxb., 1989. - 124tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Cường độ tổng xạ và sự biến động của nó theo thời gian. Khái niệm cơ bản về hàm ngẫu nhiên ứng dụng vào nghiên cứu biến động cường độ tổng xạ theo thời gian. Đặc trưng biến động của cường độ tổng xạ tại các thời điểm khác nhau trong ngày
2220. LÊ VĂN NÃI. Nghiên cứu ứng dụng mô hình khuyếch tán ô nhiễm để đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí do các ống khói công nghiệp gây ra : Luận án PTS khoa học kỹ thuật : 2.15.13 / Lê Văn Nãi. - H. : Knxb., 1993. - 167tr : minh họa ; 32cm + 1bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Vận dụng mô hình toán của Berlianđ và mô hình khí động học để tính toán ô nhiễm không khí vùng núi. Lập chương trình tính toán khuyếch tán các chất ô nhiễm để xác định các giá trị nồng độ chất ô nhiễm. Khảo sát, đánh giá hiện trạng ô nhiễm vùng nhà máy xi măng Hoàng Thạch, 4 quận nội thành Hà Nội, nhà máy điện Ninh Bình, thị xã Quảng Ngãi
2221. LÊ VŨ ANH. Bước đầu đánh giá tình trạng mang và mang kéo dài virus viêm gan B trên quần thể dân cư vùng Hà Nội : LA PTS Y học : 3.01.11 / Lê Vũ Anh. - H. : Knxb., 1988. - 97tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Kỹ thuật phát hiện HBb Ag - phương pháp ngưng kết hồng cầu thụ động trực tiếp. Kết quả điều tra việc phân bố tình trạng mang HBb Ag kéo dài, theo giới tính, theo vùng dân cư. Về việc sử dụng gloleuline miễn dịch đặc hiệu với vaccine viêm gan B ở trẻ sơ sinh, ở phụ nữ trước tuổi lập gia đình
2222. LƯƠNG NGỌC CỨ. Định hướng và một số giải pháp chủ yếu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn huyện Gia Lâm - thành phố Hà Nội : Luận án PTS KH Ktế : 5.02.05 / Lương Ngọc Cứ. - H. : Knxb., 1996. - 120tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế nông thôn Gia Lâm, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế nông thôn của huyện; Nêu 1 số định hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch này ở Gia Lâm Hà Nội
2223. LƯU BÁCH DŨNG. Phân kiểu nông nghiệp Thanh Trì Hà Nội : Luận án PTS KH Địa lý - địa chất : 01.07.02 / Lưu Bách Dũng. - H. : Knxb., 1996. - 168tr ; 32cm + 1 bản toám tắt
T.m. cuối chính văn
Cơ sở khoa học của phân kiểu nông nghiệp. Phân kiểu nông nghiệp Thanh Trì Hà Nội. Cải tạo và xây dựng các kiểu nông nghiệp. Một số kiến nghị để các kiểu nông nghiệp phát triển với nhiều hàng hóa chất lượng, hiệu quả và bền vững góp phần phát triển kinh tế xã hội nông thôn
2224. LƯU MINH TRỊ. Đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn ngoại thành Hà Nội (Cấp xã) trong giai đoạn hiện nay : Luận án PTS KH triết học : 5.01.03 / Lưu Minh Trị. - H. : Knxb., 1993. - 133tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Xác định rõ phương hướng, nội dung và những giải pháp đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị ở đơn vị cơ sở nông thôn ở ngoại thành Hà Nội. Bàn về hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, về quá trình hình thành chính quyền cơ sở nông thôn và hệ thống chính trị cấp xã.
2225. LƯU THỊ LIÊN. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh lao và lâm sàng, cận lâm sàng lao HIV tại Hà Nội / Lưu Thị Liên. - H. : Knxb., 2007. - 122 tr., t.m., pl. ; 30 cm
Xuất phát từ tình trạng bệnh nhân mắc bệnh cao tại các địa bàn cư dân tại Hà Nội, tiến hành nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh lao và lâm sàng, cận lâm sàng lao HIV tại Hà Nội
2226. LƯU THỊ MINH CHÂU. Dùng phương pháp chuẩn đoán huyết thanh học để phát hiện một số đặc điểm bệnh Dengơ xuất huyết ở phòng khám đa khoa Bạch Mai và bệnh viện Hai bà Trưng hà Nội trong những năm 1982-1984 : Luận án PTS khoa học Y học : 1.05.13 / Lưu Thị Minh Châu. - H. : Knxb., 1987. - 117tr ; 30cm + 1btt.
Thư mục tr. 101-117
Tổng quan về vi rút học bệnh lí học, dịch tễ học, điều trị và dự phòng. kết quả chẩn đoán huyết thanh học trên những bệnh nhân nghi dengơ xuất huyết. Tình trạng, tuổi mắc bệnh, chẩn đoán lâm sàng và huyết thanh học của bệnh nhân... những triệu chứng chủ yếu, tỉ lệ mắc bệnh dengơ xuất huyết và kết quả điều tra huyết thanh học trong quần thể dân cư phường Cầu Dền 1982,1983,1984
2227. LY VÔNG SẢ A CAO. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh viêm quanh cuống răng mạn tính (Thể u hạt và nang chân răng) : Luận án TS Y học : 3.01.29 / Ly Vông Sả A Cao. - H. : Knxb., 2000. - 111,10tr : m.họa ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Nghiên cứu những đặc điểm lâm sàng của bệnh viêm quanh cuống chân răng mạn tính thể u hạt và nang chân răng. Đánh giá kết quả điều trị của phương pháp bảo tồn đối với u hạt và phương pháp phẫu thuật (đối với nang chân răng) tại Viện Răng hàm mặt Hà Nội
2228. MAI HỒNG. Hướng tới 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội ra mắt bộ Bách khoa thư về nghìn năm Thăng Long - Hà Nội / Mai Hồng // Toàn cảnh Sự kiện - Dư luận. - 2007. - Số 204. - Tr. 36-37
Giới thiệu bộ 'Bách khoa thư về nghìn năm Thăng Long - Hà Nội' mới xuất bản gồm 18 tập, để kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, những sự kiện lịch sử và văn hóa nổi bật của thủ đô trong suốt hành trình 1000 năm qua
2229. MAI HỒNG. Hướng tới 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội: 'Dấu ấn Thăng Long' Chương trình đậm nét bản sắc Hà Nội / Mai Hồng // Toàn cảnh Sự kiện - Dư luận. - 2007. - Số 203. - Tr. 38-39
Đánh giá về chương trình biểu diễn nghệ thuật nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long với nội dung: Hướng tới 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội 'Dấu ấn Thăng Long'. Tác giả khẳng định chương trình đậm đà bản sắc Hà Nội, có sức lan toả trong đời sống
2230. MAI THANH TÂN. Về nguyên nhân hạn chế chiều sâu nghiên cứu của phương pháp địa chấn phản xạ ở miền võng Hà Nội và một số biện pháp khắc phục : LA PTS khoa học kỹ thuật : 1.90.40 / Mai Thanh Tân. - H. : Knxb., 1982. - 189tr ; 30cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Đặc điểm địa chấn địa chất của miền võng Hà Nội, các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển trường sóng, mối quan hệ sóng có ích và nhiễu. Xác định các biện pháp có hiệu quả nhằm hạn chế phông nhiễu, tăng chiều sâu nghiên cứu của phương pháp địa chấn phản xạ
2231. Một số đặc điểm giao tiếp ngoài giảng đường của sinh viên / Nguyễn Văn Đồng. - H. : Knxb., 2007. - 258 tr. ; 30 cm
Phân tích, đánh giá thực trạng giao tiếp ngoài giảng đường của sinh viên tại một số trường đại học ở Hà Nội. Đề xuất một số biện pháp quản lí, tổ chức và tác động đối với giao tiếp ngoài giảng đường của sinh viên nhằm thúc đẩy, tăng cường các yếu tố tích cực đồng thời giảm bớt các yếu tố tiêu cực trong giao tiếp của họ.
2232. Một số giải pháp nâng cao chất lượng chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế đến Hà Nội của các công ty lữ hành trên địa bàn Hà Nội / Lê Thị Lan Hương. - H. : Knxb., 2005. - IV, 211tr. ; 30cm
Những vấn đề lí luận cơ bản về chất lượng chương trình du lịch. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng chương trình du lịch
2233. Một số giải pháp nhằm phát triển các khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế / Nguyễn Quốc Bình. - H. : Knxb., 2005. - 184tr., pl. ; 30cm
Sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Việt Nam và trên thế giới. Đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Nội
2234. Nâng cao chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị ở Hà Nội / Phạm Văn Khánh. - H. : Knxb., 2005. - 188tr. ; 30cm
Những vấn đề cơ bản về chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị. Thực trạng chất lượng dịch vụ thoát nước, những vấn đề tồn tại và các quan điểm, giải pháp nâng cao dịch vụ thoát nước đô thị ở Hà Nội
2235. NGHIÊM XUÂN ĐẠT. Để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phát triển nhà ở Hà Nội / Nghiêm Xuân Đạt, Nguyễn Minh Phong // Tạp chí Hoạt động Khoa học. - 2001. - Số 6. - Tr. 42
Dân số Hà Nội ngày càng đông, do vậy nhu cầu nhà ở ngày càng trở nên bức xúc, bài viết nêu giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phát triển nhà ở Hà Nội
2236. NGHIÊM XUÂN ĐẠT. Hà Nội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 521 tr.
Bối cảnh kinh tế quốc tế hiện tại đã tác động đến quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam và Hà Nội; Nêu kinh nghiệm của các nước châu Á trong lĩnh vực này; Trình bày và phân tích các yêu cầu, lộ trình, thách thức và cơ hội đặt ra trong quá trình hội nhập của Việt Nam và Hà Nội trong khuôn khổ AFTA, APEC, Hiệp định thương mại Việt - Mỹ và WTO; Khảo sát khả năng sẵn sàng của Hà Nội trước những yêu cầu và thách thức đó; đề xuất một số quan điểm, nội dung và giải pháp để thúc đẩy Hà Nội hội nhập kinh tế quốc tế
2237. NGHIÊM XUÂN ĐẠT. Một số giải pháp tài chính tiền tệ nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế thành phố Hà Nội / Nghiêm Xuân Đạt, Nguyễn Minh Phong // Lý luận Chính trị. - 2001. - Số 7. - Tr. 26
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, tài chính ngân hàng đã trở thành công cụ quan trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, bài viết đề xuất một số giải pháp tài chính tiền tệ nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế, xã hội của thủ đô Hà Nội
2238. NGHIÊM XUÂN ĐẠT. Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn thành phố Hà Nội : Luận án PTS KH Ktế : 5.02.21 / Nghiêm Xuân Đạt. - H. : Knxb., 1993. - 141tr : minh họa ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Định hướng đổi mới công tác vệ sinh môi trường đô thị. Đề xuất mô hình tổ chức và cơ chế quản lý chất thải rắn ở thành phố và các biện pháp thực hiện
2239. Nghiên cứu ảnh hưởng của nước tưới, phân bón đến tồn dư NO3 và một số kim loại nặng trong rau trồng tại Hà Nội : LA TS Nông nghiệp : 4.01.08 / Cheang Hong. - H. : Knxb., 2003. - 119tr, ph.l ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục: tr. 106-119
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón vô cơ, hữu cơ, đất trồng, nước tưới bị ô nhiễm tới tồn dư NO3 và KLN trong rau. Điều tra, đánh giá tình trạng nhiễm bẩn NO3 và KLN trong rau thương phẩm sản xuất tại các huyện Thanh Trì, Đông Anh, Hà Nội. Đề xuất một số biện pháp nhằm hạn chế tích lũy NO3 và KLN trong sản phẩm nông nghiệp
2240. Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo công nhân kỹ thuật xây dựng ở thủ đô Hà Nội / Hoàng Ngọc Trí. - H. : Knxb., 2005. - 204tr. ; 30cm
Làm sáng tỏ cơ sở lí luận, thực trạng, nguyên nhân ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo công nhân kĩ thuật xây dựng ở Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp có tính khả thi trong việc nâng cao chất lượng đào tạo công nhân kĩ thuật ở Hà Nội
2241. Nghiên cứu các hình thái lâm sàng gãy xương hàm trên - kết quả điều trị của phương pháp khâu kết hợp xương / Nguyễn Quốc Đức. - H. : Knxb., 2005. - 157tr. ; 30cm
Nghiên cứu hình thái gãy xương hàm trên đã được khám và điều trị tại Viện răng hàm mặt Hà Nội trong thời gian gần đây. Phân tích, đánh giá kết quả điều trị gãy xương hàm trên của phương pháp khâu kết hợp xương bằng chỉ khâu kết hợp xương bằng chỉ thép
2242. Nghiên cứu dịch tễ học loạn năng bộ máy nhai và đề xuất giải pháp can thiệp / Phạm Như Hải. - H. : Knxb., 2006. - 133 tr., pl. ; 30 cm
Nghiên cứu về các đặc điểm loạn năng bộ máy nhai của người dân Hà Nội. Nghiên cứu điều trị can thiệp cho nhóm đối tượng mắc loạn năng bộ máy nhai. Các phương pháp nghiên cứu khám điều tra dịch tễ học cắt ngang. Đánh giá hiệu quả các phương pháp điều trị. Bảng chỉ số kết quả điều tra.
2243. Nghiên cứu dịch tễ học và lâm sàng một số bệnh lây truyền qua đường tình dục tại thành phố Hà Nội và thành phố Thái Nguyên / Nguyễn Duy Hưng. - H. : Knxb., 2006. - 155 tr., pl. ; 30 cm
Xác định một số đặc điểm dịch tễ học và một số biểu hiện lâm sàng của các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD) thường gặp ở Hà Nội và Thái Nguyên. Phân tích các yếu tố nguy cơ của bệnh STD để có biện pháp can thiệp bệnh phù hợp, hiệu quả
2244. Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của cá trắm cỏ (Ctenopharyngodon idellus C. & V.) nuôi tại khu vực Hà Nội đối với vi khuẩn Aeromonas hydrophila / Vũ Dũng Tiến. - Nha Trang : Knxb., 2005. - IX, 155tr. ; 30cm
Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của cá trắm cỏ biểu hiện qua hệ thống Izozym, kháng thể miễn dịch ở cá này và đồng thời nghiên cứu đáp ứng miễn dịch biểu hiện qua khả năng sống sót của cá trắm cỏ đối với vacxin điều chế thử nghiệm có nguồn gốc là phức hệ kháng nguyên vi khuẩn Aeromonas hydrophila
2245. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, chẩn đoán và xử trí sớm u não bán cầu ở một số bệnh viện Hà Nội / Nguyễn Công Hoan. - H. : Knxb., 2005. - 129tr., t.m., pl. ; 30cm
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học u não bán cầu ở một số bệnh viện Hà Nội từ năm 1999 đến 2001. Phân tích đặc điểm lâm sàng và đánh giá vai trò của chẩn đoán hình ảnh trong chẩn đoán u não bán cầu. Kết quả điều trị u não bán cầu về tỉ lệ chết và sống thêm từ trên 3 năm sau điều trị
2246. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý điều hành hệ thống thoát nước sông Tô Lịch - Thành phố Hà Nội / Nguyễn Song Dũng. - H. : Knxb., 2005. - 146tr. ; 30cm
Nghiên cứu xác định cơ sở khoa học thực tiễn cho giải pháp quản lý điều hành tiêu thoát nước theo quan điểm hệ thống dựa trên phương pháp và công nghệ hiện đại nhằm phát huy hiệu quả của hệ thống thoát nước sông Tô Lịch để chủ động phòng và chống úng ngập cho Hà Nội
2247. Nghiên cứu điều trị phẫu thuật gãy cột sống ngực - thắt lưng không bền vững có liệt tủy bằng khung Hartshill tại bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội / Nguyễn Đắc Nghĩa. - H. : Knxb., 2004. - 141tr., t.m., 7tr. pl. ; 30cm
Nghiên cứu những số liệu về đường kính, góc nghiêng, chiều dài đo trên trục chéo và trục thẳng của vuông cung, khoảng cách giữa hai mối bắt vít chéo từ sau ra trước các đốt sống T11 - L5. Kết quả điều trị lâm sàng của hệ thống cố định cột sống bằng khung Hartshill kết hợp hai cầu ngang và bốn vít cuống cung với chi thép đối với bệnh gãy cột sống không liệt tuỷ
2248. Nghiên cứu hành vi thích ứng của trẻ chậm phát triển trí tuệ trong các lớp giáo dục đặc biệt ở Hà Nội / Trần Thị Lê Thu. - H. : Knxb., 2006. - 181 tr., pl. ; 30 cm
Thực trạng hành vi thích ứng của trẻ chậm phát triển trí tuệ và các yếu tố liên quan với hành vi thích ứng của trẻ tại các cơ sở giáo dục đặc biệt qua đó đưa ra các biện pháp tác động tới hành vi thích ứng thông qua việc hỗ trợ giáo viên xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân phù hợp với cá nhân trẻ chậm phát triển trí tuệ
2249. Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm một số vi khuẩn ở thịt lợn, gà tại Hà Nội và áp dụng biện pháp hạn chế sự phát triển của chúng / Tô Liên Thu. - H. : Knxb., 2006. - 157 tr., pl. ; 30 cm
Những nghiên cứu về đặc tính chung và thành phần của thịt, các yếu tố liên quan đến sự nhiễm khuẩn vào thịt, vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng và kinh tế, nghiên cứu hạn chế sự nhiễm khuẩn vào thịt và một số biện pháp bảo quản thịt. Nội dung, vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Các bảng kết quả và thảo luận.
2250. Nghiên cứu kỹ thuật đồng vị và ứng dụng để xác định tuổi nước ngầm khu vực Hà Nội / Trịnh Văn Giáp. - H. : Knxb., 2006. - 126 tr., t.m., pl. ; 30 cm
Tổng quan về nguồn gốc và vai trò của các đồng vị của cácbon, hyđrô, ôxy và radon trong nghiên cứu nước ngầm. Nghiên cứu xây dựng các kỹ thuật hiện đại để xác định hàm lượng các đồng vị cacbon, hydro, oxy và radon trong nước. Nghiên cứu sử dụng các mô hình toán học để giải quyết bài toán tuổi nước ngầm khu vực Hà Nội. Đưa ra một số đề xuất về ứng dụng kỹ thuật đồng vị trong các bài toán liên quan tới nước ngầm khu vực Hà Nội trong thời gian tới
2251. Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện qui hoạch thoát nước và xử lý nước thải lưu vực sông Tô Lịch, thành phố Hà Nội / Võ Thị Thanh Xuân. - H. : Knxb., 2005. - 142tr., 53tr. pl. ; 30cm
Nghiên cứu quy hoạch thoát nước ở một số đô thị ở Việt Nam và trên thế giới đặc biệt là quy hoạch thoát nước ở thủ đô Hà Nội. Giải pháp hoàn thiện quy hoạch thoát nước lưu vực sông Tô Lịch đảm bảo yêu cầu phát triển đô thị
2252. Nghiên cứu một số giải pháp quy hoạch cải tạo hệ thống thoát nước nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh sông hồ ở các đô thị Việt Nam (Lấy sông Sét - Thành phố Hà Nội làm ví dụ) / Mai Thị Liên Hương. - H. : Knxb., 2006. - 136 tr., t.m., pl. ; 30 cm
Phân tích thực trạng thoát nước, vệ sinh lòng hồ một số đô thị ở Việt Nam. Đề xuất một số tiêu chí quy hoạch, thiết kế cống thu gom nước thải, cấu tạo giếng tràn tách nước và một số công trình xử lí nước thải phù hợp với điều kiện đô thị Việt Nam
2253. Nghiên cứu mức độ phát thải và lan truyền của các Hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) tại Hà Nội / Nghiêm Trung Dũng. - H. : Knxb., 2005. - X, 162tr. ; 30cm
Nghiên cứu sự phát triển và lan truyền Hyđrôcácbon thơm đa vòng trong không khí để tạo cơ sở khoa học cho công tác quản lí chất lượng không khí ở Việt Nam. Góp phần nghiên cứu, áp dụng mô hình nơi tiếp nhận nhằm đưa mô hình này thành công tác quản lí chất lượng không khí ở Việt Nam
2254. Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất vùng ven đô - huyện Thanh Trì, Hà Nội với sự hỗ trợ của công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý / Đinh Thị Bảo Hoa. - H. : Knxb., 2007. - XIII, 184 tr. ; 30 cm
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới đặc điểm sử dụng đất khu vực huyện Thanh Trì cũ. Ứng dụng phương pháp viễn thám và hệ thông tin địa lý đánh giá cảnh quan nhân sinh, tiềm năng sử dụng đất nông nghiệp, đất xây dựng nhà cao tầng, mức độ phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất định hướng khai thác, sử dụng hợp lý vùng ven đô - huyện Thanh Trì, Hà Nội
2255. Nghiên cứu sự tự đánh giá của học sinh trung học cơ sở ở Hà Nội / Đỗ Ngọc Khanh. - H. : Knxb., 2005. - 188tr., 31tr. pl. ; 30cm
Làm sáng tỏ khái niệm tự đánh giá và các khái niệm liên quan như tự ý thức, cái tôi, qua kết quả nghiên cứu thực tiễn đã chỉ ra các nhân tố xã hội như ứng xử của cha mẹ, thầy cô, bạn bè... Tác động đến tự đánh giá của học sinh THCS hiện nay. Kết quả thực nghiệm cho thấy khi có những hình thức tác động phù hợp đến học sinh thì mức độ tự đánh giá của các em cũng được nâng cao một cách phù hợp
2256. Nghiên cứu thực trạng hành vi nguy cơ và nhiễm HIV ở can phạm nhân, nguy cơ phơi nhiễm HIV đối với lực lượng công an thành phố Hà Nội / Nguyễn Tuấn Bình. - H. : Knxb., 2007. - 123 tr., t.m., pl. ; 30 cm
Tổng quan về tình hình nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng và can phạm nhân trong năm 2004-2005. Mô tả thực trạng phơi nhiễm HIV và một số yếu tố nguy cơ phơi nhiễm HIV nghề nghiệp, đặc biệt đối với lực lượng công an. Đề xuất một số giải pháp phòng ngừa nguy cơ phơi nhiễm HIV đối với cán bộ cảnh sát, công an trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm ở Hà Nội
2257. Nghiên cứu thực trạng và góp phần hoàn thiện mô hình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã Phù Linh và Đức Hoà, huyện Sóc Sơn, Hà Nội / Lương Ngọc Khuê. - H. : Knxb., 2004. - 132tr., 56tr.pl. ; 30cm
Mô tả kiến thức, thái độ và thực hành của người dân, các cấp chính quyền. Đánh giá những kết quả, tồn tại, các yếu tố ảnh hưởng và những thách thức đối với các cơ sở y tế. Thực hiện nhiệm vụ khám cho người có thẻ BHYT. Tiến hành đánh giá bước đầu hiệu quả của một số biện pháp can thiệp khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT tại xã Phù Linh - Đức Hoà
2258. Nghiên cứu tình hình cận thị ở học sinh lớp 3, lớp 7, lớp 10 của một số trường phổ thông thuộc quận Hoàn Kiếm Hà Nội và thử nghiệm mô hình can thiệp / Hoàng Văn Tiến. - H. : Knxb., 2006. - 125 tr., t.m., pl. ; 30 cm
Một số vấn đề về giải phẫu mắt liên quan đến cận thị; sinh lý mắt; đặc điểm mắt trẻ em, nghiên cứu về cận thị học đường; quan niệm của tây y và đông y về cận thị; một số can thiệp phòng và chữa cận thị đã được thực hiện. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; phương pháp chọn mẫu. Các kết quả nghiên cứu.
2259. Nghiên cứu tình hình dịch tễ tai nạn lao động ở một số cơ sở công nghiệp và đánh giá thực trạng sơ cứu cấp cứu tại y tế xí nghiệp / Nguyễn Việt Đồng. - H. : Knxb., 2006. - 131 tr., pl. ; 30 cm
Nghiên cứu về tai nạn lao động, chấn thương do tai nạn lao động và một số yếu tố nguy cơ. Địa điểm nghiên cứu: một số cơ sở công nghiệp thuộc bộ công nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Yên Bái, Thái Nguyên. Nghiên cứu các đối tượng là công nhân lao động. Phương pháp nghiên cứu. Các bảng kết quả nghiên cứu về tỷ lệ tai nạn lao động, tác nhân, vị trí chấn thương.
2260. Nghiên cứu tình hình sản xuất cây có múi ở các huyện ngoại thành Hà Nội và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất bưởi và quýt / Boun Keua Vongsalath. - H. : Knxb., 2005. - XI, 160tr., pl. ; 30cm
Nghiên cứu các đặc tính sinh học của cây bưởi Diễn đầu dòng và biện pháp nhân giống vô tính bưởi Diễn trên các gốc thích hợp. Một số biện pháp kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất và phẩm chất bưởi Diễn như sử dụng phân bón lá dạng hữu cơ trong sản xuất
2261. Nghiên cứu tình trạng, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ răng miệng và đánh giá kết quả hai năm thực hiện nội dung chăm sóc răng miệng ban đầu ở người cao tuổi tại Hà Nội : LA TS y học : 3.01.21 / Phạm Văn Việt. - H. : Knxb., 2004. - 181tr : ảnh, 12 tờ ; 30cm + 1tt
Thư mục: tr. 130-147
Thực trạng, nhu cầu và một số yếu tố liên quan tới bệnh răng miệng của người cao tuổi tại Hà Nội. Hiệu quả của một số biện pháp can thiệp của chương trình chăm sóc răng miệng ban đầu
2262. Nghiên cứu tình trạng thừa cân - béo phì ở trẻ 4-6 tuổi tại nội thành Hà Nội và thử nghiệm một số giải pháp can thiệp tại cộng đồng / Trần Thị Phúc Nguyệt. - H. : Knxb., 2006. - IV, 141 tr., pl. ; 30 cm
Xác định tỉ lệ thừa cân và béo phì ở trẻ 4 - 6 tuổi, phân tích một số yếu tố nguy cơ gây tình trạng thừa cân và béo phì ở trẻ 4 - 6 tuổi ở nội thành Hà Nội. Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp thừa cân, béo phì tại cộng đồng
2263. NGỌC LÂM. Thư viện Hà Nội và các nhà xuất bản với công tác tuyên truyền giới thiệu sách báo / Ngọc Lâm // Tập san Thư viện. - 2003. - Số 3. - Tr. 57-62
Giới thiệu thành tích và các phương thức tuyên truyền, giới thiệu sách báo phục vụ bạn đọc của thư viện Hà Nội và các nhà xuất bản trong những năm qua
2264. NGÔ BÍCH HẢO. Nghiên cứu một số bệnh chính hại chuối vùng Hà Nội và phụ cận : Luận án TS KH Nông nghiệp : 4.01.16 / Ngô Bích Hảo. - H. : Knxb., 1998. - 150tr : ảnh ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Điều tra xác định những bệnh chủ yếu hại chuối vùng Hà Nội. Tìm hiểu mức độ gây hại, tính chất phổ biến, qui luật phát sinh phát triển và khả năng lan truyền của hai bệnh vi rút hại chuối là bệnh chùn ngọn và khảm lá. Khảo sát biện pháp phòng nhằm hạn chế thiệt hại do bệnh gây ra
2265. NGÔ BÍCH NGỌC. Sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng đối với đối với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong các trường đại học và cao đẳng ở Hà Nội giai đoạn hiện nay : LA TS Lịch sử : 5.03.14 / Ngô Bích Ngọc. - H. : Knxb., 2004. - 189tr, ph.l ; 30cm + 1 tóm tắt
Thư mục: tr. 173-181
Nghiên cứu những luận cứ khoa học của việc nâng cao chất lượng lãnh đạo của TCCSĐ đối với Đoàn TNCS HCM trong các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội giai đoạn hiện nay. Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo của TCCSĐ đối với đoàn TNCS HCM
2266. NGÔ ĐỨC THIỆU. Chế độ tưới nước của khoai tây vùng Gia Lâm, Hà Nội : LA PTS khoa học kỹ thuật Nông nghiệp / Ngô Đức Thiệu. - H. : Knxb., 1978. - 153tr : minh họa ; 30cm + 1 b.tóm tắt
Thư mục tr. 136-151
Một số đặc điểm khí hậu thời tiết đất đai vùng Gia Lâm Hà Nội. Tình hình nghiên cứu chế độ tưới nước của khoai tây. Các phương pháp nghiên cứu về sự biến đổi độ ẩm đất, độ sâu tầng đất, giới hạn độ ẩm thích hợp, lượng nước cần thiết, số lần tưới cho khoai tây và hiệu quả kinh tế các công thức tưới nước của khoai tây
2267. NGÔ HUYỀN THÚY. Giun sán đường tiêu hóa của chó ở Hà Nội và một số đặc điểm của giun thực quản Spirocerca Lupi (Rudolphi, 1809) : Luận án PTS KH Nông nghiệp : 4.03.06 / Ngô Huyền Thúy. - H. : Knxb., 1996. - 117tr ; 32cm + 1 tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Xác định thành phần loài giun sán ở chó Hà Nội và giun sán gây hại chủ yếu; Sự biến động giun sán ở chó theo lứa tuổi; Các đặc điểm hình thái của giun thực quản Spirocerca Lupi và bệnh lý do chúng gây ra ở chó
2268. NGÔ THÁM. Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch các xí nghiệp công nghiệp nhằm hạn chế ô nhiễm và bảo vệ môi trường Hà Nội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa : Luận án TS kỹ thuật : 2.17.05 / Ngô Thám. - H. : Knxb., 1998. - 137tr : phụ lục ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Tổng hợp, phân tích về quá trình xây dựng và phát triển công nghiệp trên thế giới và Việt Nam, rút bài học kinh nghiệm. Các tác động tích cực của công nghiệp hóa với môi trường đô thị, các giải pháp hạn chế ô nhiễm. Hoàn thiện đề xuất các yếu tố về quy hoạch thiết kế xây dựng bảo đảm yêu cầu môi trường
2269. NGÔ THỊ CHÍ THANH. Kinh tế đối ngoại của thủ đô Hà Nội- những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất và nhập khẩu : Luận án PTS KHKtế: 5.02.05 / Ngô Thị Chí Thanh. - H. : Knxb., ????. - 146tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Vai trò hoạt động xuất nhập khẩu trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân nói chung và Hà Nội nói riêng. Thực trạng, ưu nhược điểm và các vấn đề tồn tại trong hoạt động xuất nhập khẩu ở thủ đô Hà Nội
2270. NGÔ THỊ MINH PHƯƠNG. Thực trạng người lao động ngoài quốc doanh ở thủ đô Hà Nội / Ngô Thị Minh Phương // Xã hội học. - 1996. - Số 2. - Tr. 70-78
Nghiên cứu xã hội học về tình trạng người lao động tự do ở Hà Nội, những bất cập và giải pháp
2271. NGÔ THỊ NĂM. Giải pháp huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội : LA TS KH Kinh tế : 5.02.09 / Ngô Thị Năm. - H. : Knxb., 2002. - 157tr, ph.l ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Lý luận cơ bản về cơ sở hạ tầng kinh tế (CSHTKT), vấn đề đầu tư huy động vốn và phân cấp quản lý đầu tư giữa Trung ương và địa phương để giải quyết vấn đề xây dựng CSHTKT. Nghiên cứu các kinh nghiệm huy động vốn cho đầu tư xây dựng CSHTKT và đánh giá thực trạng huy động vốn đầu tư, rút ra mặt được, các mặt tồn tại, nhằm tạo căn cứ thực tiễn cho việc đề ra các giải pháp
2272. NGÔ THỊ XUYÊN. Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng phòng chống tuyến trùng nốt sưng Meloidogyne incognita (Kofoid et white, 1919/Chitwood, 1949) trên một số cây trồng vùng Hà Nội và phụ cận : Luận án TS Nông nghiệp : 4.01.16 / Ngô Thị Xuyên. - H. : Knxb., 2000. - 140tr : m.họa ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục
Nghiên cứu có hệ thống về tuyến trùng nốt sưng, xác lập danh mục phạm vi ký chủ của tuyến trùng nốt sưng. Loài Meloi dogyne incognita là loài quan trọng gây hại cho nhiều loại cây trồng. Sơ bộ đánh giá thiệt hại do tuyến trùng nốt sưng gây ra cho thuốc lá, cà chua, xác định rõ đặc điểm sinh học, vòng đời, khả năng sinh sản, tỷ lệ trứng nở và diễn biến mật độ của loài M.Incognita. Đề xuất biện pháp phòng trừ tuyến trùng nốt sưng: luân canh với trồng nước, bón phân theo quy trình kết hợp với dùng thuốc hóa học
2273. NGÔ TUẤN ANH. Định hướng phát triển thương mại Hà Nội trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế / Ngô Tuấn Anh // Tạp chí Giáo dục Lý luận. - Số 10. - Tr. 12-16
Nêu định hướng phát triển thương mại Hà Nội để hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển trong hoàn cảnh và điều kiện mới của đất nước
2274. NGÔ TUẤN ANH. Đổi mới quản lý nhà nước đối với sự phát triển thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội. - H. : Knxb., 2007. - V, 230 tr. ; 30 cm
Khảo sát hiện trạng, cách thức quản lý, vai trò của quản lý nhà nước, đề xuất cần đổi mới quản lý nhà nước đối với sự phát triển thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội
2275. NGÔ TUẤN ANH. Một số kết quả về kinh tế đối ngoại của thủ đô Hà Nội trong thời gian vừa qua / Ngô Tuấn Anh // Lao động & Công đoàn. - 2006. - Số 354. - Tr. 38-39
Hoạt động kinh tế đối ngoại của thủ đô Hà Nội trong thời gian vừa qua đã có những bước đột phá đáng tự hào, với rất nhiều thành tựu đem lại những chuyển biến trong nền kinh tế đối ngoại, bài viết trình bày một số kết quả mà Hà Nội đã đạt được trong thời gian vừa qua
2276. NGÔ TUẤN ANH. Ngành thương mại Hà Nội với quá trình đẩy mạnh hội nhập kinh tế / Ngô Tuấn Anh // Tạp chí Giáo dục Lý luận. - 2006. - Số 5. - Tr. 49-52
Trình bày những hoạt động mà ngành thương mại Hà Nội đã tiến hành trong thời gian qua, thực tế đã góp phần đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế và thu được những thành quả rất khả quan
2277. NGUYỄN ANH DŨNG. Nghiên cứu đặc điểm của dịch tễ học và sinh thái học của các loài thú nhỏ (vật chủ bệnh dịch hạch) tại thành phố Hà Nội, Hải Phòng : Luận án PTS KH Y - Dược : 3.01.11 / Nguyễn Anh Dũng. - H. : Knxb., 1994. - 122tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học của các loài thú nhỏ (chủ yếu là các loài chuột); thành phần, tỷ lệ nhiễm bọ chét ký sinh trên các loài thú nhỏ, vi khuẩn gây bệnh dịch hạch và vai trò dịch tễ học của các loài thú nhỏ ở Hà Nội và Hải Phòng
2278. NGUYỄN ANH DŨNG. Nghiên cứu đặc điểm về dịch tễ học của các loại thú nhỏ (vật chủ bệnh dịch hạch) tại thành phố Hà Nội, Hải Phòng : LA PTS Khoa học Y dược : 3.01.11 / Nguyễn Anh Dũng. - H. : Knxb., 1995. - 121tr : minh họa ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Xác định thành phần loài, đặc điểm phân bố, sinh sản, biến động số lượng, sự di chuyển của một số loài thú nhỏ phân bố tại Hà Nội, Hải Phòng. Vai trò dịch tễ học của chúng trong bệnh dịch hạch. Đề xuất các biện pháp làm giảm số lượng quần thể vật chủ của bệnh phục vụ công tác phòng và chống bệnh dịch hạch
2279. NGUYỄN BÁ ĐẠT. Kết quả chuẩn đoán trầm cảm ở học sinh trung học phổ thông Hà Nội / Nguyễn Bá Đạt // Tâm lý học. - 2003. - Số 7. - Tr. 57-63
Trình bày những kết quả từ cuộc điều tra "chuẩn đoán trầm cảm ở học sinh trung học phổ thông Hà Nội" bao gồm: các triệu chứng trầm cảm thông qua trắc nghiệm RADS; kết quả quá trình quan sát và phỏng vấn lâm sàng những học sinh có dấu hiệu trầm cảm; kết quả chuẩn đoán trầm cảm
2280. NGUYỄN BÁ ĐỨC. Nghiên cứu chuẩn đoán và điều trị u lymphô ác tính không Hodgxin tại bệnh viện K Hà Nội từ 1982 đến 1993 : Luận án PTS KH Y - Dược : 3.01.07 / Nguyễn Bá Đức. - H. : Knxb., 1995. - 130tr : ảnh ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Đặc điểm bệnh học (tuổi, giới, lâm sàng, cận lâm sàng) của u lymphô ác tính không Hodgkin của người Việt Nam đã điều trị ở bệnh viện K. Các phương pháp điều trị
2281. NGUYỄN BÁ HIÊN. Một số vi khuẩn đường ruột thường gặp và biến động của chúng ở gia súc khoẻ mạnh và bị tiêu chảy nuôi tại vùng ngoại thành Hà Nội. Điều trị thử nghiệm : Luận án TS nông nghiệp : 4.03.05 / Nguyễn Bá Hiên. - H. : Knxb., 2001. - 145tr : minh họa ; 22cm
T.m sau chính văn
Nghiên cứu toàn diện và cụ thể hệ vi khuẩn thường gặp trong đường ruột gia súc, xác định được hệ vi khuẩn đường ruột ở gia súc bình thường và gia súc bị bệnh tiêu chảy. Chứng minh hiện tượng loạn khuẩn ở gia súc bị tiêu chảy
2282. NGUYỄN CẢNH HOAN. Quan điểm về năng lực xuất khẩu và xây dựng mô hình đánh giá năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp ở Hà Nội / Nguyễn Cảnh Hoan // Tạp chí Giáo dục Lý luận. - 2004. - Số 6. - Tr. 32-34
Trong quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế thì xuất khẩu là hoạt động vô cùng quan trọng và cần thiết đối với mọi nền kinh tế. Tác giả bài viết trình bày quan điểm về năng lực xuất khẩu và xây dựng mô hình đánh giá năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp ở Hà Nội
2283. NGUYỄN CHÍ DŨNG. Kiểu loại gia đình và giáo dục trẻ em trong gia đình ở Hà Nội hiện nay / Nguyễn Chí Dũng // Xã hội học. - 2006. - Số 2. - Tr. 21-27
Lý luận về giáo dục trẻ em, nghiên cứu xã hội học về phương pháp giáo dục trẻ em trong các gia đình ở Hà Nội hiện nay
2284. NGUYỄN CÔNG TẢO. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và ý nghĩa dịch tễ học bệnh dịch hạch của hai loại chuột cống Rattus Norvegious Berk, 1769 và chuột nhà Rattus flavipestus Milnel Edwards, 1871 ở nội thành Hà Nội : LA PTS Khoa học Sinh học / Nguyễn Công Tảo. - H. : Knxb., 1992. - 129tr ; 30cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục tr. 117-129
Đặc trưng tổng quát về điều kiện tự nhiên và xã hội thành phố Hà Nội. Đặc điểm sinh học sinh sản của chuột cống, chuột nhà. Biến động số lượng và sự di chuyển của chuột cống và chuột nhà ở Hà Nội. Vai trò của chuột cống và chuột nhà ở Hà Nội trong bệnh dịch hạch và các biện pháp phòng chống
2285. NGUYỄN DUY BẮC. Văn hóa Thăng Long - Hà Nội hội tụ và tỏa sáng, một công trình đáng quí / Nguyễn Duy Bắc // Văn hoá nghệ thuật. - 2000. - Số 9 (195). - Tr. 45-48
Ca ngợi vẻ đẹp rất riêng của Thăng Long Hà Nội, nơi đây hội tụ được tinh hoa và sức mạnh của cả nước, trong bối cảnh hội nhập cần phát triển và đẹp hơn trong mắt bạn bè
2286. NGUYỄN DUY PHONG. Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với giáo dục phổ thông ở Hà Nội : LA TS Kinh tế : 5.02.09 / Nguyễn Duy Phong. - H. : Knxb., 2003. - 174tr ; 30cm+1tt
T.m sau chính văn
Một số vấn đề lý luận cơ bản về giáo dục. Cơ chế quản lý tài chính giáo dục. Thực trạng cơ chế quản lý tài chính giáo dục thành phố Hà Nội và các phương hướng giải pháp hoàn thiện cơ chế này trong giáo dục phổ thông ở Hà Nội
2287. NGUYỄN DUY THẮNG. Tác động của đô thị hoá đến nghèo khổ và phân tầng xã hội: nghiên cứu trường hợp vùng ven đô Hà Nội / Nguyễn Duy Thắng // Xã hội học. - 2004. - Số 3. - Tr. 62-70
Nghiên cứu xã hội học tác động của đô thị hoá dẫn đến nghèo khổ và phân tầng xã hội ở vùng ven đô Hà Nội, bài học và giải pháp
2288. NGUYỄN ĐẮC HY. Bước đầu tiếp cận lý thuyết hệ thống sinh thái - kinh tế vào nghiên cứu lãnh thổ Hà Nội : Luận án PTS Địa lý : 1.07.14 / Nguyễn Đắc Hy. - H. : Knxb., 1990. - 92tr : hình vẽ + 1 bản phụ lục ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Dựa trên kết quả nghiên cứu đã hệ thống hóa, bổ sung và hoàn thiện phương pháp luận định nghĩa, khái niệm hệ thống sinh thái - kinh tế, cấu trúc - chức năng và chu trình hoạt động của hệ thống. Phân tích hệ thống sinh thái kinh tế Hà Nội về cấu trúc-chức năng trao đổi vật chất năng lượng giữa nội và ngoại thành; khảo sát thế vận động của hệ thống nhằm tìm kiếm các yếu tố điều khiển, các cơ chế kinh tế và cơ chế sinh học
2289. NGUYỄN ĐĂNG ĐỨC. Nghiên cứu mô bệnh học, hóa mô miễn dịch và siêu cấu trúc ung thư biểu mô tuyến vú : Luận án TS Y học : 3.01.02 / Nguyễn Đăng Đức. - H. : Knxb., 1998. - 146tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Nghiên cứu so sánh một số đặc điểm lâm sàng với mô học của ung thư biểu mô tuyến vú ở bệnh viện K Hà Nội từ 1992 - 1997. Những yếu tố tiêu lượng bệnh, hóa mô miễn dịch. Tình hình nghiên cứu ung thư vú ở Việt Nam
2290. NGUYỄN ĐÌNH BẢNG. Một số đặc điểm sinh học của 210 chủng vi khuẩn mủ xanh (pseudomonas aeruginosa) phân lập từ bệnh nhân ở Hà Nội : Luận án PTS Y học : 3.01.11 / Nguyễn Đình Bảng. - H. : 1988, ????. - 115tr : hình vẽ, ảnh ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Nghiên cứu và xác định một số đặc điểm sinh học của hơn 200 chủng vi khuẩn mủ xanh phân lập từ bệnh nhân thuộc một số bệnh viện ở Hà Nội. Trong đó chú ý về đặc điểm sinh học, phân loại típ kháng nguyên của loại vi khuẩn mủ xanh này
2291. NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG. Công nghiệp Thủ đô Hà Nội bên thềm thế kỷ 21 / Nguyễn Đình Dương // Tạp chí Kinh tế và Phát triển. - 2000. - Tháng 10 (Số 40). - Tr. 17
Chỉ ra những tồn tại và hạn chế của ngành công nghiệp thủ đô, bên cạnh đấy cũng mở ra hướng phát triển của ngành trong thời gian tới, với những tiềm năng nội tại cần được phát huy
2292. NGUYỄN ĐÌNH NGUỘC. Vai trò của công cụ tài chính - tín dụng trong việc thúc đẩy công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phát triển (Lấy Tp. Hà Nội làm ví dụ) : Luận án PTS KH Kinh tế ; 5.02.01 / Nguyễn Đình Nguộc. - H. : Knxb., 1996. - 147tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Đầu tư tài chính - tín dụng ngân hàng phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường ở nước ta; Thực trạng đầu tư tài chính tín dụng ngân hàng đối với việc thúc đẩy phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội; Định hướng và các giải pháp chủ yếu
2293. NGUYỄN ĐỨC CHUNG. Những vấn đề về tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng nhà ở tại Việt Nam và ảnh hưởng của chúng đến năng suất lao động (ví dụ trong xây dựng nhà ở tại thủ đô Hà Nội Việt Nam) : Luận án PTS KH xây dựng : 02.05.21 / Nguyễn Đức Chung. - Xôphia : Knxb., 1996. - 133tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn. - Nguyên bản bằng tiếng Bungari
Công trình kiến trúc và xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Những tiến bộ KHKT áp dụng trong xây dựng nhà ở tại thủ đô Hà Nội
2294. NGUYỄN ĐỨC KHIỂN. Hà Nội với việc thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về "Khoa học và công nghệ trong sự nghiệp đổi mới" / Nguyễn Đức Khiển // Thông tin Công tác Khoa giáo. - 1994. - Số 10 (55). - Tr. 2-22
Thông tin về việc Hà Nội thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về "Khoa học và công nghệ trong sự nghiệp đổi mới", nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của cả nước, trong đó có Hà Nội
2295. NGUYỄN ĐỨC MẠNH. Vai trò của gia đình đối với việc giáo dục trẻ em hư ở thành phố: Qua nghiên cứu ở thành phố Hà Nội : LA TS Xã hội học : 5.01.09 / Nguyễn Đức Mạnh. - H. : Knxb., 2002. - 177tr ; 32cm + 1tt + 1 đĩa mềm
T.m sau chính văn
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu trẻ em hư ở thành phố và vai trò giáo dục của gia đình. Củng cố thiết chế gia đình, nâng cao vai trò gia đình trong việc giáo dục trẻ em hư ở thành phố
2296. NGUYỄN ĐỨC MẠNH. Về quan điểm giáo dục con cái trong một số gia đình có trẻ em hư ở Hà Nội / Nguyễn Đức Mạnh // Công tác khoa giáo. - 2002. - Số 7. - Tr. 22-24
Với tốc độ đô thị hoá nhanh như hiện nay, và do ảnh hưởng của kinh tế thị trường, tình trạng trẻ em hư tăng nhanh và trở thành gánh nặng cho xã hội. Bài viết bàn về quan điểm giáo dục con cái trong một số gia đình có trẻ em hư ở Hà Nội, phải chăng con hư tại mẹ?
2297. NGUYỄN ĐỨC THẠC. Hà Nội trong nhận thức của học sinh Hà Nội hiện nay / Nguyễn Đức Thạc // Tâm lý học. - 2000. - Số 5. - Tr. 81
Nghiên cứu về tâm lý của học sinh Hà Nội, từ đó đánh giá nhận thức của họ về Hà Nội, vừa tự hào vừa thấy phải có trách nhiệm trong việc xây dựng Hà Nội ngày một giàu đẹp
2298. NGUYỄN ĐỨC TRUNG. Suy nghĩ về Hà Nội - thành phố Thủ đô / Nguyễn Đức Trung // Văn hoá Nghệ thuật. - 1996. - Số 2 (140). - Tr. 12-13
Hà Nội một trong những thành phố cổ kính của Đông Nam Á có vẻ đẹp độc đáo với sông ngòi dày đặc và di tích đan xen ở khắp các địa bàn của Hà Nội, tác giả nêu giải pháp để xây dựng một Hà Nội hiện đại mà không mất đi nét đẹp truyền thống vốn có
2299. NGUYỄN ĐỨC TRUYẾN. Thanh niên Thủ đô giữa khoa học và mê tín / Nguyễn Đức Truyến // Xã hội học. - 1986. - Số 1. - Tr. 58-61
Công trình nghiên cứu xã hội học tìm hiểu về thực trạng thanh niên Thủ đô tuy sống và làm việc trong môi trường khoa học, nhưng nhiều người còn rất mê tín, cần phải tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhân thức trong thanh niên để khắc phục tình trạng tiêu cực trên
2300. NGUYỄN HOÀ BÌNH. Nghiên cứu chất lượng khám chữa bệnh của y tế tuyến xã và xây dựng mô hình dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà ở ngoại thành Hà Nội : Luận án TS y học : 3.01.12 / Nguyễn Hoà Bình. - Học viện quân y. - H. : Knxb., 2001. - 138tr : bảng ; c32cm + 1 bản tóm tắt
TM tr. 127 - 138
Xác định thực trạng nhu cầu khám chữa bệnh và sử dụng dịch vụ y tế của nhân dân ngoại thành Hà Nội (1994-1995). Đánh giá chất lượng hoạt động khám chữa bệnh của trạm y tế xã trong chăm sóc sức khỏe ban đầu năm 1994 - 1995. Xây dựng mô hình dịch vụ quản lý tư vấn và chăm sóc sức khỏe tại nhà và đánh giá hiệu quả mô hình ở ngoại thành Hà Nội
2301. NGUYỄN HỒNG DANH. Nghiên cứu thống kê hiện trạng và hiệu quả xây dựng nhà ở đô thị : Luận án TS Kinh tế : 05.02.10 / Nguyễn Hồng Danh. - H. : Knxb., 1999. - 168tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Nghiên cứu đề xuất phương pháp luận, các quan điểm khoa học, phương pháp tiếp cận tính toán, phân tích thống kê hiện trạng và hiệu quả xây dựng nhà ở đô thị Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng
2302. NGUYỄN HỒNG KHÁNH. Nghiên cứu thiết lập hệ thống Monitơring môi trường không khí Hà Nội trên cơ sở hiện trạng và dự báo môi trường đến 2010 : Luận án PTS KH kỹ thuật : 2.15.13 / Nguyễn Hồng Khánh. - H. : Knxb., 1996. - 142tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Môi trường không khí và sự ô nhiễm; Cơ sở khoa học của hệ thống Monitơring môi trường không khí đô thị và khu công nghiệp; Nghiên cứu đề xuất hệ thống Monitơring môi trường không khí Tp. Hà Nội và kết quả áp dụng hệ thống này
2303. NGUYỄN HỒNG THÁI. Những biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô : Luận án TS Kinh tế : 5.02.05 / Nguyễn Hồng Thái. - H. : Knxb., 1999. - 168tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Những cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô. Thực trạng chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô và 1 số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô ở Hà Nội
2304. NGUYỄN HỒNG TIẾN. Sự phát triển mạng lưới giao thông trong quy hoạch không gian chùm đô thị (lấy chùm đô thị Hà Nội làm điạ bàn nghiên cứu) : LA TS kiến trúc : 2.17.05 / Nguyễn Hồng Tiến. - H. : Knxb., 2004. - 193tr, ph.l ; 30cm + 1tt
Thư mục: tr. 188-193
Nghiên cứu sự phát triển mạng lưới giao trong quy hoạch không gian chùm đô thị, một số vấn đề về quy hoạch và tổ chức mạng lưới giao thông, lựa chọn phương tiện giao thông hợp lý trong định hướng không gian chùm đô thị nói chung và Hà Nội nói riêng
2305. NGUYỄN HÙNG NGUYỆN. Xác định chế độ tưới thích hợp cho lúa cấy vụ xuân trên các nền phân bón khác nhau vùng Gia Lâm - Hà Nội : Luận án PTS Nông nghiệp : 4.01.06 / Nguyễn Hùng Nguyện. - H. : Knxb., 1984. - 131tr : biểu bảng ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Phụ lục sau phần chính văn. - Thư mục cuối sách
Xác định chế độ tưới thích hợp cho lúa cấy vụ xuân trên các nền phân bón khác nhau đạt hiệu quả kinh tế cao. Đưa ra một chế độ về nhu cầu nước tưới cần thiết trên ruộng cho các chế độ tưới khác nhau với các nền phân bón khác nhau đối với lúa cấy vụ xuân. Về quan hệ giữa lượng nước cần thiết và năng suất của các chế độ tưới khác nhau và việc áp dụng trong sản xuất, quản lý, khai thác hệ thống thủy nông
2306. NGUYỄN HỮU LỤC. Phát triển tiểu thủ công nghiệp trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở đô thị Việt Nam hiện nay (chủ yếu dựa vào các tư liệu của Hà Nội) : Luận án PTS KH Ktế : 5.02.01 / Nguyễn Hữu Lục. - H. : Knxb., 1996. - 124tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Quá trình phát triển, vai trò, đặc điểm của tiểu thủ công nghiệp trong phát triển kinh tế nhiều thành phần ở các đô thị. Một số giải pháp để phát triển và quy hoạch tiểu, thủ công nghiệp ở Việt Nam
2307. NGUYỄN HỮU SÙNG. Các giải pháp chủ yếu khắc phục ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến môi trường đô thị Hà Nội : Luận án PTS KHKtế : 5 02.05 / Nguyễn Hữu Sùng. - H : Knxb., 1995. - 146,8tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị Hà Nội và những giải pháp vĩ mô nhằm hợp lý hóa mối quan hệ giữa đô thị hóa và nâng cao chất lượng môi trường Hà Nội
2308. NGUYỄN KHẮC ĐẠM. Nhân sắp đến ngày kỷ niệm 1000 năm kinh đô Thăng Long / Nguyễn Khắc Đạm // Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1997. - 1998. - Tr. 269-272
Nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Đông Đô. Tác giả nghiên cứu tình hình tồn tại của mảnh đất kinh đô xưa. Khái niệm Hà Nội xưa kia có 36 phố phường đã được hai nhà thơ xác nhận từ lâu. Mỗi người đều kể ra tên đủ 36 phố trong từng bài thơ của mình. So sánh 2 bài thơ thì chỉ thấy có 22 tên phố trùng nhau, còn mỗi bài có 14 tên phố khác nhau. Như vậy ta thấy Hà Nội thời xưa có tới trên dưới 50 phố. Tác giả cho rằng có sự sai lệch này là do con số 36 là số phường hành chính ở Hà Nội, thời Lê chứ không phải là số phố như tác giả hai bài thơ trên đã kể ra
2309. NGUYỄN LÊ TÂM. Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phân tầng đến một số đặc trưng lớp trên khí quyển khu vực Hà Nội : LA TS địa lý : 1.07.09 / Nguyễn Lê Tâm. - H. : Knxb., 2004. - 141tr ; 30cm + 1tt
Thư mục: tr. 94-105
Phương pháp và các công thức tính toán các đặc trưng lớp biên có tính đến ảnh hưởng của phân tầng phù hợp với các số liệu quan trắc hiện có tại khu vực Hà Nội. ảnh hưởng của sự phân tầng đến một số lớp đặc trưng lớp biên đã chọn và việc nghiên cứu lớp biên phục vụ phát triển kinh tế, xã hội anh ninh quốc phòng
2310. NGUYỄN MẠNH HOÀNG. Định hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu của Hà Nội những năm 2005-2010 / Nguyễn Mạnh Hoàng // Lý luận chính trị. - 2005. - Số 6. - Tr. 37-39
Bàn về định hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu ở Hà Nội giai đoạn 2005-2010, thời điểm chúng ta đang tích cực mở rộng giao thương với nước ngoài
2311. NGUYỄN MẠNH TY. Hoàn thiện mô hình và cơ chế quản lý việc thu gom,vận tải chất thải rắn ở thành phố Hà Nội : Luận án PTS KH Ktế : 5.02.21 / Nguyễn Mạnh Ty. - H. : Knxb., 1994. - 134tr : ảnh ; 32cm + 1bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Phân tích thực trạng việc giải quyết vấn đề chất thải rắn ở Hà Nội. Tổ chức và quản lý việc thu gom và vận chuyển chất thải. Các kiến nghị để thực hiện thành công mô hình và cơ chế quản lý mới của việc thu gom và vận tải chất thải rắn ở Hà Nội
2312. NGUYỄN MINH LUẬN. Vài suy nghĩ về hiện trạng công nhân Thủ đô trong bứơc chuyển đổi các chính sách kinh tế xã hội / Nguyễn Minh Luận // Xã hội học. - 1991. - Số 3. - Tr. 56-58
Nghiên cứu xã hội học và phân tích hiện trạng công nhân Thủ đô trong bước chuyển đổi các chính sách kinh tế xã hội những năm sau đổi mới
2313. NGUYỄN MINH PHONG. 5 định hướng lớn phát triển Hà Nội thành trung tâm đối ngoại và giao dịch quốc tế / Nguyễn Minh Phong // Kinh tế và Dự báo. - 2003. - Số 3 (359). - Tr. 22-23, 39
Một số định hướng lớn nhằm xây dựng Hà Nội trở thành một trung tâm đối ngoại và giao dịch quốc tế lớn có uy tín của cả nước: phát triển ngân hàng - tài chính; giao dịch ngoại thương; bưu chính viễn thông; giáo dục đào tạo; du lịch - giải trí - thể thao v.v.
2314. NGUYỄN MINH PHONG. Phát triển mạnh nhà ở - hướng kích cầu hiệu quả để ổn định và phát triển kinh tế - xã hội thủ đô / Nguyễn Minh Phong // Tạp chí Thị trường Giá cả. - 2001. - Số Tháng 6. - Tr. 18
Phân tích tình hình kinh tế xã hội ở Hà Nội, tiềm năng và nhu cầu, tác giả đề xuất cần phát triển mạnh nhà ở, đây được xem là hướng kích cầu hiệu quả để ổn định và phát triển kinh tế - xã hội thủ đô
2315. NGUYỄN MINH SƠN. Arxitektura sel'skogo qiliwa v usloviăx industrializacii strojtel'stva V'etnama : Diss Kan-ta arxitekturm / Nguen Min' Đon. - Moskva : Knxb., 1992. - 89s ; 32sm + 1ref + 1per
Thư mục sau chính văn. Phụ lục cuối sách
Phân tích những điều kiện và yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch, tổ chức nhà ở nông thôn. Nghiên cứu đặc tính cấu trúc xây dựng nhà vườn trong cụm dân cư và bố cục chung của các mẫu kiến trúc cho tương lai, áp dụng trong các công trình xây dựng lắp ghép cho công nghiệp hoá xây dựng ở vùng nông thôn Hà Nội
2316. NGUYỄN MONG. Nghiên cứu tình hình tử vong ở một số xã ngoại thành Hà Nội có liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường do phát triển đô thị và công nghiệp : Luận án PTS KH Y-Dược : 3 01.12 / Nguyễn Mong. - H : Knxb., 1995. - 123tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Mức độ ô nhiễm không khí nước của hai xã Tam Hiệp, Vĩnh Quỳnh huyện Thanh Trì - Hà Nội (tiếp giáp với khu công nghiệp Văn Điển). Nguyên nhân dẫn đến tình hình tử vong của nhân dân hai xã này
2317. NGUYỄN NGỌC DUNG. Nghiên cứu khả năng ứng dụng phương pháp khử sắt của nước ngầm ngay trong lòng đất đối với các giếng khu vực Hà Nội : Luận án PTS KH KT: 2.15.12 / Nguyễn Ngọc Dung. - H. : Knxb., ????. - 126tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Xác lập điều kiện ứng dụng công nghệ khử sắt trong lòng đất vào thực tế khai thác nước ngầm bằng giếng khoan có công suất nhỏ. Bốn kết luận về khả năng ứng dụng của phương pháp và 5 điều kiện cần tuân thủ (địa tầng lấy nước, công suất máy bơm, mực nước ngầm, cường độ oxy bão hòa, chiều dài ống lọc)
2318. NGUYỄN NGỌC QUỲNH. Khai thác các yếu tố không gian cảnh quan kiến trúc truyền thống vận dụng trong quy hoạch chỉnh trang làng ở thành phố Hà Nội dưới ảnh hưởng của đô thị hoá : LA TS Kiến trúc : 2.17.05 / Nguyễn Ngọc Quỳnh. - H. : Knxb., 2004. - 145tr, ph.l ; 30cm + 1 tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Xác định giá trị không gian cảnh quan kiến trúc truyền thống cần khai thác và vận dụng trong quy hoạch chỉnh trang làng của thành phố Hà Nội. Lựa chọn giải pháp vận dụng khai thác các yếu tố không gian cảnh quan kiến trúc truyền thống trong quy hoạch chỉnh trang cho phù hợp điều kiện thực tiễn của làng
2319. NGUYỄN NGỌC THANH. Nhìn lại một năm thí điểm trung tâm dịch vụ hành chính công ở quận Tây Hồ / Nguyễn Ngọc Thanh // Quản lý Nhà nước. - 2003. - Số 5 (88)
Đánh giá hoạt động trong một năm thí điểm của trung tâm dịch vụ hành chính công ở quận Tây Hồ, Hà Nội: ưu điểm và nhược điểm
2320. NGUYỄN NHƯ. Hà Nội: tiềm năng và cơ hội đầu tư / Nguyễn Như // Thông tin Khoa học xã hội. - Số 3. - Tr. 59
Phân tích những mặt mạnh về cả nhân lực và vốn tài nguyên ở Hà Nội, bài viết lạc quan về tiềm năng và cơ hội đầu tư của mảnh đất có bề dày lịch sử
2321. NGUYỄN PHẠM HÀ. Nghiên cứu sự tạo phức giữa sắt (III) với thuốc thứ tư - (Pyridyl- 2- Azo)- rezocxin (par) bằng phương pháp trắc quang và khả năng ứng dụng vào phân tích : LA TS Hoá học : 1.04.03 / Nguyễn Phạm Hà. - H. : Knxb., 2002. - 133tr, pl ; 32cm + 1tt
T.m: tr. 117-133
Tìm ra phức mới cho phép xác đinh sắt với độ nhạy, độ chính xác cao. Nghiên cứu một số đặc tính của phức sắt (III)- PAR. Làm giàu và xác định vi lượng sắt thông qua việc sử dụng phức Fe(III)- PAR. Xây dựng qui trình phân tích sắt hợp lí, phù hợp với điều kiện Việt Nam và áp dụng thực tiễn để xác định sắt trong nước tại một số khu vực tại Hà Nội
2322. NGUYỄN PHÚ ĐỨC. Hà Nội vui sao / Nguyễn Phú Đức. - H. : Nxb. Hà Nội, 2005. - 207tr. ; 21cm
Tìm hiểu những vấn đề về cảnh quan, kiến trúc Hà Nội xưa và nay. Đưa ra một số ý kiến về quy hoạch kiến trúc Hà Nội. Những quy hoạch về làng nghề Hà Nội, cải tạo chỉnh trang khu phố cổ quận Hoàn Kiếm, tổ hợp nhà cao tầng, hình thái không gian kiến trúc khu vực Hồ Gươm,... cùng một số kinh nghiệm quản lý quy hoạch cảnh quan từ các thành phố khác
2323. NGUYỄN PHÚ ĐỨC. Kết nối Sông Hồng trong không gian đô thị / Nguyễn Phú Đức // Tia Sáng. - 2007. - Số 20. - Tr. 40-41
Khẳng định tầm quan trọng của Sông Hồng trong không gian đô thị Hà Nội, vừa tạo cảnh quan vừa mang lại lợi ích về kinh tế cho Hà Nội
2324. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Hà Nội năm 2002: thêm một kinh nghiệm để tiếp tục đi lên / Nguyễn Phú Trọng // Tạp chí Cộng sản. - 2003. - Số 1+2. - Tr. 20-24
Tổng kết kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển Hà Nội trong năm 2002, rút ra những bài học cần thiết để đẩy mạnh việc phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội trong tương lai, sớm hội nhập với các nước châu Á và thế giới
2325. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Nhân dân anh hùng, dân tộc anh hùng tạo ra một thủ đô anh hùng / Nguyễn Phú Trọng // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2000. - Số 10 (119). - Tr. 3
Khẳng định vị thế trung tâm và quan trọng của Hà Nội trong lòng tổ quốc, được như thế là do Hà Nội có sự hỗ trợ hết mình của nhân dân cả nước: Nhân dân anh hùng, dân tộc anh hùng tạo ra một thủ đô anh hùng
2326. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Phát huy nguồn lực nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa / Nguyễn Phú Trọng // Công tác khoa giáo. - 2000. - Số 10. - Tr. 2-3
Hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, tác giả bài viết kêu gọi và động viên nhân dân hãy phát huy nguồn lực và tiềm năng nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển kinh tế, xã hội
2327. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng rạng rỡ, xứng đáng là trung tâm văn hoá tiêu biểu của cả nước / Nguyễn Phú Trọng // Tạp chí Tư tưởng Văn hoá. - 2000. - Số 10. - Tr. 1
Trong định hướng xây dựng và phát triển đất nước, cần chú trọng xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng hiện đại, văn minh, xứng đáng là trung tâm văn hoá tiêu biểu của cả nước. Khẳng định sự tồn tại và phát triển của Thăng Long - Hà Nội với tư cách là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội của cả nước và nhiệm vụ phát huy truyền thống văn hóa Thăng Long - Hà Nội trong sự nghiệp xây dựng thủ đô thời kỳ đổi mới
2328. NGUYỄN PHƯƠNG LAN. Hà Nội - niềm tin và hy vọng / Nguyễn Phương Lan // ạp chí con số và Sự kiện. - 1997. - Số 11. - Tr. 14
Phân tích điều kiện tự nhiên và xã hội của Hà Nội, những tiềm năng về nhân lực, vật lực, vững tin vào sự phát triển của Hà Nội trong xu thế hội nhập với thế giới
2329. NGUYỄN QUANG ĐẠO. Nghiên cứu về tốc độ của dòng xe và phương pháp xác định khả năng thông hành của đường đô thị Hà Nội : Luận án PTS KHKT : 2.15.08 / Nguyễn Quang Đạo. - H. : Knxb., 1995. - 140tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Phân tích khái quát về đặc thù giao thông Hà Nội; Tìm quy luật phân bố tốc độ của dòng thuần xe đạp; ôtô; Xác định quy luật quan hệ "tốc độ - cường độ" của dòng xe có thành phần khác nhau
2330. NGUYỄN QUANG LÂN. Đổi mới các họat động kinh tế đối ngoại của thủ đô Hà Nội : Luận án PTS KH Ktế : 5.02.O5 / Nguyễn Quang Lân. - H. : Knxb., 1993. - 156tr : Minh họa ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Đánh giá thực trạng kinh tế đối ngoại của Hà Nội. Các luận cứ khoa học trong việc đổi mới kinh tế đối ngoại của Hà Nội. Xây dựng định hướng, kiến nghị các giải pháp cần thiết để phát triển các hoạt động kinh tế đối ngoại của thủ đô trong 15 năm tới
2331. NGUYỄN QUỐC ANH. Về định hướng phát triển giáo dục Thủ đô trong những năm đầu thế kỷ 21 / Nguyễn Quốc Anh // Công tác khoa giáo. - 2001. - Số 9. - Tr. 23-25
Giáo dục đang là vấn đề được cả xã hội quan tâm, có vai trò quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế, xã hội. Bài viết bàn về định hướng phát triển giáo dục thủ đô trong những năm đầu thế kỷ 21
2332. NGUYỄN QUỐC HÙNG. Khảo cổ học những năm gần đây và công tác quản lý / Nguyễn Quốc Hùng, Đặng Văn Bài // Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1993. - 1994. - Tr. 12-13
Những năm gần đây công tác khảo cổ có nhiều chuyển biến, các cuộc khai quật được tổ chức ngày một nhiều, thu hút được nhiều đơn vị, tổ chức cùng tham gia. Cơ quan khai quật không chỉ có Viện Khảo cổ học, Viện BTLSVN mà còn có cả Sở văn hoá và một số bảo tàng địa phương
2333. NGUYỄN QUỐC HÙNG. Kiến trúc thủ đô tiếp cận từ khoa học bảo tồn di tích / Nguyễn Quốc Hùng, Vương Xuân Lợi // Văn hoá nghệ thuật. - 1996. - Số 2 (140). - Tr. 18-19,33
Phác thảo về diện mạo kiến trúc thủ đô Hà Nội, dựa trên quan điểm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc
2334. NGUYỄN QUỐC MINH. Phương hướng và biện pháp chủ yếu nhằm chuyển các doanh nghiệp nhà nước thuộc công ty điện tử Hà Nội thành công ty cổ phần : Luận án PTS KHKtế : 5 02.05 / Nguyễn Quốc Minh. - H : Knxb., 1995. - 131tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc công ty điện tử Hà Nội và một số phương hướng nhằm chuyển các doanh nghiệp thuộc công ty Điện tử Hà Nội thành công ty cổ phần
2335. NGUYỄN SINH. Một số giải pháp thu hút nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực ở Hà Nội / Nguyễn Sinh // Tạp chí Thông tin tài chính. - 1999. - Số 24. - Tr. 2
Xuất phát từ nhu cầu thực tế "hiền tài là nguyên khí quốc gia", để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, Hà Nội đã xây dựng chiến lược đào tạo nhân tài ở nhiều ngành khoa học trọng điểm, trong đó có một số giải pháp thu hút nhân tài rất thiết thực
2336. NGUYỄN TẤT CẢNH. Nghiên cứu mô hình mô phỏng động thái độ ẩm đất và chẩn đoán nhu cầu tưới cho ngô và đậu tương trên đất bạc màu Đông Anh và phù sa Sông Hồng Gia Lâm : Luận án TS Nông nghiệp : 4.01.07 / Nguyễn Tất Cảnh. - H. : Knxb., 2000. - 190tr, 14tr t.m ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục
Dựa trên nghiên cứu trong và ngoài nước về độ ẩm và thế năng của nước trong đất, quan hệ giữa năng xuất cây trồng và vấn đề cung cấp nước của cây đã xây dựng mô hình mô phỏng diễn biến độ ẩm đất và chẩn đoán nhu cầu tưới cho cây trồng cạn trên đất bạc màu của Đông Anh Gia Lâm Hà Nội
2337. NGUYỄN THANH BÌNH. Nghiên cứu chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đô thị (ứng dụng vào việc quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thủ đô Hà Nội) : Luận án PTS KH ktế : 5.02.21 / Nguyễn Thanh Bình. - H. : Knxb., 1993. - 147tr ; 32cm + 1bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đô thị trên quan điểm hệ thống. Phân tích thực trạng kết cấu hạ tầng hiện nay của thủ đô Hà Nội, đánh giá các thành tựu và các tồn tại. Xây dựng chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng của thủ đô Hà Nội trong giai đoạn tới và các biện pháp thực hiện
2338. NGUYỄN THANH SƠN. Nghiên cứu quá trình xói lở, bồi tụ và ảnh hưởng của nó đến giao thông đường thủy ở Hạ lưu sông Hồng (Đoạn Việt Trì - Hà Nội) : Luận án TS Địa lí : 1.07.01 / Nguyễn Thanh Sơn. - H. : Knxb., 2000. - 130tr ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục
Tìm hiểu qui luật xói lở, bồi tụ và diễn biến lòng dẫn sông Hồng đoạn Việt Trì - Hà Nội và một số ảnh hưởng của nó đến giao thông đường thủy. Đánh giá mức độ ổn định hình thái lòng dẫn và đề xuất một số biện pháp bảo vệ đường biên bờ và đáy sông
2339. NGUYỄN THẾ ĐỆ. Nghiên cứu hợp lý hoá phản ứng của kết cấu nhà cao tầng chịu tải trọng động đất ở khu vực Hà Nội : LA TS kỹ thuật : 2.15.04 / Nguyễn Thế Đệ. - H. : Knxb., 2003. - 240tr ; 30cm + 1tt + 10 tờ
Thư mục: tr. 93-102
Nghiên cứu khoảng biến thiên thích hợp của chu kỳ dao động riêng đối với nhà cao tầng ở Hà Nội. Một số giải pháp kết cấu để điều khiển chu kỳ dao động riêng của nhà cao tầng nhằm giảm tác động của động đất
2340. NGUYỄN THẾ HÀ. Phát triển nguồn nhân lực ở Hà Nội / Nguyễn Thế Hà // Tạp chí con số và Sự kiện. - 2000. - Số 11. - Tr. 23
Đứng trước đòi hỏi của nền kinh tế xã hội thủ đô trong điều kiện và hoàn cảnh mới, chúng ta cần phải có đội ngũ cán bộ giỏi về ngoại ngữ mà vững vàng về chuyên môn. Nội dung bài viết đề cập đến vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ở Hà Nội đáp ứng được những đòi hỏi mới của xã hội
2341. NGUYỄN THỊ DƠN. Hà Nội chuẩn bị triển khai đề án "Nghiên cứu, sưu tầm, điều tra thực trạng khảo cổ học trên địa bàn thành phố Hà Nội" / Nguyễn Thị Dơn // Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2001. - 2002. - Tr. 22-23
Chuẩn bị kỷ niệm Thăng Long - Hà Nội 990 năm và đón chào 1000 năm tuổi, Hà Nội đã triển khai đề án "Nghiên cứu, sưu tầm, điều tra thực trạng khảo cổ học trên địa bàn thành phố Hà Nội". Mục tiêu: xây dựng hệ thống danh mục các công trình nghiên cứu khảo cổ học ở Hà Nội từ trước đến nay, xác định các thời kỳ lịch sử để đến trước khi kỷ niệm 1000 năm tuổi chúng ta có cái nhìn tổng thể, toàn diện về Thăng Long - Hà Nội với chứng cứ khoa học cụ thể đồng thời làm căn cứ khoa học cho việc triển khai những công trình xây dựng Hà Nội thời hiện đại phục vụ cho quy hoạch chung của thành phố
2342. NGUYỄN THỊ DƠN. Hà Nội chuẩn bị triển khai đề án 'Nghiên cứu, sưu tầm, điều tra thực trạng khảo cổ học trên địa bàn thành phố Hà Nội' : Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2001 / Nguyễn Thị Dơn // Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2001. - 2002. - Tr. 22-23
Chuẩn bị kỷ niệm Thăng Long - Hà Nội 990 năm và chuẩn bị cho 1000 năm tuổi, Hà Nội đã triển khai đề án: "Nghiên cứu, sưu tầm, điều tra thực trạng khảo cổ học trên địa bàn thành phố Hà Nội". Mục tiêu: xây dựng hệ thống danh mục các công trình nghiên cứu khảo cổ học ở Hà Nội từ trước đến nay, xác định các thời kỳ lịch sử để đến trước khi kỷ niệm 1000 năm tuổi chúng ta có cái nhìn tổng thể, toàn diện về Thăng Long - Hà Nội với chứng cứ khoa học cụ thể đồng thời làm căn cứ khoa học cho việc triển khai những công trình xây dựng Hà Nội thời hiện đại phục vụ cho quy hoạch chung của thành phố
2343. NGUYỄN THỊ DƠN. Khảo cổ học ở Hà Nội năm 1999 và năm 2000 / Nguyễn Thị Dơn // Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1999. - 2000. - Tr. 18-20
Công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử ở Hà Nội trong năm 1999 và 2000. Tháng 7 năm 1999 Hà Nội vui mừng đón nhận giải thưởng Unesco - "Thành phố vì Hoà Bình". Tổ chức Unesco đã ký kết tham gia giúp đỡ Việt Nam trong việc tu sửa tôn tạo những di tích văn hoá, lịch sử tiêu biểu của Hà Nội, như: khu di tích thành Cổ Loa, thành cổ Hà Nội, Văn Miếu - Quốc tử giám, bảo tồn tôn tạo khu phố cổ,...
2344. NGUYỄN THỊ HẢI. Đánh giá tài nguyên du lịch tự nhiên phục vụ phát triển du lịch cuối tuần của Hà Nội : LATSKH Địa lí : 1.07.14 / Nguyễn Thị Hải. - H. : Knxb., 2002. - 150tr ; 32cm+1tt
Thư mục cuối chính văn
Nghiên cứu việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển du lịch cuối tuần
2345. NGUYỄN THỊ HIỀN. Tình hình bệnh bại liệt ở thành phố Hà Nội trong 2 năm 1991-1992 sau khi thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng từ năm 1985 : Luận án PTS KH y dược : 1.05.12 / Nguyễn Thị Hiền. - H. : Knxb., 1993. - 89tr : Minh họa ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Đánh giá tình hình mắc bệnh bại liệt của Hà Nội trong 2 năm 1991-1992. Đánh giá tình trạng miễn dịch của trẻ em từ 7 đến 12 tháng tuổi sau khi uống đủ 3 liều vắcxin trong chương trình tiêm chủng mở rộng
2346. NGUYỄN THỊ HIỂN. Kịch múa Việt Nam, đường và hướng (nhìn từ sân khấu Hà Nội) / Nguyễn Thị Hiển // Văn hoá nghệ thuật. - 1994. - Số 10 (124). - Tr. 49-50
Xuất phát từ thực trạng của lĩnh vực kịch múa ở Việt Nam còn đang rất khó khăn và lúng túng, bài viết đưa ra giải pháp tháo gỡ
2347. NGUYỄN THỊ HOÀI AN. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học viêm tai giữa ứ dịch ở trẻ em phường Trung Tự và một vài phường khác thuộc Hà Nội : LA TS y học : 3.01.30 / Nguyễn Thị Hoài An. - H. : Knxb., 2003. - 115tr, tm, ph.l ; 30cm + 1tt
Thư mục sau chính văn
Tỷ lệ hiện mắc viêm tai giữa ứ dịch ở trẻ em một số trường tại phường Trung Tự và một vài phường khác thuộc Hà Nội. Mối liên quan giữa viêm tai giữa ứ dịch và một số yếu tố nguy cơ của bệnh
2348. NGUYỄN THỊ KHOA. Định hướng giá trị chất lượng cuộc sống gia đình của nữ trí thức hiện nay : Luận án PTS KH Sư phạm - Tâm lý : 5.06.07 / Nguyễn Thị Khoa. - H. : Knxb., 1996. - 124tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Những nét đặc trưng của hệ thống định hướng giá trị về chất lượng cuộc sống gia đình nữ trí thức Việt Nam, trong phạm vi nghiên cứu 105 nữ trí thức ở Hà Nội thuộc chuyên ngành sử, văn, ngôn ngữ, kinh tế, hóa học, sinh học
2349. NGUYỄN THỊ KIM. Giá trị dinh dưỡng của sữa mẹ và sự phát triển của con - Mối liên quan giữa khẩu phần ăn của mẹ với số lượng và chất lượng sữa : LA PTS khoa học : 3.01.50 / Nguyễn Thị Kim. - H. : Knxb., 1986. - 112tr ; 32cm + 1 b.tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Về khối lượng, chất lượng sữa của người mẹ. Vai trò của sữa mẹ đối với sức khỏe trẻ em. Nguyên nhân người mẹ mất sữa ở Việt Nam. Hàm lượng các chất dinh dưỡng trong sữa của sản phụ ở Hà Nội. Về phát triển thể lực và sức khỏe của các cháu từ sơ sinh đến 12 tháng. Chế độ dinh dưỡng của sản phụ
2350. NGUYỄN THỊ KIM LÝ. Nghiên cứu, tuyển chọn và nhân giống cây hoa cúc trên vùng đất trồng hoa ở Hà Nội : LATSKH Nông nghiệp : 4.01.05 / Nguyễn Thị Kim Lý. - H. : Knxb., 2002. - 171tr, Plục ; 32cm+1tt
Thư mục: tr.161-171
Nghiên cứu nguồn gốc, phân loại, giá trị kinh tế, giá trị sử dụng, đặc điểm sinh lí của các giống hoa cúc trong nước và nước ngoài. Yêu cầu tác động ngoại cảnh tới sinh trưởng của cây hoa cúc. Lựa chọn, xây dựng quy trình sản xuất hoa
2351. NGUYỄN THỊ KIM OANH. Nghiên cứu thành phần đặc tính sinh học, sinh thái của một số loài rệp muội (Aphididae homoptera) hại cây trồng vùng Hà Nội : Luận án PTS KH nông nghiệp : 4.01.16 / Nguyễn Thị Kim Oanh. - H. : Knxb., 1996. - 185tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Thành phần rệp muội hại, đặc điểm hình thái và gây hại của chúng trên cây trồng phổ biến vùng Hà Nội. Đặc điểm sinh vật học của 6 loài rệp hại chủ yếu. Một số biện pháp canh tác phòng chống tổng hợp rệp muội
2352. NGUYỄN THỊ NGỌC KHANH. Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ của nhiễm trùng đường sinh dục dưới ở phụ nữ có thai và đề xuất biện pháp phòng bệnh thích hợp : LA TS Y học : 3.01.11 / Nguyễn Thị Ngọc Khanh. - H. : Knxb., 2001. - 139tr : minh hoạ ; 32cm + 1tt
T.m sau chính văn
Đánh giá hiện tượng nhiễm trùng đường sinh dục dưới của phụ nữ có thai ở Hà Nội. tỷ lệ nhiễm các loại nấm và vi khuẩn đặc biệt và một số nguy cơ nhiễm các loại bệnh đó. Các biện pháp đề phòng thích hợp
2353. NGUYỄN THỊ NGUYÊN HỒNG. Giải pháp cơ bản khai thác tiềm năng du lịch của thủ đô và phụ cận nhằm phát triển du lịch Hà Nội đến năm 2010 : LA TS kinh tế : 5.02.05 / Nguyễn Thị Nguyên Hồng. - H. : Knxb., 2004. - 179tr, ph.l ; 30cm + 1tt
Thư mục: tr. 177-179
Lý luận cơ bản về tiềm năng du lịch và khai thác tiềm năng du lịch liên vùng. Thực trạng khai thác tiềm năng du lịch thủ đô Hà Nội và phụ cận và các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác đó
2354. NGUYỄN THỊ NGUYÊN HỒNG. Tăng cường dịch vụ thông tin thị trường du lịch tại Hà Nội / Nguyễn Thị Nguyên Hồng // Du Lịch Việt Nam. - 2007. - Số 2. - Tr. 22-25
Phân tích tiềm năng và kết quả to lớn do du lịch đem lại, tác giả đặt vấn đề phải tăng cường dịch vụ thông tin thị trường du lịch tại Hà Nội để hấp dẫn khách du lịch hơn nữa, thúc đẩy kinh tế, xã hội Hà Nội phát triển
2355. NGUYỄN THỊ NHUNG. Nghiên cứu sâu hại nhóm cây đậu ăn quả (đậu đũa, đậu trạch, đậu bổ, đậu cove) và biện pháp phòng trừ chúng ở các vùng chuyên canh rau ngoại thành Hà Nội và phụ cận : LA TS nông nghiệp : 4.01.16 / Nguyễn Thị Nhung. - H. : Knxb., 2002. - 167tr : bảng ; 32cm + 1tt
T.m. sau chính văn
Thành phần 9 loài sâu hại chính trên đậu ăn quả, sinh học, sinh thái, diễn biến số lượng của chúng và các biện pháp phòng trừ các sâu chính hại đậu ăn quả
2356. NGUYỄN THỊ PHAN MAI. Đổi mới bộ máy quản lý kinh doanh lương thực quốc doanh theo cơ chế thị trường ở thành phố Hà Nội : Luận án PTS KH Ktế: 05.02.07 / Nguyễn Thị Phan Mai. - H. : Knxb., 1996. - 151tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Bộ máy quản lý kinh doanh lương thực quốc doanh theo cơ chế thị trường, hoạt động của bộ máy này trong nền kinh tế thị trường. Những giái pháp nhằm đổi mới bộ máy quản lý kinh doanh lương thực quốc doanh ở Hà Nội
2357. NGUYỄN THỊ TÂM. Những khả năng và biện pháp chủ yếu phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Gia Lâm Hà Nội : LA. PTS. Kinh tế / Nguyễn Thị Tâm. - H. : Knxb., 1993. - 153tr ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục cuối chính văn.
Cơ sở lí luận về kinh tế hộ nông dân. Thực trạng kinh tế hộ nông dân ở Gia Lâm. Các biện pháp phát triển kinh tế hộ nông dân ở Gia Lâm
2358. NGUYỄN THỊ THU. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học tính năng sản xuất của ngỗng xám và con lai F1 (xám X Rheinland) ở miền Bắc Việt Nam : Luận án TS Nông nghiệp : 4.02.01 / Nguyễn Thị Thu. - H. : Knxb., 1998. - 145tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của ngỗng xám ở miền Bắc Việt Nam và con lai giữa ngỗng xám với ngỗng Rheiland. Phạm vi nghiên cứu là các tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nội. Đánh giá khả năng sinh trưởng, sinh sản và khả năng cho thịt, trên cơ sở đó xác định qui luật sinh trưởng, cho thịt và đẻ trứng của ngỗng xám
2359. NGUYỄN THỊ TUYẾN. Nghiên cứu tình trạng nhiễm liên cầu nhóm A ở học sinh Hà Nội và một số bệnh nhân thấp tim : Luận án TS Y học : 1.05.12 / Nguyễn Thị Tuyến. - H. : Knxb., 2000. - 116tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục
Tìm hiểu hiệu giá kháng thể kháng steptolysin O ở các nhóm học sinh, xác định tình trạng nhiễm liên cầu nhóm A ở trẻ em từ 6-15 tuổi, tìm hiểu mối liên quan giữa liên cầu A ở họng với tình trạng viêm đường hô hấp và bệnh thấp tim ở trẻ em ở lứa tuổi học sinh - Xác định độ nhạy cảm của liên cầu A với một số kháng sinh thông thường đang được sử dụng
2360. NGUYỄN THỊ VÂN ANH. Một số vấn đề về sự gia tăng trẻ em đường phố tại Hà Nội / Nguyễn Thị Vân Anh // Xã hội học. - 1994. - Số 2. - Tr. 26-36
Lý luận về giáo dục trẻ em, nghiên cứu thực trạng trẻ em đường phố ở Hà Nội, tìm nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng trẻ em hư, từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục
2361. NGUYỄN THỊ VINH. Tìm hiểu R-Plasmit và sự lan truyền gen kháng thuốc của một số chủng Shigella và Escherichiacoli phân lập từ 1981-1989 ở Hà Nội : LA. PTS. Sinh học : 1.05.12 / Nguyễn Thị Vinh. - H. : Knxb., 1992. - 163tr : hình vẽ ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục cuối chính văn.
Cơ chế đề kháng và sự lan truyền vi khuẩn đề kháng. sự tồn tại của một số R-Plasmit trong các chủng vi khuẩn gây bệnh ở Việt Nam. Tìm hiểu, phân loại B-lactamaza của vi khuẩn kháng ampicillin ở Việt Nam
2362. NGUYỄN THU YẾN. Đặc điểm dịch tễ học bệnh viêm não Nhật Bản ở huyện Gia Lương, tỉnh Hà Bắc và đánh giá kết quả thử nghiệm vắcxin viêm não Nhật Bản của Viện vệ sinh dịch tễ học Hà Nội trên thực địa : Luận án PTS KH Y - Dược : 3.01.11 / Nguyễn Thu Yến. - H. : Knxb., 1996. - 1145tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Xác định đặc điểm dịch tễ học bệnh viêm não Nhật Bản ở huyện Gia Lương - Nghệ Tĩnh. Xác định tính an toàn, hiệu lực vácxin viêm não Nhật Bản của Viện vệ sinh dịch tễ. Kết quả phòng bệnh sau khi tiêm, các phản ứng phụ xảy ra sau khi tiêm, cách xử lý
2363. NGUYỄN THUÝ HẠNH. Vấn đề kỹ năng giao tiếp hành chính đối với cán bộ, công chức của thủ đô Hà Nội / Nguyễn Thuý Hạnh // Lao động & Công đoàn. - 2006. - Số 359. - Tr. 9
"Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An", tuy nhiên trong thời gian gần đây văn hoá ứng xử trong một bộ phận người Hà Nội đã không còn giữ được nét đẹp truyền thống đó. Bài viết bàn về vấn đề kỹ năng giao tiếp hành chính đối với cán bộ, công chức của thủ đô Hà Nội
2364. NGUYỄN THƯỜNG LẠNG. Quan hệ thương mại giữa các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội với thị trường Châu Phi (Qua khảo sát một số doanh nghiệp) / Nguyễn Thường Lạng // Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông. - 2006. - Số 11 (15). - Tr. 35-39
Trên cơ sở khảo sát hoạt động của một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, tác giả phân tích quan hệ thương mại giữa các doanh nghiệp ở Hà Nội với thị trường Châu Phi, một thị trường còn mới mẻ ở Việt Nam cần được nghiên cứu khai thác
2365. NGUYỄN TIẾN DĨNH. Hoàn thiện các chính sách kinh tế phát triển nông nghiệp, nông thôn ngoại thành Hà Nội theo hướng CNH, HĐH : LA TS kinh tế : 5.02.05 / Nguyễn Tiến Dĩnh. - H. : Knxb., 2003. - 196tr, tm ; 30cm + 1tt + ph.l
Thư mục sau chính văn
Những lý luận cơ bản về chính sách kinh tế. Thực trạng tác động của các chính sách kinh tế thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn ngoại thành Hà Nội phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, sinh thái. Thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn
2366. NGUYỄN TIẾN THỎA. Kinh tế Hà Nội trước thềm thế kỷ XXI / Nguyễn Tiến Thỏa ch.b. - H. : Hà Nội, 2001. - 283 tr.
Giới thiệu những nét cơ bản về sự hình thành Hà Nội - vùng đất ngàn năm văn hiến và những điều kiện tự nhiên - xã hội của Hà Nội; Khái quát quá trình phát triển kinh tế của Thăng Long - Hà Nội qua những chặng đường lịch sử, từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIX và từ ngày hòa bình lập lại đến nay; Đánh giá vị thế của thủ đô Hà Nội, định hướng phát triển và các giải pháp phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2010
2367. NGUYỄN TIỆP. Một số giải pháp tạo việc làm gắn với giải quyết các vấn đề xã hội tại Hà Nội / Nguyễn Tiệp // Tạp chí Lao động và Xã hội. - 2006. - Số 289. - Tr. 39-41
Dựa trên cơ sở nghiên cứu xã hội học về nhu cầu việc làm ở thủ đô Hà Nội, tác giả bài viết đề xuất một số giải pháp tạo việc làm gắn với giải quyết các vấn đề xã hội tại Hà Nội
2368. NGUYỄN TỐ LĂNG. Vấn đề quy hoạch cải tạo không gian khu ở tại Hà Nội theo khuynh hướng phát triển bền vững : Luận án TS Kỹ thuật : 2.17.05 / Nguyễn Tố Lăng. - H. : Knxb., 2000. - 220tr : minh họa ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục
Tổng quan về phát triển bền vững và quá trình xây dựng các khu dân cư đô thị. Cơ sở khoa học của sự phát triển bền vững trong tổ chức không gian khu ở. Mô hình tổ chức không gian các khu ở tại Hà Nội
2369. NGUYỄN TRỌNG KHANG. Kiến trúc nhà ở cao tầng phù hợp các điều kiện kinh tế xã hội Hà Nội đến năm 2020 : LA TS Kiến trúc : 2.17.01 / Nguyễn Trọng Khang. - H. : Knxb., 2001. - 170, 10tr ; 32cm + 1tt
T.m sau chính văn
Tổng quan về phát triển kiến trúc nhà ở cao tầng ở trong nước và trên thế giới. Cơ sở khoa học phát triển kiến trúc nhà ở cao tầng phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội tới năm 2020
2370. NGUYỄN TRỌNG TY. Đoàn luật sư Hà Nội trong quá trình hội nhập / Nguyễn Trọng Ty // Dân chủ & pháp luật. - Số 8. - Tr. 44-45, 48
Đánh giá tiềm năng và triển vọng của ngành luật Việt Nam, những hoạt động và kết quả bước đầu của Đoàn luật sư Hà Nội trong quá trình hội nhập với thế giới
2371. NGUYỄN TUẤN ANH. Mấy ý kiến đánh giá tác động của úng ngập đến môi trường sinh thái thành phố Hà Nội / Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Viết Chiến // Tạp chí Hoạt động Khoa học. - 1997. - Số 6. - Tr. 37
Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tác động của úng ngập đến môi trường sinh thái thành phố Hà Nội, thực trạng và giải pháp
2372. NGUYỄN TÙNG LÂM. Phối hợp các phương pháp giáo dục nhằm khắc phục tình trạng yếu kém về đạo đức của học sinh Trung học phổ thông Hà Nội hiện nay : LA TS Giáo dục học : 5.07.01 / Nguyễn Tùng Lâm. - H. : Knxb., 2003. - 176tr ; 30cm + 1tt
Thư mục sau chính văn
Cơ sở nghiên cứu lý luận về quá trình giáo dục, tổng kết những kinh nghiệm thực tiễn phong phú, cách phối hợp các phương pháp giáo dục nhằm góp phần khắc phục tình trạng yếu kém về đạo đức cho học sinh THPT Hà Nội hiện nay
2373. NGUYỄN VĂN BÌNH. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt nhằm nâng cao năng suất và phẩm chất thuốc lá vàng sấy lò ở vùng Sóc Sơn - Hà Nội : Luận án PTS KH Nông nghiệp : 4.01.08 / Nguyễn Văn Bình. - H. : Knxb., 1996. - 119tr : phụ lục ảnh ; 32cm + 1 tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Điều tra thực trạng tình hình sản xuất thuốc lá ở Sóc Sơn hiện nay và tìm ra nguyên nhân của tình trạng sản xuất thuốc lá bị giảm sút; Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất thuốc lá ở vùng Sóc Sơn trong thời gian qua
2374. NGUYỄN VĂN BỨC. Tình trạng ách tắc giao thông Hà Nội và phương hướng giải quyết / Nguyễn văn Bức // Xã hội học. - 1993. - Số 3. - Tr. 109-110
Nghiên cứu xã hội học về tình trạng ách tắc giao thông Hà Nội và phương hướng giải quyết
2375. NGUYỄN VĂN CẨM. Phân lập, giám định virus cường độc Gremboro và biến đổi bệnh lý một số cơ quan ở gà gây bệnh thực nghiệm : Luận án TS Nông nghiệp : 4.03.03 / Nguyễn Văn Cẩm. - H. : Knxb., 2000. - 165tr : bảng, biểu ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục
Phân định, giám định virus cường độc Gumbow trong các ổ dịch tự nhiên ở Hà Nội và vùng phụ cận, xác định độc lực của chủng virut này trên phôi trứng và gà mẫn cảm, diễn biến lâm sàng, biến đổi bệnh tích đại thể, vi thể ở một số cơ quan ở gà gây bệnh thực nghiệm
2376. NGUYỄN VĂN ĐẠO. Đảng bộ Đại học quốc gia Hà Nội trong bước đi ban đầu của quá trình xây dựng, phát triển một trung tâm đào tạo chất lượng cao của cả nước / Nguyễn Văn Đạo, Phùng Hữu Phú // Xây dựng Đảng. - 1998. - Số 1. - Tr. 9
Những thành tựu của Đảng bộ Đại học quốc gia Hà Nội trong bước đi ban đầu của quá trình xây dựng, phát triển một trung tâm đào tạo chất lượng cao của cả nước, nhằm cung cấp nhân lực đạt chuẩn cho công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước
2377. NGUYỄN VĂN ĐĨNH. Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng phòng chống một số loài nhện hại cây trồng ở Hà Nội và vùng phụ cận : Luận án PTS KH nông nghiệp : 4.01.16 / Nguyễn Văn Đĩnh. - H. : Knxb., 1994. - 169tr : ảnh ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Điều tra nghiên cứu thành phần nhện hại cây trồng ở vùng Hà Nội. Xác định, đánh giá sự phát triển quần thể, tỷ lệ sống, mức sinh sản. Khả năng phòng chống 4 loại nhện hại cây trồng
2378. NGUYỄN VĂN HÒA. Tìm hiểu căn nguyên campylobacter trong bệnh tiêu chảy cấp tại xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội : Luận án TS Y học : 01.05.12 / Nguyễn Văn Hòa. - H : Knxb., 2000. - 128tr : m.họa ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục
Đóng góp hiểu biết chung về bệnh tiêu chảy do Campylobacter. áp dụng đồng bộ nhiều kĩ thuật chẩn đoán và đánh giá so sánh các phương pháp chẩn đoán đó. Nêu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, vi sinh vật học và tính nhạy cảm với kháng sinh giúp chẩn đoán và điều trị bệnh. Xác định các loài Campylobacter gây bệnh chủ yếu tại địa điểm nghiên cứu
2379. NGUYỄN VĂN HÙNG. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nội - thực trạng và giải pháp / Nguyễn Văn Hùng. - H. : Knxb., 2007. - IV, 199 tr. ; 30 cm
Tình trạng quản lý doanh nghiệp, mức đầu tư, cách thức đầu tư, tăng cường quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nội, nêu thực trạng và giải pháp
2380. NGUYỄN VĂN LÂM. Nghiên cứu một số biện pháp góp phần phát triển cây xoài (Mangifera indica L.) ở Bình Định : LA TS khoa học nông nghiệp : 4.01.08 / Nguyễn Văn Lâm. - H. : Knxb., 2001. - 175tr ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục: tr.151-163
Điều kiện sinh thái, kinh tế, xã hội của Bình Định liên quan đến sự phát triển cuả cây xoài. các giống xoài phổ biến và hiệu quả ở địa phương. Mô tả bốn giống xoài nhập nội từ Trung Quốc và Tây Nam Bộ thông qua viện rau quả Hà Nội và Viện cây ăn quả miền Nam
2381. NGUYỄN VĂN LÂM. Sự nhiễm bẩn và bảo vệ dưới đất tầng chứa nước Qa vùng đồng bằng Bắc Bộ khỏi bị nhiễm bẩn : Luận án PTS KH Địa lý-địa chất : 1.06.08 / Nguyễn Văn Lâm. - H. : Knxb., 1996. - 12tr : ảnh, b.đ. ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Đánh giá sự nhiễm bẩn và khả năng tự bảo vệ của nước dưới đất chứa nước Qa vùng đồng bằng Bắc bộ; Sự biến đổi hàm lượng Amôn và tổng hàm lượng các hợp chất Nitơ trong nước dưới đất tầng chứa Qa ở khu vực Hà Nội; xác lập mối tương quan giữa sự biến đổi hàm lượng các hợp chất nitơ và Amôn theo thành phần hạt của đất, chiều dày đối thông khí và thời gian thấm để xác định độ nhiễm bẩn của nước nhằm đánh giá và xác định khả năng tự bảo vệ nước dưới đất của tầng chứa nước Qa trên phạm vi toàn đồng bằng
2382. NGUYỄN VĂN MẠNH. Những giải pháp nhằm phát triển kinh doanh du lịch lữ hành trên địa bàn Hà Nội : LATSKH Kinh tế : 5.02.05 / Nguyễn Văn Mạnh. - H. : Knxb., 2002. - 196tr ; 32cm+1tt
Thư mục: tr.180-185
Hệ thống lí luận về kinh doanh lữ hành. Đưa ra những giải pháp nhằm phát triển kinh doanh du lịch lữ hành trên địa bàn Hà Nội
2383. NGUYỄN VĂN NAM. Phát triển kinh tế Hà Nội trong chiến lược phát triển vùng và cả nước / Nguyễn Văn Nam // Tạp chí Kinh tế và Phát triển. - 2000. - Số Tháng 11 (41). - Tr. 15
Phân tích vai trò trung tâm của thủ đô đối với cả nước, chú trọng phát triển kinh tế Hà Nội trong chiến lược phát triển vùng và cả nước, nhằm thúc đẩy kinh tế, xã hội của đất nước ngày càng phát triển
2384. NGUYỄN VĂN SỬU. Đổi mới phương pháp huy động và sử dụng vốn nhằm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở thủ đô Hà Nội : Luận án PTS KH Kinh tế : 5.02.09 / Nguyễn Văn Sửu. - H. : Knxb., 1996. - 140tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Đổi mới nhận thức về tài chính - tiền tệ, của việc đổi mới huy động và sử dụng vốn; Thực trạng tình hình huy động và sử dụng vốn ở thủ đô để đầu tư phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua; Một số định hướng, chính sách biện pháp tiếp tục đổi mới phương pháp huy động và sử dụng vốn nhằm đầu tư phát triển kinh tế xã hội Hà Nội
2385. NGUYỄN VĂN THÔNG. Nghiên cứu công nghệ sản xuất cốc hình antraxit theo phương pháp nung luyện trực tiếp : LA PTS Khoa học Kỹ thuật : 2.10.07 / Nguyễn Văn Thông. - H. : Knxb., 1987. - 124tr ; 30cm + 1 b. tóm tắt
Thư mục: tr. 117-124
Nghiên cứu việc sử dụng antraxít nguồn than chủ yếu của Việt Nam để sản xuất cốc bằng phương pháp nung luyện trực tiếp. Xác lập các thông số công nghệ chủ yếu về chuẩn bị than hình, chế độ cốc hóa, chế độ nung luyện, chất lượng cốc hình qua việc thử nghiệm ứng dụng cốc hình trong lò đúc của nhà máy chế tạo máy công cụ số 1 Hà Nội
2386. NGUYỄN VĂN THỤ. Bưu điện Hà Nội trước thềm thế kỷ mới / Nguyễn Văn Thụ // Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2000. - Số 5. - Tr. 42
Đề cập đến hoạt động thông tin truyền thông, cũng như các hoạt động khác của Bưu điện Hà Nội trước xu thế hội nhập quốc tế trong thế kỷ XXI
2387. NGUYỄN VĂN TUẤN. Chiến lược phát triển thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay : LA TS kinh tế : 5.02.05 / Nguyễn Văn Tuấn. - H. : Knxb., 2002. - 178tr ; 32cm + 1tt
T.m sau chính văn
Lý luận cơ bản về chiến lược phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh, thành phố. Thực trạng xây dựng chiến lược và kết quả phát triển thương mại trên điạ bàn Hà Nội. Giải pháp cơ bản thực hiện chiến lược phát triển thương mại trên địa bàn Hà Nội giai đoạn hiện nay
2388. NGUYỄN VĂN TUẤN. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá thương mại Hà Nội trong những năm tới / Nguyễn Văn Tuấn // Tạp chí Kinh tế và Phát triển. - 2001. - Tháng 2 (Số 44). - Tr. 19
Nêu định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá thương mại Hà Nội để đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của thủ đô
2389. NGUYỄN VĂN TUYÊN. Dự báo mưa ở Hà Nội bằng phương pháp thống kê : LA. PTS. khoa học khí tượng : 1.07.09 / Nguyễn Văn Tuyên. - H. : Knxb., 1988. - 110tr ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Xây dựng phương pháp dự báo mưa khách quan hạn ngắn cho khu vực và trạm bơm Hà Nội trên cơ sở thống kê hiện đại nhằm tăng cường cơ sở kĩ thuật cho công tác thời tiết nghiệp vụ, từng bước nâng cao chất lượng dự báo và phục vụ khí tượng
2390. NGUYỄN VĂN UẨN. Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX / Nguyễn Văn Uẩn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2000. - 1648 tr. ; 27 cm
Giải thưởng Thăng Long năm 1996
Cuốn sách đề cập đến những đổi thay của Hà Nội ở nửa đầu thế kỷ XX về các vấn đề địa danh, lịch sử và văn hoá. Sách dày 1648 trang chia thành 6 quyển
2391. NGUYỄN VĂN VIÊM. Nghiên cứu tình hình phát sinh, phát triển và biện pháp phòng trừ một số bệnh nấm và bệnh xoăn lá hại cà chua vùng Hà Nội và phụ cận : Luận án TS Nông nghiệp : 4.01.16 / Nguyễn Văn Viêm. - H. : Knxb., 1999. - 180tr : minh họa ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Xác định thành phần bệnh do nấm, virút hại cà chua vùng Hà Nội và phụ cận, tìm hiểu tình hình phát sinh, phát triển và gây hại của bệnh héo rũ trắng gốc, bệnh mốc sương, bệnh thối xám và bệnh xoăn lá cà chua và biện pháp phòng trừ chúng
2392. NGUYỄN VIẾT TÌNH. Đặc tính địa chất công trình các thành tạo trầm tích Holoxen dưới - giữa nguồn gốc hồ đầm lầy, đánh giá khả năng sử dụng các hoạt động công trình và phát triển đô thị, lấy ví dụ cho khu vực Hà Nội : LA TS khoa học địa chất : 1.06.09 / Nguyễn Viết Tình. - H. : Knxb., 2001. - 120, 13tr ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục sau chính văn
Hệ thống thành phần vật chất, đặc điểm kiến trúc cấu tạo, tính chất cơ lý các thành tạo trầm tích hữu cơ phụ tầng Hải Hưng dưới khu vực Hà Nội và quan hệ của chúng với môi trường thành tạo đầm lầy vùng nhiệt ẩm. Mức độ gia tăng phân huỷ vật chất hữu cơ trong trầm tích và ảnh hưởng của chúng đến biến dạng đất nền
2393. NGUYỄN VIẾT TUYỂN. Công ty chiếu sáng công cộng Hà Nội trong sự nghiệp đổi mới của thủ đô / Nguyễn Viết Tuyển // Thông tin Công tác Khoa giáo. - Số 10 (55). - Tr. 23-24
Trong bối cảnh Hà Nội ngày một phát triển, đời sống văn hoá tinh thần của người dân càng cần được bảo vệ và chăm sóc, công ty chiếu sáng công cộng ở Hà Nội cũng cần chuyển mình để đáp ứng nhu cầu của người dân trong điều kiện và hoàn cảnh mới
2394. NGUYỄN VINH PHÚC. Hà Nội qua những năm tháng / Nguyễn Vinh Phúc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2004. - 439 tr. ; 20 cm
Trình bày tổng quan về thiên nhiên, con người, lịch sử, kinh tế, văn hoá và du lịch của Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử. Ngoài ra sách cũng dành một phần để nói về vinh dự và trách nhiệm của Hà Nội với tư cách là thành phố hoà bình, thủ đô anh hùng của Việt Nam và thế giới
2395. NGUYỄN VĨNH GIANG. Nâng cao năng lực cuả cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp quốc doanh ở Hà Nội : LA TS kinh tế : 5.02.07 / Nguyễn Vĩnh Giang. - H. : Knxb., 2004. - 150tr, ph.l ; 30cm + 1tt + 10 tờ
Thư mục: tr. 145-150
Những lý luận cơ bản về năng lực của cán bộ quản lý kinh doanh. Thực trạng năng lực thực tế của cán bộ quản lý trong một số doanh nghiệp Hà Nội. Quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực của cán bộ quản lý trong DNNN
2396. NGUYỄN VŨ HOÀNG. Vốn xã hội trong đô thị: một nghiên cứu nhân học về hành động tập thể ở một dự án phát triển đô thị tại Hà Nội / Nguyễn Vũ Hoàng // Dân tộc học. - 2008. - Số 5. - Tr. 11-26
Tốc độ đô thị hoá ở Hà Nội đang diễn nhanh đến chóng mặt, để hiểu rõ nguồn vốn xã hội trong đô thị, đã có một nghiên cứu nhân học về hành động tập thể ở một dự án phát triển đô thị tại Hà Nội
2397. NGUYỄN XUÂN BÌNH. Nghiên cứu ảnh hưởng của khí hậu thời tiết và nhịp sinh học đến bệnh cấp cứu nội khoa người cao tuổi tại Hà Nội : LA TS Y học : 3.01.31 / Nguyễn Xuân Bình. - H. : Knxb., 2002. - 118, 20tr ; 32cm + 1tt
T.m: tr. 110-118
Tỷ lệ và phân bố tần số một số nhóm bệnh cấp cứu nội khoa người cao tuổi tại Hà Nội. ảnh hưởng của khí hậu thời tiết và nhịp sinh học đến một số bệnh cấp cứu nội khoa người cao tuổi tại Hà Nội. Mô hình dự báo một số bệnh cấp cứu hay gặp tại người cao tuổi tại Hà Nội
2398. NGUYỄN XUÂN LONG. Lựa chọn và xây dựng hệ thống các chuyên đề giảng dạy bộ môn giáo dục học trong đào tạo giáo viên ở trường đại học ngoại ngữ - đại học Quốc gia Hà Nội / Nguyễn Xuân Long // Tạp chí giáo dục. - 2006. - Số 137. - Tr. 15-16
Thông tin về việc quyết định lựa chọn và xây dựng hệ thống các chuyên đề giảng dạy bộ môn giáo dục học trong đào tạo giáo viên ở trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
2399. NGUYỄN XUÂN MAI. Sự biến đổi kinh tế và xã hội của khu trung tâm Hà Nội trong thời kỳ đổi mới (1986 - 1995) : Luận án PTS KHXH : 05.01.09 / Nguyễn Xuân Mai. - H. : Knxb., 1995. - 107tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Phân tích sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế, phân bố không gian kinh tế, cơ cấu xã hội trong thời kỳ đổi mới 1986 - 1995
2400. NGUYỄN XUÂN QUANG. Đổi mới cơ chế quản lý nhằm phát triển mạng lưới thông tin điện thoại thành phố Hà Nội theo hướng tiếp cận thị trường : Luận án PTS KH Ktế: 5.02.21 / Nguyễn Xuân Quang. - H. : Knxb., ????. - 147tr : hình vẽ ; 32cm. + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Cơ sở lý luận và thực tiễn về sự phát triển mạng lưới thông tin điện thoại ở các nước hiện nay. Cơ sở lý luận của việc đổi mới quản lý mạng lưới thông tin điện thoại thành phố theo hướng tiếp cận thị trường. Đề xuất mô hình đổi mới cơ chế quản lý mạng lưới thông tin điện thoại thích hợp
2401. NGUYỄN XUÂN QUANG. Góp phần tìm hiểu căn nguyên virut Polio ở các bệnh nhi có hội chứng liệt mềm tại một số bệnh viện Hà Nội : LA PTS Y học : 1.05.13 / Nguyễn Xuân Quang. - H. : Knxb., 1988. - 77tr ; 28cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục tr. 67-77
Tổng quan tài liệu về hình thể, các tính chất đặc trưng về hóa học, vật lý và miễn dịch học. Vai trò của vi rút Polio trong hội chứng liệt mềm. Vai trò gây bệnh của các typ vi rút polio và tính chất của các chủng vi rút Polio phân lập. Chẩn đoán huyết thanh học và các yếu tố dịch tễ học, triệu chứng lâm sàng...
2402. NGUYỄN XUÂN QUÝNH. Nghiên cứu về động vật không xương sống trong các thủy vực có nước thải vùng Hà Nội : Luận án PTS KH Sinh học : 1.05.02 / Nguyễn Xuân Quýnh. - H. : Knxb., 1995. - 131tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Xác định thành phần loài, số lượng động vật không xương sống trong các thủy vực có nước thải ở Hà Nội: Hồ Bảy mẫu, Hồ Trúc Bạch, Hồ Hoàn Kiếm, sông Kim Ngưu Anh hưởng của nước bị ô nhiễm đối với động vật.
2403. NGUYỄN XUÂN SINH. Vấn đề tín dụng ngân hàng, đối với kinh tế ngoài quốc doanh ở Hà Nội : Luận án PTS KH Ktế : 5.02.09 / Nguyễn Xuân Sinh. - H. : Knxb., 1993. - 134,4tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm xác định vai trò của tín dụng ngân hàng và phương hướng, biện pháp đổi mới chính sách cơ chế tín dụng trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Kinh tế ngoài quốc doanh và tín dụng ngân hàng. Một số chính sách, biện pháp về nghiệp vụ tín dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh ở Hà Nội hiện nay
2404. NGUYỄN XUÂN THÀNH. Đánh giá môi trường đất, nước, phân bón đến sản xuất rau sạch và mức độ thích nghi đất đai vùng quy hoạch rau sạch thành phố : LA TS sinh học : 4.01.02 / Nguyễn Xuân Thành. - H. : Knxb., 2002. - 146tr : minh hoạ ; 32cm + 1tt
T.m sau chính văn
Nguyên nhân nhiễm bẩn rau ở Hà Nội. ảnh hưởng của môi trường đến môi trường sản xuất rau sạch. Mức độ thích nghi đất đai và việc sử dụng đất vùng quy hoạch rau sạch thành phố Hà Nội. Khảo nghiệm mô hình sản xuất rau sạch bằng phân ủ hữu cơ chế biến từ rác thải thành phố
2405. NGUYỄN XUÂN THỦY. Urcení optimální koncepce údrzby kolejových vozidel /csl. výroby ze závodu tatra snúchov/ v podmínkách mestské hromadné dopravy mesta Hanoje /VSR/ : Kan-ká diser-ní pracé / Nguyễn Xuân Thủy. - Zilina : Knxb., 1977. - 189tr : hình vẽ, bảng ; 32cm + 1 tóm tắt + 1 dịch tóm
Nguyên bản bằng tiếng Tiệp Khắc. - Thư mục: tr. 188 - 189
Xác định tính ưu điểm của mạng lưới xe điện cho Hà Nội với phương án đưa vào vận hành xe điện hiện đại kiểu T của Tiệp Khắc. Đánh giá ưu điểm của xe điện kiểu T trong điều kiện Việt Nam theo quan điểm kinh tế và kỹ thuật. Kiến nghị cải tạo và xây dựng các xí nghiệp sửa chữa mới dành cho loâi xe điện hiện đại kiểu T về mặt công nghệ
2406. Người Hà Nội thanh lịch, văn minh / Phùng Hữu Phú, Ngô Thị Thanh Hằng, Vũ Khiêu. - H. : Nxb. Hà Nội ; Văn phòng Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 2005. - 319tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Thành uỷ - UBND TP. Hà Nội. Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa học cấp Nhà nước KX.09
Khái quát 38 báo cáo, tham luận, nghiên cứu những nét đẹp về người Hà Nội từ nhiều góc độ khác nhau, cụ thể như: văn minh, thanh lịch, văn hoá, thẩm mĩ, ứng xử, phẩm chất đạo đức và phong cách,...
2407. Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn Hà Nội / Nguyễn Thị Hoàng Oanh. - H. : Knxb., 2006. - VI, 162 tr., pl. ; 30 cm
Đi sâu nghiên cứu về hoạt động quản lý nguồn vốn ODA qua khảo sát thực tiễn quá trình triển khai các dự án ODA về kết cấu hạ tầng đô thị (chủ yếu trong các lĩnh vực giao thông đô thị, cấp điện, chiếu sáng công cộng, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường) của Hà Nội trong khoảng thời gian 20 năm (1985-2005). Hoạt động quản lý ODA ở đây bao gồm các khâu vận động, thu hút và tổ chức triển khai dự án ODA
2408. Những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ngoại thành Hà Nội theo hướng nông nghiệp sinh thái / Trần Thị Hồng Việt. - H. : Knxb., 2006. - VIII, 208 tr., pl. ; 30 cm
Trình bày cơ sở lý luận thực tiễn, thực trạng, định hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ngoại thành Hà Nội theo hướng nông nghiệp sinh thái.
2409. Numerical methods for parameter estimation and optimal control of the Red river network / Trần Hồng Thái. - Heidelberg : Knxb., 2005. - XV, 120p. ; 30cm
Text in English
Thiết lập bài toán điều khiển tối ưu cho bài toán chống lũ trên khu lưu vực sông Hồng. Bài toán được giải bằng phương pháp bắn nhiều lần trực diện thực hiện trong phần mềm MUSCOD.II. Giải pháp điều khiển trực tuyến với kĩ thuật điều khiển mô hình dự báo phi tuyến để giảm đỉnh lũ tại Hà Nội bằng cách tối ưu điều khiển lưu lượng nước tại đầu ra của hồ thuỷ điện Hoà Bình
2410. Nửa thế kỷ văn hoá Hà Nội-Thành tựu và những vấn đề trước mắt // Tổ chức Nhà nước. - 1995. - Số 1. - Tr. 38-39
Điểm lại tình hình phát triển hoạt động văn hoá ở thủ đô Hà Nội trong nửa thế kỷ qua, đánh giá thành tựu và đề xuất những việc cần làm trong thời gian tới
2411. Organizaciă massovogo qiliwnogo stroitel'stva v krupnyx gorodax SRV : Dis. kand. tex. nauk : 05.23.08 / Han Xong Xaj. - Moskva : Knxb., 1998. - 101s : tab. ; 32sm + 1 referat + 1 perevod
Thư mục cuối chính văn. - Phụ lục cuối sách
Phân tích tình hình xây dựng nhà ở chung cư tại các thành phố lớn Việt Nam và một số nước kỹ thuật phát triển. Dự báo mức độ phát triển về nhu cầu diện tích nhà ở nói chung trong thời gian 1997 - 2010 tại Hà Nội, đưa ra phương án về tổ chức xây dựng các căn hộ, chung cư. Đánh giá trình độ cơ giới hóa các dạng công việc xây dựng lắp ráp công trình và phương hướng nâng cao trình độ cơ giới hóa công việc xây dựng nói chung
2412. Palaeoecology of the Red river Delta in the Holocene: a palynological approach / Nguyen Thuy Duong. - Greiswald : Knxb., 2006. - 112 p., app. ; 30 cm
Text in English
Nghiên cứu bào tử, phấn hoa trong các thành tạo trầm tích Pleistocen và Holocen ở đồng bằng sông Hồng qua cách: Nghiên cứu trầm tích mặt dọc sông Hồng; Ba giai đoạn thay đổi mực nước biển được khôi phục: Biển tiến, biển dừng, biển thoái. Lịch sử phát triển thực vật ở Đồng Bằng sông Hồng và lưu vực của nó. Lịch sử môi trường trầm tích
2413. PHẠM BÍCH SAN. Một số khía cạnh của sự biến đổi của xã hội Việt Nam: nghiên cứu trường hợp Hà Nội / Phạm Bích San, Nguyễn Đức Vinh // Xã hội học. - 1998. - Số 2. - Tr. 31-47
Nghiên cứu khảo sát về những biến đổi trong đời sống xã hội ở Việt Nam nói chung và ở Hà Nội nói riêng, những thay đổi về điều kiện kinh tế và lối sống, ..
2414. PHẠM BÍCH SAN. Một số vấn đề nghiên cứu Hà Nội và những nhận xét sơ khởi qua nghiên cứu giai đoạn II / Phạm Bích San // Xã hội học. - Số 4. - Tr. 29-34
Nghiên cứu xã hội học về Hà Nội và những nhận xét sơ khởi qua nghiên cứu giai đoạn II
2415. PHẠM ĐẢN. Ba thập kỷ quan hệ và hợp tác / Phạm Đản // Khảo cổ học. - 1998. - Số 3. - Tr. 11-14
Bài phát biểu của đồng chí Phạm Đản (Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam) trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Khảo cổ học (1968 - 1998). Tác giả điểm lại mối quan hệ và hợp tác giữa hai cơ quan khoa học lớn ở Hà Nội: Viện Khảo cổ học và Bảo tàng lịch sử Việt Nam
2416. PHẠM ĐÌNH. Nghiên cứu diễn biến lòng dẫn và các giải pháp chỉnh trị đoạn sông Hồng qua Hà Nội : LA TS Kỹ thuật : 02.06.09 / Phạm Đình. - H. : Knxb., 2004. - 207, 60tr ph.l ; 30cm + 1tt
Thư mục: tr. 137-146
Nghiên cứu quá trình diễn biến lòng sông và tương tác thuỷ động lực của dòng chảy với lòng dẫn. Phân tích và xác định nguyên nhân gây ra những diễn biến lòng dẫn đoạn sông Hồng qua Hà Nội. Từ đó xây dựng những nguyên tắc, giải pháp chỉnh trị, ổn định lòng dẫn sông Hồng-Hà Nội đáp ứng yêu cầu của các ngành thuỷ lợi, giao thông đô thị
2417. PHẠM ĐÌNH MÙI. Nhìn lại bốn năm thực hiện quy chế dân chủ ở quận Hoàn Kiếm / Phạm Đình Mùi // Quản lý Nhà nước. - 2003. - Số 2 (85). - Tr. 24-27
Những kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cả ở khu vực phường và khu vực cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp tư nhân. Tác giả rút ra một số kinh nghiệm và đề xuất phương hướng nhằm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn quận
2418. PHẠM GIA NGÂN. Ảnh hưởng của Mo, B và Zn đến các chỉ tiêu sinh lý, năng suất và sự tích lũy một số nguyên tố khoáng của cây đậu tương (Glycine Max(L) Merrill) trên đất từ Liêm - Hà Nội : Luận án PTS KH Sinh học : 1.05.17 / Phạm Gia Ngân. - H. : Knxb., 1996. - 138tr : ảnh ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Xác định ảnh hưởng của các nguyên tố, vi lượng Mo, B và Zn đến một số chỉ tiêu sinh lí và năng suất cũng như phẩm chất cây đậu tương Đ174 và giống đậu tương mới DT 84; So sánh ảnh hưởng giữa việc bón riêng rẽ và phối hợp
2419. PHẠM HỒNG CHƯƠNG. Khai thác và mở rộng thị trường du lịch Quốc tế của các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Hà Nội : LA TS Kinh tế : 5.02.05 / Phạm Hồng Chương. - H. : Knxb., 2003. - 186tr + 1 đĩa mềm ; 32cm + 1tóm tắt
Bản chất các mối quan hệ chủ yếu trong kinh doanh lữ hành và trên thị trường du lịch Quốc tế, khó khăn và thuận lợi, những điểm mạnh và điểm yếu, thực trạng hoạt động khai thác thị trường quốc tế của các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Hà Nội. Phương hướng hoàn thiện kinh doanh du lịch
2420. PHẠM KHÁNH TOÀN. Vấn đề sử dụng đất trong quy hoạch và phát triển các khu dân cư ven đô Hà Nội trong quá trình đô thị hoá : LA TS Kiến trúc : 2.17.05 / Phạm Khánh Toàn. - H. : Knxb., 2002. - 170, 20tr ; 32cm +1tt
T.m: tr. 164-170
Qui luật vận động của đất đai nói chung và đất khu dân cư ven đô, đặc biệt là Hà Nội nói riêng dưới tác động của quá trình đô thị hoá và cơ chế thị trường. các yếu tố tác động lên việc quy hoạch đất và hiệu quả của chính sách về đất đô thị. Hệ thống lập quy hoạch tổng thể đô thị Hà Nội
2421. PHẠM LÊ TUẤN. Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học dị ứng do kháng sinh họ Beta - lactam ở công nhân dược phẩm và nhân viên y tế bệnh viện khu vực Hà Nội : Luận án TS Y học : 3.01.11 / Phạm Lê Tuấn. - H. : Knxb., 2000. - 116tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục
Xác định tỷ lệ dị ứng do kháng sinh họ beta-lactam trong công nhân dược phẩm và nhân viên y tế bệnh viện khu vực Hà Nội, các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ dị ứng do kháng sinh họ beta - lactam. Đề xuất biện pháp phát hiện, quản lý và dự phòng dị ứng cho công nhân dược phẩm và nhân viên y tế bệnh viện
2422. PHẠM LỢI. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sau một năm hoạt động / Phạm Lợi // Người đại biểu nhân dân. - 1991. - Số 14. - Tr. 5-6
Thông tin về kết quả làm việc của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sau một năm hoạt động. Hội đồng đã giải quyết được nhiều việc, đặc biêt là những vấn đề nổi cộm trong thời gian qua
2423. PHẠM NGỌC VÂN. Kiến trúc nhà ở mặt đường các khu ở của Hà Nội trong giai đoạn chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường : Luận án PTS KHKT : 2.17.01 / Phạm Ngọc Vân. - H. : Knxb., 1995. - 123tr ; 32cm+1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Vị trí và giá trị nhà ở mặt đường. Các giải pháp kiến trúc bảo đảm mỹ quan đường phố
2424. PHẠM TẤT THẮNG. Vấn đề người lao động ngoại tỉnh ở thủ đô Hà Nội / Phạm Tất Thắng, Nguyễn Vũ Bình // Tạp chí Cộng sản. - 1997. - Số Tháng 2(512). - Tr. 51
Đã từ lâu thị trường người lao động ngoại tỉnh ở thủ đô Hà Nội đã trở thành đề tài mà nhiều báo chí nói đến, tuy nhiên chúng ta cũng chưa có cách giải quyết hợp lý. Bài viết này bàn về vấn đề người lao động ngoại tỉnh ở thủ đô Hà Nội, thực trạng và giải pháp
2425. PHẠM THỊ KIM NGÂN. Công tác quản lý và xây dựng đô thị của thành phố Hà Nội giai đoạn 2001-2006 / Phạm Thị Kim Ngân // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2007. - Số 8. - Tr. 75-77
Thảo luận về công tác quản lý và xây dựng đô thị ở Hà Nội giai đoạn 2001-2006, cần điều chỉnh những bất cập, rút kinh nghiệm cho thời gian tới
2426. PHẠM THỊ LIÊN. Nghiên cứu đánh giá và phát triển một số giống địa lan ở miền Bắc Việt Nam : LA TS Nông nghiệp : 4.01.05 / Phạm Thị Liên. - H. : Knxb., 2001. - 153tr : minh hoạ ; 32cm + 1tt
T.m: tr.147-153
Điều tra, thu thập, đánh giá và bảo quản một số giống địa lan ở miền Bắc Việt nam. Một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển và lựa chọn một số giống địa lan trong điều kiện canh tác ở Hà Nội. Quy trình kỹ thuật trồng, nhân giống và công nghệ nhân nhanh một số giống địa lan
2427. PHẠM THỊ MINH NGUYỆT. Thực trạng và những giải pháp chủ yếu để phát triển chăn nuôi bò sữa trong các hộ nông dân ngoại thành Hà Nội : Luận án TS Nông nghiệp : 5.02.07 / Phạm Thị Minh Nguyệt. - H. : Knxb., 1999. - 171tr : minh họa ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển chăn nuôi bò sữa. Đặc điểm vùng ngoại thành Hà Nội và phương pháp nghiên cứu. Thực trạng và khả năng phát triển chăn nuôi bò sữa ở các hộ nông dân ngoại thành Hà Nội
2428. PHẠM THỊ NGỌ. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo Quận Ba Đình đi lên từ Nghị quyết Trung ương 4 / Phạm Thị Ngọ // Thông tin Công tác Khoa giáo. - 1995. - Số 8. - Tr. 21
Khẳng định vị thế của giáo dục trong việc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội ở Hà Nội, bài viết đánh giá cao những kết quả mà giáo dục và đào tạo Quận Ba Đình đã đạt được sau khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
2429. PHẠM THUÝ LOAN. Study on structures of housing provision and residential landscape in Ha Noi city : Diss for the degree of Ph. Doctor / Phạm Thuý Loan. - Tokyo : Knxb., 2002. - 165tr : ảnh ; 30cm + 1tt + 1 dịch tt
Thư mục cuối chính văn
Nghiên cứu, phân tích thực trạng vấn đề cung ứng nhà ở, cơ cấu cung ứng nhà ở và việc sử dụng nhà ở tại thành phố Hà Nội. Đưa ra những mô hình cung ứng nhà ở và phân tích các ưu nhược điểm của mô hình này. Đề xuất phương án nhằm khắc phục tình trạng thiếu nhà ở và tình trạng xây dựng lộn xộn của người dân
2430. PHẠM TRỌNG THUẬT. Tổ chức không gian công cộng trong đơn vị ở đô thị tại Hà Nội : LA TS kiến trúc : 2.17.01 / Phạm Trọng Thuật. - H. : Knxb., 2002. - 247tr : minh hoạ ; 32cm + 1tt
T.m sau chính văn
Hiện trạng của hệ thống không gian công cộng ở đơn vị bộ đội và các định hướng phát triển hệ thống này tại các đơn vị ở Hà Nội. Mô hình mang tính mềm dẻo cho cấu trúc hệ thống không gian công cộng và biện pháp khả thi để cải thiện không gian này cho từng loại hình đơn vị ở Hà Nội
2431. PHẠM VĂN DU. Nghiên cứu đặc điểm tài nguyên du lịch thủ đô Hà Nội phục vụ cho việc khai thác có hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch : Luận án PTS KH Địa lý - địa chất : 01.07.02 / Phạm Văn Du. - H. : Knxb., 1996. - 145tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Tài nguyên du lịch và tổ chức lãnh thổ du lịch; Hiện trạng khai thác và hoạt động kinh doanh du lịch Hà Nội; Định hướng tổ chức lãnh thổ du lịch và hoạt động kinh doanh du lịch Hà Nội trên cơ sở khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch
2432. PHẠM VĂN MY. Nghiên cứu và phát triển cây trồng cạn ngắn ngày trên đất bạc màu huyện Sóc Sơn Hà Nội : Luận án PTS KH nông nghiệp : 4.01.08 / Phạm Văn My. - H. : Knxb., 1995. - 110tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Nghiên cứu một cách toàn diện có hệ thống các cây trồng cạn ngắn ngày phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và hiện trạng hệ thống cây trồng nhằm xác định hệ thống mùa vụ luân canh phát triển cây trồng cạn ngắn ngày. Trên cơ sở đó xây dựng một số mô hình canh tác mới, nâng cao hiệu quả kinh tế của sản xuất nông nghiệp
2433. PHAN CHU MINH. Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu để phát triển các dịch vụ viễn thông ở bưu điện Hà Nội : LA TS Kinh tế : 5.02.05 / Phan Chu Minh. - H. : Knxb., 2002. - 146tr : minh hoạ ; 32cm + 1 tt
T.m sau chính văn
Lý luận cơ bản về dịch vụ nói chung và dịch vụ viễn thông nói riêng; các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ viễn thông, một số tiêu thức đánh giá trình độ phát triển của dịch vụ này. Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ viễn thông ở bưu điện Hà Nội
2434. PHAN ĐĂNG LONG. Vai trò đặc điểm của văn hoá đô thị trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH và đô thị hoá ở thủ đô Hà Nội / Phan Đăng Long // Dạy và học ngày nay. - 2004. - Số 12. - Tr. 50-51
Trong bối cảnh toàn cầu hoá thì công nghiệp hoá và hiện đại hoá đô thị là điều vô cùng quan trọng. Bài viết này bàn về vai trò đặc điểm của văn hoá đô thị trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH và đô thị hoá ở thủ đô Hà Nội
2435. PHAN ĐĂNG LONG. Xây dựng nét đẹp văn hoá của người Hà Nội / Phan Đăng Long // Tư tưởng văn hoá. - 2006. - Số 3. - Tr. 38-40
Phong trào xây dựng làng văn hoá ở thủ đô Hà Nội đã được các cấp các ngành quan tâm và phát động thực hiện ở hầu khắp các khối phố, song song với phong trào này cần xây dựng nét đẹp văn hoá của người Hà Nội, nhẹ nhàng, thanh lịch và ý nhị trong ứng xử
2436. PHAN KHANH. Hội nhập và "làm sống lại" di sản văn hoá phi vật thể Hà Nội / Phan Khanh // Văn hoá dân gian. - 2007. - Số 1. - Tr. 8-12
Khẳng định tầm quan trọng của văn hoá truyền thống và sự cần thiết phải bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể Hà Nội, để vững vàng hội nhập với thế giới mà không đánh mất mình
2437. PHAN KHANH. Vấn đề quản lý di tích trong môi trường Hà Nội hiện đại / Phan Khanh // Văn hoá nghệ thuật. - 1994. - Số 10 (124). - Tr. 36-37
Trong xu thế hội nhập và phát triển, việc xây dựng và mở mang thành phố ngày càng được đẩy mạnh, vấn đề là làm thế nào để hài hoà giữa một Hà Nội hiện đại song vẫn giữ được nét đẹp cổ kính riêng
2438. PHAN MẠNH CHÍNH. Xây dựng kết cấu hạ tầng của thủ đô Hà Nội định hướng và các giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài : Luận án PTS KH ktế : 5.02.21 / Phan Mạnh Chính. - H. : Knxb., 1994. - 157tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Đề tài đề cập tới vấn đề đẩy nhanh tốc độ xây dựng kết cấu hạ tầng (KCHT) ở thủ đô Hà Nội trong giai đoạn tới thông qua con đường thu hút các nguồn vốn nước ngoài phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung, thủ đô nói riêng.
2439. PHAN NGỌC PHI. Zakonomernosti formirovaniă inqenerno-geologiheskix uslovij xanojskogo rajona : Diss. kan-ta Geologo-mineralogiheskix nauk : 04.00.07 / Fan Ngoc Fi. - Voroneq : Knxb., 1978. - 139st ; 30sm + 1 per. + 1 per. ref.
Chính văn bằng tiếng Nga. - Thư mục tr. 129-139
Lịch sử nghiên cứu địa chất công trình vùng Hà Nội. Điều kiện thành tạp trầm tích đệ tứ của vùng. Quy luật thành tạo địa chất công trình của vùng trong thời gian Đệ tứ kỷ. Các tính chất địa chất công trình của các trầm tích bề mặt và quy luật chung của sự biến đổi điều kiện địa chất công trình của vùng Hà Nội
2440. PHAN THẾ LƯỢNG. Xung quanh việc sử dụng đội ngũ trí thức ở thành phố Hà Nội giai đoạn 1991 - 2006 / Phan Thế Lượng // Tạp chí Giáo dục Lý luận. - 2007. - Số 10. - Tr. 20-24
Kinh tế có phát triển và nước có giàu mạnh hay không là phụ thuộc quan trọng vào đội ngũ trí thức. Nội dung bài viết bàn về việc sử dụng đội ngũ trí thức ở thành phố Hà Nội giai đoạn 1991 - 2006
2441. PHAN THỊ HOAN. Nghiên cứu tần xuất và tính chất di truyền của một số dị tật bẩm sinh ở một số nhóm cư dân miền Bắc Việt Nam : Luận án TS Y học : 1.05.06 / Phan Thị Hoan. - H. : Knxb., 2001. - 161tr : minh họa ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục tr.144-161
Xác định tần xuất ở một số dị tật bẩm sinh tại các vùng dân cư đồng bằng sông Hồng. Xác định tần xuất của DTBS ở nhóm trẻ sơ sinh được sinh tại bệnh viện phụ sản Hà Nội năm 1991-1995. Phân tích tính chất di truyền, bước đầu xác định cơ chế và nguyên nhân của một số DTBS tại vùng dân cư và một số bệnh viện thuộc địa bàn Hà Nội
2442. PHAN TỐ UYÊN. Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước trên địa bàn Hà Nội : LA TS Kinh tế : 5.02.05 / Phan Tố Uyên. - H. : Knxb., 2001. - 189tr ; 32cm + 1tt
T.m sau chính văn
Doanh nghiệp thương mại nhà nước - sự hình thành và phát triển của nó trong nền kinh tế thị trường Việt Nam. Thực trạng kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại nhà nước ở địa bàn Hà Nội. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh kinh doanh của các doanh nghiệp này ở Hà Nội
2443. PHAN TỐ UYÊN. Thương mại dịch vụ Hà Nội- thực trạng và giải pháp / Phan Tố Uyên // Tạp chí Thị trường Giá cả. - 2000. - Số Tháng 11
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, ngành thương mại thủ đô đã gặt hái được không ít thành quả, bên cạnh đấy cũng còn nhiều bất cập cần tháo gỡ. Bài viết này bàn về thực trạng và giải pháp trong thương mại dịch vụ Hà Nội
2444. PHAN TÚ LAN. Khai thác và quản lý vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị tại Việt Nam : LA TS KH Kinh tế : 5.02.09 / Phan Tú Lan. - H. : Knxb., 2002. - 161tr, ph.l ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Phân tích một số vấn đề lý luận cơ bản về cơ sở hạ tầng đô thị và khai thác, quản lý vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, đồng thời thông qua khái quát hóa quá trình phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị của Việt Nam và của Hà Nội từ năm 1991-2000
2445. Phát triển kiến trúc nhà ở đô thị Hà Nội dưới tác động của các yếu tố tâm lý xã hội trong thời kỳ mới / Nguyễn Dũng. - H. : Knxb., 2004. - 186tr., pl. ; 30cm
Mối quan hệ giữa tâm lí xã hội và công tác phát triển nhà ở Hà Nội trong thời gian gần đây, làm rõ vai trò của tâm lí xã hội trong lĩnh vực ở và nhà ở. Đặt yêu cầu cho các giải pháp kiến trúc nhà ở đô thị Hà Nội nhằm khắc phục những hạn chế trong thực tế sử dụng của nhiều công trình nhà ở, đề xuất phương pháp luận cho việc nghiên cứu phát triển kiến trúc nhà ở đô thị nhằm hài hòa tối đa điều kiện ở với người sử dụng
2446. Phát triển nỗ lực Marketing của doanh nghiệp nhà nước kinh doanh hàng may sẵn trên thị trường Hà Nội / Nguyễn Văn Minh. - H. : Knxb., 2005. - 188tr., pl. ; 30cm
Phân tích thực trạng thị trường và các hoạt động marketing của các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh hàng may mặc trên địa bàn Hà Nội qua đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển hoạt động marketing của các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh hàng may mặc ở Hà Nội trong thời gian tới
2447. PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN KHÁNH. Kết luận về một số vấn đề Y tế, giáo dục, văn hoá, xã hội của thủ đồ Hà Nội // Thông tin công tác khoa giáo. - Số 2 (41). - Tr. 9-10
Trong thời gian qua nhà nước đã quan tâm đến việc phát triển các dịch vụ phục vụ đời sống của người dân thủ đô, bài viết kết luận về một số vấn đề y tế, giáo dục, văn hoá, xã hội của thủ đô Hà Nội, nêu giải pháp khắc phục
2448. PHÙNG VĂN THI. Đảng uỷ khối công nghiệp Hà Nội nâng cao năng lực lãnh đạo nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước / Phùng Văn Thi // Xây dựng Đảng. - Số 11. - Tr. 29
Nhìn lại hoạt động của Đảng uỷ khối công nghiệp Hà Nội trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
2449. PV. Ngăn chặn ô nhiễm không khí tại Hà Nội / PV // Du Lịch Việt Nam. - 2007. - Số 2. - Tr. 37-38
Để thu hút du lịch và tạo điều kiện để mọi người sống trong môi trường trong sạch, thành phố đã có giải pháp ngăn chặn ô nhiễm không khí tại Hà Nội bằng những dự án thiết thực
2450. Quản lý chất thải và quy hoạch môi trường bệnh viện ở Việt Nam (lấy bệnh viện Bạch Mai Tp. Hà Nội làm ví dụ) / Cù Huy Đấu. - H. : Knxb., 2005. - XI, 178tr. ; 30cm
Phân tích, đánh giá tổng hợp thực trạng quản lí chất thải và quy hoạch, đúc kết những kinh nghiệm về quản lí chất thải và quy hoạch môi trường bệnh viện ở trong và ngoài nước. Hoàn thiện phương pháp luận về quản lí chất thải và qui hoạch môi trường bệnh viện. Lồng ghép quy hoạch môi trường với qui hoạch xây dựng, quản lí chất thải y tế và hệ thống cơ chế chính sách
2451. Quy hoạch, tổ chức không gian đi bộ trong đô thị lớn Việt Nam đến năm 2020 / Hồ Ngọc Hùng. - H. : Knxb., 2007. - VII, 186 tr. ; 30 cm
Tổng kết kinh nghiệm quy hoạch, tổ chức không gian đi bộ trong các đô thị lớn trên thế giới và đánh giá thực trạng trong các đô thị lớn ở Việt Nam. Hệ thống hoá các cơ sở, luận cứ khoa học và thực tiễn, góp phần hoàn thiện phương pháp luận về vấn đề quy hoạch, tổ chức không gian đi bộ trong đô thị lớn ở Việt Nam đến năm 2020. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quy hoạch, tổ chức không gian đi bộ ở Hà Nội
2452. Quy trình tổ chức đánh giá, lựa chọn hồ sơ, tài liệu các phông cơ quan chuyên môn thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ thành phố Hà Nội // Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam. - 2007. - Số 7. - Tr. 12-14
Giới thiệu quy trình tổ chức đánh giá, lựa chọn hồ sơ, tài liệu các phông cơ quan chuyên môn thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ thành phố Hà Nội
2453. Rezul'taty i perspektivy primeneniă metodov strukturnoj êlektrovazvedki pri neftepoiskovyx rabotax vo V'etname : Dis. kandidata Geologo-Mineralogiheskix nauk : 04.00.12 / Nguen Dyk T'en. - Moskva : Knxb., 1978. - 142s : ill. ; 32sm + 1 referat + 1 perevod r
Nguyên bản bằng tiếng Nga. - Thư mục: tr. 140 - 142
Khái quát về điều kiện địa chất - địa vật lý vùng trũng Hà Nội. Chỉ ra những thiếu sót trong công tác thăm dò điện và các biện pháp khắc phục. Nêu lên triển vọng và những hạn chế của phương pháp thiết lập trường, telue và từ-telue trong điều kiện cụ thể của vùng trũng Hà Nội. Nghiên cứu kỹ việc sử dụng tổ hợp ba phương pháp vừa nêu
2454. SÔNG HỒNG. Các khó khăn của nhà cầm quyền tại Hà Nội trong việc phát triển nông nghiệp / Sông Hồng // Bách khoa. - 1965. - Số 207. - Tr. 53-62
Nêu những khó khăn mà các nhà lãnh đạo Hà Nội sẽ gặp phải khi tiến hành công cuộc phát triển nông nghiệp: thiếu sức kéo, thiếu phân bón, tình trạng kỹ thuật còn yếu, và việc quản trị của các hợp tác xã kém
2455. SƠN HÀ. Science, technology and the environment of Thang Long - Ha Noi / Sơn Hà // Vietnam Social Sciences. - 2003. - Số 96. - Tr. 65-90
Bài viết đề cập đến sự phát triển của Thăng Long - Hà Nội trên tất cả các phương diện: tài nguyên thiên nhiên, môi trường, khoa học kỹ thuật, công nghiệp, sinh học, hóa học, công nghệ gien, xây dựng, giao thông vận tải, nông nghiệp, bưu chính viễn thông,... giai đoạn từ thập niên 90 trở lại đây
2456. TẠ ANH TUẤN. Vybor optimal'noj struktury istohnikov centralizovannogo teplosnabqeniă v usloviăx SRV : Diss. kan-ta texmiheskix nauk : 05.14.04 / Ta An' Tuan. - Moskva : Knxb., 1985. - 191st: ill ; 30sm + 1 ref. + 1 per. ref.
Chính văn bằng tiếng Nga. - Thư mục tr. 157-164
Đặc điểm cơ bản của khí hậu Việt Nam và việc sử dụng năng lượng nhiệt của các vùng và các thành phố. Phương pháp luận tính toán kinh tế ngành năng lượng: Chỉ tiêu phương án cung cấp nhiệt tối ưu. Trình bày các phương pháp xác định hệ số nhiệt hoá và hiệu quả kinh tế của nhiệt khí hoá ở Việt Nam. Phương pháp chọn cấu trúc tối ưu của lò hơi của hệ thống cung cấp nhiệt và ứng dụng phương pháp này cho thành phố Hà Nội
2457. TẠ THU CÚC. Khảo sát một số giống cà chua nhập nội trồng trong vụ xuân hè trên đất Gia Lâm Hà Nội : LA PTS Nông nghiệp : 0201 / Tạ Thu Cúc. - H. : Knxb., 1985. - 144tr : ảnh minh họa ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Khảo sát và nghiên cứu một số giống cà chua nhập nội thích hợp cho vụ xuân hè ở vùng đồng bằng Châu thổ sông Hồng, có khả năng chịu nóng, khả năng chịu sâu bệnh, tính chín sớm, chín tập trung... của các giống cà chua có năng suất cao trồng trong vụ xuân hè
2458. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với kinh tế ngoại thành Hà Nội // Tổ chức Nhà nước. - 1995. - Số 1. - Tr. 36
Phân tích vai trò và đóng góp to lớn của khu vực kinh tế ngoại thành Hà Nội đối với kinh tế thủ đô nói chung, tác giả đề xuất cần tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế này để phát huy tối đa tiềm năng kinh tế phục vụ xã hội
2459. THANH BÌNH. Khách quốc tế vào Hà Nội và dự báo tăng trưởng / Thanh Bình // Du Lịch Việt Nam. - 2007. - Số 4. - Tr. 38-39, 51
Báo cáo khảo sát về tình hình du lịch Việt Nam năm 2007, dựa trên doanh số thu nhập và tỷ lệ khách quốc tế vào Hà Nội, dự báo tăng trưởng sẽ cao
2460. THANH HÙNG. Công nghiệp Hà Nội trước thềm thế kỷ 21 / Thanh Hùng // Tạp chí con số và sự kiện. - 2000. - Số 10. - Tr. 7
Trình bày những khó khăn và thách thức của ngành công nghiệp Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỷ 21, điều cần thiết là phải đổi mới cả về nhân lực lẫn hạ tầng và cung cách làm ăn để hội nhập với thế giới
2461. THANH NGUYỄN. Bất cập trong phát triển các khu, cụm công nghiệp vừa và nhỏ / Thanh Nguyễn // Tạp chí Nhân đạo. - 2007. - Số 19. - Tr. 10
Nêu những hạn chế cần khắc phục trong việc xây dựng ồ ạt các khu công nghiệp vừa và nhỏ ở Hà Nội
2462. THANH TUYỀN. Thị trường lao động Hà Nội vừa thừa, vừa thiếu / Thanh Tuyền // Lao Động & Công Đoàn. - Số 389. - Tr. 28
Do có những bất cập trong đào tạo, nên thị trường lao động Hà Nội thiếu tay nghề có chuyên môn cao. Bài viết bàn về nghịch lý vừa thừa, vừa thiếu lao động trong thị trường Hà Nội
2463. THANH YÊN. Cổ phần hoá ở Hà Nội: Tốc độ chưa đáp ứng nhu cầu / Thanh Yên // Tài chính. - 1998. - Số 6. - Tr. 23
Nêu ra những bất cập và tốc độ cổ phần hoá chậm chạp ở Hà Nội, từ đó khẳng định tốc độ chưa đáp ứng yêu cầu thực tế
2464. THÀNH CÔNG. Nhìn lại cơ cấu đầu tư của Hà Nội những năm qua / Thành Công, Thanh Bình // Tạp chí Thị trường Giá cả. - 2000. - Số Tháng 6. - Tr. 42
Xem xét cơ cấu đầu tư của Hà Nội ở cả khu vực doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trong những năm qua, đánh giá kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm để phát triển tốt hơn trong tương lai
2465. THẨM THỊ HOÀNG ĐIỆP. Đặc điểm hình thái và thể lực học sinh một trường phổ thông cơ sở Hà Nội : LA PTS Khoa học Y dược : 3.01.01 / Thẩm Thị Hoàng Điệp. - H. : Knxb., 1992. - 157tr : minh họa ; 30cm + 1 tóm tắt
Thư mục: tr. 147-157
Đánh giá tình trạng thể lực của trẻ em và diễn biến qua từng năm, so sánh chúng với đối tượng khác. Nêu quy luật phát triển chiều cao, cân nặng và các kích thước khác của cơ thể, có sự so sánh nghiên cứu giữa phương pháp "theo dõi dọc" và "theo dõi ngang". Nhận định về sự phát triển thể chất trẻ em trong tuổi dậy thì
2466. Thí nghiệm đo phân bố góc thông lượng muon khí quyển tại Hà Nội / Đặng Quang Thiệu. - H. : Knxb., 2006. - 91 tr. ; 30 cm
Tổng quan về vật lí tia vũ trụ. Thiết kế lắp đặt telescope để xác định phân bố thông lượng muon, đo phân bố góc thông lượng muon khí quyển tại Hà Nội qua đó nghiên cứu thông lượng muon phân bố theo các góc thiển đỉnh, phương vị và độ bất xứng đông tây tại Hà Nội
2467. Thủ đô Hà Nội = Hanoi Capital / B.s: Giang Quân, Nguyễn Diệp Phương, Nguyễn Hồng Hà... - H. : Nxb. Hà Nội, 2000. - 264tr : ảnh ; 25cm
ĐTTS ghi: uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội. - Tên sách và chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh. - Thư mục: tr. 261-262
Giới thiệu khái quát những nét tiêu biểu về lịch sử và sự phát triển của Thủ đô Hà Nội qua gần 10 thế kỉ tồn tại
2468. Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh sữa bò tươi ở Hà Nội / Nguyễn Phúc Thọ. - H. : Knxb., 2004. - V, 197tr. ; 30cm
Hệ thống hoá lý luận về hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh sữa bò; Đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh sữa bò và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành kinh doanh sữa bò tươi
2469. Thực trạng và những yêu cầu phát triển kinh tế đối ngoại Hà Nội // Tổ chức Nhà nước. - 1995. - Số 1. - Tr. 30-32
Đứng trước xu thế toàn cầu hoá, hoạt động kinh tế đối ngoại trở nên vô cùng quan trọng, tuy nhiên chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, bài viết nêu thực trạng và những yêu cầu phát triển kinh tế đối ngoại Hà Nội
2470. TIỀN HẢI. Hoạt động đầu tư nước ngoài ở Hà Nội / Tiền Hải // ạp chí con số và Sự kiện. - 1998. - Số 10. - Tr. 7
Thông tin về hoạt động đầu tư nước ngoài ở Hà Nội, những thành tựu và triển vọng, tiềm năng để thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển
2471. TÔ XUÂN DÂN. Những yêu cầu và nhiệm vụ mới đặt ra đối với sự phát triển kinh tế thủ đô Hà Nội / Tô Xuân Dân // Quản lý nhà nước. - 2005. - Số 5. - Tr. 29-33
Trên cơ sở phân tích tình hình kinh tế xã hội ở thủ đô trong những năm qua, tác giả bài viết nêu những yêu cầu và nhiệm vụ mới đặt ra đối với sự phát triển kinh tế thủ đô Hà Nội trong thời gian tới
2472. TÔ XUÂN DÂN. Phát triển kinh tế thủ đô Trong xu hướng toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế / Tô Xuân Dân, Nguyên Minh Phong // Kinh tế và Dự báo. - 2003. - Số 8 (364). - Tr. 31-33
Đứng trước xu thế toàn cầu hoá, muốn phát triển kinh tế xã hội của thủ đô chúng ta phải xây dựng chiến lược phát triển kinh tế cởi mở và hội nhập kinh tế quốc tế
2473. TÔ YÊN KHÁNH. Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội với phong trào thi đua yêu nước / Tô Yên Khánh // Tạp chí Tư tưởng Văn hoá. - 2000. - Số 10
Giới thiệu hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội với các phong trào thi đua yêu nước, đã được thực hiện ở nhiều địa bàn khối phố khác nhau của thủ đô, được người dân Hà Nội nhiệt liệt hưởng ứng
2474. Tổ chức không gian ở tái định cư bền vững trong quá trình phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2020 / Nguyễn Thị Thanh Mai. - H. : Knxb., 2006. - 180 tr., t.m., pl. ; 30 cm
Nghiên cứu không gian ở tái định cư trên cơ sở phân tích tổng hợp các yếu tố xã hội, kinh tế và môi trường Hà Nội, hướng đến mô hình ở bền vững, trong đó mọi người dân đều được sinh sống ổn định, lâu dài
2475. Tổ chức mối quan hệ giữa chức năng ở, phục vụ công cộng và sản xuất trong quá trình quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp tại Hà Nội / Nguyễn Đình Thi. - H. : Knxb., 2004. - 234tr., 21tr. pl. ; 30cm
Tình hình tổ chức mối quan hệ chức năng ở, phục vụ công cộng và sản xuất trên thế giới và trong nước. Cơ sở khoa học và việc tổ chức mối quan hệ trong quá trình quy hoạch xây dựng các Khu công nghiệp tại Hà Nội, tổ chức mối quan hệ giữa chức năng ở, phục vụ công cộng và sản xuất trong quá trình quy hoạch xây dựng các KCN tại Hà Nội
2476. TÔN THIỆN CHIẾU. Cơ cấu đội ngũ công nhân lao động thủ đô và những vấn đề đặt ra hiện nay // Xã hội học. - 1991. - Số 3. - Tr. 22-23
Nhìn vào thực trạng người lao động ở thủ đô Hà Nội trong thời gian qua, bài viết tìm hiểu và đánh giá cơ cấu đội ngũ lao động thủ đô, từ đó nêu ra những vấn đề cần giải quyết
2477. TRAN VAN ANH. Synthetic aperture interferometry for DEM generation and subsidence detection over Hanoi city, Vietnam / Tran Van Anh. - Osaka : Knxb., 2007. - X, 102 p. ; 30 cm
Text in English
Ứng dụng SAR giao thoa để tạo DEM và xác định độ lún của Hà Nội, chủ yếu tập trung vào khu vực thành phố và một phần ngoại thành, nơi mà do sự khai thác nước ngầm quá nhiều đã dẫn đến tình trạng lún mặt đất. Độ lún được xác định bằng JERS-1 SAR cũng được so sánh với kết quả đo thực địa ở giai đoạn 1988-1995
2478. TRẦN DANH LỢI. Phương pháp tính toán chu kỳ và bố trí đèn tín hiệu điều khiển giao thông ở nút độc lập trong điều kiện giao thông hỗn hợp ở thủ đô Hà Nội : Luận án PTS KHKT: 2.15.08 / Trần Danh Lợi. - H. : Knxb., ????. - 88tr : minh họa ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Điều kiện để một nút giao thông có thể điều khiển giao thông cưỡng bức bằng đèn tín hiệu (yếu tố hình học, lưu lượng phương tiện, tai nạn giao thông) phương pháp tính toán chu kỳ đèn điều khiển giao thông ở nút độc lập trong dòng giao thông hỗn hợp ở Hà Nội
2479. TRẦN ĐÌNH CHIẾN. Nghiên cứu côn trùng, nhện lớn bắt mồi sâu hại đậu tương vùng Hà Nội và phụ cận, đặc tính sinh học của bọ chân chạy Chlaenius bioculatus Chaudoir và bọ rùa Menochilus sexmaculatus Fabr : LA TS Nông nghiệp : 4.01.16 / Trần Đình Chiến. - H. : Knxb., 2002. - 128tr : minh hoạ ; 32cm + 1tt + 10 tờ
T.m sau chính văn
Thành phần côn trùng và nhện lớn bắt mồi là sâu hại đậu tương. Đặc điểm sinh thái của bọ chân chạy, bọ rùa là hai loại thiên địch chính của sâu hại đậu tương. Khả năng bảo vệ loài thiên địch này
2480. TRẦN ĐỨC PHƯƠNG. Một số giải pháp phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp ở Hà Nội / Trần Đức Phương // Tạp chí Thị trường Giá cả. - 2000. - Số Tháng 8. - Tr. 23
Đứng trước thực tế thiếu quỹ nhà ở cho những người thu nhập thấp, Tp. Hà Nội đã có nhiều biện pháp, chính sách và đã khởi động xây mới nhiều khu chung cư cho người lao động, bài viết đề cập đến một số giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu nhà ở tại Hà Nội
2481. TRẦN HỒNG HẢI. Organizaciă massovogo stroitel'stva v krupnyx gorodax SRV : Dis. stepeni Kandidata texniheskix nauk : 05.23.08 / Han Xong Xaj. - Moskva : Knxb., 1998. - 128s ; 32sm + 1 referat
Chính văn bằng tiếng Nga
Phân tích tình hình xây dựng nhà ở chung cư tại Việt Nam, Liên Xô (cũ) và các nước phát triển, dự báo mức độ phát triển tổ chức về nhu cầu diện tích nhà ở chung cư, căn hộ tới năm 2010 tại Hà Nội. Đánh giá trình độ cơ giới hóa công việc trong xây dựng các công trình
2482. TRẦN HUY SÁNG. Xây dựng đội ngũ công chức quản lý nhà nước về kinh tế ở các huyện ngoại thành (qua thực tế các huyện ngoại thành Hà Nội) : Luận án TS Kinh tế : 5.02.05 / Trần Huy Sáng. - H. : Knxb., 1999. - 151tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Hệ thống hóa các vấn đề lí luận để làm rõ các quan niệm mới đối với công chức quản lý nhà nước về kinh tế nói chung. Phân tích thực trạng đội ngũ công chức QLNN, đề xuất phương hướng, mục tiêu và các giải pháp xây dựng đội ngũ công chức quản lí nhà nước về kinh tế ở các huyện ngoại thành Hà Nội
2483. TRẦN LƯU VỴ. Thủ đô Hà Nội trên đường đổi mới / Trần Lưu Vỵ // Thông tin Lý luận. - 1991. - Số 165 (Tháng 10). - Tr. 2
Những thành tựu của Thủ đô Hà Nội sau thời kỳ đổi mới, những biến đổi trong nền kinh tế, kinh tế tăng trưởng ngày càng cao, mức sống của người Hà Nội ngày càng được cải thiện, tác giả khẳng định thủ đô Hà Nội đang trên đường đổi mới
2484. TRẦN MẠNH LIỄU. Obsnovanie prostranstvenno-vremennoj struktury litomonitoringa kruprefx qorodov (na primere goroda xanoj) : Dis. Kand. geologo - mireral nauk : 04.00.07 / Han manh L'eu. - M. : Knxb., 1993. - 183s ; 32sm + 1 ref + 1 per ref
Thư mục cuối chính văn.
Khái niệm về hệ quan trắc môi trường địa chất thành phố lớn. Sự hình thành và chức năng của hệ quan trắc. Các phương pháp đánh giá cấu trúc hệ quan trắc thành phố. Về hệ quan trắc thành phố Hà Nội
2485. TRẦN MẠNH TUẤN. Thủ đô Hà Nội nhìn từ vũ trụ = Hanoi from space / B.s.: Trần Mạnh Tuấn (ch.b.), Trần Minh Ý, Nguyễn Vũ Giang. - H. : Bản đồ, 2006. - 52tr. ; 30cm
ĐTTS ghi: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cung cấp những hình ảnh về Hà Nội nhìn từ vệ tinh từ năm 1952 đến 2004; những số liệu về diện tích, dân số cho thấy quá trình đô thị hoá nhanh chóng tại thủ đô Hà Nội
2486. TRẦN NGỌC HIÊN. Về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - vận dụng ở thủ đô Hà Nội / Trần Ngọc Hiên // Thông tin Khoa học xã hội. - 2006. - Số 10. - Tr. 11-16
Để thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, nhiều thể chế kinh tế đã ra đời và được vận dụng trong thực tế. Bài viết bàn về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang được vận dụng ở thủ đô Hà Nội
2487. TRẦN NGỌC MINH. Phương pháp lựa chọn loại tàu khách chạy trên tuyến trong nền kinh tế thị trường : LA TS Kỹ thuật : 2.14.04 / Trần Ngọc Minh. - H. : Knxb., 2001. - 121tr ; 32cm + 1tt
T.m sau chính văn
Tổng quan về tổ chức vận chuyển hành khách trên đường sắt. Lựa chọn loại tàu khách phục vụ trên tuyến, khu, đoạn trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Lập kế hoạch chạy tàu khách tuyến Hà Nội - Sài Gòn năm 2001
2488. TRẦN NGỌC NAM. Kinh tế Hà Nội 1998 và triển vọng 1999 / Trần Ngọc Nam // Tạp chí Kinh tế và Phát triển. - Số 28. - Tr. 38
Báo cáo tổng kết, đánh giá về tình hình kinh tế ở thủ đô Hà Nội trong năm 1998 và đặt ra phương hướng triển vọng của năm 1999 trong việc phát triển kinh tế xã hội của cả nước
2489. TRẦN NGỌC NAM. Vận dụng phương pháp chương trình mục tiêu để xây dựng kế hoạch đáp ứng nhu cầu thực phẩm của nhân dân : Luận án PTS Kinh tế / Trần Ngọc Nam. - H. : Knxb., 1990. - 146tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Cơ sở lý luận của phương pháp chương trình mục tiêu trong quản lý kinh tế và kế hoạch hóa. Kết cấu nội dung và các nguyên tắc xây dựng chương trình mục tiêu. Đặc điểm kinh tế xã hội của Hà Nội và những giải pháp chung, kinh nghiệm vận dụng phương pháp chương trình đáp ứng nhu cầu thịt lợn cho nhân dân thành phố giai đoạn 1991 - 1995
2490. TRẦN NGUYỆT MINH THU. Tác động của đô thị hoá tới đời sống dân cư vùng ven Hà Nội / Trần Nguyệt Minh Thu // Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông. - Số 18. - Tr. 43-51
Nghiên cứu xã hội kết hợp với thực tế, phân tích những tác động của vấn đề đô thị hoá tới đời sống dân cư vùng ven Hà Nội, hiện trạng và giải pháp
2491. TRẦN THANH DƯƠNG. Dịch tễ học phân tử, nhiễm vi rút viêm gan C tại thành phố Hà Nội : LA TS Y học : 3.01.11 / Trần Thanh Dương. - H. : Knxb., 2004. - 131tr, ph.l ; 30cm + 1tt
Thư mục: tr. 111-131
Mô tả tỷ lệ anti-HCV, genotyp và phân tuýp của virút viêm gan C trong một số nhóm đối tượng tại Hà Nội. Đồng thời phân tích nhóm có nguy cơ nhiễm virút viêm gan C cao
2492. TRẦN THANH LÂM. Phân tích ảnh hưởng của phát triển công nghiệp đến môi trường đô thị Hà Nội : Luận án PTS KHKtế : 5 02.19 / Trần Thanh Lâm. - H : Knxb., 1995. - 145,14tr : bản vẽ ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Phát triển công nghiệp trong nền kinh tế thị trường và những ảnh hưởng của nó đến môi trường đô thị Hà Nội. Một số biện pháp làm giảm ô nhiễm môi trường thành phố
2493. TRẦN THẾ DUNG. Những định hướng cơ bản và các giải pháp nhằm phát triển thị trường thương mại các huyện ngoại thành Hà Nội / Trần Thế Dung // Tạp chí Kinh tế và Phát triển. - 2001. - Tháng 8 (Số 50). - Tr. 19
Trên cơ sở nghiên cứu khảo sát nhu cầu tiêu dùng ở vùng ngoại vi thành phố trong những năm qua, tác giả đề xuất những định hướng cơ bản và các giải pháp nhằm phát triển thị trường thương mại các huyện ngoại thành Hà Nội
2494. TRẦN THỊ HIỀN. Góp phần nghiên cứu các yếu tố liên quan đến tử vong trong viêm phổi trẻ em dưới 12 tháng tuổi tại khoa nhi bệnh viện Saint-paul Hà Nội : Luận án PTS KH y dược : 3.01.43 / Trần Thị Hiền. - H. : Knxb., 1993. - 118,8tr : ảnh ; 32cm + 1bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Phân tích các yếu tố liên quan đến tử vong do viêm phổi trẻ em dưới 1 tháng tuổi ở bệnh viện XanhPôn (Saint-paul) Hà Nội. Các biện pháp xử lý kịp thời bệnh viêm phổi và đề phòng tử vong
2495. TRẦN THỊ HƯỜNG. Quy hoạch phát triển đô thị với yêu cầu bảo vệ môi trường ở Việt Nam (lấy ví dụ Hà Nội) : Luận án PTS KH Kỹ thuật : 2.17.05 / Trần Thị Hường. - H. : Knxb., 1996. - 149tr.: biểu bảng ; 32cm + 1 tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Tổng quan về quy hoạch phát triển đô thị với yêu cầu bảo vệ môi trường đô thị; Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu quy hoạch phát triển đô thị với yêu cầu bảo vệ môi trường đô thị; Nghiên cứu và đề xuất một số vấn đề về quy hoạch bảo vệ môi trường đô thị trong đồ án quy hoạch chung đô thị
2496. TRẦN THỊ LOAN. Nghiên cứu một số chỉ số thể lực và trí tuệ của học sinh từ 6 đến 17 tuổi tại quận Cầu Giấy - Hà Nội : LA TS Sinh học : 1.05.16 / Trần Thị Loan. - H. : Knxb., 2002. - 154, 33tr : bảng ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m: tr. 132-154
Nghiên cứu các chỉ số hình thái của học sinh từ 6 đến 17 tuổi như chiều cao, cân nặng, vòng ngực, chỉ số pignet, chỉ số BMI, các chỉ số chức năng như dung tích sống, tần số tim, huyết áp động mạch, lực cơ... và một số chỉ số trí nhớ như chỉ số IQ, trí nhớ, chú ý... cùng mối tương quan giữa trí tuệ và học lực của học sinh
2497. TRẦN THỊ MINH ĐỨC. Motivi na socialno povedenie u studenti vo Xanoiskă umiverssitet : Diss kan-ta prixologiheskite nauk / Han Txi Min' Dyk. - Sofia : Knxb., 1990. - 142s ; 32sm + 1per + 1ref
Thư mục cuối chính văn
Phân tích, so sánh động cơ hành vi của các sinh viên ở những khoa: lý,văn, sử, triết để tìm ra tính tích cực của họ và các động cơ hành vi xã hội. Sự hình thành nhân cách của sinh viên và nghề nghiệp cụ thể của họ thể hiện qua hành vi ở mỗi nhóm ngành học khác nhau ở trường Đại học tổng hợp Hà Nội
2498. TRẦN THỊ PHÙNG. Đổi mới công nghệ tiếp thị trong kinh doanh khách sạn theo cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay : Luận án TS Kinh tế : 5.02.05 / Trần Thị Phùng. - H. : Knxb., 1999. - 185tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Về lý luận công nghệ tiếp thị trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn theo cơ chế thị trường. Đề xuất những giải pháp đồng bộ mang tính khả thi đổi mới công nghệ tiếp thị trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn ở nước ta hiện nay và ở Hà Nội nói riêng
2499. TRẦN THỊ THU. Tạo việc làm cho lao động nữ Hà Nội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa : LATSKH Kinh tế : 5.02.07 / Trần Thị Thu. - H. : Knxb., 2002. - 174t, plr ; 32cm+ 1 bản tóm tắt
Thư mục: tr.168-174
Hệ thống hóa lý luận về việc làm, tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt lao động nữ ở các nước đang phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa. Tổng kết kinh nghiệm tạo việc làm cho lao động nữ. Đánh giá thực trạng việc làm, tạo việc làm cho lao động nữ ở Hà Nội thời kỳ 1995-2000. Giải pháp tạo việc làm cho lao động nữ Hà Nội giai đoạn 2001-2010
2500. TRẦN THỊ THU HẰNG. Thành tựu và bài học kinh nghiệm của Đảng bộ Hà Nội sau 10 năm lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế (1996 - 2005) / Trần Thị Thu Hằng // Tạp chí Giáo dục Lý luận. - 2006. - Số 10. - Tr. 6-11
Phân tích thành tựu và bài học kinh nghiệm của Đảng bộ Hà Nội sau 10 năm lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế (1996 - 2005), dựa trên biện pháp lấy dân làm gốc, phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được trong công cuộc xây dựng kinh tế xã hội địa phương
2501. TRẦN THỊ THÚC NGA. Vài nét về hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I trong 25 năm qua / Trần Thị Thúc Nga // Thông tin Khoa học xã hội. - 1981. - Số 10. - Tr. 19-23
Giới thiệu tổng quan về hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I trong 25 năm qua, thành tựu và triển vọng
2502. TRẦN THỊ TƯỜNG VÂN. Quá trình chuyển biến về kinh tế - xã hội vùng nông thôn huyện Gia Lâm - Hà Nội từ 1981 đến 1996 : LATSKH Lịch sử : 5.03.15 / Trần Thị Tường Vân. - H. : Knxb., 2002. - 217tr ; 32cm+1tt
Thư mục: tr.191-208
Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội nông thôn Gia Lâm. Nghiên cứu toàn diện và hệ thống quá trình chuyển biến về kinh tế xã hội nông thôn Gia Lâm từ 1981 đến 1996 giai đoạn đổi mới
2503. TRẦN THU THUỶ. Kết quả kinh nghiệm sau 4 năm thực hiện chỉ thị 34-CT/TW trong các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội / Trần Thu Thuỷ // Tạp chí Xây Dựng Đảng. - 2003. - Số 3. - Tr. 17-18
Bài viết nêu lên những kết quả đạt được, những kinh nghiệm trước mắt cũng như lâu dài về công tác Đảng trong các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội sau 4 năm thực hiện chỉ thị 34-CT/TW
2504. TRẦN THỤ. Ngân hàng phục vụ người nghèo Tp. Hà Nội: Hiệu quả hoạt động chưa cao tại sao? / Trần Thụ // Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ. - 2001. - Tháng 12 (số 24). - Tr. 19
Phân tích nguyên nhân tại sao ngân hàng phục vụ người nghèo Tp. Hà Nội, hiệu quả hoạt động lại chưa cao, nêu giải pháp khắc phục
2505. TRẦN TRÍ LỄ. Kết quả 5 năm hoạt động của bảo hiểm y tế Hà Nội / Trần Trí Lễ // Công tác khoa giáo. - 1998. - Số 5. - Tr. 32
Đánh giá kết quả 5 năm hoạt động của bảo hiểm y tế Hà Nội, những mặt tích cực và những hạn chế cần khắc phục
2506. TRẦN TRỌNG CHI. Kiến trúc cao ốc văn phòng ở Hà Nội trong điều kiện phát triển không gian đô thị truyền thống và tiếp thu công nghệ xây dựng mới : Luận án PTS KH kỹ thuật : 2.17.01 / Trần Trọng Chi. - H. : Knxb., 1996. - 171tr : minh họa ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Tình hình và xu hướng phát triển kiến trúc cao ốc văn phòng; Thiết kế kiến trúc và kỹ thuật xây dựng cao ốc văn phòng trong những điều kiện của Hà Nội; Các giải pháp kiến trúc cao ốc phù hợp khí hậu và những luận điểm có tính định hướng trong kiến trúc - qui hoạch cao ốc văn phòng ở Hà Nội
2507. TRẦN VĂN BÃO. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước (lấy ví dụ ở địa bàn Hà Nội) : LA TS Kinh tế : 5.02.05 / Trần Văn Bão. - H. : Knxb., 2003. - 211, 20tr ; 32cm + 1 tt
T.m: tr. 206-211
Bao bì và hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước
2508. TRẦN VĂN HÙNG. Mở rộng kinh doanh xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tại chỗ ở Hà Nội : Luận án PTS KHKtế: 5.02.05 / Trần Văn Hùng. - H. : Knxb., ????. - 152tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Cơ sở lý luận về kinh doanh xuất khẩu hàng hoá, hiện trạng, cơ chế chính sách xuất khẩu và đánh giá về việc mở rộng kinh doanh xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tại chỗ ở Hà Nội
2509. TRẦN VĂN THẮNG. Mô hình hoá và tối ưu hoá quá trình công nghệ khử Cr6+ trong xử lý nước thải công nghiệp mạ điện : LA TS kỹ thuật : 2.01.21 / Trần Văn Thắng. - H. : Knxb., 2003. - 106tr ; 32cm + 1tt
T.m sau chính văn
Tình hình xử lý nước thải mạ điện trên địa bàn Hà Nội bằng phương pháp triển khai công nghệ thiết lập các mô hình toán mô tả quan hệ của các yếu tố công nghệ đến thời gian khử Cr6+ trong xử lý nước thải mạ điện. Chương trình toán để tìm thông số CN tối ưu của mô hình này
2510. TRẦN VĂN TIẾN. Một số vấn đề xã hội cần quan tâm trong việc thực hiện quyết định 176/HĐBT ở Hà Nội / Trần Văn Tiến // Xã hội học. - Số 3. - Tr. 59-61
Nghiên cứu xã hội học về các vấn đề xã hội, đề xuất các vấn đề nổi cộm mà xã hội cần quan tâm trong việc thực hiện quyết định 176/HĐBT ở Hà Nội
2511. TRẦN VĂN TUẤN. Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm ở Hà Nội hiện nay : Luận án PTS KH Ktế: 5.02.05 / Trần Văn Tuấn. - H. : Knxb., ????. - 147tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Lý luận và chính sách giải quyết việc làm trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường. Thực trạng nguồn lao động, tình hình và kinh nghiệm bước đầu về giải quyết việc làm ở Hà Nội những năm qua
2512. TRẦN VIẾT TIẾN. Biểu hiện lâm sàng, thay đổi một số chỉ tiêu miễn dịch và tác dụng hỗ trợ điều trị của Angala ở bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS tại Hà Nội : LA TS Y học : 3.01.40 / Trần Viết Tiến. - H. : Knxb., 2004. - 145tr : hình vẽ ; 30cm + 1tt
Thư mục: tr. 123-145
Mô tả biểu hiện lâm sàng và thay đổi một số chỉ tiêu miễn dịch ở bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối. Xác định một số yếu tố có ý nghĩa tiên lượng ở bệnh nhân AIDS và mối liên quan giữa một số chỉ tiêu lâm sàng, xét nghiệm huyết học, sinh hoá, miễn dịch học với mức độ giảm TCD 4. Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị của Angala trên những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS
2513. TRẦN XUÂN CẦU. Đổi mới tổ chức tiền lương với việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh (lấy dẫn chứng của Hà Nội) : Luận án PTS Kinh tế : 5.02.07 / Trần Xuân Cầu. - H. : Knxb., 1992. - 186tr : hình vẽ, bảng biểu ; 32cm
Thư mục cuối chính văn
Phân tích thực trạng tổ chức tiền lương và sự tác động của nó đến hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các xí nghiệp. Từ đó đề xuất việc đổi mới tiền lương và cơ chế quản lý nó cho phù hợp với xu thế mới
2514. TRẦN XUÂN DIỄM. Thiết kế nhà ở sinh lợi thấp tầng cho người nghèo đô thị Hà Nội : Luận án PTS KHKT : 2.17.01 / Trần Xuân Diễm. - H. : Knxb., 1994. - 158tr : minh họa ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Nghiên cứu đặc trưng kinh tế, xã hội, tình hình phát triển nhà ở của lao động đô thị Hà Nội trong những năm qua. Những yêu cầu thiết kế nhà ở sinh lợi cho đô thị Việt Nam. Đề xuất các giải pháp thiết kế nhà ở sinh lợi thấp tầng. Các chính sách phát triển xây dựng nhà ở cho người nghèo ở và hoạt động sinh lợi có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch và phát triển đô thị
2515. TRỊNH DUY LUÂN. Đặc điểm kinh tế xã hội và nhà ở của người nghèo đô thị tại Hà Nội / Trịnh Duy Luân // Xã hội học. - Số 4. - Tr. 44-67
Nghiên cứu về đặc điểm kinh tế xã hội và điều kiện nhà ở của người lao động nghèo ở Hà Nội thời gian gần đây
2516. TRỊNH DUY LUÂN. Một số vấn đề về thực trạng đời sống của công nhân thủ đô Hà Nội / Trịnh Duy Luân // Xã hội học. - 1991. - Số 3. - Tr. 61-62
Nghiên cứu xã hội học về thực trạng đời sống của công nhân lao động ở Hà Nội, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao mức sống của người lao động ở địa bàn thủ đô
2517. TRỊNH DUY LUÂN. Những chiều cạnh kinh tế xã hội trong sự tiến hoá của mô hình nhà ở đô thị Hà Nội / Trịnh Duy Luân // Xã hội học. - 1996. - Số 1. - Tr. 15-19
Nghiên cứu những ảnh hưởng của điều kiện kinh tế xã hội đến mô hình nhà ở Hà Nội hiện nay
2518. TRỊNH DUY LUÂN. Sự phân tầng xã hội theo mức sống tại Thủ đô Hà Nội trong những năm đầu thực hiện đổi mới / Trịnh Duy Luân // Xã hội học. - 1992. - Số 4. - Tr. 16-28
Nghiên cứu xã hội học về sự phân tầng xã hội theo mức sống tại Thủ đô Hà Nội trong những năm đầu thực hiện đổi mới
2519. TRỊNH DUY LUÂN. Thời gian đi lại làm việc của cư dân thành phố Hà Nội / Trịnh Duy Luân // Xã hội học. - 1984. - Số 1. - Tr. 72-75
Nghiên cứu xã hội học về đời sống cư dân thành thị, trong đó tìm hiểu lượng thời gian dành cho việc đi lại làm việc của cư dân thành phố Hà Nội chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong quỹ thời gian của một ngày
2520. TRỊNH DUY LUÂN. Văn hoá và môi trường xây dựng của khu 36 phố phường Hà Nội với mối đe doạ trước sức ép của sự phát triển / Trịnh Duy Luân // Xã hội học. - 1997. - Số 3. - Tr. 55-59
Nghiên cứu thực trạng khu phố cổ, trình bày những tồn tại đáng lo ngại về sự xuống cấp của nhà ở, những lộn xộn trong sinh hoạt và sức ép của sự phát triển trong quy hoạch tổng thể chung của thủ đô về cải cách kinh tế xã hội. Xây dựng kịch bản để phát triển Hà Nội theo hướng giữ gìn và bảo tồn các di sản văn hóa cổ
2521. TRỊNH QUANG DIỆN. Phát hiện các di sản, loạn sản và ung thư cổ tử cung bằng phương pháp tế bào học : Luận án PTS KH Y-Dược : 3 01.02 / Trịnh Quang Diện. - H : Knxb., 1995. - 166tr : ảnh ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Những điểm cơ bản của phương pháp tế bào học để chuẩn đoán bệnh ung thư cổ tử cung, loạn sản, di sản ở những phụ nữ có chồng ở Hà Nội, Cần Thơ
2522. TRỊNH THỊ MINH ĐỨC. Văn hóa truyền thống ngoại thành Hà Nội trong kinh tế thị trường / Trịnh Thị Minh Đức // Văn hoá Nghệ thuật. - 2002. - Số 10 (220). - Tr. 33-35
Trong bối cảnh đô thị hoá phát triển với tốc độ chóng mặt như hiện nay, thì mọi mặt của đời sống xã hội đều đổi thay, và văn hóa truyền thống ngoại thành Hà Nội cũng đang biến động theo kinh tế thị trường
2523. TRƯƠNG DUY BÍCH. Làng, phố nghề Hà Nội - sự định hình và biến đổi / Trương Duy Bích // Văn hoá dân gian. - 2007. - Số 1. - Tr. 30-33, 7
Nghiên cứu về quá trình hình thành và sự biến đổi của làng nghề, phố nghề Hà Nội, tác giả đưa ra nhận định sự tồn tại, phát triển của phố nghề, làng nghề phụ thuộc vào chính sách thị trường của nhà nước và sự vận động của nền kinh tế
2524. TRƯƠNG SĨ NIÊN. Bọ chét xenopsylla cheopis rothschild 1903 (Aphaniptera pulicidae) và vai trò truyền dịch hạch ở một số thành phố miền Bắc Việt Nam : LA. PTS Sinh học : 1.05.14 / Trương Sĩ Niên. - H. : Knxb., 1987. - 96tr : minh họa ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục: tr.86
Nghiên cứu sinh học, sinh thái học, khả năng sinh sản, qui luật phân bố của loài bọ chét xenopsylla cheopis rothschild ở một số thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng. Xác định vai trò truyền dịch hạch của bọ chét, đề xuất các biện pháp phòng trừ bọ chét và phòng chống bệnh dịch hạch
2525. TRƯƠNG TẤN SANG. Tự hào về Hà Nội, cùng với Hà Nội và cả nước, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu vươn tới hiện đại văn minh / Trương Tấn Sang // Văn hoá nghệ thuật. - 1994. - Số 12 (126). - Tr. 6-7
Bàn về khả năng xây dựng, phát triển của 2 Tp. lớn là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh trong xu thế hội nhập với thế giới
2526. TRƯƠNG TÙNG. Công tác quản lý đô thị Hà Nội / Trương Tùng // Thông tin Lý luận. - 1991. - Số 165 (Tháng 10). - Tr. 10
Bàn về vấn đề quản lý đô thị ở Hà Nội trong thời kỳ hội nhập và mở cửa
2527. TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG. Mấy vấn đề về tiêu dùng văn hoá của công nhân Thủ đô // Xã hội học. - 1991. - Số 3. - Tr. 34-41
Nghiên cứu xã hội học về đời sống của người lao động ở Hà Nội nói chung, trong đó có chú ý khảo sát vấn đề về tiêu dùng văn hoá của công nhân Thủ đô
2528. TƯƠNG LAI. Hướng tới những khuyến nghị có cơ sở khoa học từ hướng tiếp cận xã hội học về đề tài công nhân - lao động Thủ đô // Xã hội học. - 1991. - Số 3. - Tr. 53-56
Nghiên cứu xã hội học đô thị với đề tài công nhân - lao động Thủ đô dựa trên những khuyến nghị có cơ sở khoa học từ hướng tiếp cận xã hội học
2529. TƯƠNG LAI. Những ý tưởng cơ bản rút ra từ báo cáo tổng kết cuộc khảo sát xã hội học về phân tầng xã hội ở Hà Nội / Tương Lai // Xã hội học. - 1994. - Số 1. - Tr. 3-7
Báo cáo tổng kết về cuộc khảo sát xã hội học về việc phân tầng xã hội tại Hà Nội, nguyên nhân chủ yếu do điều kiện kinh tế xã hội tạo ra
2530. Vai trò cán bộ quản lý cấp tỉnh, thành phố ở Hà Nội dưới ảnh hưởng của công nghệ thông tin / Bế Trung Anh. - H. : Knxb., 2005. - 190tr., pl. ; 30cm
Thực trạng vai trò của đội ngũ cán bộ quản lí cấp tỉnh, thành phố ở Hà Nội dưới ảnh hưởng của công nghệ thông tin ở Việt Nam. Dự báo xu hướng biến đổi vai trò và đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao vai trò cán bộ quản lí cấp tỉnh, thành phố ở Hà Nội trong bối cảnh xã hội mới, xã hội thông tin
2531. Về phương pháp luận và phương pháp thống nhất lôgic - lịch sử trong nghiên cứu Thăng Long - Hà Nội nghìn năm / Lại Văn Toàn // Thông tin Khoa học xã hội. - 2005. - Số 10. - Tr. 10-17
Trình bày phương pháp luận và phương pháp thống nhất lôgic - lịch sử trong nghiên cứu Thăng Long - Hà Nội nghìn năm. Đòi hỏi phải xác định cách tiếp cận đối với Thăng Long - Hà Nội như một khách thể xã hội phát triển qua 1000 năm lịch sử, cũng như xem xét ở trình độ phát triển, qua đó nhận ra tố chất hội tụ - tỏa sáng xuyên suốt quá trình phát triển 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
2532. Về văn hóa nghệ thuật Hà Nội / Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội // Văn hoá Nghệ thuật. - 1994. - Số 10 (124). - Tr. 4
Đánh giá hoạt động văn hoá văn nghệ ở Hà Nội, những mặt mạnh và những điều cần rút kinh nghiệm để ngành văn hoá nghệ thuật sớm hội nhập với thế giới
2533. VÕ HỒNG SINH. Nghiên cứu về tình hình chẩn đoán, điều trị và một số đặc điểm chức năng hô hấp ở bệnh nhân viêm phế quản mãn tính : Luận án TS Y học : 3.01.38 / Võ Hồng Sinh. - H. : Knxb., 2000. - 128tr : m.họa ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục
Khảo sát tình hình chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phế quản mãn tính tại một số bệnh viện trung ương và bệnh viện thành phố Hà Nội. Tìm hiểu quan niệm chẩn đoán, điều trị dự phòng bệnh viêm phế quản mãn tính ở một số cán bộ y tế và mối quan tâm, sự hiểu biết và thái độ của bệnh nhân viêm phế quản mãn tính trong cộng đồng. nghiên cứu một số đặc điểm chức năng hô hấp ở bệnh nhân viêm phế quản mãn tính
2534. VÕ QUANG TRỌNG. Nét thanh lịch của người Hà Nội qua văn hoá dân gian / Võ Quang Trọng // Văn hoá dân gian. - 2005. - Số 5 (101). - Tr. 32-36
Nội dung bài viết gồm 3 phần như sau: 1. Văn hoá dân gian thể hiện vẻ đẹp thanh lịch của người Hà Nội; 2. Thử lí giải mặt hạn chế của người Hà Nội hiện nay; 3. Một vài giải pháp nhằm phát huy phẩm chất tốt đẹp của người Hà Nội
2535. VÕ QUẾ. Những giải pháp tổ chức và quản lý hệ thống khách sạn trên địa bàn Hà Nội : LA TS khoa học kinh tế : 5.02.05 / Võ Quế. - H. : Knxb., 2001. - 150tr ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục: tr.145-147
Lý luận cơ bản về công tác tổ chức và quản lí hệ thống khách sạn thành phố. Thực trạng của công tác tổ chức và quản lý khách sạn ở Hà Nội và các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này.
2536. VÕ THỊ PHƯƠNG THỤY. Thực trạng và giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác ở ngoại thành Hà Nội : Luận án TS Kinh tế : 5.02.07 / Võ Thị Phương Thụy. - H. : Knxb., 2000. - 189tr ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục
Hệ thống hóa cơ sở khoa học, đánh giá thực trạng của hiệu quả kinh tế (HQKT) trong việc sử dụng đất canh tác ở ngoại thành Hà Nội. Đề xuất phương hướng và giải pháp thiết thực nhằm nâng cao HQKT - xã hội của việc sử dụng đất canh tác
2537. VÕ THỊ THANH HÀ. Môi trường thu hút đầu tư nước ngoài ở Hà Nội và vấn đề cải cách thủ tục hành chính / Võ Thị Thanh Hà // Tổ chức nhà nước. - Số 6. - Tr. 20-21
Nghiên cứu, khảo sát về tình hình đầu tư nước ngoài ở Hà Nội trong những năm qua, tác giả nêu kiến nghị để thu hút đầu tư nước ngoài ở Hà Nội cần phải tạo môi trường thân thiện, và nhất thiết phải cải cách thủ tục hành chính
2538. VŨ AN KHÁNH. Nghiên cứu cải tạo nâng cấp các khu nhà ở chung cư cũ nhiều tầng xây dựng tại Hà Nội trong giai đoạn 1960-1986 : LA TS Kiến trúc : 2.17.01 / Vũ An Khánh. - H. : Knxb., 2003. - 193tr, pl, IX ; 32cm + 1tóm tắt
Thư mục tr.I - IX
Tình hình xây dựng phát triển các khu nhà ở chung cư nhiều tầng tại Hà Nội giai đoạn 1960-1986 và tình hình cải tạo nâng cấp các khu đô thị cũ. Cơ sở khoa học của việc cải tạo nâng cấp khu nhà chung cư cũ nhiều tầng ở Hà Nội và các giải pháp cải tạo nâng cấp các khu nhà đó
2539. VŨ CÔNG NGỮ. Một số kết quả nghiên cứu về sự làm việc đồng thời của nhà và nền : LA PTS khoa học kỹ thuật : 01.02.07 / Vũ Công Ngữ. - H. : Knxb., 1977. - 134tr : hình vẽ ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Tìm hiểu dạng và xác định những đặc trưng về tính biến dạng và sự biến đổi tính nén của nền xây dựng phương pháp tính toán gần đúng phù hợp với điều kiện Việt Nam. Tính toán tĩnh học hệ kết cấu trên nền đàn hồi có tính nén biến đổi, xây dựng công thức xác định đặc trưng độ cứng cho nhà, đặc biệt là nhà khung khớp, phương pháp theo dõi độ lún của những nhà đã xây dựng ở Hà Nội. Nghiên cứu những vấn đề tính toán nhà trên nền lún không đều và đưa ra phương pháp giải các bài toán dầm trên nền đàn hồi có độ cứng biến thiên
2540. VŨ ĐĂNG KHOA. Cơ sở sinh thái học để bảo vệ môi trường phát triển nguồn lợi thủy sản ở hồ Tây - Hà Nội : Luận án PTS Sinh học : 1.05.20 / Vũ Đăng Khoa. - H. : Knxb., 1996. - 107tr : minh họa ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn. - Phụ lục cuối sách
Hiện trạng cấu trúc hệ sinh thái Hồ Tây về hình thái học, các chất dinh dưỡng, thành phần và số lượng sinh vật trong hồ, sự biến động theo mùa của chúng, hiện trạng và mức độ bị ô nhiễm của hồ. Nghiên cứu các biện pháp nâng cao năng suất nguồn lợi sinh học trong hồ về cá và ngọc trai
2541. VŨ ĐÌNH. Về ý tưởng mở rộng không gian thủ đô Hà Nội bằng tài nguyên trí tuệ Việt Nam / Vũ Đình // Kinh tế và Dự báo. - 2004. - Số 6 (374). - Tr. 22-24
Những tồn tại và thách thức đối với sự phát triển của thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đề xuất ý tưởng khai thác tài nguyên đất và trí tuệ con người để mở rộng không gian Hà Nội, dựa trên việc liên kết các địa phương với Hà Nội, phối hợp quy hoạch phát triển không gian của Hà Nội với các tỉnh. Trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, ý tưởng mở rộng không gian thủ đô Hà Nội bằng tài nguyên trí tuệ Việt Nam là hợp xu thế, cần sớm triển khai
2542. VŨ ĐỨC MINH. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới : LA TS Kinh tế : 5.02.05 / Vũ Đức Minh. - H. : Knxb., 2004. - 191tr, ph.l ; 30cm + 1 tóm tắt
Thư mục: tr. 176-185
Hệ thống hoá lý luận cơ bản về nguồn nhân lực và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch. Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của ngành du lịch Hà Nội và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác
2543. VŨ GIANG NGUYỄN. Gravity modeling of the Song Hong basin: an insight into its crustal structure and implication for the formation of the Basin : A thesis for the Master degree / Vũ Giang Nguyễn. - Texas : Knxb., 1996. - 66tr ; 32cm
Thư mục cuối chính văn
Nghiên cứu, phân tích mô hình trọng lực vũng trũng Hà Nội, giải thích làm sáng tỏ về cấu trúc và những mối liên hệ trong quá trình hình thành bể trầm tích
2544. VŨ HOÀNG NGÂN. Thất nghiệp ở khu vực thành thị Hà Nội / Vũ Hoàng Ngân // Tạp chí Lao động và Xã hội. - 2006. - Số 285. - Tr. 41-43
Nghiên cứu xã hội học về nạn thất nghiệp ở khu vực thủ đô Hà Nội trong thời gian qua, do biến động của nền kinh tế thị trường và tốc độ đô thị hoá nhanh, nên nhiều người lao động đã mất việc làm, thực trạng và giải pháp
2545. VŨ HOÀNG NGÂN. Việc làm và thu nhập của người di cư ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh / Vũ Hoàng Ngân // Tạp chí Lao Động và Xã hội. - 2006. - Số 299. - Tr. 29-30
Nghiên cứu xã hội học về tình trạng công ăn việc làm và thu nhập của cộng đồng người di cư ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh
2546. VŨ KHẮC LƯƠNG. Nghiên cứu cải tiến tổ chức và quản lý khám chữa bệnh ngoại trú tuyến y tế cơ sở ngoại thành Hà Nội : LA TS Y học : 3.01.12 / Vũ Khắc Lương. - H. : Knxb., 2004. - 225, 53tr ph.l ; 30cm + 1 tóm tắt
Thư mục: tr. 136-151
Xác định thực trạng tổ chức và quản lý hoạt động khám chữa bệnh ngoại trú năm 1998 và 1999 của tuyến y tế cơ sở ngoại thành Hà Nội. Thí điểm và đánh giá hiệu quả bước đầu một mô hình cải tiến khám chữa bệnh ngoại trú tuyến y tế cơ sở ngoại thành Hà Nội
2547. VŨ NGỌC CHIÊU. Tình hình bệnh aujeszky và bước đầu xác định vai trò của nó trong hội chứng rối loạn sinh sản của lợn nái ở vùng phụ cận Hà Nội : Luận án PTS KH nông nghiệp: 4.03.03 / Vũ Ngọc Chiêu. - H. : Knxb., ????. - 118tr : ảnh ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Tình hình và tỷ lệ nhiễm bệnh Aujeszky của đàn lợn nuôi thuộc vùng phụ cận Hà Nội. Vai trò của bệnh Aujeszky trong hội chứng rối loạn sinh sản ở lợn nái ở một số trại chăn nuôi thuộc vùng phụ cận Hà Nội
2548. VŨ QUỐC HƯƠNG. Di dân tự do từ nông thôn đến đô thị Hà Nội và ảnh hưởng kinh tế - xã hội của nó : Luận án TS Địa lý : 01.07.02 / Vũ Quốc Hương. - H. : Knxb., 2000. - 168tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục
Tổng quan có chọn lọc những vấn đề về phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu di dân tự do nông thôn, đô thị, vận dụng vào việc nghiên cứu di dân tự do từ nông thôn tới đô thị Hà Nội hiện nay. Phân tích hiện trạng, phát hiện ra những đặc điểm mang tính quy luật và nguyên nhân cơ bản tác động tới quá trình di dân đến Hà Nội. Đánh giá tác động của di dân đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở cả vùng nhập cư và xuất cư. Đưa ra những khuyến nghị góp phần xây dựng chính sách đối với việc di dân nông thôn - đô thị
2549. VŨ QUYẾT THẮNG. Quy hoạch môi trường vùng ven đô Hà Nội trên cơ sở tiếp cận sinh sinh thái (Lấy Thanh Trì làm ví dụ) : Luận án TS Sinh học : 01.05.20 / Vũ Quyết Thắng. - H. : Knxb., 2000. - 139tr : bảng ; 32cm + 1 bản tóm tắt
Thư mục
Đề xuất quy trình và nội dung qui hoạch môi trường trên cơ sở sinh thái học và thử nghiệm quy hoạch môi trường cho Thanh Trì; Nghiên cứu về sinh thái học môi trường của Thanh Trì về các hệ sinh thái ao hồ tận dụng nước thải; Kết quả nghiên cứu về tình hình sức khỏe cộng đồng ở các vùng sinh thái nông nghiệp khác nhau; Phân huyện Thanh Trì thành ba vùng tiểu sinh thái môi trường và đề xuất phương án quy hoạch môi trường đến năm 2010 và các biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển bền vững khu vực
2550. VŨ THỊ TƯỜNG VÂN. Nghiên cứu tình trạng nhiễm virút viêm gan B (HBV)ở phụ nữ có thai tại Hà Nội và khả năng lây truyền của HBV từ mẹ sang con : Luận án PTS KH Y - Dược : 3.01.09 / Vũ Thị Tường Vân. - H. : Knxb., 1996. - 124tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về tình trạng nhiễm virút viêm gan B trên phụ nữ có thai sống tại Hà Nội và khả năng lây truyền của virút này từ mẹ sang con qua kiểm tra các dấu ấn của HBV (Hepatitis B virút)
2551. VŨ THỊ VINH. Nghiên cứu một số vấn đề chủ yếu trong quy hoạch phát triển mạng lưới đường thành phố Hà Nội đến năm 2010 : Luận án PTS KH KT : 2.17.05 / Vũ Thị Vinh. - H. : Knxb., 1996. - 142tr ; 32cm + 1 bản tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Phân tích mối quan hệ giữa quy hoạch mạng lưới đường với cơ cấu, quy mô thành phố, mạng lưới đường với việc tổ chức giao thông công cộng trong việc vận chuyển hành khách. Để xuất quy hoạch phát triển mạng lưới đường Hà Nội cụ thể cho từng khu vực đặc trưng (khu phố cổ, cũ, mới) đến năm 2010
2552. VŨ TRỌNG LÂM. Một số định hướng phát triển kinh tế Hà Nội giai đoạn 2001-2010 / Vũ Trọng Lâm // Tạp chí Thị trường Giá cả. - 2000. - Số Tháng 10. - Tr. 25
Sau khi nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình phát triển kinh tế ở địa bàn thủ đô trong thời gian qua, tác giả đề xuất một số định hướng phát triển kinh tế Hà Nội giai đoạn 2001-2010
2553. VŨ TRỌNG LÂM. Nhìn lại kinh tế Hà Nội sau 15 năm đổi mới / Vũ Trọng Lâm // Nghiên cứu Lý luận. - 2000. - Số 10. - Tr. 9
Sau 15 năm đổi mới, bộ mặt kinh tế Hà Nội đã có những đổi thay đáng khích lệ, tăng trưởng kinh tế ở mức cao trong khu vực, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hà Nội đã có những bước đi vững chắc để phát triển kinh tế xã hội ngày một vững mạnh
2554. VŨ TRỌNG LÂM. Phát triển kinh tế tri thức ở Thủ đô Hà Nội / Vũ Trọng Lâm, Trần Đình Thiên // Nghiên cứu kinh tế. - 2003. - Số 11 (306). - Tr. 52-60
Tập trung phân tích các yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế tri thức ở Hà Nội, kinh nghiệm của một số nước phát triển, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế tri thức phát triển
2555. VŨ VĂN LIẾT. Một số hệ thống canh tác thích nghi vùng phù sa sông Hồng huyện Gia Lâm, Hà Nội : LA PTS Khoa học Nông nghiệp : 4.01.08 / Vũ Văn Liết. - H. : Knxb., 1996. - 140tr : minh họa ; 32cm + 1 tóm tắt
Thư mục cuối chính văn
Tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn về điều kiện tự nhiên - xã hội của huyện Gia Lâm và đánh giá những hệ thống canh tác hiện có, cũng như việc thử nghiệm một số rau, màu nhằm chọn ra loại giống thích nghi cùng với việc tìm ra hệ thống canh tác ưu việt cho điều kiện sinh thái nông nghiệp của huyện
2556. VƯƠNG ĐỨC CHẤT. Tình hình nhiễm giun sán đường tiêu hóa của bò ở Hà Nội và biện pháp phòng trị : Luận án PTS KH nông nghiệp : 4.03.06 / Vương Đức Chất. - H. : Knxb., 1996. - 115tr ; 32cm + 1 tóm tắt
T.m. cuối chính văn
Thực trạng tình hình nhiễm các loài giun sán đường tiêu hóa bò và biến động nhiễm một số loài thường gặp ở bò trong điều kiện vệ sinh môi trường và tập quán chăn nuôi hiện nay ở Hà Nội; Triệu chứng lâm sàng bệnh lý ở bò nhiễm, nhằm phân định những loài giun sán gây hại ở bò
2557. Xã hội hoá giáo dục mầm non và những biện pháp thực hiện trên địa bàn Hà Nội / Dương Thị Thanh Huyền. - H. : Knxb., 2005. - 195tr., t.m., pl. ; 30cm
Bản chất xã hội hoá giáo dục, xã hội hoá giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục học. Phân tích, đánh giá thực trạng xã hội hoá giáo dục mầm non trên địa bàn Hà Nội từ 1990 đến nay, qua đó nêu ra những biện pháp tổng thể để thực hiện xã hội hoá giáo dục mầm non trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn hiện nay