CSDL: Gale In Context: Elementary

E-mail Print

Gale in context ElementaryGale In Context: Elementary là bộ cơ sở dữ liệu do nhà xuất bản Gale xây dựng dành cho học tập và giảng dạy học sinh khối tiểu học, bao gồm nội dung được lập chỉ mục, có thể tìm kiếm với hơn 16.600 hình ảnh, hơn 1.700 biểu đồ và đồ thị, 600 video giáo dục chất lượng cao thuộc các loại hình như Tập bản đồ, Audio, Sách thiếu nhi, Tuyển tập, Bách khoa toàn thư, Tập san, Tạp chí, Bản tin, Báo, Newswire, Video, Workbook. Elementary cung cấp cho trẻ em tiểu học một nơi để tìm câu trả lời cho câu hỏi của các em, thực hành kỹ năng nghiên cứu và khám phá sở thích trong và ngoài lớp học, cung cấp cho giáo viên truy cập vào các tài nguyên số để bổ sung chương trình và tăng cường giảng dạy trực tiếp và trực tuyến.

Các chủ đề của Elementary bao gồm nghệ thuật và âm nhạc, động vật, thực vật, địa lý học, sức khỏe, văn học, khoa học, công nghệ, nghiên cứu xã hội, dân tộc và thể thao, từ các nhà xuất bản giáo dục hàng đầu như Bách khoa toàn thư Britannica, Blackbrich Press, KidsPost từ Washington Post, YoungZine....

(Bạn đọc sử dụng dịch vụ tại phòng đọc Đa phương tiện – tầng 2 Nhà D và Thư viện Văn hóa thiếu nhi – Thư viện Quốc gia Việt Nam)