E-mail Print

MỜI BẠN ĐỌC DÙNG THỬ CSDL TRỰC TUYẾN

SPRINGER LINK

* THỜI HẠN DÙNG THỬ (01 tháng)

Từ 01/06/2013 - đến - 30/06/2013

* GIỚI THIỆU:

Springer Link là một trong những cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến hàng đầu thế giới chuyên cung cấp truy cập đến các nguồn thông tin điện tử chất lượng cao, bao gồm các tạp chí khoa học, sách chuyên khảo, và sách tham khảo của nhiều lĩnh vực: kiến trúc và thiết kế, thiên văn, năng lượng, kinh tế, môi trường, y học, luật, công nghệ, khoa học máy tính, khoa học xã hội và nhân văn, v.v…

* HƯỚNG DẪN TRUY CẬP:

Truy cập tại địa chỉ: http://link.springer.com

- Bạn đọc truy cập tại Thư viện Quốc gia qua mạng của thư viện KHÔNG CẦN ĐĂNG NHẬP.

- Bạn đọc cần truy cập bên ngoài thư viện hoặc ở nhà, xin mời đăng nhập với account sau:

  • _Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • _Password: demo31a

* Nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, đồng thời khảo sát nhu cầu bạn đọc về sử dụng các cơ sở dữ liệu toàn văn trực tuyến bằng tiếng Anh, từ đó đề xuất với lãnh đạo Thư viện Quốc gia Việt Nam bổ sung các CSDL trực tuyến phục vụ bạn đọc.

_Bạn đọc vui lòng gửi đánh giá các CSDL được dùng thử cho lãnh đạo Thư viện Quốc gia Việt Nam theo địa chỉ e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý bạn!