Thông tin máy chủ Z39.50 của Thư viện Quốc gia Việt Nam

E-mail Print

THÔNG TIN MÁY CHỦ Z39.50 CỦA THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

 

 Máy chủ (Server):

 z3950.nlv.gov.vn

 Cổng (Port):

 9999

 Cơ sở dữ liệu (database):

 biblios

 Dữ liệu cập nhật gần nhất:

 9/2021

 

Mọi chi tiết cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Tin học - Thư viện Quốc gia Việt Nam

Điện thoại: 024-38255419

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it