Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu

E-mail Print
  • Biên soạn thư mục địa chí và thư mục chuyên đề theo yêu cầu.
  • Xây dựng các bộ sưu tập dạng giấy /hoặc/dạng số hóa các tài liệu địa chí và thư mục chuyên đề theo yêu cầu.
  • Sao từ bản gốc (photocopy).
  • Số hóa: dạng văn bản (text), dạng ảnh [jpg, tiff, png, raw..]...
  • Chỉ dẫn, hướng dẫn cụ thể bạn đọc tiếp cận mọi nguồn tin trong và ngoài thư viện, cũng như sử dụng mọi sản phẩm và dịch vụ thông tin của Thư viện.

Khi người dùng có yêu cầu được cung cấp thông tin, bộ phận Tư vấn thông tin sẽ ghi nhận yêu cầu, chuyển đến nơi thực hiện yêu cầu và trao lại thông tin cần thiết cho bạn đọc đúng thời hạn, đúng hình thức mà bạn đọc đã yêu cầu.