Dịch vụ có thu phí

E-mail Print

# 1. Dịch vụ Tư vấn thông tin

Tư vấn bạn đọc trong việc định hướng các nguồn tin trong và ngoài nước, phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu.

# 2. Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu

• Biên soạn thư mục địa chí và thư mục chuyên đề theo yêu cầu.

• Xây dựng các bộ sưu tập dạng giấy hoặc dạng số hoá các tài liệu địa chí và thư mục chuyên đề theo yêu cầu.

• Sao từ bản gốc (photocopy).

• Số hoá tài liệu.

• Chỉ dẫn, hướng dẫn cụ thể bạn đọc tiếp cận mọi nguồn tin của thư viện, cũng như sử dụng mọi sản phẩm và dịch vụ thông tin của Thư viện.

Khi người dùng có yêu cầu được cung cấp thông tin, bộ phận Tư vấn thông tin sẽ ghi nhận yêu cầu, chuyển đến nơi thực hiện yêu cầu và trao lại thông tin cần thiết cho bạn đọc đúng thời hạn, đúng hình thức mà bạn đọc đã yêu cầu.

# 3. Cung cấp các dịch vụ đa phương tiện (hiện nay đã cung cấp miễn phí sử dụng các dịch vụ Internet và wifi) [xem thêm]

Bạn có thể khai thác phòng đọc Đa phương tiện để truy cập đến các dạng tài liệu điện tử mà thư viện đang có với 20 máy tính, được kết nối Internet, được cài đặt các phần mềm ứng dụng khác giúp bạn đọc truy cập đến các CSDL toàn văn của thư viện, cũng như các bộ sưu tập băng, đĩa CD-ROM.

Các tiện ích thư viện có thể cung cấp

• Khu vực sử dụng máy tính của thư viện: 40 chỗ

• Khu vực sử dụng laptop của bạn đọc: 30 chỗ

• Đường truyền Internet kênh riêng (leased-line)

• CSDL băng đĩa CD, DVD: 3.800 tên bao quát một số lĩnh vực cơ bản.

Các CSDL trực tuyến

• Thư mục tài liệu trực tuyến.

• Luận án tiến sĩ (bản tóm tắt).

• Báo, tạp chí Đông Dương.

• Sách Đông Dương toàn văn.

• Sách Hán Nôm toàn văn.

• Luận án tiến sĩ (bản toàn văn).

• Cơ sở dữ liệu Wilson.

• Cơ sở dữ liệu ProQuest.

• Cơ sở dữ liệu sách IGroup Publishing.

• Cơ sở dữ liệu sách điện tử SpringerNature.

• Cơ sở dữ liệu SAGE Journal, SAGE Research Method.

# 4. Cung cấp dịch vụ sao chụp tài liệu, in ấn, sao lưu băng đĩa, truy xuất các thông tin số hoá theo định dạng mong muốn của bạn đọc.

# 5. Ngoài ra, TVQG còn cung cấp các dịch vụ có thu phí sau đây:

• Dịch vụ số hoá tài liệu: Dịch vụ xây dựng bộ sưu tập số: Dành cho các cơ quan thông tin - thư viện, các tổ chức, cá nhân... sản phẩm loại dịch vụ này ở dạng: thư mục, toàn văn, danh mục... tùy theo yêu cầu.

• Dịch vụ bảo quản tài liệu.

• Dịch vụ tư vấn tổ chức thư viện.

• Dịch vụ thăm quan thư viện (dành cho khách du lịch).