NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
176 Phân tích và dự báo các xu hướng nghiên cứu chính về lĩnh vực thư viện số trên thế giới
177 Nghiên cứu mô hình liên kết chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các thư viện đại học khối Kỹ thuật ở Việt Nam
178 Nghiên cứu nhu cầu thông tin của sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội
179 Phát triển văn hoá đọc ở nông thôn, mục tiêu hàng đầu trong chương trình xây dựng nông thôn mới
180 Xây dựng chiến lược marketing trong thư viện và cơ quan thông tin
181 Lạm bàn về chương trình đào tạo giám đốc thư viện
182 Bộ từ khoá 2012 của Thư viện Quốc gia Việt Nam
183 Các Tiêu chuẩn Việt Nam do Thư viện Quốc gia Việt Nam xây dựng đã công bố
184 Thư viện - Tổ chức không gian học tập thân thiện, điểm đến yêu thích của mọi người
185 Liệu có áp dụng được triết lý chợ cá trong phục vụ ở các thư viện Việt Nam?
186 Khai thác và phục vụ tạp chí ở Trung tâm Thông tin – Thư viện, trường Đại học Huế xưa và nay
187 Xây dựng và thực thi các chính sách liên quan đến quyền tác giả trong phục vụ thư viện ở Việt Nam
188 Đặc điểm và cấu trúc trình bày các ấn phẩm thông tin
189 Nghiên cứu việc đọc tại các thư viện: Thực trạng ở Liên bang Nga
190 Hợp tác quốc tế: Tầm nhìn, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm đối với sự nghiệp
191 Góp ý cho bản dịch DDC 22/23
192 Hội Thư viện Việt Nam 5 năm nhìn lại
193 Mô hình ứng dụng Web 2.0 cho trung tâm thông tin – thư viện trường đại học
194 Quá trình ứng dụng phần mềm nhận dạng chữ in tiếng Việt ABBYY ở Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội
195 Vấn đề phát triển nguồn lực thông tin điện tử trong các thư viện hiện nay
196 Đẩy mạnh hợp tác giữa các thư viện đại học ở Việt Nam – Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện
197 Phương pháp luận phát triển nguồn nhân lực thư viện
198 “Tìm hiểu kho sách Hán - Nôm” - Một bộ thư mục có giá trị cao
199 Nhìn lại Khung phân loại DDC 14 - Bản dịch tiếng Việt
200 Biên mục xuất bản phẩm nhiều kỳ theo quy tắc mô tả Anh – Mỹ (AACR2)
 
Page 8 of 13