NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
51 Giới thiệu trữ lượng tài liệu và các hoạt động tại Thư viện Viện Khảo cổ học
52 Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thư viện quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh
53 Nghiên cứu các yếu tố tác động đến việc học tập tiếp tục của người làm thư viện đại học
54 Quản lý tri thức và vai trò của thư viện
55 Phần mềm mã nguồn mở và việc ứng dụng trong tiến trình tin học hoá hoạt động thư viện ở Việt Nam
56 Liên hiệp thư viện - mô hình phát triển bền vững cho thư viện Việt Nam
57 Phòng chống cháy nổ khi thư viện đặt trên tầng cao
58 Hoạt động thông tin thư mục trong giai đoạn phát triển của công nghệ thông tin
59 Phát triển văn hoá đọc trong việc xây dựng đời sống văn hoá nông thôn
60 Các hướng tiếp cận đánh giá thư viện trường phổ thông: nghiên cứu trường hợp
61 Một số nhận biết trong quá trình biến đổi mau lẹ của hoạt động thư viện hiện đại
62 Dịch tài liệu chuyên ngành thư viện - thông tin Anh - Việt
63 Ứng dụng cổng kiến thức trong thư viện đại học
64 Phác thảo về mô hình thư viện cấp cơ sở ở nước ta hiện nay
65 Ứng dụng trắc lượng thư mục trong quá trình tạo lập các nguồn tin khoa học
66 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác thống kê trong hoạt động thư viện đối với hệ thống thư viện công cộng Việt Nam
67 Từ cổng thông tin thư viện tiến tới xây dựng cổng kiến thức cho thư viện trường đại học
68 Mô hình 4c trong đào tạo người làm thư viện
69 Sự phát triển của các thư viện Việt Nam hiện nay và những yêu cầu đặt ra đối với mô hình cơ cấu tổ chức
70 Vai trò của cán bộ liên lạc/ chuyên gia chủ đề ở thư viện các trường đại học trên thế giới
71 Có đất mới gieo nên lúa!...
72 Thư viện xanh không gian tri thức thân thiện
73 Tổ chức sự kiện trong hoạt động thư viện - thông tin
74 Sự tác động của công nghệ thông tin tới hoạt động thư viện - thông tin
75 Phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ thư viện - thông tin tại hệ thống thư viện quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh
 
Page 3 of 13