NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
51 Hướng tới xây dựng bảng tra ký hiệu phân loại thập phân dewey dành cho tài liệu khoa học xã hội và nhân văn: Nghiên cứu trường hợp
52 Giới thiệu trữ lượng tài liệu và các hoạt động tại Thư viện Viện Khảo cổ học
53 Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thư viện quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh
54 Nghiên cứu các yếu tố tác động đến việc học tập tiếp tục của người làm thư viện đại học
55 Quản lý tri thức và vai trò của thư viện
56 Phần mềm mã nguồn mở và việc ứng dụng trong tiến trình tin học hoá hoạt động thư viện ở Việt Nam
57 Liên hiệp thư viện - mô hình phát triển bền vững cho thư viện Việt Nam
58 Phòng chống cháy nổ khi thư viện đặt trên tầng cao
59 Hoạt động thông tin thư mục trong giai đoạn phát triển của công nghệ thông tin
60 Phát triển văn hoá đọc trong việc xây dựng đời sống văn hoá nông thôn
61 Các hướng tiếp cận đánh giá thư viện trường phổ thông: nghiên cứu trường hợp
62 Một số nhận biết trong quá trình biến đổi mau lẹ của hoạt động thư viện hiện đại
63 Dịch tài liệu chuyên ngành thư viện - thông tin Anh - Việt
64 Ứng dụng cổng kiến thức trong thư viện đại học
65 Phác thảo về mô hình thư viện cấp cơ sở ở nước ta hiện nay
66 Ứng dụng trắc lượng thư mục trong quá trình tạo lập các nguồn tin khoa học
67 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác thống kê trong hoạt động thư viện đối với hệ thống thư viện công cộng Việt Nam
68 Từ cổng thông tin thư viện tiến tới xây dựng cổng kiến thức cho thư viện trường đại học
69 Mô hình 4c trong đào tạo người làm thư viện
70 Sự phát triển của các thư viện Việt Nam hiện nay và những yêu cầu đặt ra đối với mô hình cơ cấu tổ chức
71 Vai trò của cán bộ liên lạc/ chuyên gia chủ đề ở thư viện các trường đại học trên thế giới
72 Có đất mới gieo nên lúa!...
73 Thư viện xanh không gian tri thức thân thiện
74 Tổ chức sự kiện trong hoạt động thư viện - thông tin
75 Sự tác động của công nghệ thông tin tới hoạt động thư viện - thông tin
 
Page 3 of 13