NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
26 Một số mô hình không gian thư viện sáng tạo, tăng cường văn hoá đọc tại các thư viện công cộng Việt Nam
27 Thư viện Văn hoá Thiếu nhi Thư viện đa phương tiện theo mô hình phức hợp mới đầu tiên dành cho thiếu nhi Việt Nam
28 Xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin - thư viện tại thư viện các trường đại học ở Việt Nam
29 Tìm hiểu cổng thông tin liên kết tài liệu nghiên cứu của các trường đại học trên thế giới và một số ý kiến về việc triển khai mô hình liên kết tài liệu nghiên cứu tại Việt Nam
30 Ứng dụng Internet of Things vào các dịch vụ thư viện hiện đại: Cơ hội và thách thức
31 Thực trạng sách ở nông thôn, miền núi và nhu cầu đọc của trẻ em (cập nhật)
32 Yếu tố ngoại ngữ khi áp dụng các mô hình kiến thức thông tin vào giáo dục phổ thông Việt Nam
33 Thư viện Quốc gia Việt Nam - Một thế kỷ hình thành, phát triển và chặng đường phía trước
34 Tối ưu hoá công tác tổ chức và quản lý hoạt động của các thư viện xã, phường, tủ sách cơ sở khu vực nông thôn huyện ngoại thành Hà Nội
35 Hệ thống quản lý thư viện phục vụ chiến lược đào tạo chất lượng cao tại trường đại học
36 Các yếu tố ảnh hưởng tới tổ chức và hoạt động của thư viện trường phổ thông
37 Tăng cường ứng dụng email marketing trong hoạt động thư viện
38 Chuẩn hoá, hiện đại hoá hoạt động thư viện trong công an nhân dân
39 Quản lý nhà nước về thư viện ở Việt Nam: nhìn từ thực tiễn cuộc sống
40 Khoá học trực tuyến mở - xu hướng phát triển giáo dục đại học
41 Tìm hiểu các phương pháp tiếp cận đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện - thông tin
42 Giải pháp phát huy giá trị vốn tài liệu hán nôm tại các thư viện Việt Nam
43 Tổng quan về ảnh hưởng của tính mở trong giáo dục đại học
44 Vai trò của thư viện trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc
45 Các xu hướng ứng dụng trang web trong hoạt động thư viện - thông tin
46 Quản lý dữ liệu nghiên cứu: Một cách tiếp cận quản trị dữ liệu cho các thư viện Việt Nam
47 Hợp tác giữa người làm thư viện - giáo viên và việc xây dựng nguồn học liệu trong trường phổ thông
48 Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động thư viện - thông tin đối với thư viện chuyên ngành, đa ngành
49 Đào tạo năng lực thông tin - Xu hướng thiết yếu cho các thư viện công cộng
50 METS - trong bài toán quản lý thư viện số hiện nay
 
Page 2 of 14