NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
26 Liên hiệp thư viện - mô hình phát triển bền vững cho thư viện Việt Nam
27 Phòng chống cháy nổ khi thư viện đặt trên tầng cao
28 Hoạt động thông tin thư mục trong giai đoạn phát triển của công nghệ thông tin
29 Phát triển văn hoá đọc trong việc xây dựng đời sống văn hoá nông thôn
30 Các hướng tiếp cận đánh giá thư viện trường phổ thông: nghiên cứu trường hợp
31 Một số nhận biết trong quá trình biến đổi mau lẹ của hoạt động thư viện hiện đại
32 Dịch tài liệu chuyên ngành thư viện - thông tin Anh - Việt
33 Ứng dụng cổng kiến thức trong thư viện đại học
34 Phác thảo về mô hình thư viện cấp cơ sở ở nước ta hiện nay
35 Ứng dụng trắc lượng thư mục trong quá trình tạo lập các nguồn tin khoa học
36 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác thống kê trong hoạt động thư viện đối với hệ thống thư viện công cộng Việt Nam
37 Từ cổng thông tin thư viện tiến tới xây dựng cổng kiến thức cho thư viện trường đại học
38 Mô hình 4c trong đào tạo người làm thư viện
39 Sự phát triển của các thư viện Việt Nam hiện nay và những yêu cầu đặt ra đối với mô hình cơ cấu tổ chức
40 Vai trò của cán bộ liên lạc/ chuyên gia chủ đề ở thư viện các trường đại học trên thế giới
41 Có đất mới gieo nên lúa!...
42 Thư viện xanh không gian tri thức thân thiện
43 Tổ chức sự kiện trong hoạt động thư viện - thông tin
44 Sự tác động của công nghệ thông tin tới hoạt động thư viện - thông tin
45 Phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ thư viện - thông tin tại hệ thống thư viện quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh
46 Đề xuất mô hình phát triển nguồn lực thông tin cho hệ thống thư viện công cộng Việt Nam
47 Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện và việc thực hiện, áp dụng vào thực tiễn quản lý và tổ chức hoạt động trong các thư viện hoạt động bằng ngân sách nhà nước
48 ZOPIM - Giải pháp hỗ trợ trực tuyến cho thư viện các trường đại học Việt Nam
49 Xu hướng đổi mới hoạt động thư viện đại học giai đoạn hiện nay
50 Thư viện trường phổ thông với việc hình thành và rèn luyện thói quen, kỹ năng sử dụng thông tin của học sinh
 
Page 2 of 12