NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
26 Đánh giá và nâng cao chất lượng hoạt động thư viện trường phổ thông trong thế kỷ XXI
27 Đào tạo nguồn nhân lực thư viện - thông tin vừa đáp ứng nhu cầu, vừa làm thay đổi nhu cầu xã hội
28 Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing trong thư viện công cộng
29 “Không gian chia sẻ S.hub” - Mô hình dịch vụ thư viện đổi mới tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
30 Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ trong thời đại công nghệ số
31 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng
32 Internet với việc quảng bá hoạt động thư viện - thông tin
33 Phát triển dịch vụ tham khảo trong thư viện Việt Nam
34 Mô hình hành vi thông tin
35 Xây dựng sản phẩm thông tin “Hướng dẫn học tập và nghiên cứu theo chủ đề” của các thư viện đại học Việt Nam
36 Xây dựng các hướng dẫn sử dụng thư viện trên môi trường web
37 PR trong hoạt động thư viện một hướng nhìn mới
38 Tài nguyên giáo dục mở và nhận diện các yếu tố tác động đến việc phát triển tài nguyên giáo dục mở tại Việt Nam
39 Lưu trữ web - nhiệm vụ của thư viện trong thời đại thông tin số
40 Nghiên cứu mô hình phục vụ của thư viện trường học
41 Đi tìm động lực mới cho sự phát triển của thư viện công cộng
42 Phát triển nguồn nhân lực tại các thư viện đồng bằng sông Hồng:Nghiên cứu trường hợp
43 Một vài nét về kho tài liệu vi dạng của Thư viện Quốc gia Việt Nam
44 Phát triển không gian học tập chung hỗ trợ hành vi thông tin: yêu cầu đối với người làm thư viện
45 Ứng dụng quảng cáo qua mạng trong hoạt động thư viện đại học
46 Giáo dục văn hoá đọc trong thư viện trường tiểu học ở Hà Nội
47 Tác động của Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản” với hoạt động thư viện và việc thúc đẩy văn hoá đọc
48 Ứng dụng podcasting tại thư viện các trường đại học ở Việt Nam
49 Tài nguyên thông tin
50 Thư viện trong kỷ nguyên số: Các dịch vụ sáng tạo và sự chuyển đổi không gian
 
Page 2 of 13