NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
26 Thông thạo thông tin
27 Quan hệ liên kết trong biên mục xuất bản phẩm nhiều kỳ theo MARC 21
28 Hiện đại hoá hoạt động thông tin - thư viện các trường đại học trong thời đại công nghệ góp phần đổi mới chất lượng giáo dục đại học Việt Nam
29 Nguồn tài liệu trực tuyến: quá trình và xu hướng phát triển trong các thư viện trên thế giới
30 Áp dụng một số lý thuyết quản lý hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong các thư viện Việt Nam hiện nay
31 Thư viện với sự phát triển bền vững xã hội học tập ở Việt Nam
32 Làm gì để tăng cường phục vụ thiếu nhi trong các thư viện công cộng Việt Nam?
33 Quảng bá qua email trong hoạt động thư viện
34 Online chat - những lợi ích cho bạn đọc và thư viện
35 DSPACE, giải pháp phần mềm cho thư viện điện tử quản lý và khai thác nguồn thông tin số nội sinh ở các trường đại học hiện nay
36 Thời cơ và thách thức để phát triển ngành công nghiệp nội dung số ở Việt Nam
37 Nghiên cứu, xây dựng chương trình nâng cao kiến thức thông tin cho sinh viên theo cách đánh giá của UNESCO
38 Đào tạo kiến thức thông tin trực tuyến trong thư viện đại học ở Việt Nam
39 Ứng dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở koha giải pháp tốt cho hệ thống thư viện đại học, cao đẳng ở Việt Nam
40 Một số nhân tố ảnh hưởng tới việc phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên
41 Mô hình không gian học tập ở các thư viện đại học
42 Chuẩn hoá hoạt động thông tin - thư viện bệnh viện từ kết quả khảo sát thư viện bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh
43 Đầu tư vào thư viện đại học và các tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư
44 Dự án và dự án phát triển cơ quan thông tin - thư viện
45 Thư viện đại học trước xu thế sử dụng thiết bị di động trong học tập của sinh viên
46 Mạng xã hội Facebook phương tiện hữu ích hỗ trợ hoạt động của các cơ quan thông tin - thư viện Việt Nam hiện nay
47 Một số đề xuất nhằm nâng cao hoạt động truyền thông marketing tại thư viện đại học ở Việt Nam
48 Sự cần thiết chia sẻ nguồn lực thông tin trong thư viện quận, huyện Tp. Hồ Chí Minh
49 Một số nhận thức cơ bản về chuẩn hoá trong hoạt động thư viện
50 Một số vấn đề về quản lý thư viện hiện đại
 
Page 2 of 10