NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
101 Nguồn tài liệu trực tuyến: quá trình và xu hướng phát triển trong các thư viện trên thế giới
102 Áp dụng một số lý thuyết quản lý hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong các thư viện Việt Nam hiện nay
103 Thư viện với sự phát triển bền vững xã hội học tập ở Việt Nam
104 Làm gì để tăng cường phục vụ thiếu nhi trong các thư viện công cộng Việt Nam?
105 Quảng bá qua email trong hoạt động thư viện
106 Online chat - những lợi ích cho bạn đọc và thư viện
107 DSPACE, giải pháp phần mềm cho thư viện điện tử quản lý và khai thác nguồn thông tin số nội sinh ở các trường đại học hiện nay
108 Thời cơ và thách thức để phát triển ngành công nghiệp nội dung số ở Việt Nam
109 Nghiên cứu, xây dựng chương trình nâng cao kiến thức thông tin cho sinh viên theo cách đánh giá của UNESCO
110 Đào tạo kiến thức thông tin trực tuyến trong thư viện đại học ở Việt Nam
111 Ứng dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở koha giải pháp tốt cho hệ thống thư viện đại học, cao đẳng ở Việt Nam
112 Một số nhân tố ảnh hưởng tới việc phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên
113 Mô hình không gian học tập ở các thư viện đại học
114 Chuẩn hoá hoạt động thông tin - thư viện bệnh viện từ kết quả khảo sát thư viện bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh
115 Đầu tư vào thư viện đại học và các tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư
116 Dự án và dự án phát triển cơ quan thông tin - thư viện
117 Thư viện đại học trước xu thế sử dụng thiết bị di động trong học tập của sinh viên
118 Mạng xã hội Facebook phương tiện hữu ích hỗ trợ hoạt động của các cơ quan thông tin - thư viện Việt Nam hiện nay
119 Một số đề xuất nhằm nâng cao hoạt động truyền thông marketing tại thư viện đại học ở Việt Nam
120 Sự cần thiết chia sẻ nguồn lực thông tin trong thư viện quận, huyện Tp. Hồ Chí Minh
121 Một số nhận thức cơ bản về chuẩn hoá trong hoạt động thư viện
122 Một số vấn đề về quản lý thư viện hiện đại
123 Phát triển dịch vụ thông tin trong môi trường điện tử tại thư viện đại học
124 Số hoá tài liệu nội sinh góp phần giảm khoảng cách số trong giáo dục và đào tạo cao đẳng - đại học
125 Thư viện số và vấn đề xây dựng thư viện số ở Việt Nam
 
Page 5 of 13