NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
126 Thư viện số và vấn đề xây dựng thư viện số ở Việt Nam
127 Vai trò của thư viện trường trong việc xây dựng và phát triển tủ sách lớp học ở các thư viện trường phổ thông
128 Giảng dạy khung phân loại thập phân Dewey: một vài vấn đề liên quan
129 Ứng dụng phần mềm Dspace phiên bản 4.0 trong xây dựng thư viện số
130 E - marketing trong thư viện số
131 Một số chuẩn mô tả dữ liệu nhằm liên kết và chia sẻ tài nguyên thông tin giữa các thư viện
132 Tăng cường kỹ năng thực hành trong đào tạo người làm thư viện để đáp ứng yêu cầu của xã hội
133 Tỷ lệ các môn công nghệ thông tin trong chương trình đào tạo ngành khoa học thông tin - thư viện
134 Lý thuyết hệ thống và ứng dụng trong hệ thống thông tin - thư viện các trường đại học kỹ thuật Việt Nam
135 Phân loại tài liệu về Đảng cộng sản Việt Nam theo Khung phân loại thập phân Dewey, Ấn bản 23 - DDC 23 tiếng Việt
136 Hướng giải quyết vấn đề sao chép tài liệu trong thư viện để thực thi quyền tác giả và quyền liên quan ở Việt Nam
137 Vấn đề quyền tác giả trong hoạt động thư viện
138 Dịch vụ thư viện có thu phí
139 Nghiên cứu hành vi thông tin: thực trạng và xu hướng
140 Nguyên tắc định hướng xây dựng tiêu chuẩn thư viện đại học ở Việt Nam
141 Nâng cao năng lực cung ứng thông tin tại các thư viện đại học Việt Nam
142 Thang đo Servqual một công cụ đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện đại học
143 Xây dựng và phát triển thư viện số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam và thư viện thành phố trực thuộc Trung ương
144 Bước đầu xây dựng hệ thống thông tin du lịch Việt Nam trong giai đoạn hiện nay từ cách tiếp cận lí thuyết hệ thống
145 Khó khăn, thuận lợi của sinh viên cao đẳng ngành thông tin - thư viện và những kỹ năng cần có
146 Khả năng đáp ứng yêu cầu nghề của đội ngũ cán bộ, nhân viên đang công tác trong các cơ quan thông tin - thư viện tại Hà Nội
147 Đội ngũ cán bộ thư viện tham gia đào tạo kiến thức thông tin tại một số thư viện đại học ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
148 Ứng dụng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho trang web thư viện
149 Giới thiệu công cụ phân loại tài liệu Web Dewey
150 Cơ sở vật chất - hạ tầng công nghệ - thông tin tại thư viện trường đại học khối kỹ thuật ở Việt Nam
 
Page 6 of 13