NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
126 Tìm hiểu dịch vụ phổ biến thông tin chọn lọc và việc triển khai tại các thư viện đại học hiện nay
127 Yêu cầu về kỹ năng giao tiếp của cán bộ thư viện trong hoạt động thông tin - thư viện trường đại học
128 Đề xuất mô hình phối hợp bổ sung tài liệu giữa các thư viện trường đại học trên địa bàn Hà Nội
129 Chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các trung tâm thông tin khoa học và tư liệu giáo khoa trong các trường công an, nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển
130 Biên mục sách bộ tập trong phần mềm quản lý thư viện điện tử LIBOL 6.0
131 Nhu cầu đọc và văn hoá đọc
132 Khả năng ứng dụng công nghệ di động vào hoạt động thư viện đại học ở Việt Nam
133 Một số suy nghĩ về đánh giá cán bộ trong hoạt động thông tin - thư viện
134 Triết lý cho sự phát triển thư viện hiện nay
135 Tìm lời giải cho bài toán đào tạo kỹ năng đối với sinh viên ngành thư viện - thông tin đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng
136 Một số định hướng đầu tư phát triển hoạt động thông tin - thư viện và thống kê khoa học và công nghệ
137 Thư viện số ELIB giải pháp phát triển và chia sẻ nguồn tài nguyên số trong các thư viện trường đại học, cao đẳng
138 Suy nghĩ về cách thức tổ chức các loại hình dịch vụ thư viện trong các trường đại học, cao đẳng
139 Đánh giá hoạt động thông tin - thư viện ở bệnh viện Việt Nam
140 Văn hoá đọc ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển
141 Về tình hình phát triển nguồn nhân lực thông tin – thư viện ở Lào hiện nay
142 Xây dựng tiêu chuẩn về tổ chức và hoạt động cho thư viện đại học Việt Nam
143 Tổng quan chiến lược và quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020
144 Phần mềm in nhãn sách mã màu
145 Phân tích và dự báo các xu hướng nghiên cứu chính về lĩnh vực thư viện số trên thế giới
146 Nghiên cứu mô hình liên kết chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các thư viện đại học khối Kỹ thuật ở Việt Nam
147 Nghiên cứu nhu cầu thông tin của sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội
148 Phát triển văn hoá đọc ở nông thôn, mục tiêu hàng đầu trong chương trình xây dựng nông thôn mới
149 Xây dựng chiến lược marketing trong thư viện và cơ quan thông tin
150 Lạm bàn về chương trình đào tạo giám đốc thư viện
 
Page 6 of 12