NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
226 Kỹ năng giao tiếp trong môi trường thư viện
227 Định giá dịch vụ thông tin – thư viện
228 Phát triển nguồn nhân lực thư viện: Từ góc độ đội ngũ tình nguyện viên
229 Tổng quan tình hình phát triển thư viện số các trường đại học Australia và Việt Nam
230 Thực hiện quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả trong hoạt động thông tin - thư viện
231 DDC 14 với công tác phân loại tài liệu ở Thư viện trường Đại học Khoa học Huế
232 Bộ quy tắc biên mục RDA đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong biên mục
233 Hoạt động thư viện và cung cấp thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong sự nghiệp đổi mới
234 Thư viện thân thiện với web 2.0
235 Đào tạo cán bộ thư viện thực trang và giải pháp
236 Xây dựng định mức lao động - hạt nhân của đổi mới tổ chức lao động khoa học trong các thư viện đại học Việt Nam
237 Củng cố vững mạnh mạng lưới thư viện huyện, thị
238 Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác thư viện
239 Một vài suy nghĩ về khả năng và lộ trình áp dụng RDA vào Việt Nam
240 Làm thế nào để phát triiển văn hóa đọc ở Thủ đô Hà Nội
241 Di sản văn hóa thành văn và văn hóa đọc Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội
242 Sức sống ngàn năm của sản phẩm văn hóa đọc Thăng Long - Hà Nội
243 Văn bia tiến sĩ biểu tượng và niềm tự hào của Hà Nội
244 Đi tìm các bậc tiền bối ngành thư viện Việt Nam
245 Một vài nét về nội dung các website thư viện đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
246 Vai trò của thông tin – thư viện trong hoạt động tuyên truyền, quáng bá, xúc tiến du lịch ở Quảng Ninh
247 Việc đào tạo cán bộ thư viện - Nhất thiết phải liên tục
248 Quan niệm chuẩn hoá trong xử lý tài liệu và những biện pháp đảm bảo chuẩn hoá trong xử lý tài liệu ở Việt Nam hiện nay
249 Về chuẩn hóa công tác thư viện đại học ở Việt Nam
250 Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu trong các thư viện khoa học xã hội
 
Page 10 of 13