NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
226 Xây dựng thư viện số với phần mềm kipos.digital
227 Những công trình thư mục ở Việt Nam thời thuộc Pháp
228 Phác họa mối liên hệ lịch sử giữa chú giải, tóm tắt, tổng quan tài liệu
229 Liệu pháp đọc sách trong hoạt động thư viện
230 Hiện trạng và một số tính chất phát triển của dịch vụ tại các thư viện
231 Giải pháp chuyển đổi dữ liệu từ ISIS sang Greenstone để chia sẻ nguồn lực thông tin trên mạng Internet của Thư viện Viện nghiên cứu Hán - Nôm
232 ÁP DỤNG MARC 21 & AACR2 TẠI THƯ VIỆN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
233 Về thời kỳ văn học Việt Nam trong khung phân loại DDC 14, ấn bản tiếng Việt
234 Phương hướng, giải pháp áp dụng DDC trong 5 năm tới
235 Thực trạng việc phổ biến và áp dụng DDC tại các thư viện Việt Nam
236 Tổng kết hội nghị - hội thảo sơ kết 3 năm ứng dụng khung phân loại DDC trong ngành Thư viện Việt Nam
237 Trong hoạt động thông tin – thư viện
238 Bàn về phí đối với các dịch vụ thư viện
239 Khảo cứu và đánh giá về các bộ từ khóa và từ điển từ khóa được sử dụng trong định từ khóa tài liệu ở Việt Nam hiện nay
240 Vai trò của quản lý chất lượng trong Vai trò của quản lý chất lượng trong thư viện đại học Việt Nam
241 Để hướng tới sự chuẩn hoá trong công tác định từ khoá và định chủ đề tài liệu ở Việt Nam
242 Hành vi thông tin trong tổ chức
243 Sử dụng blog để phổ biến dịch vụ thông tin thư viện
244 Nâng cao chất lượng công tác phục vụ người đọc
245 Xu hướng phát triển của OPAC thư viện
246 Bàn về khái niệm “Tài liệu quý hiếm”
247 Áp dụng các chuẩn nghiệp vụ quốc tế ở Việt Nam
248 Sử dụng các khung phân loại thư viện để tìm tài nguyên trên Internet
249 Đường Cách mệnh đã đặt nền móng cho sự nghiệp Thư viện Cách mạng Việt Nam
250 Về vấn đề áp dụng thống nhất AACR2 trong giảng dạy và trong công tác biên mục ở các cơ quan thông tin, thư viện Việt Nam
 
Page 10 of 12