NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
76 Online chat - những lợi ích cho bạn đọc và thư viện
77 DSPACE, giải pháp phần mềm cho thư viện điện tử quản lý và khai thác nguồn thông tin số nội sinh ở các trường đại học hiện nay
78 Thời cơ và thách thức để phát triển ngành công nghiệp nội dung số ở Việt Nam
79 Nghiên cứu, xây dựng chương trình nâng cao kiến thức thông tin cho sinh viên theo cách đánh giá của UNESCO
80 Đào tạo kiến thức thông tin trực tuyến trong thư viện đại học ở Việt Nam
81 Ứng dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở koha giải pháp tốt cho hệ thống thư viện đại học, cao đẳng ở Việt Nam
82 Một số nhân tố ảnh hưởng tới việc phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên
83 Mô hình không gian học tập ở các thư viện đại học
84 Chuẩn hoá hoạt động thông tin - thư viện bệnh viện từ kết quả khảo sát thư viện bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh
85 Đầu tư vào thư viện đại học và các tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư
86 Dự án và dự án phát triển cơ quan thông tin - thư viện
87 Thư viện đại học trước xu thế sử dụng thiết bị di động trong học tập của sinh viên
88 Mạng xã hội Facebook phương tiện hữu ích hỗ trợ hoạt động của các cơ quan thông tin - thư viện Việt Nam hiện nay
89 Một số đề xuất nhằm nâng cao hoạt động truyền thông marketing tại thư viện đại học ở Việt Nam
90 Sự cần thiết chia sẻ nguồn lực thông tin trong thư viện quận, huyện Tp. Hồ Chí Minh
91 Một số nhận thức cơ bản về chuẩn hoá trong hoạt động thư viện
92 Một số vấn đề về quản lý thư viện hiện đại
93 Phát triển dịch vụ thông tin trong môi trường điện tử tại thư viện đại học
94 Số hoá tài liệu nội sinh góp phần giảm khoảng cách số trong giáo dục và đào tạo cao đẳng - đại học
95 Thư viện số và vấn đề xây dựng thư viện số ở Việt Nam
96 Vai trò của thư viện trường trong việc xây dựng và phát triển tủ sách lớp học ở các thư viện trường phổ thông
97 Giảng dạy khung phân loại thập phân Dewey: một vài vấn đề liên quan
98 Ứng dụng phần mềm Dspace phiên bản 4.0 trong xây dựng thư viện số
99 E - marketing trong thư viện số
100 Một số chuẩn mô tả dữ liệu nhằm liên kết và chia sẻ tài nguyên thông tin giữa các thư viện
 
Page 4 of 12