NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
76 Những công trình thư mục ở Việt Nam thời thuộc Pháp
77 Phác họa mối liên hệ lịch sử giữa chú giải, tóm tắt, tổng quan tài liệu
78 Liệu pháp đọc sách trong hoạt động thư viện
79 Hiện trạng và một số tính chất phát triển của dịch vụ tại các thư viện
80 Giải pháp chuyển đổi dữ liệu từ ISIS sang Greenstone để chia sẻ nguồn lực thông tin trên mạng Internet của Thư viện Viện nghiên cứu Hán - Nôm
81 ÁP DỤNG MARC 21 & AACR2 TẠI THƯ VIỆN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
82 Về thời kỳ văn học Việt Nam trong khung phân loại DDC 14, ấn bản tiếng Việt
83 Phương hướng, giải pháp áp dụng DDC trong 5 năm tới
84 Thực trạng việc phổ biến và áp dụng DDC tại các thư viện Việt Nam
85 Tổng kết hội nghị - hội thảo sơ kết 3 năm ứng dụng khung phân loại DDC trong ngành Thư viện Việt Nam
86 Trong hoạt động thông tin – thư viện
87 Bàn về phí đối với các dịch vụ thư viện
88 Khảo cứu và đánh giá về các bộ từ khóa và từ điển từ khóa được sử dụng trong định từ khóa tài liệu ở Việt Nam hiện nay
89 Vai trò của quản lý chất lượng trong Vai trò của quản lý chất lượng trong thư viện đại học Việt Nam
90 Để hướng tới sự chuẩn hoá trong công tác định từ khoá và định chủ đề tài liệu ở Việt Nam
91 Hành vi thông tin trong tổ chức
92 Sử dụng blog để phổ biến dịch vụ thông tin thư viện
93 Nâng cao chất lượng công tác phục vụ người đọc
94 Xu hướng phát triển của OPAC thư viện
95 Bàn về khái niệm “Tài liệu quý hiếm”
96 Áp dụng các chuẩn nghiệp vụ quốc tế ở Việt Nam
97 Sử dụng các khung phân loại thư viện để tìm tài nguyên trên Internet
98 Đường Cách mệnh đã đặt nền móng cho sự nghiệp Thư viện Cách mạng Việt Nam
99 Về vấn đề áp dụng thống nhất AACR2 trong giảng dạy và trong công tác biên mục ở các cơ quan thông tin, thư viện Việt Nam
100 10 năm giảng dạy và quảng bá DDC (1998-2008)
 
Page 4 of 6