NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
76 Hệ thống quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở Koha, cơ hôi lý tưởng cho các thư viện Việt Nam
77 Nhận diện và phân loại bài tổng quan
78 Nguồn nhân lực của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam: Mạnh hay yếu?
79 Hội đồng thư viện và công tác phát triển tài liệu thư viện
80 Maketing hỗn hợp trong hoạt động thư viện
81 Ứng dụng phân loại DDC 14 vào kho đọc sách tự chọn tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
82 Những thu nhận từ toạ đàm về RESOURCE DESCRIPTION AND ACCESS tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
83 Kỹ năng giao tiếp trong môi trường thư viện
84 Định giá dịch vụ thông tin – thư viện
85 Phát triển nguồn nhân lực thư viện: Từ góc độ đội ngũ tình nguyện viên
86 Tổng quan tình hình phát triển thư viện số các trường đại học Australia và Việt Nam
87 Thực hiện quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả trong hoạt động thông tin - thư viện
88 DDC 14 với công tác phân loại tài liệu ở Thư viện trường Đại học Khoa học Huế
89 Bộ quy tắc biên mục RDA đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong biên mục
90 Hoạt động thư viện và cung cấp thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong sự nghiệp đổi mới
91 Thư viện thân thiện với web 2.0
92 Đào tạo cán bộ thư viện thực trang và giải pháp
93 Xây dựng định mức lao động - hạt nhân của đổi mới tổ chức lao động khoa học trong các thư viện đại học Việt Nam
94 Củng cố vững mạnh mạng lưới thư viện huyện, thị
95 Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác thư viện
96 Một vài suy nghĩ về khả năng và lộ trình áp dụng RDA vào Việt Nam
97 Làm thế nào để phát triiển văn hóa đọc ở Thủ đô Hà Nội
98 Di sản văn hóa thành văn và văn hóa đọc Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội
99 Sức sống ngàn năm của sản phẩm văn hóa đọc Thăng Long - Hà Nội
100 Văn bia tiến sĩ biểu tượng và niềm tự hào của Hà Nội
 
Page 4 of 7