NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
151 Hợp tác liên thư viện giữa các thư viện đại học tại việt nam: Cơ hội và thách thức
152 Đào tạo đội ngũ giảng viên trẻ ngành thư viện - thông tin học từ quá trình tích lũy kinh nghiệm thực tế tại các thư viện, trung tâm thông tin
153 Vài nét về đội ngũ cán bộ giảng dạy ngành thư viện - thông tin học hiện nay
154 Nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ cán bộ thư viện công cộng
155 Sử dụng phần mềm scan tailor trong xử lý tài liệu số hóa sau scan
156 Phổ biến thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nông thôn, miền núi thông qua các dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ
157 Tìm hiểu dịch vụ phổ biến thông tin chọn lọc và việc triển khai tại các thư viện đại học hiện nay
158 Yêu cầu về kỹ năng giao tiếp của cán bộ thư viện trong hoạt động thông tin - thư viện trường đại học
159 Đề xuất mô hình phối hợp bổ sung tài liệu giữa các thư viện trường đại học trên địa bàn Hà Nội
160 Chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các trung tâm thông tin khoa học và tư liệu giáo khoa trong các trường công an, nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển
161 Biên mục sách bộ tập trong phần mềm quản lý thư viện điện tử LIBOL 6.0
162 Nhu cầu đọc và văn hoá đọc
163 Khả năng ứng dụng công nghệ di động vào hoạt động thư viện đại học ở Việt Nam
164 Một số suy nghĩ về đánh giá cán bộ trong hoạt động thông tin - thư viện
165 Triết lý cho sự phát triển thư viện hiện nay
166 Tìm lời giải cho bài toán đào tạo kỹ năng đối với sinh viên ngành thư viện - thông tin đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng
167 Một số định hướng đầu tư phát triển hoạt động thông tin - thư viện và thống kê khoa học và công nghệ
168 Thư viện số ELIB giải pháp phát triển và chia sẻ nguồn tài nguyên số trong các thư viện trường đại học, cao đẳng
169 Suy nghĩ về cách thức tổ chức các loại hình dịch vụ thư viện trong các trường đại học, cao đẳng
170 Đánh giá hoạt động thông tin - thư viện ở bệnh viện Việt Nam
171 Văn hoá đọc ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển
172 Về tình hình phát triển nguồn nhân lực thông tin – thư viện ở Lào hiện nay
173 Xây dựng tiêu chuẩn về tổ chức và hoạt động cho thư viện đại học Việt Nam
174 Tổng quan chiến lược và quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020
175 Phần mềm in nhãn sách mã màu
 
Page 7 of 13