NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
151 Một số đề xuất nhằm nâng cao hoạt động truyền thông marketing tại thư viện đại học ở Việt Nam
152 Sự cần thiết chia sẻ nguồn lực thông tin trong thư viện quận, huyện Tp. Hồ Chí Minh
153 Một số nhận thức cơ bản về chuẩn hoá trong hoạt động thư viện
154 Một số vấn đề về quản lý thư viện hiện đại
155 Phát triển dịch vụ thông tin trong môi trường điện tử tại thư viện đại học
156 Số hoá tài liệu nội sinh góp phần giảm khoảng cách số trong giáo dục và đào tạo cao đẳng - đại học
157 Thư viện số và vấn đề xây dựng thư viện số ở Việt Nam
158 Vai trò của thư viện trường trong việc xây dựng và phát triển tủ sách lớp học ở các thư viện trường phổ thông
159 Giảng dạy khung phân loại thập phân Dewey: một vài vấn đề liên quan
160 Ứng dụng phần mềm Dspace phiên bản 4.0 trong xây dựng thư viện số
161 E - marketing trong thư viện số
162 Một số chuẩn mô tả dữ liệu nhằm liên kết và chia sẻ tài nguyên thông tin giữa các thư viện
163 Tăng cường kỹ năng thực hành trong đào tạo người làm thư viện để đáp ứng yêu cầu của xã hội
164 Tỷ lệ các môn công nghệ thông tin trong chương trình đào tạo ngành khoa học thông tin - thư viện
165 Lý thuyết hệ thống và ứng dụng trong hệ thống thông tin - thư viện các trường đại học kỹ thuật Việt Nam
166 Phân loại tài liệu về Đảng cộng sản Việt Nam theo Khung phân loại thập phân Dewey, Ấn bản 23 - DDC 23 tiếng Việt
167 Hướng giải quyết vấn đề sao chép tài liệu trong thư viện để thực thi quyền tác giả và quyền liên quan ở Việt Nam
168 Vấn đề quyền tác giả trong hoạt động thư viện
169 Dịch vụ thư viện có thu phí
170 Nghiên cứu hành vi thông tin: thực trạng và xu hướng
171 Nguyên tắc định hướng xây dựng tiêu chuẩn thư viện đại học ở Việt Nam
172 Nâng cao năng lực cung ứng thông tin tại các thư viện đại học Việt Nam
173 Thang đo Servqual một công cụ đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện đại học
174 Xây dựng và phát triển thư viện số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam và thư viện thành phố trực thuộc Trung ương
175 Bước đầu xây dựng hệ thống thông tin du lịch Việt Nam trong giai đoạn hiện nay từ cách tiếp cận lí thuyết hệ thống
 
Page 7 of 14