NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
151 Ứng dụng phân loại DDC 14 vào kho đọc sách tự chọn tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
152 Những thu nhận từ toạ đàm về RESOURCE DESCRIPTION AND ACCESS tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
153 Kỹ năng giao tiếp trong môi trường thư viện
154 Định giá dịch vụ thông tin – thư viện
155 Phát triển nguồn nhân lực thư viện: Từ góc độ đội ngũ tình nguyện viên
156 Tổng quan tình hình phát triển thư viện số các trường đại học Australia và Việt Nam
157 Thực hiện quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả trong hoạt động thông tin - thư viện
158 DDC 14 với công tác phân loại tài liệu ở Thư viện trường Đại học Khoa học Huế
159 Bộ quy tắc biên mục RDA đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong biên mục
160 Hoạt động thư viện và cung cấp thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong sự nghiệp đổi mới
161 Thư viện thân thiện với web 2.0
162 Đào tạo cán bộ thư viện thực trang và giải pháp
163 Xây dựng định mức lao động - hạt nhân của đổi mới tổ chức lao động khoa học trong các thư viện đại học Việt Nam
164 Củng cố vững mạnh mạng lưới thư viện huyện, thị
165 Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác thư viện
166 Một vài suy nghĩ về khả năng và lộ trình áp dụng RDA vào Việt Nam
167 Làm thế nào để phát triiển văn hóa đọc ở Thủ đô Hà Nội
168 Di sản văn hóa thành văn và văn hóa đọc Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội
169 Sức sống ngàn năm của sản phẩm văn hóa đọc Thăng Long - Hà Nội
170 Văn bia tiến sĩ biểu tượng và niềm tự hào của Hà Nội
171 Đi tìm các bậc tiền bối ngành thư viện Việt Nam
172 Một vài nét về nội dung các website thư viện đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
173 Vai trò của thông tin – thư viện trong hoạt động tuyên truyền, quáng bá, xúc tiến du lịch ở Quảng Ninh
174 Việc đào tạo cán bộ thư viện - Nhất thiết phải liên tục
175 Quan niệm chuẩn hoá trong xử lý tài liệu và những biện pháp đảm bảo chuẩn hoá trong xử lý tài liệu ở Việt Nam hiện nay
 
Page 7 of 10