NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
151 Đào tạo đội ngũ giảng viên trẻ ngành thư viện - thông tin học từ quá trình tích lũy kinh nghiệm thực tế tại các thư viện, trung tâm thông tin
152 Vài nét về đội ngũ cán bộ giảng dạy ngành thư viện - thông tin học hiện nay
153 Nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ cán bộ thư viện công cộng
154 Sử dụng phần mềm scan tailor trong xử lý tài liệu số hóa sau scan
155 Phổ biến thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nông thôn, miền núi thông qua các dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ
156 Tìm hiểu dịch vụ phổ biến thông tin chọn lọc và việc triển khai tại các thư viện đại học hiện nay
157 Yêu cầu về kỹ năng giao tiếp của cán bộ thư viện trong hoạt động thông tin - thư viện trường đại học
158 Đề xuất mô hình phối hợp bổ sung tài liệu giữa các thư viện trường đại học trên địa bàn Hà Nội
159 Chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các trung tâm thông tin khoa học và tư liệu giáo khoa trong các trường công an, nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển
160 Biên mục sách bộ tập trong phần mềm quản lý thư viện điện tử LIBOL 6.0
161 Nhu cầu đọc và văn hoá đọc
162 Khả năng ứng dụng công nghệ di động vào hoạt động thư viện đại học ở Việt Nam
163 Một số suy nghĩ về đánh giá cán bộ trong hoạt động thông tin - thư viện
164 Triết lý cho sự phát triển thư viện hiện nay
165 Tìm lời giải cho bài toán đào tạo kỹ năng đối với sinh viên ngành thư viện - thông tin đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng
166 Một số định hướng đầu tư phát triển hoạt động thông tin - thư viện và thống kê khoa học và công nghệ
167 Thư viện số ELIB giải pháp phát triển và chia sẻ nguồn tài nguyên số trong các thư viện trường đại học, cao đẳng
168 Suy nghĩ về cách thức tổ chức các loại hình dịch vụ thư viện trong các trường đại học, cao đẳng
169 Đánh giá hoạt động thông tin - thư viện ở bệnh viện Việt Nam
170 Văn hoá đọc ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển
171 Về tình hình phát triển nguồn nhân lực thông tin – thư viện ở Lào hiện nay
172 Xây dựng tiêu chuẩn về tổ chức và hoạt động cho thư viện đại học Việt Nam
173 Tổng quan chiến lược và quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020
174 Phần mềm in nhãn sách mã màu
175 Phân tích và dự báo các xu hướng nghiên cứu chính về lĩnh vực thư viện số trên thế giới
 
Page 7 of 13