NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
201 Các sơ đồ phân tích kinh tế và khả năng áp dụng vào thư viện
202 Bi kịch của thói quen đọc sách thời xưa cần được hoá giải
203 Tăng cường hoạt động thông tin phục vụ du lịch tại Quảng Ninh
204 Thực trạng việc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về biên mục và xử lý tài liệu trong các thư viện Việt Nam – Một số vấn đề đặt ra
205 Cán bộ thư viện thiếu nhi trong tiến trình hội nhập quốc tế
206 Một số vấn đề về thực thi các văn bản quy phạm pháp luật tại các thư viện công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
207 Thuận lợi và khó khăn khi phân loại tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ theo DDC
208 Hướng dẫn về chương trình giáo dục nghề thư viện/ thông tin
209 Index - công cụ tra cứu trực tiếp của sách
210 Tìm hiểu các loại sản phẩm và dịch vụ thông tin phục vụ người khiếm thị trên thế giới
211 Người dùng tin trong hoạt động du lịch
212 Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thông tin – thư viện ở Việt Nam
213 Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo kỹ năng thông tin cho độc giả tại Đại học Cần Thơ
214 Phát triển và củng cố các mối liên hệ của thư viện công cộng với xã hội
215 Vấn đề mở rộng ký hiệu phân loại trong DDC 14 và DDC 22 để phân loại tài liệu Việt Nam
216 Các tiêu chuẩn trong hệ quản trị thư viện tích hợp (ILMS)
217 Giới thiệu khung phân loại LCC
218 Hệ thống quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở Koha, cơ hôi lý tưởng cho các thư viện Việt Nam
219 Nhận diện và phân loại bài tổng quan
220 Nguồn nhân lực của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam: Mạnh hay yếu?
221 Hội đồng thư viện và công tác phát triển tài liệu thư viện
222 Maketing hỗn hợp trong hoạt động thư viện
223 Ứng dụng phân loại DDC 14 vào kho đọc sách tự chọn tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
224 Những thu nhận từ toạ đàm về RESOURCE DESCRIPTION AND ACCESS tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
225 Kỹ năng giao tiếp trong môi trường thư viện
 
Page 9 of 13