NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
201 Một số kinh nghiệm rút ra qua chương trình Marketing thư viện của Hội đồng Thư viện OHIO
202 Các sơ đồ phân tích kinh tế và khả năng áp dụng vào thư viện
203 Bi kịch của thói quen đọc sách thời xưa cần được hoá giải
204 Tăng cường hoạt động thông tin phục vụ du lịch tại Quảng Ninh
205 Thực trạng việc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về biên mục và xử lý tài liệu trong các thư viện Việt Nam – Một số vấn đề đặt ra
206 Cán bộ thư viện thiếu nhi trong tiến trình hội nhập quốc tế
207 Một số vấn đề về thực thi các văn bản quy phạm pháp luật tại các thư viện công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
208 Thuận lợi và khó khăn khi phân loại tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ theo DDC
209 Hướng dẫn về chương trình giáo dục nghề thư viện/ thông tin
210 Index - công cụ tra cứu trực tiếp của sách
211 Tìm hiểu các loại sản phẩm và dịch vụ thông tin phục vụ người khiếm thị trên thế giới
212 Người dùng tin trong hoạt động du lịch
213 Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thông tin – thư viện ở Việt Nam
214 Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo kỹ năng thông tin cho độc giả tại Đại học Cần Thơ
215 Phát triển và củng cố các mối liên hệ của thư viện công cộng với xã hội
216 Vấn đề mở rộng ký hiệu phân loại trong DDC 14 và DDC 22 để phân loại tài liệu Việt Nam
217 Các tiêu chuẩn trong hệ quản trị thư viện tích hợp (ILMS)
218 Giới thiệu khung phân loại LCC
219 Hệ thống quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở Koha, cơ hôi lý tưởng cho các thư viện Việt Nam
220 Nhận diện và phân loại bài tổng quan
221 Nguồn nhân lực của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam: Mạnh hay yếu?
222 Hội đồng thư viện và công tác phát triển tài liệu thư viện
223 Maketing hỗn hợp trong hoạt động thư viện
224 Ứng dụng phân loại DDC 14 vào kho đọc sách tự chọn tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
225 Những thu nhận từ toạ đàm về RESOURCE DESCRIPTION AND ACCESS tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
 
Page 9 of 13