Hồ Chủ tịch - Vị thượng khách của nước Pháp 1946

Print

Tên sách: Hồ Chủ tịch - Vị thượng khách của nước Pháp 1946

Tác giả: Trần Dương

Thông tin xuất bản: H. : Thanh niên, 2008

Mô tả vật lý: 238tr., 19cm

Từ khóa: Hoạt động cách mạng; Ngoại giao; Độc lập dân tộc

Cuốn sách “ Hồ Chủ tịch - Vị thượng khách của nước Pháp 1946” viết về chuyến đi lịch sử của Bác Hồ sang Pháp năm 1946, để gặp gỡ Chính phủ nước này và chỉ đạo Đoàn đàm phán tại Phong-ten-nơ-blô, tiến hành những hoạt động ngoại giao, tranh thủ mọi diễn đàn để giải thích cuộc đấu tranh chính nghĩa và nêu cao thiện chí hoà bình của nhân dân ta, tranh thủ ủng hộ đồng tình của đông đảo bạn bè Pháp đối với cuộc chiến tranh phi nghĩa này.

Thông qua cuốn sách, bạn đọc được tìm hiểu sâu sắc hơn về một thời điểm lịch sử quan trọng của đất nước, được khắc hoạ bằng một hình ảnh vĩ đại - Hình ảnh Bác Hồ kính yêu- Vị lãnh tụ suốt đời chiến đấu kiên cường cho lợi ích tối cao của dân tộc.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-357026.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: