Hồ Chí Minh chiến sĩ cách mạng quốc tế

Print

Tên sách: Hồ Chí Minh chiến sĩ cách mạng quốc tế

Tác giả: Phan Ngọc Liên

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2000

Mô tả vật lý: 460tr, 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Hoạt động quốc tế; Ngoại giao

Tác phẩm “Hồ Chí Minh chiến sĩ cách mạng quốc tế” được xuất bản nhân dịp Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Bác nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu thêm về Hồ Chí Minh với tư cách là một chiến sĩ cách mạng quốc tế, nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn công lao của Người: Anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ cách mạng quốc tế và nhà văn hóa kiệt xuất,…

Cuốn sách được chia thành sáu phần:

Phần thứ nhất: Từ người yêu nước đến người Cộng sản

Phần thứ hai: Hoạt động của Ủy viên Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản

Phần thứ ba: Dũng khí của một chiến sĩ Cộng sản

Phần thứ tư: Trong hàng ngũ Đồng minh chống quân phiệt Nhật (thời kỳ vận động giải phóng dân tộc 1941-1945)

Phần thứ năm: Trong những năm đầu sau cách mạng tháng Tám 1945 và thời kỳ kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp

Phần thứ sáu: Kết hợp lòng yêu nước chân chính với tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội (1954-1969).

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-125055.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: