Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp trung học phổ thông

Print

Tên sách: Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp trung học phổ thông

Thông tin xb: H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý: 23tr.: bảng, 24cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Trọng Hoàn - ch.b. ; Bùi Ngọc Diệp - b.s. ; Nguyễn Thuý Hồng - b.s. ; Nguyễn Hữu Khải - b.s. ; Nguyễn Thị Thanh Mai - b.s.

Từ khóa: Giáo dục phổ thông trung học; Đạo đức; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Sách giáo viên

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hoá kiệt xuất, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức sáng ngời của Người sống mãi trong lòng kính yêu vô hạn của nhân dân Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của Người mãi mãi là tấm gương cho các thế hệ chúng ta học tập và noi theo.

Đạo đức nổi bật của Người là lòng yêu nước, thương dân. Lúc sinh thời Người đã dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em, những chủ nhân nhỏ tuổi của đất nước. Tình thương yêu Người dành cho trẻ em thật bao la. Tình yêu đó bắt nguồn từ lí tưởng của Người: Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp vĩ đại - Giải phóng dân tộc, giải phóng con người.

Tài liệu Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cấp Trung học phổ thông được biên soạn để làm tài liệu giảng dạy và học tập, giúp cho giáo viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời là tài liệu giúp giáo viên xây dựng nội dung chủ đề về Bác Hồ.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-485388.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: