Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh: Sách chuyên khảo

Print

Tên sách: Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh: Sách chuyên khảo

Tác giả: Trần Thị Minh Tuyết

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2016

Mô tả vật lý: 334tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Ngoại giao; Sách chuyên khảo

Công trình chuyên khảo này được xuất bản trong thời điểm rất ý nghĩa. Năm 2016 là năm đầu tiên chúng ta triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, năm kỷ niệm lần thứ 70 Quốc hội khoá I nước ta cùng với bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta. Năm 2016 chúng ta còn kỷ niệm 70 năm Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016) của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng của Người về ngoại giao, về công tác đối ngoại là hết sức phong phú, đặc sắc lại rất mới mẻ, sáng tạo và hiện đại bởi Người có tầm tư duy chiến lược, có tư tưởng đổi mới và hội nhập từ rất sớm, với sự mẫn cảm đặc biệt, sự thông tuệ hiếm có của nhà tư tưởng ở bậc hiền triết và minh triết cùng với ứng xử tinh tế của nhà ngoại giao và nhà văn hoá kiệt xuất.

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là “một hệ thống quan điểm và đường lối chiến lược và sách lược đối với các vấn đề quốc tế, chính sách đối ngoại và hoạt động ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta, là một bộ phận hữu cơ của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam”.

Chuyên khảo “Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh: Sách chuyên khảo” trình bày cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Những nội dung cơ bản của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Đây là tác phẩm nghiên cứu riêng của tác giả, đóng góp vào những sản phẩm chung của đề tài cấp nhà nước “Minh triết Hồ Chí Minh”.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-700715.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: