Hồ Chí Minh - Những sự kiện

Print

VV19.17843Tên sách: Hồ Chí Minh - Những sự kiện

Thông tin xb: H. : Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019

Mô tả vật lý: 415tr. ; 21cm

Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà hoạt động cách mạng xuất chúng, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là một trong những vấn đề được quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu lâu nay không chỉ ở trong nước mà còn ở rất nhiều nước trên thế giới. Đây cũng là nhiệm vụ, nguyện vọng lớn lao, tha thiết của tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân ta.

Cuốn sách Hồ Chí Minh - Những sự kiện được biên soạn nhằm hệ thống lại những tư liệu lịch sử xuyên suốt liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người.

Các sự kiện trong quyển sách được trình bày ngắn gọn, cụ thể, tóm lược cuộc đời, những hoạt động chính yếu và tư tưởng chủ đạo của Người qua các thời kỳ. Trật tự các sự kiện được sắp xếp theo lối biên niên, theo thứ tự thời gian.

Công trình là tài liệu tham khảo khá đầy đủ dành cho những ai quan tâm, tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng và tư tưởng sáng ngời của Người qua những chặng đường lịch sử của đất nước.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-849552.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: