Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

Print

Ngày 06/7/2017, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017.

Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác đã đề ra trong giai đoạn có nhiều điều kiện thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, 6 tháng đầu năm 2017, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TVQG đã phát huy truyền thống, chủ động, quyết tâm, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn và một số lĩnh vực công tác như sau:

      - Thu nhận xuất bản phẩm lưu chiểu sách, luận án tiến sỹ; Xử lý nghiệp vụ tài liệu sách quốc văn, sách ngoại văn, luận án tiến sỹ, bài trích giữ được mức ổn định so với cùng kỳ năm 2016; Kết quả bảo quản, vệ sinh, tu bổ, phục chế và lưu giữ tài liệu đều tăng từ 4% đến 8% so với cùng kỳ năm trước. Công tác bổ sung, trao đổi được duy trì. Việc mở cửa phục vụ bạn đọc được đảm bảo. Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm và đạt những kết quả nhất định. Xuất bản định kỳ Tạp chí Thư viện Việt Nam. Công tác hành chính, quản trị, an ninh, trật tự được thực hiện theo quy định....

      - Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, văn hoá, xã hội phục vụ cộng đồng thông qua việc thông tin, tuyên truyền, tổ chức và phối hợp tổ chức 5 cuộc triển lãm, trưng bày giới thiệu tư liệu và hiện vật chào mừng các ngày lễ và kỷ niệm của ngành, đất nước như: "Ký ức Ngày Toàn quốc kháng chiến"; "Tổng Bí thư Lê Duẩn - Một trí tuệ lớn, một nhân cách lớn"… Đặc biệt, TVQG đã tổ chức thành công Ngày Hội sách 2017 với chủ đề "Sách - Tri thức và phát triển xã hội" với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng thu hút được sự tham gia và hưởng ứng của cộng đồng, thúc đẩy hứng thú đọc sách và phát triển văn hoá đọc.

      - Triển khai thực hiện Dự án xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN: "Thông tin và Tư liệu - Giao dịch mượn liên thư viện"; 01 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở "Nâng cao chất lượng nghiên cứu, hướng dẫn nghiệp vụ của Thư viện Quốc gia Việt Nam"; 01 Đề án "Dịch, in và đào tạo sử dụng Quy tắc biên mục Mô tả và Truy cập tài nguyên - RDA 2015 sửa đổi"; Nghiệm thu 01 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

      - Hoạt động hợp tác quốc tế duy trì đều đặn, mang lại hiệu quả tích cực trong đó có việc triển khai văn bản thoả thuận hợp tác song phương với Thư viện Quốc hội Nhật Bản và Thư viện Quốc gia Hàn Quốc; Tiếp nhận sự quan tâm đầu tư của đối tác nước ngoài trong việc phối hợp triển khai các hoạt động dịch vụ mới tại đơn vị; Tích cực tham gia và hoàn thành tốt trách nhiệm thành viên IFLA, CONSAL, CDNL, CDNL-AO, RFN…

      -  Nghiên cứu và triển khai thành công phần mềm Grace Hostpot để quản lý wifi tại không gian chia sẻ S-hub.

      - Ngoài ra, các hoạt động của Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh TVQG trong 06 tháng đầu năm 2017 đã có nhiều đổi mới, thu được nhiều thành quả, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đơn vị. Đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017-2022.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, Hội nghị đã đề ra mục tiêu, cần tập trung nâng cao nhận thức chính trị tư tuởng, kiện toàn công tác tổ chức, xây dựng Đảng, công tác đoàn thể, động viên viên chức và người lao động cùng cộng đồng trách nhiệm, vượt qua thách thức, tập trung nguồn lực, trí tuệ của cả tập thể hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm 2017, thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập TVQG.

Cùng ngày, Đảng bộ TVQG đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ đã tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện cho các hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng trong đơn vị tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022; kịp thời tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm bắt tình hình, tư tưởng của đảng viên, viên chức và người lao động. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định các thủ tục kết nạp Đảng, chuyển sinh hoạt Đảng, chuyển Đảng chính thức...

 Hình ảnh cùng sự kiện:

Toàn cảnh Hội nghị

Bà Nguyễn Ngọc Anh - Phó Giám đốc TVQG trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Ông Đỗ Công Lừng - Chủ tịch Công đoàn TVQG trình bày Báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017

Bà Lê Thị Thu Trang - Bí thư Đoàn Thanh niên trình bày Báo cáo sơ kết hoạt động Đoàn Thanh niên 6 tháng đầu năm 2017

Bà Kiều Thuý Nga - Giám đốc TVQG trả lời các kiến nghị, đề xuất của các Phòng

Bà Kiều Thuý Nga - Giám đốc TVQG trao Bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2016

Ông Kiều Văn Hốt - Nguyên Phó Giám đốc TVQG trao Quyết định khen thưởng cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác 6 tháng đầu năm 2017

Ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó Giám đốc TVQG trao Quyết định khen thưởng cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác 6 tháng đầu năm 2017

Bà Nguyễn Ngọc Anh - Phó Giám đốc TVQG trao Quyết định khen thưởng cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác 6 tháng đầu năm 2017

Ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ TVQG trình bày Báo cáo công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017

_____________

Tin: Đặng Dung; Ảnh: Hùng Mạnh


Đọc thêm cùng chuyên mục: