Hội nghị Viên chức và Người Lao động Thư viện Quốc gia Việt Nam năm 2015

Print

Sáng 12/01/2016, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) tổ chức Hội nghị Viên chức và Người Lao động năm 2015, tổng kết công tác năm 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016.

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), có ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng, ông Nguyễn Hữu Giới - Chủ tịch Công đoàn, bà Vũ Dương Thuý Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, ông Trịnh Ngọc Cảnh - Phó Ban Tổ chức Đảng uỷ, ông Quản Văn Hải - Chánh Văn phòng Đoàn Thanh niên và đại diện lãnh đạo phòng 5, Cục An ninh Thông tin truyền thông (A87), Bộ Công an.

Năm 2015, được sự quan tâm và chỉ đạo của Bộ VHTTDL, sự phối hợp, góp sức của các Ban, Bộ, Ngành liên quan, tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động TVQG đã nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, thể hiện bằng những thành tích nổi bật:

-  Hoàn thành xuất sắc, kịp thời, đúng định hướng công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất thông qua việc tổ chức, quảng bá thành công các hoạt động trưng bày triển lãm, giới thiệu tư liệu, giao lưu văn hoá, sự kiện tiêu biểu của đất nước; Chủ động tăng cường và thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, thu thập, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá thành văn phục vụ cộng đồng. Từng bước hoàn thiện bộ sưu tập Luận án tiến sỹ của người Việt Nam và người nước ngoài viết về Việt Nam.

-  Công tác nghiên cứu khoa học được chú trọng đầu tư và triển khai với 02 dự án xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam, 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở… Tổ chức các hội thảo chuyên môn mang tính khoa học và thực tiễn được áp dụng hiệu quả trong hoạt động thư viện; Tổ chức thành công Ngày Hội Sách 2015 với chủ đề “Sách – sự giao thoa văn hoá” gồm các hoạt động mang ý nghĩa xã hội và giáo dục cao;

-  Thiết lập thêm các quan hệ hợp tác quốc tế song phương, khai thác có hiệu quả các chương trình, dự án nước ngoài về chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo cán bộ, tài trợ sách, phối hợp với các đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Hà Nội tổ chức thành công các sự kiện văn hoá, giao lưu tác giả tác phẩm, góp phần tích cực vào quá trình hiện đại hoá thư viện và hội nhập toàn diện với khu vực và thế giới;

-  Tích cực hưởng ứng công tác xã hội hoá hoạt động thư viện. Tiếp tục vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế quyên góp sách, tài liệu ủng hộ người dân vùng sâu, vùng xa ít có điều kiện tiếp cận thông tin, tài liệu;

-  Kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý. Tổ chức thành công kỳ thi tuyển viên chức năm 2014. Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ, Đảng bộ TVQG, tăng cường công tác sinh hoạt chính trị. Quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh phát huy tính chủ động, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần vào thành công chung của đơn vị.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã thông qua Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016 tập trung vào một số nội dung chính:

Đẩy mạnh giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của viên chức và người lao động; phát huy truyền thống, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn đơn vị. Bám sát các nội dung thi đua đã đề ra, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch từ 20-30%; Tổ chức thành công Ngày Hội Đọc sách 2016; Triển khai mua bản quyền dịch, in, xuất bản Bộ Quy tắc Mô tả và Truy cập tài nguyên số (RDA); Tăng cường phát triển nguồn tài nguyên số và các bộ sưu tập thông tin tra cứu; Tiếp tục tập hợp, in, xuất bản Thư mục Luận án Tiến sỹ Việt Nam; Phối hợp với nhà cung cấp chỉnh sửa, nâng cấp ILIB; Nghiên cứu các phần mềm tiện ích, khả thi hỗ trợ hoạt động thư viện; Tổ chức Hội nghị tổng kết ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2006-2016 của hệ thống thư viện công cộng; Hội nghị tổng kết 10 năm ứng dụng Khung phân loại Thập phân Dewey - DDC (2006-2016) trong toàn quốc; Tiếp tục Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN “Hoạt động Thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về Sản phẩm và Dịch vụ thư viện” công bố vào tháng 12/2016; Triển khai Dự án xây dựng TCVN Thông tin và tư liệu - Giao dịch mượn liên thư viện và đề tài cấp cơ sở “Hoàn thiện chính sách phát triển nguồn lực thông tin của Thư viện Quốc gia Việt Nam”; Thực hiện giai đoạn 2 Đề án “Nâng cấp, cải tạo Thư viện Quốc gia Việt Nam”; Tiếp tục Dự án tiếp nhận và phân chia sách tiếng Anh do Quỹ Châu Á tài trợ cho các thư viện Việt Nam,…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã đánh giá cao và biểu dương những thành tích TVQG đã đạt được trong năm 2015 và nhấn mạnh: Trong năm 2016, TVQG cần tăng cường phối hợp phát triển Văn hoá đọc theo quyết định của Thủ tướng; Mở rộng nhiều hoạt động chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, tổ chức các sự kiện liên quan tới các nước, các tổ chức quốc tế trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành; Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn và phục vụ bạn đọc; Làm tốt công tác nội bộ trên cơ sở phát huy vai trò, nhiệm vụ của các đoàn thể chính trị xã hội trong cơ quan; Tích cực phát triển mối quan hệ tốt với địa phương, tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học; Duy trì và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin – thư viện.

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2017 gồm 3 đồng chí.

Cùng ngày, Đảng bộ TVQG đã tiến hành Tổng kết công tác năm 2015. Trong năm qua, Đảng bộ TVQG đã tiếp tục đẩy mạnh triển khai học tập và tổ chức các hoạt động chuyên đề thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần giúp đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị có sự chuyển biến mới về nhận thức, tin tưởng vào sự quyết tâm của Đảng trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc vận động; Tổ chức thành công Đại hội 07 Chi bộ và Đại hội Đảng bộ TVQG nhiệm kỳ 2015-2020…

Hình ảnh cùng sự kiện:

Toàn cảnh Hội nghị

Bà Nguyễn Ngọc Anh – Phó Giám đốc TVQG trình bày Báo cáo Kết quả công tác năm 2015 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016

Bà Đỗ Thị Thu Hà – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo Tài chính năm 2015

Bà Trần Thị Phương Lan – Chủ tịch Công đoàn TVQG trình bày Báo cáo tổng kết Phong trào thi đua năm 2015

Bà Lê Thị Thu Trang - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn Thanh niên cơ sở năm 2015

Ông Lê Đức Thắng – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014-2015

Bà Kiều Thuý Nga – Giám đốc TVQG trả lời các kiến nghị, đề xuất của các phòng trong đơn vị

Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị

Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ VHTTDL trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDLcho các Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục

Bà Vũ Dương Thuý Ngà – Vụ trưởng Vụ Thư viện trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDLcho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục

Ông Nguyễn Hữu Giới – Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDLcho các Tập thể lao động xuất sắc năm 2015

Bà Kiều Thuý Nga – Giám đốc TVQG trao Chứng nhận Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2015 cho các cá nhân

Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ VHTTDL trao quyết định khen thưởng cho các tổ chức chính quyền, đoàn thể năm 2015

Ông Trịnh Ngọc Cảnh - Phó Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ VHTTDL trao Giấy khen của Đảng bộ TVQG cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015

____________

Tin: Hồng Vân; Ảnh: Hùng Mạnh


Đọc thêm cùng chuyên mục: