Hội nghị chuyên đề lần thứ nhất “Thảo luận và góp ý cho dự thảo TCVN: Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về bổ sung và biên mục”

E-mail Print

Ngày 4/8/2014, tại Thành phố Đà Nẵng, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị chuyên đề lần thứ nhất “Thảo luận và góp ý cho dự thảo TCVN: Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về bổ sung và biên mục”. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Thế Khang, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, đại diện lãnh đạo các thư viện tỉnh, thành phố, Trung tâm thông tin thư viện một số trường đại học từ TP. Đà Nẵng trở vào phía Nam.

Tiêu chuẩn Việt Nam là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức nói chung cũng như lĩnh vực Thư viện – Thông tin nói riêng. Từ năm 2012, được sự đồng ý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) đã tập trung công sức, trí tuệ, tranh thủ sự giúp đỡ của nhiều tổ chức, cá nhân, tuân thủ các quy định trong Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật tiến hành biên soạn bộ Tiêu chuẩn Quốc gia về thuật ngữ và định nghĩa sử dụng trong hoạt động thư viện. Tiếp sau TCVN 10274:2013 "Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa chung” đã được công bố cuối năm 2013, TVQG tiếp tục biên soạn Tiêu chuẩn Việt Nam "Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về bổ sung và biên mục”.

Hội nghị chuyên đề lần này với mục đích trao đổi, thảo luận, tiếp tục góp ý về những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa kể cả nội dung thuật ngữ và hình thức trình bày đối với Dự thảo lần 2 TCVN “Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về bổ sung và biên mục”. Các đại biểu tham dự Hội nghị chuyên đề đã tập trung trao đổi về những vấn đề như:

- Hiện trạng áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia trong bổ sung, biên mục ở nước ta;

- Những gợi ý để hoàn thiện nội dung của Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Hoạt động thư viện: thuật ngữ và định nghĩa về Bổ sung và Biên mục”do Thư viện Quốc gia Việt Nam biên soạn;

- Những biện pháp áp dụng các TCVN, trong đó có TCVN về  Bổ sung và Biên mục vào thực tiễn;

- Đề xuất những Tiêu chuẩn cần được xây dựng trong lĩnh vực hoạt động thư viện.

Qua các ý kiến nhận xét, đánh giá, trao đổi, thảo luận tại Hội nghị chuyên đề lần thứ nhất, cho thấy tất cả các đại biểu đều nhất trí cho rằng, cần thiết phải xây dựng và ban hành sớm tiêu chuẩn quốc gia TCVN “Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về bổ sung và biên mục” để tạo ra sự thống nhất cách hiểu, cách sử dụng thuật ngữ trong hoạt động nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ xã hội của các thư viện. Hội nghị đồng tình với cấu trúc và nội dung của Dự thảo lần 2 của TCVN; bên cạnh đó, cũng đề nghị Tiểu ban Kỹ thuật tiếp tục nghiên cứu về những góp ý cho một số thuật ngữ trong Dự thảo TCVN để đảm bảo tính khoa học, ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng.

Hình ảnh cùng sự kiện:

 

Toàn cảnh Hội nghị chuyên đề

Bà Kiều Thuý Nga – Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam phát biểu khai mạc và trình bày Báo cáo đề dẫn Hội nghị chuyên đề

Ông Lê Văn Viết - Trưởng Tiểu ban Kỹ thuật TCVN trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu và giải trình góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo lần 1 TCVN

___________

Tin và ảnh: Minh Huệ


Đọc thêm cùng chuyên mục: