Thư viện Quốc gia Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014

E-mail Print

Ngày 26/06/2014, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu công tác chủ yếu của năm, sáng kiến giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng hoạt động, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả nguồn ngân sách được giao, tăng cường mở rộng công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tổ chức nhiều sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hoá, xã hội sâu sắc và thiết thực, đảm bảo an ninh, an toàn đơn vị… từng bước khắc phục những hạn chế, vượt qua thách thức, khó khăn, hoàn thành và đạt vượt mức các chỉ tiêu công tác, thể hiện ở một số kết quả tiêu biểu như:

Trong công tác thông tin, tuyên truyền đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước như: Triển lãm “Chiến thắng Điện Biên Phủ qua các tư liệu trong nước và nước ngoài” nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Trưng bày tư liệu về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng; Triển lãm tư liệu về “Eva Perón – Đại sứ Hoà bình”… Đặc biệt, hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Sách năm 2014 với chủ đề: “Sách – Từ quá khứ đến đương đại”, góp phần cổ vũ việc đọc sách trong cộng đồng xã hội với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và chất lượng hoạt động, tiếp tục khẳng định những giá trị to lớn của việc đọc sách, tôn vinh tác giả, tác phẩm, nghề xuất bản, in, phát hành, thư viện Việt Nam.

Công tác nghiên cứu khoa học, tiếp tục tiến hành Dự án xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam: “Hoạt động Thư viện – Thuật ngữ và định nghĩa” (giai đoạn 2012-2016) – phần 2: “Bổ sung và Biên mục”; Triển khai 03 đề tài nghiên cứu cấp Bộ: “Hoàn thiện mô hình thư viện số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam và Thư viện thành phố trực thuộc Trung ương”, “Thực thi quyền tác giả và quyền liên quan trong hoạt động thông tin – thư viện ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp”, “Đổi mới mô hình tổ chức quản lý và phương thức hoạt động thư viện Việt Nam”; Hoàn thành và bảo vệ đúng tiến độ 02 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở về “Đáp ứng nhu cầu thông tin cho lãnh đạo ngành VHTTDL”, “Hoàn thiện và phát triển một số dịch vụ thông tin hiện đại tại TVQG”; 01 công trình khoa học “Nghiên cứu Mô tả và truy cập tài nguyên thông tin (RDA)…

Về công tác hội thảo, tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ đã tổ chức thành công Lễ công bố và Khoá Tập huấn Khung phân loại thập phân Dewey - Ấn bản 23 tiếng Việt đào tạo giáo viên nguồn cho đại diện một số thư viện, trung tâm thông tin, thư viện chuyên ngành, một số cơ sở đào tạo nghề thư viện do TS. Julianne Beall, Phó Tổng biên tập Khung phân loại thập phân Dewey trực tiếp giảng dạy; khoá Tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm Bảo quản tài liệu truyền thống, tài liệu số và quản lý rủi ro và Hội thảo Tổ chức không gian thư viện cho gần 300 đồng nghiệp đại diện các thư viện tỉnh, thành phố, thư viện chuyên ngành, thư viện đại học, trung tâm thông tin, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước…

Công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai chương trình hành động về công tác dân vận; quan tâm công tác tạo nguồn, bổ sung lực lượng mới cho Đảng. Hoạt động của Công đoàn luôn tích cực tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua trong viên chức và người lao động; tham gia các hoạt động của Công đoàn Bộ VHTTDL và Khối Di sản văn hoá… Hoạt động của Đoàn Thanh niên cơ sở TVQG cũng có nhiều cải tiến, phát huy tinh thần thanh niên nhiệt tình, chủ động, tích cực, tình nguyện trong các hoạt động đoàn thể, các chương trình tương thân, tương ái vì cộng đồng do Đoàn cơ sở TVQG và Đoàn Bộ VHTTDL phát động. Chi hội Cựu chiến binh luôn giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống, tích cực tham gia xây dựng và phát triển đơn vị, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng quán triệt nhiệm vụ triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014 của Thư viện Quốc gia là tập trung nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, kiện toàn công tác tổ chức, động viên viên chức và người lao động cùng cộng đồng trách nhiệm, vượt qua thách thức, tập trung nguồn lực, trí tuệ của cả tập thể thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2014 của đơn vị đã đề ra, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Hình ảnh cùng sự kiện:

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết

Bà Kiều Thuý Nga - Phó Giám đốc TVQG đọc Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm & nhiệm vụ triển khai 6 tháng cuối năm 2014

Ông Kiều Văn Hốt – Nguyên Phó Giám đốc TVQG trao quyết định khen thưởng cho các tập thể

có thành tích nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2014

Bà Phan Thị Kim Dung, Giám đốc TVQG trao quyết định khen thưởng cho các cá nhân

tiêu biểu trong 6 tháng đầu năm 2014

________________

Tin Hồng Vân, Ảnh: Hùng Mạnh


Đọc thêm cùng chuyên mục: