Thư viện Quốc gia Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015

Print

Ngày 19/6/2015, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015. Kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, trong 06 tháng đầu năm 2015, TVQG bám sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả quản lý, giải quyết tích cực những hạn chế, tạo nhiều chuyển biến mới trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của đơn vị đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, hưởng thụ văn hóa của cộng đồng. Bên cạnh việc đảm bảo những chỉ tiêu công tác chuyên môn như thu nhận xuất bản phẩm lưu chiểu, bổ sung tài liệu, xử lý kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, bảo quản và sắp xếp tổ chức kho, phục vụ bạn đọc..., các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức sự kiện và hợp tác quốc tế đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

-Triển khai kịp thời, đúng định hướng nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội phục vụ cộng đồng thông qua việc tổ chức, quảng bá nhiều hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước như: Triển lãm “Không gian văn hoá ASEAN”; Trưng bày tư liệu nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Trưng bày tư liệu kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… Đặc biệt, hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4, Ngày Sách Việt Nam 21/4, TVQG đã tổ chức Ngày Hội Sách năm 2015 với chủ đề: “Sách – Sự giao thoa văn hoá” và khai trương Không gian sách ASEAN, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò quan trọng của việc đọc sách và được dư luận đánh giá là hoạt động có ý nghĩa tích cực đối với xã hội nói chung, đối với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng.

          - Luôn chú trọng đầu tư công tác nghiên cứu khoa học với các đề tài chuyên ngành có tính ứng dụng cao. Hiện nay TVQG đang triển khai 01 dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Hoàn thành và bảo vệ đúng tiến độ 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Ngoài rađã tổ chức thành công 02 hội nghị chuyên đề tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm lấy ý kiến thảo luận, góp ý về những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa cho Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam.

          - Tích cực triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế song phương thông qua việc ký kết các biên bản ghi nhớ trong việc trao đổi tài liệu, kinh nghiệm tổ chức và quản lý thư viện hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực mở ra nhiều triển vọng hợp tác với các nước trên lĩnh vực thư viện. Bên cạnh đó, TVQG nhiệt tình tham gia và hoàn thành tốt trách nhiệm thành viên IFLA, CONSAL, CDNL, CDNL-AO, RFN... để lại ấn tượng tốt đẹp cho cộng đồng thư viện thế giới và khu vực về một Thư viện thân thiện, năng động và đổi mới.

Ngoài ra, các hoạt động của Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh TVQG trong 06 tháng qua diễn ra khá sôi nổi, hướng tới mục tiêu giáo dục truyền thống cho đảng viên, đoàn viên, hội viên, khơi dậy lòng tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi viên chức, người lao động trong việc tự tu dưỡng, rèn luyện và học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị cũng quán triệt định hướng chung và các nhiệm vụ triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015 của TVQG cần tập trung nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, động viên viên chức và người lao động cùng cộng đồng trách nhiệm, vượt qua thách thức hoàn thành kế hoạch công tác năm 2015, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Văn hoá.

Hình ảnh cùng sự kiện:

Toàn cảnh Hội nghị

Ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó Giám đốc TVQG trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm & nhiệm vụ triển khai 6 tháng cuối năm 2015

Bà Kiều Thuý Nga – Giám đốc TVQG trả lời các kiến nghị, đề xuất của các phòng

Bà Phan Thị Kim Dung – Nguyên Giám đốc TVQG trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Bà Phan Thị Kim Dung – Nguyên Giám đốc TVQG trao bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2014

Ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó Giám đốc TVQG trao quyết định khen thưởng cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác 6 tháng đầu năm 2015

Bà Nguyễn Ngọc Anh – Phó Giám đốc TVQG trao quyết định khen thưởng cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác 6 tháng đầu năm 2015

Bà Kiều Thuý Nga – Giám đốc TVQG trao quyết định khen thưởng cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động đoàn thể 6 tháng đầu năm 2015

____________

Tin: Thanh Hà; Ảnh: Hùng Mạnh


Đọc thêm cùng chuyên mục: