Hội nghị chuyên đề lần thứ Hai góp ý xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và tư liệu – Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện”

Print

Ngày 27/2/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) đã tổ chức Hội nghị chuyên đề nhằm tiếp tục trao đổi, thảo luận, tiếp nhận các ý kiến đóng góp  của các cơ quan thư viện, thông tin, các chuyên gia thuộc khu vực phía Nam cho Dự thảo lần 2 Tiêu chuẩn quốc gia "Thông tin và tư liệu - Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện", đây là Hội nghị lần thứ Hai, trước đó ngày 28/12/2018, TVQG đã tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất tại Hà Nội.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận tích cực của các nhà khoa học, các nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực thư viện, thông tin, tiêu chuẩn. Các đại biểu tham dự Hội nghị đều thống nhất về sự cần thiết trong việc nghiên cứu, xây dựng Bộ tiêu chuẩn quốc gia về nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện trong bối cảnh công nghệ thông tin đang không ngừng thay đổi, phát triển vượt bậc và tác động mạnh mẽ đến tất cả các ngành, các lĩnh vực hoạt động, trong đó có cả lĩnh vực thư viện. Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị tập trung góp ý một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện như: Thống nhất cách sử dụng một số thuật ngữ trong Tiêu chuẩn, Việt hoá trong việc chuyển ngữ để đảm bảo tính khoa học, rõ ràng, dễ hiểu, dễ sử dụng; Cập nhật, tham khảo nội dung phiên bản mới nhất của ISO 28560-2:2018 Information and documentation - RFID in libraries - Part 2: Encoding of RFID data elements based on rules from ISO/IEC 15962; Đề xuất những tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực hoạt động thư viện cần tiếp tục được xây dựng... Bên cạnh các ý kiến đóng góp, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế khi áp dụng công nghệ nhận dạng bằng tần số radio (RFID) tại một số thư viện đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai, đầu tư hạ tầng trang thiết bị, đào tạo người sử dụng, quản trị người dùng, quản trị tài nguyên thư viện ở các thư viện Việt Nam hiện nay… Đây là cơ sở quan trọng để Tiểu ban Kỹ thuật chuyên ngành biên soạn Tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và tư liệu: Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện” tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện Dự thảo và Thuyết minh Tiêu chuẩn.

Hình ảnh cùng sự kiện:

alt

ThS. Kiều Thuý Nga - Giám đốc TVQG, Chủ nhiệm Dự án trình bày Báo cáo đề dẫn

alt

TS. Nguyễn Trọng Phượng – Trưởng Tiểu ban Kỹ thuật chuyên ngành trình bày Báo cáo tiếp thu và giải trình góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo và Thuyết minh Dự thảo

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Các đại biểu trao đổi, thảo luận, góp ý cho Dự thảo Tiêu chuẩn  tại Hội nghị

____________

Tin: Hồng Hạnh; Ảnh: Mỹ Dung


Đọc thêm cùng chuyên mục: