Toạ đàm “Đổi mới hoạt động Thông tin - Thư viện”

Print

Sáng ngày 15/10/2020, Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước đã tổ chức Tọa đàm “Đổi mới hoạt động Thông tin - Thư viện”.

Tham dự Tọa đàm có đại diện Cục Văn thư - Lưu trữ, Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Quốc hội, Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, trung tâm thông tin - thư viện một số trường đại học và nhiều chuyên gia trong lĩnh vực lưu trữ.

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, nhu cầu của người dùng tin ngày càng cao và đa dạng, đòi hỏi các thư viện cần có sự chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với vai trò và nhiệm vụ mới, cũng như đáp ứng nhu cầu của người dùng tin.

Tại buổi Tọa đàm, các chuyên gia và các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ về các vấn đề trọng tâm như: Vai trò hoạt động thông tin - thư viện trong các cơ quan quản lý nhà nước; Đánh giá thực trạng hoạt động thông tin - thư viện của Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước; Hiện đại hóa hoạt động thư viện và mô hình liên kết nhằm phát triển nguồn tư liệu trong hệ thống thư viện; Nhu cầu khai thác tư liệu phục vụ quản lý nhà nước, thông tin tuyên truyền, đào tạo và nghiên cứu; Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thông tin - thư viện trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước trong thời gian tới.

Một số hình ảnh sự kiện:

2020-10-16-vtlt-02

2020-10-16-vtlt-03

2020-10-16-vtlt-04

____________

Tin và ảnh: Thúy Hằng


Đọc thêm cùng chuyên mục: