NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
181 Cơ sở vật chất - hạ tầng công nghệ - thông tin tại thư viện trường đại học khối kỹ thuật ở Việt Nam
182 Hợp tác liên thư viện giữa các thư viện đại học tại việt nam: Cơ hội và thách thức
183 Đào tạo đội ngũ giảng viên trẻ ngành thư viện - thông tin học từ quá trình tích lũy kinh nghiệm thực tế tại các thư viện, trung tâm thông tin
184 Vài nét về đội ngũ cán bộ giảng dạy ngành thư viện - thông tin học hiện nay
185 Nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ cán bộ thư viện công cộng
186 Sử dụng phần mềm scan tailor trong xử lý tài liệu số hóa sau scan
187 Phổ biến thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nông thôn, miền núi thông qua các dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ
188 Tìm hiểu dịch vụ phổ biến thông tin chọn lọc và việc triển khai tại các thư viện đại học hiện nay
189 Yêu cầu về kỹ năng giao tiếp của cán bộ thư viện trong hoạt động thông tin - thư viện trường đại học
190 Đề xuất mô hình phối hợp bổ sung tài liệu giữa các thư viện trường đại học trên địa bàn Hà Nội
191 Chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các trung tâm thông tin khoa học và tư liệu giáo khoa trong các trường công an, nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển
192 Biên mục sách bộ tập trong phần mềm quản lý thư viện điện tử LIBOL 6.0
193 Nhu cầu đọc và văn hoá đọc
194 Khả năng ứng dụng công nghệ di động vào hoạt động thư viện đại học ở Việt Nam
195 Một số suy nghĩ về đánh giá cán bộ trong hoạt động thông tin - thư viện
 
Page 13 of 23