NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
276 Xu hướng phát triển của OPAC thư viện
277 Bàn về khái niệm “Tài liệu quý hiếm”
278 Áp dụng các chuẩn nghiệp vụ quốc tế ở Việt Nam
279 Sử dụng các khung phân loại thư viện để tìm tài nguyên trên Internet
280 Đường Cách mệnh đã đặt nền móng cho sự nghiệp Thư viện Cách mạng Việt Nam
281 Về vấn đề áp dụng thống nhất AACR2 trong giảng dạy và trong công tác biên mục ở các cơ quan thông tin, thư viện Việt Nam
282 10 năm giảng dạy và quảng bá DDC (1998-2008)
283 Semantic Web và thư viện số
284 Thư viện đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo
285 Xây dựng mục lục liên hợp trực tuyến cho hệ thống thư viện công cộng
286 Phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống thư viện trường phổ thông
287 Đào tạo ngành Thông tin – Thư viện trong công nghệ thông tin
288 Một số định hướng về hoạt động nghiệp vụ đối với thư viện cấp huyện trong thời kỳ đổi mới
289 Vai trò của các trung tâm thông tin khoa học và công nghệ trong việc hình thành và phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam
290 Toàn cầu hóa, cơ hội và thách thức đối với ngành Thông tin – Thư viện Việt Nam
291 Giới thiệu khái lược về dịch vụ tham khảo
292 Năng động là động lực phát triển của Thư viện
293 Cải tiến thư viện trường học với biên mục tại ngoại
294 Hợp tác quốc tế là một đảm bảo cho các thư viện ASEAN phát triển và hiện đại hóa
295 Căn cứ để soạn tóm tắt bài báo-tạp chí
296 Hướng đến một mô hình thư viện đại học hiện đại phục vụ chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục đại học
297 Một số lưu ý khi tạo lập chỉ số Phân loại DDC14 với việc sử dụng
298 DDC ấn bản 14 rút gọn và công việc phân loại tài liệu khoa học xã hội
299 Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học và cao học thư viện-thông tin trong không gian phát triển mới
300 Thực trạng việc phổ biến và áp dụng DDC tại các Thư viện Việt Nam
 
Page 12 of 13