HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

Thư viện KHTH thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp Tập huấn Sử dụng quy tắc biên mục “Mô tả và truy cập tài nguyên” - Ấn bản RDA tiếng Việt

E-mail Print

altTrong 2 ngày 14-15/12/2018, Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn sử dụng chuẩn biên mục mới “Mô tả và truy cập tài nguyên” - Ấn bản RDA tiếng Việt cho hơn 30 học viên là người làm công tác thư viện quận, huyện và thành phố Đà Nẵng. Tại lớp Tập huấn, các học viên được giới thiệu khái quát về chuẩn biên mục RDA; Sự khác nhau giữa chuẩn RDA với các chuẩn biên mục trước đây; Những vấn đề cơ bản và cốt lõi nhất khi sử dụng Quy tắc biên mục này. Đây là những kiến thức quan trọng để các học viên tiếp thu nhằm chuẩn bị cho quá trình liên thông phần mềm thư viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng…

Đọc chi tiết...
 

Hội thảo “Phát triển và đổi mới hoạt động thư viện trong thời kỳ mới”

E-mail Print

altNgày 5/12/2018, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo “Phát triển và đổi mới hoạt động thư viện trong thời kỳ mới”. Đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội thảo. Các ý kiến tại Hội thảo đã tập trung làm rõ vai vai trò của thư viện trong cuộc sống hiện đại, mô hình thư viện tương lai, phương thức quản lý, vận hành để đổi mới hoạt động, đáp ứng được sứ mệnh đối với sự phát triển văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế - xã hội, góp phần hình thành con người Việt Nam toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước…

Đọc chi tiết...
 

Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 122/CTPH giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Giáo dục và Đào tạo

E-mail Print

altNgày 5/12/2018 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm Chương trình phối hợp công tác số 122/CTPH-BVHTTDL-BGDĐT ngày 15/01/2016 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tổng kết, đánh giá các kết quả đã đạt được và những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. Tại Hội nghị, các đại biểu đều ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của Chương trình 122, tuy nhiên cũng còn những khó khăn, hạn chế gặp phải khi thực hiện Chương trình như: sự phối hợp giữa các trường học với thư viện còn chưa nhịp nhàng, đường sá xa xôi, kinh phí thực hiện chương trình, xe phục vụ lưu động chưa có…

Đọc chi tiết...
 

Khánh thành Thư viện và Nhà truyền thống quận Thanh Khê, Đà Nẵng

E-mail Print

altNằm trong chuỗi sự kiện các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 50 năm Chiến công Mẹ Nhu và 7 Dũng sĩ Thanh Khê, sáng 5/12/2018, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động Thư viện quận Thanh Khê và Nhà truyền thống. Với mục tiêu góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo môi trường thân thiện, bền vững, nhân văn trên các lĩnh vực, góp phần phát triển văn hóa đọc và là địa chỉ tìm hiểu truyền thống yêu nước trên địa bàn, Thư viện Quận Thanh Khê sẽ là một điểm sáng văn hóa trên địa bàn, góp phần phát triển văn hóa đọc của quận Thanh Khê nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung…

Đọc chi tiết...
 

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp Bộ VHTTDL

E-mail Print

altNgày 29/11/2018, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 tại Thành phố Đà Lạt. Báo cáo Tổng kết công tác thi đua năm 2018 của Khối các đơn vị sự nghiệp Bộ VHTTDL tại Hội nghị nêu rõ: các cấp ủy Đảng, chính quyền và Đoàn thể của các đơn vị trong Khối luôn quan tâm, chỉ đạo, tích cực hưởng ứng, tham gia các đợt phát động về công tác thi đua của Bộ VHTTDL, của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp. Qua đó đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo, gắn kết các phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị…

Đọc chi tiết...
 

Hội nghị Tổng kết 05 năm triển khai Chương trình phối hợp công tác số 430/CTr.-BVHTTDL-BTTTT trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2013-2020.

E-mail Print

altNgày 29/11/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm triển khai Chương trình phối hợp công tác số 430/CTr.-BVHTTDL-BTTTT giữa Bộ VHTTDL và TTTT trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã (BĐVHX) giai đoạn 2013-2020.

Mục tiêu của Chương trình phối hợp là nhằm phát huy nguồn lực hiện có của hai Ngành để tăng cường tổ chức các hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm BĐVHX, phát triển điểm BĐVHX trở thành điểm cung cấp thông tin, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin, văn hóa, giải trí của cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thiết thực phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ…

Đọc chi tiết...
 
Page 7 of 125