Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Giao ban Tổng kết công tác đảng năm 2018

Print

Ngày 19/12/2018, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Giao ban Tổng kết công tác đảng năm 2018 của Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí (Khối NC, XB, BC) thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng chí Phùng Minh Cường - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

alt

Đồng chí Phùng Minh Cường – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL phát biểu tại Hội nghị Giao ban Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí

Tại Hội nghị Giao ban, đồng chí Kiều Thúy Nga - Bí thư Đảng ủy Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG), Trưởng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí đã trình bày bản Dự thảo báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khối NC, XB, BC đã triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng, các tổ chức đảng thuộc Khối đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng theo chương trình kế hoạch đề ra. Cấp ủy thuộc Khối tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết 02-NQ/ĐUK ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Đảng ủy Khối về “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của ban Chấp hành Đảng bộ Khối. chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên chủ động nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của các cấp bộ Đảng: tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII của Đảng, mời báo cáo viên, tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII cho toàn bộ đảng viên của Khối. Các đảng viên đã có bài thu hoạch theo yêu cầu, cấp ủy, đồng chí bí thư đã xây dựng kế hoạch hành động để triển khai thực hiện trong Đảng bộ. Các cấp ủy đảng trong Khối NC, XB, BC đã triển khai thực hiện tốt chủ trương tinh gọn bộ máy, sắp xếp vị trí việc làm, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH TW khóa XII. Sau khi thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy của đơn vị, tình hình tư tưởng của cán bộ, viên chức, người lao động ổn định, hoạt động của các đơn vị tiếp tục được triển khai có hiệu quả.

alt

Đồng chí Kiều Thuý Nga – Bí thư Đảng ủy Thư viện Quốc gia Việt Nam, Trưởng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo tổng kết công tác đảng Khối còn chỉ ra những hạn chế như sinh hoạt định kỳ của một số Chi bộ còn gặp nhiều khó khăn do lịch làm việc của các đảng viên. Nội dung, chất lượng sinh hoạt còn hạn chế, vẫn còn đảng viên còn chưa mạnh dạn nêu ý kiến đóng góp với chị bộ, đồng chí, đồng nghiệp, tinh thần đấu tranh chưa cao, chưa phong phú. Hoạt động kiểm tra giám sát còn chưa thực sự thường xuyên do các cấp ủy đảng là những đồng chí không chuyên trách, chưa có kinh nghiệm hoạt động trong công tác này.

Tại Hội nghị, đại diện cấp ủy các tổ chức đảng thuộc Khối đã thảo luận, góp ý cho bản Dự thảo báo cáo của Khối. Đồng thời cũng nêu một số kiến nghị, đề nghị Đảng uỷ Bộ VHTTDL tiếp tục quan tâm, hướng dẫn và chỉ đạo về công tác Đảng cho các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối; Sớm có Nghị quyết và phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo các cấp để có các cơ chế chính sách và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp; Đề nghị các cấp thẩm quyền tái cơ cấu doanh nghiệp, chuyển Nhà xuất bản sang cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ; Ban hành cơ chế, chính sách cho ngành xuất bản; Bổ sung đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định về vốn, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động, nguồn nhân lực và giải quyết dứt điểmnợ đọng trên cơ sở miễn giảm tiền thuê nhà, thuế đất do lịch sử để lại.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Minh Cường - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL biểu dương các tổ chức cơ sở đảng thuộc Khối đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các Đoàn thể quần chúng đạt được nhiều kết quả trong năm 2018. Đối với một số khó khăn được đề cập liên quan đến các đơn vị xuất bản, cần có tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, phản ánh kịp thời và kiên trì trong đề xuất, kiến nghị. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đồng chí Phùng Minh Cường đề nghị cấp ủy các tổ chức Đảng thuộc Khối tiếp tục duy trì sinh hoạt theo định kỳ hàng tháng và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quý; Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo tinh thần Nghị quyết 01-NQ/ĐUK ngày ngày 19/8/2016 của Ban Tổ chức Trung ương; Cấp ủy thuộc Khối tổ chức học tập quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XII) và hoàn thành trong tháng 1/2019; Tiếp tục tổ chức triển khai công tác tinh gọn bộ máy, sắp xếp vị trí việc làm, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH TW khóa XII trong thời gian tới.

alt

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

_______________

Tin: Thu Phương; Ảnh: Hùng Mạnh


Đọc thêm cùng chuyên mục: