Hội nghị chuyên đề "Thảo luận và góp ý cho dự thảo TCVN: Hoạt động Thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa. Phần 1. Những thuật ngữ cơ bản"

Print

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (BVHTTDL) giao cho Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) chủ trì xây dựng tiêu chuẩn quốc gia trong hoạt động thư viện, ngày 30/8/2013, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (BVHTTDL) và TVQG đã tổ chức Hội nghị chuyên đề "Thảo luận và góp ý cho dự thảo TCVN: Hoạt động Thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa. Phần 1. Những thuật ngữ cơ bản" nhằm làm rõ vai trò của việc tiêu chuẩn hóa trong hoạt động thư viện và hoàn thiện nội dung của tiêu chuẩn đã được biên soạn.

Tham dự Hội nghị, về phía BVHTTDL có bà Đinh Nguyễn Phương Thảo - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; bà Vũ Dương Thúy Ngà - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện. Về phía khách mời có ông Phùng Quang Minh - đại diện Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, đại diện lãnh đạo các thư viện, trung tâm thông tin - thư viện, các chuyên gia thông tin - thư viện trong cả nước. Về phía TVQG có bà Phan Thị Kim Dung - Giám đốc, cùng các ông, bà Phó Giám đốc và Trưởng, Phó các Phòng, Ban trong đơn vị.

8-30-hoi-nghi-tcvn-4

Toàn cảnh Hội nghị

Trong lĩnh vực thông tin - thư viện, tiêu chuẩn hóa là quá trình xác lập và áp dụng những qui định cho các nhiệm vụ lặp đi, lặp lại trong hoạt động thông tin - thư viện nhằm đảm bảo mức độ ổn định và hiệu quả của hoạt động này. Tiêu chuẩn hóa đã trở thành một xu thế và một yêu cầu đặt ra đối với hoạt động thư viện, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay.

Mục tiêu của tiêu chuẩn hóa hoạt động thông tin - thư viện là hướng tới thống nhất cách thức mô tả, xử lý tài liệu, thống nhất các phương thức phục vụ và sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện để đạt được hiệu quả cao, giảm chi phí, rút ngắn thời gian,... đảm bảo lợi ích cho người dùng tin và người làm công tác thông tin - thư viện.

Bộ Tiêu chuẩn này bao gồm 4 phần. Phần 1 - các thuật ngữ chung của hoạt động thư viện, các phần sau sẽ gồm các thuật ngữ của từng lĩnh vực cụ thể.

10 tham luận và ý kiến của các nhà chuyên môn, các chuyên gia đã được trình bày tại hội nghị. Các tham luận đã tập trung thảo luận và góp ý cho bản dự thảo về các vấn đề:

Kết thúc Hội nghị, các ý kiến đều đồng tình về cấu trúc của dự thảo; các thuật ngữ cơ bản liên quan đến hoạt động của thư viện trong dự thảo đã bao quát được khá đầy đủ. Bên cạnh đó, còn có một số vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung, cũng như cần xem xét, chọn lọc hơn các thuật ngữ được đưa vào dự thảo tiêu chuẩn; cần chỉnh sửa chính xác một số thuật ngữ đã nêu trong dự thảo bằng tiếng Việt cũng như bằng tiếng Anh, tiếng Nga...

Hình ảnh cùng sự kiện:

8-30-hoi-nghi-tcvn-2

Bà Đinh Nguyễn Phương Thảo - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc Hội nghị

8-30-hoi-nghi-tcvn-3

Bà Phan Thị Kim Dung - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam đọc báo cáo đề dẫn Hội nghị

8-30-hoi-nghi-tcvn-5

Phần tham luận của chuyên gia thư viện Vũ Văn Sơn

8-30-hoi-nghi-tcvn-6

Tham luận của ThS. Bùi Xuân Đức - Giám đốc TV KHTH Tp. Hồ Chí Minh

8-30-hoi-nghi-tcvn-7

Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện phát biểu tại Hội nghị

8-30-hoi-nghi-tcvn-8

Bà Phạm Lệ Hương - Hội LEAF-VN phát biểu tại Hội nghị

8-30-hoi-nghi-tcvn-9

Ông Phùng Quang Minh - đại diện Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

_____________

Tin: Thanh Hà; Ảnh: Hùng Mạnh


Đọc thêm cùng chuyên mục: