Các Tiêu chuẩn Việt Nam do Thư viện Quốc gia Việt Nam xây dựng đã công bố

E-mail Print

CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THƯ VIỆN DO THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM XÂY DỰNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

-------------------------------

1. TCVN 10274:2013 "Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa chung"    
2. TCVN 10670:2014 "Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về Bổ sung và Biên mục"
 

3. TCVN 11280:2015 "Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về Tổ chức kho và Bảo quản tài liệu"   4. TCVN 11775:2016 "Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về Sản phẩm và Dịch vụ thư viện"

 
4. TCVN 12102:2017 (ISO 18626:2014) "Thông tin và tư liệu - Giao dịch mượn liên thư viện"    
   

 

-------------------------------------------------------------

Các đơn vị có nhu cầu sử dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN trên, xin liên hệ:

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

-------------------------------------------------------------


Đọc thêm cùng chuyên mục: