5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh - 5 bảo vật quốc gia

Print

Tên sách: 5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh - 5 bảo vật quốc gia: Sách chuyên khảo

Tác giả: Hoàng Chí Bảo

Thông tin xb: H. : Lý luận Chính trị, 2016

Mô tả vật lý: 291tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Sách chuyên khảo

Tác giả bổ sung: Trần Minh Tuyết

Trong di sản tư tưởng của Hồ Chí Minh có rất nhiều tác phẩm tiêu biểu, đánh dấu những sự kiện quan trong gắn liền với những bước ngoặt trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc 5 tác phẩm lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh – 5 di sản đã được công nhận là bảo vật quốc gia, gồm: Đường Kách mệnh, Nhật ký trong tù, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước và Di chúc. 5 tác phẩm tiêu biểu được xếp hạng bảo vật quốc gia cũng như toàn bộ di sản của Người đều tỏ rõ những tư tưởng, tình cảm, phương pháp, những trù tính cùng những hành động cách mạng… mà Người muốn thể hiện và trao quyền cho các thế hệ người Việt Nam, để tất cả cùng học tập và làm theo một các bền bỉ, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả.

Cuốn sách “5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh – 5 bảo vật quốc gia: Sách chuyên khảo” trình bày nội dung, giá trị, ý nghĩa của các bảo vật đó cũng như vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện qua các tác phẩm bảo vật này, cùng với mối liên hệ không tách rời với toàn bộ sự nghiệp và di sản của Người với thực tiễn đổi mới hiện nay. Cung cấp những tài liệu tham khảo, có ý nghĩa như một giáo trình cho những bạn đọc có nhu cầu học tập, nghiên cứu về đề tài Bác Hồ kính yêu của chúng ta.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-698987.html