HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRONG NƯỚC

Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 122/CTPH giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Giáo dục và Đào tạo

E-mail Print

altNgày 5/12/2018 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm Chương trình phối hợp công tác số 122/CTPH-BVHTTDL-BGDĐT ngày 15/01/2016 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tổng kết, đánh giá các kết quả đã đạt được và những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. Tại Hội nghị, các đại biểu đều ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của Chương trình 122, tuy nhiên cũng còn những khó khăn, hạn chế gặp phải khi thực hiện Chương trình như: sự phối hợp giữa các trường học với thư viện còn chưa nhịp nhàng, đường sá xa xôi, kinh phí thực hiện chương trình, xe phục vụ lưu động chưa có…

Đọc chi tiết...
 

Khánh thành Thư viện và Nhà truyền thống quận Thanh Khê, Đà Nẵng

E-mail Print

altNằm trong chuỗi sự kiện các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 50 năm Chiến công Mẹ Nhu và 7 Dũng sĩ Thanh Khê, sáng 5/12/2018, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động Thư viện quận Thanh Khê và Nhà truyền thống. Với mục tiêu góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo môi trường thân thiện, bền vững, nhân văn trên các lĩnh vực, góp phần phát triển văn hóa đọc và là địa chỉ tìm hiểu truyền thống yêu nước trên địa bàn, Thư viện Quận Thanh Khê sẽ là một điểm sáng văn hóa trên địa bàn, góp phần phát triển văn hóa đọc của quận Thanh Khê nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung…

Đọc chi tiết...
 

Hội nghị Tổng kết 05 năm triển khai Chương trình phối hợp công tác số 430/CTr.-BVHTTDL-BTTTT trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2013-2020.

E-mail Print

altNgày 29/11/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm triển khai Chương trình phối hợp công tác số 430/CTr.-BVHTTDL-BTTTT giữa Bộ VHTTDL và TTTT trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã (BĐVHX) giai đoạn 2013-2020.

Mục tiêu của Chương trình phối hợp là nhằm phát huy nguồn lực hiện có của hai Ngành để tăng cường tổ chức các hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm BĐVHX, phát triển điểm BĐVHX trở thành điểm cung cấp thông tin, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin, văn hóa, giải trí của cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thiết thực phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ…

Đọc chi tiết...
 

Thư viện tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Công tác luân chuyển năm 2018

E-mail Print

altSáng 15/11/2018, Thư viện tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị Công tác luân chuyển năm 2018. Hội nghị đã nghe báo cáo những kết quả đạt được của công tác luân chuyển sách xuống cơ sở và tập trung thảo luận các vấn đề về kinh nghiệm trong công tác phát triển thư viện, tủ sách và luân chuyển sách về cơ sở; những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác luân chuyển sách về cơ sở; tăng cường và mở rộng luân chuyển tài liệu về tất cả các thư viện huyện, thành phố và thị xã trên địa bàn Tỉnh; tiếp tục duy trì phối hợp tốt với các ngành đơn vị nhằm phát triển bền vững phong trào đọc trong cộng đồng.

Đọc chi tiết...
 

Hội thảo “Phát triển thư viện điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0”

E-mail Print

altSáng 9/11/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo “Phát triển thư viện điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0”. Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng và xu thế phát triển thư viện điện tử ở Việt Nam hiện nay; xác định vai trò của khoa học công nghệ và những cơ hội, thách thức đặt ra đối với ngành thư viện; việc xây dựng bộ sưu tập các tài liệu số, tài liệu đa phương tiện, xây dựng các chính sách để xử lý, quản lý, chia sẻ và sử dụng dữ liệu đáp ứng các yêu cầu của người dùng, thích ứng với xu thế phát triển chung của cách mạng công nghiệp 4.0.

Đọc chi tiết...
 
Page 7 of 40