Thủ tục làm thẻ

Print

 1. Đối tượng được cấp thẻ đọc:

2. Điều kiện làm thẻ trong thư viện:

 3. Thời gian nhận lại thẻ đọc:

4. Lệ phí: (Áp dụng cho cả việc cấp thẻ mới và đổi thẻ đã hết hạn):

5. Những trường hợp được miễn lệ phí làm thẻ thư viện:

6. Thời gian làm việc:

7. Liên hệ trực tiếp bộ phận cấp thẻ:

duong-ke