Nội quy Phòng đọc dành cho Nhà nghiên cứu và Doanh nhân

Print
NỘI QUY
Phòng đọc dành cho Nhà nghiên cứu và Doanh nhân
1. Đối t­ượng phục vụ
- Phục vụ các Nhà nghiên cứu và Doanh nhân;
- Sử dụng thẻ đọc tự nguyện (thẻ màu vàng):
2. Trách nhiệm và quyền lợi của bạn đọc
* Trách nhiệm:
* Quyền lợi:
                  + Dịch vụ hỏi đáp;
                  + Phục vụ mọi yêu cầu về thông tin thư viện hiện có;
                  + Dịch vụ cung cấp thông tin cho những đề tài cụ thể theo yêu cầu;
                  + Báo - tạp chí hàng ngày đọc thư­ giãn;
                  + Sách tra cứu, chuyên khảo... tự chọn;
                  + Internet - Wifi;
                  + Nước uống nóng, lạnh tại phòng;
                  + CSDL toàn văn do thư viện tạo lập: [xem thêm]
                                _ Bộ sưu tập số: Hán - Nôm cổ;
                                _ Bộ sưu tập số: Đông Dương;
                                _ Bộ sưu tập số: Thăng Long - Hà Nội;
                                _ Bộ sưu tập số: Luận án tiến sĩ;
                  + CSDL thư viện mua quyền truy cập: [xem thêm]
                                _ CSDL toàn văn từ bên ngoài:
                                _ CSDL Keesing: CSDL báo;
                                _ CSDL Proquest: CSDL báo, tạp chí, luận văn;
                                _CSDL Igroup Publishing
                                _CSDL SAGE Journals
                                _CSDL SAGE Research Methods
                                _ CSDL Wilson: CSDL bài trớch tạp chớ chuyờn ngành;
                                _ CSDL sách Châu Âu (EBM): về thương mại quốc tế;
                                _ CSDL về Việt Nam: đĩa mềm, CD, DVD,…
* Các dịch vụ phải trả phí
                  + Dịch vụ đưa, fax thông tin tới tận nơi theo yêu cầu;
                  + Dịch vụ in, scan, photocopy tài liệu;
                  + Dịch vụ dịch thuật;
                  + Dịch vụ cafê, trà.
* Phòng đọc doanh nhân còn là nơi các doanh nhân gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm - tổ chức các buổi tọa đàm nhỏ theo yêu cầu.
3. Trách nhiệm của thủ thư: