01038000000000301000450000100140000000200280001400500080004200700280005000400190 00780080018000970090011001150100005001260110021001310150041001520820006001930160 00300199013000700202014001600209026001100225026000700236181000600243019000500249 019000800254020002000262020000800282020001100290021043500301#Singer, Blair#Lm c h ging ni trong u#Trn L#Blair Singer ; Trn L dch#Ti bn ln th 13#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a250tr. : nh^b20cm#Tn sch ting Anh: Little voice mastery#158.1#XH#360940#^a66000^b2000b#VV16.05134#360940#L104C#Vi?t#Dch M#Tm l hc ng dng#Cm xc#Thnh cng#Cun sch gip bn ginh ly s kim s ot v qun l thnh cng ging ni trong u bn; nhn thc gi tr ca bn th n, vt qua s chn ch thc hin c m ca bn; xy dng s t tin lu bn v mnh m; gii php cho nguyn nhn khin mi ngi tht bi. Gii thiu 21 k th ut thc t m bn c th p dng trong khong 30 giy thay i quan im ca mnh, kim sot ging ni ang tranh ginh s kim sot chnh con ngi bn## 01218000000000361000450000100110000000200220001100300400003300500140007300700310 00870040018001180080018001360090011001540100005001650110015001700120028001850150 04700213082001200260016000300272013000700275014001600282026001100298026001100309 02600070032018100060032701900050033301900080033802000200034602000170036602000200 0383020001000403020001900413021042400432#Plate, Tom#i thoi vi Thaksin#ng tr m dn tu Thi bc bch i mnh#L Thu Giang#Tom Plate ; L Thu Giang dch#T i bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a290tr.^b21cm#Nhng ngi kh ng l Chu #Tn sch ting Anh: Conversations with Thaksin#959.3044092#XH#3609 41#^a95000^b1000b#VV16.05136#VV16.05135#360941#452T#Vi?t#Dch M#Quan im ch nh tr#Quan im x hi#Hot ng chnh tr#Th tng#Thaksin Shinawatra#K li nhng vinh quang, s phn bi m Thaksin gp phi trn chnh trng, nhng tm t ca ng v vn xa i gim ngho, v vn ha chnh tr bo lc, v tng l ai nn dn ch Chu v c vic v sao ng li thch thua khi chi gn. Nh b o M Tom Plate m t hnh nh ca mt ng trm vin thng - ngi iu hn h quc gia nh mt v tng gim c mi cho n khi b nhng chic xe tng o c hnh ngng ng## 01023000000000325000450000100160000000200280001600300670004400500100011100500200 01210070052001410040019001930080018002120090011002300100005002410110015002460150 03600261082000800297016000300305013000700308014001700315026000700332026001100339 18100060035001900050035601900050036102000190036602000080038502000200039302102840 0413#Ferrazzi, Keith#ng bao gi i n mt mnh#V nhng b mt dn n thnh c ng, thng qua xy dng mi quan h#Raz, Tahl#Trn Th Ngn Tuyn#Keith Ferrazzi , Tahl Raz ; Trn Th Ngn Tuyn dch#Ti bn ln th 21#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2016#^a387tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Never eat alone#658.409#KT#360942# ^a95000^b10000b#360942#VV16.05137#556B#Vi?t#Dch#Qun l kinh doanh#C nhn#B quyt thnh cng#Trnh by phng php kt ni da trn nn tng s rng lng, gip bn mnh kt ni vi nhng ngi bn khc, thit lp mi quan h trn t h gii, cch x tr khi b t chi, cch vt qua ngi gi ca... to nn t hnh cng trong t vn, tip th bn hng v trong kinh doanh## 00814000000000313000450000100100000000200220001000500190003200700350005100400180 00860080018001040090011001220100005001330110026001380150095001640820008002590160 00300267013000700270014001700277026001100294026001100305026000700316181000700323 019000500330019000800335020001900343020000800362020000900370021012100379#Roam, D an#Ch cn mu khn giy#Nguyn Thanh Huyn#Dan Roam ; Nguyn Thanh Huyn dch#T i bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a387tr. : minh ho^b21cm#Tn sch ting Anh: The back of the napkin : Solving problems and sellings ideas wi th pictures#658.403#KT#360943#^a138000^b1000b#VV16.05139#VV16.05138#360943#CH30 0C#Vi?t#Dch M#Qun l kinh doanh# tng#Sng to#Cung cp nhng cu hi m c c doanh nhn nn t t ra cho mnh khi h mun th hin mt tng bng hnh nh trc quan## 00497000000000265000450000100100000000200220001000700100003200800180004200900110 00600100005000710110015000760150034000910820010001250160003001350130007001380140 01600145026001100161026001100172026000700183181000600190019000500196020001700201 020000400218020000900222#Cm Thch#Vng trng Trung Bn#Cm Thch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a107tr.^b20cm#Tn tht tc gi: Hong Cm Thch#895.92214# VH#360944#^a45000^b2000b#VV16.05141#VV16.05140#360944#V122T#Vi?t#Vn hc hin i#Th#Vn xui## 00824000000000325000450000100200000000200170002000500100003700500200004700700360 00670040019001030080018001220090011001400100005001510110025001560150038001810220 03300219022000400252082000800256016000300264013000700267014001600274026000700290 02600110029718100060030801900050031401900050031902000180032402000180034202101380 0360#Kiyosaki, Robert T.#Dy con lm giu#Thin Kim#Kiyosaki, Robert T.#Robert T . Kiyosaki ; Thin Kim dch#Ti bn ln th 41#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016 #^a193tr. : hnh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Rich dad poor dad# khng c tin vn to ra tin#T.1#332.024#XH#360945#^a52000^b5000b#360945#VV16.05142#D112C#V i?t#Dch#Ti chnh c nhn#B quyt lm giu#Nu ln su bi hc c bn dy cho con ci v cch qun l tin bc v quan im gio dc k nng ti chnh cho hc sinh trong trng hc## 00539000000000277000450000100130000000200120001300500110002500700300003600800180 00660090011000840100005000950110015001000150035001150820007001500160003001570130 00700160014001600167026001100183026001100194026000700205181000600212019000500218 019000900223020001700232020001200249#Maryon, Kate#Di ngn h#Qunh Trm#Kate Ma ryon ; Qunh Trm dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a263tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: A sea of stars#823.92#VH#360946#^a74000^b2000b#VV16.05144#VV16.0514 3#360946#D103N#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 01067000000000313000450000100130000000200260001300300670003900500240010600700430 01300040019001730080018001920090011002100100005002210110025002260150036002510820 00600287016000300293013000700296014001600303026001100319026000700330181000700337 019000500344019000800349020002000357020001000377020002000387021034600407#Cruz, C amilo#Ngy xa c mt con b...#Cu chuyn ng ngn s to bc t ph cho cuc sng ca chng ta#Nguyn Hong Yn Phng#Camilo Cruz ; Nguyn Hong Yn Phng dch#Ti bn ln th 13#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a147tr. : hnh v^b2 0cm#Tn sch ting Anh: Once upon a cow#158.1#XH#360947#^a46000^b4000b#VV16.051 45#360947#NG112X#Vi?t#Dch M#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng# Thng qua cu chuyn ng ngn v mt con b, tc gi a ra mt nhn quan mi nhn li nhng li bin bch, nhng l l bo cha, nhng ni s hi v nhng n im tin hn hp vn hnh thnh trong u mt cch v thc ca mi ngi, ng th i khuyn khch nim tin vo kh nng bn thn c th vt ln hon cnh v t hnh cng trong cuc sng## 00771000000000313000450000100170000000200130001700500150003000700380004500400190 00830080018001020090011001200100005001310110031001360120016001670150033001830820 00600216016000300222013000700225014001600232026000700248026001100255181000600266 019000500272019000500277020002000282020000800302020001000310021013700320#Lim, Bi lli P. S.#Dm tht bi#Trn Ho Nhin#Billi P. S. Lim ; Trn Ho Nhin dch#Ti bn ln th 21#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a202tr. : nh, tranh v^b21cm# T duy thng#Tn sch ting Anh: Dare to fail#650.1#KT#360948#^a49000^b2000b #360948#VV16.05146#D104T#Vi?t#Dch#B quyt thnh cng#C nhn#Cuc sng#K li nhng cu chuyn ca nhng ngi tng tht bi trong cuc sng nhng bit n g ln v tm c thnh cng t nhng tht bi ## 00983000000000313000450000100120000000200250001200300290003700500240006600700420 00900040018001320080018001500090011001680100005001790110026001840150074002100820 00800284016000300292013000700295014001600302026001100318026001100329026000700340 181000600347019000500353019000800358020001100366020001900377021027300396#Failla, Don#45 giy to nn thay i#Thu hiu tip th mng li#Nguyn Hong Yn Ph ng#Don Failla ; Nguyn Hong Yn Phng dch#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2016#^a188tr. : minh ho^b21cm#Tn sch ting Anh: The 45 second pre sentation that will change your life#658.872#KT#360949#^a64000^b3000b#VV16.0514 8#VV16.05147#360949#B454M#Vi?t#Dch M#Kinh doanh#Tip th mng li#Gii thiu v ngnh kinh doanh tip th mng li thng qua cc minh ho, gip ngi c hi u c bn cht ca tip th mng li v hng dn cch trnh by hiu qu v tip th mng li. Cch xy dng mt s nghip thnh cng bng m hnh kinh doa nh tip th mng li## 00414000000000241000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200100 00381810006000480010013000540020015000670030004000820070013000860080006000990090 01700105010000500122011001400127020001700141020000400158013000700162016000300169 #VV16.05149#360950#^a30000^b300b#Vi?t#895.92214#G117L#L Vit Xun#Gp li li ru#Th#L Vit Xun#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a62tr.^b21cm#Vn hc hin i#T h#360950#VH## 00809000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010014000650020034000790030016001130070014001290220 00400143008001800147009001100165010000500176011003000181021024800211020000800459 020000800467020000800475013000700483016000300490005001400493#VV16.05150#VV16.051 51#360951#^a65000^b1000b#Vi?t#915.9704#H107T#Trn Th Dng#Hnh trnh n cng tri cui t#Nht k l hnh#Trn Th Dng#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 6#^a257tr., 16tr. nh mu^b21cm#Ghi li nht k v cc chuyn i khm ph, thn g ngon v p, nt hp dn ca t nc, con ngi Vit Nam; gii thiu mt s thng cnh Canada, Trung Quc; trn tr ca tc gi v qun l, bo tn di sn v pht trin du lch cc a phng#Du lch#L hnh#Nht k#360951#XH#Trn T h Dng## 00857000000000349000450000100160000000200270001600500110004300700330005400400180 00870080018001050090011001230100005001340110026001390120018001650150064001830820 00800247016000300255013000700258014001600265026001100281026001100292026000700303 18100060031001900050031601900050032102000080032602000100033402000150034402000150 0359020001700374021011600391#Goldsmith, Mike#Einstein v v tr gin n#V Minh T#Mike Goldsmith ; V Minh T dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2016#^a194tr. : tranh v^b20cm#Ni danh vang di#Tn sch ting Anh: Albert E instein and his inflatable universe#530.092#TN#360952#^a54000^b1500b#VV16.05153 #VV16.05152#360952#E201V#Vi?t#Dch#Tiu s#S nghip#Nh vt l hc#Sch thiu n hi#Einstein, Albert#Gii thiu v tiu s, s nghip ca Albert Einstein - nh b c hc thin ti vi thuyt Tng i v V tr gin n## 01013000000000337000450000100160000000200320001600500110004800700330005900400180 00920080018001100090011001280100005001390110026001440120018001700150082001880820 00700270016000300277013000700280014001600287026001100303026001100314026000700325 18100060033201900050033801900050034302000130034802000100036102000100037102000150 0381021027900396#Goldsmith, Mike#Darwin v cc nh khoa hc khc#V Minh T#Mike Goldsmith ; V Minh T dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016 #^a193tr. : tranh v^b20cm#Ni danh vang di#Tn sch ting Anh: Horribly famous : Darwin and other seriously super scientists#509.22#TN#360953#^a54000^b1500b# VV16.05155#VV16.05154#360953#D109V#Vi?t#Dch#Nh khoa hc#S nghip#Pht minh#S ch thiu nhi#Gii thiu v cuc i ca nhng nh khoa hc ni ting cng nhng khm ph v th nghim ly k ca h nh: Charles Darwin v nhng qui vt huyn b, Aristotle v cc sinh vt mt trng, Galileo Galilei v h mt tri b n c a ng, Isaac Newton v nh lut vn vt hp dn...## 00804000000000349000450000100170000000200220001700500110003900700340005000400180 00840080018001020090011001200100005001310110026001360120018001620150049001800820 00800229016000300237013000700240014001600247026001100263026001100274026000700285 18100060029201900050029801900050030302000080030802000100031602000150032602000150 0341020001400356021008400370#Poskitt, Kjartan#Newton v qu to ri#V Minh T#K jartan Poskitt ; V Minh T dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2016#^a194tr. : tranh v^b20cm#Ni danh vang di#Tn sch ting Anh: Newton and his falling apple#530.092#TN#360954#^a54000^b1500b#VV16.05157#VV16.05156#360954 #N207V#Vi?t#Dch#Tiu s#S nghip#Nh vt l hc#Sch thiu nhi#Isaac, Newton#G ii thiu v tiu s, s nghip ca nh bc hc thin ti ngi Anh - Isaac Newt on## 00862000000000325000450000100170000000200180001700300470003500500080008200500150 00900070048001050040019001530080018001720090011001900100005002010110026002060150 04400232082000600276016000300282013000700285014001600292026001100308026001100319 02600070033018100060033701900050034301900080034802000110035602000080036702101610 0375#Hawking, Stephen#Lc s thi gian#Cp nht v b sung nhn k nim ln in th 10#Cao Chi#Phm Vn Thiu#Stephen Hawking ; Dch: Cao Chi, Phm Vn Thiu#T i bn ln th 11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a284tr. : tranh v^b20cm#Tn sch ting Anh: A brief history of time#523.1#TN#360955#^a75000^b1500b#VV16.05 159#VV16.05158#360955#L557S#Vi?t#Dch M#V tr hc#Lch s#Gii thch cc giai on lch s ca ton b v tr t lc thot thai trong mt v n ln dn n c c l en v cc trng thi quan st c hin nay ca v tr## 00835000000000313000450000100170000000200160001700500110003300700340004400400180 00780080018000960090011001140100005001250110031001300150037001610820008001980160 00300206013000700209014001600216026001100232026000700243026001100250181000600261 019000500267019000800272020000800280020001000288020001500298021020800313#Hawking , Stephen#Lc s i ti#V Ngc T#Stephen Hawking ; V Ngc T dch#Ti bn l n th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a138tr. : nh, tranh v^b20cm#Tn s ch ting Anh: My brief history#530.092#TN#360956#^a47000^b1500b#VV16.05161#3609 56#VV16.05160#L557S#Vi?t#Dch M#Tiu s#S nghip#Hawking, S. W.#Vit v cuc i thc ca nh vt l hc, nh v tr hc Stephen Hawking t khi nin thiu cho n giai on ng tr nn ni ting khp th gii cng nh qu trnh tin b v t duy khoa hc ca bn thn ng## 00567000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010013000640020039000770070036001160050017001520040 01800169008001800187009001100205010000500216011002600221020001700247020001000264 013000700274016000300281019000500284#VV16.05163#VV16.05162#360957#^a77000^b1000 b#Vi?t#823.914#M558C#Cox, Michael#10 cu chuyn ma hay nht mi thi i#Michael Cox ; Nguyn Tun Vit dch#Nguyn Tun Vit#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2015#^a244tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ma#360957#VH #Dch## 00891000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810007000570010019000640020025000830070024001080220004001320220 04700136004001800183008001800201009001100219010000500230011003100235021027100266 020000600537016000300543020001700546013000700563005001900570#VV16.05164#VV16.051 65#360958#^a37000^b1500b#Vi?t#001.94#TR431T#Nguyn Th Kim Anh#Trong thm su c a b n#Nguyn Th Kim Anh b.s.#T.2#B n cc nn vn ho trong lch s loi ng i#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a166tr. : nh, tranh v ^b20cm#Gii thiu nhng hin tng b n t ngn xa ca nhn loi xung quanh c c dn tc, ngn ng v nn vn minh, nhng kho tng b mt, ni s hi v hoi v ng ca con ngi, qui vt ni bin rng non cao, chuyn hn ma, hin tng u thai, li nguyn ca cc chc sc...#B n#XH#Hin tng b n#360958#Nguyn Th Kim Anh## 00828000000000337000450000100130000000200070001300500170002000500160003700700630 00530040018001160080018001340090011001520100005001630110026001680120017001940150 03400211082000700245016000300252013000700255014001600262026001100278026001100289 02600070030018100070030701900050031401900090031902000180032802000100034602000150 0356021011900371#Arnold, Nick#Th d#Saulles, Tony De#Trnh Huy Triu#Nick Arnol d ; Minh ho: Tony De Saulles ; Trnh Huy Triu dch#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a127tr. : tranh v^b20cm#Horrible Science#Tn sch ti ng Anh: Angry animals#591.65#TN#360959#^a27000^b1500b#VV16.05167#VV16.05166#360 959#TH500D#Vi?t#Dch Anh#ng vt hoang d#Th hoang#Sch thiu nhi#Gii thiu v c im n ung v mi trng sng ca nhng sinh vt hung d: c mp, c su , rn c, voi, b rng...## 00852000000000349000450000100130000000200250001300500140003800500090005200700530 00610040018001140080018001320090011001500100005001610110026001660120019001920150 03800211082000400249016000300253013000700256014001600263026001100279026001100290 02600070030118100070030801900050031501900090032002000080032902000080033702000150 0345020000900360021013300369#Deary, Terry#Ngi Hy Lp huyn thoi#Brown, Martin #Kiu Hoa#Terry Deary ; Minh ho: Martin Brown ; Kiu Hoa dch#Ti bn ln th 5 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a128tr. : tranh v^b20cm#Horrible Histories# Tn sch ting Anh: The groovy Greeks#938#XH#360960#^a40000^b1500b#VV16.05169#V V16.05168#360960#NG558H#Vi?t#Dch Anh#Lch s#Vn ho#Sch thiu nhi#Vn minh#Nh ng cu chuyn, huyn thoi v ngi Hy Lp c i v mt s iu l th v cuc sng cng nh nn vn ho c xa ca ngi Hy Lp## 00825000000000337000450000100150000000200230001500500170003800500120005500700610 00670040018001280080018001460090011001640100005001750110026001800120019002060150 04900225082000700274016000300281013000700284014001600291026001100307026000700318 02600110032518100070033601900050034301900090034802000110035702000210036802000150 0389021008300404#Oliver, Martin#Khng long khng khnh#Postgate, Daniel#Khanh Kh anh#Martin Oliver ; Minh ho: Daniel Postgate ; Khanh Khanh dch#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a131tr. : tranh v^b20cm#Horrible Knowledg e#Tn sch ting Anh: The knowledge-dead dinosaurs#567.91#TN#360961#^a28000^b15 00b#VV16.05170#360961#VV16.05171#KH513L#Vi?t#Dch Anh#Khng long#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Gii thiu nhng cu chuyn v loi khng long, ngun gc v s bin mt ca chng## 00818000000000337000450000100140000000200150001400500150002900500160004400700620 00600040018001220080018001400090011001580100005001690110026001740120019002000150 03600219082000800255016000300263013000700266014001600273026001100289026000700300 02600110030718100060031801900050032401900090032902000080033802000210034602000150 0367021009800382#Ganeri, Anita#B bin bi b#Phillips, Mike#Trnh Huy Triu#Ani ta Ganeri ; Minh ho: Mike Phillips ; Trnh Huy Triu dch#Ti bn ln th 4#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a125tr. : tranh v^b20cm#Horrible Geography#Tn sch ting Anh: Cracking coasts#551.457#TN#360962#^a27000^b1500b#VV16.05172#360 962#VV16.05173#B460B#Vi?t#Dch Anh#B bin#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#N hng cu chuyn v b mt ca bin c, thin tai v nhng tc ng ca con ngi i vi bin c## 00879000000000337000450000100130000000200420001300500170005500500120007200700590 00840040018001430080018001610090011001790100005001900110026001950120017002210150 05200238082000400290016000300294013000700297014001600304026000700320026001100327 02600110033818100060034901900050035501900090036002000070036902000210037602000150 0397021012900412#Arnold, Nick#Vt l - Cu chuyn ca nhng lc b him#Saulles, Tony De#Khanh Khanh#Nick Arnold ; Minh ho: Tony De Saulles ; Khanh Khanh dch# Ti bn ln th 7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a169tr. : tranh v^b20cm#Ho rrible Science#Tn sch ting Anh: Horrible Science - Fatal forces#530#TN#360963 #^a35000^b1500b#360963#VV16.05175#VV16.05174#V124L#Vi?t#Dch Anh#Vt l#Khoa h c thng thc#Sch thiu nhi#Gm nhng kin thc khoa hc thng thc v vt l: tc , lc hp dn, p sut p, ma st, ko cng v ko gin, lc ny...## 00911000000000349000450000100130000000200360001300500170004900500120006600700590 00780040018001370080018001550090011001730100005001840110032001890120017002210150 04700238082000400285016000300289013000700292014001600299026001100315026001100326 02600070033718100060034401900050035001900090035502000130036402000120037702000140 0389020001500403021014300418#Arnold, Nick#C th chng ta mt th gii k th#Sa ulles, Tony De#Khanh Khanh#Nick Arnold ; Minh ho: Tony De Saulles ; Khanh Khanh dch#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a159tr. : tranh v, b ng^b20cm#Horrible Science#Tn sch ting Anh: Blood, Bones and Body bits#612#KT #360964#^a30000^b1500b#VV16.05177#VV16.05176#360964#C460T#Vi?t#Dch Anh#C th ngi#Sinh l hc#Gii phu hc#Sch thiu nhi#Gii thiu nhng minh ho l th v c th ngi, nhm cung cp cho bn nhng kin thc c bn v su rng v cc c quan b phn trong c th## 00796000000000337000450000100130000000200140001300500140002700500150004100700590 00560040018001150080018001330090011001510100005001620110032001670120019001990150 04300218082000700261016000300268013000700271014001600278026001100294026001100305 02600070031618100070032301900050033001900090033502000080034402000150035202000150 0367021007600382#Deary, Terry#Thi trung c#Brown, Martin#Trnh Huy Ninh#Terry D eary ; Minh ho: Martin Brown ; Trnh Huy Ninh dch#Ti bn ln th 5#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2016#^a127tr. : tranh v, bng^b20cm#Horrible Histories#Tn s ch ting Anh: The measly middle ages#909.07#XH#360965#^a27000^b1500b#VV16.0517 9#VV16.05178#360965#TH462T#Vi?t#Dch Anh#Lch s#Thi trung i#Sch thiu nhi#G ii thiu lch s thi trung c: ngi dn, bnh tt, n v tn gio...## 00824000000000337000450000100130000000200200001300500170003300500150005000700620 00650040018001270080018001450090011001630100005001740110032001790120017002110150 03000228082000600258016000300264013000700267014001600274026001100290026001100301 02600070031218100060031901900050032501900090033002000100033902000210034902000150 0370021010100385#Arnold, Nick#Cn trng gm ghic#Saulles, Tony de#Trnh Huy Nin h#Nick Arnold ; Minh ho: Tony de Saulles ; Trnh Huy Ninh dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a130tr. : tranh v, bng^b20cm#Horrible Sci ence#Tn sch ting Anh: Ugly bugs#595.7#TN#360966#^a45000^b1500b#VV16.05181#VV 16.05180#360966#C454T#Vi?t#Dch Anh#Cn trng#Khoa hc thng thc#Sch thiu nh i#Gii thiu c im sinh hc ca mt s loi cn trng nh: giun, c sn, b c nh cng, kin, ong...## 00830000000000337000450000100140000000200200001400500150003400700350004900400180 00840080018001020090011001200100005001310110026001360120019001620150056001810820 00800237016000300245013000700248014001600255026001100271026001100282026000700293 18100060030001900050030601900090031102000050032002000100032502000100033502000150 0345021013200360#Ganeri, Anita#Sng ngi xng xnh#Trnh Huy Ninh#Anita Ganeri ; Trnh Huy Ninh dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a157tr . : tranh v^b20cm#Horrible Geography#Tn sch ting Anh: Horrible geography - R anging rivers#551.483#TN#360967#^a33000^b1500b#VV16.05183#VV16.05182#360967#S45 5N#Vi?t#Dch Anh#Sng#Thc nc#Thm him#Sch thiu nhi#Gii thiu nhng cuc t hm him khm ph nhng dng sng, nhng thc nc ln v cao nht th gii v h c cch tn ti trong l lt## 00776000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010012000670020025000790030024001040070012001280080 01800140009001100158010000500169011002100174021019900195020000900394020001500403 020000800418020000800426020000800434020001000442013000700452016000300459#VV16.05 184#VV16.05185#360968#^a80000^b2000b#Vi?t#371.100922#T550B#Trn Hu T#T bc g ing n vn n#Chn dung 25 ngi thy#Trn Hu T#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2016#^a321tr. : nh^b20cm#Gii thiu tm tt v nhn thn, s nghip, khi qu t nhng cng hin, tc phm tiu biu ca 25 ngi thy c cng v trn bc g ing v vn n: Trng Vnh K, Dng Qung Hm, ng Thai Mai...#Nh gio#Nh nghin cu#Nh th#Nh vn#Tiu s#S nghip#360968#XH## 00450000000000241000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200120 00401810007000520010015000590020016000740070015000900040018001050080018001230090 01100141010000500152011001500157020001700172020000900189013000700198016000300205 #VV16.05186#360969#^a75000^b10000b#Vi?t#895.9228408#TR254#Tony Bui Sng#Trn ng bng#Tony Bui Sng#Ti bn ln th 7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a 301tr.^b21cm#Vn hc hin i#Bi vit#360969#VH## 01013000000000313000450000100140000000200280001400300650004200500150010700700350 01220040019001570080018001760090011001940100005002050110031002100150091002410820 00600332016000300338013000700341014001600348026000700364026001100371181000600382 019000500388019000900393020002000402020001000422020002000432021024700452#Koch, R ichard#Sng theo phng thc 80/20#Bt cng vic, bt u phin, thm thnh cng, thm nim vui sng#Hunh Tin t#Richard Koch ; Hunh Tin t dch#Ti bn l n th 14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a228tr. : hnh v, bng^b21cm#Tn s ch ting Anh: Living the 80/20 way : Work less, worry less, succeed more, enjoy more#158.1#XH#360970#^a50000^b1500b#360970#VV16.05187#S455T#Vi?t#Dch Anh#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Gii thiu cch tp trung vo mt s iu quan trng trong cuc sng, cng vic theo phng thc 80/20 thnh cn g v ti chnh, mi quan h, c cuc sng tt p v gin d s gip bn pht tr in k hoch hnh ng c nhn thay i cuc i## 01079000000000349000450000100140000000200160001400300570003000500100008700500080 00970070040001050040019001450080018001640090011001820100005001930110015001980150 08800213082000800301016000300309013000700312014001600319026001100335026000700346 18100060035301900050035901900090036402000080037302000110038102000100039202000200 0402021022100422021008600643#Koch, Richard#Con ngi 80/20#Chn yu t ct li c a thnh cng 80/20 trong cng vic#Thin Kim#Anh Thy#Richard Koch ; Dch: Thin Kim, Anh Thy#Ti bn ln th 10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a267tr.^b21c m#Tn sch ting Anh: The 80/20 Individual : The nine essentials of 80/20 succes s at work#658.409#KT#360971#^a55000^b1000b#VV16.05188#360971#C430N#Vi?t#Dch An h#Qun l#Kinh doanh#iu hnh#B quyt thnh cng#Gm nhng v d thc t gip bn khm ph kh nng ca c nhn mnh, nhn nh nhng tng tt nht cho doa nh nghip ca bn cng chn yu t ct li thnh cng trong cng vic theo ph ng thc 80/20 nh: s dng 20# sng to nht ca bn, sinh si v bin i nh ng tng ln, tm kim li nhun...## 00962000000000337000450000100240000000200310002400500160005500500140007100500200 00850070080001050040018001850080018002030090011002210100005002320110015002370150 05200252082000600304016000300310013000700313014001600320026001100336026000700347 02600110035418100070036501900050037201900050037702000200038202000100040202000200 0412021019200432#Christensen, Clayton M.#Thc o no cho cuc i bn?#Allworth , James#Dillon, Karen#Trn Th Ngn Tuyn#Clayton M. Christensen, James Allworth , Karen Dillon ; Trn Th Ngn Tuyn dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2016#^a252tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: How will you measure your life? #158.1#XH#360972#^a60000^b1000b#VV16.05189#360972#VV16.05190#TH557#Vi?t#Dch#T m l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Phn tch yu t tm l cng ch ia s kinh nghim ca tc gi v nhng vn trong cuc sng, cng vic, cc m i quan h gip cho bn c nhn nhn v t rt ra cho mnh nhng bi hc qu gi ## 00787000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560020047000620070042001090050012001510050011001630040 01800174008001800192009001100210010000500221011002600226021019700252020002300449 020001000472013000700482016000300489019000500492#VV16.05192#VV16.05191#360973#^a 80000^b1500b#Vi?t#158.7#H103L#Hi lng trong cng vic bt u t chnh mnh#Tu yn chn: Xun Nguyn ; Kim Nhng dch#Xun Nguyn#Kim Nhng#Ti bn ln th 2 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a312tr. : tranh v^b21cm#Chia s nhng b qu yt gip bn thy hi lng hn trong cng vic v trong cuc sng, d dng vt qua nhng kh khn, tr ngi tr thnh mt ngi hnh phc trong nhiu kha c nh ca cuc sng#Tm l hc ngh nghip#Cng vic#360973#XH#Dch## 00817000000000325000450000100160000000200190001600500140003500700360004900400180 00850080018001030090011001210100005001320110015001370120017001520150060001690820 00600229016000300235013000700238014001700245026001100262026001100273026000700284 18100070029101900050029801900080030302000080031102000100031902000080032902101540 0337#Sandel, Michael#Phi tri ng sai#H c Phng#Michael Sandel ; H c Ph ng dch#Ti bn ln th 7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a401tr.^b20cm#Cn h ca m rng#Tn sch ting Anh: Justice : What's the right thing to do?#172.2# XH#360974#^a125000^b1500b#VV16.05194#VV16.05193#360974#PH103T#Vi?t#Dch M#o c#Chnh tr#Cng l#Trnh by nhng trit l o c chnh tr thng qua vic nh gi nhng vn cng l gy nhiu tranh ci v con ngi, chin tranh, ph c li x hi...## 00779000000000313000450000100150000000200200001500500190003500700400005400400190 00940080018001130090011001310100005001420110015001470150041001620820006002030160 00300209013000700212014001700219026000700236026001100243026001100254181000800265 019000500273019000800278020001900286020000900305020002000314021013100334#Greene, Robert#Ngh thut quyn r#Nguyn Th Kim Anh#Robert Greene ; Nguyn Th Kim An h dch#Ti bn ln th 10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a639tr.^b24cm#Tn s ch ting Anh: The art of seduction#306.7#XH#360975#^a195000^b1500b#360975#VV16 .05195#VV16.05196#NGH250T#Vi?t#Dch M#Gio dc gii tnh#Tnh dc#Ngh thut qu yn r#Gii thiu v ngh thut quyn r, mu ngi quyn r v hng dn 24 b c ca qu trnh quyn r nhm thuyt phc c ngi khc## 00784000000000277000450000100150000000200340001500700140004900400180006300800180 00810090011000990100005001100110026001150820011001410160003001520130007001550140 01700162026001100179026001100190026000700201181000600208019000500214020001700219 020001700236020001500253021023800268#Trn Thi Bnh#V Nguyn Gip - Ho kh tr m nm#Trn Thi Bn#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a472tr. : minh ho^b23cm#959.704092#XH#360976#^a160000^b1000b#VV16.05198#VV16.05197#36 0976#V400N#Vi?t#Lch s hin i#Nhn vt lch s#V Nguyn Gip#Gii thiu lch s ca nc Vit Nam hin i qua chn dung mt con ngi to bng ln c ha i th k, bao gm 101 mc v nhng hnh nh t liu qu gi khc ho hnh tr nh, thng tinh l th v cuc i ca i tng V Nguyn Gip## 00709000000000277000450000100100000000200120001000300630002200500480008500700800 01330040018002130080023002310090035002540100005002890110032002940820010003260160 00300336013000700339014001700346026001100363026001100374026000700385181000700392 019000500399020001600404020001100420#Nguyn Du#Truyn Kiu#n bn c bit k ni m 250 nm nm sinh i thi ho Nguyn Du#Ban Vn bn Truyn Kiu - Hi Kiu hc Vit Nam#Nguyn Du ; Ban Vn bn Truyn Kiu - Hi Kiu hc Vit Nam hiu kho, ch gii#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh ; H.#^aNxb. Tr ; Hi Kiu hc Vi t Nam#2015#^aXXVI, 464tr. : tranh v^b24cm#895.92212#VH#360977#^a190000^b2000b# VV16.05200#VV16.05199#360977#TR527K#Vi?t#Vn hc cn i#Truyn Nm## 00968000000000361000450000100080000000200140000800300490002200500120007100700270 00830040018001100080018001280090011001460100005001570110026001620150084001880820 01000272016000300282013000700285014001700292026001100309026001100320026000700331 18100060033801900050034401900050034902000080035402000110036202000080037302000070 0381020001000388020001000398021019800408#Li Tana#X ng Trong#Lch s kinh t - x hi Vit Nam th k 17 - 18#Nguyn Ngh#Li Tana ; Nguyn Ngh dch#Ti bn l n th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a282tr. : minh ho^b23cm#Tn sch ti ng Anh: Nguyen Cochinchina, Southern Vietnam in 17th and 18th centuries#959.702 72#XH#360978#^a120000^b1000b#VV16.05202#VV16.05201#360978#X550#Vi?t#Dch#Lch s#ng Trong#Kinh t#X hi#Th k 17#Th k 18#Nghin cu v lch s v cc v n kinh t, x hi ca ng Trong (Min Nam, Vit Nam) th k 17 v 18. Bi c nh kinh t thng mi, h thng tin t, h thng thu, cuc sng... ca x ng Trong## 01030000000000337000450000100160000000200200001600301170003600500200015300700420 01730040019002150080018002340090011002520100005002630110015002680150040002830820 00700323016000300330013000700333014001700340026000700357026001100364026001100375 18100060038601900050039201900050039702000200040202000080042202000100043002000150 0440021023700455#Ferrazzi, Keith#Ai che lng cho bn#Chng trnh t ph nhm x y dng mi quan h su sc, tin cy gip kin to thnh cng v s khng bn tht bi#Trn Th Ngn Tuyn#Keith Ferrazzi ; Trn Th Ngn Tuyn dch#Ti bn ln th 13#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a421tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Who's got your back#650.13#KT#360979#^a100000^b2000b#360979#VV16.05203#VV16.052 04#A103C#Vi?t#Dch#B quyt thnh cng#C nhn#Cng vic#Quan h x hi#Tp hp nhng phng thc thay i hnh vi to nn s thnh cng trn th gii, lm nn tng cho s trng thnh v thay i c nhn, to ng lc ln hnh ng, gip b n xy dng mi quan h trong cng vic v t c nhng thnh cng## 00911000000000337000450000100170000000200330001700300310005000500200008100500090 01010070052001100040019001620080018001810090011001990100005002100110025002150150 04700240082000700287016000300294013000700297014001600304026001100320026001100331 02600070034218100060034901900050035501900050036002000200036502000110038502000090 0396021016800405#Trump, Donald J.#Ti sao chng ti mun bn giu?#Hai ngi gi u. Mt thng ip#Kiyosaki, Robert T.#L Tuyn#Donald J. Trump, Robert T. Kiyosa ki ; L Tuyn dch#Ti bn ln th 11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a425tr. : hnh v^b20cm#Tn sch ting Anh: Why we want you to be rich#650.12#KT#360980 #^a85000^b1500b#VV16.05205#VV16.05206#360980#T103S#Vi?t#Dch#B quyt thnh cn g#Kinh doanh#Lm giu#Chia s nhng bi hc v b quyt u t hiu qu trong ki nh doanh, xy dng t duy lm giu ng n t uc nhng thnh cng trong s nghip v qun l ti chnh## 00965000000000313000450000100150000000200230001500300610003800500130009900700340 01120040018001460080018001640090011001820100005001930110031001980150083002290820 00600312016000300318013000700321014001700328026001100345026001100356026000700367 181000600374019000500380019000800385020000900393020000800402021024100410#Kotler, Philip#Kotler bn v tip th#Lm th no to lp, ginh c, v thng lnh th trng#V Tin Phc#Philip Kotler ; V Tin Phc dch#Ti bn ln th 7#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a427tr. : hnh v, bng^b21cm#Tn sch ting Anh : Kotler on marketing : How to create, win, and dominate markets#658.8#KT#360981 #^a125000^b1500b#VV16.05208#VV16.05207#360981#K435B#Vi?t#Dch M#Tip th#Qun l#Gii thiu v chin lc, chin thut tip th ca Kotler, bao gm cc ni du ng: Xy dng doanh nghip c li thng qua tip th ng cp th gii, nhn din tip th v pht trin, lp k hoch v sp xp t chc tip th c hiu qu ...## 00900000000000325000450000100130000000200180001300300760003100500200010700700390 01270040019001660080018001850090034002030100005002370110031002420150034002730820 00600307016000300313013000700316014001600323026001100339026001100350026000700361 18100060036801900050037401900080037902000190038702000130040602000200041902101350 0439#Collins, Jim#T tt n v i#Ti sao mt s cng ty t bc nhy vt... cn cc cng ty khc th khng?#Trn Th Ngn Tuyn#Jim Collins ; Trn Th Ngn Tuyn dch#Ti bn ln th 17#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; T hp Gio dc Pac e#2016#^a441tr. : hnh v, bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Good to great#658.4#KT #360982#^a97000^b3000b#VV16.05210#VV16.05209#360982#T550T#Vi?t#Dch M#Qun l kinh doanh#Doanh nghip#B quyt thnh cng#a ra nhng thng ip cho con ng i t c s qun l v i, xy dng nn nhng t chc v i trong ngnh q un tr kinh doanh## 00913000000000325000450000100130000000200190001300500180003200500180005000500150 00680070072000830040018001550080018001730090034001910100005002250110031002300150 03600261082000800297016000300305013000700308014001700315026001100332026001100343 02600070035418100060036101900050036701900080037202000200038002000200040002101670 0420#Collins, Jim#V i do la chn#Hansen, Morten T.#Nguyn Dng Hiu#T Tn g Qunh#Jim Collins, Morten T. Hansen ; Dch: Nguyn Dng Hiu, T Tng Qunh# Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; T hp Gio dc Pace#2015#^a414 tr. : hnh v, bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Great by choice#658.409#KT#360983# ^a121000^b1000b#VV16.05212#VV16.05211#360983#V300#Vi?t#Dch M#Qun tr kinh d oanh#B quyt thnh cng#Gii thiu cc k nng gip bn thnh cng trong kinh d oanh c bit l trong bi cnh nn kinh t gp nhiu kh khn, bt n chnh tr c trong nc cng nh quc t## 00866000000000313000450000100170000000200190001700500150003600500190005100700600 00700040018001300080018001480090011001660100005001770110030001820150044002120820 00600256016000300262013000700265014001700272026001100289026000700300026001100307 181000600318019000500324019001000329020001700339020001000356021018600366#Trnh X un Thun#Hn n v hi ho#Phm Vn Thiu#Nguyn Thanh Dng#Trnh Xun Thun ; Dch: Phm Vn Thiu, Nguyn Thanh Dng#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2016#^a628tr. : hnh v, nh^b21cm#Tn sch ting Php: Le chaos et l' harmonie#113.8#XH#360984#^a163000^b1000b#VV16.05213#360984#VV16.05214#H454#Vi? t#Dch Php#Vt l thin vn#Trit hc#Gii thiu lch s ca h mt tri, l th uyt hn n. Chng minh t nhin s dng nhng nguyn l i xng p t s thng nht cho th gii vt l. Th gii ca cc nguyn t...## 00908000000000313000450000100140000000200160001400300270003000500190005700500150 00760070056000910040019001470080018001660090011001840100005001950110025002000150 08100225082000600306016000300312013000700315014001600322026001100338026000700349 181000700356019000500363019000800368020001100376020002000387021018700407#Koch, R ichard#Nguyn l 80/20#B quyt lm t c nhiu#L Nguyn Minh Th#Trng Hn Huy#Richard Koch ; Dch: L Nguyn Minh Th, Trng Hn Huy#Ti bn ln th 15#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a434tr. : hnh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Th e 80/20 principle : The secret of achieving more with less#650.1#KT#360985#^a700 00^b1500b#VV16.05215#360985#NG527L#Vi?t#Dch M#Kinh doanh#B quyt thnh cng# Phn tch v hng dn cch p dng nguyn l 80/20 nng cao hiu nng cng v ic vi mt lng tht t cng sc v thi gian, ngun lc trong hot ng sn x ut kinh doanh lm giu## 00545000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820011000511810006000620010008000680020033000760030020001090070008001290040 01800137008001800155009001100173010000500184011001500189020001700204020002000221 013000700241016000300248015001600251#VV16.05216#360986#VV16.05217#^a255000^b100 0b#Vi?t#895.922334#455C#Hu Mai#ng c vn - H s mt ip vin#Tiu thuyt l ch s#Hu Mai#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a972tr.^b23cm #Vn hc hin i#Tiu thuyt lch s#360986#VH#Trn b hai tp## 00546000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820011000511810006000620010008000680020018000760030011000940070008001050040 01800113008001800131009001100149010000500160011002600165015003800191020001700229 020001200246013000700258016000300265#360987#VV16.05219#VV16.05218#^a200000^b100 0b#Vi?t#895.922334#H561R#Sn Nam#Hng rng C Mau#Tp truyn#Sn Nam#Ti bn l n th 7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a929tr. : tranh v^b20cm#Tn tht tc gi: Phm Minh Ty (Ti)#Vn hc hin i#Truyn ngn#360987#VH## 01203000000000361000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810006000620020073000680290044001410070058001850050011002430050 01600254005002800270005001600298004001800314008001800332009001100350010000500361 01100260036601200180039202103200041002000190073002000180074901300070076701600030 0774005002600777020001900803020001900822#VV16.05220#VV16.05221#360988#^a220000^ b600b#Vi?t#320.1509597#B116C#Bng chng lch s v c s php l: Hong Sa, Tr ng Sa l ca Vit Nam#Paracel & spratly islands belong to Vietnam#U ban Bin gi i Quc gia, Nguyn Nh, Nguyn nh u...#Nguyn Nh#Nguyn nh u#Andr Men ras H Cng Quyt#Trn Don Trang#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2016#^a357tr. : minh ho^b23cm#Bin o Vit Nam#Gii thiu nhng bng chng l ch s v c s php l chng minh Hong Sa, Trng Sa l ca Vit Nam; Hong Sa , Trng Sa cha tng c ghi nhn trong lch s Trung Quc; yu sch phi l v ng li b ca Trung Quc trn bin ng; trnh by bin nin s kin lin q uan n ch quyn Hong Sa, Trng Sa ca Vit Nam#Ch quyn quc gia#Qun o H ong Sa#360988#XH#U ban Bin gii Quc gia#Qun o Trng Sa#Qun o Trng S a## 01053000000000361000450000100160000000200300001600500190004600500170006500500170 00820050015000990050016001140070090001300040018002200080018002380090011002560100 00500267011002900272015003700301082000400338016000300342013000700345014001700352 02600110036902600110038002600070039118100060039801900050040401900080040902000120 0417020002100429020001200450021022900462#Acemoglu, Daron#Ti sao cc quc gia th t bi#Robinson, James A.#Trn Th Kim Chi#Hong Thch Qun#Hong Ngc Lan#V Th nh T Anh#Daron Acemoglu, James A. Robinson ; Bin dch: Trn Th Kim Chi... ; V Thnh T Anh h..#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a616tr . : bn , nh^b23cm#Tn sch ting Anh: Why nations fail#330#XH#360989#^a21500 0^b1000b#VV16.05223#VV16.05222#360989#T103S#Vi?t#Dch M#Kinh t hc#Nc chm pht trin#Nguyn nhn#a ra lp lun v gi thuyt l gii v s i ngho m t s quc gia l do th ch. Trnh by cc nguyn nhn v nhng bi hc cng c c li khuyn cc quc gia chm pht trin c th hot ng v pht trin kinh t tt hn## 00840000000000325000450000100150000000200370001500500180005200500180007000700590 00880040018001470080018001650090011001830100005001940110015001990150041002140820 00600255016000300261013000700264014001700271026000700288026001100295026001100306 18100060031701900050032301900080032802000100033602000110034602000100035702101470 0367#Greene, Robert#48 nguyn tc ch cht ca quyn lc#Nguyn Minh Hong#Nguy n Thnh Nhn#Robert Greene ; Dch: Nguyn Minh Hong, Nguyn Thnh Nhn#Ti bn ln th 9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a501tr.^b24cm#Tn sch ting Anh: T he 48 laws of power#303.3#XH#360990#^a160000^b1500b#360990#VV16.05225#VV16.0522 4#B454M#Vi?t#Dch M#Quyn lc#Nguyn tc#Kim sot#Trnh by 48 nguyn tc ch cht ca quyn lc, nhng hnh ng tng cng quyn lc, tun th nguyn tc v vi phm nguyn tc trong quyn lc...## 00844000000000337000450000100170000000200350001700500100005200500090006200500170 00710070044000880040019001320080018001510090011001690100005001800110026001850150 03300211022000400244082000400248016000300252013000700255014001600262026001100278 02600070028918100060029601900050030201900050030702000200031202000100033202000200 0342021014400362#Matthews, Andrew#i thay i khi chng ta thay i#Dng Tin#T hu Nga#Matthews, Andrew#Andrew Matthews ; Dch: Dng Tin, Thu Nga#Ti bn ln th 26#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a187tr. : tranh v^b20cm#Tn sch ti ng Anh: Being happy!#T.1#158#XH#360991#^a47000^b3000b#VV16.05226#360991#462T#V i?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Gm nhng chn l v t duy mi m, cch nhn nhn cuc sng, chp nhn cuc sng, thay i cuc sng tr thnh ngi hnh phc v thnh t## 00888000000000337000450000100170000000200350001700500100005200500090006200500170 00710070044000880040019001320080018001510090011001690100005001800110026001850150 03500211022000400246082000400250016000300254013000700257014001600264026001100280 02600070029118100060029801900050030401900050030902000200031402000100033402000200 0344021018600364#Matthews, Andrew#i thay i khi chng ta thay i#Dng Tin#T hu Nga#Matthews, Andrew#Andrew Matthews ; Dch: Dng Tin, Thu Nga#Ti bn ln th 28#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a198tr. : tranh v^b20cm#Tn sch ti ng Anh: Making friends#T.2#158#XH#360992#^a47000^b3000b#VV16.05227#360992#462T #Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Gm nhng gii thc h, din bin tm l con ngi trong i sng hng ngy v phn tch suy ngh ca con ngi vt qua nhng kh khn trong cuc sng gip tm l con ngi thoi m i hn## 00854000000000325000450000100170000000200350001700500100005200500090006200700440 00710040018001150080018001330090011001510100005001620110026001670150043001930220 00400236082000400240016000300244013000700247014001600254026000700270026001100277 18100060028801900050029401900050029902000200030402000100032402000200033402101740 0354#Matthews, Andrew#i thay i khi chng ta thay i#Dng Tin#Thu Nga#Andr ew Matthews ; Dch: Dng Tin, Thu Nga#Ti bn ln th 9#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2016#^a157tr. : tranh v^b20cm#Tn sch ting Anh: Being a happy teenager #T.4#158#XH#360993#^a42000^b3000b#360993#VV16.05228#462T#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Phn tch nhng suy ngh v bn thn ca con ngi, cc mi quan h trong gia nh, x hi: b m, bn b, ngi thn, nh trng,... v nhng quy lut chung trong cuc sng## 00819000000000325000450000100170000000200350001700500130005200500170006500700360 00820040019001180080018001370090011001550100005001660110026001710150034001970220 00400231082000400235016000300239013000700242014001600249026000700265026001100272 18100060028301900050028901900050029402000200029902000100031902000200032902101440 0349#Matthews, Andrew#i thay i khi chng ta thay i#Diu Anh Nhi#Matthews, Andrew#Andrew Matthews ; Diu Anh Nhi dch#Ti bn ln th 10#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2016#^a126tr. : tranh v^b20cm#Tn sch ting Anh: Happiness now#T.5# 158#XH#360994#^a35000^b3000b#360994#VV16.05229#462T#Vi?t#Dch#Tm l hc ng d ng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Gm nhng chn l v t duy mi m, cch nhn nhn cuc sng, chp nhn cuc sng, thay i cuc sng tr thnh ngi hnh phc v thnh t## 00867000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820004000491810006000530020022000590070049000810050016001300050015001460050 01300161005001200174005001800186004001800204008000500222009001100227010000500238 01100220024302102400026502000070050502000100051202000090052201300070053101600030 0538#VV16.05230#360995#VV16.05231#^a90000^b500b#Vi?t#302#L431T#Lng tin & vn x hi#Bi Vn Nam Sn, Trn Hu Quang, L Minh Tin...#Bi Vn Nam Sn#Trn Hu Quang#L Minh Tin#Phm Nh H#Portes, Alejandro#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTri th c#2016#^a377tr. : bng^b21cm#Tp hp cc bi nghin cu, l lun v cc vn x hi: tin v ng tin, s tin cy o c v lut php, lng tin trong x hi v vn x hi, ng tin v x hi Vit Nam ngy nay, lun v biu tng, vn x hi v o lng vn x hi...#X hi#Nhn thc#Lng tin#360995#XH## 00754000000000313000450000100140000000200220001400500140003600700340005000400180 00840080018001020090011001200100005001310110015001360150048001510820004001990160 00300203013000700206014001600213026001100229026001100240026000700251181000600258 019000500264019000500269020002000274020002000294020001100314021011500325#Sharma, Robin#i ngn ng ng di#Phm Anh Tun#Robin Sharma ; Phm Anh Tun dch#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a223tr.^b21cm#Tn sch ting A nh: The greatness guide, book 2#158#XH#360996#^a60000^b3000b#VV16.05233#VV16.05 232#360996#462N#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Kinh doanh#Ph n tch cc kha cnh, yu t tm l gip bn thnh cng trong cuc sng ni chu ng v trong kinh doanh ni ring## 00900000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010014000670020020000810070094001010050009001950050 00900204005001500213005001600228004001800244008001800262009002300280010000500303 01100150030801200190032302101890034202000170053102000160054801300070056401600030 0571#VV16.05235#VV16.05234#360997#^a49000^b1000b#Vi?t#398.209597#L312N#Trn Th Php#Lnh Nam chch qui#Trn Th Php ; Nhun chnh: V Qunh, Kiu Ph ; Phi n dch: inh Gia Khnh, Nguyn Ngc San#V Qunh#Kiu Ph#inh Gia Khnh#Nguyn Ngc San#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Hng Bng#2016#^a179tr .^b20cm#Co thm trc n#Tp hp cc truyn thuyt v c tch dn gian, nhng chuyn xa tch c c lin quan n lch s dn tc, n triu i, dng h, th n tch, a linh, n miu, anh ti, nhn kit Vit Nam#Vn hc dn gian#Truyn dn gian#360997#XH## 00629000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650020015000710030031000860070035001170050012001520050 01000164005000800174005000900182005000900191008001800200009001100218010000500229 011002600234012001600260020001700276020001200293013000700305016000300312#360998# VV16.05236#VV16.05237#^a43000^b1500b#Vi?t#895.9223010804#L462Y#Li yu b ng#D nh cho tnh yu tui mi ln#Uyn Nguyn, An Yn BB, Chi Chi...#Uyn Nguyn#An Yn BB#Chi Chi#in Yn#Blue Cat#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a152tr. : tr anh v^b20cm#G ca tri tim#Vn hc hin i#Truyn ngn#360998#VH## 00768000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020028000510070019000790050008000980040019001060080018001250090 01100143010000500154011001500159012002200174021025100196020001300447020000900460 020001100469013000700480016000300487#VV16.05238#360999#^a38000^b2000b#Vi?t#646. 7#L517M#Lun mm ci vi cuc sng#Nh Nam tuyn chn#Nh Nam#Ti bn ln th 1 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a139tr.^b20cm#Thng ip yu thng#Tuyn c hn nhng cu danh ngn, trit l, cu chuyn v tm l con ngi cn v nim ti n vo cuc sng, vt qua th thch v tnh cm, quan h gia nh, quan h x h i, cng vic, t iu chnh bn thn bit nng niu hnh phc, cuc sng cho m nh#K nng sng#Li sng#Thnh cng#360999#KT## 00864000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810006000540010017000600020030000770030037001070070039001440220 00400183005001500187004001900202008001800221009001100239010000500250011002600255 01200170028102101760029802000180047402000200049201300070051201600030051901900160 0522#VV16.05240#VV16.05239#361000#^a24000^b2000b#Vi?t#613#B101S#Hng Chiu Quan g#Bc s tt nht l chnh mnh#Nhng li khuyn b ch cho sc kho#Hng Chiu Quang ; Hunh Phng i dch#T.1#Hunh Phng i#Ti bn ln th 26#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2016#^a107tr. : tranh v^b20cm#Y hc - Sc kho#Gm nhng li khu yn c mt c th kho mnh bng cch n ung hp l, dinh dng, cn bng tm l, sinh hot iu vui v qua ba phn: Quan nim, tu thn v dng tm#C hm sc sc kho#B quyt thnh cng#361000#KT#Dch Trung Quc## 00752000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020030000600030037000900220004001270040019001310080 01800150009001100168010000500179011002600184012001700210021018100227020001800408 020001100426020001500437013000700452016000300459#361001#VV16.05241#VV16.05242#^a 32000^b2000b#Vi?t#613#B101S#Bc s tt nht l chnh mnh#Nhng li khuyn b ch cho sc kho#T.2#Ti bn ln th 11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a142tr . : tranh v^b20cm#Y hc - Sc kho#Gm nhng li khuyn c mt c th kho m nh bng tp luyn th lc, n ung - dinh dng, phng php phng nga mt s bnh nhm tng cng sc khng v c sc kho do dai#Chm sc sc kho#Dinh dng#Phng tr bnh#361001#KT## 00669000000000301000450000100150000000200120001500300340002700500130006100700340 00740040019001080080018001270090011001450100005001560110015001610150079001760820 00700255016000300262013000700265014001600272026001100288026001100299026000700310 181000700317019000500324019000900329020001700338020001200355#Scott, Michael#Nh gi kim#B mt ca Nicholas Flamel bt t#Hong D Thi#Michael Scott ; Hong D Thi dch#Ti bn ln th 10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a467tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The alchemyst: The secrets of the immortal Nicholas Flamel#823. 92#VH#361002#^a70000^b1500b#VV16.05244#VV16.05243#361002#NH100G#Vi?t#Dch Anh#V n hc hin i#Tiu thuyt## 00974000000000325000450000100130000000200290001300300670004200500150010900500150 01240070051001390040018001900080018002080090011002260100005002370110030002420120 01800272015003600290082000700326016000300333013000700336014001600343026001100359 02600110037002600070038118100060038801900050039401900050039902000150040402102290 0419#Singh, Simon#nh l cui cng ca Fermat#Hnh trnh i tm li gii cho b i ton kh bc nht trong lch s#Phm Vn Thiu#Phm Vit Hng#Simon Singh ; D ch: Phm Vn Thiu, Phm Vit Hng#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2016#^a399tr. : nh, hnh v^b21cm#Khoa hc khm ph#Tn sch ting Anh: Ferma t's enigma#512.74#TN#361003#^a68000^b1000b#VV16.05246#VV16.05245#361003#312L#V i?t#Dch#nh l Fermat#Gii thiu nhng tm ti, khm ph b n nh l cui c ng ca Fermat, ng thi ghi chp nhng s kin phi thng trong bn mi nm g n y to nn nhng thay i cch mng trong vic nghin cu nh l cui cn g ca Fermat## 00875000000000313000450000100110000000200180001100500110002900500080004000700360 00480080018000840090011001020100005001130110032001180150049001500820012001990160 00300211013000700214014001600221026001100237026001100248026000700259181000600266 019000500272019000500277020001800282020000700300020000800307021024600315#Khoo, A dam#Dy con dng tin#Chee, Keon#Minh T#Adam Khoo, Keon Chee ; Minh T dch#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a184tr. : bng, tranh v^b21cm#Tn sch ting An h: Bringing up money smart kids#332.0240083#XH#361004#^a69000^b2000b#VV16.05248 #VV16.05247#361004#D112C#Vi?t#Dch#Ti chnh c nhn#Tr em#Dy con#Chia s nhn g cu chuyn v kinh nghim sng ca tc gi ti cc bc ph huynh gip h hng dn cho con em mnh v gi tr ca ng tin, nhng quan nim v cch chi tiu v lm ra tin, ng thi bo m v pht huy c nhng gi tr gia nh## 01134000000000349000450000100110000000200310001100500140004200700310005600400180 00870080018001050090011001230100005001340110021001390120028001600150055001880820 01200243016000300255013000700258014001600265026000700281026001100288026001100299 18100060031001900050031601900050032102000200032602000100034602000520035602000170 0408020001000425021034900435#Plate, Tom#i thoi vi Mohathir Mohamad#L Thu G iang#Tom Plate ; L Thu Giang dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2016#^a309tr. : nh^b21cm#Nhng ngi khng l chu #Tn sch ting Anh: Con versation with Mahathir Mohamad#959.5054092#XH#361005#^a95000^b1000b#361005#VV1 6.05250#VV16.05249#452T#Vi?t#Dch#Quan im chnh tr#Phng vn#Mahathir Mohama d, 1925- , Chnh tr gia , Malaixia#Quan im x hi#Th tng#Gii thiu ni d ung cuc i thoi gia cu Th tng Malaysia Mahathir Mohamad v nh bo Tom P late v quan im ca Mahathir Mohamad i vi cc vn nh iu hnh t nc , o Islam, ngi Do Thi, phng Ty v nhng ngi M Lai bn x, nhng quan im khng ch mt thi lm rng ng lch s m vn cn khin nhiu ngi ngy nay sng st## 01063000000000325000450000100170000000200290001700300750004600500170012100500130 01380070053001510040018002040080018002220090011002400100005002510110015002560150 04200271082000900313016000300322013000700325014001600332026000700348026001100355 02600110036618100070037701900050038401900050038902000190039402000180041302103060 0431#Trump, Donald J.#Trump - ng bao gi b cuc#Cch ti bin nhng thch th c to ln trong cuc i mnh thnh thnh cng#Mclver, Meredith#V Cng Hng#Dona ld J. Trump, Meredith Mclver ; V Cng Hng dch#Ti bn ln th 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a217tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Trump - Never give up#65 8.4092#KT#361006#^a50000^b1500b#361006#VV16.05252#VV16.05251#TR511#Vi?t#Dch#Q un l kinh doanh#B quyt lm giu#Gm nhng cu chuyn l th v nhng phi v lm n mang tm vc Trump, km theo nhng li khuyn t gi trong kinh doanh v : cch phn pho khi gp phi tht bi v tr ngi, bin nhng vn ln thnh nhng c hi, bin ch th thnh bn b, tn dng nhng tht bi trc mt lm ng lc cho bn thn## 00760000000000313000450000100170000000200270001700500110004400700340005500400180 00890080018001070090011001250100005001360110026001410150044001670820006002110160 00300217013000700220014001600227026001100243026001100254026000700265181000600272 019000500278019000500283020002000288020001000308020002000318021010800338#Matthew s, Andrew#Hnh phc l khng ch i#V Hng Sa#Andrew Matthews ; V Hng Sa dc h#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a220tr. : tranh v^b20cm# Tn sch ting Anh: Happiness in hard times#158.1#XH#361007#^a83000^b2000b#VV16 .05253#VV16.05254#361007#H107P#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Gm nhng cu chuyn hng con ngi ti suy ngh tch cc tm th y hnh phc, tin bc v nim vui sng## 01060000000000361000450000200480000000500180004800500130006600500150007900500140 00940050014001080050017001220070072001390040018002110080018002290090011002470100 00500258011002600263015009600289082000900385016000300394013000700397014001600404 02600110042002600070043102600110043818100060044901900050045501900090046002000080 0469020000900477020000800486021020400494#Nm cu hi quan trng nht i vi mi t chc#Drucker, Peter F.#Collins, Jim#Kotler, Philip#Kouzes, James#Rodin, Judi th#Phan V Ngc Lan#Peter F. Drucker, Jim Collins, Philip Kotler... ; Phan V Ng c Lan dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a115tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: The five most important questions you will ever as k about your organization#658.4013#KT#361008#^a35000^b1500b#VV16.05255#361008#V V16.05256#N114C#Vi?t#Dch Anh#Qun l#Lnh o#T chc#Gm 5 cu hi c thit k dng t nh gi mang tnh chin lc ca t chc, l do tn ti v mc ch ca t chc nhm thay i c bn cch bn lm vic v dn dt t chc ca bn i n thnh cng## 00774000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810007000560020016000630070019000790080018000980090011001160100 00500127011001500132021025500147020002000402016000300422004001800425012002200443 020001600465013000700481005000800488#VV16.05258#VV16.05257#361009#^a42000^b2000 b#Vi?t#158.1#C104-O#Cm n cuc i#Nh Nam tuyn chn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a141tr.^b20cm#Gm nhng cu chuyn nh, nhng li khuyn su sc y ngha v tnh yu, v cch ng x, lng dng cm, lng bit n, s tha th... q ua a ra nhng bi hc qu gi gip bn c suy ngh vun p cuc sng, n hn cch ca mnh ngy mt tt p hn#Tm l hc ng dng#XH#Ti bn ln th 6# Thng ip yu thng#Ngh thut sng#361009#Nh Nam## 00778000000000301000450000100140000000200290001400500220004300700420006500400180 01070080018001250090011001430100005001540110015001590150048001740820009002220160 00300231013000700234014001600241026001100257026001100268026000700279181000700286 019000500293019000900298020000900307020001100316021014900327#Sharma, Robin#Nh l nh o khng chc danh#Nguyn Minh Thin Kim#Robin Sharma ; Nguyn Minh Thin K im dch#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a269tr.^b21cm#Tn s ch ting Anh: The leader who had no title#658.4092#KT#361010#^a70000^b3000b#VV 16.05260#VV16.05259#361010#NH100L#Vi?t#Dch Anh#Lnh o#Kinh doanh#Gii thiu m t s phng php lnh o thng qua nhng cu chuyn gip cho cc nh lnh o c th tham kho v p dng trong vic lnh o ca mnh## 01000000000000325000450000100180000000200260001800300590004400500090010300700330 01120040018001450080018001630090011001810100005001920110022001970150045002190820 00600264016000300270013000700273014001600280026001100296026001100307026000700318 18100060032501900050033101900090033602000200034502000090036502000200037402102800 0394#Shell, G. Richard#m phn ginh li th#Nhng chin lc m phn cho n hng ngi bit mnh cn g#L Tuyn#G. Richard Shell ; L Tuyn dch#Ti bn l n th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a403tr. : bng^b21cm#Tn sch ting A nh: Bargaining for advantage#158.5#XH#361011#^a66000^b1500b#VV16.05262#VV16.052 61#361011#104P#Vi?t#Dch Anh#Tm l hc ng dng#m phn#B quyt thnh cng#G m nhng cu chuyn sng ng v cc nh m phn tm c quc t nh J.P.Morgan hay Donald Trump, cng nhng chin thut m phn c chng thc v phn tc h ng c tin cy c tp hp mi nht v m phn s gip bn tr thnh nh m phn hiu qu trong mi tnh hung## 00830000000000337000450000100170000000200090001700300400002600500140006600500200 00800070057001000040018001570080018001750090011001930100005002040110015002090150 02800224082001200252016000300264013000700267014001600274026001100290026001100301 02600070031218100060031901900050032501900050033002000070033502000090034202000200 0351021012100371#Sandberg, Sheryl#Dn thn#Ph n, cng vic v quyt tm lnh o#Scovell, Nell#Trn Th Ngn Tuyn#Sheryl Sandberg, Nell Scovell ; Trn Th Ng n Tuyn dch#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a351tr.^b20cm #Tn sch ting Anh: Lean in#658.4092082#KT#361012#^a92000^b2000b#VV16.05264#VV 16.05263#361012#D121T#Vi?t#Dch#Ph n#Lnh o#B quyt thnh cng#Nu ln mt s thng ip i vi ph n v kh nng to lp cuc i, lnh o cng vic v bnh ng trong gia nh...## 00894000000000301000450000100170000000200270001700500090004400700320005300400180 00850080018001030090011001210100005001320110026001370150054001630820007002170160 00300224013000700227014001600234026001100250026001100261026000700272181000600279 019000500285019000500290020000800295020001000303021027900313#Heppell, Michael#M i ngy tit kim mt gi#Tiu Vn#Michael Heppell ; Tiu Vn dch#Ti bn ln th 9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a187tr. : minh ho^b20cm#Tn sch bng ti ng Anh: How to save an hour everyday#640.43#KT#361013#^a57000^b2000b#VV16.0526 6#VV16.05265#361013#M452N#Vi?t#Dch#Qun l#Thi gian#Gii thiu nhng tng v cng c qun l thi gian mt cch hiu qu nht, tit kim nht. Vi nhng tng bn s c thm mt gi thm ch nhiu gi dnh thi gian cho gia nh, cho s thch, cng vic khc ng thi cng gia tng cht lng cuc sng ca bn thn## 00523000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010018000650020027000830030011001100070018001210080 01800139009001100157010000500168011002600173020001800199020001100217016000300228 004001900231013000700250#VV16.05268#VV16.05267#361014#^a48000^b2000b#Vi?t#895.9 223#V551N#Nguyn Ngc Thun#Va nhm mt va m ca s#Truyn di#Nguyn Ngc Th un#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a191tr. : tranh v^b20cm#Vn hc thiu nh i#Truyn di#VH#Ti bn ln th 16#361014## 00474000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810007000490010011000560020018000670070011000850080018000960090011001140100 00500125011001500130020001700145020001200162016000300174004001900177012001700196 013000700213#VV16.05269#361015#^a75000^b3000b#Vi?t#895.92234#O-435T#Dng Thu# Oxford thng yu#Dng Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a279tr.^b20cm#V n hc hin i#Tiu thuyt#VH#Ti bn ln th 25#T sch Tui tr#361015## 00552000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810005000600010015000650020004000800030016000840070042001000080 01800142009001100160010000500171011002600176020001700202020001200219016000300231 005001500234004001800249013000700267#VV16.05271#VV16.05270#361016#^a55000^b3000 b#Vi?t#895.92234#108#Nguyn Ngc T#o#Tp truyn ngn#Nguyn Ngc T ; Tranh v: Trn Ngc Sinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a144tr. : tranh v^b20cm#V n hc hin i#Truyn ngn#VH#Trn Ngc Sinh#Ti bn ln th 4#361016## 00474000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810008000490010015000570020010000720030016000820070015000980080018001130090 01100131010000500142011001500147020001700162020001200179016000300191004001900194 013000700213#361017#VV16.05272#^a40000^b2000b#Vi?t#895.92234#GI-108T#Nguyn Ng c T#Giao tha#Tp truyn ngn#Nguyn Ngc T#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016# ^a177tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#Ti bn ln th 17#361017## 00773000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010016000620020009000780030058000870070037001450080 01800182009001100200010000500211011003100216021012400247020000900371016000300380 019000800383005001500391004001800406020000800424020002000432013000700452#VV16.05 274#VV16.05273#361018#^a93000^b1000b#Vi?t#658.8#M305P#Anderson, Chris#Min ph# Cc cng ty ti tr nht kim li ra sao mc gi bng 0#Chris Anderson ; Phan Triu Anh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a372tr. : hnh v, bng^b21cm# Gii thiu cch qun l tip th v kinh doanh min ph thnh cng trn phng d in l lun v qua mt s cng ty ni ting#Tip th#KT#Dch M#Phan Triu Anh#T i bn ln th 1#Qun l#B quyt thnh cng#361018## 00472000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810007000490010011000560020025000670030011000920070011001030080018001140090 01100132010000500143011001400148020001700162020001100179016000300190004001800193 013000700211#VV16.05275#361019#^a75000^b3000b#Vi?t#895.92234#CH460E#Dng Thu# Ch em n San Francisco#Truyn di#Dng Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016 #^a281tr.^b20m#Vn hc hin i#Truyn di#VH#Ti bn ln th 3#361019## 00545000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010015000550020018000700030016000880070042001040080018001460090 01100164010000500175011002600180020001700206020001200223016000300235005001500238 004001900253013000700272#361020#VV16.05276#^a55000^b2000b#Vi?t#895.92234#C107# Nguyn Ngc T#Cnh ng bt tn#Tp truyn ngn#Nguyn Ngc T ; Minh ho: H ong Tng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a218tr. : tranh v^b20cm#Vn hc h in i#Truyn ngn#VH# Hong Tng#Ti bn ln th 36#361020## 00533000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480010016000550020023000710030007000940070043001010080018001440090 01100162010000500173011002600178020001800204020000700222016000300229005001500232 004001300247013000700260#VV16.05277#361021#^a99000^b5000b#Vi?t#895.9223#CH506M# Nguyn Nht nh#Chc mt ngy tt lnh#Truyn#Nguyn Nht nh ; Minh ho: Ho ng Tng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a282tr. : tranh v^b20cm#Vn hc thi u nhi#Truyn#VH# Hong Tng#In ln th 7#361021## 00522000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480010016000540020012000700030007000820070043000890080018001320090 01100150010000500161011002600166020001800192020000700210016000300217005001500220 004001400235013000700249#361022#VV16.05278#^a60000^b3000b#Vi?t#895.9223#T452L#N guyn Nht nh#Ti l Bt#Truyn#Nguyn Nht nh ; Minh ho: Hong Tng#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a229tr. : tranh v^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truy n#VH# Hong Tng#In ln th 32#361022## 00461000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020008000710030011000790070016000900080018001060090 01100124010000500135011001500140020001700155020001100172016000300183004001400186 013000700200#361023#VV16.05279#^a43000^b3000b#Vi?t#895.92234#N550S#Nguyn Nht nh#N sinh#Truyn di#Nguyn Nht nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a159tr .^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#In ln th 31#361023## 00477000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810007000490010016000560020023000720030011000950070016001060080018001220090 01100140010000500151011001500156020001700171020001100188016000300199004001400202 013000700216#VV16.05280#361024#^a38000^b3000b#Vi?t#895.92234#TH305T#Nguyn Nht nh#Thin thn nh ca ti#Truyn di#Nguyn Nht nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a130tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#In ln th 32#361024## 00470000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480010016000540020016000700030011000860070016000970080018001130090 01100131010000500142011001500147020001800162020001200180016000300192004001400195 013000700209#VV16.05281#361025#^a36000^b3000b#Vi?t#895.9223#522Q#Nguyn Nht nh#t Quyn v ti#Tp truyn#Nguyn Nht nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016# ^a121tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#VH#In ln th 29#361025## 00473000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810007000490010016000560020019000720030011000910070016001020080018001180090 01100136010000500147011001500152020001700167020001100184016000300195004001400198 013000700212#VV16.05282#361026#^a59000^b3000b#Vi?t#895.92234#PH431T#Nguyn Nht nh#Phng tr ba ngi#Truyn di#Nguyn Nht nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2016#^a236tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#In ln th 31#361026## 00470000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810007000490010016000560020016000720030011000880070016000990080018001150090 01100133010000500144011001500149020001700164020001100181016000300192004001400195 013000700209#VV16.05283#361027#^a51000^b3000b#Vi?t#895.92234#NH556C#Nguyn Nht nh#Nhng c em gi#Truyn di#Nguyn Nht nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 6#^a197tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#In ln th 26#361027## 00473000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020020000710030011000910070016001020080018001180090 01100136010000500147011001500152020001700167020001100184016000300195004001400198 013000700212#VV16.05284#361028#^a47000^b3000b#Vi?t#895.92234#B105C#Nguyn Nht nh#Bn c nm ch ngi#Truyn di#Nguyn Nht nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2016#^a179tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#In ln th 33#361028## 00469000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810007000490010016000560020015000720030011000870070016000980080018001140090 01100132010000500143011001500148020001700163020001100180016000300191004001400194 013000700208#VV16.05285#361029#^a62000^b3000b#Vi?t#895.92234#QU105G#Nguyn Nht nh#Qun g i ln#Truyn di#Nguyn Nht nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016 #^a252tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#In ln th 23#361029## 00470000000000253000450000100160000000200170001600300110003300700160004400400140 00600080018000740090011000920100005001030110015001080820010001230160003001330130 00700136014001600143026001100159026000700170181000600177019000500183020001700188 020001100205#Nguyn Nht nh#Hoa hng x khc#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 28#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a279tr.^b20cm#895.92234#VH#361030#^a66 000^b3000b#VV16.05286#361030#H401H#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn di## 00472000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020019000710030011000900070016001010080018001170090 01100135010000500146011001500151020001700166020001100183016000300194004001400197 013000700211#VV16.05287#361031#^a46000^b3000b#Vi?t#895.92234#B431B#Nguyn Nht nh#Bong bng ln tri#Truyn di#Nguyn Nht nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 016#^a174tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#In ln th 33#361031## 00542000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200120 00391810007000510010016000580020027000740030008001010070043001090080018001520090 01100170010000500181011002600186020001700212020000800229016000300237005001500240 004001400255013000700269#VV16.05288#361032#^a58000^b3000b#Vi?t#895.9228408#NG55 8Q#Nguyn Nht nh#Ngi Qung i n m Qung#Tp vn#Nguyn Nht nh ; Minh ho : Hong Tng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a202tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Tp vn#VH# Hong Tng#In ln th 12#361032## 00462000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020009000710030011000800070016000910080018001070090 01100125010000500136011001500141020001700156020001100173016000300184004001400187 013000700201#361033#VV16.05289#^a58000^b5000b#Vi?t#895.92234#M118B#Nguyn Nht nh#Mt bic#Truyn di#Nguyn Nht nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a234t r.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#In ln th 32#361033## 00468000000000253000450000100160000000200150001600300110003100700160004200400140 00580080018000720090011000900100005001010110015001060820010001210160003001310130 00700134014001600141026001100157026000700168181000600175019000500181020001700186 020001100203#Nguyn Nht nh#i qua hoa cc#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 24#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a226tr.^b20cm#895.92234#VH#361034#^a5600 0^b3000b#VV16.05290#361034#300Q#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn di## 00572000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630010017000690020028000860030008001140070044001220080 01800166009001100184010000500195011002600200020001700226020000800243016000300251 005001500254004001800269013000700287#361035#VV16.05291#VV16.05292#^a100000^b100 0b#Vi?t#895.9228408#G108N#Hong Trung Dng#Go, nc mm, rau mung...#Tn vn#H ong Trung Dng ; Minh ho: Hong Tng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a3 27tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Tn vn#VH# Hong Tng#Ti bn ln th 1#361035## 00499000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010019000660020011000850030012000960070019001080080 01800127009001100145010000500156011001500161020001700176020001200193016000300205 004001800208013000700226#VV16.05293#361036#VV16.05294#^a75000^b1500b#Vi?t#895.9 2234#M312V#Nguyn Bnh Phng#Mnh v h#Tiu thuyt#Nguyn Bnh Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a300tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Ti bn ln th 1#361036## 00528000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810007000500010016000570020033000730070016001060220004001220040018001260080 01800144009001100162010000500173011002600178020001700204020001500221016000300236 013000700239005001600246#361037#VV16.05295#^a66000^b1500b#Vi?t#398.209597#KH400 T#Nguyn ng Chi#Kho tng truyn c tch Vit Nam#Nguyn ng Chi#T.2#Ti bn l n th 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a231tr. : tranh v^b20cm#Vn hc dn gian#Truyn c tch#VH#361037#Nguyn ng Chi## 00528000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810007000500010016000570020033000730070016001060220004001220040018001260080 01800144009001100162010000500173011002600178020001700204020001500221016000300236 013000700239005001600246#VV16.05296#361038#^a68000^b1500b#Vi?t#398.209597#KH400 T#Nguyn ng Chi#Kho tng truyn c tch Vit Nam#Nguyn ng Chi#T.3#Ti bn l n th 9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2014#^a233tr. : tranh v^b20cm#Vn hc dn gian#Truyn c tch#VH#361038#Nguyn ng Chi## 00528000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810007000500010016000570020033000730070016001060220004001220040018001260080 01800144009001100162010000500173011002600178020001700204020001500221016000300236 013000700239005001600246#VV16.05297#361039#^a59000^b1500b#Vi?t#398.209597#KH400 T#Nguyn ng Chi#Kho tng truyn c tch Vit Nam#Nguyn ng Chi#T.5#Ti bn l n th 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a201tr. : tranh v^b20cm#Vn hc dn gian#Truyn c tch#VH#361039#Nguyn ng Chi## 00572000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810007000600010010000670020018000770070040000950080018001350090 02300153010000500176011001500181020001800196020001000214016000300224005002300227 004001800250012001900268013000700287#VV16.05299#VV16.05298#361040#^a80000^b1000 b#Vi?t#895.92231#TR527K#Nguyn D#Truyn k mn lc#Nguyn D ; Trc Kh Ng Vn Trin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Hng Bng#2016#^a291tr.^b20cm#Vn hc trung i#Truyn k#VH#Trc Kh Ng Vn Trin#Ti bn ln th 2#Co thm trc n#361040## 00778000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010013000650020028000780070032001060080018001380090 02300156010000500179011001500184021019800199020001700397020001500414016000300429 005001200432004001800444012001900462013000700481#VV16.05301#VV16.05300#361041#^a 65000^b1000b#Vi?t#959.7092#N104H#Phan K Bnh#Nam Hi d nhn lit truyn#Phan K Bnh ; L Vn Phc h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Hng Bng#2016#^a255tr .^b20cm#Tp hp mt s s tch k v cc nhn vt lch s anh ti ca Vit Nam c nhiu cng lao i vi t nc nh: Trng Vng, inh Tin Hong, L Thi T, L Thi T, L thng Kit, T Hin Thnh...#Nhn vt lch s#Truyn lch s#XH #L Vn Phc#Ti bn ln th 2#Co thm trc n#361041## 00705000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010019000660020018000850070046001030080018001490090 02300167010000500190011001500195021013600210020000800346020000600354016000300360 005000800363004001800371012001900389013000700408#VV16.05302#361042#VV16.05303#^a 65000^b1000b#Vi?t#959.7027#TH561K#Hi Thng Ln ng#Thng kinh k s#Hi Th ng Ln ng L Hu Trc ; Phan V dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Hng Bng#2 016#^a200tr.^b20cm#Ghi li mt cch rt thc v su sc cuc sng kinh thnh b it bao bin ng ln; s giao du vi cc cng hu khanh tng thi L mt#Lch s#K s#VH#Phan V#Ti bn ln th 1#Co thm trc n#361042## 00463000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010015000660020009000810030016000900070015001060080 01800121009001100139010000500150011001500155020001700170020001200187016000300199 013000700202#VV16.05305#VV16.05304#361043#^a55000^b3000b#Vi?t#895.92234#H452P#P han Hn Nhin#Hi phc#Tp truyn ngn#Phan Hn Nhin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2016#^a226tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#361043## 00544000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810006000620010015000680020017000830030008001000070036001080080 01800144009001100162010000500173011002600178020001700204020000800221016000300229 005000900232004001800241013000700259#VV16.05309#VV16.05308#361044#^a80000^b1000 b#Vi?t#895.9228408#105B#Nguyn Vit H#n b ung ru#Tp vn#Nguyn Vit H ; Minh ho: Kim Dun#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a291tr. : tranh v^b20cm #Vn hc hin i#Tp vn#VH#Kim Dun#Ti bn ln th 3#361044## 00629000000000301000450000100170000000200210001700300180003800500100005600700330 00660040018000990080018001170090011001350100005001460110015001510150043001660820 00800209016000300217013000700220014001600227026001100243026000700254026001100261 181000600272019000500278019000900283020001700292020001800309#Christie, Agatha#T n cng l ci cht#Truyn trinh thm#Tun Vit#Agatha Christie ; Tun Vit dch# Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a314tr.^b20cm#Tn sch tin g Anh: Death comes as the end#823.912#VH#361045#^a98000^b1500b#VV16.05306#36104 5#VV16.05307#T121C#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Truyn trinh thm## 00621000000000301000450000100170000000200140001700300180003100500150004900700380 00640040018001020080018001200090011001380100005001490110015001540150032001690820 00800201016000300209013000700212014001600219026001100235026000700246026001100253 181000600264019000500270019000900275020001700284020001800301#Christie, Agatha#C y bch bun#Truyn trinh thm#Trn Hu Khnh#Agatha Christie ; Trn Hu Khnh d ch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a305tr.^b20cm#Tn sch t ing Anh: Sad cypress#823.912#VH#361046#^a98000^b1500b#VV16.05310#361046#VV16.0 5311#C126B#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Truyn trinh thm## 00598000000000289000450000100170000000200220001700500080003900700310004700400180 00780080018000960090011001140100005001250110015001300150045001450820008001900160 00300198013000700201014001600208026001100224026001100235026000700246181000600253 019000500259019000900264020001700273020001800290#Christie, Agatha#Mi ngi da en nh#Vit H#Agatha Christie ; Vit H dch#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2016#^a269tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: And then there were none#8 23.912#VH#361047#^a78000^b1500b#VV16.05313#VV16.05312#361047#M558N#Vi?t#Dch An h#Vn hc hin i#Truyn trinh thm## 00587000000000289000450000100170000000200200001700500090003700700320004600400180 00780080018000960090011001140100005001250110015001300150033001450820008001780160 00300186013000700189014001600196026001100212026001100223026000700234181000700241 019000500248019000900253020001700262020001800279#Christie, Agatha#Thi khc nh mnh#Hng Vn#Agatha Christie ; Hng Vn dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2016#^a274tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: Towards zero#823.912#VH#36 1048#^a88000^b1500b#VV16.05315#VV16.05314#361048#TH462K#Vi?t#Dch Anh#Vn hc h in i#Truyn trinh thm## 00604000000000289000450000100170000000200180001700500140003500700370004900400180 00860080018001040090011001220100005001330110015001380150043001530820008001960160 00300204013000700207014001600214026001100230026001100241026000700252181000600259 019000500265019000900270020001700279020001800296#Christie, Agatha#Hn vi thn c ht#Trn Hu Kham#Agatha Christie ; Trn Hu Kham dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a295tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: Appointment with d eath#823.912#VH#361049#^a95000^b1500b#VV16.05317#VV16.05316#361049#H203V#Vi?t#D ch Anh#Vn hc hin i#Truyn trinh thm## 00602000000000289000450000100170000000200260001700500140004300700370005700400180 00940080018001120090011001300100005001410110015001460150031001610820008001920160 00300200013000700203014001700210026001100227026000700238026001100245181000700256 019000500263019000900268020001700277020001800294#Christie, Agatha#Nhng chic ng h k l#Trn Hu Kham#Agatha Christie ; Trn Hu Kham dch#Ti bn ln th 1 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a367tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: The clocks #823.912#VH#361050#^a107000^b1500b#VV16.05318#361050#VV16.05319#NH556C#Vi?t#Dc h Anh#Vn hc hin i#Truyn trinh thm## 00594000000000289000450000100170000000200230001700500110004000700340005100400140 00850080018000990090011001170100005001280110015001330150038001480820008001860160 00300194013000700197014001600204026001100220026000700231026001100238181000600249 019000500255019000900260020001700269020001800286#Christie, Agatha#n mng trn s ng Nile#Lan Phng#Agatha Christie ; Lan Phng dch#Ti bn ln 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a334tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: Death on the Nile#823.9 12#VH#361051#^a92000^b1500b#VV16.05320#361051#VV16.05321#105M#Vi?t#Dch Anh#V n hc hin i#Truyn trinh thm## 00728000000000313000450000100140000000200310001400500170004500700320006200400180 00940080018001120090011001300100005001410110026001460820008001720160003001800130 00700183014001600190026000700206026001100213026001100224181000600235019000500241 019001400246020001100260020001700271020001500288020001300303021009800316#Sasaki Hitoko#Luyn thi nng lc Nht ng N3#Matsumoto Noriko#Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a113tr. : minh ho^b 26cm#495.684#XH#361052#^a48000^b1500b#361052#VV16.05323#VV16.05322#L527T#Vi?t#D ch Nht Bn#Ting Nht#K nng c hiu#Sch luyn thi#Sch tam ng#Bao gm cc bi luyn thi cng c k nng c hiu ting Nht trnh N3 km theo v d mi nh ho## 00755000000000313000450000100140000000200310001400500170004500700320006200400180 00940080018001120090011001300100005001410110032001460820008001780160003001860130 00700189014001600196026000700212026001100219026001100230181000600241019000500247 019001400252020001100266020000800277020001500285020001300300021012800313#Sasaki Hitoko#Luyn thi nng lc Nht ng N3#Matsumoto Noriko#Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a119tr. : bng, tran h v^b26cm#495.682#XH#361053#^a48000^b1500b#361053#VV16.05325#VV16.05324#L527T# Vi?t#Dch Nht Bn#Ting Nht#T vng#Sch luyn thi#Sch tam ng#Cng c nhng t ng cp N3 ca k thi nng lc Nht ng theo tng nhm v tng ch c t h, c km theo hnh nh minh ho## 00750000000000313000450000100140000000200310001400500170004500700320006200400180 00940080018001120090011001300100005001410110032001460820008001780160003001860130 00700189014001600196026001100212026001100223026000700234181000600241019000500247 019001400252020001100266020000900277020001500286020001300301021012200314#Sasaki Hitoko#Luyn thi nng lc Nht ng N3#Matsumoto Noriko#Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a115tr. : tranh v, bng^b26cm#495.682#XH#361054#^a48000^b1500b#VV16.05327#VV16.05326#361054#L527T# Vi?t#Dch Nht Bn#Ting Nht#Ng php#Sch luyn thi#Sch tam ng#Bao gm cc b i luyn thi cng c ng php ting Nht trnh N3 km theo mu cu d nh v ph hp vi chng trnh hc## 00814000000000337000450000100140000000200310001400500170004500700320006200400180 00940080018001120090011001300100005001410110032001460820008001780160003001860130 00700189014001600196026001100212026001100223026001100234026001100245026000700256 18100060026301900050026901900140027402000110028802000180029902000150031702000130 0332021013100345#Sasaki Hitoko#Luyn thi nng lc Nht ng N3#Matsumoto Noriko#S asaki Hitoko, Matsumoto Noriko#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 16#^a113tr. : tranh v, bng^b26cm#495.683#XH#361055#^a65000^b1500b#CDVN.02928# CDVN.02927#VV16.05328#VV16.05329#361055#L527T#Vi?t#Dch Nht Bn#Ting Nht#K n ng nghe hiu#Sch luyn thi#Sch tam ng#Bao gm cc bi luyn thi cng c k n ng nghe hiu ting Nht trnh N3 km theo mu cu d nh v ph hp vi ch ng trnh hc## 00669000000000265000450000200250000000300300002500400180005500800180007300900110 00910100005001020110030001070820011001370160003001480130007001510140016001580260 01100174026001100185026000700196181000600203019000500209020001100214020001100225 020000800236021015900244#Ting Nht cho mi ngi#Tng hp cc bi tp ch im# Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a87tr. : hnh v, bng^b26c m#495.680076#GT#361056#^a40000^b1500b#VV16.05331#VV16.05330#361056#T306N#Vi?t#T ing Nht#Gio trnh#Bi tp#Gm 25 bi hc v kin thc c bn ting Nht (trn h s cp 1). Ni dung mi bi c mu cu, v d, hi thoi v phn luyn tp theo mt ch im nht nh## 00786000000000325000450000100140000000200310001400500170004500700320006200400180 00940080018001120090011001300100005001410110026001460820008001720160003001800130 00700183014001600190026000700206026001100213026001100224181000600235019000500241 01900140024602000110026002000080027102000150027902000130029402000080030702101450 0315#Sasaki Hitoko#Luyn thi nng lc Nht ng N3#Matsumoto Noriko#Sasaki Hitoko , Matsumoto Noriko#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a115tr. : minh ho^b26cm#495.682#XH#361057#^a48000^b1500b#361057#VV16.05332#VV16.05333# L527T#Vi?t#Dch Nht Bn#Ting Nht#Ch Hn#Sch luyn thi#Sch tam ng#T vng# Bao gm cc bi luyn thi ting Nht trnh N3 nhm cng c k nng v Hn t v t vng km theo mu cu d nh, ph hp vi chng trnh hc## 00719000000000277000450000200250000000300070002500500100003200700150004200400180 00570080018000750090011000930100005001040110031001090820007001400160003001470130 00700150014001600157026001100173026000700184026001100191181000600202019000500208 020001100213020001100224021020600235#Ting Nht cho mi ngi#Hn t#Qunh Nh#Q unh Nh dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a196tr. : hn h v, bng^b26cm#495.68#GT#361058#^a87000^b1500b#VV16.05335#361058#VV16.05334#T 306N#Vi?t#Ting Nht#Gio trnh#Gm 25 bi hc tng quan v cc kin thc c bn ting Nht (trnh s cp 1). Gii thiu cc Hn t bt buc v thc hnh nh n bit chng; thc hnh vit v c cc t vng Hn t, c km v d minh ho## 00869000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010017000650020027000820030033001090070017001420040 01800159008001800177009001100195010000500206011002200211021027600233020001300509 020000700522020000800529013000700537016000300544020002000547#VV16.05336#361059#V V16.05337#^a232000^b1500b#Vi?t#340.092#T550D#Nguyn Ngc Bch#T duy php l c a lut s#Nhn tht rng v nh tp trung#Nguyn Ngc Bch#Ti bn ln th 2#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a442tr. : bng^b23cm#Gii thiu nhng kinh nghi m cn bn v t duy php l dnh cho cc lut s, c bit khi bt u bc vo ngh vi nhng s kin, tnh hung v vic xy ra trong cuc sng. Mt s c ch tip cn ca lut s, cc iu kin v phng php i hi suy ngh kiu l ut s...#Ngh lut s#T duy#Php l#361059#XH#B quyt thnh cng## 00590000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020030000540070037000840050007001210050013001280040018001410080 01800159009001100177010000500188011002600193012006400219020001800283020001300301 016000300314013000700317#361060#VV16.05338#^a13000^b2000b#Vi?t#895.9223#B505P#B uBu phiu lu cng git nc#Li: H Yn ; Minh ho: Mai Hng Tm#H Yn#Mai Hn g Tm#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b2 1cm#B hc theo ch im cng BuBu. Thng 4: Hin tng thin nhin#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#VH#361060## 00576000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020018000540070039000720050007001110050015001180040018001330080 01800151009001100169010000500180011002600185012005800211020001800269020001300287 016000300300013000700303#VV16.05339#361061#^a13000^b2000b#Vi?t#895.9223#B505#B uBu ang ln ln#Li: H Yn ; Minh ho: L Hng Giang#H Yn#L Hng Giang#T i bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b21cm#B h c theo ch im cng BuBu. Thng 10: Trng bn thn#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#VH#361061## 00576000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020015000540070043000690050008001120050018001200040018001380080 01800156009001100174010000500185011002600190012005300216020001800269020001300287 013000700300016000300307#361062#VV16.05340#^a13000^b2000b#Vi?t#895.9223#B505C#B uBu chn ngh#Li: Nht Vi ; Minh ho: L Th Nht Nhin#Nht Vi#L Th Nht Nhi n#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b21cm #B hc theo ch im cng BuBu. Thng 12: Ngnh ngh#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#361062#VH## 00825000000000253000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200190 00301810006000490020076000550080006001310090017001370100005001540110025001590150 07600184021023800260020002300498020001300521020001000534020001700544013000700561 016000300568#361063#VV16.05341#^b500b#Vi?t#324.25970750959749#V115K#Vn kin i hi ng b th x Hng Thu ln th XV, nhim k 2015 - 2020#^aHu#^aNxb. Thu n Ho#2015#^a139tr. : nh mu^b24cm#TTS ghi: ng b tnh Tha Thin Hu. Th x Hng Thu. - Lu hnh ni b#Gii thiu cc vn kin i hi i biu ng b th x Hng Thu (tnh Tha Thin Hu) ln th XV nhim k 2015 - 2020 gm: d in vn khai mc, bo co chnh tr, bo co kim im ca Th u, ngh quyt i hi ng b, din vn b mc#ng Cng sn Vit Nam#i hi ng#2015-2020#Vn kin i hi#361063#XH## 00930000000000325000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200130 00301810006000430020071000490070055001200050014001750050015001890050013002040050 01400217005001300231008000600244009001700250010000500267011002100272013000700293 01500960030002101190039602000080051502000100052302000170053302000510055001600030 0601#361064#VV16.05342#^b300b#Vi?t#959.70272092#D107G#Danh gia x Ngh: i t Xun qun cng Nguyn Nghim (1708 - 1766)#V Vinh Quang, Trn nh Hng (ch.b .), H Bch Khoa...#V Vinh Quang#Trn nh Hng#H Bch Khoa#Trn Th Vinh# V n Thnh#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2015#^a379tr. : nh^b21cm#361064#TTS ghi: Ban Q un l di tch Nguyn Du. Phn vin Vn ho Ngh thut Quc gia Vit Nam ti Hu #Gii thiu cuc i, s nghip v nhng du n v i t Xun qun cng Nguy n Nghim qua mt s trc tc hin tn#Tiu s#S nghip#Nhn vt lch s#Nguy n Nghim, Xun qun cng, 1708-1776, Vit Nam#XH## 00465000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200120 00381810006000500010011000560020020000670030004000870070026000910050014001170080 00600131009001700137010000500154011002100159020001700180020000400197013000700201 016000300208#361065#VV16.05343#^a75000^b300b#Vi?t#895.9221408#T312Q#L Hng T# Tnh qu & tnh i#Th#L Hng T, Hong L Ngn#Hong L Ngn#^aHu#^aNxb. Thu n Ho#2015#^a228tr. : nh^b21cm#Vn hc hin i#Th#361065#VH## 00783000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820019000421810006000610020072000670080006001390090017001450100005001620110 03800167015004600205021019300251020002300444020001300467020001000480020001700490 016000300507013000700510#361066#VV16.05345#VV16.05344#^b1000b#Vi?t#324.259707509 59749#V115K#Vn kin i hi ng b thnh ph Hu ln th XI, nhim k 2015 - 2 020#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2015#^a91tr., 4tr. nh mu : nh mu^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b thnh ph Hu#Gii thiu vn kin i hi i biu ng b thnh ph Hu ln th XI, nhim k 2015 - 2020 gm: din vn khai mc, bo co chnh tr, ngh quyt i hi ng b thnh ph Hu, din vn b mc#ng Cng s n Vit Nam#i hi ng#2015-2020#Vn kin i hi#XH#361066## 00480000000000253000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200100 00381810006000480010008000540020043000620030004001050070008001090080006001170090 01700123010000500140011001500145020001700160020000400177016000300181015003500184 013000700219#VV16.05346#361067#^a79000^b250b#Vi?t#895.92214#L566B#c Sn#Lu b n ca gi v ngi n b ngi thin#Th#c Sn#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2015#^a 144tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#Tn tc gi y : Nguyn c Sn#361067## 00646000000000289000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200080 00311810006000390010020000450020019000650030007000840070049000910050008001400050 01200148008000600160009001700166010000500183011002100188021011200209020000900321 020000900330020000700339013000700346016000300353#VV16.05347#361068#^b2000b#Vi?t# 294.344#561T#Thch N Diu Khng#ng thin sen n#Hi k#Thch N Diu Khng ; B.s.: L Ngn, H c Hoi#L Ngn#H c Hoi#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a1 92tr. : nh^b21cm#Hi k v gia tc dng h v cuc sng t tha thiu nin n khi vo tu ca Pht ca s b Thch n Diu Khng#Cuc i#o Pht#Hi k#36106 8#XH## 00773000000000301000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200090 00301810007000390020027000460030081000730070043001540050014001970050014002110050 01000225005001300235005001000248008000600258009001700264010000500281011003000286 013000700316016000300323021012000326020001700446020000800463#361069#VV16.05348#^ b300b#Vi?t#895.9228#TR513#Trung n lng qu yu du#K nim hi lng Trung n - x Hi Thnh - huyn Hi Lng - tnh Qung Tr 2016#Trn i Vinh, L Vn Ngh in, Hong Mt...#Trn i Vinh#L Vn Nghin#Hong Mt#H Vn Trut#Hong Th#^ aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a214tr., 15tr. nh mu^b21cm#361069#VH#Ghi li nhng du n, k nim, m c cng nh v a l, lch s, con ngi v nhiu sinh ho t khc ca lng Trung n#Vn hc hin i#Tp vn## 00788000000000241000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200090 00301810006000390020022000450070029000670050018000960080006001140090017001200100 00500137011002100142021036000163013000700523020000800530020000500538016000300543 #361070#VV16.05349#^b300b#Vi?t#915.9745#301C#a ch lng Ph Vinh#ng Th Kim Lin s.t., b.s.#ng Th Kim Lin#^aHu#^aNxb. Thun Hu#2015#^a322tr. : nh^b2 2cm#Khi qut v lch s, a vc hnh chnh, a l t nhin, vn ho - x hi, phong tc tp qun - l tit, lao ng sn xut - ngh nghip, vn ho m thc, vn ho dn gian, xy dng - kin trc v truyn thng yu nc, u tranh cch mng, xy dng qu hng i mi ca lng Ph Vinh (thuc x Trn Ninh, huyn Q ung Ninh, tnh Qung Bnh) qua cc thi k#361070#a ch#Lng#XH## 00441000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810006000480010017000540020021000710030010000920070017001020080006001190090 01700125010000500142011001500147020001700162020001000179013000700189016000300196 #361071#VV16.05350#^a50000^b500b#Vi?t#895.92214#H407#Hong Bnh Trng#Hong Quang Trung#Trng ca#Hong Bnh Trng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a107tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Trng ca#361071#VH## 00909000000000313000450000100130000000200370001300500150005000500190006500500140 00840070038000980080005001360090011001410100005001520110015001570150053001720820 00400225016000300229013000700232014001800239026000700257026001100264026001100275 181000700286019000500293019000500298020000800303020001800311021026600329#Hayek, F. A.#Ch ngha c nhn v trt t kinh t#inh Tun Minh#Phm Nguyn Trng#Ngu yn Vi Yn#F. A. Hayek ; Dch: inh Tun Minh...#^aH.#^aTri thc#2016#^a459tr.^b 21cm#Tn sch ting Anh: Individualism and economic order#330#XH#361072#^a115.00 0^b2000b#361072#VV16.05352#VV16.05351#CH500N#Vi?t#Dch#Kinh t#Ch ngha c nh n#Gm nhng bi tiu lun tp trung nghin cu v kinh t v x hi trng yu tr ong thi i ngy nay. Nhng vn v trit hc lun l, cc phng php nghin cu trong khoa hc x hi, l thuyt kinh t, kinh t th trng, kinh t k ho ch ho x hi ch ngha...## 00910000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430010014000490020018000630030058000810070032001390050012001710040 01800183008000500201009001100206010000500217011001500222012003500237021027000272 020001100542020001900553020000900572013000700581016000300588019000500591#VV16.05 353#361073#^a120000^b300b#Vi?t#301#L502V#Mauss, Marcel#Lun v biu tng#Hnh t hc v l do ca s trao i trong cc x hi c s#Marcel Mauss ; Nguyn Tng d ch#Nguyn Tng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aTri thc#2016#^a491tr.^b20cm#T sch Ti nh hoa Tri thc th gii#Phn tch mt s hnh thc trao i bng tng phm tron g cc x hi nguyn thu, v chng minh rng s trao i vt cht c tin hnh theo mt h thng tng trng, khng th quy thnh kinh t hay bt k mt chiu kch ring bit no nh php l, tn gio, o c...#X hi hc#X hi nguyn thu#Qu tng#361073#XH#Dch## 00745000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460010015000520020039000670070060001060050014001660080005001800090 01100185010000500196011002100201012003500222021010100257020000700358020000900365 020001100374020000800385013000700393016000300400019001000403004001800413#VV16.05 354#361074#^a130000^b300b#Vi?t#701.17#T550M#Diderot, Denis#T m hc n cc lo i hnh ngh thut#Denis Diderot ; Gii thiu, tuyn chn, dch: Phng Vn Tu#P hng Vn Tu#^aH.#^aTri thc#2016#^a532tr. : nh^b20cm#T sch Tinh hoa tri thc th gii#Nghin cu v phn tch quan im m hc ca Denis Diderot v cc loi hnh ngh thut v vn chng#M hc#T tng#Ngh thut#Vn hc#361074#XH#Dch Php#Ti bn ln th 2## 00920000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820008000411810007000490020169000560070055002250050018002800050013002980050 01300311005001600324005001600340008000900356009001900365010000500384011002500389 013000700414016000300421021013900424020002000563020000500583020001800588#VV16.05 356#VV16.05355#361075#^b200b#Vi?t#610.922#CH121D#Chn dung anh hng lao ng, th y thuc nhn dn, thy thuc u t v in hnh tin tin trong phong tro thi ua yu nc ngnh y t tnh Lm ng giai on 2011-2015#B.s.: Nguyn nh Thn g, Trn Mnh H, Hong Hi...#Nguyn nh Thng#Trn Mnh H# Hong Hi#Ph m Vn Khuyn#Trnh Vn Quyt#^a Lt#^aS Y t Lm ng#2016#^a216tr. : nh mu ^b21cm#361075#KT#Tn vinh, ghi nhn nhng c nhn c nhiu ng gp vo s nghi p chm sc, bo v v nng cao sc kho nhn dn trn a bn tnh Lm ng#in hnh tin tin#Y t#Chm sc sc kho## 00857000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820007000491810008000560010014000640020044000780030051001220070037001730050 01600210008001000226009001800236010000500254011002600259020001900285020001400304 013000700318016000300325021022800328020001100556#VV16.05358#361076#VV16.05357#^a 43000^b500b#Vi?t#668.63#GI-108T#Cao Ngc Dip#Gio trnh cng ngh sn xut ph n sinh hc#Phn hu c, phn vi sinh v phn hu c - vi sinh#B.s.: Cao Ngc Di p, Ng Thanh Phong#Ng Thanh Phong#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a181tr. : m inh ho^b24cm#Cng ngh sn xut#Phn sinh hc#361076#GT#Tm hiu v vai tr ca vi sinh vt mt s chu trnh t nhin trong t; cc loi vi sinh vt c ch; cc phng php sn xut phn hu c, phn vi sinh cng phng php th nghim, ng dng v tim nng ca cc loi phn ny#Gio trnh## 00547000000000265000450000100160000000200120001600500180002800700400004600800180 00860090023001040100005001270110015001320150033001470820008001800160003001880130 00700191014001600198026001100214026000700225181000600232019000500238019000900243 020001700252020001200269#Woolf, Virginia#B Dalloway#Nguyn Thnh Nhn#Virginia Woolf ; Nguyn Thnh Nhn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a3 11tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Mrs Dalloway#823.912#VH#361077#^a80000^b1500b#V V16.05359#361077#B100D#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00960000000000289000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200070 00301810006000370010017000430020085000600070054001450050015001990050014002140080 01800228009002300246010000500269011001500274015007300289021025600362020001700618 020001700635020000800652013000700660016000300667#361078#VV16.05360#^b400b#Vi?t#0 25.04#S102C#Nguyn Th Thim#Sch ch dn cc phng v su tp lu tr bo qun ti Trung tm Lu tr Quc gia II#B.s.: Nguyn Th Thim, Nguyn Th Lan, Lng Th Vn#Nguyn Th Lan#Lng Th Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#20 16#^a632tr.^b24cm#TTS ghi: Cc Vn th v Lu tr Nh nc. Trung tm Lu tr Q uc gia II#Gii thiu ton b cc phng ti liu c sp sp theo chiu lch s , t thi k phong kin n ti liu thi k cch mng v mt s cc loi hnh t i liu c th nh: Ti liu nghe nhn, ti liu khoa hc k thut, ti liu c nhn - gia nh - dng h#Lu tr quc gia#Ti liu lu tr#Th mc#361078#XH## 00480000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010016000640020024000800030010001040070016001140080 01800130009002300148010000500171011001500176020001700191020000800208013000700216 016000300223#VV16.05361#361079#VV16.05362#^a200000^b500b#Vi?t#959.703#C121#Hu nh Thin Kim#Cn i Vit s din ca#Quyn nh#Hunh Thin Kim#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a450tr.^b24cm#Lch s hin i#Din ca#361079#VH## 00832000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820011000511810007000620010015000690020017000840030077001010070015001780080 01800193009002300211010000500234011002600239021021700265020001700482020001000499 020000800509020001500517013000700532016000300539#VV16.05364#VV16.05363#361080#^a 120000^b2000b#Vi?t#394.309597#PH431L#Vng Hng Sn#Phong lu c mi#Th nui c him. Th g. Th c thia thia. Th chi d mn, cc, cng...#Vng Hng S n#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a325tr. : tranh v^b21cm#Gii t hiu lch s vn ho dn gian c truyn ca Vit Nam qua vic bn v th chi c a ngi xa: Th nui chim, g, c thia lia, th chi d mn, cc, cng... ; Bn lun v chim phng hong, ve ve, b hung...#Vn ho dn gian#Chim cnh#Ch i g#Th tiu khin#361080#XH## 00907000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400090002901900050 00380820019000431810006000620020079000680080018001470090023001650100005001880110 02600193015006100219021028800280020002300568020001300591020001000604020001700614 016000300631013000700634#VV16.05366#361081#VV16.05365#^b12000b#Vi?t#324.25970750 959779#V115K#Vn kin i hi i biu ng b qun G Vp ln th XI, nhim k 2015 - 2020#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a242tr. : minh ho^b2 1cm#TTS ghi: ng b Thnh ph H Ch Minh. ng b qun G Vp#Gii thiu cc vn kin i hi i biu ng b qun G Vp ln th XI, nhim k 2015 - 2020 g m: din vn khai mc, bo co chnh tr, bo co kim im s lnh o, ch o ca Ban Chp hnh, ngh quyt i hi i biu ng b, din vn b mc v danh sch Ban Chp hnh ng b qun#ng Cng sn Vit Nam#i hi ng#2015-2020#V n kin i hi#XH#361081## 00989000000000349000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020031000650070116000960050021002120050018002330050 01100251005002800262005002500290005001800315005001300333005001600346005001900362 00800180038100900230039901000050042201100210042702101630044802000080061102000100 0619013000700629016000300636#VV16.05368#361082#VV16.05367#^a55000^b2000b#Vi?t#9 59.7027#X100H#X hi Vit Nam t th k XVII#Alexandre de Rhodes, Cristoforo Bor ri, Baldinotti... ; Nguyn Trng Phn bin dch ; S.t., gii thiu: Kiu Mai Sn #Rhodes, Alexandre de#Borri, Cristoforo#Baldinotti#Marini, Giovanni Filippo de#T avernier, Jean Baptiste#Nguyn Trng Phn#Kiu Mai Sn#Nguyn Mnh Sn#Nguyn Tr ung Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a188tr. : nh^b24cm#Tp hp cc bi vit m t v: Chnh tr, i sng, x hi Vit Nam t th k XVII qua s quan st, ghi chp ca nhng ngi phng Ty n Vit Nam thi gian ny# Lch s#Th k 17#361082#XH## 01133000000000301000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200120 00301810006000420010017000480020154000650070044002190050013002630050006002760080 01800282009002300300010000500323011002100328015007300349021027900422020004600701 020005600747020000800803020001000811013000700821016000300828#VV16.05369#361083#^ b400b#Vi?t#959.7043322#T450C#Nguyn Th Thim#T chc, hot ng ca Mt trn D n tc Gii phng min Nam v Chnh ph Cch mng lm thi Cng ho min Nam Vit Nam qua ti liu lu tr (1960 - 1975)#B.s.: Nguyn Th Thim, Trn Th Vui, L V#Trn Th Vui#L V#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a551tr. : nh^b24cm#TTS ghi: Cc Vn th v Lu tr nh nc. Trung tm Lu tr quc gia II#Trnh by v s ra i ca Mt trn Dn tc Gii phng min Nam Vit Nam (195 4 - 1960). Qu trnh hot ng ca Mt trn Dn tc gii phng min Nam Vit Nam (1961 - 1969) v Chnh ph Cch mng lm thi Cng ho min Nam Vit Nam (1969 - 1975) trong u tranh chng M xm lc#Mt trn Dn tc Gii phng min Nam V it Nam#Chnh ph Cch mng lm thi Cng ho min Nam Vit Nam#Lch s#1960-197 5#361083#XH## 00899000000000349000450000100050000000200240000500300440002900500170007300500180 00900050005001080070049001130080018001620090035001800100005002150110015002200150 08200235022000400317082000700321016000300328013000700331014001600338026000700354 02600110036102600110037218100060038301900050038901900050039402000090039902000090 0408020001000417021012200427#Osho#B mt ca nhng b mt#Nhng bi ging v b mt ca Bng hoa vng#Nguyn nh Hch#Nguyn Tin Quang#Osho#Osho ; Dch: Nguy n nh Hch, Nguyn Tin Quang#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch M inh#2015#^a623tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: The secret of secrets. - Tn tht t c gi: Chandra Mohan Jain#Q.1#299.93#XH#361084#^a122000^b500b#361084#VV16.05371 #VV16.05370#B300M#Vi?t#Dch#Tn gio#Trit l#Cuc sng#Gm nhng thuyt ging c a nh huyn mn n ni ting Osho v nh sng ca Thng , v cuc sng u m ca loi ngi## 00899000000000349000450000100050000000200240000500300440002900500170007300500180 00900050005001080070049001130080018001620090035001800100005002150110015002200150 08200235022000400317082000700321016000300328013000700331014001600338026001100354 02600110036502600070037618100060038301900050038901900050039402000090039902000090 0408020001000417021012200427#Osho#B mt ca nhng b mt#Nhng bi ging v b mt ca Bng hoa vng#Nguyn nh Hch#Nguyn Tin Quang#Osho#Osho ; Dch: Nguy n nh Hch, Nguyn Tin Quang#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch M inh#2015#^a587tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: The secret of secrets. - Tn tht t c gi: Chandra Mohan Jain#Q.2#299.93#XH#361085#^a118000^b500b#VV16.05373#VV16.0 5372#361085#B300M#Vi?t#Dch#Tn gio#Trit l#Cuc sng#Gm nhng thuyt ging c a nh huyn mn n ni ting Osho v nh sng ca Thng , v cuc sng u m ca loi ngi## 00785000000000289000450000100120000000200220001200300410003400500170007500700360 00920080018001280090035001460100005001810110015001860820012002010160003002130130 00700216014001700223026001100240026001100251026000700262181000700269019000500276 019000500281020000800286020000700294021019400301#Kim Moon Jo#Ngi Hn Quc l a i?#38 mt m lm nn bn sc ngi Hn Quc#Phm Qunh Giang#Kim Moon Jo ; Phm Qunh Giang dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a600 tr.^b23cm#306.4095195#XH#361086#^a204000^b3000b#VV16.05375#VV16.05374#361086#NG 558H#Vi?t#Dch#Vn ho#X hi#Tm hiu v ngi Hn Quc thng qua vic tm hiu nhn thc ca ngi Hn Quc v x hi, cuc sng, php lut, tm l x hi, i sng ni tm v i sng ca th h thanh thiu nin Hn Quc## 00688000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820009000511810006000600010015000660020033000810070015001140080018001290090 06100147010000500208011002100213020000800234016000300242021015400245020000700399 020000900406013000700415#VV16.05377#VV16.05376#361087#^a345000^b3000b#Vi?t#915. 9779#S103G#Phm Cng Lun#Si Gn - Chuyn i ca ph III#Phm Cng Lun#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a 333tr. : nh^b21cm#Vn ho#XH#Ghi li nhng cm xc, suy ngh v cuc sng Si Gn trong th k XX nh ngh thut m thc, np sinh hot ca c dn, i sng vn ho - ngh thut...#X hi#i sng#361087## 00800000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520020056000580070052001140080018001660090035001840100 00500219011001500224021019100239020001000430020000800440016000300448005001700451 005001100468001001400479020001000493013000700503#VV16.05379#361088#VV16.05378#^b 2500b#Vi?t#327.59779#H411#Hot ng i ngoi Thnh ph H Ch Minh (1975 - 201 5)#Trn Nam Tin (ch.b.), Nguyn Thu Trang, T M Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aVn h o Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a397tr.^b21cm#Tng quan v Thnh ph H Ch Mi nh. Trnh by v hon cnh lch s, ch trng v ni dung cc hot ng i ngo i ca Thnh ph H Ch Minh giai on 1975 - 1985, 1986 - 2000 v 2001 - 2015# i ngoi#Lch s#XH#Nguyn Thu Trang#T M Ngc#Trn Nam Tin#1975-2015#361088## 00920000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820004000511810006000550010018000610020018000790030035000970070018001320080 01800150009006100168010000500229011002600234020001000260020001000270016000300280 02102560028302000090053902000070054800400140055502000090056902000090057801300070 0587#361089#VV16.05380#VV16.05381#^a125000^b1000b#Vi?t#001#L558T#Nguyn Tng B ch#Li tri ai dt?#Tiu lun v khoa hc v trit hc#Nguyn Tng Bch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^ a439tr. : minh ho^b21cm#Trit hc#Tiu lun#TN#Trnh by ca tc gi v cc vn kh hiu ca khoa hc v trit hc; v t tng Pht gio l gii th gi i hin tng; cc chng ng quan trng trong qu trnh pht trin ca ngnh v t l v trit hc v khoa hc t nhin ca hn 25 th k qua...#Khoa hc#Vt l# Ti bn ln 1#o Pht#T tng#361089## 00902000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810006000520020048000580070039001060080018001450090035001630100 00500198011002100203021026300224020001100487020000800498016000300506005000900509 005001200518005001300530005001500543005001500558013000700573020000800580#VV16.05 382#VV16.05383#361090#^b3000b#Vi?t#709.59779#B454M#40 nm vn hc ngh thut Th nh ph H Ch Minh#Mai Qun, Vin Phng, L Hu Thnh...#^aTp. H Ch Minh#^aV n ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a518tr. : nh^b24cm#Tp hp cc bi vit kh i qut v lch s hnh thnh, pht trin ca vn hc ngh thut cng mt s g ng mt v tc phm tiu biu to nn du n v c nh hng su sc n i s ng vn ho tinh thn Thnh ph H Ch Minh trong sut 40 nm qua (1975 - 2015)# Ngh thut#Vn hc#XH#Mai Qun#Vin Phng#L Hu Thnh#Trn Hu Trang#L Quang Trang#361090#Lch s## 00595000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530020044000590080018001030090035001210100005001560110 02100161021013400182020000900316020000800325013000700333016000300340020001000343 #361091#VV16.05384#VV16.05385#^b3000b#Vi?t#359.009597#H103Q#Hi qun nhn dn Vi t Nam ti tr dng cm#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#201 5#^a495tr. : nh^b24cm#Tp hp cc bi vit, bi nghin cu, hnh nh nhm khi qut chng ng 60 nm v vang ca Hi qun nhn dn Vit Nam (1955 - 2015)#Hi qun#Lch s#361091#XH#1955-2015## 00631000000000289000450000100120000000200150001200500090002700500110003600500210 00470070078000680080018001460090035001640100005001990110015002040820008002190160 00300227013000700230014001700237026001100254026000700265026001100272181000700283 019000500290019001600295020001800311020001200329#L Hy Chun#Kh Ty d m#Yu H wasu#Yi Eun Suk#Trn Th Bch Phng#L Hy Chun b.s. ; Ch dch: Yu Hwasu, Yi E un Suk ; Trn Th Bch Phng dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H C h Minh#2015#^a647tr.^b23cm#895.732#VH#361092#^a200000^b1000b#VV16.05386#361092 #VV16.05387#KH250T#Vi?t#Dch Triu Tin#Vn hc trung i#Truyn ngn## 01045000000000301000450000100120000000200230001200500140003500500170004900700630 00660080018001290090035001470100005001820110022001870820009002090160003002180130 00700221014001700228026001100245026001100256026000700267181000700274019000500281 019001600286020001800302020000800320020001000328021040500338#Lee Sun Sin#Nht k trong gian lao#No Seung Seok#o Th M Khanh#Lee Sun Sin ; No Seung Seok dch ; o Th M Khanh chuyn ng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Mi nh#2015#^a537tr. : bng^b23cm#951.9502#XH#361093#^a172000^b1000b#VV16.05389#VV1 6.05388#361093#NH124K#Vi?t#Dch Triu Tin#Lch s trung i#Nht k#1592-1598#C un nht k ca Trung v cng ( c) Lee Sun Sin ghi chp sut 7 nm, t nm 1 592 n nm 1598, gm nhng cu chuyn v gia nh, nhng mu thun gia tng v cc thuc h, k hoch tc chin v nhng thay i cm xc ca chnh tc gi v s bt lc ca triu nh Triu Tin trc s xm lng ca Nht Bn. Qua ph n nh tnh hnh chnh tr, kinh t, x hi, qun s ca Triu Tin cui th k XVI## 00719000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820012000411810006000530020041000590070050001000080018001500090035001680100 00500203011003200208020001700240020000400257016000300261005001600264005001700280 005001200297005001800309005001300327015004900340020000900389013000700398#VV16.05 390#VV16.05391#361094#^b500b#Vi?t#895.9221008#T527T#Tuyn tp vn hc Bnh Dng 2010 - 2015#ng Ngc Chiu, Nguyn Cng Dinh, o Vn t...#^aTp. H Ch Minh #^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a353tr., 36tr. mu : nh^b24cm#Vn hc hin i#Th#VH#ng Ngc Chiu#Nguyn Cng Dinh#o Vn t#Nguyn Tin ng# Phan Th Hai#TTS ghi: Hi Vn hc Ngh thut tnh Bnh Dng#Vn xui#361094## 00478000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010011000670020011000780030012000890070011001010080 01800112009003500130010000500165011001500170020001700185020001200202013000700214 016000300221#VV16.05393#VV16.05392#361095#^a62000^b1000b#Vi?t#895.922334#M551M# Nht Chiu#Ma mt n#Truyn ngn#Nht Chiu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a190tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#361095#VH## 00674000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820014000421810007000560010019000630020039000820070019001210080018001400090 03500158010000500193011001400198012001800212015003500230021009200265020000900357 020002000366013000700386016000300393#VV16.05394#VV16.05395#361096#^b5000b#Vi?t#2 94.392709597#TR121N#Thch Thng Phng#Trn Nhn Tng vi thin phi Trc Lm#Th ch Thng Phng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a62t r.^b21cm#T sch Thin hc#TTS ghi: Vin Nghin cu Pht hc#Tm hiu v vua Tr n Nhn Tng vi Thin Phi Trc Lm Yn T. Tm Thin ca s t Trc Lm#o Ph t#Thin phi Trc Lm#361096#XH## 00614000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820012000511810006000630020017000690030004000860070040000900080018001300090 03500148010000500183011003100188020001700219020000400236016000300240005001000243 005001000253005001500263005001500278005001200293013000700305#VV16.05397#VV16.053 96#361097#^a100000^b1000b#Vi?t#895.9221008#B254P#Bn ph gi ng#Th#Tng Th , Loan Lili, V Xun Trng...#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch M inh#2015#^a188tr. : nh, tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Th#VH#Tng Th#Loan L ili#V Xun Trng#Hng Ngc Lan#Trn c i#361097## 00478000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810007000590010012000660020016000780030011000940070012001050080 01800117009003500135010000500170011001500175020001700190020000700207016000300214 013000700217#VV16.05399#VV16.05398#361098#^a60000^b500b#Vi?t#895.92234#CH527G#V Vn Sinh#Chuyn gia nh#Tp truyn#V Vn Sinh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho V n ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a126tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn#VH#361098## 00722000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010011000660020020000770070011000970220004001080080 01800112009003500130010000500165011001500170021019900185020000900384020001000393 013000700403016000300410005001100413020000800424#VV16.05401#VV16.05400#361099#^a 20000^b1000b#Vi?t#294.3444#CH121T#Bnh Chnh#Chn - Thin - Nhn#Bnh Chnh#T.2 #^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a139tr.^b20cm#Chia s nhng kinh nghim ca nhng ngi t c cuc sng nh nguyn nh qu t rnh hc v hnh theo nguyn l "chn thin thn" cng vi nm bi cng php ca Php Lun i php ca Pht gia#o Pht#Cuc sng#361099#XH#Bnh Chnh#Gio l ## 00533000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010015000640020015000790030011000940070015001050080 01800120009003500138010000500173011001500178020000900193016000300202004001800205 020001000223020001500233013000700248#VV16.05403#VV16.05402#361100#^a25000^b2000 b#Vi?t#294.382#K312V#Thch Thanh T#Kinh Vin Gic#Ging gii#Thch Thanh T#^aT p. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a303tr.^b21cm#o Pht#X H#Ti bn ln th 3#Kinh Pht#Kinh Vin gic#361100## 00496000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810007000600010012000670020033000790030011001120070012001230080 01800135009003500153010000500188011001500193020001700208020000700225016000300232 013000700235#VV16.05405#VV16.05404#361101#^a64000^b2000b#Vi?t#895.92234#NH419C# L Vn Tho#Nhc con, c chu thi i khng?#Tp truyn#L Vn Tho#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a246tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tr uyn#VH#361101## 00837000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820008000411810007000490020019000560070044000750080029001190090078001480100 00500226011002100231021015000252020000800402016000300410005000800413005001500421 00500160043600500160045200500150046802000090048302000040049202000080049601300070 0504#361102#VV16.05406#VV16.05407#^b500b#Vi?t#622.338#NG430L#Ngn la ng hnh# Vn Bn, Nguyn Duy Qu, Trng Anh Quc...#^aTp. H Ch Minh ; Vng Tu#^aVn h o Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Hi Vn hc Ngh thut B Ra - Vng Tu#2015#^a20 6tr. : nh^b20cm#Gm nhng bi vn, bi th, bi ht phn nh chi tit, sinh n g v cng cuc tm kim, thm d v khai thc du kh thm lc a pha Nam Vi t Nam#Du kh#KT#Vn Bn#Nguyn Duy Qu#Trng Anh Quc#Trn Minh Lng#Hong X un Bn#Vn xui#Th#Bi ht#361102## 00515000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520010013000580020010000710030004000810070013000850080 01800098009003500116010000500151011002400156020001700180020000400197016000300201 015003800204013000700242#VV16.05408#361103#VV16.05409#^b1000b#Vi?t#895.92214#H11 0#Prkimalamak#Ht i em#Th#Prkimalamak#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a62tr. : hnh v^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#Tn tht c a tc gi: Trn (Tn) Vinh#361103## 00432000000000229000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820011000491810007000600010008000670020012000750080018000870090035001050100 00500140011002600145020001700171020000400188016000300192013000700195#VV16.05411# VV16.05410#361104#^a52000^b500b#Vi?t#895.922134#TH460H#H Lun#Th H Lun#^aTp . H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a241tr. : tranh v^b20cm# Vn hc hin i#Th#VH#361104## 00556000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510010016000570020008000730070016000810080018000970090 03500115010000500150011002500155020000900180013000700189016000300196020001000199 021009300209#VV16.05412#VV16.05413#361105#^b1000b#Vi?t#294.3444#B105#Thch Thi n Ti#Bn i#Thch Thin Ti#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Mi nh#2015#^a63tr. : tranh v^b20cm#o Pht#361105#XH#Cuc sng#Gii thiu 14 cu chuyn v nhng quan im ca tc gi v trit l sng v i sng tu hnh## 00523000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810008000600010007000680020011000750030016000860070007001020080 01800109009003500127010000500162011001500167020001700182020001200199016000300211 015003600214013000700250#VV16.05415#VV16.05414#361106#^a55000^b2000b#Vi?t#895.9 2234#GI-119M#An Lm#Gic m M#Tp truyn ngn#An Lm#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a187tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#T n tht tc gi: Lm Nguyn Vn An#361106## 00483000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810005000620010021000670020004000880030008000920070021001000080 01800121009003500139010000500174011001500179020001700194020000800211013000700219 016000300226#VV16.05417#VV16.05416#361107#^a45000^b1500b#Vi?t#895.9228408#T510# Trn Huy Minh Phng#Ti#Tn vn#Trn Huy Minh Phng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a159tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tn vn#361107#V H## 00529000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820011000491810007000600010014000670020017000810030004000980070034001020080 01800136009003500154010000500189011002500194020001700219020000400236016000300240 005001300243013000700256#VV16.05418#361108#VV16.05419#^a65000^b500b#Vi?t#895.92 2134#CH310#V Thanh Hng#Chim c v n#Th#V Thanh Hng ; Nguyn Thanh h.. #^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a98tr. : tranh v^b2 0cm#Vn hc hin i#Th#VH#Nguyn Thanh#361108## 00723000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010011000650020016000760070011000920080018001030090 03500121010000500156011001500161020000900176020000900185016000300194020000800197 020000800205021022500213013000700438#VV16.05421#361109#VV16.05420#^a12000^b1000 b#Vi?t#294.3444#C120N#Qung Khm#Cm nang tu o#Qung Khm#^aTp. H Ch Minh#^a Vn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a150tr.^b20cm#o Pht#Cm nang#XH#Tu hn h#Gio l#Gii thiu tiu s v cuc i tu hnh ca Ho thng Qung Khm. c kt tinh hoa cc li dy ca ho thng dnh cho nhng ngi xut gia v tu ti gia, gip h i ci nhn, sa thi h tt xu, hng dn bc tu ng n#36110 9## 00843000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400100002901900050 00390820019000441810006000630020101000690080018001700090035001880100005002230110 01400228015005700242021020900299020002300508020001300531020001000544020001300554 016000300567013000700570#VV16.05422#361110#VV16.05423#^b500000b#Vi?t#324.2597075 0959779#T103L#Ti liu hi - p v i hi i biu ng b Thnh ph H Ch Mi nh ln th X, nhim k 2015 - 2020#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H C h Minh#2016#^a31tr.^b20cm#TTS ghi: Thnh u Thnh ph H Ch Minh. Ban Tuyn g io#Gm nhng cu hi v tr li xung quanh i hi i biu ng b Thnh ph H Ch Minh ln th X, nhim k 2015 - 2020 v: ngha, kt qu, thnh tu, yu km cn tn ti, kinh nghim, mc tiu, gii php...#ng Cng sn Vit Nam#i hi ng#2015-2020#Sch hi p#XH#361110## 00608000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810007000510010009000580020013000670070009000800080018000890090 03500107010000500142011001400147015006300161021009100224020000900315020000800324 013000700332016000300339#361111#VV16.05424#VV16.05425#^b1000b#Vi?t#294.3444#CH46 4P#Hu Gic#Chn Pht t#Hu Gic#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a31tr.^b20cm#u ba sch ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. Quan m tu vin#Gm nhng li khuyn dy Pht t rn tm, rn tnh trong qu trnh tu l uyn theo Pht php#o Pht#Tu hnh#361111#XH## 00488000000000241000450000100110000000200160001100700110002700800180003800900610 00560100005001170110021001220820012001430160003001550130007001580140016001650260 00700181026001100188026001100199181000600210019000500216020001700221020000800238 #L Hu Nam#X mng hn hoa#L Hu Nam#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a175tr. : nh^b20cm#895.9228408#VH#3 61112#^a58000^b2000b#361112#VV16.05426#VV16.05427#X550M#Vi?t#Vn hc hin i#T n vn## 00477000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010018000660020019000840070018001030080018001210090 03500139010000500174011002500179020001700204020000400221013000700225016000300232 #VV16.05428#361113#VV16.05429#^a50000^b1000b#Vi?t#895.92214#A103C#Nguyn Khc T hiu#Ai c v Bnh nh#Nguyn Khc Thiu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh T p. H Ch Minh#2015#^a104tr. : nh mu^b21cm#Vn hc hin i#Th#361113#VH## 00602000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820012000511810006000630020015000690030004000840070038000880050008001260050 01300134005001200147005001200159005001900171008001800190009003500208010000500243 011002100248020001700269020000400286013000700290016000300297#VV16.05431#VV16.054 30#361114#^a100000^b1000b#Vi?t#895.9221008#X100N#Xa nh d vng#Th#Huy Cn, Th uy Anh Lam, Vin Nguyn...#Huy Cn#Thuy Anh Lam#Vin Nguyn#Phng ng# Trn Nh Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a210tr. : nh^b20cm#Vn hc hin i#Th#361114#VH## 00773000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200120 00391810006000510010015000570020015000720070035000870050013001220080005001350090 03200140010000500172011001500177021023300192020000900425020001000434020001100444 013000700455016000300462020003000465#VV16.05432#361115#^a75000^b1000b#Vi?t#947. 0862092#B105L#Dng Minh Ho#Bn lnh Putin#B.s.: Dng Minh Ho, Triu Anh Ba#T riu Anh Ba#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Panda#2016#^a383tr.^b21cm#Gii thiu cuc i v con ng vn n nm quyn iu khin nc Nga ca Vladimir Putin. Vai tr ca Putin trong lch s nc Nga. Bn lnh, tnh cch ca Putin v s t hay i hon ton hnh nh nc Nga trn chnh trng quc t#Cuc i#S nghip #Tng thng#361115#XH#Putin, Vladimir Vladimirovich## 00769000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010019000680020021000870030010001080070019001180080 01800137009003500155010000500190011002100195020001700216020001000233013000700243 016000300250021025000253#VV16.05434#361116#VV16.05433#^a98000^b1000b#Vi?t#895.9 228403#N304T#Nguyn Th Kim Th#Nim tin chin thng#T truyn#Nguyn Th Kim Th #^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a223tr. : nh^b21cm #Vn hc hin i#T truyn#361116#VH#Ghi li nhng dng cm xc ca mt bnh nh n ung th trong sut thi gian iu tr bnh, chng chi vi chu ng nhng n i au v tinh thn cng nh th xc nhng vn lun khao kht c sng, sng vui , sng kho, sng c ch cho gia nh v x hi## 00650000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810007000510010017000580020024000750070017000990080018001160090 03500134010000500169011001500174015006400189020000900253013000700262016000300269 021010400272020000800376#VV16.05435#VV16.05436#361117#^b1000b#Vi?t#293.3444#KH10 3T#Thch Minh Chnh#Khai - Th - Ng - Nhp#Thch Minh Chnh#^aTp. H Ch Minh#^ aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a136tr.^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gi o Vit Nam. T nh Quc n Kim Cang#o Pht#361117#XH#Gii thiu v php tu T tnh Thanh Tnh Thin qua cc giai on khai tm, ch tm, ng tm v nhp tm #Tu hnh## 00468000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820010000411810007000510010015000580020012000730030004000850070015000890080 01800104009003500122010000500157011002100162020001700183020000400200013000700204 016000300211#VV16.05438#361118#VV16.05437#^b300b#Vi?t#895.92214#CH311M#Nguyn Ng c T#90 ma xun#Th#Nguyn Ngc T#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a123tr. : nh^b20cm#Vn hc hin i#Th#361118#VH## 00526000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020020000530070036000730050016001090050011001250040018001360080 00500154009001100159010000500170011002500175020000800200020000600208020001000214 020001400224013000700238016000300245#VV16.05439#361119#^a13500^b3000b#Vi?t#372. 87#TH552H#Thc hnh m nhc 5#Nguyn Ngc Huy (ch.b.), L Duy Anh#Nguyn Ngc Hu y#L Duy Anh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a72tr. : minh ho^b24cm#m nhc#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#361119#GK## 01091000000000313000450000100210000000200400002100500110006100500100007200700500 00820080018001320090054001500100005002040110030002090150069002390820009003080160 00300317013000700320014001700327026001100344026000700355026001100362181000700373 019000500380019000500385020001600390020000800406020000900414021035400423#Scamell -Katz, Siemon#Thu hiu ngi mua gii m tng trng#Quang Minh#Vit Dng#Siemo n Scamell Katz ; Dch: Quang Minh, Vit Dng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty WeCreate#2015#^a262tr. : hnh v, nh^b21cm#Tn sch ting Anh: The art of shopping - How we shop and why we buy#658.8342#KT#361120# ^a129000^b3000b#VV16.05440#361120#VV16.05441#TH125H#Vi?t#Dch#Ngi tiu dng#H nh vi#Tip th#Nhng phn tch v hnh vi mua hng ca ngi tiu dng. Nhng d n chng thuyt phc gii p v ngi mua, ngi tiu dng. Phn tch vic chin h phc khch hng l khng h d dng, thi v hnh vi mua hng cng nh cm xc ca ngi mua i vi tng mt hng khc nhau. Phng php tng trng v pht trin doanh s v gii m s tng trng ## 00661000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820006000511810006000570010008000630020034000710070030001050050010001350080 01800145009003500163010000500198011002600203021015800229020001000387013000700397 016000300404#VV16.05443#VV16.05442#361121#^a100000^b5000b#Vi?t#659.1#L104B#Bt Ch#Lm bn vi hnh lm tnh vi ch#Bt Ch ; Minh ho: c T Ti#c T Ti#^a Tp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a217tr. : tranh v^b21c m#Tm hiu v s nghip qung co sng to. Gii thiu cc bc pht trin, thn g trm ca ngh qung co. Nhng kinh nghim lm d n trong ngnh qung co...# Qung co#361121#KT## 01068000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820019000411810006000600020074000660070055001400050013001950080018002080090 03500226010000500261011002700266015010200293021025800395020000800653020001500661 016000300676005001600679005001500695005001700710005002000727013000700747#361122# VV16.05445#VV16.05444#^b500b#Vi?t#324.25970750959779#L302S#Lch s truyn thng ca ng b v nhn dn phng Ct Li (1997 - 2015)#B.s.: L Xun Vin, Nguyn Th Nhi, Trn Vn Thnh...#L Xun Vin#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp . H Ch Minh#2015#^a267tr. : nh, bng^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban Chp hnh ng b phng Ct Li, qun 2, thnh ph H Ch Minh#Gii thiu v ng t, con ngi v truyn thng yu nc ca nhn dn phng Ct Li, qun 2, thnh ph H Ch Minh. Trnh by qu trnh u tranh v xy dng ch ngha x h i, pht trin kinh t - x hi v thc hin ng li i mi ca ng (1997 - 2015)#Lch s#ng b phng#XH#Nguyn Th Nhi#Trn Vn Thnh#Nguyn Minh in# Nguyn Th Ngc Lan#361122## 00738000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820015000491810007000640020041000710030026001120070049001380050019001870050 00800206005001700214005001600231005001800247008002900265009008300294010000500377 011001500382020001700397020001200414013000700426016000300433#VV16.05447#VV16.054 46#361123#^a50000^b500b#Vi?t#895.9223010804#TR527N#Truyn ngn ng bng sng C u Long 2015#Tc phm ot gii thng#Nguyn Tho Nguyn, Mnh H, L Th Cm N hung...#Nguyn Tho Nguyn#Mnh H#L Th Cm Nhung#Nguyn Quang Ba#Nguyn Thanh Xun#^aTp. H Ch Minh ; An Giang#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Lin hi p cc Hi Vn hc Ngh thut An Giang#2015#^a145tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truy n ngn#361123#VH## 00483000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510010014000570020033000710030008001040070014001120080 01800126009003500144010000500179011001400184020001700198020000400215013000700219 016000300226#VV16.05449#VV16.05448#361124#^b1000b#Vi?t#895.9221#B305T#Trn Hu D ng#Bin tu nhng mnh v cuc sng#Tp th#Trn Hu Dng#^aTp. H Ch Minh#^aV n ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a63tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#361124#V H## 00509000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810006000520010010000580020011000680030012000790070010000910080 01800101009003500119010000500154011001500159015003000174020001700204020001200221 013000700233016000300240#VV16.05451#VV16.05450#361125#^b1000b#Vi?t#895.92234#V51 3T#Lam Giang#Vng trng#Tiu thuyt#Lam Giang#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ng h Tp. H Ch Minh#2016#^a355tr.^b20cm#Tn tht tc gi: H S Thnh#Vn hc hi n i#Tiu thuyt#361125#VH## 00599000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820012000511810006000630020017000690030004000860070037000900050008001270050 01100135005001300146005000900159005000900168008001800177009003500195010000500230 011003100235020001700266020000400283013000700287016000300294#VV16.05453#VV16.054 52#361126#^a100000^b1000b#Vi?t#895.9221408#L107G#Lnh gi ng v#Th#Ng Yn, Diu Vng, Ton Tm Ho...#Ng Yn#Diu Vng#Ton Tm Ho#Th Trn#Bi Trn#^a Tp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a217tr. : tranh v, nh ^b20cm#Vn hc hin i#Th#361126#VH## 00613000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820012000511810007000630020019000700030004000890070042000930050012001350050 01300147005001200160005000800172005001100180008001800191009003500209010000500244 011003100249020001700280020000400297013000700301016000300308#VV16.05455#VV16.054 54#361127#^a100000^b1000b#Vi?t#895.9221408#TH126G#Thy git ma xun#Th#Phm H i u, Trn Th Hi, Nguyn Hnh...#Phm Hi u#Trn Th Hi#Nguyn Hnh#Giai K #Tt T Li#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a199tr. : tranh v, nh^b20cm#Vn hc hin i#Th#361127#VH## 00799000000000313000450000200400000000300710004000500150011100500190012600500170 01450050009001620050018001710070056001890080029002450090079002740100005003530110 01500358082001200373016000300385013000700388014001500395026001100410026000700421 026001100428181000800439019000500447020001700452020000400469020001200473#Gii v n chng Th Khoa Ngha nm 2015#Tc phm ot gii thng Vn chng Th Khoa N gha ln th X nm 2015#L Quang Trng#Hunh L Triu Ph#Hunh Ngc Phc#Thu Anh#Phan Trn Ph c#L Quang Trng, Hunh L Triu Ph, Hunh Ngc Phc...#^a Tp. H Ch Minh ; An Giang#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Hi Lin hip V n hc Ngh thut An Giang#2015#^a171tr.^b20cm#895.9223408#VH#361128#^a50000^b50 0b#VV16.05456#361128#VV16.05457#GI-103V#Vi?t#Vn hc hin i#Th#Truyn ngn## 00678000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820013000491810006000620020030000680070045000980050014001430050016001570050 01000173005001800183005001200201008002900213009007900242010000500321011002100326 020002100347020001000368013000700378016000300385#VV16.05459#VV16.05458#361129#^a 50000^b500b#Vi?t#781.62009597#N460T#N tri tn u ch mt bi ca#Hunh Ngc n , Nguyn Vn Bnh, Vnh Chu...#Hunh Ngc n#Nguyn Vn Bnh#Vnh Chu#Nguyn nh Chin#Quang Chnh#^aTp. H Ch Minh ; An Giang#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Hi Lin hip Vn hc Ngh thut An Giang#2015#^a118tr. : nh^b20cm#m n hc truyn thng#Bi ca c#361129#XH## 00453000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010013000650020012000780070013000900080018001030090 03500121010000500156011001500161020001800176020000700194013000700201016000300208 #VV16.05461#361130#VV16.05460#^a34000^b2000b#Vi?t#895.9223#V501N#Mai Bu Minh#V ua ni dc#Mai Bu Minh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#201 6#^a123tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn#361130#VH## 00522000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010011000660020019000770030012000960070011001080080 01800119009007200137010000500209011001500214020001700229020001200246013000700258 016000300265#VV16.05463#361131#VV16.05462#^a57000^b1000b#Vi?t#895.92234#121A#N ht Chiu#n i vi h khng#Truyn ngn#Nht Chiu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Thng mi u t Linh Lan#2015#^a165tr.^b21c m#Vn hc hin i#Truyn ngn#361131#VH## 01008000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530020018000590070085000770050018001620050014001800050 02200194005002000216005001600236005001800252008001800270009003500288010000500323 01100270032802102650035502000080062002000230062802000210065101300070067201600030 0679#361132#VV16.05464#VV16.05465#^b2500b#Vi?t#959.779043#C500C#C Chi xa v na y#Dng Thnh Thng, Nguyn San H, Nguyn Th Hoi Thanh... ; Nguyn nh Thng ch.b.#Dng Thnh Thng#Nguyn San H#Nguyn Th Hoi Thanh#Nguyn Th Thu Hoi #Nguyn Th Thm#Nguyn nh Thng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H C h Minh#2015#^a359tr. : nh, bng^b21cm#Gm nhng bi chuyn kho phn nh gc n hn a chiu v nhng gi tr vn ho - lch s ca C Chi: a l hnh chnh v a danh C Chi; th t, dn c v truyn thng yu nc; cn c khng chin c hng thc dn Php; cn c lng dn trong u tranh chnh tr...#Lch s#Khng c hin chng Php#Khng chin chng M#361132#XH## 00814000000000265000450000100170000000200160001700700170003300800180005000900350 00680100005001030110015001080150078001230820009002010160003002100130007002130140 00700220026001100227026001100238026000700249181000600256019000500262020000900267 020000800276021026400284#Thch Gic Quang#Hoa vin o l#Thch Gic Quang#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a439tr.^b21cm#u ba sch ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam tnh ng Nai. Quan m tu luyn#294.3444#XH#36 1133#^b500b#VV16.05467#VV16.05466#361133#H401V#Vi?t#o Pht#Tu hnh#Vit v s cng phu tu hnh ca con ngi Pht sng trong chn thin mn, v hnh nguyn c a con ngi Pht lc no cng c m cho dng chy sui ngun o l thnh nhng hnh lnh mun th che ch, nng cho chng sinh an lc trong nh ho quang ca c Pht## 00767000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810007000560020024000630070033000870050008001200050012001280050 00800140005001000148005000900158008001800167009003500185010000500220011001500225 021019600240020000900436013000700445016000300452020001000455#VV16.05469#VV16.054 68#361134#^a10000^b1000b#Vi?t#294.3#NH556B#Nhng bi hc bng vng#Tiu Sa, Ngu yn Long, H. Diu...#Tiu Sa#Nguyn Long#H. Diu#Danh Vit#Hoi Thi#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a144tr.^b21cm#Ghi li nhng cu c huyn cnh gic, cn ht sc bnh tnh, sng sut v ng chng mc khng ri vo trng hp thi qu hay bt cp lm nh hng n hnh nh t bi tr tu c a ngi con Pht#o Pht#361134#XH#Truyn k## 00621000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820007000511810006000580010018000640020014000820070033000960220005001290050 00900134008001800143009003500161010000500196011001500201015003900216020001700255 020001200272013000700284016000300291019000800294005001700302#VV16.05471#VV16.054 70#361135#^a115000^b2000b#Vi?t#813.54#253K#Kenyon, Sherrilyn#m khoi lc#She rrilyn Kenyon ; Thanh X dch#Ph.1#Thanh X#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a439tr.^b21cm#Dch t bn ting Anh: Night Pleasures#Vn hc hin i#Tiu thuyt#361135#VH#Dch M#Sherrilyn Kenyon## 00554000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010008000660020026000740030022001000070008001220080 01800130009003500148010000500183011003200188015002900220020001700249020001200266 013000700278016000300285#361136#VV16.05473#VV16.05472#^a80000^b1000b#Vi?t#895.9 2234#V300D#S Lim#V du tnh bu mun thi#Tuyn tp truyn ngn#S Lim#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a222tr., 17tr. tranh mu^b 21cm#Tn tht tc gi: H S Lim#Vn hc hin i#Truyn ngn#361136#VH## 01243000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820019000411810006000600010011000660020082000770070058001590050015002170080 01800232009003500250010000500285011002600290015010900316021046500425020000800890 020000800898020000900906013000700915016000300922005001600925#361137#VV16.05475#V V16.05474#^b350b#Vi?t#324.25970750959779#L302S#H Sn i#Lch s u tranh cch mng ca ng b v nhn dn th trn Nh B (1930 - 2010)#B.s.: H Sn i (ch .b.), Thch Kim Hiu, Trnh Th L H#Thch Kim Hiu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a259tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban Chp hnh ng b th trn Nh B, huyn Nh B, thnh ph H Ch Minh#Gii thiu v iu kin t nhin, a l hnh chnh, dn c v truyn thn g u tranh yu nc ca th trn Nh B, thnh ph H Ch Minh. Vai tr ca n g b v nhn dn th trn Nh B qua cc thi k: khng chin chng Php (1930-1 945), khng chin chng M (1954-1975), hn gn vt thng chin tranh v bc u xy dng ch mi (1975-1985), tng bc thc hin cng cuc i mi, thc hin cng nghip ho, hin i ho, hi nhp v pht trin (1986-2010)#Lch s# ng b#Th trn#361137#XH#Trnh Th L H## 00642000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820014000411810006000550020008000610070050000690050013001190050018001320050 01400150005001000164005001000174008002900184009007800213010000500291011002100296 020001700317020000800334013000700342016000300349#VV16.05477#VV16.05476#361138#^b 500b#Vi?t#895.922840808#452G#i gi#Trn Cm Kh, Nguyn nh Thng, H Song Q unh...#Trn Cm Kh#Nguyn nh Thng#H Song Qunh#Trn Bnh#Trnh Sn#^aTp. H Ch Minh ; Vng Tu#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Hi Vn hc Ngh thu t B Ra - Vng Tu#2015#^a204tr. : nh^b20cm#Vn hc hin i#Tp vn#361138#VH ## 00908000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010013000660020068000790070013001470080018001600090 02300178010000500201011002600206021037400232020000800606020000700614020001100621 013000700632016000300639#VV16.05478#361139#VV16.05479#^a80000^b1000b#Vi?t#959.7 026#NH100L#Trn nh Ba#Nh L s (1428 - 1527) vi cng cuc chng nn "su dn , mt nc"#Trn nh Ba#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a260tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu khi qut v nn tham nhng v bin php x l tham nhng trc thi L s. Nn tham nhng thi L s. Nguyn nhn, i tng, lnh vc, hnh thc v h qu tham nhng. Quan im ca nh L s i vi nn tham nh ng. Nhn thc ca nh L s i vi nhim v x l tham nhng. Cc bin php th am nhng. Hiu lc ca nhng bin php x l nn tham nhng thi L s#Lch s#N h L#Tham nhng#361139#XH## 01258000000000349000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650020069000710070082001400050018002220050009002400050 01800249005001300267005001300280008001800293009003500311010000500346011002600351 01500650037702103970044202000140083902000110085302000100086402000110087401300070 0885016000300892005001300895#VV16.05481#361140#VV16.05480#^a30000^b1000b#Vi?t#3 70.1130959779#B454M#40 nm gio dc ngh nghip Tp. HCM: Nng ng - Sng to - Hiu qu#Nguyn Minh Thnh, Nghim , Lu c Tin... ; B.s.: Nguyn Minh Thnh (ch.b.)...#Nguyn Minh Thnh#Nghim #Nguyn Thnh Hip#L Hng Minh#T Vn Doan h#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a209tr. : minh ho^ b24cm#u ba sch ghi: Hi Gio dc Ngh nghip Thnh ph H Ch Minh#S lc v thc trng ngnh Gio dc Ngh nghip ca thnh ph H Ch Minh 40 nm qua (19 75-2015). Nhng bi hc kinh nghim v gii php pht trin gio dc ngh ngh ip trong thi gian ti. Gii thiu cc m hnh o to ngh, gio dc chuyn ng hip nng ng, sng to v hiu qu trong thi gian qua v mt s m hnh nng ng, sng to trong vic gn kt o to vi dch v - vic lm...#Gio dc ngh #Thc trng#Gii php#Pht trin#361140#XH#Lu c Tin## 00843000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010016000640020020000800030067001000290018001670070 01600185022000400201008001800205009003500223010000500258011002600263021017500289 020001100464020001100475016000300486020001700489013000700506005001600513#VV16.05 483#VV16.05482#361141#^a100000^b500b#Vi?t#495.922#T306V#Phan Vn Ging#Ting V it hin i#Vietnamese for overseas Vietnamese and foreigners : Students' book# Modern Vietnamese#Phan Vn Ging#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a178tr. : minh ho^b24cm#Gm 9 bi hc vi cc phn ng php, k nng c hiu v m thoi ting Vit gip ngi nc ngoi c th tm hiu v t nc, con ngi, phong tc tp qun... ca Vit Nam#Ting Vit#Gio trnh#G T#Ngi nc ngoi#361141#Phan Vn Ging## 00484000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810006000520010018000580020012000760030012000880070018001000080 01800118009003500136010000500171011001500176020001700191020001200208013000700220 016000300227#VV16.05485#VV16.05484#361142#^b1000b#Vi?t#895.92234#L506B#Nguyn Tr ng Hng#Lc bnh #Tiu thuyt#Nguyn Trng Hng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho V n ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a326tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#361142# VH## 00478000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810006000520010014000580020014000720030012000860070014000980080 01800112009003500130010000500165011001500170020001700185020001200202013000700214 016000300221#VV16.05487#VV16.05486#361143#^b1000b#Vi?t#895.92234#S455V#L Trng i#Sng vn chy#Tiu thuyt#L Trng i#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a199tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#361143#VH## 00523000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810006000520010010000580020017000680030010000850070010000950080 01800105009009000123010000500213011001400218020001700232020001000249016000300259 013000700262#VV16.05489#VV16.05488#361144#^b1000b#Vi?t#895.92214#M118#H Thi Ca #Mt t bu tri#Trng ca#H Thi Ca#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Lin hip cc hi Vn hc Ngh thut TP. H Ch Minh#2016#^a98tr.^b 20cm#Vn hc hin i#Trng ca#VH#361144## 00599000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810007000510010009000580020018000670030022000850070009001070080 01800116009009000134010000500224011001500229020001700244020001200261016000300273 020001000276020000900286020000700295013000700302#361145#VV16.05491#VV16.05490#^b 1000b#Vi?t#895.9223#CH303A#ng en#Chic o mu xanh#Tp truyn ngn v k#ng en#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Lin hip cc hi V n hc Ngh thut TP. H Ch Minh#2016#^a235tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ng n#VH#Truyn k#Ghi chp#Bt k#361145## 00556000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010017000660020027000830030008001100070017001180080 01800135009003500153010000500188011003100193015003500224020001700259020000400276 016000300280013000700283#VV16.05493#VV16.05492#361146#^a50000^b1000b#Vi?t#895.9 2214#T312Y#Trng Chnh Tm#Tnh yu rt bn ln ng#Tp th#Trng Chnh Tm# ^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a258tr. : nh, tranh v^b20cm#Tn tht tc gi: Trng Minh Nht#Vn hc hin i#Th#VH#361146## 00530000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810007000590010008000660020024000740030004000980070008001020080 01800110009003500128010000500163011003100168015003400199020001700233020000400250 016000300254013000700257#VV16.05495#VV16.05494#361147#^a65000^b500b#Vi?t#895.92 214#TR452T#Dip T#Tri trong dng cm xc#Th#Dip T#^aTp. H Ch Minh#^aVn h o Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a123tr. : nh, tranh v^b21cm#Tn tht tc gi : Trn Xun Thanh#Vn hc hin i#Th#VH#361147## 01056000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820019000411810006000600020069000660070061001350080018001960090035002140100 00500249011002600254015010200280020000800382016000300390005001300393005001400406 005001500420005001600435005001700451021025200468020001500720013000700735#VV16.05 497#361148#VV16.05496#^b600b#Vi?t#324.25970750959779#L302S#Lch s truyn thng ng b v nhn dn phng An Ph (1997 - 2015)#B.s.: Hong Vn L (ch.b.), H N gc Triu, Nguyn Vn Hi...#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Min h#2016#^a223tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban Chp hnh ng b phng An Ph, Qun 2 - Thnh ph H Ch Minh#Lch s#XH#Hong Vn L#H Ngc Triu#Nguyn Vn Hi#Trn Hong Long#Hong Vn Thng#Gii thiu vng t , con ngi v truyn thng yu nc ca nhn dn phng An Ph (Qun 2, Tp. H Ch Minh). Trnh by qu trnh u tranh v xy dng ch ngha x hi, pht tri n kinh t - x hi v thc hin ng li i mi ca ng (1997 - 2015)#ng b phng#361148## 01073000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820013000421810006000550020033000610070055000940080018001490090035001670100 00500202011002600207020000500233016000300238005001400241005001200255005001600267 005001600283005001500299021042400314020000400738013000700742020001000749#361149# VV16.05499#VV16.05498#^b2500b#Vi?t#320.15095977#B305#Bin o Vit Nam khu vc Nam B#L Ngc Cng (ch.b.), L Vn Bnh, Nguyn Huy Hiu...#^aTp. H Ch Minh# ^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a396tr. : minh ho^b24cm#Bin#XH#L Ng c Cng#L Vn Bnh#Nguyn Huy Hiu#Trn nh Thin#Nguyn Chu Hi#Tp hp mt s bi vit, bi nghin cu v bin o Vit Nam ni chung v bin o vng Nam B ni ring bao gm v tr a l cc khu vc bin, o, qun o; ti nguyn th in nhin, tim nng v chin lc pht trin kinh t bin; lch s khai ph, ch im hu, xc lp v thc thi ch quyn ca Vit Nam trn cc vng bin v hi o; vai tr, v tr v tim nng ca bin o khu vc Nam B trong chin lc bi n Vit Nam#o#361149#Ch quyn## 01119000000000325000450000100200000000200430002000301020006300500130016500700390 01780080018002170090035002350100005002700110026002750150060003010820008003610160 00300369013000700372014001700379026001100396026001100407026000700418181000600425 01900050043101900090043602000100044502000110045502000080046602000090047402103100 0483#Poundstone, William#Bn c thng minh lm vic Google?#Tng nh Ma rtin Gardner (1914-2010), ngi c sc nh hng mnh m i vi ch ca cun sch ny#Li Hng Vn#William Poundstone ; Li Hng Vn dch#^aTp. H Ch Minh# ^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a342tr. : minh ho^b23cm#Tn sch ting Anh: Are you smart enough to work at Google?#650.144#XH#361150#^a135000^b3000b #VV16.05501#VV16.05500#361150#B105C#Vi?t#Dch Anh#Phng vn#Tuyn dng#Nhn s#V ic lm#Cung cp nhng k thut phng vn y mi m trn th trng vic lm, c ch thc tm kim nhn ti ca cc cng ty hng u th gii, c bit l cng t y Google nhm gip bn c kin thc t rn luyn t duy, tr li thnh cng tron g qu trnh phng vn ti nhng cng ty cng ngh ni ting hng u th gii## 00759000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510010011000570020013000680030025000810070011001060080 01800117009003500135010000500170011001500175020000900190016000300199021025600202 013000700458020000800465020000800473#361151#VV16.05503#VV16.05502#^b1500b#Vi?t#2 94.3444#T120L#Minh Thnh#Tm lng son#Cc bi thc tp cn bn#Minh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a173tr.^b24cm#o Pht#XH#G hi li nhng bi php thoi v phng php thc tp nm gii c s v mt s bi kinh c ging gii cng vi cch thc p dng cc li dy trong cc bi kinh ny vo cuc sng hin ti bn thn mi con ngi chng ta cm thy hnh phc v mn nguyn#361151#Gio l#Tu hnh## 01186000000000361000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820014000501810006000640020093000700070077001630080018002400090035002580100 00500293011002600298015009300324020001000417016000300427005001300430005001300443 00500120045600500100046800500130047802102580049102000140074900500150076300500160 0778005001400794013000700808020000900815#VV16.05505#VV16.05504#361152#^a195000^ b200b#Vi?t#781.620095977#V115H#Vn ho ci lng Nam B - T n ca ti t n s n khu ci lng, t l lun n thc tin#Mai M Duyn, Quc Dng, Phng H nh... ; B.s.: Hunh Cng Tn (ch.b.)...#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp . H Ch Minh#2016#^a459tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc x hi v Nhn vn#Ci lng#XH#Mai M Du yn# Quc Dng#Phng Hnh#Thu Hng#V Trng K#Tp hp 24 tham lun v tin trnh hnh thnh pht trin sn khu ci lng, n ca ti t Nam B v mi t ng tc; c trng vn ho ci lng; mt s tc phm - tc gi ci lng ni ti ng v phong tro ci lng, ngh thut n ca ti t cc a phng#n ca ti t#Hunh Cng Tn#Nguyn Ngc Th#Trn Anh Tin#361152#Sn khu## 00731000000000301000450000200330000002900300003300300430006300500100010600500140 01160070031001300080018001610090076001790100005002550110026002600120030002860820 00400316016000300320013000700323014001600330026000700346026001100353181000600364 019000500370019000900375020001800384020001300402020001400415#Voi ma-mt Moppet m ng sinh nht#Moppet the mammoth's birthday#Song ng Anh - Vit : Dnh cho 5 - 1 0 tui#Trng An#Mammoth World#Mammoth World ; Trng An dch#^aTp. H Ch Minh# ^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho v Truyn thng L Chi#2015 #^a24tr. : tranh mu^b26cm#B sch Ch voi Moppet vui v#823#XH#361153#^a19000^ b2000b#361153#VV16.05506#V428M#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Sch song ng## 00742000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020034000490030043000830290040001260070031001660080018001970090 07600215010000500291011002600296020001800322020001300340016000300353019000900356 005001000365012003000375020001400405005001400419013000700433#361154#VV16.05507#^ a19000^b2000b#Vi?t#823#V428M#Voi ma-mt Moppet mng Ging sinh#Song ng Anh - V it : Dnh cho 5 - 10 tui#Moppet the mammoth enjoys the Christmas#Mammoth World ; Trng An dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho v Truyn thng L Chi#2015#^a24tr. : tranh mu^b26cm#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh#XH#Dch Anh#Trng An#B sch Ch voi Moppet vui v#Sch song ng# Mammoth World#361154## 00758000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020049000490030043000980290041001410070031001820080018002130090 07600231010000500307011002600312020001800338020001300356016000300369019000900372 005001000381012003000391020001400421005001400435013000700449#VV16.05508#361155#^ a19000^b2000b#Vi?t#823#V428M#Voi ma-mt Moppet thch tri cy nh th no?#S ong ng Anh - Vit : Dnh cho 5 - 10 tui#Moppet the mammoth learns to love frui ts#Mammoth World ; Trng An dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho v Truyn thng L Chi#2015#^a24tr. : tranh mu^b26cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#XH#Dch Anh#Trng An#B sch Ch voi Moppet vui v #Sch song ng#Mammoth World#361155## 00726000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020030000490030043000790290028001220070031001500080018001810090 07600199010000500275011002600280020001800306020001300324016000300337019000900340 005001000349012003000359020001400389005001400403013000700417#361156#VV16.05509#^ a19000^b2000b#Vi?t#823#V428M#Voi ma-mt Moppet v gia nh#Song ng Anh - Vit : Dnh cho 5 - 10 tui#Moppet the mammoth's family#Mammoth World ; Trng An dc h#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho v Truy n thng L Chi#2015#^a24tr. : tranh mu^b26cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#XH #Dch Anh#Trng An#B sch Ch voi Moppet vui v#Sch song ng#Mammoth World#36 1156## 00754000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020044000490030043000930290042001360070031001780080018002090090 07600227010000500303011002600308020001800334020001300352016000300365019000900368 005001000377012003000387020001400417005001400431013000700445#VV16.05510#361157#^ a19000^b2000b#Vi?t#823#V428M#Voi ma-mt Moppet thch tm nh th no?#Song n g Anh - Vit : Dnh cho 5 - 10 tui#Moppet the mammoth learns to enjoy a bath#M ammoth World ; Trng An dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Mi nh ; Cng ty Vn ho v Truyn thng L Chi#2015#^a24tr. : tranh mu^b26cm#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#XH#Dch Anh#Trng An#B sch Ch voi Moppet vui v#S ch song ng#Mammoth World#361157## 00735000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020030000490030043000790290037001220070031001590080018001900090 07600208010000500284011002600289020001800315020001300333016000300346019000900349 005001000358012003000368020001400398005001400412013000700426#361158#VV16.05511#^ a19000^b2000b#Vi?t#823#V428M#Voi ma-mt Moppet i d ngoi#Song ng Anh - Vit : Dnh cho 5 - 10 tui#Moppet the mammoth goes for a picnic#Mammoth World ; Tr ng An dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho v Truyn thng L Chi#2015#^a24tr. : tranh mu^b26cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#XH#Dch Anh#Trng An#B sch Ch voi Moppet vui v#Sch song ng#Mammoth World#361158## 00728000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020029000490030043000780290031001210070031001520080018001830090 07600201010000500277011002600282020001800308020001300326016000300339019000900342 005001000351012003000361020001400391005001400405013000700419#VV16.05512#361159#^ a19000^b2000b#Vi?t#823#V428M#Voi ma-mt Moppet v cc bn#Song ng Anh - Vit : Dnh cho 5 - 10 tui#Moppet the mammoth and friends#Mammoth World ; Trng An d ch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho v Tr uyn thng L Chi#2015#^a24tr. : tranh mu^b26cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh# XH#Dch Anh#Trng An#B sch Ch voi Moppet vui v#Sch song ng#Mammoth World# 361159## 00734000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020030000490030043000790290036001220070031001580080018001890090 07600207010000500283011002600288020001800314020001300332016000300345019000900348 005001000357012003000367020001400397005001400411013000700425#VV16.05513#361160#^ a19000^b2000b#Vi?t#823#V428M#Voi ma-mt Moppet i xem phim#Song ng Anh - Vit : Dnh cho 5 - 10 tui#Moppet the mammoth goes for a movie#Mammoth World ; Trn g An dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho v Truyn thng L Chi#2015#^a24tr. : tranh mu^b26cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#XH#Dch Anh#Trng An#B sch Ch voi Moppet vui v#Sch song ng#Mammoth World#361160## 00543000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820010000421810007000520010014000590020023000730030012000960070014001080080 01800122009009000140010000500230011001500235020001700250020001200267016000300279 013000700282#VV16.05514#361161#VV16.05515#^b1000b#Vi?t#895.92234#CH527T#Trn Thu Hng#Chuyn tnh Hm Hinh#Tiu thuyt#Trn Thu Hng#^aTp. H Ch Minh#^aVn h o Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Lin hip cc hi Vn hc Ngh thut TP. H Ch Mi nh#2015#^a246tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#361161## 00544000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810007000520010017000590020019000760030011000950070017001060080 01800123009009000141010000500231011001500236020001700251020001200268016000300280 013000700283#VV16.05517#VV16.05516#361162#^b1000b#Vi?t#895.92234#NG558C#Nguyn V n Thnh#Ngi ca mt thi#Tp truyn#Nguyn Vn Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Lin hip cc hi Vn hc Ngh thut TP. H Ch M inh#2015#^a211tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#361162## 00571000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810007000520010019000590020026000780030021001040070019001250080 01800144009009000162010000500252011002100257020001700278020001200295016000300307 013000700310#VV16.05519#VV16.05518#361163#^b1000b#Vi?t#895.92234#NG558L#Chu Th Phng Lan#Ngi lnh khng cm sng#Tiu thuyt nhn vt#Chu Th Phng Lan#^aT p. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Lin hip cc hi Vn hc Ng h thut TP. H Ch Minh#2015#^a371tr. : nh^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt# VH#361163## 00700000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820012000411810006000530020012000590070052000710080038001230090078001610100 00500239011002100244020001700265020000400282016000300286005001700289005001900306 005001100325005001000336005001200346020001200358020000900370013000700379#VV16.05 521#VV16.05520#361164#^b500b#Vi?t#895.9223008#M501C#Ma cm mi#Nguyn i Bng , L Thin Minh Khoa, L Huy Mu...#^aTp. H Ch Minh ; B Ra - Vng Tu#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Hi Vn hc ngh thut B Ra - Vng Tu#2015#^a2 39tr. : nh^b20cm#Vn hc hin i#Th#VH#Nguyn i Bng#L Thin Minh Khoa#L Huy Mu#Hong Qu#L Nht nh#Truyn ngn#Bn nhc#361164## 00504000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810007000590010010000660020014000760030022000900070010001120080 01800122009003500140010000500175011003100180020001700211020001200228016000300240 013000700243#VV16.05523#VV16.05522#361165#^a80000^b500b#Vi?t#895.92234#KH528N# an Thanh#Khuyt nguyt#Tuyn tp truyn ngn#an Thanh#^aTp. H Ch Minh#^aVn h o Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a229tr. : nh, tranh v^b21cm#Vn hc hin i #Truyn ngn#VH#361165## 00993000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820013000491810006000620010008000680020050000760290049001260070019001750080 01800194009003500212010000500247011001500252015009100267020001000358020001400368 016000300382005001000385021027500395020001400670013000700684#VV16.05525#VV16.055 24#361166#^a95000^b200b#Vi?t#781.62009597#464C# Dng#n ca ti t ci lng tnh tng ng & d bit#Don ca tai tu cai luong homologies & differences# D ng, Vn Chiu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a261tr .^b21cm#Chnh vn bng 2 th ting: Vit - Anh. - Tn tht tc gi: Quc Dng , Nguyn Vn Chiu#Ci lng#Sch song ng#XH#Vn Chiu#Khi qut nhng vn c hung v m nhc v sn khu; lc s n ca ti t v ci lng; so snh mi qua n h tng lin & i lp, tnh tng ng & d bit gia n ca ti t v ci l ng; mt s gii php, kin ngh v vic bo tn v pht trin n ca ti t v ci lng#n ca ti t#361166## 00995000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010008000680020019000760030062000950070008001570080 01800165009006100183010000500244011003000249020002000279020005900299020000700358 016000300365004001800368021027000386013000700656020001000663020000800673#361167# VV16.05527#VV16.05526#^a85000^b2000b#Vi?t#792.028092#TR452T#By Nam#Tri theo d ng i#Hi k NSND By Nam cy i th ca sn khu ci lng Nam B#By Nam#^a Tp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Phng Nam#201 5#^a235tr., 32tr. nh mu^b21cm#Ngh thut sn khu#By Nam, Ngh s nhn dn c i lng, 1913 - 2004, Vit Nam#Hi k#XH#Ti bn ln th 2#Hi k ca ngh s nh n dn ti ba By Nam - ngi c coi l cy i th ca sn khu ci lng Nam B, ghi li cuc i, cc k nim, tnh cm v nhng ngy thng gian trun ca mnh khi theo nghip ht cho ti con ng thnh cng trong ngh thut ci ln g ca b#361167#Ci lng#Tiu s## 00714000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010009000670020048000760070009001240080018001330090 03500151010000500186011001500191020001000206016000300216021022600219020000800445 013000700453#VV16.05529#VV16.05528#361168#^a30000^b1000b#Vi?t#294.309597#103C# Minh Mn#i cng lch s Pht gio v dn tc Vit Nam#Minh Mn#^aTp. H Ch M inh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a105tr.^b20cm#Pht gio#XH#Khi qu t qu trnh pht trin lch s Pht gio, nhng ng gp ca Pht gio cng tn tui cc nhn vt lch s va sng danh o va hin hch vi non sng gn lin lch s khai quc t 18 i vua Hng n thi nh Nguyn,#Lch s#361168## 00521000000000253000450000100220000000200250002200700220004700800180006900900350 00870100005001220110015001270150028001420820010001700160003001800130007001830140 01600190026001100206026001100217026000700228181000600235019000500241020001700246 020000400263#Nguyn Th Hin Lng#Mt nhnh hng tri tim#Nguyn Th Hin Ln g#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a101tr.^b20cm#Bt d anh tc gi: Trm Tch#895.92214#VH#361169#^a100000^b500b#VV16.05531#VV16.05530 #361169#M458N#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00685000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820011000511810007000620020018000690030028000870070037001150080018001520090 03500170010000500205011003100210020001700241020000400258016000300262005000800265 00500140027300500100028700500190029700500160031602000120033202000080034401300070 0352#VV16.05532#VV16.05533#361170#^a100000^b1000b#Vi?t#895.922808#CH452N#Chi n on lc bic#Th - Tn vn - Truyn ngn#S Lim, Victor Nguyn, Nguyn V...#^aT p. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a238tr. : nh, tranh v^ b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#S Lim#Victor Nguyn#Nguyn V#Trn Th Bch Tho #Nguyn Tin Li#Truyn ngn#Tn vn#361170## 00660000000000313000450000100190000000200480001900300260006700700190009300800050 01120090019001170100005001360110031001410150043001720820013002150160003002280130 00700231014000800238026000700246026001100253026001100264181000700275019000500282 020001700287020001200304020001000316020000700326020000900333020000400342#Dng T h Xun Qu#Ch ng. Hoa rng. Nht k chin trng v th#Truyn ngn. Truyn v k#Dng Th Xun Qu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a502tr. : nh chn dung^b 21cm#Tc phm vn hc c gii thng nh nc#895.92283403#XH#361171#^b2000b#3 61171#VV16.05535#VV16.05534#CH450#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn ngn#Truyn k#B t k#Ghi chp#Th## 00624000000000289000450000200110000000300040001100500120001500500120002700500160 00390050023000550050017000780070045000950080006001400090017001460100005001630110 03100168015006200199082001200261016000300273013000700276014000700283026000700290 026001100297019000500308020001700313020000400330#Hng xun#Th#Phm Th An#H N gc nh#Trng Vn Bng#Nguyn Phc Hip Chu#H Th Minh Chu#Phm Th An, H Ngc nh, Trng Vn Bng...#^aHu#^aNxb. Thun Ha#2016#^a172tr. : nh chn dun g^b19cm#TTS ghi: Phng Thun Thnh. Cu lc b Th Hng Xun - Hu#895.922100 8#VH#361172#^b150b#361172#VN16.01252#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00592000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010010000590020072000690030019001410070010001600080 00500170009001900175010000500194011003100199012004300230020001700273020000400290 016000300294020001000297013000700307#361173#VV16.05537#VV16.05536#^b2000b#Vi?t#8 95.922134#T306H#Hu Thnh#Ting ht trong rng. ng ti thnh ph. Th ma n g. Trng ca bin#Tp th. Trng ca#Hu Thnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a44 7tr. : nh chn dung^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng nh nc#Vn hc hi n i#Th#VH#Trng ca#361173## 00574000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810007000530010012000600020053000720030028001250070012001530080 00500165009001900170010000500189011003200194012004300226020001700269020001200286 016000300298013000700301#361174#VV16.05539#VV16.05538#^b2000b#Vi?t#895.922334#TR 431L#Nguyn Kin#Trong lng. V ma cha gt. Tri cam trong lng tay#Tp truyn . Tp truyn ngn#Nguyn Kin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a1107tr. : nh chn dung^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#Vn hc hin i#Truyn ng n#VH#361174## 00539000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010010000590020056000690030004001250070010001290080 00500139009001900144010000500163011003100168012004300199020001700242020000400259 016000300263013000700266#361175#VV16.05541#VV16.05540#^b2000b#Vi?t#895.922134#H5 61C#Bng Vit#Hng cy - Bp la. Bp la - Khong tri. t sau ma#Th#Bng V it#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a447tr. : nh chn dung^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng nh nc#Vn hc hin i#Th#VH#361175## 00540000000000265000450000100150000000200470001500300040006200700150006600800050 00810090019000860100005001050110031001100120043001410820011001840160003001950130 00700198014000800205026000700213026001100220026001100231181000600242019000500248 020001700253020000400270#Trn Hu Thung#ng thng Tm. Anh vn hnh qun. Sen q u Bc#Th#Trn Hu Thung#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a313tr. : nh chn dung^ b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#895.922134#VH#361176#^b2000b#36 1176#VV16.05543#VV16.05542#455T#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00522000000000265000450000100150000000200140001500300120002900700150004100800050 00560090019000610100005000800110015000850150050001000820010001500160003001600130 00700163014001700170026001100187026001100198026000700209181000600216019000500222 020001700227020001200244#Phm Hong Hi#Hoa Thu Min#Tiu thuyt#Phm Hong Hi #^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a346tr.^b24cm#Bt danh tc gi: Hi Phm Hong, H ong i Dng#895.92234#VH#361177#^a128000^b3000b#VV16.05545#VV16.05544#361177 #H401T#Vi?t#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00471000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010013000670020045000800030004001250070013001290080 00500142009001900147010000500166011001500171020001700186020000400203016000300207 013000700210#VV16.05547#VV16.05546#361178#^a54000^b1000b#Vi?t#895.922134#L312T# V Bng nh#Linh thing Vit Nam - Linh thing bin ng#Th#V Bng nh#^aH.# ^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a131tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#361178## 00539000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010010000670020021000770030012000980070010001100080 00500120009001900125010000500144011001500149015007000164020001700234020001200251 016000300263013000700266#VV16.05549#361179#VV16.05548#^a50000^b1000b#Vi?t#895.9 2234#NH556V#Lng Sn#Nhng vng cung bin#Tiu thuyt#Lng Sn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a175tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Lng Sn. Bt danh tc gi : Anh Sn, H Vn#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#361179## 00696000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020008000680030004000760070052000800220004001320050 01500136005001800151005001400169005001600183005001200199008000500211009001900216 01000050023501100440024001500550028402000170033902000040035601300070036001600030 0367#VV16.05551#361180#VV16.05550#^a54000^b1000b#Vi?t#895.9221008#124H#t ha #Th#Phm Khc Vit, Nguyn Trung Kin, ng Vn Hon...#T.4#Phm Khc Vit#Nguy n Trung Kin#ng Vn Hon#Nguyn c Vng#Ng Th Lc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn# 2016#^a91tr., 9tr. nh mu : nh chn dung^b20cm#TTS ghi: CLB Th Vit Nam Gia Lm - Lm H - Lm ng#Vn hc hin i#Th#361180#XH## 00678000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610020014000670030004000810070050000850080005001350090 01900140010000500159011004500164015005400209020001700263020000400280016000300284 005001500287005001800302005001200320005000800332005001700340013000700357#361181# VV16.05552#VV16.05553#^a54000^b300b#Vi?t#895.9221408#K310G#Kim Giang th#Th#Ng uyn Th By, Nguyn Thnh Cung, o B Cnh...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a1 51tr., 4tr. nh mu : nh chn dung^b20cm#TTS ghi: Hi NCT phng Kim Giang. CL B Th Kim Giang#Vn hc hin i#Th#VH#Nguyn Th By#Nguyn Thnh Cung#o B Cnh#Lu Hi#Nguyn Cng Hin#361181## 00485000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510010018000570020018000750030008000930070018001010080 00500119009001900124010000500143011001500148020001700163020000400180016000300184 020000400187013000700191020000900198#361182#VV16.05555#VV16.05554#^b1000b#Vi?t#8 95.9221#D125A#Nguyn Danh Thng#Du n mt thi 2#Vn th#Nguyn Danh Thng#^aH. #^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a204tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#Vn#361182#Bn n hc## 00612000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540020018000600070054000780220004001320080005001360090 01900141010000500160011002100165020001700186020000400203020001200207005001600219 005001500235005001800250005001000268005001000278016000300288013000700291#VV16.05 557#361183#VV16.05556#^b1000b#Vi?t#895.9221008#V115N#Vn ngh Ph Quc#Nguyn V n Bng, Nguyn Hng C, Nguyn Huy Chuyn...#T.8#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a 174tr. : nh^b21cm#Vn hc hin i#Th#Truyn ngn#Nguyn Vn Bng#Nguyn Hng C#Nguyn Huy Chuyn#Don ng#Huy Giang#VH#361183## 00482000000000265000450000100130000000200160001300300040002900700130003300800050 00460090019000510100005000700110015000750150029000900820010001190160003001290130 00700132014001600139026001100155026001100166026000700177181000600184019000500190 020001700195020000400212#V an Thnh#i qua thng ba#Th#V an Thnh#^aH.#^aNx b. Hi Nh vn#2016#^a145tr.^b20cm#Tn tht tc gi: V Vn Ch#895.92214#VH#361 184#^a88000^b1000b#VV16.05559#VV16.05558#361184#300Q#Vi?t#Vn hc hin i#Th ## 00485000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010013000660020019000790030004000980070013001020080 00500115009001900120010000500139011001500144015002900159020001700188020000400205 016000300209013000700212#361185#VV16.05560#VV16.05561#^a88000^b1000b#Vi?t#895.9 2214#D431S#V an Thnh#Dng sng mi mit#Th#V an Thnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a146tr.^b20cm#Tn tht tc gi: V Vn Ch#Vn hc hin i#Th#VH#361 185## 00475000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010013000660020009000790030004000880070013000920080 00500105009001900110010000500129011001500134015002900149020001700178020000400195 016000300199013000700202#VV16.05563#VV16.05562#361186#^a88000^b1000b#Vi?t#895.9 2214#M305N#V an Thnh#Min nh#Th#V an Thnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^ a154tr.^b20cm#Tn tht tc gi: V Vn Ch#Vn hc hin i#Th#VH#361186## 00482000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010013000660020016000790030004000950070013000990080 00500112009001900117010000500136011001500141015002900156020001700185020000400202 016000300206013000700209#VV16.05565#VV16.05564#361187#^a88000^b1000b#Vi?t#895.9 2214#B103T#V an Thnh#Bi th qu ti#Th#V an Thnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2016#^a153tr.^b20cm#Tn tht tc gi: V Vn Ch#Vn hc hin i#Th#VH#361187 ## 00482000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010013000660020016000790030004000950070013000990080 00500112009001900117010000500136011001500141015002900156020001700185020000400202 016000300206013000700209#VV16.05567#VV16.05566#361188#^a88000^b1000b#Vi?t#895.9 2214#V258S#V an Thnh#Vt sng chiu#Th#V an Thnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2016#^a138tr.^b20cm#Tn tht tc gi: V Vn Ch#Vn hc hin i#Th#VH#361188 ## 00474000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010014000670020008000810030004000890070014000930080 00500107009001100112010000500123011002100128015002800149020001700177020000400194 016000300198013000700201#VV16.05569#VV16.05568#361189#^a70000^b1000b#Vi?t#895.9 22134#H454Q#Nguyn Vn S#Hn qu#Th#Nguyn Vn S#^aH.#^aLao ng#2016#^a251tr . : nh^b21cm#Bt danh tc gi: Phc Sinh#Vn hc hin i#Th#VH#361189## 00448000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810007000600010014000670020014000810030004000950070014000990080 00500113009001100118010000500129011002900134020001700163020000400180016000300184 013000700187#VV16.05571#VV16.05570#361190#^a45000^b1000b#Vi?t#895.92214#NG125H# Phan Huy Hng#Ngu hng i#Th#Phan Huy Hng#^aH.#^aLao ng#2016#^a103tr., 8tr . nh mu^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#361190## 00471000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010014000670020011000810030004000920070014000960080 00500110009001100115010000500126011001500131015002800146020001700174020000400191 016000300195013000700198#VV16.05573#VV16.05572#361191#^a70000^b1000b#Vi?t#895.9 22134#H561B#Nguyn Vn S#Hng bi#Th#Nguyn Vn S#^aH.#^aLao ng#2016#^a22 3tr.^b21cm#Bt danh tc gi: Phc Sinh#Vn hc hin i#Th#VH#361191## 00625000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820012000421810006000540020014000600030012000740070041000860080005001270090 01100132010000500143011002100148015004700169020001700216020000400233016000300237 005001400240005001200254005001000266005001300276005001500289013000700304#VV16.05 575#VV16.05574#361192#^b1000b#Vi?t#895.9221008#X502#Xun u tin#Tuyn th 1#Q uch Lan Anh, Phm T Anh, Nguyn Ba...#^aH.#^aLao ng#2016#^a111tr. : nh^b20c m#TTS ghi: Thnh vin din n yu th x Thanh#Vn hc hin i#Th#VH#Quch L an Anh#Phm T Anh#Nguyn Ba#L Phan Bch#Nguyn Th Cc#361192## 00527000000000289000450000100110000000200150001100500110002600500110003700700290 00480080005000770090011000820100005000930110015000980220004001130820008001170160 00300125013000700128014001700135026001100152026000700163026001100170181000600181 019000500187019001600192020001700208020001200225#o o V#Hng nhan lon#Nguy t Lc#o o V#o o V ; Nguyt Lc dch#^aH.#^aLao ng#2016#^a479tr.^b21c m#T.1#895.136#VH#361193#^a109000^b3000b#VV16.05576#361193#VV16.05577#H455N#Vi?t #Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00527000000000289000450000100110000000200150001100500110002600500110003700700290 00480080005000770090011000820100005000930110015000980220004001130820008001170160 00300125013000700128014001700135026001100152026001100163026000700174181000600181 019000500187019001600192020001700208020001200225#o o V#Hng nhan lon#Nguy t Lc#o o V#o o V ; Nguyt Lc dch#^aH.#^aLao ng#2016#^a509tr.^b21c m#T.2#895.136#VH#361194#^a109000^b3000b#VV16.05578#VV16.05579#361194#H455N#Vi?t #Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00654000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570010018000630020016000810070030000970220005001270220 01900132005000600151008000500157009005200162010000500214011001500219015004100234 020001700275020001200292013000700304016000300311019000800314005001800322#361195# VV16.05580#VV16.05581#^a139000^b2000b#Vi?t#813.6#H403T#Claire, Cassandra#Hog t kim kh#Cassandra Claire ; Vy An dch#Ph.2#Qun on hu dit#Vy An#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng L Chi#2015#^a535tr.^b21cm#Dch t bn t ing Anh: Clockworth prince#Vn hc hin i#Tiu thuyt#361195#VH#Dch M#Clair e, Cassandra## 00578000000000289000450000100150000000200110001500500100002600700310003600400180 00670080005000850090036000900100005001260110015001310150029001460820008001750160 00300183013000700186014001600193026001100209026001100220026000700231181000700238 019000500245019000900250020001700259020001200276#Coetzee, J. M.#Ngi chm#Thanh Vn#J. M. Coetzee ; Thanh Vn dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a375tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Slow man#823.914#VH#36119 6#^a92000^b2000b#VV16.05583#VV16.05582#361196#NG558C#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00727000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820012000421810007000540020016000610070083000770080005001600090011001650100 00500176011001500181015004700196020001700243020000400260016000300264005001600267 00500130028300500170029600500120031300500160032501300070034100500150034800500110 0363005001500374#VV16.05585#VV16.05584#361197#^b1000b#Vi?t#895.9221008#TH460L#Th lng Nhng#Hong Nguyn i, Ng Anh Bnh, Nguyn Tin Bnh... ; Tuyn chn: T n Phng Lan...#^aH.#^aLao ng#2016#^a168tr.^b21cm#TTS ghi: Hi ng hng C m Nhng ti H Ni#Vn hc hin i#Th#VH#Hong Nguyn i#Ng Anh Bnh#Nguyn Tin Bnh#Tn c Cn#Trn Quang Chn#361197#Tn Phng Lan#Phm Huyn#Trn Hu Hunh## 00907000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820013000491810006000620020059000680070055001270080005001820090011001870100 00500198011002900203020001900232016000300251021028500254005001600539005001100555 005001500566005001400581005001500595013000700610#VV16.05586#361198#VV16.05587#^a 36000^b500b#Vi?t#339.46095971#X401#Xo i gim ngho Ty Bc - T chnh sc h n thc tin#Trn Mnh Tuyn (ch.b.), V Vn c, Trn Quang Ph...#^aH.#^aLa o ng#2015#^a206tr. : bng, s ^b21cm#Xo i gim ngho#XH#Tng qut chung v iu kin kinh t - x hi vng Ty Bc. Phn tch, nh gi kt qu thc tin cc chnh sch xo i gim ngho p dng trn a bn cc tnh vng Ty Bc. M t s xut, kin ngh nhm nng cao hiu qu cc c ch, chnh sch xo i g im ngho ti vng Ty Bc.#Trn Mnh Tuyn#V Vn c#Trn Quang Ph#V Duy Ngu yn#ng Thu Dung#361198## 00454000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820011000491810006000600010013000660020017000790030016000960070013001120080 00500125009001100130010000500141011001500146020001700161020001200178016000300190 013000700193#VV16.05589#VV16.05588#361199#^a75000^b700b#Vi?t#895.922334#N452N#M a Vn Khng#Ni nh ma phn#Tp truyn ngn#Ma Vn Khng#^aH.#^aLao ng#2015#^ a290tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#361199## 00465000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580010013000640020013000770030004000900070013000940080 00500107009001100112010000500123011001400128015002600142020001700168020000400185 016000300189013000700192#VV16.05590#361200#VV16.05591#^a35000^b500b#Vi?t#895.92 21#M458N#V Vit Tin#Mt ngy thu#Th#V Vit Tin#^aH.#^aLao ng#2015#^a87tr. ^b20cm#Bt danh tc gi: V Tin#Vn hc hin i#Th#VH#361200## 00409000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010008000660020015000740070008000890080005000970090 01100102010000500113011001500118020001700133020000700150016000300157013000700160 #VV16.05593#VV16.05592#361201#^a75000^b3000b#Vi?t#895.92234#M460M#H Mnh#M m t khi hn#H Mnh#^aH.#^aLao ng#2016#^a185tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn#VH #361201## 00433000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010010000660020011000760030004000870070010000910080 00500101009001100106010000500117011002600122020001700148020000400165016000300169 013000700172#VV16.05595#VV16.05594#361202#^a70000^b1000b#Vi?t#895.92214#253P#N guyn Ba#m ph sa#Th#Nguyn Ba#^aH.#^aLao ng#2016#^a131tr. : tranh v^b21cm #Vn hc hin i#Th#VH#361202## 00843000000000313000450000100150000000200260001500300560004100500110009700700320 01080040018001400080005001580090032001630100005001950110026002000150067002260820 00700293016000300300013000700303014001600310026001100326026000700337181000600344 019000500350019000900355020001300364020002000377020001200397021012000409#Woods, Caspian#10 li khuyn khi nghip#Cc bc c bn xy dng thnh cng mt doa nh nghip#Thanh Hng#Caspian Woods ; Thanh Hng dch#Ti bn ln th 3#^aH.#^aLa o ng ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a253tr. : minh ho^b21cm#Tn sch ting Anh: F rom acorns: How to build abrilliant bussiness#658.11#XH#361203#^a69000^b3000b#V V16.05596#361203#M558L#Vi?t#Dch Anh#Doanh nghip#B quyt thnh cng#Khi nghi p#Trnh by ngh thut khi nghip bao gm nhng kin thc, k nng, kinh nghim thnh lp v pht trin mt doanh nghip## 01079000000000337000450000100280000000200210002800500150004900500160006400700720 00800040018001520080005001700090011001750100005001860110015001910120035002060150 04600241082000400287016000300291013000700294014001600301026001100317026000700328 18100060033501900050034101900100034602000140035602000100037002000190038002000090 0399021033300408#Teilhard de Chardin, Pierre#Hin tng con ngi#ng Xun Tho #Bi Vn Nam Sn#Pierre Teilhard de Chardin ; ng Xun Tho dch ; Bi Vn Nam Sn h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTri thc#2016#^a548tr.^b20cm#T sch Tinh hoa tri thc th gii#Tn sch bng ting Php: Le phnomne humain#128#XH#361204#^a 145000^b500b#VV16.05597#361204#H305T#Vi?t#Dch Php#Nhn loi hc#Con ngi#Ti n ho nhn loi#Tn gio#Trnh by quan im c o v v tr, s sng v t du y; nhng l gii v s tin ho trong lnh vc tinh thn ca con ngi v con ng i chnh l nim hy vng cho tng lai ca v tr, l yu t quyt nh s tin ho ca chnh mnh... y c coi nh mt bc tin quan trng trong s ho gi i gia khoa hc hin i v tn gio## 00894000000000325000450000100130000000200230001300300330003600500180006900700370 00870040018001240080005001420090011001470100005001580110015001630120035001780150 06000213082000400273016000300277013000700280014001600287026000700303026001100310 18100060032101900050032701900130033202000210034502000100036602000090037602101830 0385#Bla, Hamvas#Mt git t s o y#Hai mi hai tiu lun trit hc#Nguyn Hng Nhung#Hamvas Bla ; Nguyn Hng Nhung dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTri th c#2016#^a457tr.^b20cm#T sch Tinh hoa tri thc th gii#Tn sch ting Hungary : Egy csepp a krhozabl : 22 esszje#190#XH#361205#^a115000^b500b#361205#VV16. 05598#M458G#Vi?t#Dch Hungari#Trit hc phng Ty#Tiu lun#Trit l#Gm 21 ti u lun trit hc th hin quan im, cch tip cn v l gii ring ca tc gi v trit hc, tn gio, tm l hc, x hi hc, nhn sinh... v nhng nghch l ca cuc i## 00907000000000325000450000100130000000200250001300300200003800500180005800700370 00760040018001130080005001310090011001360100005001470110015001520120035001670150 04700202082000400249016000300253013000700256014001600263026001100279026000700290 18100060029701900050030301900130030802000210032102000100034202000090035202102200 0361#Bla, Hamvas#Cu chuyn v hnh & o#Tiu lun trit hc#Nguyn Hng Nhung #Hamvas Bla ; Nguyn Hng Nhung dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aTri thc#2016#^a4 27tr.^b20cm#T sch Tinh hoa tri thc th gii#Tn sch ting Hungary: A lthata tlan tortnet#190#XH#361206#^a120000^b500b#VV16.05599#361206#C125C#Vi?t#Dch Hu ngari#Trit hc phng Ty#Tiu lun#Trit l#Gm 14 tiu lun trit hc th hi n quan im, cch tip cn v l gii ring ca tc gi v hin tng x hi, cu c sng con ngi, mt th gii khc ca s sng, tn gio, tm l hc, x hi h c, nhn sinh, ngn t...## 00873000000000265000450000100190000000200850001900500190010400700440012300400180 01670080005001850090011001900100005002010110015002060820008002210160003002290130 00700232014001600239026001100255026000700266181000600273019000500279019000900284 020001700293021029700310#Mesheriakov, A. N.#L ngi Nht - Lch s, thi ca v k ch bn hc qu trnh hnh thnh ch ton tr#Phm Nguyn Trng#A. N. Mesher iakov ; Phm Nguyn Trng dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTri thc#2016#^a567tr.^ b24cm#952.033#XH#361207#^a155000^b500b#VV16.05600#361207#L100N#Vi?t#Dch Nga#L ch s hin i#Trnh by v giai on y bi kch trong lch s Nht Bn na u th k XX, giai on t nc ang ri nhanh vo vc thm ca ch ton tr. Nhng cuc chin tranh do Nht Bn tin hnh trong giai on ny gy ra bit bao au kh cho chnh nhn dn Nht Bn cng nh nhn dn cc nc khc## 00853000000000301000450000100140000000200330001400500120004700700320005900800050 00910090032000960100005001280110026001330120032001590150042001910820004002330160 00300237013000700240014001700247026000700264026001100271026001100282181000700293 019000500300019000900305020001000314020002000324021020700344#Ogilvy, David#Qung co theo phong cch Ogilvy#Nguyn Hng#David Ogilvy ; Nguyn Hng dch#^aH.#^aL ao ng ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a315tr. : minh ha^b24cm#T sch Tip th v thng hiu#Tn sch ting Anh: Ogilvy on advertising#659#XH#361208#^a139000^b3 000b#361208#VV16.05601#VV16.05602#QU106C#Vi?t#Dch Anh#Qung co#B quyt thnh cng#Tc gi chia s nhng cu chuyn tht ca mnh v cch to ra qung co hi u qu, cc cng vic trong lnh vc qung co v cch t c chng, cch iu hnh mt hng qung co, cch thu ht khch hng...## 01014000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810008000580020054000660070094001200050016002140050020002300050 02000250005002100270008000500291009001100296010000500307011003100312021034100343 020001900684020001100703013000700714016000300721#VV16.05604#VV16.05603#361209#^a 92000^b1000b#Vi?t#332.155#GI-108T#Gio trnh thanh ton quc t v ti tr ngo i thng#B.s.: Nguyn Vn Tin, Nguyn Th Hng Hi (ch.b.), Nguyn Th Cm Thy , Trn Nguyn Hp Chu#Nguyn Vn Tin#Nguyn Th Hng Hi#Nguyn Th Cm Thy#T rn Nguyn Hp Chu#^aH.#^aLao ng#2016#^a507tr. : hnh v, bng^b24cm#Gii thi u tng quan v thanh ton quc t, hp ng ngoi thng, iu kin thng mi, chng t thng mi v ti chnh trong thanh ton quc t, cc phng thc tp qun quc t khng iu chnh, phng thc nh thu, tn dng chng t, qui trnh mt s loi L/C c bit cng kim tra chng t trong giao dch L/C v ti tr ngoi thng#Thanh ton quc t#Gio trnh#361209#GT## 00750000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810008000580020026000660030050000920040020001420080005001620090 01100167010000500178011002600183015008400209021014800293020000500441020000500446 020001100451013000700462016000300469#361210#VV16.05605#VV16.05606#^a65000^b2000 b#Vi?t#629.254#GI-108T#Gio trnh cng ngh t#Dng cho trnh trung cp ngh v cao ng ngh# sa i, b sung#^aH.#^aLao ng#2015#^a200tr. : minh ho^ b24cm#TTS ghi: Tng cc Dy ngh. Trng cao ng ngh C kh Nng nghip. Khoa ng lc#Trnh by nguyn nhn hng hc v hng dn kin thc sa cha, bo d ng h thng khi ng v nh la, cc loi my v thit b my trong t...# t#in#Gio trnh#361210#GT## 00909000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010018000650020019000830030076001020070049001780050 01100227005001200238008000500250009003400255010000500289011001500294021022500309 020000900534020001600543020002100559013000700580016000300587019000500590#VV16.05 608#VV16.05607#361211#^a86000^b2000b#Vi?t#658.8343#M501S#Lindstrom, Martin#Mua sm thng minh#Mnh kho cc tp on quc t s dng li ko v thuyt phc khch hng#Martin Lindstrom ; Dch: Khnh Thy, Khi Nguyn#Khnh Thy#Khi Nguy n#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a271tr.^b24cm#Cch thc, mnh kh e tip th gii qung co v doanh nghip s dng bn hng; hng dn v truyn sc mnh ngi tiu dng c th a ra nhng quyt nh thng minh, lnh mn h v am hiu nhng th ang mua v ti sao mua#Tip th#Ngi tiu dng#La chn thng hiu#361211#XH#Dch## 00894000000000301000450000100120000000200310001200500170004300700350006000400180 00950080005001130090034001180100005001520110015001570150075001720820018002470160 00300265013000700268014001700275026001100292026000700303181000600310019000500316 019000500321020001500326020000800341020001900349021022400368#Stone, Brad#Jeff Be zos v k nguyn Amazon#Nguyn Hong Lan#Brad Stone ; Nguyn Hong Lan dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a403tr.^b24cm#Tn sc h ting Anh: The everything store: Jeff Bezos and the age of Amazon#381.45002028 54678#XH#361212#^a102000^b1000b#VV16.05609#361212#J201B#Vi?t#Dch#Cng ty Amazo n#Lch s#Thng mi in t#K li cu chuyn pha sau s thnh cng ca mt tr ong nhng cng ty v i nht; phn nh r nt sc mnh ca cng ngh; phn nh cu chuyn v cch Bezos cng gia nh v cng s nh cc gia sn vo Internet nh th no## 00598000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820013000501810007000630020020000700030055000900070028001450050007001730050 00600180005001000186005001200196005001300208008000500221009001100226010000500237 011001500242020001700257020001200274013000700286016000300293#VV16.05610#361213#V V16.05611#^a99000^b1000b#Vi?t#895.92230108#NH556C#Nhng cuc hn ngy#Tuyn tp truyn ngn hay bo Thanh Nin (2010 - 2015)#i Duy, Di Li, Bch Hnh...#i Duy #Di Li#Bch Hnh#Nguyn Khc#Ma Vn Khng#^aH.#^aLao ng#2015#^a453tr.^b24cm#V n hc hin i#Truyn ngn#361213#VH## 00763000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810007000540010012000610020024000730070017000970080005001140090 01100119010000500130011001500135012004200150020000800192020002100200020001500221 013000700236016000300243021023900246#VV16.05613#VV16.05612#361214#^a55000^b1000 b#Vi?t#540#TH250G#Phng Hiu#Th gii ho hc k th#Phng Hiu b.s.#^aH.#^aLa o ng#2015#^a181tr.^b23cm#Nhng cu hi k th v th gii quanh ta#Ho hc#Kho a hc thng thc#Sch thiu nhi#361214#TN#Gii thiu nhng kin thc khoa hc, nhng khm ph k th v th gii ho hc nh: Ti sao ni tri t c cu th nh t cc nguyn t; liu c th ch to ra nhng nguyn t mi c khng; tnh phng x ca nguyn t l nh th no...## 00771000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010012000600020028000720070017001000080005001170090 01100122010000500133011001500138012004200153021024300195020000900438020002100447 020001500468013000700483016000300490#VV16.05615#361215#VV16.05614#^a54000^b1000 b#Vi?t#590#B300M#Phng Hiu#B mt v th gii ng vt#Phng Hiu b.s.#^aH.#^ aLao ng#2015#^a178tr.^b23cm#Nhng cu hi k th v th gii quanh ta#Gii thi u nhng kin thc khoa hc, nhng khm ph k th v th gii thc vt nh: Ti sao li c mt s loi ng vt phi ng ng; bn c bit cu Dolly c sinh ra nh th no khng; tn la "rn ui chung" c to ra nh th no...#ng vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#361215#TN## 00777000000000277000450000100120000000200200001200700170003200800050004900900110 00540100005000650110015000700120042000850820004001270160003001310130007001340140 01600141026000700157026001100164026001100175181000600186019000500192020002100197 020001000218020001500228021025600243#Phng Hiu#Bch khoa cuc sng#Phng Hiu b.s.#^aH.#^aLao ng#2015#^a191tr.^b23cm#Nhng cu hi k th v th gii quanh ta#001#XH#361216#^a55000^b1000b#361216#VV16.05617#VV16.05616#B102K#Vi?t#Khoa h c thng thc#Cuc sng#Sch thiu nhi#Gii thiu nhng kin thc khoa hc, nh ng khm ph k th v vt dng thn thuc nh: Bn c bit my thu hnh hot n g nh th no khng; ti vi mu v ti vi en trng c g khc nhau; cng dng ca ti vi mu "hai mn hnh" c thc hin nh th no...## 01011000000000373000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020018000670070077000850220004001620050013001660050 01300179005001000192005001600202005001700218008000500235009001100240010000500251 01100250025601500400028102000080032101300070032901600030033602102370033900500170 0576005001600593005001100609020000800620020000900628#361217#VV16.05618#VV16.0561 9#^a250000^b700b#Vi?t#929.209597#H400P#H Phng Vit Nam#Phan Duy Kha, inh Cn g V, Hu Thnh... ; B.s.: Dng Trung Quc (ch.b.)...#T.2#Phan Duy Kha#inh Cn g V#Hu Thnh#Trn Ngc Vng#Phm Xun Nguyn#^aH.#^aLao ng#2016#^a344tr. : nh mu^b24cm#TTS ghi: Hi Khoa hc Lch s Vit Nam#Lch s#361217#XH#Gii thi u tham lun, bi vit nghin cu ca cc nh s hc, nhng t liu v dng h P hng qua cc thi k; nhng danh nhn, danh thn, danh tng, nh vn ha, nh v n, nh th, nhn s tr thc tiu biu dng h Phng trn ton quc#Dng Trung Quc#Phng Khc ng#Phng Tho#Dng h#H Phng## 00741000000000253000450002600070000002600110000702102480001802000180026602000130 02840140017002970190005003140820011003191810006003300010014003360020035003500070 01400385008000500399009003400404010000500438011002100443016000300464004001300467 013000700480#361218#VV16.05620#Chia s nhng kinh nghim chn thc trong gio d c con ci ca tc gi nhm gi n cng ng 1 cch nhn tch cc, ch ng v g i tr ca gio dc gia nh trong vic to nn phc lc v thnh tu trn hnh trnh trng thnh ca tr em Vit Nam#Gio dc gia nh#Nui dy con#^a199000^ b2000b#Vi?t#649.109597#M200V#H Th Hi u#M Vit dy con bc cng ton cu#H Th Hi u#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a720tr. : nh^b24cm#KT# In ln th 3#361218## 00986000000000301000450000100220000000200170002200300620003900500120010100700400 01130080005001530090034001580100005001920110025001970150048002220820006002700160 00300276013000700279014001700286026001100303026000700314026001100321181000600332 019000500338019000500343020001800348020001300366021030500379#Kurcinka, Mary Shee dy#Tnh kh ca tr#Cun sch gip "hn gn" hng triu gia nh trn th gi i#M Ong Bng#Mary Sheedy Kurcinka ; M Ong Bng dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a593tr. : hnh v^b24cm#Tn sch ting Anh: Raising your spir ited child#649.1#TN#361219#^a155000^b2000b#VV16.05621#361219#VV16.05622#T312K#V i?t#Dch#Gio dc gia nh#Nui dy tr#Gii thiu nhng cu chuyn c tht v n hng tr c tnh kh mnh v nhng b quyt tp trung vo im mnh ca tr, ch n la cch tranh lun, h tr tr "nghe hiu" nhng ch dn ca cha m, gim thi u s tranh ci vi bn b v anh ch em cng nh hng dn chn trng hc ph hp vi tnh kh ca tr## 00852000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820006000511810006000570010016000630020044000790030080001230070050002030050 01500253005001700268008000500285009001100290010000500301011003100306021016400337 020000800501013000700509020001000516016000300526020002100529#VV16.05624#VV16.056 23#361220#^a270000^b3000b#Vi?t#332.1#T305T#Nguyn Vn Tin#Tin t - ngn hng v th trng ti chnh#Dnh cho nh qun l ti chnh - ngn hng, hc vin cao hc v nghin cu sinh#Nguyn Vn Tin, Nguyn Kim Anh, Nguyn c Hng#Nguyn Kim Anh#Nguyn c Hng#^aH.#^aLao ng#2016#^a859tr. : hnh v, bng^b24cm#Tr nh by i cng v ti chnh - tin t; tin t v chnh sch tin t: ngn h ng v tn dng ngn hng; cc th trng ti chnh v cng c ti chnh phi sin h#Tin t#361220#Ngn hng#XH#Th trng ti chnh## 00482000000000253000450000100060000000200120000600300230001800700060004100400180 00470080005000650090036000700100005001060110015001110820010001260160003001360130 00700139014001700146026000700163026001100170181000700181019000500188020001700193 020001800210#Di Li#Tri hoa #Tiu thuyt trinh thm#Di Li#Ti bn ln th 4#^a H.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a506tr.^b24cm#895.92234#VH#361221#^ a125000^b1500b#361221#VV16.05625#TR103H#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn trinh thm ## 00597000000000289000450000100160000000200160001600300120003200500120004400700340 00560040018000900080005001080090036001130100005001490110015001540150038001690820 00700207016000300214013000700217014001700224026001100241026000700252181000600259 019000500265019000800270020001700278020001200295#Deaver, Jeffery#D liu t thn #Tiu thuyt#L nh Chi#Jeffery Deaver ; L nh Chi dch#Ti bn ln th 2#^aH .#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a654tr.^b24cm#Tn sch ting Anh: Th e broken window#813.54#VH#361222#^a155000^b2000b#VV16.05626#361222#D550L#Vi?t#D ch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00884000000000337000450000100120000000200260001200300270003800500140006500500150 00790050012000940050011001060070051001170040018001680080005001860090034001910100 00500225011002200230015006400252082000800316016000300324013000700327014001700334 02600110035102600070036218100060036901900050037501900050038002000180038502000130 0403021013000416#Hogg, Tracy#c v mi vn ca tr#n - ng - k lut hnh v i#Blau, Melinda#Hachun Lyonnet#M Ong Bng#Trn Huyn#Tracy Hogg, Melinda Blau ; Dch: Hachun Lyonnet...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H #2015#^a504tr. : bng^b24cm#Tn sch ting Anh: The baby whisperer solves all y our problems#649.122#KT#361223#^a140000^b1000b#VV16.05627#361223#419V#Vi?t#Dc h#Gio dc gia nh#Nui dy tr#Hng dn cha m cc k nng cn thit chm sc v nui dy tr t ch n ung, ng ngh, hot ng cho n cm xc ca t r## 01164000000000361000450000100140000000200180001400300480003200500160008000500210 00960050013001170050019001300050017001490070086001660080005002520090034002570100 00500291011002200296015009200318082001300410016000300423013000700426014001700433 02600110045002600110046102600070047218100060047901900050048501900050049002000080 0495020002200503020002100525021025600546#Ha Joon Chang#Ln gc rt thang#Chin l c pht trin nhn t quan im lch s#Hong Xun Dim#Nguyn nh Minh Anh#Tr n Mai Anh#Phm Nguyn Trng#Nguyn c Thnh#Ha Joon Chang ; Dch: Hong Xun Dim... ; H..: Phm Nguyn Trng, Nguyn c Thnh#^aH.#^aLao ng ; Cng ty S ch Thi H#2016#^a274tr. : bng^b24cm#Tn sch ting Anh: Kicking away the ladd er: Development strategy in historical perspective#338.90091724#XH#361224#^a1250 00^b1000b#VV16.05628#VV16.05629#361224#L254G#Vi?t#Dch#Kinh t#Chin lc pht trin#Nc ang pht trin#Trnh by cc chnh sch pht trin kinh t, cc chn h sch v cng nghip, thng mi v cng ngh nhn t quan im lch s; cc th it ch v s pht trin kinh t "qun tr tt" v nhng bi hc hin ti th c y kinh t cho cc nc ang pht trin## 00478000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810006000610010006000670020016000730030023000890070006001120080 00500118009003600123010000500159011001500164020001700179020001800196013000700214 016000300221#361225#VV16.05631#VV16.05630#^a135000^b3000b#Vi?t#895.92234#C125L# Di Li#Cu lc b s 7#Tiu thuyt trinh thm#Di Li#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sc h Bch Vit#2016#^a538tr.^b24cm#Vn hc hin i#Truyn trinh thm#361225#VH## 00907000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820006000511810006000570010012000630020032000750070040001070050015001470050 01100162004001400173008000500187009003400192010000500226011002600231021029900257 020001800556020001300574020000800587013000700595016000300602#VV16.05633#VV16.056 32#361226#^a199000^b1000b#Vi?t#649.1#115D#M Ong Bng#n dm khng phi l cu c chin#M Ong Bng, Hachun Lyonnet, Bubu Hng#Hachun Lyonnet#Bubu Hng#Ti b n ln 1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a389tr. : minh ho^b24cm#T ng quan v n dm theo phng php Baby led weaning (BLW). Cc giai on n dm theo phng php Baby led weaning gm giai on bt u n dm, giai on pht t rin k nng bc nhn v tp dng tha, giai on hon thin k nng gip em l i kt qu tch cc v tn trng nhu cu t nhin ca tr#Gio dc gia nh#Nui dy con#n ung#361226#KT## 00993000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820019000411810006000600010017000660020043000830070022001260080005001480090 01100153010000500164011003700169015004500206021040300251020000800654020001100662 020001000673013000700683016000300690020001000693#VV16.05634#VV16.05635#361227#^b 150b#Vi?t#324.25970750959742#L302S#Nguyn Th Tng#Lch s ng b x Chu Hng (1961 - 2015)#Nguyn Th Tng b.s.#^aH.#^aLao ng#2015#^a176tr., 10tr. nh m u : bng^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Chu Hng#S lc v vng t v dn c x Chu Hng (huyn Qu Hp tnh Ngh An); qu trnh hnh thnh cng n h pht trin ca ng b x qua cc giai on lch s: giai on thnh lp ng (1930-1960); thnh lp n trc khi chia tch x (1961-1990); thc hin cng n ghip ha hin i ha (1991-2000); xy dng qu hng theo nh hng giu v k inh t, vng mnh v chnh tr, quc phng an ninh (2000-2015)#Lch s#ng b x #Chu Hng#361227#XH#1961-2015## 00887000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820019000411810006000600020084000660080005001500090011001550100005001660110 03100171015009100202021029800293020001700591020000800608020000700616013000700623 016000300630#361228#VV16.05637#VV16.05636#^b700b#Vi?t#324.25970750959729#K600Y#K yu i hi i biu ng b th x ng Triu ln th XXIV nhim k 2015 - 20 20#^aH.#^aLao ng#2016#^a126tr. : nh mu, bng^b24cm#TTS ghi: ng b tnh Qu ng Ninh. Ban Chp hnh ng th x ng Triu. - Lu hnh ni b#Gii thiu ch th, k hoch, hng dn thc hin i hi ng b cc cp; din vn khai mc, cc bi pht biu, bo co, tham lun v ngh quyt i hi i biu ng b th x ng Triu nhim k 2015 - 2020; danh sch Ban Chp hnh, U ban Kim tra Th u nhim k 2015 - 2020 v mt s t liu#i hi i biu#ng b#K yu#3612 28#XH## 00571000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580010011000650020018000760070035000940220004001290050 01700133008000500150009003100155010000500186011002600191020001700217020001200234 013000700246016000300253019001400256005001100270#361229#VV16.05639#VV16.05638#^a 89000^b1500b#Vi?t#895.735#CH527T#Yu Ho Yeon#Chuyn tnh Paris#Yu Ho Yeon ; Bi Thanh Phng dch#T.1#Bi Thanh Phng#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Thi Uyn#2015# ^a397tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#361229#VH#Dch Hn Quc#Y u Ho Yeon## 00561000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580010011000650020018000760070035000940220004001290050 01700133008000500150009003100155010000500186011001500191020001700206020001200223 016000300235019001500238013000700253005001100260#361230#VV16.05641#VV16.05640#^a 89000^b1500b#Vi?t#895.735#CH527T#Yu Ho Yeon#Chuyn tnh Paris#Yu Ho Yeon ; Bi Thanh Phng dch#T.2#Bi Thanh Phng#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Thi Uyn#2015# ^a399tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH# Dch Hn Quc#361230#Yu Ho Yeon# # 00612000000000313000450000100230000000200070002300500080003000500230003800700370 00610080005000980090031001030100005001340110015001390150027001540220004001810820 00700185016000300192013000700195014001600202026001100218026001100229026000700240 181000600247019000500253019000800258020001700266020000300283020001200286#Woodiwi ss, Kathleen E.#Shanna#D Tho#Woodiwiss, Kathleen E.#Kathleen E. Woodiwiss ; D Tho dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Thi Uyn#2016#^a526tr.^b21cm#Tn sch tin g Anh: Shanna#T.1#813.54#VH#361231#^a99000^b1500b#VV16.05643#VV16.05642#361231# SH107#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt## 00612000000000313000450000100230000000200070002300500080003000500230003800700370 00610080005000980090031001030100005001340110015001390150027001540220004001810820 00700185016000300192013000700195014001600202026001100218026001100229026000700240 181000600247019000500253019000800258020001700266020000300283020001200286#Woodiwi ss, Kathleen E.#Shanna#D Tho#Woodiwiss, Kathleen E.#Kathleen E. Woodiwiss ; D Tho dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Thi Uyn#2016#^a531tr.^b21cm#Tn sch tin g Anh: Shanna#T.2#813.54#VH#361232#^a99000^b1500b#VV16.05645#VV16.05644#361232# SH107#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt## 00702000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010016000650020023000810070016001040040014001200080 00500134009003400139010000500173011004500178021018600223020000900409020000800418 013000700426016000300433#VV16.05646#361233#VV16.05647#^a65000^b1000b#Vi?t#294.3 444#T112T#Thch Nht Hnh#Tay thy trong tay con#Thch Nht Hnh#Ti bn ln 1#^ aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a247tr., 8tr. nh mu : hnh v, bn g^b24cm#Nhng tri nghim vt thot m thin s chia s cho hc tr ca mnh cng nh ch cho hc tr bit cch x l nhng tnh hung v ang gp phi t rong qu trnh tu tp v hnh o#o Pht#Tu hnh#361233#XH## 00585000000000289000450000100160000000200130001600500120002900700340004100800050 00750090053000800100005001330110015001380150028001530820007001810160003001880130 00700191014001700198026001100215026001100226026000700237181000600244019000500250 019000800255020001700263020000300280020001200283#Baldacci, David#Hoa hng mu#Tr n Nguyn#David Baldacci ; Trn Nguyn dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a411tr.^b24cm#Tn sch ting Anh: The Hit#813.54#VH# 361234#^a109000^b2000b#VV16.05649#VV16.05648#361234#H401H#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt## 00990000000000313000450000100160000000200170001600300810003300500150011400700360 01290080005001650090034001700100005002040110031002090150032002400820010002720160 00300282013000700285014001600292026001100308026001100319026000700330181000600337 019000500343019000500348020001500353020001800368020001100386021027900397#Bhargav a, Rohit#n u xu hng#Chiu thc n giu trong nhng tro lu vn ho, thng tin, cng ngh v kinh t#ng Vit Vinh#Rohit Bhagava ; ng Vit Vinh dch#^a H.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a294tr. : hnh v, bng^b24cm#Tn sc h ting Anh: Non-obvious#658.40355#XH#361235#^a86000^b2000b#VV16.05651#VV16.056 50#361235#430#Vi?t#Dch#D bo kinh t#Kh nng sng to#Kinh doanh#Hng dn cch nhn ra quy lut, d bo xu hng ton cu v trnh by nhng gii php cho vn cc doanh nghip, doanh nhn khi nghip, gim c tip th v CEO quan tm: lm th no bit c th trng s i ti u v lm th no ti tr c mi ngi v khai thc n## 00973000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820018000411810006000590010016000650020075000810070050001560050011002060050 01500217008000500232009001100237010000500248011003800253015003900291021029200330 020000800622020002100630020001000651013000700661016000300668#361236#VV16.05652#V V16.05653#^b700b#Vi?t#331.8904138509597#L302S#Khng c Thim#Lch s phong tro cng nhn v cng on ng st Vit Nam (1880 - 2015)#B.s.: Khng c Thim, Nguyn Nh, Khut Minh Tr#Nguyn Nh#Khut Minh Tr#^aH.#^aLao ng#2016#^a900t r., 44 tr. nh mu : bng^b24cm#TTS ghi: Cng on ng st Vit Nam#Gii thi u v qu trnh hnh thnh v pht trin ca cng nhn v cng on ng st Vi t Nam qua cc thi k: t khi thu, thi hnh thnh v ra i, thi k vt kh khn, thi k Php thuc, khng chin chng Php, chng M, thi k xy dng x hi ch ngha v thi k i mi t nc#Lch s#Phong tro cng nhn#ng s t#361236#XH## 00617000000000289000450000100140000000200130001400500080002700700280003500800050 00630090052000680100005001200110015001250120042001400150035001820820006002170160 00300223013000700226014001700233026001100250026000700261026001100268181000600279 019000500285019000800290020001700298020001200315#Kagawa, Julie#N hong st#Cm Chi#Julie Kagawa ; Cm Chi dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thn g L Chi#2016#^a431tr.^b21cm#T sch Vn hc M. Th gii ca tin st#Tn sch ting Anh: The iron queen#813.6#VH#361237#^a113000^b3000b#VV16.05655#361237#VV1 6.05654#N550H#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00608000000000277000450000100130000000200270001300500100004000700290005000800050 00790090036000840100005001200110015001250150080001400820006002200160003002260130 00700229014001700236026001100253026001100264026000700275181000600282019000500288 019000800293020001700301020001200318#Quinn, Julia#B kp chinh phc hu tc#D ng Hu#Julia Quinn ; Dng Hu dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#201 6#^a519tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: How to marry a marquis. - Tn tht tc gi: Julie Pottinger#813.6#VH#361238#^a122000^b3000b#VV16.05657#VV16.05656#361238#B 300K#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00634000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010017000650020041000820070039001230220004001620050 01500166004001800181008000500199009003600204010000500240011001500245020001700260 020001200277013000700289016000300296019001600299005001700315#361239#VV16.05658#V V16.05659#^a128000^b2000b#Vi?t#895.136#254P#u Dng Mc Tm#n ph Khai Phon g lm nhn vin cng v#u Dng Mc Tm ; Trn Thu Hin dch#T.2#Trn Thu Hi n#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a574tr.^b21cm #Vn hc hin i#Tiu thuyt#361239#VH#Dch Trung Quc#u Dng Mc Tm## 00605000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010017000650020041000820070039001230220005001620050 01500167008000500182009003600187010000500223011001500228020001700243020001200260 016000300272019001600275013000700291005001700298#361240#VV16.05660#VV16.05661#^a 112000^b3000b#Vi?t#895.136#254P#u Dng Mc Tm#n ph Khai Phong lm nhn v in cng v#u Dng Mc Tm ; Trn Thu Hin dch#T.5A#Trn Thu Hin#^aH.#^aLa o ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a391tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt #VH#Dch Trung Quc#361240#u Dng Mc Tm## 00622000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460010014000520020015000660070029000810050009001100040017001190080 00500136009005200141010000500193011002500198012002200223015004000245020001700285 020001200302013000700314016000300321019000800324#VV16.05662#361241#^a147000^b20 00b#Vi?t#813.6#K310T#Riordan, Rick#Kim t thp #Rick Riordan ; Thin T dch#T hin T#In ti bn ln 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng L Ch i#2015#^a575tr. : hnh v^b21cm#Bin nin s nh Kane#Dch t bn ting Anh: The red pyramind#Vn hc hin i#Tiu thuyt#361241#VH#Dch M## 00837000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810007000560010014000630020050000770070037001270050016001640080 00500180009003400185010000500219011001500224021026700239020001800506020001100524 013000700535016000300542019001400545#VV16.05664#VV16.05663#361242#^a70000^b1000 b#Vi?t#613.7#NH556P#Nishi Katsuzo#Nhng phng thc phc hi sc kho theo t nh in#Nishi Katsuzo ; Trng Th Tho dch#Trng Th Tho#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a275tr.^b21cm#Gii thiu mt s phng php cha bnh v p hc hi sc kho theo t nhin nh: ng lc ca tui tr v sc kho, tm trng kho mnh c phc hi, nhng dung ng cha lnh bnh nm trn lng bn tay, nhng cm xc c cha lnh, cha bnh bng nng lng t duy#Phc hi sc kho #Dng sinh#361242#KT#Dch Nht Bn## 00710000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010018000620020016000800030092000960070018001880080 00500206009001100211010000500222011001400227021014300241020000800384020002200392 013000700414016000300421020000800424#361243#VV16.05666#VV16.05665#^a39000^b1000 b#Vi?t#371.3#K600N#Trng Tuyt Minh#K nng dy hc#Ti liu dng cho chng tr nh bi dng nghip v s phm ging vin bc i hc, cao ng#Trng Tuyt Mi nh#^aH.#^aLao ng#2016#^a98tr.^b21cm#Trnh by khi qut v k nng dy hc, s dng cc phng php v phng tin dy hc, thc hin bi ging, kim tra nh gi kt qu dy hc#Dy hc#Phng php ging dy#361243#XH#K nng## 00625000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810006000580010018000640020011000820030072000930070018001650080 00500183009001100188010000500199011001500204021010700219020000800326020001500334 013000700349016000300356#VV16.05668#VV16.05667#361244#^a42000^b500b#Vi?t#306.09 73#V115H#Trng Tuyt Minh#Vn ho M#Sch tham kho dng cho hot ng nghin c u v ging dy v vn ho M#Trng Tuyt Minh#^aH.#^aLao ng#2016#^a115tr.^b2 1cm#Tm hiu v nc M trn phng din ngun gc quc gia v hnh trnh, c t rng hnh thnh nn vn ho M#Vn ho#Sch tham kho#361244#XH## 00582000000000277000450000100090000000200240000900500160003300700320004900800050 00810090036000860100005001220110026001270150031001530820008001840160003001920130 00700195014001600202026001100218026001100229026000700240181000700247019000500254 019001600259020001700275020001200292#Hng Tr#Thng ngy theo chn m#Nguyn Th Thi#Hng Tr ; Nguyn Th Thi dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2 016#^a285tr. : tranh v^b21cm#Tn tht tc gi: L Nhc Hng#895.136#VH#361245#^ a75000^b3000b#VV16.05670#VV16.05669#361245#TH106N#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00513000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570010015000630020013000780070037000910050016001280080 00500144009003100149010000500180011001500185020001700200020001200217013000700229 016000300236019000800239#VV16.05672#VV16.05671#361246#^a99000^b1500b#Vi?t#813.5 4#L462Y#Mallery, Susan#Li yu mun#Susan Mallery ; Nguyn Th Hnh dch#Nguyn Th Hnh#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Thi Uyn#2015#^a459tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#361246#VH#Dch M## 00503000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820012000411810006000530010009000590020026000680030010000940070009001040080 00500113009001800118010000500136011002500141015003400166020001700200020001000217 013000700227016000300234#VV16.05674#VV16.05673#361247#^b500b#Vi?t#895.9228403#3 05B#Hng Hi#in Bin mt thi nh#Truyn k#Hng Hi#^aH.#^aVn ho dn tc #2016#^a175tr. : nh mu^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Hng Hi#Vn hc hin i#Truyn k#361247#VH## 00883000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600020082000660290089001480080005002370090021002420100 00500263011003100268015004900299021020600348020001200554020001100566020000900577 020000900586013000700595016000300602#VV16.05675#361248#VV16.05676#^a55000^b500b #Vi?t#338.109597#H561D#Hng dn gim st v nh gi ti, d n nghin cu v pht trin nng nghip#Guideline on monitoring and evaluation of agricultural research and development projects#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a357tr. : bng , biu ^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn#Trnh by khi nim v nguyn l v gim st v nh gi; lgc chng trnh trong gim st v nh gi ti, d n nghin cu v pht trin nng nghip; xy dng k hoch, thit k v thc hin nh gi#Nng nghip#Pht trin#Gim st#nh gi#361248#X H## 00948000000000325000450000100170000000200300001700500160004700500070006300700530 00700080005001230090032001280100005001600110015001650120025001800150038002050820 00600243016000300249013000700252014001600259026001100275026001100286026000700297 18100070030401900050031101900050031602000200032102000100034102000200035102102510 0371#Templar, Richard#Nhng quy tc trong cuc sng#Dng Kim Tuyn#M Ho#Richa rd Templar ; Dng Kim Tuyn dch ; M Ho h..#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch A lpha#2015#^a319tr.^b21cm#Sch cho ngi thnh t#Tn sch ting Anh: The rules of life#158.1#XH#361249#^a79000^b3000b#VV16.05678#VV16.05677#361249#NH556Q#Vi?t #Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Gm cc ch dn s gip bn c c nhiu thnh tu hn trong cuc sng, d dng vt qua nhng kh khn v tr thnh mt ngi hnh phc hn, im tnh hn, hi lng hn vi cuc sng ca mnh, vi ngi bn i, gia nh, bn b, x hi v th gii## 00837000000000289000450000100170000000200390001700500080005600700310006400800050 00950090032001000100005001320110015001370150057001520820009002090160003002180130 00700221014001600228026000700244026001100251026001100262181000600273019000500279 019000800284020001400292020002000306021022100326#Maxwell, John C.#17 nguyn tc vng trong lm vic nhm#c Anh#John C. Maxwell ; c Anh dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a247tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The 17 indisputable laws of teamwork#658.4022#KT#361250#^a69000^b3000b#361250#VV16.05679#VV16.0568 0#M558B#Vi?t#Dch M#Nhm lm vic#B quyt thnh cng#Gii thiu 17 nguyn tc trong lm vic nhm gm: tm quan trng, ton cnh, ph hp, nh Everest, chui lin kt... nhm chia s nhng nguyn tc sng hu ch trong mi lnh vc i s ng ca vic xy dng nhm hiu qu## 00632000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010010000600020048000700070010001180080005001280090 03400133010000500167011002600172021015300198020000600351020001100357013000700368 016000300375#361251#VV16.05682#VV16.05681#^a45000^b3000b#Vi?t#728#L104N#Qung T u#Lm nh, sa nh, mua nh - Nhng iu cn bit#Qung Tu#^aH.#^aLao ng ; N h sch Minh Nguyt#2016#^a152tr. : minh ho^b21cm#Trnh by nhng kin thc v phong thu a trch gip bn thit k, sa cha, mua v lm nh hp l thun ti n cho sinh hot, tt cho cuc sng ca bn#Nh #Phong thu#361251#XH## 01108000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820013000431810006000560020050000620070052001120050013001640050016001770050 01200193005001600205005001200221008000500233009001100238010000500249011002700254 01500830028102103560036402000140072002000120073402000070074602000070075301300070 0760016000300767#VV16.05684#VV16.05683#361252#^b28000b#Vi?t#362.29309597#S450T#S tay phng, chng ma tu x, phng, th trn#B.s.: Phm Vn Cc, Hong Anh T uyn, T c Ninh...#Phm Vn Cc#Hong Anh Tuyn#T c Ninh#Trnh Quc Hon#Ng B Hng#^aH.#^aLao ng#2016#^a204tr. : nh, bng^b21cm#TTS ghi: Ban qun l d n "Xy dng x, phng, th trn khng c t nn ma tu"#Gii thiu nhng ki n thc c bn v ma tu, nghin ma tu v cai nghin ma tu; quan im ch o i vi cng tc phng, chng ma tu v trch nhim phng, chng ma tu ca c n hn, gia nh, c quan, t chc; ni dung cng tc phng, chng ma tu x, ph ng, th trn; lnh o, ch o thc hin cng tc phng, chng ma tu ti x, phng, th trn#T nn x hi#Phng chng#Ma tu#S tay#361252#XH## 00428000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520010018000580020009000760030004000850070018000890080 00500107009001100112010000500123011001500128020001700143020000400160013000700164 016000300171#VV16.05686#361253#VV16.05685#^b1000b#Vi?t#895.92214#T312Q#Trn Th Kim Dung#Tnh qu#Th#Trn Th Kim Dung#^aH.#^aLao ng#2016#^a203tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#361253#VH## 00898000000000301000450000100170000000200430001700500140006000700370007400800050 01110090032001160100005001480110034001530150058001870820009002450160003002540130 00700257014001600264026000700280026001100287026001100298181000600309019000500315 019000800320020000900328020001000337020002000347021022900367#Maxwell, John C.#21 nguyn tc vng ca ngh thut lnh o#inh Vit Ho#John C. Maxwell ; inh Vi t Ho dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a315tr. : hnh v, biu ^b21cm#Tn sch ting Anh: The 21 irrefutable laws of leadership#658.4092#KT#36 1254#^a99000^b3000b#361254#VV16.05687#VV16.05688#H103M#Vi?t#Dch M#Lnh o#i u hnh#B quyt thnh cng#Gii thiu 21 nguyn tc gip bn nng cao v hon t hin trnh mi ngy tr thnh nh lnh o thnh cng: kh nng lnh o q uyt nh cp hiu qu, thc o chnh xc nht ca ngh thut lnh o, nng lc lnh o...## 00763000000000301000450000100170000000200180001700500100003500500100004500700450 00550080005001000090032001050100005001370110026001420150035001680820009002030160 00300212013000700215014001700222026000700239026001100246026001100257181000700268 019000500275019000800280020000900288020002000297021014400317#Maxwell, John C.#Nh lnh o 360o#H Phng#ng Oanh#John C. Maxwell ; Dch: H Phng, ng Oanh #^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a435tr. : minh ho^b21cm#Tn sch ti ng Anh: The 360 leader#658.4092#KT#361255#^a109000^b3000b#361255#VV16.05690#VV 16.05689#NH100L#Vi?t#Dch M#Lnh o#B quyt thnh cng#Cung cp nhng b quy t, k nng c bn gip bn ph b nhng ng nhn, vt qua thch thc n vi cc nguyn tc ct t ca thut lnh o## 00993000000000313000450000100140000000200200001400300950003400500150012900700350 01440080005001790090032001840100005002160110031002210150047002520820006002990160 00300305013000700308014001600315026001100331026001100342026000700353181000600360 019000500366019000500371020000700376020001000383020002000393021026600413#Thorpe, Scott#T duy nh Einstein#Cc phng php n gin ph v nguyn tc v khm ph kh nng thin ti tim n trong bn#Phm Trn Long#Scott Thorpe ; Phm Tr n Long dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a322tr. : hnh v, bng^b 21cm#Tn sch ting Anh: How to think like Einstein#153.4#XH#361256#^a79000^b30 00b#VV16.05692#VV16.05691#361256#T550D#Vi?t#Dch#T duy#Cuc sng#B quyt thnh cng#Tm hiu cch thc t duy ca Einstein thng qua: b mt ca Einstein, t duy nh Einstein, xc nh ng vn , khng c tng ti... nhm m ra nhng gii php t ph i mt, gii quyt mi thch thc trong hc tp, cng vi c, cuc sng v cc mi quan h## 00941000000000313000450000100150000000200710001500500120008600500160009800500150 01140070066001290080005001950090032002000100005002320110015002370150069002520820 00400321016000300325013000700328014001600335026001100351026001100362026000700373 181000700380019000500387019000800392020000800400020002000408021019900428#Bossidy , Larry#Thc thi - Hon thnh k hoch bng phng php qun tr c nguyn tc#C haran, Ram#Nguyn Thu Hng#on Thu Hng#Larry Bossidy, Ram Charan ; Dch: Nguy n Thu Hng, on Thu Hng#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a351tr.^b 21cm#Tn sch ting Anh: Execution: The discipline of getting things done#658#KT #361257#^a99000^b3000b#VV16.05694#VV16.05693#361257#TH552T#Vi?t#Dch M#Qun l #B quyt thnh cng#Cung cp nhng kin thc cn thit cho vic iu hnh doanh nghip t vic hoch nh chng trnh cho ti vic thc thi nhim v, nng cao nng sut, li nhun em li thnh cng trong cng vic## 00829000000000313000450000100170000000200280001700500190004500500110006400500130 00750070046000880080005001340090032001390100005001710110029001760150048002050820 01000253016000300263013000700266014001600273026001100289026001100300026000700311 181000600318019000500324019000800329020001600337020002000353021014200373#Landsbe rger, Joe#Hc tp cng cn chin lc#Nguyn Thanh Hng#o T Anh# Ngc Bch #Joe Landsberger ; Dch: Nguyn Thanh Hng...#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Al pha#2015#^a275tr. : bng, s ^b21cm#Tn sch ting Anh: Study guides and strat egies#371.30281#XH#361258#^a75000^b3000b#VV16.05696#VV16.05695#361258#H419T#Vi? t#Dch M#K nng hc tp#Phng php hc tp#Gii thiu k nng, nguyn l tng th n cc mo nh trong hc tp t kt qu tt: bc chun b, chin lc, c c dng v cch lm bi tp## 01046000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520020057000580070056001150050012001710050012001830080 00500195009002100200010000500221011001500226012003100241015010700272021026500379 02000090064402000190065301600030067200500160067500500130069102000090070401300070 0713#VV16.05697#361259#VV16.05698#^b12306b#Vi?t#635.0499#C120N#Cm nang phng tr su bnh hi cho sn xut rau an ton#L Th Thu, L Th Liu, Nguyn Th Hi n, Phm M Linh#L Th Thu#L Th Liu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a166tr.^ b21cm#T sch X - Phng - Th trn#TTS ghi: Vin nghin cu rau qu. - u b a sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Gii thiu c im chung ca cy rau v nhng yu t lin quan n su bnh hi rau; cng tc q un l dch hi tng hp i vi cy rau (IPM); c tnh ca mt s nhm v mt s loi thuc thuc trong "danh mc thuc bo v thc vt c php s dng trn rau"...#Rau sch#Phng tr su bnh#KT#Nguyn Th Hin#Phm M Linh#Cm nang#36 1259## 01046000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820016000431810006000590010018000650020063000830070060001460050021002060050 01900227008000500246009002100251010000500272011001500277012003100292015007200323 021028500395020001000680020001900690020001300709013000700722016000300729#VV16.05 700#VV16.05699#361260#^b14206b#Vi?t#344.59702202638#T310H#Trng Hng Quang#Tm hiu lut bo him y t nm 2008 sa i, b sung nm 2014#Trng Hng Quang, Ng uyn Th Lng Tr, L Th Liu Phng#Nguyn Th Lng Tr#L Th Liu Phng#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a112tr.^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#Ngo i ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Gm 72 cu h i v tr li v ni dung c bn ca lut bo him y t nm 2008 sa i, b sun g nm 2014 quy nh r i tng, mc ng, trch nhim v phng thc ng bo him cho tng i tng c th; quy nh v tin lng, tin cng, tin tr cp lm cn c ng bo him y t...#Php lut#Lut bo him y t#Sch hi p#36126 0#XH## 01088000000000361000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820007000431810006000500020020000560030051000760070045001270050018001720050 00900190005001300199005001400212005001400226008000500240009002100245010000500266 01100150027101200310028601500980031702102630041502000100067802000100068802000090 0698020000900707013000700716016000300723#VV16.05702#VV16.05701#361261#^b14206b#V i?t#320.01#N428D#Ni di s tht bi#Gp phn phn bc cc lun iu th ch, s ai tri#Nguyn Minh Phong, Minh Tr, Thin Phng...#Nguyn minh Phong#Minh Tr# Thin Phng#Trn Quang H#Hong Anh Ln#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a163tr. ^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#TTS ghi: Bo Nhn dn. - Ngoi ba sch g hi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Gm mt s bi vit ng trn chuyn mc bnh lun - ph phn ca bo Nhn dn nhm tuyn truyn, ph bin quan im ng n, ng thi gio dc nng cao nhn thc ca cn b, ng vin, cc tng lp nhn dn thy r m mu, th on ca cc th lc th ch#C hnh tr#u tranh#Sai lch#Bi vit#361261#XH## 00894000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820016000431810006000590010020000650020042000850070057001270050014001840050 01300198008000500211009002100216010000500237011002200242012003100264015007200295 02101180036702000100048502000170049502000120051202000090052401300070053301600030 0540020001300543#VV16.05703#VV16.05704#361262#^b14206b#Vi?t#346.59701502638#C120 N#Trng Th Ngc Lan#Cm nang v phng, chng bo lc gia nh#Trng Th Ngc Lan (ch.b.), ng Th Minh, T Th Hng#ng Th Minh#T Th Hng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a208tr. : bng^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#Ngoi b a sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Gm 190 cu hi - tr li c th, chi tit r rng theo ng quy nh ca php lut v phng, ch ng bo lc gia nh#Php lut#Bo lc gia nh#Phng chng#Cm nang#361262#XH# Sch hi p## 00821000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820011000431810006000540010015000600020030000750070015001050080005001200090 02100125010000500146011001500151012003100166015007200197021020000269020000700469 020001000476020000800486020001500494013000700509016000300516#361263#VV16.05706#V V16.05705#^b14206b#Vi?t#306.409597#V115H#Phm Minh Tho#Vn ho ng x ca ngi Vit#Phm Minh Tho#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a176tr.^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#Ngoi ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Gii thiu truyn thng ng x ca ngi Vit v gii thiu cc phng din ng x nh: ng x c nhn, gia nh, cng ng, ngoi giao, nghin cu m t s vn trong ng x truyn thng v hin i#ng x#Giao tip#Vn ho#Ngi Vit Nam#361263#XH## 00887000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820018000431810007000610010007000680020075000750070007001500080005001570090 03900162010000500201011002200206012003100228015007200259021020300331020000900534 020001000543020000900553020001300562013000700575016000300582#VV16.05708#VV16.057 07#361264#^b12306b#Vi?t#331.1109597091734#NH556#H Anh#Nhng iu cn bit v o to ngh v vic lm i vi lao ng nng thn#H Anh#^aH.#^aChnh tr Quc gia ; Vn ho dn tc#2015#^a171tr. : bng^b21cm#T sch X - Phng - Th trn# Ngoi ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Tm hiu mt s vn chung v o to ngh v vic lm; o to ngh v h tr to vi c lm i vi lao ng nng thn; t chc, qun l hot ng o to ngh ngn h n cho lao ng nng thn cp x#Lao ng#Nng thn#Vic lm#o to ngh#3612 64#XH## 01013000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820012000431810006000550020042000610070062001030050014001650050019001790050 01800198005001700216005001700233008000500250009003200255010000500287011002200292 01200310031401501070034502101650045202000100061702000090062702000080063602000090 0644013000700653016000300660#361265#VV16.05710#VV16.05709#^b12306b#Vi?t#307.7209 597#C120N#Cm nang hng dn xy dng nng thn mi#B.s.: Mai Ngc Bch, Nguyn Thanh Dng, Bi Th Thu Hng...#Mai Ngc Bch#Nguyn Thanh Dng#Bi Th Thu H ng#Nguyn Xun Tng#Nguyn Ngc Hin#^aH.#^aChnh tr Quc gia ; Thng k#2015 #^a159tr. : bng^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#TTS ghi: B K hoch v u t. - Ngoi ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn #Gii thiu nhng vn chung, ni dung c bn, cc quy nh v thi ua, khen t hng, mt s mu v vn bn hng dn trin khai chng trnh xy dng nng th n mi#Nng thn#Xy dng#i mi#Cm nang#361265#XH## 00926000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820004000431810006000470020034000530070068000870050015001550050018001700050 01300188005001100201008000500212009002100217010000500238011002600243012003100269 015007000300021020800370020001200578020001200590013000700602016000300609#361266# VV16.05712#VV16.05711#^b12306b#Vi?t#630#H561D#Hng dn phng php khuyn nng# Ng Xun Hong (ch.b.), Nguyn Xun Trch, Phm Th o, V Th Qu#Ng Xun Ho ng#Nguyn Xun Trch#Phm Th o#V Th Qu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a10 7tr. : minh ho^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Gii thiu mt s vn chung v khu yn nng nh: T chc, cn b, i tng, phng php, phng php phn tch tn h hung, xc nh cc nhu cu, pht trin cc ch , lp k hoch v nh gi k huyn nng#Khuyn nng#Nng nghip#361266#KT## 00793000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820007000431810007000500010012000570020037000690070039001060050013001450050 01200158008000500170009002100175010000500196011001500201012003100216015007000247 02101020031702000090041902000090042802000080043702000120044501300070045701600030 0464#361267#VV16.05714#VV16.05713#^b12306b#Vi?t#635.04#QU105L#L Th Thu#Qun l sn xut rau an ton tri v#L Th Thu, Phm M Linh, L Th Liu#Phm M Li nh#L Th Liu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a199tr.^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th tr n#Gii thiu nhng nguyn tc chung trong sn xut rau an ton v k thut sn x ut rau an ton tri v#Rau sch#Sn xut#Qun l#Rau tri v#361267#XH## 00718000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430010012000500020028000620030015000900070053001050050019001580050 01200177004001800189008000500207009002100212010000500233011001500238021011500253 020001300368020001000381020001500391013000700406016000300413#361268#VV16.05715#^ a100000^b600b#Vi?t#341#TH504N# Ho Bnh#Thut ng php lut quc t#Sch tham kho# Ho Bnh (ch.b.), Phm Th Thu Hng, L c Hnh#Phm Th Thu Hng#L c Hnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a431tr.^b21cm#Gii t hiu gn 700 mc t cc thut ng v lut php quc t c sp xp mt cch h thng theo th t a, b, c...#Lut quc t#Thut ng#Sch tham kho#361268#XH## 01160000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570020084000630070060001470050017002070050013002240050 01700237005001600254005001400270008000500284009002100289010000500310011003100315 01500580034602000130040402000140041702000200043101300070045101600030045802103730 0461#VV16.05717#361269#VV16.05716#^a84000^b850b#Vi?t#351.597#452M#i mi sng to dch v cng v chi tiu cng v s pht trin bn vng Vit Nam#Nguyn Q uc Vit, ng c m (ch.b.), Nguyn Minh Tho...#Nguyn Quc Vit#ng c m#Nguyn Minh Tho#Hong Khc Linh#Ng Minh Tun#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016# ^a335tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Kinh t#Dch v cng#Chi tiu cng#Pht trin bn vng#361269#XH#a ra nhng c s l lun, thc tin v khuyn ngh c gi tr trong vic nh hnh v i m i sng to chc nng, vai tr ca Nh nc trong cung cp dch v cng v chi ti u cng hng ti mt nn kinh t - x hi pht trin bn vng, hi ho gia cng v t, nng thn v thnh th, con ngi vi thin nhin, cng ngh v khoa hc x hi, hin ti vi tng lai...## 00915000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510050014000570020064000710070057001350050017001920080 00500209009002100214010000500235011003100240021027300271013000700544016000300551 020002000554005001300574005001800587005002000605#VV16.05719#VV16.05718#361270#^b 1100b#Vi?t#338.9597#455L#Ng Thng Li#ng lc tng trng kinh t Vit Nam - Trin vng n nm 2020#Ng Thng Li, Trn Th Vn Hoa (ch.b.), Bi c Tun... #Trn Th Vn Hoa#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a226tr. : hnh v, bng^b21cm# nh gi thc trng kinh t Vit Nam giai on 2011-2014 v cc ng lc ca tn g trng trong giai on ny theo khu vc kinh t, theo ngnh v theo cc yu t u vo. Quan im, nh hng v gii php iu chnh cc ng lc kinh t tro ng giai on t nay n nm 2020#361270#XH#Tng trng kinh t#Bi c Tun#Ph Th Hng Linh#Bi Th Thanh Huyn## 00966000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810007000530020056000600070056001160050021001720050014001930050 01600207005001700223005001600240008000500256009002100261010000500282011002100287 01500900030802101610039801300070055901600030056602000090056902000100057802000520 0588#VV16.05721#VV16.05720#361271#^b1000b#Vi?t#959.704092#NG527T#Nguyn Th Thp - Ngi con u t ca Nam B thnh ng#Nguyn Th Thanh Ho, Trn Th Ngc, Ng uyn Th Bnh...#Nguyn Th Thanh Ho#Trn Th Ngc#Nguyn Th Bnh#Trn Th Kim Cc#Nguyn Anh Tun#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a351tr. : nh^b24cm#TTS gh i: Ban Chp hnh ng b tnh Tin Giang. Trung ng Hi Lin hip Ph n Vit N am#Gii thiu khi qut cuc i, s nghip v nhng ng gp ca ng ch Nguy n Th Thp vi cch mng Vit Nam ni chung v phong tro ph n Vit Nam ni ri ng#361271#XH#Cuc i#S nghip#Nguyn Th Thp, 1908-1996, Chnh tr gia, Vit Nam## 00959000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820017000431810006000600010014000660020078000800070028001580080005001860090 02100191010000500212011002200217012003100239015007000270021021300340020001300553 016000300566005001300569013000700582020002100589020001800610020001700628#VV16.05 723#VV16.05722#361272#^b12306b#Vi?t#363.709597091734#H428#Phm Th Tho#Hi - p v v sinh mi trng nng thn, bo v ngi sn xut v cng ng#Phm Th Tho, Nguyn Hong#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a183tr. : bng^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, ph ng, th trn#Gm 145 cu hi p gii thiu kin thc c bn v mi trng, v s inh lao ng, nguyn nhn, tnh trng nhim mi trng, cch x l rc thi, c ch s dng thuc bo v thc vt an ton... nng thn Vit Nam#Sch hi p#X H#Nguyn Hong#361272#Mi trng nng thn#Bo v mi trng#V sinh lao ng## 01005000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820015000431810006000580020027000640070066000910050013001570050019001700050 01500189005001000204005001100214008000500225009002100230010000500251011001400256 01200310027002102490030102000100055002000140056002000130057401300070058701600030 0594015007000597#361273#VV16.05725#VV16.05724#^b14206b#Vi?t#344.5970102638#H428 #Hi - p v lut vic lm#B.s.: L Thanh Nga (ch.b.), L Th Thanh Duyn, Lm Quang Vinh...#L Thanh Nga#L Th Thanh Duyn#Lm Quang Vinh#V B Duy#Thanh Ho i#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a80tr.^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#G m 101 cu hi - p v cc nhm vn nh: Chnh sch h tr to vic lm; thn g tin th trng lao ng; nh gi, cp chng ch k nng ngh quc gia; t ch c, hot ng dch v vic lm; bo him tht nghip v qun l nh nc v vic lm...#Php lut#Lut vic lm#Sch hi p#361273#XH#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn## 00923000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400090002901900050 00380820004000431810006000470010012000530020026000650030017000910070039001080050 01400147005001100161008000500172009003500177010000500212011002600217012003100243 02000090027402000040028302000130028701300070030001600030030701500700031002102170 0380#VV16.05727#361274#VV16.05726#^b12306b#Vi?t#630#H428#Ng Th Dn#Hi - p v k thut VAC#Vn, ao, chung#Ng Th Dn, H Minh Trung, Vn Ho#H Minh Trung# Vn Ho#^aH.#^aChnh tr Quc gia ; Nng nghip#2015#^a168tr. : minh ho ^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#K thut#VAC#Sch hi p#361274#KT#u b a sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Gm 77 cu hi p lin quan ti k thut trng cy lm thuc trong vn; k thut trng hoa tr ong vn; k thut nui mt s thu c sn, ng vt qu him v hiu ng nh knh, cc kh pht thi v hm kh biogas## 00964000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820010000431810006000530010012000590020066000710070012001370080005001490090 02100154010000500175011003200180012003100212015007000243021024500313020000900558 01300070056701600030057402000140057702000170059102000140060802000080062202000080 0630#VV16.05729#VV16.05728#361275#^b14206b#Vi?t#621.31042#C120N#H Vn Tnh#Cm nang bo tr v s dng cc thit b in v in t gia dng#H Vn Tnh#^aH.#^ aChnh tr Quc gia#2015#^a132tr. : bng, tranh v^b21cm#T sch X - Phng - T h trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Cu ng cp nhng k nng bo tr v s dng cc thit b in v in t c s dn g ph bin trong cc gia nh nh: Cc loi n chiu sng, ti vi, iu ho khn g kh, t lnh, my git, l vi sng, bnh nng lnh, ni cm in, bn l in. ..#Cm nang#361275#KT#Thit b in#Thit b in t#in dn dng#Bo tr#S d ng## 00884000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400090002901900050 00380820004000431810006000470080005000530090021000580100005000790110022000840130 00700106001001700113002002200130007003400152005001600186012003100202015007000233 021025100303020001900554020001800573016000300591#VV16.05730#361276#VV16.05731#^b 12306b#Vi?t#636#L104G#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a220tr. : bng^b21cm#36127 6#Phng Th Thu H#Lm giu t chn nui#Phng Th Thu H, Nguyn Xun Nam#Nguy n Xun Nam#T sch X - Phng - Th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o xu t bn sch x, phng, th trn#Cung cp nhng kin thc c bn v k thut nui b sa, nui c chnh, nui k , nui ln rng mang li hiu qu kinh t cao. Gii thiu quy trnh ng c r phi n tnh 21 ngy tui ln c 3-4 cm; lm gi u t nui d; k thut nui rn ri voi...#K thut chn nui#B quyt lm giu# XH## 01016000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820008000431810006000510020058000570070046001150080005001610090021001660100 00500187011001500192012003100207015007000238021029100308016000300599005001500602 00500150061700500110063200500110064300500100065401300070066402000080067102000110 0679#VV16.05733#VV16.05732#361277#^b14206b#Vi?t#709.597#452M#"i mt" trong s ng to v ph bnh vn hc - ngh thut#Nguyn Vn Dn, Trn Hong Sn, Nguyn H u...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a168tr.^b21cm#T sch X - Phng - Th tr n#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Tp hp mt s bi vit t chuyn mc Bnh lun - ph phn trn bo Nhn dn nu ra mt s mt hn ch, yu km v nhng vn cn khc phc ca mt s loi hnh vn hc - ngh thut hin nay nhm thc y sng to nhiu tc phm vn hc - ngh thut c gi tr t tng v ngh thut cao#XH#Nguyn Vn Dn#Trn Hong Sn#Ngu yn Hu#Nguyn Ho#Tin Mnh#361277#Vn hc#Ngh thut## 00776000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820007000431810006000500010012000560020059000680070012001270080005001390090 03500144010000500179011003100184012003100215015007000246021011700316016000300433 013000700436020002000443020001300463020001000476#VV16.05735#VV16.05734#361278#^b 12306b#Vi?t#639.31#H561D#Trn Vn V#Hng dn p dng Vietgap cho c nui thn g phm trong ao#Trn Vn V#^aH.#^aChnh tr Quc gia ; Nng nghip#2015#^a195tr . : hnh v, bng^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#u ba sch ghi: Hi n g ch o xut bn sch x, phng, th trn#Gii thiu chung v ngh nui thm canh c trong ao Vit Nam. Hng dn p dng Vietgap nui c thm canh trong a o#KT#361278#Nui trng thu sn#C nc ngt#Thc hnh## 00841000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400090002901900050 00380820004000431810006000470080005000530090021000580100005000790110026000840010 00900110002006100119007002500180005000900205012003100214015007000245021020100315 020001800516016000300534020000700537013000700544#VV16.05737#361279#VV16.05736#^b 14206b#Vi?t#005#S450T#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a264tr. : minh ho^b21cm#X un Nam#S tay s dng my tnh dnh cho cn b x, phng, th trn#B.s.: Xun Nam, Cao Minh#Cao Minh#T sch X - Phng - Th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Gii thiu ni dung c bn v my t nh in t v h iu hnh; hng dn lm vic vi h iu hnh Windows 8; hng dn s dng phn mm tin hc vn phng; Internet v ng dng trn Internet cn bit#Tin hc vn phng#TN#S tay#361279## 00923000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820011000431810006000540010014000600020061000740070019001350080005001540090 02100159010000500180011001500185012003100200015007000231021020500301020001300506 013000700519016000300526020002000529020001900549020001900568020002200587#VV16.05 739#VV16.05738#361280#^b12306b#Vi?t#338.109597#H428#Nguyn H Anh#Hi - p ch nh sch h tr pht trin nng, lm, ng nghip#Nguyn H Anh b.s.#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a248tr.^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#u ba sch ghi : Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Gm 78 cu hi p cp nhng vn chung v nng nghip, nh hng pht trin nng, lm, ng, nghip v mt s chnh sch h tr pht trin nng, lm, ng nghip ca Vit Nam trong giai on hin nay#Sch hi p#361280#XH#Kinh t nng nghip#Kinh t lm nghip #Kinh t ng nghip#Chnh sch pht trin## 00918000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820016000431810007000590020060000660080005001260090032001310100005001630110 02100168012003100189015007000220021026000290020001900550020002000569020001000589 020001000599020000900609013000700618016000300625#VV16.05741#VV16.05740#361281#^b 12306b#Vi?t#307.12120218597#QU600C#Quy chun k thut quc gia v quy hoch xy dng nng thn#^aH.#^aChnh tr Quc gia ; Xy dng#2015#^a39tr. : bng^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x , phng, th trn#Gii thiu quy chun k thut quc gia (QCVN 14:2009/BXD) v quy hoch xy dng nng thn bao gm nhng quy nh chung, quy hoch khng gian, quy hoch chun b k thut, quy hoch giao thng, quy hoch thot nc thi, q un l cht thi rn v ngha trang...#Qui chun nh nc#Tiu chun k thut#N ng thn#Qui hoch#Xy dng#361281#XH## 01067000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820006000431810007000490020043000560070048000990050013001470050015001600050 01500175005001400190005001300204008000500217009002100222010000500243011002200248 01200310027001500700030102103130037101300070068401600030069102000100069402000080 0704020001700712#VV16.05743#VV16.05742#361282#^b12306b#Vi?t#636.5#CH115N#Chn nu i gia cm bo m an ton sinh hc#V Duy Ging, Bi Quang Tun, Nguyn Tn Anh ...#V Duy Ging#Bi Quang Tun#Nguyn Tn Anh#Bi Vn Chnh#Bi Th Oanh#^aH.#^ aChnh tr Quc gia#2015#^a195tr. : bng^b21cm#T sch X - Phng - Th trn# u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Gii thiu p hng php chn nui mt s loi gia cm bo m an ton sinh hc nh: Chn n ui g th vn, g cng nghip, vt, ngan, ngng, chim b cu... v nhng phn g php p trng lm tng kh nng sn xut ca n mi sinh sn, bo m v sinh th y, v sinh mi trng v an ton cho sc kho cng ng#361282#KT#Chn nui #Gia cm#An ton sinh hc## 01015000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520010019000580020064000770070019001410080005001600090 04200165010000500207011002600212012003100238015007000269020001900339020001000358 020000900368020000700377013000700384016000300391021031900394#VV16.05745#361283#V V16.05744#^b12306b#Vi?t#363.1207#S450T#Trng Thnh Trung#S tay an ton giao th ng dng cho khu vc nng thn - min ni#Trng Thnh Trung#^aH.#^aChnh tr Qu c gia ; Giao thng Vn ti#2015#^a231tr. : minh ho^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn# An ton giao thng#Nng thn#Min ni#S tay#361283#XH#Cung cp nhng kin thc c bn v tnh hnh trt t an ton giao thng khu vc nng thn - min ni; n hn bit mt s hnh vi vi phm c trng dn ti tai nn thng din ra trn a bn nng thn - min ni; trch dn mt s ni dung ca php lut an ton giao thng c lin quan trong lnh vc giao thng vn ti## 01079000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820018000431810006000610010019000670020066000860070058001520050022002100050 01500232008000500247009002100252010000500273011001500278012003100293015007000324 02103030039402000100069702000120070702000130071901300070073201600030073902000110 0742#VV16.05746#VV16.05747#361284#^b14206b#Vi?t#345.5970232302638#H428#Nguyn X un Trng#Hi - p v quyn cng dn trong cuc u tranh chng tham nhng#Ngu yn Xun Trng, Nguyn San Min Nhun, Phm Trung Anh#Nguyn San Min Nhun#Ph m Trung Anh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a164tr.^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#G m 100 cu hi p v vn tham nhng v cuc u tranh chng tham nhng cng nh quyn cng dn trong cuc u tranh chng tham nhng nh: Quyn t co tham nhng; quyn c bo v v khen thng v thnh tch xut sc trong vic t co hnh vi tham nhng; quyn khiu ni vic x l tham nhng...#Php lut#Phng ch ng#Sch hi p#361284#XH#Tham nhng## 00822000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820014000431810006000570020072000630080005001350090064001400100005002040110 02200209012003100231015007000262021016200332013000700494016000300501020002200504 020000400526020000300530020001100533#VV16.05749#VV16.05748#361285#^b12306b#Vi?t# 363.728809597#H561D#Hng dn s dng rm r an ton, hiu qu v thn thin vi mi trng#^aH.#^aChnh tr Quc gia ; Ti nguyn Mi trng v Bn Vit Nam #2015#^a111tr. : bng^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Trnh by nguyn nhn v hu qu ca tnh trng t rm r ngoi ng rung. Gii php s dng rm r an ton, hiu qu v thn thin vi mi trng ti Vit Nam#361285#XH#Cht thi nng nghi p#Rm#R#Mi trng## 00964000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820011000431810008000540010015000620020115000770070036001920080005002280090 02100233010000500254011002200259012003100281015007000312021021000382016000300592 005001300595013000700608020002100615020001800636020000800654#361286#VV16.05751#V V16.05750#^b12306b#Vi?t#352.409597#NGH307V#Nh Trng Bch#Nghip v qun l ti chnh, k ton dnh cho ch tch u ban nhn dn cp x v cn b ti chnh - k ton cp x#Ch.b.: Nh Trng Bch, Phm Th Vn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015# ^a263tr. : bng^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Gii thiu nhng vn c bn v ng n sch x; qun l ti chnh, k ton ti chnh ngn sch x nh: Lp d ton, q uyt ton, cng khai ti chnh, chng t k ton, ti khon k ton, bo co ti chnh x...#XH#Phm Th Vn#361286#Ngn sch a phng#Qun l ti chnh#K to n## 00833000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200130 00391810007000520010016000590020047000750070016001220080005001380090021001430100 00500164011001500169021034100184020001000525020000700535020000800542020000700550 013000700557016000300564#VV16.05752#361287#^a80000^b1000b#Vi?t#343.59700269#PH1 09L#Tng Duy Lng#Php lut dn s - kinh t v thc tin xt x#Tng Duy L ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a391tr.^b21cm#Cung cp nhng kin thc c bn v php lut dn s - kinh t v thc tin xt x: Giao kt hp ng tn dng - giao dch bo m v i iu lu ; cc vi phm khi k kt - thc hin hp n g bo m v sai st trong qu trnh xt x; c c tho thun pht nhiu ln v mt vi phm, tho thun li chng li trong hp ng vay ti sn...#Php lut# Dn s#Kinh t#Xt x#361287#XH## 01002000000000313000450000100160000000200230001600300870003900500110012600700330 01370080005001700090032001750100005002070110025002120150039002370820006002760160 00300282013000700285014001700292026001100309026001100320026000700331181000600338 019000500344019000500349020002000354020001000374020002000384021028400404#Duhigg, Charles#Sc mnh ca thi quen#Nhng khm ph th v v cch thc thi quen nh hng v chi phi cuc sng con ngi#L Tho Ly#Charles Duhigg ; L Tho Ly d ch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a433tr. : hnh v^b21cm#Tn sch t ing Anh: The power of habit#158.1#XH#361288#^a109000^b3000b#VV16.05754#VV16.05 753#361288#S552M#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Ph n tch quy lut hnh thnh thi quen ca chng ta c tt v xu thng qua nhiu trng hp in hnh ni ting t c nhn n cc t chc trn th gii trong vi c hnh thnh cc thi quen gip chng ta thay i bn thn, loi b nhng thi quen xu v to dng nhng thi quen tt## 00650000000000289000450000100140000000200450001400300120005900500190007100700390 00900080005001290090053001340100005001870110015001920150041002070820008002480160 00300256013000700259014001600266026001100282026000700293026001100300181000600311 019000500317019000900322020001700331020001200348#Mansell, Jill#Yu anh ti tn m t trng... v quay tr li#Tiu thuyt#on Th Thanh Mai#Jill Mansell ; on T h Thanh Mai dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016 #^a397tr.^b24cm#Tn sch ting Anh: To the moon and back#823.914#VH#361289#^a980 00^b2000b#VV16.05755#361289#VV16.05756#Y606A#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Ti u thuyt## 00533000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010015000620020020000770030012000970070031001090050 01000140008000500150009003600155010000500191011001500196020001700211020001200228 016000300240019000500243013000700248#361290#VV16.05757#VV16.05758#^a99000^b3000 b#Vi?t#813.6#C514C#Rowland, Diana#Cuc chin sinh tn#Tiu thuyt#Diana Rowland ; Rubi Thu dch#Rubi Thu#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a394tr .^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch#361290## 00587000000000289000450000100170000000200140001700300120003100500160004300700390 00590080005000980090036001030100005001390110015001440150029001590820007001880160 00300195013000700198014001700205026001100222026001100233026000700244181000700251 019000500258019000500263020001700268020001200285#Lindsey, Johanna#Ngi tha k# Tiu thuyt#Nguyn Th Linh#Johanna Lindsey ; Nguyn Th Linh dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a430tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The heir#813 .54#VH#361291#^a112000^b3000b#VV16.05760#VV16.05759#361291#NG558T#Vi?t#Dch#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00487000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810007000600010018000670020018000850030012001030070018001150040 01300133008000500146009001100151010000500162011001500167020001700182020001200199 013000700211016000300218#VV16.05762#VV16.05761#361292#^a85000^b3000b#Vi?t#895.9 2234#KH419G#Nguyn Ngc Thch#Khc gia Si Gn#Tiu thuyt#Nguyn Ngc Thch#In ln th 5#^aH.#^aLao ng#2015#^a314tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#3612 92#VH## 00581000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820012000491810006000610020009000670030004000760070046000800220004001260050 01200130005001600142005001300158005001200171005001100183008000500194009001100199 010000500210011002100215020001700236020000400253013000700257016000300264#VV16.05 764#VV16.05763#361293#^a40000^b500b#Vi?t#895.9221008#V106M#Vang mi#Th#Ct Son g La, Nguyn Vn Minh, Trn Duy Ten...#T.2#Ct Song La#Nguyn Vn Minh#Trn Duy Ten#Cao Th Bi#H S Chu#^aH.#^aLao ng#2016#^a159tr. : nh^b21cm#Vn hc hi n i#Th#361293#VH## 00439000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820010000411810007000510010016000580020019000740030004000930070016000970080 00500113009001100118010000500129011002000134020001700154020000400171013000700175 016000300182#VV16.05766#VV16.05765#361294#^b300b#Vi?t#895.92214#CH117N#Nguyn ng Tu#Chp nht tnh qu#Th#Nguyn ng Tu#^aH.#^aLao ng#2016#^a70tr. : nh ^b21cm#Vn hc hin i#Th#361294#VH## 00877000000000325000450000100180000000200380001800500100005600500080006600700440 00740040029001180080005001470090032001520100005001840110031001890150074002200820 00900294016000300303013000700306014001700313026000700330026001100337026001100348 18100060035901900050036501900050037002000090037502000070038402000200039102101400 0411#Fisher, Philip A.#C phiu thng, li nhun phi thng#Tng Linh#Ngc H#P hilip A. Fisher ; Dch: Tng Linh, Ngc H#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aL ao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a479tr. : hnh v, bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Common stocks and uncommon profits and other writings#332.6322#XH#361295#^a 119000^b3000b#361295#VV16.05768#VV16.05767#C450P#Vi?t#Dch#C phiu#u t#B q uyt thnh cng#Hng dn cch chn c phiu tng trng, thi im nn mua v n n bn, mt s iu cn trnh, cc thnh t ca mt khon u t an ton...## 00888000000000313000450000100170000000200020001700200060001900200310002500500080 00560070031000640080005000950090032001000100005001320110015001370150104001520820 00600256016000300262013000700265014001600272026000700288026001100295026001100306 181000600317019000500323019000500328020000900333020002000342021021200362#Maxwell , John C.#1# & 99# - Ti nng v m hi nc mt#Hng L#John C. Maxwell ; Hng L dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a374tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Talent is never enough : Discover the choices that will take you beyond you r talent#650.1#KT#361296#^a99000^b3000b#361296#VV16.05770#VV16.05769#1000&#Vi?t #Dch#Kh nng#B quyt thnh cng#c kt 13 im mu cht nh: La chn, nim tin, nim am m, s tp trung, lng kin tr, s can m& m mi ngi cn c v thc hin pht huy ti u nhng kh nng tri ph, tr thnh ngi thn h cng## 00814000000000313000450000100150000000200340001500300370004900500090008600700300 00950080005001250090032001300100005001620110015001670150032001820820007002140160 00300221013000700224014001600231026000700247026001100254026001100265181000600276 019000500282019000500287020001100292020001000303020002000313021016700333#Goulsto n, Mark#K thnh cng phi bit lng nghe#B mt ca vic chinh phc mi ngi#K im Diu#Mark Goulston ; Kim Diu dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2015# ^a383tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Just listen#650.13#XH#361297#^a94000^b3000b# 361297#VV16.05772#VV16.05771#K200T#Vi?t#Dch#Kinh doanh#Giao tip#B quyt thnh cng#Trnh by phng php v nhng nguyn tc hnh x gip chng ta thay i h nh vi, t b nhng thi quen bn nng nhm to nn mt k nng cho chnh mnh thnh cng## 00823000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570010017000630020024000800030025001040070034001290050 01600163008000500179009003200184010000500216011001500221013000700236016000300243 021024500246020001200491020001000503020002000513#361298#VV16.05774#VV16.05773#^a 119000^b3000b#Vi?t#650.1#T104K#Trn Thng Tun#8 k nng mm thit yu#Cha kh o n thnh cng#Trn Thng Tun, Nguyn Minh Huy#Nguyn Minh Huy#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a499tr.^b21cm#361298#XH#Hng dn cch rn luyn c c 8 k nng mm cn thit trong cuc sng i n thnh cng nh: Lm ch cm xc; t duy ph phn; t duy sng to; giao tip; thuyt trnh; hp tc ; chinh phc lng ngi; ra quyt nh v gii quyt vn #K nng mm#Cuc sn g#B quyt thnh cng## 00675000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610020017000670030004000840070043000880220004001310050 01300135005001300148005001200161005001300173005001300186008000500199009001100204 01000050021501100210022001500770024102000170031802000040033501300070033901600030 0346#361299#VV16.05775#VV16.05776#^a50000^b500b#Vi?t#895.9221008#103T#i thn g qu ta#Th#Trn Vn Bu, Lng Th Ca, V Vn Cnh...#T.3#Trn Vn Bu#Lng T h Ca#V Vn Cnh#Phm Hu Ch#Phm Th Dn#^aH.#^aLao ng#2016#^a135tr. : nh^ b21cm#TTS ghi: Cu lc b Th vn ngi cao tui x i Thng (Ph Xuyn, H N i)#Vn hc hin i#Th#361299#VH## 00889000000000301000450000100140000000200350001400300570004900500170010600700370 01230080005001600090032001650100005001970110015002020150094002170820006003110160 00300317013000700320014001600327026001100343026000700354026001100361181000800372 019000500380019000800385020001000393020002000403021016400423#Lowndes, Leil#Ngh thut giao tip thnh cng#92 th thut gip bn tr thnh bc thy trong gia o tip#Trng Quang Huy#Leil Lowndes ; Trng Quang Huy dch#^aH.#^aLao ng ; C ng ty Sch Alpha#2016#^a397tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: How to talk to anyone : 92 little tricks for big success in relationships#302.2#XH#361300#^a99000^b30 00b#VV16.05778#361300#VV16.05777#NGH250T#Vi?t#Dch M#Giao tip#B quyt thnh c ng#Gii thiu nhng kin thc, k nng trong giao tip nh: Cch to s cun h t khng li, ngh thut bt chuyn, to s tng ng, pht huy sc mnh ca li ni...## 00818000000000301000450000100170000000200310001700500130004800700360006100800050 00970090032001020100005001340110015001390150046001540820006002000160003002060130 00700209014001600216026001100232026001100243026000700254181000600261019000500267 019000800272020002000280020001000300020002000310021018600330#Maxwell, John C.#C ch t duy khc v thnh cng#V Ngh Linh#John C. Maxwell ; V Ngh Linh dch#^a H.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a283tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Your road map for success#158.1#XH#361301#^a75000^b3000b#VV16.05780#VV16.05779#36130 1#C102T#Vi?t#Dch M#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Trnh by nhng cch t duy mi t hon thin, hng ti thnh cng nhm xc nh r r ng mc ch cuc sng, pht trin ti a tim nng ca bn thn v gip mi ng i cng to sng## 00931000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820018000411810006000590020090000650070047001550050015002020050012002170050 00900229005001000238005001300248008000500261009001100266010000500277011003500282 01500560031702101850037302000190055802000080057702000100058501300070059501600030 0602#VV16.05782#VV16.05781#361302#^b100b#Vi?t#305.9069706059742#H452C#Hi Cu ch in binh x Din Ngc - 25 nm xy dng v trng thnh (11.9.1990 - 11.9.2015)# B.s.: Trn Ngc Hin, L c Nhn, V S An...#Trn Ngc Hin#L c Nhn#V S An#L S Lc#Cao Th Lun#^aH.#^aLao ng#2015#^a82tr., 7tr. nh mu : bng^b21c m#TTS ghi: Ban Chp hnh Hi Cu chin binh x Din Ngc#Khi qut bi cnh ra i ca Hi Cu chin binh x Din Ngc (huyn Din Chu, tnh Ngh An); cc k i hi; danh sch u vin ban chp hnh hi v cc chi hi trng qua cc thi k#Hi Cu chin binh#Lch s#1990-2015#361302#XH## 01006000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540020085000600070062001450050014002070050012002210050 01700233005001600250005001400266008000500280009001100285010000500296011002700301 01500490032802102360037702000130061302000170062602000070064301300070065001600030 0657020000800660#VV16.05783#361303#VV16.05784#^b1000b#Vi?t#355.3109597#K600Y#K yu c quan tham mu k hoch - kinh t k thut b i Trng Sn - Binh on 1 2#B.s.: Trn Vn Phc (ch.b.), Trn Ng S, Nguyn Thanh Sn...#Trn Vn Phc#Tr n Ng S#Nguyn Thanh Sn#Nguyn Hu Ngc#ng Xun Pha#^aH.#^aLao ng#2015#^a 237tr. : nh, bng^b21cm#TTS ghi: Binh on 12. Phng Kinh t - K thut#Trnh by lch s xy dng v pht trin ca c quan tham mu K hoch - kinh t k th ut b i Trng Sn t khi thnh lp n nm 1975; thi k Tng cc xy dng k inh t v thi k Binh on 12 thuc Tng cng ty xy dng Trng Sn#Binh on 12#C quan tham mu#K yu#361303#XH#Lch s## 00893000000000313000450000100180000000200280001800300390004600500120008500700360 00970080005001330090032001380100005001700110021001750150050001960820006002460160 00300252013000700255014001600262026001100278026001100289026000700300181000600307 019000500313019000500318020000900323020001200332020002000344021021500364#Ellsber g, Michael#Nn gio dc ca ngi giu#Nhng tay t ph hc g t trng i?#Th o Nguyn#Michael Ellsberg ; Tho Nguyn dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alp ha#2016#^a322tr. : nh^b21cm#Tn sch ting Anh: The education of millionaires#6 50.1#KT#361304#^a85000^b3000b#VV16.05786#VV16.05785#361304#N254G#Vi?t#Dch#Lm giu#K nng mm#B quyt thnh cng#Trnh by 7 k nng lm giu c tc gi t ng hp v c rt t nhng bi hc thc t, t k nng mm v tr thng minh th c tin thng qua cc cuc phng vn vi cc nh t ph v triu ph hng u tr n th gii## 00821000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580010012000650020023000770030033001000070017001330080 00500150009003400155010000500189011003200194021023200226020000900458020001300467 016000300480004001800483020002300501013000700524#VV16.05787#361305#VV16.05788#^a 59000^b1000b#Vi?t#371.392#PH561P#Nguyn Minh#Phng php Montessori#Ngh thut nui dy tr nh cao#Nguyn Minh b.s.#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#20 16#^a198tr., 8tr. nh : bng^b21cm#Gii thiu nhng u vit ca phng php Mont essori - mt phng php gio dc, nui dy tr ni ting trn th gii; hng d n gio vin v cc bc cha m v cch quan st tr, lng nghe tr, chi cng tr v trng thnh cng tr#Gio dc#Nui dy tr#XH#Ti bn ln th 4#Phng ph p Montessori#361305## 00578000000000277000450000100160000000200160001600500140003200700360004600800050 00820090039000870100005001260110015001310150037001460820008001830160003001910130 00700194014001600201026001100217026001100228026000700239181000600246019000500252 019000800257020001700265020001800282#Halpern, Justin#Li vng ca b#L Khnh To n#Justin Halpern ; L Khnh Ton dch#^aH.#^aLao ng X hi ; Cng ty Sch Alp ha#2016#^a227tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Shit my dad says#818.602#VH#361306#^a 59000^b3000b#VV16.05790#VV16.05789#361306#L462V#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#T ruyn tro phng## 00970000000000313000450000100200000000200350002000300850005500500090014000700350 01490080005001840090032001890100005002210110030002260150061002560820008003170160 00300325013000700328014001700335026001100352026001100363026000700374181000700381 019000500388019000500393020001100398020001200409020002000421021021500441#Cialdin i, Robert B.#Nhng n tm l trong thuyt phc#Su "v kh" gy nh hng hiu qu c cc chuyn gia thuyt phc hng u s dng#Mai Hnh#Robert B. Cialdini ; Mai Hnh dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a427tr. : hnh v, nh^b21cm#Tn sch ting Anh: Influence : The psychology of persuasion#153.852#XH #361307#^a109000^b3000b#VV16.05792#VV16.05791#361307#NH556#Vi?t#Dch#Tm l h c#Thuyt phc#B quyt thnh cng#Phn tch nhng nguyn tc tm l ca ngh thu t thuyt phc nh: S nht qun, s p tr, bng chng x hi, uy th, thin c m v s khan him c nh hng v chi phi n nhng la chn, quyt nh ca c on ngi## 00701000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010012000640020019000760070017000950080005001120090 03400117010000500151011001500156021022200171020000900393020001300402013000700415 016000300422020001000425#361308#VV16.05794#VV16.05793#^a70000^b2000b#Vi?t#615.3 21#D557H#Chn Nguyn#Dc hc tham lun#Chn Nguyn b.s.#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a284tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc c bn v dc hc cng nh m t c im thc vt, b phn dng lm thuc, thu hi, s ch, thn h phn chnh, cng dng, cch dng phng v cha bnh ca cc cy thuc v v thuc thng dng#Dc hc#Sch hi p#361308#KT#Dc liu## 00856000000000313000450000100190000000200340001900500170005300700430007000400180 01130080005001310090034001360100005001700110015001750120027001900150042002170820 00900259016000300268013000700271014001600278026000700294026001100301181000600312 019000500318019000500323020000900328020000800337020000600345021019100351#Thch T hnh Nghim#Dng thin tm thay th phin tm#Thch Quang nh#Thch Thnh Nghi m ; Thch Quang nh dch#Ti bn ln th 4#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a154tr.^b20cm#B sch Pht php ng dng#Tn sch ting Anh: Chan in th e workplace#294.3444#XH#361309#^a44000^b1000b#361309#VV16.05795#D513T#Vi?t#Dch #o Pht#Gio l#Thin#Gio l ca o Pht v nhng b quyt lm vic hiu qu v giao tip tt trong c quan cng nh nhn nhn ng gi tr cuc sng thng qua cch luyn tp v quan st th gii bng thin tm## 00825000000000301000450000100140000000200210001400300480003500500160008300700370 00990040018001360080005001540090034001590100005001930110025001980820006002230160 00300229013000700232014001600239026001100255026000700266181000600273019000500279 019001400284020001100298020001800309020001700327021017900344#Nishi Katsuzo#Lm s ch mch v mu#Nhng tc phm kinh in ca nn y hc t nhin#Trng Th Tho# Nishi Katsuzo ; Trng Th Tho dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a253tr. : hnh v^b21cm#613.7#KT#361310#^a60000^b2000b#VV16 .05796#361310#L104S#Vi?t#Dch Nht Bn#Dng sinh#Chm sc sc kho#Y hc nng l ng#Trnh by nhng phng php mang tnh khoa hc ca trit l phng ng v dng sinh khng dng thuc nhm y li cc bnh nguy him, chm sc sc kho c ho bn thn v gia nh## 00618000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200120 00381810006000500020014000560030017000700070040000870050012001270050008001390050 01500147005001500162005001100177008000500188009001100193010000500204011003100209 015004500240020001700285020000400302013000700306016000300313#361311#VV16.05797#^ a70000^b500b#Vi?t#895.9221008#B102#Bch ng th#Tuyn tp 20 nm# Vn Bng, L Bng, Nguyn Th By...# Vn Bng#L Bng#Nguyn Th By#Phan Ngc Bch#H Thu Ct#^aH.#^aLao ng#2016#^a259tr. : nh chn dung^b21cm#TTS ghi: Cu lc b Th Bch ng Nha Trang#Vn hc hin i#Th#361311#VH## 01026000000000349000450000100170000000200400001700300470005700500110010400500110 01150070052001260040018001780080005001960090034002010100005002350110022002400120 01900262015005900281082000900340016000300349013000700352014001600359026000700375 02600110038218100070039301900050040001900080040502000200041302000070043302000100 0440020002000450021020600470#Frankel, Lois P.#Ph n thng minh khng gc vn phng#101 sai lm ph n thng mc phi ni cng s#Khnh Thu#Thanh Minh#Lois P. Frankel ; Khnh Thu dch ; Thanh Minh h..#Ti bn ln th 8#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a259tr. : bng^b21cm#T sch Kinh doanh#Tn sch t ing Anh: Nice girls don't get the corner office#158.1082#XH#361312#^a50000^b10 00b#361312#VV16.05798#PH500N#Vi?t#Dch M#Tm l hc ng dng#Ph n#Vn phng#B quyt thnh cng# cp n nhiu sai lm m n gii thng gp, nhiu hnh vi sai lm do chnh h gy ra v cn tr kh nng pht huy ti a tim nng ca h ng thi a ra nhiu gi gip h quan tm hn n s nghip## 01101000000000361000450000100210000000200150002100300760003600500230011200500160 01350050011001510050011001620070090001730040018002630080005002810090034002860100 00500320011002500325015010100350082000400451016000300455013000700458014001600465 02600110048102600070049218100070049901900050050601900050051102000080051602000110 0524020000900535020000900544021018600553#Roach, Geshe Michael#Qun l nghip#Kha i m thnh cng c nhn v thnh vng ti chnh di gc nhn Pht gio#McNally , Lama Christie#Gordon, Michael#Thu Hng#Hong Tng#Geshe Michael Roach, Lama Christie McNally, Michael Gordon ; Dch: Thu Hng, Hong Tng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a159tr. : hnh v^b20cm#Tn sch ting Anh: Karmic management : What goes around comes around in your business an d your life#658#KT#361313#^a37000^b1500b#VV16.05799#361313#QU105L#Vi?t#Dch#Qu n l#Kinh doanh#Trit l#o Pht#a ra nhng b quyt gip cc doanh nhn hiu v c th p dng trit l ca o Pht vo kinh doanh v qun tr doanh nghip t c s thnh vng ti chnh v thnh cng c nhn## 00543000000000265000450000100150000000200250001500300580004000500120009800700220 01100080005001320090011001370100005001480110026001530820009001790160003001880130 00700191014001700198026000700215026001100222026001100233181000600244019000500250 020001800255020000400273#Trn ng Khoa#Tuyn th Trn ng Khoa#Gii thng Nh nc v Vn hc Ngh thut t I nm 2001#Bi Hi Nam#Minh ho: Bi Hi Nam#^aH .#^aKim ng#2016#^a442tr. : tranh v^b24cm#895.9221#VH#361314#^a118000^b2000b# 361314#VV16.05801#VV16.05800#T527T#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Th## 00932000000000325000450000100110000000200370001100500180004800500120006600700470 00780080005001250090032001300100005001620110025001670120038001920150060002300820 00800290016000300298013000700301014001600308026001100324026000700335026001100342 18100060035301900050035901900080036402000110037202000190038302000200040202101840 0422#Zemke, Ron#Dch v sng st, khch hng sng s#Anderson, Kristin#L nh C hi#Ron Zemke, Kristin Anderson ; L nh Chi dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a327tr. : hnh v^b21cm#B sch Cng c chinh phc khch hng#Tn s ch ting Anh: Delivering knock your socks off service#658.812#KT#361315#^a89000 ^b3000b#VV16.05802#361315#VV16.05803#D302V#Vi?t#Dch M#Kinh doanh#Dch v khc h hng#B quyt thnh cng#Cung cp nhng nguyn tc thit yu v dch v khch hng cho doanh nghip, gip h thnh cng trong cng vic p ng v lm tho m n nhu cu ca nhiu i tng khch hng khc nhau## 00772000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810007000600010015000670020027000820070020001090080005001290090 01100134010000500145011002600150021027400176020000900450020000700459020001100466 020000700477013000700484016000300491#VV16.05805#VV16.05804#361316#^a32000^b1000 b#Vi?t#641.56222#TH552#H Minh Nguyt#Thc n dinh dng cho b#H Minh Nguyt b.s.#^aH.#^aLao ng#2016#^a143tr. : tranh v^b21cm#Cung cp cc kin thc khoa hc cn thit v dinh dng cho b cng cc thc n theo tng tui. Gip c c bc cha m nm c cc nguyn tc v cch ch bin nhng mn n giu dinh d ng ph hp vi tng giai on pht trin ca b b pht trin kho mnh, thn g minh#Thc n#Mn n#Dinh dng#Tr em#361316#KT## 00706000000000253000450000100170000000200270001700700170004400800050006100900340 00660100005001000110015001050820009001200160003001290130007001320140016001390260 01100155026001100166026000700177181000700184019000500191020000900196020001400205 021023300219#Nguyn Mnh Hng#Trng hoa khng cho mc r#Nguyn Mnh Hng#^aH.#^ aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a294tr.^b21cm#294.3444#XH#361317#^a55000 ^b2000b#VV16.05807#VV16.05806#361317#TR455H#Vi?t#o Pht#Trit l sng#Ghi li nhng cu chuyn v cch sng ca tc gi: Gin d, yu thng, an lc, thnh th i, vui ti v t ti vi thng ip sng n hu, tch cc, lm nhiu vic thi n gp phn to dng hnh phc cho mi ngi v cho c cng ng## 00546000000000265000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810006000440020044000500030032000940070027001260050016001530080018001690090 02300187010000500210011001500215020001200230020000800242020000600250020001400256 013000700270016000300277#VV16.05808#361318#^a145000^b2000b#Vi?t#807#R203L#Rn l uyn t duy sng to lm bi vn hay 8#Dnh cho hc sinh lp 8 THCS...#Thi Quan g Vinh tuyn chn#Thi Quang Vinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016# ^a459tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 8#Sch c thm#361318#GK## 00970000000000325000450000100090000000200210000900300670003000500090009700700240 01060080005001300090032001350100005001670110015001720120014001870150040002010820 00800241016000300249013000700252014001600259026001100275026001100286026000700297 18100070030401900050031101900050031602000100032102000110033102000200034202102820 0362#Jay, Ros#Phng vn tuyn dng#Nhng iu mi nh tuyn dng u mun nghe v cch th hin chng#Hin Thu#Ros Jay ; Hin Thu dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a220tr.^b21cm#Tht n gin#Tn sch ting Anh: Brilliant inte rview#650.144#KT#361319#^a59000^b3000b#VV16.05810#VV16.05809#361319#PH431V#Vi?t #Dch#Phng vn#Tuyn dng#B quyt thnh cng#Cung cp kin thc v bi tp th c hnh gip bn hc c cch th hin mnh tt nht, hiu c iu g gy n t ng vi nh tuyn dng, th hin c s ni tri ca mnh trong sut qu trnh trc, trong v sau cuc phng vn thnh cng v gy n tng vi cc nh tu yn dng## 00512000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810006000620010010000680020040000780070010001180080005001280090 01100133010000500144011001500149021006800164020000800232020000800240013000700248 016000300255#VV16.05812#VV16.05811#361320#^a60000^b1000b#Vi?t#305.8009597#N114M #Bi Thit#54 dn tc Vit Nam v cc tn gi khc#Bi Thit#^aH.#^aLao ng#201 6#^a223tr.^b21cm#Su tm v gii thiu cc tn gi khc nhau ca 54 dn tc Vit Nam#Dn tc#Tn gi#361320#XH## 00433000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810006000590010015000650020008000800030004000880070015000920080 00700107009001500114010000500129011001400134020001700148020000400165013000700169 016000300176#VV16.05814#VV16.05813#361321#^a45000^b300b#Vi?t#895.92214#V560C#Ca o Khc Tng#Vn c#Th#Cao Khc Tng#^aVinh#^ai hc Vinh#2016#^a99tr.^b21cm #Vn hc hin i#Th#361321#VH## 00777000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810007000580010008000650020055000730070022001280050007001500080 00500157009001100162010000500173011001500178021023600193020002100429020000700450 020001100457020000900468013000700477016000300484#VV16.05816#VV16.05815#361322#^a 72000^b1000b#Vi?t#370.152#PH561P#V Hon#Phng php gio dc mi gip tr thn g minh, sng to#B.s.: V Hon, H Sn#H Sn#^aH.#^aLao ng#2015#^a264tr.^b21c m#Tng quan v phng php gio dc gip tr pht trin tr thng minh v s sn g to gm: Gio dc tinh thn trch nhim; nhn cch; kh nng sng to; t tin lc quan; nghim khc vi bn thn; hp tc cng pht trin; n lc theo ui#Ph ng php gio dc#Tr em#Thng minh#Sng to#361322#XH## 00782000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010017000670020037000840070017001210080005001380090 01100143010000500154011002600159021030700185020001800492020000800510013000700518 016000300525#VV16.05818#VV16.05817#361323#^a45000^b1000b#Vi?t#328.597092#V250K# Nguyn Ngc Trn#V k nng ca ngi i biu dn c#Nguyn Ngc Trn#^aH.#^aLa o ng#2016#^a210tr. : minh ha^b21cm#Tng quan v cng tc bi dng k nng c a i biu dn c vi cc k nng nh: Tip xc c tri; thu thp v x l thng tin; k nng pht biu v tho lun; cng tc cht vn; gim st trong vic qun l, s dng ti nguyn, bo v mi trng, xy dng c bn; tip xc vi bo ch ; hot ng ngh trng#i biu quc hi#K nng#361323#XH## 00861000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010017000630020018000800070017000980220004001150080 00500119009003400124010000500158011001500163015006900178021025300247020000900500 020001000509020001300519013000700532016000300539005001700542#361324#VV16.05819#V V16.05820#^a51000^b2000b#Vi?t#294.3#PH124P#Thch Gic Quang#Pht php vn p#T hch Gic Quang#T.1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a246tr.^b21cm# TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam tnh ng Nai. Quan m tu vin#Gii p nh ng thc mc v gio hun ca c Pht v nhng iu cha thng sut, nhng vic vng mc ca bn thn, gia nh v x hi. Tm hiu v quy y tam bo, nghi l k hi n cha, nghi l ngy Tt, php tu nim Pht, gi chnh nim khi tr tng... #o Pht#Pht php#Sch hi p#361324#XH#Thch Gic Quang## 00886000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010017000630020018000800070017000980220004001150080 00500119009003400124010000500158011001500163015006900178021027800247020000900525 020001000534020001300544016000300557013000700560005001700567#361325#VV16.05821#V V16.05822#^a57000^b2000b#Vi?t#294.3#PH124P#Thch Gic Quang#Pht php vn p#T hch Gic Quang#T.2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a293tr.^b21cm# TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam tnh ng Nai. Quan m tu vin#Gii p nh ng thc mc v gio hun ca c Pht v nhng iu cha thng sut, nhng vic vng mc ca bn thn, gia nh v x hi nh: Tnh duyn, Pht gio v n gii , n chay, xut gia, i sng thin mn, cng dng, Pht gio vi vn ng t nh, nhn qu lun hi...#o Pht#Pht php#Sch hi p#XH#361325#Thch Gic Q uang## 00869000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570020071000630070061001340050018001950050016002130050 01400229005001500243005001300258008000500271009001100276010000500287011002500292 021020900317020001300526020001800539013000700557016000300564#361326#VV16.05824#V V16.05823#^a40000^b300b#Vi?t#351.597#S550T#S tc ng ca vn ho chnh tr n qun l cng Vit Nam hin nay#Nguyn Th Thu H (ch.b.), Nguyn Ngc o, on Vn Dng...#Nguyn Th Thu H#Nguyn Ngc o#on Vn Dng#V Th M Hng# Hong nh#^aH.#^aLao ng#2015#^a116tr. : biu ^b21cm#Trnh by nhng vn l lun chung v s tc ng ca vn ho chnh tr n qun l cng cng nhng nh gi chung v tc ng tch cc v tiu cc ca vn ho chnh tr n qun l cng Vit Nam hin nay#Qun l cng#Vn ho chnh tr#361326#XH## 00879000000000313000450000100170000000200190001700500080003600500110004400700440 00550080005000990090032001040100005001360110015001410150040001560820006001960160 00300202013000700205014001700212026001100229026000700240026001100247181000700258 019000500265019000800270020002000278020001000298020002000308021023700328#Maxwell , John C.#Thut c nhn tm#Vn Anh#Hng Tho#John C. Maxwell ; Dch: Vn Anh, Hng Tho#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a412tr.^b21cm#Tn sch ti ng Anh: Winning with people#158.2#XH#361327#^a109000^b3000b#VV16.05826#361327# VV16.05825#TH504#Vi?t#Dch M#Tm l hc ng dng#Giao tip#B quyt thnh cng #Cung cp cho bn b quyt trong giao tip, ng x, khng ngng hon thin bn t hn v tin trin trn con ng tr thnh nh lnh o xut sc, xy dng nhng mi quan h tt p, nhn c s ng h cng nh kt giao c nhiu bn b## 01026000000000349000450000200970000000500170009700500170011400500160013100500170 01470050011001640050016001750070079001910080005002700090011002750100005002860110 02600291015004100317082001100358016000300369013000700372014001600379026001100395 02600110040602600070041718100060042401900050043002000090043502000100044402000580 0454020000900512021015500521#Danh nhn Hong Trnh Thanh - Kht vng chn hng t nc, ngi m nn khoa bng cho qu hng#Nguyn Cng Vit#Nguyn Don Tun# Nguyn c Nhu#Hong Ngha Lc#L Vn Lan#Hong Th Xng#Nguyn Cng Vit, Ng uyn Don Tun, Nguyn c Nhu... ; Hong Th Xng ch.b.#^aH.#^aLao ng#2016# ^a328tr., 12.tr nh^b21cm#TTS ghi: Hi Di sn Vn ho Vit Nam...#959.731092#XH #361328#^a250000^b500b#VV16.05828#VV16.05827#361328#D107N#Vi?t#Cuc i#S nghi p#Hong Trnh Thanh, 1411-1463, Danh nhn vn ho, Vit Nam#Bi vit#Gm cc b i vit, bi bo, cc tham lun gii thiu cuc i, s nghip, t tng, tc ph m, cc di tch lin quan n Danh nhn vn ho Hong Trnh Thanh## 00912000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010016000650020023000810030032001040070016001360080 00500152009005000157010000500207011002600212021031000238020002000548020001500568 020002000583020000900603013000700612016000300619#VV16.05829#361329#VV16.05830#^a 109000^b5000b#Vi?t#658.872#B105H#Nguyn Phan Anh#Bn hng trn Facebook#T v l ng tr thnh chuyn gia#Nguyn Phan Anh#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Tr chi Gio dc trc tuyn#2016#^a268tr. : minh ho^b21cm#Hng dn vic xy dng v pht t rin h thng kinh doanh bn hng trn mng x hi Facebook nh: Lp ti khon q ung co bn hng, phn tch th trng, i th cnh tranh cng nh tm kim kh ch hng, gip bn c c nhng thng tin khi u cn thit v m bo vng ch c cho cng vic kinh doanh ca mnh#Bn hng trc tuyn#Mng cng ng#B quyt thnh cng#Facebook#361329#KT## 00865000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820013000421810006000550010022000610020059000830070022001420080005001640090 01100169010000500180011001500185015004100200021028000241020001700521020000500538 020000700543013000700550016000300557020001500560#VV16.05832#VV16.05831#361330#^b 1200b#Vi?t#394.26959731#T506T#Nguyn Th Vit Hng#Tc th nc ca ngi Vit qua l hi H Ni v ph cn#Nguyn Th Vit Hng#^aH.#^aLao ng#2015#^a279t r.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Trnh by nhng tin vn ho x hi hnh thnh tc th nc vng chu th sng Hng. Gii thiu mt s l hi mang ngha cu nc, trn thu v nhng tng ng, khc bit ca hai l hi ny cng nh nhn din c im, gi tr ca l hi th nc H Ni v vn g ph cn#Vn ho dn gian#Nc#L hi#361330#XH#Ngi Vit Nam## 00935000000000325000450000100170000000200310001700500130004800500130006100700510 00740080005001250090032001300100005001620110015001670150047001820820006002290160 00300235013000700238014001600245026000700261026001100268026001100279181000600290 01900050029601900050030102000070030602000180031302000200033102000180035102102400 0369#Glei, Jocelyn K.#ng nc n chn mi nhy#Nguyn Chnh#Nguyn Trang#J ocelyn K. Glei ; Dch: Nguyn Chnh, Nguyn Trang#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a253tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Manage your day - to - day#153.4# XH#361331#^a89000^b3000b#361331#VV16.05833#VV16.05834#556#Vi?t#Dch#T duy#Gi i quyt vn #B quyt thnh cng#Qun l thi gian#Gm nhng bi thc hnh gi p chng ta t c hiu qu cao trong cng vic v cuc sng vi vic xy dng thi quen hng ngy vng chc, tm kim s tp trung trong th gii nhiu phn tn, thun ho cc cng c v mi sc t duy sng to## 01063000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010014000670020064000810070052001450050015001970050 01300212008000500225009001100230010000500241011001500246015006500261021037200326 020001000698020002600708020001700734013000700751016000300758#VV16.05836#361332#V V16.05835#^a45000^b1000b#Vi?t#346.597016#H561D#Ng Th Hng#Hng dn hc tp - tm hiu Lut hn nhn v gia nh Vit Nam#Ng Th Hng (ch.b.), Nguyn Th Lan, Bi Th Mng#Nguyn Th Lan#Bi Th Mng#^aH.#^aLao ng#2015#^a219tr.^b21c m#TTS ghi: B mn Lut hn nhn v gia nh - i hc Lut H Ni#Trnh by nh ng nguyn tc c bn ca Lut hn nhn v gia nh Vit Nam. Gii thiu mt s c u hi hng dn hc tp Lut hn nhn v gia nh vi cc vn nh: Quan h p hp lut hn nhn v gia nh; kt hn; hu kt hn tri php lut; quyn v ngh a v thn nhn ca v chng; ti sn v chng; chm dt hn nhn; chia ti sn chung v chng; nui con; cp dng...#Php lut#Lut hn nhn v gia nh#Ti l iu hc tp#361332#XH## 01000000000000325000450000100170000000200300001700500110004700500120005800500110 00700070066000810080005001470090011001520100005001630110015001680150079001830820 00600262016000300268013000700271014001600278026000700294026001100301026001100312 18100070032301900050033001900050033502000100034002000080035002000200035802102960 0378#Templar, Richard#Nhng quy tc trong cng vic#Trung Kin#Thanh Huyn#Hng Duyn#Richard Templar ; Dch: Trung Kin, Thanh Huyn ; Hng Duyn h..#^aH.#^aL ao ng#2015#^a315tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The rules of work : A definitive code for personal success#650.1#KT#361333#^a79000^b3000b#361333#VV16.05838#VV1 6.05837#NH556Q#Vi?t#Dch#Cng vic#Qui tc#B quyt thnh cng#Gii thiu 100 qu y tc c c rt t nhng tri nghim ca tc gi gip bn hiu r hn v cc mi quan h trong cng vic t c thnh cng nh: Luyn tp k nng ni, b it lp k hoch, t chm lo bn thn, ho nhp, lm vic, trau di k nng ngo i giao, cch x tr khi gp i th...## 00653000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810007000620020031000690030004001000070043001040050012001470050 01300159005001300172005001300185005001100198008000500209009001100214010000500225 011001500230015006300245020001700308020000400325013000700329016000300336#VV16.05 840#VV16.05839#361334#^a70000^b1000b#Vi?t#895.9221008#KH506T#Khc trng ca t t hnh ph tr#Th#H Tn Bnh, Ninh Thu Bn, Trn Th Bn...#H Tn Bnh#Ninh Thu Bn#Trn Th Bn#T Trung Cn#Trng Cnh#^aH.#^aLao ng#2015#^a239tr.^b21cm#T TS ghi: Hi Cu chin binh thnh ph Tam ip tnh Ninh Bnh#Vn hc hin i#Th #361334#VH## 01030000000000337000450000100140000000200320001400300740004600500160012000500100 01360070046001460080005001920090032001970100005002290110025002340120014002590150 07800273082000600351016000300357013000700360014001600367026000700383026001100390 02600110040118100060041201900050041801900050042302000200042802000100044802000200 0458021021400478#Molden, David#NLP - Lp trnh ngn ng t duy#ng trn vai nh ng ngi thnh cng gt hi thnh cng ca chnh mnh#Hutchinson, Pat#Tho Li nh#David Molden, Pat Hutchinson ; Tho Linh dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a191tr. : hnh v^b21cm#Tht n gin#Tn sch ting Anh: Brilliant NLP : What the most successful know, do and say#158.1#XH#361335#^a49000^b3000b# 361335#VV16.05842#VV16.05841#N000L#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B qu yt thnh cng#Gii thiu cc cng c v phng php gip bn i ph vi nhng hnh vi bt li, thay i nhng phng php lm vic khng hiu qu ng thi a ra nhng cch thc mi tch cc v hu hiu ci thin cuc sng## 01248000000000349000450000100170000000200290001700300380004600500140008400500180 00980050022001160070042001380080005001800090032001850100005002170110021002220150 09000243082000700333016000300340013000700343014001600350026001100366026000700377 02600110038418100060039501900050040101900050040602000110041102000070042202000200 0429020000900449021044000458#Gelb, Michael J.#T duy nh Leonardo da Vinci#By n guyn tc tr thnh thin ti#V Phng Hoa#Bi Th Thanh Hoa#Nguyn Th Lan Phng#Michael J. Gelb. ; Dch: V Phng Hoa...#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a319tr. : nh^b21cm#Tn sch ting Anh: How to think like Leonardo D a Vinci : Seven steps to genius every day#153.35#XH#361336#^a79000^b3000b#VV16. 05843#361336#VV16.05844#T550D#Vi?t#Dch#Tm l hc#T duy#B quyt thnh cng#S ng to#Bng vic phn tch cc tc phm ngh thut ca ho s Leonardo da Vinci, tc gi gii thiu vi bn c by nguyn tc gip Leonardo tr thnh ho s i ti qua gip chng ta khm ph ra cch t duy mi, khai thc c th mnh v lm ch cuc i, tn dng kh nng gii quyt vn , suy ngh sng to, bit cch th hin bn thn, thng thc th gii xung quanh, t ra mc tiu v cn bng cuc sng, hi ho c th v tr no## 00772000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810007000610010015000680020024000830030018001070070015001250080 00500140009001100145010000500156011001500161021024000176020000900416020001000425 020004900435013000700484016000300491#VV16.05846#VV16.05845#361337#^a34000^b2000 b#Vi?t#959.704092#NG558C#Phng Vn Khai#Ngi cn v ca Bc H#Chn dung vn h c#Phng Vn Khai#^aH.#^aLao ng#2015#^a130tr.^b20cm#Gii thiu cuc i v s n ghip cc mng ca Thng tng Phng Th Ti - v tng cn v thn thit bn B c H, ngi gn lin vi chin thng H Ni - in Bin Ph trn khng, ngi t ham d ch o xy dng lng Ch tch H Ch Minh...#Cuc i#S nghip#Phng Th Ti, 1920-2014, Thng tng, Vit Nam#361337#XH## 00776000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010006000660020010000720030042000820070006001240080 00500130009005500135010000500190011002100195021017100216020001000387020000900397 020001000406020003800416020001000454013000700464016000300471#VV16.05848#VV16.058 47#361338#^a99000^b4000b#Vi?t#781.66092#R431C#Yo-Le#Rong chi#Trn Lp, rock - moto v nhng cung ng#Yo-Le#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng 1980books#2016#^a202tr. : nh^b20cm#Chia s v chuyn i, chuyn ngh chn th t, gin d nhng cng y kh khn ca Trn Lp - nhc s, ca s v l th lnh ban nhc rock hng u ca nn m nhc Vit Nam#Nhc rock#Cuc i#S nghip#Tr n Lp, 1974-2016 , Ca s, Vit Nam#Truyn k#361338#XH## 00796000000000301000450000100160000000200130001600300230002900500250005200700470 00770080005001240090011001290100005001400110025001450150034001700820004002040160 00300208013000700211014001600218026001100234026000700245026001100252181000600263 019000500269019000500274020001000279020000700289021019800296#McInerny, D. Q.#T duy logic# ngh thng minh hn#Nguyn Thu Khanh Chng#D. Q. McInerny ; Nguy n Thu Khanh Chng dch#^aH.#^aLao ng#2015#^a191tr. : hnh v^b20cm#Tn sch ting Anh: Being logical#160#XH#361339#^a49000^b3000b#VV16.05849#361339#VV16.05 850#T550D#Vi?t#Dch#Logic hc#T duy#Trnh by nhng kin thc logic c bn nh khi nim, mnh , lp lun, ngu bin... c phn tch chi tit vi nhng v d thit thc v bnh lun su sc t tri nghim v hiu bit ca tc gi## 01252000000000337000450002600070000001400070000701900050001408200130001918100060 00320020086000380290090001240070122002140050017003360050019003530050019003720050 01500391005001200406005001300418008000600431009001700437010000500454011002600459 02103600048502000140084501300070085901600030086601900050086902000230087402000090 0897020000800906#361340#^b300b#Vi?t#728.80959749#S550C#S chuyn i v bo tn nh vn truyn thng trong khu vc kinh thnh Hu, Vit Nam#Transformation and conservation of traditional garden houses in Hue citadel area, Vietnam#Nguyn Ng c Tng (ch.b.), Hirohide Kobayashi, Nawit Ongsavangchai, Miki Yoshizumi ; Hiu chnh: Ng c Lp, Hong Th L#Nguyn Ngc Tng#Hirohide Kobayashi#Nawit Ongsa vangcha#Miki Yoshizumi#Ng c Lp#Hong Th L#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a29 3tr. : minh ho^b27cm#Gii thiu tng quan v nh vn truyn thng Hu. Nguyn tc phong thu v mi tng quan gia kinh thnh Hu v cc nh vn truyn thn g Hu to lc trong trong khu vc kinh thnh. S chuyn i ca cc nh vn tru yn thng Hu to lc trong khu vc kinh thnh. Tho lun v chnh sch bo tn v nhng kin ngh bo tn bn vng nh vn truyn thng Hu#Sch song ng#3613 40#XH#Dch#Kin trc truyn thng#Nh vn#Bo tn## 00518000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350010009000410020007000500030050000570070024001070050008001310080005001390090 01100144010000500155011002500160020000700185020001100192016000300203019000500206 012003400211013000700245#361341#^a69000^b2000b#Vi?t#745.73#C400C#Arcturus#C c y#Vi nhng bc tranh tuyt p c hng dn t mu#Arcturus ; Thu An dch#Thu An#^aH.#^aLao ng#2016#^a62tr. : tranh v^b28cm#T mu#Sch tranh#XH#Dch#Sch t mu dnh cho mi la tui#361341## 00528000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350010012000420020011000540030050000650070026001150050008001410080005001490090 01100154010000500165011002500170020000700195020001100202016000300213019000500216 012003400221013000700255#361342#^a69000^b2000b#Vi?t#745.73#CH310M#Gray, Peter#C him mung#Vi nhng bc tranh tuyt p c hng dn t mu#Peter Gray ; Thu An dch#Thu An#^aH.#^aLao ng#2016#^a62tr. : tranh v^b28cm#T mu#Sch tranh#XH #Dch#Sch t mu dnh cho mi la tui#361342## 00525000000000265000450000100130000000200070001300300500002000500080007000700270 00780080005001050090011001100100005001210110025001260120034001510820007001850160 00300192013000700195014001600202026000700218181000600225019000500231019000500236 020000700241020001100248#Gray, Perter#Hoa c#Vi nhng bc tranh tuyt p c h ng dn t mu#Thu An#Perter Gray ; Thu An dch#^aH.#^aLao ng#2016#^a62tr. : tranh v^b28cm#Sch t mu dnh cho mi la tui#745.73#XH#361343#^a69000^b200 0b#361343#H401C#Vi?t#Dch#T mu#Sch tranh## 00521000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350010009000410020010000500030050000600070024001100050008001340080005001420090 01100147010000500158011002500163020000700188020001100195016000300206019000500209 012003400214013000700248#361344#^a69000^b2000b#Vi?t#745.73#B559B#Arcturus#Bm bm#Vi nhng bc tranh tuyt p c hng dn t mu#Arcturus ; Thu An dch#T hu An#^aH.#^aLao ng#2016#^a62tr. : tranh v^b28cm#T mu#Sch tranh#XH#Dch#S ch t mu dnh cho mi la tui#361344## 00521000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350010009000410020010000500030050000600070024001100050008001340080005001420090 01100147010000500158011002500163020000700188020001100195016000300206019000500209 012003400214013000700248#361345#^a69000^b2000b#Vi?t#745.73#V560X#Arcturus#Vn xinh#Vi nhng bc tranh tuyt p c hng dn t mu#Arcturus ; Thu An dch#T hu An#^aH.#^aLao ng#2016#^a60tr. : tranh v^b28cm#T mu#Sch tranh#XH#Dch#S ch t mu dnh cho mi la tui#361345## 00653000000000277000450000200410000000300440004100500130008500500090009800700340 01070080005001410090063001460100005002090110025002140120021002390150038002600820 00700298016000300305013000700308014001600315026000700331181000600338019000500344 019000500349020000700354020001400361#T mu cng cha - Cng cha cc dn tc#B i dng kh nng tp trung, ch cho tr#Cao Xiaojing#Vit Hoa#Cao Xiaojing ; V it Hoa bin dch#^aH.#^aTh dc Th thao ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a32tr. : tranh v^b21cm#T mu cng cha nh#Tn sch ting Anh: Pri ncess coloring#372.21#GK#361346#^a30000^b3000b#361346#T450M#Vi?t#Dch#T mu#S ch mu gio## 00652000000000277000450000200400000000300440004000500130008400500090009700700340 01060080005001400090063001450100005002080110025002130120021002380150038002590820 00700297016000300304013000700307014001600314026000700330181000600337019000500343 019000500348020000700353020001400360#T mu cng cha - Cng cha thi trang#Bi dng kh nng tp trung, ch cho tr#Cao Xiaojing#Vit Hoa#Cao Xiaojing ; Vi t Hoa bin dch#^aH.#^aTh dc Th thao ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a32tr. : tranh v^b21cm#T mu cng cha nh#Tn sch ting Anh: Prin cess coloring#372.21#GK#361347#^a30000^b3000b#361347#T450M#Vi?t#Dch#T mu#Sc h mu gio## 00652000000000277000450000200400000000300440004000500130008400500090009700700340 01060080005001400090063001450100005002080110025002130120021002380150038002590820 00700297016000300304013000700307014001600314026000700330181000600337019000500343 019000500348020000700353020001400360#T mu cng cha - Cng cha phng Ty#Bi dng kh nng tp trung, ch cho tr#Cao Xiaojing#Vit Hoa#Cao Xiaojing ; Vi t Hoa bin dch#^aH.#^aTh dc Th thao ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a32tr. : tranh v^b21cm#T mu cng cha nh#Tn sch ting Anh: Prin cess coloring#372.21#GK#361348#^a30000^b3000b#361348#T450M#Vi?t#Dch#T mu#Sc h mu gio## 00648000000000277000450000200360000000300440003600500130008000500090009300700340 01020080005001360090063001410100005002040110025002090120021002340150038002550820 00700293016000300300013000700303014001600310026000700326181000600333019000500339 019000500344020000700349020001400356#T mu cng cha - Yu iu thc n#Bi d ng kh nng tp trung, ch cho tr#Cao Xiaojing#Vit Hoa#Cao Xiaojing ; Vit H oa bin dch#^aH.#^aTh dc Th thao ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit #2016#^a32tr. : tranh v^b21cm#T mu cng cha nh#Tn sch ting Anh: Princess coloring#372.21#GK#361349#^a30000^b3000b#361349#T450M#Vi?t#Dch#T mu#Sch m u gio## 00645000000000277000450000200330000000300440003300500130007700500090009000700340 00990080005001330090063001380100005002010110025002060120021002310150038002520820 00700290016000300297013000700300014001600307026000700323181000600330019000500336 019000500341020000700346020001400353#T mu cng cha - Cc nng tin#Bi dng kh nng tp trung, ch cho tr#Cao Xiaojing#Vit Hoa#Cao Xiaojing ; Vit Hoa bin dch#^aH.#^aTh dc Th thao ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#20 16#^a32tr. : tranh v^b21cm#T mu cng cha nh#Tn sch ting Anh: Princess co loring#372.21#GK#361350#^a30000^b3000b#361350#T450M#Vi?t#Dch#T mu#Sch mu g io## 00649000000000277000450000200370000000300440003700500130008100500090009400700340 01030080005001370090063001420100005002050110025002100120021002350150038002560820 00700294016000300301013000700304014001600311026000700327181000600334019000500340 019000500345020000700350020001400357#T mu cng cha - Cng cha mng m#Bi d ng kh nng tp trung, ch cho tr#Cao Xiaojing#Vit Hoa#Cao Xiaojing ; Vit Hoa bin dch#^aH.#^aTh dc Th thao ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vi t#2016#^a32tr. : tranh v^b21cm#T mu cng cha nh#Tn sch ting Anh: Princes s coloring#372.21#GK#361351#^a30000^b3000b#361351#T450M#Vi?t#Dch#T mu#Sch m u gio## 00653000000000277000450000200410000000300440004100500130008500500090009800700340 01070080005001410090063001460100005002090110025002140120021002390150038002600820 00700298016000300305013000700308014001600315026000700331181000600338019000500344 019000500349020000700354020001400361#T mu cng cha - Cng cha Phng ng#B i dng kh nng tp trung, ch cho tr#Cao Xiaojing#Vit Hoa#Cao Xiaojing ; V it Hoa bin dch#^aH.#^aTh dc Th thao ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a32tr. : tranh v^b21cm#T mu cng cha nh#Tn sch ting Anh: Pri ncess coloring#372.21#GK#361352#^a30000^b3000b#361352#T450M#Vi?t#Dch#T mu#S ch mu gio## 00650000000000277000450000200380000000300440003800500130008200500090009500700340 01040080005001380090063001430100005002060110025002110120021002360150038002570820 00700295016000300302013000700305014001600312026000700328181000600335019000500341 019000500346020000700351020001400358#T mu cng cha - Cng cha Ph Dung#Bi d ng kh nng tp trung, ch cho tr#Cao Xiaojing#Vit Hoa#Cao Xiaojing ; Vit Hoa bin dch#^aH.#^aTh dc Th thao ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vi t#2016#^a32tr. : tranh v^b21cm#T mu cng cha nh#Tn sch ting Anh: Prince ss coloring#372.21#GK#361353#^a30000^b3000b#361353#T450M#Vi?t#Dch#T mu#Sch mu gio## 00626000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350010011000410020016000520070027000680050009000950080005001040090010001090100 00500119011002900124021016300153020001400316020001700330020001500347013000700362 016000300369#361354#^a39000^b1500b#Vi?t#591.77#S112H#Lng Ngn#Say hi to ocean #B.s.: Lng Ngn, Hng Lam#Hng Lam#^aH.#^aDn tr#2016#^a39tr. : tranh mu^b36 x25cm#Khi qut v c im hnh dng v tp tnh sinh hot ca mt s loi ng vt bin nh:c mp, c ui, c nga, c h knh, ra bin, c heo, c h, c nc, sa#ng vt bin#Sch thng thc#Sch thiu nhi#361354#TN## 00770000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340010011000400020020000510070027000710050009000980080005001070090010001120100 00500122011002900127021028600156020000900442020001700451020001500468016000300483 020001100486013000700497#361355#^a39000^b1500b#Vi?t#567.9#S112H#Lng Ngn#Say hi to dinosaurs#B.s.: Lng Ngn, Hng Lam#Hng Lam#^aH.#^aDn tr#2016#^a38tr. : tranh mu^b36x25cm#Cung cp kin thc khoa hc v mt s loi khng long v nh ng loi ng vt tuyt chng khc nh: khng long bo cha, khng long ba s ng, thn ln khc l, khng long phin sng, khng long mm di, khng long hai n, thn ln mo, thn ln bay, thn ln gai, chim sn mi tc #ng vt#Sch thng thc#Sch thiu nhi#TN#Khng long#361355## 00538000000000253000450000200150000000300330001500500110004800700160005900800050 00750090034000800100005001140110026001190150064001450820007002090160003002160130 00700219014001700226026000700243181000600250019000500256019000500261020000700266 020001100273#Sc mu rc r#Liu php t mu thi bay stress#Thanh Minh#Thanh Mi nh dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a128tr. : tranh v^b29cm#T n sch ting Anh: Color therapy: An anti-stress coloring book#745.73#XH#361356#^ a108000^b5000b#361356#S113M#Vi?t#Dch#T mu#Sch tranh## 00543000000000253000450000200170000000300330001700500110005000700160006100800050 00770090034000820100005001160110026001210150067001470820007002140160003002210130 00700224014001700231026000700248181000600255019000500261019000500266020000700271 020001100278#Sc mu sng to#Liu php t mu thi bay stress#Thanh Minh#Thanh Minh dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a128tr. : tranh v^b29cm# Tn sch ting Anh: Creative therapy: An anti-stress coloring book#745.73#XH#361 357#^a108000^b5000b#361357#S113M#Vi?t#Dch#T mu#Sch tranh## 00818000000000265000450002600070000001400150000701900050002208200080002718100080 00350010012000430020045000550070012001000080005001120090018001170100005001350110 03100140012002400171021029700195020000900492020001600501020001400517020001100531 013000700542016000300549#361358#^a52000^b300b#Vi?t#371.912#GI-108T#Bi Th Lm# Gio trnh can thip sm cho tr khim thnh#Bi Th Lm#^aH.#^ai hc S phm# 2016#^a171tr. : hnh v, bng^b24cm#T sch i hc S phm#Trnh by nhng vn chung v can thip sm cho tr khim thnh; gia nh tr khim thnh v h tr gia nh tr khim thnh; h tr cc lnh vc pht trin cho tr khim thnh; t chc cc hot ng gio dc tr khim thnh trng mm non v chun b cho tr mu gio khim thnh vo lp mt#Gio dc#Tr khim thnh#Can thip sm#Gio trnh#361358#GT## 00872000000000301000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020048000400030021000880070055001090050013001640050018001770050011001950050 01800206005001600224008000500240009001800245010000500263011003100268021022400299 013000700523016000300530020001100533020000800544020001800552#361359#^a81000^b20 0b#Vi?t#378.12#N116L#Nng lc ngh nghip ging vin i hc s phm#L lun v thc tin#o Th Oanh (ch.b.), Nguyn Thanh Bnh, L M Dung...#o Th Oanh#Ng uyn Thanh Bnh#L M Dung#Nguyn Cng Khanh#Trn Trung Ninh#^aH.#^ai hc S p hm#2016#^a168tr. : hnh v, bng^b24cm# cp n nhng nng lc c bn trong h ot ng ngh nghip ca ging vin i hc s phm thng qua mt s vn l l un v thc trng ca cc nng lc: nghip v s phm, nghin cu khoa hc gio dc, qun l o to...#361359#XH#Ging vin#i hc#Nng lc gio dc## 00527000000000265000450000100170000000200160001700500070003300700300004000400130 00700080005000830090034000880100005001220110025001270150034001520820007001860160 00300193013000700196014001600203026000700219181000700226019000500233019000500238 020000700243020001100250#Basford, Johanna#Khu vn b mt#Lilith#Johanna Basford ; Lilith dch#In ln th 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a94tr. : tranh v^b25cm#Tn sch ting Anh: Secret garden#745.73#XH#361360#^a88000^b50 00b#361360#KH500V#Vi?t#Dch#T mu#Sch tranh## 00520000000000265000450000100090000000200080000900300310001700500080004800700240 00560080005000800090031000850100005001160110025001210120034001460820007001800160 00300187013000700190014001600197026000700213181000600220019000500226019000500231 020000700236020001100243#Arcturus#Sc hoa#Ho mnh trong khu vn rc r#Thu An #Arcturus ; Thu An dch#^aH.#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2016#^a78tr. : tran h v^b28cm#Sch t mu dnh cho mi la tui#745.73#XH#361361#^a62000^b2000b#36 1361#S113H#Vi?t#Dch#T mu#Sch tranh## 00531000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350010009000420020012000510030037000630070024001000050008001240080005001320090 03100137010000500168011002500173020000700198020001100205016000300216019000500219 012003400224013000700258#361362#^a62000^b2000b#Vi?t#745.73#TH305N#Arcturus#Thi n nhin#Hnh ho ng yu khin bn mm ci#Arcturus ; Thu An dch#Thu An#^aH .#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2016#^a77tr. : tranh v^b28cm#T mu#Sch tranh #XH#Dch#Sch t mu dnh cho mi la tui#361362## 00538000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350010009000420020009000510030047000600070024001070050008001310080005001390090 03100144010000500175011002500180020000700205020001100212016000300223019000500226 012003400231013000700265#361363#^a62000^b2000b#Vi?t#745.73#TH550G#Arcturus#Th gin#m du tm hn bng nhng hnh tranh tuyt p#Arcturus ; Thu An dch#Thu An#^aH.#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2016#^a77tr. : tranh v^b28cm#T mu#Sc h tranh#XH#Dch#Sch t mu dnh cho mi la tui#361363## 00532000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350010009000410020008000500030043000580070024001010050008001250080005001330090 03100138010000500169011002500174020000700199020001100206016000300217019000500220 012003400225013000700259#361364#^a62000^b2000b#Vi?t#745.73#C450#Arcturus#C i n#B su tp nhng ho tit c in quyn r#Arcturus ; Thu An dch#Thu An#^a H.#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2016#^a80tr. : tranh v^b28cm#T mu#Sch tran h#XH#Dch#Sch t mu dnh cho mi la tui#361364## 00530000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350010009000420020011000510030037000620070024000990050008001230080005001310090 03100136010000500167011002500172020000700197020001100204016000300215019000500218 012003400223013000700257#361365#^a62000^b2000b#Vi?t#745.73#TH305#Arcturus#Thi n nh#Hnh ho tuyt p xua tan ni lo u#Arcturus ; Thu An dch#Thu An#^aH. #^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2016#^a80tr. : tranh v^b28cm#T mu#Sch tranh# XH#Dch#Sch t mu dnh cho mi la tui#361365## 00644000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340010014000400020044000540070031000980050016001290080018001450090047001630100 00500210011001400215012002700229021007300256020001000329020000900339020002000348 013000700368016000300375#361366#^a10000^b5000b#Vi?t#428.2#C102S#V Thiu Long#C ch s dng cc th v ng t bt quy tc#V Thiu Long, Trn Ngc Hong#Trn N gc Hong#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Hoa Hng#2015# ^a29tr.^b31cm#Sch Hoa Hng. Hc l gii#Gii thiu bng ng t bt quy tc v cch dng cc th trong ting Anh#Ting Anh#Ng php#ng t bt qui tc#361366# XH## 00873000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010018000640020068000820070018001500080005001680090 01800173010000500191011002200196015006100218021024300279020000800522020001600530 020001800546020000900564013000700573016000300580#VL16.00780#VL16.00779#361367#^a 298000^b300b#Vi?t#959.702#T450C#Nguyn Minh Tng#T chc b my nh nc qun ch Vit Nam (T nm 939 n nm 1884)#Nguyn Minh Tng#^aH.#^aKhoa hc x hi# 2015#^a919tr. : bng^b27cm#TTS ghi: Vin Hn lm Khoa hc x hi Vit Nam. Vin S hc#Khi lun v t chc nh nc qun ch trong lch s Phng ng. T ch c chnh quyn Trung ng t thi Ng n thi Nguyn (939-1884). T chc chnh q uyn a phng, t chc qun i, vn ban hnh lut php v vic thc thi ph p lut...#Lch s#B my nh nc#Nh nc qun ch#939-1884#361367#XH## 00632000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820006000511810006000570010015000630020037000780070020001150040019001350080 00500154009001100159010000500170011002200175021013500197020001400332020001000346 013000700356016000300363#VL16.00782#VL16.00781#361368#^a180000^b2000b#Vi?t#529. 3#L302V#Trn nh Tun#Lch vn nin thng dng 1931 - 2055#Trn nh Tun b.s.# Ti bn c b sung#^aH.#^aLao ng#2015#^a608tr. : bng^b27cm#Trnh by khi ni m c bn v lch; hng dn cch tra cu ngy, thng, nm m lch v Dng lch; can - chi ca tng ngy, thng, nm#Lch vn nin#1931-2055#361368#TN## 00869000000000253000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810007000460020014000530290054000670080018001210090023001390100005001620110 02300167021037600190020000500566020001000571020001000581020001400591013000700605 016000300612#361369#VL16.00783#^a550000^b1000b#Vi?t#382.7#TH507T#Thu TAX 2016# Export - import tariff and value added tax on imports#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh#2016#^a1247tr. : bng^b29cm#Gii thiu danh mc biu thu xut - nhp khu v thu gi tr gia tng hng nhp khu nm 2016 i vi: ng vt sn g, cc sn phm t ng vt, sn phm thc vt, m v du ng vt hoc thc vt , thc phm ch bin, khong sn, cc sn phm bng plastic, mt hng bng g, n guyn liu dt, c kh, phng tin i li... v mc thu sut u i i vi m t s mt hng khc#Thu#Thu quan#Biu thu#Sch song ng#361369#XH## 00692000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480010020000540020039000740030021001130070020001340040013001540080 00500167009000900172010000500181011003000186021018400216020000900400020000700409 013000700416016000300423#361370#VL16.00784#^a368000^b4400b#Vi?t#613.269#S111M#L Nht Phng Hng#68 ng nhn & gic ng nui con sa m#Sai & kh, ng & d#L Nht Phng Hng#In ln th 3#^aH.#^aPh n#2015#^a443tr. : hnh v, nh^b27cm #Nhng phn tch v nui con bng sa m, mt s ng nhn v hiu bit sai lm v nui con bng sa m, a ra nhng hng dn cch chm sc em b bng phng p hp nui con bng sa m#Nui con#Sa m#361370#KT## 01113000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820016000511810006000670020128000730070036002010050014002370080005002510090 01100256010000500267011002200272021050200294020001000796020001300806020001800819 013000700837016000300844#361371#VL16.00785#VL16.00786#^a365000^b1000b#Vi?t#343. 59703402638#L504K#Lut k ton mi v hng dn cng tc qun l ngn sch nh n c, qun l ti sn cng trong cc c quan hnh chnh, s nghip#Tuyn chn, h thng: V nh Quyn#V nh Quyn#^aH.#^aLao ng#2016#^a407tr. : bng^b27cm#G ii thiu ni dung c bn v lut k ton (c hiu lc thi hnh t ngy 01/01/20 17) v cc quy nh mi v cng tc qun l ti chnh, qun l ngn sch nh n c, cng tc qun l ti sn cng. Gm cc thng t ca B Ti chnh quy nh v ch qun l, tnh hao mn ti sn c nh, chun mc o c ngh nghip k ton, kim ton, x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc k ton, kim ton c lp cc c quan nh nc, n v s nghip cng lp v cc t chc c s dn g ngn sch nh nc#Php lut#Lut k ton#Vn bn php lut#361371#XH## 00932000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820015000511810006000660020086000720070036001580050014001940080005002080090 01100213010000500224011002200229021035300251020001600604020000900620020001800629 020001200647013000700659#361372#VL16.00787#VL16.00788#^a365000^b1000b#Vi?t#331. 8813709597#H561D#Hng dn son tho v cc mu vn bn dnh cho cn b cng o n c s ngnh gio dc#Tuyn chn, h thng: V nh Quyn#V nh Quyn#^aH.#^a Lao ng#2016#^a412tr. : bng^b27cm#Gii thiu mt s hnh nh hot ng tiu bi u ca t chc cng on ngnh Gio dc. Hng dn quy nh v cng tc vn th , lu tr ca t chc cng on. Nhng quy nh v th loi vn bn, th thc v thm quyn ban hnh cc loi vn bn; th thc v k thut trnh by vn bn v cc mu vn bn thng dng ca t chc cng on ngnh Gio dc...#Cng on c s#Gio dc#Son tho vn bn#Mu vn bn#361372## 01005000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820015000511810006000660020142000720080005002140090011002190100005002300110 02200235021040400257013000700661016000300668020001000671020001400681020001100695 020001600706020001700722#361373#VL16.00789#VL16.00790#^a395000^b1000b#Vi?t#344. 5970102638#H561D#Hng dn chi tit cch lp h s xy dng bng lng nm 2016 quy nh mi v tin lng, tin thng, thi gi lm vic, thi gi ngh ngi#^ aH.#^aLao ng#2016#^a399tr. : bng^b28cm#Trnh by ni dung c bn v b lut l ao ng v vn bn hng dn thi hnh. Cc quy nh mi v tin lng, xy dng thang lng, iu chnh lng, ng bo him x hi, tr cp, ph cp, ch b i dng i vi ngi lao ng v cng chc, vin chc. Ch chnh sch i v i cng chc, vin chc, ngi lao ng v thi gi lm vic, thi gi ngh ngi, thanh ton tin ngh php ca ngi lao ng#361373#XH#Php lut#Lut lao ng# Tin lng#Bo him x hi#Vn bn php qui## 00680000000000241000450000200420000000300090004200800180005100900350006901000050 01040110026001090820007001350160003001420130007001450140017001520260007001690260 01100176026001100187181000700198019000500205020001700210020001100227021020000238 #Tri nghim Hn ng - Sinh hot hng ngy#Nng cao#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a307tr. : minh ho^b28cm#495.18#GT#361374#^a20000 0^b2000b#361374#VL16.00791#VL16.00792#TR103N#Vi?t#Ting Trung Quc#Gio trnh#G m 12 bi hc v giao tip ting Hn. Mi bi hc gm cc phn: mc tiu hc tp , khi ng, t ng, cu, hi thoi, on vn ngn, luyn tph, thc hnh tng h p v nhng ni dung vn ho lin quan## 00885000000000289000450000200400000000500450004000700500008500800180013500900350 01530100005001880110026001930150039002190220004002580820007002620160003002690130 00700272014001700279026001100296026000700307026001100314181000600325019000500331 020001700336020001100353020001000364021022100374#Hn ng giao tip - Chuyn xe tc hnh#B phn gio v Hoa Vn Thng mi Thnh ph#B phn gio v Hoa Vn Th ng mi Thnh ph b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#201 5#^a125tr. : minh ho^b28cm#TTS ghi: Hoa Vn Thng mi Thnh ph#T.2#495.18#GT #361375#^a150000^b1000b#VL16.00793#361375#VL16.00794#H105N#Vi?t#Ting Trung Qu c#Gio trnh#Giao tip#Gm 10 bi hc ting Hn v cc ch im giao tip c bn : cho hi, lm quen, con s... Cu trc mi bi gm: phin m, hnh nh, bng t vng, mu cu trng im, bi tp luyn ni, on vn v on i thoi tham k ho## 01028000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820009000511810007000600020049000670070080001160050012001960050007002080050 01000215005001300225005001000238005001500248005001100263005001000274008000500284 00900180028901000050030701100150031202102820032702000080060902000260061702000090 0643013000700652016000300659020000400662#361376#VL16.00795#VL16.00796#^a350000^ b2000b#Vi?t#959.7041#CH305T#Chin thng in Bin Ph - Nhng du n lch s#H Ch Minh, T Hu, Chnh Hu... ; Tuyn chn, b.s.: Nguyn c Hoa (ch.b.)...#H Ch Minh#T Hu#Chnh Hu# Trung Lai#Bin nh#Nguyn c Hoa#Quang Minh#Tin Pht#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a389tr.^b27cm#Gm nhng bi th ca ng vin v mng chin thng in Bin Ph; din bin chin dch lch s in Bin Ph-195 4; nht lnh, th, lnh ng vin trong chin dch in Bin Ph; cc chin dch phi hp v nhng biu tng hi c v in Bin Ph ca nhng ngi bn ka ch in tuyn#Lch s#Chin thng in Bin Ph#Vn xui#361376#XH#Th## 00857000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820004000511810006000550020010000610070037000710220004001080220020001120050 01100132005001000143005001100153005001600164005001500180008000500195009001100200 01000050021101100260021602102360024202000090047802000090048702000130049601300070 0509016000300516#VL16.00798#VL16.00797#361377#^a150000^b1000b#Vi?t#381#G104B#GA M7 Book#Nguyt Anh, i Trang, Phng Anh...#T.1#Trending = Xu hng#Nguyt Anh# i Trang#Phng Anh#Trnh nh Long#V Phng Linh#^aH.#^aLao ng#2016#^a124tr . : minh ho^b27cm#Tp hp cc bi vit cp nht cc xu hng thit k mi, nhn g nhn nh marketing, nhng chia s tm s hay li khuyn n t cc chuyn gia trong ngnh Marketing v Design v cc xu hng ng dng kt hp an xen ca ha i lnh vc ny#Thit k#Tip th#Khuynh hng#361377#XH## 00761000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810007000430010014000500020017000640030021000810070031001020050016001330080 00600149009001400155010000500169011002200174015005500196021018400251020000800435 020001000443020000800453013000700461016000300468#VL16.00799#361378#^a120000^b20 0b#Vi?t#657#NH123M#Trn Minh c#Nhp mn k ton#L thuyt v bi tp#Trn Minh c, Tn N H Thanh#Tn N H Thanh#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a164tr. : bng^b 27cm#u ba sch ghi: Trung tm o to v T vn Hng c#Gii thiu tng quan v k ton; h thng cc phng php k ton; phng php hch ton mt s hot ng ch yu trong doanh nghip cng cc bi tp tnh hung vn dng trong k t on#K ton#L thuyt#Bi tp#361378#KT## 00944000000000313000450000200900000000500180009000500200010800500170012800500150 01450050016001600070060001760080009002360090019002450100005002640110026002690150 04100295082001300336016000300349013000700352014000700359026000700366026001100373 181000600384019000500390020000600395020002000401020000700421021020200428#K yu cng trnh nghin cu khoa hc cho mng 40 nm ngy thnh lp ngnh y t Lm ng#Phm Th Bch Yn#Nguyn Th Hiu Ho#Phm Th Vn Anh#Nguyn Vn Hc#on Mi nh Cng#Phm Th Bch Yn, Nguyn Th Hiu Ho, Phm Th Vn Anh...#^a Lt#^a S Y t Lm ng#2016#^a385tr. : minh ho^b30cm#TTTS ghi: U ban nhn dn tnh Lm ng#610.72059769#KT#361379#^b200b#361379#VL16.00800#K600Y#Vi?t#Y hc#Nghin cu khoa hc#K yu#Bao gm 66 bo co tm tt lun vn tt nghip, ti nghi n cu khoa hc thuc cc lnh vc qun l, iu tr, d phng... ca cc y bc s ang cng tc ti cc n v trong ngnh y t tnh Lm ng## 00715000000000265000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200090 00301810007000390010014000460020042000600030045001020070014001470080005001610090 01100166010000500177011002100182021020000203020000800403020002100411020000700432 013000700439016000300446#VL16.00801#361380#^b100b#Vi?t#959.7043#NH556N#Bi Kim P hng#Nhng ngi lnh Bc Kn mt thi mu la#Ban lin lc B i C1-D51-F304B ti Bc Kn#Bi Kim Phng#^aH.#^aLao ng#2016#^a276tr. : nh^b30cm#Ghi li nhn g cu chuyn cm ng v ng i, v cuc khng chin y khc lit, au thng nhng tht ho hng ca nhng ngi lnh qu hng Bc Kn trong thi gian th am gia khng chin chng M#Lch s#Khng chin chng M#Hi c#361380#XH## 01037000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200110 00401810006000510020130000570070036001870050017002230080005002400090012002450100 00500257011002200262015002300284021033800307020001000645020001900655020002900674 020001700703013000700720016000300727020001700730#361381#VL16.00802#^a335000^b20 00b#Vi?t#343.597034#H250T#H thng mc lc ngn sch nh nc 2016 v quy ch ch i tiu ni b, quyn t ch ti chnh trong cc n v hnh chnh s nghip#Nguy n Vn Dng s.t., h thng ho#Nguyn Vn Dng#^aH.#^aTi chnh#2015#^a435tr. : bng^b28cm#TTS ghi: B Ti chnh#Trnh by ni dung Lut Ngn sch nh nc, h thng mc lc ngn sch nh nc; cc vn bn hng dn thc hin c ch t c h, thc hin dn ch v chnh sch tinh gin bin ch; quy nh v u thu, mu a sm, s dng ti sn nh nc; cc Thng t hng dn lp d ton, qun l, s dng v thanh quyt ton kinh ph ngn sch nh nc#Php lut#Ngn sch nh n c#C quan hnh chnh s nghip#H thng mc lc#361381#XH#Vn bn php qui## 00897000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820017000511810007000680020149000750080005002240090011002290100005002400110 02200245021028600267020001000553020001100563020001600574020001400590020001700604 013000700621016000300628#361382#VL16.00803#VL16.00804#^a425000^b1000b#Vi?t#344. 597012102638#CH312S#Chnh sch tng lng ti thiu vng 2016 - Quy nh mi nh t v bo him x hi, bo him y t v xy dng thang bng lng dnh cho ngi lao ng#^aH.#^aLao ng#2016#^a439tr. : bng^b28cm#Gii thiu ni dung Lut Lao ng, Lut Vic lm cng cc vn bn hng dn thi hnh; cc Ngh nh, Thng t quy nh v hng dn thc hin chnh sch tng lng nm 2016 p dng i vi ngi lao ng; cc quy nh v ch bo him x hi, bo him y t v bo hi m tht nghip...#Php lut#Tin lng#Bo him x hi#Bo him y t#Vn bn ph p qui#361382#XH## 01024000000000349000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200100 00301810007000400020082000470070082001290050016002110050016002270050017002430050 01500260005001500275005001600290005001800306005002300324008000500347009001100352 01000050036301100260036802102040039402000080059802000110060602000100061701300070 0627016000300634020003700637#361383#VL16.00805#^b400b#Vi?t#373.59743#TR561T#Tr ng trung hc ph thng Hng Lnh - 30 nm hnh trnh pht trin (1985 - 2015)#Tr n Trung Dng, Hong Vn Qung, Nguyn nh Thm... ; B.s.: Nguyn nh Thm...# Trn Trung Dng#Hong Vn Qung#Nguyn nh Thm#inh Vn Cng#Trn Quc Tun#N guyn Vn Hin#Nguyn Tr Thng#Nguyn Th Hng Phng#^aH.#^aLao ng#2015#^a8 2tr. : nh, bng^b27cm#Ghi li nhng hnh nh, bi vit, hi c k nim v chn dung cc thy c gio, cc th h hc sinh ca Trng trung hc ph thng Hng L nh (tnh H Tnh) qua 30 nm xy dng v pht trin (1985 - 2015)#Lch s#Pht trin#1985-2015#361383#XH#Trng trung hc ph thng Hng Lnh## 00808000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810006000550010017000610020033000780070017001110080005001280090 01900133010000500152011003000157021032400187020002300511020001000534013000700544 016000300551#361384#VL16.00806#VL16.00807#^a35000^b700b#Vi?t#158.7#B103G#Nguyn Th Tuyt#Bi ging tm l hc ngh nghip#Nguyn Th Tuyt#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a83tr. : hnh v, bng^b27cm#Trnh by cc vn c bn v tm l h c i cng v tm l hc ngh nghip nh: Tm l hc gio dc ngh nghip la t ui thanh nin, tm l hc dy hc k thut ngh nghip, tm l hc ca vic t chc lao ng ngh nghip khoa hc... an xen, kt ni v tch hp vi nhau theo phng php tip cn hot ng - nhn cch#Tm l hc ngh nghip#Bi ging#361 384#XH## 00736000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810006000500010010000560020040000660030007001060070032001130050009001450040 01300154008000500167009003700172010000500209011002600214021013500240020000900375 020001700384020000700401013000700408016000300415019001600418#VL16.00808#361385#^ a40000^b2000b#Vi?t#649.550832#B100T#Cung Hun#300 tr chi pht trin tr tu c ho tr#2 tui#Cung Hun ch.b. ; Giang H dch#Giang H#In ln th 2#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a80tr. : tranh mu^b29cm#Bao gm cc bi tp di dng tr chi t d n kh, nhm rn luyn tr no cho tr 2 tui, gip t r no ca tr pht trin ton din#Gio dc#Tr chi tr tu#Tr em#361385#XH#D ch Trung Quc## 00736000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810006000500010010000560020040000660030007001060070032001130050009001450040 01300154008000500167009003700172010000500209011002600214021013500240020000900375 020001700384020000700401016000300408019001600411013000700427#VL16.00809#361386#^ a40000^b2000b#Vi?t#649.550833#B100T#Cung Hun#300 tr chi pht trin tr tu c ho tr#3 tui#Cung Hun ch.b. ; Giang H dch#Giang H#In ln th 2#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a76tr. : tranh mu^b29cm#Bao gm cc bi tp di dng tr chi t d n kh, nhm rn luyn tr no cho tr 3 tui, gip t r no ca tr pht trin ton din#Gio dc#Tr chi tr tu#Tr em#XH#Dch Tru ng Quc#361386## 00736000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810006000500010010000560020040000660030007001060070032001130050009001450040 01300154008000500167009003700172010000500209011002600214021013500240020000900375 020001700384020000700401016000300408019001600411013000700427#VL16.00810#361387#^ a40000^b2000b#Vi?t#649.550833#B100T#Cung Hun#300 tr chi pht trin tr tu c ho tr#4 tui#Cung Hun ch.b. ; Giang H dch#Giang H#In ln th 2#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a80tr. : tranh mu^b29cm#Bao gm cc bi tp di dng tr chi t d n kh, nhm rn luyn tr no cho tr 4 tui, gip t r no ca tr pht trin ton din#Gio dc#Tr chi tr tu#Tr em#XH#Dch Tru ng Quc#361387## 00736000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810006000500010010000560020040000660030007001060070032001130050009001450040 01300154008000500167009003700172010000500209011002600214021013500240020000900375 020001700384020000700401016000300408019001600411013000700427#361388#VL16.00811#^ a40000^b2000b#Vi?t#649.550833#B100T#Cung Hun#300 tr chi pht trin tr tu c ho tr#5 tui#Cung Hun ch.b. ; Giang H dch#Giang H#In ln th 2#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a80tr. : tranh mu^b29cm#Bao gm cc bi tp di dng tr chi t d n kh, nhm rn luyn tr no cho tr 5 tui, gip t r no ca tr pht trin ton din#Gio dc#Tr chi tr tu#Tr em#KT#Dch Tru ng Quc#361388## 00729000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810006000500010010000560020040000660030007001060070032001130050009001450080 00500154009003700159010000500196011002600201021013900227020000900366020001700375 020000700392013000700399016000300406019000500409004001300414#VL16.00812#361389#^ a40000^b2000b#Vi?t#649.550834#B100T#Cung Hun#300 tr chi pht trin tr tu c ho tr#6 tui#Cung Hun ch.b. ; Giang H dch#Giang H#^aH.#^aPh n ; Cng ty V n ho Huy Hong#2015#^a76tr. : tranh mu^b29cm#Bao gm cc bi tp di dng tr chi gip rn luyn tr no cho tr 6 tui t d n kh, gip tr pht trin tr tu cn bng, t nhin#Gio dc#Tr chi tr tu#Tr em#361389#KT#Dch#In l n th 2## 01107000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820004000411810006000450010016000510020073000670070070001400050015002100050 01000225005001900235005001300254005001500267005001300282008000600295009000600301 01000050030701100260031202000090033801300070034701600030035401900050035702103770 0362020000900739020000900748#361390#VL16.00814#VL16.00813#^b119b#Vi?t#632#H561D# McMaugh, Teresa#Hng dn iu tra dch hi thc vt chu v khu vc Thi B nh Dng#Teresa McMaugh ; Bin dch: Phan Thu Hin... ; H..: Thi Duy Bo...#P han Thu Hin#Quang Huy#on Th Kim Quyn#Thi Duy Bo#Phm Minh Bng#V Quang Ho#^aS.l#^aS.n#2008#^a192tr. : minh ho^b30cm#Thc vt#361390#TN#Dch#Gii thi u v chng trnh iu tra pht hin dch hi chn t v mm bnh thc vt trn ng rung, rng trng v cc h sinh thi t nhin. Xy dng cc chng trnh iu tra nhm xc lp danh mc mu dch hi, iu tra gim st tnh trng cc lo i dch hi nhm xc nh gii hn phn b ca chng, xc minh s xut hin hay vng mt ca dch hi ti cc vng nht nh...#Dch hi#iu tra## 00775000000000277000450000100140000000200140001400500100002800700300003800800180 00680090011000860100005000970110026001020150035001280820007001630160003001700130 00700173014001700180026000700197026001100204181000700215019000500222020002100227 020001700248020000900265021022300274#Mills, Andrea#Tht hay gi?#T B Vn#Andre a Mills ; T B Vn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a128tr. : minh ho^b 28cm#Tn sch ting Anh: True or false?#001.96#TN#361391#^a185000^b2000b#361391 #VL16.00815#TH124H#Vi?t#Khoa hc thng thc#Sch thng thc#Tri thc#Gm nhng li gii p v nhng kin thc khoa hc: Lng nc bin l bao nhiu? Bng Nam Cc dy c no? Nu bng tan ht th chuyn g s xy ra? "v i" ca mt trng l g? i kim t thp nng nh th no?...## 00881000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820006000411810007000470010012000540020078000660030022001440070018001660080 00500184009001100189010000500200011002600205015005200231021025100283020001700534 020002100551020000900572013000700581016000300588#361392#VL16.00816#VL16.00817#^b 450b#Vi?t#621.3#CH561T#L Vn Hin#Chng trnh o to in cng nghip trnh cao ng ngh nng cao quc t#City & Guilds 9209-12#L Vn Hin ch.b.#^aH.#^a Lao ng#2016#^a368tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Xy dng. Trng cao ng N gh Lilama2#Gii thiu chng trnh o to chi tit in v cng nghip trnh cao ng ngh nng cao quc t. Tiu chun h thng m bo cht lng, quy nh v nh gi kt qu hc tp. Tiu chun cn b qun l, cn b m bo cht l ng o to gio vin#in cng nghip#Chng trnh o to#Cao ng#361392#KT# # 00934000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820009000411810007000500010012000570020116000690030022001850070018002070080 00500225009001100230010000500241011003100246021027100277020001400548020001800562 020001200580020002100592020000900613013000700622016000300629#VL16.00819#361393#V L16.00818#^b450b#Vi?t#621.3192#CH561T#L Vn Hin#Chng trnh o to k thut lp t in v t ng ho trong cng nghip trnh cao ng ngh nng cao qu c t#City & Guilds 9209-12#L Vn Hin ch.b.#^aH.#^aLao ng#2016#^a352tr. : h nh v, bng^b27cm#Gii thiu v chng trnh o to k thut lp t in v t ng ho trong cng nghip cao ng ngh nng cao quc t. Tiu chun h thng m bo cht lng, quy nh v nh gi kt qu hc tp. Tiu chun cn b qun l, cn b m bo cht lng o to gio vin#K thut in#Lp t mng in #T ng ho#Chng trnh o to#Cao ng#361393#KT## 01001000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820010000511810007000610020184000680080005002520090012002570100005002690110 02200274021036900296020001000665020001700675020000800692020000800700020001700708 013000700725016000300732#VL16.00821#361394#VL16.00820#^a335000^b2000b#Vi?t#343. 59702#NH556Q#Nhng quy nh mi v lut qun l, s dng ti sn nh nc v h ng dn mua sm, qun l, s dng, sa cha ti sn nh nc, chi tiu trong cc n v hnh chnh s nghip nm 2016#^aH.#^aTi chnh#2016#^a415tr. : bng^b28cm #Gii thiu nhng quy nh mi v lut qun l, s dng ti sn nh nc. Hng dn mua sm, qun l, sa cha ti sn nh nc ti cc c quan nh nc, n v s nghip. Tiu chun, nh mc s dng ti sn nh nc v cc khon chi tiu. Hng dn qun l v tnh hao mn ti sn c nh. Thc hnh tit kim, chng l ng ph trong qun l v s dng ti sn nh nc#Php lut#Ti sn nh nc#Qu n l#S dng#Vn bn php qui#361394#XH## 00894000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820015000511810007000660020111000730070036001840050017002200080005002370090 01200242010000500254011002200259021029900281020001000580020001000590020001800600 013000700618016000300625#VL16.00822#VL16.00823#361395#^a335000^b2000b#Vi?t#343. 5970402632#CH312S#Chnh sch thu 2016 v cc vn bn hng dn thc hin cc lu t thu min gim thu ch ho n - chng t#Nguyn Vn Dng s.t., h thng ho#Nguyn Vn Dng#^aH.#^aTi chnh#2016#^a411tr. : bng^b28cm#Trnh by ni dung lut sa i, b sung mt s iu ca cc lut v thu v sa i, b sung mt s iu ca lut thu tiu th c bit v vn bn hng dn thi hnh; quy nh ch ho n, chng t; giao dch in t trong lnh vc thu; quy nh v min thu, l ph trc b, thu ti nguyn#Php lut#Lut thu#Vn bn php lu t#361395#XH## 01060000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820011000511810006000620020165000680080005002330090012002380100005002500110 02200255021034100277020001000618020000800628020000900636020001100645020000800656 020001700664020002900681020001700710013000700727016000300734020000900737#VL16.00 824#VL16.00825#361396#^a335000^b2000b#Vi?t#343.597034#C120N#Cm nang qun l ch i tiu mua sm, chi ni b, tip khch, cng tc ph, hi hp v cc khon chi p ht sinh khc trong c quan, n v hnh chnh s nghip nm 2016#^aH.#^aTi ch nh#2016#^a415tr. : bng^b28cm#Trnh by v qun l cc khon chi mua sm ti sn nh nc; cc khon chi tiu ni b; tiu chun, nh mc chi tiu trong cc c ng vic tip khch, cng tc ph, t chc hi ngh, tang l; qun l, sp xp, b tr, s dng ngun vn ngn sch nh nc; u thu, mua sm ti sn... trong cc c quan, n v hnh chnh s nghip nm 2016#Php lut#Mua sm#Chi tiu#Ti p khch#Qun l#Ti sn nh nc#C quan hnh chnh s nghip#Vn bn php qui# 361396#XH#Cm nang## 01340000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820006000511810006000570020047000630030080001100070059001900050016002490050 01700265005001500282005001100297005001500308004001800323008000500341009001100346 01000050035701100220036201500550038402104940043902000150093302000130094802000190 0961013000700980016000300987#VL16.00826#VL16.00827#361397#^a350000^b2000b#Vi?t# 657.9#T103L#Ti liu bi dng k ton trng doanh nghip#Sa i, b sung theo Thng t 200/2014/TT-BTC ngy 22/12/2014 ca B Ti chnh#B.s.: Nguyn Hp Ton , Nguyn nh Kim, Quch c Php...#Nguyn Hp Ton#Nguyn nh Kim#Quch c Php#V Cng Ty#Nguyn Th Mi#Ti bn ln th 3#^aH.#^aLao ng#2015#^a576tr. : bng^b27cm#TTS ghi: B Ti chnh. V Ch K ton v Kim ton#Gii thiu c c vn php lut lin quan n doanh nghip; qun l ti chnh doanh nghip; php lut v thu; thm nh d n u t; quan h tn dng, thanh ton v bo l nh gia doanh nghip v t chc tn dng; php lut v k ton, t chc cng t c k ton v vai tr, nhim v ca k ton trng doanh nghip; k ton ti chn h doanh nghip; k ton qun tr trong doanh nghip; bo co ti chnh v phn t ch ti chnh doanh nghip; kim ton v kim ton bo co ti chnh doanh nghi p#K ton trng#Doanh nghip#Ti liu bi dng#361397#KT## 00982000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590020040000650030055001050080005001600090011001650100 00500176011001500181021044400196020001000640020001500650020002300665020001800688 013000700706016000300713#361398#VL16.00828#VL16.00829#^a350000^b1000b#Vi?t#349. 597#B450L#B lut dn s - B lut t tng dn s# c thng qua ti k hp t h 10 Quc hi kho XIII#^aH.#^aLao ng#2016#^a430tr.^b28cm#Gii thiu B lut dn s, B lut t tng dn s vi nhng qui nh chung v qui nh c th v t i sn v quyn s hu, ngha v dn s v hp ng dn s, tha k, qui nh v chuyn quyn s dng t, quyn s hu tr tu v chuyn giao cng ngh...; v t h tc gii quyt ti to n cp s thm, quyt nh c hiu lc php lut, t h tc gii quyt vic dn s, th tc cng nhn v cho thi hnh n ti Vit Nam c yu t nc ngoi...#Php lut#B lut dn s#B lut t tng dn s#Vn bn php lut#361398#XH## 00945000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820014000511810006000650020042000710030055001130080005001680090011001730100 00500184011001500189021039700204020001000601020001600611020002400627020001800651 013000700669016000300676#361399#VL16.00830#VL16.00831#^a350000^b1000b#Vi?t#345. 597002632#B450L#B lut hnh s - B lut t tng hnh s# c thng qua ti k hp th 10 Quc hi kho XIII#^aH.#^aLao ng#2016#^a439tr.^b28cm#Gii thiu ni dung B lut hnh s v B lut t tng hnh s bao gm nhng quy nh chung v nhng quy nh c th v cc ti phm: Ti xm phm an ninh quc gia; cc t i xm phm tnh mng, sc khe, nhn phm, danh d ca con ngi; cc ti xm ph m quyn t do ca con ngi, quyn t do, dn ch ca cng dn... v khi t, iu tra v n hnh s, quyt nh vic truy t, xt x s thm...#Php lut#B l ut hnh s#B lut t tng hnh s#Vn bn php lut#361399#XH## 01108000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810008000600020110000680070049001780080007002270090015002340100 00500249011002600254020001800280020002000298020001100318016000300329005001600332 021038300348020001300731020001200744001001700756005001400773013000700787#VL16.00 832#VL16.00833#361400#^a130000^b300b#Vi?t#660.28423#GI-108T#Gio trnh cc qu trnh v thit b truyn nhit - chuyn khi trong cng ngh ho hc - cng ngh thc phm#Nguyn Tn Thnh, Trn nh Thng, Tn Tht Minh#^aVinh#^ai hc Vin h#2016#^a395tr. : minh ho^b27cm#Cng ngh ho hc#Cng ngh thc phm#Gio trn h#KT#Trn nh Thng#Cung cp kin thc c bn v lnh vc truyn nhit (trao i nhit) nh cc qu trnh v thit b un nng chn hp - qu trnh v thit b rn - qu trnh nng v sao rang - qu trnh v thit b c c - qu trnh l m lnh, tan gi - qu trnh v thit b thanh trng v lnh vc chuyn khi nh cc qu trnh v thit b chng ct - trch ly - hp ph - hp th - kt tinh - sy#Truyn nhit#Chuyn khi#Nguyn Tn Thnh#Tn Tht Minh#361400## 00725000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820017000421810007000590020057000660080005001230090021001280100005001490110 02600154020001700180020001000197016000300207021017000210015003200380020001000412 020000800422020001000430013000700440#VL16.00835#VL16.00834#361401#^b1000b#Vi?t#6 25.709597091734#QU105L#Qun l, bo tr v khai thc ng giao thng nng thn# ^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a260tr. : minh ho^b28cm#ng giao thng#Nng t hn#KT#Hng dn qun l xy dng, qun l cht lng thi cng xy dng cng tr nh ng giao thng nng thn. Cng tc qun l, bo tr v khai thc ng giao thng nng thn#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Bo dng#Qun l#Khai thc#361 401## 00810000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820015000511810006000660020098000720030055001700080005002250090011002300100 00500241011002200246020001000268020002400278020001800302016000300320021015600323 020001700479020000800496020000900504013000700513#VL16.00837#VL16.00836#361402#^a 350000^b1000b#Vi?t#342.5970602632#L504T#Lut T tng hnh chnh - Lut T chc c quan iu tra hnh s - Lut Thi hnh tm gi, tm giam# c thng qua ti k hp th 10 Quc hi kho XIII#^aH.#^aLao ng#2016#^a415tr. : bng^b28cm#Ph p lut#Lut t tng hnh chnh#Vn bn php lut#XH#Trnh by ni dung Lut t t ng hnh chnh, Lut t chc c quan iu tra hnh s, Lut thi hnh tm gi - t m giam km theo cc vn bn hng dn thi hnh#iu tra hnh s#Tm gi#Tm gia m#361402## 00748000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010017000630020026000800070055001060050015001610050 01300176008000500189009002300194010000500217011002600222020000900248020000700257 020001200264013000700276016000300283021017200286#361403#VL16.00838#VL16.00839#^a 168000^b300b#Vi?t#621.8#PH121T#Nguyn Vn Cng#Phn tch thit k c kh#Nguy n Vn Cng (ch.b.), Trn Vnh Hng, Mc Th Bch#Trn Vnh Hng#Mc Th Bch#^a H.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a269tr. : minh ho^b27cm#Thit k#C kh#Ch to my#361403#KT#Trnh by nhng khi nim c bn v phn tch thit k, phng ph p phn t hu hn, mt s bi ton n gin, ng dng tnh ton trn my tnh v tnh ton mt s m hnh## 00814000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820011000511810007000620020086000690070036001550050008001910080005001990090 01100204010000500215011002200220020001000242020001200252020001800264016000300282 005001100285021023300296013000700529#VL16.00841#VL16.00840#361404#^a350000^b100 0b#Vi?t#344.597014#CH312S#Chnh sch i vi lao ng n v cc hng dn mi nh t lin quan n ngi lao ng#S.t., h thng: Qu Lm, Kim Phng#Qu Lm#^aH. #^aLao ng#2015#^a411tr. : bng^b28cm#Php lut#Lao ng n#Vn bn php lut#X H#Kim Phng#Cung cp thng tin mi nht trong cng tc qun l ngi lao ng, chnh sch tin lng, ch bo him x hi, y t cho ngi lao ng v c bi t l chnh sch i vi lao ng n cc doanh nghip, cc c quan n v s n ghip#361404## 00552000000000265000450002600110000002600070001101400090001801900050002708200090 00321810006000410020012000470030038000590220004000970040018001010080005001190090 01000124010000500134011003000139015007700169020001000246020000600256020001400262 013000700276016000300283#VL16.00842#361405#^b20000b#Vi?t#372.6521#T306A#Ting An h 3#Ti liu b tr BME-KIDs. 1 tit/tun#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aDn tr#2 015#^a28tr. : hnh v, bng^b30cm#TTS ghi: Cng ty c phn Cng ngh Bnh Minh. Trung tm Ngoi ng Bnh Minh#Ting Anh#Lp 3#Sch c thm#361405#GK## 00552000000000265000450002600070000002600110000701400090001801900050002708200090 00321810006000410020012000470030038000590220004000970040018001010080005001190090 01000124010000500134011003000139015007700169020001000246020000600256020001400262 016000300276013000700279#361406#VL16.00843#^b20000b#Vi?t#372.6521#T306A#Ting An h 3#Ti liu b tr BME-KIDs. 1 tit/tun#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aDn tr#2 015#^a28tr. : hnh v, bng^b30cm#TTS ghi: Cng ty c phn Cng ngh Bnh Minh. Trung tm Ngoi ng Bnh Minh#Ting Anh#Lp 3#Sch c thm#GK#361406## 00552000000000265000450002600070000002600110000701400090001801900050002708200090 00321810006000410020012000470030038000590220004000970040018001010080005001190090 01000124010000500134011003000139015007700169020001000246020000600256020001400262 013000700276016000300283#361407#VL16.00844#^b20000b#Vi?t#372.6521#T306A#Ting An h 4#Ti liu b tr BME-KIDs. 1 tit/tun#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aDn tr#2 015#^a28tr. : hnh v, bng^b30cm#TTS ghi: Cng ty c phn Cng ngh Bnh Minh. Trung tm Ngoi ng Bnh Minh#Ting Anh#Lp 4#Sch c thm#361407#GK## 00552000000000265000450002600070000002600110000701400090001801900050002708200090 00321810006000410020012000470030038000590220004000970040018001010080005001190090 01000124010000500134011003000139015007700169020001000246020000600256020001400262 016000300276013000700279#361408#VL16.00845#^b20000b#Vi?t#372.6521#T306A#Ting An h 4#Ti liu b tr BME-KIDs. 1 tit/tun#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aDn tr#2 016#^a28tr. : hnh v, bng^b30cm#TTS ghi: Cng ty c phn Cng ngh Bnh Minh. Trung tm Ngoi ng Bnh Minh#Ting Anh#Lp 4#Sch c thm#GK#361408## 00552000000000265000450002600070000002600110000701400090001801900050002708200090 00321810006000410020012000470030038000590220004000970040018001010080005001190090 01000124010000500134011003000139015007700169020001000246020000600256020001400262 013000700276016000300283#361409#VL16.00846#^b12000b#Vi?t#372.6521#T306A#Ting An h 5#Ti liu b tr BME-KIDs. 1 tit/tun#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aDn tr#2 015#^a28tr. : hnh v, bng^b30cm#TTS ghi: Cng ty c phn Cng ngh Bnh Minh. Trung tm Ngoi ng Bnh Minh#Ting Anh#Lp 5#Sch c thm#361409#GK## 00552000000000265000450002600070000002600110000701400090001801900050002708200090 00321810006000410020012000470030038000590220004000970040018001010080005001190090 01000124010000500134011003000139015007700169020001000246020000600256020001400262 016000300276013000700279#361410#VL16.00847#^b20000b#Vi?t#372.6521#T306A#Ting An h 5#Ti liu b tr BME-KIDs. 1 tit/tun#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aDn tr#2 015#^a28tr. : hnh v, bng^b30cm#TTS ghi: Cng ty c phn Cng ngh Bnh Minh. Trung tm Ngoi ng Bnh Minh#Ting Anh#Lp 5#Sch c thm#GK#361410## 00525000000000253000450002600070000002600110000701400090001801900050002708200090 00321810006000410020014000470030025000610040018000860080005001040090010001090100 00500119011003000124015007700154020001000231020000600241020001400247013000700261 016000300268#361411#VL16.00848#^b11000b#Vi?t#372.6521#A100E#ABC English 1#Ti li u b tr BME-KIDs#Ti bn ln th 3#^aH.#^aDn tr#2015#^a24tr. : hnh v, bng ^b30cm#TTS ghi: Cng ty c phn Cng ngh Bnh Minh. Trung tm Ngoi ng Bnh M inh#Ting Anh#Lp 1#Sch c thm#361411#GK## 00525000000000253000450002600070000002600110000701400090001801900050002708200090 00321810006000410020014000470030025000610040018000860080005001040090010001090100 00500119011003000124015007700154020001000231020000600241020001400247016000300261 013000700264#361412#VL16.00849#^b11000b#Vi?t#372.6521#A100E#ABC English 2#Ti li u b tr BME-KIDs#Ti bn ln th 3#^aH.#^aDn tr#2015#^a24tr. : hnh v, bng ^b30cm#TTS ghi: Cng ty c phn Cng ngh Bnh Minh. Trung tm Ngoi ng Bnh M inh#Ting Anh#Lp 2#Sch c thm#GK#361412## 00552000000000265000450002600070000002600110000701400090001801900050002708200090 00321810006000410020012000470030038000590220004000970040018001010080005001190090 01000124010000500134011003000139015007700169020001000246020000600256020001400262 013000700276016000300283#361413#VL16.00850#^b20000b#Vi?t#372.6521#T306A#Ting An h 3#Ti liu b tr BME-KIDs. 2 tit/tun#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aDn tr#2 015#^a44tr. : hnh v, bng^b30cm#TTS ghi: Cng ty c phn Cng ngh Bnh Minh. Trung tm Ngoi ng Bnh Minh#Ting Anh#Lp 3#Sch c thm#361413#GK## 00552000000000265000450002600070000002600110000701400090001801900050002708200090 00321810006000410020012000470030038000590220004000970040018001010080005001190090 01000124010000500134011003000139015007700169020001000246020000600256020001400262 013000700276016000300283#361414#VL16.00851#^b15000b#Vi?t#372.6521#T306A#Ting An h 4#Ti liu b tr BME-KIDs. 2 tit/tun#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aDn tr#2 016#^a44tr. : hnh v, bng^b30cm#TTS ghi: Cng ty c phn Cng ngh Bnh Minh. Trung tm Ngoi ng Bnh Minh#Ting Anh#Lp 4#Sch c thm#361414#GK## 00552000000000265000450002600070000002600110000701400090001801900050002708200090 00321810006000410020012000470030038000590220004000970040018001010080005001190090 01000124010000500134011003000139015007700169020001000246020000600256020001400262 013000700276016000300283#361415#VL16.00852#^b20000b#Vi?t#372.6521#T306A#Ting An h 5#Ti liu b tr BME-KIDs. 2 tit/tun#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aDn tr#2 015#^a41tr. : hnh v, bng^b30cm#TTS ghi: Cng ty c phn Cng ngh Bnh Minh. Trung tm Ngoi ng Bnh Minh#Ting Anh#Lp 5#Sch c thm#361415#GK## 00708000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220004001670220024001710050 01400195005001600209005001200225005000900237008001800246009001100264010000500275 01100260028001200220030602000170032802000130034501300070035801600030036501900140 0368#361416#VN16.01692#^a25000^b2000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Kindaichi#Truy n tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanaki ; V tranh: Fumiya Sato ; Du y Ngc dch#T.1#n mng nh ht Opera#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanaki#Fumiya Sat o#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a231tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#361416#VH#Dch Nht Bn## 00708000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220004001670220024001710050 01400195005001600209005001200225005000900237008001800246009001100264010000500275 01100260028001200220030602000170032802000130034501600030035801900140036101300070 0375#361417#VN16.01693#^a25000^b1000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Kindaichi#Truy n tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanaki ; V tranh: Fumiya Sato ; Du y Ngc dch#T.2#n mng lng lc gic#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanaki#Fumiya Sat o#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a245tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361417## 00703000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220004001670220019001710050 01400190005001600204005001200220005000900232008001800241009001100259010000500270 01100260027501200220030102000170032302000130034001600030035301900140035601300070 0370#361418#VN16.01694#^a25000^b1000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Kindaichi#Truy n tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanaki ; V tranh: Fumiya Sato ; Du y Ngc dch#T.3#V n tuyt d xoa#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanaki#Fumiya Sato#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a225tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trn g thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361418## 00706000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220004001670220022001710050 01400193005001600207005001200223005000900235008001800244009001100262010000500273 01100260027801200220030402000170032602000130034301600030035601900140035901300070 0373#361419#VN16.01695#^a25000^b2000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Kindaichi#Truy n tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanaki ; V tranh: Fumiya Sato ; Du y Ngc dch#T.5#n mng trn o Hiho#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanaki#Fumiya Sato# Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a207tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361419## 00703000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220004001670220019001710050 01400190005001600204005001200220005000900232008001800241009001100259010000500270 01100260027501200220030102000170032302000130034001600030035301900140035601300070 0370#361420#VN16.01696#^a25000^b2000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Kindaichi#Truy n tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanaki ; V tranh: Fumiya Sato ; Du y Ngc dch#T.6#n mng h Hiren#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanaki#Fumiya Sato#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a223tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trn g thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361420## 00709000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220004001670220025001710050 01400196005001600210005001200226005000900238008001800247009001100265010000500276 01100260028101200220030702000170032902000130034601600030035901900140036201300070 0376#361421#VN16.01697#^a25000^b1000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Kindaichi#Truy n tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanaki ; V tranh: Fumiya Sato ; Du y Ngc dch#T.7#n mng ti D nhn qun#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanaki#Fumiya Sa to#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a267tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361421## 00717000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220004001670220033001710050 01400204005001600218005001200234005000900246008001800255009001100273010000500284 01100260028901200220031502000170033702000130035401600030036701900140037001300070 0384#361422#VN16.01698#^a25000^b1000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Kindaichi#Truy n tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanaki ; V tranh: Fumiya Sato ; Du y Ngc dch#T.8#n mng: Khc ht ru t a ngc#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanaki#F umiya Sato#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a275tr. : tranh v^b18cm# T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361422## 00714000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220004001670220030001710050 01400201005001600215005001200231005000900243008001800252009001100270010000500281 01100260028601200220031202000170033402000130035101600030036401900140036701300070 0381#361423#VN16.01699#^a25000^b1000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Kindaichi#Truy n tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanaki ; V tranh: Fumiya Sato ; Du y Ngc dch#T.9#n mng trong mt tht Hida#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanaki#Fumi ya Sato#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a280tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361423## 00710000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220025001670220005001920050 01400197005001600211005001200227005000900239008001800248009001100266010000500277 01100260028201200220030802000170033002000130034701600030036001900140036301300070 0377#361424#VN16.01700#^a25000^b8000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Kindaichi#Truy n tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanaki ; V tranh: Fumiya Sato ; Du y Ngc dch#V n: Cnh bm t thn#T.16#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanaki#Fumiya S ato#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a295tr. : tranh v^b18cm#T3: Tu i trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361424## 00719000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220034001670220005002010050 01400206005001600220005001200236005000900248008001800257009001100275010000500286 01100260029101200220031702000170033902000130035601600030036901900140037201300070 0386#361425#VN16.01701#^a25000^b8000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Kindaichi#Truy n tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanaki ; V tranh: Fumiya Sato ; Du y Ngc dch#V n: ng Franc Php oan nghit#T.17#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanaki #Fumiya Sato#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a325tr. : tranh v^b18c m#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361425## 00720000000000325000450002600070000002600110000700200180001800300130003600700830 00490220005001320220035001370050014001720050016001860050012002020050009002140080 01800223009001100241010000500252011002600257012002200283020001700305020001300322 01600030033501900140033801400160035201900050036808200070037318100070038001300070 0387#361426#VN16.01702#Thm t Kindaichi#Truyn tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanaki ; V tranh: Fumiya Sato ; Duy Ngc dch#T.18#V n: Chuyn khai qut kinh hong#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanaki#Fumiya Sato#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a273tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hi n i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a25000^b8000b#Vi?t#895.63#TH104T#361426## 00603000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220004001190050010001230050 00800133004001300141008001800154009001100172010000500183011002600188012003200214 020001800246020001300264016000300277019001400280013000700294#361427#VN16.01703#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.3#Ono Eriko#Hi Th#In ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361427## 00603000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220004001190050010001230050 00800133004001300141008001800154009001100172010000500183011002600188012003200214 020001800246020001300264016000300277019001400280013000700294#VN16.01704#361428#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.4#Ono Eriko#Hi Th#In ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361428## 00603000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220004001190050010001230050 00800133004001300141008001800154009001100172010000500183011002600188012003200214 020001800246020001300264016000300277019001400280013000700294#VN16.01705#361429#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.6#Ono Eriko#Hi Th#In ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361429## 00603000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220004001190050010001230050 00800133004001300141008001800154009001100172010000500183011002600188012003200214 020001800246020001300264016000300277019001400280013000700294#VN16.01706#361430#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.8#Ono Eriko#Hi Th#In ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361430## 00603000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220004001190050010001230050 00800133004001300141008001800154009001100172010000500183011002600188012003200214 020001800246020001300264016000300277019001400280013000700294#VN16.01707#361431#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.9#Ono Eriko#Hi Th#In ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361431## 00604000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220005001190050010001240050 00800134004001300142008001800155009001100173010000500184011002600189012003200215 020001800247020001300265016000300278019001400281013000700295#361432#VN16.01708#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.10#Ono Eriko#Hi Th#In ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361432## 00604000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220005001190050010001240050 00800134004001300142008001800155009001100173010000500184011002600189012003200215 020001800247020001300265016000300278019001400281013000700295#VN16.01709#361433#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.11#Ono Eriko#Hi Th#In ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361433## 00604000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020028000530030013000810070025000940220005001190050010001240050 00800134004001300142008001800155009001100173010000500184011002600189012003200215 020001800247020001300265016000300278019001400281013000700295#361434#VN16.01710#V i?t#895.63#NH419M#^a18000^b3000b#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.12#Ono Eriko#Hi Th#In ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361434## 00604000000000301000450002600110000002600070001101900050001808200070002318100070 00300140016000370020028000530030013000810070025000940220005001190050010001240050 00800134004001300142008001800155009001100173010000500184011002600189012003200215 020001800247020001300265016000300278019001400281013000700295#VN16.01711#361435#V i?t#895.63#NH419M#^a18000^b3000b#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.13#Ono Eriko#Hi Th#In ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361435## 00604000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020028000530030013000810070025000940220005001190050010001240050 00800134004001300142008001800155009001100173010000500184011002600189012003200215 020001800247020001300265016000300278019001400281013000700295#361436#VN16.01712#V i?t#895.63#NH419M#^a18000^b3000b#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.14#Ono Eriko#Hi Th#In ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361436## 00565000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020014000530030013000670070031000800220004001110050015001150050 00900130008001800139009001100157010000500168011002600173012002200199020001700221 020001300238016000300251019001400254013000700268#VN16.01713#361437#^a18000^b250 0b#Vi?t#895.63#FR510B#Fruits Basket#Truyn tranh#Natsuki Takaya ; Phi Ngc dch# T.2#Natsuki Takaya#Phi Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a192tr. : tranh v ^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361 437## 00565000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020014000530030013000670070031000800220004001110050015001150050 00900130008001800139009001100157010000500168011002600173012002200199020001700221 020001300238016000300251019001400254013000700268#VN16.01714#361438#^a18000^b250 0b#Vi?t#895.63#FR510B#Fruits Basket#Truyn tranh#Natsuki Takaya ; Phi Ngc dch# T.3#Natsuki Takaya#Phi Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a190tr. : tranh v ^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361 438## 00565000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020014000530030013000670070031000800220004001110050015001150050 00900130008001800139009001100157010000500168011002600173012002200199020001700221 020001300238016000300251019001400254013000700268#VN16.01715#361439#^a18000^b230 0b#Vi?t#895.63#FR510B#Fruits Basket#Truyn tranh#Natsuki Takaya ; Phi Ngc dch# T.4#Natsuki Takaya#Phi Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a194tr. : tranh v ^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361 439## 00565000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020014000530030013000670070031000800220004001110050015001150050 00900130008001800139009001100157010000500168011002600173012002200199020001700221 020001300238016000300251019001400254013000700268#VN16.01716#361440#^a18000^b230 0b#Vi?t#895.63#FR510B#Fruits Basket#Truyn tranh#Natsuki Takaya ; Phi Ngc dch# T.5#Natsuki Takaya#Phi Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a192tr. : tranh v ^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361 440## 00551000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810005000460020004000510030013000550070030000680220004000980050015001020050 00800117008001800125009001100143010000500154011002600159012002200185020001700207 020001300224016000300237019001400240013000700254#VN16.01717#361441#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#M315#Mix#Truyn tranh#Mitsuru Adachi ; Cm Vn dch#T.3#Mitsuru A dachi#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a183tr. : tranh v^b18cm#T3: Tu i trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361441## 00551000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810005000460020004000510030013000550070030000680220004000980050015001020050 00800117008001800125009001100143010000500154011002600159012002200185020001700207 020001300224016000300237019001400240013000700254#VN16.01718#361442#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#M315#Mix#Truyn tranh#Mitsuru Adachi ; Cm Vn dch#T.4#Mitsuru A dachi#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a183tr. : tranh v^b18cm#T3: Tu i trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361442## 00551000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810005000460020004000510030013000550070030000680220004000980050015001020050 00800117008001800125009001100143010000500154011002600159012002200185020001700207 020001300224016000300237019001400240013000700254#VN16.01719#361443#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#M315#Mix#Truyn tranh#Mitsuru Adachi ; Cm Vn dch#T.5#Mitsuru A dachi#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a181tr. : tranh v^b18cm#T3: Tu i trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361443## 00665000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520220004000750040019000790080018000980090011001160100 00500127011003000132021021700162020001700379020001700396016000300413013000700416 #361444#VN16.01720#^a34000^b3000b#Vi?t#001.94#B300A#B n mi mi l b n#T.4# Ti bn ln th 19#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a163tr. : hnh v, nh^b19 cm#Gii thiu nhng iu b n v ang tn ti xung quanh cuc sng ca chng ta, nhng iu m khoa hc cn cha c li gii thch: th gii ph thu c i , linh cm, linh hn, kip lun hi, rng bin, qui vt...#Hin tng b n#Sc h thng thc#XH#361444## 00642000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520220004000750040019000790080018000980090011001160100 00500127011003000132021019400162020001700356020001700373016000300390013000700393 #VN16.01721#361445#^a30000^b3000b#Vi?t#001.94#B300A#B n mi mi l b n#T.5# Ti bn ln th 17#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a168tr. : hnh v, nh^b19 cm#Nhng hin tng b n, k l xy ra trong cuc sng m khoa hc cha gii th ch c nh: b n v xc p, ba yu, con tu ma, im bo trong gic m, thu t khinh cng, ngy th 6 en ti...#Hin tng b n#Sch thng thc#XH#361445 ## 00761000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520220004000750040019000790080018000980090011001160100 00500127011003000132021031300162020001700475020001700492016000300509013000700512 #VN16.01722#361446#^a32000^b3000b#Vi?t#001.94#B300#B n mi mi l b n#T.6# Ti bn ln th 16#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a170tr. : hnh v, nh^b19 cm#Nhng hin tng b n, k l xy ra trong cuc sng m khoa hc cha gii th ch c nh: nhng chic "que bay", nhng cn ma k l, b n v ngun gc rn g rm Sahara, ngn n vnh cu, "ct git ngi", " vng t cht", loi vt t t - mt b n ca thin nhin, 10 iu b n nht trong h mt tri...#Hin tng b n#Sch thng thc#XH#361446## 00464000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020036000540030013000900070008001030220004001110050008001150080 00500123009001000128010000500138011002700143020001700170020001300187013000700200 016000300207#VN16.01723#361447#^a75000^b4000b#Vi?t#895.9223#Z419N#Zodiac - Nhn g chng trai hong o#Truyn tranh#Gehenna#T.1#Gehenna#^aH.#^aDn tr#2015#^a13 0tr. : tranh mu^b19cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#361447#VH## 00580000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020012000520030013000640070040000770220004001170050014001210080 01800135009001100153010000500164011002600169012002200195020001700217020001300234 016000300247019001400250005001900264013000700283#VN16.01724#361448#^a18000^b180 0b#Vi?t#895.63#H452U#Hi c vng#Truyn tranh#Shigeru Takao ; Nhm Mono No Aware dch#T.5#Shigeru Takao#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a193tr. : tranh v^b1 8cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Nhm Mo no No Aware#361448## 00580000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020012000520030013000640070040000770220004001170050014001210080 01800135009001100153010000500164011002600169012002200195020001700217020001300234 016000300247019001400250005001900264013000700283#VN16.01725#361449#^a18000^b180 0b#Vi?t#895.63#H452U#Hi c vng#Truyn tranh#Shigeru Takao ; Nhm Mono No Aware dch#T.6#Shigeru Takao#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a187tr. : tranh v^b1 8cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Nhm Mo no No Aware#361449## 00580000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020012000520030013000640070040000770220004001170050014001210080 01800135009001100153010000500164011002600169012002200195020001700217020001300234 016000300247019001400250005001900264013000700283#VN16.01726#361450#^a18000^b170 0b#Vi?t#895.63#H452U#Hi c vng#Truyn tranh#Shigeru Takao ; Nhm Mono No Aware dch#T.7#Shigeru Takao#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a189tr. : tranh v^b1 8cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Nhm Mo no No Aware#361450## 00580000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020012000520030013000640070040000770220004001170050014001210080 01800135009001100153010000500164011002600169012002200195020001700217020001300234 016000300247019001400250005001900264013000700283#VN16.01727#361451#^a18000^b180 0b#Vi?t#895.63#H452U#Hi c vng#Truyn tranh#Shigeru Takao ; Nhm Mono No Aware dch#T.8#Shigeru Takao#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a197tr. : tranh v^b1 8cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Nhm Mo no No Aware#361451## 00584000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020043000520030013000950070030001080220004001380050014001420050 00900156008001800165009001100183010000500194011002600199012001400225020001800239 020001300257016000300270019001400273013000700287#VN16.01728#361452#^a18000^b180 0b#Vi?t#895.63#H407T#Hong t, ph thu v nhng nng cng cha#Truyn tranh#Kou Matsuzuki ; Song Anh dch#T.5#Kou Matsuzuki#Song Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2015#^a191tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#V H#Dch Nht Bn#361452## 00584000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020043000520030013000950070030001080220004001380050014001420050 00900156008001800165009001100183010000500194011002600199012001400225020001800239 020001300257016000300270019001400273013000700287#VN16.01729#361453#^a18000^b170 0b#Vi?t#895.63#H407T#Hong t, ph thu v nhng nng cng cha#Truyn tranh#Kou Matsuzuki ; Song Anh dch#T.6#Kou Matsuzuki#Song Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#V H#Dch Nht Bn#361453## 00584000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020043000520030013000950070030001080220004001380050014001420050 00900156008001800165009001100183010000500194011002600199012001400225020001800239 020001300257016000300270019001400273013000700287#361454#VN16.01730#^a18000^b160 0b#Vi?t#895.63#H407T#Hong t, ph thu v nhng nng cng cha#Truyn tranh#Kou Matsuzuki ; Song Anh dch#T.7#Kou Matsuzuki#Song Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#V H#Dch Nht Bn#361454## 00584000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020043000520030013000950070030001080220004001380050014001420050 00900156008001800165009001100183010000500194011002600199012001400225020001800239 020001300257016000300270019001400273013000700287#361455#VN16.01731#^a18000^b180 0b#Vi?t#895.63#H407T#Hong t, ph thu v nhng nng cng cha#Truyn tranh#Kou Matsuzuki ; Song Anh dch#T.8#Kou Matsuzuki#Song Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#V H#Dch Nht Bn#361455## 00558000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070032000780220005001100050013001150050 01200128008001800140009001100158010000500169011002600174012001400200020001700214 020001300231016000300244019001400247013000700261#361456#VN16.01732#^a18000^b170 0b#Vi?t#895.63#L435S#Love so life#Truyn tranh#Kaede Kouchi ; Qunh Hng dch#T .15#Kaede Kouchi#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a194tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361456## 00558000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070032000780220005001100050013001150050 01200128008001800140009001100158010000500169011002600174012001400200020001700214 020001300231016000300244019001400247013000700261#361457#VN16.01733#^a18000^b170 0b#Vi?t#895.63#L435S#Love so life#Truyn tranh#Kaede Kouchi ; Qunh Hng dch#T .16#Kaede Kouchi#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a194tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361457## 00558000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070032000780220005001100050013001150050 01200128008001800140009001100158010000500169011002600174012001400200020001700214 020001300231016000300244019001400247013000700261#VN16.01734#361458#^a18000^b170 0b#Vi?t#895.63#L435S#Love so life#Truyn tranh#Kaede Kouchi ; Qunh Hng dch#T .17#Kaede Kouchi#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a194tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#361458## 00584000000000289000450000100110000000200200001100500060003100500140003700700500 00510080018001010090011001190100005001300110026001350150028001610220004001890820 00700193016000300200013000700203014001600210026001100226026000700237181000600244 019000500250019001400255020001800269020000700287#Shin Araki#CLB gii & snh si# Aruya#Nhm Good Job#Shin Araki ; Minh ho: Aruya ; Nhm Good Job dch#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2015#^a227tr. : tranh v^b15cm#Tn sch ting Anh: GJ club#T. 6#895.63#VH#361459#^a40000^b1200b#VN16.01735#361459#C000L#Vi?t#Dch Nht Bn#V n hc thiu nhi#Truyn## 00584000000000289000450000100110000000200200001100500060003100500140003700700500 00510080018001010090011001190100005001300110026001350150028001610220004001890820 00700193016000300200013000700203014001600210026001100226026000700237181000600244 019000500250019001400255020001800269020000700287#Shin Araki#CLB gii & snh si# Aruya#Nhm Good Job#Shin Araki ; Minh ho: Aruya ; Nhm Good Job dch#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2016#^a227tr. : tranh v^b15cm#Tn sch ting Anh: GJ club#T. 7#895.63#VH#361460#^a40000^b1000b#VN16.01736#361460#C000L#Vi?t#Dch Nht Bn#V n hc thiu nhi#Truyn## 00584000000000289000450000100110000000200200001100500060003100500140003700700500 00510080018001010090011001190100005001300110026001350150028001610220004001890820 00700193016000300200013000700203014001600210026001100226026000700237181000600244 019000500250019001400255020001800269020000700287#Shin Araki#CLB gii & snh si# Aruya#Nhm Good Job#Shin Araki ; Minh ho: Aruya ; Nhm Good Job dch#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2016#^a227tr. : tranh v^b15cm#Tn sch ting Anh: GJ club#T. 8#895.63#VH#361461#^a40000^b1000b#VN16.01737#361461#C000L#Vi?t#Dch Nht Bn#V n hc thiu nhi#Truyn## 00584000000000289000450000100110000000200200001100500060003100500140003700700500 00510080018001010090011001190100005001300110026001350150028001610220004001890820 00700193016000300200013000700203014001600210026001100226026000700237181000600244 019000500250019001400255020001800269020000700287#Shin Araki#CLB gii & snh si# Aruya#Nhm Good Job#Shin Araki ; Minh ho: Aruya ; Nhm Good Job dch#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2016#^a227tr. : tranh v^b15cm#Tn sch ting Anh: GJ club#T. 9#895.63#VH#361462#^a40000^b1000b#VN16.01738#361462#C000L#Vi?t#Dch Nht Bn#V n hc thiu nhi#Truyn## 00745000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430010012000490020023000610070035000840220004001190220016001230050 02200139004001900161008001800180009001100198010000500209011002500214021010000239 02000170033902000160035602000100037202000150038201300070039701600030040400500120 0407#361463#VN16.01739#^a13500^b2000b#Vi?t#173#N114T#Nguyn Hnh#500 cu chuyn o c#Nguyn Hnh, Trn Th Thanh Nguyn#T.5#Tnh yu thng#Trn Th Thanh N guyn#Ti bn ln th 11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a95tr. : tranh v^b1 9cm#Tp hp 8 cu chuyn k v Ging Sinh v tnh yu thng nhm gio dc o c cho thanh thiu nin#Gio dc o c#Tnh yu thng#Truyn k#Sch thiu nh i#361463#XH#Nguyn Hnh## 00718000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430010012000490020023000610070035000840220004001190220009001230050 02200132004001900154008001800173009001100191010000500202011002500207021007900232 02000170031102000170032802000100034501300070035501600030036200500120036502000150 0377#361464#VN16.01740#^a13500^b2000b#Vi?t#173#N114T#Nguyn Hnh#500 cu chuyn o c#Nguyn Hnh, Trn Th Thanh Nguyn#T.3#Gia nh#Trn Th Thanh Nguyn#T i bn ln th 21#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a95tr. : tranh v^b19cm#Tp hp nhng cu chuyn k nhm gio dc tr em v tnh cm, quan h gia nh#Gio dc o c#Quan h gia nh#Truyn k#361464#XH#Nguyn Hnh#Sch thiu nhi## 00731000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200130 00391810006000520010012000580020023000700070035000930220004001280220014001320050 02200146004001900168008001800187009001100205010000500216011002500221021008100246 02000170032702000140034402000100035802000150036801600030038301300070038600500120 0393#361465#VN16.01741#^a13500^b2000b#Vi?t#174.93711023#N114T#Nguyn Hnh#500 c u chuyn o c#Nguyn Hnh, Trn Th Thanh Nguyn#T.4#Tnh thy tr#Trn Th Thanh Nguyn#Ti bn ln th 19#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a95tr. : tran h v^b19cm#Gm 11 cu chuyn k v tnh thy tr nhm gio dc o c cho thanh thiu nin#Gio dc o c#Tnh thy tr#Truyn k#Sch thiu nhi#XH#361465#Ng uyn Hnh## 00669000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020040000520070023000920040019001150080018001340090011001520100 00500163011002500168021008700193020001700280020001000297013000700307016000300314 019000500317005001300322020001500335020001000350020000700360#361466#VN16.01742#^ a12000^b2000b#Vi?t#179.9#NH556C#Nhng cu chuyn v sing nng kin tr#V Ngc Chu bin dch#Ti bn ln th 14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a84tr. : t ranh v^b19cm#Tp hp nhng cu chuyn nhm gio dc tnh cch cho tr em v s sing nng, kin tr#Gio dc o c#Nhn cch#361466#XH#Dch#V Ngc Chu#Sch thiu nhi#Truyn k#Tr em## 00714000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810007000450020035000520070021000870040019001080080018001270090011001450100 00500156011002500161021013900186020001700325020000700342020000700349013000700356 016000300363019000500366005001100371020001500382020001500397#VN16.01743#361467#^ a12000^b2000b#Vi?t#179.9#NH556C#Nhng cu chuyn v lng quyt tm#Lng Hng b in dch#Ti bn ln th 16#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a71tr. : tranh v ^b19cm#Gii thiu nhng cu chuyn nhm gio dc cc em nh v lng quyt tm, k in tr khng mt mi t c c m ca mnh trong cuc sng#Gio dc o c#Tr em#Truyn#361467#XH#Dch#Lng Hng#Lng quyt tm#Sch thiu nhi## 00680000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020047000520070023000990050013001220040019001350080018001540090 01100172010000500183011002500188021009100213020001700304020000700321020001000328 020001000338013000700348016000300355019000500358020001500363#361468#VN16.01744#^ a12000^b2000b#Vi?t#179.9#NH556C#Nhng cu chuyn v tnh khim tn nhng nhn# V Ngc Chu bin dch#V Ngc Chu#Ti bn ln th 11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a84tr. : tranh v^b19cm#Tp hp nhng cu chuyn nhm gio dc tnh c ch cho tr em v s khim tn v nhng nhn#Gio dc o c#Tr em#Nhn cch#T ruyn k#361468#XH#Dch#Sch thiu nhi## 00702000000000265000450000100150000000200240001500300880003900700250012700400180 01520080018001700090011001880100005001990110015002040820007002190160003002260130 00700229014001600236026001100252026000700263181000600270019000500276020001900281 020001200300021012400312#Nguyn Duy Cn#Ci cui ca thnh nhn#Sc mnh n cha trong ting cui c th xo tan nhng gi tr sai lm ca mi thi i#Thu Gian g Nguyn Duy Cn#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a330tr.^b1 9cm#808.87#VH#361469#^a67000^b1500b#VN16.01745#361469#C103C#Vi?t#Vn hc tro p hng#Truyn cui#Bin kho v vn chng u mc (hm hnh, d dm, hi hc) v g ii thiu mt s cu chuyn, bi vn, kho cu v ti ny## 00785000000000277000450000100150000000200290001500700250004400400180006900800180 00870090011001050100005001160110025001210120030001460820004001760160003001800130 00700183014001600190026001100206026001100217026000700228181000600235019000500241 020001900246020002200265021022000287#Nguyn Duy Cn#Tinh hoa o hc ng phng #Thu Giang Nguyn Duy Cn#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a 118tr. : hnh v^b19cm#T sch Trit hc phng ng#181#XH#361470#^a28000^b150 0b#VN16.01746#VN16.01747#361470#T312H#Vi?t#T tng trit hc#Trit hc phung ng#Bn v cc h thng trit hc Dch hc, Lo hc, Pht hc... v nu nhng gi tr tinh hoa ct li ca cc h thng trit hc, o hc phng ng thi k h ong kim cng nhng giai on lch s ca trit hc ng phng## 00824000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010015000630020013000780030109000910070025002000040 01800225008001800243009001100261010000500272011001500277021018000292020001100472 020000900483020001200492020000800504013000700512016000300519#VN16.01748#361471#V N16.01749#^a36000^b2000b#Vi?t#153.42#419S#Nguyn Duy Cn#c sng sut#Phng p hp t rn luyn cho mnh mt khi c sng sut c th t lp v nh ot l y cuc sng ca mnh#Thu Giang Nguyn Duy Cn#Ti bn ln th 7#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2016#^a179tr.^b19cm#Trnh by phng php rn luyn cc k nng nh quan st, tp trung tinh thn, tng tng, t chc t tng v nh lu gip co n ngi c mt khi c sng sut, tinh thn minh mn#Tm l hc#Quan st#Tng t ng#Tr nh#361471#XH## 00435000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810006000590010014000650020017000790030004000960070014001000080 00500114009001100119010000500130011001500135020001700150013000700167016000300174 020000400177#VN16.01750#VN16.01751#361472#^a60000^b300b#Vi?t#895.92214#K600S#B i Ngc Dip#K s Washington#Th#Bi Ngc Dip#^aH.#^aLao ng#2016#^a271tr.^b19 cm#Vn hc hin i#361472#VH#Th## 00683000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820006000421810006000480010010000540020043000640070020001070050009001270080 00500136009001900141010000500160011001500165021020700180020001100387013000700398 016000300405020000900408#VN16.01752#VN16.01753#361473#^b2500b#Vi?t#613.2#D312D#T rng c#Dinh dng th thao, sc kho v cuc sng#Trng c, Hi Bnh#Hi Bnh #^aH.#^aTh dc Th thao#2016#^a159tr.^b19cm#Tm hiu v mu cht ca sc khe v hng dn ch n ung, dinh dng khoa hc kt hp vi tp luyn th thao c nhng iu chnh kp thi cho ph hp vi c th, mang li sc kho cho ch nh bn thn#Dinh dng#361473#KT#Sc khe## 00682000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810007000540010013000610020072000740070013001460080005001590090 01900164010000500183011001500188020001700203020001700220020001500237020000800252 013000700260016000300267021013400270#361474#VN16.01754#VN16.01755#^b2500b#Vi?t#3 53.7809597#QU105L#V Trng Li#Qun l nh nc i vi cc t chc x hi v d ch v th dc th thao#V Trng Li#^aH.#^aTh dc Th thao#2015#^a180tr.^b19cm# Qun l nh nc#Th dc th thao#T chc x hi#Dch v#361474#XH#Nu mt s v n qun l nh nc i vi t chc x hi, t chc x hi - ngh nghip, t c hc cung ng dch v v th dc th thao## 00817000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510020037000570080005000940090021000990100005001200110 02600125015003200151021035300183020001900536020001000555013000700565016000300572 #VN16.01757#VN16.01756#361475#^b1000b#Vi?t#363.1207#B108#Bo m an ton giao t hng nng thn#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a264tr. : minh ha^b19cm#TTS ghi : B Giao thng Vn ti#Hng dn cc cng vic nhm bo m an ton giao thng nng thn nh: thit k, thi cng ng, bo tr, sa cha nh cng trnh; qun l, vn hnh, khai thc cu ng v nu mt s hnh vi vi phm php lut v an ton giao thng thng xy ra, cc yu t nh hng n tai nn giao thng cng nh cng tc tuyn truyn an ton giao thng nng thn#An ton giao thng#Nng thn#361475#XH## 00605000000000229000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820006000421810006000480020039000540080005000930090021000980100005001190110 02600124021019600150020000800346020001100354013000700365016000300372#VN16.01758# VN16.01759#361476#^b1000b#Vi?t#306.4#V115H#Vn ho giao thng - Nhn t cuc sn g#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a184tr. : minh ho^b19cm#Trnh by khi qut v vn ho giao thng, tai nn n tc giao thng, cc gii php xy dng vn ho giao thng, mt s quy nh an ton giao thng v s cu ban u khi xy ra tai nn giao thng#Vn ho#Giao thng#361476#XH## 00890000000000349000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560020008000630070057000710050019001280050013001470040 01800160008001800178009001100196010000500207011002500212012001900237021021100256 02000090046702000100047602000080048602000070049402000070050101300070050801600030 0515020001500518001000700533#VN16.01760#361477#VN16.01761#^a28000^b3000b#Vi?t#1 79.9#TH100T#Tha th#H Yn b.s. ; Minh ho: V Th Hoi Phng, Xun Vit#V Th Hoi Phng# Xun Vit#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016 #^a86tr. : tranh v^b19cm#Gieo mm tnh cch#Tp hp nhng cu chuyn nh cao gi tr tt p ca con ngi, gip cc em hnh thnh thi quen tt, bit yu t hng v tha th cho nhng ngi xung quanh, t dn hon thin nhn cch p trong cuc sng#Gio dc#Tnh cch#Tha th#Tr em#Truyn#361477#XH#Sch thiu nh i#H Yn## 00790000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560020007000620070036000690050012001050040018001170080 01800135009001100153010000500164011002500169012001900194021016700213020000900380 02000100038902000070039902000070040602000070041301300070042001600030042700100070 0430020001500437#VN16.01762#VN16.01763#361478#^a28000^b3000b#Vi?t#179.9#557M# c m#H Yn b.s. ; Minh ha: Hoi Phng#Hoi Phng#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a78tr. : tranh v^b19cm#Gieo mm tnh cch#Gii thiu nhiu cu chuyn nh nhm cao gi tr tt p ca con ngi, gip cc em gi vng nim m c t hon thin tnh cch p ca mnh trong cuc sng#Gi o dc#Tnh cch#Tr em#c m#Truyn#361478#XH#H Yn#Sch thiu nhi## 00830000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560020008000620070036000700050012001060040018001180080 01800136009001100154010000500165011002500170012001900195021020500214020000900419 02000100042802000070043802000080044502000070045301300070046001600030046700100070 0470020001500477#VN16.01764#VN16.01765#361479#^a28000^b3000b#Vi?t#179.9#L302S#L ch s#H Yn b.s. ; Minh ha: Hoi Phng#Hoi Phng#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a82tr. : tranh v^b19cm#Gieo mm tnh cch#Gii thi u nhiu cu chuyn nh nhm cao gi tr tt p ca con ngi, gip cho cc e m bit cch gi thi lch s vi nhng ngi xung quanh, t hon thin tn h cch p ca mnh trong cuc sng#Gio dc#Tnh cch#Tr em#Lch s#Truyn#361 479#XH#H Yn#Sch thiu nhi## 00736000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010008000620020023000700070019000930040014001120080 00500126009003800131010000500169011001500174021023600189020000700425020000700432 020000900439013000700448016000300455#361480#VN16.01766#VN16.01767#^a30000^b3000 b#Vi?t#641.8#M458T#Vn Anh#155 mn n ngon d lm#Vn Anh s.t., b.s.#Ti bn ln 1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a307tr.^b15cm#Gii thiu nh ng mo vt trong nu n v phng php la chn thc phm, bo qun, ch bin 10 0 mn n ngon hng ngy, mn canh, cc mn n lin quan ngy l tt, cc mn n t tht gia cm, t thu sn, mn nm, mn xi ch, bnh, ko#Nu n#Mn n#Ch bin#361480#KT## 00447000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810006000590010016000650020017000810070016000980080018001140090 02200132010000500154011001500159020001700174020000400191013000700195016000300202 #VN16.01768#VN16.01769#361481#^a20000^b500b#Vi?t#895.92214#L566B#on Thanh i n#Lu bt cn xanh#on Thanh in#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp.H Ch Minh#2016# ^a122tr.^b15cm#Vn hc hin i#Th#361481#XH## 00490000000000265000450000100130000000200230001300500090003600500090004500500090 00540070032000630080005000950090010001000100005001100110021001150820007001360160 00300143013000700146014001600153026000700169181000600176019000500182019000800187 020001700195020001200212#London, Jack#Ting gi ca hoang d#Lm Hoi#V Quang#B o Hng#Jack London ; Dch: Lm Hoi...#^aH.#^aVn hc#2015#^a199tr. : nh^b16cm #813.52#VH#361482#^a32000^b1000b#361482#T306G#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Ti u thuyt## 00465000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610020026000670070017000930080005001100090011001150100 00500126011002600131020001700157013000700174016000300181001001200184020000800196 020000700204#VN16.01770#VN16.01771#361483#^a25000^b1000b#Vi?t#398.809597#C100D# Ca dao - Tc ng Vit Nam#L Thu Hng s.t.#^aH.#^aLao ng#2015#^a175tr. : tranh v^b16cm#Vn hc dn gian#361483#XH#L Thu Hng#Tc ng#Ca dao## 00660000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810006000540010017000600020032000770070022001090080005001310090 03400136010000500170011003000175021014900205020001000354020001000364020001000374 013000700384016000300391#VN16.01772#VN16.01773#361484#^a39000^b2000b#Vi?t#080#H 109B#Nguyn Mnh Hng#Happy Book - Hnh phc mi ngy#Nguyn Mnh Hng b.s.#^aH. #^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a105tr. : hnh v, nh^b15cm#Gii thiu 93 cu trch dn th v nht v cuc sng, c th c, chim nghim, nh th c tm mnh v thc s cm nhn c hnh phc mi ngy#Hnh phc#Cuc sng#D anh ngn#361484#XH## 00962000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010025000620020033000870030094001200070052002140080 00500266009003100271010000500302011003100307021029100338020001300629013000700642 016000300649020002000652005001200672#VN16.01774#VN16.01775#361485#^a54000^b5000 b#Vi?t#302.2#B105#Nguyn Thu Khnh Chng#Bn t duy trong thuyt trnh#Cn g c t duy ti u gip vic thuyt trnh nhanh hn, tt hn v em li hiu qu khng ng#B.s.: Nguyn Thu Khnh Chng (ch.b.), Alpha Books#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a147tr. : hnh v, bng^b15cm#Hng dn cch thc vn d ng bn t duy nng cao hiu qu trong thuyt trnh, c th qua bn bc: Xc nh mc ch v phn tch i tng, chun b ni dung, phn tch mi trn g thuyt trnh, ln kch bn thuyt trnh v nhng li khuyn hu ch gip cho v ic thuyt trnh hiu qu#Thuyt trnh#361485#XH#B quyt thnh cng#Alpha Books ## 00458000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810006000590010016000650020017000810030004000980070016001020080 00500118009001100123010000500134011003400139020001700173020000400190013000700194 016000300201#VN16.01776#VN16.01777#361486#^a66000^b500b#Vi?t#895.92214#G553P#Tr n Quang Ngn#Gi pha cn ma#Th#Trn Quang Ngn#^aH.#^aLao ng#2016#^a171tr. , 1tr. nh : nh^b15x16cm#Vn hc hin i#Th#361486#VH## 00415000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810008000480010015000560020009000710030004000800070015000840080006000990090 01700105010000500122011001500127020001700142020000400159013000700163016000300170 #361487#VN16.01778#^a60000^b200b#Vi?t#895.92214#GI-103C#Trn K Thuyn#Gii cm #Th#Trn K Thuyn#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a217tr.^b19cm#Vn hc hin i# Th#361487#VH## 00418000000000241000450002600070000002600110000701900050001808200100002318100080 00330010015000410020012000560030004000680070015000720080006000870090017000930100 00500110011001500115020001700130020000400147016000300151014001500154013000700169 #361488#VN16.01779#Vi?t#895.92214#GI-103C#Trn K Thuyn#Gii cm II#Th#Trn K Thuyn#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a199tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#^a600 00^b200b#361488## 00652000000000313000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200120 00381810007000500020021000570070055000780050007001330050010001400060012001500050 01700162008000600179009001700185010000500202011002100207015004400228020001700272 013000700289016000300296005001600299005001000315005000900325020000400334#VN16.01 780#361489#^a85000^b100b#Vi?t#895.9221008#QU250H#Qu hng v ni nh#Anh B, N guyn B, Chnh Bng... ; B.s.: Minh Chu...#Anh B#Nguyn B#Chnh Bng#Nguy n Minh Chu#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2015#^a138tr. : nh^b19cm#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam - L Thu#Vn hc hin i#361489#VH#inh Vit Cng#Minh Chu#Ki m Thi#Th## 00610000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460010015000530020016000680070025000840040018001090080018001270090 01100145010000500156011001500161021015000176020001100326020000900337013000700346 016000300353#361490#VN16.01781#^a65000^b1500b#Vi?t#152.41#TH504Y#Nguyn Duy Cn #Thut yu ng#Thu Giang Nguyn Duy Cn#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2016#^a325tr.^b19cm#Tm hiu v tm l ph n i chiu vi tm l n ng, v hn nhn v nhng tiu chun khi la chn cng nh ngh thut sng chung em li hnh phc#Tm l hc#Tnh yu#361490#XH## 00868000000000313000450000100120000000200120001200300350002400500130005900700310 00720040018001030080018001210090011001390100005001500110026001550150032001810820 00600213016000300219013000700222014001600229026001100245026000700256026001100263 181000600274019000500280019000900285020001800294020000800312021023400320#Bracey, Ron#Nng cao IQ#101 cch trau di nng lc tr tu#Phm Thu Ho#Ron Bracey ; Ph m Thu Ho dch#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a140tr. : m inh ho^b19cm#Tn sch ting Anh: IQ power up#153.9#XH#361491#^a40000^b1000b#VN 16.01783#361491#VN16.01782#N122C#Vi?t#Dch Anh#Ch s thng minh#Tr tu#Hng d n cch thc hiu r v IQ v cc nhn t cu thnh IQ. a ra cc phng ph p gip bn trau di v nng cao nhng kh nng tim n ca b no, t c th vn dng kin thc v s hiu bit ca mnh mt cch hiu qu nht## 00835000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480010015000540020011000690030098000800070025001780040018002030080 01800221009001100239010000500250011001500255012001800270021023600288013000700524 016000300531020000700534020001600541#VN16.01784#361492#^a50000^b2000b#Vi?t#371. 3943#T452T#Nguyn Duy Cn#Ti t hc#Phng php t hc, t o luyn cho mnh m t nn tng vn ho vng chc c v b su ln b rng#Thu Giang Nguyn Duy Cn# Ti bn ln th 7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a262tr.^b19cm#T sch Thu G iang#Gii thiu v cc phng php t hc tp, rn luyn nn tng tinh thn cho con ngi, b sung nhng phng php t duy, phng php hc tp cha c truy n t t gia nh, t nh trng qua nhng ghi chp cm nhn su sc ca tc gi #361492#XH#T hc#K nng hc tp## 00719000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430010012000490020023000610070035000840220009001190220004001280050 02200132004001900154008001800173009001100191010000500202011002500207021008000232 02000170031202000170032902000100034602000150035601300070037101600030037800500120 0381#VN16.01785#361493#^a13500^b2000b#Vi?t#173#N114T#Nguyn Hnh#500 cu chuyn o c#Nguyn Hnh, Trn Th Thanh Nguyn#Tnh cha#T.2#Trn Th Thanh Nguyn#T i bn ln th 28#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a95tr. : tranh v^b19cm#Gm 10 cu chuyn k v tnh cha con nhm gio dc o c cho thanh thiu nin#Gi o dc o c#Quan h gia nh#Truyn k#Sch thiu nhi#361493#XH#Nguyn Hnh## 00585000000000289000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200120 00381810006000500020018000560070044000740050014001180050009001320050016001410050 01200157005001600169008000600185009001700191010000500208011002000213015003100233 020001700264020000400281013000700285016000300292#VN16.01786#361494#^a40000^b150 b#Vi?t#895.9221008#D431S#Dng sng k nim#Nguyn Phng, Phan Anh, Nguyn Phi H ng...#Nguyn Phng#Phan Anh#Nguyn Phi Hng#Tho Nguyn#Nguyn Th Hng#^aHu# ^aNxb. Thun Ho#2015#^a95tr. : nh^b19cm#TTS ghi: Cu lc b Th Lu#Vn hc hin i#Th#361494#VH## 00438000000000241000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200120 00381810006000500010007000560020016000630070026000790050018001050080006001230090 01700129010000500146011001400151020001700165020000400182013000700186016000300193 #VN16.01787#361495#^a60000^b300b#Vi?t#895.9221008#M501N#Ng An#Ma nh quay v# Ng An, Nguyn Thin Nghi#Nguyn Thin Nghi#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a87tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Th#361495#VH## 00408000000000241000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200100 00381810006000480010009000540020016000630030004000790070009000830080006000920090 01700098010000500115011001500120020001700135020000400152013000700156016000300163 #VN16.01788#361496#^a70000^b500b#Vi?t#895.92214#253H#c Tin#m huyn thoi# Th#c Tin#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a154tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#361 496#VH## 00435000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010010000680020010000780030010000880070010000980080 00500108009001100113010000500124011001500129020001700144020001000161013000700171 016000300178#VN16.01789#361497#VN16.01790#^a67000^b1000b#Vi?t#895.9228403#K600S #Hu Trung#K s i#Truyn k#Hu Trung#^aH.#^aLao ng#2015#^a267tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn k#361497#VH## 00809000000000313000450000100160000000200160001600300290003200500130006100700350 00740040018001090080018001270090011001450100005001560110026001610150085001870820 00400272016000300276013000700279014001600286026001100302026001100313026000700324 181000700331019000500338019000900343020000900352020000700361021012700368#Jeffrey , Andrew#Ph thu s hc#101 mo tnh ton thng minh#Phm Thu Ho#Andrew Jeffre y ; Phm Thu Ho dch#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a134t r. : minh ho^b19cm#Tn sch bng ting Anh: Be a wizard with numbers : 101 ways to count yourself smart#510#TN#361498#^a35000^b1000b#VN16.01792#VN16.01791#361 498#PH500T#Vi?t#Dch Anh#Ton hc#S hc#Gii thiu mt s th thut, cu , b i tp c thit k kim tra v nng cao kh nng cng nh tnh yu i vi t on hc## 00437000000000241000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200110 00381810006000490010017000550020020000720030008000920070017001000080006001170090 01700123010000500140011001500145020001700160020000800177013000700185016000300192 #VN16.01793#361499#^a70000^b200b#Vi?t#895.922808#T550M#Hong Bnh Trng#T my cu ng dao#Tp vn#Hong Bnh Trng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a148tr.^b19cm #Vn hc hin i#Tp vn#361499#VH## 00398000000000229000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200120 00301810006000420010011000480020015000590070011000740080006000850090017000910100 00500108011002100113013000700134020001700141020000700158016000300165#VN16.01794# 361500#^b200b#Vi?t#895.9228403#D125A#Trn Quang#Du n k nim#Trn Quang#^aHu# ^aNxb. Thun Ho#2015#^a111tr. : nh^b19cm#361500#Vn hc hin i#Hi k#VH## 00460000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810008000600010012000680020031000800070012001110080014001230090 02200137010000500159011001500164020001700179020001200196013000700208016000300215 #361501#VN16.01795#VN16.01796#^a40000^b1000b#Vi?t#895.92234#GI-435B#Cao Th o #Git bun nh vn cn vng...#Cao Th o#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn# 2016#^a111tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#361501#VH## 00637000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540010009000610020027000700070020000970040008001170080 00500125009003200130010000500162011001500167021018100182020001000363013000700373 016000300380#VN16.01798#361502#VN16.01797#^a45000^b2000b#Vi?t#080#NH556C#Minh A nh#Nhng cu danh ngn bt h#Minh Anh tuyn chn#Ti bn#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Panda#2016#^a251tr.^b19cm#Tuyn chn nhng cu danh ngn ni ting th gii theo cc ti khc nhau v t nhin v v p; l sng i; con ngi v x hi; lun l v cuc sng; tnh bn v tui tr...#Danh ngn#361502#VH## 00850000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820014000501810006000640020064000700030040001340070027001740050010002010080 00500211009001100216010000500227011001500232021026600247020001000513020002100523 020001800544016000300562013000700565#VN16.01800#VN16.01799#361503#^a65000^b2000 b#Vi?t#345.597002632#B450L#B lut T tng hnh s nc Cng ho x hi ch ngh a Vit Nam#C hiu lc thi hnh t ngy 01/07/2016#Minh Ngc s.t., gii thiu#Mi nh Ngc#^aH.#^aLao ng#2016#^a418tr.^b19cm#Trnh by ton vn B lut T tng h nh s vi nhng qui nh chung v qui nh c th v: Phm vi iu chnh, nhim v, hiu lc ca B lut T tng hnh s; nhng nguyn tc c bn; c quan c t hm quyn tin hnh t tng, ngi c thm quyn tin hnh t tng...#Php lut# Lut t tng hnh s#Vn bn php lut#XH#361503## 00784000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820014000501810006000640020056000700030040001260070027001660050010001930080 00500203009001100208010000500219011001500224021021300239020001000452020001600462 020001800478013000700496016000300503#VN16.01802#VN16.01801#361504#^a70000^b2000 b#Vi?t#345.597002632#B450L#B lut Hnh s nc Cng ho x hi ch ngha Vit N am#C hiu lc thi hnh t ngy 01/07/2016#Minh Ngc s.t., gii thiu#Minh Ngc# ^aH.#^aLao ng#2016#^a467tr.^b19cm#Gii thiu ni dung B lut Hnh s bao gm: iu khon c bn, hiu lc ca B lut Hnh s, ti phm, trng hp loi tr trch nhim hnh s, thi hiu truy cu trch nhim hnh s, min trch nhim h nh s...#Php lut#B lut hnh s#Vn bn php lut#361504#XH## 00436000000000253000450000100050000000200240000500300080002900700050003700800050 00420090011000470100005000580110015000630820012000780160003000900130007000930140 01600100026001100116026001100127026000700138181000700145019000500152020001700157 020000800174#Ploy#Nhng nm thng yu lm#Tn vn#Ploy#^aH.#^aLao ng#2016#^a16 4tr.^b19cm#895.9228408#VH#361505#^a68000^b7000b#VN16.01804#VN16.01803#361505#NH 556N#Vi?t#Vn hc hin i#Tn vn## 00944000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820014000431810006000570020082000630070071001450050016002160050014002320050 01600246005001600262008000500278009001100283010000500294011001500299021020100314 020001000515020002200525020001300547013000700560016000300567015006000570#VN16.01 805#VN16.01806#361506#^b20000b#Vi?t#347.597002638#T103L#Ti liu hi - p v lu t khiu ni, lut t co vi cng on v ngi lao ng#B.s.: Nguyn Vn Onh, u nh Chu, Hong ng Khoa, inh Mai Phng#Nguyn Vn Onh#u nh Chu#H ong ng Khoa#inh Mai Phng#^aH.#^aLao ng#2015#^a136tr.^b19cm#Gii thiu ph n hi - p v php lut khiu ni, t co; mt s tnh hung v gii p; quy nh quy trnh x l n khiu ni, n t co, n kin ngh, phn nh v cc m u biu v khiu ni t co#Php lut#Lut khiu ni t co#Sch hi p#361506# XH#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. U ban Kim tra## 00799000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580020055000640030040001190070027001590050010001860080 00500196009001100201010000500212011001500217021023600232020001000468020001500478 020001800493013000700511016000300518#VN16.01808#VN16.01807#361507#^a50000^b2000 b#Vi?t#349.597#B450L#B lut dn s nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam#C h iu lc thi hnh t ngy 01/01/2017#Minh Ngc s.t., gii thiu#Minh Ngc#^aH.#^a Lao ng#2016#^a327tr.^b19cm#Trnh by ton vn B lut dn s vi nhng qui n h chung; xc lp, thc hin v bo v quyn dn s; c nhn; php nhn; nh nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam, c quan nh nc trung ng, a phng trong quan h dn s...#Php lut#B lut dn s#Vn bn php lut#361507#XH## 00850000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640020063000700030040001330070027001730050010002000080 00500210009001100215010000500226011001500231021026500246020001000511020002300521 020001800544013000700562016000300569#VN16.01809#361508#VN16.01810#^a60000^b2000 b#Vi?t#347.597002632#B450L#B lut T tng dn s nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam#C hiu lc thi hnh t ngy 01/07/2016#Minh Ngc s.t., gii thiu#Min h Ngc#^aH.#^aLao ng#2016#^a394tr.^b19cm#Gii thiu nhng quy nh chung v nh im v v hiu lc ca B lut T tng dn s, nhng nguyn tc c bn, thm quy n ca to n, c quan tin hnh t tng, ngi tin hnh t tng v vic thay i ngi tin hnh t tng, thnh phn gii quyt v vic dn s...#Php lut#B lut t tng dn s#Vn bn php lut#361508#XH## 00824000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650020024000710030040000950070027001350050010001620080 00500172009001100177010000500188011001500193021027600208020001000484020002400494 020001800518013000700536016000300543#361509#VN16.01812#VN16.01811#^a45000^b2000 b#Vi?t#342.5970602632#L504T#Lut T tng hnh chnh#C hiu lc thi hnh t ngy 01/07/2016#Minh Ngc s.t., gii thiu#Minh Ngc#^aH.#^aLao ng#2016#^a283tr.^b 19cm#Gii thiu Lut T tng hnh chnh vi nhng qui nh chung v nhng qui nh c th v thm quyn ca to n; c quan tin hnh t tng, ngi tin hnh t tng v vic thay i ngi tin hnh t tng; ngi tham gia t tng, quyn v ngha v ca ngi tham gia t tng...#Php lut#Lut t tng hnh chnh#Vn b n php lut#361509#XH## 00915000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660020058000720030040001300070027001700050010001970080 00500207009001100212010000500223011001500228021027400243020001000517020000900527 020001800536020001000554020000900564020001800573013000700591016000300598#VN16.01 813#361510#VN16.01814#^a25000^b2000b#Vi?t#342.59705202632#L504H#Lut hot ng gim st ca Quc hi v Hi ng nhn dn#C hiu lc thi hnh t ngy 01/07/20 16#Minh Ngc s.t., gii thiu#Minh Ngc#^aH.#^aLao ng#2016#^a130tr.^b19cm#Gii thiu Lut hot ng gim st ca Quc hi v Hi ng nhn dn bao gm nhng q ui nh chung v nhng qui nh c th v ni dung hot ng gim st ti cao c a Quc hi, U ban Thng v Quc hi, Hi ng nhn dn, bo m hot ng gim st cng iu khon thi hnh#Php lut#Quc hi#Hi ng nhn dn#Hot ng#Gi m st#Vn bn php lut#361510#XH## 00772000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640020014000700030040000840070027001240050010001510080 00500161009001100166010000500177011002100182021023900203020001000442020001400452 020001800466013000700484016000300491#361511#VN16.01816#VN16.01815#^a20000^b2000 b#Vi?t#343.597002632#L504T#Lut thng k#C hiu lc thi hnh t ngy 01/07/2016 #Minh Ngc s.t., gii thiu#Minh Ngc#^aH.#^aLao ng#2016#^a75tr. : bng^b19cm# Gii thiu Lut thng k bao gm nhng qui nh chung v nhng qui nh c th v h thng thng tin thng k nh nc; thu thp thng tin thng k nh nc; ph n tch v d bo thng k, cng b v ph bin thng tin thng k nh nc...#P hp lut#Lut thng k#Vn bn php lut#361511#XH## 01083000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820017000501810006000670020096000730070027001690050010001960080005002060090 01100211010000500222011001500227020001000242020001800252016000300270021049000273 020001600763020001900779013000700798#VN16.01818#VN16.01817#361512#^a30000^b2000 b#Vi?t#343.597096402632#L504G#Lut giao thng ng thu ni a c sa i, b sung nm 2014 v vn bn hng dn thi hnh#Minh Ngc s.t., gii thiu#Minh Ng c#^aH.#^aLao ng#2015#^a183tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php lut#XH#Gii thiu ni dung Lut giao thng ng thu ni a sa i b sung nm 2014 vi nh ng quy nh chung, quy nh v quy hoch, xy dng v bo v kt cu h tng gia o thng ng thu ni a; phng tin thu ni a; thuyn vin v ngi li p hng tin; quy tc giao thng v tn hiu ca phng tin; hot ng ca cng, bn thu ni a, cng v, hoa tiu, vn ti ng thu ni a; cc quy nh v qun l nh nc v giao thng ng thu ni a cng cc iu khon thi hnh# Lut giao thng#ng thu ni a#361512## 00855000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820016000501810006000660020065000720070027001370080005001640090011001690100 00500180011001500185020001000200020001800210016000300228021031500231020002600546 013000700572005001000579#VN16.01820#VN16.01819#361513#^a35000^b2000b#Vi?t#346.5 9701602632#L504H#Lut hn nhn v gia nh nm 2014 v vn bn hng dn thi hn h#Minh Ngc s.t., gii thiu#^aH.#^aLao ng#2015#^a182tr.^b19cm#Php lut#Vn b n php lut#XH#Gii thiu Lut hn nhn v gia nh nm 2014 v cc vn bn h ng dn thi hnh. Ni dung bao gm kt hn, quan h gia v v chng, chm dt h n nhn, quan h gia cha m v con, quan h gia cc thnh vin khc ca gia n h, cp dng, quan h hn nhn v gia nh c yu t nc ngoi v cc iu kho n thi hnh#Lut hn nhn v gia nh#361513#Minh Ngc## 00854000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640020054000700030027001240080005001510090011001560100 00500167011001500172020001000187020001800197016000300215005001000218021031900228 020001200547020001000559013000700569#VN16.01821#361514#VN16.01822#^a45000^b2000 b#Vi?t#347.597002632#L504T#Lut thi hnh n dn s v vn bn hng dn thi hnh #Minh Ngc s.t., gii thiu#^aH.#^aLao ng#2015#^a271tr.^b19cm#Php lut#Vn b n php lut#XH#Minh Ngc#Gii thiu ton vn Lut thi hnh n dn s vi nhng q ui nh chung v qui nh c th v h thng t chc thi hnh n dn s v chp hnh vin; th tc thi hnh n dn s; bin php m bo v cng ch thi hnh n; thi hnh n trong mt s trng hp c th; khiu ni, t co v khng ngh v thi hnh n dn s...#Thi hnh n#n dn s#361514## 00799000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610020050000670080005001170090021001220100005001430110 01400148020001000162020001800172016000300190021034700193013000700540020001000547 #VN16.01824#VN16.01823#361515#^a14000^b3025b#Vi?t#342.597023#H305P#Hin php n c Cng ho x hi ch ngha Vit Nam#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a91tr.^b18 cm#Php lut#Vn bn php lut#XH#Gii thiu ni dung Hin php nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam vi cc qui nh v ch chnh tr, kinh t, vn ho, gio dc, khoa hc, cng ngh, bo v t quc, quyn v ngha v c bn ca cng dn, quc hi, ch tch nc, chnh ph, hi ng nhn dn, u ban nhn dn, to n, vin kim st nhn dn, quc k, quc hiu, quc ca...#361515#Hin php## 00585000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010015000650020021000800070015001010040018001160080 01800134009003500152010000500187011001400192021008600206020000900292020000800301 013000700309016000300316#VN16.01826#VN16.01825#361516#^a3000^b20000b#Vi?t#294.3 444#T120H#Thch Thanh T#Tm hnh t bi h x#Thch Thanh T#Ti bn ln th 2#^ aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a46tr.^b19cm#Lun gii gio l ca o Pht thng qua hnh nh B Tt Quan Th m v B Tt Di Lc#o Pht#Gio l#361516#XH## 00798000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820013000421810006000550020040000610070048001010050015001490050015001640080 01800179009003500197010000500232011002500237020000800262016000300270001001600273 021018600289020001500475020001100490013000700501#VN16.01828#VN16.01827#361517#^b 1000b#Vi?t#338.70959775#A104H#Amata - 20 nm pht trin cng Vit Nam#Vikrom Kro madit, Surin Pitsuwan, Phm Bnh Minh#Surin Pitsuwan#Phm Bnh Minh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a93tr. : minh ho^b18cm#Lch s#X H#Vikrom Kromadit#Gii thiu v lch s xy dng v pht trin khu cng nghip c a Tp on Amata; kinh nghim qun l v nhng ng gp tch cc gip Amata tr thnh Khu Cng nghip hng u Vit Nam#Tp on Amata#Pht trin#361517## 00828000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620020023000690030139000920070049002310220004002800080 00500284009001900289010000500308011003100313020001700344020000400361005001900365 00500120038400500130039600500140040900500140042301600030043701500550044001300070 0495#361518#VN16.01830#VN16.01829#^a60000^b1000b#Vi?t#895.9221008#TH460#Th ng lut Cn Th#Th tuyn 10 nm cho mng ngy k nim thnh lp Hi th ng lut Vit Nam v ngy thnh lp Chi hi th ng lut Cn Th 2005 - 2015#Nguy n Hng Chuyn, ng Vn u, Phan Tn Duy...#T.8#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a 157tr. : nh chn dung^b19cm#Vn hc hin i#Th#Nguyn Hng Chuyn#ng Vn u #Phan Tn Duy#Trn Anh Dng#Phan Hin c#VH#TTS ghi: Hi th ng lut Vit N am. Chi hi Cn Th#361518## 00517000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590020017000650030004000820070014000860080018001000090 03500118010000500153011001400158020001700172020000400189016000300193001001400196 015003400210013000700244#361519#VN16.01831#VN16.01832#^a60000^b500b#Vi?t#895.92 214#T124C#Tt c s qua i#Th#Vng Chi Lan#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a71tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#Vng Chi Lan#Tn t ht tc gi: Vng Thin Nga#361519## 00507000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600020019000660030032000850070011001170080018001280090 03500146010000500181011002500186020001700211020000400228016000300232001001100235 013000700246#361520#VN16.01833#VN16.01834#^a55000^b1000b#Vi?t#895.92214#T452L#T i l mt k khc#Th giao li k & th tng qu#Nht Chiu#^aTp. H Ch Minh#^ aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a95tr. : tranh v^b19cm#Vn hc hin i #Th#VH#Nht Chiu#361520## 00514000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590020015000660030004000810070015000850080018001000090 03500118010000500153011001400158020001700172020000400189016000300193001001500196 015003000211013000700241#361521#VN16.01835#VN16.01836#^a24000^b500b#Vi?t#895.92 214#TH550K#Th khng trao#Th#Trn Hoi Linh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a72tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#Trn Hoi Linh#Tn tht tc gi: L Vn in#361521## 00523000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590020019000650030010000840070014000940080018001080090 07200126010000500198011001500203020001700218020001000235016000300245001001400248 013000700262#361522#VN16.01837#VN16.01838#^a45000^b500b#Vi?t#895.92214#B254C#B n cng gia rng#Trng ca#Khu Ngc By#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp . H Ch Minh ; Hi Vn hc Ngh thut tnh C Mau#2016#^a107tr.^b19cm#Vn hc h in i#Trng ca#VH#Khu Ngc By#361522## 00753000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810006000580010010000640020029000740070056001030050012001590050 01400171008001800185009003500203010000500238011002500243021012200268020000800390 020000900398020000800407020000900415013000700424016000300431019000500434#VN16.01 839#VN16.01840#361523#^a7000^b1000b#Vi?t#294.3444#115C#Qung Ho#n chay, st sinh v qu bo#Nguyn tc: Qung Ho, L Bnh Nam ; Thch Tm Anh dch#L Bnh Nam#Thch Tm Anh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a78 tr. : tranh v^b19cm#L gii li ch ca vic n chay, tc hi ca vic st sinh v cn nguyn ca qu bo di gc ca ngi theo o Pht#n chay#St sinh# Qu bo#o Pht#361523#XH#Dch## 00520000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010009000680020026000770030004001030070009001070080 01800116009003500134010000500169011002000174015002900194020001700223020000400240 013000700244016000300251#361524#VN16.01842#VN16.01841#^a20000^b1000b#Vi?t#895.9 22134#TR431N#Chn My#Trong nng chiu mong i#Th#Chn My#^aTp. H Ch Minh#^ aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a71tr. : nh^b19cm#Tn tht tc gi: L Vn Sm#Vn hc hin i#Th#361524#VH## 00964000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010015000670020034000820070046001160220004001620220 03500166005001500201008001800216009003500234010000500269011002100274015005000295 02101940034502000190053902000100055801600030056801300070057100500150057802000450 0593#361525#VN16.01843#VN16.01844#^a90000^b300b#Vi?t#355.3442092#T550T#Nguyn N ho Qu#T truyn ca mt cn b tnh bo#K: Nguyn Nho Qu ; Ghi chp: Trn Dan h Toi#T.2#Nhng phi v ip bo trn t Lo#Trn Danh Toi#^aTp. H Ch Minh#^ aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a198tr. : nh^b19cm#Bit danh ca tc gi : Nguyn Xun Mnh, Mi Nho#Ti hin li cuc i hot ng tnh bo ca nh t nh bo Nguyn Nho Qu (tc Nguyn Xun Mnh) trong nhng ngy hot ng tnh b o ca mnh trn t Lo qua ghi chp ca nh vn Trn Danh Toi#Hot ng tnh b o#T truyn#XH#361525#Nguyn Nho Qu#Nguyn Nho Qu, 1925 - , ip vin, Vit N am## 00470000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810007000520010010000590020020000690030013000890070010001020080 01800112009003500130010000500165011001500170020001700185020000400202016000300206 013000700209#361526#VN16.01845#VN16.01846#^b500b#Vi?t#895.922134#TR103T#L B c#Tri tim ngi lnh#Th rng Sc#L B c#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a107tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#361526## 01163000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020017000650030087000820070045001690050014002140050 01500228008001800243009003500261010000500296011001500301021044300316020000900759 02000090076801600030077700500110078000500180079100500120080902000090082101300070 0830#361527#VN16.01847#VN16.01848#^a42000^b1000b#Vi?t#294.3443#552P#c Pht c a ti#Tuyn tp nhng tm t tnh cm, th hin lng tn knh c Pht v Gio php ca Ngi#Cao Huy Thun, Nguyn Duy Tu, Nguyn Cn...#Cao Huy Thun#Nguyn Duy Tu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a300tr.^b19cm #Gm 49 bi vit c ng trn tp ch Vn ho Pht gio cha ng ni dung v: Lng tn knh c Pht v gio php ca Ngi, c din t theo quan im, t nh cm, t duy ca tng tc gi; c th l nim tin Pht su m c chuyn t i qua vic nim Pht, cu nguyn, l bi, chim ngng cc thnh tch, t vin, th hin tnh thng, lng t bi, lng knh ngng ch B-tt... v qua nhng k nim, nhng kha cnh sinh hot i thng#o Pht#Nim tin#XH#Nguyn Cn#Tr ng Cng Giang#Hnh Phng#Bi vit#361527## 00602000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010009000650020024000740070009000980080018001070090 03500125010000500160011001500165021013900180020000900319020001000328016000300338 013000700341#VN16.01849#VN16.01850#361528#^a15000^b1000b#Vi?t#294.3443#N304P#Tu Uyn#Nim Pht thot sinh t#Tu Uyn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a186tr.^b19cm#Lun bn v sc mnh ca nim Pht, gip hnh g i to c nhiu iu k diu l chuyn phm tm thnh Pht tm, c bc vo ci tnh #o Pht#Nim Pht#XH#361528## 00678000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600020030000660070021000960050016001170080018001330090 03500151010000500186011002600191021016100217020000900378020000700387016000300394 020000800397013000700405#VN16.01852#361529#VN16.01851#^a10000^b1000b#Vi?t#294.3 0922#T309S#Tiu s 13 v T Tnh tng#Thch Thin Tm dch#Thch Thin Tm#^a Tp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a143tr. : tranh v^b19c m#Gii thiu tiu s ca 13 v t Tnh tng trong Pht php nh: Hu Vin i s, Thin o i s, Tha Vin i s, Thiu Khang i s, Tnh Thng i s. ..#o Pht#Nh s#XH#Tiu s#361529## 00945000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810006000620010015000680020034000830070046001170220032001630220 00400195005001500199008001800214009003500232010000500267011002100272015005000293 02102120034302000190055502000100057402000100058401600030059401300070059700500150 0604#361530#VN16.01853#VN16.01854#^a80000^b300b#Vi?t#355.34420922#T550T#Nguyn Nho Qu#T truyn ca mt cn b tnh bo#K: Nguyn Nho Qu ; Ghi chp: Trn Da nh Toi#Vi nhng con ngi huyn thoi#T.3#Trn Danh Toi#^aTp. H Ch Minh#^aV n ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a189tr. : nh^b19cm#Bit danh ca tc gi: Nguyn Xun Mnh, Mi Nho#Ti hin li cuc i hot ng tnh bo ca nh tn h bo Nguyn Nho Qu (tc Nguyn Xun Mnh) v nhng ng i ca ng trong hai cuc khng chin chng Php v chng M qua ghi chp ca nh vn Trn Danh Toi# Hot ng tnh bo#ip vin#T truyn#XH#361530#Nguyn Nho Qu## 00640000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020062000650080018001270090035001450100005001800110 02000185021011500205020001600320013000700336016000300343015003800346020001400384 #361531#VN16.01855#VN16.01856#^a20000^b5000b#Vi?t#959.7043#S460L#S lc v Khu di tch lch s Cn o v nhng truyn thuyt#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a71tr. : nh^b19cm#Cung cp thng tin c bn v khu D i tch lch s Cn o v nhng s tch, truyn thuyt v cc a danh Cn o #Di tch lch s#361531#XH#TTS ghi: Ban Qun l di tch Cn o#Truyn thuyt## 00991000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010015000680020034000830070046001170220004001630220 05400167005001500221008001800236009003500254010000500289011001500294015005000309 02101860035902000190054502000090056402000100057301300070058301600030059000500150 0593020004500608#361532#VN16.01857#VN16.01858#^a110000^b300b#Vi?t#355.3442092#T 550T#Nguyn Nho Qu#T truyn ca mt cn b tnh bo#K: Nguyn Nho Qu ; Ghi c hp: Trn Danh Toi#T.1#Nhm la cch mng qu hng ri vo ngnh tnh bo#Tr n Danh Toi#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a286tr.^ b19cm#Bit danh ca tc gi: Nguyn Xun Mnh, Mi Nho#Ti hin li cuc i ho t ng tnh bo ca nh tnh bo Nguyn Nho Qu (tc Nguyn Xun Mnh) trong ha i cuc khng chin chng Php v chng M qua ghi chp ca nh vn Trn Danh To i#Hot ng tnh bo#Vit Nam#T truyn#361532#XH#Nguyn Nho Qu#Nguyn Nho Qu, ip vin, 1925 - , Vit Nam## 00473000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010017000650020007000820030004000890070017000930080 01800110009003500128010000500163011002000168020001700188020000400205013000700209 016000300216#361533#VN16.01860#VN16.01859#^a30000^b500b#Vi?t#895.92214#D100Q#Hu nh Trung Hiu#D qu#Th#Hunh Trung Hiu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a73tr. : nh^b19cm#Vn hc hin i#Th#361533#VH## 00552000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020018000540030013000720070041000850080018001260090011001440100 00500155011002600160012001700186020001800203020001300221016000300234005000900237 005001200246005000900258013000700267#361534#VN16.01861#^a11000^b2000b#Vi?t#895. 9223#M430Q#Mn qu cho Yu Yu#Truyn tranh#K: Kim Hng ; V: Ngc Bernus, Shu Li ly#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Yu Yu v cc bn# Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Kim Hng#Ngc Bernus#Shu Lily#361534## 00549000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020019000540030013000730070032000860050012001180050010001300080 01800140009001100158010000500169011002600174012004200200020001800242020001300260 016000300273013000700276#VN16.01862#361535#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#D250C#D con c thng#Truyn tranh#K: Qunh Giang ; V: Thin Nh#Qunh Giang#Thin Nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#B tp k chuy n. Mi tun mt cu chuyn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361535## 00547000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020018000550030013000730070031000860050012001170050009001290080 01800138009001100156010000500167011002600172012004200198020001800240020001300258 013000700271016000300278#VN16.01863#361536#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#CH500T# Ch th nht nht#Truyn tranh#K: Qunh Giang ; V: Ngc Duy#Qunh Giang#Ngc D uy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a15tr. : tranh mu^b19cm#B tp k chuyn. Mi tun mt cu chuyn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#361536#VH## 00553000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020019000540030013000730070041000860080018001270090011001450100 00500156011002600161012001700187020001800204020001300222016000300235005000900238 005001200247005000900259013000700268#361537#VN16.01864#^a11000^b2000b#Vi?t#895. 9223#Y000N#Yu Yu nui c vng#Truyn tranh#K: Kim Hng ; V: Ngc Bernus, Shu L ily#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Yu Yu v cc bn #Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Kim Hng#Ngc Bernus#Shu Lily#361537## 00551000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020020000550030013000750070032000880050012001200050010001320080 01800142009001100160010000500171011002600176012004200202020001800244020001300262 016000300275013000700278#361538#VN16.01865#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#CH519N# Chut nht li hc#Truyn tranh#K: Qunh Giang ; V: Thin Nh#Qunh Giang#Thi n Nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#B tp k chu yn. Mi tun mt cu chuyn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361538## 00584000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520070034000670050007001010050010001080040018001180080 01800136009001100154010000500165011002600170012003000196020001800226020001300244 020001400257020001300271016000300284013000700287#VN16.01866#361539#^a11000^b200 0b#Vi?t#372.21#L464C#Ln con hu n#Truyn: H Yn ; Tranh: Cm Nhung#H Yn#Cm Nhung#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b 19cm#Gio dc k nng sng cho tr#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio# Truyn tranh#XH#361539## 00586000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020016000520070034000680050007001020050011001090040018001200080 01800138009001100156010000500167011002600172012003000198020001800228020001300246 020001400259020001300273016000300286013000700289#361540#VN16.01867#^a11000^b200 0b#Vi?t#372.21#C430S#Con so hay ni#Truyn: H Yn ; Tranh: Cm Nhung#H Yn#Tr c Duyn#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu ^b19cm#Gio dc k nng sng cho tr#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gi o#Truyn tranh#XH#361540## 00595000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020023000530070035000760050007001110050011001180040018001290080 01800147009001100165010000500176011002600181012003000207020001800237020001300255 020001400268020001300282013000700295016000300302#361541#VN16.01868#^a11000^b200 0b#Vi?t#372.21#CH500N#Ch ngi tuyt vui v#Truyn: H Yn ; Tranh: Trc Duyn# H Yn#Trc Duyn#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Gio dc k nng sng cho tr#Gio dc mu gio#K nng sng#Sc h mu gio#Truyn tranh#361541#XH## 00551000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020014000540030013000680070048000810080018001290090011001470100 00500158011002600163012002400189020001800213020001300231016000300244005002200247 005000900269013000700278#VN16.01869#361542#^a22000^b2000b#Vi?t#895.9223#B200#B i ct tc#Truyn tranh#Li: Nguyn Tn Thanh Trc ; Minh ho: Minh c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Gip b lm ch cm xc#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Nguyn Tn Thanh Trc#Minh c#361542## 00550000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020013000540030013000670070048000800080018001280090011001460100 00500157011002600162012002400188020001800212020001300230016000300243005002200246 005000900268013000700277#VN16.01870#361543#^a22000^b2000b#Vi?t#895.9223#C512T#C n tp ng#Truyn tranh#Li: Nguyn Tn Thanh Trc ; Minh ho: Minh c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Gip b lm ch cm xc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Nguyn Tn Thanh Trc#Minh c#361543## 00554000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020016000550030013000710070048000840080018001320090011001500100 00500161011002600166012002400192020001800216020001300234016000300247005002200250 005000900272013000700281#361544#VN16.01871#^a22000^b2000b#Vi?t#895.9223#KH400B# Kho bu bt ng#Truyn tranh#Li: Nguyn Tn Thanh Trc ; Minh ho: Minh c#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Gip b lm ch cm xc #Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Nguyn Tn Thanh Trc#Minh c#361544## 00556000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020023000540030013000770070041000900080018001310090011001490100 00500160011002600165012001600191020001800207020001300225016000300238005000900241 005001200250005000900262013000700271#VN16.01872#361545#^a11000^b2000b#Vi?t#895. 9223#309K#iu k l sau cn ma#Truyn tranh#K: Kim Hng ; V: Ngc Bernus, S hu Lily#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#YuYu v cc bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Kim Hng#Ngc Bernus#Shu Lily#361545## 00460000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020016000540030013000700040019000830080018001020090011001200100 00500131011002600136012001500162020001800177020001300195016000300208013000700211 #VN16.01873#361546#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505T#BuBu trung thc#Truyn tr anh#Ti bn ln th 17#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19 cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361546## 00470000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020026000540030013000800040019000930080018001120090011001300100 00500141011002600146012001500172020001800187020001300205016000300218013000700221 #361547#VN16.01874#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505T#BuBu tm thy qu banh #Truyn tranh#Ti bn ln th 13#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a15tr. : tra nh mu^b19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361547## 00460000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020016000540030013000700040019000830080018001020090011001200100 00500131011002600136012001500162020001800177020001300195016000300208013000700211 #VN16.01875#361548#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505L#BuBu lm ho s#Truyn tr anh#Ti bn ln th 16#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19 cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361548## 00459000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020016000540030013000700040018000830080018001010090011001190100 00500130011002600135012001500161020001800176020001300194016000300207013000700210 #361549#VN16.01876#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505#BuBu n trng#Truyn tr anh#Ti bn ln th 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19c m#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361549## 00461000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020018000540030013000720040018000850080018001030090011001210100 00500132011002600137012001500163020001800178020001300196016000300209013000700212 #VN16.01877#361550#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505C#BuBu chi vi la#Truyn tranh#Ti bn ln th 9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a15tr. : tranh mu^b1 9cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361550## 00464000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020020000540030013000740040019000870080018001060090011001240100 00500135011002600140012001500166020001800181020001300199016000300212013000700215 #VN16.01878#361551#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505K#BuBu khng cn thn#Truy n tranh#Ti bn ln th 16#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu ^b19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361551## 00456000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020012000540030013000660040019000790080018000980090011001160100 00500127011002600132012001500158020001800173020001300191016000300204013000700207 #VN16.01879#361552#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505#BuBu i lc#Truyn tranh# Ti bn ln th 16#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361552## 00413000000000205000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350020036000420080018000780090023000960100005001190110025001240120027001490200 00700176020001400183013000700197016000300204#361553#^a15000^b5000b#Vi?t#372.21# TR106P#Trang phc cho nhng nng cng cha#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2015#^a24tr. : tranh v^b24cm#Sch hoa hng. Hc l gii#T mu#Sch mu gi o#361553#GK## 00430000000000217000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020014000410030028000550080018000830090023001010100005001240110025001290120 02700154020000700181020001400188016000300202013000700205#361554#^a15000^b5000b# Vi?t#372.21#557M#c m ca b#Sch t mu dnh cho tr em#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a24tr. : tranh v^b24cm#Sch hoa hng. Hc l gii#T mu#Sch mu gio#GK#361554## 00458000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020014000540030013000680040019000810080018001000090011001180100 00500129011002600134012001500160020001800175020001300193016000300206013000700209 #VN16.01880#361555#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505G#BuBu gin hn#Truyn tran h#Ti bn ln th 15#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a15tr. : tranh mu^b19cm #B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361555## 00463000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020019000540030013000730040019000860080018001050090011001230100 00500134011002600139012001500165020001800180020001300198016000300211013000700214 #VN16.01881#361556#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505T#BuBu tp trng cy#Truyn tranh#Ti bn ln th 15#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a15tr. : tranh mu^ b19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361556## 00459000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020015000540030013000690040019000820080018001010090011001190100 00500130011002600135012001500161020001800176020001300194016000300207013000700210 #VN16.01882#361557#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505T#BuBu thng em#Truyn tra nh#Ti bn ln th 18#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a15tr. : tranh mu^b19c m#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361557## 00466000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020022000540030013000760040019000890080018001080090011001260100 00500137011002600142012001500168020001800183020001300201016000300214013000700217 #VN16.01883#361558#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505T#BuBu thch khng long#Tru yn tranh#Ti bn ln th 15#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a15tr. : tranh m u^b19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361558## 00457000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020013000540030013000670040019000800080018000990090011001170100 00500128011002600133012001500159020001800174020001300192016000300205013000700208 #VN16.01884#361559#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505H#BuBu hc n#Truyn tranh #Ti bn ln th 15#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a15tr. : tranh mu^b19cm# B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361559## 00457000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020013000540030013000670040019000800080018000990090011001170100 00500128011002600133012001500159020001800174020001300192016000300205013000700208 #VN16.01885#361560#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505G#BuBu gip m#Truyn tranh #Ti bn ln th 18#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a15tr. : tranh mu^b19cm# B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361560## 00461000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020017000540030013000710040019000840080018001030090011001210100 00500132011002600137012001500163020001800178020001300196016000300209013000700212 #361561#VN16.01886#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505#BuBu i nh rng#Truyn t ranh#Ti bn ln th 16#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a15tr. : tranh mu^b1 9cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361561## 00456000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020012000540030013000660040019000790080018000980090011001160100 00500127011002600132012001500158020001800173020001300191016000300204013000700207 #VN16.01887#361562#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505B#BuBu b cm#Truyn tranh# Ti bn ln th 15#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a15tr. : tranh mu^b19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361562## 00462000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020018000540030013000720040019000850080018001040090011001220100 00500133011002600138012001500164020001800179020001300197016000300210013000700213 #361563#VN16.01890#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505T#BuBu tp lm bnh#Truyn tranh#Ti bn ln th 17#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a15tr. : tranh mu^b 19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361563## 00463000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020019000540030013000730040019000860080018001050090011001230100 00500134011002600139012001500165020001800180020001300198016000300211013000700214 #361564#VN16.01891#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505#BuBu i tu trng#Truyn tranh#Ti bn ln th 15#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a14tr. : tranh mu^ b19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361564## 00461000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020017000540030013000710040019000840080018001030090011001210100 00500132011002600137012001500163020001800178020001300196016000300209013000700212 #VN16.01892#361565#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505#BuBu i ngh mt#Truyn t ranh#Ti bn ln th 16#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a15tr. : tranh mu^b1 9cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361565## 00460000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020016000540030013000700040019000830080018001020090011001200100 00500131011002600136012001500162020001800177020001300195016000300208013000700211 #VN16.01893#361566#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505K#BuBu khng t#Truyn tr anh#Ti bn ln th 14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a15tr. : tranh mu^b19 cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361566## 00463000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020019000540030013000730040019000860080018001050090011001230100 00500134011002600139012001500165020001800180020001300198016000300211013000700214 #VN16.01894#361567#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505C#BuBu chi trn tm#Truyn tranh#Ti bn ln th 14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a15tr. : tranh mu^ b19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361567## 00458000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020014000540030013000680040019000810080018001000090011001180100 00500129011002600134012001500160020001800175020001300193013000700206016000300213 #VN16.01895#361568#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505V#BuBu v tranh#Truyn tran h#Ti bn ln th 10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a14tr. : tranh mu^b19cm #B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#361568#VH## 00458000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020014000540030013000680040019000810080018001000090011001180100 00500129011002600134012001500160020001800175020001300193013000700206016000300213 #361569#VN16.01896#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505H#BuBu ham chi#Truyn tran h#Ti bn ln th 10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm #B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#361569#VH## 00458000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020014000540030013000680040019000810080018001000090011001180100 00500129011002600134012001500160020001800175020001300193016000300206013000700209 #361570#VN16.01897#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505T#BuBu tia chp#Truyn tran h#Ti bn ln th 10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm #B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361570## 00458000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020014000540030013000680040019000810080018001000090011001180100 00500129011002600134012001500160020001800175020001300193016000300206013000700209 #361571#VN16.01898#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505N#BuBu ngn np#Truyn tran h#Ti bn ln th 12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm #B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361571## 00456000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020012000540030013000660040019000790080018000980090011001160100 00500127011002600132012001500158020001800173020001300191016000300204013000700207 #361572#VN16.01899#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505N#BuBu nm m#Truyn tranh# Ti bn ln th 10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361572## 00464000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020021000540030013000750040018000880080018001060090011001240100 00500135011002600140012001500166020001800181020001300199016000300212013000700215 #VN16.01900#361573#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505#BuBu i m bo him#Truy n tranh#Ti bn ln th 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu ^b19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361573## 00526000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020018000550030013000730070036000860050010001220050009001320040 01800141008001800159009001100177010000500188011002600193020001800219020001300237 016000300250013000700253#VN16.01901#361574#^a11000^b2000b#Vi?t#895.9223#CH519H# Chut Hin bay cao#Truyn tranh#Truyn: Thanh Tm ; Tranh: Ngc Duy#Thanh Tm#Ng c Duy#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b1 9cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361574## 00535000000000265000450000200270000000300130002700500100004000500090005000700360 00590040018000950080018001130090011001310100005001420110026001470820009001730160 00300182013000700185014001600192026001100208026000700219181000700226019000500233 020001800238020001300256#Chut Hin v qu sinh nht#Truyn tranh#Thanh Tm#Ngc Duy#Li: Thanh Tm ; Minh ho: Ngc Duy#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#895.9223#VH#361575#^a11000^b2000b#VN16.01 902#361575#CH519H#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00538000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020030000550030013000850070036000980050010001340050009001440040 01800153008001800171009001100189010000500200011002600205020001800231020001300249 013000700262016000300269#VN16.01903#361576#^a11000^b2000b#Vi?t#895.9223#CH519H# Chut Hin khng s ung thuc#Truyn tranh#Truyn: Thanh Tm ; Tranh: Ngc Duy#T hanh Tm#Ngc Duy#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a15tr. : tranh mu^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#361576#VH## 00527000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020019000550030013000740070036000870050010001230050009001330040 01800142008001800160009001100178010000500189011002600194020001800220020001300238 013000700251016000300258#VN16.01904#361577#^a11000^b2000b#Vi?t#895.9223#CH519H# Chut Hin gip bn#Truyn tranh#Truyn: Thanh Tm ; Tranh: Ngc Duy#Thanh Tm#Ng c Duy#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b 19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#361577#VH## 00532000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070036000920050010001280050009001380040 01800147008001800165009001100183010000500194011002600199020001800225020001300243 013000700256016000300263#VN16.01905#361578#^a11000^b2000b#Vi?t#895.9223#CH519H# Chut Hin ht t dm#Truyn tranh#Truyn: Thanh Tm ; Tranh: Ngc Duy#Thanh T m#Ngc Duy#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#361578#VH## 00525000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020017000550030013000720070036000850050010001210050009001310040 01800140008001800158009001100176010000500187011002600192020001800218020001300236 013000700249016000300256#VN16.01906#361579#^a11000^b2000b#Vi?t#895.9223#CH519H# Chut Hin i cu#Truyn tranh#Li: Thanh Tm ; Minh ho: Ngc Duy#Thanh Tm#Ngc Duy#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19 cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#361579#VH## 00587000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520070034000700050007001040050010001110040018001210080 01800139009001100157010000500168011002600173012003000199020001800229020001300247 020001400260020001300274016000300287013000700290#VN16.01907#361580#^a11000^b200 0b#Vi?t#372.21#D250C#D con thng minh#Li: H Yn ; Minh ho: Cm Nhung#H Yn# Cm Nhung#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh m u^b19cm#Gio dc k nng sng cho tr#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gi o#Truyn tranh#GK#361580## 00543000000000265000450002600070000002600110000701200420001801400160006001900050 00760820009000811810006000900020013000960030013001090070032001220050012001540050 01000166008001800176009001100194010000500205011002600210020001800236020001300254 016000300267013000700270#361581#VN16.01908#B tp k chuyn. Mi tun mt cu ch uyn#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#G100T#G T i hc#Truyn tranh#K: Qunh Gia ng ; V: Thin Nh#Qunh Giang#Thin Nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16t r. : tranh mu^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361581## 00547000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020016000550030013000710070032000840050012001160050010001280080 01800138009001100156010000500167011002600172020001800198020001300216013000700229 016000300236012004200239#VN16.01909#361582#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#QU100T# Qu to ca ai?#Truyn tranh#K: Qunh Giang ; V: Thin Nh#Qunh Giang#Thin N h#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh#361582#VH#B tp k chuyn. Mi tun mt cu chuyn## 00614000000000289000450000200270000000500160002700500100004300700430005300400180 00960080018001140090011001320100005001430110026001480120030001740820007002040160 00300211013000700214014001600221026001100237026000700248181000600255019000500261 020001800266020001300284020001400297020001300311#Bng hoa o nh kiu cng#Phn g Th Tng#Cm Nhung#Li: Phng Th Tng ; Minh ho: Cm Nhung#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Gio dc k nng sng cho tr#372.21#GK#361583#^a11000^b2000b#VN16.01910#361583#B455H#Vi?t#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio#Truyn tranh## 00615000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020017000530070048000700050015001180050016001330040018001490080 01800167009001100185010000500196011002600201012003000227020001800257020001300275 020001400288016000300302013000700305020001300312#VN16.01911#361584#^a11000^b200 0b#Vi?t#372.21#CH300T#Ch ti con Vng#Li: Nguyn Th Nga ; Minh ho: Nguyn V n Hng#Nguyn Th Nga#Nguyn Vn Hng#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Gio dc k nng sng cho tr#Gio dc mu g io#K nng sng#Sch mu gio#GK#361584#Truyn tranh## 00607000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020020000520070043000720050015001150050011001300040018001410080 01800159009001100177010000500188011002600193012003000219020001800249020001300267 020001400280020001300294016000300307013000700310#VN16.01912#361585#^a11000^b200 0b#Vi?t#372.21#B103H#Bi hc ca mo con#Li: Nguyn Th Nga ; Minh ho: Khnh H ng#Nguyn Th Nga#Khnh Hng#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 6#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Gio dc k nng sng cho tr#Gio dc mu gio#K n ng sng#Sch mu gio#Truyn tranh#GK#361585## 00606000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020021000520070042000730050015001150050010001300040018001400080 01800158009001100176010000500187011002600192012003000218020001800248020001300266 020001400279020001300293013000700306016000300313#VN16.01913#361586#^a11000^b200 0b#Vi?t#372.21#H450C#H con bit nhn li#Li: Nguyn Th Nga ; Minh ho: Cm Nh ung#Nguyn Th Nga#Cm Nhung#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016 #^a16tr. : tranh mu^b19cm#Gio dc k nng sng cho tr#Gio dc mu gio#K n ng sng#Sch mu gio#Truyn tranh#361586#GK## 00548000000000265000450002600110000002600070001101200420001801400160006001900050 00760820009000811810006000900020020000960030013001160070031001290050012001600050 00900172008001800181009001100199010000500210011002600215020001800241020001300259 016000300272013000700275#VN16.01914#361587#B tp k chuyn. Mi tun mt cu ch uyn#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#G125C#Gu con b au rng#Truyn tranh#K: Qu nh Giang ; V: Ngc Duy#Qunh Giang#Ngc Duy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016# ^a16tr. : tranh mu^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361587## 00589000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520070035000700050007001050050011001120040018001230080 01800141009001100159010000500170011002600175012003000201020001800231020001300249 020001400262020001300276016000300289013000700292#VN16.01915#361588#^a11000^b200 0b#Vi?t#372.21#V314C#Vt con s i hc#Li: H Yn ; Minh ho: Trc Duyn#H Yn #Trc Duyn#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Gio dc k nng sng cho tr#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio#Truyn tranh#GK#361588## 00509000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020026000550070036000810050010001170050009001270040018001360080 01800154009001100172010000500183011002600188020001800214020001300232016000300245 013000700248#VN16.01916#361589#^a11000^b2000b#Vi?t#895.9223#CH519H#Chut Hin v chic chung#Truyn: Thanh Tm ; Tranh: Ngc Duy#Thanh Tm#Ngc Duy#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361589## 00504000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020021000550070036000760050010001120050009001220040018001310080 01800149009001100167010000500178011002600183020001800209020001300227016000300240 013000700243#VN16.01917#361590#^a11000^b2000b#Vi?t#895.9223#CH519H#Chut Hin c bn mi#Truyn: Thanh Tm ; Tranh: Ngc Duy#Thanh Tm#Ngc Duy#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Vn hc thiu nhi# Truyn tranh#VH#361590## 00508000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020025000550070036000800050010001160050009001260040018001350080 01800153009001100171010000500182011002600187020001800213020001300231016000300244 013000700247#VN16.01918#361591#^a11000^b2000b#Vi?t#895.9223#CH519H#Chut Hin ch y rt nhanh#Truyn: Thanh Tm ; Tranh: Ngc Duy#Thanh Tm#Ngc Duy#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361591## 00560000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020027000540030013000810070041000940080018001350090011001530100 00500164011002600169012001600195020001800211020001300229016000300242005000900245 005001200254005000900266013000700275#361592#VN16.01919#^a11000^b2000b#Vi?t#895. 9223#L466H#Lp hc ca c gio Ho Mi#Truyn tranh#K: Kim Hng ; V: Ngc Bernu s, Shu Lily#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#YuYu v cc bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Kim Hng#Ngc Bernus#Shu Lily#361592## 00555000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020022000540030013000760070041000890080018001300090011001480100 00500159011002600164012001600190020001800206020001300224016000300237005000900240 005001200249005000900261013000700270#VN16.01920#361593#^a11000^b2000b#Vi?t#895. 9223#T510H#Ti ht ging thn k#Truyn tranh#K: Kim Hng ; V: Ngc Bernus, Sh u Lily#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#YuYu v cc b n#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Kim Hng#Ngc Bernus#Shu Lily#361593## 00552000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020018000550030013000730070041000860080018001270090011001450100 00500156011002600161012001600187020001800203020001300221016000300234005000900237 005001200246005000900258013000700267#VN16.01921#361594#^a11000^b2000b#Vi?t#895. 9223#NG452N#Ngi nh ca YuYu#Truyn tranh#K: Kim Hng ; V: Ngc Bernus, Shu L ily#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#YuYu v cc bn# Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Kim Hng#Ngc Bernus#Shu Lily#361594## 00624000000000289000450000200230000000300210002300500100004400700150005400800180 00690090035000870100005001220110026001270120022001530150044001750820004002190160 00300223013000700226014001600233026000700249026001100256181000800267019000500275 019000900280020001800289020001300307020001400320#Ging sinh nng tri#Dnh cho 7 - 12 tui#Trng An#Trng An dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Cu chuyn Ging sinh#Tn sch ting A nh: A Christmas on the farm#823#VH#361595#^a15000^b2000b#361595#VN16.01922#GI-1 06S#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Sch song ng## 00621000000000289000450000200250000000300210002500500100004600700150005600800180 00710090035000890100005001240110026001290120022001550150040001770820004002170160 00300221013000700224014001600231026001100247026000700258181000700265019000500272 019000900277020001800286020001300304020001400317#Nhng mn qu ging sinh#Dnh c ho 7 - 12 tui#Trng An#Trng An dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Cu chuyn ging sinh#Tn sch ting Anh: The christmas gifts#823#VH#361596#^a15000^b2000b#VN16.01923#361596#NH556M #Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Sch song ng## 00629000000000289000450000200270000000300210002700500100004800700150005800800180 00730090035000910100005001260110026001310120022001570150046001790820004002250160 00300229013000700232014001600239026000700255026001100262181000700273019000500280 019000900285020001800294020001300312020001400325#Chuyn tu ngy Ging sinh#Dnh cho 7 - 12 tui#Trng An#Trng An dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh T p. H Ch Minh#2015#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Cu chuyn Ging sinh#Tn sch ti ng Anh: A train ride on Christmas#823#VH#361597#^a15000^b2000b#361597#VN16.0192 4#CH527T#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Sch song ng## 00620000000000289000450000200240000000300210002400500100004500700150005500800180 00700090035000880100005001230110026001280120022001540150040001760820004002160160 00300220013000700223014001600230026000700246026001100253181000700264019000500271 019000900276020001800285020001300303020001400316#Php mu m Ging sinh#Dnh ch o 7 - 12 tui#Trng An#Trng An dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Cu chuyn Ging sinh#Tn sch ting Anh: The Christmas magic#823#VH#361598#^a15000^b2000b#361598#VN16.01925#PH206M# Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Sch song ng## 00620000000000289000450000200240000000300210002400500100004500700150005500800180 00700090035000880100005001230110026001280120022001540150041001760820004002170160 00300221013000700224014001600231026000700247026001100254181000600265019000500271 019000900276020001800285020001300303020001400316#Cy cu ngy ging sinh#Dnh ch o 7 - 12 tui#Trng An#Trng An dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Cu chuyn Ging sinh#Tn sch ting Anh: The Christmas bridge#823#VH#361599#^a15000^b2000b#361599#VN16.01926#C126C# Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Sch song ng## 00513000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020025000550030013000800220016000930220004001090040018001130080 01800131009001100149010000500160011002600165012001500191020001800206020001300224 013000700237016000300244#361600#VN16.01927#^a28000^b2000b#Vi?t#895.9223#NH556C# Nhng cu chuyn v BuBu#Truyn tranh#BuBu n trng#T.4#Ti bn ln th 5#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a59tr. : tranh mu^b19cm#B hc l gio#Vn hc t hiu nhi#Truyn tranh#361600#VH## 00511000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020025000550030013000800220015000930220004001080040018001120080 01800130009001100148010000500159011002500164012001500189020001800204020001300222 016000300235013000700238#361601#VN16.01928#^a28000^b2000b#Vi?t#895.9223#NH556C# Nhng cu chuyn v BuBu#Truyn tranh#BuBu i xe p#T.5#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a59tr. : tranh v^b19cm#B hc l gio#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#VH#361601## 00509000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020025000550030013000800220013000930220004001060040018001100080 01800128009001100146010000500157011002500162012001500187020001800202020001300220 016000300233013000700236#VN16.01929#361602#^a28000^b2000b#Vi?t#895.9223#NH556C# Nhng cu chuyn v BuBu#Truyn tranh#BuBu tha th#T.6#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a60tr. : tranh v^b19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361602## 00705000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020016000530070060000690050011001290040014001400080005001540090 01000159010000500169011002500174012004800199020001800247020000900265020000400274 01600030027801300070028102000140028800500100030200500200031200500190033200500090 0351005000700360#361603#VN16.01930#^a20000^b1000b#Vi?t#372.21#CH500#Ch gia nh#Nguyn Bo, Thch Qu, Phan Th Thanh Nhn... ; Tr My b.s.#Nguyn Bo#Ti bn ln 1#^aH.#^aDn tr#2015#^a8tr. : tranh mu^b20cm#T sch: Bi th - Bi h t - Cu dnh cho b#Gio dc mu gio#Gia nh#Th#GK#361603#Sch mu gio#T hch Qu#Phan Th Thanh Nhn#on Th Lam Luyn#Phm Cc#Tr My## 00508000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020014000530070012000670050007000790040014000860080005001000090 01000105010000500115011002500120012004800145020001800193020000700211020001400218 016000300232013000700235#361604#VN16.01931#^a20000^b1000b#Vi?t#372.21#CH500#Ch cu #Tr My b.s.#Tr My#Ti bn ln 1#^aH.#^aDn tr#2015#^a8tr. : tranh mu^b20cm#T sch: Bi th - Bi ht - Cu dnh cho b#Gio dc mu gio#Cu #Sch mu gio#GK#361604## 00685000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020016000530070069000690050008001380040014001460080005001600090 01000165010000500175011002500180012004800205020001800253020000900271020000400280 01300070028401600030029102000140029400500170030800500170032500500100034200500070 0352#361605#VN16.01932#^a20000^b1000b#Vi?t#372.21#CH500#Ch bn thn#Phm H , L Th M Phng, Nguyn Lm Thng, Hong Thu ; Tr My b.s.#Phm H#Ti bn l n 1#^aH.#^aDn tr#2015#^a8tr. : tranh mu^b20cm#T sch: Bi th - Bi ht - C u dnh cho b#Gio dc mu gio#Bn thn#Th#361605#GK#Sch mu gio#L Th M Phng#Nguyn Lm Thng#Hong Thu#Tr My## 00701000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020016000530070077000690050015001460040014001610080005001750090 01000180010000500190011002500195012004800220020001800268020000900286020000400295 01600030029901300070030200500170030900500170032600500110034300500070035402000140 0361#361606#VN16.01933#^a20000^b1000b#Vi?t#372.21#CH500#Ch loi vt#Trn ng Khoa, Nguyn Lm Thng, Nguyn Vit Bnh, Nhc Thu ; Tr My b.s.#Trn ng Khoa#Ti bn ln 1#^aH.#^aDn tr#2015#^a8tr. : tranh mu^b20cm#T sch: Bi th - Bi ht - Cu dnh cho b#Gio dc mu gio#ng vt#Th#GK#361606#Nguyn Lm Thng#Nguyn Vit Bnh#Nhc Thu#Tr My#Sch mu gio## 00390000000000217000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020018000540030013000720080005000850090011000900100005001010110 02500106020001800131020001300149013000700162016000300169#361607#VN16.01934#^a248 00^b1500b#Vi?t#895.9223#V200C#Ve con v b nga#Truyn tranh#^aH.#^aLao ng#20 15#^a24tr. : tranh v^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#361607#VH## 00667000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810007000490010012000560020023000680030049000910070012001400040018001520080 00500170009003400175010000500209011002100214021010300235020001600338020001000354 020001500364013000700379016000300386#VN16.01935#361608#^a75000^b2000b#Vi?t#372. 13028#NH556C# Nht Nam#Nhng con ch bit ht#"Cng thc" hc tp ca cu b y u thch con ch# Nht Nam#Ti bn ln th 5#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Th i H#2015#^a319tr. : nh^b18cm#Chia s phng php c c nim vui trong h c tp, c bit trong vic hc ch v lm ch ngn ng#K nng hc tp#T truyn #Sch thiu nhi#361608#VH## 00488000000000229000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480010013000540020033000670070013001000080018001130090061001310100 00500192011002600197020001800223020000700241013000700248016000300255#VN16.01936# 361609#^a49000^b2000b#Vi?t#895.9223#C103T#Phng Huyn#Ci tai v cuc phiu l u k th#Phng Huyn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cn g ty Sch Phng Nam#2016#^a107tr. : tranh v^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn#361 609#VH## 00856000000000325000450000200420000000500070004200500100004900500110005900500110 00700050006000810070039000870040040001260080018001660090011001840100005001950110 03200200082001100232016000300243013000700246014001600253026001100269026001100280 02600070029118100060029801900050030402000080030902000100031702000150032702101880 0342#V Nguyn Gip - Nhng nm thng cuc i#Mai Ly#Kim Tuyn#Quang Khi#Vnh Thng#An Vy#B.s.: Mai Ly, Kim Tuyn, Quang Khi...#Ti bn ln th 1, c sa ch a, b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a117tr. : nh, bn ^b16x23cm#959 .704092#XH#361610#^a82000^b2000b#VN16.01937#VN16.01938#361610#V400N#Vi?t#Tiu s #S nghip#V Nguyn Gip#Tp hp 103 s kin tiu biu v cuc i v s nghi p i tng V Nguyn Gip, qua khc ho r nt chn dung ca v Tng t lnh vn v ton ti cng nh cuc sng i thng ca ng## 00725000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010013000680020031000810070048001120050011001600050 01400171008001800185009001100203010000500214011003100219021012700250020002300377 013000700400016000300407020001200410020001300422#361611#VN16.01939#VN16.01940#^a 53000^b1000b#Vi?t#324.2597075#B101H#H Minh Hng#Bc H vi cc k i hi ng #H Minh Hng (ch.b.), Trn Thun, Lu Vn Quyt#Trn Thun#Lu Vn Quyt#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a83tr. : nh, bn ^b16x23cm#Bao gm nhiu mu chu yn nh nhng, gn gi gip chng ta thy r nhng quyt nh sng sut ca Bc trong cc k i hi ng#ng Cng sn Vit Nam#361611#XH#H Ch Minh#i hi ng## 00905000000000313000450000100230000000200270002300500140005000500200006400700630 00840080005001470090032001520100005001840110029001890150046002180820009002640160 00300273013000700276014001700283026000700300026001100307026001100318181000600329 019000500335019000500340020001100345020001200356020002000368021020300388#Osterwa lder, Alexander#To lp m hnh kinh doanh#Pigneur, Yves#Lu Th Thanh Huyn#Ale xander Osterwalder, Yves Pigneur ; Lu Th Thanh Huyn dch#^aH.#^aLao ng ; C ng ty Sch Alpha#2015#^a288tr. : minh ho^b19x24cm#Tn sch ting Anh: Business model generation#658.4012#XH#361612#^a199000^b3000b#361612#VN16.01941#VN16.0194 2#T108L#Vi?t#Dch#Kinh doanh#M hnh ho#B quyt thnh cng#Vch ra cc hng d n c th to lp mt m hnh kinh doanh thng li nh: Khung m hnh, hnh m u, thit k, chin lc, quy trnh dnh cho nhng doanh nhn c khao kht thay i, khao kht vn ln## 00503000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480010016000540020028000700030018000980070016001160080018001320090 03500150010000500185011002500190020001800215020001800233013000700251016000300258 #361613#VN16.01943#^a26000^b3000b#Vi?t#895.9223#M205C#Nguyn Thi Hi#Mo con ln ln nh th!#Truyn ng thoi#Nguyn Thi Hi#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a65tr. : tranh v^b16cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ng thoi#361613#VH## 00743000000000337000450002600070000002600110000702600110001802000070002901400160 00360190005000520820006000571810006000630010007000690020007000760070036000830050 01200119004001800131008001800149009001100167010000500178011002500183021012000208 02000090032802000070033702000150034401600030035901200190036202000070038102000100 0388013000700398#361614#VN16.01944#VN16.01945#Truyn#^a28000^b3000b#Vi?t#179.9# T550T#H Yn#T tin#H Yn b.s. ; Minh ho: Hoi Phng#Hoi Phng#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a82tr. : tranh v^b19cm#Tp hp nhng c u chuyn nh mang tnh gio dc nhm gip cc cho cc em hnh thnh thi quen t t rn luyn tnh t tin#Gio dc#Tr em#Sch thiu nhi#XH#Gieo mm tnh cch#T tin#Tnh cch#361614## 00711000000000325000450002600070000002600110000702600110001802000070002901400160 00360190005000520820006000571810006000630010007000690020010000760070036000860050 01200122004001800134008001800152009001100170010000500181011002500186021009600211 02000170030702000070032402000150033101600030034601200190034902000100036801300070 0378#361615#VN16.01946#VN16.01947#Truyn#^a28000^b3000b#Vi?t#179.9#H309T#H Yn #Hiu tho#H Yn b.s. ; Minh ho: Hoi Phng#Hoi Phng#Ti bn ln th 2#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a86tr. : tranh v^b19cm#Tp hp nhng cu chuyn nh mang tnh gio dc nhm gip hnh thnh tnh hiu tho cho tr nh#Gio dc o c#Tr em#Sch thiu nhi#XH#Gieo mm tnh cch#Hiu tho#361615## 00736000000000325000450002600110000002600070001102000070001801400160002501900050 00410820006000461810007000520010007000590020009000660070042000750050019001170040 01800136008001800154009001100172010000500183011002500188021011000213020001700323 02000070034002000100034702000150035701600030037201200190037502000090039401300070 0403#VN16.01948#361616#Truyn#^a28000^b3000b#Vi?t#179.9#TH124T#H Yn#Tht th# H Yn b.s ; Minh ho: V Th Hoi Phng#V Th Hoi Phng#Ti bn ln th 3#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a91tr. : tranh v^b19cm#Tp hp nhng cu chuy n nh mang tnh gio dc nhm gip cc cho cc em hnh thnh tnh tht th cho tr nh#Gio dc o c#Tr em#Tnh cch#Sch thiu nhi#XH#Gieo mm tnh cch#T ht th#361616## 00750000000000313000450002600070000002600110000702000070001801400160002501900050 00410820006000461810006000520010007000580020011000650070043000760050019001190040 01800138008001800156009001100174010000500185011002500190021013700215020001700352 020000700369020001500376016000300391012001900394020001600413013000700429#361617# VN16.01949#Truyn#^a28000^b3000b#Vi?t#179.9#Y606T#H Yn#Yu thng#H Yn b.s. ; Minh ho: V Th Hoi Phng#V Th Hoi Phng#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a82tr. : tranh v^b19cm#Tp hp nhng cu chuyn nh man g tnh gio dc nhm gip cc cho cc em hnh thnh thi quen tt bit yu thn g nhng ngi xung quanh#Gio dc o c#Tr em#Sch thiu nhi#XH#Gieo mm tnh cch#Lng yu thng#361617## 00800000000000337000450002600070000002600110000702000070001801400160002501900050 00410820006000461810006000520010007000580020006000650070057000710050019001280040 01800147008001800165009001100183010000500194011002500199021014100224020001700365 02000070038202000100038902000150039901600030041401200190041702000060043600500130 0442013000700455#361618#VN16.01950#Truyn#^a28000^b2000b#Vi?t#179.9#T550T#H Y n#T t#H Yn b.s. ; Minh ho: V Th Hoi Phng, Xun Vit#V Th Hoi Ph ng#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a81tr. : tranh v^b19cm #Tp hp nhng cu chuyn nh mang tnh gio dc nhm gip cc cho cc em hnh t hnh thi quen tt bit i x tt vi nhng ngi xung quanh#Gio dc o c#T r em#Tnh cch#Sch thiu nhi#XH#Gieo mm tnh cch#T t# Xun Vit#361618## 00765000000000325000450002600070000002600110000702000070001801400160002501900050 00410820006000461810006000520010007000580020009000650070057000740050019001310040 01800150008001800168009001100186010000500197011002500202021012200227020001700349 02000070036602000150037301600030038801200190039102000090041000500130041901300070 0432#361619#VN16.01951#Truyn#^a28000^b3000b#Vi?t#179.9#K305T#H Yn#Kin tr#H Yn b.s. ; Minh ho: V Th Hoi Phng, Xun Vit#V Th Hoi Phng#Ti b n ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a78tr. : tranh v^b19cm#Tp hp nhng cu chuyn nh mang tnh gio dc nhm gip cc cho cc em hnh thnh thi quen tt rn luyn tnh kin tr#Gio dc o c#Tr em#Sch thiu nhi#XH#Gieo mm tnh cch#Kin tr# Xun Vit#361619## 00684000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010007000510020008000580070036000660050012001020040018001140080 01800132009001100150010000500161011002500166021010200191020000900293020000700302 020001000309020000700319016000300326012001900329013000700348020001500355#361620# VN16.01952#^a28000^b3000b#Vi?t#179.9#M107M#H Yn#Mnh m#H Yn b.s. ; Minh ho : Hoi Phng#Hoi Phng#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^ a81tr. : tranh v^b19cm#Tp hp nhng cu chuyn nh mang tnh gio dc nhm gi p cc cho cc em hnh thnh tnh cch mnh m#Gio dc#Tr em#Tnh cch#Truyn#X H#Gieo mm tnh cch#361620#Sch thiu nhi## 00738000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810007000450010007000520020009000590070037000680050013001050040018001180080 01800136009001100154010000500165011002500170021013100195020000900326020001000335 02000090034502000070035402000070036101300070036801600030037501200190037802000150 0397#VN16.01953#361621#^a28000^b3000b#Vi?t#179.9#QU105T#H Yn#Quan tm#H Yn b.s. ; Minh ho: Xun Vit# Xun Vit#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2016#^a83tr. : tranh v^b19cm#Tp hp nhng cu chuyn nh mang tnh g io dc nhm gip cc em hnh thnh thi quen tt bit quan tm ti nhng ngi xung quanh#Gio dc#Tnh cch#Quan tm#Tr em#Truyn#361621#XH#Gieo mm tnh cc h#Sch thiu nhi## 00535000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020021000520030013000730070025000860050010001110050008001210040 01300129008001800142009001100160010000500171011002600176020001800202020001300220 013000700233016000300240019001400243#361622#VN16.01954#^a20000^b3000b#Vi?t#895. 63#M309N#Miko - Nhc t lp 1#Truyn tranh#Eriko Ono ; Hi Th dch#Eriko Ono#H i Th#In ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a123tr. : tranh v^b19cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#361622#VH#Dch Nht Bn## 00629000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810007000450010010000520020035000620070010000970220004001070080018001110090 01100129010000500140011002400145021015600169020000900325020000900334013000700343 016000300350005001000353#VN16.01955#361623#^a22000^b2000b#Vi?t#793.8#TR460T#Ho ng Lc#Tr thnh o thut gia sau 60 pht#Hong Lc#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a22tr. : nh mu^b19cm#Gii thiu v hng dn c th cch thc hin 7 mn o thut vi cc o c n gin nh tri cam bay, ct dy qua ng ht... c km theo cc hnh minh ho#Tr chi#o thut#361623#XH#Hong Lc## 00648000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810007000450010010000520020035000620070010000970220004001070080018001110090 01100129010000500140011002400145021017500169020000900344020000900353016000300362 013000700365005001000372#VN16.01956#361624#^a22000^b2000b#Vi?t#793.8#TR460T#Ho ng Lc#Tr thnh o thut gia sau 60 pht#Hong Lc#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a23tr. : nh mu^b19cm#Gii thiu v hng dn c th cch thc hin 7 mn o thut vi cc o c n gin nh ng ht, bin mt l bi trong suy ng h ca khn gi... c km theo cc hnh minh ho#Tr chi#o thut#XH#361624#Ho ng Lc## 00665000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450010010000520020035000620070010000970220004001070080018001110090 01100129010000500140011002400145021019200169020000900361020000900370016000300379 013000700382005001000389#361625#VN16.01957#^a22000^b2000b#Vi?t#793.8#TR460T#Ho ng Lc#Tr thnh o thut gia sau 60 pht#Hong Lc#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a23tr. : nh mu^b19cm#Gii thiu v hng dn c th cch thc hin 7 mn o thut vi cc o c n gin nh dy thun n gin, l bi bay, bin in thoi Iphone 6 vo chai nc... c km theo cc hnh minh ho#Tr chi#o th ut#XH#361625#Hong Lc## 00657000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450010010000520020035000620070010000970220004001070080018001110090 01100129010000500140011002400145021018400169020000900353020000900362016000300371 013000700374005001000381#361626#VN16.01958#^a22000^b2000b#Vi?t#793.8#TR460T#Ho ng Lc#Tr thnh o thut gia sau 60 pht#Hong Lc#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a23tr. : nh mu^b19cm#Gii thiu v hng dn c th cch thc hin 7 mn o thut vi cc o c n gin nh bin mt ng xu, o thut vi chewin g-gum, uc ra bng hng... c km theo cc hnh minh ho#Tr chi#o thut#XH#3 61626#Hong Lc## 00464000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810008000600010010000680020018000780030016000960070010001120080 01800122009001100140010000500151011001500156020001700171020001200188013000700200 016000300207#361627#VV16.05851#VV16.05852#^a78000^b1000b#Vi?t#895.92234#GI-205M #Trnh Sn#Gieo mi vo sng#Tp truyn ngn#Trnh Sn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a238tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#361627#VH## 00452000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010008000690020021000770030008000980070008001060080 01800114009001100132010000500143011001500148020001700163020000800180013000700188 016000300195#361628#VV16.05853#VV16.05854#^a84000^b2000b#Vi?t#895.9228408#NG120 N# Phn#Ngm ngi ph phng#Tp bt# Phn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016 #^a326tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tn vn#361628#VH## 00627000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010010000680020018000780030007000960070010001030080 01800113009001100131010000500142011002100147015003500168021011200203020001700315 020000700332013000700339016000300346#VV16.05855#361629#VV16.05856#^a55000^b1500 b#Vi?t#895.9228403#T104N#Tun Vit#Tm ngn ri dm#Bt k#Tun Vit#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2016#^a166tr. : nh^b20cm#Tn tht tc gi: Nguyn Tun Vit# Ghi li hnh trnh khm ph phong cnh hng v, lch s, vn ho ti nhiu quc gia m tc gi c dp i qua#Vn hc hin i#Bt k#361629#VH## 00774000000000325000450000100130000000200200001300500170003300500150005000700620 00650080018001270090011001450100005001560110026001610120017001870150041002040820 00700245016000300252013000700255014001600262026000700278026001100285026001100296 18100060030701900050031301900050031802000110032302000080033402000150034202100910 0357#Arnold, Nick#nh chim bu tri#Saulles, Tony De#Trnh Huy Ninh#Nick Arnol d ; Minh ho: Tony De Saulles ; Trnh Huy Ninh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2016#^a153tr. : tranh v^b20cm#Horrible Science#Tn sch ting Anh: The fight f or flight#629.13#KT#361630#^a53000^b2000b#361630#VV16.05857#VV16.05858#107C#Vi ?t#Dch#Hng khng#Lch s#Sch thiu nhi#Gii thiu nhng cu chuyn v vic co n ngi chinh phc bu tri trong lch s hng khng## 00470000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010015000660020020000810030012001010070015001130080 01800128009001100146010000500157011001500162020001700177020001200194013000700206 016000300213#VV16.05859#361631#VV16.05860#^a60000^b1500b#Vi?t#895.92234#U518T#N guyn Hu Nam#Ung tr cng trng#Tiu thuyt#Nguyn Hu Nam#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2016#^a204tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#361631#VH## 00670000000000325000450000100200000000200120002000300160003200500100004800500100 00580050009000680070040000770080018001170090011001350100005001460110015001510120 01700166015004700183082000800230016000300238013000700241014001700248026001100265 02600070027602600110028318100060029401900050030001900100030502000170031502000120 0332#Le Clzio, J. M. G.#L mc ng#Tp truyn ngn#Hong Anh#Qunh Anh#Thu Hn g#J. M. G. Le Clzio ; Dch: Hong Anh...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a35 0tr.^b20cm#Cnh ca m rng#Tn sch ting Php: Mondo et autres histoires#843.9 14#VH#361632#^a143000^b1500b#VV16.05861#361632#VV16.05862#L500M#Vi?t#Dch Php# Vn hc hin i#Truyn ngn## 00717000000000289000450000100140000000200420001400300190005600500190007500700400 00940080018001340090011001520100005001630110015001680820006001830160003001890130 00700192014001600199026000700215026001100222026001100233181000600244019000500250 019001400255020001100269020002000280021012700300#Inamori Kazuo#Con ng i n thnh cng bng s t t#Vng o cuc i#Nguyn An Nhin#Inamori Kazuo ; N guyn An Nhin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a203tr.^b21cm#650.1#XH #361633#^a60000^b2000b#361633#VV16.05863#VV16.05864#C430#Vi?t#Dch Nht Bn#Ki nh doanh#B quyt thnh cng#Tm hiu nhng kinh nghim sng v kinh doanh ca c hnh tc gi nh: V t, th thch, li tha, i ngha, i k, gic ng...## 00818000000000325000450000100130000000200350001300500110004800700300005900800180 00890090011001070100005001180110026001230120018001490150055001670820009002220160 00300231013000700234014001600241026001100257026001100268026000700279181000700286 01900050029301900050029802000100030302000090031302000100032202000150033202101450 0347#Cox, Michael#Nhng tn cp bin vng Caribbean#V Minh T#Michael Cox ; V Minh T dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a194tr. : tranh v^b20cm#Ni da nh vang di#Tn sch ting Anh: Pirates and their Caribbean capers#364.1552#XH#3 61634#^a54000^b2000b#VV16.05866#VV16.05865#361634#NH556T#Vi?t#Dch#Cp bin# i sng#Hot ng#Sch thiu nhi#Gii thiu cuc sng ca nhng tn cp bin tn bo, hoang di, d tn sng ngoi vng php lut v t nh ra quy tc trn bi n vng Caribbean## 00838000000000325000450000100160000000200370001600500140005300700360006700800180 01030090011001210100005001320110026001370120018001630150059001810820011002400160 00300251013000700254014001600261026000700277026001100284026001100295181000600306 01900050031201900050031702000090032202000100033102000480034102000150038902101080 0404#Macdonald, Alan#N hong Victoria v ch khng l#Nguyn V Duy#Alan Mac donald ; Nguyn V Duy dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a178tr. : tranh v ^b20cm#Ni danh vang di#Tn sch ting Anh: Queen victoria and her enormous em pire#941.081092#XH#361635#^a54000^b2000b#361635#VV16.05868#VV16.05867#N550H#Vi? t#Dch#Cuc i#S nghip#Victoria, Alexandrina, 1819-1901, N hong, Anh#Sch t hiu nhi#Gii thiu v tiu s, cuc i, s nghip tr v nc Anh vi nhng k tch chi li ca N hong Victoria## 00833000000000325000450000100180000000200320001800500140005000700380006400800180 01020090011001200100005001310110026001360120018001620150048001800820011002280160 00300239013000700242014001600249026000700265026001100272026001100283181000700294 01900050030101900050030602000090031102000100032002000150033002000100034502101520 0355#Simpson, Margaret#Cleopatra v con rn mo d tn#Nguyn V Duy#Margaret Si mpson ; Nguyn V Duy dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a194tr. : tranh v ^b20cm#Ni danh vang di#Tn sch ting Anh: Cleopatra and her angry asp#932.021 092#XH#361636#^a54000^b2000b#361636#VV16.05870#VV16.05869#CL205V#Vi?t#Dch#Cuc i#S nghip#Sch thiu nhi#Cloptre#Gii thiu v tiu s, cuc i, s nghi p ca N hong Cleopatra v biu tng Rn mo, quan im ca ngi La M v cu c sng Ai Cp hoang d l lng## 00788000000000301000450000100160000000200200001600500100003600700320004600400180 00780080018000960090011001140100005001250110015001300150047001450820009001920160 00300201013000700204014001600211026001100227026001100238026000700249181000600256 019000500262019000500267020001800272020001100290021018500301#Harris, Patrick#S tht v sng to#Thin Kim#Patrick Harris ; Thin Kim dch#Ti bn ln th 1#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a307tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The truth abou t creativity#658.4063#KT#361637#^a96000^b1500b#VV16.05871#VV16.05872#361637#S55 0T#Vi?t#Dch#Kh nng sng to#Kinh doanh#Trnh by ngha ca s sng to nht l trong mi trng kinh doanh; tng hp, so snh v vn dng d liu theo mt cch c th em li n s gn kt, thu hiu v pht sinh gi tr## 00455000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010011000660020009000770030016000860070011001020080 01800113009001100131010000500142011001500147020001700162020001200179013000700191 016000300198#VV16.05874#VV16.05873#361638#^a62000^b2000b#Vi?t#895.92234#108V#N guyn Tr#o v s#Tp truyn ngn#Nguyn Tr#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016# ^a224tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#361638#VH## 00504000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010017000650020021000820070038001030050009001410080 01800150009001100168010000500179011002600184020001800210020001200228013000700240 016000300247#VV16.05876#VV16.05875#361639#^a50000^b2000b#Vi?t#895.9223#T460V#Ph m V Ngc Nga#T v th chuyn#Phm V Ngc Nga ; Minh ho: Ngc Duy#Ngc D uy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a145tr. : tranh v^b20cm#Vn hc thiu nhi #Truyn ngn#361639#VH## 00519000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010009000660020029000750030016001040070009001200080 01800129009001100147010000500158011001500163015003600178020001700214020001200231 013000700243016000300250#VV16.05878#VV16.05877#361640#^a60000^b1000b#Vi?t#895.9 2234#D558C#Thin Di#Di ca s l thm hng gai#Tp truyn ngn#Thin Di#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a188tr.^b20cm#Tn tht tc gi: Trnh Th M Ngc#V n hc hin i#Truyn ngn#361640#VH## 00535000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010019000680020047000870030021001340070019001550080 01800174009001100192010000500203011001500208020001700223020001000240020000900250 013000700259016000300266#361641#VV16.05880#VV16.05879#^a72000^b2000b#Vi?t#895.9 22434#NG558K#Nguyn Quang Thiu#Ngi k chuyn lc na m v nhng gic mng#T iu lun - Ghi chp#Nguyn Quang Thiu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a322tr .^b20cm#Vn hc hin i#Tiu lun#Ghi chp#361641#VH## 00469000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010013000670020018000800030016000980070013001140080 01800127009001100145010000500156011001500161020001700176020001200193013000700205 016000300212#VV16.05882#361642#VV16.05881#^a56000^b2000b#Vi?t#895.92234#TH551R# Vn Thnh L#Tha ra mt ngi#Tp truyn ngn#Vn Thnh L#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2016#^a206tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#361642#VH## 00654000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010019000650020035000840070019001190080018001380090 01100156010000500167011002100172021012600193020000800319020002100327020001000348 013000700358016000300365020000800368#VV16.05883#361643#VV16.05884#^a65000^b1000 b#Vi?t#959.7043#M458C#Nguyn Khc Nguyt#1 chi 10 - Trn u tng bi trng#Nguy n Khc Nguyt#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a193tr. : nh^b20cm#K li di n bin trn u tng bi trng 1 chi 10 ca xe tng 377 thuc l on xe tng 27 3 trong trn nh k T - Tn Cnh#Lch s#Khng chin chng M#Trn nh#36164 3#XH#Xe tng## 00490000000000253000450000100090000000200520000900300120006100700090007300800180 00820090011001000100005001110110015001160820010001310160003001410130007001440140 01600151026001100167026001100178026000700189181000600196019000500202020001700207 020001200224#Qunh L#Kinshasa - Khng nim hn hoan di mt tri rc r#Tiu t huyt#Qunh L#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a194tr.^b20cm#895.92234#VH#361 644#^a58000^b1500b#VV16.05886#VV16.05885#361644#K312K#Vi?t#Vn hc hin i#Ti u thuyt## 00502000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010011000680020023000790030008001020070027001100050 01500137008001800152009001100170010000500181011001500186020001700201020000800218 013000700226016000300233#VV16.05887#361645#VV16.05888#^a45000^b1500b#Vi?t#895.9 228408#S103G#L Hu Nam#Si Gn caf ngt ng#Tn vn#L Hu Nam, Lu Quang Min h#Lu Quang Minh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a161tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tn vn#361645#VH## 00526000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810007000540010015000610020016000760070031000920050010001230040 01800133008001800151009001100169010000500180011001500185020001800200020001200218 013000700230016000300237019000800240#VV16.05890#VV16.05889#361646#^a70000^b1500 b#Vi?t#813#NG558B#Stead, Rebecca#Ngi bn b n#Rebecca Stead ; Thin Kim dch# Thin Kim#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a251tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#361646#VH#Dch M## 00453000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010011000660020007000770030016000840070011001000080 01800111009001100129010000500140011001500145020001700160020001200177013000700189 016000300196#VV16.05892#VV16.05891#361647#^a50000^b1500b#Vi?t#895.92234#451G#T rn Chin#c gi#Tp truyn ngn#Trn Chin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a 158tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#361647#VH## 00598000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820015000501810007000650020027000720030016000990070044001150050018001590050 00700177005001400184005000600198005000400204008001800208009001100226010000500237 011001500242020001700257020001200274013000700286016000300293#VV16.05894#VV16.058 93#361648#^a40000^b1500b#Vi?t#895.9223010804#NG558L#Ngi l qun khng quen# Tp truyn ngn#Nguyn Nht Hong, Mi Chi, W. Rose Qung...#Nguyn Nht Hong#Mi Chi#W. Rose Qung#Chips#A-K#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a134tr.^b20cm#V n hc hin i#Truyn ngn#361648#VH## 00536000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570050013000630020029000760030065001050070024001700080 01800194009001100212010000500223011001500228020001700243020001200260013000700272 016000300279#VV16.05895#361649#VV16.05896#^a57000^b2000b#Vi?t#808.87#N259A#L V n Ngha#Nu Adam khng c xng sn#Tuyn tp truyn vui ci v ph n di c on mt ca n ng xu#L Vn Ngha s.t., bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016 #^a225tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ci#361649#VH## 00474000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010015000660020020000810030016001010070015001170080 01800132009001100150010000500161011001500166020001700181020001200198013000700210 016000300217#VV16.05898#VV16.05897#361650#^a72000^b2000b#Vi?t#895.92234#B515C#N guyn Vit H#Bui chiu ngi ht#Tp truyn ngn#Nguyn Vit H#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2016#^a256tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#361650#VH## 00642000000000301000450000100120000000200170001200300330002900500140006200500170 00760070060000930040018001530080018001710090011001890100005002000110026002050820 00600231016000300237013000700240014001600247026001100263026001100274026000700285 181000700292019000500299019000800304020001600312020001200328#Twain, Mark#Nht k tnh yu#Nng u, ni l thin ng#Ralph, Lester#Nguyn Tun Vit#Mark T wain ; Minh ho: Lester Ralph ; Nguyn Tun Vit dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a117tr. : tranh v^b20cm#813.4#VH#361651#^a47000^b10 00b#VV16.05900#VV16.05899#361651#NH124K#Vi?t#Dch M#Vn hc cn i#Tiu thuyt ## 00477000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810007000490010016000560020023000720030011000950070016001060040014001220080 01800136009001100154010000500165011001500170020001700185020001100202016000300213 013000700216#VV16.05901#361652#^a38000^b3000b#Vi?t#895.92234#TH305T#Nguyn Nht nh#Thin thn nh ca ti#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 33#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a130tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#361652## 00543000000000265000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200100 00401810007000500010016000570020031000730030007001040070043001110050015001540040 01400169008001800183009001100201010000500212011002600217020001700243020000700260 013000700267016000300274#VV16.05902#361653#^a63000^b25000b#Vi?t#895.92234#CH400 T#Nguyn Nht nh#Cho ti xin mt v i tui th#Truyn#Nguyn Nht nh ; Minh h o: Hong Tng# Hong Tng#In ln th 56#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 6#^a215tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Truyn#361653#VH## 00647000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560020021000620070019000830040018001020080018001200090 01100138010000500149011002600154012001800180021009400198020002000292020000700312 020002000319013000700339016000300346005000800349#VV16.05904#VV16.05903#361654#^a 53000^b2000b#Vi?t#158.1#T550T#T tin thnh cng#Nh Nam tuyn chn#Ti bn l n th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a161tr. : tranh v^b21cm#B sch Kee p calm#Su tm v tuyn chn nhng mu chuyn nh truyn cm hng gip bn thm t tin thnh cng#Tm l hc ng dng#T tin#B quyt thnh cng#361654#XH#Nh Nam## 00730000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010016000640020033000800030030001130070016001430080 01800159009001100177010000500188011002600193021021500219020001000434020001000444 013000700454016000300461#361655#VV16.05905#VV16.05906#^a42000^b1000b#Vi?t#349.5 97#H103M#ng Th Hn Ni#25 tnh hung php l i thng#Gi nh ti bit lut sm hn#ng Th Hn Ni#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a148tr. : tranh v^b2 1cm#Gm 25 cu chuyn k v cc tnh hung php l khc nhau trong cuc sng hn g ngy gip ngi dn hnh x ng v hiu c php lut, trnh nhng c n hng hu qu tai hi do km hiu bit v php lut gy nn#Php lut#Truyn k#3 61655#XH## 00634000000000289000450000100140000000200200001400500070003400500070004100700360 00480080018000840090011001020100005001130110026001180150090001440820007002340160 00300241013000700244014001600251026001100267026001100278026000700289181000600296 019000500302019000800307020001700315020001200332#O'Dell, Scott#Hn o c heo xa nh#V Chi#L Hn#Scott O'Dell ; Dch: V Chi, L Hn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2016#^a207tr. : tranh v^b20cm#Tn sch ting Anh: Island of the Blue Dolphins . - Tn tht tc gi: O'Dell Gabriel Scott#813.54#VH#361656#^a62000^b2000b#VV16 .05907#VV16.05908#361656#H430#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00746000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020030000490030037000790220004001160040018001200080018001380090 01100156010000500167011002600172021018100198020001800379020001100397020001000408 020001100418016000300429012001700432013000700449#361657#VV16.05909#^a35000^b200 0b#Vi?t#613#B101S#Bc s tt nht l chnh mnh#Nhng li khuyn b ch cho sc kho#T.3#Ti bn ln th 9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a167tr. : tranh v ^b20cm#Gm nhng li khuyn c mt c th kho mnh bng tp luyn th lc, n ung - dinh dng, phng php phng nga mt s bnh nhm tng cng sc k hng v c sc kho do dai#Chm sc sc kho#Dinh dng#Rn luyn#Phng bnh#KT #Y hc - Sc kho#361657## 00654000000000277000450000100170000000200450001700500100006200700330007200400180 01050080018001230090011001410100005001520110015001570150097001720820008002690160 00300277013000700280014001600287026000700303026001100310181000600321019000500327 019000900332020001700341020001800358#Christie, Agatha#n mng trn chuyn tu t c hnh phng ng#Tun Vit#Agatha Christie ; Tun Vit dch#Ti bn ln th 6# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a297tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: Murder on t he Orent express. - Tn tht tc gi: Agatha Mary Clarissa Miller#823.912#VH#361 658#^a92000^b2000b#361658#VV16.05910#105M#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Truy n trinh thm## 00544000000000265000450000100160000000200310001600300110004700500120005800700400 00700040014001100080018001240090011001420100005001530110026001580820010001840160 00300194013000700197014001700204026000700221026001100228181000600239019000500245 020001700250020001100267#Nguyn Nht nh#Ti thy hoa vng trn c xanh#Truyn d i#Hong Tng#Nguyn Nht nh ; Minh ho: Hong Tng#In ln th 30#^aTp. H Ch Minh#^aMxb. Tr#2016#^a378tr. : tranh v^b20cm#895.92234#VH#361659#^a82000^b3 5000b#361659#VV16.05911#T452T#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn di## 00957000000000349000450000100150000000200360001500500150005100500120006600500160 00780050011000940070059001050080018001640090011001820100005001930110015001980120 01800213015005300231082000800284016000300292013000700295014001700302026000700319 02600110032602600110033718100060034801900050035401900080035902000160036702000120 0383020001900395021019300414#Carr, Nicholas#Lng knh - T ng ho v chng ta# Phm Vn Thiu#V Cng Lp#Nguyn Vn Lin#V Duy Mn#Nicholas Carr ; Ch.b.: Ph m Vn Thiu... ; V Duy Mn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a345tr.^b21c m#Khoa hc khm ph#Tn sch ting Anh: The glass cage automation and us#303.483 #XH#361660#^a107000^b2000b#361660#VV16.05912#VV16.05913#L455K#Vi?t#Dch M#i sng x hi#T ng ho#Khoa hc cng ngh#Tm hiu v t ng ho, s dng my tnh v phn mm lm vic hng ngy cng vi nhng h qu ca t ng ho, s dng my tnh c th gy thit hi trong cng vic, cuc sng ca chng ta## 00467000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010014000660020019000800030012000990070014001110080 01800125009001100143010000500154011001500159020001700174020001200191013000700203 016000300210#361661#VV16.05914#VV16.05915#^a93000^b1500b#Vi?t#895.92234#V510B# on Bo Chu#Vui bun trong hp#Tiu thuyt#on Bo Chu#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2016#^a411tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#361661#VH## 00607000000000289000450000100150000000200270001500300120004200500150005400700360 00690080018001050090011001230100005001340110015001390150045001540820007001990160 00300206013000700209014001700216026000700233026001100240026001100251181000600262 019000500268019001500273020001700288020001200305#Stedman, M. L.#nh n gia hai i dng#Tiu thuyt#H Th Nh Mai#M. L. Stedman ; H Th Nh Mai dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a485tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: The light between oceans#823.92#VH#361662#^a135000^b2000b#361662#VV16.05916#VV16.05917#107#Vi? t#Dch Australia#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00640000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010017000650020027000820070017001090080018001260090 01100144010000500155011001500160021010300175020001900278020001700297020000800314 020000900322013000700331016000300338020000900341#361663#VV16.05918#VV16.05919#^a 98000^b1500b#Vi?t#895.1352#L103R#Hunh Ngc Chin#Lai rai chn ru giang h#Hu nh Ngc Chin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a322tr.^b23cm#Tuyn tp nhng bi vit, chia s tm t cng bao suy nim vi bn c ca tc gi v nh vn Ki m Dung#Nghin cu vn hc#Ph bnh vn hc#Tc gi#Tc phm#361663#VH#Kim Dung## 00947000000000349000450000100130000000200230001300300460003600500140008200500160 00960050019001120070079001310080018002100090011002280100005002390110030002440120 01800274015004000292082000900332016000300341013000700344014001600351026000700367 02600110037418100070038501900050039201900050039702000070040202000080040902000150 0417020002100432021014400453#Law, Felicia#Phiu lu min Bc cc#Khoa hc c gi p chng ta sng st Bc cc?#Bailey, Gerry#Noyes, Leighton#Nguyn Th Kim Anh# Felicia Law, Gerry Bailey ; Minh ho: Leighton Noyes ; Nguyn Th Kim Anh dch#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb: Tr#2016#^a31tr. : tranh v, nh^b23cm#Khoa hc cu mng #Tn sch ting Anh: An arctic adventure#910.9113#XH#361664#^a25000^b2000b#3616 64#VV16.05920#PH309L#Vi?t#Dch#a l#Bc cc#Sch thiu nhi#Khoa hc thng th c#Nhng cu chuyn khoa hc ca Joe v thm him min Bc cc: Bc cc u, ng vt no sng , Bc cc lnh c no, ni bng tri l g...## 01055000000000361000450000100130000000200350001300300610004800500140010900500160 01230050019001390070079001580080018002370090011002550100005002660110030002710120 01800301015004300319082000900362016000300371013000700374014001600381026000700397 02600110040418100070041501900050042201900050042702000090043202000070044102000150 0448020001000463020002100473021019900494#Law, Felicia#Phiu lu trong rng ma n hit i#Khoa hc c gip chng ta sng st trong rng ma nhit i?#Bailey, Ge rry#Noyes, Leighton#Nguyn Th Kim Anh#Felicia Law, Gerry Bailey ; Minh ho: Lei ghton Noyes ; Nguyn Th Kim Anh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb: Tr#2016#^a31tr. : tranh v, nh^b23cm#Khoa hc cu mng#Tn sch ting Anh: A rainforest adventu re#910.9152#XH#361665#^a25000^b2000b#361665#VV16.05921#PH309L#Vi?t#Dch#Rng m a#a l#Sch thiu nhi#Nhit i#Khoa hc thng thc#Nhng cu chuyn khoa hc ca Joe v thm him trong rng ma nhit i: Rng ma nhit i l rng g, n m u, v sao ma ri, c nhng thc vt no trong rng ma nhit i, ba tn g thc vt...## 00925000000000349000450000100130000000200230001300300490003600500140008500500160 00990050019001150070079001340080018002130090011002310100005002420110030002470120 01800277015003900295082000900334016000300343013000700346014001600353026000700369 02600110037618100070038701900050039401900050039902000070040402000070041102000150 0418020002100433021012100454#Law, Felicia#Phiu lu trong sa mc#Khoa hc c gi p chng ta sng st trong sa mc?#Bailey, Gerry#Noyes, Leighton#Nguyn Th Kim A nh#Felicia Law, Gerry Bailey ; Minh ho: Leighton Noyes ; Nguyn Th Kim Anh dc h#^aTp. H Ch Minh#^aNxb: Tr#2016#^a31tr. : tranh v, nh^b23cm#Khoa hc cu m ng#Tn sch ting Anh: A desert adventure#910.9154#TN#361666#^a25000^b2000b#36 1666#VV16.05922#PH309L#Vi?t#Dch#a l#Sa mc#Sch thiu nhi#Khoa hc thng th c#Nhng cu chuyn khoa hc ca Joe v thm him trong sa mc: Sa mc l g, sa mc nng c no, gi bi, n ct l g...## 00973000000000349000450000100130000000200250001300300460003800500140008400500160 00980050019001140070079001330080018002120090011002300100005002410110030002460120 01800276015003900294082000900333016000300342013000700345014001600352026000700368 02600110037518100070038601900050039301900050039802000070040302000100041002000150 0420020002100435021016700456#Law, Felicia#Phiu lu trn i dng#Khoa hc c g ip chng ta sng st trn bin?#Bailey, Gerry#Noyes, Leighton#Nguyn Th Kim An h#Felicia Law, Gerry Bailey ; Minh ho: Leighton Noyes ; Nguyn Th Kim Anh dch #^aTp. H Ch Minh#^aNxb: Tr#2016#^a31tr. : tranh v, nh^b23cm#Khoa hc cu m ng#Tn sch ting Anh: An ocean adventure#910.9162#TN#361668#^a25000^b2000b#361 668#VV16.05924#PH309L#Vi?t#Dch#a l#i dng#Sch thiu nhi#Khoa hc thng thc#Nhng cu chuyn khoa hc ca Joe v thm him i dng: i dng l g, dng chy v gi, ng vt sng i dng, p xut khng kh, bo t u n, vi rng...## 00991000000000349000450000100130000000200250001300300510003800500140008900500160 01030050019001190070079001380080018002170090011002350100005002460110030002510120 01800281015004000299082000900339016000300348013000700351014001600358026000700374 02600110038118100070039201900050039901900050040402000070040902000040041602000150 0420020002100435021018500456#Law, Felicia#Phiu lu trn hoang o#Khoa hc c g ip chng ta sng st trn hoang o?#Bailey, Gerry#Noyes, Leighton#Nguyn Th K im Anh#Felicia Law, Gerry Bailey ; Minh ho: Leighton Noyes ; Nguyn Th Kim Anh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb: Tr#2016#^a31tr. : tranh v, nh^b23cm#Khoa hc c u mng#Tn sch ting Anh: An island adventure#910.9142#XH#361669#^a25000^b200 0b#361669#VV16.05925#PH309L#Vi?t#Dch#a l#o#Sch thiu nhi#Khoa hc thng thc#Nhng cu chuyn khoa hc ca Joe v thm him trn hoang o: o l g, q un o, o san h vng, o san h vng pht trin nh th no, o nhn to, thc vt o, ng vt o...## 00901000000000349000450000100140000000200240001400300200003800500200005800500150 00780050017000930050009001100070063001190080018001820090011002000100005002110110 03000216012002100246015003600267082000400303016000300307013000700310014001600317 02600070033302600110034018100070035101900050035801900050036302000100036802000210 0378020001500399021013700414#Bailey, Gerry#Nhng ngi nh to bo#S tay kin t rc...#Chiacchiera, Moreno#Todd, Michelle#Dreidemy, Joelle#Thu Hin#Gerry Bailey ; Minh ho: Moreno Chiacchiera... ; Thu Hin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2016#^a31tr. : nh, tranh v^b23cm#Tp lm kin trc s#Tn sch ting Anh: Adve nture homes#720#XH#361670#^a25000^b2000b#361670#VV16.05926#NH556N#Vi?t#Dch#Ki n trc#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Cng khm ph v nhng ngi nh to b o nh: Nh trn cy, phng c bn trong, s tay kin trc kt cu, cuc sng tr n nhng ci cy...## 00909000000000349000450000100140000000200240001400300200003800500200005800500150 00780050017000930050009001100070063001190080018001820090011002000100005002110110 03000216012002100246015003500267082000400302016000300306013000700309014001600316 02600110033202600070034318100070035001900050035701900050036202000100036702000210 0377020001500398021014600413#Bailey, Gerry#Nhng to nh chc tri#S tay kin t rc...#Chiacchiera, Moreno#Todd, Michelle#Dreidemy, Joelle#Thu Hin#Gerry Bailey ; Minh ho: Moreno Chiacchiera... ; Thu Hin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2016#^a31tr. : nh, tranh v^b23cm#Tp lm kin trc s#Tn sch ting Anh: Towe ring homes#720#XH#361671#^a25000^b2000b#VV16.05927#361671#NH556T#Vi?t#Dch#Kin trc#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Cng khm ph v nhng to nh chc tr i nh: Nhng cn h, cc tng lu, thut ng kin trc, thang my, thang cun, thang b, li thot him...## 00946000000000337000450000100140000000200230001400300200003700500170005700500150 00740050009000890070072000980080018001700090011001880100005001990110030002040120 02100234015003600255082000400291016000300295013000700298014001600305026000700321 02600110032818100070033901900050034601900050035102000100035602000210036602000150 0387021020600402#Bailey, Gerry#Nhng ngi nh c tch#S tay kin trc...#Dreide my, Joelle#Radford, Karen#Thu Hin#Gerry Bailey ; Minh ho: Joelle Dreidemy, Kar en Radford ; Thu Hin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a31tr. : nh, tran h v^b23cm#Tp lm kin trc s#Tn sch ting Anh: Storybook homes#720#XH#36167 2#^a25000^b2000b#361672#VV16.05928#NH556N#Vi?t#Dch#Kin trc#Khoa hc thng t hc#Sch thiu nhi#Cng khm ph v nhng cng trnh kin trc t tng trong cc cu chuyn c tch v cng th v v c o nh: Lu i ca vua Ludwig, ph ng c bn trong, s tay kin trc kt cu, vt liu xy dng...## 00930000000000349000450000100140000000200330001400300200004700500200006700500150 00870050017001020050009001190070063001280080018001910090011002090100005002200110 03000225012002100255015003400276082000400310016000300314013000700317014001600324 02600070034002600110034718100070035801900050036501900050037002000100037502000210 0385020001500406021015900421#Bailey, Gerry#Nhng ngi nh kt hp cng vic#S t ay kin trc...#Chiacchiera, Moreno#Todd, Michelle#Dreidemy, Joelle#Thu Hin#Ger ry Bailey ; Minh ho: Moreno Chiacchiera... ; Thu Hin dch#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2016#^a31tr. : nh, tranh v^b23cm#Tp lm kin trc s#Tn sch ting Anh: Working homes#720#XH#361673#^a25000^b2000b#361673#VV16.05929#NH556N#Vi?t#D ch#Kin trc#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Cng khm ph v nhng cng tr nh kin trc v cng th v v c o nh: Nh trong ci xay gi, s tay kin trc, cnh qut, rng rc, bn di ngn sng...## 00724000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020020000520030033000720070066001050050015001710050016001860050 01400202008000500216009003100221010000500252011002900257012002800286020001800314 02000090033202000130034102000140035401300070036801600030037501900140037802000060 0392#VV16.05930#361674#^a29000^b5000b#Vi?t#372.21#452B#i! B xng ngi!#Tm hiu b xng ; Truyn tranh#Li: Park Ja Kyeong ; Tranh: Kwak Seon Young ; Ng Diu Chu dch#Park Ja Kyeong#Kwak Seon Young#Ng Diu Chu#^aH.#^aDn tr ; C ng ty Sch Alpha#2015#^a31tr. : tranh mu^b20x21cm#B yu khoa hc: 2 - 5 tui#G io dc mu gio#B xng#Truyn tranh#Sch mu gio#361674#XH#Dch Hn Quc#Ng i## 00693000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520030013000750070066000880050015001540050016001690050 01400185008000500199009003100204010000500235011002900240012002800269020001800297 020001300315020001300328020001400341013000700355016000300362019001400365#361675# VV16.05931#^a29000^b5000b#Vi?t#372.21#T429#Tomi n t ti bt m#Truyn tranh #Li: Park Ja Kyeong ; Tranh: Kwak Seon Young ; Ng Diu Chu dch#Park Ja Kyeon g#Kwak Seon Young#Ng Diu Chu#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a31tr. : tranh mu^b20x21cm#B yu khoa hc: 2 - 5 tui#Gio dc mu gio#C th ngi #Truyn tranh#Sch mu gio#361675#XH#Dch Hn Quc## 00706000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020036000530030013000890070066001020050015001680050016001830050 01400199008000500213009003100218010000500249011002900254012002800283020001800311 020001200329020001300341020001400354016000300368019001400371013000700385#361676# VV16.05932#^a29000^b5000b#Vi?t#372.21#CH303C#Chic cc o mu i u mt ri ?#Truyn tranh#Li: Park Ja Kyeong ; Tranh: Kwak Seon Young ; Ng Diu Chu dch #Park Ja Kyeong#Kwak Seon Young#Ng Diu Chu#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alph a#2015#^a31tr. : tranh mu^b20x21cm#B yu khoa hc: 2 - 5 tui#Gio dc mu gi o#H tiu ho#Truyn tranh#Sch mu gio#XH#Dch Hn Quc#361676## 00532000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020026000520030027000780070013001050050008001180080005001260090 03100131010000500162011002500167012001900192020001800211020001300229013000700242 016000300249019001400252#361677#VV16.05933#^a29000^b5000b#Vi?t#895.73#B102T#Bc h Tuyt v by ch ln#Phng theo truyn c Grimm#H Linh dch#H Linh#^aH.#^aD n tr ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a52tr. : tranh v^b21cm#Ngy xa, ngy xa#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#361677#VH#Dch Hn Quc## 00543000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030029000650070029000940050008001230050014001310080 00500145009001000150010000500160011002600165012001900191020001800210020001300228 016000300241019001400244013000700258#VV16.05934#361678#^a29000^b5000b#Vi?t#895. 73#C450B#C b l lem#Phng theo Charles Perranult#Kyo Won ; M Chch Bng dch# Kyo Won#M Chch Bng#^aH.#^aDn tr#2015#^a52tr. : tranh mu^b21cm#Ngy xa, ng y xa#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#361678## 00533000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020020000520030026000720070022000980050008001200050007001280080 00500135009001000140010000500150011002600155012001900181020001800200020001300218 013000700231016000300238019001400241#361679#VV16.05935#^a29000^b5000b#Vi?t#895. 73#C450B#C b qung khn #Phng theo chuyn c Grim#Kyo Won ; H Bin dch#Kyo Won#H Bin#^aH.#^aDn tr#2015#^a52tr. : tranh mu^b21cm#Ngy xa, ngy xa#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#361679#VH#Dch Hn Quc## 00498000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020048000520070018001000050007001180080005001250090010001300100 00500140011002600145020001800171020000400189020000800193020000700201020001400208 013000700222016000300229#361680#VV16.05936#^a45000^b1500b#Vi?t#372.21#T527T#Tuy n tp bi th, bi ht v cu hay cho b#Tr My tuyn chn#Tr My#^aH.#^aDn tr#2015#^a55tr. : tranh mu^b21cm#Gio dc mu gio#Th#Bi ht#Cu #Sch m u gio#361680#GK## 00632000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810008000580010008000660020055000740070013001290080005001420090 01000147010000500157011003000162021013900192020002000331020001700351013000700368 016000300375#361681#VV16.05937#VV16.05938#^a90000^b1000b#Vi?t#736.982#NGH250T#T hi H#Ngh thut gp giy Origami - Hc gp chi n gin#Thi H b.s.#^aH.# ^aDn tr#2015#^a119tr. : hnh v, nh^b26cm#Gii thiu v ngh thut gp giy O rigami: cc k hiu, cch gp c bn, gp vt, gp dng, gp hnh khi, g p con vt, gp bng hoa#Ngh thut gp giy#Xp hnh Origami#361681#XH## 00552000000000277000450000200190000000300240001900500070004300700120005000800050 00620090031000670100005000980110026001030120013001290150033001420820004001750160 00300179013000700182014001600189026000700205026001100212181000700223019000500230 019000800235020001800243020001300261#Th gii cn trng#Truyn tranh t mn nh# L Hi#L Hi dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a51tr. : tranh mu^ b25cm#Disney Pixar#Tn sch ting Anh: A bug's life#813#VH#361682#^a45000^b5000 b#361682#VV16.05939#TH250G#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00538000000000277000450000200140000000300240001400500090003800700140004700800050 00610090031000660100005000970110026001020120007001280150026001350820004001610160 00300165013000700168014001600175026000700191026001100198181000700209019000500216 019000800221020001800229020001300247#Ch nai Bambi#Truyn tranh t mn nh#Hng Tr#Hng Tr dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a47tr. : tranh mu^b 25cm#Disney#Tn sch ting Anh: Bambi#813#VH#361683#^a45000^b5000b#361683#VV16. 05940#CH500N#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00562000000000277000450000200190000000300240001900500100004300700150005300800050 00680090031000730100005001040110026001090120013001350150036001480820004001840160 00300188013000700191014001600198026000700214026001100221181000800232019000500240 019000800245020001800253020001300271#Gia nh siu nhn#Truyn tranh t mn nh# Du Hng#Du Hng dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a48tr. : tran h mu^b25cm#Disney Pixar#Tn sch ting Anh: The incredibles#813#VH#361684#^a450 00^b5000b#361684#VV16.05941#GI-100#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh ## 00535000000000277000450000200120000000300240001200500090003600700140004500800050 00590090031000640100005000950110026001000120007001260150026001330820004001590160 00300163013000700166014001600173026001100189026000700200181000600207019000500213 019000800218020001800226020001300244#Hoa Mc Lan#Truyn tranh t mn nh#Hng Tr #Hng Tr dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a48tr. : tranh mu^b25 cm#Disney#Tn sch ting Anh: Mulan#813#VH#361685#^a45000^b5000b#VV16.05942#361 685#H401M#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00554000000000277000450000200170000000300240001700500160004100700210005700800050 00780090031000830100005001140110026001190120007001450150025001520820004001770160 00300181013000700184014001600191026001100207026000700218181000700225019000500232 019000800237020001800245020001300263#Ch ch tia chp#Truyn tranh t mn nh#Tr nh Minh Vit#Trnh Minh Vit dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a52 tr. : tranh mu^b25cm#Disney#Tn sch ting Anh: Bolt#813#VH#361686#^a45000^b50 00b#VV16.05943#361686#CH500C#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00542000000000277000450000200130000000300240001300500100003700700150004700800050 00620090031000670100005000980110026001030120013001290150023001420820004001650160 00300169013000700172014001600179026001100195026000700206181000700213019000500220 019000800225020001800233020001300251#Ngi nh bay#Truyn tranh t mn nh#Chu Gi ang#Chu Giang dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a52tr. : tranh mu^ b25cm#Disney Pixar#Tn sch ting Anh: UP#813#VH#361687#^a45000^b5000b#VV16.059 44#361687#NG452N#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00543000000000277000450000200100000000300240001000500100003400700150004400800050 00590090031000640100005000950110026001000120007001260150034001330820004001670160 00300171013000700174014001600181026001100197026000700208181000600215019000500221 019000800226020001800234020001300252#Vua s t#Truyn tranh t mn nh#Chu Giang #Chu Giang dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a50tr. : tranh mu^b25 cm#Disney#Tn sch ting Anh: The lion king#813#VH#361688#^a45000^b5000b#VV16.0 5945#361688#V501S#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00552000000000277000450000200190000000300240001900500100004300700150005300800050 00680090031000730100005001040110026001090120013001350150027001480820004001750160 00300179013000700182014001600189026001100205026000700216181000700223019000500230 019000800235020001800243020001300261#Ngi my bit yu#Truyn tranh t mn nh# Chu Giang#Chu Giang dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a52tr. : tran h mu^b25cm#Disney Pixar#Tn sch ting Anh: Wall-E#813#VH#361689#^a45000^b5000 b#VV16.05946#361689#NG558M#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00556000000000277000450000200180000000300240001800500100004200700150005200800050 00670090031000720100005001030110026001080120013001340150032001470820004001790160 00300183013000700186014001600193026001100209026000700220181000700227019000500234 019000800239020001800247020001300265#Ch chut u bp#Truyn tranh t mn nh#N gc Ngn#Ngc Ngn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a51tr. : tranh mu^b25cm#Disney Pixar#Tn sch ting Anh: Ratatouille#813#VH#361690#^a45000^b 5000b#VV16.05947#361690#CH500C#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00545000000000277000450000200170000000300240001700500100004100700150005100800050 00660090031000710100005001020110026001070120007001330150029001400820004001690160 00300173013000700176014001600183026001100199026000700210181000600217019000500223 019000800228020001800236020001300254#Dng s Hercules#Truyn tranh t mn nh#C ng Lm#Cng Lm dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a48tr. : tranh mu^b25cm#Disney#Tn sch ting Anh: Hercules#813#VH#361691#^a45000^b5000b#VV16 .05948#361691#D513S#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00564000000000277000450000200120000000300240001200500170003600700220005300800050 00750090031000800100005001110110026001160120013001420150033001550820004001880160 00300192013000700195014001600202026001100218026000700229181000600236019000500242 019000800247020001800255020001300273#i tm Nemo#Truyn tranh t mn nh#on H ng Giang#on Hng Giang dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a48tr. : tranh mu^b25cm#Disney Pixar#Tn sch ting Anh: Finding Nemo#813#VH#361692#^ a45000^b5000b#VV16.05949#361692#300T#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tra nh## 00591000000000277000450000200320000000300240003200500090005600700140006500800050 00790090031000840100005001150110026001200120015001460150054001610820004002150160 00300219013000700222014001600229026001100245026000700256181000600263019000500269 019000800274020001800282020001300300#Tinker Bell v kho bu mt tch#Truyn tran h t mn nh#Hng Tr#Hng Tr dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a5 1tr. : tranh mu^b25cm#Disney Fairies#Tn sch ting Anh: Tinker Bell and the lo st treasure#813#VH#361693#^a49000^b5000b#VV16.05950#361693#T312B#Vi?t#Dch M#V n hc thiu nhi#Truyn tranh## 00574000000000277000450000200180000000300240001800500090004200700140005100800050 00650090031000700100005001010110026001060120007001320150059001390820004001980160 00300202013000700205014001600212026001100228026000700239181000600246019000500252 019000800257020001800265020001300283#Gu Pooh xinh xn#Truyn tranh t mn nh#H ng Tr#Hng Tr dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a46tr. : tranh m u^b25cm#Disney#Tn sch ting Anh: The many adventures of winnie the Pooh#813#V H#361694#^a45000^b5000b#VV16.05951#361694#G125P#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi# Truyn tranh## 00545000000000277000450000200180000000300240001800500100004200700150005200800050 00670090031000720100005001030110026001080120007001340150028001410820004001690160 00300173013000700176014001600183026001100199026000700210181000600217019000500223 019000800228020001800236020001300254#Cng cha tc my#Truyn tranh t mn nh#T hanh Vn#Thanh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a51tr. : tranh mu^b25cm#Disney#Tn sch ting Anh: Tangled#813#VH#361695#^a45000^b5000b#VV16 .05952#361695#C455C#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00611000000000277000450000200390000000300240003900500150006300700200007800800050 00980090031001030100005001340110026001390120015001650150055001800820004002350160 00300239013000700242014001600249026001100265026000700276181000600283019000500289 019000800294020001800302020001300320#Tinker Bell v cuc gii cu ngon mc#Truy n tranh t mn nh#H Hng Giang#H Hng Giang dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a51tr. : tranh mu^b25cm#Disney Fairies#Tn sch ting Anh: Tin ker Bell the great fairy rescue#813#VH#361696#^a49000^b5000b#VV16.05953#361696# T312B#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00641000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020028000490070053000770220065001300220004001950050012001990050 01300211005000700224008000500231009003100236010000500267011002600272020001500298 020001300313020001500326013000700341016000300348#VV16.05954#361697#^a45000^b500 0b#Vi?t#930#L557S#Lc s th gii bng tranh#Li: Choi Jae Ho ; Tranh: Lim Woon Kyu ; Hi H dch#Thi c i (3500 TCN - 379): Bn nn vn minh ln ca nhn l oi#T.1#Choi Jae Ho#Lim Woon Kyu#Hi H#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2015 #^a61tr. : tranh mu^b24cm#Lch s c i#Truyn tranh#Truyn lch s#361697#XH# # 00648000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020028000510070054000790220065001330220004001980050014002020050 01200216005000700228008000500235009003100240010000500271011002600276020001800302 020001300320020001500333016000300348013000700351#361698#VV16.05955#^a45000^b500 0b#Vi?t#909.1#L557S#Lc s th gii bng tranh#Li: Nam Dong Hyun ; Tranh: Lee Nam Goo ; Hi H dch#Thi trung i 1(380 - 999): Nn vn ho nghn nm ca Byz antine#T.2#Nam Dong Hyun#Lee Nam Goo#Hi H#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha# 2015#^a57tr. : tranh mu^b24cm#Lch s trung i#Truyn tranh#Truyn lch s#XH# 361698## 00644000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020028000520070052000800220064001320220004001960050014002000050 01000214005000700224008000500231009003100236010000500267011002600272020001800298 020001300316020001500329016000300344013000700347#VV16.05956#361699#^a45000^b500 0b#Vi?t#909.07#L557S#Lc s th gii bng tranh#Li: Nam Dong Hyun ; Tranh: Jeo ng Rim ; Hi H dch#Thi trung i 2 (1000 - 1459): Jerusalem v cuc Thp t c hinh#T.3#Nam Dong Hyun#Jeong Rim#Hi H#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2015 #^a57tr. : tranh mu^b24cm#Lch s trung i#Truyn tranh#Truyn lch s#XH#3616 99## 00644000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020028000510070052000790220004001310220065001350050013002000050 01100213005000700224008000500231009003100236010000500267011002600272020001800298 020001300316020001500329016000300344013000700347#361700#VV16.05957#^a45000^b500 0b#Vi?t#909.7#L557S#Lc s th gii bng tranh#Li: Kim Ja Young ; Tranh: Kim O k Jae ; Hi H dch#T.4#Thi cn i (1460 - 1779): K nguyn ca nhng chuyn t hm him#Kim Ja Young#Kim Ok Jae#Hi H#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2015 #^a57tr. : tranh mu^b24cm#Lch s trung i#Truyn tranh#Truyn lch s#XH#3617 00## 00644000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020028000520070055000800220060001350220004001950050013001990050 01400212005000700226008000500233009003100238010000500269011002600274020001600300 020001300316020001500329016000300344013000700347#VV16.05958#361701#^a45000^b500 0b#Vi?t#909.81#L557S#Lc s th gii bng tranh#Li: Kim Ja Young ; Tranh: Kim Hyung Jun ; Hi H dch#Thi cn i 2 (1780 - 1899): Cch mng cng nghip bng n#T.5#Kim Ja Young#Kim Hyung Jun#Hi H#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#20 15#^a57tr. : tranh mu^b24cm#Lch s cn i#Truyn tranh#Truyn lch s#XH#3617 01## 00640000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020028000520070052000800220004001320220061001360050011001970050 01300208005000700221008000500228009003100233010000500264011002600269020001700295 020001300312020001500325016000300340013000700343#361702#VV16.05959#^a45000^b500 0b#Vi?t#909.82#L557S#Lc s th gii bng tranh#Li: Kim Sun Ok ; Tranh: Choi J u Seok ; Hi H dch#T.6#Thi hin i (1900 - nay): Cuc i chin bao trm th gii#Kim Sun Ok#Choi Ju Seok#Hi H#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a 65tr. : tranh mu^b24cm#Lch s hin i#Truyn tranh#Truyn lch s#XH#361702## 00583000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020028000490070035000770220047001120220004001590050014001630050 00700177008000500184009003100189010000500220011002500225020001700250020001300267 020001500280016000300295013000700298#361703#VV16.05960#^a45000^b5000b#Vi?t#909# L557S#Lc s th gii bng tranh#Tranh: Yoo Kyung Hwa ; Hi H dch#S tm t t lch s th gii (3500TCN - nay)#T.7#Yoo Kyung Hwa#Hi H#^aH.#^aDn tr ; C ng ty Sch Alpha#2015#^a56tr. : minh ho^b24cm#Lch s th gii#Truyn tranh#Tru yn lch s#XH#361703## 00841000000000289000450000100210000000200500002100500130007100700400008400800050 01240090031001290100005001600110026001650150071001910820006002620160003002680130 00700271014001600278026001100294026001100305026000700316181000600323019000500329 019000500334020002000339020001100359021018100370#Smith, Keith Cameron#10 iu kh c bit nht gia k thng & ngi thua#Khnh Chng#Keith Cameron Smith ; Khnh Chng dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a191tr. : tranh v^b21cm# Tn sch ting Anh: The top 10 distinctions between winner and whiners#650.1#KT# 361704#^a49000^b3000b#VV16.05962#VV16.05961#361704#M558#Vi?t#Dch#B quyt th nh cng#Kinh doanh#Gm nhng bi hc, nhng kinh nghim ca tc gi l cha kha gip bn thay i nhng iu mnh ngh v cch ngh ca chnh mnh t c thnh cng trong cng vic v cuc sng## 00689000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010008000620020030000700070019001000040018001190080 00500137009003800142010000500180011001500185021017800200020000700378020000700385 020000900392013000700401016000300408#361705#VV16.05964#VV16.05963#^a35000^b2000 b#Vi?t#641.8#C101M#Vn Anh#Cc mn nm, gi, salad, cun#Vn Anh s.t., b.s.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a171tr.^b21cm#Gi i thiu b quyt v cch lm cc mn nm, mn gi, mn salad v cc mn cun: N m min hi sn, nm c gai trn xoi, nm xoi xanh tm tht, nm g hoa chui, nm tai ln...#Mn n#Nu n#Ch bin#361705#KT## 00480000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810006000530010009000590020012000680030024000800070009001040080 01400113009002200127010000500149011001500154020001700169020000400186013000700190 016000300197020001400200#VV16.05968#VV16.05967#361707#^b1350b#Vi?t#895.922134#V5 00K#Y Phng#V khc Ty#Th song ng Vit - Ty#Y Phng#^aThi Nguyn#^ai h c Thi Nguyn#2015#^a271tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#361707#VH#Sch song ng## 00732000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010014000630020082000770070014001590080014001730090 02200187010000500209011001500214021016500229020001600394020001700410020000800427 013000700435016000300442020000900445#361708#VV16.05969#VV16.05970#^a50000^b500b #Vi?t#337.597#V103T#Trn Huy Ngc#Vai tr ca nh nc trong qu trnh hi nhp kinh t quc t Vit Nam hin nay#Trn Huy Ngc#^aThi Nguyn#^ai hc Thi N guyn#2016#^a158tr.^b21cm#Phn tch qu trnh hi nhp kinh t quc t, thc tr ng, nhng vn t ra, quan im, gii php ca nh nc trong qu trnh hi n hp kinh t quc t Vit Nam#Kinh t quc t#Hi nhp kinh t#Vai tr#361708#X H#Nh nc## 00565000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010008000630020034000710070019001050040014001240080 00500138009003800143010000500181011002600186012001500212020001700227020001800244 020001500262013000700277016000300284#361709#VV16.05971#VV16.05972#^a80000^b2000 b#Vi?t#398.2#NH556C#Vn Anh#Nhng cu chuyn c tch hay nht#Vn Anh s.t., b.s. #Ti bn ln 2#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a239tr. : tranh v^b24cm#M k con nghe#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#361709 #VH## 00546000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640020010000700070027000800080005001070090035001120100 00500147011002600152020001700178016000300195020000800198005001000206005000600216 005000600222005001000228005001100238013000700249#361710#VV16.05973#VV16.05974#^a 65000^b1200b#Vi?t#895.922840808#TH561#Thng...#Kai Hong, Toxic, H Du...#^aH. #^aDn tr ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a196tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#VH#Tn vn#Kai Hong#Toxic#H Du#An Trng#Phong Linh#361710## 00505000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010013000670020024000800030040001040070013001440080 00500157009001000162010000500172011001500177020001700192020001200209020000800221 013000700229016000300236#361711#VV16.05975#VV16.05976#^a61000^b1000b#Vi?t#895.9 22334#T452N#Ma Vn Khng#Ti nghip ci ging c#Tp vn v nhng truyn ngn o n thin#Ma Vn Khng#^aH.#^aDn tr#2016#^a231tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#Tp vn#361711#VH## 00450000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810007000600010008000670020026000750070008001010080005001090090 03500114010000500149011001500154020001700169016000300186020001200189013000700201 #VV16.05977#VV16.05978#361712#^a85000^b1000b#Vi?t#895.92234#KH455K#Linh L#Khn g khc Kuala Lumper#Linh L#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a378 tr.^b21cm#Vn hc hin i#VH#Tiu thuyt#361712## 00722000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010008000620020029000700070019000990040014001180080 00500132009003800137010000500175011003100180021020000211020000700411020000700418 020000900425013000700434016000300441#361713#VV16.05979#VV16.05980#^a70000^b2000 b#Vi?t#641.8#N114T#Vn Anh#500 mn n thng dng d lm#Vn Anh s.t., b.s.#Ti b n ln 1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a371tr. : nh, tranh v ^b21cm#Gii thiu nhng mo vt khi nu n; cch chn nguyn liu v phng ph p ch bin 500 mn n ngon thng dng d lm nh: ch tht nng xng xng, th t ln kho tng, li ln quay, tht kho tu...#Nu n#Mn n#Ch bin#361713#KT ## 00605000000000313000450000100080000000200120000800300230002000500110004300700260 00540080005000800090010000850100005000950110015001000150030001150220004001450220 01600149082000800165016000300173013000700176014001700183026001100200026001100211 026000700222181000600229019000500235019001600240020001700256020001800273#Tri Th #Mi ti c#Tiu thuyt trinh thm#Lng Ngn#Tri Th ; Lng Ngn dch#^aH.#^a Dn tr#2016#^a491tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Vng L V#T.5#a con ngc t#89 5.136#VH#361714#^a119000^b1500b#VV16.05981#VV16.05982#361714#M558T#Vi?t#Dch Tr ung Quc#Vn hc hin i#Truyn trinh thm## 01158000000000313000450000100150000000200310001500301350004600500120018100500140 01930070047002070080005002540090055002590100005003140110022003190150119003410820 00800460016000300468013000700471014001700478026000700495026001100502181000700513 019000500520019000500525020001700530020001300547020002000560021026400580#Guare, Richard#Phng php hc tp thng minh#Cun cm nang hu ch gip bi dng k n ng iu hnh cho thanh thiu nin cc em t tin bc l v pht huy tim nng ca bn thn#Dawson, Peg# Minh Hng#Richard Guare, Peg Dawson ; Minh Hn g dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho v Truyn thng 1982 Books#2015#^a451tr. : bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Smart but scattered teens : The "executive ski lls" program for helping teens reach their potential#306.874#XH#361715#^a119000 ^b3000b#361715#VV16.05983#PH561P#Vi?t#Dch#Quan h gia nh#Nui dy con#B quy t thnh cng#Bao gm nhng phng php tip cn ca cc bc ph huynh trong mi giai on pht trin ca con ci; nhm a ra nhng hng dn thc t, gip than h thiu nin ci thin v bi dng k nng iu hnh cn thiu ht c c t hnh cng trong hc tp v cuc sng## 00784000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010021000640020027000850030029001120070021001410080 00500162009003100167010000500198011002600203020001900229016000300248021024300251 020001700494013000700511#361716#VV16.05984#VV16.05985#^a59000^b2000b#Vi?t#658.5 15#B454B#Nguyn V Phng Nam#Bn bc gii quyt vn #Sc tch - D hiu - Th c t#Nguyn V Phng Nam#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a210tr. : m inh ha^b21cm#Nng sut lao ng#XH#Gm nhng nghin cu v ng dng thc t cc phng php gii quyt vn nhm tng nng sut lao ng cc doanh nghip, ng thi gip ngi c hiu v ng dng mt cch nhy bn, linh hot khi phi i mt vi cc vn trong cuc sng#Qun l sn xut#361716## 00562000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810007000540010017000610020044000780070017001220080005001390090 01000144010000500154011001500159020000800174020001500182016000300197021010100200 013000700301#VV16.05986#VV16.05987#361717#^a80000^b2000b#Vi?t#807#NH556T#Nguyn Phan Hch#Nhng trang vn hay gip hc sinh tham kho#Nguyn Phan Hch#^aH.#^aD n tr#2016#^a335tr.^b21cm#Bi vn#Sch tham kho#GK#Tp hp cc bi vn hay gi p cc em hc sinh hiu v cm nhn v p ca ting Vit trong vn chng#361717 ## 00959000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020037000630030083001000070057001830080005002400090 03100245010000500276011002600281020002300307016000300330005001700333005001600350 005001900366005001400385005001300399021020600412020002000618013000700638#361718# VV16.05988#VV16.05989#^a85000^b5000b#Vi?t#808.51#B300Q#B quyt trnh by t c c chuyn gia#Cc "tit l" gip bn tr thnh ngi trnh by thuyt phc v gt hi thnh cng#Quch Tun Khanh, Hng Phng Lan, V Hong Quc Tun...#^aH.#^a Dn tr ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a339tr. : minh ha^b21cm#Ngh thut din thuy t#XH#Quch Tun Khanh#Hng Phng Lan#V Hong Quc Tun#Lu Tng Thanh#Lu Ngc Lm#Gm nhng nghin cu, tri nghim v c kt ca cc chuyn gia trong lnh vc din thuyt. Trnh by tng; hon thin k nng din thuyt trc cng ch ng r rng, xc tch, cun ht v thuyt phc hn#B quyt thnh cng#361718## 00444000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010015000670020017000820030007000990070015001060080 00500121009001000126010000500136011001500141020001700156020000700173013000700180 016000300187#361719#VV16.05990#VV16.05991#^a50000^b1000b#Vi?t#895.92234#TR462L# Hong Ngc Sn#Tri lm lt li#Truyn#Hong Ngc Sn#^aH.#^aDn tr#2016#^a178t r.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn#361719#VH## 00731000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820011000511810007000620010009000690020034000780070009001120220004001210080 00500125009003100130010000500161011002600166021024300192020001100435013000700446 016000300453005000900456#VV16.05993#VV16.05992#361720#^a109000^b5000b#Vi?t#338. 040922#NH556N#m Linh#Nhng ngi lm ch s 1 Vit Nam#m Linh#T.1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a399tr. : minh ha^b21cm#Gii thiu qu trnh ph n u n lc t c thnh cng trong s nghip ca mt s doanh nhn tiu biu ni ting ca Vit Nam nh Trng Gia Bnh cng ty FPT, Cao Th Ngc Dung c ng ty vng bc PNJ, Thi Tun Ch cng ty dt Thi Tun...#Doanh nhn#361720#XH #m Linh## 01307000000000373000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810006000530020083000590030098001420070068002400050018003080050 01500326005001600341005001600357005001800373008000500391009001000396010000500406 01100310041101500490044202103320049102000170082302000170084002000180085702000130 0875020001600888020001900904013000700923016000300930#361721#VV16.05995#VV16.0599 4#^b800b#Vi?t#331.2596082#A105T#An ton v sinh lao ng v chm sc sc khe n cng nhn ti cc khu cng nghip#Ti liu tham kho dng cho c nhn y t cng cng; cn b y t lao ng; cn b an ton lao ng#B.s.: Nguyn Thu Qunh (ch .b.), Phm Cng Tun, Phm Xun Thnh...#Nguyn Thu Qunh#Phm Cng Tun#Phm X un Thnh#Trn Thu Phng#Trn Th Thu Thy#^aH.#^aDn tr#2015#^a199tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: B Y t. Trng i hc Y t cng cng#Gm mt s h th ng vn bn php quy v an ton v sinh lao ng ni chung v cng nhn n ni r ing; tm hiu iu kin lao ng, sc khe ngh nghip, bin php ci thin i u kin lao ng trong cc ngnh cng nghip c nhiu lao ng n; t chc thc h in cng tc an ton v sinh lao ng, chm sc sc khe cho ngi lao ng#V s inh lao ng#An ton lao ng#Chm sc sc khe#N cng nhn#Khu cng nghip#Ti liu tham kho#361721#XH## 00600000000000313000450000100080000000200120000800300230002000500110004300700260 00540080005000800090010000850100005000950110015001000150030001150220011001450220 00400156082000800160016000300168013000700171014001700178026001100195026001100206 026000700217181000600224019000500230019001600235020001700251020001800268#Tri Th #Mi ti c#Tiu thuyt trinh thm#Lng Ngn#Tri Th ; Lng Ngn dch#^aH.#^a Dn tr#2015#^a611tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Vng L V#Ngi nhm#T.3#895.136 #VH#361722#^a145000^b1500b#VV16.05997#VV16.05996#361722#M558T#Vi?t#Dch Trung Q uc#Vn hc hin i#Truyn trinh thm## 00444000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820010000511810007000610010008000680020019000760070008000950080005001030090 03500108010000500143011001500148020001700163020001200180016000300192013000700195 #VV16.05999#VV16.05998#361723#^a118000^b3000b#Vi?t#895.92234#NH556N#Hn Nh#Nh ng ngn tay an#Hn Nh#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a546tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#361723## 00462000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820010000511810006000610010014000670020026000810070014001070080005001210090 03500126010000500161011001500166020001700181020001200198013000700210016000300217 #VV16.06001#VV16.06000#361724#^a109000^b1500b#Vi?t#895.92234#556K#Nguyt Nguy t#ng khc ni thin ng#Nguyt Nguyt#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Bch Vi t#2016#^a562tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#361724#VH## 00827000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010007000640020035000710030018001060070026001240050 01200150008000500162009001100167010000500178011002500183012004200208021018700250 02000170043702000080045402000090046202000150047101600030048601900050048901300070 0494#VV16.06002#361725#VV16.06003#^a22000^b2000b#Vi?t#388.109#M124H#Guo Ke#Mt 20000 nm xy dng ng s#Ch giao thng#Guo Ke ; Thanh Hng dch#Thanh Hng#^aH.#^aKim ng#2016#^a29tr. : tranh v^b21cm#Lc s i sng sinh hot ca loi ngi#Gip cc em tm hiu nhng kin thc v lch s i sng sinh ho t ca con ngi; gii thiu cch thc xy dng ng s giao thng m con ngi s dng i li, vn chuyn hng ho...#ng giao thng#Lch s#Xy dng#Sch thiu nhi#XH#Dch#361725## 00810000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810006000540010007000600020032000670030015000990070026001140050 01200140008000500152009001100157010000500168011002500173012004200198021016500240 02000080040502000110041302000100042402000080043402000150044201300070045701600030 0464019000500467#VV16.06005#VV16.06004#361726#^a22000^b2000b#Vi?t#613#M124H#Guo Ke#Mt 2000 nm v sinh sch s#Ch v sinh#Guo Ke ; Thanh Hng dch#Tha nh Hng#^aH.#^aKim ng#2016#^a29tr. : tranh v^b21cm#Lc s i sng sinh ho t ca loi ngi#Gip cc em tm hiu nhng kin thc v lch s i sng sinh h ot ca con ngi; gii thiu cc loi bnh v cha bnh, cch v sinh thn th, dng sinh hot...#V sinh#Phng bnh#Con ngi#Lch s#Sch thiu nhi#361726 #KT#Dch## 00647000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020019000530030013000720070063000850050020001480050009001680050 01000177008000500187009001100192010000500203011002500208012002400233015003100257 020001800288020001300306016000300319019001600322013000700338#VV16.06006#361727#^ a25000^b2000b#Vi?t#895.13#NG558B#Ngi bn dng cm#Truyn tranh#Li: Hiu Linh inh ang ; Minh ha: Trnh V ; Vit Khi dch#Hiu Linh inh ang#Trnh V#Vi t Khi#^aH.#^aKim ng#2016#^a47tr. : tranh v^b21cm#Lc vo x s thn tin#T n tht tc gi: L Hiu Linh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Trung Quc#3 61727## 00645000000000301000450000200180000000300130001800500200003100500090005100500100 00600070063000700080005001330090011001380100005001490110025001540120024001790150 03100203082000700234016000300241013000700244014001600251026001100267026000700278 181000600285019000500291019001600296020001800312020001300330#H M thi hoa hu#T ruyn tranh#Hiu Linh inh ang#Trnh V#Vit Khi#Li: Hiu Linh inh ang ; Mi nh ha: Trnh V ; Vit Khi dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a47tr. : tranh v^b21cm# Lc vo x s thn tin#Tn tht tc gi: L Hiu Linh#895.13#VH#361728#^a25000 ^b2000b#VV16.06007#361728#H100M#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Truyn tr anh## 00643000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030013000700070062000830050020001450050008001650050 01000173008000500183009001100188010000500199011002500204012002400229015003100253 020001800284020001300302016000300315019001600318013000700334#VV16.06008#361729#^ a25000^b2000b#Vi?t#895.13#S108C#Sao Chi huyn b#Truyn tranh#Li: Hiu Linh inh ang ; Minh ha: Lam Lam ; Vit Khi dch#Hiu Linh inh ang#Lam Lam#Vit K hi#^aH.#^aKim ng#2016#^a47tr. : tranh v^b21cm#Lc vo x s thn tin#Tn th t tc gi: L Hiu Linh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Trung Quc#36172 9## 00649000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020021000530030013000740070063000870050020001500050009001700050 01000179008000500189009001100194010000500205011002500210012002400235015003100259 020001800290020001300308016000300321019001600324013000700340#VV16.06009#361730#^ a25000^b2000b#Vi?t#895.13#QU100T#Qu tng ca n thn#Truyn tranh#Li: Hiu Li nh inh ang ; Minh ha: Trnh V ; Vit Khi dch#Hiu Linh inh ang#Trnh V# Vit Khi#^aH.#^aKim ng#2016#^a47tr. : tranh v^b21cm#Lc vo x s thn tin# Tn tht tc gi: L Hiu Linh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Trung Quc #361730## 00650000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520030013000750070063000880050020001510050009001710050 01000180008000500190009001100195010000500206011002500211012002400236015003100260 020001800291020001300309013000700322016000300329019001600332#VV16.06010#361731#^ a25000^b2000b#Vi?t#895.13#L462X#Li xin li chn thnh#Truyn tranh#Li: Hiu L inh inh ang ; Minh ha: Trnh V ; Vit Khi dch#Hiu Linh inh ang#Trnh V #Vit Khi#^aH.#^aKim ng#2016#^a47tr. : tranh v^b21cm#Lc vo x s thn tin #Tn tht tc gi: L Hiu Linh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#361731#VH#Dch Tr ung Quc## 00742000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810006000500010019000560020031000750030043001060070053001490050013002020080 00500215009001100220010000500231011002600236021013900262020001200401020000900413 020001500422016000300437019000500440013000700445#VV16.06011#361732#^a48000^b300 0b#Vi?t#177.620207#B124M#Boucher, Franoize#Bt m tt tn tt v bn thn#V c ti sao i khi h lm bn bc mnh!#Li, minh ho: Franoize Boucher ; Ng Hu Long dch#Ng Hu Long#^aH.#^aKim ng#2016#^a112tr. : tranh v^b21cm#Quan nim v mt ngi bn ch thc, tm quan trng ca vic c bn thn, nhng b kp tm c bn tt v tr thnh mt ngi bn tt#o c hc#Tnh bn#Sch thi u nhi#XH#Dch#361732## 00783000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490010019000550020042000740030025001160070057001410050017001980080 00500215009001100220010000500231011002600236021015100262020002100413020000800434 020000900442020001500451013000700466016000300473019000500476#VV16.06012#361733#^ a48000^b3000b#Vi?t#305.30207#B124M#Boucher, Franoize#Bt m tt tn tt v con gi v con trai#Bt m mt b mt khng!#Li, minh ho: Franoize Boucher ; Li Th Thu Hin dch#Li Th Thu Hin#^aH.#^aKim ng#2016#^a112tr. : tranh v^b21 cm#Gm nhng so snh ng nghnh gia con trai v con gi v th cht, tm l; nh ng quan nim sai lm v gii tnh, khng nh s bnh ng gia hai gii#Tm l hc gii tnh#Con gi#Con trai#Sch thiu nhi#361733#XH#Dch## 00604000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810007000500020028000570030013000850070039000980050010001370050015001470080 00500162009001100167010000500178011002600183012003100209020001700240020001800257 020001600275020001300291016000300304013000700307#361734#VV16.06013#^a15000^b300 0b#Vi?t#398.209597#NG558M#Ngi m k v hai con trai#Truyn tranh#Hiu Minh b.s . ; Tranh: Phm Ngc Tun#Hiu Minh#Phm Ngc Tun#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn dn gian#Truyn tranh#VH#361734## 00616000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810006000500020026000560030013000820070039000950050010001340050015001440080 00500159009001100164010000500175011002600180012003100206020001700237020001800254 020003100272020001300303016000300316013000700319#361735#VV16.06014#^a15000^b300 0b#Vi?t#398.209597#S312C#Sinh con ri mi sinh cha#Truyn tranh#Hiu Minh b.s. ; Tranh: Phm Ngc Tun#Hiu Minh#Phm Ngc Tun#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : t ranh mu^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi #Truyn dn gian Truyn c tch#Truyn tranh#VH#361735## 00590000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810006000500020013000560030013000690070040000820050011001220050015001330080 00500148009001100153010000500164011002600169012003100195020001700226020001800243 020001600261020001300277016000300290013000700293#VV16.06015#361736#^a15000^b300 0b#Vi?t#398.209597#C450B#C b m ci#Truyn tranh#Minh Trang b.s. ; Tranh: Phm Ngc Tun#Minh Trang#Phm Ngc Tun#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b2 1cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn dn gian#Truyn tranh#VH#361736## 00597000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810006000500020020000560030013000760070040000890050009001290050017001380080 00500155009001100160010000500171011002600176012003100202020001700233020001800250 020001600268020001300284016000300297013000700300#361737#VV16.06016#^a15000^b300 0b#Vi?t#398.209597#B100C#B Cha Thng ngn#Truyn tranh#T Chim b.s. ; Tranh: Nguyn Cng Hoan#T Chim#Nguyn Cng Hoan#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Tru yn dn gian#Truyn tranh#VH#361737## 00576000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810006000500020019000560030013000750070030000880050008001180050008001260080 00500134009001100139010000500150011002600155012003100181020001700212020001800229 020001600247020001300263016000300276013000700279#VV16.06017#361738#^a15000^b300 0b#Vi?t#398.209597#309U#iu c cui cng#Truyn tranh#Hng H b.s. ; Tranh: o Hi#Hng H#o Hi#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truy n dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn dn gian#Truyn t ranh#VH#361738## 00595000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810006000500020020000560030013000760070039000890050010001280050015001380080 00500153009001100158010000500169011002600174012003100200020001700231020001800248 020001600266020001300282013000700295016000300302#VV16.06018#361739#^a15000^b300 0b#Vi?t#398.209597#S550T#S tch con kn kn#Truyn tranh#Hiu Minh b.s. ; Tranh : Phm Ngc Tun#Hiu Minh#Phm Ngc Tun#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh m u^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truy n dn gian#Truyn tranh#361739#VH## 00721000000000313000450000100170000000200180001700300540003500500170008900500090 01060050010001150070072001250080005001970090011002020100005002130110026002180150 04700244082000400291016000300295013000700298014001700305026001100322026001100333 026000700344181000700351019000500358019000800363020001800371020001800389#Napoli, Donna Jo#Thn thoi Hy Lp#Chuyn v cc v nam thn, n thn, anh hng & c qu #Balit, Christina#Huy Ton#Quc Tun#Donna Jo Napoli ; Minh ha: Christina Bali t ; Dch: Huy Ton, Quc Tun#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b24cm#Tn sch ting Anh: Tresury of Greek mythology#813#VH#361740#^a198000^b3000b#VV16. 06020#VV16.06019#361740#TH121T#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn thn thoi# # 00575000000000289000450000200140000000300130001400500130002700500100004000700290 00500080005000790090011000840100005000950110025001000120030001250150031001550820 00400186016000300190013000700193014001600200026001100216026000700227181000600234 019000500240019000900245020001800254020001300272#Jolly cao ku#Truyn tranh#Hiss ey, Jane#Mai Khanh#Jane Hissey ; Mai Khanh dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a31tr. : t ranh v^b24cm#Nhng ngi bn th nhi bng#Tn sch ting Anh: Jolly tall#823#V H#361741#^a27000^b2000b#VV16.06021#361741#J428C#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh## 00577000000000289000450000200160000000300130001600500130002900500100004200700290 00520080005000810090011000860100005000970110025001020120030001270150029001570820 00400186016000300190013000700193014001600200026001100216026000700227181000800234 019000500242019000900247020001800256020001300274#Gii cu Gu C#Truyn tranh#Hi ssey, Jane#Mai Khanh#Jane Hissey ; Mai Khanh dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a30tr. : tranh v^b24cm#Nhng ngi bn th nhi bng#Tn sch ting Anh: Old bear#823#V H#361742#^a27000^b2000b#VV16.06022#361742#GI-103C#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh## 00583000000000289000450000200160000000300130001600500130002900500100004200700290 00520080005000810090011000860100005000970110025001020120030001270150037001570820 00400194016000300198013000700201014001600208026000700224026001100231181000600242 019000500248019000900253020001800262020001300280#Gu t mt tch#Truyn tranh#Hi ssey, Jane#Mai Khanh#Jane Hissey ; Mai Khanh dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a30tr. : tranh v^b24cm#Nhng ngi bn th nhi bng#Tn sch ting Anh: Little Bear lo st#823#VH#361743#^a27000^b2000b#361743#VV16.06023#G125#Vi?t#Dch Anh#Vn hc t hiu nhi#Truyn tranh## 00592000000000289000450000200190000000300130001900500130003200500100004500700290 00550080005000840090011000890100005001000110025001050120030001300150043001600820 00400203016000300207013000700210014001600217026001100233026000700244181000600251 019000500257019000900262020001800271020001300289#Gu t i tm qun#Truyn tranh #Hissey, Jane#Mai Khanh#Jane Hissey ; Mai Khanh dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a30tr . : tranh v^b24cm#Nhng ngi bn th nhi bng#Tn sch ting Anh: Little Bear 's trousers#823#VH#361744#^a27000^b2000b#VV16.06024#361744#G125#Vi?t#Dch Anh# Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00592000000000289000450000200160000000300130001600500130002900500100004200700290 00520080005000810090011000860100005000970110025001020120030001270150046001570820 00400203016000300207013000700210014001600217026000700233026001100240181000600251 019000500257019000900262020001800271020001300289#Bc tranh chung#Truyn tranh#Hi ssey, Jane#Mai Khanh#Jane Hissey ; Mai Khanh dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a24tr. : tranh v^b24cm#Nhng ngi bn th nhi bng#Tn sch ting Anh: The all togeth er painting#823#VH#361745#^a25000^b2000b#361745#VV16.06025#B552T#Vi?t#Dch Anh# Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00580000000000289000450000200190000000300130001900500130003200500100004500700290 00550080005000840090011000890100005001000110025001050120030001300150031001600820 00400191016000300195013000700198014001600205026000700221026001100228181000600239 019000500245019000900250020001800259020001300277#Jolly nghch tuyt#Truyn tranh #Hissey, Jane#Mai Khanh#Jane Hissey ; Mai Khanh dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a31tr . : tranh v^b24cm#Nhng ngi bn th nhi bng#Tn sch ting Anh: Jolly snow# 823#VH#361746#^a27000^b2000b#361746#VV16.06026#J428N#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh## 00575000000000289000450000200160000000300130001600500130002900500100004200700290 00520080005000810090011000860100005000970110028001020120030001300150025001600820 00400185016000300189013000700192014001600199026001100215026000700226181000700233 019000500240019000900245020001800254020001300272#Ngi bn l m#Truyn tranh#Hi ssey, Jane#Mai Khanh#Jane Hissey ; Mai Khanh dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a31tr. : tranh v^b20x24cm#Nhng ngi bn th nhi bng#Tn sch ting Anh: Hoot#823#VH #361747#^a27000^b2000b#VV16.06027#361747#NG558B#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh## 00531000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020009000490030013000580070029000710050013001000080005001130090 01100118010000500129011002900134020001800163020001300181016000300194019000900197 005001000206012003000216013000700246#361748#VV16.06028#^a27000^b2000b#Vi?t#823# S458S#St sot#Truyn tranh#Jane Hissey ; Mai Khanh dch#Hissey, Jane#^aH.#^aKim ng#2015#^a31tr. : tranh mu^b24x20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch A nh#Mai Khanh#Nhng ngi bn th nhi bng#361748## 00545000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810007000430020022000500030013000720070029000850050013001140080005001270090 01100132010000500143011002900148020001800177020001300195016000300208019000900211 005001000220012003000230013000700260#VV16.06029#361749#^a27000^b2000b#Vi?t#823# NG558B#Ngi bn ni bin c#Truyn tranh#Jane Hissey ; Mai Khanh dch#Hissey, J ane#^aH.#^aKim ng#2015#^a30tr. : tranh mu^b24x20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#VH#Dch Anh#Mai Khanh#Nhng ngi bn th nhi bng#361749## 00560000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810008000540020016000620030013000780070029000910050013001200080 00500133009001100138010000500149011002600154020001800180020001300198016000300211 019000900214005001000223012003000233013000700263#VV16.06030#361750#VV16.06031#^a 80000^b1000b#Vi?t#823#GI-103C#Gii cu Gu C#Truyn tranh#Jane Hissey ; Mai Kh anh dch#Hissey, Jane#^aH.#^aKim ng#2015#^a37tr. : tranh mu^b24cm#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#VH#Dch Anh#Mai Khanh#Nhng ngi bn th nhi bng#361750## 00914000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820016000501810006000660020083000720030061001550080005002160090012002210100 00500233011002200238015004200260021026700302020001000569020001700579016000300596 020001500599013000700614020001500621#VV16.06033#VV16.06032#361751#^a150000^b672 b#Vi?t#343.59705602638#H561D#Hng dn k ton nghip v thu v thu khc i v i hng ho xut khu, nhp khu#Thng t s 174/2015/TT-BTC ngy 10/11/2015 ca B Ti chnh#^aH.#^aTi chnh#2016#^a245tr. : bng^b24cm#TTS ghi: B Ti chnh. Tng cc Hi quan#Gii thiu cc quy nh chung v quy nh c th v ch k ton nghip v thu v cc khon thu khc i vi hng ho xut khu, nhp khu : h thng chng t k ton; h thng ti khon k ton; s k ton; bo co ti chnh, bo co qun tr v t chc thc hin#Php lut#Vn bn php qui#XH#Thu nhp khu#361751#Thu xut khu## 01103000000000397000450000200660000000300550006600500150012100500160013600500180 01520050015001700050013001850070054001980080005002520090012002570100005002690110 01500274015006200289082000400351016000300355013000700358014000700365026001100372 02600110038302600070039418100060040101900050040702000080041202000090042002000110 0429020001000440020002000450020002000470020002200490020001000512021018300522#Dan h mc cc cng trnh nghin cu khoa hc giai on 2011 - 2015#Cho mng 55 nm thnh lp Trng i hc Ngoi thng#Hong Vn Chu#Nguyn Vn Minh#o Th Thu Giang#Tng Vn Ngha# Hng Lan#Hong Vn Chu, Nguyn Vn Minh, o Th Thu Giang...#^aH.#^aTi chnh#2015#^a287tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Ngoi thng#330#XH#361752#^b500b#VV16.06035#VV16.06034#361752#D1 07M#Vi?t#Kinh t#Danh mc#Thng mi#Ti chnh#Qun tr kinh doanh#Nghin cu kh oa hc#Cng trnh nghin cu#2011-2015#Gii thiu danh mc cc ti nghin cu khoa hc v cng ngh cp nh nc v cp tnh cng cc bi vit lin quan n thng mi, kinh t, ti chnh quc t v qun tr kinh doanh## 00548000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020025000540030057000790070020001360050020001560040009001760080 00500185009001000190010000500200011001500205020001200220020001400232016000300246 020000800249020000600257013000700263#361753#VV16.06036#^a26000^b2000b#Vi?t#372. 623#NH556B#Nhng bi vn chn lc 5#Bin son theo ni dung v chng trnh SGK ca B GD&T#Phm Th Phng Lan#Phm Th Phng Lan#In ln 3#^aH.#^aDn tr#201 5#^a147tr.^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm#GK#Bi vn#Lp 5#361753## 00601000000000313000450002600070000002600110000701900050001808200040002318100080 00270020026000350070041000610220004001020050009001060050010001150050011001250050 00700136005000900143008000500152009001000157010000500167011002900172020000800201 020000600209020001400215016000300229004003200232014001600264013000700280#361754# VV16.06037#Vi?t#807#GI-521E#Gip em hc tt ng vn 6#B.s.: Trn Nga, Thu Hng, Hnh Qunh...#T.2#Trn Nga#Thu Hng#Hnh Qunh#Hp H#Bch Hp#^aH.#^aDn tr# 2015#^a262tr. : bng, s ^b24cm#Ng vn#Lp 6#Sch c thm#GK#Ti bn ln th 2, c chnh sa#^a44500^b2000b#361754## 00613000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810008000430020026000510070049000770220004001260050009001300050011001390050 01000150005001100160005000900171004003200180008000500212009001000217010000500227 011002900232020000800261020000600269020001400275016000300289013000700292#VV16.06 038#361755#^a37500^b2000b#Vi?t#807#GI-521E#Gip em hc tt ng vn 7#B.s.: Trn Nga (ch.b.), Hp Thu H, Thu Hng...#T.2#Trn Nga#Hp Thu H#Thu Hng#Hnh Qu nh#Kim Dung#Ti bn ln th 2, c chnh sa#^aH.#^aDn tr#2016#^a218tr. : bng , s ^b24cm#Ng vn#Lp 7#Sch c thm#GK#361755## 00562000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020019000490030027000680070032000950220004001270050013001310050 01800144008000500162009001000167010000500177011002200182020000800204020000700212 020001400219016000300233004002900236013000700265#VV16.06039#361756#^a23000^b200 0b#Vi?t#807#H419T#Hc tt ng vn 12#y - R rng - D hiu#L Xun Soan, Ho ng Th Lm Nho#T.2#L Xun Soan#Hong Th Lm Nho#^aH.#^aDn tr#2015#^a139tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 12#Sch c thm#GK#Ti bn c chnh l, b sung#361756 ## 00499000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810008000460020020000540070013000740220004000870050013000910040018001040080 00500122009001000127010000500137011003100142020000500173020001300178020000600191 020001400197016000300211013000700214#VV16.06040#361757#^a21000^b2000b#Vi?t#510. 76#GI-103B#Gii bi tp ton 7#V Minh Hng#T.2#V Minh Hng#Ti bn ln th 1#^ aH.#^aDn tr#2015#^a111tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Gii bi tp#Lp 7#Sch c thm#GK#361757## 00607000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810008000460020020000540030027000740070041001010220004001420050014001460050 01300160005001200173004000900185008000500194009001000199010000500209011003100214 020000500245020001300250020000600263020001400269013000700283016000300290#VV16.06 041#361758#^a27000^b2000b#Vi?t#510.76#GI-103B#Gii bi tp ton 9#y - R r ng - D hiu#H Xun Thng, L Th Hng, Nguyn Kim#T.2#H Xun Thng#L Th Hng#Nguyn Kim#In ln 2#^aH.#^aDn tr#2016#^a159tr. : hnh v, bng^b24cm#To n#Gii bi tp#Lp 9#Sch c thm#361758#GK## 00596000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810008000480020035000560030027000910070028001180050012001460040009001580080 00500167009001000172010000500182011003100187020000700218020001400225016000300239 005001500242020001000257020000700267020001300274013000700287#VV16.06042#361759#^ a24000^b2000b#Vi?t#512.0076#GI-103B#Gii bi tp i s - gii tch 11#y - R rng - D hiu#Hong Thng, Hong Danh Ti#Hong Thng#In ln 3#^aH.#^aDn t r#2016#^a138tr. : hnh v, bng^b24cm#i s#Sch c thm#GK#Hong Danh Ti#Gi i tch#Lp 11#Gii bi tp#361759## 00517000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810008000470020022000550030027000770070015001040050015001190040009001340080 00500143009001000148010000500158011002600163020000700189020001400196016000300210 020000600213020001300219013000700232#361760#VV16.06043#^a23000^b1500b#Vi?t#530. 076#GI-103B#Gii bi tp vt l 9#y - R rng - D hiu#Hong Danh Ti#Hon g Danh Ti#In ln 2#^aH.#^aDn tr#2016#^a136tr. : minh ho^b24cm#Vt l#Sch c thm#GK#Lp 9#Gii bi tp#361760## 00521000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810008000470020022000550030027000770070015001040050015001190040009001340080 00500143009001000148010000500158011003000163020000700193020001400200016000300214 020000600217020001300223013000700236#361761#VV16.06044#^a12000^b2000b#Vi?t#530. 076#GI-103B#Gii bi tp vt l 7#y - R rng - D hiu#Hong Danh Ti#Hon g Danh Ti#In ln 2#^aH.#^aDn tr#2015#^a68tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Sc h c thm#GK#Lp 7#Gii bi tp#361761## 00522000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810008000470020023000550030027000780070014001050050014001190040009001330080 00500142009001000147010000500157011003100162020000800193020001400201016000300215 020000600218020001300224013000700237#VV16.06045#361762#^a22000^b1500b#Vi?t#546. 076#GI-103B#Gii bi tp ho hc 8#y - R rng - D hiu#C Thanh Ton#C T hanh Ton#In ln 2#^aH.#^aDn tr#2016#^a124tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#S ch c thm#GK#Lp 8#Gii bi tp#361762## 00500000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020021000490030036000700070018001060050018001240040009001420080 00500151009001000156010000500166011002200171020001000193020001400203016000300217 020000700220013000700227#361763#VV16.06046#^a25000^b2000b#Vi?t#428#H419T#Hc t t ting Anh 10#Bin son theo st chng trnh SGK#Trn Th i Thanh#Trn Th i Thanh#In ln 2#^aH.#^aDn tr#2015#^a152tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Sch c th m#GK#Lp 10#361763## 00633000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020035000530030062000880070026001500050013001760050012001890040 01800201008000500219009001100224010000500235011003100240020000800271020000600279 020000700285020001400292020001500306013000700321016000300328#361764#VV16.06047#^ a25000^b5000b#Vi?t#546.076#454T#n tp cng c kin thc ho hc 9#Ti liu n thi vo lp 10 vit theo chun kin thc, k nng#L Vn Phc, Phm Trng#L Vn Phc#Phm Trng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a128tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#Lp 9#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#361764#GK## 00509000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020021000490030045000700070018001150050018001330040009001510080 00500160009001000165010000500175011002200180020001000202020001400212016000300226 020000700229013000700236#VV16.06048#361765#^a30000^b1500b#Vi?t#428#H419T#Hc t t ting Anh 12#Bin son theo chng trnh chun v SGK mi#Trn Th i Thanh#Tr n Th i Thanh#In ln 2#^aH.#^aDn tr#2016#^a184tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Sc h c thm#GK#Lp 12#361765## 00678000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020026000630070015000890010015001040080005001190090 04700124010000500171011002900176021015300205020000500358016000300363012002400366 020001500390013000700405#361766#VV16.06050#VV16.06049#^a90000^b2000b#Vi?t#516.2 2#H312H#Hnh hc phng nh hng#Nguyn Minh H#Nguyn Minh H#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Gio dc Long Minh#2015#^aXV, 269tr. : hnh v^b24cm#Trnh by khi nim di i s, khi nim gc nh hng v mt vi vn ca hnh hc phng. Gii thiu mt s bi ton in hnh km theo li gii#Ton#TN#T sch am m ton hc#Hnh hc phng#361766## 00624000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570020027000630070015000900010015001050080005001200090 04700125010000500172011002900177021009800206020000500304016000300309012002400312 020001500336013000700351#VV16.06052#VV16.06051#361767#^a60000^b2000b#Vi?t#516.2 2#H561T#Hng trong hnh hc phng#Nguyn Minh H#Nguyn Minh H#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Gio dc Long Minh#2015#^aXI, 113tr. : hnh v^b24cm#Trnh by nhng ni dung lin quan n hng ca on thng v hng ca gc trong hnh h c phng#Ton#TN#T sch am m ton hc#Hnh hc phng#361767## 00989000000000385000450000100150000000200300001500300250004500500160007000500080 00860070047000940080005001410090031001460100005001770110027001820120048002090150 05800257082000600315016000300321013000700324014001600331026001100347026001100358 02600070036918100060037601900050038201900050038702000180039202000100041002000100 0420020001000430020001000440020000700450020001500457021013100472#Han Chang Wook# M khng phi ngi gip vic#B kp rn thi quen tt#Choo Duck Young#H Ngn#H an Chang Wook, Choo Duck Young ; H Ngn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alph a#2015#^a137tr. : tranh mu^b24cm#B B kp rn luyn k nng mm. tui 7 - 1 5#Tn sch ting Anh: The power of good habits for children#649.1#XH#361768#^a74 000^b5000b#VV16.06054#VV16.06053#361768#M200K#Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#Truy n k#Rn luyn#Thi quen#Tnh cch#Tr em#Sch thiu nhi#Tp hp nhng cu chuy n nh mang tnh gio dc nhm gip cho cc em hon thin tnh cch, thi quen t t trong cuc sng hng ngy## 00409000000000241000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200100 00301810006000400020017000460030004000630070010000670010010000770080006000870090 01400093010000500107011002400112020001700136020000400153016000300157013000700160 #VV16.06055#361769#^b100b#Vi?t#895.92214#G553T#Gi tnh cho Hu#Th#L B c#L B c#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a84tr. : nh mu^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH #361769## 00832000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020027000520030011000790070060000900220004001500050017001540050 01500171005001500186005001600201005001500217008001200232009001700244010000500261 011002100266021020200287020001000489020000900499013000700508016000300515#361770# VV16.06056#^a25000^b1000b#Vi?t#428.2#NG550P#Ng php cn bn ting Anh#Trnh A#Nguyn Th Quyt (ch.b.), Trnh Th Thm, Nguyn Huy Tu...#Q.1#Nguyn Th Qu yt#Trnh Th Thm#Nguyn Huy Tu#Nguyn Th Hng#Trnh Th Hng#^aThanh Ho#^aN xb. Thanh Ho#2016#^a92tr. : bng^b24cm#Gii thiu ng php cn bn trong ting Anh: i t nhn xng, ng t "to be", danh t, tnh t s hu, i t s hu, i t phn thn, so snh ca tnh t v trng t, ng t v cc th ca ng t #Ting Anh#Ng php#361770#XH## 00706000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020063000530070067001160050015001830040035001980080005002330090 01800238010000500256011002500261020000500286020001500291016000300306005001700309 005001500326005001700341020000600358020000700364020001400371013000700385#VV16.06 057#361771#^a29500^b10000b#Vi?t#510.76#H561D#Hng dn hc sinh lp 9 n luyn thi vo lp 10 THPT mn ton#on Th Phit, Nguyn Hu Thim, Nguyn Th Hp, P hm Minh Phng#on Th Phit#In ln th 6, c chnh l, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a184tr. : hnh v^b24cm#Ton#Sch luyn thi#GK#Nguyn Hu Thim#N guyn Th Hp#Phm Minh Phng#Lp 9#n tp#Sch c thm#361771## 00653000000000301000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200040 00381810006000420020053000480070053001010050014001540040026001680080005001940090 01800199010000500217011003100222020000500253020001400258016000300272005001200275 005001400287005001300301020002000314020001000334013000700344#VV16.06058#361772#^ a42500^b900b#Vi?t#510#T527C#Tuyn chn mt s chuyn ton trung hc ph thn g#Trn Tun Nam (ch.b.), L Th Tng, Trn nh Nam...#Trn Tun Nam#In ln th 2, c chnh l#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a300tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#S ch c thm#GK#L Th Tng#Trn nh Nam#H Vn Thng#Trung hc ph thng#Chuy n #361772## 00740000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020070000520070055001220050013001770050016001900050013002060050 01200219005001800231004003500249008000500284009001800289010000500307011003100312 02000050034302000200034802000070036802000140037501300070038901600030039602000150 0399#361773#VV16.06059#^a32500^b5000b#Vi?t#510.76#H561D#Hng dn n luyn thi trung hc ph thng quc gia nm 2016 mn ton#Bi Vn Ngh (ch.b.), Trn Quang Vinh, Lu B Thng...#Bi Vn Ngh#Trn Quang Vinh#Lu B Thng#Chu Cm Th#Nguy n Tin Trung#In ln th 3, c chnh l, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a2 00tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Trung hc ph thng#n tp#Sch c thm#361773 #GK#Sch luyn thi## 01064000000000301000450000100200000000200710002000500120009100500150010300700550 01180080005001730090018001780100005001960110037002010150064002380820013003020160 00300315013000700318014001700325026001100342026000700353181000600360019000500366 020002000371020001000391020002300401020001000424021032800434#Nguyn Th Thu Hng #Nin gim o to sau i hc - Thc s Khoa hc kho 23 (2013 - 2015)#Ph c Ho#ng Ngc Phc#B.s.: Nguyn Th Thu Hng, Ph c Ho, ng Ngc Phc#^aH.#^ ai hc S phm#2016#^a291tr. : nh chn dung, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm H Ni#378.15509597#XH#361774#^a200000^b135 0b#VV16.06060#361774#N305G#Vi?t#o to sau i hc#Nin gim#i hc S phm H Ni#2013-2015#Gii thiu cc chuyn ngnh o to trnh tin s, trnh th c s ca trng i hc S phm H Ni, cc Quyt nh ca hiu trng nh tr ng v vic cng nhn tt nghip cao hc v cp bng thc s, nh chn dung v m t s thng tin cn bn v cc hc vin cao hc c nhn hc v thc s khoa hc kho 23 (2013 - 2015)## 00587000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020066000530070028001190050012001470050015001590040013001740080 00500187009001800192010000500210011002200215020000800237020000600245020001400251 016000300265020000700268020001500275013000700290#361775#VV16.06061#^a29500^b100 0b#Vi?t#546.076#H561D#Hng dn hc sinh lp 9 n luyn thi vo lp 10 THPT mn ho hc# Anh Tun, Bi Huy Thng# Anh Tun#Bi Huy Thng#In ln th 4#^aH. #^ai hc S phm#2016#^a131tr. : bng^b24cm#Ho hc#Lp 9#Sch c thm#GK#n tp#Sch luyn thi#361775## 00733000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020081000530070059001340050015001930050016002080050015002240050 01100239005001700250008000500267009001800272010000500290011003100295020000800326 02000200033402000140035401600030036802000070037102000150037802000070039301300070 0400#VV16.06062#361776#^a39500^b3000b#Vi?t#546.076#B452D#Bi dng nng lc thi trung hc ph thng quc gia qua tham kho mn ho hc#Nguyn Ngc H (ch.b. ), Nguyn ng t, Nguyn Vn Hi...#Nguyn Ngc H#Nguyn ng t#Nguyn Vn Hi#L Vn Khu#Nguyn Minh Tun#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a164tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#Trung hc ph thng#Sch c thm#GK#n tp#Sch luyn thi# thi#361776## 00622000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020078000520070040001300050014001700050017001840080005002010090 01800206010000500224011002500229020000500254020002000259020000700279020001400286 016000300300020000700303020001500310013000700325#VV16.06063#361777#^a39500^b300 0b#Vi?t#510.76#B452D#Bi dng nng lc thi trung hc ph thng quc gia qua tham kho mn ton#Nguyn Sn H (ch.b.), Hong c Nguyn#Nguyn Sn H#Hong c Nguyn#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a163tr. : hnh v^b24cm#Ton#Trung hc ph thng# thi#Sch c thm#GK#n tp#Sch luyn thi#361777## 00540000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020045000510070019000960220004001150050019001190040018001380080 00500156009001800161010000500179011003100184020000500215020000600220020001200226 020001400238016000300252013000700255#VV16.06064#361778#^a23000^b5000b#Vi?t#372. 7#T527C#Tuyn chn n luyn v t kim tra ton 4#Trn Th Kim Cng#T.2#Trn Th Kim Cng#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a119tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 4# kim tra#Sch c thm#GK#361778## 00616000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020081000550070035001360050018001710050016001890080005002050090 01800210010000500228011002200233020000800255020002000263020001600283020001500299 020001400314013000700328016000300335#361779#VV16.06065#^a39500^b1000b#Vi?t#959. 70076#B452D#Bi dng nng lc thi trung hc ph thng quc gia qua tham kho mn lch s#Nguyn Mnh Hng, Nguyn Vn Ninh#Nguyn Mnh Hng#Nguyn Vn Nin h#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a179tr. : bng^b24cm#Lch s#Trung hc ph thng# thi quc gia#Sch luyn thi#Sch c thm#361779#GK## 00672000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020072000530070050001250050015001750050017001900050016002070040 03400223008000500257009001800262010000500280011003100285020000700316020002000323 020001500343016000300358020001400361013000700375#VV16.06066#361780#^a32500^b500 0b#Vi?t#530.076#H561D#Hng dn n luyn thi trung hc ph thng quc gia nm 20 16 mn vt l#Nguyn B Bnh, Nguyn Trng Su, Nguyn Anh Vinh#Nguyn B Bnh#N guyn Trng Su#Nguyn Anh Vinh#In ln th 3 c chnh l, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a156tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Trung hc ph thng#Sch luy n thi#GK#Sch c thm#361780## 00701000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020080000530070064001330050015001970050014002120080005002260090 01800231010000500249011003100254020000700285020002000292020001600312020001500328 020001400343016000300357005001700360005001500377013000700392#361781#VV16.06067#^ a39500^b3000b#Vi?t#530.076#B452D#Bi dng nng lc thi trung hc ph thng qu c gia qua tham kho mn vt l#Nguyn B Bnh, Nguyn Trng Su, L Trng Ngh a, Ng Th Quyn#Nguyn B Bnh#Ng Th Quyn#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a180 tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Trung hc ph thng# thi quc gia#Sch luyn thi#Sch c thm#GK#Nguyn Trng Su#L Trng Ngha#361781## 00704000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020080000540070052001340050009001860050016001950080005002110090 01800216010000500234011003100239020000700270020002000277020001600297020001500313 020001400328016000300342005001400345005001100359005001300370013000700383#VV16.06 068#361782#^a39500^b2000b#Vi?t#330.9597#B452D#Bi dng nng lc thi trung hc ph thng quc gia qua tham kho mn a l#L Thng, Nguyn Minh Tu (ch.b.) , Phm Ngc Tr...#L Thng#Nguyn Minh Tu#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a180tr. : hnh v, bng^b24cm#a l#Trung hc ph thng# thi quc gia#Sch luyn thi #Sch c thm#GK#Phm Ngc Tr#L M Dung#Qun Th Hu#361782## 00707000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020072000540070051001260050009001770050016001860050013002020040 03400215008000500249009001800254010000500272011003100277020000700308020002000315 020001500335016000300350020001400353020001200367013000700379020000700386#361783# VV16.06069#^a32500^b5000b#Vi?t#330.9597#H561D#Hng dn n luyn thi trung hc ph thng quc gia nm 2016 mn a l#L Thng, Nguyn Minh Tu (ch.b.), Phan c Sn...#L Thng#Nguyn Minh Tu#Phan c Sn#In ln th 3 c chnh l, b sun g#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a179tr. : bng. biu ^b24cm#a l#Trung hc ph thng#Sch luyn thi#GK#Sch c thm#a kinh t#361783#n tp## 00616000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020083000540070037001370050020001740050016001940080005002100090 01800215010000500233011001500238020001000253020002000263020001600283020001500299 020001400314016000300328013000700331#361784#VV16.06070#^a39500^b3000b#Vi?t#428. 0076#B452D#Bi dng nng lc thi trung hc ph thng quc gia qua tham kho mn ting Anh#Phm Th Thanh Loan, C Th Thu Thu#Phm Th Thanh Loan#C Th Th u Thu#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a180tr.^b24cm#Ting Anh#Trung hc ph thng# thi quc gia#Sch luyn thi#Sch c thm#GK#361784## 00585000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020053000510070056001040050017001600050020001770050017001970080 00500214009001800219010000500237011001500242020000800257020000600265020001400271 016000300285020001200288013000700300#361785#VV16.06071#^a31000^b3000b#Vi?t#807. 6#T527C#Tuyn chn n luyn v kim tra nh k ng vn 7#Nguyn Thanh Tm, N guyn Khnh Phng, Nguyn T Phng#Nguyn Thanh Tm#Nguyn Khnh Phng#Nguyn T Phng#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a123tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Sch c th m#GK# kim tra#361785## 00679000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020073000510070056001240050014001800050018001940050014002120040 03400226008000500260009001800265010000500283011001500288020000800303020001500311 016000300326020001400329020002000343013000700363020000700370#VV16.06072#361786#^ a32500^b5000b#Vi?t#807.6#H561D#Hng dn n luyn thi trung hc ph thng quc gia nm 2016 mn ng vn#L Quang Hng (ch.b.), Phm Th Thu Hin, Trnh Th Lan #L Quang Hng#Phm Th Thu Hin#Trnh Th Lan#In ln th 3 c chnh l, b sung #^aH.#^ai hc S phm#2016#^a179tr.^b24cm#Ng vn#Sch luyn thi#GK#Sch c t hm#Trung hc ph thng#361786#n tp## 00702000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020066000520070074001180050013001920050015002050050021002200050 02200241004003400263008000500297009001800302010000500320011002200325020000800347 020000600355020001500361020001400376013000700390016000300397#361787#VV16.06073#^ a29500^b10000b#Vi?t#807.6#H561D#Hng dn hc sinh lp 9 n luyn thi vo lp 1 0 THPT mn ng vn# Vit Hng, Nguyn Cng L, Nguyn Th Phong Lan, Hong Th Thanh Huyn# Vit Hng#Nguyn Cng L#Nguyn Th Phong Lan#Hong Th Thanh Hu yn#In ln th 6 c chnh l, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a144tr. : bn g^b24cm#Ng vn#Lp 9#Sch luyn thi#Sch c thm#361787#GK## 00962000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010016000650020107000810070055001880050017002430050 01200260008000500272009001800277010000500295011003100300021023400331020001800565 020002500583020002100608020002100629013000700650016000300657#361788#VV16.06074#V V16.06075#^a96000^b700b#Vi?t#371.90472#C101P#V Th Minh Ch#Cc phng php kh c phc hc km hc sinh u cp tiu hc t cch tip cn tm l hc thn kin h tr em#V Th Minh Ch (ch.b.), Nguyn Sinh Phc, H Lam Hng#Nguyn Sinh Phc #H Lam Hng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a323tr. : hnh v, bng^b21cm#Trnh b y phng php chnh tr kh hc, khc phc hc km do chm pht trin nh khu c c vng chc nng trn v no v kt qu tc ng dy chnh tr v nhn din hc sinh chm pht trin ranh gii i vi hc sinh u cp tiu hc#Gio dc tiu hc#Hc sinh chm pht trin#Phng php gio dc#Tm l hc thn kinh#361788#XH ## 00914000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610010013000680020030000810030024001110070013001350080 00500148009001800153010000500171011002200176021034400198020001900542020000800561 020000900569020001100578020001300589013000700602016000300609#361789#VV16.06076#V V16.06077#^a88000^b300b#Vi?t#895.9223009#CH527T#L Th Dng#Chuyn th vn hc - in nh#Nghin cu lin vn bn#L Th Dng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a3 11tr. : bng^b21cm#Nghin cu v chuyn th vn hc - in nh t gc lin v n bn, mi quan h gia vn hc vi in nh trong bi cnh lin vn ho, qua xem xt din tin ca l thuyt lin vn bn trong s pht trin ca cc phng php nghin cu vn hc; s dng lin vn bn vi t cch l cng c l thuyt hin i nghin cu vn hc v in nh#Nghin cu vn hc#Vn hc#in nh#C huyn th#Lin vn bn#361789#VH## 01032000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820014000491810008000630020066000710070059001370050017001960050019002130050 01000232005001800242005001600260008000500276009001800281010000500299011003100304 01500760033502102360041102000280064701600030067502000110067802000100068901300070 0699#361790#VV16.06078#VV16.06079#^a70000^b300b#Vi?t#332.673510597#NGH305C#Nghi n cu, nh gi u t trc tip ca Trung Quc ti Vit Nam#Nguyn nh Lim ( ch.b.), Nguyn Thng Lng, L Kim Sa...#Nguyn nh Lim#Nguyn Thng Lng#L Kim Sa#Nguyn Xun Cng#Don Cng Khnh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a286tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Vin Hn lm Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Trung Quc#Khi qut v s chuyn hng chin lc u t ra nc ngoi ca Trung Quc v chnh sch u t vo Vit Nam. nh gi thc trng, d bo tnh hnh, gii php v kin ngh cng nh tc ng u t trc tip ca Trung Quc t i Vit Nam#u t trc tip nc ngoi#XH#Thc trng#Gii php#361790## 01031000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610020070000670070065001370050016002020050020002180050 01600238005001700254005001200271008000500283009001800288010000500306011003100311 015008400342021024700426020002100673020001300694013000700707016000300714#361791# VV16.06080#VV16.06081#^a58000^b300b#Vi?t#332.1209597#X550L#X l n xu ca cc ngn hng thng mi - Kinh nghim ca Indonesia#Nguyn Hng Thu (ch.b.), Phm Th Thanh Bnh, Nguyn Hng Bc...#Nguyn Hng Thu#Phm Th Thanh Bnh#Nguyn H ng Bc#L Th Thu Hng#V Hi Minh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a211tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Vin Hn lm Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Kinh t v Chnh tr th gii#Tm hiu v n xu ca Indonesia trong v sau khng hong ti chnh chu nm 1997; x l n xu ca cc ngn hng thng mi Indonesia v k inh nghim, chnh sch cho Vit Nam nhm thc y qu trnh x l n xu, ti c u trc h thng ngn hng#Ngn hng thng mi#X l n xu#361791#XH## 00831000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810007000620010018000690020089000870030017001760070018001930080 00500211009001800216010000500234011003100239021022700270020002000497020001600517 020001000533013000700543016000300550#361792#VV16.06082#VV16.06083#^a90000^b300b #Vi?t#338.95978607#PH110T#Nguyn Vn Nguyn#Pht trin nhanh v bn vng khu cn g nghip tnh Tr Vinh n nm 2020, nh hng 2030#Sch chuyn kho#Nguyn Vn Nguyn#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a247tr. : hnh v, bng^b21cm#Trnh by c s l lun v thc tin v pht trin nhanh v bn vng khu cng nghip ni chun g cng nh thc trng v gii php pht trin nhanh v bn vng khu cng nghip tnh Tr Vinh n nm 2020, nh hng 2030 ni ring#Pht trin bn vng#Khu c ng nghip#2020-2030#361792#XH## 01217000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820014000491810006000630020129000690030017001980070063002150050016002780050 01600294005001800310005001400328005001500342008000500357009001800362010000500380 01100310038502103790041602000200079502000080081502000080082302000090083102000170 0840013000700857016000300864#VV16.06085#VV16.06084#361793#^a68000^b500b#Vi?t#17 4.937859731#C101T#Cc trng i hc, cao ng trn a bn thnh ph H Ni vi cuc vn ng "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh"#Sch chuyn k ho#Nguyn Vn Tun (ch.b.), on Th Thu H, V Th Phng Mai...#Nguyn Vn Tu n#on Th Thu H#V Th Phng Mai#ng Th Hng#Nguyn Th Thu#^aH.#^aKhoa h c x hi#2015#^a133tr. : bng, biu ^b24cm#Trnh by c s l lun ca vic n ng cao hiu qu thc hin cuc vn ng "hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh" cc trng i hc, cao ng trn a bn H Ni. Thc trng cng nh gii php nng cao hiu qu vic thc hin cuc vn ng "hc tp v lm the o tm gng o c H Ch Minh" cc trng i hc, cao ng trn a bn H Ni trong thi gian ti#o c H Ch Minh#Hc tp#i hc#Cao ng#Sch chuyn kho#361793#XH## 00893000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010017000640020079000810290076001600070017002360080 00500253009001800258010000500276011002600281021025200307020001700559020001200576 020001700588013000700605016000300612#VV16.06087#VV16.06086#361794#^a105000^b500 b#Vi?t#959.701#M452Q#Trnh Nng Chung#Mi quan h vn ho ng Sn vi cc vn h o thi i kim kh nam Trung Quc#Relationship between Dong Son culture and m etal age cultures in south China#Trnh Nng Chung#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a 363tr. : minh ho^b24cm#Tng quan v vn ho ng Sn. Trnh by mi quan h gi a vn ho ng Sn vi mt s vn ho thi i kim kh nam Trung Quc nh: Vn Nam, Qung Ty, Qung ng, Qu Chu cng nh v tr ca vn ho ng Sn trong vn ho tin - s s trong khu vc#Vn ho ng Sn#Kho c hc#Thi i kim kh #361794#XH## 00721000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810006000550010010000610020034000710070044001050050012001490050 01200161004002600173008000500199009001800204010000500222011002600227021010300253 020001100356020001000367020001000377020001000387013000700397016000300404#361795# VV16.06089#VV16.06088#^a68000^b500b#Vi?t#155.2#H411#Hong Anh#Hot ng - Giao tip - Nhn cch#Hong Anh (ch.b.), Th Chu, Nguyn Thc# Th Chu#Nguyn Thc#In ln th 3, c chnh l#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a312tr. : minh ho^ b21cm#Trnh by cc phm tr hot ng trong tm l hc. Tm hiu v giao tip v nhn cch trong tm l hc#Tm l hc#Hot ng#Giao tip#Nhn cch#361795#XH# # 00757000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010014000670020041000810070037001220050016001590080 00700175009001500182010000500197011002100202021020800223020000900431020001000440 013000700450016000300457020001900460#361796#VV16.06090#VV16.06091#^a150000^b300 b#Vi?t#615.88092#TR114N#Phan Th Hin#Trm nm, ngn nm... Hi Thng Ln ng#B .s.: Phan Th Hin, Nguyn Th Thu#Nguyn Th Thu#^aVinh#^ai hc Vinh#2016#^ a270tr. : nh^b21cm#Khi qut v vng t Hng Sn (tnh H Tnh), qu m ca i danh y Hi Thng Ln ng. Gii thiu thn th v s nghip, qun th Khu di tch, l hi truyn thng cng nhng trc tc tiu biu ca danh y#Cuc i#S nghip#361796#KT#Hi Thng Ln ng## 00845000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820006000491810007000550010017000620020051000790070017001300040018001470080 00700165009001500172010000500187011002200192021024100214020001800455020000900473 020000800482020000800490020001200498020001100510013000700521016000300528#VV16.06 093#VV16.06092#361797#^a55000^b400b#Vi?t#372.6#NG550P#Chu Th H Thanh#Ng php vn bn v dy hc tp lm vn tiu hc#Chu Th H Thanh#Ti bn ln th 2#^a Vinh#^ai hc Vinh#2015#^a210tr. : bng^b21cm#Nhng kin thc c bn v ng ph p vn bn gm: Vn bn, on vn, lin kt v lin kt cu trong vn bn. ng d ng ng php vn bn vo dy hc tp lm vn tiu hc v xy dng h thng bi tp rn luyn k nng vit on vn, bi vn...#Gio dc tiu hc#Ng php#Vn b n#Dy hc#Tp lm vn#Gio trnh#361797#GT## 01121000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580020047000640070058001110050015001690050011001840050 01300195005002300208005001400231004003000245008001700275009003400292010000500326 01100220033101500640035302103360041702000160075302000160076901300070078501600030 0792#VV16.06095#VV16.06094#361798#^a150000^b300b#Vi?t#959.743#H100T#H Tnh - D i tch quc gia & quc gia c bit#B.s.: Nguyn Tr Sn (ch.b.), L B Hnh, H Bch Khoa...#Nguyn Tr Sn#L B Hnh#H Bch Khoa#Nguyn Th Thng Hin#Trn Phi Cng#Ti bn ln th 1, c b sung#^aVinh ; H Tnh#^ai hc Vinh ; Bo t ng H Tnh#2016#^a382tr. : bng^b21cm#TTS ghi: Bo tng H Tnh. Chi hi Di sn Vn ho tnh H Tnh#Tng quan v di tch lch s vn ho tnh H Tnh. Gii th iu cc di tch quc gia c bit gm: Khu lu nim Nguyn Du, di tch lch s ng Trng Sn, ng ba ng Lc, di tch ti x Hng - huyn Hng Kh v c c di tch quc gia nh: Khu lu nim H Huy Tp, cha Yn Lc, n th Nguyn B in, thp Cm Du, ng ba Nghn...#Di tch lch s#Di tch vn ho#361798#XH# # 01023000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820013000491810007000620010015000690020126000840070015002100080014002250090 02200239010000500261011002200266021031000288020002700598020002000625020001900645 020001800664020001600682020001300698013000700711016000300718#VV16.06096#361799#V V16.06097#^a98000^b500b#Vi?t#338.10959713#CH527D#Trn nh Tun#Chuyn dch c cu kinh t nng lm nghip theo hng sn xut hng ho phc v cng nghip ho - hin i ho tnh Bc Kn#Trn nh Tun#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguy n#2015#^a195tr. : bng^b24cm#Tng quan v chuyn dch c cu kinh t nng lm ng hip theo hng sn xut hng ho trong iu kin cng nghip ho, hin i ho. nh gi thc trng cng nh nh hng v gii php chuyn dch c cu kinh t nng lm nghip theo hng sn xut hng ho phc v cng nghip ho, hin i ho tnh Bc Kn#Chuyn dch c cu kinh t#Kinh t nng nghip#Kinh t lm ng hip#Sn xut hng ho#Cng nghip ho#Hin i ho#361799#XH## 00984000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810008000560010017000640020044000810030036001250070039001610050 01500200004003900215008001000254009001800264010000500282011002600287021025000313 02000170056302000100058002000140059002000090060402000120061302000110062501300070 0636016000300643#VV16.06098#VV16.06099#361800#^a37000^b1000b#Vi?t#338.5#GI-108T #V Th Thanh Lc#Gio trnh phn tch chui gi tr sn phm#ng dng trong ln h vc nng nghip#B.s.: V Th Thanh Lc, Nguyn Ph Son#Nguyn Ph Son#Ti bn ln th 1 c sa cha, b sung#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a150tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu phng php tip cn chui gi tr; th trng v ni kt t h trng; h thng chui gi tr; cc phng php phn tch chui gi tr sn p hm; phn tch SWOT v li th cnh tranh; cc chin lc nng cp v h tr nn g cp chui gi tr#Kinh t sn xut#Phn tch#Chui gi tr#Sn phm#Nng nghi p#Gio trnh#361800#GT## 00633000000000301000450000200170000000300130001700500110003000500150004100500210 00560070061000770080005001380090011001430100005001540110026001590150035001850220 00400220082000700224016000300231013000700234014001600241026000700257026001100264 181000600275019001400281019000500295020001800300020001300318#i cng nh sng#Tr uyn tranh#Keiko Tobe#Song Tm Quyn#Nguyn Th Minh Hiu#Keiko Tobe ; Song Tm Quyn dch ; Nguyn Th Minh Hiu h..#^aH.#^aKim ng#2016#^a255tr. : tranh v^ b21cm#Tn sch ting Anh: With the light#T.6#895.63#VH#361801#^a42000^b3000b#36 1801#VV16.06100#300C#Dch Nht Bn#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00633000000000301000450000200170000000300130001700500110003000500150004100500210 00560070061000770080005001380090011001430100005001540110026001590150035001850220 00400220082000700224016000300231013000700234014001600241026001100257026000700268 181000600275019001400281019000500295020001800300020001300318#i cng nh sng#Tr uyn tranh#Keiko Tobe#Song Tm Quyn#Nguyn Th Minh Hiu#Keiko Tobe ; Song Tm Quyn dch ; Nguyn Th Minh Hiu h..#^aH.#^aKim ng#2016#^a254tr. : tranh v^ b21cm#Tn sch ting Anh: With the light#T.7#895.63#VH#361802#^a42000^b3000b#VV 16.06101#361802#300C#Dch Nht Bn#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00633000000000301000450000200170000000300130001700500110003000500150004100500210 00560070061000770080005001380090011001430100005001540110026001590150035001850220 00400220082000700224016000300231013000700234014001600241026001100257026000700268 181000600275019001400281019000500295020001800300020001300318#i cng nh sng#Tr uyn tranh#Keiko Tobe#Song Tm Quyn#Nguyn Th Minh Hiu#Keiko Tobe ; Song Tm Quyn dch ; Nguyn Th Minh Hiu h..#^aH.#^aKim ng#2016#^a259tr. : tranh v^ b21cm#Tn sch ting Anh: With the light#T.8#895.63#VH#361803#^a42000^b3000b#VV 16.06102#361803#300C#Dch Nht Bn#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00633000000000301000450000200170000000300130001700500110003000500150004100500210 00560070061000770080005001380090011001430100005001540110026001590150035001850220 00400220082000700224016000300231013000700234014001600241026000700257026001100264 181000600275019001400281019000500295020001800300020001300318#i cng nh sng#Tr uyn tranh#Keiko Tobe#Song Tm Quyn#Nguyn Th Minh Hiu#Keiko Tobe ; Song Tm Quyn dch ; Nguyn Th Minh Hiu h..#^aH.#^aKim ng#2016#^a251tr. : tranh v^ b21cm#Tn sch ting Anh: With the light#T.9#895.63#VH#361804#^a42000^b3000b#36 1804#VV16.06103#300C#Dch Nht Bn#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00634000000000301000450000200170000000300130001700500110003000500150004100500210 00560070061000770080005001380090011001430100005001540110026001590150035001850220 00500220082000700225016000300232013000700235014001600242026001100258026000700269 181000600276019001400282019000500296020001800301020001300319#i cng nh sng#Tr uyn tranh#Keiko Tobe#Song Tm Quyn#Nguyn Th Minh Hiu#Keiko Tobe ; Song Tm Quyn dch ; Nguyn Th Minh Hiu h..#^aH.#^aKim ng#2016#^a259tr. : tranh v^ b21cm#Tn sch ting Anh: With the light#T.10#895.63#VH#361805#^a42000^b3000b#V V16.06104#361805#300C#Dch Nht Bn#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00599000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810007000470020022000540030013000760070028000890220004001170050013001210040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003500199020001800234 020001300252016000300265019001400268005000800282013000700290#VV16.06105#361806#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Us ui ; Kim Anh dch#T.1#Yoshito Usui#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2016#^a123t r. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Kim Anh#361806## 00599000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810007000470020022000540030013000760070028000890220004001170050013001210040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003500199020001800234 020001300252016000300265019001400268005000800282013000700290#VV16.06106#361807#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Us ui ; Kim Anh dch#T.2#Yoshito Usui#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2016#^a124t r. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Kim Anh#361807## 00574000000000289000450002600070000002600110000700500130001801400170003101900050 00480820007000531810007000600020022000670070028000890220004001170040018001210080 00500139009001100144010000500155011002600160012003500186020001800221020001300239 016000300252019001400255005000800269013000700277#361808#VV16.06107#Yoshito Usui# ^a16000^b10000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Yoshito Usui ; Kim Anh dch#T.3#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Ki m Anh#361808## 00573000000000289000450002600070000002600110000700500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660070028000880220004001160040018001200080 00500138009001100143010000500154011002600159012003500185020001800220020001300238 016000300251019001400254005000800268013000700276#361809#VV16.06108#Yoshito Usui# ^a16000^b7000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Yoshito Usui ; Kim Anh dch#T.4#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Kim Anh#361809## 00573000000000289000450002600110000002600070001100500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660070028000880220004001160040018001200080 00500138009001100143010000500154011002600159012003500185020001800220020001300238 016000300251019001400254005000800268013000700276#VV16.06109#361810#Yoshito Usui# ^a16000^b7000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Yoshito Usui ; Kim Anh dch#T.5#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Kim Anh#361810## 00573000000000289000450002600110000002600070001100500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660070028000880220004001160040018001200080 00500138009001100143010000500154011002600159012003500185020001800220020001300238 016000300251019001400254005000800268013000700276#VV16.06110#361811#Yoshito Usui# ^a16000^b7000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Yoshito Usui ; Kim Anh dch#T.7#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Kim Anh#361811## 00592000000000289000450002600070000002600110000700500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660070037000880220005001250040018001300080 00500148009001100153010000500164011002600169012003500195020001800230020001300248 016000300261019001400264005001700278013000700295#361812#VV16.06111#Yoshito Usui# ^a16000^b7000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Yoshito Usui ; Nguyn T hanh Vn dch#T.11#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a123tr. : tranh v^b2 1cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nh t Bn#Nguyn Thanh Vn#361812## 00574000000000289000450002600110000002600070001100500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660070028000880220005001160040018001210080 00500139009001100144010000500155011002600160012003500186020001800221020001300239 016000300252019001400255005000800269013000700277#VV16.06112#361813#Yoshito Usui# ^a16000^b7000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Yoshito Usui ; H Thu dch#T.12#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#H Thu#361813## 00584000000000289000450002600070000002600110000700500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660070033000880220005001210040018001260080 00500144009001100149010000500160011002600165012003500191020001800226020001300244 016000300257019001400260005001300274013000700287#361814#VV16.06113#Yoshito Usui# ^a16000^b7000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Yoshito Usui ; V Minh Hin dch#T.21#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a123tr. : tranh v^b21cm# Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht B n#V Minh Hin#361814## 00599000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020022000530030013000750070028000880220005001160050013001210050 00800134004001800142008000500160009001100165010000500176011002600181012003500207 020001800242020001300260013000700273016000300280019001400283#VV16.06114#361815#^ a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usu i ; H Thu dch#T.40#Yoshito Usui#H Thu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng#201 6#^a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh#361815#VH#Dch Nht Bn## 00599000000000301000450002600070000002600110000700500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660030013000880070028001010220005001290040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003500199020001800234 020001300252016000300265019001400268005000800282013000700290#361816#VV16.06115#Y oshito Usui#^a16000^b7000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tran h#Yoshito Usui ; H Thu dch#T.45#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a123t r. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#H Thu#361816## 00574000000000289000450002600110000002600070001100500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660070028000880220005001160040018001210080 00500139009001100144010000500155011002600160012003500186020001800221020001300239 016000300252019001400255005000800269013000700277#VV16.06116#361817#Yoshito Usui# ^a16000^b7000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Yoshito Usui ; H Thu dch#T.16#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#H Thu#361817## 00599000000000301000450002600070000002600110000700500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660030013000880070028001010220005001290040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003500199020001800234 020001300252016000300265019001400268005000800282013000700290#361818#VV16.06117#Y oshito Usui#^a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tran h#Yoshito Usui ; H Thu dch#T.47#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a123t r. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#H Thu#361818## 00599000000000301000450002600110000002600070001100500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660030013000880070028001010220005001290040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003500199020001800234 020001300252016000300265019001400268005000800282013000700290#VV16.06118#361819#Y oshito Usui#^a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tran h#Yoshito Usui ; H Thu dch#T.46#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a123t r. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#H Thu#361819## 00600000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020022000530030013000750070028000880220005001160050013001210040 01800134008000500152009001100157010000500168011002700173012003500200020001800235 020001300253016000300266019001400269005000800283013000700291#361820#VV16.06119#^ a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usu i ; H Thy dch#T.17#Yoshito Usui#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a123t r. : tranh mu^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#H Thy#361820## 00693000000000313000450000200150000000300130001500500120002800500130004000500160 00530070062000690040019001310080005001500090011001550100005001660110026001710120 04800197015002700245082000700272016000300279013000700282014001600289026001100305 026000700316181000600323019000500329019001400334020001800348020001300366#Abraham Lincn#Truyn tranh#Kim Nam Kin#Kim Bc Jng#Nguyn Th Thm#Li: Kim Nam Kin ; Tranh: Kim Bc Jng ; Nguyn Th Thm dch#Ti bn ln th 12#^aH.#^aKim ng#2 016#^a159tr. : tranh v^b21cm#Chuyn k v 10 nhn vt EQ. Danh nhn th gii#T n sch ngoi ba: Lincn#895.73#VH#361821#^a25000^b8000b#VV16.06120#361821#A100 L#Vi?t#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00650000000000301000450000200170000000300130001700500090003000500160003900700440 00550040019000990080005001180090011001230100005001340110026001390120048001650150 02700213082000700240016000300247013000700250014001700257026001100274026000700285 181000600292019000500298019001400303020001800317020001300335#Tma Anva ixn#Tr uyn tranh#Han Kin#Nguyn Th Thm#Tranh, li: Han Kin ; Nguyn Th Thm dch# Ti bn ln th 12#^aH.#^aKim ng#2016#^a159tr. : tranh v^b21cm#Chuyn k v 1 0 nhn vt EQ. Danh nhn th gii#Tn sch ngoi ba: ixn#895.73#VH#361822#^a 25000^b10000b#VV16.06121#361822#T453A#Vi?t#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh## 00645000000000301000450000200130000000300130001300500090002600500160003500700440 00510040019000950080005001140090011001190100005001300110026001350120048001610150 02600209082000700235016000300242013000700245014001700252026001100269026000700280 181000600287019000500293019001400298020001800312020001300330#Anfrt Nben#Truyn tranh#Han Kin#Nguyn Th Thm#Tranh, li: Han Kin ; Nguyn Th Thm dch#Ti bn ln th 12#^aH.#^aKim ng#2016#^a159tr. : tranh v^b21cm#Chuyn k v 10 nh n vt EQ. Danh nhn th gii#Tn sch ngoi ba: Nben#895.73#VH#361823#^a25000 ^b10000b#VV16.06122#361823#A105N#Vi?t#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Truyn tr anh## 00654000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020011000520030013000630070064000760050012001400050015001520040 01900167008000500186009001100191010000500202011002600207012004800233020001800281 020001300299016000300312019001400315005001600329013000700345#VV16.06123#361824#^ a25000^b8000b#Vi?t#895.73#M109Q#Mari Quyri#Truyn tranh#Li: Kim Nam Kin ; Tran h: Pc Chng Hin ; Nguyn Kim Dung dch#Kim Nam Kin#Pc Chng Hin#Ti bn ln th 12#^aH.#^aKim ng#2016#^a159tr. : tranh v^b21cm#Chuyn k v 10 nhn vt E Q. Danh nhn th gii#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#Nguyn Kim Dung#361824## 00641000000000301000450000200110000000300130001100500090002400500160003300700440 00490040019000930080005001120090011001170100005001280110026001330120048001590150 02500207082000700232016000300239013000700242014001600249026000700265026001100272 181000600283019000500289019001400294020001800308020001300326#Anbt Sut#Truyn t ranh#Han Kin#Nguyn Th Thm#Tranh, li: Han Kin ; Nguyn Th Thm dch#Ti b n ln th 12#^aH.#^aKim ng#2016#^a159tr. : tranh v^b21cm#Chuyn k v 10 nhn vt EQ. Danh nhn th gii#Tn sch ngoi ba: Sut#895.73#VH#361825#^a25000^b 8000b#361825#VV16.06124#A105S#Vi?t#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh# # 00649000000000301000450000200140000000300130001400500090002700500160003600700440 00520040019000960080005001150090011001200100005001310110026001360120048001620150 02900210082000700239016000300246013000700249014001700256026001100273026000700284 181000600291019000500297019001400302020001800316020001300334#Anbe Anhxtanh#Truy n tranh#Han Kin#Nguyn Kim Dung#Tranh, li: Han Kin ; Nguyn Kim Dung dch#Ti bn ln th 12#^aH.#^aKim ng#2016#^a159tr. : tranh v^b21cm#Chuyn k v 10 n hn vt EQ. Danh nhn th gii#Tn sch ngoi ba: Anhxtanh#895.73#VH#361826#^a2 5000^b10000b#VV16.06125#361826#A105A#Vi?t#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh## 00655000000000301000450000200110000000300130001100500150002400500160003900700500 00550040019001050080005001240090011001290100005001400110026001450120048001710150 02600219082000700245016000300252013000700255014001700262026001100279026000700290 181000600297019000500303019001400308020001800322020001300340#Hlen Kyl#Truyn t ranh#Pc Chng Quan#Nguyn Kim Dung#Tranh, li: Pc Chng Quan ; Nguyn Kim Dung dch#Ti bn ln th 12#^aH.#^aKim ng#2016#^a159tr. : tranh v^b21cm#Chuyn k v 10 nhn vt EQ. Danh nhn th gii#Tn sch ngoi ba: Hlen#895.73#VH#3618 27#^a25000^b10000b#VV16.06126#361827#H252K#Vi?t#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh## 00647000000000301000450000200160000000300130001600500090002900500160003800700440 00540040019000980080005001170090011001220100005001330110026001380120048001640150 02600212082000700238016000300245013000700248014001600255026001100271026000700282 181000600289019000500295019001400300020001800314020001300332#Jin Henri Fabr#Tru yn tranh#Han Kin#Nguyn Kim Dung#Tranh, li: Han Kin ; Nguyn Kim Dung dch#T i bn ln th 12#^aH.#^aKim ng#2016#^a159tr. : tranh v^b21cm#Chuyn k v 10 nhn vt EQ. Danh nhn th gii#Tn sch ngoi ba: Fabr#895.73#VH#361828#^a25 000^b8000b#VV16.06127#361828#J311H#Vi?t#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00696000000000313000450000200180000000300130001800500100003100500130004100500160 00540070060000700040019001300080005001490090011001540100005001650110026001700120 04800196015003000244082000700274016000300281013000700284014001700291026001100308 026000700319181000600326019000500332019001400337020001800351020001300369#Napl ng Bnapt#Truyn tranh#Na Ly Th#Qun Th Un#Nguyn Kim Dung#Li: Na Ly Th ; Tranh: Qun Th Un ; Nguyn Kim Dung dch#Ti bn ln th 12#^aH.#^aKim ng#20 16#^a159tr. : tranh v^b21cm#Chuyn k v 10 nhn vt EQ. Danh nhn th gii#Tn sch ngoi ba: Naplng#895.73#VH#361829#^a25000^b10000b#VV16.06128#361829#N 109B#Vi?t#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00665000000000301000450000200120000000300130001200500100002500500130003500500160 00480070060000640040019001240080005001430100005001480110026001530120048001790150 02700227082000700254016000300261013000700264014001700271026001100288026000700299 181000700306019000500313019001400318020001800332020001300350#Ixc Niutn#Truyn tranh#Ly Sn Mi#Qun Th Un#Nguyn Kim Dung#Li: Ly Sn Mi ; Tranh: Qun Th U n ; Nguyn Kim Dung dch#Ti bn ln th 12#^aH.#2015#^a159tr. : tranh v^b21cm# Chuyn k v 10 nhn vt EQ. Danh nhn th gii#Tn sch ngoi ba: Niutn#895.7 3#VH#361830#^a25000^b10000b#VV16.06129#361830#I-315N#Vi?t#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00718000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200140 00391810007000530020017000600030013000770070065000900050012001550050016001670050 01600183004001800199008000500217009001100222010000500233011002700238012003200265 02000080029702000090030502000130031401600030032701900140033002000410034401300070 0385#VV16.06130#361831#^a48000^b2000b#Vi?t#791.430233092#ST207S#Steven Spielber g#Truyn tranh#Li: Lee Soojung ; Tranh: ChungBe Studios ; Nguyn Th Thm dch# Lee Soojung#ChungBe Studios#Nguyn Th Thm#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#20 16#^a177tr. : tranh mu^b21cm#Chuyn k v danh nhn th gii#Tiu s#Cuc i#T ruyn tranh#VH#Dch Hn Quc#Spielberg, Steven, 1946 - , o din, M#361831## 00685000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810007000500020012000570030013000690070064000820050012001460050016001580050 01500174004001800189008000500207009001100212010000500223011003200228012003200260 02000080029202000090030002000130030901600030032201900140032502000130033901300070 0352#VV16.06131#361832#^a45000^b2000b#Vi?t#980.035092#CH200G#Che Guevara#Truyn tranh#Li: Park Yeonah ; Tranh: ChungBe Studios ; Nguyn Hng H dch#Park Yeon ah#ChungBe Studios#Nguyn Hng H#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a157tr . : nh, tranh mu^b21cm#Chuyn k v danh nhn th gii#Tiu s#Cuc i#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#Che, Guevara#361832## 00679000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810006000500020018000560030013000740070058000870050012001450050009001570050 01600166004001800182008000500200009001100205010000500216011002700221012003200248 02000080028002000090028802000130029701300070031001600030031701900140032002000190 0334#VV16.06132#361833#^a48000^b2000b#Vi?t#941.082092#W312C#Winston Churchill#T ruyn tranh#Li: Kang Minhui ; Tranh: Kurepasu ; Nguyn Th Thm dch#Kang Minhu i#Kurepasu#Nguyn Th Thm#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a181tr. : tra nh mu^b21cm#Chuyn k v danh nhn th gii#Tiu s#Cuc i#Truyn tranh#36183 3#VH#Dch Hn Quc#Churchill, Winston## 00560000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010021000660020017000870070069001040050020001730050 01500193008000500208009001100213010000500224011002600229020001800255020001100273 013000700284016000300291#VV16.06134#VV16.06133#361834#^a25000^b1500b#Vi?t#895.9 223#M512-O#Farnhammer Mai Clara#Mun i, chy i!#Farnhammer Mai Clara, Nguyn Ph an Qu Mai ; Minh ho: Nguyn Mai Hoa#Nguyn Phan Qu Mai#Nguyn Mai Hoa#^aH.#^a Kim ng#2016#^a122tr. : tranh v^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn di#361834#VH## 00541000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010018000650020020000830070049001030050019001520080 00500171009001100176010000500187011002500192012002300217020001800240020000700258 013000700265016000300272#VV16.06135#361835#VV16.06136#^a11000^b1500b#Vi?t#895.9 223#C517S#Hong Phng Nhm#Cun sch nhim mu#Hong Phng Nhm ; Minh ha: Ng uyn Trang Nhung#Nguyn Trang Nhung#^aH.#^aKim ng#2016#^a42tr. : tranh v^b21c m#T sch Tui thn tin#Vn hc thiu nhi#Truyn#361835#VH## 00776000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010016000680020018000840070078001020050015001800050 01700195005001600212008000500228009001100233010000500244011002600249012002400275 020001600299013000700315016000300322021016100325#361836#VV16.06138#VV16.06137#^a 40000^b2000b#Vi?t#333.7509597#M517V#Nguyn Quc Tn#Mun v rng xanh#Nguyn Qu c Tn, Nguyn Nh Mai, Nguyn Huy Thng ; Minh ha: Nguyn Don Sn#Nguyn Nh Mai#Nguyn Huy Thng#Nguyn Don Sn#^aH.#^aKim ng#2016#^a200tr. : tranh v^b2 1cm#Thin nhin t nc ta#Ti nguyn rng#361836#XH#Cung cp ci nhn ton cn h v rng Vit Nam, cc h sinh thi rng c trng, tc dng v nhng sn vt c a rng, vic bo tn v pht trin rng Vit Nam...## 00594000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810007000610020019000680070040000870050008001270050010001350050 01400145005001300159004001800172008000500190009001100195010000500206011002600211 020001700237020001800254020001000272013000700282016000300289#VV16.06140#VV16.061 39#361837#^a43000^b3000b#Vi?t#398.209597#TR527C#Truyn c Vit Nam#K: Kim Anh. .. ; Minh ha: T Thc Bnh#Kim Anh#V T Nam#V Quang Nhn#T Thc Bnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a213tr. : tranh v^b21cm#Vn hc dn gian#Vn h c thiu nhi#Truyn c#361837#VH## 00669000000000301000450000100150000000200260001500500140004100500160005500700630 00710040018001340080005001520090011001570100005001680110026001730150056001990820 00400255016000300259013000700262014001600269026001100285026001100296026000700307 181000700314019000500321019001200326020001800338020001100356#Rodari, Gianni#Gels omino x s ni di#L Trung Dng#Nguyn Kim Dun#Gianni Rodari ; L Trung Dn g dch ; Minh ho: Nguyn Kim Dun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a243t r. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Italia: Gelsomino nel Pease dei bugiardi#853# VH#361838#^a45000^b1500b#VV16.06142#VV16.06141#361838#G201-O#Vi?t#Dch Italia#V n hc thiu nhi#Truyn di## 00642000000000301000450000100150000000200260001500500070004100500160004800700560 00640040018001200080005001380090011001430100005001540110026001590150041001850820 00400226016000300230013000700233014001600240026001100256026001100267026000700278 181000800285019000500293019001200298020001800310020001200328#Rodari, Gianni#Gia tri chic bnh gat#V Nhu#Nguyn Kim Dun#Gianni Rodari ; V Nhu dch ; Minh ho: Nguyn Kim Dun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a138tr. : tranh v^ b21cm#Tn sch ting Italia: La torta in cielo#853#VH#361839#^a28000^b1500b#VV1 6.06144#VV16.06143#361839#GI-551T#Vi?t#Dch Italia#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn ## 00640000000000301000450000100150000000200320001500500100004700500100005700700530 00670040018001200080005001380090011001430100005001540110026001590150042001850820 00400227016000300231013000700234014001600241026001100257026001100268026000700279 181000600286019000500292019001200297020001800309020001100327#Rodari, Gianni#Cuc phiu lu ca Mi-tn-xanh#Hong Hi#Bch Khoa#Gianni Rodari ; Hong Hi dch ; Minh ho: Bch Khoa#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a228tr. : tranh v^ b21cm#Tn sch ting Italia: La freccia azzurra#853#VH#361840#^a44000^b1500b#VV 16.06146#VV16.06145#361840#C514P#Vi?t#Dch Italia#Vn hc thiu nhi#Truyn va## 00680000000000313000450000100150000000200280001500300120004300500110005500500150 00660070059000810040018001400080005001580090011001630100005001740110026001790150 04900205082000400254016000300258013000700261014001600268026000700284026001100291 026001100302181000600313019000500319019001200324020001800336020001200354#Rodari, Gianni#Cuc phiu lu ca ch Hnh#Tiu thuyt#Trng Bnh#Phm Hng Vinh#Gianni Rodari ; Trng Bnh dch ; Minh ho: Phm Hng Vinh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKi m ng#2016#^a303tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Italia: Le avventure di Cip ollino#853#VH#361841#^a56000^b1500b#361841#VV16.06148#VV16.06147#C514P#Vi?t#Dc h Italia#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00667000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820014000501810006000640010015000700020018000850070050001030050017001530050 01600170008000500186009001100191010000500202011002600207012002400233021008900257 020001600346020000500362013000700367016000300374#VV16.06150#VV16.06149#361842#^a 42000^b2000b#Vi?t#333.916209597#D110D#Nguyn Nh Mai#Dt do sng nc#Nguyn N h Mai, Nguyn Huy Thng, Nguyn Quc Tn#Nguyn Huy Thng#Nguyn Quc Tn#^aH.# ^aKim ng#2016#^a227tr. : tranh v^b21cm#Thin nhin t nc ta#Gii thiu nh ng kin thc gip tng cng vn hiu bit v mng li sng ngi Vit Nam#Ti n guyn nc#Sng#361842#XH## 00579000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480010009000540020013000630070029000760050008001050040019001130080 00500132009001100137010000500148011002600153012005100179015003100230020001800261 020001200279013000700291016000300298#VV16.06151#361843#^a50000^b5000b#Vi?t#895. 9223#B521S#Sn Tng#Bp sen xanh#Sn Tng ; Minh ha: Vn Cao#Vn Cao#Ti bn l n th 26#^aH.#^aKim ng#2016#^a362tr. : tranh v^b21cm#T sch Vng. Tc phm c hn lc dnh cho thiu nhi#Tn tht tc gi: Bi Sn Tng#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#361843#VH## 00638000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010015000660020018000810070038000990050017001370040 01800154008000500172009001100177010000500188011002600193021008600219020001000305 020001500315013000700330016000300337019000800340#VV16.06153#VV16.06152#361844#^a 60000^b3000b#Vi?t#741.56973#T460L#Belton, Claire#T l mo Pusheen#Claire Belto n ; Nguyn Lan Hng dch#Nguyn Lan Hng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#201 6#^a174tr. : tranh v^b21cm#Bao gm chui tranh vui v ch mo Pusheen, ngi b n thn thit ca gia nh tc gi#Tranh vui#Sch thiu nhi#361844#XH#Dch M## 00458000000000265000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200090 00401810006000490020008000550030013000630070008000760220004000840050008000880040 01900096008000500115009001100120010000500131011001500136020001800151020001300169 013000700182016000300189#VV16.06154#361845#^a35000^b10000b#Vi?t#895.9223#T600Q# T quy#Tranh truyn#o Hi#T.1#o Hi#Ti bn ln th 24#^aH.#^aKim ng#2016 #^a171tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#361845#VH## 00470000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020008000550030013000630070008000760220004000840050008000880040 01900096008000500115009001100120010000500131011002700136020001800163020001300181 016000300194013000700197#361846#VV16.06155#^a35000^b10000b#Vi?t#895.9223#T600Q# T quy#Tranh truyn#o Hi#T.2#o Hi#Ti bn ln th 24#^aH.#^aKim ng#2016 #^a171tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361846## 00470000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020008000550030013000630070008000760220004000840050008000880040 01900096008000500115009001100120010000500131011002700136020001800163020001300181 016000300194013000700197#361847#VV16.06156#^a35000^b10000b#Vi?t#895.9223#T600Q# T quy#Tranh truyn#o Hi#T.3#o Hi#Ti bn ln th 24#^aH.#^aKim ng#2016 #^a171tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361847## 00470000000000265000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200090 00401810006000490020008000550030013000630070008000760220004000840050008000880040 01900096008000500115009001100120010000500131011002700136020001800163020001300181 016000300194013000700197#VV16.06157#361848#^a35000^b10000b#Vi?t#895.9223#T600Q# T quy#Tranh truyn#o Hi#T.4#o Hi#Ti bn ln th 24#^aH.#^aKim ng#2016 #^a171tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361848## 00470000000000265000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200090 00401810006000490020008000550030013000630070008000760220004000840050008000880040 01900096008000500115009001100120010000500131011002700136020001800163020001300181 013000700194016000300201#VV16.06158#361849#^a35000^b10000b#Vi?t#895.9223#T600Q# T quy#Tranh truyn#o Hi#T.5#o Hi#Ti bn ln th 13#^aH.#^aKim ng#2016 #^a171tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#361849#VH## 00470000000000265000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200090 00401810006000490020008000550030013000630070008000760220004000840050008000880040 01900096008000500115009001100120010000500131011002700136020001800163020001300181 016000300194013000700197#VV16.06159#361850#^a35000^b10000b#Vi?t#895.9223#T600Q# T quy#Tranh truyn#o Hi#T.7#o Hi#Ti bn ln th 11#^aH.#^aKim ng#2016 #^a171tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#361850## 00439000000000253000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020008000550030013000630070008000760220004000840080005000880090 01100093010000500104011002700109020001800136020001300154013000700167016000300174 005000800177#361851#VV16.06160#^a35000^b10000b#Vi?t#895.9223#T600Q#T quy#Tran h truyn#o Hi#T.8#^aH.#^aKim ng#2016#^a171tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#361851#VH#o Hi## 00504000000000265000450002600070000002600110000702000180001802000130003601400170 00490190005000660820009000711810006000800020008000860030013000940070043001070220 00400150005000800154008000500162009001100167010000500178011002700183016000300210 005001800213013000700231#361852#VV16.06161#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#^a3500 0^b10000b#Vi?t#895.9223#T600Q#T quy#Tranh truyn#Truyn: o Hi ; Tranh: Ngu yn Quang Ton#T.9#o Hi#^aH.#^aKim ng#2016#^a187tr. : tranh mu^b21cm#VH#Ng uyn Quang Ton#361852## 00493000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590050012000650020026000770070041001030050015001440080 00500159009001100164010000500175011002700180020001800207020000400225013000700229 016000300236#VV16.06163#VV16.06162#361853#^a98000^b3000b#Vi?t#895.9221#C450T#Th i B Tn#C tch Vit Nam bng th#Th: Thi B Tn ; Tranh: Chu Linh Hong#Chu Linh Hong#^aH.#^aKim ng#2016#^a112tr. : tranh mu^b25cm#Vn hc thiu nhi#Th #361853#VH## 00716000000000337000450000200370000000300270003700500090006400700140007300400180 00870080005001050090011001100100005001210110024001260820007001500160003001570130 00700160014001600167026001100183026000700194026001100201181000600212019000500218 02000080022302000040023102000030023502000170023802000140025502000110026902000100 0280021008800290#T in bng hnh - Hoa, qu, rau c#Dnh cho tr t 0 - 6 tui #Tnh Lm#Tnh Lm b.s.#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2015#^a31tr. : nh mu ^b23cm#372.21#GK#361854#^a80000^b2000b#VV16.06165#361854#VV16.06164#T550#Vi?t# Hoa qu#Rau#C#T in hnh nh#Sch mu gio#Ting Vit#Ting Anh#Gii thiu c c t Vit - Anh v hoa, qu, rau c c tranh minh ho dnh cho tr mm non## 00679000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020038000630030027001010070014001280050009001420040 01800151008000500169009001100174010000500185011002400190021008000214020000900294 020001100303020001000314020001700324020001400341013000700355016000300362#VV16.06 166#361855#VV16.06167#^a80000^b2000b#Vi?t#372.21#T550#T in bng hnh - Loi vt quanh em#Dnh cho tr t 0 - 6 tui#Tnh Lm b.s.#Tnh Lm#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2015#^a31tr. : nh mu^b23cm#Gii thiu cc t Vit - Anh v ng vt c tranh minh ho dnh cho tr mm non#ng vt#Ting Vit#Ting Anh#T in hnh nh#Sch mu gio#361855#GK## 00493000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010015000670020009000820030017000910070015001080040 01800123008000500141009001100146010000500157011002600162020001700188020001200205 013000700217016000300224#VV16.06168#361856#VV16.06169#^a40000^b2000b#Vi?t#895.9 22334#108C#Trn ng Khoa#o chm#Tiu thuyt mini#Trn ng Khoa#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a134tr. : tranh v^b24cm#Vn hc hin i#Tiu thuy t#361856#VH## 00943000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810008000570010012000650020043000770070036001200050015001560080 01800171009003400189010000500223011003100228015006700259021023100326020000800557 020001500565020001100580013000700591016000300598004004000601#361857#VV16.06171#V V16.06170#^a40000^b2000b#Vi?t#005.54#GI-108T#L c Long#Gio trnh x l bng tnh Microsoft Excel#L c Long (ch.b.), Trn Hu Cng#Trn Hu Cng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a138tr. : hnh v, bng^b24cm# TTS ghi: i hc S phm Thnh ph H Ch Minh. Trung tm Tin hc#Gii thiu nh ng k nng cn thit x l bng tnh trn Microsoft Excel: Lm quen vi cng c, to mt bng tnh n gin, trang tr v nh dng bng tnh, s dng cc h m thng dng, sp xp v trch lc d liu, in bng tnh#Tin hc#Phn mm Excel #Gio trnh#361857#TN#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung## 00695000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560020039000620070045001010220004001460220023001500050 01500173005001500188005001300203008001800216009003400234010000500268011003100273 02000050030402000070030902000130031602000160032902000140034501300070035901600030 0366#VV16.06173#VV16.06172#361858#^a50000^b2000b#Vi?t#511.1#T550L#T luyn gii ton THCS theo chuyn #Nguyn Tt Thu, on Quc Vit, V Cng Minh#Q.4#S h c v ton ri rc#Nguyn Tt Thu#on Quc Vit#V Cng Minh#^aTp. H Ch Minh#^ ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a174tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#S hc #Ton ri rc#Trung hc c s#Sch c thm#361858#GK## 01005000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810008000540020032000620070073000940050014001670050011001810050 01700192005002000209004004100229008001800270009003400288010000500322011002600327 015004900353021024700402020002100649020001100670013000700681016000300688#VV16.06 175#VV16.06174#361859#^a50000^b3000b#Vi?t#150#GI-108T#Gio trnh tm l hc i cng#Hunh Vn Sn, L Th Hn (ch.b.), Trn Th Thu Mai, Nguyn Th Uyn Thy# Hunh Vn Sn#L Th Hn#Trn Th Thu Mai#Nguyn Th Uyn Thy#Ti bn ln th 2 c sa cha v b sung#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016# ^a228tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm Tp. H Ch Minh#Trnh by i tng, nhim v, bn cht, chc nng, phn loi v phng php nghin c u ca tm l hc; cc vn trong hot ng - giao tip; s hnh thnh v pht trin tm l, thc; hot ng nhn thc; i sng tnh cm; ch v nhn cc h#Tm l hc i cng#Gio trnh#361859#GT## 01019000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810008000570010012000650020053000770070042001300050021001720040 04200193008001800235009003400253010000500287011003100292015007400323021027000397 020000800667020002100675020001100696013000700707016000300714#VV16.06177#VV16.061 76#361860#^a40000^b1500b#Vi?t#005.58#GI-108T#L c Long#Gio trnh thit k tr nh chiu Microsoft PowerPoint#L c Long (ch.b.), Trn Xun Phng Nam#Trn Xu n Phng Nam#Ti bn ln th 1, c sa cha v b sung#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a142tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm Thnh ph H Ch Minh. Trung tm Tin hc#Gii thiu nhng k n ng cn thit thit k trnh chiu trn phn mm Microsoft PowerPoint: Lm que n vi chng trnh, to v nh dng bi trnh chiu, bng biu v th, i t ng ho v multimedia, hiu ng hot hnh, kt xut v in n, thc hin trn h chiu#Tin hc#Phn mm Power Point#Gio trnh#361860#GT## 00673000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810008000450020033000530030119000860070014002050220004002190050014002230080 01800237009003400255010000500289011003100294020000500325020000600330020000800336 020001400344020001500358013000700373016000300380#VV16.06178#361861#^a49000^b100 0b#Vi?t#372.7#GI-103C#Gii chi tit bi tp ton lp 2#M hnh trng hc mi. B in son theo SGK mi ci cch hin hnh. Sch tham kho cho hc sinh, gio vin v ph huynh#Phm Vn Cng#T.1#Phm Vn Cng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S ph m Tp. H Ch Minh#2016#^a181tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Sch tham kho#361861#GK## 00729000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810007000580020020000650070013000850080018000980090034001160100 00500150011001500155015004900170021022300219020001000442016000300452001001300455 013000700468#VV16.06180#VV16.06179#361862#^a45000^b3000b#Vi?t#349.597#PH109L#Ph p lut i cng#L Vn Thun#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Mi nh#2016#^a159tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm Tp. H Ch Minh#Trnh b y l lun chung v nh nc v php lut: Ngun gc, bn cht, vai tr, hnh th c, quy phm, thc hin - vi phm php lut, trch nhim php l; gii thiu mt s ngnh lut c bn trong h thng php lut Vit Nam#Php lut#XH#L Vn Thun #361862## 00790000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020102000530030099001550070021002540050021002750080018002960090 03600314010000500350011002200355020000700377020001300384020001700397020001600414 020001400430020002000444020001400464013000700478016000300485#VV16.06181#361863#^ a199000^b1000b#Vi?t#512.94#R203L#Rn luyn k nng chinh phc gii ton phng trnh, bt phng trnh, h phng trnh, bt ng thc#Ti liu tham kho cho h c sinh 10, 11, 12, n thi THPT Quc gia. Ti liu tham kho cho gio vin#Nguy n Vn Quc Tun#Nguyn Vn Quc Tun#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ;#2016#^a639tr. : bng^b24cm#i s#Phng trnh#Bt phng trnh#H ph ng trnh#Bt ng thc#Trung hc ph thng#Sch c thm#361863#GK## 00753000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200080 00401810006000480020055000540030145001090070017002540220004002710050017002750080 01800292009003400310010000500344011003100349020000800380020001600388020002000404 020001400424020001500438013000700453016000300460#VV16.06182#361864#^a209000^b10 00b#Vi?t#546.076#T550D#T duy t ph luyn gii thi THPT Quc gia Ho hc#D nh cho hc sinh t n luyn theo chun THPT Quc gia. Tham kho cho gio vin. M inh ho cho cun 26 phng php t ph mi gii nhanh Ho hc#Trnh Quang Cnh# Q.1#Trnh Quang Cnh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a 694tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc# thi quc gia#Trung hc ph thng#Sch c thm#Sch luyn thi#361864#GK## 01154000000000325000450000100150000000200130001500300720002800500170010000500150 01170050017001320070047001490080018001960090059002140100005002730110021002780150 05800299082000600357016000300363013000700366014001700373026000700390026001100397 18100060040801900050041401900080041902000200042702000200044702000100046702103510 0477#Carnegie, Dale#c nhn tm#Quyn sch u tin v hay nht ca mi thi i a bn n thnh cng#Nguyn Vn Phc#Dng Ngc Hn#Nguyn Cng Vinh#Dale C arnegie ; Bin dch: Nguyn Vn Phc...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a319tr. : nh^b21cm#Tn sch ting A nh: How to win friends & influence people#158.1#XH#361865#^a68000^b10000b#36186 5#VV16.06183#113N#Vi?t#Dch M#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Cuc sn g#a ra nhng li khuyn, k nng c bn trong ng x, cc phng cch giao ti p thng minh bao gm: nhng thut c bn dn o ngi, su cch gy thin c m, mi hai cch ngi khc ngh nh mnh, chn cch sa tnh ngi m khng xc phm hay lm h pht , by li khuyn tng hnh phc gia nh, gip bn thnh cng v tm c hnh phc## 00990000000000337000450000100140000000200200001400500090003400500140004300700340 00570080018000910090047001090100005001560110021001610150060001820220004002420220 06100246082000600307016000300313013000700316014001600323026001100339026001100350 02600070036118100060036801900050037401900050037902000080038402000180039202000080 0410021023400418#Kelder, Peter#Sui ngun ti tr#L Thnh#Kelder, Peter#Peter Kelder ; L Thnh bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a135tr. : nh^b21cm#Tn sch ting Anh: Ancient secret of the fountain of youth#T.1#Nm thc tp n gin ca Ty Tng thay i i sng ca bn#613.7#KT#361866#^a42000^b5000b#VV16.06184#VV16.06185#361866#S515N#Vi?t#Dch #Th dc#Chm sc sc kho#Tr ho#Gii thiu mt s phng php tr liu ca n n y hc Ty Tng: liu php lun xa, yoga, cc bi tp th, thin nh, cu nguy n, mantra v cc phng php qun trng nhm y li bnh tt, em li sc kho v s tr trung cho c th## 01021000000000325000450000100190000000200160001900300320003500500160006700500080 00830050013000910070069001040080018001730090059001910100005002500110026002550150 03800281082000700319016000300326013000700329014001600336026001100352026001100363 02600070037418100060038101900050038701900050039202000110039702000070040802102800 0415#Summerfield, Trish#T duy tch cc#Bn chnh l nhng g bn ngh!#Strano, Anthony#Thu Vn#Phm Th Sen#Trish Summerfield, Anthony Strano ; Bin dch: Thu Vn, Phm Th Sen#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sn g to Tr Vit#2015#^a143tr. : minh ho^b21cm#Tn sch ting Anh: Positive think ing#153.42#XH#361867#^a36000^b3000b#VV16.06187#VV16.06186#361867#T550D#Vi?t#Dc h#Tm l hc#T duy#Hng dn bn thay i cch nhn nhn v cuc sng t tin vo bn thn, nhn mi chuyn theo chiu hng lc quan, rng m, t to mt cm gic hng phn, kch thch s sng to, bin chuyn nhng tnh hung kh kh n thnh thun li nhm xy dng mt cuc sng tch cc hn## 01099000000000313000450000100140000000200240001400500160003800700410005400800180 00950090059001130100005001720110015001770120024001920150085002160820010003010160 00300311013000700314014001600321026001100337026001100348026000700359181000600366 019000500372019000800377020001800385020002000403020001800423021034400441#Eker, T . Harv#B mt t duy triu ph#Nguyn Kim Lin#T. Harv Eker ; Nguyn Kim Lin bi n dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a291tr.^b21cm#Think rich to get rich!#Tn sch ting Anh: Secrets of millionaire mind - Mastering the inner game of wealth#332.02401#XH#361868#^a7800 0^b3000b#VV16.06189#VV16.06188#361868#B300M#Vi?t#Dch M#Ti chnh c nhn#B q uyt thnh cng#An ninh ti chnh#Phn tch l do mt s ngi t c nhng th nh cng vt bc, giu c v mt s ngi phi cht vt vi cuc sng hng ngy . Tm hiu ngun gc v nhng yu t quyt nh thnh cng, tht bi p dng, thay i cch suy ngh ca bn thn, ln k hoch, tm ra cch lm vic, u t , s dng ngun ti chnh ca mnh mt cch hiu qu nht## 01036000000000337000450000100150000000200180001500500160003300500100004900700640 00590080018001230090047001410100005001880110032001930150041002250820008002660160 00300274013000700277014001600284026001100300026001100311026000700322181000600329 01900050033501900050034002000120034502000090035702000130036602000180037902000090 0397021029200406#Babc, Violeta#Cm nang con trai#Grigorijev, Ana#nh Tuyt#Viol eta Babc ; Minh ho: Ana Grigorijev ; Bin dch: nh Tuyt#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a135tr. : bng, tranh v^b21c m#Tn sch ting Anh: A book for every boy#155.532#XH#361869#^a48000^b5000b#VV1 6.06191#VV16.06190#361869#C120N#Vi?t#Dch#Tm sinh l#Con trai#Tui dy th#Chm sc sc kho#Cm nang#Trang b mt s kin thc c bn cho cc em nam la tu i t 9 n 18 v nhng thay i tm sinh l trong giai on dy th, cch gi g n v sinh c nhn, thi quen n ung, li sng lnh mnh, chm sc c th, yu q u bn thn... gip cc em t tin, c c hi bc l nhng ti nng tim n## 00954000000000325000450000100190000000200320001900500190005100500110007000500080 00810070070000890080018001590090047001770100005002240110026002290150046002550820 00600301016000300307013000700310014001600317026001100333026000700344026001100351 18100060036201900050036801900050037302000200037802000100039802000200040802102000 0428#Kstenmacher, Tiki#B quyt n gin ho cuc sng#Seiwert, Lothar J.#Thanh Tho#An Bnh#Tiki Kstenmacher, Lothar J. Seiwert ; Bin dch: Thanh Tho, An B nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a382t r. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: How to simplify your life#158.1#XH#36187 0#^a86000^b1000b#VV16.06193#361870#VV16.06192#B300Q#Vi?t#Dch#Tm l hc ng d ng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Gm nhng cu chuyn v s n gin ho trong c uc sng, gii phng tim nng trong con ngi bn, cho bn ngha ca cuc sn g qua by bc thc hnh qung gnh lo i v sng cuc sng hnh phc## 01039000000000337000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200110 00301810007000410020047000480070069000950050010001640050012001740050015001860050 01800201005000900219005001600228005001500244005001600259008001800275009002300293 01000050031601100210032102102790034202000080062102000100062901300070063901600030 0646020005200649#VV16.06194#361871#^b400b#Vi?t#959.704092#NG527V#Nguyn Vn Knh - Sng ngi nhn cch Cng sn#Xun Thu, V Vn Kit, Trn Bch ng... ; B.s. : Nguyn Quc Th...#Xun Thu#V Vn Kit#Trn Bch ng#Nguyn Minh Trit#Phm Dn#Nguyn Quc Th#Trn Hu Phc#Mc Th Kim Cc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a417tr. : nh^b21cm#Trnh by tiu s, cc bi vit ca bn b , ng ch, v con v ng ch Nguyn Vn Knh, phc ho chn dung ngi chin s Cng sn kin cng, k li nhng nm thng sng v lm vic, hot ng, gii thiu nhng thnh tch tiu biu v mt s bi bo, bi vit ni bt ca ng#Ti u s#S nghip#361871#XH#Nguyn Vn Knh, Chnh tr gia, 1916-1981, Vit Nam## 00824000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010015000650020052000800070015001320080018001470090 02300165010000500188011001500193021026900208020002100477020001100498020001000509 020001700519013000700536016000300543#VV16.06196#VV16.06195#361872#^a57000^b1000 b#Vi?t#335.4346#S550H#Nguyn Vn o#S hnh thnh t tng H Ch Minh t 1890 n 1930#Nguyn Vn o#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a197tr.^b 21cm#Phn tch, lun gii qu trnh H Ch Minh hnh thnh t tng yu nc, th ng dn, ch hng cu nc n vi ch ngha Mc - Lnin; qu trnh hnh thnh c bn t tng v cch mng Vit Nam (1921-1930) v nhng c im ca t tn g H Ch Minh trong giai on ny#T tng H Ch Minh#Hnh thnh#1890-1930#Sch chuyn kho#361872#XH## 00844000000000313000450000100150000000200190001500300300003400500130006400700400 00770080018001170090059001350100005001940110026001990150078002250820004003030160 00300307013000700310014001600317026001100333026001100344026000700355181000600362 019000500368019000800373020002000381020001000401020001000411021010900421#Hay, Lo uise L.#Tin vo chnh mnh#Sc mnh ca s t khng nh#Nguyn Vn #Louise L. Hay ; Nguyn Vn bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a159tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: I can do it : How to use affirmations to change your life#158#TN#361873#^a48000^b 3000b#VV16.06198#VV16.06197#361873#T311V#Vi?t#Dch M#Tm l hc ng dng#Cuc s ng#Hnh phc#Khm ph nhng b mt ca cuc sng v thc hin s thay i c c mt cuc sng hnh phc, tt p hn## 00834000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200080 00401810006000480020037000540030129000910070061002200220004002810220021002850050 01500306008001800321009002300339010000500362011003100367020000700398020000700405 02000140041200500200042600500160044602000210046202000150048301300070049801600030 0505#VV16.06199#361874#^a159000^b2000b#Vi?t#537.076#T528#Tuyt nh cng ph c huyn vt l#Dnh cho hc sinh lp 12. n luyn thi THPT quc gia, hc sinh g ii. Bin son theo cu trc mi nht ca B Gio dc v o to#on Vn Lng (ch.b.), Nguyn Th Tng Vi, Nguyn Vn Gip#T.2#Mch in xoay chiu#on Vn Lng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a510tr. : hnh v, bng^b24 cm#Vt l#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Th Tng Vi#Nguyn Vn Gip#Mch in xoa y chiu#Sch luyn thi#361874#GK## 00653000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020068000540030118001220070012002400220004002520080018002560090 02400274010000500298011002600303020000700329020001400336020001500350013000700365 016000300372005001200375#361875#VV16.06200#^a126000^b2000b#Vi?t#530.076#T528#T uyt nh bi dng hc sinh gii qua cc k thi Olympic vt l 10#Gii chi tit , phn tch, bnh lun, hng dn lm bi dnh cho hc sinh lp 10 v chuyn l. Tham kho cho gio vin#L Vn Vinh#T.1#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Mi nh#2016#^a406tr. : minh ho^b24cm#Vt l#Sch c thm#Sch luyn thi#361875#GK# L Vn Vinh## 00559000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020044000540030025000980070014001230220004001370220007001410050 01400148008001800162009002300180010000500203011003100208020001100239020000700250 020001400257016000300271013000700274#361876#VV16.06201#^a139000^b2000b#Vi?t#547 .076#T550D#T duy sng to trong gii nhanh ho hc 11#Dnh cho hc sinh lp 11# Tng Vn Sinh#T.2#Hu c#Tng Vn Sinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh# 2015#^a461tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hu c#Lp 11#Sch c thm#GK#361876## 00642000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200080 00401810006000480020040000540030084000940070022001780220004002000050016002040080 01800220009002300238010000500261011002600266020000700292020000700299020000700306 020001400313020001500327016000300342013000700345#VV16.06202#361877#^a159000^b20 00b#Vi?t#530.076#C455P#Cng ph thi hc sinh gii vt l 10#Dnh cho hc sinh lp 10, luyn thi hc sinh gii. Ti liu tham kho cho gio vin#Nguyn Ph ng ch.b.#T.2#Nguyn Ph ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a517 tr. : minh ho^b24cm#Vt l#Lp 10# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#GK#361877 ## 00876000000000349000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020037000540030129000910070061002200220004002810220032002850050 01500317008001800332009002300350010000500373011003100378020000700409020001400416 01300070043002000150043701600030045202000070045500500200046200500160048202000120 0498020000800510020000800518#361878#VV16.06203#^a189000^b2000b#Vi?t#530.076#T52 8#Tuyt nh cng ph chuyn vt l#Dnh cho hc sinh lp 12. n luyn thi T HPT quc gia, hc sinh gii. Bin son theo cu trc mi nht ca B Gio dc v o to#on Vn Lng (ch.b.), Nguyn Th Tng Vi, Nguyn Vn Gip#T.1#Dao ng c. Sng c v sng m#on Vn Lng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h#2015#^a598tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Sch c thm#361878#Sch luyn thi #GK#Lp 12#Nguyn Th Tng Vi#Nguyn Vn Gip#Dao ng c#Sng c#Sng m## 00592000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020049000540030017001030070015001200050015001350080018001500090 02300168010000500191011002200196020001000218020000800228020000700236020001400243 020001500257016000300272013000700275020002000282#361879#VV16.06204#^a115000^b20 00b#Vi?t#546.076#T528#Tuyt nh cng ph thi THPT quc gia ho hc#Bi tp v c...#Trn Vn Thanh#Trn Vn Thanh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh# 2016#^a364tr. : bng^b24cm#Ho v c#Bi tp# thi#Sch c thm#Sch luyn thi #GK#361879#Trung hc ph thng## 00886000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020062000540030092001160070016002080220005002240220170002290050 01600399008001800415009002300433010000500456011003100461020000700492020000700499 020002000506020000700526020001400533020001500547013000700562016000300569#361880# VV16.06205#^a125000^b2000b#Vi?t#530.076#C455P#Cng ph thi trung hc ph th ng quc gia chuyn vt l#Dnh cho hc sinh lp 12. n thi THPT quc gia. Gi o vin ging dy, bi dng v luyn thi#Nguyn Vn Gip#Ph.1#Dao ng iu ho, con lc l xo, con lc n. Tng hp dao ng iu ho, dao ng tt dn - dao ng cng bc, dao ng v sng in t, phng x v phn ng ht nhn#Nguyn V n Gip#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a414tr. : hnh v, bng^b 24cm#Vt l#Lp 12#Trung hc ph thng# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#36188 0#GK## 00784000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010016000660020020000820030013001020070035001150050 01800150008001800168009002300186010000500209011002600214021023000240020001600470 020001000486013000700496016000300503#361881#VV16.06206#VV16.06207#^a32000^b1000 b#Vi?t#616.99344#B256C#Nguyn Khnh D#Bnh ca tuyn gip#Bnh bu c#Nguyn K hnh D, Nguyn Khnh Vit#Nguyn Khnh Vit#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a126tr. : minh ho^b21cm#Tng quan v tuyn gip: Gii phu sinh l hc, s lin quan vi cc tuyn yn, tuyn thng thn, cc vn v hcmn...; cc kin thc c bn v bnh l tuyn gip nh phn loi bnh, phng php thm khm cng nh iu tr...#Bnh tuyn gip#Bu gip#361881#KT## 00796000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010016000630020027000790030032001060070035001380050 01800173008001800191009002300209010000500232011002600237021019100263020002200454 020001100476016000300487013000700490020000900497#361882#VV16.06208#VV16.06209#^a 60000^b600b#Vi?t#617.539#B256B#Nguyn Khnh D#Bnh Bad vi phu thut#iu tr phu thut bnh Bad#Nguyn Khnh D, Nguyn Khnh Vit#Nguyn Khnh Vit# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a255tr. : minh ho^b21cm#Tng qua n v lch s bnh Bad v vn iu tr bng phu thut. Mt s kin thc ch ung v phi thai, gii phu v sinh l hc ca tuyn gip. Nguyn nhn v sinh b nh hc bnh Bad...#Bnh cng tuyn gip#Phu thut#KT#361882#iu tr## 00633000000000289000450000200170000000300130001700500060003000500170003600700450 00530080018000980090023001160100005001390110026001440120032001700150045002020820 00400247016000300251013000700254014001600261026000700277026001100284181000700295 019000500302019000500307020001800312020001300330#7 qu cu pha l#Truyn tranh#H erg#Nguyn Hu Thin#Li, minh ha: Herg ; Nguyn Hu Thin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a62tr. : tranh mu^b26cm#Nhng cuc phiu lu ca Tintin#Tn sch ting Php: Les 7 boules de cristal#843#VH#361883#^a39000^b 4000b#361883#VV16.06210#NG452S#Vi?t#Dch#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00481000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020047000510070012000980050012001100080005001220090018001270100 00500145011002500150020001300175020000900188020001400197013000700211016000300218 020000600221#VV16.06211#361884#^a48000^b5000b#Vi?t#646.7#R203L#Rn luyn k nn g sng dnh cho hc sinh lp 6#Thanh Huyn#Thanh Huyn#^aH.#^aVn ho dn tc#20 16#^a97tr. : minh ho^b24cm#K nng sng#Hc sinh#Sch c thm#361884#GK#Lp 6# # 00481000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020047000510070012000980050012001100080005001220090018001270100 00500145011002500150020001300175020000900188020001400197016000300211013000700214 020000600221#VV16.06212#361885#^a46000^b5000b#Vi?t#646.7#R203L#Rn luyn k nn g sng dnh cho hc sinh lp 7#Thanh Huyn#Thanh Huyn#^aH.#^aVn ho dn tc#20 16#^a91tr. : minh ho^b24cm#K nng sng#Hc sinh#Sch c thm#GK#361885#Lp 7# # 00476000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020047000510070012000980050012001100080005001220090018001270100 00500145011002000150020001300170020000900183020001400192016000300206013000700209 020000600216#361886#VV16.06213#^a45000^b5000b#Vi?t#646.7#R203L#Rn luyn k nn g sng dnh cho hc sinh lp 8#Thanh Huyn#Thanh Huyn#^aH.#^aVn ho dn tc#20 16#^a91tr. : nh^b24cm#K nng sng#Hc sinh#Sch c thm#GK#361886#Lp 8## 00476000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020047000510070012000980050012001100080005001220090018001270100 00500145011002000150020001300170020000900183020001400192016000300206013000700209 020000600216#361887#VV16.06214#^a42000^b5000b#Vi?t#646.7#R203L#Rn luyn k nn g sng dnh cho hc sinh lp 9#Thanh Huyn#Thanh Huyn#^aH.#^aVn ho dn tc#20 16#^a83tr. : nh^b24cm#K nng sng#Hc sinh#Sch c thm#GK#361887#Lp 9## 00993000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570010013000630020025000760070070001010050014001710050 01400185005001600199008001800215009003500233010000500268011002100273012005100294 01500740034502101940041902000090061302000080062202000100063001300070064001600030 0647019000500650#361888#VV16.06215#VV16.06216#^a150000^b1000b#Vi?t#909.7#J200J# Durant, Will#Jean - Jacques Rousseaus#Will Durant, Ariel Durant ; Bi Xun Linh dch ; Bi Vn Nam Sn h..#Durant, Ariel#Bi Xun Linh#Bi Vn Nam Sn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a432tr. : nh^b21cm#T sch T ri thc Khoa hc)(T sch Bi Vn Nam Sn#Nguyn tc: The story of civilization, Volume 10. Rousseau and revolution#Thng qua cuc i ca trit gia Jean - Jacq ues Rousseaus, tc gi ti hin lch s ca nn vn minh Php, Anh, v c t nm 1756 n nm 1778 v phn cn li ca chu u giai on 1715-1789#Vn minh#L ch s#Th k 18#361888#XH#Dch## 00979000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020019000600030054000790070080001330050016002130080 01800229009003500247010000500282011001500287021025500302020000800557020002000565 016000300585005002000588005001000608005002300618020001700641013000700658#361889# VV16.06217#VV16.06218#^a45000^b1000b#Vi?t#347#T120L#Tm l hc t php#Ti liu hc tp dnh cho sinh vin chuyn ngnh lut#L Nguyn Thanh (ch.b.), Trn Th Quang Vinh, Phm Thi, Nguyn Hunh Bo Khnh#L Nguyn Thanh#^aTp. H Ch Minh# ^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a153tr.^b21cm#Khi nim tm l hc t p hp v v tr ca tm l hc t php trong h thng cc khoa hc. Cu trc tm l hot ng t php v phng php tc ng tm l. c im tm l ca hot n g iu tra, hot ng xt x, hot ng bo cha v hot ng ci to#T php#T m l hc ng dng#XH#Trn Th Quang Vinh#Phm Thi#Nguyn Hunh Bo Khnh#Ti li u hc tp#361889## 00886000000000265000450000100090000000200410000900500170005000700330006700800180 01000090035001180100005001530110021001580150040001790820009002190160003002280130 00700231014001500238026000700253026001100260181000700271019000500278020001700283 020001400300021030600314#Goda Toh#Nht Bn nhn t gc nhn hc vn ho#Nguy n Thu Hng#Goda Toh ; Nguyn Thu Hng dch#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gi a Tp. H Ch Minh#2015#^a193tr. : nh^b21cm#Chnh vn bng 2 th ting: Vit - N ht#306.0952#XH#361890#^a22000^b500b#361890#VV16.06219#NH124B#Vi?t#Nhn hc vn ho#Sch song ng#Trnh by phng php v vn cn nghin cu trong nhn hc vn ho. Hin tng lun, l thuyt vn ho v ngun gc vn ho Nht Bn. S d u nhp Pht gio v vn ho ch vit Kanji - Hiragana - Katakana. Cc vn v gia nh, thn tc, tn gio, tn ngng Nht Bn cng l thuyt v bin i vn ho## 00953000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810007000520020021000590030045000800070040001250050014001650050 01200179005000900191005001500200005001200215008000500227009002100232010000500253 01100210025802102310027902000470051002000080055702000110056502000100057602000070 0586013000700593016000300600#361892#VV16.06222#VV16.06223#^b315b#Vi?t#359.909597 #TR121C#Trn chin thm lng#K yu ca phn i ph thu li L M Lng#Lu V n Qung, Nguyn Uyn, T ng...#Lu Vn Qung#Nguyn Uyn#T ng#Hong Tun Nh#V Long Vn#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2016#^a225tr. : nh^b24cm#Gii thiu l ch s ra i, qu trnh pht trin v mt s trn chin tiu biu ca Phn i ph thu li L M Lng do on Thanh nin Cng sn H Ch Minh Ty Bo m Hng hi qun l cng mt s tc phm vn th vit v phn i#Tng cng ty Bo m An ton Hng hi min Bc#Lch s#Pht trin#Thnh tu#K yu#361892#XH## 00845000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810007000500010014000570020063000710070014001340080005001480090 02100153010000500174011002700179013000700206021028100213020000800494020002200502 020001900524016000300543020002100546#361893#VV16.06224#VV16.06225#^b1000b#Vi?t#9 59.704#TH107N#Nguyn Vn #Thanh nin xung phong phc v giao thng vn ti th i chng M#Nguyn Vn #^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a255tr. : nh, bng^b24 cm#361893#Nguyn nhn, din bin tnh hnh chin cuc dn n quyt nh thnh l p lc lng thanh nin xung phong; ti hin nhiu s kin tiu biu v cc c n hn, cuc sng, nhim v chin u, lao ng sn xut ca lc lng thanh nin x ung phong phc v giao thng vn ti thi chng M#Lch s#Thanh nin xung phong #Giao thng vn ti#XH#Khng chin chng M## 00685000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810007000520010016000590020032000750030006001070070016001130080 00500129009002100134010000500155011002100160021014800181020001900329020000600348 013000700354016000300361020002100364020001000385#361894#VV16.06226#VV16.06227#^b 1000b#Vi?t#388.09597#NH556N#Nguyn Khc Ph#Nhng ngi m ng ngy y...#K s #Nguyn Khc Ph#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a403tr. : nh^b21cm#K s v c uc chin u, xy dng ca cc chin s thanh nin xung phong, cng binh trn m t trn giao thng vn ti Qung Bnh giai on 1959-1973#Giao thng vn ti#K s#361894#XH#Khng chin chng M#1959-1973## 00796000000000253000450000200640000000800050006400900210006901000050009001100220 00950150032001170820010001490160003001590130007001620140008001690260011001770260 00700188026001100195181000700206019000500213020001900218020000800237020002100245 021027600266#Ngnh giao thng vn ti vi cuc khng chin chng M cu nc#^aH .#^aGiao thng Vn ti#2015#^a280tr. : bng^b24cm#TTS ghi: B Giao thng Vn t i#388.09597#XH#361895#^b1000b#VV16.06229#361895#VV16.06228#NG107G#Vi?t#Giao thn g vn ti#Lch s#Khng chin chng M#Gii thiu vi nt v ngnh Giao thng V n ti Vit Nam trc nm 1964. Cc n v thuc ngnh Giao thng Vn ti tham gi a khng chin chng quc M xm lc: ng st, vn ti t, ng sng, ng bin, cng nghip v c kh giao thng vn ti, hng khng dn dng...## 00593000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810007000530010010000600020029000700030020000990070010001190080 00500129009001900134010000500153011002100158012004300179015003500222020001700257 020001200274013000700286016000300293020000700296#361896#VV16.06230#VV16.06231#^b 2000b#Vi?t#895.922334#PH100V#Ph Thng#Ph vy. Con nui trung on#Tiu thuyt. Truyn#Ph Thng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a887tr. : nh^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#Tn tht tc gi: Nguyn Trng Phu#Vn hc hin i#Tiu thuyt#361896#VH#Truyn## 00519000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010011000590020028000700030012000980070011001100080 00500121009001900126010000500145011002100150012004300171020001700214020001200231 013000700243016000300250#361897#VV16.06232#VV16.06233#^b2000b#Vi?t#895.922334#V5 13M#V Huy Tm#Vng m. Nhng ngi th m#Tiu thuyt#V Huy Tm#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2015#^a891tr. : nh^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#V n hc hin i#Tiu thuyt#361897#VH## 00598000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810007000530010008000600020028000680030029000960070008001250080 00500133009001900138010000500157011002200162012004300184015003000227020001700257 020001200274013000700286016000300293020001200296#361898#VV16.06234#VV16.06235#^b 2000b#Vi?t#895.922334#TR527B#Mc Phi#Truyn bn Mng. Rng ng#Tp truyn ngn . Tiu thuyt#Mc Phi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a1138tr. : nh^b21cm#Tc ph m vn hc c gii thng Nh nc#Tn tht tc gi: Lu Huy Ha#Vn hc hin i#Tiu thuyt#361898#VH#Truyn ngn## 00741000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810007000530010011000600020011000710030019000820070011001010080 00500112009001900117010000500136011002100141012004300162020000800205013000700213 016000300220020001100223021017700234020000900411020001900420#361899#VV16.06236#V V16.06237#^b2000b#Vi?t#895.922332#NG450T#Phan C #Ng Tt T#Nghin cu vn h c#Phan C #^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a407tr. : nh^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#Tc gi#361899#VH#Ng Tt T#Gii thiu nhng bc ng pht trin t tng v ngh thut ca Ng Tt T, ch yu gii thiu, nh gi cc tc phm chnh theo thi gian xut hin nh Tt n, Lu chng...#Tc phm #Nghin cu vn hc## 00596000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010008000590020042000670030012001090070008001210080 00500129009001900134010000500153011002100158012004300179015003300222020001700255 020001200272013000700284016000300291020001200294#361900#VV16.06238#VV16.06239#^b 2000b#Vi?t#895.922334#D431S#Mai Ng#Dng sng pha trc. Truyn ngn Mai Ng#Ti u thuyt#Mai Ng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a706tr. : nh^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#Tn tht tc gi: Mai Trung Rng#Vn hc hin i #Tiu thuyt#361900#VH#Truyn ngn## 00542000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010008000590020020000670030012000870070008000990080 00500107009001900112010000500131011002100136012003800157015003000195020001700225 020001200242013000700254016000300261#361901#VV16.06240#VV16.06241#^b2000b#Vi?t#8 95.922334#115M#Chu Lai#n my d vng. Ph#Tiu thuyt#Chu Lai#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a829tr. : nh^b21cm#Tc phm vn hc gii thng Nh nc#Tn tht tc gi: Chu Vn Lai#Vn hc hin i#Tiu thuyt#361901#VH## 00684000000000289000450000100140000000200220001400300100003600800050004600900190 00510100005000700110021000750120043000960820009001390160003001480130007001510140 00800158026000700166026001100173026001100184181000700195019000500202020000800207 020000800215020001400223020002100237021013600258#Chu Cm Phong#Nht k Chu Cm P hong#Truyn k#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a863tr. : nh^b21cm#Tc phm vn h c c gii thng Nh nc#959.7043#VH#361902#^b2000b#361902#VV16.06242#VV16.06 243#NH124K#Vi?t#Lch s#Nht k#Chu Cm Phong#Khng chin chng M#Vit v nhng ngy thng sng v chin u y gian kh, khc lit ca chin s Chu nh Phon g cng ng i trn chin trng min Nam## 00516000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810006000530010009000590020025000680030016000930070009001090080 00500118009001900123010000500142011002100147012004300168020001700211020001200228 016000300240013000700243#VV16.06245#VV16.06244#361903#^b2000b#Vi?t#895.922334#V3 14T#Hng Nhu#Vt tri lng ta bay v#Tp truyn ngn#Hng Nhu#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2015#^a667tr. : nh^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#361903## 00556000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810007000530010008000600020035000680030024001030070008001270080 00500135009001900140010000500159011002100164012004300185020001700228020001200245 016000300257020001100260013000700271#VV16.06247#VV16.06246#361904#^b2000b#Vi?t#8 95.922334#TR527T#Y ing#Truyn trn b sng Hinh. H Giang#Tiu thuyt. Truyn di#Y ing#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a866tr. : nh^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Truyn di#361904## 00589000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810006000530010009000590020050000680030026001180070009001440080 00500153009001900158010000500177011002100182012004300203020001700246020001000263 016000300273020000400276020001200280013000700292#VV16.06249#VV16.06248#361905#^b 2000b#Vi?t#895.922134#300#Trn Dn#i! y Vit Bc!. Cng tnh. Ngi ngi l p lp#Hng ca. Th. Tiu thuyt#Trn Dn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a790tr. : nh^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#Vn hc hin i#Trng c a#VH#Th#Tiu thuyt#361905## 00530000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810006000530010019000590020022000780030012001000070019001120080 00500131009001900136010000500155011002200160012004300182020001700225020001200242 013000700254016000300261#VV16.06251#VV16.06250#361906#^b2000b#Vi?t#895.922334#1 24L#Nguyn Th Ngc T#t lng. Ht ma sau#Tiu thuyt#Nguyn Th Ngc T#^aH. #^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a1207tr. : nh^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#Vn hc hin i#Tiu thuyt#361906#VH## 00574000000000277000450000100100000000200490001000300240005900700100008300800050 00930090019000980100005001170110021001220120043001430820011001860160003001970130 00700200014000800207026000700215026001100222026001100233181000600244019000500250 020001700255020001200272020001200284#on Gii#t rng phng Nam. C bng m. Hoa hng dng#Tiu thuyt. Tp truyn#on Gii#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^ a695tr. : nh^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#895.922334#VH#361 907#^b2000b#361907#VV16.06253#VV16.06252#124R#Vi?t#Vn hc hin i#Tiu thuyt #Truyn ngn## 00555000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810007000530010014000600020037000740030016001110070014001270080 00500141009001900146010000500165011002200170012004300192020001700235020001200252 020000300264013000700267016000300274#361908#VV16.06255#VV16.06254#^b2000b#Vi?t#8 95.922334#TR254M#Hong Vn Bn#Trn mnh t ny. Ma ma. Hm Rng#Tiu thuyt. K#Hong Vn Bn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a1082tr. : nh^b21cm#Tc phm v n hc c gii thng Nh nc#Vn hc hin i#Tiu thuyt#K#361908#VH## 00561000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520010010000580020039000680030019001070080005001260090 01900131010000500150011002100155012004300176020001800219016000300237020001200240 020000700252013000700259020001700266#VV16.06256#361909#VV16.06257#^b2000b#Vi?t#8 95.92209#B312L#Nh Phong#Bnh lun vn hc. Tuyn tp Nh Phong#Tiu lun ph b nh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a595tr. : nh^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#Bnh lun vn hc#VH#Truyn ngn#Hi k#361909#Vn hc hin i# # 00492000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810006000530010018000590020028000770080005001050090019001100100 00500129011002100134012004300155020001700198020000400215016000300219020000900222 013000700231#VV16.06259#VV16.06258#361910#^b2000b#Vi?t#895.922134#T527T#Hong Tr ung Thng#Tuyn tp Hong Trung Thng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a831tr. : n h^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#Vn hc hin i#Th#VH#Vn x ui#361910## 00588000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810006000530010011000590020063000700030023001330070011001560080 00500167009001900172010000500191011002200196012004300218020001700261020001200278 020001000290013000700300016000300307#VV16.06261#VV16.06260#361911#^b2000b#Vi?t#8 95.922334#T515T#Phng Qun#Tui th d di. Ting ht trn a ngc Cn o. V t Cn o#Tiu thuyt. Trng ca#Phng Qun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a1010t r. : nh^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Trng ca#361911#VH## 00608000000000289000450000100210000000200400002100300300006100700210009100800050 01120090019001170100005001360110021001410120043001620820011002050160003002160130 00700219014000800226026001100234026001100245026000700256181000600263019000500269 020001700274020001200291020000300303020001200306#Nguyn Th Nh Trang#Mu tm ho a mua. Khong sng trong rng#Tp truyn v k. Tiu thuyt#Nguyn Th Nh Trang #^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a591tr. : nh^b21cm#Tc phm vn hc c gii th ng Nh nc#895.922334#VH#361912#^b2000b#VV16.06263#VV16.06262#361912#M111T#Vi ?t#Vn hc hin i#Truyn ngn#K#Tiu thuyt## 00539000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810006000530010015000590020056000740030004001300070015001340080 00500149009001900154010000500173011002100178012004300199020001700242020000400259 016000300263013000700266#VV16.06264#VV16.06265#361913#^b2000b#Vi?t#895.922134#2 53Q#Phm Ngc Cnh#m Qung Tr. Li vo pha bc. Trng sau rm. Nht l#Th#P hm Ngc Cnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a467tr. : nh^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#Vn hc hin i#Th#VH#361913## 00483000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810006000530010012000590020022000710080005000930090019000980100 00500117011002100122012004300143020001700186020001200203016000300215020000400218 013000700222#VV16.06267#VV16.06266#361914#^b2000b#Vi?t#895.922334#T527T#L Vnh Ho#Tuyn tp L Vnh Ho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a383tr. : nh^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#Th#36191 4## 00581000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010017000590020094000760030004001700070017001740080 00500191009001900196010000500215011002100220012004300241020001700284020000400301 016000300305013000700308#361915#VV16.06268#VV16.06269#^b2000b#Vi?t#895.922134#T3 06H#Nguyn Xun Sanh#Ting ht qu ta. Sng th. Nghe bc xun v. t nc v li ca. Tuyn tp Nguyn Xun Sanh#Th#Nguyn Xun Sanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn# 2015#^a615tr. : nh^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#Vn hc hi n i#Th#VH#361915## 00516000000000265000450000100070000000200330000700300110004000700070005100800050 00580090019000630100005000820110021000870120043001080820011001510160003001620130 00700165014000800172026001100180026001100191026000700202181000700209019000500216 020001700221020001200238# Chu#Ph sa. Mnh vn xa hoang vng#Tp truyn# C hu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a375tr. : nh^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#895.922334#VH#361916#^b2000b#VV16.06271#VV16.06270#361916#PH500S #Vi?t#Vn hc hin i#Truyn ngn## 00512000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810006000530010017000590020009000760030012000850070017000970080 00500114009001900119010000500138011002100143012004300164020001700207020001200224 016000300236013000700239#VV16.06273#VV16.06272#361917#^b2000b#Vi?t#895.922334#L1 01R#Trung Trung nh#Lc rng#Tiu thuyt#Trung Trung nh#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2015#^a235tr. : nh^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#361917## 00542000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810006000530010010000590020053000690030012001220070010001340080 00500144009001900149010000500168011002100173012004300194020001700237020001200254 016000300266013000700269#VV16.06275#VV16.06274#361918#^b2000b#Vi?t#895.922332#M4 58L#Trn ng#Mt ln ti Th . Trn Ph Rng. Mt cuc chun b#Truyn ngn#T rn ng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a278tr. : nh^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#361918## 00897000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810008000500010017000580020055000750070017001300080005001470090021001520100 00500173011002600178021040100204020001800605020002200623013000700645016000300652 #VV16.06276#361919#^a350000^b200b#Vi?t#388.409597#GI-108T#Nguyn Xun Thu#Giao thng th - Tm nhn, chin lc v chnh sch#Nguyn Xun Thu#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a800tr. : minh ho^b24cm#Tp hp hn 100 ti liu, bi bo k hoa hc, bi vit c cng b trn cc bo, tp ch t nm 1978 n nay v b n cht, khi nim, phm tr v c ch hot ng c th ca giao thng th; a ra nhng gii php v cp nht nhng xu th hin i ca th gii v tm nh n, chin lc v chnh sch nhm m bo mt h thng giao thng th ng b v hon chnh, ph hp vi iu kin Vit Nam#Giao thng th#Chin lc pht trin#361919#XH## 00875000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810007000480010016000550020008000710070016000790080018000950090 02300113010000500136011003800141021039500179020000900574020000800583013000700591 016000300598020000800601#361920#VV16.06277#VV16.06278#^b1000b#Vi?t#294.3#CH464L# Minh ng Quang#Chn l#Minh ng Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh #2016#^a779tr., 19tr. nh : nh, bng^b26cm#Ghi li nhng bi thuyt php ca T s Minh ng Quang ging dy hong ho trong thi gian t nm 1944 n 1954 ti cc tnh thnh thuc hai min ng v Ty Nam B v cc vn nh: Quan nim n gun gc v tr, nhn thc v thin nhin v con ngi trong mi lin h vi gi o l o Pht; cc php mn, phng php tu tp t n thn chng v thnh qu; cc tng phi v t tng i tha...#o Pht#Gio l#361920#XH#Tu hnh## 00768000000000349000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020041000680030014001090070078001230050014002010050 01200215005001500227005001500242005001600257005001500273005001600288005001200304 00800050031600900190032101000050034001100260034502000160037102000040038701300070 0391016000300398020001700401#VV16.06279#361921#VV16.06280#^a99000^b1000b#Vi?t#8 95.9221008#B122K#Bng khung nh c thng thn nng Kiu#Tuyn tp th#H Xun Hng, Nguyn Hnh, Phm Qu Thch... ; Tuyn chn: Nguyn Lm Cn...#H Xun H ng#Nguyn Hnh#Phm Qu Thch#Chu Mnh Trinh#Nguyn Cng Tr#Nguyn Lm Cn#Ho ng Xun Kho#Vng Trng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a191tr. : tranh v^b21cm# Vn hc cn i#Th#361921#VH#Vn hc hin i## 00744000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020034000540030041000880070080001290220004002090050017002130050 01400230005002100244005001700265004004200282008000500324009001100329010000500340 01100250034502000100037002000060038002000080038602000140039401300070040801600030 0415#361923#VV16.06440#^a28000^b5000b#Vi?t#372.6521#B103T#Bi tp cui tun ti ng Anh lp 3#Theo chng trnh ting Anh tiu hc mi#Nguyn Song Hng (ch.b.), An Th Thu H, Trng Th Ngc Minh, Nguyn Bch Thu#T.2#Nguyn Song Hng#An Th Thu H#Trng Th Ngc Minh#Nguyn Bch Thu#Ti bn ln th 1, c chnh l v b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a90tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh#Lp 3#Bi tp#S ch c thm#361923#GK## 00668000000000301000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200040 00411810006000450020011000510070094000620050018001560050014001740050019001880040 01900207008000500226009001100231010000500242011002600247015003300273020000900306 020000600315020001500321016000300336005002000339013000700359#361924#VV16.06441#^ a13200^b110000b#Vi?t#580#S312H#Sinh hc 6#Nguyn Quang Vinh (tng ch.b.), Hong Th Sn (ch.b.), Nguyn Phng Nga, Trnh Th Bch Ngc#Nguyn Quang Vinh#Hong Th Sn#Nguyn Phng Nga,#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2016#^a176tr. : m inh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sinh hc#Lp 6#Sch gio khoa#GK# Trnh Th Bch Ngc#361924## 00604000000000289000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200040 00411810006000450020011000510070068000620050018001300050010001480050017001580040 01900175008000500194009001100199010000500210011002600215015003300241020000900274 020000600283020001500289013000700304016000300311#361925#VV16.06442#^a14900^b140 000b#Vi?t#590#S312H#Sinh hc 7#Nguyn Quang Vinh (tng ch.b.), Trn Kin (ch.b.) , Nguyn Vn Khang#Nguyn Quang Vinh#Trn Kin#Nguyn Vn Khang#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2016#^a208tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Sinh hc#Lp 7#Sch gio khoa#361925#GK## 00603000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020021000510070074000720050014001460050015001600050017001750050 01700192004001800209008000500227009001100232010000500243011002600248020000900274 020000600283020001400289013000700303016000300310#361926#VV16.06443#^a36000^b300 0b#Vi?t#576.5#B452D#Bi dng sinh hc 9#ng Hu Lanh (ch.b.), Nguyn Thu Ho, Nguyn Thu Huyn, Nguyn ng Khi#ng Hu Lanh#Nguyn Thu Ho#Nguyn Thu Huyn #Nguyn ng Khi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a132tr. : minh ho^b24 cm#Sinh hc#Lp 9#Sch c thm#361926#GK## 00617000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400140002901900050 00430820013000481810006000610010016000670020039000830070051001220050015001730050 01500188008001900203009004600222010000500268011002200273020000800295020001100303 013000700314016000300321020001500324#NN16.00020#NN16.00021#361927#^b1000 copies# Vi?t#338.70959775#H103M#Vikrom Kromadit#Amata - 20 years of success in Vietnam#V ikrom Kromadit, Surin Pitsuwan, Pham Binh Minh...#Surin Pitsuwan#Pham Binh Minh# ^aHo Chi Minh City#^aHo Chi Minh City Culture Literature and Art#2015#^a93 p. : ill.^b19 cm#Lch s#Pht trin#361927#XH#Tp on Amata## 00493000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400140002901900050 00430820007000481810006000550020019000610070044000800080005001240090014001290100 00500143011002200148020001000170020001700180013000700197016000300204005004400207 #NL16.00116#NL16.00117#361928#^b1000 copies#Vi?t#423.17#P301T#Picture dictionary #Cng ty c phn Gii php thit b gio dc#^aH.#^aHa Noi Pub.#2016#^a75 p. : i ll.^b29 cm#Ting Anh#T in hnh nh#361928#XH#Cng ty c phn Gii php thit b gio dc## 00810000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400130002901900050 00420820013000471810007000600020105000670070075001720050017002470050017002640050 01800281005001600299005001600315005001200331008000500343009004600348010000500394 01100230039902000070042202000160042901300070044501600030045202000120045502000170 0467#NL16.00118#NL16.00119#361929#^b150 copies#Vi?t#307.60959779#I-311T#Internat ional conference on modeling the future of Ho Chi Minh City metropolitan area (H CMC future 2015)#Nguyen Hong Tien, Nguyen Thanh Dat, Antje Katzschner... ; Ed.: Vu Anh Tuan#Nguyen Hong Tien#Nguyen Thanh Dat#Katzschner, Antje#Burghardt, Ren# Katzchner, Lutz#Vu Anh Tuan#^aH.#^aPublishing House for Science and Technology#2 015#^a430 p. : ill.^b30 cm# th#K yu hi tho#361929#XH#M hnh ho#Hi tho quc t## 00500000000000265000450002600070000002600110000701400220001801900050004008200100 00451810006000550010011000610020015000720070034000870050014001210040009001350080 00500144009001100149010000500160011001600165020001700181020001200198013000700210 016000300217019001400220#361930#NV16.00363#^a98000^b1500 copies#Vi?t#895.92234# B200L#Dng Thu#Beloved Oxford#Dng Thu ; Elbert Bloom transl.#Bloom, Elbert# 13th ed.#^aH.#^aTre Pub.#2016#^a347 p.^b20 cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#36193 0#VH#Dch Vit Nam## 00625000000000277000450002600070000002600110000701400220001801900050004008200060 00451810006000510010015000570020017000720030039000890070033001280050017001610080 00600178009001700184010000500201011002800206015006900234020001000303020001300313 020001100326013000700337016000300344#361931#NV16.00364#^a100000^b300 copies#Vi? t#428.2#A101A#Truong Bach Le#Academic writing#A guide book for postgraduate stud ents#Truong Bach Le, Ton Nu Nhu Huong#Ton Nu Nhu Huong#^aHue#^aHue University#20 15#^avii, 154 p. : tab.^b24 cm#At head of title: Hue University. Center for Inte rnational Education#Ting Anh#K nng vit#Gio trnh#361931#GT## 00565000000000253000450002600110000002600070001101400220001801900050004008200060 00451810008000510010021000590020017000800030039000970070021001360080006001570090 01700163010000500180011002600185015006900211020001000280020001100290013000700301 016000300308#NV16.00365#361932#^a110000^b300 copies#Vi?t#428.4#CR314-I#Tran Qua ng Ngoc Thuy#Critical reading#A guide book for postgraduate students#Tran Quang Ngoc Thuy#^aHue#^aHue University#2015#^av, 215 p. : tab.^b24 cm#At head of title : Hue University. Center for International Education#Ting Anh#Gio trnh#361932 #XH## 00519000000000241000450002600110000002600070001101400220001801900050004008200080 00451810006000530010014000590020074000730070014001470080005001610090023001660100 00500189011003500194020002300229020000900252013000700261016000300268020000600271 #NV16.00366#361933#^a150000^b100 copies#Vi?t#621.384#S309N#Tran Xuan Nam#Signal detection and interference cancellation in multiple antenna system#Tran Xuan Na m#^aH.#^aScience and Technics#2015#^axiii, 184 p. : fig., tab.^b24 cm#Truyn th ng khng dy#Tn hiu#361933#KT#Anten## 00783000000000313000450002600110000002600070001101400130001801900050003108200080 00361810007000440020084000510030063001350070051001980050012002490050019002610050 01600280005002000296005001600316008001000332009002100342010000500363011002800368 020001900396020001100415020001700426020001600443013000700459016000300466#NV16.00 368#361935#^b140 copies#Vi?t#333.794#TH2001#The 1st international workshop devel opment of renewable energy for the Mekong Delta#Organized by Can Tho University. Can Tho City, 14th March 2016#Le Anh Tuan, Richard Rocheleau, Nguyen The Mich.. .#Le Anh Tuan#Rocheleau, Richard#Nguyen The Mich#Turn, Scott Quintin#Trung Tinh Tran#^aCan Tho#^aCan Tho University#2016#^axii, 167 p. : ill.^b26 cm#Nng lng ti to#Pht trin#Hi tho quc t#K yu hi tho#361935#XH## 00630000000000289000450002600070000002600110000702600110001802600110002902600110 00400140023000510190005000740820009000791810008000880010017000960020040001130030 03600153007001700189008001800206009004700224010000500271011002300276020001000299 020000600309020001500315013000700330016000300337#361936#NV16.00369#NV16.00370#CD VN.02967#CDVN.02968#^a256000^b1000 copies#Vi?t#428.0076#STR110E#Toshiyuki Hasum i#Strategies for success in the TOEFL ITP#The best guidebook to achieve iBT90#To shiyuki Hasumi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ti Nhn Tr Vit# 2016#^a272 p. : tab.^b23 cm#Ting Anh#TOEFL#Sch luyn thi#361936#XH## 00606000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400230002901900050 00520820011000571810006000680010015000740020010000890030008000990070080001070050 01800187005001500205008000500220009001100225010000500236011002200241020001700263 020001200280013000700292016000300299019001400302#NV16.00371#361937#NV16.00372#^a 150000^b1000 copies#Vi?t#895.922332#D511B#V Trng Phng#Dumb luck#A novel#V T rng Phng ; Transl.: Nguyn Nguyt Cm, Peter Zinoman ; Ed.: Peter Zinoman#Nguy n Nguyt Cm#Zinoman, Peter#^aH.#^aTh gii#2015#^aviii, 189 p.^b23 cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#361937#VH#Dch Vit Nam## 00574000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400210002901900050 00500820008000551810007000630010018000700020031000880070037001190050018001560080 01900174009004900193010000500242011002900247020001700276020001700293013000700310 016000300317#NV16.00373#NV16.00374#361938#^a88000^b300 copies#Vi?t#387.744#TR10 7P#Nguyn Th Thu H#Transportation of goods by air#Nguyn Th Thu H, L Th Th anh Ngn#L Th Thanh Ngn#^aHo Chi Minh City#^aVietnam National University - Ho Chi Minh City#2015#^aviii, 174 p. : ill.^b24 cm#Vn ti hng ho#ng hng kh ng#361938#XH## 00576000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400230002901900050 00520820007000571810006000640010016000700020067000860070016001530080005001690090 02500174010000500199011002000204015006000224020001900284020000900303013000700312 016000300319#NV16.00375#NV16.00376#361939#^a1000000^b300 copies#Vi?t#519.62#C42 9L#Xuan Loc Nguyen#Complex stochastic analysis in several parameters and applica tions#Xuan Loc Nguyen#^aH.#^aScience and Technology#2015#^aiv, 238 p.^b27 cm#At head of title: Vietnam Academy of Science and Technology#Ton t ngu nhin#ng dng#361939#TN## 00759000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400210002901900050 00500820009000551810006000640010014000700020021000840030033001050070051001380050 01300189005001300202008000500215009002300220010000500243011003300248015008500281 02000100036602000110037602000120038702000130039902000110041201300070042301600030 0430#NV16.00378#NV16.00377#361940#^a48000^b520 copies#Vi?t#338.7014#E204L#Hoang Thi Hoa#English for business#Advanced : For internal use only#Compile: Hoang Th i Hoa, Le Thi Huyen, Pham Thi Mai#Le Thi Huyen#Pham Thi Mai#^aH.#^aScience and T echnics#2016#^avi, 66 p. : phot., tab.^b27 cm#At head of title: Foreign Trade Un iversity. Faculty of English for specific purposes#Ting Anh#Kinh doanh#K nng ni#K nng vit#Gio trnh#361940#GT## 00604000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400130002901900050 00420820009000471810006000560020065000620040016001270080005001430090021001480100 00500169011002200174015009400196020001000290020001000300013000700310016000300317 020000900320020000900329#361941#NV16.00379#NV16.00380#^b523 copies#Vi?t#428.0071 #C429P#Competency framework for English language teachers: User's guide#1st repr int ed.#^aH.#^aViet Nam Education#2015#^a88 p. : ill.^b24 cm#At head of title: M inistry of Education and Training. National Foreign Languages 2020 Project#Gio vin#Ting Anh#361941#XH#nh gi#Kh nng## 00583000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400220002901900050 00510820009000561810007000650010018000720020029000900070048001190050019001670040 00800186008001900194009001100213010000500224011002300229020001800252020001100270 013000700281016000300288019001400291#361942#NV16.00381#NV16.00382#^a77000^b1500 copies#Vi?t#895.9223#O-434E#Nguyn Ngc Thun#Open the window, eyes closed#Nguy n Ngc Thun ; Transl.: Trng Tip Trng#Trng Tip Trng#6th ed.#^aHo Chi Minh City#^aTre Pub.#2016#^a211 p. : pic.^b20 cm#Vn hc thiu nhi#Truyn di#36 1942#VH#Dch Vit Nam## 00568000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400220002901900050 00510820010000561810006000660010011000720020026000830030008001090070035001170040 00800152008001900160009001100179010000500190011001600195020001700211020001200228 013000700240016000300247019001400250005001400264#NV16.00383#NV16.00384#361943#^a 99000^b1000 copies#Vi?t#895.92234#P100R#Duong Thuy#Paris through closed eyes#A novel#Duong Thuy ; Transl.: Elbert Bloom#5th ed.#^aHo Chi Minh City#^aTre Pub.#2 016#^a320 p.^b20 cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#361943#VH#Dch Vit Nam#Bloom, Elbert## 00567000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400210002901900050 00500820011000551810007000660010017000730020063000900030029001530070017001820080 00500199009001100204010000500215011002100220020002000241020002100261020000900282 013000700291016000300298#NV16.00385#NV16.00386#361944#^a90000^b200 copies#Vi?t# 347.597077#ST110E#Nguyn Minh Oanh#State liability for compensation in the devel opment of Vietnam#Proposals for further reform#Nguyn Minh Oanh#^aH.#^aTh gii# 2015#^axvi, 323 p.^b21 cm#Trch nhim php l#Bi thng thit hi#Nh nc#3619 44#XH## 00430000000000229000450002600110000002600070001102600110001801400230002901900050 00520820008000571810006000650010015000710020037000860070014001230080005001370090 01100142010000500153011002400158020000800182013000700190016000300197#NV16.00388# 361945#NV16.00387#^a250000^b1000 copies#Vi?t#959.749#H500E#Howland, Carol#Hue, Vitnam's last imperial capital#Carol Howland#^aH.#^aTh gii#2016#^a343 p. : ph ot.^b21 cm#Lch s#361945#XH## 00508000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400130002901900050 00420820006000471810006000530010015000590020017000740070015000910080019001060090 05100125010000500176011002300181020001100204013000700215016000300222020000900225 020002000234#361946#NV16.00389#NV16.00390#^b300 copies#Vi?t#650.1#T313S#Dang Duc Thanh#Tips to get rich#Dang Duc Thanh#^aHo Chi Minh City#^aViet Nam National Un ivercity of Ho Chi Minh City#2015#^a191 p. : ill.^b21 cm#Kinh doanh#361946#KT#L m giu#B quyt thnh cng## 00798000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020021000650070069000860050010001550050009001650050 01400174005001400188005000800202005000900210005001200219005000800231008000500239 00900110024401000050025501100150026001500490027502100780032402000090040202000100 0411013000700421016000300428019000500431#361947#VV16.06281#VV16.06282#^a45000^b 1000b#Vi?t#294.3444#B105N#Bn nguyn nim Pht#Nguyn tc: Tnh Tng, H Tnh, Nghip L Hoa... ; Dch: Ngu Phu...#Tnh Tng#Hu Tnh#Nghip L Hoa#Vng Cng V#Tr Tu#Nhun H#Diu Nguyn#Diu M#^aH.#^aTn gio#2015#^a450tr.^b21cm#TTS ghi: Trung tm Phin dch Hn Nm Hu Giang#Hng dn cch nim Pht qua mt s kinh ca c Pht v nhng on yu ngha#o Pht#Nim Pht#361947#XH#Dch## 00695000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010010000660020028000760070045001040080005001490090 01100154010000500165011001500170012001500185021011400200020000900314020000800323 016000300331019000500334013000700339005001700346015003000363#VV16.06283#361948#V V16.06284#^a103000^b500b#Vi?t#294.3444#KH527N#Chu An S#Khuyn ngi b s git hi#Chu An S ; Dch, ch gii: Nguyn Minh Tin#^aH.#^aTn gio#2015#^a390tr.^ b21cm#An S ton th#Nhng li khuyn rn thc tnh lng tm con ngi xem vic git hi l ni kh ln nht, ngn cn s git hi...#o Pht#Gio l#XH#Dch# 361948#Nguyn Minh Tin#Nguyn tc: Vn thin tin t## 00720000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810007000580010010000650020028000750070045001030080005001480090 01100153010000500164011001500169013000700184012001500191021014000206020000900346 020000800355016000300363019000500366005001700371015003000388#361949#VV16.06285#V V16.06286#^a87000^b500b#Vi?t#294.3444#KH527N#Chu An S#Khuyn ngi b s tham dc#Chu An S ; Dch, ch gii: Nguyn Minh Tin#^aH.#^aTn gio#2015#^a326tr.^b 21cm#361949#An S ton th#Nhng li khuyn rn ngn s tham dm ca con ngi bo v gia nh hnh phc, gi gn sc kho, to phc, tu tm dng t nh...#o Pht#Gio l#XH#Dch#Nguyn Minh Tin#Nguyn tc: Dc hi hi cung## 00646000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590020035000660070038001010050008001390050007001470080 00500154009001100159010000500170011002600175021015500201020000900356020000500365 013000700370016000300377#VV16.06287#361950#VV16.06288#^a36000^b1000b#Vi?t#294.3 423#PH124G#Pht gio Ty Tng h nim ti yu#Ph t: Mai Thy ; Khng qun: Ly Bui#Mai Thy#Ly Bui#^aH.#^aTn gio#2015#^a143tr. : tranh v^b21cm#Nhng bi thuy t ging v gic o ng, cn bn tam thn lun v cc giai on ca s cht, g iai on hon tt thn trung m, i ti sinh, dt sinh t...#o Pht#Cht#36195 0#XH## 00582000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010012000600020031000720070012001030080005001150090 01100120010000500131011001500136021012200151020001500273020000800288020001000296 013000700306016000300313#361951#VV16.06289#VV16.06290#^a38000^b1000b#Vi?t#243#T 121P# Vn Thu#Tn phc m ho am m lc th# Vn Thu#^aH.#^aTn gio#2016 #^a301tr.^b21cm#a ra nhng trit l trong Tn Phc m v am m lc th, tnh yu, nim vui, hnh phc... gip con ngi sng hnh phc#o Thin cha#Phc m #Cuc sng#361951#XH## 00866000000000373000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020017000560030059000730290005001320070054001370050 01400191005001200205005000500217005000700222005001400229008000500243009001100248 01000050025901100310026401500320029502101130032702000120044002000080045202000040 0460020000900464013000700473016000300480005000900483#361952#VV16.06291#VV16.0629 2#^b3000b#Vi?t#299.592#103#i o vn uyn#Hip tuyn th vn o l : Tp ng uyn (17) - Qu mt 2016#'S#Trn Hng o, c Ch Tn, H. K.... ; Hu Khi ch .b.#Trn Hng o#c Ch Tn#H.K.#L.A.D.#Ng Bi Thin#^aH.#^aTn gio#2016#^a1 75tr. : nh, tranh v^b21cm#TTS ghi: i o Tam k ph # cp n mt s ki n thc c bn v thnh gio, s o, gio l i o Cao i v mt s sng tc vn, th...#o Cao i#Gio l#Th#Bi vit#361952#XH#Hu Khi## 00863000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510020029000570070083000860220005001690050021001740050 01600195005001700211005001300228005000600241005001600247008000500263009001100268 01000050027901100310028402101740031502000090048902000080049802000090050601600030 0515013000700518#361953#VV16.06294#VV16.06293#^b3000b#Vi?t#294.3444#T527T#Tuyn tp tri thc Pht gio#Geshe Kelsang Gyatso, Sri Dhammananda, Thch Tnh Thng.. . ; Thch Gic Hip ch.b.#T.16#Geshe Kelsang Gyatso#Sri Dhammananda#Thch Tnh T hng#Thch L Th#Y Chu#Thch Gic Hip#^aH.#^aTn gio#2016#^a132tr. : nh mu, bng^b21cm#Bao gm nhng tri thc gio l, Kinh Pht, li dy ca c Pht, gi p chng sinh c nim tin chn chnh, xa la t thuyt, d lun, xua tan si m, t c chn hnh phc#o Pht#Gio l#Tri thc#XH#361953## 00617000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010015000630020017000780070015000950080005001100090 01100115010000500126011001500131021019000146020000900336020000800345013000700353 016000300360#361954#VV16.06295#VV16.06296#^a52000^b500b#Vi?t#294.309#L302S#on Trung Cn#Lch s nh Pht#on Trung Cn#^aH.#^aTn gio#2015#^a251tr.^b21cm#L ch s ra i v qu trnh truyn o trn th gii: t c Pht Thch ca n vu a A Dc, n vua Ca Nh Sc Ca, cui thi trung c, o Pht truyn ra ngoi, o Pht vi th gii vn minh#o Pht#Lch s#361954#XH## 00794000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010009000630020107000720030072001790070014002510080 00500265009001100270010000500281011002500286021014000311020000900451020001000460 020001100470020000900481013000700490020000700497#VV16.06297#361955#VV16.06298#^a 18000^b500b#Vi?t#294.382#C120N#Minh Hu#Cm nang cu nguyn B Tt Quan m da theo Kinh Ng bch danh & mt s on trch trong Kinh V lng th#Da theo Kin h Ng bch danh & mt s on trch trong Kinh V lng th#Minh Hu b.s.#^aH.#^ aTn gio#2015#^a85tr. : tranh v^b21cm#Hng dn cch cu nguyn B Tt Quan Th m trong nhiu lnh vc: tr bnh, cu con, cu tai qua nn khi, cu ca ci, cu thot him,...#o Pht#Kinh Pht#Cu nguyn#Cm nang#361955#B tt## 00683000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020013000560030031000690070036001000050012001360050 01700148008000500165009001100170010000500181011002600186015003800212021007200250 020000900322020001000331020001300341013000700354016000300361019000500364#361956# VV16.06299#VV16.06300#^b1200b#Vi?t#294.382#K312D#Kinh Dc s#Bn nguyn cng c (m ngha)#Dch: Huyn Trang, Thch Huyn Dung#Huyn Trang#Thch Huyn Dung#^a H.#^aTn gio#2015#^a116tr. : tranh v^b23cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit N am#Cc nghi thc tng nim hng. Gii thiu ton b ni dung kinh Dc s#o P ht#Kinh Pht#Kinh Dc s#361956#XH#Dch## 00928000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580020014000640030045000780070100001230080005002230090 01100228010000500239011002500244021022100269020000900490020001000499013000700509 01600030051601900050051900500150052400500150053900500170055400500170057102000140 0588#VV16.06301#VV16.06302#361957#^a20000^b1000b#Vi?t#294.385#K312K#Kinh Kim ca ng#Kim cang Bt-nh ba-la-mt kinh (m - Ngha)#Cu Ma La Thp dch ; Vit dch, ch gii: on Trung Cn, Nguyn Minh Tin ; Nguyn Minh Hin h..#^aH.#^aTn g io#2015#^a87tr. : tranh v^b24cm#Trnh by phn nghi thc khai kinh: nim hng l bi, cng hng, tn Pht, qun tng, ch tm nh l, tn hng, phng th nh Bt kim cang v T B Tt, pht nguyn vn, khai kinh k. Gii thiu ni dung Kinh Kim cang#o Pht#Kinh Pht#361957#XH#Dch#Cu Ma La Thp#on Trung Cn#N guyn Minh Tin#Nguyn Minh Hin#Kinh Kim cang## 00777000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430010015000490020018000640030017000820070042000990050018001410080 00500159009002700164010000500191011002200196021024800218020001800466020001700484 013000700501016000300508#361958#VV16.06303#^a100000^b200b#Vi?t#657#K250T#ng N gc Hng#K ton ti chnh#Sch chuyn kho#ng Ngc Hng (ch.b.), Hong Th Vi t H#Hong Th Vit H#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2015#^a231tr. : bng^b24 cm#Gm 8 chuyn v k ton u t ti chnh; k ton u t vo cng ty lin doanh, lin kt theo phng php vn ch s hu; k ton hp nht kinh doanh; b o co ti chnh hp nht; k ton giao dch ni b; bo co lu chuyn tin t h p nht...#K ton ti chnh#Sch chuyn kho#361958#KT## 00952000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810008000560010016000640020063000800070022001430080005001650090 02700170010000500197011002200202015007000224021030800294020001800602020001300620 020000800633020001100641013000700652016000300659#VV16.06304#361959#VV16.06305#^a 75000^b3000b#Vi?t#657.9#GI-108T#Nguyn Anh Tun#Gio trnh v bi tp hch ton k ton trong cc doanh nghip#Nguyn Anh Tun ch.b.#^aH.#^ai hc Kinh t Qu c dn#2016#^a320tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Trun g tm o to lin tc#Gii thiu nhng kin thc c bn v hoch ton k ton. Trnh by chi tit v k ton trong cc lnh vc: k ton nguyn liu, vt liu, cng c dng c, k ton tin lng v cc khon trch theo lng, k ton ti sn c nh v bt ng sn u t, k ton chi ph sn xut v tnh gi thnh s n phm...#Hch ton k ton#Doanh nghip#Bi tp#Gio trnh#361959#GT## 00843000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810008000600020031000680070060000990050013001590050011001720050 01100183005001400194008000500208009002300213010000500236011002500241015003700266 021018500303020000900488020001100497020001100508013000700519016000300526#361960# VV16.06306#VV16.06307#^a26000^b500b#Vi?t#629.240287#GI-108T#Gio trnh th nghi m gm t#L Hng Qun (ch.b.), Nguyn Can, L Vn Anh, Trn Phc Ho#L Hng Qun#Nguyn Can#L Vn Anh#Trn Phc Ho#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a94tr . : minh ho^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip#Gm nhng kin thc c b n v th nghim gm t: Xc nh cc thng s v ng hc ca t, h s bm ca t, cc thng s c bn ca h thng li, h thng phanh v h thng treo #Gm t#Th nghim#Gio trnh#361960#GT## 00510000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010010000510020016000610070010000770220004000870080005000910090 01400096010000500110011002100115021007200136020000800208020000800216013000700224 016000300231005001000234#361961#VV16.06308#^a650000^b300b#Vi?t#780.3#T550#V T Ln#T in m nhc#V T Ln#P.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a420tr. : nh^b26cm #Gii thiu v tc gi, tc phm, thut ng m nhc Vit Nam v th gii#m nhc #T in#361961#XH#V T Ln## 00887000000000325000450000100130000000200210001300500100003400500140004400500170 00580070034000750080005001090090011001140100005001250110025001300150036001550820 00600191016000300197013000700200014001700207026000700224026001100231026001100242 18100060025301900050025901900050026402000200026902000200028902000130030902102390 0322#Park Ock Soo#My nh v tm lng#Park Lina#Nam Joo Young#L Th Thu Thanh# Park Ock Soo ; Dch: Park Lina...#^aH.#^aGio dc#2015#^a297tr. : nh mu^b22cm# Tn sch ting Anh: Mind navigation#158.1#XH#361962#^a302000^b1040b#361962#VV16 .06309#VV16.06310#M112#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#K nn g sng#Chia s nhng tri nghim, mi bn khon v ni thng kh ca nhng bn t r cc nc, qu trnh hc m lng v thay i bn thn h c th sng mt cuc sng hu ch hn, bit yu thng nhng ngi xung quanh nh chnh bn thn mnh## 00613000000000253000450000200250000000300150002500400190004000800180005900900110 00770100005000880110032000930820007001250160003001320130007001350140016001420260 00700158026001100165026001100176181000600187019000500193020001100198020001100209 021013900220#Ting Nht cho mi ngi#Bn ting Nht#Ti bn ln th 11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a310tr. : tranh v, bng^b24cm#495.68#GT#361963#^a950 00^b1500b#361963#VV16.06311#VV16.06312#T306N#Vi?t#Ting Nht#Gio trnh#Gm 25 bi hc cc kin thc c bn ting Nht. Trong mi bi u c mu cu, v d, h i thoi, luyn tp v cc cu hi t ra tr li## 00798000000000301000450000100170000000200190001700500150003600500110005100700510 00620080005001130090011001180100005001290110015001340150053001490820009002020160 00300211013000700214014001600221026000700237026001100244026001100255181000600266 019000500272019000500277020000900282020001900291021018600310#Kongtrul, Jamgon#C m nang nhp tht#Ngawang Zangpo#Thanh Lin#Jamgon Kongtrul ; Dch: Ngawang Zangp o, Thanh Lin#^aH.#^aTn gio#2016#^a311tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Jamgon Kon gtrul's retreat manual#294.3444#XH#361964#^a78000^b1000b#361964#VV16.06313#VV16 .06314#C120N#Vi?t#Dch#o Pht#i sng tinh thn# cp n vic tu tp thin nh Mt tha ca Pht gio trong kho nhp tht ba nm su tun v v cuc i ca tc gi, mt thin s ca Pht gio Mt tha hin i vng Hy M Lp Sn## 00734000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810006000460020025000520030011000770070073000880050015001610050017001760050 01700193008000500210009001100215010000500226011001500231021013100246020000900377 020001000386020002100396013000700417016000300424019000500427#361965#VV16.06315#^ a48000^b500b#Vi?t#294.382#K312T#Kinh T - kheo Na - tin#Hn - Vit#Dch, ch g ii: on Trung Cn, Nguyn Minh Tin ; Nguyn Minh Hin h..#on Trung Cn#Ngu yn Minh Tin#Nguyn Minh Hin#^aH.#^aTn gio#2015#^a318tr.^b21cm#Cuc i tho i gia mt v cao tng l T - kheo Na-tin v v quc vng uy dng Di-lan- v nhiu mt ngha kinh trong Pht hc#o Pht#Kinh Pht#Kinh T kheo na tin#36 1965#XH#Dch## 00660000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820012000421810007000540010017000610020022000780030007001000070017001070080 00500124009001100129010000500140011002100145020001700166016000300183004000800186 021017400194020000700368013000700375#VV16.06317#VV16.06316#361966#^b1000b#Vi?t#8 95.9228403#TR254#L Th Bch Loan#Trn nh trng dng#Hi k#L Th Bch Loan #^aH.#^aTn gio#2015#^a153tr. : nh^b20cm#Vn hc hin i#VH#Ti bn#K li n i au mt mt ln trong cuc i tc gi, khi tt c ngi thn trong gia nh b cht trong khi vt bin v b vt qua ni au ng vng trong cuc sng#Hi k#361966## 00690000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020022000560070069000780050012001470050010001590050 00900169008000500178009001100183010000500194011002700199015003200226020001200258 016000300270004001300273021008200286020001300368013000700381#361967#VV16.06318#V V16.06319#^b5000b#Vi?t#299.592#K312S#Kinh sm hi minh ho#Tranh: Trng Qun ; Chnh l tranh: Thanh Cn ; Ch thch: Hu Khi#Trng Qun#Thanh Cn#Hu Khi#^ aH.#^aTn gio#2016#^a119tr. : tranh mu^b21cm#TTS ghi: i o Tam K ph # o Cao i#XH#In ln th 6#Gii thiu nhng li Tin ting Pht v o l trong Kinh sm hi ca o Cao i#Kinh Sm hi#361967## 00747000000000289000450000200720000000500150007200500140008700700360010100800050 01370090011001420100005001530110021001580150071001790820008002500160003002580130 00700261014000800268026000700276026001100283026001100294181000600305019000500311 019000500316020000900321020002700330021010000357#Kinh i tha v lng th tran g nghim thanh tnh bnh ng chnh gic#Chi Lu Ca Sm#Thch Hi Tn#Dch: Chi Lu Ca Sm, Thch Hi Tn#^aH.#^aTn gio#2016#^a205tr. : nh^b21cm#TTS ghi: Gi o hi Pht gio Vit Nam. Tu vin Phc Long - Tin Giang#294.382#XH#361968#^b1 000b#361968#VV16.06320#VV16.06321#K312#Vi?t#Dch#o Pht#Kinh i tha v ln g th#Gii thiu nghi thc t tng v ni dung kinh i tha v lng th cho ng i tu theo php tr nim## 00978000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820008000421810007000500020078000570070042001350050011001770050015001880080 00500203009001100208010000500219011001500224021031400239020000900553020002700562 016000300589019000500592015008400597013000700681#VV16.06322#VV16.06323#361969#^b 1000b#Vi?t#294.382#PH124T#Pht thuyt i tha v lng th trang nghim thanh t nh bnh ng gic kinh#Hi tp: H Lin C ; Thch Tin t dch#H Lin C#Th ch Tin t#^aH.#^aTn gio#2015#^a141tr.^b21cm#Gii thiu 48 phm trong Pht th uyt i tha v lng th trang nghim thanh tnh bnh ng gic kinh gm: Php hi thnh chng, c Tun Ph Hin, i gio duyn khi, php tng nhn a, ch tm tinh tn, pht i th nguyn, tt thnh chnh gic, tch lu cng c, vi n mn thnh tu, giai nguyn tc Pht...#o Pht#Kinh i tha v lng th#XH #Dch#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. Ban Hong php Trung ng. Tnh o trng#361969## 00537000000000241000450000200230000000800050002300900110002801000050003901100150 00440150056000590820008001150160003001230130007001260140008001330260007001410260 01100148026001100159181000700170019000500177020001200182020000800194021009300202 #Thnh gio trch tuyn#^aH.#^aTn gio#2015#^a447tr.^b21cm#TTS ghi: Hi thnh truyn gio Cao i. Nh tu Tr Hu#299.592#XH#361970#^b2000b#361970#VV16.06325# VV16.06324#TH107G#Vi?t#o Cao i#Gio l#Gm hn 1600 cu v on gio l c trch t cc b Thnh ngn, Thnh gio ca o Cao i## 00730000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810007000590020023000660070016000890080005001050090011001100100 00500121011001500126021028900141020000900430020001100439016000300450001001600453 013000700469#VV16.06326#VV16.06327#361971#^a77000^b500b#Vi?t#294.34435#PH561P#P hng php ngi thin#Nguyn Tu Chn#^aH.#^aTn gio#2015#^a347tr.^b21cm#Gii t hiu thin nh hc, s pht trin ca l lun thin nh, ngha ca tu hc th in nh, iu kin ct yu c bn ca to thin, cng vic chun b khi ngi th in, phng php v nguyn l to thin, chng nghim cnh gii thin nh, thu t ng thng dng ca Pht gio Thin tng#o Pht#Thin nh#XH#Nguyn Tu Ch n#361971## 00822000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810006000580010010000640020017000740070057000910050016001480050 01700164008000500181009001100186010000500197011002100202012001800223013000700241 01600030024801900050025101500440025602101730030002000100047302000060048302000070 0489#VV16.06328#VV16.06329#361972#^a54000^b500b#Vi?t#294.5436#X550P#Yognanda#X Pht huyn b#Yognanda ; Nguyn Hu Kit dch ; Nguyn Minh Tin h..#Nguyn Hu Kit#Nguyn Minh Tin#^aH.#^aTn gio#2016#^a213tr. : nh^b21cm#T sch Huy n mn#361972#XH#Dch#Dch t nguyn tc: Autobiographe d'un Yogi#Gm nhng cu c huyn y th v v cuc i ca tu s Yognanda, v cc bc thnh nhn, hin tr it n gip c gi hiu thm v kho tng tm linh qu bu ca ngi n # o n #Tu s#Hi k## 00695000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590020020000650070029000850050013001140080005001270090 01100132010000500143011002600148012001800174013000700192016000300199019000500202 021014000207020000900347020001400356020001000370020001300380#VV16.06330#VV16.063 31#361973#^a16000^b2000b#Vi?t#294.3444#L309T#Liu thuc sng lu#Chn Tr Tn s .t., son dch#Chn Tr Tn#^aH.#^aTn gio#2016#^a19tr. : tranh mu^b21cm#T s ch Pht gio#361973#XH#Dch#Gm nhng cu chuyn nh nhng ngha su sc, hn g chng ta n ci Thin v ng ra nhng gi tr ch thc trong cuc sng bon c hen ny#o Pht#Trit l sng#Hnh phc#Truyn tranh## 00601000000000301000450002600110000002600070001102600110001802000160002901400160 00450190005000610820008000661810007000740010022000810020031001030070022001340220 00400156022003000160008000500190009001100195010000500206011002600211020000900237 020000800246020001300254016000300267013000700270005002200277#VV16.06332#361974#V V16.06333#Thch Ca Mu Ni#^a35000^b1000b#Vi?t#294.363#TR527T#Nguyn Phc Minh Mn#Truyn tranh c Pht Thch Ca#Nguyn Phc Minh Mn#T.3#T hnh o n nh p nit bn#^aH.#^aTn gio#2015#^a126tr. : tranh v^b21cm#Cuc i#Tu hnh#Truy n tranh#XH#361974#Nguyn Phc Minh Mn## 00721000000000289000450000200210000000300190002100500160004000700390005600800050 00950090011001000100005001110110027001160150055001430820008001980160003002060130 00700209014001500216026000700231026001100238026001100249181000700260019000500267 019000500272020001100277020001300288021013000301#Thnh kinh hng ngy#Lu - ca 17 - 24...#L Th Hng Lai#Scripture Union ; L Th Hng Lai dch#^aH.#^aTn gio# 2016#^a159tr. : nh, bng^b21cm#u ba sch ghi: Hi thnh Tin lnh Vit Nam mi n Bc#242.804#XH#361975#^a25000^b500b#361975#VV16.06334#VV16.06335#TH107K#Vi?t #Dch#Kinh thnh#o Tin lnh#Gii thiu v k hoch hng thng, cch thc hnh gi suy ngm, tm hiu v sch Chm ngn cng nh vic hc Kinh Thnh theo nhm# # 00700000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820007000491810006000560010017000620020026000790030027001050070017001320080 00500149009001100154010000500165011001500170013000700185016000300192012002400195 021018200219020001100401020001000412#VV16.06336#VV16.06337#361976#^a34000^b500b #Vi?t#152.42#H107P#Nguyn Minh Tin#Hnh phc l iu c tht#iu k diu ca c uc sng#Nguyn Minh Tin#^aH.#^aTn gio#2015#^a157tr.^b21cm#361976#XH#T sch M rng tm hn# cp n nhng vn rt thng gp trong i sng nhng c phn tch di mt gc nhn su sc, gip mang li nim vui sng thc s cho b t c ai v trong bt c hon cnh no#Tm l hc#Hnh phc## 00621000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010017000650020010000820070017000920080005001090090 01100114010000500125011001500130015007100145021011200216020000900328020000800337 013000700345016000300352#361977#VV16.06338#VV16.06339#^a34000^b1000b#Vi?t#294.3 444#V450T#Thch Gic Thin#V thng#Thch Gic Thin#^aH.#^aTn gio#2016#^a151 tr.^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. Tu vin Phc Long - Tin Giang #L gii nhng li Pht dy v tnh cht v thng bao gm: Thn v thng, tm v thng v hon cnh v thng#o Pht#Gio l#361977#XH## 00824000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020115000560080005001710090011001760100005001870110 03200192015004500224020001500269020002000284020001000304020001600314013000700330 016000300337021021800340#VV16.06340#361978#VV16.06341#^b1000b#Vi?t#282.597#K600Y #K yu hi ngh ton quc biu dng ngi tt vic tt trong ng bo cng gi o ln th IV, giai on 2010 - 2015#^aH.#^aTn gio#2016#^a151tr., 9tr. nh : b ng^b24cm#TTS ghi: U ban on kt Cng gio Vit Nam#o Thin cha#in hnh t in tin#2010-2015#K yu hi ngh#361978#XH#Gm cc bi tho lun biu dng ng i tt vic tt trong ng bo cng gio v mt s vn : Xy dng cuc sng, xy dng nng thi mi, tham gia phong tro thi ua yu nc, phong tro xy dn g v bo v t quc...## 00737000000000313000450000200130000000300410001300500120005400500120006600700400 00780080005001180090011001230100005001340110015001390150094001540820008002480160 00300256013000700259014000800266026000700274026001100281026001100292181000600303 019000500309019000500314020000900319020001000328020001300338021007200351#Kinh D c s#Lu Ly Quang Nh Lai bn nguyn cng c#Huyn Trang#Huyn Khng#Huyn Tra ng dch ; K tng: Huyn Khng#^aH.#^aTn gio#2015#^a106tr.^b23cm#TTS ghi: Gi o hi Pht gio Vit Nam. - Tn sch ngoi ba: Kinh Dc s bn nguyn cng c #294.382#XH#361979#^b1000b#361979#VV16.06342#VV16.06343#K312D#Vi?t#Dch#o Pht #Kinh Pht#Kinh Dc s#Cc nghi thc tng nim hng. Gii thiu ton b ni du ng kinh Dc s## 00632000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810007000510020024000580070025000820050015001070080005001220090 01100127010000500138011001400143021016500157020000900322020002000331013000700351 016000300358019000500361#361980#VV16.06344#VV16.06345#^b1000b#Vi?t#294.3438#KH40 1L#Kho l sm hi su cn#Thch Thanh T son dch#Thch Thanh T#^aH.#^aTn gi o#2016#^a39tr.^b21cm#Trnh by mt s nghi thc tng nim c bn trong o Pht nh: Nghi thc tng sm hi su cn nim hng, tn pht, tn php, tm knh tr tu cu cnh rng ln...#o pht#Nghi thc tng nim#361980#XH#Dch## 00510000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020013000620030013000750070029000880050013001170080 00500130009001100135010000500146011002600151012001800177020000900195020001300204 016000300217019000500220013000700225#361981#VV16.06346#VV16.06347#^a16000^b2000 b#Vi?t#294.3#C103T#Ci ti vng#Truyn tranh#Chn Tr Tn s.t., son dch#Chn T r Tn#^aH.#^aTn gio#2016#^a20tr. : tranh mu^b21cm#T sch Pht gio#o Pht #Truyn tranh#XH#Dch#361981## 00517000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020020000620030013000820070029000950050013001240080 00500137009001100142010000500153011002600158012001800184020000900202020001300211 016000300224019000500227013000700232#361982#VV16.06348#VV16.06349#^a16000^b2000 b#Vi?t#294.3#R116C#Rng ca con lc #Truyn tranh#Chn Tr Tn s.t., son dch #Chn Tr Tn#^aH.#^aTn gio#2016#^a31tr. : tranh mu^b21cm#T sch Pht gio# o Pht#Truyn tranh#XH#Dch#361982## 00513000000000277000450000200150000000300130001500500130002800700290004100800050 00700090011000750100005000860110026000910120018001170820006001350160003001410130 00700144014001600151026000700167026001100174026001100185181000700196019000500203 019000500208020000900213020001300222#Ch ra ba hoa#Truyn tranh#Chn Tr Tn#Ch n Tr Tn s.t., son dch#^aH.#^aTn gio#2016#^a21tr. : tranh mu^b21cm#T sc h Pht gio#294.3#XH#361983#^a16000^b2000b#361983#VV16.06350#VV16.06351#CH500R# Vi?t#Dch#o Pht#Truyn tranh## 00524000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560020023000620070042000850050013001270050011001400080 00500151009001100156010000500167011002500172012001800197020000900215020000700224 013000700231016000300238019000500241#VV16.06352#VV16.06353#361984#^a12000^b2000 b#Vi?t#294.3#N106C#Nng Cinca n bng...#S.t., son dch: Chn Tr Tn, Hnh Ph ng#Chn Tr Tn#Hnh Phng#^aH.#^aTn gio#2016#^a46tr. : tranh v^b21cm#T sc h Pht gio#o Pht#Truyn#361984#XH#Dch## 00979000000000373000450000200270000000500160002700500150004300500160005800500150 00740050013000890050016001020050017001180050017001350070090001520040018002420080 00500260009001100265010000500276011001600281082000800297016000300305013000700308 01400170031502600070033202600110033902600110035018100060036101900050036701900140 0372020001500386020000800401020000800409021018800417#T in mu cu ting Nht# Sunakawa Yuriko#Komada Satoshi#Shimoda Mitsuko#Suzuki Mutsumi#Tsutsui Sayo#Murak ami Yutaro#Nguyn Thu Hng#Trnh Thu Hng#B.s.: Sunakawa Yuriko, Komada Satos hi, Shimoda Mitsuko... ; Bin dch: Murakami Yutaro...#Ti bn ln th 6#^aH.#^a Gio dc#2015#^a1015tr.^b21cm#495.682#XH#361985#^a250000^b2050b#361985#VV16.063 54#VV16.06355#T550#Vi?t#Dch Nht Bn#Ting Nht Bn#Mu cu#T in#Gii thiu cch s dng cc mu cu ting Nht thng dng c dng trong cc tnh hung v ng cnh khc nhau. Gii thch cch dng cc mu cu v phn tch nhng li ng php thng gp## 00542000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010015000650020019000800070015000990080005001140090 01100119010000500130011002600135020000900161013000700170016000300177021009900180 020000900279#361986#VV16.06356#VV16.06357#^a350000^b540b#Vi?t#370.9597#S457T#Tr n Vn Nhung#Sp thnh nh gio#Trn Vn Nhung#^aH.#^aGio dc#2016#^a792tr. : m inh ho^b21cm#Gio dc#361986#VH#Gm nhng mu chuyn v k nim trong cuc i ca tc gi. Nhng suy ngm v gio dc v ton hc#Ton hc## 00714000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540010016000610020053000770070016001300040018001460080 00500164009001100169010000500180011001500185021011400200020001900314020001800333 020001700351020002000368020001400388013000700402016000300409#361987#VV16.06358#V V16.06359#^a57000^b1000b#Vi?t#807#PH561P#Trn ng Suyn#Phng php nghin cu v phn tch tc phm vn hc#Trn ng Suyn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc #2016#^a400tr.^b21cm#Trnh by phng php nghin cu tc phm vn hc. Phn tc h mt s tc phm vn hc trong chng trnh ph thng#Nghin cu vn hc#Phn t ch vn hc#Tc phm vn hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#361987#VH## 00646000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020018000510070067000690220004001360050016001400050019001560050 01900175005001300194005000500207004001900212008000500231009001100236010000500247 01100220025202000080027402000060028202000080028802000140029601300070031001600030 0317#361988#VV16.06360#^a9200^b60000b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp ng vn 8#Nguyn Khc Phi, Nguyn Honh Khung, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#Nguyn Khc Phi #Nguyn Honh Khung#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#Ti bn ln th 12#^aH. #^aGio dc#2016#^a132tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#36198 8#GK## 00650000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020018000510070062000690220004001310050016001350050016001510050 01700167005001400184005001900198004001800217008000500235009001100240010000500251 01100220025602000080027802000060028602000080029202000140030001300070031401600030 0321#361989#VV16.06361#^a16700^b2000b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp ng vn 9#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Nguyn Vn Long, Nguyn Th Nng...#T.2#Nguyn Khc Phi#Nguy n Vn Long#Nguyn Th Nng#Bi Minh Ton#Phm Th Ngc Trm#Ti bn ln th 2# ^aH.#^aGio dc#2016#^a128tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#3 61989#GK## 00640000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020018000510070064000690220004001330050016001370050016001530050 01900169005001300188005000500201004001900206008000500225009001100230010000500241 01100220024602000080026802000060027602000080028202000140029001600030030401300070 0307#361990#VV16.06362#^a8700^b60000b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp ng vn 9#Nguyn Khc Phi, Nguyn Vn Long, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#Nguyn Khc Phi#Ng uyn Vn Long#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGi o dc#2016#^a123tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#GK#361990## 00620000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020019000510070048000700220004001180050016001220050005001380050 01400143005001100157005001600168004001900184008000500203009001100208010000500219 01100220022402000080024602000070025402000080026102000150026901300070028401600030 0291#361991#VV16.06363#^a9600^b30000b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp ng vn 10#Phan Trng Lun (ch.b.), L A, L Nguyn Cn...#T.2#Phan Trng Lun#L A#L Nguyn C n# Kim Hi#Nguyn Xun Nam#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a144tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#361991#GK## 00582000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020039000510070049000900050007001390050017001460050015001630040 01800178008000500196009001100201010000500212011002900217020000800246020000600254 020000800260020001400268016000300282013000700285#361992#VV16.06364#^a37000^b100 0b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp rn k nng tch hp ng vn 6#V Nho (ch.b.), Nguy n Thu Hng, Trn Th Thnh#V Nho#Nguyn Thu Hng#Trn Th Thnh#Ti bn ln t h 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a219tr. : bng, s ^b24cm#Ng vn#Lp 6#Bi tp#Sc h c thm#GK#361992## 00582000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020039000510070049000900050007001390050017001460050015001630040 01800178008000500196009001100201010000500212011002900217020000800246020000600254 020000800260020001400268013000700282016000300289#361993#VV16.06365#^a38000^b100 0b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp rn k nng tch hp ng vn 8#V Nho (ch.b.), Nguy n Thu Hng, Trn Th Thnh#V Nho#Nguyn Thu Hng#Trn Th Thnh#Ti bn ln t h 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a224tr. : bng, s ^b24cm#Ng vn#Lp 8#Bi tp#Sc h c thm#361993#GK## 00616000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020019000510070048000700220004001180050016001220050005001380050 01400143005002000157005001100177004001800188008000500206009001100211010000500222 01100150022702000080024202000070025002000080025702000150026501300070028001600030 0287#VV16.06366#361994#^a8600^b25000b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp ng vn 12#Phan Trng Lun (ch.b.), L A, L Nguyn Cn...#T.2#Phan Trng Lun#L A#L Nguyn C n#Nguyn Th Ngn Hoa# Kim Hi#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a128tr. ^b24cm#Ng vn#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#361994#GK## 00513000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020055000530070012001080050012001200040018001320080005001500090 01100155010000500166011002600171020001200197020000600209020000800215020001400223 013000700237016000300244#361995#VV16.06367#^a21500^b2000b#Vi?t#372.623#R203K#R n k nng tp lm vn lp 3 qua cc bi vn chn lc#L Hu Tnh#L Hu Tnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a112tr. : minh ho^b24cm#Tp lm vn#Lp 3# Bi vn#Sch c thm#361995#GK## 00606000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020030000520070062000820050014001440050018001580050020001760040 01900196008000500215009001100220010000500231011002200236020000800258020000600266 020002000272020001400292013000700306016000300313#361996#VV16.06368#^a400000^b50 00b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp trc nghim ng vn 8# Ngc Thng (ch.b.), Phm T h Thu Hin, Nguyn Th Kim Hnh# Ngc Thng#Phm Th Thu Hin#Nguyn Th Kim Hnh#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016#^a235tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 8 #Bi tp trc nghim#Sch c thm#361996#GK## 00505000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020042000510070016000930050016001090040018001250080005001430090 01100148010000500159011002200164020001100186020000600197020001200203020001400215 016000300229013000700232#361997#VV16.06369#^a25000^b3000b#Vi?t#372.6#H103M#25 kim tra hc sinh gii ting Vit 3#Trn Mnh Hng#Trn Mnh Hng#Ti bn l n th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a156tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 3# kim tra# Sch c thm#GK#361997## 00638000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020090000490070050001390050015001890050016002040040018002200080 00500238009001100243010000500254011001500259020001200274020000800286020002000294 020001000314020001400324013000700338016000300345#361998#VV16.06370#^a43000^b200 0b#Vi?t#807#T527C#Tuyn chn nhng bi vn ot gii quc gia hc sinh gii trun g hc ph thng 2004 - 2014#Tuyn chn, b.s.: Nguyn Duy Kha, Hong Vn Quyt#Ng uyn Duy Kha#Hong Vn Quyt#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a256tr.^b24 cm#Tp lm vn#Bi vn#Trung hc ph thng#2004-2014#Sch c thm#361998#GK## 00487000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810008000470020032000550070020000870050020001070040018001270080005001450090 01100150010000500161011002500166020001200191020000600203020001400209013000700223 016000300230#361999#VV16.06371#^a22000^b2000b#Vi?t#372.623#GI-521E#Gip em thc hnh tp lm vn 2#Trn Th Hin Lng#Trn Th Hin Lng#Ti bn ln th 2#^a H.#^aGio dc#2016#^a99tr. : minh ho^b24cm#Tp lm vn#Lp 2#Sch c thm#3619 99#GK## 00653000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020033000490070068000820050016001500050019001660050020001850050 02200205005001800227004001800245008000500263009001100268010000500279011002900284 020000800313020000600321020001400327013000700341016000300348#362000#VV16.06372#^ a26000^b2000b#Vi?t#807#C101C#Cc chuyn chn lc ng vn 7#Nguyn Vn Long ( ch.b.), Nguyn Th Mai Hoa, Nguyn Th Ngn Hoa...#Nguyn Vn Long#Nguyn Th Ma i Hoa#Nguyn Th Ngn Hoa#Hong Th Phng Ngc#Nguyn Thanh Tng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a164tr. : bng, s ^b24cm#Ng vn#Lp 7#Sch c th m#362000#GK## 00526000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020045000510070016000960050016001120040018001280080005001460090 01100151010000500162011002200167020001100189020000600200020000600206020001200212 020001400224013000700238016000300245#362001#VV16.06373#^a19000^b5000b#Vi?t#372. 6#H103M#25 kim tra hc sinh gii ting Vit 1, 2#Trn Mnh Hng#Trn Mnh H ng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a128tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Lp 2# kim tra#Sch c thm#362001#GK## 00643000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020035000520030062000870070047001490050013001960050018002090050 01400227004001800241008000500259009001100264010000500275011001500280020000800295 020000600303020000800309020001400317013000700331016000300338#362002#VV16.06374#^ a25000^b20000b#Vi?t#807.6#454T#n tp cng c kin thc ng vn 9#Ti liu n thi vo lp 10 vit theo chun kin thc, k nng#Kiu Vn Bc, Trn Th Kim Dun g, L nh Thun#Kiu Vn Bc#Trn Th Kim Dung#L nh Thun#Ti bn ln th 5# ^aH.#^aGio dc#2016#^a148tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#362002#G K## 00528000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020017000490030038000660070021001040050013001250050007001380040 01900145008000500164009001100169010000500180011001600185020001900201020000600220 020001400226016000300240013000700243#362003#VV16.06375#^a26000^b5000b#Vi?t#807# B312G#Bnh ging vn 8#Mt cch c - hiu vn bn trong SGK#V Dng Qu, L B o#V Dng Qu#L Bo#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a14 3tr.^b24cm#B nh ging vn hc#Lp 8#Sch c thm#GK#362003## 00537000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020017000490030048000660070021001140050013001350050007001480040 01900155008000500174009001100179010000500190011001500195020001900210020000600229 020001400235013000700249016000300256#362004#VV16.06376#^a32000^b5000b#Vi?t#807# B312G#Bnh ging vn 9#Mt cch c - hiu vn bn trong SGK ng vn 9#V Dng Qu, L Bo#V Dng Qu#L Bo#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a180tr. ^b24cm#Bnh ging vn hc#Lp 9#Sch c thm#362004#GK## 00582000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020033000490070063000820050016001450050020001610050017001810040 01800198008000500216009001100221010000500232011002900237020000800266020000600274 020001400280013000700294016000300301#362005#VV16.06377#^a43000^b1000b#Vi?t#807# N122C#Nng cao v pht trin ng vn 7#Trn ng Ngha (ch.b.), Nguyn Th Bch Nga, Nguyn Th Thun#Trn ng Ngha#Nguyn Th Bch Nga#Nguyn Th Thun#Ti b n ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a244tr. : bng, s ^b24cm#Ng vn#Lp 7#Sc h c thm#362005#GK## 00648000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020053000520070061001050050015001660050015001810050018001960050 01000214005001600224008000500240009001100245010000500256011002200261020000800283 020001600291020001400307020001500321013000700336016000300343#362006#VV16.06378#^ a25000^b15000b#Vi?t#807.6#L527T#Luyn tp k nng lm bi thi vo lp 10 mn ng vn#Nguyn Th Hu (ch.b.), Trn Th Thnh, Trn Th Kim Dung...#Nguyn Th H u#Trn Th Thnh#Trn Th Kim Dung# Thu H#Trnh Trng Nam#^aH.#^aGio dc#201 6#^a204tr. : bng^b24cm#Ng vn#Trung hc c s#Sch c thm#Sch luyn thi#362 006#GK## 00534000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020032000530070042000850050016001270050017001430040018001600080 00500178009001100183010000500194011002700199020001200226020000600238020001400244 013000700258016000300265#362007#VV16.06379#^a17500^b2000b#Vi?t#372.623#L527K#Lu yn k nng tp lm vn lp 3#Trn Mnh Hng (ch.b.), Phan Phng Dung#Trn Mn h Hng#Phan Phng Dung#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a107tr. : nh, bng^b24cm#Tp lm vn#Lp 3#Sch c thm#362007#GK## 00538000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020032000530070036000850220004001210050016001250050011001410040 01800152008000500170009001100175010000500186011002700191020001200218020000600230 020001400236013000700250016000300257#362008#VV16.06380#^a17500^b2000b#Vi?t#372. 623#L527K#Luyn k nng tp lm vn lp 4#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Tr#T. 1#Trn Mnh Hng#Nguyn Tr#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a107tr. : nh, bng^b24cm#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#362008#GK## 00532000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020032000530070036000850220004001210050016001250050011001410040 01800152008000500170009001100175010000500186011002100191020001200212020000600224 020001400230016000300244013000700247#362009#VV16.06381#^a16000^b2000b#Vi?t#372. 623#L527K#Luyn k nng tp lm vn lp 4#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Tr#T. 2#Trn Mnh Hng#Nguyn Tr#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a95tr. : b ng^b24cm#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#GK#362009## 00609000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020050000490070072000990050015001710050013001860050016001990040 01800215008000500233009001100238010000500249011001500254020001200269020000600281 020000800287020001400295013000700309016000300316#362010#VV16.06382#^a28000^b300 0b#Vi?t#807#B452D#Bi dng tp lm vn lp 7 qua nhng bi vn hay#B.s., tuyn chn: Trn Th Thnh (ch.b.), L Phm Hng, Trn ng Ngha#Trn Th Thnh#L Ph m Hng#Trn ng Ngha#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a176tr.^b24cm#T p lm vn#Lp 7#Bi vn#Sch c thm#362010#GK## 00491000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810008000470020032000550070020000870050020001070040018001270080005001450090 01100150010000500161011002900166020001200195020000600207020001400213013000700227 016000300234#362011#VV16.06383#^a22000^b2000b#Vi?t#372.623#GI-521E#Gip em thc hnh tp lm vn 3#Trn Th Hin Lng#Trn Th Hin Lng#Ti bn ln th 2#^a H.#^aGio dc#2016#^a99tr. : hnh v, nh^b24cm#Tp lm vn#Lp 3#Sch c thm# 362011#GK## 00609000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020050000490070072000990050015001710050013001860050016001990040 01800215008000500233009001100238010000500249011001500254020001200269020000600281 020000800287020001400295013000700309016000300316#362012#VV16.06384#^a31000^b300 0b#Vi?t#807#B452D#Bi dng tp lm vn lp 9 qua nhng bi vn hay#B.s., tuyn chn: Trn Th Thnh (ch.b.), L Phm Hng, Trn ng Ngha#Trn Th Thnh#L Ph m Hng#Trn ng Ngha#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a195tr.^b24cm#T p lm vn#Lp 9#Bi vn#Sch c thm#362012#GK## 00616000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020024000520070067000760220004001430050014001470050016001610050 02100177004001900198008000500217009001100222010000500233011002400238020001100262 020000600273020001100279020001400290013000700304016000300311#362013#VV16.06385#^ a6300^b180000b#Vi?t#372.6#V460B#V bi tp ting Vit 1#B.s.: ng Th Lanh (ch .b.), Hong Cao Cng, Trn Th Minh Phng#T.1#ng Th Lanh#Hong Cao Cng#Tr n Th Minh Phng#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2016#^a84tr. : hnh v^b24 cm#Ting Vit#Lp 1#V bi tp#Sch c thm#362013#GK## 00664000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020024000520070064000760220004001400050014001440050015001580050 01600173004001900189008000500208009001100213010000500224011002400229020001100253 02000060026402000110027002000140028101600030029500500210029800500120031901300070 0331#362014#VV16.06386#^a6000^b180000b#Vi?t#372.6#V460B#V bi tp ting Vit 1 #B.s.: ng Th Lanh (ch.b.), Hong Ho Bnh, Hong Cao Cng...#T.2#ng Th La nh#Hong Ho Bnh#Hong Cao Cng#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2016#^a80tr . : hnh v^b24cm#Ting Vit#Lp 1#V bi tp#Sch c thm#GK#Trn Th Minh Ph ng#L Hu Tnh#362014## 00650000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020024000510070078000750220004001530050019001570050016001760050 01200192005001500204004001900219008000500238009001100243010000500254011002500259 020001100284020000600295020001100301020001400312016000300326013000700329#362015# VV16.06387#^a6000^b10000b#Vi?t#372.6#V460B#V bi tp ting Vit 2#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Nguyn Th Hnh,Nguyn Tri, Trn Hong Tu#T.2#Nguyn Min h Thuyt#Nguyn Th Hnh#Nguyn Tri#Trn Hong Tu#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGi o dc#2016#^a80tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 2#V bi tp#Sch c thm#G K#362015## 00665000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020024000520070068000760220004001440050019001480050013001670050 01700180005001400197005001100211004001900222008000500241009001100246010000500257 01100250026202000110028702000060029802000110030402000140031501600030032901300070 0332#362016#VV16.06388#^a6500^b400000b#Vi?t#372.6#V460B#V bi tp ting Vit 3 #B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), L Ngc ip, L Th Tuyt Mai...#T.2#Nguyn Minh Thuyt#L Ngc ip#L Th Tuyt Mai#Bi Minh Ton#Nguyn Tr#Ti bn ln t h 12#^aH.#^aGio dc#2016#^a87tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 3#V bi tp# Sch c thm#GK#362016## 00554000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020033000510070032000840220004001160050014001200050017001340040 01800151008000500169009001100174010000500185011002200190020001100212020000600223 020001100229020001400240013000700254016000300261#362017#VV16.06389#^a23500^b300 0b#Vi?t#372.6#V460B#V bi tp ting Vit 4 nng cao#L Phng Nga, Phan Phng Dung#T.2#L Phng Nga#Phan Phng Dung#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^ a132tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 4#V bi tp#Sch c thm#362017#GK## 00658000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020038000510030048000890070039001370220004001760050018001800050 01200198004003100210008000500241009001100246010000500257011002500262020001100287 020000600298020000700304020000900311020001400320013000700334016000300341#362018# VV16.06390#^a17500^b5000b#Vi?t#372.6#454L#n luyn v kim tra ting Vit lp 1#Dnh cho bui hc th hai - Lp hc 2 bui/ngy#Nguyn Th Ly Kha (ch.b.), Ph m Hi L#T.1#Nguyn Th Ly Kha#Phm Hi L#Ti bn ln th 3, c chnh l#^aH.#^ aGio dc#2016#^a80tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 1#n tp#Kim tra#Sch c thm#362018#GK## 00717000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020056000510030026001070070058001330220009001910220004002000050 01900204005001400223005001500237004001800252008000500270009001100275010000500286 01100310029102000110032202000080033302000060034102000080034702000140035501300070 0369016000300376#362019#VV16.06391#^a15000^b5000b#Vi?t#372.4#B103T#Bi tp thc hnh ting Vit lp 1 - Cng ngh gio dc#Sch cho bui hc th hai#on Th T hu Hnh (ch.b.), Trn Hi Ton, Bi Thanh Thu#m - ch#T.1#on Th Thu Hnh# Trn Hi Ton#Bi Thanh Thu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a48tr. : b ng, tranh v^b24cm#Ting Vit#Tp c#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#362019#GK## 00739000000000337000450000200320000000300470003200500140007900500140009300500130 01070050015001200070067001350040042002020080005002440090011002490100005002600110 03000265022000400295082000600299016000300305013000700308014001600315026000700331 02600110033818100060034901900050035502000050036002000060036502000070037102000090 0378020001400387#n luyn v kim tra ton lp 3#Dnh cho bui hc th hai, lp hc 2 bui/ngy#V Dng Thu#V Th i Nhu#V Mai Hng#Phng Nh Thu#V Dng Thu (ch.b.), V Th i Nhu, V Mai Hng, Phng Nh Thu#Ti bn ln th 3, c chnh l v b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a88tr. : hnh v, bng^b24cm#T.1#372. 7#GK#362020#^a19000^b5000b#362020#VV16.06392#454L#Vi?t#Ton#Lp 3#n tp#Kim tra#Sch c thm## 00630000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020025000520070066000770220004001430050014001470050019001610050 01600180005001400196004001800210008000500228009001100233010000500244011002400249 020000500273020000600278020000800284020001400292013000700306016000300313#362021# VV16.06393#^a25000^b10000b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp cui tun ton 1# Trung H iu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.1# Trung Hiu#Trn T h Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#201 6#^a95tr. : hnh v^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#362021#GK## 00636000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020025000520070066000770220004001430050014001470050019001610050 01600180005001400196004001800210008000500228009001100233010000500244011003000249 020000500279020000600284020000800290020001400298016000300312013000700315#362022# VV16.06394#^a22000^b10000b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp cui tun ton 1# Trung H iu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.2# Trung Hiu#Trn T h Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#201 6#^a85tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#GK#362022## 00637000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020025000520070066000770220004001430050014001470050019001610050 01600180005001400196004001800210008000500228009001100233010000500244011003100249 020000500280020000600285020000800291020001400299013000700313016000300320#362023# VV16.06395#^a22000^b10000b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp cui tun ton 5# Trung H iu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.2# Trung Hiu#Trn T h Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#201 6#^a112tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#362023#GK## 00592000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020030000510070061000810220004001420050014001460050019001600050 01800179004001800197008000500215009001100220010000500231011003100236020000500267 020000600272020001400278013000700292016000300299#362024#VV16.06396#^a15500^b500 0b#Vi?t#372.7#T406C#Ton c bn v nng cao lp 2# Trung Hiu (ch.b.), Trn Th Kim Cng, Nguyn Hng Quang#T.2# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Hng Quang#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a106tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton #Lp 2#Sch c thm#362024#GK## 00474000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020026000490070012000750220004000870050012000910040018001030080 00500121009001100126010000500137011003100142020000500173020000600178020001400184 013000700198016000300205#362025#VV16.06397#^a26500^b3000b#Vi?t#510#T406B#Ton 7 c bn v nng cao#V Hu Bnh#T.1#V Hu Bnh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio d c#2016#^a195tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm#362025#GK## 00477000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020026000520070012000780220004000900050012000940040018001060080 00500124009001100129010000500140011003100145020000500176020000600181020001400187 016000300201013000700204#362026#VV16.06398#^a24500^b3000b#Vi?t#510.76#T406C#To n 9 c bn v nng cao#V Hu Bnh#T.2#V Hu Bnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a192tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 9#Sch c thm#GK#362026## 00605000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020026000510030014000770070036000910220004001270050015001310050 02000146004001800166008000500184009001100189010000500200011002500205012001800230 020000500248020000600253020000800259020001400267016000300281013000700284#362027# VV16.06399#^a20000^b5000b#Vi?t#372.7#T550L#T luyn Violympic ton 1#Phin bn 2.0#Trn Anh Tuyn, Phm Th Minh Tuyn#T.1#Trn Anh Tuyn#Phm Th Minh Tuyn#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a72tr. : minh ho^b24cm#T sch Violympic #Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#GK#362027## 00605000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020026000510030014000770070036000910220004001270050015001310050 02000146004001800166008000500184009001100189010000500200011002500205012001800230 020000500248020000600253020000800259020001400267013000700281016000300288#362028# VV16.06400#^a20000^b5000b#Vi?t#372.7#T550L#T luyn Violympic ton 1#Phin bn 2.0#Trn Anh Tuyn, Phm Th Minh Tuyn#T.2#Trn Anh Tuyn#Phm Th Minh Tuyn#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a76tr. : minh ho^b24cm#T sch Violympic #Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#362028#GK## 00589000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020026000510030014000770070028000910220004001190050015001230050 01200138004001800150008000500168009001100173010000500184011002500189012001800214 020000500232020000600237020000800243020001400251016000300265013000700268#362029# VV16.06401#^a20000^b5000b#Vi?t#372.7#T550L#T luyn Violympic ton 2#Phin bn 2.0#Trn Anh Tuyn, L Vit Bc#T.1#Trn Anh Tuyn#L Vit Bc#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aGio dc#2016#^a96tr. : minh ho^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#GK#362029## 00589000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020026000510030014000770070028000910220004001190050015001230050 01200138004001800150008000500168009001100173010000500184011002500189012001800214 020000500232020000600237020000800243020001400251013000700265016000300272#362030# VV16.06402#^a20000^b5000b#Vi?t#372.7#T550L#T luyn Violympic ton 2#Phin bn 2.0#Trn Anh Tuyn, L Vit Bc#T.2#Trn Anh Tuyn#L Vit Bc#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aGio dc#2016#^a95tr. : minh ho^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#362030#GK## 00605000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020026000510030014000770070036000910220004001270050015001310050 02000146004001800166008000500184009001100189010000500200011002500205012001800230 020000500248020000600253020000800259020001400267016000300281013000700284#362031# VV16.06403#^a20000^b5000b#Vi?t#372.7#T550L#T luyn Violympic ton 3#Phin bn 2.0#Trn Anh Tuyn, Phm Th Minh Tuyn#T.1#Trn Anh Tuyn#Phm Th Minh Tuyn#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a80tr. : minh ho^b24cm#T sch Violympic #Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#GK#362031## 00605000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020026000510030014000770070036000910220004001270050015001310050 02000146004001800166008000500184009001100189010000500200011002500205012001800230 020000500248020000600253020000800259020001400267013000700281016000300288#362032# VV16.06404#^a20000^b5000b#Vi?t#372.7#T550L#T luyn Violympic ton 3#Phin bn 2.0#Trn Anh Tuyn, Phm Th Minh Tuyn#T.2#Trn Anh Tuyn#Phm Th Minh Tuyn#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a88tr. : minh ho^b24cm#T sch Violympic #Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#362032#GK## 00611000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020026000510030014000770070039000910220004001300050015001340050 02300149004001800172008000500190009001100195010000500206011002500211012001800236 020000500254020000600259020000800265020001400273016000300287013000700290#VV16.06 405#362033#^a20000^b5000b#Vi?t#372.7#T550L#T luyn Violympic ton 4#Phin bn 2.0#Trn Anh Tuyn, Nguyn Th Bch Phng#T.1#Trn Anh Tuyn#Nguyn Th Bch Ph ng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a92tr. : minh ho^b24cm#T sch Vio lympic#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#GK#362033## 00589000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020026000510030014000770070028000910220004001190050015001230050 01200138004001800150008000500168009001100173010000500184011002500189012001800214 020000500232020000600237020000800243020001400251013000700265016000300272#VV16.06 406#362034#^a20000^b5000b#Vi?t#372.7#T550L#T luyn Violympic ton 4#Phin bn 2.0#Trn Anh Tuyn, L Vit Bc#T.2#Trn Anh Tuyn#L Vit Bc#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aGio dc#2016#^a96tr. : minh ho^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#362034#GK## 00590000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020026000510030014000770070028000910220004001190050015001230050 01200138004001800150008000500168009001100173010000500184011002600189012001800215 020000500233020000600238020000800244020001400252016000300266013000700269#VV16.06 407#362035#^a20000^b5000b#Vi?t#372.7#T550L#T luyn Violympic ton 5#Phin bn 2.0#Trn Anh Tuyn, L Vit Bc#T.1#Trn Anh Tuyn#L Vit Bc#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aGio dc#2016#^a100tr. : minh ho^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#GK#362035## 00590000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020026000510030014000770070028000910220004001190050015001230050 01200138004001800150008000500168009001100173010000500184011002600189012001800215 020000500233020000600238020000800244020001400252013000700266016000300273#VV16.06 408#362036#^a20000^b5000b#Vi?t#372.7#T550L#T luyn Violympic ton 5#Phin bn 2.0#Trn Anh Tuyn, L Vit Bc#T.2#Trn Anh Tuyn#L Vit Bc#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aGio dc#2016#^a100tr. : minh ho^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#362036#GK## 00598000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020045000510070033000960050015001290050017001440040018001610080 00500179009001100184010000500195011002500200012001800225020000500243020000600248 020001000254020000800264020001400272016000300286013000700289#VV16.06409#362037#^ a22000^b3000b#Vi?t#372.7#T550L#T luyn Violympic ton bng ting Anh lp 4#n g Minh Tun, Nguyn Thanh Hi#ng Minh Tun#Nguyn Thanh Hi#Ti bn ln th 1# ^aH.#^aGio dc#2016#^a84tr. : minh ho^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 4#Ting Anh#Bi tp#Sch c thm#GK#362037## 00611000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020045000510070039000960050015001350050023001500040018001730080 00500191009001100196010000500207011002600212012001800238020000500256020000600261 020001000267020000800277020001400285013000700299016000300306#362038#VV16.06410#^ a22000^b3000b#Vi?t#372.7#T550L#T luyn Violympic ton bng ting Anh lp 5#n g Minh Tun, Nguyn Th Bch Phng#ng Minh Tun#Nguyn Th Bch Phng#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a104tr. : minh ho^b24cm#T sch Violympic#To n#Lp 5#Ting Anh#Bi tp#Sch c thm#362038#GK## 00636000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020026000520030014000780070043000920220004001350050014001390050 01500153005001200168004001800180008000500198009001100203010000500214011003000219 01200180024902000050026702000080027202000060028002000140028601300070030001600030 0307#362039#VV16.06411#^a20000^b3000b#Vi?t#510.76#T550L#T luyn Violympic ton 6#Phin bn 2.0#Nguyn S c, Trn Anh Tuyn, V c Ton#T.1#Nguyn S c#Tr n Anh Tuyn#V c Ton#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a80tr. : hnh v , bng^b24cm#T sch Violympic#Ton#Bi tp#Lp 6#Sch c thm#362039#GK## 00636000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020026000520030014000780070043000920220004001350050014001390050 01500153005001200168004001800180008000500198009001100203010000500214011003000219 01200180024902000050026702000080027202000060028002000140028601600030030001300070 0303#362040#VV16.06412#^a20000^b3000b#Vi?t#510.76#T550L#T luyn Violympic ton 6#Phin bn 2.0#Nguyn S c, Trn Anh Tuyn, V c Ton#T.2#Nguyn S c#Tr n Anh Tuyn#V c Ton#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a80tr. : hnh v , bng^b24cm#T sch Violympic#Ton#Bi tp#Lp 6#Sch c thm#GK#362040## 00660000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520070064000670220004001310050016001350050016001510050 01900167005001700186005001700203004001800220008000500238009001100243010000500254 01100310025902000050029002000060029502000080030102000150030901300070032401600030 0331#362041#VV16.06413#^a24300^b6000b#Vi?t#510.76#B103T#Bi tp ton 6#Nguyn H uy oan (ch.b.), Nguyn Ngc m, Phm Th Bch Ngc...#T.1#Nguyn Huy oan#Nguy n Ngc m#Phm Th Bch Ngc#Nguyn Duy Thun#Nguyn Khc Tun#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a191tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch g io khoa#362041#GK## 00660000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520070064000670220004001310050016001350050016001510050 01900167005001700186005001700203004001800220008000500238009001100243010000500254 01100310025902000050029002000060029502000080030102000150030901600030032401300070 0327#362042#VV16.06414#^a20500^b6000b#Vi?t#510.76#B103T#Bi tp ton 6#Nguyn H uy oan (ch.b.), Nguyn Ngc m, Phm Th Bch Ngc...#T.2#Nguyn Huy oan#Nguy n Ngc m#Phm Th Bch Ngc#Nguyn Duy Thun#Nguyn Khc Tun#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a191tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch g io khoa#GK#362042## 00660000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520070064000670220004001310050016001350050016001510050 01900167005001700186005001700203004001800220008000500238009001100243010000500254 01100310025902000050029002000060029502000080030102000150030901300070032401600030 0331#362043#VV16.06415#^a26700^b6000b#Vi?t#510.76#B103T#Bi tp ton 7#Nguyn H uy oan (ch.b.), Nguyn Ngc m, Phm Th Bch Ngc...#T.1#Nguyn Huy oan#Nguy n Ngc m#Phm Th Bch Ngc#Nguyn Duy Thun#Nguyn Khc Tun#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a212tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch g io khoa#362043#GK## 00660000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520070064000670220004001310050016001350050016001510050 01900167005001700186005001700203004001800220008000500238009001100243010000500254 01100310025902000050029002000060029502000080030102000150030901600030032401300070 0327#362044#VV16.06416#^a19100^b6000b#Vi?t#510.76#B103T#Bi tp ton 7#Nguyn H uy oan (ch.b.), Nguyn Ngc m, Phm Th Bch Ngc...#T.2#Nguyn Huy oan#Nguy n Ngc m#Phm Th Bch Ngc#Nguyn Duy Thun#Nguyn Khc Tun#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a148tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch g io khoa#GK#362044## 00573000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020015000530070047000680220004001150050009001190050013001280050 01500141004001900156008000500175009001100180010000500191011003100196020000500227 020000600232020000800238020001500246013000700261016000300268#362045#VV16.06417#^ a8000^b120000b#Vi?t#510.76#B103T#Bi tp ton 6#Tn Thn (ch.b.), Phm Gia c, Phm c Quang#T.2#Tn Thn#Phm Gia c#Phm c Quang#Ti bn ln th 14#^aH. #^aGio dc#2016#^a111tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch gio kho a#362045#GK## 00619000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020015000530070049000680220004001170050009001210050012001300050 01500142005001700157005001000174004001900184008000500203009001100208010000500219 01100250022402000050024902000060025402000080026002000150026801300070028301600030 0290#VV16.06418#362046#^a8000^b110000b#Vi?t#510.76#B103T#Bi tp ton 7#Tn Th n (ch.b.), V Hu Bnh, Trn nh Chu...#T.2#Tn Thn#V Hu Bnh#Trn nh Ch u#Trn Phng Dung#Trn Kiu#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2016#^a112tr. : hnh v^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#362046#GK## 00631000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020015000530070050000680220004001180050009001220050016001310050 01200147005001300159005001800172004001900190008000500209009001100214010000500225 01100310023002000050026102000060026602000080027202000150028001600030029501300070 0298#362047#VV16.06419#^a12600^b89000b#Vi?t#510.76#B103T#Bi tp ton 8#Tn Th n (ch.b.), Nguyn Huy oan, L Vn Hng...#T.2#Tn Thn#Nguyn Huy oan#L Vn H ng#Trn Hu Nam#Trng Cng Thnh#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016#^a192 tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#GK#362047## 00595000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020015000520070062000670050013001290050011001420050012001530050 01500165004001900180008000500199009001100204010000500215011003000220020000500250 020000600255020000800261020001400269013000700283016000300290#362048#VV16.06420#^ a10800^b40000b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp ton 5# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng , Tin t, Phm Thanh Tm# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t#Phm Thanh Tm #Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a176tr. : hnh v, nh^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#362048#GK## 00613000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020025000520070061000770220004001380050013001420050011001550050 01300166005001300179004001800192008000500210009001100215010000500226011002500231 020000500256020000600261020000800267020001400275016000300289013000700292#362049# VV16.06421#^a22000^b15000b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp thc hnh ton 1# nh Ho an (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng, V Mai Hng#T.1# nh Hoan#Nguyn ng#V Vn Dng#V Mai Hng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a79tr. : minh h o^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#GK#362049## 00505000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020033000510070016000840050016001000040019001160080005001350090 01100140010000500151011002200156020001100178020000600189020002000195020001400215 013000700229016000300236#362050#VV16.06422#^a33000^b4000b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp trc nghim ting Vit 4#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 11# ^aH.#^aGio dc#2016#^a220tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp trc nghim# Sch c thm#362050#GK## 00547000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020028000510070045000790050014001240050022001380040018001600080 00500178009001100183010000500194011002200199020001100221020000600232020000700238 020001400245013000700259016000300266#362051#VV16.06423#^a31000^b5000b#Vi?t#372. 6#B100M#35 n luyn ting Vit 5#L Phng Nga (ch.b.), Nguyn Th Thanh Hng #L Phng Nga#Nguyn Th Thanh Hng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a17 1tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 5#n tp#Sch c thm#362051#GK## 00551000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020021000510070037000720220004001090050013001130050015001260040 01800141008000500159009001100164010000500175011003100180020001100211020000600222 020000800228020001500236013000700251016000300258#362052#VV16.06424#^a22000^b300 0b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp ting Vit 5# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin#T. 1# Vit Hng#Lng Th Hin#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a136tr. : hnh v, bng^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch gio khoa#362052#GK## 00551000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020021000510070037000720220004001090050013001130050015001260040 01800141008000500159009001100164010000500175011003100180020001100211020000600222 020000800228020001500236016000300251013000700254#362053#VV16.06425#^a22000^b300 0b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp ting Vit 5# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin#T. 2# Vit Hng#Lng Th Hin#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a135tr. : hnh v, bng^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch gio khoa#GK#362053## 00550000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020031000520070031000830220004001140050016001180050014001340040 01800148008000500166009001100171010000500182011002400187020001100211020000800222 020000600230020001400236013000700250016000300257#362054#VV16.06426#^a15000^b100 00b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp cui tun ting Vit 1#Trn Mnh Hng, L Phng N ga#T.1#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a68 tr. : nh mu^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 1#Sch c thm#362054#GK## 00550000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020031000520070031000830220004001140050016001180050014001340040 01800148008000500166009001100171010000500182011002400187020001100211020000800222 020000600230020001400236016000300250013000700253#362055#VV16.06427#^a15000^b100 00b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp cui tun ting Vit 1#Trn Mnh Hng, L Phng N ga#T.2#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a72 tr. : nh mu^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 1#Sch c thm#GK#362055## 00557000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020031000520070031000830220004001140050016001180050014001340040 01800148008000500166009001100171010000500182011003100187020001100218020000600229 020000800235020001400243013000700257016000300264#362056#VV16.06428#^a12000^b100 00b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp cui tun ting Vit 2#Trn Mnh Hng, L Phng N ga#T.1#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a80 tr. : bng, tranh v^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#362056#GK## 00552000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020031000520070031000830220004001140050016001180050014001340040 01800148008000500166009001100171010000500182011002600187020001100213020000600224 020000800230020001400238016000300252013000700255#362057#VV16.06429#^a12000^b100 00b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp cui tun ting Vit 2#Trn Mnh Hng, L Phng N ga#T.2#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a72 tr. : nh, bng^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#GK#362057## 00547000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020031000520070031000830220004001140050016001180050014001340040 01800148008000500166009001100171010000500182011002100187020001100208020000600219 020000800225020001400233013000700247016000300254#362058#VV16.06430#^a12000^b100 00b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp cui tun ting Vit 3#Trn Mnh Hng, L Phng N ga#T.1#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a80 tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#362058#GK## 00547000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020031000520070031000830220004001140050016001180050014001340040 01800148008000500166009001100171010000500182011002100187020001100208020000600219 020000800225020001400233016000300247013000700250#362059#VV16.06431#^a12000^b100 00b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp cui tun ting Vit 3#Trn Mnh Hng, L Phng N ga#T.2#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a80 tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#GK#362059## 00557000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020031000520070031000830220004001140050016001180050014001340040 01800148008000500166009001100171010000500182011003100187020001100218020000600229 020000800235020001400243013000700257016000300264#362060#VV16.06432#^a15000^b100 00b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp cui tun ting Vit 4#Trn Mnh Hng, L Phng N ga#T.1#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a96 tr. : bng, tranh v^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#362060#GK## 00547000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020031000520070031000830220004001140050016001180050014001340040 01800148008000500166009001100171010000500182011002100187020001100208020000600219 020000800225020001400233016000300247013000700250#362061#VV16.06433#^a15000^b100 00b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp cui tun ting Vit 4#Trn Mnh Hng, L Phng N ga#T.2#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a92 tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#GK#362061## 00547000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020031000510070031000820220004001130050016001170050014001330040 01800147008000500165009001100170010000500181011002200186020001100208020000600219 020001400225013000700239016000300246020000800249#362062#VV16.06434#^a15000^b500 0b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp cui tun ting Vit 5#Trn Mnh Hng, L Phng Ng a#T.1#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a100 tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#362062#GK#Bi tp## 00548000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020031000520070031000830220004001140050016001180050014001340040 01800148008000500166009001100171010000500182011002200187020001100209020000600220 020001400226016000300240013000700243020000800250#362063#VV16.06435#^a15000^b100 00b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp cui tun ting Vit 5#Trn Mnh Hng, L Phng N ga#T.2#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a10 4tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#GK#362063#Bi tp## 00649000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020018000520070064000700220004001340050016001380050016001540050 01900170005001300189005001300202004001900215008000500234009001100239010000500250 01100210025502000080027602000060028402000080029002000150029801300070031301600030 0320#362064#VV16.06436#^a7400^b110000b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp ng vn 6#Nguy n Khc Phi, Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.1#Nguyn Khc Phi#N guyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S# Vit Hng#Ti bn ln th 14#^ aH.#^aGio dc#2016#^a99tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#36 2064#GK## 00650000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020018000520070064000700220004001340050016001380050016001540050 01900170005001300189005001300202004001900215008000500234009001100239010000500250 01100220025502000080027702000060028502000080029102000150029901600030031401300070 0317#362065#VV16.06437#^a8300^b110000b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp ng vn 6#Nguy n Khc Phi, Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#Nguyn Khc Phi#N guyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S# Vit Hng#Ti bn ln th 14#^ aH.#^aGio dc#2016#^a115tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#G K#362065## 00648000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020018000520070064000700220004001340050016001380050016001540050 01900170005001300189005001100202004001900213008000500232009001100237010000500248 01100220025302000080027502000060028302000080028902000150029701300070031201600030 0319#362066#VV16.06438#^a10200^b90000b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp ng vn 7#Nguy n Khc Phi, Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.1#Nguyn Khc Phi#N guyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S# Kim Hi#Ti bn ln th 13#^aH .#^aGio dc#2016#^a147tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#362 066#GK## 00652000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020018000510070064000690220004001330050016001370050016001530050 01900169005001300188005001600201004001900217008000500236009001100241010000500252 01100220025702000080027902000060028702000080029302000150030101600030031601300070 0319#362067#VV16.06439#^a8500^b90000b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp ng vn 7#Nguyn Khc Phi, Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#Nguyn Khc Phi#Ng uyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Nguyn Vn Hip#Ti bn ln th 13 #^aH.#^aGio dc#2016#^a120tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa #GK#362067## 00687000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020050000500070072001000050012001720050016001840050020002000050 01300220008000500233009001100238010000500249011003100254020000500285020001600290 020001000306020001800316020001400334020001500348013000700363016000300370#362068# VV16.06444#^a25000^b15000b#Vi?t#510#L527T#Luyn tp k nng lm bi thi vo lp 10 mn ton#V Hu Bnh (ch.b.), Th Hng Anh, Nguyn Th Khnh H, Mai Cng Mn#V Hu Bnh# Th Hng Anh#Nguyn Th Khnh H#Mai Cng Mn#^aH.#^aGio d c#2016#^a155tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Trung hc c s#Luyn tp#K nng gi i ton#Sch c thm#Sch luyn thi#362068#GK## 00739000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020051000540030029001050070079001340050015002130050016002280050 01900244005001800263004004000281008000500321009001100326010000500337011002500342 020002000367020000700387020000700394020001400401013000700415016000300422#362069# VV16.06445#^a34000^b1500b#Vi?t#516.23#GI-103T#Gii ton 12 - Phng php to trong khng gian#Dng cho hc sinh lp chuyn#Trn c Huyn (ch.b.), Nguyn Du y Hiu, Nguyn L Thu Hoa, Nguyn Anh Trng#Trn c Huyn#Nguyn Duy Hiu#Ngu yn L Thu Hoa#Nguyn Anh Trng#Ti bn ln th 4, c chnh l, b sung#^aH.#^ aGio dc#2016#^a192tr. : hnh v^b24cm#Hnh hc khng gian#To #Lp 12#Sch c thm#362069#GK## 00732000000000337000450000200320000000300470003200500140007900500120009300500150 01050050015001200070067001350040040002020080005002420090011002470100005002580110 02500263022000400288082000600292016000300298013000700301014001600308026000700324 02600110033118100060034201900050034802000050035302000060035802000070036402000090 0371020001400380#n luyn v kim tra ton lp 2#Dnh cho bui hc th hai, lp hc 2 bui/ngy#V Dng Thu#V Minh Hi#Phm Thanh Tm#Phng Nh Thu#V Dng Thu (ch.b.), V Minh Hi, Phm Thanh Tm, Phng Nh Thu#Ti bn ln th 3, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a76tr. : minh ho^b24cm#T.1#372.7#GK#36 2070#^a16500^b5000b#362070#VV16.06446#454L#Vi?t#Ton#Lp 2#n tp#Kim tra#Sc h c thm## 00476000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020028000490070012000770220004000890050012000930040018001050080 00500123009001100128010000500139011003100144020000500175020000600180020001400186 013000700200016000300207#362071#VV16.06447#^a19200^b3000b#Vi?t#510#T406S#Ton 6 - C bn v nng cao#V Hu Bnh#T.2#V Hu Bnh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a147tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#362071#GK## 00649000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020041000490070062000900220004001520050009001560050012001650050 01600177005001400193004001900207008000500226009001100231010000500242011003100247 020000500278020000600283020002200289020001400311013000700325016000300332#362072# VV16.06448#^a40000^b7000b#Vi?t#510#C101D#Cc dng ton v phng php gii ton 6#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn#T.1#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016# ^a287tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 6#Phng php gii ton#Sch c thm#36 2072#GK## 00644000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020041000490070062000900220004001520050009001560050012001650050 01600177005001400193004001900207008000500226009001100231010000500242011002600247 020000500273020000600278020002200284020001400306016000300320013000700323#362073# VV16.06449#^a38000^b5000b#Vi?t#510#C101D#Cc dng ton v phng php gii ton 6#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn#T.2#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016# ^a251tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 6#Phng php gii ton#Sch c thm#GK#3620 73## 00662000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020041000520070062000930220004001550050009001590050012001680050 01600180005001400196004001900210008000500229009001100234010000500245011002600250 02000050027602000060028102000170028702000080030402000140031201300070032601600030 0333#362074#VV16.06450#^a30000^b3000b#Vi?t#510.76#C101D#Cc dng ton v phng php gii ton 7#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn# T.2#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#Ti bn ln th 11#^aH.#^ aGio dc#2016#^a175tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 7#Phng php gii#Bi tp#Sc h c thm#362074#GK## 00667000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020041000520070062000930220004001550050009001590050012001680050 01600180005001400196004001900210008000500229009001100234010000500245011003100250 02000050028102000080028602000170029402000060031102000140031701300070033101600030 0338#362075#VV16.06451#^a51000^b3000b#Vi?t#510.76#C101D#Cc dng ton v phng php gii ton 8#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn# T.1#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#Ti bn ln th 10#^aH.#^ aGio dc#2016#^a303tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Bi tp#Phng php gii#Lp 8#Sch c thm#362075#GK## 00667000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020041000520070062000930220004001550050009001590050012001680050 01600180005001400196004001900210008000500229009001100234010000500245011003100250 02000050028102000080028602000170029402000060031102000140031701600030033101300070 0334#362076#VV16.06452#^a43000^b3000b#Vi?t#510.76#C101D#Cc dng ton v phng php gii ton 8#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn# T.2#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#Ti bn ln th 10#^aH.#^ aGio dc#2016#^a251tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Bi tp#Phng php gii#Lp 8#Sch c thm#GK#362076## 00562000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020030000490070047000790220004001260050009001300050014001390050 01400153004001800167008000500185009001100190010000500201011003100206020000500237 020000600242020001400248013000700262016000300269#362077#VV16.06453#^a28000^b400 0b#Vi?t#510#C101C#Cc chuyn chn lc ton 6#Tn Thn (ch.b.), Bi Vn Tuyn, ng Vn Qun#T.1#Tn Thn#Bi Vn Tuyn#ng Vn Qun#Ti bn ln th 3#^aH.#^ aGio dc#2016#^a176tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#362077#GK ## 00521000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020030000490070032000790220004001110050009001150050014001240040 01800138008000500156009001100161010000500172011003100177020000500208020000600213 020001400219016000300233013000700236#362078#VV16.06454#^a25000^b3500b#Vi?t#510# C101C#Cc chuyn chn lc ton 6#Tn Thn (ch.b.), Bi Vn Tuyn#T.2#Tn Thn #Bi Vn Tuyn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a151tr. : hnh v, bng^b 24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#GK#362078## 00591000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020030000490070054000790220004001330050009001370050016001460050 01800162004001800180008000500198009001100203010000500214011002500219020000500244 020001000249020000600259020001400265016000300279013000700282#362079#VV16.06455#^ a39500^b3000b#Vi?t#510#C101C#Cc chuyn chn lc ton 9#Tn Thn (ch.b.), Ph m Th L Hng, Nguyn c Trng#T.2#Tn Thn#Ph Th L Hng#Nguyn c Trng #Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a259tr. : hnh v^b24cm#Ton#Chuyn # Lp 9#Sch c thm#GK#362079## 00515000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020042000500030021000920070016001130050016001290040018001450080 00500163009001100168010000500179011002500184020000900209020000700218020001400225 016000300239013000700242#362080#VV16.06456#^a31000^b2000b#Vi?t#516#PH121L#Phn loi ton hnh hc 11 theo chuyn #Quan h song song...#Nguyn c Ngh#Nguyn c Ngh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a208tr. : hnh v^b24cm#Hnh h c#Lp 11#Sch c thm#GK#362080## 00567000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020042000500030073000920070016001650050016001810040018001970080 00500215009001100220010000500231011002500236020000900261020000700270020001400277 016000300291013000700294#362081#VV16.06457#^a35000^b2000b#Vi?t#516#PH121L#Phn loi ton hnh hc 12 theo chuyn #Bin son theo cu trc thi THPT quc gi a ca B Gio dc v o to#Nguyn c Ngh#Nguyn c Ngh#Ti bn ln th 1# ^aH.#^aGio dc#2016#^a227tr. : hnh v^b24cm#Hnh hc#Lp 12#Sch c thm#GK#3 62081## 00569000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020043000500030073000930070016001660050016001820040018001980080 00500216009001100221010000500232011002500237020001000262020000700272020001400279 013000700293016000300300#362082#VV16.06458#^a37000^b2000b#Vi?t#515#PH121L#Phn loi ton gii tch 12 theo chuyn #Bin son theo cu trc thi THPT quc g ia ca B Gio dc v o to#Nguyn c Ngh#Nguyn c Ngh#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aGio dc#2016#^a231tr. : hnh v^b24cm#Gii tch#Lp 12#Sch c thm#36 2082#GK## 00615000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200090 00401810006000490020020000550070068000750050015001430050016001580050013001740050 01300187004001800200008000500218009001100223010000500234011002500239020000900264 020000700273020000800280020001500288013000700303016000300310#VV16.06459#362083#^ a14000^b33000b#Vi?t#516.0076#B103T#Bi tp hnh hc 11#Nguyn Mng Hy (ch.b.), Nguyn H Thanh, Khu Quc Anh, Trn Vn Ho#Nguyn Mng Hy#Nguyn H Thanh#Khu Q uc Anh#Trn Vn Ho#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a219tr. : hnh v^b 24cm#Hnh hc#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#362083#GK## 00480000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020030000500070012000800220004000920050012000960040019001080080 00500127009001100132010000500143011003100148020000500179020000600184020001400190 016000300204013000700207#362084#VV16.06460#^a31000^b20000b#Vi?t#510#N122C#Nng cao v pht trin ton 6#V Hu Bnh#T.1#V Hu Bnh#Ti bn ln th 14#^aH.#^aG io dc#2016#^a175tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#GK#362084## 00479000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020030000500070012000800220004000920050012000960040018001080080 00500126009001100131010000500142011003100147020000500178020000600183020001400189 013000700203016000300210#362085#VV16.06461#^a24000^b15000b#Vi?t#510#N122C#Nng cao v pht trin ton 6#V Hu Bnh#T.2#V Hu Bnh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGi o dc#2016#^a139tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#362085#GK## 00480000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020030000500070012000800220004000920050012000960040019001080080 00500127009001100132010000500143011003100148020000500179020000600184020001400190 013000700204016000300211#362086#VV16.06462#^a28000^b15000b#Vi?t#510#N122C#Nng cao v pht trin ton 7#V Hu Bnh#T.1#V Hu Bnh#Ti bn ln th 13#^aH.#^aG io dc#2016#^a151tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm#362086#GK## 00480000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020030000500070012000800220004000920050012000960040019001080080 00500127009001100132010000500143011003100148020000500179020000600184020001400190 016000300204013000700207#362087#VV16.06463#^a23000^b10000b#Vi?t#510#N122C#Nng cao v pht trin ton 7#V Hu Bnh#T.2#V Hu Bnh#Ti bn ln th 12#^aH.#^aG io dc#2016#^a128tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm#GK#362087## 00473000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020030000490070012000790220004000910050012000950040019001070080 00500126009001100131010000500142011002500147020000500172020000600177020001400183 013000700197016000300204#VV16.06464#362088#^a41000^b7000b#Vi?t#510#N122C#Nng c ao v pht trin ton 9#V Hu Bnh#T.2#V Hu Bnh#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGi o dc#2016#^a294tr. : hnh v^b24cm#Ton#Lp 9#Sch c thm#362088#GK## 00538000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020018000520070039000700220004001090050013001130050011001260040 01900137008000500156009001100161010000500172011002500177020000500202020000600207 020001100213020001400224016000300238013000700241#VV16.06465#362089#^a5800^b5200 00b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp ton 1#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng#T. 1# nh Hoan#Nguyn ng#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2016#^a76tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 1#V bi tp#Sch c thm#GK#362089## 00637000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020018000520070055000700220004001250050013001290050011001420050 01200153005001400165005001500179004001900194008000500213009001100218010000500229 01100310023402000050026502000060027002000110027602000140028701300070030101600030 0308#362090#VV16.06466#^a7600^b400000b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp ton 3#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t...#T.2# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t# Trung Hiu#Trn Din Hin#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016#^ a104tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 3#V bi tp#Sch c thm#362090#GK## 00586000000000301000450000200270000000500140002700500130004100500130005400700500 00670040018001170080005001350090011001400100005001510110026001560220004001820820 00600186016000300192013000700195014001700202026000700219026001100226181000600237 019000500243020000500248020000600253020001100259020001400270#V bi tp ton 3 n ng cao#V Dng Thu#V Vn Dng#Hong Mai L#V Dng Thu (ch.b.), V Vn D ng, Hong Mai L#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a131tr. : minh ho^b24 cm#T.2#372.7#GK#362091#^a24000^b10000b#362091#VV16.06468#V460B#Vi?t#Ton#Lp 3# V bi tp#Sch c thm## 00586000000000301000450000200270000000500140002700500130004100500130005400700500 00670040019001170080005001360090011001410100005001520110026001570220004001830820 00600187016000300193013000700196014001600203026001100219026000700230181000600237 019000500243020000500248020000600253020001100259020001400270#V bi tp ton 4 n ng cao#V Dng Thu#V Mai Hng#V Vn Dng#V Dng Thu (ch.b.), V Mai H ng, V Vn Dng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a119tr. : minh ho^b2 4cm#T.1#372.7#GK#362092#^a22500^b3000b#VV16.06469#362092#V460B#Vi?t#Ton#Lp 4# V bi tp#Sch c thm## 00620000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020025000520070064000770220004001410050013001450050011001580050 01600169005001300185004001800198008000500216009001100221010000500232011002600237 020000500263020000600268020000800274020001400282013000700296016000300303#362093# VV16.06470#^a22000^b20000b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp thc hnh ton 2# nh Ho an (ch.b.), Nguyn ng, Nguyn Th Bnh, V Mai Hng#T.1# nh Hoan#Nguyn n g#Nguyn Th Bnh#V Mai Hng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a115tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#362093#GK## 00634000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020025000520070053000770220004001300050013001340050011001470050 01600158005001200174004001800186008000500204009001100209010000500220011002600225 02000050025102000060025602000080026202000140027001600030028400500140028701300070 0301#VV16.06471#362094#^a22000^b20000b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp thc hnh ton 2# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Nguyn Th Bnh...#T.2# nh Hoan#Nguyn ng#Nguyn Th Bnh# Tin t#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a112tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#GK# Trung Hiu#362094## 00628000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020025000520070050000770220004001270050013001310050011001440050 01300155005001200168005001400180004001800194008000500212009001100217010000500228 01100260023302000050025902000060026402000080027002000140027801300070029201600030 0299#362095#VV16.06472#^a26000^b20000b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp thc hnh ton 3# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng...#T.1# nh Hoan#Nguyn ng# V Vn Dng# Tin t# Trung Hiu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a 120tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#362095#GK## 00631000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020025000520070050000770220004001270050013001310050011001440050 01300155005001500168005001400183004001800197008000500215009001100220010000500231 01100260023602000050026202000060026702000080027302000140028101600030029501300070 0298#362096#VV16.06473#^a26000^b15000b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp thc hnh ton 3# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng...#T.2# nh Hoan#Nguyn ng# V Vn Dng#Trn Din Hin# Trung Hiu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016 #^a132tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#GK#362096## 00637000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020025000520070053000770220004001300050013001340050011001470050 01600158005001400174005001500188004001800203008000500221009001100226010000500237 01100260024202000050026802000060027302000080027902000140028701300070030101600030 0308#362097#VV16.06474#^a22000^b15000b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp thc hnh ton 4# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Nguyn Th Bnh...#T.1# nh Hoan#Nguyn ng#Nguyn Th Bnh# Trung Hiu#Trn Din Hin#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio d c#2016#^a107tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#362097#GK## 00629000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020025000520070051000770220004001280050013001320050011001450050 01400156005001300170005001200183004001800195008000500213009001100218010000500229 01100260023402000050026002000060026502000080027102000140027901600030029301300070 0296#362098#VV16.06475#^a26000^b10000b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp thc hnh ton 4# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Quc Chung...#T.2# nh Hoan#Nguyn ng #V Quc Chung#V Vn Dng# Tin t#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^ a136tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#GK#362098## 00574000000000289000450000200380000000500140003800500160005200500120006800700440 00800040018001240080005001420090011001470100005001580110025001630820006001880160 00300194013000700197014001600204026000700220026001100227181000600238019000500244 020000500249020000900254020000700263020001400270#35 n luyn ton cui cp ti u hc#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#V Dng Thu, Nguyn Ngc Hi, Vn Thu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a195tr. : hnh v^b24cm#372 .7#GK#362099#^a35000^b3000b#362099#VV16.06476#B100M#Vi?t#Ton#Tiu hc#n tp#S ch c thm## 00535000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020036000510070036000870050011001230050016001340040018001500080 00500168009001100173010000500184011002600189020000500215020000600220020000700226 020001400233016000300247013000700250#362100#VV16.06477#^a26000^b5000b#Vi?t#372. 7#B100M#35 n luyn v pht trin ton 2#Nguyn ng (ch.b.), Nguyn Th Bnh# Nguyn ng#Nguyn Th Bnh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a148tr. : min h ho^b24cm#Ton#Lp 2#n tp#Sch c thm#GK#362100## 00535000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020036000510070036000870050011001230050016001340040018001500080 00500168009001100173010000500184011002600189020000500215020000600220020000700226 020001400233016000300247013000700250#362101#VV16.06478#^a28000^b5000b#Vi?t#372. 7#B100M#35 n luyn v pht trin ton 3#Nguyn ng (ch.b.), Nguyn Th Bnh# Nguyn ng#Nguyn Th Bnh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a156tr. : min h ho^b24cm#Ton#Lp 3#n tp#Sch c thm#GK#362101## 00535000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020036000510070036000870050011001230050016001340040018001500080 00500168009001100173010000500184011002600189020000500215020000600220020000700226 020001400233016000300247013000700250#362102#VV16.06480#^a32000^b5000b#Vi?t#372. 7#B100M#35 n luyn v pht trin ton 4#Nguyn ng (ch.b.), Nguyn Th Bnh# Nguyn ng#Nguyn Th Bnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a179tr. : min h ho^b24cm#Ton#Lp 4#n tp#Sch c thm#GK#362102## 00537000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020015000510070037000660220004001030050014001070050014001210040 01800135008000500153009001100158010000500169011003000174020000500204020000600209 020000800215020001400223013000700237016000300244#362103#VV16.06481#^a16000^b300 0b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp ton 2# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.2# T rung Hiu# Trung Kin#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a84tr. : hnh v , bng^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#362103#GK## 00537000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020015000510070037000660220004001030050014001070050014001210040 01800135008000500153009001100158010000500169011003000174020000500204020000600209 020000800215020001400223013000700237016000300244#362104#VV16.06482#^a17000^b300 0b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp ton 3# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.1# T rung Hiu# Trung Kin#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a95tr. : hnh v , bng^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#362104#GK## 00538000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020015000510070037000660220004001030050014001070050014001210040 01800135008000500153009001100158010000500169011003100174020000500205020000600210 020000800216020001400224016000300238013000700241#VV16.06483#362105#^a19000^b300 0b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp ton 3# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.2# T rung Hiu# Trung Kin#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a107tr. : hnh v , bng^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#GK#362105## 00538000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020015000510070037000660220004001030050014001070050014001210040 01800135008000500153009001100158010000500169011003100174020000500205020000600210 020000800216020001400224013000700238016000300245#VV16.06484#362106#^a19000^b300 0b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp ton 5# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.1# T rung Hiu# Trung Kin#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a103tr. : hnh v , bng^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#362106#GK## 00538000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020015000510070037000660220004001030050014001070050014001210040 01800135008000500153009001100158010000500169011003100174020000500205020000600210 020000800216020001400224016000300238013000700241#VV16.06485#362107#^a20000^b300 0b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp ton 5# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.2# T rung Hiu# Trung Kin#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a115tr. : hnh v , bng^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#GK#362107## 00585000000000301000450000200220000000500140002200500160003600500120005200700520 00640040018001160080005001340090011001390100005001500110031001550220004001860820 00600190016000300196013000700199014001600206026000700222026001100229181000600240 019000500246020000500251020000600256020000700262020001400269#36 n luyn ton 2#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc Hi, Vn Thu#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a127tr. : hnh v, bng ^b24cm#T.1#372.7#GK#362108#^a23500^b5000b#362108#VV16.06486#B100M#Vi?t#Ton#Lp 2#n tp#Sch c thm## 00585000000000301000450000200220000000500140002200500160003600500120005200700520 00640040018001160080005001340090011001390100005001500110031001550220004001860820 00600190016000300196013000700199014001600206026000700222026001100229181000600240 019000500246020000500251020000600256020000700262020001400269#36 n luyn ton 2#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc Hi, Vn Thu#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a131tr. : hnh v, bng ^b24cm#T.2#372.7#GK#362109#^a23500^b7000b#362109#VV16.06487#B100M#Vi?t#Ton#Lp 2#n tp#Sch c thm## 00585000000000301000450000200220000000500140002200500160003600500120005200700520 00640040018001160080005001340090011001390100005001500110031001550220004001860820 00600190016000300196013000700199014001600206026000700222026001100229181000600240 019000500246020000500251020000600256020000700262020001400269#36 n luyn ton 3#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc Hi, Vn Thu#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a135tr. : hnh v, bng ^b24cm#T.1#372.7#GK#362110#^a25000^b5000b#362110#VV16.06488#B100M#Vi?t#Ton#Lp 3#n tp#Sch c thm## 00586000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020055000530070033001080220004001410050014001450050018001590040 01800177008000500195009001100200010000500211011003200216020000500248020001300253 020000600266020001400272013000700286016000300293#362111#VV16.06489#^a29000^b300 0b#Vi?t#510.76#TR431T#Trng tm kin thc v phng php gii bi tp ton 7#Bi Vn Tuyn, Nguyn c Trng#T.1#Bi Vn Tuyn#Nguyn c Trng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a188tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Gii bi tp#Lp 7 #Sch c thm#362111#GK## 00625000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020021000540070055000750050008001300050019001380050015001570050 00900172005001600181004001800197008000500215009001100220010000500231011002500236 020001000261020000700271020000800278020001500286013000700301016000300308#362112# VV16.06490#^a15800^b48000b#Vi?t#515.076#B103T#Bi tp gii tch 12#V Tun (ch. b.), L Th Thin Hng, Nguyn Thu Nga...#V Tun#L Th Thin Hng#Nguyn Thu Nga#Phm Phu#Nguyn Tin Ti#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a251tr. : hnh v^b24cm#Gii tch#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#362112#GK## 00673000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020054000540070068001080050011001760050014001870050016002010050 01600217004001800233008000500251009001100256010000500267011003100272020000700303 020001000310020000700320020000800327020001400335013000700349016000300356#362113# VV16.06491#^a42000^b2000b#Vi?t#512.0076#T103L#Ti liu chuyn ton - Bi tp i s v gii tch 11#on Qunh (ch.b.), Trn Nam Dng, Nguyn V Lng, ng H ng Thng#on Qunh#Trn Nam Dng#Nguyn V Lng#ng Hng Thng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a248tr. : hnh v, bng^b24cm#i s#Gii tch#Lp 11# Bi tp#Sch c thm#362113#GK## 00585000000000301000450000200220000000500140002200500160003600500120005200700520 00640040018001160080005001340090011001390100005001500110031001550220004001860820 00600190016000300196013000700199014001600206026001100222026000700233181000600240 019000500246020000500251020000600256020000700262020001400269#36 n luyn ton 3#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc Hi, Vn Thu#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a119tr. : hnh v, bng ^b24cm#T.2#372.7#GK#362114#^a21500^b5000b#VV16.06492#362114#B100M#Vi?t#Ton#Lp 3#n tp#Sch c thm## 00585000000000301000450000200220000000500140002200500160003600500120005200700520 00640040018001160080005001340090011001390100005001500110031001550220004001860820 00600190016000300196013000700199014001600206026000700222026001100229181000600240 019000500246020000500251020000600256020000700262020001400269#36 n luyn ton 4#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc Hi, Vn Thu#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a119tr. : hnh v, bng ^b24cm#T.2#372.7#GK#362115#^a22000^b5000b#362115#VV16.06493#B100M#Vi?t#Ton#Lp 4#n tp#Sch c thm## 00585000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020055000530070033001080220004001410050014001450050018001590040 01800177008000500195009001100200010000500211011003100216020000500247020001300252 020000600265020001400271016000300285013000700288#VV16.06494#362116#^a27000^b300 0b#Vi?t#510.76#TR431T#Trng tm kin thc v phng php gii bi tp ton 7#Bi Vn Tuyn, Nguyn c Trng#T.2#Bi Vn Tuyn#Nguyn c Trng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a163tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Gii bi tp#Lp 7# Sch c thm#GK#362116## 00621000000000313000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200060 00411810006000470020007000530070049000600050013001090050011001220050012001330050 01400145005001300159004001900172008000500191009001100196010000500207011002600212 015003300238020000500271020000600276020001500282013000700297016000300304#362117# VV16.06495#^a10800^b250000b#Vi?t#372.7#T406H#Ton 2# nh Hoan (ch.b.), Nguy n ng, Tin t...# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t# Trung Hiu#o Thi Lai#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2016#^a184tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 2#Sch gio khoa#362117#GK## 00674000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810008000440020022000520070070000740050011001440050016001550050017001710050 01700188005001600205004001800221008000500239009001100244010000500255011002600260 015003300286020001000319020000700329020001400336013000700350016000300357#362118# VV16.06496#^a10800^b20000b#Vi?t#515#GI-103T#Gii tch 12 nng cao#on Qunh (t ng ch.b.), Nguyn Huy oan (ch.b.), Trn Phng Dung...#on Qunh#Nguyn Huy oan#Trn Phng Dung#Nguyn Xun Lim#ng Hng Thng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aG io dc#2016#^a232tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii tc h#Lp 12#Sch c thm#362118#GK## 00504000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020044000520070014000960050014001100040019001240080005001430090 01100148010000500159011003100164020000500195020000600200020000800206020001400214 013000700228016000300235#362119#VV16.06497#^a49000^b5000b#Vi?t#510.76#B103T#Bi tp nng cao v mt s chuyn ton 9#Bi Vn Tuyn#Bi Vn Tuyn#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a340tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#S ch c thm#362119#GK## 00601000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020017000490070070000660220004001360050012001400050015001520050 01800167004001800185008000500203009001100208010000500219011002600224020000500250 020000600255020001400261016000300275005001400278013000700292#362120#VV16.06498#^ a43000^b3000b#Vi?t#510#B452D#Bi dng ton 9#V Hu Bnh (ch.b.), Nguyn Tam S n, Nguyn c Trng, Bi Vn Tuyn#T.2#V Hu Bnh#Nguyn Tam Sn#Nguyn c T rng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a167tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 9#Sch c thm#GK#Bi Vn Tuyn#362120## 00593000000000301000450000200180000000500130001800500110003100500140004200500130 00560050014000690070051000830040019001340080005001530090011001580100005001690110 03100174082000600205016000300211013000700214014001600221026000700237026001100244 181000600255019000500261020000500266020000600271020001400277#Luyn gii ton 3# nh Hoan#Nguyn ng# Trung Hiu#V Mai Hng#V Dng Thu# nh Hoan (ch .b.), Nguyn ng, Trung Hiu...#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016#^a131 tr. : hnh v, bng^b24cm#372.7#GK#362121#^a25000^b5000b#362121#VV16.06499#L527 G#Vi?t#Ton#Lp 3#Sch c thm## 00631000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020032000530030062000850070031001470050013001780050017001910040 01800208008000500226009001100231010000500242011002500247020000500272020000600277 020000700283020001400290020001500304013000700319016000300326#362122#VV16.06500#^ a25000^b20000b#Vi?t#510.76#454T#n tp cng c kin thc ton 9#Ti liu n th i vo lp 10 vit theo chun kin thc, k nng#Hunh B Lc, Nguyn Th Thch#H unh B Lc#Nguyn Th Thch#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a128tr. : h nh v^b24cm#Ton#Lp 9#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#362122#GK## 00474000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020034000510070015000850050015001000040018001150080005001330090 01100138010000500149011003100154020000500185020000600190020001400196013000700210 016000300217#362123#VV16.06501#^a29000^b3000b#Vi?t#372.7#B452D#Bi dng ton c ho hc sinh lp 4#Trn Din Hin#Trn Din Hin#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio d c#2016#^a151tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm#362123#GK## 00566000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020017000490070058000660220004001240050012001280050017001400050 01900157004001800176008000500194009001100199010000500210011002600215020000500241 020000600246020001400252013000700266016000300273#362124#VV16.06502#^a42000^b300 0b#Vi?t#510#B452D#Bi dng ton 9#V Hu Bnh (ch.b.), Nguyn Xun Bnh, Phm T h Bch Ngc#T.1#V Hu Bnh#Nguyn Xun Bnh#Phm Th Bch Ngc#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a176tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 9#Sch c thm#36212 4#GK## 00706000000000337000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020012000500030012000620070070000740050018001440050013001620050 01300175005001300188005001500201004001900216008000500235009001100240010000500251 01100260025601500330028202000100031502000060032502000120033102000150034301300070 0358016000300365#362125#VV16.06503#^a14800^b90000b#Vi?t#607#C455N#Cng ngh 8#C ng nghip#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), ng Vn o (ch.b.), Trn Hu Qu... #Nguyn Minh ng#ng Vn o#Trn Hu Qu#Trn Mai Thu#Nguyn Vn Vn#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016#^a204tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cng ngh#Lp 8#Cng nghip#Sch gio khoa#362125#GK## 00544000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020029000510070046000800050020001260050017001460080005001630090 01100168010000500179011002500184020000900209020000700218020000600225020001100231 020001400242013000700256016000300263#362126#VV16.06504#^a10000^b2000b#Vi?t#372. 3#B103T#Bi tp t nhin v x hi 3#Nguyn Th Tng Vi (ch.b.), T Th Kim Nhu ng#Nguyn Th Tng Vi#T Th Kim Nhung#^aH.#^aGio dc#2016#^a63tr. : minh ho^ b24cm#T nhin#X hi#Lp 3#V bi tp#Sch c thm#362126#GK## 00595000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020061000530030020001140070016001340050016001500040040001660080 00500206009001100211010000500222011003100227020000800258020000700266020002000273 020001400293016000300307013000700310#362127#VV16.06505#^a33000^b5000b#Vi?t#546. 076#G462Y#Gi n tp k thi trung hc ph thng quc gia mn ho hc#Nm hc 2 015 - 2016#on Cnh Giang#on Cnh Giang#Ti bn ln th 9, c chnh l, b su ng#^aH.#^aGio dc#2016#^a164tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#n tp#Trung hc ph thng#Sch c thm#GK#362127## 00569000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020062000530030020001150070013001350050013001480040018001610080 00500179009001100184010000500195011003100200020000900231020000700240020002000247 020001400267016000300281013000700284#362128#VV16.06506#^a33000^b5000b#Vi?t#576. 076#G462Y#Gi n tp k thi trung hc ph thng quc gia mn sinh hc#Nm hc 2015 - 2016#Ng Vn Hng#Ng Vn Hng#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a1 67tr. : hnh v, bng^b24cm#Sinh hc#n tp#Trung hc ph thng#Sch c thm#GK #362128## 00598000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020058000520030020001100070057001300050013001870040018002000080 00500218009001100223010000500234011002500239020000500264020000700269020002000276 020001400296016000300310013000700313#362129#VV16.06507#^a33000^b5000b#Vi?t#510. 76#G462Y#Gi n tp k thi trung hc ph thng quc gia mn ton#Nm hc 2015 - 2016#Phm c Ti (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Phm c Quang...#Phm c Ti#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a199tr. : hnh v^b24cm#Ton#n tp#Trung h c ph thng#Sch c thm#GK#362129## 00568000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020061000510030020001120070019001320050019001510040018001700080 00500188009001100193010000500204011002200209020000800231020000700239020002000246 020001400266016000300280013000700283#VV16.06508#362130#^a33000^b5000b#Vi?t#959. 7#G462Y#Gi n tp k thi trung hc ph thng quc gia mn lch s#Nm hc 201 5 - 2016#Nguyn Xun Trng#Nguyn Xun Trng#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc #2016#^a159tr. : bng^b24cm#Lch s#n tp#Trung hc ph thng#Sch c thm#GK# 362130## 00659000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020063000490030020001120070059001320050016001910050018002070040 04000225008000500265009001100270010000500281011002200286020001000308020000700318 020002000325020001400345016000300359013000700362#VV16.06509#362131#^a33000^b500 0b#Vi?t#428#G462Y#Gi n tp k thi trung hc ph thng quc gia mn ting Anh #Nm hc 2015 - 2016#ng Hip Giang, Trn Th Thu Hin, Hong Nguyn Thu Trang# ng Hip Giang#Trn Th Thu Hin#Ti bn ln th 9, c chnh l, b sung#^aH.#^ aGio dc#2016#^a171tr. : bng^b24cm#Ting Anh#n tp#Trung hc ph thng#Sch c thm#GK#362131## 00602000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020060000540030020001140070030001340050012001640050017001760040 01800193008000500211009001100216010000500227011002200232020000700254020000700261 020002000268020001400288016000300302013000700305#362132#VV16.06510#^a33000^b500 0b#Vi?t#330.9597#G462Y#Gi n tp k thi trung hc ph thng quc gia mn a l#Nm hc 2015 - 2016# Anh Dng, Nguyn Trng c# Anh Dng#Nguyn Trng c#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a167tr. : bng^b24cm#a l#n tp#Tru ng hc ph thng#Sch c thm#GK#362132## 00645000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020061000510030020001120070050001320050018001820050014002000050 01600214004001800230008000500248009001100253010000500264011001500269020000800284 020000700292020002000299020001400319013000700333016000300340#362133#VV16.06511#^ a33000^b5000b#Vi?t#807.6#G462Y#Gi n tp k thi trung hc ph thng quc gia mn ng vn#Nm hc 2015 - 2016#Nguyn Thanh Bnh, L Thanh Tng, Hong Th Th nh#Nguyn Thanh Bnh#L Thanh Tng#Hong Th Thnh#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a203tr.^b24cm#Ng vn#n tp#Trung hc ph thng#Sch c thm#362133 #GK## 00824000000000313000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200070 00311810006000380010018000440020043000620070035001050050016001400080005001560090 01100161010000500172011002600177015009400203021014800297020000800445020000700453 020000800460020000800468020000900476020001500485013000700500016000300507#362134# VV16.06512#^b1352b#Vi?t#372.19#T103L#Lm Th Thin Lan#Ti liu vn ho a ph ng tnh Sc Trng#Lm Th Thin Lan, Trn Vn Nghip#Trn Vn Nghip#^aH.#^aGio dc#2015#^a228tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng tr nh m bo cht lng gio dc trng hc (SEQAP)#Tm hiu v a l, lch s, n g vn v vn ho tnh Sc Trng nhm gip gio vin tiu hc c t liu tham kh o, s dng trong qu trnh ging dy#Lch s#a l#Vn ho#Ng vn#Tiu hc#S ch gio vin#362134#XH## 01016000000000361000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810008000450020069000530030028001220070052001500050013002020050017002150050 01700232005002000249005001300269004001800282008000500300009001100305010000500316 01100310032101500330035202101810038502000080056602000130057402000200058702000220 0607020001500629016000300644013000700647#362135#VV16.06513#^a57000^b2000b#Vi?t# 807.1#GI-108D#Gio dc k nng sng trong mn ng vn trng trung hc ph th ng#Ti liu dnh cho gio vin#L Minh Chu, Nguyn Thu Hng, Trn Th T Oanh. ..#L Minh Chu#Nguyn Thu Hng#Trn Th T Oanh#Phm Th Thu Phng#Lu Thu Th u#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a211tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS gh i: B Gio dc v o to#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh trong nh trng ph thng; gio dc k nng sng trong mn ng vn trng trung hc ph thng#Ng vn#K nng sng#Trung hc ph thng#Phng php ging dy#Sch gio vin#XH#362135## 01018000000000361000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020070000540030028001240070052001520050013002040050017002170050 01700234005002000251005001100271004001800282008000500300009001100305010000500316 01100310032101500330035202101820038502000090056702000130057602000200058902000220 0609020001500631016000300646013000700649#362136#VV16.06514#^a63000^b2000b#Vi?t# 570.71#GI-108D#Gio dc k nng sng trong mn sinh hc trng trung hc ph t hng#Ti liu dnh cho gio vin#L Minh Chu, Dng Quang Ngc, Trn Th T Oan h...#L Minh Chu#Dng Quang Ngc#Trn Th T Oanh#Phm Th Thu Phng#L Th T m#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a243tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS gh i: B Gio dc v o to#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh trong nh trng ph thng; gio dc k nng sng trong mn sinh hc trng trung hc ph thng#Sinh hc#K nng sng#Trung hc ph thng#Phng php ging dy#Sch gio vin#TN#362136## 01024000000000361000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020068000540030028001220070052001500050013002020050017002150050 01700232005002300249005002000272004001800292008000500310009001100315010000500326 01100310033101500330036202101800039502000070057502000130058202000200059502000220 0615020001500637016000300652013000700655#362137#VV16.06515#^a57000^b2000b#Vi?t# 910.71#GI-108D#Gio dc k nng sng trong mn a l trng trung hc ph th ng#Ti liu dnh cho gio vin#L Minh Chu, Nguyn Trng c, Trn Th T Oanh. ..#L Minh Chu#Nguyn Trng c#Trn Th T Oanh#Nguyn Th Minh Phng#Phm Th Thu Phng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a215tr. : hnh v, bng^b24 cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by mt s vn chung v k nng sn g v gio dc k nng sng cho hc sinh trong nh trng ph thng; gio dc k nng sng trong mn a l trng trung hc ph thng#a l#K nng sng#Trun g hc ph thng#Phng php ging dy#Sch gio vin#XH#362137## 01053000000000361000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020079000540030028001330070053001610050014002140050013002280050 02100241005001700262005002000279004001800299008000500317009001100322010000500333 01100310033801500330036902101910040202000180059302000130061102000200062402000220 0644020001500666016000300681013000700684#362138#VV16.06516#^a53000^b2000b#Vi?t# 170.71#GI-108D#Gio dc k nng sng trong mn gio dc cng dn trng trung hc ph thng#Ti liu dnh cho gio vin#ng Thu Anh, L Minh Chu, Nguyn Th Thanh Mai...#ng Thu Anh#L Minh Chu#Nguyn Th Thanh Mai#Trn Th T Oanh# Phm Th Thu Phng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a195tr. : hnh v, b ng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by mt s vn chung v k n ng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh trong nh trng ph thng; gio dc k nng sng trong mn gio dc cng dn trng trung hc ph thng#Gio d c cng dn#K nng sng#Trung hc ph thng#Phng php ging dy#Sch gio vi n#XH#362138## 01081000000000361000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810008000490020094000570030028001510070049001790050014002280050013002420050 01700255005002000272005001700292004001800309008000500327009001100332010000500343 01100310034801500330037902102060041202000210061802000130063902000200065202000220 0672020001500694016000300709013000700712#362139#VV16.06517#^a44000^b2000b#Vi?t# 373.18071#GI-108D#Gio dc k nng sng trong hot ng gio dc ngoi gi ln l p trng trung hc ph thng#Ti liu dnh cho gio vin#Bi Ngc Dip, L Mi nh Chu, Trn Th T Oanh...#Bi Ngc Dip#L Minh Chu#Trn Th T Oanh#Phm Th Thu Phng#Nguyn Dc Quang#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a155tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by mt s vn chu ng v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh trong nh trng ph th ng; gio dc k nng sng trong hot ng gio dc ngoi gi ln lp trng t rung hc ph thng#Hot ng ngoi kho#K nng sng#Trung hc ph thng#Phng php ging dy#Sch gio vin#XH#362139## 01069000000000361000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810008000490020090000570030028001470070049001750050014002240050013002380050 01700251005002000268005001700288004001800305008000500323009001100328010000500339 01100310034401500330037502102020040802000210061002000130063102000160064402000220 0660020001500682016000300697013000700700#362140#VV16.06518#^a52000^b4000b#Vi?t# 373.18071#GI-108D#Gio dc k nng sng trong hot ng gio dc ngoi gi ln l p trng trung hc c s#Ti liu dnh cho gio vin#Bi Ngc Dip, L Minh C hu, Trn Th T Oanh...#Bi Ngc Dip#L Minh Chu#Trn Th T Oanh#Phm Th Th u Phng#Nguyn Dc Quang#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a199tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh trong nh trng ph thng; gio dc k nng sng trong hot ng gio dc ngoi gi ln lp trng trung hc c s#Hot ng ngoi kho#K nng sng#Trung hc c s#Phng php ging d y#Sch gio vin#GK#362140## 01038000000000361000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020075000540030028001290070051001570050014002080050013002220050 01900235005002100254005001700275004001800292008000500310009001100315010000500326 01100310033101500330036202101870039502000180058202000130060002000160061302000220 0629020001500651016000300666013000700669#362141#VV16.06519#^a64000^b3000b#Vi?t# 170.71#GI-108D#Gio dc k nng sng trong mn gio dc cng dn trng trung hc c s#Ti liu dnh cho gio vin#ng Thu Anh, L Minh Chu, Nguyn Th Vi t H...#ng Thu Anh#L Minh Chu#Nguyn Th Vit H#Nguyn Th Thanh Mai#Trn Th T Oanh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a251tr. : hnh v, bng^b24 cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by mt s vn chung v k nng sn g v gio dc k nng sng cho hc sinh trong nh trng ph thng; gio dc k nng sng trong mn gio dc cng dn trng trung hc c s#Gio dc cng dn #K nng sng#Trung hc c s#Phng php ging dy#Sch gio vin#GK#362141## 00996000000000361000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020064000540030028001180070049001460050013001950050014002080050 01700222005002000239005001300259004001800272008000500290009001100295010000500306 01100310031101500330034202101760037502000070055102000130055802000160057102000220 0587020001500609016000300624013000700627#362142#VV16.06520#^a60000^b3000b#Vi?t# 910.71#GI-108D#Gio dc k nng sng trong mn a l trng trung hc c s#T i liu dnh cho gio vin#L Minh Chu, Nguyn Hi H, Trn Th T Oanh...#L M inh Chu#Nguyn Hi H#Trn Th T Oanh#Phm Th Thu Phng#Lu Thu Thu#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a235tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nn g sng cho hc sinh trong nh trng ph thng; gio dc k nng sng trong mn a l trng trung hc c s#a l#K nng sng#Trung hc c s#Phng php ging dy#Sch gio vin#GK#362142## 01001000000000361000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020066000540030028001200070052001480050013002000050017002130050 01700230005002000247005001100267004001800278008000500296009001100301010000500312 01100260031701500330034302101780037602000090055402000130056302000160057602000220 0592020001500614016000300629013000700632#362143#VV16.06521#^a68000^b3000b#Vi?t# 570.71#GI-108D#Gio dc k nng sng trong mn sinh hc trng trung hc c s #Ti liu dnh cho gio vin#L Minh Chu, Dng Quang Ngc, Trn Th T Oanh... #L Minh Chu#Dng Quang Ngc#Trn Th T Oanh#Phm Th Thu Phng#L Th Tm#T i bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a275tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k n ng sng cho hc sinh trong nh trng ph thng; gio dc k nng sng trong mn sinh hc trng trung hc c s#Sinh hc#K nng sng#Trung hc c s#Phng php ging dy#Sch gio vin#GK#362143## 01006000000000361000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810008000450020065000530030028001180070052001460050013001980050017002110050 01700228005002000245005001500265004001800280008000500298009001100303010000500314 01100310031901500330035002101770038302000080056002000130056802000160058102000220 0597020001500619013000700634016000300641#362144#VV16.06522#^a58000^b3000b#Vi?t# 807.1#GI-108D#Gio dc k nng sng trong mn ng vn trng trung hc c s#T i liu dnh cho gio vin#L Minh Chu, Nguyn Thu Hng, Trn Th T Oanh...#L Minh Chu#Nguyn Thu Hng#Trn Th T Oanh#Phm Th Thu Phng#L Trung Thnh #Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a222tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio d c k nng sng cho hc sinh trong nh trng ph thng; gio dc k nng sng tr ong mn ng vn trng trung hc c s#Ng vn#K nng sng#Trung hc c s#Ph ng php ging dy#Sch gio vin#362144#GK## 01028000000000361000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810008000490020059000570030028001160070047001440050015001910050013002060050 01400219005001900233005001600252004001800268008000500286009001100291010000500302 01100290030701500330033602102130036902000180058202000130060002000220061302000060 0635020001500641016000300656013000700659#362145#VV16.06523#^a55000^b3000b#Vi?t# 372.37044#GI-108D#Gio dc k nng sng trong cc mn hc tiu hc - Lp 1#Ti liu dnh cho gio vin#Hong Ho Bnh, L Minh Chu, Phan Thanh H...#Hong Ho Bnh#L Minh Chu#Phan Thanh H#Nguyn Th Vit H#Trn Hin Lng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a215tr. : bng, s ^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh trong nh trng ph thng; gio dc k nng sng trong cc mn h c lp 1: Mn ting Vit, mn o c, mn t nhin v x hi#Gio dc tiu hc #K nng sng#Phng php ging dy#Lp 1#Sch gio vin#GK#362145## 01046000000000361000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810008000490020059000570030028001160070047001440050015001910050013002060050 01400219005001900233005001600252004003900268008000500307009001100312010000500323 01100260032801500330035402102130038702000180060002000130061802000220063102000060 0653020001500659016000300674013000700677#362146#VV16.06524#^a58000^b3000b#Vi?t# 372.37044#GI-108D#Gio dc k nng sng trong cc mn hc tiu hc - Lp 2#Ti liu dnh cho gio vin#Hong Ho Bnh, L Minh Chu, Phan Thanh H...#Hong Ho Bnh#L Minh Chu#Phan Thanh H#Nguyn Th Vit H#Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 2 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a223tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gi o dc k nng sng cho hc sinh trong nh trng ph thng; gio dc k nng sn g trong cc mn hc lp 2: Mn ting Vit, mn o c, mn t nhin v x hi #Gio dc tiu hc#K nng sng#Phng php ging dy#Lp 2#Sch gio vin#GK#36 2146## 01022000000000361000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810008000490020059000570030028001160070047001440050015001910050013002060050 01400219005001600233005001600249004001800265008000500283009001100288010000500299 01100260030401500330033002102130036302000180057602000130059402000220060702000060 0629020001500635016000300650013000700653#362147#VV16.06525#^a48000^b3000b#Vi?t# 372.37044#GI-108D#Gio dc k nng sng trong cc mn hc tiu hc - Lp 3#Ti liu dnh cho gio vin#Hong Ho Bnh, L Minh Chu, Phan Thanh H...#Hong Ho Bnh#L Minh Chu#Phan Thanh H#Nguyn Th Hnh#Trn Hin Lng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a183tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho h c sinh trong nh trng ph thng; gio dc k nng sng trong cc mn hc l p 3: Mn ting Vit, mn o c, mn t nhin v x hi#Gio dc tiu hc#K n ng sng#Phng php ging dy#Lp 3#Sch gio vin#GK#362147## 01032000000000361000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810008000490020059000570030028001160070047001440050015001910050013002060050 01400219005001600233005001500249004003900264008000500303009001100308010000500319 01100260032401500330035002102030038302000180058602000130060402000220061702000060 0639020001500645016000300660013000700663#362148#VV16.06526#^a55000^b3000b#Vi?t# 372.37044#GI-108D#Gio dc k nng sng trong cc mn hc tiu hc - Lp 4#Ti liu dnh cho gio vin#Hong Ho Bnh, L Minh Chu, Phan Thanh H...#Hong Ho Bnh#L Minh Chu#Phan Thanh H#Trn Hin Lng#Bi Phng Nga#Ti bn ln th 2 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a210tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio d c k nng sng cho hc sinh trong nh trng ph thng; gio dc k nng sng tr ong cc mn hc lp 4: Mn ting Vit, mn o c, mn khoa hc#Gio dc tiu hc#K nng sng#Phng php ging dy#Lp 4#Sch gio vin#GK#362148## 01011000000000361000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810008000490020059000570030028001160070047001440050015001910050013002060050 01400219005001600233005001500249004001800264008000500282009001100287010000500298 01100260030301500330032902102030036202000180056502000130058302000220059602000060 0618020001500624013000700639016000300646#VV16.06527#362149#^a52000^b3000b#Vi?t# 372.37044#GI-108D#Gio dc k nng sng trong cc mn hc tiu hc - Lp 5#Ti liu dnh cho gio vin#Hong Ho Bnh, L Minh Chu, Phan Thanh H...#Hong Ho Bnh#L Minh Chu#Phan Thanh H#Trn Hin Lng#Bi Phng Nga#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a199tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho h c sinh trong nh trng ph thng; gio dc k nng sng trong cc mn hc lp 5: Mn ting Vit, mn o c, mn khoa hc#Gio dc tiu hc#K nng sng#Ph ng php ging dy#Lp 5#Sch gio vin#362149#GK## 00514000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810007000470020047000540070015001010050015001160080005001310090011001360100 00500147011002500152020001300177020000600190020001000196020001400206016000300220 004001800223013000700241#362150#VV16.06528#^a23000^b10000b#Vi?t#372.37#TH552H#T hc hnh k nng sng dnh cho hc sinh lp 1#Phan Quc Vit#Phan Quc Vit#^aH. #^aGio dc#2016#^a60tr. : minh ho^b24cm#K nng sng#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm#GK#Ti bn ln th 3#362150## 00514000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810007000470020047000540070015001010050015001160080005001310090011001360100 00500147011002500152020001300177020000600190020001000196020001400206016000300220 004001800223013000700241#362151#VV16.06529#^a23000^b10000b#Vi?t#372.37#TH552H#T hc hnh k nng sng dnh cho hc sinh lp 2#Phan Quc Vit#Phan Quc Vit#^aH. #^aGio dc#2016#^a60tr. : minh ho^b24cm#K nng sng#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm#GK#Ti bn ln th 3#362151## 00514000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810007000470020047000540070015001010050015001160080005001310090011001360100 00500147011002500152020001300177020000600190020001000196020001400206016000300220 004001800223013000700241#362152#VV16.06530#^a23000^b10000b#Vi?t#372.37#TH552H#T hc hnh k nng sng dnh cho hc sinh lp 3#Phan Quc Vit#Phan Quc Vit#^aH. #^aGio dc#2016#^a60tr. : minh ho^b24cm#K nng sng#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#GK#Ti bn ln th 3#362152## 00520000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810007000470020047000540070015001010050015001160080005001310090011001360100 00500147011003100152020001300183020000600196020001000202020001400212016000300226 004001800229013000700247#362153#VV16.06531#^a23000^b10000b#Vi?t#372.37#TH552H#T hc hnh k nng sng dnh cho hc sinh lp 4#Phan Quc Vit#Phan Quc Vit#^aH. #^aGio dc#2016#^a60tr. : tranh v, bng^b24cm#K nng sng#Lp 4#Thc hnh#Sc h c thm#GK#Ti bn ln th 3#362153## 00514000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810007000470020047000540070015001010050015001160080005001310090011001360100 00500147011002500152020001300177020000600190020001000196020001400206013000700220 016000300227004001800230#362154#VV16.06532#^a23000^b10000b#Vi?t#372.37#TH552H#T hc hnh k nng sng dnh cho hc sinh lp 5#Phan Quc Vit#Phan Quc Vit#^aH. #^aGio dc#2016#^a60tr. : minh ho^b24cm#K nng sng#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#362154#GK#Ti bn ln th 3## 00639000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810006000440020012000500070080000620050017001420050013001590050014001720050 01200186004001800198008000500216009001100221010000500232011002600237015003300263 020000900296020000700305020001500312013000700327016000300334#VV16.06533#362155#^ a16000^b50000b#Vi?t#576#S312H#Sinh hc 12#Nguyn Thnh t (tng ch.b.), Phm V n Lp (ch.b.), ng Hu Lanh, Mai S Tun#Nguyn Thnh t#Phm Vn Lp#ng H u Lanh#Mai S Tun#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a220tr. : minh ho^b2 4cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sinh hc#Lp 12#Sch gio khoa#362155#GK## 00788000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200110 00381810006000490010014000550020095000690070014001640080006001780090014001840100 00500198011003100203021018000234020001100414020001000425020000900435020001600444 020001400460020001400474013000700488016000300495#362156#VV16.06534#^a55000^b200 b#Vi?t#373.236019#113#u Minh Long#c im giao tip ca hc sinh trung hc c s dn tc C Tu v T i ca tnh Tha Thin Hu#u Minh Long#^aHu#^ai h c Hu#2016#^a137tr. : bng, biu ^b24cm#Gii thiu nhng vn l lun c b n, thc trng, cc bin php tc ng nhm nng cao hiu qu giao tip cho hc s inh trung hc c s dn tc C Tu, T i tnh Tha Thin Hu#Tm l hc#Giao t ip#Hc sinh#Trung hc c s#Dn tc C Tu#Dn Tc T i#362156#XH## 00528000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520070033000690050016001020050016001180040018001340080 00500152009001100157010000500168011003100173020000700204020000600211020000800217 020001500225013000700240016000300247#362157#VV16.06535#^a9600^b45000b#Vi?t#910. 76#B103T#Bi tp a l 7#Nguyn nh Tm, Trng Vn Hng#Nguyn nh Tm#Trn g Vn Hng#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a143tr. : hnh v, bng^b24cm #a l#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#362157#GK## 00565000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520070045000700050013001150050016001280050014001440040 01800158008000500176009001100181010000500192011003100197020000700228020000700235 020000800242020001500250013000700265016000300272#362158#VV16.06536#^a7900^b4400 0b#Vi?t#910.76#B103T#Bi tp a l 10#Phm Th Sen, Nguyn Qu Thao, Ph Cng V it#Phm Th Sen#Nguyn Qu Thao#Ph Cng Vit#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc #2016#^a116tr. : hnh v, bng^b24cm#a l#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#362158 #GK## 00650000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020010000500070065000600050009001250050014001340050016001480050 01800164005001600182004001900198008000500217009001100222010000500233011002600238 015003300264020000700297020000700304020001500311013000700326016000300333#362159# VV16.06537#^a12300^b75000b#Vi?t#910#301L#a l 10#L Thng (tng ch.b.), Trn Trng H, Nguyn Minh Tu (ch.b.)...#L Thng#Trn Trng H#Nguyn Minh Tu#Ngu yn Trng Hiu#Phm Thu Phng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a164tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#a l#Lp 10#Sch gio khoa#3 62159#GK## 00634000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200100 00401810006000500020021000560070076000770050017001530050016001700050017001860050 01500203004001900218008000500237009001100242010000500253011002500258020000800283 020000600291020001100297020001400308013000700322016000300329#VV16.06538#362160#^ a17000^b60000b#Vi?t#959.70076#V460B#V bi tp lch s 7#Trng Hu Qunh (ch.b .), Bi Tuyt Hng, Nguyn Hng Lin, Nghim nh V#Trng Hu Qunh#Bi Tuyt Hng#Nguyn Hng Lin#Nghim nh V#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016#^ a78tr. : minh ho^b24cm#Lch s#Lp 7#V bi tp#Sch c thm#362160#GK## 00521000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020018000510070036000690050011001050050016001160040018001320080 00500150009001100155010000500166011002500171020000800196020000600204020000800210 020001500218013000700233016000300240#362161#VV16.06539#^a8000^b2000b#Vi?t#372.8 9#B103T#Bi tp lch s 4#L Vn Anh (ch.b.), Bi Th Kim Hu#L Vn Anh#Bi Th Kim Hu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a51tr. : minh ho^b24cm#Lch s #Lp 4#Bi tp#Sch gio khoa#362161#GK## 00559000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020019000550070044000740050014001180050015001320050013001470040 01800160008000500178009001100183010000500194011002200199020000800221020000700229 020000800236020001500244013000700259016000300266#362162#VV16.06540#^a9800^b2600 0b#Vi?t#959.70076#B103T#Bi tp lch s 12#Nguyn S Qu, Nguyn Mai Anh, V nh Tuyt#Nguyn S Qu#Nguyn Mai Anh#V nh Tuyt#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio d c#2016#^a148tr. : bng^b24cm#Lch s#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#362162#GK## 00897000000000361000450000200140000000300450001400500140005900500190007300500130 00920050015001050050014001200050015001340050018001490070107001670040018002740080 00500292009001100297010000500308011002600313015009800339022000400437082000700441 01600030044801300070045101400160045802600110047402600070048518100060049201900050 0498020001100503020000700514020001400521#Ting Nht 10#Dnh cho hc sinh ph th ng chuyn ngoi ng#Ng Minh Thu#Thn Th Kim Tuyn#Phm Vn Nha#Vng nh Ho #V Tin Thnh#Nguyn Hi Vn#Trn Th Minh Ho#B.s.: Ng Minh Thu (ch.b.), Th n Th Kim Tuyn, Phm Vn Nha... ; H..: Nguyn Hi Vn, Trn Th Minh Ho#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a215tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: i hc Qu c gia H Ni. Trng i hc Ngoi ng. Khoa Ngn ng v Vn ho Phng ng#Q. 1#495.68#GK#362163#^a79000^b1000b#VV16.06541#362163#T306N#Vi?t#Ting Nht#Lp 1 0#Sch c thm## 00586000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020055000550070057001100050015001670050017001820080005001990090 01100204010000500215011002200220020001000242020000700252020001000259020001400269 016000300283020001500286013000700301#362164#VV16.06542#^a25000^b15000b#Vi?t#428 .0076#L527T#Luyn tp k nng lm bi thi vo lp 10 mn ting Anh#Nguyn Th Ch i (ch.b.), Nguyn Hu Cng, Phan Ch Ngha#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu Cng#^aH. #^aGio dc#2016#^a176tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Luyn tp#Sch c thm# GK#Sch luyn thi#362164## 00634000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200090 00401810006000490020037000550030062000920070028001540050015001820050012001970040 01800209008000500227009001100232010000500243011002200248020001000270020000600280 020000700286020001400293016000300307013000700310020001500317#VV16.06543#362165#^ a25000^b15000b#Vi?t#428.0076#454T#n tp cng c kin thc ting Anh 9#Ti li u n thi vo lp 10 vit theo chun kin thc, k nng#Trng Vn nh, Phng Th o#Trng Vn nh#Phng Tho#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a140tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Lp 9#n tp#Sch c thm#GK#362165#Sch luyn thi## 00651000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020013000500070064000630050014001270050019001410040018001600080 00500178009001100183010000500194011002600199020001000225020000700235020001500242 016000300257005001300260005001100273005001300284015003300297013000700330#362166# VV16.06544#^a14100^b50000b#Vi?t#428#T306A#Ting Anh 11#Hong Vn Vn (tng ch.b .), Hong Th Xun Hoa, o Ngc Lc...#Hong Vn Vn#Hong Th Xun Hoa#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a196tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Sch gio khoa#GK#o Ngc Lc#V Th Li# Tun Minh#TTS ghi: B Gio dc v o t o#362166## 00651000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020013000500070064000630050014001270050019001410040018001600080 00500178009001100183010000500194011002600199020001000225020000700235020001500242 016000300257005001300260005001100273005001300284015003300297013000700330#362167# VV16.06545#^a14500^b55000b#Vi?t#428#T306A#Ting Anh 12#Hong Vn Vn (tng ch.b .), Hong Th Xun Hoa, o Ngc Lc...#Hong Vn Vn#Hong Th Xun Hoa#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a200tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh#Lp 12#Sch gio khoa#GK#o Ngc Lc#V Th Li# Tun Minh#TTS ghi: B Gio dc v o t o#362167## 00575000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020020000540070054000740050016001280050011001440040018001550080 00500173009001100178010000500189011002600194020001000220020000600230020000800236 020001400244016000300258005001700261013000700278#362168#VV16.06546#^a14700^b300 0b#Vi?t#428.0076#B103T#Bi tp ting Anh 7#ng Hip Giang (ch.b.), V Th Li, Nguyn Mai Hng#ng Hip Giang#V Th Li#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#20 16#^a112tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#GK#Nguyn Mai Hng#362168## 00635000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020020000540070061000740050016001350050017001510040018001680080 00500186009001100191010000500202011002200207020001000229020000600239020000800245 020001400253016000300267005001500270005001600285005001300301013000700314#362169# VV16.06547#^a20500^b4000b#Vi?t#428.0076#B103T#Bi tp ting Anh 8#ng Hip Gia ng (ch.b.), Nguyn Thanh Lan, Hong Kim Uyn...#ng Hip Giang#Nguyn Thanh Lan #Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a160tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Lp 8#B i tp#Sch c thm#GK#Hong Kim Uyn#H Th Thanh H#ng Th Ho#362169## 00646000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020020000540070066000740050016001400050021001560040018001770080 00500195009001100200010000500211011002200216020001000238020000600248020000800254 020001400262016000300276005001600279005001300295005001700308013000700325#362170# VV16.06548#^a15700^b3000b#Vi?t#428.0076#B103T#Bi tp ting Anh 9#ng Hip Gia ng (ch.b.), Phm Hong Long Bin, H Th Thanh H...#ng Hip Giang#Phm Hong Long Bin#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a120tr. : bng^b24cm#Ting Anh #Lp 9#Bi tp#Sch c thm#GK#H Th Thanh H#ng Th Ho#Nguyn Thanh Lan#36 2170## 00628000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020021000540070059000750050014001340050019001480040018001670080 00500185009001100190010000500201011002200206020001000228020000700238020000800245 020001400253016000300267005001300270005001100283005001300294013000700307#362171# VV16.06549#^a8400^b32000b#Vi?t#428.0076#B103T#Bi tp ting Anh 12#Hong Vn V n (ch.b.), Hong Th Xun Hoa, o Ngc Lc...#Hong Vn Vn#Hong Th Xun Hoa# Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a143tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Lp 12#B i tp#Sch c thm#GK#o Ngc Lc#V Th Li# Tun Minh#362171## 00600000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020038000540030032000920070041001240050015001650050017001800040 01800197008000500215009001100220010000500231011002600236020001000262020000600272 020000800278020001400286016000300300013000700303#362172#VV16.06550#^a32000^b500 0b#Vi?t#428.0076#B103T#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 6#Theo chng trnh t ing Anh mi#Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu Cng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a192tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh #Lp 6#Bi tp#Sch c thm#GK#362172## 00575000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020038000540030032000920070041001240050015001650050017001800080 00500197009001100202010000500213011003100218020001000249020000600259020000800265 020001400273016000300287013000700290#362173#VV16.06551#^a35000^b5000b#Vi?t#428. 0076#B103T#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 8#Theo chng trnh ting Anh mi #Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu Cng#^aH.#^ aGio dc#2016#^a204tr. : hnh v, bng^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Bi tp#Sch c t hm#GK#362173## 00562000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020038000540070041000920050015001330050017001480040019001650080 00500184009001100189010000500200011003100205020001000236020000600246020000800252 020001400260016000300274013000700277#VV16.06552#362174#^a34000^b5000b#Vi?t#428. 0076#B103T#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 8#Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu Cng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#201 6#^a196tr. : hnh v, bng^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#GK#362174 ## 00558000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020038000550070041000930050015001340050017001490040019001660080 00500185009001100190010000500201011002600206020001000232020000600242020000800248 020001400256013000700270016000300277#362175#VV16.06553#^a31000^b10000b#Vi?t#428 .0076#B103T#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 9#Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu Cng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#20 16#^a187tr. : tranh v^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#362175#GK## 00568000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020029000540070039000830220004001220050017001260050021001430040 01800164008000500182009001100187010000500198011002500203020001000228020000600238 020001000244020001400254013000700268016000300275#362176#VV16.06554#^a18000^b500 0b#Vi?t#372.6521#T550L#T luyn Olympic ting Anh 3#Nguyn Song Hng, Trng Th Ngc Dip#T.1#Nguyn Song Hng#Trng Th Ngc Dip#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGi o dc#2016#^a83tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh#Lp 3#Luyn tp#Sch c thm#362 176#GK## 00568000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020029000540070039000830220004001220050017001260050021001430040 01800164008000500182009001100187010000500198011002500203020001000228020000600238 020001000244020001400254016000300268013000700271#362177#VV16.06555#^a18000^b500 0b#Vi?t#372.6521#T550L#T luyn Olympic ting Anh 4#Nguyn Song Hng, Trng Th Ngc Dip#T.2#Nguyn Song Hng#Trng Th Ngc Dip#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGi o dc#2016#^a67tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh#Lp 4#Luyn tp#Sch c thm#GK# 362177## 00571000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020029000550070040000840220004001240050016001280050023001440040 01800167008000500185009001100190010000500201011002500206020001000231020000600241 020001000247020001400257013000700271016000300278#362178#VV16.06556#^a18000^b100 00b#Vi?t#428.0076#T550L#T luyn Olympic ting Anh 6#ng Hip Giang, Nguyn Th Huyn Trang#T.1#ng Hip Giang#Nguyn Th Huyn Trang#Ti bn ln th 6#^aH.#^ aGio dc#2016#^a83tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Luyn tp#Sch c thm# 362178#GK## 00701000000000337000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020042000540030031000960070052001270050011001790050014001900050 01300204005001100217004001800228008000500246009001100251010000500262011003000267 02000050029702000110030202000130031302000070032602000060033302000140033901600030 0353013000700356#362179#VV16.06557#^a20000^b25000b#Vi?t#372.241#454L#n luyn trong h dnh cho hc sinh lp 2#Ton. Ting Vit. K nng sng#Mai B Bc, L P hng Nga, Lu Thu Thu, L Th Chi#Mai B Bc#L Phng Nga#Lu Thu Thu#L Th Chi#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a88tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#T ing Vit#K nng sng#n tp#Lp 2#Sch c thm#GK#362179## 00721000000000349000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020042000540030031000960070045001270050015001720050011001870050 01400198005001300212005001100225004001800236008000500254009001100259010000500270 01100300027502000050030502000110031002000130032102000070033402000060034102000140 0347013000700361016000300368#362180#VV16.06558#^a20000^b20000b#Vi?t#372.242#45 4L#n luyn trong h dnh cho hc sinh lp 4#Ton. Ting Vit. K nng sng#Trn Din Hin, Mai B Bc, L Phng Nga...#Trn Din Hin#Mai B Bc#L Phng Nga #Lu Thu Thu#L Th Chi#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a79tr. : hnh v , bng^b24cm#Ton#Ting Vit#K nng sng#n tp#Lp 4#Sch c thm#362180#GK# # 00755000000000337000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810008000490020033000570070076000900050015001660050016001810050019001970050 01600216005001500232004001800247008000500265009001100270010000500281011003000286 01500330031602000170034902000110036602000070037702000150038401600030039901300070 0402020000800409#VV16.06559#362181#^a8800^b50000b#Vi?t#355.00712#GI-108D#Gio d c quc phng - an ninh 10#ng c Thng (tng ch.b.), Nguyn c Hnh (ch.b.), Nguyn Quyt Chin...#ng c Thng#Nguyn c Hnh#Nguyn Quyt Chin#Nguyn c ng#Lng Th Hin#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a103tr. : nh, h nh v^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc qun s#Quc phng#Lp 10 #Sch gio khoa#GK#362181#An ninh## 00741000000000337000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810008000490020033000570070071000900050015001610050014001760050016001900050 01500206005001600221004001800237008000500255009001100260010000500271011002600276 01500330030202000170033502000110035202000070036302000150037001300070038501600030 0392020000800395#VV16.06560#362182#^a9500^b50000b#Vi?t#355.00712#GI-108D#Gio d c quc phng - an ninh 11#ng c Thng (tng ch.b.), Phm Vn Thao (ch.b.), N guyn c ng...#ng c Thng#Phm Vn Thao#Nguyn c ng#Nguyn Vn Qu#Ph m Vn Trng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a115tr. : minh ho^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc qun s#Quc phng#Lp 11#Sch gio kho a#362182#GK#An ninh## 00554000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020029000540070032000830220004001150050016001190050015001350040 01800150008000500168009001100173010000500184011002500189020001000214020000600224 020001000230020001400240016000300254013000700257#362183#VV16.06561#^a18000^b500 0b#Vi?t#428.0076#T550L#T luyn Olympic ting Anh 8#ng Hip Giang, Trn Ngc M inh#T.2#ng Hip Giang#Trn Ngc Minh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a 79tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Luyn tp#Sch c thm#GK#362183## 00754000000000337000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200100 00401810008000500020033000580070076000910050015001670050016001820050019001980050 01300217005001600230004001800246008000500264009001100269010000500280011003000285 01500330031502000170034802000110036502000070037602000150038301300070039801600030 0405020000800408#362184#VV16.06562#^a10300^b50000b#Vi?t#355.00712#GI-108D#Gio dc quc phng - an ninh 12#ng c Thng (tng ch.b.), ng Xun Quch (ch.b.) , Nguyn Quyt Chin...#ng c Thng#ng Xun Quch#Nguyn Quyt Chin#Cn V n Chc#Nguyn c ng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a104tr. : nh, h nh v^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc qun s#Quc phng#Lp 12# Sch gio khoa#362184#GK#An ninh## 00581000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020039000520070050000910050013001410050017001540050010001710040 01900181008000500200009001100205010000500216011001400221020001800235020000600253 020000800259020001400267016000300281013000700284#362185#VV16.06563#^a9000^b2000 0b#Vi?t#170.76#B103T#Bi tp tnh hung gio dc cng dn 6#V Xun Vinh (ch.b.) , Nguyn Ngha Dn, Trn Kin#V Xun Vinh#Nguyn Ngha Dn#Trn Kin#Ti bn l n th 14#^aH.#^aGio dc#2016#^a39tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#GK#362185## 00589000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020039000530070050000920050013001420050017001550050010001720040 01900182008000500201009001100206010000500217011002100222020001800243020000600261 020000800267020001400275016000300289013000700292#362186#VV16.06564#^a11000^b200 00b#Vi?t#170.76#B103T#Bi tp tnh hung gio dc cng dn 7#V Xun Vinh (ch.b. ), Nguyn Ngha Dn, Trn Kin#V Xun Vinh#Nguyn Ngha Dn#Trn Kin#Ti bn l n th 13#^aH.#^aGio dc#2016#^a52tr. : bng^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#GK#362186## 00597000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020039000530070054000920050013001460050017001590050014001760040 01900190008000500209009001100214010000500225011002100230020001800251020000600269 020000800275020001400283016000300297013000700300#VV16.06565#362187#^a11000^b100 00b#Vi?t#170.76#B103T#Bi tp tnh hung gio dc cng dn 9#V Xun Vinh (ch.b. ), Nguyn Ngha Dn, H Thanh Din#V Xun Vinh#Nguyn Ngha Dn#H Thanh Din#T i bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a60tr. : bng^b24cm#Gio dc cng dn#L p 9#Bi tp#Sch c thm#GK#362187## 00581000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020028000520070052000800050014001320050013001460050015001590040 01800174008000500192009001100197010000500208011002100213020001800234020000600252 020000800258020001500266016000300281013000700284#362188#VV16.06566#^a5600^b3200 0b#Vi?t#170.76#B103T#Bi tp gio dc cng dn 6#ng Thu Anh (ch.b.), Thu Hng, Nguyn Vn Lu#ng Thu Anh# Thu Hng#Nguyn Vn Lu#Ti bn ln th 7 #^aH.#^aGio dc#2016#^a80tr. : bng^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#GK#362188## 00589000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020028000520070056000800050014001360050017001500050015001670040 01800182008000500200009001100205010000500216011002100221020001800242020000600260 020000800266020001500274016000300289013000700292#362189#VV16.06567#^a6500^b4100 0b#Vi?t#170.76#B103T#Bi tp gio dc cng dn 7#ng Thu Anh (ch.b.), Ng Th Dip Lan, Trn Vn Thng#ng Thu Anh#Ng Th Dip Lan#Trn Vn Thng#Ti bn l n th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a88tr. : bng^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 7#Bi t p#Sch gio khoa#GK#362189## 00581000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020028000520070052000800050014001320050013001460050015001590040 01800174008000500192009001100197010000500208011002100213020001800234020000600252 020000800258020001500266016000300281013000700284#VV16.06568#362190#^a6800^b3500 0b#Vi?t#170.76#B103T#Bi tp gio dc cng dn 8#ng Thu Anh (ch.b.), Thu Hng, Trn Vn Thng#ng Thu Anh# Thu Hng#Trn Vn Thng#Ti bn ln th 7 #^aH.#^aGio dc#2016#^a96tr. : bng^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#GK#362190## 00630000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020028000520070071000800050014001510050014001650050017001790050 01500196004001800211008000500229009001100234010000500245011002100250020001800271 020000600289020000800295020001500303013000700318016000300325#362191#VV16.06569#^ a6500^b27000b#Vi?t#170.76#B103T#Bi tp gio dc cng dn 9#ng Thu Anh (ch.b .), Phm Kim Dung, Ng Th Dip Lan, Nguyn Vn Lu#ng Thu Anh#Phm Kim Dung# Ng Th Dip Lan#Nguyn Vn Lu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a92tr. : bng^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#362191#GK## 00538000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020039000490070027000880050012001150050014001270040018001410080 00500159009001100164010000500175011003100180020000800211020000700219020001000226 020001400236013000700250016000300257#VV16.06570#362192#^a40000^b1500b#Vi?t#546# R203L#Rn luyn k nng gii ton ho hc 10#Ng Ngc An, L Hong Dng#Ng Ngc An#L Hong Dng#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a243tr. : hnh v, bn g^b24cm#Ho hc#Lp 10#Luyn tp#Sch c thm#362192#GK## 00470000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020034000490070012000830050012000950040018001070080005001250090 01100130010000500141011002200146020000800168020001600176020001400192016000300206 013000700209#362193#VV16.06571#^a51000^b5000b#Vi?t#546#B452D#Bi dng ho hc trung hc c s#V Anh Tun#V Anh Tun#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^ a303tr. : bng^b24cm#Ho hc#Trung hc c s#Sch c thm#GK#362193## 00597000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020020000490070073000690050014001420050015001560050015001710040 01800186008000500204009001100209010000500220011002600225020000800251020000600259 020001400265016000300279005001800282013000700300#362194#VV16.06572#^a42000^b300 0b#Vi?t#546#B452D#Bi dng ho hc 9#Phm Vn Hoan (ch.b.), Ng Tun Cng, Ph m Tun Hng, Phng Phng Lin#Phm Vn Hoan#Ng Tun Cng#Phm Tun Hng#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a158tr. : minh ho^b24cm#Ho hc#Lp 9#Sch c thm#GK#Phng Phng Lin#362194## 00569000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200080 00401810006000480020021000540070043000750050013001180050012001310050016001430040 01900159008000500178009001100183010000500194011003100199020000800230020000600238 020001100244020001400255016000300269013000700272#VV16.06573#362195#^a32000^b300 00b#Vi?t#546.076#V460B#V bi tp ho hc 8#Nguyn Cng, Tt Hin, Nguyn B ch Lan#Nguyn Cng# Tt Hin#Nguyn Bch Lan#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio d c#2016#^a171tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#Lp 8#V bi tp#Sch c thm#GK #362195## 00564000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020018000540070047000720050014001190050012001330050011001450040 01900156008000500175009001100180010000500191011003100196020000800227020000600235 020000800241020001500249016000300264013000700267#362196#VV16.06574#^a11000^b700 00b#Vi?t#546.076#B103T#Bi tp ho hc 9#L Xun Trng (ch.b.), Ng Ngc An, Ng Vn V#L Xun Trng#Ng Ngc An#Ng Vn V#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc# 2016#^a164tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#GK#3621 96## 00565000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020018000530070053000710050011001240050014001350050018001490040 01800167008000500185009001100190010000500201011002200206020000800228020000600236 020000800242020001500250013000700265016000300272#362197#VV16.06575#^a20500^b300 0b#Vi?t#546.076#B103T#Bi tp ho hc 9#Ng Vn V (ch.b.), Phm Hng Hoa, L Th Phng Lan#Ng Vn V#Phm Hng Hoa#L Th Phng Lan#Ti bn ln th 4#^aH.#^ aGio dc#2016#^a160tr. : bng^b24cm#Ho hc#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#362197 #GK## 00631000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020019000540070074000730050019001470050016001660050014001820050 01400196004001900210008000500229009001100234010000500245011003100250020000800281 020000700289020000800296020001500304013000700319016000300326#362198#VV16.06576#^ a11900^b59000b#Vi?t#546.076#B103T#Bi tp ho hc 10#Nguyn Xun Trng (ch.b.) , Trn Trung Ninh, o nh Thc, L Xun Trng#Nguyn Xun Trng#Trn Trung Ni nh#o nh Thc#L Xun Trng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a184tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#362198#GK## 00611000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020028000540070065000820050014001470050012001610050014001730050 01400187004001800201008000500219009001100224010000500235011002200240020000800262 020000700270020000800277020001400285016000300299013000700302#362199#VV16.06577#^ a10900^b11000b#Vi?t#546.076#B103T#Bi tp ho hc 11 nng cao#L Xun Trng (ch .b.), T Ngc nh, Phm Vn Hoan, Cao Th Thng#L Xun Trng#T Ngc nh#Phm V n Hoan#Cao Th Thng#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a192tr. : bng^b24 cm#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#GK#362199## 00636000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020020000500070071000700050014001410050012001550050013001670050 01600180008000500196009001100201010000500212011002600217015003300243020000800276 020000700284020001400291016000300305004001900308013000700327#362200#VV16.06578#^ a15800^b15000b#Vi?t#546#H401H#Ho hc 10 nng cao#L Xun Trng (tng ch.b.), T Ngc nh, L Mu Quyn, Phan Quang Thi#L Xun Trng#T Ngc nh#L Mu Quyn #Phan Quang Thi#^aH.#^aGio dc#2016#^a220tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Ho hc#Lp 10#Sch c thm#GK#Ti bn ln th 10#362200## 00643000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020020000500070079000700050014001490050016001630050012001790050 01300191008000500204009001100209010000500220011002600225015003300251020000800284 020000700292020001400299013000700313016000300320004001800323#362201#VV16.06579#^ a19000^b21000b#Vi?t#546#H401H#Ho hc 11 nng cao#L Xun Trng (tng ch.b.), N guyn Hu nh (ch.b.), L Ch Kin, L Mu Quyn#L Xun Trng#Nguyn Hu nh# L Ch Kin#L Mu Quyn#^aH.#^aGio dc#2016#^a268tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#Ho hc#Lp 11#Sch c thm#362201#GK#Ti bn ln th 9## 00513000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020019000490070043000680050016001110050018001270040018001450080 00500163009001100168010000500179011002600184020000700210020000600217020001400223 013000700237016000300244#VV16.06580#362202#^a47000^b3000b#Vi?t#530#B452D#Bi d ng vt l 9#Nguyn c Hip (ch.b.), Trn Hong Nghim#Nguyn c Hip#Trn Ho ng Nghim#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a172tr. : minh ho^b24cm#Vt l #Lp 9#Sch c thm#362202#GK## 00582000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020035000530030062000880070020001500050020001700040018001900080 00500208009001100213010000500224011003100229020000700260020000600267020000700273 020001400280016000300294013000700297#362203#VV16.06581#^a25000^b5000b#Vi?t#530. 076#454T#n tp, cng c kin thc vt l 9#Ti liu n thi vo lp 10 vit the o chun kin thc, k nng#Nguyn Th Ngc Mai#Nguyn Th Ngc Mai#Ti bn ln t h 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a120tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Lp 9#n tp#Sc h c thm#GK#362203## 00571000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020017000540070052000710050014001230050019001370050009001560040 01900165008000500184009001100189010000500200011003000205020000700235020000600242 020000800248020001500256013000700271016000300278#362204#VV16.06582#^a6300^b1200 00b#Vi?t#530.076#B103T#Bi tp vt l 6#Bi Gia Thnh (ch.b.), Nguyn Phng Hn g, V Quang#Bi Gia Thnh#Nguyn Phng Hng#V Quang#Ti bn ln th 14#^aH.#^a Gio dc#2016#^a96tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa# 362204#GK## 00585000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020017000540070059000710050016001300050014001460050019001600040 01900179008000500198009001100203010000500214011003000219020000700249020000600256 020000800262020001500270016000300285013000700288#362205#VV16.06583#^a6100^b1100 00b#Vi?t#530.076#B103T#Bi tp vt l 7#Nguyn c Thm (ch.b.), on Duy Hinh, Nguyn Phng Hng#Nguyn c Thm#on Duy Hinh#Nguyn Phng Hng#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2016#^a92tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Lp 7#Bi tp#S ch gio khoa#GK#362205## 00665000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020017000530070051000700050014001210050015001350050009001500040 01900159008000500178009001100183010000500194011003100199020000700230020000600237 02000080024302000150025101600030026600500140026900500160028301500330029901300070 0332#362206#VV16.06584#^a8200^b60000b#Vi?t#530.076#B103T#Bi tp vt l 9#on Duy Hinh (ch.b.), Nguyn Vn Ho, V Quang...#on Duy Hinh#Nguyn Vn Ho#V Qu ang#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a131tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l #Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#GK#Ng Mai Thanh#Nguyn c Thm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#362206## 00628000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020018000540070055000720050017001270040018001440080005001620090 01100167010000500178011003100183020000700214020000700221020000800228020001500236 016000300251005000900254005001600263005001400279005001400293013000700307#362207# VV16.06585#^a12300^b30000b#Vi?t#530.076#B103T#Bi tp vt l 11#Lng Duyn Bn h, V Quang (ch.b.), Nguyn Xun Chi...#Lng Duyn Bnh#Ti bn ln th 9#^aH.# ^aGio dc#2016#^a192tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Lp 11#Bi tp#Sch gio k hoa#GK#V Quang#Nguyn Xun Chi#Bi Quang Hn#on Duy Hinh#362207## 00710000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020027000530030026000800070067001060050014001730050019001870050 02100206005002300227005002200250004001800272008000500290009001100295010000500306 01100250031102000080033602000060034402000100035002000140036001600030037401300070 0377#362208#VV16.06586#^a15000^b1000b#Vi?t#372.34#TH552H#Thc hnh cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh - Lp 1#Bi Vn Thanh (ch.b.), Phm Th Thanh Nam, Dng V Khnh Thun...#Bi Vn Thanh#Phm Th Thanh Nam#Dng V Khnh Thun#Nguyn T h Nguyn Thu#Nguyn Th Thanh Xun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a59 tr. : minh ho^b24cm#Tin hc#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm#GK#362208## 00710000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020027000530030026000800070067001060050014001730050019001870050 02100206005002300227005002200250004001800272008000500290009001100295010000500306 01100250031102000080033602000060034402000100035002000140036001300070037401600030 0381#362209#VV16.06587#^a18000^b2000b#Vi?t#372.34#TH552H#Thc hnh cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh - Lp 2#Bi Vn Thanh (ch.b.), Phm Th Thanh Nam, Dng V Khnh Thun...#Bi Vn Thanh#Phm Th Thanh Nam#Dng V Khnh Thun#Nguyn T h Nguyn Thu#Nguyn Th Thanh Xun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a79 tr. : minh ho^b24cm#Tin hc#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm#362209#GK## 00671000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020041000540070053000950220004001480050014001520050012001660050 01400178005001700192005001400209004001800223008000500241009001100246010000500257 01100260026202000080028802000160029602000080031202000150032001600030033501300070 0338#362210#VV16.06588#^a16500^b70000b#Vi?t#004.076#B103T#Bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (ch.b.), Bi Vit H, Bi Vn Thanh...#Q.1#Ph m Th Long#Bi Vit H#Bi Vn Thanh#Nguyn Ch Trung#Ng nh Tuyt#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a131tr. : minh ho^b24cm#Tin hc#Trung hc c s#Bi tp#Sch gio khoa#GK#362210## 00671000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020041000540070053000950220004001480050014001520050012001660050 01400178005001400192005001700206004001800223008000500241009001100246010000500257 01100260026202000080028802000080029602000160030402000150032001600030033501300070 0338#362211#VV16.06589#^a18000^b30000b#Vi?t#004.076#B103T#Bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (ch.b.), Bi Vit H, Bi Vn Thanh...#Q.4#Ph m Th Long#Bi Vit H#Bi Vn Thanh#Ng nh Tuyt#Nguyn Ch Trung#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a140tr. : minh ho^b24cm#Tin hc#Bi tp#Trung hc c s#Sch gio khoa#GK#362211## 00670000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020033000500070066000830220004001490050014001530050012001670050 01500179005001400194004001900208008000500227009001100232010000500243011002600248 015003300274020000800307020001600315020001500331013000700346016000300353#362212# VV16.06590#^a18200^b50000b#Vi?t#004#T311H#Tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (ch.b.), Bi Vit H, Quch Tt Kin, Bi Vn Thanh#Q.1#Phm Th Long# Bi Vit H#Quch Tt Kin#Bi Vn Thanh#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016 #^a112tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Trung hc c s#Sch gio khoa#362212#GK## 00626000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810006000440020033000500070050000830220004001330040018001370080005001550090 01100160010000500171011002600176015003300202020000800235020001600243020001500259 005001400274005001200288005001400300016000300314013000700317#VV16.06591#362213#^ a25500^b50000b#Vi?t#004#T311H#Tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (c h.b.), Bi Vit H, Bi Vn Thanh#Q.4#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a1 52tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Trung hc c s# Sch gio khoa#Phm Th Long#Bi Vit H#Bi Vn Thanh#GK#362213## 00525000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020019000530070029000720050010001010050018001110040018001290080 00500147009001100152010000500163011003100168020000800199020000700207020000800214 020001500222013000700237016000300244#362214#VV16.06592#^a8200^b39000b#Vi?t#005. 076#B103T#Bi tp tin hc 11#H S m, Nguyn Thanh Tng#H S m#Nguyn Thanh Tng#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a119tr. : hnh v, bng^b24cm#Tin hc#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#362214#GK## 00631000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020019000530070075000720050010001470050018001570040018001750080 00500193009001100198010000500209011003100214020000800245020000700253020000800260 020001500268016000300283005001400286005002200300013000700322#VV16.06593#362215#^ a8200^b20000b#Vi?t#005.076#B103T#Bi tp tin hc 12#H S m (ch.b.), Nguyn T hanh Tng, Ng nh Tuyt, Nguyn Th Thanh Xun#H S m#Nguyn Thanh Tng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a119tr. : hnh v, bng^b24cm#Tin hc#Lp 12 #Bi tp#Sch gio khoa#GK#Ng nh Tuyt#Nguyn Th Thanh Xun#362215## 00631000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020011000490070046000600050010001060050010001160050013001260050 01700139005001800156004001800174008000500192009001100197010000500208011003100213 015003300244020000800277020000700285020001500292013000700307016000300314#VV16.06 594#362216#^a7200^b70000b#Vi?t#005#T311H#Tin hc 11#H S m (ch.b.), H Cm H , Trn Hng...#H S m#H Cm H#Trn Hng#Nguyn c Ngha#Nguyn Than h Tng#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a144tr. : hnh v, bng^b24cm#TT S ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Lp 11#Sch gio khoa#362216#GK## 00550000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020044000540070029000980220004001270050013001310050015001440040 01800159008000500177009001100182010000500193011002600198020000800224020001600232 020001400248013000700262016000300269#362217#VV16.06595#^a25600^b10000b#Vi?t#004 .076#V460B#V bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Trn Hng, ng Bch V it#Q.1#Trn Hng#ng Bch Vit#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a180 tr. : minh ho^b24cm#Tin hc#Trung hc c s#Sch c thm#362217#GK## 00541000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020044000530070025000970220004001220050013001260050011001390040 01800150008000500168009001100173010000500184011002600189020000800215020001600223 020001400239016000300253013000700256#362218#VV16.06596#^a17600^b8000b#Vi?t#004. 076#V460B#V bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Trn Hng, o T Mai#Q .2#Trn Hng#o T Mai#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a127tr. : min h ho^b24cm#Tin hc#Trung hc c s#Sch c thm#GK#362218## 00624000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020044000530070055000970220004001520050017001560050014001730050 02200187004001800209008000500227009001100232010000500243011001500248020000800263 020001600271020001100287020001400298013000700312016000300319#362219#VV16.06597#^ a12500^b5000b#Vi?t#004.076#V460B#V bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Ng uyn Ch Trung, Ng nh Tuyt, Nguyn Th Thanh Xun#Q.3#Nguyn Ch Trung#Ng n h Tuyt#Nguyn Th Thanh Xun#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a124tr.^b2 4cm#Tin hc#Trung hc c s#V bi tp#Sch c thm#362219#GK## 00700000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020044000530070082000970220004001790040018001830080005002010090 01100206010000500217011002600222020000800248020001600256020001100272020001400283 005001900297005002100316016000300337005001700340005002200357013000700379#362220# VV16.06598#^a15000^b3000b#Vi?t#004.076#V460B#V bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Thanh Nam, Dng V Khnh Thun, Nguyn Ch Trung, Nguyn Th Thanh Xun#Q.4#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a120tr. : minh ho^b24cm #Tin hc#Trung hc c s#V bi tp#Sch c thm#Phm Th Thanh Nam#Dng V Kh nh Thun#GK#Nguyn Ch Trung#Nguyn Th Thanh Xun#362220## 00707000000000337000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020017000530030027000700070055000970220004001520050016001560050 01200172005001400184005001700198005001400215004001900229008000500248009001100253 01000050026401100260026901500330029502000080032802000090033602000140034501300070 0359016000300366#362221#VV16.06599#^a20000^b50000b#Vi?t#372.34#C513H#Cng hc t in hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn Xun Huy (ch.b.), Bi Vit H, L Quang Phan...#Q.1#Nguyn Xun Huy#Bi Vit H#L Quang Phan#Hong Trng Thi#Bi Vn Thanh#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a120tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#Tin hc#Tiu hc#Sch c thm#362221#GK## 00706000000000337000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020017000530030027000700070055000970220004001520050016001560050 01200172005001400184005001700198005001400215004001800229008000500247009001100252 01000050026301100260026801500330029402000080032702000090033502000140034401600030 0358013000700361#362222#VV16.06600#^a21000^b70000b#Vi?t#372.34#C513H#Cng hc t in hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn Xun Huy (ch.b.), Bi Vit H, L Quang Phan...#Q.2#Nguyn Xun Huy#Bi Vit H#L Quang Phan#Hong Trng Thi#Bi Vn Thanh#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a127tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Tiu hc#Sch c thm#GK#362222## 00620000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030026000690070066000950050014001610050015001750050 01200190005001400202004001800216008000500234009001100239010000500250011002500255 020000800280020000600288020001400294013000700308016000300315#362223#VV16.06601#^ a15000^b5000b#Vi?t#372.34#C513H#Cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh - Lp 2#Bi Vn Thanh (ch.b.), Bch Ngc Dip, Bi Vit H, L Quang Phan#Bi Vn Thanh#Bch Ngc Dip#Bi Vit H#L Quang Phan#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a72 tr. : minh ho^b24cm#Tin hc#Lp 2#Sch c thm#362223#GK## 00674000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020025000530030027000780070068001050220004001730050016001770050 01300193005001400206005001400220004001800234008000500252009001100257010000500268 01100260027302000080029902000090030702000080031602000140032401600030033801300070 0341#362224#VV16.06602#^a19500^b50000b#Vi?t#372.34#B103T#Bi tp cng hc tin h c#Dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn Xun Huy (ch.b.), Trn Hng, L Quang Ph an, Bi Vn Thanh#Q.3#Nguyn Xun Huy#Trn Hng#L Quang Phan#Bi Vn Thanh#T i bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a116tr. : minh ho^b24cm#Tin hc#Tiu hc #Bi tp#Sch c thm#GK#362224## 00577000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520070055000700050011001250050010001360050012001460050 01100158004001800169008000500187009001100192010000500203011002000208020000800228 020000600236020000800242020001500250013000700265016000300272#362225#VV16.06603#^ a1500^b24000b#Vi?t#780.76#B103T#Bi tp m nhc 9#Hong Long (ch.b.), Hong Ln , L Anh Tun, Bi Anh T#Hong Long#Hong Ln#L Anh Tun#Bi Anh T#Ti bn l n th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a56tr. : nh^b24cm#m nhc#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#362225#GK## 00536000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020021000530070039000740050013001130050017001260040019001430080 00500162009001100167010000500178011002500183020000900208020001000217020000600227 020001500233013000700248016000300255#362226#VV16.06604#^a4800^b60000b#Vi?t#372. 37#TH552H#Thc hnh k thut 5#Trn Th Thu (ch.b.), Nguyn Thu Huyn#Trn Th T hu#Nguyn Thu Huyn#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a48tr. : minh ho^b 24cm#K thut#Thc hnh#Lp 5#Sch gio khoa#362226#GK## 00540000000000277000450000200220000000500150002200500160003700700400005300400190 00930080005001120090011001170100005001280110025001330820007001580160003001650130 00700168014001700175026000700192026001100199181000600210019000500216020000900221 020000600230020001100236020001500247#V bi tp khoa hc 4#Bi Phng Nga#Lng Vit Thi#Bi Phng Nga (ch.b.), Lng Vit Thi#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a92tr. : minh ho^b24cm#372.35#GK#362227#^a6500^b126000b#362227#VV16 .06605#V460B#Vi?t#Khoa hc#Lp 4#V bi tp#Sch gio khoa## 00707000000000337000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020013000500030012000630070062000750050016001370050015001530050 01800168005001200186005001900198004001800217008000500235009001100240010000500251 01100260025601500330028202000100031502000070032502000120033202000150034401300070 0359016000300366#362228#VV16.06606#^a12300^b85000b#Vi?t#600#C455N#Cng ngh 11# Cng nghip#Nguyn Vn Khi (ch.b.), Nguyn Vn nh, Nguyn Trng Bnh...#Nguyn Vn Khi#Nguyn Vn nh#Nguyn Trng Bnh#ng Vn C#Nguyn Trng Khanh#Ti b n ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a164tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cng ngh#Lp 11#Cng nghip#Sch gio khoa#362228#GK## 00767000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200040 00381810006000420010013000480020028000610030035000890070013001240040018001370080 00500155009001100160010000500171011001500176021026700191020001600458020001700474 013000700491016000300498#362229#VV16.06479#^a70000^b500b#Vi?t#801#L600L#Trn nh S#L lun v ph bnh vn hc#Nhng vn v quan nim hin i#Trn nh S #Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a431tr.^b21cm#Trnh by nhng vn c hung v l lun vn hc, tnh dn tc ca vn hc, thc c tnh trong vn hc Vit Nam, nh hng ca vn ho, vn hc Trung Quc i vi Vit Nam theo tinh t hn m. ng thi gii thiu mt s bi ph bnh vn hc ca cc tc gi tiu bi u#L lun vn hc#Ph bnh vn hc#362229#VH## 00722000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810006000460010012000520020021000640070027000850050014001120040019001260080 00500145009001100150010000500161011001500166021023900181020001500420020001100435 013000700446016000300453#362230#VV16.06467#^a38000^b500b#Vi?t#621.402#C460S#Ph m L Dn#C s k thut nhit#Phm L Dn, ng Quc Ph#ng Quc Ph#Ti bn l n th 13#^aH.#^aGio dc#2016#^a199tr.^b21cm#Trnh by tm tt l thuyt v bi tp hng dn v cc vn lin quan n k thut nhit nh trng thi ca mi cht pha kh v hi, dn nhit, trao i nhit i lu, trao i nhit bc x , truyn nhit v thit b trao i nhit...#K thut nhit#Gio trnh#362230#GT ## 00600000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810006000550010014000610020014000750070014000890040018001030080 00500121009001100126010000500137011002700142021010800169020000800277020001900285 013000700304016000300311020000800314#362231#VV16.06607#VV16.06608#^a48000^b500b #Vi?t#891.4#V115H#Lu c Trung#Vn hc n #Lu c Trung#Ti bn ln th 4#^a H.#^aGio dc#2016#^a283tr. : nh, bng^b21cm#Gii thiu vi nt v t nc n . Nghin cu nn vn hc c i, trung i v vn hc cn i ca n #Vn h c#Nghin cu vn hc#362231#VH#Lch s## 00856000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820012000491810006000610010014000670020129000810070014002100080005002240090 01100229010000500240011001500245021028200260020001000542020001100552020001700563 013000700580016000300587#VV16.06609#VV16.06610#362232#^a50000^b500b#Vi?t#343.59 70721#H406T#H Xun Thng#Hon thin php lut cnh tranh khng lnh mnh ca Vi t Nam - Kinh nghim rt ra t php lut ca mt s quc gia trn th gii#H Xu n Thng#^aH.#^aGio dc#2016#^a163tr.^b24cm#Tng quan cc quy nh php lut c a Vit Nam v ca cc nc khc ang pht trin trn th gii v ni dung cnh t ranh khng lnh mnh, gii thiu mt s vn cn b sung sa i hon thin ph p lut c nh hng Vit Nam trong giai on y mnh s hi nhp kinh t th gii#Php lut#Cnh tranh#Sch chuyn kho#362232#XH## 00854000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020028000510070059000790050018001380050014001560050014001700050 01500184005001500199004001900214008000500233009001100238010000500249011001500254 021025400269020000800523020001100531013000700542016000300549#VV16.06611#362233#^ a80000^b1000b#Vi?t#959.7#T305T#Tin trnh lch s Vit Nam#Nguyn Quang Ngc (c h.b.), V Minh Giang, Quang Hng...#Nguyn Quang Ngc#V Minh Giang# Quang Hng#Nguyn Tha H#Nguyn nh L#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2016#^a407 tr.^b24cm#Gii thiu qu trnh pht trin ca lch s Vit Nam, tin trnh pht trin ca cc hnh thi kinh t x hi t cng x nguyn thu qua phng thc s n xut chu , ch phong kin n trc khi nc ta b thc dn Php xm lc (nm 1858) cho n nay#Lch s#Gio trnh#362233#GT## 01035000000000349000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810008000480020041000560030048000970070050001450220004001950050013001990050 01800212005001400230005001800244005001300262004001800275008000500293009001100298 01000050030901100150031402102990032902000170062802000110064502000080065602000110 0664013000700675016000300682#362234#VV16.06612#^a29000^b5000b#Vi?t#355.0071#GI- 108T#Gio trnh gio dc quc phng - an ninh#Dng cho sinh vin cc trng i hc, cao ng#o Huy Hip, Nguyn Mnh Hng, Lu Ngc Khi...#T.1#o Huy Hip #Nguyn Mnh Hng#Lu Ngc Khi#Nguyn Hong Minh#L i Ngha#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a227tr.^b24cm#Trnh by i tng, phng php nghin c u mn hc gio dc quc phng - an ninh, quan im ca ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh v chin tranh, qun i v bo v T quc, xy dng nn quc phng ton dn, an ninh nhn dn, chin tranh nhn dn, xy dng lc lng v t rang nhn dn...#Gio dc qun s#Quc phng#An ninh#Gio trnh#362234#GT## 01036000000000349000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810008000480020041000560030048000970070052001450220004001970050016002010050 01600217005001500233005001400248005001600262004001800278008000500296009001100301 01000050031201100260031702102860034302000170062902000110064602000080065702000110 0665016000300676013000700679#362235#VV16.06613#^a28000^b5000b#Vi?t#355.0071#GI- 108T#Gio trnh gio dc quc phng - an ninh#Dng cho sinh vin cc trng i hc, cao ng#Nguyn c ng, Nguyn Tin Hi, Nguyn Hu Ho...#T.2#Nguyn c ng#Nguyn Tin Hi#Nguyn Hu Ho#Phan Tn Hng#Nguyn nh Lu#Ti bn ln t h 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a215tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu cc kin thc v i ng n v, s dng bn qun s, mt s loi v kh b binh, thuc n, ph ng chng v kh hu dit ln, cp cu ban u vt thng chin tranh, ba mn qu n s phi hp, tng ngi trong chin u tin cng, phng ng v k thut bn sng tiu lin AK#Gio dc qun s#Quc phng#An ninh#Gio trnh#GT#362235## 00990000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570080005000640090011000690100005000800110026000850130 00700111016000300118002009400121003003300215007006200248005001100310005002200321 00500160034300500180035900500200037702000090039702000090040602000090041502101890 0424020000900613020001800622#362236#VV16.06614#VV16.06615#^a200000^b150b#Vi?t#3 73.18#PH561P#^aH.#^aGio dc#2016#^a607tr. : minh ho^b24cm#362236#XH#Phng ph p, k thut xy dng chun nh gi nng lc c hiu v nng lc gii quyt vn #Chuyn kho v khoa hc gio dc#Nguyn Lc, Nguyn Th Lan Phng (ch.b.), ng Xun Cng...#Nguyn Lc#Nguyn Th Lan Phng#ng Xun Cng#Trnh Th An h Hoa#Nguyn Th Hng Vn#nh gi#Nng lc#Hc sinh#Trnh by c s khoa hc, p hng php, qui trnh k thut xy dng chun nh gi nng lc c hiu v nng lc gii quyt vn , c bit trong chun nh gi nng lc hc sinh ph thn g#c hiu#Gii quyt vn ## 00778000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810008000570010014000650020032000790070014001110080005001250090 01100130010000500141011003100146021029300177020001100470020001000481020001100491 013000700502016000300509#362237#VV16.06616#VV16.06617#^a140000^b300b#Vi?t#631.5 2#GI-108T#Trn Vn Thu#Gio trnh chn ging cy trng#Trn Vn Thu#^aH.#^aGi o dc#2016#^a327tr. : hnh v, bng^b24cm#Gii thiu nhng kin thc nn tng v chn to ging gm: Lch s tin ho cy trng, qu trnh chn ging, nguyn l sinh sn, di truyn, sinh sn t th phn, giao phn, sinh sn v tnh, a bi th, t bin v ng dng cng ngh sinh hc trong chn ging, cng nhn ging, sn xut ging#Chn ging#Cy trng#Gio trnh#362237#GT## 00863000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010017000630020034000800070064001140050015001780050 02200193008000500215009001100220010000500231011003100236021028000267020000900547 020001900556013000700575016000300582#362238#VV16.06618#VV16.06619#^a60000^b1000 b#Vi?t#371.2#QU105L#Nguyn c Chnh#Qun l cht lng trong gio dc#Nguyn c Chnh (ch.b.), Trn Xun Bch, Trn Th Thanh Phng#Trn Xun Bch#Trn Th T hanh Phng#^aH.#^aGio dc#2016#^a224tr. : hnh v, bng^b24cm#Tm hiu v cht lng v cht lng trong gio dc. Vn qun l cht lng, cc m hnh qun l v xy dng h thng qun l cht lng trn c s B tiu chun nh gi ch t lng c s gio dc, cng nhng k hoch chin lc nhm nng cao cht lng cho cc c s gio dc#Gio dc#Qun l cht lng#362238#XH## 00729000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570010015000630020028000780030017001060070015001230080 00500138009001100143010000500154011003100159021019300190020001100383020000800394 020001000402020001700412013000700429016000300436#VV16.06621#VV16.06620#362239#^a 110000^b300b#Vi?t#378.12#107G#Trn Xun Bch#nh gi ging vin i hc#Sch chuyn kho#Trn Xun Bch#^aH.#^aGio dc#2016#^a223tr. : hnh v, bng^b24cm# xut phng php, quy trnh v kinh nghim thc tin ca vic nh gi ging v in theo hng chun ho, nhm gp phn nng cao cht lng i ng ging vin i hc trong giai on hin nay#Ging vin#i hc#Chun ho#Sch chuyn kho#36 2239#XH## 00756000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820006000491810006000550010018000610020018000790030044000970070018001410080 00500159009001100164010000500175011003100180021026300211020001800474013000700492 016000300499#VV16.06623#362240#VV16.06622#^a30000^b500b#Vi?t#519.2#X101S#Nguyn Thanh Cnh#Xc sut thng k#Dng cho sinh vin ngnh th dc - th thao#Nguyn Thanh Cnh#^aH.#^aGio dc#2016#^a151tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by l thu yt v bi tp v xc sut thng k dng trong ngnh th dc - th thao gm: i cng v l thuyt xc sut, i lng ngu nhin, hm phn phi xc sut, mu ngu nhin v bi ton c lng, kim nh gi thuyt thng k, tng quan v h i qui#Xc sut thng k#362240#TN## 00788000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580020039000640070064001030050014001670050015001810050 02200196005001200218005001700230008000500247009001100252010000500263011002200268 021014500290020001100435020000800446020001000454013000700464016000300471#362241# VV16.06624#VV16.06625#^a38000^b1500b#Vi?t#495.922#R203L#Rn luyn k nng thc hnh ting Vit#Hong Th Lan (ch.b.), L Th Kim Cc, Nguyn Th Bch Dng...# Hong Th Lan#L Th Kim Cc#Nguyn Th Bch Dng#L Hng Mai#Nguyn c Thch# ^aH.#^aGio dc#2016#^a175tr. : bng^b24cm#Hng dn rn luyn mt s k nng c bn trong ting Vit nh: K nng dng t, t cu, k nng tip nhn v to l p vn bn trong ting Vit#Ting Vit#K nng#Thc hnh#362241#XH## 00671000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020077000530030018001300070057001480050016002050050014002210050 01700235004001800252008000500270009001100275010000500286011002400291020000800315 020001300323020000900336020001400345013000700359016000300366#VV16.06626#362242#^ a17000^b24000b#Vi?t#796.44#H561D#Hng dn thc hin bi th dc bui sng, gi a gi v v c truyn Vit Nam#Dnh cho hc sinh#Phm Vnh Thng (ch.b.), Cao Ho ng Anh, Phm Hong Dng#Phm Vnh Thng#Cao Hong Anh#Phm Hong Dng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a59tr. : hnh v^b24cm#Th dc#V c truyn#Hc sinh#Sch c thm#362242#GK## 00526000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570020064000640070015001280050015001430080005001580090 01100163010000500174011002500179020001500204020000800219013000700227016000300234 020001400237020000900251#VV16.06627#362243#VV16.06628#^a45000^b3000b#Vi?t#516.2 2#NH556#Nhng nh l chn lc trong hnh phng v cc bi ton p dng#Nguyn B ang#Nguyn B ang#^aH.#^aGio dc#2016#^a211tr. : hnh v^b24cm#Hnh hc ph ng#nh l#362243#GK#Sch c thm#Bi ton## 01014000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820011000431810006000540020087000600070058001470050013002050050015002180050 01700233005001400250005001300264008000500277009001100282010000500293011001400298 02103010031202000240061302000170063702000080065402000160066201300070067801600030 0685#362244#VV16.06629#VV16.06630#^b27000b#Vi?t#391.009597#B108T#Bo tn, gi g n bn sc vn ho trang phc truyn thng cc dn tc thiu s Vit Nam#L Ging Po (ch.b.), Nguyn Hng V, Trnh Quang Cnh...#L Ging Po#Nguyn Hng V#Tr nh Quang Cnh#Ng Quang Sn#Ma Ngc Dung#^aH.#^aGio dc#2016#^a92tr.^b21cm#Kh i qut v iu kin t nhin, kinh t x hi theo vng v nhng c im c bn ca trang phc cc dn tc thiu s Vit Nam. Nghin cu nhng gi tr lch s - vn ho ca trang phc vi mi quan h tc ngi v vn bo tn, pht huy nhng gi tr vn ho ca trang phc cc dn tc thiu s#Trang phc truyn thn g#Dn tc thiu s#Bo tn#Gi tr vn ho#362244#XH## 00850000000000301000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200090 00381810006000470010013000530020027000660070030000930220004001230050016001270040 01800143008000500161009001100166010000500177011003400182021028200216020001200498 020000700510020000800517013000700525016000300532005001300535#VV16.06631#362245#^ a50000^b600b#Vi?t#621.8076#B103T#Trn Hu Qu#Bi tp v k thut c kh#Trn H u Qu, Nguyn Vn Tun#T.2#Nguyn Vn Tun#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#20 16#^a115tr. : hnh v, bng^b21x30cm#Gm cc bi tp v k thut c kh nh: V quy c bnh rng, lp bn v chi tit, thnh lp bn v thit k chi tit, lp bn v lp, c bn v lp v v tch chi tit, c bn v c kh, v hnh khai trin, v thit k, thnh lp bn v lp, c v v s , c bn v xy dng#V k thut#C kh#Bi tp#362245#KT#Trn Hu Qu## 00557000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200090 00401810006000490020015000550070046000700050020001160050010001360050011001460050 01100157005001000168008000500178009001100183010000500194011002800199020001000227 020000600237020001400243013000700257016000300264#VV16.06632#362246#^a40000^b100 00b#Vi?t#372.6521#M600F#My first diary#Nguyn Trng Giang, Hong nh, Tuyt Hn g...#Nguyn Trng Giang#Hong nh#Tuyt Hng#Nguyn Qu#Hng Thi#^aH.#^aGio d c#2016#^a35tr. : minh ho^b21x28cm#Ting Anh#Lp 1#Sch c thm#362246#GK## 00508000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020016000550070042000710050020001130050010001330050010001430080 00500153009001100158010000500169011002800174020001000202020000600212020001400218 016000300232013000700235#362247#VV16.06633#^a44000^b10050b#Vi?t#372.6521#M600S# My second diary#Nguyn Trng Giang, Hong nh, Hng Thi#Nguyn Trng Giang#Ho ng nh#Hng Thi#^aH.#^aGio dc#2016#^a28tr. : minh ho^b21x28cm#Ting Anh#Lp 2#Sch c thm#GK#362247## 00786000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810008000450010014000530020034000670070014001010040018001150080005001330090 01100138010000500149011003100154021026900185020001300454020001000467020001000477 020001100487013000700498016000300505#362248#VV16.06634#^a60000^b500b#Vi?t#005.4 3#GI-108T#H c Phng#Gio trnh nguyn l h iu hnh#H c Phng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a270tr. : hnh v, bng^b24cm#Gii thiu khi qu t v lch s pht trin ca h iu hnh. Trnh by cch s dng h iu hnh, cu trc h iu hnh. Tm hiu qu trnh hnh thnh tin trnh, qun l thit b , qun l b nh, b nh o, h thng file v chng trnh ci t kim sot h iu hnh#H iu hnh#Nguyn l#Hot ng#Gio trnh#362248#GT## 00912000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020024000490070065000730220004001380050010001420050012001520050 01400164005001800178004001800196008000500214009001100219010000500230011003100235 02102520026602000080051802000200052602000150054602000150056101300070057601600030 0583#362249#VV16.06635#^a43000^b1000b#Vi?t#005#T103L#Ti liu chuyn tin hc#H S m (ch.b.), c ng, L Minh Hong, Nguyn Thanh Hng#Q.1#H S m# c ng#L Minh Hong#Nguyn Thanh Hng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016# ^a240tr. : hnh v, bng^b24cm#Gii thiu cc bi tp, li gii v thut ton v phn tch thut ton, cc kin thc c bn, sp xp, thit k thut ton, cc t hut ton trn th phc v cho hc sinh, sinh vin lm ti liu tham kho tha m gia cc k thi tin hc quc gia, quc t#Tin hc#Trung hc ph thng#Sch tham kho#Sch luyn thi#362249#TN## 01111000000000349000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020025000530030091000780070067001690220004002360220011002400050 01700251005001400268005001300282005001200295004001900307008000500326009001100331 01000050034201100310034702103310037802000170070902000070072602000100073302000080 0743013000700751016000300758#362250#VV16.06636#^a25000^b3000b#Vi?t#530.076#B103 T#Bi tp vt l i cng#Dng cho cc trng i hc cc khi cng nghip, cn g trnh, thu li, giao thng vn ti#Lng Duyn Bnh (ch.b.), Nguyn Hu H, L Vn Ngha, Nguyn Tng#T.1#C - Nhit#Lng Duyn Bnh#Nguyn Hu H#L Vn Ng ha#Nguyn Tng#Ti bn ln th 21#^aH.#^aGio dc#2016#^a198tr. : hnh v, bng ^b21cm#Gii thiu cc cng thc, nh lut, cc bi tp v hng dn gii bi t p v ng hc cht im; ng lc hc cht im, h cht im v vt rn; nng l ng; trng hp dn; c hc tng i v c hc cht lu; cc nh lut thc ng him v cht kh; nguyn l th nht, nguyn l th hai ca nhit ng hc; cht kh v cht lng#Vt l i cng#C hc#Nhit hc#Bi tp#362250#TN## 00724000000000265000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200110 0038181000600049001001200