00443000000000253000450000200230000000400180002300800050004100900110004601000050 00570110014000620820008000760160003000840130007000870140016000940260011001100260 00700121026001100128181000600139019000500145019000500150020000900155020001000164 020001500174#Kinh Hng Danh sm hi#Ti bn ln th 5#^aH.#^aTn gio#2015#^a96t r.^b21cm#294.382#XH#357765#^a30000^b1000b#VV16.02114#357765#VV16.02115#K312H#Vi ?t#Dch#o Pht#Kinh Pht#Kinh Hng Danh## 00633000000000277000450000200290000000500180002900700230004700800050007000900110 00750100005000860110021000910150038001120820008001500160003001580130007001610140 00800168026001100176026000700187026001100194181000600205019000500211019000500216 020001000221020001000231021011400241#Hiu kinh v ph mu thp n#Nguyn Minh Th in#Nguyn Minh Thin dch#^aH.#^aTn gio#2015#^a39tr. : bng^b21cm#TTS ghi: M inh L o - Tam Tng Miu#299.512#XH#357766#^b1000b#VV16.02116#357766#VV16.0211 7#H309K#Vi?t#Dch#o Khng#Hiu tho#Gii thiu "Hiu kinh" ca Nho gio l o l, l nhng bi hc rn dy con ci v lng hiu trung i vi cha m## 00537000000000289000450000200240000000500110002400500130003500500080004800700520 00560080005001080090011001130100005001240110014001290820008001430160003001510130 00700154014000800161026001100169026001100180026000700191181000600198019000500204 019000500209020000900214020001000223020001400233#Kinh Kim cang yu ngha#Tnh Kh ng#Bu Quang T#Nh Ho#Ch ging: Tnh Khng ; Dch: Bu Quang T, Nh Ho#^aH .#^aTn gio#2015#^a90tr.^b21cm#294.382#XH#357767#^b1000b#VV16.02118#VV16.02119# 357767#K312K#Vi?t#Dch#o Pht#Kinh Pht#Kinh Kim cang## 00559000000000253000450000100110000000200170001100700110002800800050003900900110 00440100005000550110014000600820009000740160003000830130007000860140008000930260 01100101026001100112026000700123181000600130019000500136020000900141020000800150 021014700158#Tnh Khng#Vic ln sanh t#Tnh Khng#^aH.#^aTn gio#2015#^a17tr. ^b21cm#294.3444#XH#357768#^b1000b#VV16.02120#VV16.02121#357768#V303L#Vi?t#o Ph t#Gio l#Gm nhng li cnh tnh, khuyn bo nhc nh chng ta phi nhn r ch n tng s tht, nm chc c duyn ngay trong mt i ny hiu r vic ln## 00476000000000253000450000100080000000200210000800700080002900800050003700900110 00420100005000530110014000580820009000720160003000810130007000840140008000910260 00700099026001100106026001100117181000600128019000500134020000900139020000800148 021006600156#Tnh S#Con ng Ty Phng#Tnh S#^aH.#^aTn gio#2015#^a43tr.^b 21cm#294.3444#XH#357769#^b1000b#357769#VV16.02122#VV16.02123#C430#Vi?t#o Pht #Gio l#Gii thch mt s gio l o Pht v gii, nh, tu, tnh ...## 00641000000000277000450000200190000000500110001900700160003000800050004600900110 00510100005000620110014000670820009000810160003000900130007000930140008001000260 00700108026001100115026001100126181000600137019000500143019000500148020000900153 020001000162020001100172021018000183#Vng sanh quan yu#Vin Thng#Vin Thng d ch#^aH.#^aTn gio#2015#^a50tr.^b20cm#294.3423#XH#357770#^b1000b#357770#VV16.021 24#VV16.02125#V106S#Vi?t#Dch#o Pht#Nim Pht#Ngi cht#Nhng gio l v vn ngi nim Pht lc lm chung c vng sinh Ty phng hay khng, nhng i u m quyn thuc ca ngi lm chung cn ch vo thi im ca mt kip ngi# # 00875000000000325000450000100120000000200460001200300630005800500120012100700120 01330040018001450080005001630090011001680100005001790110031001840220004002150820 00900219016000300228013000700231014001600238026000700254026001100261026001100272 18100060028301900050028902000090029402000080030302000110031102000090032202102180 0331#Nguyn Nhn#Tu theo Php mn no ca o Pht d gic ng#Sch vit theo d ng Thin tng tuyt qu, cha ni no vit ra#Nguyn Nhn#Nguyn Nhn#Ti bn l n th 2#^aH.#^aTn gio#2015#^a231tr. : nh, tranh v^b21cm#Q.1#293.3444#XH#3577 71#^a50000^b2000b#357771#VV16.02126#VV16.02127#T500T#Vi?t#o Pht#Tu hnh#Thi n phi#Gic ng#Gii thiu Php mn Thin tng hc dnh cho nhng ngi tu hnh gic ng o Pht. Gii thiu nhng li dy ca c Pht v php mn tu Thin t ng hc nh nhn qu, mi php gii ca loi ngi v thanh tnh thin...## 00745000000000289000450000100090000000200360000900500130004500700290005800800050 00870090011000920100005001030110014001080820009001220160003001310130007001340140 00800141026000700149026001100156026001100167181000700178019000500185019000500190 020000900195020001000204020001100214021023000225#Th Liu#Nhng vn cn bit khi lm chung#Thch Tm An#Th Liu ; Thch Tm An dch#^aH.#^aTn gio#2015#^a4 8tr.^b21cm#294.3444#XH#357772#^b1000b#357772#VV16.02128#VV16.02129#NH556V#Vi?t#D ch#o Pht#Nim Pht#Ngi cht#Gm cc cu hi p v nguyn tc ngi nim p ht lm chung c c vng sinh hay khng? nhng vic m gia quyn ca ngi sp lm chung cn ch ; vn nht nim vng sinh Ty Phng; nhng iu ngi tr nim cn phi bit...## 00837000000000301000450000100180000000200170001800300620003500700180009700400130 01150080005001280090011001330100005001440110022001490150037001710820009002080160 00300217013000700220014000800227026001100235026000700246026001100253181000600264 019000500270020000800275020000800283020001200291021023200303#Nguyn Minh Thin#M inh l yu gii#Hi Ngh vin kho duyt v cng nhn sch ny ngy 01-4-1944#Ng uyn Minh Thin#In ln th 2#^aH.#^aTn gio#2015#^a114tr. : bng^b21cm#TTS ghi : Minh L o. Tam Tng miu#299.5922#XH#357773#^b1000b#VV16.02131#357773#VV16.0 2130#M312L#Vi?t#Tu hnh#Gio l#o Minh L#Trnh by mc ch, tng ch v hnh ng ca o Minh L t ti cha Tam Tng; ging gii v tn knh th phng, l bi, xng tng, c, nghe kinh k, sm hi, cng c; nhng li khuyn cho ng i i cha nghe kinh, nghe ging...## 00476000000000277000450000200140000000300190001400500100003300700150004300800050 00580090011000630100005000740110015000790820008000940160003001020130007001050140 00800112026001100120026001100131026000700142181000600149019000500155019000500160 020000900165020001000174020001400184#Kinh a tng#Bn in 2554 (2010)#Tr Quang# Tr Quang dch#^aH.#^aTn gio#2015#^a359tr.^b21cm#294.382#XH#357774#^b1000b#VV1 6.02132#VV16.02133#357774#K312#Vi?t#Dch#o Pht#Kinh Pht#Kinh a tng## 00920000000000277000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200140 00311810006000450020048000510030071000990080005001700090018001750100005001930110 02600198015004400224021028400268020003400552020002100586020001000607020000800617 020000700625016000300632013000700635#357775#VV16.02134#^b7850b#Vi?t#338.07115973 1#S450T#S tay sinh vin hc k II, nm hc 2015 - 2016#Dng cho sinh vin i h c Kho 10, h chnh quy theo h thng tn ch#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a154 tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Gii thiu mt s qui ch o to ca Trng i hc Cng nghip H Ni. Hng dn cho sinh vi n i hc Kho 10 h chnh quy theo h thng tn ch cch ng k khi lng hc tp; k hoch hc tp v thi hc k II nm hc 2015 - 2016; lin h cng vic v i cc phng, ban ca trng#Trng i hc Cng nghip H Ni#Chng trnh o to#Sinh vin#Tn ch#S tay#XH#357775## 00918000000000277000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200140 00311810006000450020048000510030070000990080005001690090018001740100005001920110 02600197015004400223021028300267020003400550020002100584020001000605020000800615 020000700623013000700630016000300637#357776#VV16.02135#^b4250b#Vi?t#338.07115973 1#S450T#S tay sinh vin hc k II, nm hc 2015 - 2016#Dng cho sinh vin i h c Kho 7, h chnh quy theo h thng tn ch#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a103t r. : minh ho^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Gii thiu mt s qui ch o to ca Trng i hc Cng nghip H Ni. Hng dn cho sinh vin i hc Kho 7 h chnh quy theo h thng tn ch cch ng k khi lng hc t p; k hoch hc tp v thi hc k II nm hc 2015 - 2016; lin h cng vic vi cc phng, ban ca trng#Trng i hc Cng nghip H Ni#Chng trnh o t o#Sinh vin#Tn ch#S tay#357776#XH## 01045000000000277000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200140 00311810006000450020048000510030133000990080005002320090018002370100005002550110 02600260015004400286021034700330020003400677020002100711020001000732020000800742 020000700750016000300757013000700760#357777#VV16.02136#^b6950b#Vi?t#338.07115973 1#S450T#S tay sinh vin hc k II, nm hc 2015 - 2016#Dng cho sinh vin i h c Kho 9, Lin thng Trung cp - i hc, Cao ng ngh - i hc Kho 9 h ch nh quy theo h thng tn ch#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a143tr. : minh ho^b21 cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Gii thiu mt s qui ch o to ca Trng i hc Cng nghip H Ni. Hng dn cho sinh vin i hc Kho 9, Lin thng Trung cp - i hc, Cao ng ngh - i hc Kho 9 h chnh quy theo h thng tn ch cch ng k khi lng hc tp; k hoch hc tp v thi hc k II nm hc 2015 - 2016; lin h cng vic vi cc phng, ban ca trng#Trng i hc Cng nghip H Ni#Chng trnh o to#Sinh vin#Tn ch#S tay#XH#357 777## 00918000000000277000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200140 00311810006000450020048000510030070000990080005001690090018001740100005001920110 02600197015004400223021028300267020003400550020002100584020001000605020000800615 020000700623016000300630013000700633#357778#VV16.02137#^b5100b#Vi?t#338.07115973 1#S450T#S tay sinh vin hc k II, nm hc 2015 - 2016#Dng cho sinh vin i h c Kho 8, h chnh quy theo h thng tn ch#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a135t r. : minh ho^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Gii thiu mt s qui ch o to ca Trng i hc Cng nghip H Ni. Hng dn cho sinh vin i hc Kho 8 h chnh quy theo h thng tn ch cch ng k khi lng hc t p; k hoch hc tp v thi hc k II nm hc 2015 - 2016; lin h cng vic vi cc phng, ban ca trng#Trng i hc Cng nghip H Ni#Chng trnh o t o#Sinh vin#Tn ch#S tay#XH#357778## 00829000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820016000421810007000580020043000650080005001080090018001130100005001310110 01400136015004600150021033100196020001000527020001500537020001300552013000700565 016000300572#357779#VV16.02138#VV16.02139#^b7200b#Vi?t#346.59701302638#NH556#Nh ng iu cn bit i vi ngi cao tui#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a78tr.^b21 cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi#Cung cp thng tin c bn v nh gi nhng thnh tu v ch trng ca ng, chnh sch php lut ca nh nc i vi ngi cao tui. Gii thiu nhng qui nh chung v vic phng dng, b o tr x hi, t chc tang l, chc th, chm sc ngi cao tui trong hot ng vn ho gio dc, th dc, th thao, gii tr, du lch...#Php lut#Ngi cao tui#Sch hi p#357779#XH## 00994000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820012000431810006000550010011000610020082000720070016001540080005001700090 01800175010000500193011002900198021045300227020001000680020000900690020001900699 013000700718016000300725#357780#VV16.02140#VV16.02141#^b26811b#Vi?t#344.5970111# K305T#Nguyn Anh#Kin thc c bn cho ngi lao ng cc huyn ngho tham gia xut khu lao ng#Nguyn Anh b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a94tr. : hnh v , nh^b21cm#Trnh by nhng qui nh php lut v ngi lao ng Vit Nam i lm vic nc ngoi theo hp ng nh: iu kin a ngi lao ng i lm vic t heo hp ng; quyn v ngha v ca cc t chc, c nhn c lin quan; chi ph, tuyn chn v o to ngi lao ng; qu h tr vic lm ngoi nc. Gii thiu cc quy trnh, th tc, nhng qui nh ca lut lao ng lin quan n ngi la o ng Vit Nam i lm vic nc ngoi nh Nht Bn, i Loan...#Php lut#Lao ng#Xut khu lao ng#357780#XH## 00930000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820015000501810007000650020049000720080005001210090018001260100005001440110 01500149015004600164021040700210020001000617020002100627020001800648016000300666 013000700669#357781#VV16.02142#VV16.02143#^a38000^b2000b#Vi?t#344.5970202632#NH 556N#Nhng ni dung mi ca lut bo him x hi 2014#^aH.#^aLao ng X hi#201 5#^a114tr.^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi#Gii thiu ton v n lut bo him x hi 2014 gm cc qui nh chung v qui nh c th v quyn, trch nhim ca ngi lao ng, ngi s dng lao ng, c quan bo him x hi ; bo him x hi bt buc; bo him x hi t nguyn; qu bo him x hi; t c hc, qun l bo him x hi; trnh t, th tc thc hin bo him x hi; khiu ni, t co v x l vi phm v bo him x hi; iu khon thi hnh#Php lut# Lut bo him x hi#Vn bn php lut#XH#357781## 00724000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820014000491810007000630010013000700020073000830070013001560080005001690090 01800174010000500192011003100197021018400228020001500412020001300427013000700440 016000300447020000800450#VV16.02145#357782#VV16.02144#^a40000^b500b#Vi?t#331.11 0959751#TH500H#Ng S Trung#Thu ht nhn lc cht lng cao trong khu vc cng c a thnh ph Nng#Ng S Trung#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a151tr. : hnh v , bng^b21cm#Trnh by c s l lun v thu ht nhn lc cht lng cao trong kh u vc cng. Thc trng v nng cao hiu qu thu ht nhn lc cht lng cao tron g khu vc cng ca thnh ph Nng#Ngun nhn lc#Khu vc cng#357782#XH#Thu h t## 00733000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820017000431810006000600020042000660080005001080090018001130100005001310110 01500136015004600151021021800197020001000415020001200425020000700437020001300444 016000300457013000700460#357783#VV16.02146#VV16.02147#^b22470b#Vi?t#345.59702770 2638#T310H#Tm hiu php lut v phng, chng ma tu#^aH.#^aLao ng X hi#2015 #^a119tr.^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi#Gm 98 cu hi - p v cc quy nh php lut ch yu v cai nghin ma tu ti gia nh, cng n g; ti c s cai nghin ma tu v qun l sau cai nghin; cc hnh vi b nghim cm; trch nhim phng, chng ma tu...#Php lut#Phng chng#Ma tu#Sch hi p#XH#357783## 00989000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820017000421810006000590020031000650080005000960090018001010100005001190110 01400124015007600138021043700214020001000651020001700661020001700678020001800695 016000300713013000700716#357784#VV16.02148#VV16.02149#^b3000b#Vi?t#344.597046502 632#L504A#Lut an ton, v sinh lao ng#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a70tr.^b21 cm#u ba sch ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi. Cc An ton lao ng#G ii hiu ni dung lut an ton, v sinh lao ng vi qui nh chung v qui nh c th v cc bin php phng chng cc yu t nguy him, c hi cho ngi lao ng, x l s c k thut gy mt an ton, v sinh lao ng, tai nn lao ng, b nh ngh nghip v bo m an ton, v sinh lao ng i vi mt s lao ng c th, i vi c s sn xut kinh doanh; qun l nh nc v an ton, v sinh la o ng cng cc iu khon thi hnh#Php lut#An ton lao ng#V sinh lao ng# Vn bn php lut#XH#357784## 00768000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820016000431810006000590020053000650080005001180090018001230100005001410110 02200146015004600168021022600214020001000440020001700450020001200467020001300479 013000700492016000300499#357785#VV16.02150#VV16.02151#^b22470b#Vi?t#346.59701502 638#H428#Hi - p php lut v phng, chng bo lc gia nh#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a119tr. : bng^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi#G m 118 cu hi - p v cc vn quy nh trong lut phng, chng bo lc gia nh: hnh vi bo lc gia nh, hnh vi bo lc v kinh t, hnh vi cng p kt hn, ly hn, to hn hoc cn tr hn nhn t nguyn tin b...#Php lut#Bo l c gia nh#Phng chng#Sch hi p#357785#XH## 00795000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820012000431810006000550020076000610080005001370090018001420100005001600110 01400165015004600179021021900225020001000444020000700454020000900461020000900470 020000700479020000900486013000700495016000300502#357786#VV16.02152#VV16.02153#^b 22470b#Vi?t#344.5970327#C120N#Cm nang cng tc bo v, chm sc v gio dc tr em c hon cnh c bit#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a83tr.^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi#Trnh by khi nim v tr em c hon cnh c bit; cng tc bo v, chm sc v gio dc tr em c hon cnh c bit. Cc q ui nh ca php lut x l hnh vi vi phm php lut v bo v, chm sc v gi o dc tr em#Php lut#Bo v#Chm sc#Gio dc#Tr em#Cm nang#357786#XH## 00982000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510020069000570220004001260220019001300080005001490090 01800154010000500172011002600177015006800203021034200271020001700613020001700630 020001500647020002000662013000700682016000300689#357787#VV16.02154#VV16.02155#^b 2000b#Vi?t#331.2596#T103L#Ti liu hun luyn v an ton - v sinh lao ng cho ngi lao ng#Q.2#Hng dn tng hp#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a216tr. : min h ho^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi. Cc An ton lao ng# Gii thiu nhng kin thc c bn v an ton v sinh - lao ng, cc qui nh ph p lut, mt s ch chnh sch v bo h lao ng i vi ngi lao ng. Tm hiu nhng qui tc chung v ni qui an ton - v sinh lao ng ca doanh nghip , nhng yu t nguy him v c hi cng nh cc bin php phng nga, ci thin iu kin lao ng...#An ton lao ng#V sinh lao ng#Ngi lao ng#Ti liu hun luyn#357787#XH## 00719000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010015000660020034000810070015001150080005001300090 01100135010000500146011003100151021023000182020001200412020001000424020000900434 013000700443016000300450#357788#VV16.02156#VV16.02157#^a123000^b300b#Vi?t#620.1 1292#T312T#Phm Huy Chnh#Tnh ton v thit k kt cu tm#Phm Huy Chnh#^aH.# ^aXy dng#2015#^a248tr. : hnh v, bng^b24cm#Gii thiu nhng kin thc c bn v bnh cha kh, bnh cha cht lng; bunke, xil; ng ng dn kh, dn cht lng; kt cu v l cao, bnh lc kh u thuc v kt cu tm v cc phng ph p tnh ton v thit k kt cu tm#Kt cu tm#Tnh ton#Thit k#357788#KT## 00776000000000277000450000200550000000800050005500900140006001000050007401100300 00790150036001090820007001450160003001520130007001550140008001620260007001700260 01100177181000600188019000500194019000500199020001100204020000900215020000800224 020001700232020001900249021023000268#Ti liu hng dn thc hin xy dng vn h o lnh o#^aH.#^aCng thng#2015#^aIV, 159tr. : minh ho^b25cm#Tn sch ting Anh: The leaderin me#370.11#XH#357789#^b1000b#357789#VV16.02158#T103L#Vi?t#Dch #Trng hc#Lnh o#K nng#Vn ho lnh o#Ti liu hng dn#Gii thiu nhn g ni dung c bn v xy dng vn ho lnh o; mi trng lnh o; vai tr ln h o dnh cho hc sinh v gio vin trong trng; cc s kin lnh o v vic lp k hoch hnh ng trong xy dng vn ho lnh o## 00937000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350020036000430030053000790070061001320220004001930050012001970050016002090050 01600225005001400241005001500255008000600270009001400276010000500290011002900295 015006800324021019500392020001500587020001100602013000700613016000300620#357790# ^a135000^b300b#Vi?t#617.96#GI-108T#Gio trnh l thuyt gy m hi sc#Ti liu ging dy c nhn iu dng gy m hi sc#B.s.: H Kh Cnh (ch.b.), Nguyn V n Minh, Trn Xun Thnh&#T.1#H Kh Cnh#Nguyn Vn Minh#Trn Xun Thnh#L Hn g Chnh#Bi Th Thng#^aHu#^ai hc Hu#2015#^aX, 139tr. : minh ho^b27cm#TT S ghi: i hc Hu. Trng i hc Y Dc. B mn Gy m hi sc#Trnh by cc k in thc chung v c bn v gy m hi sc nh lch s pht trin chuyn ngnh, vn thm khm bnh nhn trc gy m, chm sc bnh nhn sau m, vn v kh un v kh khun...#Gy m hi sc#Gio trnh#357790#GT## 00848000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370010020000430020032000630030111000950070053002060050009002590050011002680040 01800279008000500297009004100302010000500343011001500348021014100363020000900504 020000800513020000700521013000700528016000300535019000800538#357791#^a73000^b10 00b#Vi?t#658.0019#L104S#Lieberman, David J.#Lm sp khng ch l ngh thut#S d ng nhng chin lc tm l hiu qu nht to ra u th vt tri trong bt k tnh hung cng vic no#David J. Lieberman ; Xun Chi dch ; Thanh Minh h..# Xun Chi#Thanh Minh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aLao ng X hi ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a311tr.^b21cm#Hng dn cc nh lnh o phng thc lm ch cc th t hut tm l thuyt phc nhng ngi xung quanh gip to nn mt doanh nghip mnh#Lnh o#Qun l#Tm l#357791#KT#Dch M## 00718000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340010014000410020014000550030045000690070029001140050009001430040018001520080 00500170009004100175010000500216011001500221021014500236020000800381020001000389 020001100399013000700410016000300417019000800420#357792#^a69000^b1000b#Vi?t#658 .4#QU105L#Koch, Richard#Qun l 80/20#Mi cch tr thnh nh lnh o hon h o#Richard Koch ; Hoi Nam dch#Hoi Nam#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao ng X h i ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a291tr.^b21cm#Tc gi ch ra phng thc s dng nguyn l 80/20 ny trong cng tc qun l t c nhng thnh tu cng vic ni bt vi n lc ti thiu#Qun l#iu hnh#Kinh doanh#357792#XH#Dch M## 00962000000000277000450000100190000000200320001900500130005100700320006400800050 00960090039001010100005001400110015001450150106001600820007002660160003002730130 00700276014001600283026000700299181000600306019000500312019000800317020000700325 020000900332020001800341021032500359#Markman, Arthur B.#Li t duy ca ngi th ng minh#Khnh Chng#Art Markman ; Khnh Chng dch#^aH.#^aLao ng X hi ; C ng ty Sch Alpha#2015#^a311tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Smart thinking: Three e ssential keys to solve problems, innovate, and get things done#153.43#XH#357793# ^a79000^b3000b#357793#L452T#Vi?t#Dch M#T duy#Suy lun#Gii quyt vn #Thn g qua nhng phn tch c th, tc gi ch ra nhng phng thc b no hot ng t duy mt cch hiu qu nht vi 3 nguyn tc then cht: thay th thi quen gii hn hin ti bng thi quen thng minh, tip nhn tri thc cht lng cao v p dng kin thc x l thng tin, gii quyt cc vn trong cuc sng ## 00734000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340010011000400020034000510070040000850050012001250050015001370040018001520080 00500170009004100175010000500216011003200221021017400253020001800427020001300445 016000300458013000700461#357794#^a79000^b2000b#Vi?t#649.1#N515C#Bubu Huong#Nui con khng phi l cuc chin#Bubu Huong, M Ong Bng, Hachun Lyonnet#M Ong Bn g#Hachun Lyonnet#Ti bn ln th 7#^aH.#^aLao ng X hi ; Cng ty Sch Thi H #2015#^a312tr. : bng, tranh v^b24cm#Cung cp cc thng tin c th v cc giai on pht trin tm sinh l ca tr trong nhng nm u i v a ra cc gi gip cc b m gii quyt nhng tnh hung c bit#Gio dc gia nh#Nui dy c on#KT#357794## 00990000000000301000450000100150000000200340001500500110004900500110006000700500 00710040019001210080005001400090041001450100005001860110015001910150040002060820 00600246016000300252013000700255014001600262026000700278181000600285019000500291 019000800296020001100304020000900315020002000324021034400344#Hill, Napoleon#13 n guyn tc ngh giu, lm giu#Tho Triu#Thanh Minh#Napoleon Hill ; Tho Triu d ch ; Thanh Minh h..#Ti bn ln th 11#^aH.#^aLao ng X hi ; Cng ty Sch T hi H#2015#^a399tr.^b24cm#Tn sch ting Anh: Think and grow rich#650.1#KT#3577 95#^a80000^b3000b#357795#M558B#Vi?t#Dch M#Kinh doanh#Lm giu#B quyt thnh cng#Gii thiu 13 nguyn tc "ngh giu, lm giu" nhm ch ra nhng ngun lc bn phi c thnh cng v gip bn tr nn giu c; lm giu thm cho cuc s ng ca bn trn tt c cc phng din ca cuc sng ch khng ch v ti chnh v vt cht, c bt ngun t nhng ng lc tt p: "Thnh cng c nhn" v " Quan im suy ngh tch cc"## 00921000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100070 00320010015000390020015000540030024000690070059000930050015001520080005001670090 04100172010000500213011002200218021026000240020002000500016000300520019000800523 004001800531020001000549005001000559005001100569020002000580013000700600#357796# ^a43000^b3000b#Vi?t#158#NG558N#Canfield, Jack#Ngi nam chm#B mt ca lut h p dn#Jack Canfield, D. D. Watkins ; Dch: Thu Huyn, Thanh Minh#Watkins, D. D.# ^aH.#^aLao ng X hi ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a194tr. : bng^b21cm#Hng d n v ch ra nhng vic cn lm thu ht nhng th bn mun vo cuc sng ca mnh, t gip bn tng bc nhn ra mc tiu, kht vng m bn mong mun vn ti, hiu thm v bn thn mnh, xc nh r mc ch v hnh ng, tin tng thnh cng#Tm l hc ng dng#XH#Dch M#Ti bn ln th 6#Cuc sng#Thu Huy n#Thanh Minh#B quyt thnh cng#357796## 00757000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340010020000400020017000600030032000770070055001090050009001640080005001730090 04100178010000500219011002300224021012500247020000700372016000300379019000800382 005001300390004001800403020001000421020001700431013000700448#357797#^a60000^b30 00b#Vi?t#153.6#419V#Lieberman, David J.#c v bt k ai# khng b la di v li dng#David J. Lieberman ; Qunh L dch ; Trn V Nhn h..#Qunh L#^aH.#^ aLao ng X hi ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a223tr. : s ^b21cm#Gii thiu n hng th thut tm l c th c th khm ph iu ngi khc ngh hay cm nh n trong nhng trng hp thc t#Tm l#XH#Dch M#Trn V Nhn#Ti bn ln th 8#Giao tip#Phn tch tm l#357797## 00979000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020026000400030036000660070035001020050012001370080005001490090041001540100 00500195011001500200021039200215020001100607020000700618020001100625016000300636 019000800639001001700647004001800664013000700682#357798#^a75000^b1000b#Vi?t#650 .1#T452T#Ti t duy, ti thnh t#Thay i t duy, thay i cuc sng#John C. M axwell ; Nht Nam dch# Nht Nam#^aH.#^aLao ng X hi ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a178tr.^b19cm#Hng dn 11 k nng t duy cn thit c th tr thn h ngi c t duy tt: Gt hi t t duy nhn xa trng rng, kch hot t duy t p trung, thc y t duy sng to, p dng t duy thc t, tn dng t duy chin lc, khm ph t duy trin vng, hc hi t t duy phn chiu, th thch t du y s ng, c li t t duy s chia, thc hnh t duy phng khong v da vo t duy mu cht#Thnh cng#T duy#Kinh doanh#XH#Dch M#Maxwell, John C.#Ti bn ln th 4#357798## 00887000000000277000450000100130000000200290001300300440004200500110008600700300 00970080005001270090041001320100005001730110015001780150035001930820009002280160 00300237013000700240014001600247026000700263181000600270019000500276019000800281 020000900289020002000298021029100318#Sinek, Simon#Bt u vi cu hi ti sao?#N gh thut truyn cm hng trong kinh doanh#Hong Vit#Simon Sinek ; Hong Vit d ch#^aH.#^aLao ng X hi ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a346tr.^b21cm#Tn sch t ing Anh: Start with why#658.4092#XH#357799#^a79000^b2000b#357799#B118#Vi?t#D ch M#Lnh o#B quyt thnh cng#Bn v ngh thut truyn cm hng, li ko, t huyt phc p dng trong kinh doanh m ni dung then cht l tip cn vn k ha cnh mc ch v phng thc khin cho nhn vin, ng nghip v cp trn ti n tng, tin vo mc ch lm vic cng nh mc ch cng vic... tin ti thnh cng## 01142000000000337000450000100140000000200200001400300440003400500120007800500160 00900050012001060070069001180040018001870080005002050090041002100100005002510110 02600256015005100282082000900333016000300342013000700345014001600352026000700368 18100060037501900050038101900080038602000090039402000080040302000240041102000160 0435021035300451#Berger, Jonah#Hiu ng lan truyn# thng tin i vn dm trong vng vi giy#L Ngc Sn#Phm Tun Dng#Phm Thu H#Jonah Berger ; L Ngc S n dch ; H..: Phm Tun Dng, Phm Thu H#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao ng X hi ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a311tr. : minh ho^b21cm#Tn sch ting Anh: C ontagious: Why thing catch on#658.8342#XH#357800#^a77000^b1000b#357800#H309U#Vi ?t#Dch M#Sn phm#Kinh t#Hnh vi ngi tiu dng#Ngi tiu dng#Thng qua s u nguyn tc: S cng nhn x hi, s kch hot, cm xc, cng khai, gi tr th c t, nhng cu chuyn vi t cch l mch dn, tc gi l gii cn nguyn ca v ic lan truyn thng tin v mc nh hng ca chng trong x hi cng nh ph ng thc p dng t ti sc lan truyn ti a i vi mt thng tin, tng hay sn phm c th## 00911000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020010000400030034000500070034000840050013001180080005001310090041001360100 00500177011001500182021034500197020001100542020001000553020001100563016000300574 019000500577001001400582004001800596013000700614#357801#^a75000^b1000b#Vi?t#650 .1#C102S#Cch sng#T bnh thng tr nn phi thng#Inamori Kazuo ; Phm Hu L i dch#Phm Hu Li#^aH.#^aLao ng X hi ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a226tr.^ b21cm#Tp hp v chia s nhng trit l ca tc gi Nht Bn ni ting Inamori K azuo v cch nhn nhn l sng ca con ngi hin i t chnh din, bit bin s uy ngh thnh hin thc, suy ngh t nguyn l v nguyn tc, mi gia nhn cch v nng cao tm hn, sng vi lng v tha v ho hp cng dng chy ca v tr l thc o dn ti thnh cng#Thnh cng#Cuc sng#Kinh doanh#XH#Dch#Inamori K azuo#Ti bn ln th 4#357801## 01012000000000265000450002600070000001400080000701900050001508200170002018100060 00370020031000430290038000740080005001120090018001170100005001350110015001400150 06800155021043700223020001000660020001700670020001700687020001800704016000300722 020001400725013000700739#357802#^b4000b#Vi?t#344.597046502632#L504A#Lut an ton , v sinh lao ng#Law on occupational safety and health#^aH.#^aLao ng X hi# 2015#^a230tr.^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi. Cc An ton L ao ng#Gii hiu ni dung Lut an ton, v sinh lao ng vi qui nh chung v qui nh c th v cc bin php phng chng cc yu t nguy him, c hi cho ng i lao ng, x l s c k thut gy mt an ton, v sinh lao ng, tai nn la o ng, bnh ngh nghip v bo m an ton, v sinh lao ng i vi mt s lao ng c th, i vi c s sn xut kinh doanh; qun l nh nc v an ton, v sinh lao ng cng cc iu khon thi hnh#Php lut#An ton lao ng#V sinh lao ng#Vn bn php lut#XH#Sch song ng#357802## 00981000000000313000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100080 00340020036000420030030000780070066001080220004001740050016001780050018001940050 01500212005001200227005001800239008000600257009001400263010000500277011003000282 015006800312021025100380020001500631020001100646016000300657013000700660#357803# ^a65000^b110b#Vi?t#617.96#GI-108T#Gio trnh l thuyt gy m hi sc#o to h c nhn iu dng#B.s.: Nguyn Vn Minh (ch.b.), Trn Th Thu Lnh, Bi Th T hng&#T.2#Nguyn Vn Minh#Trn Th Thu Lnh#Bi Th Thng#L Vn Long#Phm Th Minh Th#^aHu#^ai hc Hu#2015#^aIX, 104tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: i h c Hu. Trng i hc Y Dc. B mn Gy m hi sc# cp n gy m hi sc t rong phu thut ly thai, ni soi, ni soi tiu ho, phu thut ng mt, d d y, ng tit niu, phu thut bng cp cu, phu thut bnh nhn chn thng kh ng sc, phu thut tr em, bnh l tuyn gip, ti mi hng...#Gy m hi sc#G io trnh#GT#357803## 00878000000000313000450002600070000001400140000701900050002108200070002618100080 00330020036000410030030000770070061001070220004001680050016001720050012001880050 01600200005001400216005001100230008000600241009001400247010000500261011003000266 015006800296021016400364020001500528020001100543016000300554013000700557#357804# ^a75000^b90b#Vi?t#617.96#GI-108T#Gio trnh l thuyt gy m hi sc#o to h c nhn iu dng#B.s.: Nguyn Vn Minh (ch.b.), H Kh Cnh, Trn Xun Thnh& #T.3#Nguyn Vn Minh#H Kh Cnh#Trn Xun Thnh#L Hng Chnh#L Vn Tm#^aHu# ^ai hc Hu#2015#^aIX, 122tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: i hc Hu. Trng i hc Y Dc. B mn Gy m hi sc#Trnh by cc kin thc hi sc ngoi khoa c bn: cp cu ngng tun hon h hp, sc nhim khun, sc chn thng - mt m u, sc phn v, hi sc suy thn cp...#Gy m hi sc#Gio trnh#GT#357804## 00742000000000277000450000100130000000200180001300300170003100500150004800700350 00630040018000980080005001160090041001210100005001620110025001670820012001920160 00300204013000700207014001600214026000700230181000600237019000500243019001400248 020001800262020000800280021017600288#Kubota Kisou#Dy con kiu Nht#Giai on 2 tui#Nguyn Th Mai#Kubota Kisou ; Nguyn Th Mai dch#Ti bn ln th 5#^aH.#^a Lao ng X hi ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a79tr. : minh ho^b26cm#649.1220952 #KT#357805#^a59000^b2000b#357805#D112C#Vi?t#Dch Nht Bn#Gio dc gia nh#Dy con#Gii thiu mt s b quyt dy con theo kiu Nht Bn giai on tr 2 tui nhm gip tr c th pht huy ht u im ca mnh tr thnh a tr thng mi nh, t tin v vui v## 00727000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020044000620070023001060050013001290080005001420090 01800147010000500165011002600170021019800196020001100394020001600405020000800421 020001000429013000700439016000300446#357806#VV16.02159#VV16.02160#^a42000^b1000 b#Vi?t#631.3#S550D#S dng v bo dng my c kh nng nghip#ng Vn Ho bin dch#ng Vn Ho#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a115tr. : minh ho^b24cm#Trnh b y k thut s dng v sa cha my nng nghip loi nh (my cy tay), my bm v thit b ti tiu dng trong nng nghip, bnh phun sng v my phun bt, m y tut la v my ct dy leo#My c kh#My nng nghip#S dng#Bo dng#3578 06#KT## 00812000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810007000550020031000620070074000930050013001670080005001800090 01800185010000500203011002600208021017600234020002000410020001800430016000300448 019000500451001001200456005001600468005001900484013000700503#357807#VV16.02161#V V16.02162#^a48000^b800b#Vi?t#338.1#NH100N#Nh nng kinh doanh v qun l#L Thu Sn, H c Tuyn, Nhim Khi Thi ; Nguyn Th Vn Anh bin dch#H c Tuyn #^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a135tr. : minh ho^b24cm#Gii trnh v s giu c v cc vn trong vic lm giu t ngh nng: iu tra, d on v xm nhp th trng, chnh sch kinh doanh cng nh nhng kin thc c bn v WTO#Kinh t n ng nghip#B quyt lm giu#XH#Dch#L Thu Sn#Nhim Khi Thi#Nguyn Th Vn Anh#357807## 00635000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810008000540020025000620070021000870080005001080090018001130100 00500131011002500136021017300161020000900334020001200343016000300355001001600358 013000700374#357808#VV16.02163#VV16.02164#^a27000^b1000b#Vi?t#674#NGH250M#Ngh mc, gia cng g#Nguyn B Thnh b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a74tr. : m inh ho^b24cm#Trnh by v vt liu thng dng trong ngh mc, ngh th mc v cch thao tc, kt cu g v cch ch tc. S lc v my gia cng g v kin thc c bn v c bn v#Ngh mc#Gia cng g#KT#Nguyn B Thnh#357808## 01096000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810007000530020053000600070043001130050016001560080005001720090 01800177010000500195011002600200021052500226020000400751020000500755016000300760 001001200763020001200775020001200787013000700799#357809#VV16.02165#VV16.02166#^b 200b#Vi?t#362.1969792#TR527T#Truyn thng gim k th trong phng, chng HIV/AID S#B.s.: Vn Dung (ch.b.), Trn Nhn Thng#Trn Nhn Thng#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a171tr. : minh ho^b24cm#Khi qut tnh hnh dch HIV/AIDS trn th gi i v Vit Nam. Vn k th v phn bit i x i vi ngi nhim v nhng n gi c lin quan n ngi nhim HIV/AIDS. Khoa hc hnh vi v mt s vn l lun v phng php thay i hnh vi sc kho. Xy dng k hoch truyn thng t hay i hnh vi, gim k th v phn bit i x vi ngi nhim v nhng ngi c lin quan vi ngii nhim HIV/AIDS. Cng c nghin cu gim k th v phn b it i x vi ngi nhim v nhng ngi c lin quan vi ngi nhim HIV/AIDS# HIV#AIDS#XH# Vn Dung#Phng chng#Gim k th#357809## 00936000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820016000421810006000580020053000640070065001170050017001820050014001990050 01500213005002100228005001400249008000500263009001800268010000500286011001500291 01500660030602101610037202000100053302000110054302000150055402000190056901300070 0588016000300595#357810#VV16.02167#VV16.02168#^b1000b#Vi?t#346.59701302638#T103L #Ti liu nghip v chnh sch i vi ngi cao tui#B.s.: Nguyn Ngc Ton (ch .b.), Phm i ng, Nguyn Hu Li...#Nguyn Ngc Ton#Phm i ng#Nguyn Hu Li#on Th Phng Lin#Trn Vn Hng#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a207tr.^b24 cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi. Cc Bo tr x hi#Trnh by n ghip v chnh sch i vi ngi cao tui, ton vn Lut Ngi cao tui v cc vn bn hng dn thi hnh ca Chnh ph cng cc B, ngnh lin quan#Php lut# Chnh sch#Ngi cao tui#Ti liu nghip v#357810#XH## 01047000000000361000450002600070000002600110000702600110001802000100002902000200 00390160003000590140007000620190005000690820016000741810006000900020046000960030 04900142007006900191005001700260005001400277005001900291005001800310008000500328 00900180033301000050035101100220035601500660037802101620044402000150060602000220 0621020001800643005001700661013000700678#357811#VV16.02169#VV16.02170#Php lut# Lut ngi cao tui#XH#^b760b#Vi?t#346.59701302638#T103L#Ti liu nghip v chn h sch tr gip x hi#Theo Ngh nh s 136/2013/N/CP ngy 21/10/2013#B.s.: Ng uyn Ngc Ton (ch.b.), Phm i ng, Nguyn Trung Thnh...#Nguyn Ngc Ton#Ph m i ng#Nguyn Trung Thnh#Bi Cao Thanh Vn#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a2 06tr. : bng^b24cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi. Cc Bo tr x hi#Trnh by nhng vn chung v chnh sch tr gip x hi cng ton vn lu t ngi cao tui, lut ngi khuyt tt v cc ngh nh, thng t hng dn th i hnh#Tr cp x hi#Lut ngi khuyt tt#Vn bn php lut#Nguyn Th Thng#3 57811## 00988000000000349000450002600110000002600110001102600070002202000100002902000200 00390160003000590140008000620190005000700820011000751810006000860020046000920070 07000138005001500208005001700223005001900240005001800259008000500277009001800282 01000050030001100220030501500660032702101620039302000150055502000220057002000180 0592005002100610013000700631#VV16.02171#VV16.02172#357812#Php lut#Lut ngi c ao tui#XH#^b2000b#Vi?t#346.597013#T103L#Ti liu nghip v chnh sch tr gip x hi#B.s.: Nguyn Vn Hi (ch.b.), Nguyn Ngc Ton, Nguyn Trung Thnh...#Ngu yn Vn Hi#Nguyn Ngc Ton#Nguyn Trung Thnh#Bi Cao Thanh Vn#^aH.#^aLao n g X hi#2015#^a175tr. : bng^b24cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X h i. Cc Bo tr x hi#Trnh by nhng vn chung v chnh sch tr gip x hi cng ton vn lut ngi cao tui, lut ngi khuyt tt v cc ngh nh, thn g t hng dn thi hnh#Tr cp x hi#Lut ngi khuyt tt#Vn bn php lut# on Th Phng Lin#357812## 00714000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510010008000570020029000650070008000940080005001020090 01800107010000500125011001500130015004100145021025500186013000700441016000300448 020000900451#357813#VV16.02173#VV16.02174#^b1200b#Vi?t#915.9753#301D#Cao Ch# a danh dn gian Qung Ngi#Cao Ch#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a294tr.^b21cm#T TS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Gii thiu v dng i x Qung, cc dn tc v a danh, a danh dn gian. a danh gc ting Vit ph thng, gc ting Hre, gc ting Cor, gc ting Ca Dong v hn hp gc ting. a danh dn gian c ghi vo vn t v vn k tc a danh dn gian#357813#XH#a danh## 00760000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540010019000600020049000790070019001280080005001470090 01800152010000500170011001500175015004100190021019300231016000300424020001700427 020001500444020001600459013000700475#VV16.02175#357814#VV16.02176#^b1200b#Vi?t#3 98.4095977#H312T#Nguyn Th Tm Anh#Hnh tng chn (Yak) trong vn ho Khmer Na m B#Nguyn Th Tm Anh#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a219tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Trnh by v c s l lun v c s thc tin i v i vic nghin cu hnh tng chn trong vn ho Khmer Nam B. Hnh tng chn tr ong tn ngng, l hi v ngh thut ca c dn Khmer Nam B#XH#Vn ho dn gian #Dn tc Kh Me#Hnh tng Chn#357814## 00436000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810007000520010013000590020019000720030004000910070013000950080 00500108009001800113010000500131011001500136020001700151020000400168013000700172 016000300179#357815#VV16.02177#VV16.02178#^b100b#Vi?t#895.922134#CH311C#Cao Minh Tn#Chn chc ma xun#Th#Cao Minh Tn#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a139tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Th#357815#VH## 00748000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810007000540010014000610020053000750070037001280080005001650090 01800170010000500188011001500193021022900208020001000437020000900447016000300456 005001600459013000700475#357816#VV16.02179#VV16.02180#^b4000b#Vi?t#307.7209597#P H110H#Nguyn H Anh#Pht huy ni lc cng ng xy dng nng thn mi#B.s.: N guyn H Anh, Nguyn Hi Minh#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a115tr.^b21cm# cp n nhng vn c bn nht v ni lc v pht huy ni lc trong xy dng nng thn mi. Gii thiu mt s kinh nghim thc tin v pht huy ni lc trong xy dng nng thn mi mt s a phng nhn rng in hnh#Nng thn#Xy dng #XH#Nguyn Hi Minh#357816## 00811000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820015000421810006000570010016000630020065000790070021001440080005001650090 01800170010000500188011001400193021027000207020001000477020001500487020001300502 016000300515020000800518013000700526#357817#VV16.02181#VV16.02182#^b4000b#Vi?t#3 44.5970902638#H428#Hong Minh Thi#Hi - p php lut v bo v v pht huy gi tr di sn vn ho#Hong Minh Thi b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a94tr.^b2 1cm#Gm nhng cu hi p da trn c s Lut di sn vn ho nm 2001 c sa i, b sung nm 2009 v cc vn bn php lut, lin quan n lnh vc di sn vn ho: Nhng vn chung v di sn vn ho; bo v, pht huy gi tr di sn v h o phi vt th v vn ho vt th#Php lut#Di sn vn ho#Sch hi p#XH#Bo t n#357817## 00780000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010014000590020047000730070019001200080005001390090 01800144010000500162011002200167021028200189020001400471020001200485020000700497 016000300504013000700507#357818#VV16.02183#VV16.02184#^b4000b#Vi?t#364.409597#S4 50T#Nguyn H Anh#S tay truyn thng phng, chng t nn x hi#Nguyn H Anh b .s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a115tr. : bng^b21cm#Cung cp thng tin c bn nhn din cc t nn x hi. Nhng tc ng, nh hng ca t nn i vi c nhn, gia nh, an ninh, trt t v an ton x hi. a ra mt s gii php p hng nga, bi tr t nn x hi; ph bin cc quy nh php lut v phng, chn g t nn x hi#T nn x hi#Phng chng#S tay#XH#357818## 00550000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810006000520020035000580070053000930010011001460050014001570080 00500171009001800176010000500194011001500199020001700214020001300231020000800244 016000300252020001000255013000700265#357819#VV16.02185#VV16.02186#^b300b#Vi?t#39 8.995922#T506N#Tc ng, thnh ng Thi Lai Chu#S.t., bin dch, ch gii: Th Tc, H Mnh Phong# Th Tc#H Mnh Phong#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a55 1tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Dn tc Thi#Tc ng#XH#Thnh ng#357819## 01002000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820011000411810006000520020055000580070051001130050013001640050012001770050 01500189005001500204005001600219008000500235009001400240010000500254011002000259 01500730027902102260035202000470057802000080062502000110063301300070064401600030 0651020001000654#VV16.02187#VV16.02188#357820#^b800b#Vi?t#354.609597#H103M#20 n m xy dng & pht trin (14/11/1995 - 14/11/2015)#B.s.: Cao Anh Dng, T Xun B o, L Trng Phong...#Cao Anh Dng#T Xun Bo#L Trng Phong#Trn Lan Thanh#Nguy n Hu Dng#^aH.#^aCng thng#2015#^a87tr. : nh^b20cm#TTS ghi: B Cng thng . Cc K thut an ton v Mi trng Cng nghip#Gii thiu qu trnh hnh thnh v pht trin ca Cc K thut an ton v Mi trng cng nghip (B Cng thn g) v cc phng, trung tm ca n v cng nhng dng k c v cm xc ca nhng lnh o tng cng tc ti n v#Cc K thut an ton v Mi trng cng nghi p#Lch s#Pht trin#357820#XH#1995-2015## 00764000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400140002901900050 00430820006000481810008000540010015000620020037000770070015001140080005001290090 03300134010000500167011002600172015008400198021015700282020001600439020001000455 020001100465013000700476016000300483#357821#VV16.02189#VV16.02190#^a80000^b50b# Vi?t#628.3#GI-108T#Tng Th Chnh#Gio trnh cng ngh x l nc thi#Tng Th Chnh#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2015#^a238tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Dn lp Phng ng. Khoa Cng ngh Sinh hc v Mi trng# i cng v nc thi. Trnh by v cng ngh x l nc thi bng phng php c hc, ho hc, sinh hc v mt s cng ngh x l nc thi in hnh khc#X l nc thi#Cng ngh#Gio trnh#357821#GT## 00827000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820013000421810006000550020021000610290012000820070035000940220004001290220 05700133008000500190009003300195010000500228011003100233015005200264021017700316 020001600493013000700509016000300516005001800519#357822#VV16.02191#VV16.02192#^b 9000b#Vi?t#551.46409597#B106T#Bng thu triu 2016#Tide tables#B.s., tnh ton: Trung tm Hi vn#T.1#Hn Du, Hng Gai, Ca ng, Ca Hi, Ca Gianh, Ca Vit#^ aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2015#^a179tr. : hnh v, bng^b21cm#u ba sch ghi: Tng cc Bin v Hi o Vit Nam#Trnh by kt qu d tnh mc nc tng gi v lc nc ln, nc rng cho 6 cng chnh pha Bc Vit Nam nm 2016 gm: Hn Du, Hng Gai, Ca ng, Ca Hi, Ca Gianh, Ca Vit#Bng thu triu#35 7822#TN#Trung tm Hi vn## 00868000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820013000421810006000550020021000610290012000820070035000940220004001290220 07700133008000500210009003300215010000500248011003100253015005200284021019800336 020001600534016000300550005001800553013000700571#357823#VV16.02193#VV16.02194#^b 3000b#Vi?t#551.46409597#B106T#Bng thu triu 2016#Tide tables#B.s., tnh ton: Trung tm Hi vn#T.2# Nng, Quy Nhn, Nha Trang, Vng Tu, Si Gn, nh An, H Tin, Trng Sa#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2015#^a227tr. : hnh v , bng^b21cm#u ba sch ghi: Tng cc Bin v Hi o Vit Nam#Trnh by kt q u d tnh gi v cao nc ln, nc rng cng vi cao mc nc tng gi n m 2016 i vi cc cng: Nng, Quy Nhn, Nha Trang, Vng Tu, Si Gn, nh An, H Tin, Trng Sa#Bng thu triu#TN#Trung tm Hi vn#357823## 00821000000000301000450002600070000002600110000702600110001801600030002900500180 00320140007000500190005000570820012000621810006000740020021000800290012001010070 03500113022000400148022004300152008000500195009003300200010000500233011003100238 015005200269021016400321020001600485013000700501020001100508#357824#VV16.02195#V V16.02196#TN#Trung tm Hi vn#^b500b#Vi?t#551.4640959#B106T#Bng thu triu 201 6#Tide tables#B.s., tnh ton: Trung tm Hi vn#T.3#Hng Kng, Kom Pong Som, Si ngapo, Bng Cc#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2015#^a116tr. : hnh v, b ng^b21cm#u ba sch ghi: Tng cc Bin v Hi o Vit Nam#Trnh by kt qu d tnh gi v cao nc ln, nc rng cng vi cao mc nc tng gi nm 2016 i vi cc cng: Hng Kng, Kom Pong Som, Singapo, Bng Cc#Bng thu tri u#357824#ng Nam ## 00689000000000277000450000100080000000200950000800700080010300800050011100900180 01160100005001340110021001390150041001600820013002010160003002140130007002170140 00800224026000700232026001100239026001100250181000600261019000500267020000900272 020001700281020001100298021010200309#Vn Duy#Tm hiu v thanh ng trong hot ng tm linh din xng ht vn hu thnh dn gian Vit Nam#Vn Duy#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a223tr. : nh^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#78 1.62009597#XH#357825#^b2000b#357825#VV16.02197#VV16.02198#T310H#Vi?t#Chu vn#V n ho dn gian#Thanh ng#Khi qut v ht vn din xng hu thnh. Nghin cu v thanh ng trong hot ng ht vn hu thnh## 00733000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010020000590020074000790070020001530080005001730090 01800178010000500196011002200201015004000223021012400263020001900387020001200406 020000700418013000700425016000300432020000800435#357826#VV16.02200#VV16.02199#^b 2000b#Vi?t#895.922109#S400S#ng Th Diu Trang#So snh th th lc bt trong ca dao vi lc bt trong phong tro th mi#ng Th Diu Trang#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a155tr. : bng^b21cm#TTS ghi: Hi Vn hc dn gian Vit Nam#Phn tc h s ging nhau v khc nhau gia th lc bt trong ca dao vi th lc bt trong th mi. L gii v hin tng ny#Nghin cu vn hc#Th lc bt#Ca dao#357826 #VH#Th mi## 00707000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820012000421810006000540010014000600020075000740070014001490080005001630090 01800168010000500186011002100191015004100212021015000253020001100403020001700414 013000700431016000300438#VV16.02202#VV16.02201#357827#^b2000b#Vi?t#398.0959712#L 250C#Triu Th Mai#L cp sc ca ngi Sn Ch x Hng o - Huyn Bo Lc - Tnh Cao Bng#Triu Th Mai#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a183tr. : nh^b21cm#TT S ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#S lc v ngi Sn Ch x Hng o (B o Lc, Cao Bng). Trnh by v l cp sc ca ngi Sn Ch, nhng gi tr ca l cp sc v vn bo tn#L cp sc#Dn tc Sn Chay#357827#XH## 00824000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540010012000600020084000720070027001560080005001830090 01800188010000500206011002100211015004100232021022600273020001100499020001200510 016000300522005001400525013000700539#357828#VV16.02203#VV16.02204#^b2000b#Vi?t#3 98.0959711#L125T#Trn Vn i#Lu then cp sc hnh ngh ca ngi Ty x Tn L p, huyn Bc Sn, tnh Lng Sn#Trn Vn i, Dng Th Lm#^aH.#^aKhoa hc x h i#2015#^a303tr. : nh^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut v v tr a l, c im kinh t, vn ho, x hi ngi Ty x Tn Lp (Bc S n, Lng Sn). Trnh by cc nghi l, gi tr nghi l "lu then cp sc hnh ngh " v gii php bo tn then c huyn Bc Sn (Lng Sn)#L cp sc#Dn tc Ty#X H#Dng Th Lm#357828## 00718000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820015000421810008000570010013000650020049000780070013001270080005001400090 01800145010000500163011002600168015004100194021017800235020001700413020001200430 016000300442013000700445#357829#VV16.02205#VV16.02206#^b2000b#Vi?t#392.360959716 7#NH100-O#Cho Vn Lm#Nh truyn thng ca ngi Dao Tuyn Lo Cai#Cho Vn Lm#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a255tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut v ngi Dao Tuyn Lo Cai. Trnh by cu trc v quy trnh lm nh, chc nng ca nh v sinh hot vn ho trong ngi nh truy n thng ca ngi Dao Tuyn Lo Cai#Nh truyn thng#Dn tc Dao#XH#357829## 00651000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820014000421810006000560010015000620020034000770070015001110080005001260090 01800131010000500149011002100154015004100175021010000216020001700316020002000333 016000300353020001000356013000700366#VV16.02208#357830#VV16.02207#^b2000b#Vi?t#3 98.410959742#T506T#Ninh Vit Giao#Tc th thn v thn tch Ngh An#Ninh Vit Gi ao#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a770tr. : nh^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn g ian Vit Nam#Tng quan v tc th thn v thn tch Ngh An. Tm hiu thn tc h cc huyn thuc tnh Ngh An#Vn ho dn gian#Tn ngng dn gian#XH#Thn t ch#357830## 00877000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540010024000600020067000840070035001510080005001860090 01800191010000500209011002200214015004100236021026700277020002100544020001000565 016000300575020001400578013000700592#VV16.02209#357831#VV16.02210#^b2000b#Vi?t#3 90.0959749#V115H#Trn Nguyn Khnh Phong#Vn ho truyn thng v truyn c ca n gi Pa-Hi Tha Thin Hu#Trn Nguyn Khnh Phong s.t., b.s.#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a471tr. : bng^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Nghin cu v ngun gc, a bn c tr, dn s, ngn ng, sinh hot kinh t, vn ho vt cht, tn ngng th cng thn linh, nghi l trong vng i, quan h x hi, dn ca, dn nhc, dn v v truyn c trong vn ho truyn thng ca ngi Pa-h i Tha Thin - Hu#Vn ho truyn thng#Truyn c#XH#Dn tc T i#357831## 00710000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820014000421810007000560010017000630020077000800070017001570080005001740090 01800179010000500197011002100202015004100223021013700264020001600401016000300417 013000700420020001700427#357832#VV16.02211#VV16.02212#^b2000b#Vi?t#394.120959799 #CH527A#Trn Minh Thng#Chuyn n ung ca ngi bnh dn Sc Trng, nhn t g c vn ho dn gian#Trn Minh Thng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a431tr. : n h^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tng quan v m thc dn gian Sc Trng. Trnh by c im ca m thc dn gian Sc Trng v chc nng ca vn ho m thc dn gian#Vn ho m thc#XH#357832#Vn ho dn gian## 00609000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810007000530020015000600030021000750070038000960050013001340050 01200147008000500159009001800164010000500182011001500187015004100202020001700243 020001300260020001000273013000700283016000300290020001400293#357833#VV16.02213#V V16.02214#^b2000b#Vi?t#398.209597#TR527C#Truyn c Thi#Song ng Thi - Vit#S.t ., dch: Qun Vi Min, Vi Khm Mun#Qun Vi Min#Vi Khm Mun#^aH.#^aKhoa hc x h i#2015#^a571tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian #Dn tc Thi#Truyn c#357833#XH#Sch song ng## 00805000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010012000590020037000710030028001080070041001360220 00400177005001400181008000500195009001800200010000500218011001500223021013700238 02000170037502000170039202000070040901600030041601500410041901300070046000500120 0467#357834#VV16.02215#VV16.02216#^b2000b#Vi?t#398.809597#D121C#Trn Th An#Dn ca cc dn tc thiu s Vit Nam#Dn ca nghi l v phong tc#B.s.: Trn Th An ( ch.b.), V Quang Dng#Q.2#V Quang Dng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a691tr.^b21 cm#Gii thiu cc ln iu dn ca nghi l v phong tc ca cc dn tc thiu s Vit Nam trong l ci, l cu cng sc kho, l cp sc...#Vn hc dn gian#Dn tc thiu s#Dn ca#VH#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#357834#Trn Th An## 00762000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010012000590020037000710030028001080070041001360220 00400177005001400181008000500195009001800200010000500218011001500223021009400238 02000170033202000170034902000070036601600030037301500410037601300070041700500120 0424#357835#VV16.02218#VV16.02217#^b2000b#Vi?t#398.809597#D121C#Trn Th An#Dn ca cc dn tc thiu s Vit Nam#Dn ca nghi l v phong tc#B.s.: Trn Th An ( ch.b.), V Quang Dng#Q.3#V Quang Dng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a519tr.^b21 cm#Gii thiu cc ln iu dn ca nghi l v phong tc tang ma ca cc dn tc t hiu s Vit Nam#Vn hc dn gian#Dn tc thiu s#Dn ca#VH#TTS ghi: Hi Vn n gh dn gian Vit Nam#357835#Trn Th An## 00802000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010012000590020037000710030028001080070041001360220 00400177005001400181008000500195009001800200010000500218011001500223021013400238 02000170037202000170038902000070040601600030041301500410041601300070045700500120 0464#357836#VV16.02219#VV16.02220#^b2000b#Vi?t#398.809597#D121C#Trn Th An#Dn ca cc dn tc thiu s Vit Nam#Dn ca nghi l v phong tc#B.s.: Trn Th An ( ch.b.), V Quang Dng#Q.4#V Quang Dng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a491tr.^b21 cm#Gii thiu cc ln iu dn ca nghi l v phong tc ca cc dn tc thiu s Vit Nam trong tang l, cng gi t tin, ln nh mi...#Vn hc dn gian#Dn t c thiu s#Dn ca#VH#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#357836#Trn Th An ## 00992000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810008000520020040000600030015001000070100001150060016002150050 01700231005001400248005000900262005001400271005001400285008000500299009001800304 01000050032201100220032701500410034902101950039002000090058502000150059401300070 0609016000300616020002300619#357837#VV16.02221#VV16.02222#^b2000b#Vi?t#694.09597 #NGH250V#Ngh v lng ngh truyn thng Vit Nam#Ngh mc, chm#Trng Duy Bch, Trng Minh Hng, Bi Xun nh... ; B.s.: Trng Minh Hng (ch.b.), V Quang D ng#Trng Duy Bch#Trng Minh Hng#Bi Xun nh#ng c#Tng B Honh#V Qua ng Dng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a666tr. : bng^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu v lng ngh chm g Chng Sn, c trng ngh thu t chm g v tc tng cc lng ngh ng bng sng Hng, lng iu khc g D D, lng chm g c truyn La Xuyn... ca Vit Nam#Ngh mc#Ngh chm khc#35 7837#XH#Lng ngh truyn thng## 00592000000000289000450002600070000002600110000702600110001801900050002908200110 00341810006000450010017000510020018000680070047000860220004001330050015001370080 00500152009001800157010000500175011002200180015004100202020001700243020000700260 016000300267014000800270013000700278005001700285#357838#VV16.02223#VV16.02224#Vi ?t#398.809597#C100D#Nguyn Xun Knh#Ca dao ngi Vit#B.s.: Nguyn Xun Knh (c h.b.), Phan Lan Hng#Q.1#Phan Lan Hng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a500tr. : bng^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Ca dao#VH#^ b2000b#357838#Nguyn Xun Knh## 00931000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810006000520020030000580070048000880080005001360090018001410100 00500159011003100164015004100195021027300236020001700509020001500526016000300541 005001300544005000800557005001400565005001400579005001700593013000700610#VV16.02 225#VV16.02226#357839#^b2000b#Vi?t#390.09597#V115H#Vn ho dn gian ngi Ph L #Trn Hu Sn (ch.b.), Vn Anh, Bi Duy Chin...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a6 71tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Trnh by v tn ngng dn gian, np sng cng ng, tri thc dn gian lin quan n rng, phong tc v nghi l trong canh tc la, phong tc tp qun lin quan n chu k i ngi, vn ho m thc, ngh th cng truyn thng, nhc c v dn ca dn gian ca ngi Ph L#Vn ho dn gian#Dn tc Ph L#XH#Trn Hu Sn#Vn Anh#B i Duy Chin#Cho Ch Chn#Nguyn Mnh Hng#357839## 00699000000000289000450002600110000002600110001102600070002201500410002902101160 00700200027001860200023002130140008002360190005002440820010002491810006002590010 01400265002003600279007001400315008000500329009001800334010000500352011001500357 020001700372020001000389016000300399013000700402#VV16.02227#VV16.02228#357840#T TS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tp hp cc chuyn k dn gian, cc l h i trong dn gian v ngh - lng ngh truyn thng vng Qung Nam - Nng#Ngh th cng truyn thng#Lng ngh truyn thng#^b2000b#Vi?t#680.09597#V115H#L Ho ng Vinh#Vn ho dn gian quanh lu tre lng#L Hong Vinh#^aH.#^aKhoa hc x hi #2015#^a695tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Truyn k#KT#357840## 00823000000000325000450002600110000002600110001102600070002201500410002902101720 00700200017002420140008002590190005002670820013002721810006002850010024002910020 05200315007003500367008000500402009001800407010000500425011001500430020000700445 01600030045202000070045502000070046202000100046902000080047902000030048701300070 0490#VV16.02229#VV16.02230#357841#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#S l c vi nt v vng vn hc dn gian huyn Nam ng tnh Tha Thin Hu. Gii thi u cc th loi vn hc dn gian c sc ca vng: Ca dao, cu , dn ca, ng dao...#Vn hc dn gian#^b2000b#Vi?t#398.20959749#V115H#Trn Nguyn Khnh Phong# Vn hc dn gian huyn Nam ng tnh Tha Thin Hu#Trn Nguyn Khnh Phong b.s. , s.t.#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a431tr.^b21cm#Ca dao#XH#Cu #Dn ca#Truyn k#Tc ng#V#357841## 00633000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820013000421810007000550010024000620020060000860070024001460220004001700080 00500174009001800179010000500197011002200202015004100224020001700265020001700282 020001000299013000700309016000300316005002400319#357842#VV16.02231#VV16.02232#^b 2000b#Vi?t#398.20959749#KH400T#Trn Nguyn Khnh Phong#Kho tng truyn c cc d n tc thiu s tnh Tha Thin Hu#Trn Nguyn Khnh Phong#Q.1#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a791tr. : bng^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn h c dn gian#Dn tc thiu s#Truyn c#357842#XH#Trn Nguyn Khnh Phong## 00705000000000277000450002600110000002600110001102600070002201500410002902101400 00700200017002100200012002270140008002390190005002470820011002521810007002630010 01200270002006900282007001200351008000500363009001800368010000500386011001500391 020001100406016000300417013000700420#VV16.02233#VV16.02234#357843#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu ni dung 3 vn chnh ca truyn th Ty : Ngun gc, qu trnh hnh thnh - pht trin v thi php th loi ca truyn t h Ty#Vn hc dn gian#Dn tc Ty#^b2000b#Vi?t#398.809597#TR527T#V Anh Tun#T ruyn th Ty, ngun gc, qu trnh pht trin v thi php th loi#V Anh Tun# ^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a622tr.^b21cm#Truyn th#XH#357843## 00722000000000277000450000200320000000500110003200700440004300800050008700900180 00920100005001100110015001150150041001300820011001710160003001820130007001850140 00800192026001100200026001100211026000700222181000600229019000500235020001700240 020001300257020001700270021015700287#Sch Hn Nm ca ngi Sn Chay# Th Ho# Th Ho phin m, dch ngha, gii thiu#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a975tr. ^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#398.209597#XH#357844#^b2000b#VV1 6.02235#VV16.02236#357844#S102H#Vi?t#Vn hc dn gian#Sch Hn Nm#Dn tc Sn C hay#Gii thiu ni dung sch vn hc dn gian Hn Nm ca ngi Sn Chay phn n h cc sinh hot trong cuc sng i thng ca h, c km nguyn bn ch Hn Nm ## 00535000000000289000450000100130000000200170001300300120003000500080004200700280 00500040013000780080005000910090009000960100005001050110015001100820008001250160 00300133013000700136014001700143026000700160026001100167026001100178181000600189 019000500195019001600200020001700216020001200233#Lm ch Nhi#Hoa hng sm mai#T iu thuyt#Losedow#Lm ch Nhi ; Losedow dch#In ln th 3#^aH.#^aPh n#2015#^ a763tr.^b24cm#895.136#VH#357845#^a199000^b1000b#357845#VV16.02237#VV16.02238#H4 01H#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00534000000000289000450000100130000000200080001300300120002100500120003300700320 00450040013000770080005000900090009000950100005001040110015001090820008001240160 00300132013000700135014001700142026001100159026000700170026001100177181000600188 019000500194019001600199020001700215020001200232#Lm ch Nhi#Hi sao#Tiu thuy t# Uyn Nhi#Lm ch Nhi ; Uyn Nhi dch#In ln th 3#^aH.#^aPh n#2015#^a 634tr.^b24cm#895.136#VH#357846#^a172000^b1000b#VV16.02240#357846#VV16.02239#H10 3S#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00709000000000265000450002600070000002600110000702600110001801500620002902101220 00910200018002130200017002310140009002480190005002570820008002621810006002700020 06800276008000500344009002100349010000500370011002200375020002000397016000300417 020001600420013000700436#357847#VV16.02241#VV16.02242#TTS ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Cung cp cc kin thc, cc k thut son th o hp ng kinh t - thng mi v hp ng dn s, c km 1 s mu minh ho#So n tho vn bn#Hp ng kinh t#^b14206b#Vi?t#351.597#K600T#K thut son tho hp ng kinh t - thng mi v hp ng dn s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015# ^a259tr. : bng^b21cm#Hp ng thng mi#XH#Hp ng dn s#357847## 00830000000000289000450002600070000002600110000702600110001801500620002902101960 00910200011002870050017002980120031003150140009003460190005003550820008003601810 00700368001001200375002003300387007003000420008000500450009002900455010000500484 011002600489020001500515016000300530013000700533#357848#VV16.02243#VV16.02244#T TS ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Cung cp nhng thng tin c bn v bnh i tho ng, cch phng nga v pht hin sm, phng ph p iu tr, hng dn ngi bnh ch n ung hp l, ch vn ng v t ki m sot bnh...#Tiu ng#Nguyn Huy Cng#T sch X - Phng - Th trn#^b142 06b#Vi?t#616.462#PH431V#T Vn Bnh#Phng v iu tr i tho ng#T Vn Bnh , Nguyn Huy Cng#^aH.#^aChnh tr Quc gia ; Y hc#2015#^a243tr. : minh ho^b2 1cm#Phng tr bnh#KT#357848## 00784000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820011000431810006000540020038000600070038000980080005001360090031001410100 00500172011001500177020000900192016000300201005001400204005001000218021014200228 00500090037002000100037900500080038900500110039701300070040802000120041501200310 0427#357849#VV16.02245#VV16.02246#^b14206b#Vi?t#959.704092#T100B#Ta bn ngi, n gi to sng trong ta#Mai Thanh Hi, Thu Trang, Sn Tng...#^aH.#^aChnh tr Qu c gia ; Vn hc#2015#^a223tr.^b21cm#Cuc i#XH#Mai Thanh Hi#Thu Trang#Tp hp nhng cu chuyn xc ng, nhng k c v cuc i Bc H knh yu qua nhng n m thng hot ng cch mng trong nc v nc ngoi#Sn Tng#S nghip#Hng H #Thu Dng#357849#H Ch Minh#T sch X - Phng - Th trn## 00986000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820017000411810006000580010017000640020066000810070044001470080005001910090 01100196010000500207011003700212020002000249016000300269005000800272005000900280 015003600289021030900325020001300634020000800647020001000655013000700665#VV16.02 247#VV16.02248#357850#^b400b#Vi?t#305.563306059742#L302S#Nguyn Quc Hng#Lch s phong tro nng dn v Hi Nng dn Ngh An (1929 - 2015)#Nguyn Quc Hng (ch .b.), L Hiu, Trn Lan#^aH.#^aLao ng#2015#^a430tr., 20tr. nh mu : bng^b21c m#Phong tro nng dn#XH#L Hiu#Trn Lan#TTS ghi: Hi Nng dn tnh Ngh An#Tr nh by c im, truyn thng phong tro nng dn Ngh An trong cch mng gii phng dn tc v khng chin chng ngoi xm; nng dn vng t Ngh An trong qu trnh qu i ln ch ngha x hi v tng bc tin hnh i mi; qu trnh xy dng v pht trin Hi Nng dn Ngh An t khi ra i n nay#Hi nng dn# Lch s#1929-2015#357850## 00888000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530020039000590070057000980080005001550090011001600100 00500171011004100176020000900217016000300226005001700229005001300246015004200259 02101930030100500160049402000080051000500160051800500110053402000100054501300070 0555#357851#VV16.02249#VV16.02250#^b2000b#Vi?t#352.809597#B112M#70 nm Hi quan Vit Nam (1945 - 2015)#B.s.: Nguyn Cng Bnh, V Hng Loan, V Th nh Hng...# ^aH.#^aLao ng#2015#^a358tr., 90tr. nh mu : minh ho^b24cm#Hi quan#XH#Nguyn Cng Bnh#V Hng Loan#TTS ghi: B Ti chnh. Tng cc Hi quan#Trnh by tng quan cc s kin ca ngnh hi quan Vit Nam trong 70 nm qua (1945-2015); nhn g chin cng v nhng mc pht trin ca ngnh Hi quan Vit Nam qua 70 nm xy dng v pht trin#V Th nh Hng#Lch s#Nguyn c Nhu#L c Th#1945-2015# 357851## 00914000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810006000520020028000580070064000860080005001500090011001550100 00500166011002600171020001200197016000300209005001600212005001400228015004600242 02102320028802000080052001300070052800500150053500500130055000500150056302000100 0578#357852#VV16.02251#VV16.02252#^b910b#Vi?t#354.509597#B112M#70 nm Nng nghi p Vit Nam#B.s.: Bch Quc Khang (ch.b.), Nguyn Vn B, Triu Vn Hng...#^aH.# ^aLao ng#2015#^a655tr. : minh ho^b24cm#Nng nghip#XH#Bch Quc Khang#Nguyn Vn B#TTS ghi: Nng nghip v Pht trin Nng thn#Trnh by tng quan qu tr nh xy dng v pht trin ngnh nng nghip Vit Nam trong 70 nm qua (1945-2015 ) nhm lm ni bt nhng chin cng v nhng mc pht trin ca ngnh nng nghi p Vit Nam qua 70 nm xy dng v pht trin#Lch s#357852#Triu Vn Hng#ng Kim Sn#Ng Hng Giang#1945-2015## 00739000000000253000450002600070000002600110000702600110001802102480002902000180 02770200013002950140017003080190005003250820011003301810006003410010014003470020 03500361007001400396008000500410009003400415010000500449011002100454016000300475 013000700478#357853#VV16.02253#VV16.02254#Chia s nhng kinh nghim chn thc tr ong gio dc con ci ca tc gi nhm gi n cng ng 1 cch nhn tch cc, ch ng v gi tr ca gio dc gia nh trong vic to nn phc lc v thnh tu trn hnh trnh trng thnh ca tr em Vit Nam#Gio dc gia nh#Nui dy con #^a199000^b6000b#Vi?t#649.109597#M200V#H Th Hi u#M Vit dy con bc cng ton cu#H Th Hi u#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a720tr. : n h^b24cm#KT#357853## 00741000000000253000450002600070000002600110000702102480001802000180026602000130 02840140017002970190005003140820011003191810006003300010014003360020035003500070 01400385008000500399009003400404010000500438011002100443016000300464004001300467 013000700480#357854#VV16.02255#Chia s nhng kinh nghim chn thc trong gio d c con ci ca tc gi nhm gi n cng ng 1 cch nhn tch cc, ch ng v g i tr ca gio dc gia nh trong vic to nn phc lc v thnh tu trn hnh trnh trng thnh ca tr em Vit Nam#Gio dc gia nh#Nui dy con#^a199000^ b2000b#Vi?t#649.109597#M200V#H Th Hi u#M Vit dy con bc cng ton cu#H Th Hi u#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a720tr. : nh^b24cm#KT# In ln th 2#357854## 01035000000000325000450002600070000002600110000702600110001801500390002902102770 00680200008003450200010003530050014003630140007003770190005003840820014003891810 00600403002008300409007005700492008000500549009001100554010000500565011002600570 01600030059600500180059900500200061700500170063700500190065402000290067301300070 0702#357855#VV16.02256#VV16.02257#TTS ghi: Cng ty C phn Xy dng 465#Ghi li qu trnh hnh thnh v pht trin ca Cng ty C phn Xy dng 465 t khi thn h lp n nay: Cng tc thi cng phc v chin u thng li, y mnh sn xut, m bo i sng cn b trong c ch th trng, pht trin sn xut kinh doanh , hi nhp khu vc v quc t#Lch s#1965-2015#V Thanh Tng#^b500b#Vi?t#338.76 2409597#C455T#Cng ty c phn Xy dng 465 - Hnh trnh qua na th k (25.12.19 65 - 25.12.2015)#V Thanh Tng, Nguyn Thanh Tun, Nguyn Th Hi Linh...#^aH.#^ aLao ng#2015#^a150tr. : minh ho^b24cm#XH#Nguyn Thanh Tun#Nguyn Th Hi Lin h#Nguyn Mnh Hng#Nguyn Minh Khng#Cng ty C phn Xy dng 465#357855## 00992000000000289000450002600070000002600110000701500560001802103530007402000080 04270200011004350050013004460140007004590190005004660820019004711810006004900010 01400496002005400510007004300564008000500607009001100612010000500623011003700628 016000300665013000700668005001600675005001100691#357856#VV16.02258#TTS ghi: n g u - Hi ng nhn dn - U ban nhn dn#Vi nt v iu kin t nhin vng t v con ngi x Ngha An, huyn Ngha n, tnh Ngh An. Phn nh ton din ch ng ng lch s vi nhiu thnh tu to ln trong sut hn na th k ca cn b , ng vin v nhn dn t thi k khng chin chng thc dn Php, quc M, thng nht t nc, xy dng ng li i mi ca ng 1945 cho n 2010#Lch s#ng b x#Ng Vn ang#^b100b#Vi?t#324.25970750959742#L302S#Trn Th Hng#L ch s ng b v nhn dn x Ngha An (1953 - 2010)#Trn Th Hng b.s. ; S.t.: Ng Vn ang...#^aH.#^aLao ng#2015#^a204tr., 12tr. nh mu : bng^b21cm#XH#357 856#ng Xun Quang#L Ngc B## 00437000000000217000450002600070000002000180000702000050002501400160003001900050 00460820007000511810006000580020021000640030024000850080018001090090034001270100 00500161011002900166020001400195016000300209013000700212#357857#Gio dc mu gi o#Ton#^a12000^b6000b#Vi?t#372.21#B200L#B lm quen vi ton#Dnh cho tr 4 - 5 tui#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a31tr. : hnh v , nh^b24cm#Sch mu gio#GK#357857## 00779000000000265000450002600110000002600110001102600070002201500460002902102390 00750200008003140200011003220140006003330190005003390820019003441810006003630010 01400369002004400383007001900427008000500446009001100451010000500462011003600467 016000300503013000700506#VV16.02259#VV16.02260#357858#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Ngha Hiu#Vi nt v iu kin t nhin vng t v con ngi x Ngha Hiu, huyn Ngha n, tnh Ngh An. Phn nh ton din chng ng lch s ho t ng, xy dng vi nhiu thnh tu to ln ca cn b, ng vin v nhn dn t 1996 cho n 2015#Lch s#ng b x#^b80b#Vi?t#324.25970750959742#L302S#Trn T h Hng#Lch s ng b x Ngha Hiu (1996 - 2015)#Trn Th Hng b.s.#^aH.#^aLa o ng#2015#^a105tr., 9tr. nh mu : bng^b21cm#XH#357858## 00959000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820019000411810006000600020026000660070085000920220004001770220012001810050 01500193005001500208005002000223005001900243008000500262009001100267010000500278 01100370028301500420032002102200036202000080058202000110059001300070060101600030 0608020001000611#VV16.02261#VV16.02262#357859#^b250b#Vi?t#324.25970750959743#L30 2S#Lch s ng b x K Th#B.s.: Hong Thi Ct (ch.b.), Hong Mu c, Nguyn Th Kim Lin, Hong Th Phc M#T.1#1945 - 2015#Hong Thi Ct#Hong Mu Dch# Nguyn Th Kim Lin#Hong Th Phc M#^aH.#^aLao ng#2015#^a237tr., 37tr. nh mu : bng^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x K Th#Tng quan v vng t v con ngi x K Th, huyn K Anh, tnh H Tnh. Qu trnh nhn dn K Th u tranh chng thc dn Php, khng chin chng M cu nc, pht trin kinh t - x hi, xy dng ch ngha x hi...#Lch s#ng b x#357859#XH#1945-2015## 00887000000000289000450002600110000002600110001102600070002201500440002902102830 00730200008003560200011003640050014003750140007003890190005003960820019004011810 00600420001001500426002004200441007003600483008000500519009001100524010000500535 011003700540016000300577013000700580020001000587#VV16.02263#VV16.02264#357860#T TS ghi: Ban Chp hnh ng b x c Lng#Vi nt v iu kin t nhin vng t v con ngi x c Lng, huyn c Th, tnh H Tnh. Phn nh ton din chng ng lch s u tranh chng gic ngoi xm, s nghip xy dng , bo v T qu c vi nhiu thnh tu to ln ca cn b, ng vin v nhn dn t 1930 cho n 2010#Lch s#ng b x#Trn Th Oanh#^b100b#Vi?t#324.25970750959743#L302S#Trnh Th Dung#Lch s ng b x c Lng (1930 - 2010)#B.s.: Trnh Th Dung, Trn T h Oanh#^aH.#^aLao ng#2015#^a192tr., 10tr. nh mu : bng^b21cm#XH#357860#1930 -2010## 00696000000000277000450002600110000002600110001102600070002202101520002902000220 01810200017002030140015002200190005002350820006002401810007002460010016002530020 04000269003001400309007001600323008000500339009001800344010000500362011001500367 016000300382004002600385013000700411#VV16.02265#VV16.02266#357861#Gii thiu ph ng php lun trong ging dy tc phm vn chng nh trng theo cc th loi : T s dn gian, tr tnh dn gian v vn hc nc ngoi#Phng php ging dy# Tc phm vn hc#^a44000^b500b#Vi?t#807.1#PH561P#Nguyn Vit Ch#Phng php d y hc tc phm vn chng#Theo th loi#Nguyn Vit Ch#^aH.#^ai hc S phm#2 015#^a172tr.^b21cm#XH#In ln th 7, c sa cha#357861## 00856000000000313000450000100140000000200310001400500160004500500130006100700490 00740080005001230090034001280100005001620110015001670150092001820820008002740160 00300282013000700285014001600292026000700308026001100315026001100326181000700337 019000500344019000800349020000800357020001800365020000700383021015200390#Palmer, Scott#Tr chuyn vi con v tin bc#Palmer, Bethany#Hong Phng#Scott Palmer, Bethany Palmer ; Hong Phng dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2015# ^a318tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The 5 money conversations to have with your k ids at every age and stage#332.024#XH#357862#^a79000^b2000b#357862#VV16.02267#V V16.02268#TR400C#Vi?t#Dch M#Tin t#Ti chnh c nhn#Tr em#Trnh by cc vn lin quan n tin bc nhm gip cc bc cha m dy d con ci cc k nng c n thit v qun l tin bc ng cch, trnh lng ph## 00902000000000325000450000100150000000200350001500300630005000500140011300500110 01270070046001380080005001840090031001890100005002200110015002250150041002400820 00900281016000300290013000700293014001600300026001100316026001100327026000700338 18100070034501900050035201900080035702000090036502000080037402000100038202101840 0392#Metcaft, Franz#Tr thnh c Pht trong cng vic#108 s tht lu i v th ay i, stress, tin bc & thnh cng#Gallagher, Bj#Bi Thu H#Franz Metcaft, Bj Gallagher ; Bi Thu H dch#^aH.#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2015#^a242tr.^b 21cm#Tn sch ting Anh: Being Buddha at work#294.3444#KH#357863#^a62000^b1500b #VV16.02269#VV16.02270#357863#TR460T#Vi?t#Dch M#o Pht#Gio l#Cuc sng#Gi i thiu nhng gio l ca c Pht c p dng trong cng vic gip con ngi t iu chnh bn thn, thay i suy ngh, gim stress... t thnh cng trong s nghip v cuc sng## 00644000000000265000450002600110000002600110001102600070002202101580002902000200 01870200010002070050007002170140016002240190005002400820006002451810007002510010 00900258002004200267007002300309008000500332009001100337010000500348011001500353 016000300368013000700371#VV16.02271#VV16.02272#357864#Trnh by mt s sai lm m con ngi d mc phi trong cuc sng, nhm gip bn c rt ra bi hc cho b n thn d thnh t trong cuc sng v s nghip#Tm l hc ng dng#Cuc sn g#H Anh#^a58000^b1000b#Vi?t#158.1#NH556S#Nam Vit#Nhng sai lm d mc phi tr ong cuc sng#B.s.: Nam Vit, H Anh#^aH.#^aLao ng#2015#^a212tr.^b21cm#KH#3578 64## 00438000000000241000450002600070000002600110000702600110001802000170002901400160 00460190005000620820010000671810007000770010016000840020022001000070016001220080 00500138009001100143010000500154011001500159020001200174016000300186013000700189 #357865#VV16.02273#VV16.02274#Vn hc hin i#^a92000^b1500b#Vi?t#895.92234#NH 556C#Trn Hng Giang#Nhng con vt cnh s#Trn Hng Giang#^aH.#^aLao ng#2015# ^a339tr.^b21cm#Tiu thuyt#XH#357865## 00465000000000253000450002600070000002600110000702600110001801500350002902000170 00640140016000810190005000970820010001021810008001120010008001200020020001280070 00800148008000500156009001100161010000500172011002000177020000400197016000300201 013000700204#357866#VV16.02275#VV16.02276#Tn tht tc gi: Nguyn Minh Ngc#Vn hc hin i#^a40000^b1000b#Vi?t#895.92214#GI-435S#Xe Hng#Git sng chic l #Xe Hng#^aH.#^aLao ng#2015#^a79tr. : nh^b21cm#Th#XH#357866## 00741000000000325000450002600110000002600110001102600070002202000170002900500150 00460140016000610190005000770820012000821810006000940020018001000030089001180070 07600207008000500283009001100288010000500299011001500304020000400319016000300323 00500150032600600140034100500160035500600120037100500160038302000090039901300070 0408#VV16.02277#VV16.02278#357867#Vn hc hin i#Trn Vn Khoan#^a40000^b2000 b#Vi?t#895.9221008#T550M#T mi trng ny#K nim 50 nm thnh lp trng cp 3 Anh Sn (nay l trng THPT Anh Sn I) 1965 - 2015#Trn Vn Khoan, Nguyn Vn H o, Nguyn Nh Du... ; B.s.: Nguyn Thi Ho...#^aH.#^aLao ng#2015#^a135tr.^b2 0cm#Th#XH#Nguyn Vn Ho#Nguyn Nh Du#Nguyn Khc Tu#L Vn Nhn#Nguyn nh Phu#Bi vit#357867## 00463000000000265000450002600110000002600110001102600070002202000170002901400150 00460190005000610820012000661810007000780010013000850020008000980030017001060070 01300123008000500136009001100141010000500152011001500157020000700172016000300179 020000800182013000700190#VV16.02279#VV16.02280#357868#Vn hc hin i#^a68000^ b500b#Vi?t#895.9228403#PH450N#Bi Nht Lai#Ph nh#Tu bt - Bt k#Bi Nht Lai #^aH.#^aLao ng#2015#^a123tr.^b21cm#Bt k#XH#Tu bt#357868## 00594000000000289000450000100150000000200170001500300120003200500180004400700390 00620080005001010090036001060100005001420110015001470150031001620820007001930160 00300200013000700203014001700210026001100227026001100238026000700249181000600256 019000500262019000800267020001700275020001200292#Garwood, Julie#Cm by tnh yu #Tiu thuyt#Bi Th Nh Qunh#Julie Garwood ; Bi Th Nh Qunh dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2015#^a415tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Fast trac k#813.54#VH#357869#^a102000^b3000b#VV16.02281#VV16.02282#357869#C104B#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00613000000000301000450000100130000000200130001300300160002600500130004200700320 00550040018000870080005001050090036001100100005001460110015001510150030001660820 00800196016000300204013000700207014001600214026000700230026001100237026001100248 181000700259019000500266019001100271020001700282020001200299#Joyce, James#Ngi Dublin#Tp truyn ngn#V Mai Trang#James Joyce ; V Mai Trang dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2015#^a406tr.^b21cm#Tn sch tin g Anh: Dubliners#823.912#VH#357870#^a95000^b3000b#357870#VV16.02283#VV16.02284# NG558D#Vi?t#Dch Ailen#Vn hc hin i#Truyn ngn## 00621000000000301000450000100170000000200160001700500140003300500170004700700370 00640080005001010090031001060100005001370110015001420150047001570220004002040820 00700208016000300215013000700218014001600225026000700241026001100248026001100259 181000700270019000500277019000800282020001700290020001200307#McNaught, Judith#Wh itney yu du#Lc Diu Linh#McNaught, Judith#Judith McNaught ; Lc Diu Linh dc h#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Thi Uyn#2015#^a399tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ti ng Anh: Whitney, my love#T.1#813.54#VH#357871#^a99000^b1500b#357871#VV16.02285# VV16.02286#WH314Y#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00621000000000301000450000100170000000200160001700500140003300500170004700700370 00640080005001010090031001060100005001370110015001420150047001570220004002040820 00700208016000300215013000700218014001600225026000700241026001100248026001100259 181000700270019000500277019000800282020001700290020001200307#McNaught, Judith#Wh itney yu du#Lc Diu Linh#McNaught, Judith#Judith McNaught ; Lc Diu Linh dc h#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Thi Uyn#2015#^a439tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ti ng Anh: Whitney, my love#T.2#813.54#VH#357872#^a99000^b1500b#357872#VV16.02287# VV16.02288#WH314Y#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00759000000000265000450000100110000000200310001100500160004200700340005800800050 00920090031000970100005001280110015001330820006001480160003001540130007001570140 01700164026001100181026000700192181000600199019000500205019000500210020001100215 020002000226021024700246#Trng Yn#M Vn - Trit l sng ca ti#Nguyn Tin t#Trng Yn ; Nguyn Tin t dch#^aH.#^aLao ng; Cng ty Sch Alpha#2015#^a 439tr.^b21cm#650.1#KT#357873#^a119000^b3000b#VV16.02289#357873#M100V#Vi?t#Dch# Kinh doanh#B quyt thnh cng#Ghi chp ht sc tng tn v chn thc hnh trn h lp nghip ca M Vn, qua gip chng ta hiu r tr tu, quan nim v s t hnh bi, nhng iu tm c rt ra trong qu trnh lp nghip v c kinh nghim qun l doanh nghip c o ca ng## 00634000000000301000450000100170000000200200001700500060003700700290004300400140 00720080005000860090052000910100005001430110015001480120019001630150040001820820 00600222016000300228013000700231014001700238026000700255026001100262026001100273 181000600284019000500290019000800295020001700303020001200320#Clare, Cassandra#D y chuyn thin s#Vy An#Cassandra Clare ; Vy An dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng L Chi#2015#^a463tr.^b21cm#Qun on hu di t#Dch t bn ting Anh: Clockworth angel#813.6#VH#357874#^a119000^b2000b#3578 74#VV16.02290#VV16.02291#D126C#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00730000000000289000450000100120000000200340001200500110004600700300005700400140 00870080005001010090038001060100005001440110025001490820006001740160003001800130 00700183014001600190026000700206026001100213181000700224019000500231019000500236 020001100241020002000252020001500272021015300287#L Ch Nng#Tr tu kinh doanh ca ngi Nht#Tin Thnh#L Ch Nng ; Tin Thnh dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2015#^a319tr. : hnh v^b21cm#650.1#KT#357875#^ a80000^b1000b#357875#VV16.02292#TR300T#Vi?t#Dch#Kinh doanh#B quyt thnh cng #Ngi Nht bn#Gii thiu cc quan nim, trit l, o c kinh doanh ca ngi Nht, qua l gii nguyn nhn dn n thnh cng vt tri ca h trn thn g trng## 00678000000000301000450000100140000000200140001400500140002800700340004200400170 00760080005000930090052000980100005001500110022001550120047001770150043002240820 00600267016000300273013000700276014001600283026000700299026001100306026001100317 181000600328019000500334019000800339020001800347020001100365#Riordan, Rick#Bin qui vt#Nguyn L Chi#Rick Riordan ; Nguyn L Chi dch#In ti bn ln 4#^aH.#^ aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng L Chi#2015#^a375tr. : bng^b21cm#Pe rcy Jackson v cc v thn trn nh Olympus#Dch t bn ting Anh: The Sea of M onsters#813.6#VH#357876#^a95000^b2000b#357876#VV16.02293#VV16.02294#B305Q#Vi?t# Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn di## 00551000000000277000450000100150000000200120001500500060002700700270003300800050 00600090036000650100005001010110015001060150042001210820006001630160003001690130 00700172014001600179026000700195026001100202026001100213181000700224019000500231 019000800236020001700244020001200261#Blake, Kendare#Oan hn mu#Orkid#Kendare Bl ake ; Orkid dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a375tr.^b21cm#T n sch ting Anh: Anna dressed in blood#813.6#VH#357877#^a94000^b3000b#357877#V V16.02295#VV16.02296#O-406H#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00772000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820010000431810006000530020030000590070056000890050015001450050014001600050 01600174005001300190005001300203008000500216009003900221010000500260011001500265 012003100280021011600311020000800427020001300435013000700448016000300455#VV16.02 298#VV16.02297#357878#^b14206b#Vi?t#306.09597#H428#Hi - p v vn ho Vit Na m#B.s.: Nguyn Ch Bn, Trn Lm Bin, Nguyn Minh San...#Nguyn Ch Bn#Trn L m Bin#Nguyn Minh San#Phm V Dng#V Hong Lan#^aH.#^aChnh tr Quc gia ; Vn ho dn tc#2015#^a183tr.^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#Gm 51 cu hi - p v nhng kin thc c bn ca vn ho Vit Nam theo dng chy lch s t qu kh n ng i#Vn ho#Sch hi p#357878#XH## 00453000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520010018000580020018000760030012000940070018001060080 00500124009001100129010000500140011001500145020001700160020001200177016000300189 013000700192#VV16.02299#357879#VV16.02300#^b1000b#Vi?t#895.92234#C450T#Trnh Tha nh Phong#C tch i ngi#Tiu thuyt#Trnh Thanh Phong#^aH.#^aLao ng#2015#^a 453tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#357879## 00443000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520010014000580020016000720030012000880070014001000080 00500114009001100119010000500130011001500135020001700150020001200167016000300179 013000700182#357880#VV16.02301#VV16.02302#^b1000b#Vi?t#895.92234#455#Dng Duy Ng#ng i v ti#Tiu thuyt#Dng Duy Ng#^aH.#^aLao ng#2015#^a192tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#357880## 00445000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810007000520010017000590020011000760030012000870070017000990080 00500116009001100121010000500132011001500137020001700152020001200169016000300181 013000700184#357881#VV16.02303#VV16.02304#^b1000b#Vi?t#895.92234#NG557S#Nguyn M nh Hng#Ngc sng#Tiu thuyt#Nguyn Mnh Hng#^aH.#^aLao ng#2015#^a268tr.^b 21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#357881## 00448000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520010018000580020018000760030010000940070018001040080 00500122009001100127010000500138011001400143020001700157020001000174016000300184 013000700187#357882#VV16.02305#VV16.02306#^b1000b#Vi?t#895.92214#N557N#Nguyn Qu ang Hng#Nc non mt bin#Trng ca#Nguyn Quang Hng#^aH.#^aLao ng#2015#^a76 tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trng ca#VH#357882## 00454000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520010013000580020034000710030010001050070013001150080 00500128009001100133010000500144011001400149020001700163020001000180013000700190 016000300197#357883#VV16.02307#VV16.02308#^b1000b#Vi?t#895.92214#K250C# Trung Lai#K chuyn rong nhng ngy c gic#Trng ca# Trung Lai#^aH.#^aLao ng#201 5#^a55tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trng ca#357883#VH## 00528000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620020014000690030016000830070043000990050017001420080 00500159009001100164010000500175011001500180020001700195020000400212016000300216 001001000219005001400229013000700243#VV16.02310#357884#VV16.02309#^a70000^b1000 b#Vi?t#895.9221008#KH506T#Khc tm giao#Lc song t th#L Thng, Nguyn Tin on, Phm Cng Hi#Nguyn Tin on#^aH.#^aLao ng#2015#^a171tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#L Thng#Phm Cng Hi#357884## 00566000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820012000411810006000530020024000590070043000830050014001260050011001400050 01300151005001600164005001400180008000500194009001100199010000500210011003000215 020001700245020000400262013000700266016000300273#VV16.02311#357885#VV16.02312#^b 500b#Vi?t#895.9221008#B108T#Bo Thng qu hng ti#Nguyn Hu u, Trnh Bng, o Vit Bc...#Nguyn Hu u#Trnh Bng#o Vit Bc#Nguyn Th Bnh#Phm Vn B nh#^aH.#^aLao ng#2015#^a127tr., 16tr. nh mu^b21cm#Vn hc hin i#Th#35788 5#VH## 00874000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010013000630020017000760070040000930050013001330050 00800146004001800154008000500172009003400177010000500211011002500216012002500241 02102360026602000180050202000080052002000050052801300070053301600030054001900050 0543#VV16.02314#357886#VV16.02313#^a65000^b1000b#Vi?t#649.68#D112T#Doman, Glenn #Dy tr hc ton#Glenn Doman, Janet Doman ; Mai Hoa dch#Doman, Janet#Mai Hoa#T i bn ln th 4#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a210tr. : hnh v^ b21cm#Gio dc sm & thin ti#Cung cp cho cha m nhng kin thc c bn trong vic dy con tr hc ton mt cch hiu qu: Nhm hc tp cha m - tr nh; nm bt tm l ca tr khi hc ton; gip tr nhn bit s lng; dy cc con s, c c phng trnh ton hc...#Gio dc gia nh#Dy tr#Ton#357886#KT#Dch## 00672000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600020025000660030029000910070062001200050014001820080 00500196009001100201010000500212011001500217020001900232020001200251013000700263 01600030027001900050027300500140027800500140029200500110030600500180031700500110 0335#VV16.02315#VV16.02316#357887#^a55000^b1000b#Vi?t#808.83108#T310#Tm u r a chim n trng#Tuyn truyn ngn nc ngoi#Mohammed Did, Suat Dervish, Ahmed S adesh... ; Phan Quang dch#Did, Mohammed#^aH.#^aLao ng#2015#^a194tr.^b21cm#Vn hc nc ngoi#Truyn ngn#357887#VH#Dch#Dervish, Suat#Sadesh, Ahmed#Shill, Or a#Soromenho, Castro#Phan Quang## 00908000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010014000620020027000760070039001030050013001420040 01800155008000500173009003200178010000500210011001500215021030200230020001800532 020000800550020001100558013000700569016000300576019000500579020001000584#VV16.02 318#357888#VV16.02317#^a45000^b2000b#Vi?t#613.2#S455M#Trn Th Minh#Sng mnh k ho nh n ung#Trn Th Minh ; L Duyn Hi bin dch#L Duyn Hi#Ti bn ln th 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Panda#2015#^a261tr.^b21cm#Gii thiu c th v nhng nguyn t dinh dng c bn, ngha ca chng i vi sc kho con ng i, ngun dinh dng ch yu c trong cc loi rau c qu cng nh cch la ch n v s dng chng. Nhng kin thc thng dng v nguyn tc v phng php kt hp hoc k nhau ca mt s thc phm c bn#Chm sc sc kho#n ung#Dinh dn g#357888#KT#Dch#Thc phm## 00879000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820013000421810006000550020072000610070057001330050013001900050012002030050 01300215005001500228005001300243008000500256009001100261010000500272011002200277 01500380029902000100033702000090034702000080035601300070036401600030037102101790 0374#357889#VV16.02319#VV16.02320#^b1000b#Vi?t#305.56209597#X126D#Xy dng li s ng vn ho ca cng nhn Vit Nam - L lun v thc tin#B.s.: V Quang Th (ch .b.), L Thanh H, Mc Vn Tin...#V Quang Th#L Thanh H#Mc Vn Tin#Nguyn B Ngc#V Minh Tin#^aH.#^aLao ng#2015#^a259tr. : bng^b21cm#TTS ghi: Vin C ng nhn v Cng on#Cng nhn#Li sng#Vn ho#357889#XH#Trnh by c s l lu n v li sng cng nhn. Thc trng li sng cng nhn Vit Nam hin nay. Quan im nh hng v gii php xy dng li sng vn ho ca cng nhn Vit Nam## 00667000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020016000620030036000780070042001140080005001560090 04100161010000500202011003200207021009200239020000800331016000300339019000500342 005002000347005001500367013000700382#VV16.02322#357890#VV16.02321#^a67000^b2000 b#Vi?t#535.6#V500#V iu sc mu# ngha v nhng b mt ca mu sc#Paw paw P oroduction ; Dng Bo Ngn dch#^aH.#^aLao ng X hi ; Cng ty Sch Thi H#2 015#^a158tr. : nh, tranh mu^b21cm#Phn tch ngha ca mu sc v nhng nh h ng, tc ng ca n trong cuc sng hng ngy#Mu sc#TN#Dch#Paw paw Poroduct ion#Dng Bo Ngn#357890## 00635000000000325000450000200400000000500080004000500170004800500220006500500070 00870050010000940070052001040080005001560090011001610100005001720110015001770820 01000192016000300202013000700205014001600212026000700228026001100235026001100246 18100070025701900050026402000170026902000070028602000070029302000040030002000050 0304#Khnh Ho 40 nm xy dng v pht trin#H Bng#Trn Quang Hunh#Nguyn Th Minh Hng#M Hn#Giang Nam#H Bng, Trn Quang Hunh, Nguyn Th Minh Hng... #^aH.#^aLao ng#2015#^a230tr.^b21cm#895.92208#VH#357891#^a56000^b1000b#357891# VV16.02323#VV16.02324#KH107H#Vi?t#Vn hc hin i#Bt k#Hi k#Th#Nhc## 00920000000000301000450000100110000000200560001100500160006700500210008300700640 01040080010001680090018001780100005001960110026002010820008002270160003002350130 00700238014001500245026001100260026001100271026000700282181000800289019000500297 020000400302020000900306020001900315020001100334021027300345#L Vn Ho#Gio tr nh bo qun sau thu hoch v ngh thut cm hoa#Lm Ngc Phng#Phm Th Phng Tho#B.s.: L Vn Ho (ch.b.), Lm Ngc Phng, Phm Th Phng Tho#^aCn Th#^ ai hc Cn Th#2016#^a220tr. : minh ho^b24cm#635.966#GT#357892#^a65000^b500b #VV16.02325#VV16.02326#357892#GI-108T#Vi?t#Hoa#Bo qun#Ngh thut cm hoa#Gio trnh#Gii thiu khi qut v cch bo qun hoa sau thu hoch v ngh thut tran g tr hoa king; h thng qun l sau thu hoch, vn chuyn v tn tr; cc bc s ch, x l hoa king sau thu hoch; ngh thut sp xp v bo qun hoa king kh; cc loi hnh ngh thut cm hoa## 00728000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010020000620020025000820030034001070070044001410080 00500185009004100190010000500231011002500236021008300261020002000344020001000364 016000300374019000500377005001700382020002000399013000700419#VV16.02327#357893#V V16.02328#^a49000^b2000b#Vi?t#158.1#B105#Toshitaka Mochizuki#Bn kho bu h nh phc#c m ca ti, con ng ca ti#Toshitaka Mochizuki ; Nguyn Hng Lan dch#^aH.#^aLao ng X hi ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a195tr. : hnh v^b21c m#a ra phng php gip bn t c nhiu thnh cng trong cng vic v cuc sng#Tm l hc ng dng#Cuc sng#XH#Dch#Nguyn Hng Lan#B quyt thnh cng# 357893## 00841000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580020016000650030069000810070031001500050008001810040 01400189008000500203009003800208010000500246011002100251021017000272020001800442 020000800460016000300468019000500471001001700476015002700493013000700520#357894# VV16.02329#VV16.02330#^a75000^b1000b#Vi?t#332.024#CH300T#Chi tiu hp l#Nhng ch dn thc t bn khi u, quay tr li v i ng hng#Farnoosh Torabi ; Th Anh dch#Th Anh#Ti bn ln 1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2 015#^a271tr. : nh^b21cm#a ra nhng phng php hng dn bn cch pht trin tnh k lut v nhng thi quen cn thit t c mc tiu ng mong c, c bit l v phng din ti chnh#Ti chnh c nhn#Qun l#XH#Dch#Torabi, Far noosh#Nguyn tc: Be money smart#357894## 00791000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020025000620070019000870050009001060040014001150080 00500129009003800134010000500172011001500177012001900192021022400211020002000435 020000900455020001000464013000700474016000300481019000500484#357895#VV16.02331#V V16.02332#^a58000^b1000b#Vi?t#158.1#C125C#Cu chuyn nh hm ln#Vit Th bi n dch#Vit Th#Ti bn ln 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2015#^a 207tr.^b21cm#Sch hc lm ngi#Tp hp nhng mu truyn ngn v nhng danh nhn , cc v thin s v c nhng ngi rt bnh thng trong x hi m qua cuc i , tr tu, cch ng x... ca h, chng ta s hc c nhng chn l n gin, s u sc, ngha#Tm l hc ng dng#Trit l#Cuc sng#357895#XH#Dch## 00763000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580010025000650020025000900070051001150080005001660090 03900171010000500210011003100215021020600246020001000452020001300462013000700475 016000300482005001200485#357896#VV16.02334#VV16.02333#^a45000^b3000b#Vi?t#331.7 02#CH430N#Nguyn Thu Khnh Chng#Chn ngh theo tnh cch#B.s.: Nguyn Thu Kh nh Chng (ch.b.), Alphabooks#^aH.#^aLao ng X hi ; Cng ty Sch Alpha#2015# ^a155tr. : bng, hnh v^b20cm#Trnh by mt s hng dn gip bn chn cho mnh mt ngh ph hp, cc bc chn ngh hp l, bi trc nghim MBTI gip bn thu hiu v bn thn nhm xc nh ng xu hng ngh nghip thch hp vi mnh#Ch n ngh#Hng nghip#357896#XH#Alpha Books## 00698000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010007000630020025000700070045000950050010001400080 00500150009003200155010000500187011001500192020001300207013000700220016000300227 005001200230021015800242020002000400#357897#VV16.02335#VV16.02336#^a49000^b3000 b#Vi?t#658.11#M458T#Thu H#101+ tng khi nghip#Thu H, Dng Cm (ch.b.) ; Alpha books b.s.#Dng Cm#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a197tr.^b2 0cm#Doanh nghip#357897#KT#Alpha books#a ra nhng tng hay trong vic iu hnh doanh nghip nh nh nhn vin, nh cung cp, vay vn, marketing, cng ngh , truyn thng, qun l ti chnh...#B quyt thnh cng## 00944000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810008000590020030000670070055000970050012001520050014001640050 01600178005001100194005001600205004003700221008000500258009001100263010000500274 01100150027902102840029402000100057802000090058802000110059701300070060801600030 0615#VV16.02338#357898#VV16.02337#^a85000^b500b#Vi?t#344.59701#GI-108T#Gio tr nh php lut lao ng#L Th Chu (ch.b.), Trn nh Ho, L Th Hoi Thu...#L Th Chu#Trn nh Ho#L Th Hoi Thu#V Anh c#Phm Hong Linh#X.b. ln th 2 , c sa cha, b sung#^aH.#^aLao ng#2015#^a399tr.^b21cm#Trnh by nhng vn c bn ca php lut lao ng Vit Nam. Mt s quy nh php lut v: Quan h lao ng, vic lm, gio dc ngh nghip, hp ng lao ng, i thoi ti ni l m vic, tin lng, thi gi lm vic thi gi ngh ngi, k lut lao ng v t rch nhim vt cht...#Php lut#Lao ng#Gio trnh#357898#XH## 00974000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580020032000640070067000960050016001630050015001790050 01700194005001300211005001700224008000500241009001100246010000500257011003100262 01500420029302102710033502000140060602000100062002000080063001300070063801600030 0645#357899#VV16.02339#VV16.02340#^a30000^b3000b#Vi?t#339.076#B103T#Bi tp ngu yn l kinh t v m#B.s.: Nguyn Vn Cng (ch.b.), inh Mai Hng, Nguyn Vit Hng...#Nguyn Vn Cng#inh Mai Hng#Nguyn Vit Hng#H Qunh Hoa#Nguyn Vit Hng#^aH.#^aLao ng#2015#^a159tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Trng i h c Kinh t Quc dn#Tng quan v kinh t hc v m; o lng sn lng v mc gi ; tng trng kinh t; tit kim, u t v h thng ti chnh; tht nghip; t ng cu v tng cung; tng cu v chnh sch ti kho; tin t v chnh sch tin t; lm pht; kinh t hc v m v nn kinh t m#Kinh t v m#Nguyn l#Bi t p#357899#XH## 00679000000000301000450000100130000000200400001300300400005300500150009300700340 01080080005001420090011001470100005001580110027001630150078001900820009002680160 00300277013000700280014001600287026000700303026001100310026001100321181000600332 019000500338019000500343020000800348020001000356020001100366#Becker, Suzy#Lm ch th gii theo cch ca loi mo#Th gii qua lng knh ca c mo Binky#Trn nh Thu#Suzy Becker ; Trn nh Thu dch#^aH.#^aLao ng#2015#^a144tr. : tranh mu^b20cm#Tn sch ting Anh: All I need to know I learned from my cat ( and th en some)#741.5973#XH#357900#^a92000^b4000b#357900#VV16.02341#VV16.02342#L104C#V i?t#Dch#Hi ho#Tranh vui#Sch tranh## 00600000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510020035000570080005000920090011000970100005001080110 02000113021017300133020000700306020000900313020000700322020000700329013000700336 016000300343#VV16.02343#VV16.02344#357901#^b2000b#Vi?t#641.5622#M430A#Mn n dm cho b n ngon mi ngy#^aH.#^aLao ng#2015#^a41tr. : nh^b20cm#Gii thiu cc h chn nguyn liu v ch bin cc mn n dm cho b nh: Cho ln c rt, cho tht g b , cho cua nm rm, cho tm ci xanh, cho c heo u h lan...#N u n#Ch bin#Mn n#Tr em#357901#KT## 00925000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810008000560020042000640070080001060220005001860050018001910050 01600209005001400225005001500239008000500254009001100259010000500270011001500275 01500710029002101860036102000180054702000130056502000110057801300070058901600030 0596#357902#VV16.02345#VV16.02346#^a31500^b2000b#Vi?t#657.9#GI-108T#Gio trnh k ton ti chnh doanh nghip#B.s.: Nguyn Quc Thng (ch.b.), Nguyn Th Lun, Nguyn Hi H, Phm Thu Hng#Ph.3#Nguyn Quc Thng#Nguyn Th Lun#Nguyn Hi H#Phm Thu Hng#^aH.#^aLao ng#2015#^a288tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. T rng i hc Ti chnh - Qun tr kinh doanh#Trnh by c im k ton lu chu yn hng ho trong kinh doanh thng mi ni a, xut - nhp khu, dch v, xy lp. c im hch ton chi ph v tnh gi thnh sn phm nng nghip#K ton ti chnh#Doanh nghip#Gio trnh#357902#GT## 00484000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010016000650020010000810030013000910070016001040080 00500120009001100125010000500136011003100141020001700172020001200189020000700201 013000700208016000300215#357903#VV16.02347#VV16.02348#^a75000^b500b#Vi?t#895.92 234#C455L# Th Thu Hin#Cng lng#Truyn v k# Th Thu Hin#^aH.#^aLao ng #2015#^a204tr. : nh, tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#Bt k#357903# VH## 00470000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010013000660020026000790030023001050070013001280080 00500141009001100146010000500157011001500162020001700177020001200194016000300206 013000700209#VV16.02350#357904#VV16.02349#^a96000^b3000b#Vi?t#895.92234#C514V#T c Qunh#Cuc vin chinh cui cng#Huyn thoi lc a MU#T c Qunh#^aH.#^ aLao ng#2015#^a317tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#357904## 00652000000000289000450000100150000000200210001500300450003600500180008100700390 00990080005001380090011001430100005001540110026001590150063001850820008002480160 00300256013000700259014001600266026000700282026001100289026001100300181000600311 019000500317019000500322020001700327020001800344#Laditan, Bunmi#Nui con "i ch in"#B kp sinh tn khi nui con tui chp chng#Hong Phng Thu#Bunmi Ladita n ; Hong Phng Thu dch#^aH.#^aLao ng#2015#^a207tr. : tranh v^b21cm#Tn s ch ting Anh: Toddlers are a holes : It's not your fault#818.602#VH#357905#^a720 00^b3000b#357905#VV16.02351#VV16.02352#N515C#Vi?t#Dch#Vn hc hin i#Truyn tro phng## 00711000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640020059000700030036001290070030001650050013001950080 00500208009001100213010000500224011001500229021012600244020001000370020002500380 020001800405013000700423016000300430#VV16.02354#357906#VV16.02353#^a70000^b1000 b#Vi?t#344.597002632#L504T#Lut thi ua khen thng v cc vn bn hng dn thi hnh#Theo Hin php nc CHXHCN Vit Nam#Trn c Anh s.t., gii thiu#Trn c Anh#^aH.#^aLao ng#2015#^a318tr.^b21cm#Gii thiu ton vn Lut thi ua khen t hng s 16/VBHN-VPQH ngy 13/12/2013 ca Vn phng Quc hi v cc ngh nh th i hnh#Php lut#Lut thi ua khen thng#Vn bn php lut#357906#XH## 01161000000000313000450000100120000000200320001200500100004400700280005400400140 00820080005000960090034001010100005001350110015001400150115001550820004002700160 00300274013000700277014001600284026001100300026000700311026001100318181000600329 019000500335019000500340020002000345020001000365020002000375021045200395#Vitale, Joe#Lut hp dn - 5 bc thc hnh#Trn Cung#Joe Vitale ; Trn Cung dch#Ti b n ln 3#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a327tr.^b21cm#Tn sch ti ng Anh: The attractor factor - 5 easy steps for creating wealth (or anything els e) from the inside out#158#XH#357907#^a77000^b1000b#VV16.02355#357907#VV16.0235 6#L504H#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Tc gi phn tch su vo 5 bc pht trin bn thn v vic thc hin chng c c s t hnh cng nhanh nht trong cuc sng: Tm hiu nhng vn tiu cc ngn cn th nh cng trong cuc sng ca bn; dm c m v tm kim vn mnh ca chnh mnh ; khm ph b mt b lng qun trong qu trnh tm kim s giu c, thnh cng t rong cuc sng; hin thc ha nhng mc tiu; tr thnh ngi c th khin v tr mang n cho bn nhng th bn m c## 01057000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810008000620020042000700070064001120220004001760050018001800050 01400198005001300212005000700225005001600232008000500248009001100253010000500264 01100230026902103780029202000100067002000080068002000100068802000110069801300070 0709016000300716#357908#VV16.02358#VV16.02357#^a39000^b1000b#Vi?t#331.8709597#G I-108T#Gio trnh l lun v nghip v cng on#B.s.: Nguyn Vit Vng (ch.b.) , Dng Vn Sao, inh Th Mai...#T.1#Nguyn Vit Vng#Dng Vn Sao#inh Th Ma i#V t#Nguyn Anh Tun#^aH.#^aLao ng#2015#^a227tr. : s ^b21cm#Trnh by ng li xy dng giai cp cng nhn ca ng Cng sn Vit Nam. Tnh cht, v t r, vai tr, chc nng cng on Vit Nam. Nguyn tc, phng php hot ng cn g on. T chc v cng tc t chc ca cng on Vit Nam. Cn b v cng tc c n b cng on. T chc v hot ng cng on c s. Cng on bo v quyn, l i ch hp php, chnh ng ca ngi lao ng#Cng on#L lun#Nghip v#Gio trnh#357908#GT## 00897000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810008000620020042000700070064001120220004001760050018001800050 01400198005001300212005000700225005001600232008000500248009001100253010000500264 01100150026902102260028402000100051002000080052002000100052802000110053801600030 0549013000700552#VV16.02359#357909#VV16.02360#^a29000^b1000b#Vi?t#331.8709597#G I-108T#Gio trnh l lun v nghip v cng on#B.s.: Nguyn Vit Vng (ch.b.) , Dng Vn Sao, inh Th Mai...#T.2#Nguyn Vit Vng#Dng Vn Sao#inh Th Ma i#V t#Nguyn Anh Tun#^aH.#^aLao ng#2015#^a147tr.^b21cm#Khi qut v cng t c kim tra ca cng on. Vai tr ca cng on trong vic tham gia qun l, t chc cc phong tro thi ua, tuyn truyn gio dc cng nhn, vin chc, lao ng. Hot ng vn ho qun chng ca cng on#Cng on#L lun#Nghip v#Gio trnh#GT#357909## 00937000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810008000620020042000700070064001120220004001760050018001800050 01400198005001300212005000700225005001600232008000500248009001100253010000500264 01100150026902102660028402000100055002000080056002000100056802000110057801600030 0589013000700592#357910#VV16.02361#VV16.02362#^a35000^b1000b#Vi?t#331.8709597#G I-108T#Gio trnh l lun v nghip v cng on#B.s.: Nguyn Vit Vng (ch.b.) , Dng Vn Sao, inh Th Mai...#T.3#Nguyn Vit Vng#Dng Vn Sao#inh Th Ma i#V t#Nguyn Anh Tun#^aH.#^aLao ng#2015#^a187tr.^b21cm#Gii thiu cng tc vn ng n cng nhn, vin chc, lao ng ca cng on. Hot ng quc t ca cng on Vit Nam. Cng tc bo h lao ng ca cng on. Cng on vi cng tc bo him x hi, bo him y t. Ti chnh cng on v hot ng kinh t cn g on#Cng on#L lun#Nghip v#Gio trnh#GT#357910## 00813000000000301000450000100150000000200310001500500090004600700300005500400180 00850080005001030090034001080100005001420110015001470150043001620820006002050160 00300211013000700214014001600221026000700237026001100244026001100255181000600266 019000500272019000500277020001000282020000800292021021100300#McFarlan, Bill#Un li by ln trc khi ni#Trnh L#Bill McFarlan ; Trnh L dch#Ti bn ln th 5#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a186tr.^b21cm#Tn sch ting An h: Drop the pink elephant#153.6#XH#357911#^a45000^b1000b#357911#VV16.02363#VV16 .02364#U517L#Vi?t#Dch#Giao tip#K nng#Nhng nguyn tc c bn trong giao tip : Loi b nhng yu t tha trong li ni, lun c nguyn tc khi ni, khng n h mnh mt cch tch cc, t mnh vo v tr ca ngi nghe v to ra s thu h iu su sc## 01124000000000373000450000100210000000200150002100300760003600500230011200500160 01350050011001510050011001620070090001730040018002630080005002810090034002860100 00500320011002500325015010100350082000400451016000300455013000700458014001600465 02600070048102600110048802600110049918100070051001900050051701900050052202000080 0527020001100535020000900546020000900555021018600564#Roach, Geshe Michael#Qun l nghip#Khai m thnh cng c nhn v thnh vng ti chnh di gc nhn Pht gio#McNally, Lama Christie#Gordon, Michael#Thu Hng#Hong Tng#Geshe Michael Roach, Lama Christie McNally, Michael Gordon ; Dch: Thu Hng, Hong Tng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a159tr. : hnh v^b20 cm#Tn sch ting Anh: Karmic management : What goes around comes around in your business and your life#658#KT#357912#^a37000^b2000b#357912#VV16.02365#VV16.023 66#QU105L#Vi?t#Dch#Qun l#Kinh doanh#o Pht#Trit l#a ra nhng b quyt g ip cc doanh nhn hiu v c th p dng trit l ca o Pht vo kinh doanh v qun tr doanh nghip t c s thnh vng ti chnh v thnh cng c nh n## 00927000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820012000431810006000550010014000610020054000750070014001290080005001430090 02100148010000500169011001500174021035600189020002300545020001400568020001400582 020000300596020000700599020000900606013000700615016000300622#357913#VV16.02367#V V16.02368#^b14206b#Vi?t#324.2597075#M458S#Nguyn c H#Mt s vn v xy dn g ng x, phng, th trn#Nguyn c H#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a266 tr.^b21cm#Gii thiu nhng bi vit v cng tc xy dng ng x, phng, th trn trong nhng nm gn y: Nng cao cht lng h thng chnh tr c s x, phng, th trn; mt s im mi trong iu l ng, quy nh v hng dn thi hnh iu l ng (kho XI); qun trit v thc hin ng chc nng, nhim v c a ng b, chi b c s x, phng, th trn#ng Cng sn Vit Nam#Cng tc ng#Xy dng ng#X#Phng#Th trn#357913#XH## 00993000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580050016000640020043000800030017001230070055001400050 00900195008000500204009002100209010000500230011001500235021039500250020001700645 013000700662016000300669005001600672005001500688#357914#VV16.02369#VV16.02370#^a 100000^b500b#Vi?t#337.597#H452N#Phm Minh Chnh#Hi nhp kinh t quc t - 30 n m nhn li#Sch chuyn kho#B.s: V Vn Phc, Phm Minh Chnh (ch.b.), V Khoan ...#V Khoan#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a408tr.^b21cm#Tp hp cc bi tham lun v cc vn xung quanh hi nhp kinh t quc t ca Vit Nam 30 nm qua n h: Qu trnh nhn thc ca ng, vic pht trin chnh sch ca Nh nc v kin h nghim quc t v hi nhp kinh t quc t; nhng thnh tu, hn ch v nhng vn t ra cho hi nhp kinh t quc t; c hi, thch thc v gii php V it Nam tham gia hi nhp kinh t quc t c hiu qu#Hi nhp kinh t#357914#XH #Nguyn Vn Giu#Vng nh Hu## 00825000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010012000620020050000740070028001240050010001520040 01800162008000500180009003400185010000500219011002100224021022300245020001000468 020001000478020002000488013000700508016000300515019000500518#357915#VV16.02371#V V16.02372#^a59000^b1000b#Vi?t#248.4#S312R#Mason, John#Sinh ra l mt bn th, ng cht nh mt bn sao#John Mason ; Thu Hng dch#Thu Hng#Ti bn ln th 4 #^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a227tr. : nh^b21cm#Cun sch chn g li s tm thng t vic chy theo s ng v lm nhng vic m Cha khng mu n bn lm; khch l bn s dng nhng ti nng m Cha ban tng cho bn t c nhng thnh cng v i m bn xng ng#o Ki T#Cuc sng#B quyt th nh cng#357915#XH#Dch## 00462000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520010017000580020017000750030016000920070017001080080 00500125009001900130010000500149011001500154020001700169020001200186013000700198 016000300205#357916#VV16.02373#VV16.02374#^b1400b#Vi?t#895.92234#M118#Nguyn Ng uyn An#Mt t bao dung#Tp truyn ngn#Nguyn Nguyn An#^aH.#^aCng an nhn d n#2015#^a303tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#357916#VH## 00824000000000301000450000100130000000200340001300500100004700500120005700700430 00690080005001120090032001170100005001490110022001540150044001760820007002200160 00300227013000700230014001600237026000700253026001100260026001100271181000600282 019000500288019000500293020002000298020002000318021018400338#Tracy, Brian#Kt th c bn hng -n quyt nh#Th Trang#Thanh Huyn#Brian Tracy ; Dch: Th Trang, Thanh Huyn#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a251tr. : bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Art of closing the sale#658.85#KT#357917#^a69000^b3000b#357917 #VV16.02375#VV16.02376#K258T#Vi?t#Dch#Ngh thut bn hng#B quyt thnh cng#C ung cp nhng kin thc, kinh nghim v c nhng chiu thc v k nng trong vi c nm bt tm l khch hng a nhng quyt nh ng lc nhm t c thnh cng trong kinh doanh## 00926000000000301000450000100190000000200320001900500130005100700380006400800050 01020090011001070100005001180110025001230150048001480820009001960160003002050130 00700208014001600215026000700231026001100238026001100249181000700260019000500267 019000500272020001100277020000900288020001100297021031600308#Rumelt, Richard P.# Chin lc tt & chin lc ti#Hong Phng#Richard P. Rumelt ; Hong Phng d ch#^aH.#^aLao ng#2015#^a230tr. : Biu ^b21cm#Tn sch ting Anh: Good strate gy, bad strategy#658.4012#KT#357918#^a68000^b2000b#357918#VV16.02377#VV16.02378 #CH305L#Vi?t#Dch#Chin lc#K hoch#Kinh doanh#Nhng phn tch su sc v chi n lc v qun tr vi nhiu bi hc thnh cng v tht bi ca cc cng ty lng danh trn th gii nhm gip bn c c kt c nhng chin lc trong kinh d oanh v hiu c u l chin lc tt, chin lc ti v s dng tt cc ngun sc mnh t thnh cng cho doanh nghip## 00384000000000217000450000200110000000800050001100900110001601000050002701100270 00320820010000590160003000690130007000720140016000790260007000950260011001020260 01100113181000700124019000500131020001700136020001300153#Nht k FA#^aH.#^aLao ng#2015#^a143tr. : tranh mu^b21cm#895.92234#VH#357919#^a79000^b2000b#357919#V V16.02379#VV16.02380#NH124K#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00941000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810008000560020042000640070089001060220005001950050018002000050 01600218005001900234005001900253008000500272009001100277010000500288011002200293 01500710031502101770038602000180056302000130058102000110059401600030060501300070 0608#357920#VV16.02381#VV16.02382#^a55000^b2000b#Vi?t#657.9#GI-108T#Gio trnh k ton ti chnh doanh nghip#B.s.: Nguyn Quc Thng (ch.b.), Nguyn Th Lun, on Th Thanh Tm, Nguyn Thanh Huyn#Ph.2#Nguyn Quc Thng#Nguyn Th Lun# on Th Thanh Tm#Nguyn Thanh Huyn#^aH.#^aLao ng#2015#^a536tr. : bng^b21cm# TTS ghi: B Ti chnh. Trng i hc Ti chnh - Qun tr kinh doanh#Cc kin thc c bn v: K ton u t ti chnh, k ton thnh phm, bn hng, xc nh kt qu v phn phi kt qu kinh doanh, k ton vn bng tin, cc khon ng t rc...#K ton ti chnh#Doanh nghip#Gio trnh#GT#357920## 00762000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810007000530020081000600030024001410080005001650090011001700100 00500181011002100186021021500207020003600422020001000458020000800468020001000476 013000700486016000300493#357921#VV16.02383#VV16.02384#^b400b#Vi?t#352.3509597#TH 107T#Thanh tra B Lao ng - Thng binh v X hi: 70 nm trng thnh v pht trin#23.11.1945 - 23.11.2015#^aH.#^aLao ng#2015#^a400tr. : nh^b24cm#Nhng th nh tu ca Thanh tra B Lao ng - Thng binh v X hi 70 nm qua. Gio dc t ruyn thng lch s v vang, khi dy nim t ho ca cc th h cn b, thanh t ra vin B Lao ng - Thng binh v X hi...#B Lao ng - Thng binh v X h i#Thanh tra#Lch s#1945-2015#357921#XH## 00489000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520010014000580020019000720030017000910070014001080040 01800122008000500140009001900145010000500164011001500169020001700184020001200201 013000700213016000300220#VV16.02386#357922#VV16.02385#^b1400b#Vi?t#895.92234#V50 0A#Phm Xun o#V n vin n lc#Tp truyn v n#Phm Xun o#Ti bn ln t h 1#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a222tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#35 7922#VH## 01127000000000361000450000100190000000200580001900300740007700500190015100500150 01700050007001850070047001920080005002390090032002440100005002760110015002810150 05100296022000400347082000800351016000300359013000700362014001600369026000700385 02600110039202600110040318100060041401900050042001900050042502000180043002000130 0448020001800461020001000479021027600489#Nolte, Dorothy Law#To lp mi trng s ng nh hnh nhn cch v thnh nin#Phng php nui dy gip tr pht trin c on ngi bn ng v tnh t lp#Nolte, Dorothy Law#Harris, Rachel#Hi H#Dorothy Law Nolte, Rachel Harris ; Hi H dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Panda#201 5#^a223tr.^b23cm#Tn sch ting Anh: Teenagers learn what they live#T.1#649.125# KT#357923#^a80000^b3000b#357923#VV16.02387#VV16.02388#T108L#Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#Nui dy con#Tr v thnh nin#Nhn cch#Gii thiu cc phng php nu i dy con khi ngun gi tr to lp mi trng sng nh hnh nhn cch tr v thnh nin gip tr sng trong mi trng ci m, hc c cch khm ph bn thn, tr thnh ngi c trch nhim, t lc cnh sinh, chm sc sc kho bn th n...## 01127000000000361000450000100190000000200580001900300740007700500190015100500150 01700050007001850070047001920080005002390090032002440100005002760110015002810150 05100296022000400347082000800351016000300359013000700362014001600369026001100385 02600110039602600070040718100060041401900050042001900050042502000180043002000130 0448020001800461020001000479021027600489#Nolte, Dorothy Law#To lp mi trng s ng nh hnh nhn cch v thnh nin#Phng php nui dy gip tr pht trin c on ngi bn ng v tnh t lp#Nolte, Dorothy Law#Harris, Rachel#Hi H#Dorothy Law Nolte, Rachel Harris ; Hi H dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Panda#201 5#^a230tr.^b23cm#Tn sch ting Anh: Teenagers learn what they live#T.2#649.125# KT#357924#^a80000^b3000b#VV16.02389#VV16.02390#357924#T108L#Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#Nui dy con#Tr v thnh nin#Nhn cch#Gii thiu cc phng php nu i dy con khi ngun gi tr to lp mi trng sng nh hnh nhn cch tr v thnh nin gip tr sng trong mi trng ci m, hc c cch khm ph bn thn, tr thnh ngi c trch nhim, t lc cnh sinh, chm sc sc kho bn th n...## 00836000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820015000501810006000650020048000710030036001190070030001550050013001850080 00500198009001100203010000500214011001500219021027200234020001000506020001400516 020001800530013000700548016000300555#VV16.02391#VV16.02392#357925#^a70000^b1000 b#Vi?t#344.5970702632#L504G#Lut Gio dc v cc vn bn hng dn thi hnh#Theo Hin php nc CHXHCN Vit Nam#Trn c Anh s.t., gii thiu#Trn c Anh#^aH.# ^aLao ng#2015#^a318tr.^b21cm#Gii thiu ton vn Lut Gio dc vi nhng qui nh chung v qui nh c th v h thng gio dc quc dn, nh trng v c s gio dc khc; cc qui nh lin quan n nh gio, ngi hc; trch nhim ca n h trng, gia nh v x hi; qun l nh nc v gio dc...#Php lut#Lut gi o dc#Vn bn php lut#357925#XH## 01079000000000325000450000100130000000200420001300500160005500700350007100400180 01060080023001240090038001470100005001850110015001900150075002050820007002800160 00300287013000700290014001600297026001100313026000700324026001100331181000700342 01900050034901900050035402000110035902000070037002000130037702000200039002103430 0410#Clarke, Jane#Quyn lc, mu m & ng x ni lm vic#Hunh Vn Thanh#Jane Clarke ; Hunh Vn Thanh dch#Ti bn ln th 1#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2015#^a286tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Savvy, Dea ling with people, power and politics at work#650.13#KT#357926#^a80000^b1000b#VV 16.02393#357926#VV16.02394#QU603L#Vi?t#Dch#Kinh doanh#ng x#Ni lm vic#B qu yt thnh cng#Gip bn nm vng nhiu k nng cn thit x tr nhng tnh hu ng mang tnh thch thc: i ph vi mu m, xy dng mng li, gii quyt xun g t, gy nh hng, ng x vi cp trn... gip bn hiu cch x s cng nh ng c ca ngi khc, t bit cch gii quyt mi vic thnh cng - sao cho bn c th thu c kt qu mong mun## 00949000000000337000450000100160000000200180001600300340003400500110006800500140 00790070047000930040018001400080005001580090036001630100005001990110015002040150 09300219082000700312016000300319013000700322014001600329026000700345026001100352 02600110036318100060037401900050038001900050038502000110039002000100040102000180 0411021018200429#Nalebuff, Barry#Cch mng tng#Nhng sng kin ch ch thc hin#Ayres, Ian#Ng Thu Hng#Barry Nalebuff, Ian Ayres ; Ng Thu Hng dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty sch Bch Vit#2015#^a377tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Why not? : How to use everyday ingenuity to solve problems big a nd small#153.43#TN#357927#^a88000^b3000b#357927#VV16.02395#VV16.02396#C102M#Vi? t#Dch#Tm l hc#Cuc sng#Gii quyt vn #Cung cp hng dn nhm gip bn t duy, a ra cc tng v gii quyt cc vn mi trong cuc sng vi cc g ii php hin c v to ra cc gii php mi cho vn hin ti## 00688000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010016000650020017000810070016000980040018001140080 00500132009000900137010000500146011002600151021019500177020000700372020001200379 020000900391013000700400016000300407#357928#VV16.02397#VV16.02398#^a100000^b100 0b#Vi?t#370.116#D500H#Trn Ngc Thnh#Du hc khng kh#Trn Ngc Thnh#Ti bn l n th 3#^aH.#^aPh n#2015#^a312tr. : minh ho^b21cm#Chia s kinh nghim, tri nghim v ch, ngh lc, am m, ng lc, vt qua ro cn, lp k hoch du h c, chun b h s, phng vn v lng trc kh khn trong qu trnh du hc ca tc gi#Du hc#Kinh nghim#Cm nang#357928#XH## 00606000000000289000450000100140000000200220001400300350003600500100007100700300 00810080005001110090009001160100005001250110015001300150055001450820009002000160 00300209013000700212014001600219026000700235026001100242026001100253181000600264 019000500270019001200275020001700287020001200304#Samson, Hanna#V cha ci ch nht#Tp truyn ngn hi hc chm bim#L B Th#Hanna Samson ; L B Th dch# ^aH.#^aPh n#2015#^a174tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Ba Lan: Niedzielna na rzeczona#891.8538#VH#357929#^a47000^b1500b#357929#VV16.02399#VV16.02400#V460C#V i?t#Dch Ba Lan#Vn hc hin i#Truyn ngn## 00752000000000313000450000100170000000200210001700500100003800700330004800800050 00810090009000860100005000950110021001000150041001210820011001620160003001730130 00700176014001600183026001100199026000700210026001100217181000600228019000500234 019000800239020001100247020000900258020000900267020000700276021015500283#Logelin , Matthew#Hai n hn cho Maddy#Nht Tun#Matthew Logelin ; Nht Tun dch#^aH.#^ aPh n#2015#^a341tr. : nh^b21cm#Tn sch ting Anh: Two kisses for Maddy#155.9 37092#VH#357930#^a93000^b1500b#VV16.02402#357930#VV16.02401#H103N#Vi?t#Dch M# Tm l hc#Hn nhn#Gia nh#Hi k#Hi k dng cm v trung thc ca tc gi v nhng din bin tm l trong nm u tin ca cuc i mnh sau s ra i ca c on gi v ci cht ca v mnh## 00560000000000277000450000100140000000200200001400500160003400700360005000800050 00860090009000910100005001000110015001050150052001200820006001720160003001780130 00700181014001600188026000700204026001100211026001100222181000600233019000500239 019000900244020001700253020001200270#Hope, Anthony#T nhn thnh Zenda#Nguyn nh Chi#Anthony Hope ; Nguyn nh Chi dch#^aH.#^aPh n#2015#^a275tr.^b21cm#Dc h t nguyn bn ting Anh: The prisoner of Zenda#823.8#VH#357931#^a71000^b1500b #357931#VV16.02403#VV16.02404#T500N#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00607000000000301000450000100150000000200230001500500080003800500130004600500090 00590070033000680080005001010090009001060100005001150110015001200150061001350820 00600196016000300202013000700205014001600212026000700228026001100235026001100246 181000600257019000500263019000800268020001700276020001200293#Dicks, Matthew#Cuc gii cu ca Budo#Cm Vn#Dng Phng#Hi Chu#Matthew Dicks ; Dch: Cm Vn.. .#^aH.#^aPh n#2015#^a331tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Anh: Memoirs of an imaginary friend#813.6#VH#357932#^a82000^b1500b#357932#VV16.02405#VV16.02406#C5 14G#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00430000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010013000680020025000810070013001060080005001190090 00900124010000500133011001500138020001700153020000800170013000700178016000300185 #357933#VV16.02407#VV16.02408#^a80000^b2000b#Vi?t#895.9228403#T312#L Minh Qu c#Tnh o le m l oi om#L Minh Quc#^aH.#^aPh n#2015#^a235tr.^b21cm#Vn h c hin i#Tu bt#357933#VH## 00413000000000229000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010012000660020026000780070012001040080005001160090 00900121010000500130011002100135020001700156013000700173016000300180#357934#VV16 .02409#VV16.02410#^a45000^b1000b#Vi?t#895.92214#T123S#Trn Vn L#Tp san d qu thng nh#Trn Vn L#^aH.#^aPh n#2015#^a115tr. : nh^b20cm#Vn hc hin i#357934#VH## 00541000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580020052000640070029001160080005001450090030001500100 00500180011001500185020001700200020001000217013000700227016000300234019001600237 001000900253005001300262#VV16.02412#VV16.02411#357935#^a89000^b3000b#Vi?t#895.1 36#C430K#"Con khng ngc, con ch thng minh theo cch khc"#L T V ; V Quang Huy dch#^aH.#^aPh n ; Cng ty sch Alpha#2015#^a327tr.^b21cm#Vn hc hin i#T truyn#357935#VH#Dch Trung Quc#L T V#V Quang Huy## 00587000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010005000660020036000710030022001070070005001290080 00500134009003500139010000500174011001500179012001600194015004000210020001700250 020001200267020000800279013000700287016000300294#357936#VV16.02413#VV16.02414#^a 50000^b1500b#Vi?t#895.92234#100T#Gari# tng tn ti, tng yu thng#Tn vn - Truyn ngn#Gari#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho inh T#2015#^a156tr.^b21 cm#T sch Vn hc#Tn tht tc gi: Nguyn Th Yn Phng#Vn hc hin i#Truy n ngn#Tn vn#357936#VH## 00453000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010016000670020031000830030004001140070016001180080 00500134009000900139010000500148011001500153020001700168020000400185013000700189 016000300196#357937#VV16.02415#VV16.02416#^a90000^b1000b#Vi?t#895.92214#TR116V# Hong Vit Hng#Trng vng ngi vt trng vng#Th#Hong Vit Hng#^aH.#^aPh n #2015#^a131tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#357937#VH## 00486000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010020000660020021000860030004001070070020001110040 01300131008000500144009000900149010000500158011002600163020001700189020000400206 013000700210016000300217#VV16.02418#357938#VV16.02417#^a59000^b1000b#Vi?t#895.9 2214#T450Q#Nguyn Phan Qu Mai#T quc gi tn mnh#Th#Nguyn Phan Qu Mai#In l n th 2#^aH.#^aPh n#2015#^a230tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Th#35793 8#VH## 00523000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010006000660020029000720030016001010070006001170040 01300123008000500136009000900141010000500150011001500155015003600170020001700206 020001200223013000700235016000300242#357939#VV16.02419#VV16.02420#^a53000^b1200 b#Vi?t#895.92234#C515C#Y Ban#Cui cng th n b mun g#Tp truyn ngn#Y Ban# In ln th 2#^aH.#^aPh n#2015#^a202tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Phm Th Xun B an#Vn hc hin i#Truyn ngn#357939#VH## 00757000000000301000450000100130000000200190001300300150003200500090004700700290 00560080005000850090035000900100005001250110015001300820008001450160003001530130 00700156014001600163026000700179026001100186026001100197181000700208019000500215 019001600220020002100236020001500257020000900272021017400281#Tit Ho i#Chn t ng n ng#Sch tham kho#Thu Ngn#Tit Ho i ; Thu Ngn dch#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho inh T#2015#^a271tr.^b21cm#155.332#XH#357940#^a79000^b2000b# 357940#VV16.02421#VV16.02422#CH121T#Vi?t#Dch Trung Quc#Tm l hc gii tnh#S ch tham kho#Nam gii#Trnh by nhng quan im, nh gi v ngi n ng hin i trong tnh yu, cuc sng, hn nhn, gia nh; gip cc bn gi c th la c hn cho mnh ngi bn i l tng## 00712000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010016000620020035000780070016001130040013001290080 00500142009000900147010000500156011002100161020002000182016000300202021017300205 020000700378020002000385013000700405020001000412#357941#VV16.02423#VV16.02424#^a 90000^b1200b#Vi?t#158.1#T550D#Trn nh Honh#T duy tch cc thay i cuc sn g#Trn nh Honh#In ln th 6#^aH.#^aPh n#2015#^a361tr. : nh^b23cm#Tm l h c ng dng#XH#Gm nhng bi vit nhm gip cho cc bn tr c nhng suy ngh v t duy tch cc trong cng vic, cng nh trong cuc sng gip h c th thnh c ng hn na trong cuc i#T duy#B quyt thnh cng#357941#Cuc sng## 00717000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010010000640020021000740030052000950070010001470040 01300157008000500170009000900175010000500184011002600189020000700215016000300222 021019500225020001200420013000700432#357942#VV16.02425#VV16.02426#^a87000^b1500 b#Vi?t#370.116#D500H#Trang Ami#Du hc t A ti ch#Cp nht tt c cc kin th c v kinh nghim du hc#Trang Ami#In ln th 3#^aH.#^aPh n#2015#^a346tr. : min h ho^b21cm#Du hc#XH#Chia s kinh nghim, tri nghim v ch, ngh lc, am m , ng lc, vt qua ro cn, lp k hoch du hc, chun b h s, phng vn v lng trc kh khn trong qu trnh du hc ca tc gi#Kinh nghim#357942## 00454000000000253000450000100180000000200180001800300150003600700180005100800050 00690090009000740100005000830110015000880820010001030160003001130130007001160140 01600123026000700139026001100146026001100157181000600168019000500174020001700179 020000400196#Nguyn Vit Chin#Hoa hng khng v#Tuyn th tnh#Nguyn Vit Chi n#^aH.#^aPh n#2015#^a139tr.^b21cm#895.92214#VH#357943#^a40000^b1500b#357943#V V16.02427#VV16.02428#H401H#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00418000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010013000560020009000690030012000780070013000900080005001030090 00900108010000500117011001500122020001700137020001200154016000300166013000700169 #357944#VV16.02429#^a76000^b1500b#Vi?t#895.92234#CH501# Bch Thu#Cha t#T iu thuyt# Bch Thu#^aH.#^aPh n#2015#^a291tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#357944## 00456000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010015000660020020000810030004001010070015001050080 00500120009001100125010000500136011003000141020001700171020000400188016000300192 013000700195#357945#VV16.02430#VV16.02431#^a38000^b1000b#Vi?t#895.92214#N462A#N guyn Tt Lm#Ni y... chiu nay#Th#Nguyn Tt Lm#^aH.#^aLao ng#2015#^a71tr . : nh, tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#357945## 00527000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010012000680020017000800030022000970070012001190080 00500131009001100136010000500147011002200152015002800174020001700202020000800219 016000300227020001200230013000700242#357946#VV16.02432#VV16.02433#^a69000^b2000 b#Vi?t#895.9228408#B517Q#Angry Chut#Bun qu ta i!#Truyn ngn - Tn vn#Angr y Chut#^aH.#^aLao ng#2015#^a209tr. : bng^b20cm#Tn tht tc gi: Minh on#V n hc hin i#Tn vn#VH#Truyn ngn#357946## 00854000000000325000450000100130000000200290001300300600004200500140010200700330 01160080005001490090031001540100005001850110025001900150054002150820007002690160 00300276013000700279014001600286026000700302026001100309026001100320181000600331 01900050033701900050034202000080034702000100035502000100036502000200037502101330 0395#Stack, Laura#Lm g khi c qu nhiu vic#Gim cng vic, tng nng sut & tit kim 90 pht mi ngy#Ng Lan Hng#Laura Stack ; Ng Lan Hng dch#^aH.#^ aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2015#^a250tr. : hnh v^b21cm#Tn sch ting Anh: What to do there's too much to do#650.11#KT#357947#^a63000^b1500b#357947#VV16.0 2434#VV16.02435#L104G#Vi?t#Dch#Qun l#Thi gian#Cng vic#B quyt thnh cng# Cung cp nhng b quyt v qun tr thi gian v hng dn cch sp xp gii quy t cng vic gip bn thnh cng hn trong cng vic## 00730000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010016000690020025000850030043001100070016001530080 00500169009003400174010000500208011001500213021012900228020000900357020001000366 020001100376020004300387013000700430016000300437#357948#VV16.02436#VV16.02437#^a 59000^b2000b#Vi?t#294.3927092#TH305S#Thch Nht Hnh#Thin s Khng Tng Hi#S t ca thin tng Vit Nam v Trung Hoa#Thch Nht Hnh#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a239tr.^b21cm#Trnh by nhng nt chnh trong hnh trang v t tng ca thin s Khng Tng Hi - S t ca thin tng Vit Nam v Trun g Hoa#Cuc i#S nghip#Thin phi#Khng Tng Hi, ?-280, Thin s, Vit Nam#3 57948#XH## 00594000000000289000450000100160000000200210001600300120003700500170004900700390 00660080005001050090009001100100005001190110026001240150038001500820009001880160 00300197013000700200014001600207026001100223026000700234026001100241181000600252 019000500258019001200263020001700275020001200292#Kalicka, Manula#B, cc c y v ti#Tiu thuyt#Nguyn Ch Thut#Manula Kalicka ; Nguyn Ch Thut dch#^aH.#^ aPh n#2015#^a336tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Ba Lan: Tata, one i ja#891 .8538#VH#357949#^a87000^b1500b#VV16.02439#357949#VV16.02438#B450C#Vi?t#Dch Ba Lan#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00446000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010018000660020021000840030004001050070018001090080 00500127009000900132010000500141011001500146020001700161020000400178016000300182 013000700185#357950#VV16.02440#VV16.02441#^a50000^b1500b#Vi?t#895.92214#T450Q#N guyn Vit Chin#T quc nhn t bin#Th#Nguyn Vit Chin#^aH.#^aPh n#2015#^ a191tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#357950## 00876000000000301000450000100190000000200400001900500120005900700370007100800050 01080090032001130100005001450110015001500150073001650820006002380160003002440130 00700247014001600254026000700270026001100277026001100288181000700299019000500306 019000800311020000800319020001100327020002000338021021600358#McCormack, Mark H.# Nhng iu trng Harvard khng dy bn#Alpha Books#Mark H. McCormack ; Alpha Bo oks dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a343tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: What they don't teach you at Harvard business school#650.1#KT#357951#^a890 00^b3000b#357951#VV16.02442#VV16.02443#NH556#Vi?t#Dch M#Qun l#Kinh doanh#B quyt thnh cng#Trnh by nhng quan im ca Mark H. McCormack - mt doanh n hn thnh t, t rt ra kinh nghim t nhng kin thc trong trng i hc vi kin thc thc t hng ngy khi iu hnh doanh nghip v qun l nhn s## 00717000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580020016000640030043000800070017001230080005001400090 03200145010000500177011002200182021017200204020001500376020001300391013000700404 016000300411005001200414020001300426#357952#VV16.02445#VV16.02444#^a45000^b3000 b#Vi?t#650.142#B105C#Bn CV hon ho#K nng son h s ng tuyn n tng nht# Alpha Books b.s.#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a227tr. : bng^b20cm #Gm mt s v d, bi tp, mu CV n tng, hiu qu cao, cng li khuyn ca c c nh tuyn dng gip bn xy dng mt bn CV hon ho trong khi tm kim mt c ng vic mi#S yu l lch#n xin vic#357952#XH#Alpha Books#K nng vit## 00737000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010013000620020021000750030037000960070031001330080 00500164009003200169010000500201011002600206020001100232016000300243019000500246 021015700251020002000408005001200428013000700440#357953#VV16.02446#VV16.02447#^a 59000^b3000b#Vi?t#650.1#250L#Casson, H.N.# lm nn s nghip#400 iu bn kh ng c hc trng#H.N. Casson ; Alpha Books dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty S ch Alpha#2015#^a227tr. : tranh v^b20cm#Lp nghip#XH#Dch#a ra nhng li khu yn thit thc, nhng kin thc thc t m nh trng khng dy bn, gip bn x y dng mt s nghip n nh, thnh cng trong cuc sng#B quyt thnh cng#Alp ha Books#357953## 00753000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020036000620070017000980080005001150090032001200100 00500152011003200157020000900189016000300198021021200201020001300413005001200426 020002000438020001000458013000700468#357954#VV16.02448#VV16.02449#^a49000^b3000 b#Vi?t#371.4#556#ng i n khi tt nghip i hc#Alpha Books b.s.#^aH.#^aL ao ng ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a191tr. : bng, tranh v^b20cm#Gio dc#XH#T ng hp nhng kinh nghip, li khuyn qu bu v cch t duy v phng php hc t p khc phc nhng thi quen khng tt; gip cc bn sinh vin t tin la ch n cng vic ph hp v thnh cng trong cuc sng#Hng nghip#Alpha Books#Phn g php hc tp#Sinh vin#357954## 00512000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010013000670020021000800030016001010070013001170080 00500130009001100135010000500146011001500151015004100166020001700207020001200224 016000300236013000700239#357955#VV16.02450#VV16.02451#^a72000^b2000b#Vi?t#895.2 2234#NH556M#Tuyn Nguyn#Nhng mng mu k c#Tp truyn ngn#Tuyn Nguyn#^aH.# ^aLao ng#2015#^a221tr.^b20cm#Tn tht tc gi: Nguyn Th Thanh Tuyn#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#357955## 00912000000000313000450000100220000000200240002200300980004600500170014400500190 01610070064001800080005002440090031002490100005002800110026002850820006003110160 00300317013000700320014001600327026001100343026001100354026000700365181000800372 019000500380019000500385020002000390020000900410020002000419021015900439#Nierenb erg, Gerand I.#Ngh thut m phn mi#Phng thc t c mi tho thun. m phn hng ti mt gii php "Mi ngi u thng"#Calero, Henry H.#L Th Thanh Huyn#Gerand I. Nierenberg, Henry H. Calero ; L Th Thanh Huyn dch#^aH .#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2015#^a280tr. : tranh v^b21cm#158.5#XH#357956# ^a70000^b1500b#VV16.02453#VV16.02452#357956#NGH250T#Vi?t#Dch#Tm l hc ng d ng#m phn#B quyt thnh cng#Gm cc chin lc m phn nhm t c hiu q a cao, trnh xa cm by, gim p lc trong giao tip, mi trng kinh doanh v x hi y thch thc ngy nay## 00915000000000301000450000100130000000200340001300300960004700500100014300700290 01530080005001820090031001870100005002180110014002230150035002370820007002720160 00300279013000700282014001600289026000700305026001100312026001100323181000700334 019000500341019000500346020002000351020002000371021022200391#Tracy, Brian#Tr th nh ngi bn hng xut sc#21 cch tuyt vi bn c nhiu hn, nhanh hn, d dng hn trong nhng th trng kh khn#Qu Hng#Brian Tracy ; Qu Hng d ch#^aH.#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2015#^a73tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Be a superstar#658.85#KT#357957#^a36000^b1500b#357957#VV16.02454#VV16.02455#TR460 T#Vi?t#Dch#Ngh thut bn hng#B quyt thnh cng#Gii thiu 21 nguyn tc qua n trng nht bn hng thnh cng: Quyt tm tr nn xut sc, hnh ng nh th khng th tht bi, t ton tri tim vo vic bn hng, chun b k lng trc mi cuc gp khch hng...## 00798000000000313000450000100130000000200200001300300310003300500100006400700290 00740080005001030090031001080100005001390110015001440150032001590820006001910160 00300197013000700200014001600207026000700223026001100230026001100241181000700252 019000500259019000500264020001000269020001000279020002000289021017500309#Tracy, Brian#Chuyn bay cuc i#B quyt thc s thnh cng#Qu Hng#Brian Tracy ; Qu Hng dch#^aH.#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2015#^a146tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Flight plan#650.1#KT#357958#^a37000^b1500b#357958#VV16.02456#VV16.0 2457#CH527B#Vi?t#Dch#Cng vic#Cuc sng#B quyt thnh cng#Gm12 bc to nn thnh cng: Chn mc tiu, phng n, k hoch, chun b l trnh, dc ton lc ... gip bn hng ti mt cuc sng hnh phc hn, khe mnh hn v giu c## 00936000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820016000421810006000580020125000640080005001890090011001940100005002050110 02200210015006000232021032800292020001000620020002500630020001700655013000700672 016000300679#357959#VV16.02458#VV16.02459#^b1500b#Vi?t#343.59709302632#L504G#Lu t giao thng ng b nm 2008 v cc vn bn hng dn thi hnh v qun l v b o v kt cu h tng giao thng ng b#^aH.#^aLao ng#2015#^a412tr. : bng^b 21cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti. Tng cc ng b Vit Nam#Gii thiu Lut Giao thng ng b vi nhng qui nh chung v qui nh c th v qun l, bo v v kt cu h tng, khai thc v bo tr cng trnh ng b, bo tr cng t rnh ng cao tc v vic xc nh v x l v tr nguy him trn ng b ang khai thc cng mt s vn bn, ngh nh, quyt nh hng dn thi hnh#Php lu t#Lut giao thng ng b#Vn bn php qui#357959#XH## 00519000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810006000530010016000590020012000750030007000870070016000940080 00500110009001100115010000500126011002500131021006300156020001700219020000700236 013000700243016000300250#357960#VV16.02460#VV16.02461#^b500b#Vi?t#895.9228403#4 62C#Nguyn c Ton#i c ng#Hi k#Nguyn c Ton#^aH.#^aLao ng#2015#^a15 5tr. : nh mu^b21cm#Vit v cuc i, s nghip, nhng k c, tnh bn ca tc gi#Vn hc hin i#Hi k#357960#VH## 00891000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010015000620020036000770030056001130070046001690050 01600215005000900231008000500240009003200245010000500277011002500282021021500307 020001000522020001000532020002000542013000700562016000300569019000500572#357961# VV16.02462#VV16.02463#^a99000^b3000b#Vi?t#650.1#S552M#Norton, Richie#Sc mnh t nhng khi u ng ngn#p tan s hi, hin thc gic m & sng khng hi ti c#Richie Norton, Natalie Norton ; Quc t dch#Norton, Natalie#Quc t#^aH.#^a Lao ng ; Cng ty Sch Panda#2015#^a346tr. : hnh v^b21cm#a ra nhng bi hc , kinh nghim gip chng ta p tan s hi, hin thc gic m v sng khng hi tic vt qua nhng tr ngi nh thiu thi gian, thiu kin thc hay thiu t in bc v gt hi c thnh cng#Cng vic#Cuc sng#B quyt thnh cng#35796 1#KT#Dch## 00627000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540010012000610020036000730070053001090050013001620080 00500175009003100180010000500211011002800216012003800244020001800282020001200300 016000300312019000500315013000700320005001000327#357962#VV16.02464#VV16.02465#^a 55000^b3000b#Vi?t#813#NH556C#Twain, Mark#Nhng cuc phiu lu ca Tom Sawyer#Ma rk Twain ; Ci bin: Vng T Dn ; Ngc Linh dch#Vng T Dn#^aH.#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2015#^a144tr. : tranh mu^b24cm#Tc phm kinh in ni tin g th gii#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#VH#Dch#357962#Ngc Linh## 00649000000000313000450000200380000000500070003800700120004500800050005700900310 00620100005000930110027000980120028001250150040001530220004001930820006001970160 00300203013000700206014001600213026000700229026001100236026001100247181000600258 019000500264019000500269020001700274020001600291020001000307020001800317#Tuyn t p ng ngn ni ting th gii#Tr My#Tr My dch#^aH.#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2015#^a162tr. : tranh mu^b24cm#Cu chuyn nh, bi hc ln#Tn sch ting Anh: World famous fables#T.2#398.2#VH#357963#^a60000^b3000b#357963#VV16.02466# VV16.02467#T527T#Vi?t#Dch#Vn hc dn gian#Truyn ng ngn#Tuyn tp#Vn hc th iu nhi## 00673000000000313000450000200370000000500120003700700170004900800050006600900310 00710100005001020110027001070120034001340150050001680220004002180820006002220160 00300228013000700231014001600238026000700254026001100261026001100272181000600283 019000500289019000500294020001700299020001500316020001000331020001800341#Tuyn t p c tch ni ting th gii#Hng Giang#Hng Giang dch#^aH.#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2015#^a158tr. : tranh mu^b24cm#Cng m cnh ca c tch thn k! #Tn sch bng ting Anh: World famous fairy tales#T.1#398.2#VH#357964#^a60000^ b3000b#357964#VV16.02468#VV16.02469#T527T#Vi?t#Dch#Vn hc dn gian#Truyn c t ch#Tuyn tp#Vn hc thiu nhi## 00614000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010013000600020028000730070054001010050015001550080 00500170009003100175010000500206011002700211012003800238020001800276020000700294 016000300301019000500304013000700309005000800316#357965#VV16.02470#VV16.02471#^a 55000^b3000b#Vi?t#843#T104M#Verne, Jules#80 ngy vng quanh th gii#Jules Vern e ; Ci bin: ng Thu Hng ; Kim Cc dch#ng Thu Hng#^aH.#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2015#^a144tr. : tranh mu^b24cm#Tc phm kinh in ni ting th gii#Vn hc thiu nhi#Truyn#VH#Dch#357965#Kim Cc## 00619000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810006000540010013000600020026000730070055000990050016001540080 00500170009003100175010000500206011002700211012003800238020001800276020001200294 013000700306016000300313019000500316005000800321#VV16.02472#VV16.02473#357966#^a 55000^b3000b#Vi?t#843#H103V#Verne, Jules#Hai vn dm di y bin#Jules Verne ; Ci bin: Vng Vin Vng ; Vn Anh dch#Vng Vin Vng#^aH.#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2015#^a144tr. : tranh mu^b24cm#Tc phm kinh in ni ting th gii#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#357966#VH#Dch#Vn Anh## 00649000000000313000450000200380000000500070003800700120004500800050005700900310 00620100005000930110027000980120028001250150040001530220004001930820006001970160 00300203013000700206014001600213026000700229026001100236026001100247181000600258 019000500264019000500269020001700274020001600291020001000307020001800317#Tuyn t p ng ngn ni ting th gii#Tr My#Tr My dch#^aH.#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2015#^a163tr. : tranh mu^b24cm#Cu chuyn nh, bi hc ln#Tn sch ting Anh: World famous fables#T.1#398.2#VH#357967#^a60000^b3000b#357967#VV16.02474# VV16.02475#T527T#Vi?t#Dch#Vn hc dn gian#Truyn ng ngn#Tuyn tp#Vn hc th iu nhi## 00769000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010012000600020021000720070017000930080005001100090 01100115010000500126011001500131012004200146021024600188020000900434020002100443 020001700464016000300481013000700484#357968#VV16.02476#VV16.02477#^a52000^b1000 b#Vi?t#550#T310H#Phng Hiu#Tm hiu v tri t#Phng Hiu b.s.#^aH.#^aLao ng#2015#^a169tr.^b23cm#Nhng cu hi k th v th gii quanh ta#Cung cp cc ki n thc khoa hc v tri t nh cch d on tui ca tri t, cc lp cu th nh tri t, s phn chia nin i a cht theo 24h trong ngy v cc hin tn g ni la, ng t, l lt, bng h, sa mc, t tri, tuyt l...#Tri t# Khoa hc thng thc#Sch thng thc#TN#357968## 00682000000000277000450000100120000000200270001200700170003900800050005600900110 00610100005000720110015000770120042000920820004001340160003001380130007001410140 01600148026000700164026001100171026001100182181000600193019000500199020001900204 020002100223020001700244021014300261#Phng Hiu#nh sng khoa hc k thut#Ph ng Hiu b.s.#^aH.#^aLao ng#2015#^a210tr.^b23cm#Nhng cu hi k th v th gi i quanh ta#600#TN#357969#^a57000^b1000b#357969#VV16.02478#VV16.02479#107S#Vi?t #Khoa hc cng ngh#Khoa hc thng thc#Sch thng thc#Gii p nhng kin th c v khoa hc k thut lin quan ti nng lng, v kh ht nhn, my tnh, i n t, cng nghip, nng nghip, y hc...## 00464000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350020019000420030021000610070015000820050010000970080005001070090031001120100 00500143011002500148012001800173020000700191020001400198016000300212013000700215 #357970#^a20000^b4000b#Vi?t#372.21#CH513M#Chng mnh cng t#Cho b t 2 - 6 tu i#Dng Tm b.s.#Dng Tm#^aH.#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2015#^a47tr. : t ranh v^b22cm#T mu thng minh#T mu#Sch mu gio#GK#357970## 00464000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350020019000420030021000610070015000820050010000970080005001070090031001120100 00500143011002500148012001800173020000700191020001400198016000300212013000700215 #357971#^a20000^b4000b#Vi?t#372.21#CH513M#Chng mnh cng t#Cho b t 2 - 6 tu i#Dng Tm b.s.#Dng Tm#^aH.#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2015#^a47tr. : t ranh v^b22cm#T mu thng minh#T mu#Sch mu gio#GK#357971## 00464000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350020019000420030021000610070015000820050010000970080005001070090031001120100 00500143011002500148012001800173020000700191020001400198016000300212013000700215 #357972#^a20000^b4000b#Vi?t#372.21#CH513M#Chng mnh cng t#Cho b t 2 - 6 tu i#Dng Tm b.s.#Dng Tm#^aH.#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2015#^a47tr. : t ranh v^b22cm#T mu thng minh#T mu#Sch mu gio#GK#357972## 00464000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350020019000420030021000610070015000820050010000970080005001070090031001120100 00500143011002500148012001800173020000700191020001400198013000700212016000300219 #357973#^a20000^b4000b#Vi?t#372.21#CH513M#Chng mnh cng t#Cho b t 2 - 6 tu i#Dng Tm b.s.#Dng Tm#^aH.#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2015#^a47tr. : t ranh v^b22cm#T mu thng minh#T mu#Sch mu gio#357973#GK## 01114000000000349000450000100220000000200200002200300640004200500140010600500150 01200050019001350050014001540070099001680040018002670080005002850090034002900100 00500324011003000329015003500359082001000394016000300404013000700407014001700414 02600070043102600110043802600110044918100060046001900050046601900050047102000080 0476020001400484021026600498#Botticini, Maristella#S t c la chn#Gio dc nh hnh nn lch s Do Thi nh th no (70 - 1492)?#Eckstein, Zvi#ng Vit V inh#Phm Nguyn Trng#ng Hong Xa#Maristella Botticini, Zvi Eckstein ; ng V it Vinh dch ; H..: Phm Nguyn Trng, ng Hong Xa#Ti bn ln th 2#^aH.#^ aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a494tr. : bn , bng^b24cm#Tn sch ti ng Anh: The Chosen few#909.04924#XH#357974#^a129000^b1000b#357974#VV16.02480#VV 16.02481#S450#Vi?t#Dch#Lch s#Ngi Do Thi#Cung cp nhng kin thc c sc v lch s Do Thi trn kha cnh kinh t v s chuyn i trong ngh nghip chu yn mn ca h t nhng nng dn thnh nhng c dn thnh th, lm vic trong c c lnh vc ti chnh, thng mi, ngn hng, lut v nghin cu khoa hc## 00721000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010017000620020008000790070057000870050019001440050 01000163008000500173009003200178010000500210011002100215021010900236020001900345 020002100364013000700385016000300392019000800395012001600403#VV16.02482#VV16.024 83#357975#^a79000^b3000b#Vi?t#174.4#304M#Bazerman, Max H.#im m#Max H. Bazer man, Ann E. Tenbrunsel ; Phm Linh bin dch#Tenbrunsel, Ann E.#Phm Linh#^aH.#^ aLao ng ; Cng ti Sch Panda#2015#^a265tr. : nh^b24cm#Nghin cu v hnh vi ng x ca con ngi, tc gi ch ra phng thc bo v khng gian o c ni c ng s#o c kinh doanh#Vn ho doanh nghip#357975#TN#Dch M#T sch K nng# # 00702000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010017000620020027000790070034001060050011001400080 00500151009001100156010000500167011002100172021017000193020000600363020000700369 016000300376019000800379004001800387013000700405#VV16.02484#357976#VV16.02485#^a 59000^b1500b#Vi?t#153.8#L462N#McGonigal, Kelly#Li ni di v i ca no#Kelly McGonigal ; Khnh Thu dch#Khnh Thu#^aH.#^aLao ng#2015#^a226tr. : nh^b24c m#Giii thch v ch, c ch hot ng, tm quan trng ca ch v cch thc vn dng ch ci thin sc kho, hnh phc cng nh nng sut lm vic ca mi c nhn# ch#T ch#TN#Dch M#Ti bn ln th 1#357976## 00694000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020027000650080005000920090011000970100005001080110 02100113021021400134020000900348020001000357013000700367016000300374019001600377 020004700393#357977#VV16.02487#VV16.02486#^a160000^b500b#Vi?t#782.0092#D302D#D ch Dng Thin T v ti#^aH.#^aLao ng#2015#^a244tr. : nh^b23cm#Gii thiu co n ng ngh thut m Dch Dng Thin T - thn tng m nhc tr nht trong l ch s gii gii tr Trung Quc - tri qua t lc bt u theo ui c m cho n nhng ngy thnh danh trc 15 tui#Cuc i#S nghip#357977#TN#Dch Trung Quc#Dch Dng Thin T, 2000- , ca s, Trung Quc## 00837000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010014000670020094000810030017001750070014001920080 00500206009002100211010000500232011001500237020001700252013000700269021018300276 020001600459020000800475020000800483020001000491020001900501016000300520#VV16.02 489#357978#VV16.02488#^a90000^b500b#Vi?t#352.1309597#452M#T Quang Ngc#i m i t chc v hot ng ca c quan chuyn mn thuc U ban nhn dn Vit Nam h in nay#Sch chuyn kho#T Quang Ngc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a276tr.^b 21cm#Sch chuyn kho#357978#Trnh by c s l lun, thc trng t chc, hot ng v cc quan im, gii php i mi t chc cng nh hot ng ca c quan c huyn mn thuc U ban nhn dn Vit Nam hin nay#U ban nhn dn#i mi#T c hc#Hot ng#C quan chuyn mn#XH## 00675000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010026000680020024000940070042001180050013001600050 01200173008000500185009001100190010000500201011002700206012007500233020001700308 020001800325020001500343016000300358019000500361013000700366#357979#VV16.02490#V V16.02491#^a55000^b3000b#Vi?t#398.209489#TR527C#Andersen, Hans Chrisstian#Truy n c tch Andersen#Ci bin: M Nhc Hm ; Hng Giang dch#M Nhc Hm#Hng Giang#^aH.#^aLao ng#2015#^a144tr. : tranh mu^b24cm#Tc phm kinh in ni ti ng th gii)(Tip thm tri thc, am m c sch#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#VH#Dch#357979## 00627000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010006000680020015000740070032000890050008001210050 00700129008000500136009001100141010000500152011002700157012007500184020001700259 020001800276020001600294013000700310016000300317019000500320#VV16.02493#357980#V V16.02492#^a55000^b3000b#Vi?t#398.209495#NG500N#Aesop#Ng ngn Aesop#Ci bin: Cu Cu ; Tr My dch#Cu Cu#Tr My#^aH.#^aLao ng#2015#^a144tr. : tranh mu^b 24cm#Tc phm kinh in ni ting th gii)(Tip thm tri thc, am m c sch# Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn ng ngn#357980#VH#Dch## 00653000000000313000450000200370000000500120003700700170004900800050006600900110 00710100005000820110027000870120034001140150050001480220004001980820006002020160 00300208013000700211014001600218026001100234026000700245026001100252181000600263 019000500269019000500274020001700279020001500296020001000311020001800321#Tuyn t p c tch ni ting th gii#Hng Giang#Hng Giang dch#^aH.#^aLao ng#2015# ^a163tr. : tranh mu^b24cm#Cng m cnh ca c tch thn k!#Tn sch bng ting Anh: World famous fairy tales#T.2#398.2#VH#357981#^a60000^b3000b#VV16.02494#35 7981#VV16.02495#T527T#Vi?t#Dch#Vn hc dn gian#Truyn c tch#Tuyn tp#Vn h c thiu nhi## 00626000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010016000600020021000760070055000970050013001520050 00800165008000500173009001100178010000500189011002700194012007500221020001800296 020000700314016000300321019000500324013000700329#357982#VV16.02496#VV16.02497#^a 55000^b3000b#Vi?t#843#C125C#Rolland, Romain#Cu chuyn danh nhn#Romain Rolland ; Ci bin: Lu Kin Hoa ; Kim Cc dch#Lu Kin Hoa#Kim Cc#^aH.#^aLao ng#20 15#^a144tr. : tranh mu^b24cm#Tc phm kinh in ni ting th gii)(Tip thm t ri thc, am m c sch#Vn hc thiu nhi#Truyn#VH#Dch#357982## 00661000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020026000530030013000790070060000920220004001520220019001560050 00900175005001400184008000500198009003700203010000500240011004400245020001800289 020001300307016000300320019001600323005001300339013000700352#VV16.02498#357983#^ a25000^b5000b#Vi?t#895.13#TR103C#Tri cy i chin Zombie#Truyn tranh#Truyn: Ct Bng ; Tranh: Tm Truyn K ; An Lc Group dch#T.8#T tin l sc mnh#Ct Bng#Tm Truyn K#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a35tr. : tran h mu^bTrn b 22 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Trung Quc# An Lc Group#357983## 00660000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020026000530030013000790070060000920220004001520220018001560050 00900174005001400183008000500197009003700202010000500239011004400244020001800288 020001300306016000300319019001600322005001300338013000700351#357984#VV16.02499#^ a25000^b5000b#Vi?t#895.13#TR103C#Tri cy i chin Zombie#Truyn tranh#Truyn: Ct Bng ; Tranh: Tm Truyn K ; An Lc Group dch#T.9#Chin binh bt t#Ct B ng#Tm Truyn K#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a35tr. : tranh mu^bTrn b 22 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Trung Quc#A n Lc Group#357984## 00662000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020026000530030013000790070060000920220019001520220005001710050 00900176005001400185008000500199009003700204010000500241011004400246020001800290 020001300308016000300321019001600324005001300340013000700353#357985#VV16.02500#V i?t#895.13#TR103C#^a25000^b5000b#Tri cy i chin Zombie#Truyn tranh#Truyn: Ct Bng ; Tranh: Tm Truyn K ; An Lc Group dch#Cng s bt c d#T.10#Ct Bng#Tm Truyn K#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a35tr. : tra nh mu^bTrn b 22 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Trung Quc #An Lc Group#357985## 00659000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020026000530030013000790070060000920220005001520220016001570050 00900173005001400182008000500196009003700201010000500238011004400243020001800287 020001300305016000300318019001600321005001300337013000700350#357986#VV16.02501#V i?t#895.13#TR103C#^a25000^b5000b#Tri cy i chin Zombie#Truyn tranh#Truyn: Ct Bng ; Tranh: Tm Truyn K ; An Lc Group dch#T.11#Tr th c lc#Ct B ng#Tm Truyn K#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a35tr. : tranh mu^bTrn b 22 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Trung Quc#An Lc Group#357986## 00657000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020026000530030013000790070060000920220005001520220014001570050 00900171005001400180008000500194009003700199010000500236011004400241020001800285 020001300303016000300316019001600319005001300335013000700348#357987#VV16.02502#V i?t#895.13#TR103C#^a25000^b5000b#Tri cy i chin Zombie#Truyn tranh#Truyn: Ct Bng ; Tranh: Tm Truyn K ; An Lc Group dch#T.12#Nhn t b n#Ct Bng #Tm Truyn K#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a35tr. : tranh m u^bTrn b 22 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Trung Quc#An L c Group#357987## 00664000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020026000530030013000790070060000920220005001520220021001570050 00900178005001400187008000500201009003700206010000500243011004400248020001800292 020001300310016000300323019001600326005001300342013000700355#357988#VV16.02503#V i?t#895.13#TR103C#^a25000^b5000b#Tri cy i chin Zombie#Truyn tranh#Truyn: Ct Bng ; Tranh: Tm Truyn K ; An Lc Group dch#T.13#Kim t thp huyn b#C t Bng#Tm Truyn K#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a35tr. : t ranh mu^bTrn b 22 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Trung Qu c#An Lc Group#357988## 00660000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020026000530030013000790070060000920220005001520220017001570050 00900174005001400183008000500197009003700202010000500239011004400244020001800288 020001300306016000300319019001600322005001300338013000700351#357989#VV16.02504#V i?t#895.13#TR103C#^a25000^b5000b#Tri cy i chin Zombie#Truyn tranh#Truyn: Ct Bng ; Tranh: Tm Truyn K ; An Lc Group dch#T.14#Cp bin Caribe#Ct B ng#Tm Truyn K#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a35tr. : tranh mu^bTrn b 22 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Trung Quc#A n Lc Group#357989## 00663000000000301000450002600110000002600070001101900050001808200070002318100070 00300140016000370020026000530030013000790070060000920220020001520220005001720050 00900177005001400186008000500200009003700205010000500242011004400247020001800291 020001300309016000300322019001600325005001300341013000700354#VV16.02505#357990#V i?t#895.13#TR103C#^a25000^b5000b#Tri cy i chin Zombie#Truyn tranh#Truyn: Ct Bng ; Tranh: Tm Truyn K ; An Lc Group dch#Thung lng Colorado#T.15#C t Bng#Tm Truyn K#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a35tr. : tr anh mu^bTrn b 22 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Trung Qu c#An Lc Group#357990## 00658000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020026000530030013000790070060000920220015001520220005001670050 00900172005001400181008000500195009003700200010000500237011004400242020001800286 020001300304016000300317019001600320005001300336013000700349#357991#VV16.02506#V i?t#895.13#TR103C#^a25000^b5000b#Tri cy i chin Zombie#Truyn tranh#Truyn: Ct Bng ; Tranh: Tm Truyn K ; An Lc Group dch#Ai Cp thn b#T.16#Ct Bn g#Tm Truyn K#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a35tr. : tranh m u^bTrn b 22 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Trung Quc#An Lc Group#357991## 00658000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020026000530030013000790070060000920220005001520220015001570050 00900172005001400181008000500195009003700200010000500237011004400242020001800286 020001300304016000300317019001600320005001300336013000700349#357992#VV16.02507#V i?t#895.13#TR103C#^a25000^b5000b#Tri cy i chin Zombie#Truyn tranh#Truyn: Ct Bng ; Tranh: Tm Truyn K ; An Lc Group dch#T.17#B bin Caribe#Ct Bn g#Tm Truyn K#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a35tr. : tranh m u^bTrn b 22 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Trung Quc#An Lc Group#357992## 00658000000000301000450002600110000002600070001101900050001808200070002318100070 00300140016000370020026000530030013000790070060000920220005001520220015001570050 00900172005001400181008000500195009003700200010000500237011004400242020001800286 020001300304016000300317019001600320005001300336013000700349#VV16.02508#357993#V i?t#895.13#TR103C#^a25000^b5000b#Tri cy i chin Zombie#Truyn tranh#Truyn: Ct Bng ; Tranh: Tm Truyn K ; An Lc Group dch#T.18#Tr li Ai Cp#Ct Bn g#Tm Truyn K#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a35tr. : tranh m u^bTrn b 22 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Trung Quc#An Lc Group#357993## 00664000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020026000530030013000790070060000920220021001520220005001730050 00900178005001400187008000500201009003700206010000500243011004400248020001800292 020001300310016000300323019001600326005001300342013000700355#357994#VV16.02509#V i?t#895.13#TR103C#^a25000^b5000b#Tri cy i chin Zombie#Truyn tranh#Truyn: Ct Bng ; Tranh: Tm Truyn K ; An Lc Group dch#Con thuyn cp bin#T.19#C t Bng#Tm Truyn K#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a35tr. : t ranh mu^bTrn b 22 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Trung Qu c#An Lc Group#357994## 00661000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020026000530030013000790070060000920220005001520220018001570050 00900175005001400184008000500198009003700203010000500240011004400245020001800289 020001300307016000300320019001600323005001300339013000700352#357995#VV16.02510#V i?t#895.13#TR103C#^a25000^b5000b#Tri cy i chin Zombie#Truyn tranh#Truyn: Ct Bng ; Tranh: Tm Truyn K ; An Lc Group dch#T.20#Min Ty hoang d#Ct Bng#Tm Truyn K#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a35tr. : tran h mu^bTrn b 22 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Trung Quc# An Lc Group#357995## 00665000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020026000530030013000790070060000920220005001520220022001570050 00900179005001400188008000500202009003700207010000500244011004400249020001800293 020001300311016000300324019001600327005001300343013000700356#357996#VV16.02511#V i?t#895.13#TR103C#^a25000^b5000b#Tri cy i chin Zombie#Truyn tranh#Truyn: Ct Bng ; Tranh: Tm Truyn K ; An Lc Group dch#T.21#Thm him Kim t thp# Ct Bng#Tm Truyn K#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a35tr. : tranh mu^bTrn b 22 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Trung Q uc#An Lc Group#357996## 00449000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020012000540070020000660050020000860080005001060090009001110100 00500120011002600125012001500151020001800166020001300184013000700197016000300204 #357997#VV16.02512#^a16000^b5000b#Vi?t#895.9223#T312#Tini ln#Dng Ngc T Qunh#Dng Ngc T Qunh#^aH.#^aPh n#2015#^a20tr. : tranh mu^b22cm#Tini & c c bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#357997#VH## 00606000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010016000510020013000670030027000800070047001070080005001540090 00900159010000500168011002600173012003600199020001800235020001300253016000300266 019000500269013000700274005002400281020001100305#357998#VV16.02513#^a29000^b500 0b#Vi?t#649.6#B510V#Yumiko fukuzawa#Bull v Kana#Dnh cho tr t 3 - 6 tui#Yumi ko fukuzawa ; More Production Vietnam dch#^aH.#^aPh n#2015#^a27tr. : tranh m u^b23cm#T sch Ngi m tt. Ehon Nht Bn#Gio dc gia nh#Nui dy con#KT#D ch#357998#More Production Vietnam#c truyn## 00651000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460010010000520020017000620030027000790070041001060080005001470090 00900152010000500161011002600166012003600192020001800228020001300246013000700259 016000300266019000500269005002400274020001300298020001100311020001500322#VV16.02 514#357999#^a29000^b5000b#Vi?t#649.58#T124C#Taro Gomi#Tt c iu i #Dnh cho tr t 3 - 8 tui#Taro Gomi ; More Production Vietnam dch#^aH.#^aPh n#2015#^ a27tr. : tranh mu^b23cm#T sch Ngi m tt. Ehon Nht Bn#Gio dc gia nh#N ui dy con#357999#KT#Dch#More Production Vietnam#Truyn tranh#c truyn#Sch thiu nhi## 00650000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450010011000520020014000630030027000770070042001040080005001460090 00900151010000500160011002600165012003600191020001800227020001300245016000300258 019000500261013000700266005002400273020001300297020001100310020001500321#358000# VV16.02515#^a29000^b5000b#Vi?t#649.6#CH527X#Shinta Cho#Chuyn x hi#Dnh cho t r t 3 - 8 tui#Shinta Cho ; More Production Vietnam dch#^aH.#^aPh n#2015#^a 27tr. : tranh mu^b23cm#T sch Ngi m tt. Ehon Nht Bn#Gio dc gia nh#Nu i dy con#KT#Dch#358000#More Production Vietnam#Truyn tranh#c truyn#Sch t hiu nhi## 00560000000000265000450000200190000000300130001900500090003200500120004100700430 00530080005000960090037001010100005001380110026001430120030001690820009001990160 00300208013000700211014001600218026000700234026001100241181000600252019000500258 020001800263020001300281#S tch khoai lang#Truyn tranh#Minh Anh#Ngc Phng#So n li: Minh Anh ; Minh ho: Ngc Phng#^aH.#^aPh n ; Cng ty vn ho Huy Ho ng#2015#^a24tr. : tranh mu^b24cm#K chuyn cho b tui mm non#895.9223#VH#3580 01#^a16000^b5000b#358001#VV16.02516#S550T#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00563000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020022000540030013000760070043000890050009001320050012001410080 00500153009003700158010000500195011002600200012003000226020001800256020001300274 016000300287013000700290#358002#VV16.02517#^a16000^b5000b#Vi?t#895.9223#T103S#T i sao g trng gy?#Truyn tranh#Son li: Minh Anh ; Minh ho: Ngc Phng#Min h Anh#Ngc Phng#^aH.#^aPh n ; Cng ty vn ho Huy Hong#2015#^a24tr. : tranh mu^b24cm#K chuyn cho b tui mm non#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#35800 2## 00559000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020017000550030013000720070043000850050009001280050012001370080 00500149009003700154010000500191011002600196012003000222020001800252020001300270 016000300283013000700286#358003#VV16.02518#^a16000^b5000b#Vi?t#895.9223#NH310C# Nhm con kt bn#Truyn tranh#Son li: Minh Anh ; Minh ho: Ngc Phng#Minh An h#Ngc Phng#^aH.#^aPh n ; Cng ty vn ho Huy Hong#2015#^a24tr. : tranh mu ^b24cm#K chuyn cho b tui mm non#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#358003## 00557000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020015000550030013000700070043000830050009001260050012001350080 00500147009003700152010000500189011002600194012003000220020001800250020001300268 013000700281016000300288#358004#VV16.02519#^a16000^b5000b#Vi?t#895.9223#CH500B# Ch b mi di#Truyn tranh#Son li: Minh Anh ; Minh ho: Ngc Phng#Minh Anh# Ngc Phng#^aH.#^aPh n ; Cng ty vn ho Huy Hong#2015#^a24tr. : tranh mu^b 24cm#K chuyn cho b tui mm non#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#358004#VH## 00726000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510020018000570070019000750050014000940080005001080090 04500113010000500158011002400163015004600187021013100233020001600364020000900380 020001000389020000900399013000700408016000300415020000600418#358005#VV16.02520#V V16.02521#^b5000b#Vi?t#616.8522#L400A#Lo u v trm cm#Ng Tch Linh h..#Ng T ch Linh#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a21tr. : nh m u^b21cm#u ba sch ghi: Chm sc sc kho cng ng#Tm hiu v ri lon lo u . Cc dng ri lon lo u chnh. Phng php chn on, iu tr v mt s tnh hung v lo u, trm cm#Ri lon tm l#Trm cm#Chn on#iu tr#358005#KT#L o u## 00937000000000337000450000100140000000200200001400500120003400500180004600500130 00640050015000770070089000920080005001810090009001860100005001950110026002000120 03200226015004200258082001300300016000300313013000700316014001600323026000700339 02600110034602600110035718100060036801900050037401900050037902000090038402000130 0393021019300406#Stewart, Rose#B mt ca con trai#Angelo, Fay#Anderson, Heather #Taylor, Jeff#Lin Scherbeck#Rose Stewart, Fay Angelo, Heather Anderson ; Minh h o: Jeff Taylor ; Lin Scherbeck dch#^aH.#^aPh n#2015#^a64tr. : tranh mu^b21 cm#Gio dc gii tnh tui dy th#Tn sch ting Anh: Secret boys' business#612 .66108351#KT#358006#^a56000^b2000b#358006#VV16.02522#VV16.02523#B300M#Vi?t#dch #Con trai#Tui dy th#Cung cp nhng kin thc c bn v qu trnh trng thnh , c th v tm sinh l tui dy th nhm gip tr trai tm hiu v c th, v t nh dc v nhng bin i s xy ra trong giai on ny## 00903000000000325000450000100180000000200180001800500120003600500140004800500130 00620050015000750070089000900080005001790090009001840100005001930110026001980120 03200224015004800256082001300304016000300317013000700320014001600327026001100343 02600070035418100060036101900050036701900050037202000080037702000130038502101790 0398#Anderson, Heather#Con gi bit tut#Angelo, Fay#Stewart, Rose#Davey, Julie# Lin Scherbeck#Heather Anderson, Fay Angelo, Rose Stewart ; Minh ho: Julie Dave y ; Lin Scherbeck dch#^aH.#^aPh n#2015#^a72tr. : tranh mu^b21cm#Gio dc gi i tnh tui dy th#Tn sch ting Anh: More secret girls' business#612.6610835 2#KT#358007#^a62000^b2000b#VV16.02524#358007#C430G#Vi?t#dch#Con gi#Tui dy t h#Cung cp nhng kin thc c bn, su rng v giai on tui dy th dnh cho con gi, v gii tnh, kinh nguyt cng nh nhng bin i th cht ln tinh th n trong giai on ny## 00874000000000325000450000100120000000200190001200500180003100500140004900500130 00630050015000760070089000910080005001800090009001850100005001940110026001990120 03200225015004300257082001300300016000300313013000700316014001600323026001100339 02600070035018100060035701900050036301900050036802000080037302000130038102101540 0394#Angelo, Fay#B mt ca con gi#Anderson, Heather#Stewart, Rose#Davey, Julie #Lin Scherbeck#Fay Angelo, Heather Anderson, Rose Stewart ; Minh ho: Julie Dav ey ; Lin Scherbeck dch#^aH.#^aPh n#2015#^a32tr. : tranh mu^b21cm#Gio dc g ii tnh tui dy th#Tn sch ting Anh: Secret girls' business#612.66108352#KT #358008#^a30000^b2000b#VV16.02525#358008#B300M#Vi?t#dch#Con gi#Tui dy th#C ung cp nhng kin thc c bn v qu trnh trng thnh, c bit l qu trnh dy th nhm gip tr gi tm hiu v c th v nhng bin i s xy ra## 00807000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820004000421810007000460020028000530070016000810080005000970090009001020100 00500111011002400116021031100140020001800451020000800469020001200477020001900489 013000700508016000300515005001100518#358009#VV16.02526#VV16.02527#^b5000b#Vi?t#6 13#CH114S#Chm sc sc kho ton din#First News b.s.#^aH.#^aPh n#2015#^a31tr. : nh mu^b21cm#Tm hiu v tm quan trng ca cc loi vitamin, khong cht c n thit cho c th v cc du hiu, triu chng khi c th thiu dng cht. Gi i thiu mt s dng cht cn thit cho tinh thn nh: to khng gian sng bnh yn, mu sc to tm trng hng phn, tp th dc thng xuyn, ng gic, thi n nh#Chm sc sc kho#Vitamin#Khong cht#Sc kho tinh thn#358009#KT#First News## 00731000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810006000480020039000540070016000930080005001090090009001140100 00500123011002400128021023700152020001100389020001100400020001200411020000900423 016000300432005001100435013000700446#358010#VV16.02528#VV16.02529#^b5000b#Vi?t#6 16.7#S455N#Sng nng ng gia nhp sng hin i#First News b.s.#^aH.#^aPh n# 2015#^a31tr. : nh mu^b21cm#Tm hiu v xng khp v nhng bnh l xng, khp thng gp. Vn dinh dng trong phng nga v iu tr bnh long xng, nh uyn xng, vim khp dng thp, vim khp, gout v mt s gii php gip tng c ng sc kho xng, khp#Xng khp#Dinh dng#Phng chng#iu tr#KT#First Ne ws#358010## 00878000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810008000540010016000620020024000780030053001020070021001550040 01300176008000500189009000900194010000500203011001500208021033800223020002000561 020000900581013000700590016000300597#VV16.02530#358011#VV16.02531#^a58000^b1500 b#Vi?t#658#NGH250T#ng Thanh Tnh#Ngh thut lm lnh o#Cm nang dnh cho nh ng ngi ang v s l lnh o#ng Thanh Tnh b.s.#In ln th 4#^aH.#^aPh n# 2015#^a223tr.^b23cm#Gii thiu nhng b quyt th thnh mt nh lnh o ti nng, cch to n tng ban u ca ngi mi nhm chc, ngh thut truyn t l n cp trn, truyn lnh xung cp di, ngh thut iu hnh cng vic ca ng i lnh o tm trung, ngh thut ng x vi lnh o cp trn, ngh thut qun l cp di, ngh thut khen thng...#Ngh thut lnh o#Cm nang#358011#KT## 00675000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010008000620020043000700070008001130080005001210090 00900126010000500135011002500140015003300165013000700198021015100205020002000356 020000800376020001000384016000300394#358012#VV16.02532#VV16.02533#^a55000^b2000 b#Vi?t#650.1#B100C#Alex Tu#3 cch nhanh nht thnh cng v giu c#Alex Tu#^a H.#^aPh n#2015#^a157tr. : hnh v^b24cm#Tn tht tc gi: Dng Thanh T#35801 2#Phn tch v gii thiu 3 cch nhanh nht thnh cng v giu c l: lm ch cuc sng, ch trng ti hiu qu v bit s dng ng tin c hiu qu#B quy t thnh cng#Giu c#Cuc sng#KT## 00861000000000301000450000100090000000200640000900300110007300700140008400800050 00980090009001030100005001120110021001170120021001380820010001590160003001690130 00700172014001600179026001100195026000700206026001100213181000600224019000500230 020000700235020001100242020000700253020000900260021029000269#Lin Hoa#101 thc n dinh dng khoa hc gip tr kho mnh, thng minh#0 - 3 tui#Lin Hoa b.s.#^ aH.#^aPh n#2015#^a119tr. : nh^b24cm#T sch Nui dy con#641.56222#KT#358013# ^a84000^b2000b#VV16.02534#358013#VV16.02535#M458T#Vi?t#Mn n#Dinh dng#Tr em #Thc n#Tm hiu nhng mn n tt cho tr thi k n dm v vn nui con b ng sa m con kho mnh thng minh. Nhng vi khong cht cn thit v cc mn ngon, m bo dinh dng cho tng giai on pht trin ca tr. Mt s thc n n ung cha cc bnh thng thng cho tr t 0 n 3 tui## 00933000000000325000450000100120000000200500001200300540006200500120011600700370 01280080005001650090009001700100005001790110026001840120036002100820008002460160 00300254013000700257014001600264026000700280026001100287026001100298181000600309 01900050031501900050032002000090032502000130033402000230034702000090037002102280 0379#Quc T Hoa#Cm nang nui dy con theo phng php Montessori#c hiu nhn g phng php gio dc tr nh kinh in#Bch Chuyn#Quc T Hoa ch.b. ; Bch Ch uyn dch#^aH.#^aPh n#2015#^a213tr. : minh ho^b23cm#T sch Gio dc gia nh kinh in#371.392#XH#358014#^a75000^b2000b#358014#VV16.02536#VV16.02537#C120N# Vi?t#Dch#Gio dc#Nui dy tr#Phng php Montessori#Cm nang#Gii thiu v ph ng php gio dc Montessori. Trnh by cc phng php gio dc gip tr pht trin t nhin, rn cuc sng n np, gn gng, vn ng, pht trin cm quan, d y ngn ng v s hc, hnh thnh tnh cch cho tr## 00840000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010016000620020034000780070016001120040013001280080 00500141009000900146010000500155011002100160012005700181021025500238020002000493 020000700513020002000520013000700540016000300547#VV16.02538#358015#VV16.02539#^a 79000^b1200b#Vi?t#158.1#M558G#Trn nh Honh#10 gi tr ct li ca thnh cng #Trn nh Honh#In ln th 3#^aH.#^aPh n#2015#^a250tr. : nh^b23cm#T sch T m l k nng sng)(Series sch t duy tch cc#Tr li nhng cu hi ca bn tr lin quan n rt nhiu vn nh: gi tr bn thn, tnh yu, hc hnh, chun b vo i, ngh nghip, gia nh, lnh o, tm linh, t quc nhm gip bn t m ra c nhng gi tr ct li v thnh cng trong cuc sng#Tm l hc ng dn g#T duy#B quyt thnh cng#358015#XH## 00634000000000301000450000100160000000200140001600300230003000500100005300700320 00630040013000950080005001080090009001130100005001220110015001270150075001420820 00700217016000300224013000700227014001700234026000700251026001100258026001100269 181000600280019000500286019001200291020001700303020001200320#Carrisi, Donato#K nhc tung#Tiu thuyt trinh thm#Hong Anh#Donato Carrisi ; Hong Anh dch#In l n th 3#^aH.#^aPh n#2015#^a514tr.^b24cm#Nguyn bn ting : Il Suggeritore ; Dch t bn ting Php: Le Chuchoteur#853.92#VH#358016#^a130000^b1000b#358016#V V16.02540#VV16.02541#K200N#Vi?t#Dch Italia#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00678000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010009000630020026000720070032000980050008001300080 00500138009000900143010000500152011001500157021018800172020001800360020000700378 013000700385016000300392019000500395#358017#VV16.02542#VV16.02543#^a69000^b2000 b#Vi?t#649.64#V300S#Lu Dim#V sao tr khng nghe li#Lu Dim (ch.b.) ; H Lin h dch#H Linh#^aH.#^aPh n#2015#^a243tr.^b23cm#Tp trung phn tch cc biu hi n, nguyn nhn khin tr khng nghe li, v ch r hng gii quyt cho cc bc cha m cng nhng xut cho cha m mt s phng php gii quyt hiu qu#Gi o dc gia nh#Tr em#358017#KT#Dch## 01006000000000373000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810007000620020043000690030035001120070054001470050009002010050 00900210005001700219005001600236005001200252005001000264004000900274008000500283 00900090028801000050029701100150030202102400031702000180055702000070057502000210 0582020001400603013000700617016000300624019000500627#VV16.02544#VV16.02545#35801 8#^a62000^b2000b#Vi?t#649.6089924#PH561P#Phng php gio dc con ca ngi Do Thi#Gip tr t tin bc vo cuc sng#B.s.: Trn Hn (ch.b.), Qu Hng, Trng Thc Hon...#Trn Hn#Qu Hng#Trng Thc Hon#Phin Kin Vnh#Trng Mnh#Tha nh Nh#In ln 2#^aH.#^aPh n#2015#^a223tr.^b23cm#Gm nhng v d sinh ng v t rc tip cch dy con ca ngi Do Thi. Nhng phng php dy con ci thc t, linh hot gip cc bc cha m c th lnh ng c quan nim gio dc con ci ng i Do Thi con bn thnh cng trong tng lai#Gio dc gia nh#Tr em#Phn g php gio dc#Ngi Do Thi#358018#KT#Dch## 00868000000000313000450000100120000000200480001200300260006000500090008600700360 00950080005001310090009001360100005001450110015001500120026001650820008001910160 00300199013000700202014001700209026000700226026001100233026001100244181000600255 019000500261019000500266020001800271020000800289020000900297021024800306#Tng D Th#108 b quyt gio dc con ca cha m thng thi#Bi dng con gi hon m#T hu Trn#Tng D Th (ch.b.) ; Thu Trn dch#^aH.#^aPh n#2015#^a439tr.^b23cm#T sch Cha m thng thi#649.133#KT#358019#^a123000^b2000b#358019#VV16.02546#VV1 6.02547#M458T#Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#Con gi#B quyt#Phn tch mt cch to n din v c trng tm l, tnh cch, gii tnh... ca con gi thng qua nhng hnh ng hng ngy v a ra nhng ch dn c tnh mc tiu nhm gip cc bc cha m gii quyt nhng vn thng gp khi con ci trng thnh## 00671000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010014000660020049000800070014001290080005001430090 00900148010000500157011002600162021012900188020000700317020001800324020000900342 020001300351020000700364013000700371016000300378#358020#VV16.02548#VV16.02549#^a 46000^b1500b#Vi?t#641.56311#M430A#inh Cng By#Mn n c ch cho ngi bnh ti m v cao huyt p#inh Cng By#^aH.#^aPh n#2015#^a181tr. : tranh v^b24cm#Tr nh by nhng loi thc phm v hng dn phng php ch bin nhng mn n c c h cho nhng ngi b bnh tim v cao huyt p#Mn n#Liu php n ung#Bnh tim# Cao huyt p#Nu n#358020#KT## 00767000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010014000650020051000790070014001300080005001440090 00900149010000500158011001500163021024100178020000700419020001800426020000900444 020000700453020000700460016000300467013000700470#358021#VV16.02551#VV16.02550#^a 37000^b1500b#Vi?t#641.5631#C101M#inh Cng By#Cc mn n c ch cho ngi bnh gout & m mu cao#inh Cng By#^aH.#^aPh n#2015#^a132tr.^b24cm#Gii thiu c n bnh m mu cao v bnh gout. Trnh by mt s mn n thc ung d lm, d tm , d thc hin, c tc dng phng v gip cha tr bnh m mu cao v bnh gout nh: rau c hm, canh bp ci c chua, canh kh qua nu tm ti...#Mn n#Liu php n ung#Bnh gt#M mu#Nu n#KT#358021## 00715000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010010000660020020000760030037000960070028001330050 01100161004001300172008000500185009000900190010000500199011002500204012005000229 016000300279021010800282020000900390020000700399013000700406#VV16.02552#VV16.025 53#358022#^a70000^b2000b#Vi?t#641.8653#NG125H#nh Bnh#Ngu hng cng Cake#Chi ffon, mousse, cheesecake, gateaux#B.s.: nh Bnh, nh Trung#nh Trung#In ln th 2#^aH.#^aPh n#2015#^a112tr. : nh mu^b24cm#T sch N cng gia chnh)(K thut lm bnh ngt#KT#Gii thiu nhng k nng lm cc loi bnh ngt (cake) t n gin n nng cao, c km theo hnh hng dn#Lm bnh#Nu n#358022## 00844000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580010010000650020027000750030056001020070028001580050 01100186004001300197008000500210009000900215010000500224011002500229012005000254 016000300304021019200307020000900499020000800508020000700516013000700523#358023# VV16.02554#VV16.02555#^a86000^b2000b#Vi?t#641.815#NG435N#nh Bnh#Ngt ngo h ng v bnh m#Bnh m ngt, bnh m mn. Bnh ngn lp cc loi. Tart#B.s.: n h Bnh, nh Trung#nh Trung#In ln th 2#^aH.#^aPh n#2015#^a139tr. : nh mu ^b24cm#T sch N cng gia chnh)(K thut lm bnh ngt#KT#Gii thiu cc cng thc lm bnh m t n gin n phc tp nh: bnh m nhn u , bnh cun s a, bnh m sa, bnh cun lp sn, bnh ngn lp hoa qu... c km theo hnh n h hng dn#Lm bnh#Bnh m#Nu n#358023## 00826000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010010000620020041000720030098001130070028002110050 01100239004001300250008000500263009000900268010000500277011002500282012005000307 013000700357016000300364021014100367020000900508020000700517#VV16.02557#358024#V V16.02556#^a78000^b2000b#Vi?t#641.8#C517S#nh Bnh#Cun sch cho ngi bt u hc lm bnh#Nhng k nng lm bnh c bn. Cc cng thc cookies, muffin, cupc ake, tart v cc loi bnh khc#B.s.: nh Bnh, nh Trung#nh Trung#In ln th 2#^aH.#^aPh n#2015#^a123tr. : nh mu^b24cm#T sch N cng gia chnh)(K th ut lm bnh ngt#358024#KT#Gii thiu k lng cng thc lm cc loi bnh n gin nh cookies, muffin, cupcake, tart v cc loi bnh khc c km theo hnh h ng dn#Lm bnh#Nu n## 00882000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100070 00380010015000450020052000600070015001120220004001270220057001310040018001880080 01800206009003500224010000500259011002600264015006900290021015700359020001800516 020001100534020001000545013000700555016000300562005001500565#358025#^a35000^b10 00b#Vi?t#660.28424#QU100T#Nguyn Vn La#Qu trnh v thit b cng ngh ho hc & thc phm#Nguyn Vn La#T.1#Cc qu trnh v thit b c hc, Q.1 : Khuy - lng lc#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh# 2015#^a242tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trn g i hc Bch khoa#Trnh by kin thc v cc hin tng thu kh ng lc. Tr ng thi gi lng ca vt liu ri. Khy mi trng lng. Phn ring bng phng php lng v lc#Cng ngh ho hc#Khuy trn#Lng ng#358025#KT#Nguyn Vn La ## 00906000000000301000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340010016000400020012000560070028000680220004000960220008001000050011001080040 01800119008001800137009003500155010000500190011003100195015006900226021026100295 020001400556020000800570013000700578016000300585005001600588#358026#^a54000^b50 0b#Vi?t#621.37#K600T#Nguyn Ngc Tn#K thut o#Nguyn Ngc Tn, Ng Vn Ky#T.1 #o in#Ng Vn Ky#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a385tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by khi nim v o lng, o in p v dng in, o in tr, in dung, in cm v h cm, o cng sut v in n ng, o i lng c hc vt th rn, o nhit , i lng c hc cht lng, i lng quang, dao ng k, tia m cc v my ghi X - Y#K thut in#o in#3 58026#KT#Nguyn Ngc Tn## 00849000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100070 00360010013000430020015000560070035000710050021001060040018001270080018001450090 03500163010000500198011003100203015007000234021024700304020000700551020001500558 013000700573016000300580#358027#^a51000^b1000b#Vi?t#530.141#TR561#Ng Nht nh #Trng in t#Ng Nht nh, Trng Trng Tun M#Trng Trng Tun M#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a362tr. : h nh v, bng^b24cm#TTS ghi : i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc B ch Khoa#Trnh by khi nim, h thc c bn ca gii tch vect; Nhng nh lu t c bn ca trng in t; Cc vn l thuyt trng tnh in, trng in dng, trng t dng, trng in t bin thin, bc x in t, ng dn sng v hp cng hng#Vt l#in t trng#358027#KT## 01113000000000289000450002600070000001400150000701900050002208200100002718100070 00370010016000440020074000600070016001340040018001500080018001680090035001860100 00500221011003100226015006900257021042600326020001100752020000800763020000900771 020001700780020001600797013000700813016000300820#358028#^a33000^b500b#Vi?t#338. 40285#PH561P# Th Xun Lan#Phng php nh lng v cng c tin hc ng dng trong qun l xy dng# Th Xun Lan#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a223tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by cc m hnh n h lng c bn nh l thuyt ra quyt nh, phng php s mng li ng, s mng, quy hoch tuyn tnh, bi ton vn ti, bi ton phn cng, quy hoch ng v bi ton tn tr. ng dng ca cc m hnh ny trong qun l xy dng c ng vi mt s v d minh ho cch thc s dng phn mm Win QSB gii quyt c c bi ton nh lng, cc vn trong thc t sn xut v kinh doanh xy dng #nh lng#Qun l#Xy dng#Tin hc ng dng#Phn mm WinQSB#358028#KT## 00790000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360010012000420020052000540070012001060040018001180080018001360090035001540100 00500189011003100194015006900225021021300294020001000507020000900517013000700526 016000300533#358029#^a25000^b1000b#Vi?t#621.319#H561D#H Vn Hin#Hng dn n mn hc in 1 - Thit k mng in#H Vn Hin#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a164tr. : hnh v, bng^b24cm#T TS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Hng dn thi t k mng in, t phn tch ngun v ph ti, chn phng n hp l... tnh to n cc tnh trng lm vic ca mng in, tng kt cc ch tiu kinh t k thut ca mng in, thit k mng phn phi#Mng in#Thit k#358029#KT## 00925000000000277000450002600070000001400150000701900050002208200040002718100060 00310010015000370020018000520070054000700050016001240050013001400040018001530080 01800171009003500189010000500224011002200229015006900251021029800320020000800618 020001100626013000700637016000300644#358030#^a42000^b500b#Vi?t#657#K250T#Phm N gc Thu#K ton i cng#Phm Ngc Thu (ch.b.), Phm Tun Cng, Trn M Hnh #Phm Tun Cng#Trn M Hnh#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a289tr. : bng^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu mi trng k ton, thng tin k ton v quyt nh trong kinh doanh. Quy tc ghi chp cc nghip v kinh t, hi u chnh v hon tt chu trnh k ton. K ton cho doanh nghip thng mi, k ton tn kho, k ton ti sn c nh, k ton ngun vn, k ton cho doanh nghi p sn xut...#K ton#Kinh doanh#358030#KT## 00933000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320010013000380020037000510070013000880040018001010080018001190090035001370100 00500172011003100177015006900208021035300277020001000630020001400640020000300654 013000700657016000300664#358031#^a34000^b1000b#Vi?t#526#C460S#o Xun Lc#C s l thuyt x l s liu o c#o Xun Lc#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Min h#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a232tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS gh i: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu cc th nh phn ca l thuyt xc xut v thng k ton hc, l thuyt sai s o v x l o lp mt i lng cng v khng cng chnh xc, c s l thuyt bnh sai li trc a. Cc phng php bnh sai, nh gi tin cy kt qu o v kt qu tnh. Cc phng php bnh sai li o gc, cnh, ng chuyn a gic, li o thu chun#L thuyt#X l s liu#o#358031#TN## 00762000000000313000450002600070000001400080000701900050001508200080002018100060 00280020029000340030047000630070057001100050015001670050015001820050016001970050 01200213005001400225008000500239009001000244010000500254011001400259015005400273 021008200327020001200409020000700421020001000428013000700438016000300445#358032# ^b2500b#Vi?t#364.177#H112T#Hy trnh xa him ho ma tu#Cc tiu phm php lut v phng, chng ma tu#B.s.: Nguyn Th Tm, L Nguyn Tho, Nguyn Th Tho...# Nguyn Th Tm#L Nguyn Tho#Nguyn Th Tho#Bi Anh Th#V Trng Ton#^aH.#^aT php#2015#^a99tr.^b18cm#TTS ghi: B T php. V Ph bin, gio dc php lut# Gm 14 tiu phm tuyn truyn, ph bin, gio dc php lut v phng chng ma tu #Phng chng#Ma tu#Tiu phm#358032#XH## 00857000000000289000450002600070000001400150000701900050002208200040002718100070 00310010013000380020010000510070013000610040018000740080018000920090035001100100 00500145011002600150015006900176021025600245020001000501020000900511020001300520 020001300533020001100546013000700557016000300564#358033#^a89000^b500b#Vi?t#552# TH102H#La Th Chch#Thch hc#La Th Chch#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a471tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: i h c Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by nhng khi nim c bn ca quang hc tinh th v phng php xc nh mt cch h thng cc hng s quang hc ca khong vt di knh hin vi. Nghin cu tnh cht quang hc c a cc khong vt to , nhm macma, trm tch v bin cht#Thch hc# macma# trm tch# bin cht#Gio trnh#358033#GT## 00777000000000289000450002600070000001400150000701900050002208200080002718100060 00350010014000410020027000550070014000820220004000960040018001000080018001180090 03500136010000500171011003100176015006900207021016100276020000800437020000800445 020001000453013000700463016000300470005001400473#358034#^a38000^b500b#Vi?t#665. 538#T455H#Phan Minh Tn#Tng hp hu c v ho du#Phan Minh Tn#T.1#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a267tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#Nghin cu nhng nguyn liu cho qu trnh tng hp ho du v hu c c b n. Cc qu trnh alkyl ho, hydro ho, dehydro ho v tng hp trn c s oxyt c acbon#Ho hc#Ho du#Cng ngh#358034#KT#Phan Minh Tn## 00831000000000289000450002600070000001400150000701900050002208200080002718100060 00350010014000410020027000550070014000820220004000960040018001000080018001180090 03500136010000500171011003100176015006900207021021500276020000800491020000800499 020001000507016000300517013000700520005001400527#358035#^a47000^b500b#Vi?t#665. 538#T455H#Phan Minh Tn#Tng hp hu c v ho du#Phan Minh Tn#T.2#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a335tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#Nghin cu nhng nguyn liu cho qu trnh tng hp ho du v hu c c b n. Cc qu trnh halogen ho, oxy ho, cc qu trnh thu phn, cng hp nc, e ste ho v amind ho, cc qu trnh sunfat ho v nitro ho#Ho hc#Ho du#Cng ngh#KT#358035#Phan Minh Tn## 00779000000000265000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200130 00301810006000430020069000490080013001180090006001310100005001370110020001420210 20600162013000700368016000300375020003800378020000800416020001000424020001000434 020000700444015006200451#VV16.02558#358036#^b250b#Vi?t#354.80959759#K600Y#K yu 40 nm ngnh k hoch v u t tnh Bnh Thun (1975 - 2015)#^aBnh Thun#^aS. n#2015#^a96tr. : nh^b25cm#Ghi li nhng nt khi qut v hot ng ca Ngnh K hoch v u t trn a bn tnh Bnh Thun, v c cu t chc b my v i n g cn b lm cng tc k hoch km theo hnh nh, t liu cc hot ng#358036# XH#S K hoch v u t tnh Bnh Thun#Lch s#Hot ng#1975-2015#K yu#u ba sch ghi: UBND tnh Bnh Thun. S K hoch v u t## 00995000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560020019000620030038000810070062001190080018001810090 03500199010000500234011003100239021015800270020001900428020001500447016000300462 00500160046501500740048100500190055500500140057400500160058800500140060401300070 0618012003200625#VV16.02559#VV16.02560#358037#^a45000^b1000b#Vi?t#519.2#L600T#L thuyt xc sut#Dng cho sinh vin khi ngnh Kinh t#Phm Hong Uyn (ch.b.), L Th Thin Hng, Hunh Vn Su...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a143tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by cc kin thc c bn v bin c ngu nhin v xc sut; i lng ngu nhin v quy lut phn phi xc sut; quy lut phn phi xc sut thng dng#L thuyt xc sut#Sch tham kho#T N#Phm Hong Uyn#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Kin h t - Lut#L Th Thin Hng#Hunh Vn Su#Nguyn Phc Sn#Hunh T Uyn#35803 7#T sch Khoa hc Kinh t - Lut## 01050000000000301000450002600110000002600110001102600070002201900050002908200070 00341810008000410140015000490010019000640020029000830070045001120080018001570090 03500175010000500210011003100215021031400246020000900560020001100569016000300580 005001700583015010000600012003200700020000900732013000700741#VV16.02561#VV16.025 62#358038#Vi?t#658.81#GI-108T#^a78000^b500b#Nguyn Khnh Trung#Gio trnh qun tr bn hng#Nguyn Khnh Trung (ch.b.), V Th Ngc Thu#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a240tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by tn g quan v hot ng bn hng v qun tr bn hng; d bo v tn kho trong hot ng bn hng; mi trng bn hng ca doanh nghip; sn phm v khch hng tron g hot ng bn hng; xy dng i ng, chin lc, t chc knh phn phi trong hot ng bn hng; t chc, thc hin v kim tra bn hng#Qun tr#Gio trnh #GT#V Th Ngc Thu#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Kinh t - Lut. Khoa Qun tr kinh doanh#T sch Khoa hc Kinh t - Lut#Bn hn g#358038## 00781000000000253000450002600110000002600110001102600070002201900050002908200190 00341810006000530140007000590020072000660080011001380090006001490100005001550110 03000160021025300190020001700443020000700460016000300467015004000470013000700510 020001000517#VV16.02563#VV16.02564#358039#Vi?t#324.25970750959769#K600Y#^b250b#K yu truyn thng 85 nm cng tc dn vn tnh Lm ng (1930 - 2015)#^aLm n g#^aS.n#2015#^a202tr. : hnh v, nh^b24cm#Trnh by khi qut v cng tc dn v n tnh Lm ng t nm 1930 n nm 2015. Mt s bi vit ca lnh o tnh u, lnh o Ban Dn vn Tnh u qua cc thi k. Mt s hnh nh t liu v hot ng danh sch cn b, cng chc ca Ban Dn vn Tnh u#Cng tc dn vn#K yu# XH#TTS ghi: Tnh u Lm ng. Ban Dn vn#358039#1930-2015## 00946000000000313000450002600110000002600110001102600070002201900050002908200040 00341810008000380140016000460020027000620070066000890080010001550090018001650100 00500183011003100188021024700219020001600466020001100482016000300493005001200496 004003900508013000700547005002400554005001700578005001900595005001800614#VV16.02 565#VV16.02566#358040#Vi?t#337#GI-108T#^a40000^b1000b#Gio trnh kinh t quc t #Phan Anh T (ch.b.), Trng Khnh Vnh Xuyn, Nguyn Xun Vinh...#^aCn Th#^a i hc Cn Th#2015#^a163tr. : hnh v, bng^b24cm#Gii thiu khi qut v kinh t quc t, bn cht thng mi v ton cu ho, l thuyt thng mi c in, thng mi tn c in, thng mi hin i, thng mi ni thnh, dch chuyn n gun lc quc t v cc vn c bn v ti chnh quc t#Kinh t quc t#Gio trnh#GT#Phan Anh T#Ti bn ln th 1 c sa cha, b sung#358040#Trng Khnh Vnh Xuyn#Nguyn Xun Vinh#Hunh Th Kim Uyn#Trn Th Bch Yn## 00748000000000253000450002600070000001900050000708200080001218100060002001400070 00260010013000330020015000460290005000610070044000660080019001100090054001290100 00500183011002200188021023800210020000800448020001400456016000300470005001400473 013000700487#358041#Vi?t#915.974#450C#^b500b#Dng Vn An# chu cn lc#LU#D ng Vn An ; Trn i Vinh h.., dch ch#^aHu ; Qung Bnh#^aNxb. Thun Ho ; S Khoa hc - Cng ngh Qung Bnh#2015#^a395tr. : bng^b24cm#Ghi chp nhng i u thit yu v tn huyn, tn chu, tn lng x, tn ni sng, bn , ch qun , v c bit l tn cc quan vn, quan v, ngi trung ngha... ca c di t min Trung, t Qung Bnh, Qung Tr n Qung Nam th k 16#a ch#Sch song n g#XH#Trn i Vinh#358041## 00695000000000253000450002600110000002600070001101900050001808200080002318100060 00310140007000370010024000440020042000680070040001100080006001500090017001560100 00500173011002400178021019700202020000800399020000900407016000300416005001500419 013000700434#VV16.02567#358042#Vi?t#959.749#301D#^b200b#Trn Nguyn Khnh Phong #a danh huyn A Li tnh Tha Thin Hu#Trn Nguyn Khnh Phong, V Th M Ng c#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2015#^a290tr. : bn ^b24cm#Gii thiu v c im a l - nhn vn, c im a hnh, a th ca huyn A Li, tnh Tha Thin Hu ; a danh v ngun gc tn gi cc a danh huyn A Li c sp xp theo th t ch ci#Lch s#a danh#XH#V Th M Ngc#358042## 00479000000000265000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200110 00381810007000490010018000560020021000740030004000950070018000990220004001170080 00600121009001700127010000500144011001500149020001700164020000400181016000300185 013000700188005001800195#VV16.02568#358043#^a89000^b300b#Vi?t#895.922134#TR513D #Nguyn Don Thin#Trng dng cch tr#Th#Nguyn Don Thin#T.2#^aHu#^aNxb. T hun Ho#2015#^a312tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#358043#Nguyn Don Thin## 00471000000000253000450002600110000002600070001101900050001808200110002318100060 00340140015000400010008000550020028000630030004000910070008000950080006001030090 01700109010000500126011002500131020001700156020000400173016000300177015003000180 013000700210#VV16.02569#358044#Vi?t#895.922134#B557T#^a40000^b150b#Ng Hoa#Bc tip nhng chng ng#Th#Ng Hoa#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2015#^a192tr. : nh m u^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#Bt danh tc gi: Nguyt Minh#358044## 00688000000000265000450002600110000002600070001101900050001808200090002318100060 00320140007000380010015000450020030000600030007000900070015000970080006001120090 01700118010000500135011002300140021021300163020000800376020000700384016000300391 013000700394020002100401#VV16.02570#358045#Vi?t#959.7043#C514C#^b200b#Hong Thc Bo#Cuc chin u v chnh ngha#Hi k#Hong Thc Bo#^aHu#^aNxb. Thun Ho# 2015#^a101tr. : s ^b21cm#Ghi li nhng chin cng ho hng ca dn tc, ca c hin trng Tr Thin - Hu trong s nghip chng M, cu nc; c bit l nhn g ng bo, ng ch cng tc gi tri qua nhng nm thng u tranh gian kh #Lch s#Hi k#VH#358045#Khng chin chng M## 00449000000000253000450002600110000002600110001102600070002201900050002908200120 00341810006000460140015000520010016000670020008000830030011000910070016001020080 00600118009001700124010000500141011001500146020001700161020000700178016000300185 013000700188#VV16.02571#VV16.02572#358046#Vi?t#895.9228403#451B#^a85000^b500b# Trng Thu Hin#c bn#Tp bt k#Trng Thu Hin#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2015#^ a190tr.^b21cm#Vn hc hin i#Bt k#VH#358046## 01159000000000301000450002600070000002600110000702600110001801900050002908200070 00341810006000410140006000470010011000530020036000640290151001000070011002510080 00500262009003300267010000500300011002600305021035700331020001000688016000300698 015011100701020002000812020001000832013000700842020000800849#358047#VL16.00335#V L16.00336#Vi?t#639.89#T527T#^b35b#L Nh Hu#Tuyn tp cc cng trnh cng b #Dr. Hau Nhu Le's collection of published research works to celebrate the 38th a nniversary (1978 - 2015) of the scientific career and the 60th birthday#L Nh H u#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2015#^a542tr. : minh ho^b30cm#Gii thi u mt s tm tt bo co khoa hc ca cc ti, d n v mt s bi bo c vit t cc kt qu nghin cu ca tin s L Nh Hu. Cc ti tp trung nghi n cu v phn loi rong bin; hin trng ngun li rong bin Vit Nam; c s kh oa hc cho k thut nui trng; qun l, khai thc, bo tn v s dng bn vng ngun li rong bin Vit Nam#Rong bin#KT#u ba sch ghi: Vin Hn lm Khoa h c v Cng ngh Vit Nam. Vin Nghin cu v ng dng Cng ngh Nha Trang#K thu t nui trng#Khai thc#358047#Bi bo## 00769000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810007000580010014000650020043000790070014001220220004001360080 00500140009001100145010000500156011003100161021025800192020000900450020000800459 016000300467013000700470005001400477#VL16.00338#VL16.00337#358048#^a194000^b300 b#Vi?t#624.068#PH561P#Trn nh Ng#Phng php qun l xy dng chuyn nghip#T rn nh Ng#T.2#^aH.#^aXy dng#2015#^a406tr. : hnh v, bng^b27cm#Gii thiu mt s m hnh t chc qun l xy dng chuyn nghip v cc kin thc, k nng c bn v cng tc nghim thu trong xy dng - bo tr cng trnh xy dng; qun l kinh t xy dng; an ton lao ng - mi trng trong xy dng; kim nh x y dng#Xy dng#Qun l#KT#358048#Trn nh Ng## 01031000000000289000450002600070000002600110000702600110001801900050002908200060 00341810007000400140015000470010013000620020032000750070042001070080005001490090 01100154010000500165011002600170021041000196020001000606020001100616020001100627 016000300638005002000641015007300661013000700734#358049#VL16.00339#VL16.00340#Vi ?t#363.7#QU105T#^a98000^b500b#Phm Anh c#Quan trc cht lng mi trng#Phm Anh c (ch.b.), Nguyn Th Mai Linh#^aH.#^aXy dng#2015#^a194tr. : minh ho^b 27cm#Cung cp nhng kin thc c bn v quy trnh quan trc mi trng; cc ch tiu, tn s, thi gian quan trc, k thut thu mu v bo quan mu; cc c s k hoa hc thit lp mng li quan trc cht lng mi trng; cc phng php x l v qun l s liu; bo co v ph bin thng tin; m bo cht lng v kim sot cht lng trong quan trc cht lng mi trng phc v cho cng tc qun l mi trng#Quan trc#Cht lng#Mi trng#XH#Nguyn Th Mai Linh#TTS ghi: Tng Lin on lao ng Vit Nam. Trng i hc Tn c Thng#358049## 00980000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560020016000620290021000780070064000990220004001630050 01500167005001500182005001500197005001700212005001700229008000500246009001100251 01000050026201100370026702103120030402000160061602000120063201600030064401300070 0647#VL16.00341#VL16.00342#358050#^a150000^b500b#Vi?t#628.3#X550L#X l nc th i#Wastewater treatment#B.s.: Lm Minh Trit, Trn Hiu Nhu (ch.b.), Bi Xun T hnh...#T.2#Lm Minh Trit#Trn Hiu Nhu#Bi Xun Thnh#Nguyn Thnh Tn#Nguyn Huy Cng#^aH.#^aXy dng#2015#^aXIII, 300tr. : hnh v, bng^b27cm#Trnh by n hng kin thc c bn v cc phng php x l nc thi: mng lc v cng ngh sinh hc, mng ng dng trong x l nc thi; x l bn cn; x l nc thi b ng phng php ho hc, ho l; kh trng nc thi; ti s dng nc thi; s tng th, qun l iu hnh nh my (trm) x l nc thi#X l nc thi#Ph ng php#KT#358050## 00878000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200040002318100080 00270140015000350020029000500070062000790080005001410090014001460100005001600110 02600165021022600191020001800417020001100435016000300446005001600449005001900465 005001400484015004000498005001800538005001300556013000700569#358051#VL16.00343#V i?t#005#GI-108T#^a65000^b250b#Gio trnh tin hc i cng#Phm Quang Dng (ch. b.), Trn Th Thu Huyn, Phm Thu Vn...#^aH.#^aNng nghip#2015#^a157tr. : min h ho^b27cm#Gii thiu chung mt s khi nim c bn v my tnh; cu trc my t nh; phn mm my tnh v h iu hnh; mng my tnh v internet; c s d liu ; thut ton v ngn ng lp trnh; cc vn x hi ca cng ngh thng tin#Ti n hc i cng#Gio trnh#GT#Phm Quang Dng#Trn Th Thu Huyn#Phm Thu Vn# TTS ghi: Hc vin Nng nghip Vit Nam#Phan Th Thu Hng#Hong Th H#358051## 01034000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200080002318100080 00310140016000390020029000550070056000840080005001400090014001450100005001590110 02600164021038900190020001800579020001100597016000300608005001700611005001300628 005001200641015004000653005001600693005001600709013000700725#358052#VL16.00344#V i?t#636.089#GI-108T#^a115000^b500b#Gio trnh dch t hc th y#Nguyn Nh Than h (ch.b.), L Thanh Ho, Trng Quang...#^aH.#^aNng nghip#2015#^a463tr. : minh ho^b27cm#Trnh by nhng kin thc c bn, nhng l lun khoa hc mi v dch t hc hin i, phc v cho cc nghin cu m t, phn tch, can thip, thc h nh dch t hc. Hng dn cc phng php iu tra, o lng, gim st, thu thp , sp xp d liu, cc phng php nghin cu phn tch, nh gi cc d liu d ch t mt cch c bn phng nga, hn ch, ngn chn v thanh ton dch bnh# Dch t hc th y#Gio trnh#GT#Nguyn Nh Thanh#L Thanh Ho#Trng Quan#TTS g hi: Hc vin Nng nghip Vit Nam#Hunh Th M L#Trnh nh Thu#358052## 00961000000000349000450002600070000002600110000701900050001808200040002318100060 00270140007000330020046000400290057000860070040001430080005001830090014001880100 00500202011002600207021015200233020001000385020000700395016000300402005001100405 00500110041600500130042701500980044000500190053800500120055702000060056902000200 0575013000700595020000900602#358053#VL16.00345#Vi?t#636#K600Y#^b100b#K yu hi tho pht trin chn nui bn vng#Proceedings conference sustainable livestock development# Th Hu, c Lc, Ng Th Dung...#^aH.#^aNng nghip#2015#^a21 4tr. : minh ho^b30cm#Gm cc bi tham lun lin quan n cc vn chn nui, th y, cng ngh sinh hc ng dng trong chn nui; mi trng chn nui v kinh t chn nui#Chn nui#K yu#KT# Th Hu# c Lc#Ng Th Dung#TTS ghi: H c vin Nng nghip Vit Nam; Acadmie de recherche et d'enseignement suprieur (ARES)#Nguyn Hong Thnh#V nh Tn#Th y#Pht trin bn vng#358053#Hi tho# # 00849000000000277000450000100150000000200580001500500140007300700380008700800180 01250090035001430100005001780110026001830150068002090820007002770160003002840130 00700287014001500294026000700309026001100316181000700327019000500334020000900339 020001100348020001200359021020000371#Trn Cng Ngh#Thit k gin khoan di ng, FPSO, tu dch v ngoi khi# Hng Chin#Trn Cng Ngh (ch.b.), Hng Chi n#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a433tr. : minh ho^ b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia TP H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#627.98 #KT#358054#^a69000^b200b#358054#VL16.00346#TH308K#Vi?t#Thit k#Gin khoan#Tu thm d#Gii thiu nhng nt chung ca cc cng trnh ngoi khi c mt trong l nh vc thm d, khai thc du kh gm: gin khoan di ng, gin t nng v gin na chm, tu cha EPSO, tu dch v gin khoan## 00855000000000253000450002600110000002600070001101900050001808200100002318100060 00330140017000390020037000560030074000930070020001670080005001870090011001920100 00500203011002200208021031300230020002000543016000300563005001100566020001700577 013000700594#VL16.00347#358055#Vi?t#338.43624#312M#^a425000^b1000b#nh mc d ton xy dng cng trnh#Ban hnh km theo Quyt nh s 588/Q-BXD ngy 29/5/2 014 ca B Xy dng#Quang Minh h thng#^aH.#^aLao ng#2015#^a593tr. : bng^b28 cm#Thuyt minh v hng dn p dng nh mc d ton xy dng cng trnh phn x y dng nh cng tc chun b mt bng xy dng; o, p t, , ct; cng tc ng cc, p cc, nh cc, khoan to l cc khoan nhi; lm ng; xy gch ; khoan ct b tng ti ch; sn xut v lp dng cu kin b tng c sn...#Cng trnh xy dng#XH#Quang Minh#nh mc d ton#358055## 00872000000000325000450002600110000002600110001102600070002201900050002908200060 00341810008000400140007000480020037000550030048000920070060001400080005002000090 01800205010000500223011002200228021017600250020001600426020001100442016000300453 00500130045602000170046900500110048600500170049700500110051400500140052501300070 0539#VL16.00348#VL16.00349#358056#Vi?t#362.2#GI-108T#^b882b#Cng tc x hi vi ngi khuyt tt#Gio trnh bin son vi s h tr ca n 32#B.s.: Bi Anh T hu (ch.b.), H Th Th, Nguyn Duy Cng...#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a254tr . : bng^b28cm#Trnh by tng quan v khuyt tt v ngi khuyt tt. Php lut, chnh sch, m hnh dch v cho ngi khuyt tt. K nng v phng php cng t c x hi vi ngi khuyt tt#Cng tc x hi#Gio trnh#GT#Bi Anh Thu#Ngi khuyt tt#H Th Th#Nguyn Duy Cng#V Th La#L Ngc Thch#358056## 00980000000000325000450002600110000002600110001102600070002201900050002908200040 00341810008000380140007000460020032000530030048000850070063001330080005001960090 01800201010000500219011003100224021022100255020002100476020001100497016000300508 00500150051101500660052600500130059200500160060500500130062100500130063401300070 0647#VL16.00350#VL16.00351#358057#Vi?t#307#GI-108T#^b882b#Gio trnh pht trin cng ng#Gio trnh bin son vi s h tr ca n 32#B.s.: Tng Thu Trang ( ch.b.), Cao Minh Hu, Nguyn Th Lin...#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a203tr. : hnh v, bng^b27cm#Trnh by khi qut chung v pht trin cng ng. T chc c ng ng, tin trnh pht trin cng ng v mt s cng c trong pht trin cn g ng. Mt s k nng c bn ca tc vin cng ng; d n pht trin cng ng #Pht trin cng ng#Gio trnh#GT#Tng Thu Trang#Tn sch ngoi ba: Gio trn h cao ng ngh pht trin cng ng#Cao Minh Hu#Nguyn Th Lin#L Th Huyn#P hm Vn Ho#358057## 00845000000000313000450002600110000002600110001102600070002201900050002908200060 00341810007000400140007000470020032000540030048000860070080001340080005002140090 01800219010000500237011002600242021015000268020001300418020001100431016000300442 005001800445020001600463005001600479005001700495005001200512013000700524#VL16.00 352#VL16.00353#358058#Vi?t#302.2#TR527T#^b882b#Truyn thng v vn ng x hi#G io trnh bin son vi s h tr ca n 32#B.s.: Nguyn Trng Tin (ch.b.), Nguyn Th Bnh, Nguyn Ngc Tng, Trn Th H#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a131 tr. : minh ho^b27cm#Trnh by khi qut chung v truyn thng; hnh thc truyn thng, chu trnh v xy dng k hoch truyn thng; vn ng x hi trong cng tc x hi#Truyn thng#Gio trnh#GT#Nguyn Trng Tin#Cng tc x hi#Nguyn T h Bnh#Nguyn Ngc Tng#Trn Th H#358058## 00969000000000325000450002600110000002600110001102600070002201900050002908200060 00341810006000400140007000460020035000530030048000880070069001360080005002050090 01800210010000500228011002900233021024600262020001600508020001100524016000300535 00500190053802000150055700500150057200500160058700500160060300500170061901300070 0636#VL16.00354#VL16.00355#358059#Vi?t#362.6#C455T#^b882b#Cng tc x hi vi ng i cao tui#Gio trnh bin son vi s h tr ca n 32#B.s.: Nguyn Th Ki m Hoa (ch.b.), Bi Thanh Minh, Lng Bch Thu...#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a 198tr. : s , bng^b27cm#Cung cp nhng kin thc chung v cng tc x hi, v ngi cao tui; nhng m hnh trong nc v kinh nghim quc t trong chm sc, tr gip ngi cao tui; h thng cc l thuyt v k nng ng dng trong cng tc x hi vi ngi cao tui...#Cng tc x hi#Gio trnh#GT#Nguyn Th Kim Ho a#Ngi cao tui#Bi Thanh Minh#Lng Bch Thu#Nguyn Hu Qun#Nguyn Thu Trang #358059## 00784000000000265000450002600110000002600070001102600110001801900050002908200170 00341810006000510140017000570020107000740070034001810080005002150090018002200100 00500238011002200243021019000265020001000455020001000465020001800475016000300493 005001500496013000700511#VL16.00356#358060#VL16.00357#Vi?t#344.597018802638#C120 N#^a335000^b1000b#Cm nang php lut dnh cho ch tch cng on cc cp quy nh v lut vic lm, ch bo him mi nht#Nguyn Hu i s.t., h thng ho# ^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a398tr. : bng^b27cm#Gii thiu nhng kin thc c bn v quy nh hin hnh lin quan n ch chnh sch, vic lm, ch bo him, ch k ton ti chnh cng on... dnh cho ch tch cng on cc cp# Php lut#Cng on#Vn bn php lut#XH#Nguyn Hu i#358060## 00614000000000265000450002600110000002600070001101900050001808200060002318100060 00290140016000350010011000510020034000620030020000960070011001160080005001270090 01800132010000500150011002200155021012700177020000900304020001800313020000700331 016000300338013000700341#VL16.00358#358061#Vi?t#372.1#S450T#^a75000^b1000b#inh D L#S tay cng tc gio vin mm non#Nm hc 2015 - 2016#inh D L#^aH.#^aL ao ng X hi#2015#^a260tr. : bng^b27cm#Gm nhng ghi ch v thng tin c nhn , k hoch cng tc v mt s vn bn php lut lin quan n hot ng gio dc mm non#Gio dc#Gio vin mm non#S tay#XH#358061## 00795000000000253000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200070 00381810006000450010014000510020028000650070014000930080018001070090035001250100 00500160011002600165015006900191021024200260020001900502020001000521013000700531 016000300538#VL16.00359#358062#^a50000^b500b#Vi?t#666.13#K600T# Quang Minh#K thut sn xut thu tinh# Quang Minh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a308tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by cc trng thi v nh hnh v thy t inh silicat; tnh cht ca thu tinh; c s l thuyt qu trnh nu thu tinh, c c loi l nu; phng php to hnh, hon thin v trang tr sn phm thu tinh ; cc loi c th ca thu tinh...#Cng ngh sn xut#Thu tinh#358062#KT## 01048000000000337000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200130 00301810007000430020083000500070050001330050012001830050013001950050014002080050 01700222005001400239008001000253009000600263010000500269011002500274015005300299 02102770035202000350062902000080066402000110067202000100068302000070069301300070 0700016000300707#358063#VL16.00360#^b350b#Vi?t#354.80959743#NG107K#Ngnh k hoc h v u t tnh H Tnh: 70 nm xy dng v pht trin (1945 - 2015)#B.s.: Trn T Anh, L Vn Lng, Hong Vn Sn...#Trn T Anh#L Vn Lng#Hong Vn Sn#N guyn Ngc Hng#L Duy Phng#^aH Tnh#^aS.n#2015#^a72tr. : minh ho^b28cm#u ba sch ghi: S K hoch v u t tnh H Tnh#Ghi li qu trnh hnh thnh v pht trin ca ngnh K hoch v u t tnh H Tnh, ng thi tn vinh cc th h cn b ca c quan qua cc thi k. Gii thiu khi qut chc nng, nhim v , t chc, b my ca c quan, n v trong Ngnh qua cc giai on t 1945 n 2015#S K hoch v u t tnh H Tnh#Lch s#Pht trin#1945-2015#K yu#358 063#XH## 01006000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820016000501810006000660020082000720070052001540050011002060050016002170050 01200233005002100245005001500266008000500281009001100286010000500297011002600302 02102900032802000170061802000150063502000090065001300070065901600030066602000110 0669#VL16.00361#VL16.00362#358064#^a112000^b300b#Vi?t#551.69597091732#T101#Tc ng ca bin i kh hu v nc bin dng trong qu trnh pht trin th#L Hng K (ch.b.), Nguyn Vn Than, V Th Vinh...#L Hng K#Nguyn Vn Than#V Th Vinh#Nguyn Th Ngc Dung#Trn Th Hng#^aH.#^aXy dng#2015#^a222tr. : mi nh ho^b27cm#Gii thiu v tr a l, c im a hnh, iu kin t nhin ca cc th Vit Nam; nh gi nhng tc ng v tng hp thit hi ca bin i kh hu v nc bin dng cng cc xut chng trnh hnh ng ng ph vi b in i kh hu v nc bin dng cho tng th ti Vit Nam#Bin i kh hu# Thu triu ln#Tc ng#358064#KT# th ho## 01041000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810007000590020053000660030057001190040039001760080018002150090 03500233010000500268011003000273015012600303021018100429020001700610020001800627 020002000645020002200665020002100687020000900708013000700717016000300724#VL16.00 363#VL16.00364#358065#^a20000^b500b#Vi?t#660.28423#QU100T#Qu trnh v thit b cng ngh ho hc v thc phm#Bng tra cu qu trnh c hc truyn nhit - tru yn khi#Ti bn ln th 5 c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a96tr. : hnh v, bng^b27cm#Tn sch ngoi ba: Bng tra cu qu trnh c hc truyn nhit - truyn khi. - TTS ghi: i hc Quc g ia TP. H Ch Minh...#Tm tt cc thng s nhit, vt l tnh ton cc qu trnh v thit b c hc, qu trnh v thit b truyn nhit, qu trnh v thit b t ruyn khi trong cng ngh ho - thc phm#Qu trnh c hc#Cng ngh ho hc#C ng ngh thc phm#Thit b truyn nhit#Thit b truyn khi#Bng tra#358065#KT# # 00970000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820017000511810007000680020090000750070037001650050014002020080005002160090 01100221010000500232011002700237021033700264020001000601020001100611020001600622 020001400638020001800652016000300670013000700673#358066#VL16.00365#VL16.00366#^a 365000^b1000b#Vi?t#344.597012102638#CH312S#Chnh sch tin lng, bo him x h i, bo him y t - mc lng ti thiu vng nm 2016#V nh Quyn tuyn chn v h thng#V nh Quyn#^aH.#^aLao ng#2015#^a400tr. : nh, bng^b27cm#Gii th iu quy nh mi v mc lng ti thiu vng nm 2016; cc Ngh nh, Thng t q uy nh chi tit v hng dn thi hnh chnh sch v lao ng, tin lng i v i cn b, cng chc, vin chc v ngi lao ng, v bo him x hi, bo him y t; cc chnh sch mi v tr cp, ph cp u i i vi ngi c cng vi cc h mng...#Php lut#Tin lng#Bo him x hi#Bo him y t#Vn bn php lut#X H#358066## 01031000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820015000511810006000660020078000720070037001500050014001870080005002010090 01100206010000500217011002200222021040500244020001000649020000900659020000800668 020001700676020001800693016000300711020000800714013000700722#358067#VL16.00367#V L16.00368#^a365000^b1000b#Vi?t#344.5970702638#C120N#Cm nang cng tc t chc b my v qun l trong lnh vc gio dc - o to#V nh Quyn tuyn chn v h thng#V nh Quyn#^aH.#^aLao ng#2015#^a402tr. : bng^b27cm#Gii thiu cc vn bn php lut v cng tc t chc b my v qun l trong lnh vc gio dc v o to nh: iu l, quy ch t chc v hot ng trng mn non, trng ti u hc, trng trung hc c s, trung hc ph thng; quy ch qun l bng tt ngh ip v cc vn bng, chng ch ca h thng gio dc; quy nh v c ch t ch v thc hin dn ch trong hot ng ca n v s nghip cng lp...#Php lut# Gio dc#o to#Cng tc t chc#Vn bn php lut#XH#Qun l#358067## 00930000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200100 00401810006000500020037000560030123000930070020002160050011002360080005002470090 01100252010000500263011002200268021028900290020002000579020001700599020000900616 020001700625013000700642016000300649#358068#VL16.00369#^a425000^b1000b#Vi?t#338 .43624#312M#nh mc d ton xy dng cng trnh#Ban hnh km theo Quyt nh s 587/Q-BXD ngy 29/05/2014 v Quyt nh s 1134/Q-BXD ngy 08/10/2015 ca B Xy dng...#Quang Minh h thng#Quang Minh#^aH.#^aLao ng#2015#^a609tr. : bng ^b28cm#Thuyt minh v hng dn p dng nh mc d ton xy dng cng trnh ph n lp t; nh mc d ton xy dng cng trnh, h thng in trong cng trnh, lp t cc loi ng, ph tng, thit b, khai thc nc ngm; nh mc cc hao ph xc nh gi ca my, thit b thi cng xy dng...#Cng trnh xy dng#Lp t thit b#Sa cha#nh mc d ton#358068#XH## 00829000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820017000511810007000680020054000750030031001290070034001600050011001940080 00500205009001100210010000500221011002200226021020000248020001000448020001400458 020001100472020001600483020001800499013000700517016000300524#358069#VL16.00370#V L16.00371#^a395000^b1000b#Vi?t#344.597012102638#CH312S#Chnh sch tng lng, iu chnh tin lng nm 2016#p dng t ngy 01 - 01 - 2016#Quang Minh tuyn ch n v h thng#Quang Minh#^aH.#^aLao ng#2015#^a411tr. : bng^b28cm#Gii thiu B lut Lao ng cng cc Ngh nh, Thng t mi nht hng dn thi hnh B lu t Lao ng; chnh sch tng lng, iu chnh tin lng nm 2016 v hng dn t hi hnh Lut Bo him x hi#Php lut#Lut lao ng#Tin lng#Bo him x hi# Vn bn php lut#358069#XH## 01057000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400060002901900050 00350820010000401810006000500020019000560030018000750070065000930050015001580050 01400173005001700187005001600204005001700220008000500237009001100242010000500253 01100260025801500180028402103420030202000180064402000110066202000070067302000170 0680013000700697016000300704#358070#VL16.00372#VL16.00373#^b70b#Vi?t#613.20832#N 515D#Nui dng tr nh#Ti liu hc vin#B.s.: Trng Th Tn (ch.b.), o Ngc Din, Nguyn Mai Hng...#Trng Th Tn#o Ngc Din#Nguyn Mai Hng#Nguyn Hng Ng#Hunh Nam Phng#^aH.#^aLao ng#2015#^a262tr. : minh ho^b30cm#TTS gh i: B Y t#Cung cp nhng kin thc, k nng cho cn b y t v nui dng tr n h gip h c k nng c bn t vn, h tr nui con bng sa m v cho tr n b sung hp l nh: tm quan trng ca vic nui con bng sa m, c ch ti t sa, cch cho tr b ng, cch vt sa v bo qun sa m, cc thc n b su ng, ch n b sung cho tr...#Chm sc sc kho#Dinh dng#Tr em#Ti liu h c tp#358070#KT## 00831000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820016000511810008000670020077000750070029001520050020001810080005002010090 01100206010000500217011002200222021025000244020001000494020000900504020001600513 020001400529013000700543016000300550#358071#VL16.00374#VL16.00375#^a350000^b100 0b#Vi?t#346.59709602638#GI-103#Gii p cc tnh hung mi nht v nghip v u thu trong xy dng c bn#Nguyn V Thu Linh h thng#Nguyn V Thu Linh#^a H.#^aLao ng#2015#^a415tr. : bng^b28cm#Gm cc thng t quy nh chi tit v v ic lp h s mi thu xy lp v cung cp, ng ti thng tin v u thu v l a chn nh thu qua mng. Gii p cc tnh hung trong cng tc u thu v la chn nh thu v nh u t trong xy dng c bn#Php lut#u thu#Xy dng c bn#Sch gii p#358071#XH## 00897000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820014000511810006000650020077000710070020001480050011001680080005001790090 01100184010000500195011002200200021034900222020001000571020002200581020001800603 013000700621016000300628#358072#VL16.00376#VL16.00377#^a335000^b1000b#Vi?t#342. 597040263#L504M#Lut Mt trn T quc Vit Nam (sa i), v cc quy nh php l ut cn bit#Quang Minh h thng#Quang Minh#^aH.#^aLao ng#2015#^a430tr. : bng ^b28cm#Gii thiu ni dung Lut Mt trn T quc Vit Nam cng vi nhng iu l , quy ch gim st, phn bin x hi ca ca Mt trn T quc Vit Nam v cc o n th chnh tr - x hi; cc quy nh v cng tc ng trong Mt trn T quc Vit Nam; quy nh tip cng dn, quy ch phi hp hot ng, tuyn truyn php lut ca U ban mt trn cc cp...#Php lut#Lut Mt trn T quc#Vn bn php lut#358072#XH## 00895000000000349000450000200410000000300220004100500180006300500190008100700520 01000080005001520090009001570100005001660110026001710150076001970820006002730160 00300279013000700282014001600289026001100305026001100316026000700327181000600334 01900050034001900100034502000110035502000070036602000080037302000150038102000110 0396020001100407021012700418#Le Larousse 1000 t Php - Vit u tin#Sch tranh cho tr em#Modeste, Caroline#Nguyn Ngc Lu Ly#Caroline Modeste minh ho ; Ngu yn Ngc Lu Ly dch#^aH.#^aPh n#2015#^a57tr. : tranh mu^b32cm#TTS ghi: Laro usse. - Dch t nguyn bn ting Php: Larousse des 1000 mots#448.2#XH#358073#^a 75000^b2000b#VL16.00378#VL16.00379#358073#L200L#Vi?t#Dch Php#Ting Php#Tr e m#T vng#Sch thiu nhi#Sch tranh#Ting Vit#Gii thiu 1000 mc t Php - Vi t ca nhiu lnh vc khc nhau c trnh by cng vi cc tranh v sinh ng d nh cho tr em## 00951000000000397000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010015000620020028000770290013001050070088001180050 02000206005000600226005000500232005001700237004001300254008000500267009000900272 01000050028101100360028601500180032202101360034002000100047602000070048602000150 0493013000700508016000300515019000500518020000800523020001100531020001100542#VL1 6.00380#358074#VL16.00381#^a79000^b3000b#Vi?t#428.2#M458N#Amery, Heather#1000 t Anh - Vit u tin#Sticker book#Heather Amery ; Stephen Cartwright minh ho ; Dch: Khanh, Hnh ; Nguyn Quc Hng h..#Cartwright, Stephen#Khanh#Hnh#Nguyn Quc Hng#In ln th 4#^aH.#^aPh n#2015#^a75tr., 6 t mu : tranh mu^b31cm# TTS ghi: Usborne#Gii thiu 1000 mc t Anh - Vit ca nhiu lnh vc khc nhau c trnh by cng vi cc tranh v, hnh dn sinh ng dnh cho tr em#Ting A nh#Tr em#Sch thiu nhi#358074#XH#Dch#T vng#Sch tranh#Ting Vit## 00583000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590020041000660290043001070070017001500040013001670080 00500180009000900185010000500194011002500199020001000224020000900234020000900243 020001400252013000700266016000300273005001700276#VL16.00382#VL16.00383#358075#^a 49000^b3000b#Vi?t#372.6521#NG550P#Ng php ting Anh cho hc sinh tiu hc#Engl ish grammar for primary schoolchildren#Nguyn Quc Hng#In ln th 2#^aH.#^aPh n#2015#^a78tr. : minh ho^b29cm#Ting Anh#Tiu hc#Ng php#Sch c thm#35807 5#GK#Nguyn Quc Hng## 00459000000000229000450000200290000000800050002900900450003401000050007901100250 00840120015001090820007001240160003001310130007001340140016001410260007001570260 01100164181000600175019000500181020001100186020001800197020001400215#Tp t mu ng vt hoang d#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a16tr. : tranh v^b29cm#Coloring book!#372.21#GK#358076#^a12000^b2000b#358076#VL16.00 384#T123T#Vi?t#Tp t mu#ng vt hoang d#Sch mu gio## 00424000000000217000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020024000410080005000650090045000700100005001150110025001200120015001450200 01100160020001100171020001400182013000700196016000300203#358077#^a12000^b2000b# Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu khng long 1#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Sng t o Tr Vit#2015#^a16tr. : tranh v^b29cm#Coloring book!#Tp t mu#Khng long#S ch mu gio#358077#GK## 00424000000000217000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020024000410080005000650090045000700100005001150110025001200120015001450200 01100160020001100171020001400182016000300196013000700199#358078#^a12000^b2000b# Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu khng long 2#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Sng t o Tr Vit#2015#^a16tr. : tranh v^b29cm#Coloring book!#Tp t mu#Khng long#S ch mu gio#GK#358078## 00640000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810008000430020016000510070013000670050008000800080005000880090045000930100 00500138011002900143012002200172021011900194020001600313020000900329020000900338 013000700347016000300354019000500357#358079#VL16.00385#^a38000^b2000b#Vi?t#649# GI-521B#Gip b hc ni#Tn t dch#Tn t#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Sn g to Tr Vit#2014#^a61tr. : hnh v, nh^b27cm#Chm sc b hng ngy#Nghin c u kh nng ngn ng ca tr. Hng dn cha m cch tr chuyn, giao tip vi con , dy con pht trin ngn ng#Chm sc tr em#Gio dc#Ngn ng#358079#KT#Dch## 00871000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010016000670020032000830030049001150070039001640050 01600203008000500219009003400224010000500258011003000263021023300293020002000526 020002000546013000700566016000300573019000500576#VL16.00386#358080#VL16.00387#^a 59000^b2000b#Vi?t#371.30281#PH561P#Akihiro Shimizu#Phng php ng - Hiu qu cao#Sinh vin i hc Tokyo p dng v thnh cng#Akihiro Shimizu ; Th Mi nh Ho dch# Th Minh Ho#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a95tr. : hnh v, bng^b28cm#Chia s nhng b quyt, phng php hc tp hiu qu nh: b quyt nng cao kh nng hiu bi v kh nng ghi nh, ngh thut sng gip n ng lc c mi gia, b quyt nng cao kh nng duy tr hng th v k nng qu n l thi gian#Phng php hc tp#B quyt thnh cng#358080#XH#Dch## 01056000000000385000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820010000411810007000510020069000580070075001270050016002020050012002180050 01500230008000500245009001100250010000500261011002700266015004500293021016600338 02000350050402000080053902000090054702000110055601600030056700500160057000500140 0586005001900600005001900619005001500638020001000653013000700663#VL16.00388#3580 81#VL16.00389#^b800b#Vi?t#373.59743#TR561T#Trng THPT c Th - Na th k xy dng & pht trin (1965 - 2015)#Trn Trung Dng, V Cng Hm, on Trung Nga... ; B.s.: Hong Mnh Hng...#Trn Trung Dng#V Cng Hm#on Trung Nga#^aH.#^aLao ng#2015#^a151tr. : nh, bng^b27cm#TTS ghi: Trng trung hc ph thng c T h#Gii thiu lch s hnh thnh, pht trin cng nhng hot ng v thnh tu c a trng trung hc ph thng c Th (tnh H Tnh) t nhng ngy u thnh lp n nay#Trng trung hc ph thng c Th#Lch s#Xy dng#Pht trin#XH#Hong Mnh Hng#tc gi, b.s.#Nguyn Quang Trung#L Th Tuyt Nhung#Trn Nam Phong#19 65-2015#358081## 00955000000000337000450000200920000000300450009200500160013700500130015300500200 01660050012001860050018001980070054002160080010002700090018002800100005002980110 03400303015003300337022000400370082000800374016000300382013000700385014001500392 02600070040702600110041418100060042501900050043102000200043602000090045602000080 0465021014400473#Tuyn tp cc bi bo ca Tp ch Khoa hc Trng i hc Cn T h lnh vc kinh t - x hi#Chuyn ngnh qun tr kinh doanh - marketing#H L Thu Trang#Trn Anh Ho#L Nguyn oan Khi# Hu Ngh#Nguyn Thanh Lim#H L T hu Trang, Trn Anh Ho, L Nguyn oan Khi...#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2015# ^aI, 132tr. : hnh v, bng^b26cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th#T.1#658.005#T N#358082#^a39000^b500b#358082#VL16.00390#T527T#Vi?t#Qun tr kinh doanh#Tip th #Bi bo#Tp hp 15 bi vit nghin cu khoa hc chuyn ngnh qun tr kinh doa nh v marketing c ng trn Tp ch Khoa hc Trng i hc Cn Th## 00978000000000337000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200100 00301810007000400020058000470070074001050060012001790060015001910050013002060050 01500219005001800234008000700252009001500259010000500274011003700279015003700316 02101890035302000420054202000080058402000090059202000110060101300070061201600030 0619005001800622#358083#VL16.00391#^b500b#Vi?t#373.59742#TR561T#Trng THPT Phan Thc Trc - 40 nm xy dng & pht trin#Phan B Hm, Nguyn Tm Cn, Nguyn Ho ng... ; B.s.: Nguyn Vn Khng...#Phan B Hm#Nguyn Tm Cn#Nguyn Hong#Phan Vn Tuyn#Nguyn Trng Gip#^aVinh#^ai hc Vinh#2015#^a111tr., 4tr. nh : nh , bng^b27cm#TTS ghi: Trng THPT Phan Thc Trc#Gii thiu lch s hnh thnh, pht trin cng nhng thnh tu ca thy v tr trng trung hc ph thng Phan Thc Trc (huyn Yn Thnh, tnh Ngh An) t nhng ngy u thnh lp n nay#T rng trung hc ph thng Phan Thc Trc#Lch s#Xy dng#Pht trin#358083#XH#N guyn Vn Khng## 00811000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010017000630020031000800070017001110080005001280090 01100133010000500144011002600149021032800175020001300503020000900516020001000525 013000700535016000300542#358084#VL16.00392#VL16.00393#^a138000^b500b#Vi?t#551.2 2#T103B#Nguyn Ch Trung#Tai bin ng t v sng thn#Nguyn Ch Trung#^aH.#^a Xy dng#2015#^a282tr. : minh ho^b27cm#Trnh by nguyn nhn, ngun gc ca n g t, sng thn; chn tiu, chn tm, sng a chn v cu trc bn trong ca t ri t; cng , ln v nng lng gii phng ca ng t; nh hng ca ng t i vi cng trnh; phn b ng t, sng thn trn th gii; cc h th ng cnh bo v phng trnh ng t, sng thn#a chn hc#ng t#Sng thn# 358084#TN## 00661000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400130002901900050 00420820008000471810007000550010015000620020022000770070028000990050012001270080 00500139009001100144010000500155011002600160021016000186020002000346020000400366 020000300370013000700373016000300380#358085#VL16.00394#VL16.00395#^a155^b300b#V i?t#624.151#TH102L#Trnh Minh Th#Thch lun cng trnh#Trnh Minh Th, Nguyn U yn#Nguyn Uyn#^aH.#^aXy dng#2015#^a320tr. : minh ho^b27cm#Trnh by thnh p hn, cu trc, th nm ca t ; cc tnh cht vt l, c hc, tnh cht ho - l ca t v tnh cht xy dng ca cc loi t, loi #a cht cng tr nh#t##358085#KT## 01042000000000337000450000200160000002900210001600500150003700500150005200500230 00670050019000900050017001090070069001260080005001950090011002000100005002110110 03000216015004100246022000400287082000700291016000300298013000700301014001600308 02600110032402600110033502600070034618100060035301900050035902000160036402000120 0380021031200392#X l nc thi#Wastewater treatment#Lm Minh Trit#Trn Hiu N hu#Nguyn Th Thanh M...#Hunh Th Ngc Hn#Nguyn Huy Cng#B.s.: Lm Minh Tr it, Trn Hiu Nhu (ch.b.), Nguyn Th Thanh M...#^aH.#^aXy dng#2015#^aXI, 3 48tr. : minh ho^b26cm#Tn sch ting Anh: Wastewater treatment#T.1#628.35#KT#35 8086#^a173000^b500b#VL16.00396#VL16.00397#358086#X550L#Vi?t#X l nc thi#Ph ng php#Phn tch thnh phn, tnh cht v cc ch tiu ca nc thi; bin ph p bo v, x l ngun nc mt khi s nhim do nc thi. Gii thiu cng ngh x l nc thi bng phng php c hc v cc phng php sinh hc nh: phn g php sinh hc hiu kh l lng, sinh hc hiu kh dnh bm, sinh hc k kh... ## 00914000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820015000411810006000560020023000620070064000850080005001490090009001540100 00500163011001500168015011200183021019700295020001300492020000800505013000700513 016000300520005001500523005001500538005001700553005001600570005001400586#358087# VL16.00398#VL16.00399#^b500b#Vi?t#551.4820959731#B108C#Bo co h H Ni 2015#Ng uyn Ngc L (ch.b.), o Th Thanh Thu, Dng Mnh Ngha...#^aH.#^aPh n#2015 #^a102tr.^b28cm#u ba sch ghi: Lin hip cc Hi Khoa hc v K thut Vit Na m. Trung tm Nghin cu Mi trng v Cng ng#Gii thiu cch tip cn v ph ng php thc hin; hin trng h H Ni 2015; so snh hin trng mt s h; cc chnh sch, bin php qun l h v hot ng cng ng bo v h H Ni 2010 - 2015#H cha nc#Bo co#358087#KT#Nguyn Ngc L#o Thanh Thu#Dng Mnh Ngh a#ng Thu Trang#ng Xun Huy## 01109000000000385000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200090 00311810006000400020055000460030007001010070071001080050014001790050014001930050 01500207005001600222005001800238005001600256008000500272009001100277010000500288 01100210029301500990031402101980041302000090061102000110062002000080063102000100 0639020000800649020004900657020000700706013000700713016000300720#358088#VL16.004 00#^b1000b#Vi?t#294.3092#K600Y#Ho thng Thch Minh Lun bc danh tng ca th k XX#K yu#Thch m t, Thch Ph Tu, Thch Thanh T... ; Thch Thanh Vn b .s.#Thch m t#Thch Ph Tu#Thch Thanh T#Thch Tr Qung#Thch Thanh Nhiu #Thch Thanh Vn#^aH.#^aTn gio#2015#^a345tr. : nh^b30cm#TTS ghi: Gio hi Ph t gio Vit Nam tnh Hi Dng. T nh ng Cao, x Tn Hng, Tp. Hi Dng#Gi i thiu tiu s v di chc, co ph, ban tang l, li tng nim v mt s hnh nh v l tang... cng th tch, bt tch, ti liu v cuc i hnh o ca c i lo Ho thng Thch Minh Lun#o Pht#Ho thng#Tiu s#S nghip#Tu hn h#Thch Minh Lun, 1903-2003, Ho thng, Vit Nam#K yu#358088#XH## 00964000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820018000511810006000690020146000750080005002210090011002260100005002370110 02200242021040300264020001000667020001800677020001700695013000700712016000300719 #VL16.00402#358089#VL16.00401#^a350000^b1000b#Vi?t#344.5970423202638#T310H#Tm hiu v an ton thc phm v quy nh mi v kim tra, gim st an ton thc ph m; hng dn qun l, s dng ph gia trong v sinh thc phm#^aH.#^aLao ng#20 15#^a430tr. : bng^b28cm#Tp hc cc vn bn php lut quy nh v an ton thc phm gm: Quy nh v kim tra, gim st an ton thc phm hng ho xut khu, n hp khu; qun l nh nc v kim tra, gim st an ton thc phm; quy nh v iu kin m bo an ton thc phm v phng thc qun l i vi cc c s sn xut kinh doanh; hng dn qun l ph gia thc phm; lut an ton thc phm v vn bn hng dn thi hnh#Php lut#An ton thc phm#Vn bn php qui#358089# XH## 01206000000000361000450000200820000000300640008200500110014600500170015700500190 01740050020001930050021002130070052002340080005002860090011002910100005003020110 03100307015007400338082001100412016000300423013000700426014000700433026000700440 02600110044702600110045818100060046901900050047502000060048002000160048602000190 0502020001800521020000700539021029800546#K yu hi tho khoa hc: ASEAN - Vit Nam - Hoa K: 20 nm hp tc v pht trin#ASEAN - VietNam - USA: 20 years of co operation and development"#Bi Th l#Phm Nguyn Minh#Phng Th Vn Kiu#Trn T h Bch Nhung#Trng Hong Anh Th#Bi Th L, Phm Nguyn Minh, Phng Th Vn K iu...#^aH.#^aLao ng#2015#^a542tr. : bng, biu ^b30cm#TTS ghi: Trng i hc Ngoi thng. Khoa Kinh t v Kinh doanh quc t#327.597059#XH#358090#^b200b #358090#VL16.00403#VL16.00404#K600Y#Vi?t#ASEAN#Quan h kinh t#Hp tc pht tri n#Hi tho khoa hc#K yu#Gm cc bi vit phn tch su sc quan h kinh t Vi t Nam vi ASEAN v Hoa K trn nhiu lnh vc nh: Thng mi hng ho, thng mi dch v, u t, s hu tr tu, nhng vn v hng ro thng mi, phng v thng mi, xut x hng ho, chui cung ng, thng hiu, nng lc cnh tran h...## 01302000000000349000450000201220000002901030012200500160022500500150024100500170 02560050016002730050017002890070053003060080005003590090011003640100005003750110 03100380015003200411082000900443016000300452013000700455014000700462026000700469 02600110047602600110048718100060049801900050050402000160050902000090052502000110 0534020001800545021038900563#Hi tho khoa hc quc t "Cng tc x hi Vit Nam - Thch thc tnh chuyn nghip trc nhu cu hi nhp v pht trin"#VietNam s ocial work - The challenges to professionnalism in the context of integration an d development#Nguyn c Tnh#Trn Thnh Nam#Victoria. K. Ngo#L Th Thu Ng#Ng uyn Nh Trang#Nguyn c Tnh, Trn Thnh Nam, Victoria. K. Ngo...#^aH.#^aLao ng#2015#^a515tr. : bng, biu ^b30cm#TTS ghi: Unite for children...#361.9597 #XH#358091#^b500b#358091#VL16.00405#VL16.00406#H452T#Vi?t#Cng tc x hi#Hi nh p#Pht trin#Hi tho khoa hc#Gm 75 bi vit ca cc chuyn gia quc t, cc nh khoa hc trong v ngoi nc... tp chung quanh 4 ch chnh: Cng tc x hi i vi ngi lao ng; gio dc o to cng tc x hi Vit Nam; pht tr in c ch chnh sch v cng tc x hi Vit Nam; nhng vn c lin quan n thch thc tnh chuyn nghip ca cng tc x hi Vit Nam trc nhu cu h i nhp v pht trin## 00790000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820016000501810007000660020038000730070030001110050013001410080005001540090 01100159010000500170011002200175021027600197020001000473020001300483020001800496 013000700514016000300521#358092#VL16.00407#VL16.00408#^a385000^b500b#Vi?t#346.5 9704302632#CH300D#Ch dn p dng lut t ai nm 2013#Trn c Anh s.t., gii thiu#Trn c Anh#^aH.#^aLao ng#2015#^a635tr. : bng^b28cm#Gii thiu lut t ai vi cc iu khon quy nh chung; quyn v trch nhim ca nh nc i v i t ai; a gii hnh chnh v iu tra c bn v t ai; quy hoch, k ho ch s dng t; giao t, cho thu t, chuyn mc ch s dng t... v cc i u khon thi hnh#Php lut#Lut t ai#Vn bn php lut#358092#XH## 00981000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810007000530020057000600070063001170050015001800050017001950050 01200212005001600224008000500240009001200245010000500257011002700262021033700289 020002300626020000900649020001100658013000700669016000300676#358093#VL16.00409#V L16.00410#^b1000b#Vi?t#332.642597#TH300T#Th trng chng khon Vit Nam - Hi n hp v pht trin#B.s.: Phm Thu Phong, Trn Phng Tho (ch.b.), L Th Hin... #Phm Thu Phong#Trn Phng Tho#L Th Hin#Phan Ngc Chnh#^aH.#^aTi chnh#20 15#^a210tr. : nh, bng^b29cm#Khi qut chng ng trng thnh, pht trin v t bc ca th trng chng khon Vit Nam trong 15 nm qua, c v nhng thnh c ng mi ca th trng, s trng thnh, ln mnh ca cng ng doanh nghip nim yt, cng ng nh u t trong v ngoi nc gp phn khch l s pht trin k hng ngng ca th trng chng khon Vit Nam#Th trng chng khon#Hi nhp#P ht trin#358093#XH## 00948000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820015000511810006000660020147000720070035002190050010002540050008002640080 00500272009001200277010000500289011001500294021027900309020001000588020001900598 020001400617013000700631016000300638020001700641#358094#VL16.00411#VL16.00412#^a 350000^b2000b#Vi?t#342.5970602638#H103N#2999 cc hnh vi vi phm hnh chnh, h nh thc v mc x pht thng vng mc trong hot ng sn xut, kinh doanh dn h cho gim c doanh nghip#S.t., h thng: Tng Bnh, Ngc H#Tng Bnh#Ngc H #^aH.#^aTi chnh#2015#^a431tr.^b28cm#Gii thiu nguyn tc, hnh thc, th tc x pht vi phm hnh chnh; vi phm hnh chnh trong lnh vc lao ng, bo him x hi, cng on v hp ng lao ng; vi phm hnh chnh trong hot ng kinh doanh, thng mi, xut nhp khu, sn xut, bun bn hng gi, hng cm...#Ph p lut#Vi phm hnh chnh#X l vi phm#358094#XH#Vn bn php qui## 00771000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810008000560010015000640020034000790070055001130050013001680050 01700181008000500198009002300203010000500226011003100231015003900262021012400301 013000700425020000900432020001400441020001100455016000300466#VL16.00414#358095#V L16.00413#^a27000^b2000b#Vi?t#526.9#GI-108T#ng Nam Chinh#Gio trnh bnh sai li trc a#ng Nam Chinh (ch.b.), V nh Ton, L Th Thanh Tm#V nh To n#L Th Thanh Tm#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a171tr. : hnh v, bng^b27 cm#TTS ghi: Trng i hc M - a cht#Gii thiu cc phng trnh iu kin trong li mt bng, bnh sai gin tip li mt bng, li cao v li khng gian#358095#Bnh sai#Li trc a#Gio trnh#TN## 00751000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810008000510020079000590290090001380080005002280090012002330100 00500245011003100250021015700281020000800438020000900446020000900455020001100464 013000700475016000300482#358096#VL16.00415#VL16.00416#^b1000b#Vi?t#338.9597#GI-1 04S#Gim st v nh gi qu trnh thc hin n ti c cu tng th nn kinh t#Monitoring and evaluating the implementation of the master plan on economic r estructuring#^aH.#^aTi chnh#2015#^a302tr. : bng, biu ^b30cm#Gii thiu tn g quan v ti c cu nn kinh t v nhng thay i chnh sch, kt qu, ng th i nh gi, gim st qu trnh ti c cu tng th nn kinh t#Kinh t#Gim st# nh gi#Ti c cu#358096#XH## 00738000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820015000511810006000660020114000720080005001860090012001910100005002030110 02200208021015600230020001800386020001200404020001100416020001800427020001700445 013000700462016000300469#VL16.00417#VL16.00418#358097#^a350000^b2000b#Vi?t#346. 5970702638#H561D#Hng dn thi hnh lut doanh nghip, lut u t v chnh sch thu mi p dng trong cc loi hnh doanh nghip#^aH.#^aTi chnh#2015#^a431tr . : bng^b28cm#Trnh by nhng quy nh mi ca lut doanh nghip, lut u t, chnh sch thu mi v vn bn hng dn thi hnh p dng trong cc loi hnh do anh nghip#Lut doanh nghip#Lut u t#Chnh sch#Thu doanh nghip#Vn bn ph p qui#358097#XH## 00902000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590020120000650080005001850090012001900100005002020110 02200207021036700229020001800596020001700614020001900631013000700650016000300657 #358098#VL16.00419#VL16.00420#^a335000^b2000b#Vi?t#657.835#T103L#Ti liu bi d ng: Nng cao nghip v qun l thu, chi ti chnh v s dng ti sn trong cc c quan, n v nh nc#^aH.#^aTi chnh#2015#^a431tr. : bng^b28cm#Gii thiu nghip v qun l cc khon thu trong cc c quan, n v nh nc; nghip v q un l cc khon chi trong cc c quan, n v nh nc; nghip v hch ton cc khon thu, chi ngn sch nh nc; nghip v qun l v s dng ti sn trong c c c quan, n v nh nc; nghip v hch ton cc khon tng, gim, khu hao v xy dng c bn, sa cha ti sn#K ton ti chnh#C quan nh nc#Ti liu bi dng#358098#KT## 01062000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820019000511810006000700020154000760070038002300050010002680050011002780080 00500289009001200294010000500306011002200311021032500333020001000658020000900668 020001900677020001800696020001700714013000700731016000300738020000700741#358099# VL16.00421#VL16.00422#^a350000^b2000b#Vi?t#343.59707862402638#S450T#S tay qun l cht lng cc cng trnh xy dng v nhng quy nh mi nht v qun l u t, bo tr, gim st m bo an ton trong thi cng xy dng#S.t., h thng: T ng Bnh, Ngc Tuyn#Tng Bnh#Ngc Tuyn#^aH.#^aTi chnh#2015#^a431tr. : bng^ b28cm#Gii thiu lut xy dng v nhng thng t, ngh nh, vn bn, ch th c a Chnh ph: Nhng quy nh mi v qun l cht lng v bo tr cng trnh xy dng; qun l u t gim st thi cng xy dng cng trnh; m bo an ton lao ng trong thi cng xy dng; chnh sch ci to, xy dng, pht trin v qun l nh, t#Php lut#Xy dng#Qun l cht lng#Thi cng xy dng#Vn bn php qui#358099#XH#S tay## 00812000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810006000530020093000590080005001520090014001570100005001710110 02200176015002500198021024400223020001200467020000900479020000900488020001700497 020001000514013000700524016000300531#358100#VL16.00423#VL16.00424#^b800b#Vi?t#33 8.4509597#K258Q#Kt qu iu tra nng lc sn xut mt s sn phm cng nghip c h yu giai on 2012 - 2014#^aH.#^aCng thng#2015#^a298tr. : bng^b27cm#TTS ghi: B Cng thng#Gii thiu tng quan ngnh Cng nghip Vit Nam; nh gi n ng lc mi tng ca mt s sn phm cng nghip ch yu giai on 2012-2014; s liu nng lc sn xut v nng lc mi tng ca mt s sn phm cng nghip ch yu giai on 2012-2014#Cng nghip#Sn xut#Sn phm#Kt qu iu tra#2012-2014 #358100#XH## 00922000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820011000511810006000620020134000680070038002020050010002400050011002500080 00500261009001200266010000500278011002200283021028300305020001000588020001900598 020001700617013000700634016000300641#358101#VL16.00425#VL16.00426#^a335000^b200 0b#Vi?t#343.597034#H250T#H thng mc lc ngn sch nh nc v ch kim sot thanh ton cc khon chi ngn sch, tm ng vn qua kho bc nh nc nm 2016#S .t., h thng: Tng Bnh, Ngc Tuyn#Tng Bnh#Ngc Tuyn#^aH.#^aTi chnh#2015# ^a431tr. : bng^b28cm#Gii thiu h thng mc lc ngn sch nh nc; ch ki m sot thanh ton cc khon chi, tm ng vn qua kho bc nh nc; t chc phi hp, qun l cc khon thu ngn sch nh nc; lut ngn sch nh nc v nhng quy nh mi nht v qun l, s dng kinh ph, ti sn nh nc#Php lut#Ngn sch nh nc#H thng mc lc#358101#XH## 00808000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820016000511810006000670020092000730070036001650050014002010080005002150090 01100220010000500231011002200236021017800258020001000436020000900446020001800455 020001800473020001700491013000700508016000300515#358102#VL16.00427#VL16.00428#^a 365000^b1000b#Vi?t#344.59707602638#H561D#Hng dn thc hin ch , chnh sch , ti chnh k ton trong lnh vc gio dc - o to#Tuyn chn, h thng: V nh Quyn#V nh Quyn#^aH.#^aLao ng#2015#^a402tr. : bng^b27cm#Tp hp nhng vn bn php lut v h thng cc quy nh trong cng tc thc hin ch , ch nh sch, ti chnh k ton ti cc c quan, n v trong lnh vc gio dc - o to#Php lut#Gio dc#Ch chnh sch#Ti chnh k ton#Vn bn php qui#358 102#XH## 01009000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820014000411810007000550020062000620070052001240050015001760050015001910050 01700206005001600223005001400239008000500253009002100258010000500279011003600284 01500790032002101860039902000220058502000130060702000100062002000090063001300070 0639016000300646020001000649#VL16.00430#VL16.00429#358103#^b700b#Vi?t#307.760959 731#TH500#Th H Ni: Truyn thng, ngun lc, nh hng pht trin#Phm Xu n Hng, on Minh Hun, Nguyn Vn Khnh...#Phm Xun Hng#on Minh Hun#Nguy n Vn Khnh#Trn Vit Ngha#L Trung Kin#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a650tr ., 8tr. nh : minh ho^b27cm#TTS ghi: Thnh u - HND - UBMTTQVN Thnh ph H N i. i hc Quc gia H Ni#Tp hp nhng bi vit ca cc nh khoa hc, nh ngh in cu, nh qun l v truyn thng lch s - vn ho Thng Long - H Ni, ngu n lc pht trin, nh hng pht trin Th H Ni#nh hng pht trin#Truy n thng#Ngun lc#Bi vit#358103#XH#1945-2015## 00774000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020022000550070037000770050009001140040014001230080005001370090 01800142010000500160011001500165015003900180021023200219020000900451020000900460 020001700469013000700486016000300493#358104#VL16.00431#^a30000^b1000b#Vi?t#390. 09597#T123V#Tp vn cng gia tin#Tn Vit s.t., lc dch, chnh bin#Tn Vit# In ln th 29#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a105tr.^b27cm#TTS ghi: Phong tc c truyn Vit Nam#Gii thiu phong tc th gia tin, gia thn ca Vit Nam v ni dung cc bi vn cng gi, vn cng cc ngy l tt, vn cng trong ngy l khn g nh k, vn cng l tang t khi mt n mn tang v cc ngy l tit trong v ng tang#Vn khn#Cng gi#Th cng t tin#358104#XH## 00631000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020048000540030020001020070042001220050017001640050012001810050 01100193008000500204009001800209010000500227011002200232020000900254020002000263 020000700283020001500290020001400305013000700319016000300326#358105#VL16.00432#^ a110000^b2000b#Vi?t#576.076#T527T#Tuyn tp thi th THPT quc gia mn sinh h c#p dng t nm 2015#Trnh Th Phng, L Thanh H, L B Tng#Trnh Th Phn g#L Thanh H#L B Tng#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a411tr. : bng^b27cm#Sinh hc#Trung hc ph thng# thi#Sch luyn thi#Sch c thm#358105#GK## 00727000000000241000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200110 00311810007000420020079000490080005001280090028001330100005001610110026001660150 02300192021021500215020002600430020000800456020001100464013000700475016000300482 #358106#VL16.00433#^b1700b#Vi?t#352.409597#KH400B#Kho bc Nh nc Vit Nam: Nh ng du n trn chng ng i mi v pht trin#^aH.#^aKho bc Nh nc Vit Na m#2015#^a209tr. : minh ho^b29cm#TTS ghi: B Ti chnh#Khi qut qu trnh thn h lp v pht trin gn 70 nm ca Kho bc Nh nc Vit Nam. Gii thiu nhng kin ch o, nh gi ca cc ng ch lnh o ng, Nh nc v hot ng Kh o bc Nh nc qua cc thi k#Kho bc Nh nc Vit Nam#Lch s#Pht trin#3581 06#XH## 00767000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820004000511810007000550020009000620290016000710070031000870050008001180050 00800126005001000134005001200144005001600156008000500172009001100177010000500188 01100310019301600030022402101430022702000080037002000110037802000160038901300070 0405012001700412#VL16.00435#VL16.00434#358107#^a120000^b1500b#Vi?t#640#KH205T#K ho tay#Hands to hearts#Huy Ng, Kim Anh, Alex Trn...#Huy Ng#Kim Anh#Alex Trn #Nguyn Hnh#ng Phng Anh#^aH.#^aLao ng#2015#^a150tr. : nh, tranh v^b27cm #KT#Tuyn tp cc bi vit, hnh nh v m thc, ngh thut v phong cch sng c th nh: Cch lm bnh, pha tr, gi qu, thi quen ng nng...#m thc#Ngh thut#Phong cch sng#358107#T.pot collection## 00484000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020016000410030015000570070017000720080018000890090034001070100005001410110 02800146020001800174020000900192020001400201016000300215005001700218013000700235 #358108#^a15000^b7000b#Vi?t#372.21#V460T#V tp to hnh#Tr 5 - 6 tui#Nhm S phm VHP#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a36tr. : tra nh v^b16x26cm#Gio dc mu gio#To hnh#Sch mu gio#GK#Nhm S phm VHP#3581 08## 00484000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020016000410030015000570070017000720080018000890090034001070100005001410110 02800146020001800174020000900192020001400201016000300215005001700218013000700235 #358109#^a14000^b6000b#Vi?t#372.21#V460T#V tp to hnh#Tr 4 - 5 tui#Nhm S phm VHP#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a31tr. : tra nh v^b16x26cm#Gio dc mu gio#To hnh#Sch mu gio#GK#Nhm S phm VHP#3581 09## 00484000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020016000410030015000570070017000720080018000890090034001070100005001410110 02800146020001800174020000900192020001400201013000700215016000300222005001700225 #358110#^a14000^b6000b#Vi?t#372.21#V460T#V tp to hnh#Tr 3 - 4 tui#Nhm S phm VHP#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a31tr. : tra nh v^b16x26cm#Gio dc mu gio#To hnh#Sch mu gio#358110#GK#Nhm S phm V HP## 00490000000000241000450002600070000002000180000702000050002501400160003001900050 00460820007000511810006000580020021000640030024000850070017001090080018001260090 03400144010000500178011002400183020001400207016000300221005001700224013000700241 #358111#Gio dc mu gio#Ton#^a10500^b6000b#Vi?t#372.21#B200L#B lm quen vi ton#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Nhm S phm VHP#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S ph m Tp. H Ch Minh#2015#^a23tr. : hnh v^b24cm#Sch mu gio#GK#Nhm S phm VH P#358111## 00527000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020022000410030018000630070017000810220004000980080018001020090034001200100 00500154011002400159020001800183020001100201020000800212020001400220013000700234 016000300241005001700244#358112#^a12000^b7000b#Vi?t#372.21#T123N#Tp nhn bit ch ci#Tr t 5 - 6 tui#Nhm s phm VHP#Q.2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S ph m Tp. H Ch Minh#2015#^a32tr. : hnh v^b24cm#Gio dc mu gio#Ting Vit#Ch ci#Sch mu gio#358112#GK#Nhm s phm VHP## 00516000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020039000410220004000800220025000840080018001090090087001270100005002140110 02500219020000700244020001000251020001500261013000700276016000300283#358113#^a15 000^b1000b#Vi?t#745.73#T450M#T mu & k chuyn - C tch cng cha#T.1#Cng ch a ng trong rng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2015#^a12tr. : tranh v^b29cm#T mu# K chuyn#Sch thiu nhi#358113#XH## 00511000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020039000410220004000800220021000840080018001050090087001230100005002100110 02500215020000700240020001000247020001400257016000300271013000700274#358114#^a15 000^b1000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu & k chuyn - C tch cng cha#T.2#Cng ch a Bch Tuyt#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truy n thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2015#^a12tr. : tranh v^b29cm#T mu#K c huyn#Sch mu gio#XH#358114## 00502000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020038000410220004000790220013000830080018000960090087001140100005002010110 02500206020000700231020001000238020001400248013000700262016000300269#358115#^a15 000^b1000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu & k chuyn - C tch hong t#T.1#Hong t ch#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2015#^a12tr. : tranh v^b29cm#T mu#K chuyn#Sc h mu gio#358115#XH## 00507000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020038000410220004000790220018000830080018001010090087001190100005002060110 02500211020000700236020001000243020001400253016000300267013000700270#358116#^a15 000^b1000b#Vi?t#745.73#T450M#T mu & k chuyn - C tch hong t#T.3#Hong t chn ln#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn t hng Gio dc v Gii tr Phan Th#2015#^a12tr. : tranh v^b29cm#T mu#K chuy n#Sch mu gio#XH#358116## 00675000000000241000450000100130000000200430001300500210005600700460007700800180 01230090047001410100005001880110025001930820007002180160003002250130007002280140 01600235026000700251181000600258019000500264020001700269020001100286021013600297 #Lu Hng Mn#Hc ting Trung Quc cp tc trong 90 ngy#Nguyn Th Minh Hng#L u Hng Mn b.s. ; Nguyn Th Minh Hng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2015#^a174tr. : hnh v^b28cm#495.18#XH#358117#^a16 8000^b500b#358117#H419T#Vi?t#Ting Trung Quc#Gio trnh#Hng dn cho nhng ng i mun t hc ting Trung Quc trnh s cp vi nhng cch pht m, cu c ho hi v giao tip thng thng## 00495000000000241000450002600070000002000180000702000050002501400160003001900050 00460820007000511810006000580020021000640030029000850070017001140080018001310090 03400149010000500183011002400188020001400212016000300226005001700229013000700246 #358118#Gio dc mu gio#Ton#^a12000^b7000b#Vi?t#372.21#B200L#B lm quen vi ton#Dnh cho tr t 5 n 6 tui#Nhm S phm VHP#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a31tr. : hnh v^b24cm#Sch mu gio#GK#Nhm S ph m VHP#358118## 00476000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020029000380070027000670220004000940050017000980080018001150090023001330100 00500156011003100161020001000192020000700202020001500209013000700224016000300231 #358119#^a128000^b500b#Vi?t#428#T306A#Ting Anh dnh cho thiu nhi#Nguyn Thnh Yn bin dch#T.1#Nguyn Thnh Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#201 5#^a134tr. : hnh v, bng^b26cm#Ting Anh#Tr em#Sch thiu nhi#358119#XH## 00937000000000289000450000100150000000200350001500500100005000500120006000500210 00720050015000930070081001080080018001890090047002070100005002540110025002590220 00400284082000800288016000300296013000700299014001600306026000700322181000600329 019000500335020001700340020001000357021028000367#Triu Kim Minh#m thoi ting Trung Quc cp tc#T Anh H#H Hiu Bn#Nguyn Th Minh Hng#Triu Kim Minh#B.s .: Triu Kim Minh (ch.b.), T Anh H, H Hiu Bn ; Nguyn Th Minh Hng dch#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2015#^a203tr. : h nh v^b26cm#T.2#495.183#XH#358120#^a178000^b500b#358120#104T#Vi?t#Ting Trung Quc#m thoi#Gm 15 bi hi thoi ting Trung Quc vi nhiu ch khc nhau nh: so snh, khen ngi, n ung, hi thc, m t... km theo phn phin m ti ng Trung Quc v phin dch ting Vit Nam, tp trung bi dng cho ngi hc nh ng k nng vn dng ngn ng trong qu trnh giao tip## 00959000000000301000450000100120000000200530001200500100006500500100007500500210 00850050012001060070076001180080018001940090047002120100005002590110031002640120 06300295022000400358082000700362016000300369013000700372014001600379026000700395 181000600402019000500408020001700413020001100430021021600441#M Tin Phi#Luyn n i ting Trung Quc cp tc cho ngi bt u#T Anh H#Trc Dim#Nguyn Th Min h Hng#M Tin Phi#B.s.: M Tin Phi (ch.b.), T Anh H, Trc Dim ; Nguyn Th Minh Hng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit# 2015#^a167tr. : hnh v, bng^b26cm#B sch Hc ting Trung Quc cp tc dnh ch o ngi nc ngoi#T.1#495.18#XH#358121#^a138000^b500b#358121#L527N#Vi?t#Ting Trung Quc#Gio trnh#Gii thiu 15 bi hc ting Trung Quc rn luyn k nng n ghe ni dnh cho nhng sinh vin nc ngoi n du hc ngn hn ti Trung Quc, vi nhiu t ng, mu cu c s dng thng xuyn trong cuc sng hng ngy## 00953000000000301000450000100120000000200530001200500100006500500100007500500210 00850050012001060070076001180080018001940090047002120100005002590110025002640120 06300289022000400352082000700356016000300363013000700366014001600373026000700389 181000600396019000500402020001700407020001100424021021600435#M Tin Phi#Luyn n i ting Trung Quc cp tc cho ngi bt u#T Anh H#Trc Dim#Nguyn Th Min h Hng#M Tin Phi#B.s.: M Tin Phi (ch.b.), T Anh H, Trc Dim ; Nguyn Th Minh Hng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit# 2015#^a195tr. : hnh v^b26cm#B sch Hc ting Trung Quc cp tc dnh cho ng i nc ngoi#T.2#495.18#XH#358122#^a138000^b500b#358122#L527N#Vi?t#Ting Trung Quc#Gio trnh#Gii thiu 15 bi hc ting Trung Quc rn luyn k nng nghe n i dnh cho nhng sinh vin nc ngoi n du hc ngn hn ti Trung Quc, vi nh iu t ng, mu cu c s dng thng xuyn trong cuc sng hng ngy## 00939000000000337000450000100150000000200350001500300720005000500120012200500210 01340050015001550070062001700040017002320080018002490090047002670100005003140110 03200319022000400351082000700355016000300362013000700365014001600372026000700388 18100060039501900050040101900160040602000170042202000100043902000080044902000110 0457021013300468#Khang Ngc Hoa#301 cu m thoi ting Trung Quc#Gio trnh ti ng Trung Quc cho ngi nc ngoi ph bin nht th gii#Lai T Bnh#Nguyn Th Minh Hng#Khang Ngc Hoa#B.s.: Khang Ngc Hoa, Lai T Bnh ; Nguyn Th Minh H ng dch#Bn in ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nh n Tr Vit#2015#^a233tr. : bng, tranh v^b24cm#T.2#495.18#XH#358123#^a198000^b 500b#358123#B100T#Vi?t#Dch Trung Quc#Ting Trung Quc#m thoi#Mu cu#Gio t rnh#Gii thiu 40 bi hc vi 301 cu m thoi ting Trung Quc thng dng, c gii thch t vng, ng php, km theo bi tp v p n## 01130000000000325000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390010013000450020046000580290064001040070075001680050015002430050015002580050 01700273008001800290009004700308010000500355011001500360021033200375020002000707 02000170072702000130074402000180075701300070077501600030078201900050078502000140 0790#358124#^a320000^b500b#Vi?t#418.033829#S406T#H Canh Thn#Son tho v dch hp ng thng mi quc t#Formulation and translation of International busine ss contracts#B.s.: H Canh Thn, Vng Xun Huy, Thn Vn Trinh ; Nguyn Thnh Y n dch#Vng Xun Huy#Thn Vn Trinh#Nguyn Thnh Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2015#^a359tr.^b26cm#Hng dn cc bc son tho v dch cc loi hp ng thng mi quc t qua 15 bi hc c th c bi tp km theo: xc nh ti liu c bn, cc dng thc hp ng, chun ho kt cu hp ng,... gip ngi c nng cao kh nng s dng ting Anh so n tho vn bn, bin phin dch ti liu, cng vn mang tnh php lut#Hp ng thng mi#Hp ng quc t#Dch vn bn#Son tho vn bn#358124#XH#Dch#Sch song ng## 00847000000000301000450000100130000000200220001300300310003500500140006600500140 00800070056000940080018001500090047001680100005002150110026002200150057002460820 01100303016000300314013000700317014001500324026000700339181000600346019000500352 019000500357020001700362020001000379020001300389021014300402#Cho Hang-rok#Ting Hn thc hnh 1#Sch bi tp - Trnh S cp#Lee Jee-young# Ngc Luyn#Ch.b. : Cho Hang-rok, Lee Jee-young ; Ngc Luyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2015#^a119tr. : minh ho^b26cm#Tn sch tin g Anh: Practical Korean Volume 1 - Workbook#495.780076#XH#358125#^a98000^b500b# 358125#T306H#Vi?t#Dch#Ting Triu Tin#Thc hnh#Sch bi tp#Cung cp cc bi tp thc hnh a dng da trn cc cu trc ng php, cng c vn t vng, cch din t thng qua 15 chng v p n i km## 00705000000000253000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370010014000430020026000570070014000830040019000970080018001160090023001340100 00500157011002600162021021900188020000900407020000900416013000700425016000300432 020001600435#358126#^a140000^b1000b#Vi?t#294.363#S550T#Trn Hu Danh#S tch c Pht Thch Ca#Trn Hu Danh#Ti bn c b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a569tr. : minh ho^b24cm#Gm cc cu chuyn truyn thuyt, thn thoi, mang tnh huyn b v s ra i, trng thnh v qu trnh tu luyn ca c Pht Thch Ca vi nhng ngha, o l su sc ca o Pht cha ng trong nhng cu chuyn #o Pht#Pht hc#358126#XH#Thch Ca Mu Ni## 00954000000000325000450000100130000000200540001300300330006700500150010000500110 01150070045001260080018001710090047001890100005002360110031002410150055002720820 00400327016000300331013000700334014001600341026000700357181000600364019000500370 01900150037502000150039002000090040502000070041402000090042102000090043002101890 0439#Pease, Allan#Ti sao n ng thch tnh dc v ph n cn tnh yu#Lm sng t mt s tht n gin#Pease, Barbara#L Huy Lm#Allan Pease, Barbara Pease ; L Huy Lm dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit #2015#^a316tr. : nh, tranh v^b23cm#Tn sch ting Anh: Why men want sex & wome n need love#302#XH#358127#^a198000^b500b#358127#T103S#Vi?t#Dch xtrylia#Quan h x hi#Nam gii#Ph n#Tnh dc#Tnh yu#Gii thiu mt s kt lun t cc ng hin cu, kho st v tnh yu, tnh dc, quan h gia cc gii, mong mun ca p h n v n ng, nhng b n ca tng gii, ch s hp dn, hn nhn...## 00751000000000265000450000100170000000200170001700700170003400400320005100800180 00830090023001010100005001240110030001290820007001590160003001660130007001690140 01700176026000700193181000600200019000500206020000600211020002000217020001100237 020000900248021022800257#Nguyn Chn Hng#Su thm s sng#Nguyn Chn Hng#Ti bn c chnh sa v b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a446t r. : hnh v, nh^b21cm#610.72#KT#358128#^a110000^b3000b#358128#S125T#Vi?t#Y h c#Nghin cu khoa hc#Phng bnh#iu tr#Tp hp nhng bi vit ca bc s Nguy n Chn Hng v nhng pht minh khoa hc, y hc v sinh hc, ng dng chung tron g iu tr virut cm H5N1, cm A-H5N1, nghin cu t bo ngi, vc xin khng c u lao BCG, tia X cha bnh...## 00656000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360010017000420020028000590290023000870070017001100080018001270090023001450100 00500168011002500173021013800198020000900336020001300345020000800358013000700366 016000300373020001400376#358129#^a45000^b2000b#Vi?t#294.382#B110N#Thch Phc T in#Bt Nh Tm Kinh lc ging#The Prajna Heart Sutra#Thch Phc Tin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a241tr. : hnh v^b19cm#Gii thiu lc s ra i; tng hp cc bn vn Kinh Bt Nh; Phn tch nhng vn c bn, ct li, then cht nht ca Bt Nh Tm Kinh#o Pht#Kinh Bt nh#Gio l#358129#XH #Sch song ng## 00658000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100070 00360010015000430020009000580070015000670080018000820090023001000100005001230110 03000128021018600158020002200344020001000366020000900376013000700385016000300392 020000900395#358130#^a55000^b1000b#Vi?t#181.112#KH455T#Nguyn Hin L#Khng T# Nguyn Hin L#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a265tr. : bn , bng^b19cm#Trnh by tnh hnh x hi trc thi Khng T; khi qut v i sng , con ngi, mn sinh ca Khng T v t tng chnh tr, chnh sch tr dn, o lm ngi trong hc thuyt ca ng#Trit hc phng ng#o Khng#T tng#35 8130#XH#Khng T## 00977000000000289000450000100150000000200130001500300230002800500150005100700410 00660080018001070090023001250100005001480110015001530150060001680820006002280160 00300234013000700237014001600244026000700260181000600267019000500273019000800278 020002000286020002000306020001000326021035100336#Carnegie, Dale#c nhn tm#B quyt thnh cng#Nguyn Hin L#Dale Carnegie ; Nguyn Hin L lc dch#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a398tr.^b19cm#Tn sch ting Anh: How to win friends and influence people#158.1#XH#358131#^a64000^b1000b#358131#113 N#Vi?t#Dch M#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Cuc sng#a ra nhng l i khuyn, k nng c bn trong ng x, cc phng cch giao tip thng minh bao gm: nhng thut c bn dn o ngi, su cch gy thin cm, mi hai cch ngi khc ngh nh mnh, chn cch sa tnh ngi m khng xc phm hay lm h pht , by li khuyn tng hnh phc gia nh, gip bn thnh cng v tm c hnh phc## 00969000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340010013000410020035000540030059000890070030001480050011001780080018001890090 04700207010000500254011003100259021031300290020002000603020000700623020001000630 020002000640013000700660016000300667019000900670#358132#^a198000^b500b#Vi?t#158 .1#TH112#Cook, Nicola#Thay i t duy thay i cuc sng#Nhng thay i nh man g li khc bit ln cho cuc i bn#Nicola Cook ; L Huy Lm dch#L Huy Lm#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2015#^a246tr. : h nh v, bng^b22cm#Gii thiu nhng thi thch hp khm ph nhng thi que n tt, loi b nhng tt xu, thay i t duy suy ngh, gii to nhng vng mc trong i sng tinh thn, thc hin nhng thay i cn thit v cc k nng qua n trng tr thnh con ngi mi theo cch d nht v t c thnh cng tron g cuc sng#Tm l hc ng dng#T duy#Cuc sng#B quyt thnh cng#358132#XH#D ch Anh## 00738000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020029000380070114000670050020001810050016002010050019002170050018002360050 01800254005001800272005001900290008001800309009002300327010000500350011002600355 020001100381020000900392020000800401013000700409016000300416019000500419#358133# ^a148000^b500b#Vi?t#448#L200N#Le nouveau sans frontires 1#Philippe Dominique, Jacky Girardet, Michle Verdelhan, Michel Verdelhan ; Bin dch: Trn Chnh Nguy n (ch.b.)...#Dominique, Philippe#Girardet, Jacky#Verdelham, Michle#Verdelhan, Michel#Trn Chnh Nguyn#Dng Th Thu Thi#Lng Th Mai Trm#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a263tr. : minh ho^b21cm#Ting Php#Ng php#T vn g#358133#XH#Dch## 00964000000000289000450000100120000000200130001200500130002500500110003800700420 00490080018000910090047001090100005001560110026001610150038001870820004002250160 00300229013000700232014001600239026000700255181000600262019000500268019000500273 020001100278020000700289020001300296021036500309#Buzan, Tony#S t duy#Buzan, Barry#L Huy Lm#Tony Buzan, Barry Buzan ; L Huy Lm dch#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2015#^a375tr. : minh ho^b22cm#Tn sch ting Anh: The mind map book#153#TN#358134#^a228000^b500b#358134#S460#Vi? t#Dch#Tm l hc#T duy#S t duy#Gii thiu cc thng tin mi nht v b n o ngi cng nh cu to v chc nng ca n. Hng dn ng dng thit thc ca hai bn cu no. a ra nhng quy tc v cch lp s t duy hiu qu. Khi qu t v cc hot ng ca t duy. Trnh by danh sch nhng ng dng s t duy: C nhn - gia nh - gio dc - kinh doanh v cc lnh vc chuyn mn - tng l ai## 00701000000000277000450000100120000000200240001200300530003600500110008900700290 01000080018001290090047001470100005001940110026001990150036002250820007002610160 00300268013000700271014001600278026000700294181000600301019000500307019000500312 020000800317020001000325021008800335#Buzan, Tony#S dng tr nh ca bn#B quy t nng cao tr nh v nng lc t duy ca bn#L Huy Lm#Tony Buzan ; L Huy Lm dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2015#^a23 9tr. : minh ho^b22cm#Tn sch ting Anh: Use your memory#153.14#TN#358135#^a196 000^b500b#358135#S550D#Vi?t#Dch#Tr nh#Rn luyn#Cung cp nhng b quyt gip bn rn luyn nng cao tr nh v nng lc t duy ca mnh## 00584000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100060 00400020024000460030010000700070048000800050015001280050012001430050016001550050 01500171005001600186008000500202009001100207010000500218011003100223020001700254 020000400271020000900275013000700284016000300291#358136#^a115000^b350b#Vi?t#895 .9221008#H103M#20 nm vn hc Thp Bt#Th - Vn#Nguyn Kim nh, L Thu Bc, Ng uyn nh Bc...#Nguyn Kim nh#L Thu Bc#Nguyn nh Bc#Phan Ngc Bch#Phm Thanh Bnh#^aH.#^aTh gii#2015#^a543tr. : nh chn dung^b21cm#Vn hc hin i# Th#Vn xui#358136#VH## 00648000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340010019000400020060000590070034001190050014001530040018001670080018001850090 02300203010000500226011002100231021008100252020001000333020000900343020002000352 013000700372016000300379#358137#^a15000^b3000b#Vi?t#428.2#B100T#Nguyn Thu An Vn#393 ng t bt quy tc & cch dng cc th trong ting Anh#Nguyn Thu An V n, Hong V Lun#Hong V Lun#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a63tr. : bng^b19cm#Gii thiu v cch chia 393 ng t bt qui tc v cch dng th trong ting Anh#Ting Anh#Ng php#ng t bt qui tc#358 137#XH## 00774000000000229000450002600070000001400070000701900050001408200190001918100060 00380020042000440080012000860090017000980100005001150110033001200150060001530210 29200213020000800505020001100513020001000524013000700534016000300541#358138#^b31 5b#Vi?t#324.25970750959741#L302S#Lch s ng b x Trc Lm (1946 - 2015)#^aTha nh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a260tr., 25tr. nh : bng^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Trc Lm, huyn Tnh Gia#Khi qut iu kin t nhin, x hi x Trc Lm ( huyn Tnh Gia, tnh Thanh Ho). Nhng hot ng ca ng b v nh n dn x Trc Lm qua cc thi k: Khng chin chng Php, chng M, thi k xy dng CNXH, thi k khc phc hu qu chin tranh, thc hin cng nghip ho, hi n i ho...#Lch s#ng b x#1946-2015#358138#XH## 00399000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380010012000440020017000560030004000730070012000770080012000890090017001010100 00500118011001500123020001700138020000400155013000700159016000300166#358139#^a10 8000^b500b#Vi?t#895.92214#M305M#Thanh Cng#Min man ni nh#Th#Thanh Cng#^a Thanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a260tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#358139#VH## 00414000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100070 00380010011000450020026000560030004000820070011000860080012000970090017001090100 00500126011002200131020001700153020000400170013000700174016000300181#358140#^a80 000^b1000b#Vi?t#895.92214#NH556C#V Duy Ho#Nhng cung bc ngha tnh#Th#V Du y Ho#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a158tr. : bng^b21cm#Vn hc hin i#T h#358140#VH## 00504000000000229000450002600070000001400080000701900050001508200060002018100070 00260020013000330070040000460050015000860080014001010090019001150100005001340110 01500139021009300154020000900247020000800256013000700264016000300271#358141#^b10 00b#Vi?t#294.3#CH556#Chng o ca#Huyn Gic ; Ging gii: Thch Thanh T#Thch Thanh T#^aH Ch Minh#^aNxb. H Ch Minh#2015#^a195tr.^b21cm#Bi ging ca thi n s Thch Thanh T danh cho ngi tu thin hiu thu chn l ca o Pht#o Pht#Gio l#358141#XH## 00506000000000241000450002600070000001400130000701900050002008200090002518100060 00340020013000400070029000530080030000820090050001120100005001620110024001670200 01000191020000900201013000700210016000300217005001400220005001600234020001400250 #358142#^b3000copies#Vi?t#372.6521#H109P#Happy hearts#Jenny Dooley, Virginia Eva ns#^aTp. H Ch Minh ; Berkshire#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Express Pub l.#2015#^a52tr. : ill.^b22x27cm#Ting Anh#Tiu hc#358142#GK#Dooley, Jenny#Evans , Virginia#Sch c thm## 00831000000000301000450002600070000001400060000701900050001308200070001818100080 00250020045000330070029000780220004001070080005001110090019001160100005001350110 02600140015005300166021021400219020000500433020001300438020001300451020001100464 005001200475013000700487016000300494005001600497001001600513#358143#^b40b#Vi?t#6 21.31#GI-108T#Phn in trong nh my in v trm bin p#Nguyn c Chu, Phm Th M#T.1#^aH.#^aBch khoa H Ni#2015#^a159tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: Tr ng i hc in lc. - Lu hnh ni b#Trnh by nhng khi nim chung v nh m y in v trm bin p; cu to v nguyn l hot ng ca my bin p in lc ; kh c in v dy dn; s ni in chnh v t dng ca nh my in v tr m bin p...#in#Nh my in#Trm bin p#Gio trnh#Phm Th M#358143#GT#Ng uyn c Chu#Nguyn c Chu## 00777000000000265000450002600070000001400150000701900050002208200080002718100080 00350010017000430020023000600070037000830050011001200040013001310080005001440090 01800149010000500167011002600172015007100198021020900269020001200478020001100490 013000700501016000300508#358144#^a59000^b300b#Vi?t#796.325#GI-108T#Nguyn Vit Minh#Gio trnh bng chuyn#Nguyn Vit Minh (ch.b.), H c Sn#H c Sn#In l n th 2#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a194tr. : minh ho^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gio vin THCS#Mt s kin thc c bn v bng chuyn: L thuyt bng chuyn, k thut v chin thut trong khi thi u b ng chuyn. Phng php t chc thi u v trng ti bng chuyn. Kim tra v nh gi kt qu hc tp#Bng chuyn#Gio trnh#358144#GT## 01040000000000301000450000100150000000200150001500300770003000500180010700700440 01250040018001690080018001870090049002050100005002540110030002590150039002890820 00700328016000300335013000700338014001700345026000700362181000600369019000500375 019000500380020000700385020002200392020000900414021031500423#Capra, Fritjof#o ca vt l#Mt khm ph mi v s tng ng gia vt l hin i & o hc ph ng ng#Nguyn Tng Bch#Fritjof Capra ; Nguyn Tng Bch bin dch#Ti bn l n th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Phng Nam#2015# ^a481tr. : hnh v, nh^b21cm#Tn sch ting Anh: The tao of physics#530.01#VH#3 58145#^a136000^b1000b#358145#108C#Vi?t#Dch#Vt l#Trit hc phng ng#Huyn b#S trng hp v nhn thc lun ca nn vt l hin i vi o hc phng ng (n gio, Pht gio, Lo gio) - l ngun gc khi thu ca vt cht, c t m ra nhng "ht c bn" cui cng to nn nguyn t. Nn vt l hin i l gi i nhiu khi nim c bn ca trit hc m cc nh o hc ngy xa tng kt## 00469000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020022000410030018000630220004000810080018000850090034001030100005001370110 02400142020001800166020001100184020000800195020001400203016000300217013000700220 #358146#^a12000^b7000b#Vi?t#372.21#T123N#Tp nhn bit ch ci#Tr t 5 - 6 tu i#Q.1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a32tr. : hnh v ^b24cm#Gio dc mu gio#Ting Vit#Ch ci#Sch mu gio#GK#358146## 00566000000000265000450000200150000000300580001500500100007300700100008300800180 00930090034001110100005001450110026001500120026001760220004002020820007002060160 00300213013000700216014001600223026000700239181000600246019000500252020001800257 020001100275020001400286#Tp t ch hoa#Tp vit theo mu ch mi nht ca B Gi o dc v o to#Tiu Giu#Tiu Giu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a27tr. : tranh mu^b24cm#Chun b cho b vo lp 1#Q.8#372.21#GK #358147#^a12500^b1000b#358147#T123T#Vi?t#Gio dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio## 00582000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020016000410030053000570070010001100220004001200080018001240090034001420100 00500176011002500181012002600206020001800232020001100250020000900261020001400270 005001000284016000300294013000700297#358148#^a12500^b1000b#Vi?t#372.21#E202T#Em tp ghp vn#Tp vit theo mu ch mi ca B Gio dc v o to#Tiu Giu#Q.7 #^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a27tr. : tranh v^b24 cm#Chun b cho b vo lp 1#Gio dc mu gio#Tp t ch#Ghp vn#Sch mu gio #Tiu Giu#GK#358148## 00587000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020016000410030058000570070010001150220004001250080018001290090034001470100 00500181011002500186012002600211020001800237020001100255020000900266020001400275 005001000289016000300299013000700302#358149#^a12500^b1000b#Vi?t#372.21#E202T#Em tp ghp vn#Tp vit theo mu ch mi nht ca B Gio dc v o to#Tiu Gi u#Q.6#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a27tr. : tranh v ^b24cm#Chun b cho b vo lp 1#Gio dc mu gio#Tp t ch#Ghp vn#Sch mu gio#Tiu Giu#GK#358149## 00561000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020018000410030058000590070010001170220004001270080018001310090034001490100 00500183011002500188012002600213020001800239020000700257020001100264005001000275 013000700285016000300292#358150#^a12500^b1000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t nt c bn#Tp vit theo mu ch mi nht ca B Gio dc v o to#Tiu Giu#Q.1#^aTp . H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a28tr. : tranh v^b24cm#Ch un b cho b vo lp 1#Gio dc mu gio#Tp t#Tp t ch#Tiu Giu#358150#GK# # 00587000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020016000410030058000570070010001150220004001250080018001290090034001470100 00500181011002500186012002600211020001800237020001100255020000900266020001400275 005001000289013000700299016000300306#358151#^a12500^b1000b#Vi?t#372.21#E202T#Em tp ghp vn#Tp vit theo mu ch mi nht ca B Gio dc v o to#Tiu Gi u#Q.5#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a27tr. : tranh v ^b24cm#Chun b cho b vo lp 1#Gio dc mu gio#Tp t ch#Ghp vn#Sch mu gio#Tiu Giu#358151#GK## 00585000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020015000410030058000560070010001140220004001240050010001280080018001380090 03400156010000500190011002500195012002600220020001800246020001100264020000800275 020001400283013000700297016000300304#358152#^a12500^b1000b#Vi?t#372.21#T123T#T p t ch ci#Tp vit theo mu ch mi nht ca B Gio dc v o to#Tiu Giu #Q.3#Tiu Giu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a27tr. : tranh v^b24cm#Chun b cho b vo lp 1#Gio dc mu gio#Tp t ch#Ch ci# Sch mu gio#358152#GK## 00585000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020015000410030058000560070010001140220004001240050010001280080018001380090 03400156010000500190011002500195012002600220020001800246020001100264020000800275 020001400283016000300297013000700300#358153#^a12500^b1000b#Vi?t#372.21#T123T#T p t ch ci#Tp vit theo mu ch mi nht ca B Gio dc v o to#Tiu Giu #Q.4#Tiu Giu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a27tr. : tranh v^b24cm#Chun b cho b vo lp 1#Gio dc mu gio#Tp t ch#Ch ci# Sch mu gio#GK#358153## 01118000000000361000450000200340000000500140003400500150004800500150006300500140 00780050016000920050015001080050012001230050013001350070091001480080005002390090 01800244010000500262011002700267015005200294082001300346016000300359013000700362 01400070036902600070037602600110038302600110039418100060040501900050041102000170 0416020000800433020000700441021030800448#Vng vn ho v, gim Ngh - Tnh#Nguy n Du Chi#Ninh Vit Giao#Ninh Gia Khnh#Ng c Thnh#Trn Quc Vng#Nguyn Ch Bn#T Th Loan#V Hong Lan#Nguyn Du Chi, Ninh Vit Giao, Ninh Gia Khnh... ; Tuyn chn, chnh l: Nguyn Ch Bn...#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a762tr. : b ng, nh^b24cm#TTS ghi: Vin Vn ho Ngh thut Quc gia Vit Nam#398.80959742# XH#358154#^b300b#358154#VV16.02573#VV16.02574#V513V#Vi?t#Vn ho dn gian#Ht d m#Ht v#Gm nhng bi nghin cu v di sn vn ho, V, Gim Ngh Tnh: Kin tr c iu khc c truyn; vn ho sng Lam; lch s x hi vng vn ho dn gian; a vn ho; qu trnh hnh thnh ht V sng La; hnh thc ca ht Gim; cht t r tu qua bin php chi ch trong ht i p ca V phng vi x Ngh...## 00788000000000289000450000100130000000200220001300500330003500700380006800800050 01060090018001110100005001290110026001340820011001600160003001710130007001740140 01600181026000700197026001100204026001100215181000600226019000500232020000800237 020001000245020000800255020004300263021019200306#Ca Vn Thnh#Ca Vn Thnh tng tp#Vin Khoa hc x hi vng Nam B#Vin Khoa hc x hi vng Nam B h..#^aH.# ^aVn ho dn tc#2015#^a848tr., 18tr. nh^b24cm#895.922334#VH#358155#^a220000^ b700b#358155#VV16.02575#VV16.02576#C100V#Vi?t#Tiu s#S nghip#Nh vn#Ca Vn T hnh, Nh vn, 1902-1987, Vit Nam#Gii thiu cuc i v s nghip ca gio s Ca Vn Thnh cng nhng bi vit, nhng tc phm c xut bn trn cc bo, tp ch... vit v gio s v vng t ni ng sinh sng, lm vic## 00712000000000313000450000100120000000200170001200500120002900500120004100700300 00530080005000830090061000880100005001490110026001540120035001800150069002150220 00400284082000400288016000300292013000700295014001700302026001100319026001100330 026000700341181000700348019000500355019000800360020001800368020001200386#Benton, Jim#Nht k ngc xt#Trn Nguyn#Benton, Jim#Jim Benton ; Trn Nguyn dch#^aH. #^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2015#^a468tr. : tr anh v^b21cm#B nht k qui chiu nht qu t#Dch t nguyn bn ting Anh: Th e worst things in life are also free#T.4#813#VH#358156#^a100000^b2000b#VV16.025 77#VV16.02578#358156#NH124K#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00643000000000289000450000100160000000200150001600500110003100500080004200700520 00500080005001020090061001070100005001680110026001730150045001990820004002440160 00300248013000700251014001600258026000700274026001100281026001100292181000600303 019000500309019000900314020001800323020001200341#Walliams, David#B ni Gngxt# Ross, Tony#Snorlax#David Walliams ; Minh ho: Tony Ross ; Snorlax dch#^aH.#^aNx b. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2015#^a239tr. : tranh v ^b21cm#Dch t nguyn bn ting Anh: Gangsta granny#823#VH#358157#^a65000^b200 0b#358157#VV16.02579#VV16.02580#B100N#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn ng n## 00621000000000289000450000100150000000200160001500300120003100500090004300700300 00520080005000820090061000870100005001480110015001530150052001680820007002200160 00300227013000700230014001600237026000700253026001100260026001100271181000600282 019000500288019000900293020001700302020001200319#Hawkins, Paula#C gi trn tu# Tiu thuyt#Huyn V#Paula Hawkins ; Huyn V dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cn g ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2015#^a429tr.^b21cm#Dch t nguyn bn tin g Anh: The girl on the train#823.92#VH#358158#^a99000^b2000b#358158#VV16.02582# VV16.02581#C450G#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00655000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810006000620020015000680030004000830070032000870080005001190090 01900124010000500143011002100148020001700169020000400186016000300190005000600193 005000700199005001400206005001400220005001500234015008500249013000700334#358159# VV16.02583#VV16.02584#^a86000^b150b#Vi?t#895.92213408#D431T#Dng thi gian#Th# V An, Lu Ba, V Minh Chnh...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a191tr. : nh^b21c m#Vn hc hin i#Th#VH#V An#Lu Ba#V Minh Chnh#Qun Huy Cnh#Nguyn Ngc C #u ba sch ghi: CLB Th Hng Sc Yn Ho, phng Yn Ho - qun Cu Giy - H Ni#358159## 00441000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010015000650020013000800030004000930070015000970080 00500112009001900117010000500136011001500141020001700156020000400173016000300177 013000700180#VV16.02586#358160#VV16.02585#^a68000^b500b#Vi?t#895.92214#V250C#Ng uyn Ngc C#V ci ngun#Th#Nguyn Ngc C#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a271t r.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#358160## 00604000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820012000411810006000530020021000590030004000800070051000840220004001350050 01800139005001600157005001200173005001300185005001700198008000500215009001900220 010000500239011001500244020001700259020000400276013000700280016000300287#VV16.02 587#VV16.02588#358161#^b400b#Vi?t#895.9221408#Y603L#Yn Lm mt min qu#Th#Ngu yn Xun Thnh, on Quang Tiu, L c Long...#T.2#Nguyn Xun Thnh#on Quang Tiu#L c Long#L Thu Bin#Nguyn Trng Ln#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a1 83tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#358161#VH## 00716000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010016000690020024000850030018001090070016001270080 00500143009001900148010000500167011003100172021018500203020001900388020001700407 020000400424016000300428013000700431#358162#VV16.02589#VV16.02590#^a95000^b1000 b#Vi?t#895.9221009#NH556N#Nguyn Ngc Qu#Nhng ngi th ti yu#Chn dung vn hc#Nguyn Ngc Qu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a212tr. : nh chn dung^b21cm# Gii thiu s lc v tiu s v chn dung ca mt s tc gi ng thi vi nh th Nguyn Ngc Qu. Cm nhn ca ng v bt php v s tinh khit nhng cu th hay ca cc tc gi #Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#Th#VH#358162## 00431000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200120 00381810006000500010013000560020014000690030015000830070013000980080005001110090 01900116010000500135011001500140020001700155020000700172016000300179013000700182 #358163#VV16.02591#^a86000^b300b#Vi?t#895.9228403#M305C#L nh Cnh#Min chu vn#Bt k vn hc#L nh Cnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a255tr.^b21cm#Vn hc hin i#Bt k#VH#358163## 00436000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010010000650020018000750030004000930070010000970080 00500107009001900112010000500131011001500136020001700151020000400168016000300172 013000700175#358164#VV16.02592#VV16.02593#^a68000^b500b#Vi?t#895.92214#T310N#H ng Lin#Tm nhng ma yu#Th#Hng Lin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a167tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Th#VH#358164## 00458000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010017000650020026000820030004001080070017001120080 00500129009001900134010000500153011001500158020001700173020000400190016000300194 013000700197#358165#VV16.02594#VV16.02595#^a45000^b500b#Vi?t#895.92214#H110V#Ng uyn Ngc Minh#Ht vi vng trng khuyt#Th#Nguyn Ngc Minh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a127tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#358165## 00489000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010011000660020023000770070011001000080005001110090 06100116010000500177011002600182020001700208020001200225016000300237013000700240 #358166#VV16.02596#VV16.02597#^a52000^b1000b#Vi?t#895.92234#T550T#Nh Thuyn#T th, nhng ngi l#Nh Thuyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Tru yn thng Nh Nam#2015#^a158tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH #358166## 00471000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010008000660020011000740030004000850070008000890080 00500097009001900102010000500121011001400126020001700140020000400157016000300161 015003400164013000700198#358167#VV16.02598#VV16.02599#^a45000^b1000b#Vi?t#895.9 2214#M501T#H Hng#Ma th l#Th#H Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a87tr.^b 21cm#Vn hc hin i#Th#VH#Tn tht tc gi: Nguyn Thu Hng#358167## 00423000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010008000650020009000730030004000820070008000860080 00500094009001900099010000500118011001500123020001700138020000400155016000300159 013000700162#VV16.02601#358168#VV16.02600#^a50000^b300b#Vi?t#895.92214#H452S#L Cng#Hi sinh#Th#L Cng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a122tr.^b21cm#Vn hc h in i#Th#VH#358168## 00942000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020018000710030074000890070057001630080005002200090 01900225010000500244011002600249021023900275020002700514020000700541016000300548 005001600551005001600567005001200583013000700595005001400602005001200616#VV16.02 602#358169#^a150000^b300b#Vi?t#373.59742#S111M#Trn Phng Tr#60 nm tnh ngh a#K yu kho 1955 - 1958 Trng ph thng cp 3 Hunh Thc Khng - Ngh An#Trn Phng Tr (ch.b.), Nguyn c Bnh, Tn Gia Cc...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#201 5#^a459tr., 32tr. nh^b21cm#Gii thiu s lc v tiu s, s nghip ca thy c gio tng cng tc ti trng ph thng cp III Hunh Thc Khng (Ngh An) k ho 1955 - 1958 v mt s bi th, hi k v nhng k nim p, o ngha thy t r trng Hunh Thc Khng#Trng trung hc ph thng#K yu#VH#Trn Phng Tr# Nguyn c Bnh#Tn Gia Cc#358169#Phm Cng Cam#L Hu Cnh## 00603000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450010012000510020024000630070012000870080005000990090061001040100 00500165011002700170021004800197020000900245020001500254016000300269020000700272 020001000279013000700289020000900296020000800305#VV16.02603#358170#^a80000^b300 0b#Vi?t#179.9#C120N#V Anh Tun#Cm nang lch s cho b#V Anh Tun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2015#^a104tr. : tranh mu^ b20cm#Hng dn cc em nh ng x c l php, lch s#Gio dc#Sch thiu nhi#XH #Tr em#Tnh cch#358170#Cm nang#Lch s## 00634000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200120 00401810007000520020012000590070091000710220004001620050010001660050017001760050 01600193006001800209005001200227005001500239008000500254009001900259010000500278 011001800283020001700301020000400318013000700322016000300329#VV16.02604#358171#^ a220000^b1000b#Vi?t#895.9221008#TH460B#Th bn th#Nguyn Du, Trn Th Kim Anh, Nguyn nh nh... ; Ch.b.: L Phng Lin, Nguyn Nguyn By#T.5#Nguyn Du#Tr n Th Kim Anh#Nguyn nh nh#Nguyn Nguyn By#Nguyn Bnh#L Phng Lin#^aH.# ^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a345tr.^b20x20cm#Vn hc hin i#Th#358171#VH## 00613000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630020024000690070063000930050008001560050015001640050 01400179005001500193005000600208005001400214008000500228009001900233010000500252 011001500257020001700272020001200289013000700301016000300308#358172#VV16.02605#V V16.02606#^a115000^b1000b#Vi?t#895.9221008#L506B#Lc bt dng tng m ta#ng A n, Nguyn Th Anh, Trang Nam Anh... ; ng Th Chc chn#ng An#Nguyn Th Anh# Trang Nam Anh#ng Quang nh#V B#ng Th Chc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a 364tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th lc bt#358172#VH## 00684000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020018000540030007000720070013000790010013000920080005001050090 01900110010000500129011002500134021016800159020000900327020001000336020004300346 020000700389013000700396016000300403#358173#VV16.02607#^a68000^b1000b#Vi?t#355. 0092#M458T#Mt thi trn mc#Truyn#L Hi Triu#L Hi Triu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a219tr., 8tr. nh^b21cm#Tiu s v s nghip hot ng cch mng ca i t V nh Thc - S on trng S on 10 cng nhng cng hin ca ng c ho qun i v s nghip cch mng nc nh#Cuc i#S nghip#V nh Thc, 19 36-2010, i t, Vit Nam#Truyn#358173#XH## 00444000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010015000660020015000810030004000960070015001000080 00500115009001900120010000500139011001500144020001700159020000400176013000700180 016000300187#358174#VV16.02608#VV16.02609#^a50000^b1000b#Vi?t#895.92214#L116L#N guyn Vn Gia#Lng l ph sa#Th#Nguyn Vn Gia#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a2 27tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#358174#VH## 00473000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010009000680020018000770030017000950070009001120080 00500121009001900126010000500145011001500150020001700165020000800182020000700190 013000700197016000300204#358175#VV16.02610#VV16.02611#^a95000^b1000b#Vi?t#895.9 228408#L100R#Mai Thn#L rng bun tnh#Tn vn - Bt k#Mai Thn#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2015#^a215tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tn vn#Bt k#358175#VH## 00486000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010015000650020014000800030004000940070015000980080 00500113009001900118010000500137011001400142015003300156020001700189020000400206 013000700210016000300217#358176#VV16.02612#VV16.02613#^a35000^b500b#Vi?t#895.92 214#451T#Trn Nguyn M#c thoi m#Th#Trn Nguyn M#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2015#^a58tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Trn Vn Chim#Vn hc hin i#Th#35817 6#VH## 00505000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810006000590010009000650020008000740030016000820070009000980080 00500107009001900112010000500131011001500136015003400151020001700185020001200202 020000300214013000700217016000300224#VV16.02614#VV16.02615#358177#^a80000^b500b #Vi?t#895.92234#D125X#Tun Li#Du xa#Tp truyn - k#Tun Li#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a201tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Tun Li#Vn hc hin i#T ruyn ngn#K#358177#VH## 00760000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590020011000650030029000760070015001050010015001200080 00500135009001900140010000500159011001500164021020600179020001900385020001700404 020001000421020000800431020000900439013000700448016000300455#358178#VV16.02616#V V16.02617#^a99000^b500b#Vi?t#895.92209#V115#Vn a#Bnh vn - Chn dung v n hc#Hong Xun Ho#Hong Xun Ho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a307tr.^b21cm# Gm nhng bi vit v i sng, c tnh sng to, s phn mi tc phm v nhng ng gp vn chng ca cc nh vn Vit Nam nh: Bi Hnh Cn, Nguyn Nguyn B y, Trn Vn Hc, Dng Tng, Trn Vn Hc...#Nghin cu vn hc#Ph bnh vn h c#Chn dung#Tc gi#Tc phm#358178#VH## 00729000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820018000421810006000600020039000660080005001050090014001100100005001240110 01400129021025300143020001000396020001200406020000800418020000900426020001800435 013000700453016000300460#358179#VV16.02618#VV16.02619#^b2500b#Vi?t#344.597044660 2632#L504P#Lut Phng, chng tc hi ca thuc l#^aH.#^aCng thng#2015#^a30tr .^b21cm#Gii thiu ton vn Lut phng, chng tc hi ca thuc l vi nhng qui nh chung v qui nh c th v cc bin php gim nhu cu s dng thuc l, k im sot ngun cung cp thuc l cng nh cc iu kin bo m phng, chng tc hi ca thuc l#Php lut#Phng chng#Tc hi#Thuc l#Vn bn php lut#35 8179#XH## 00957000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810008000590020031000670070064000980050017001620050015001790050 01300194005001200207005001400219008000500233009001200238010000500250011003100255 01500290028602102510031502000220056602000220058802000110061001300070062101600030 0628#358180#VV16.02620#VV16.02621#^a30000^b2000b#Vi?t#658.4012#GI-108T#Gio tr nh qun tr chin lc#B.s.: Nguyn Xun in (ch.b.), ng Th Tuyt, Cng N ng...#Nguyn Xun in#ng Th Tuyt# Cng Nng#L Xun i#o Th Hng#^a H.#^aTi chnh#2015#^a215tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh# Gii thiu tng quan v qun tr chin lc. Phn tch mi trng kinh doanh ca doanh nghip, cc loi hnh chin lc nh: Chin lc cp doanh nghip, chin lc cp kinh doanh v chin lc chc nng cng nh vic thc hin v nh gi chin lc#Qun tr doanh nghip#Chin lc kinh doanh#Gio trnh#358180#GT## 00970000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520020041000580070050000990050011001490050020001600050 01400180005002200194005001400216008000500230009001200235010000500247011001500252 01501170026702102180038402000100060202000130061201600030062501300070062802000090 0635#358181#VV16.02622#VV16.02623#^b1000b#Vi?t#346.59707#C120N#Cm nang h tr p hp l cho doanh nghip#L Anh Vn, Nguyn Th Hng Nga, Phan Vn Hng...#L Anh Vn#Nguyn Th Hng Nga#Phan Vn Hng#Nguyn Th Thanh Bnh#Trn Minh Sn#^aH.# ^aTi chnh#2015#^a223tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. Ban Qun l Chng trnh h tr php l lin ngnh dnh cho doanh nghip giai on 2010 - 2014#Trnh by n hng vn chung v cng tc h tr php l doanh nghip v hng dn thc hnh cng tc h tr php l cng nh vic i mi t chc, nng cao cht lng hot ng cng tc h tr php l cho doanh nghip#Php lut#Doanh nghip#XH#358181# Cm nang## 00852000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820010000411810007000510010017000580020039000750030020001140070017001340080 00500151009001800156010000500174011001500179021029500194020001900489020001700508 020001700525020001000542013000700552016000300559#VV16.02624#VV16.02625#358182#^b 900b#Vi?t#895.92209#NH556N#L Th Bch Hng#Nhng ngi t c k cao qu h ng#Tiu lun, ph bnh#L Th Bch Hng#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a239tr.^b21 cm#Nhng suy ngh, quan im ca tc gi v nhn cch, o c, ti nng ca mt s chn dung nh vn dn tc thiu s tiu biu li du n c sc trong ln g tc gi nh: Nng Quc Chn, Y Phng, Cao Duy Sn, Mai Liu, Bn Ti on... cng nhng bnh lun ca b v vn chng trong cuc sng#Nghin cu vn hc#Ph bnh vn hc#Vn hc hin i#Tiu lun#358182#VH## 00974000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810006000520020090000580070072001480050009002200050014002290050 01500243005001000258008000500268009001200273010000500285011002700290015004200317 02101870035902000090054602000080055502000090056301300070057201600030057900500440 0582020001000626#358183#VV16.02626#VV16.02627#^b630b#Vi?t#352.809597#T101P#Tc p hm t gii cuc thi " Vit bi v Hi quan Vit Nam 70 nm xy dng v pht tr in"#Bch Vui, Bi Vn Thnh, Nhm cn b hu tr Cc Hi quan Qung Ninh...#Bc h Vui#Bi Vn Thnh#Chu Quang Lun#Hng Phc#^aH.#^aTi chnh#2015#^a264tr. : n h, bng^b24cm#TTS ghi: B Ti chnh. Tng cc Hi quan#Tuyn tp nhng bi vit khc ho i sng ca cn b, nhn vin cng cng tc chuyn mn, nghip v v nhng mc pht trin ca ngnh Hi quan Vit Nam qua 70 nm xy dng v pht tri n#Hi quan#Lch s#Bi vit#358183#XH#Nhm cn b hu tr Cc Hi quan Qung Ni nh#1945-2015## 00787000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820008000411810006000490020034000550290033000890080005001220090012001270100 00500139011003100144015005800175021023500233020001000468020001900478020001400497 013000700511016000300518#358184#VV16.02628#VV16.02629#^b450b#Vi?t#332.021#N305G# Nin gim thng k ti chnh 2014#Finance statistics yearbook 2014#^aH.#^aTi ch nh#2015#^a271tr. : bng, biu ^b25cm#TTS ghi: B Ti chnh. Cc Tin hc v T hng k ti chnh#Cung cp s liu thng k kinh t ti chnh nm 2014 v mt s ch tiu kinh t - x hi tng hp, ti sn nh nc, ngn sch nh nc, vn n cng v n nc ngoi, th trng ti chnh tin t, bo him x hi, xut/ nhp khu...#Ti chnh#Nin gim thng k#Sch song ng#358184#XH## 01038000000000337000450000200470000000500220004700500200006900500120008900500140 01010050016001150070059001310080005001900090012001950100005002070110015002120150 11700227082001000344016000300354013000700357014000800364026001100372026001100383 02600070039418100060040101900050040702000100041202000130042202000110043502000090 0446021024500455#Cm nang php lut kinh doanh cho doanh nghip#Nguyn Th Thanh Bnh#Nguyn Th Hng Nga#Trn V Hi#Cao ng Vinh#Hong Xun Hoan#Nguyn Th T hanh Bnh, Nguyn Th Hng Nga, Trn V Hi...#^aH.#^aTi chnh#2015#^a424tr.^b2 4cm#TTS ghi: B T php. Ban Qun l Chng trnh h tr php l lin ngnh dn h cho doanh nghip giai on 2010 - 2014#346.59707#XH#358185#^b1000b#VV16.02630# VV16.02631#358185#C120N#Vi?t#Php lut#Doanh nghip#Kinh doanh#Cm nang#Trnh b y nhng vn php l lin quan n m hnh t chc ca ch th sn xut, kinh doanh, hot ng ca doanh nghip, gii quyt tranh chp trong kinh doanh cng n hng vn lin quan n t chc li v chm dt hot ng ca doanh nghip## 00809000000000325000450000200380000000500060003800500150004400500130005900500100 00720050017000820070039000990080005001380090012001430100005001550110021001600150 02300181082001100204016000300215013000700218014000700225026001100232026000700243 02600110025018100060026101900050026702000100027202000090028202000100029102101820 0301#70 k nim su sc v ngnh ti chnh#H T#Phan Cng Gio#Ng Quc Lm#Tha nh Mai#H Th Ngc Dung#H T, Phan Cng Gio, Ng Quc Lm...#^aH.#^aTi chnh# 2015#^a487tr. : nh^b24cm#TTS ghi: B Ti chnh#352.409597#XH#358186#^b500b#VV1 6.02633#358186#VV16.02632#B112M#Vi?t#Ti chnh#Bi vit#1945-2015#Gm nhng bi vit ghi li nhng s vic, con ngi, cu chuyn c tht, nhng trang s ho h ng, v vang sut chng ng 70 nm xy dng v pht trin ca ngnh Ti chnh V it Nam## 00740000000000301000450000200210000000500090002100500110003000500160004100500170 00570070064000740040030001380080005001680090023001730100005001960110030002010820 00600231016000300237013000700240014001600247026001100263026000700274026001100281 181000600292019000500298020001300303020000800316021011400324#T in gio dc h c#Bi Hin#V Vn To#Nguyn Vn Giao#Nguyn Hu Qunh#Bi Hin (ch.b.), V Vn To, Nguyn Vn Giao, Nguyn Hu Qunh#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a523tr. : hnh v, nh^b21cm#370.3#XH#358187#^a259000^b5 00b#VV16.02634#358187#VV16.02635#T550#Vi?t#Gio dc hc#T in#Tp hp v gii ngha cc mc t thng dng trong ngnh gio dc, c sp xp theo th t vn ch ci ting Vit## 00932000000000325000450000200280000000500130002800500180004100500170005900500150 00760050015000910070061001060080005001670090023001720100005001950110031002000150 04400231082000800275016000300283013000700286014001500293026001100308026001100319 02600070033018100080033701900050034502000080035002000110035802000170036902102200 0386#Gio trnh truyn ng in#V Hu Thch#Nguyn ng Khang#Nguyn ng Ton #Trn Xun Thu#o Quang Thu#V Hu Thch (ch.b.), Nguyn ng Khang, Nguyn ng Ton...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a240tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#621.312#GT#358188#^a51000^b500b#VV16.02 637#VV16.02636#358188#GI-108T#Vi?t#ng c#Gio trnh#Truyn ng in#Trnh by nhng kin thc c bn v h thng truyn ng in. Tm hiu v c tnh c c a ng c in; iu chnh tc ng c mt chiu; iu chnh tc ng c k hng ng b ba pha v tnh chn cng sut ng c## 00842000000000313000450000100110000000200470001100500170005800500160007500700540 00910080005001450090023001500100005001730110031001780150044002090820008002530160 00300261013000700264014001500271026000700286026001100293026001100304181000800315 019000500323020000500328020001100333020000900344020001000353021016500363#L Vn Anh#Gio trnh k thut bo dng v sa cha t#Nguyn Huy Chin#Phm Vit Th nh#L Vn Anh (ch.b.), Nguyn Huy Chin, Phm Vit Thnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a199tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#629.287#GT#358189#^a44000^b500b#358189#VV16.02638#VV16.02639#GI-108T#Vi?t # t#Gio trnh#Sa cha#Bo dng#Tm hiu v ch bo dng k thut v sa cha t. Gii thiu k thut sa cha v bo dng cc b phn c th ca t nh: ng c, gm xe, cc b phn in## 00761000000000289000450000100120000000200270001200500180003900500110005700700430 00680080005001110090023001160100005001390110025001440150044001690820006002130160 00300219013000700222014001500229026001100244026000700255026001100262181000800273 019000500281020001600286020001100302021015800313#V Minh Yn#Gio trnh ho m y tnh#Nguyn Phng Nga#V c Huy#V Minh Yn, Nguyn Phng Nga, V c Huy# ^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a195tr. : hnh v^b24cm#TTS ghi: Trng i h c Cng nghip H Ni#006.6#GT#358190#^a44000^b500b#VV16.02640#358190#VV16.0264 1#GI-108T#Vi?t# ho my tnh#Gio trnh#Tng quan v ho my tnh. Gii thi u cc thut ton ho c s; cc php bin i trong khng gian hai chiu, kh ng gian ba chiu; ng cong, mt cong## 00753000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810008000560010016000640020025000800070041001050050016001460080 00500162009002300167010000500190011003100195015004400226021014100270020001700411 020001100428016000300439020001400442013000700456#358191#VV16.02642#VV16.02643#^a 31000^b500b#Vi?t#006.33#GI-108T#Trn Hng Cng#Gio trnh h chuyn gia#Trn H ng Cng (ch.b.), Trn Thanh Hng#Trn Thanh Hng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2 015#^a130tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#T ng quan v h chuyn gia, bao gm: H Mycin, cng c to lp h chuyn gia, thu np tri thc, suy din m, xy dng h chuyn gia ng dng#Tr tu nhn to#Gi o trnh#GT#H chuyn gia#358191## 00882000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810008000570010013000650020046000780070050001240050014001740080 00500188009002300193010000500216011003100221015004400252021019800296020002600494 020001100520016000300531005002100534020001800555013000700573#358192#VV16.02644#V V16.02645#^a36000^b500b#Vi?t#005.117#GI-108T#V Th Dng#Gio trnh phn tch thit k hng i tng#V Th Dng, Phng c Ho, Nguyn Th Hng Lan#Phng c Ho#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a156tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS gh i: Trng i hc Cng nghip H Ni#Gii thiu cc dng h thng thng tin, cc cch tip cn phn tch thit k h thng, phng php hng i tng; UML v cng c pht trin h thng; thit k tng th v chi tit hng i tng#Lp t rnh hng i tng#Gio trnh#GT#Nguyn Th Hng Lan#Thit k h thng#358192 ## 00796000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820008000491810008000570010012000650020030000770070049001070050020001560080 00500176009002300181010000500204011003100209015004400240021014200284020001900426 020001100445016000300456005001500459013000700474020001300481#VV16.02646#VV16.026 47#358193#^a43000^b500b#Vi?t#005.133#GI-108T#An Vn Minh#Gio trnh k thut l p trnh#An Vn Minh, inh Th Lan Phng, Nguyn Lan Anh#inh Th Lan Phng#^aH .#^aKhoa hc v K thut#2015#^a191tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Trnh by cc khi nim c bn v k thut lp trnh: N gn ng C++, cc cc cu trc iu khin, hm, mng, chui, con tr, cu trc, t p tin#Ngn ng lp trnh#Gio trnh#GT#Nguyn Lan Anh#358193#Ngn ng C++## 00895000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820007000491810008000560020037000640070045001010050016001460080005001620090 02300167010000500190011003100195015004400226021020500270020000900475020001100484 01600030049500500110049800500130050900500140052200500160053602000100055201300070 0562#VV16.02648#VV16.02649#358194#^a28000^b500b#Vi?t#629.24#GI-108T#Gio trnh thc hnh c bn gm t#Phm Vit Thnh, L Vn Anh, L Hng Qun...#Phm Vit Thnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a111tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Trnh by nhng vn c bn khi thc hnh s a cha gm t: An ton lao ng trong xng thc hnh; tho lp, kim tra v sa cha b ly hp, hp s thng, khp cc ng, b truyn lc chnh vi sai...# Gm t#Gio trnh#GT#L Vn Anh#L Hng Qun#Trn Phc Ho#on Cng Thnh#Th c hnh#358194## 00805000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810008000580010016000660020026000820070016001080080005001240090 02300129010000500152011003100157015004400188021027100232020001500503020001100518 016000300529013000700532#358195#VV16.02650#VV16.02651#^a28000^b500b#Vi?t#621.40 25#GI-108T#Nguyn Ngc Qu#Gio trnh l cng nghip#Nguyn Ngc Qu#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a111tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc C ng nghip H Ni#Trnh by cc c trng c bn, nguyn l hot ng ca l cng nghip; nhin liu v thit b t nhiu liu; vt liu xy, th xy v khung l ; h thng thot khi v cp gi cho l; tnh cn bng nhit v tiu hao nhiu liu; mt s l cng nghip thng dng; l in#L cng nghip#Gio trnh#GT#358 195## 00767000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820006000491810008000550020028000630070067000910050018001580050017001760080 00500193009002300198010000500221011003000226015004400256021009800300020001700398 020001100415016000300426005001700429005001200446013000700458#VV16.02653#VV16.026 52#358196#^a26000^b500b#Vi?t#511.5#GI-108T#Gio trnh l thuyt th#Nguyn V it Thng, Nguyn Vn Thin, V Th Tuyt Mai, L Nh Hin#Nguyn Vit Thng#Ngu yn Vn Thin#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a94tr. : hnh v, bng^b24cm#TT S ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Trnh by nhng kin thc c bn v th, cy, th phng, bi ton t mu, bi ton ng i#L thuyt th#Gio trnh#GT#V Th Tuyt Mai#L Nh Hin#358196## 00806000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810008000560010012000640020037000760070046001130050014001590050 01800173008000500191009002300196010000500219011003100224015004400255021017000299 020002600469020001100495013000700506016000300513#358197#VV16.02654#VV16.02655#^a 47000^b500b#Vi?t#005.74#GI-108T# Ngc Sn#Gio trnh h qun tr c s d li u# Ngc Sn, Phan Vn Vin, Nguyn Phng Nga#Phan Vn Vin#Nguyn Phng Nga# ^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a208tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Tng quan v h qun tr c s d liu; cch to v thit lp rng buc c s d liu; qun l v khai thc d liu; lp trnh vi c s d liu; th tc, hm v trigger#H qun tr c s d liu#Gio trnh#35819 7#GT## 00857000000000253000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200100 00381810006000480020049000540070035001030050017001380010017001550080005001720090 02300177010000500200011003100205021032000236020001900556020001800575016000300593 013000700596#VV16.02656#358198#^a85000^b200b#Vi?t#338.09597#452M#i mi cng ngh trong ngnh cng nghip h tr#Nguyn nh Bnh, Nguyn Hu Xuyn#Nguyn H u Xuyn#Nguyn nh Bnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a156tr. : hnh v, b ng^b24cm#Khi qut chung v ngnh cng nghip h tr v i mi cng ngh; chnh sch thc y i mi cng ngh trong ngnh cng nghip h tr Vit Nam v m t s nc trn th gii; cc gii php c bn, bc u nhm hon thin chnh s ch thc y i mi cng ngh trong cc doanh nghip ngnh cng nghip h tr Vit Nam#Cng nghip h tr#i mi cng ngh#XH#358198## 00711000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200150 00391810007000540020036000610070017000970080005001140090023001190100005001420110 02600147021024900173020001200422020000800434016000300442001001700445013000700462 #358199#VV16.02657#^a220000^b100b#Vi?t#630.2515095977#KH300H#Kh hu nng nghi p Nam B Vit Nam#Hunh Nguyn Lan#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a236tr. : m inh ho^b24cm#Trnh by khi nim, nh ngha, iu kin kh hu nng nghip nh hng n i sng thc vt; c im phn b v vai tr ca hon lu gi ma, bc x, nhit , nc, m khng kh, bc thot hi kh nng, bo, phn vng kh hu nng nghip...#Nng nghip#Kh hu#KT#Hunh Nguyn Lan#358199## 00883000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810006000500020076000560070048001320050015001800080005001950090023002000100 00500223011002600228021021300254020000900467020000900476016000300485005001600488 005001200504005001400516005001300530015003100543013000700574#VV16.02658#358200#^ a265000^b200b#Vi?t#580.959735#C101L#Cc loi ng - thc vt qu him ti Khu D tr sinh quyn qun o Ct B#Hong Vn Thp, Trng Xun Lam, V Hng Vn... #Hong Vn Thp#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a219tr. : minh ho^b24cm#Tm h iu s a dng sinh hc ca Vn Quc gia Ct B vi s c mt ca cc loi ng thc vt qu him nh: Voc Ct B, kh vng, di ch cnh ngn, ri c thng, ri c vut b v cc loi thc vt a dng...#Thc vt#ng vt#TN#Trng Xun Lam#V Hng Vn#o Ngc Hiu#on Vn Cn#TTS ghi: Vn Quc gia Ct B#35820 0## 00913000000000313000450000200470000000500130004700500160006000500110007600500120 00870050017000990070053001160080005001690090023001740100005001970110026002020820 00600228016000300234013000700237014001600244026000700260026001100267026001100278 181000600289019000500295020000900300020001000309020000900319021027100328#K thu t nui chim yn - Khoa hc v thc tin#L Hu Hong#Lng Cng Bnh#V Vn Cam# L Vn Tin#Nguyn Xun Vin#L Hu Hong (ch.b.), Lng Cng Bnh, V Vn Cam.. .#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a144tr. : minh ho^b24cm#636.6#KT#358201#^a9 9000^b2000b#358201#VV16.02659#VV16.02660#K600T#Vi?t#K thut#Chn nui#Chim yn #Tng quan h thng phn loi, c im sinh hc, s pht trin ca ngh nui ch im yn; tm hiu k thut nui chim yn, bao gm: K thut p n v nui nhn t o chim yn con, k thut xy dng nh yn, k thut lp t trang thit b nh y n v k thut vn hnh nh yn## 00843000000000289000450000100160000000200240001600500120004000700340005200800050 00860090041000910100005001320110025001370150037001620820009001990160003002080130 00700211014001600218026000700234026001100241026001100252181000600263019000500269 019000800274020001600282020000900298021024600307#Newton, Michael#Hnh trnh ca linh hn#Thanh Huyn#Michael Newton ; Thanh Huyn dch#^aH.#^aVn ho dn tc ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a425tr. : hnh v^b24cm#Tn sch ting Anh: Journey o f souls#133.9013#XH#358202#^a99000^b1500b#358202#VV16.02661#VV16.02662#H107T#Vi ?t#Dch M#Thuyt duy linh#Linh hn#a ra 29 trng hp, nghin cu nhng vn v tm linh, b mt ca s sng v ci cht; tm hiu nhng g s n vi chn g ta khi s sng trn tri t kt thc, s bin i i vi linh hn trc khi chng ta tr li trong mt cuc sng khc## 00568000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020068000600070020001280050020001480200014001680080 00500182009001800187010000500205011002200210020001000232020001600242020001500258 016000300273020000700276013000700283#358203#VV16.02663#VV16.02664#^a80000^b3000 b#Vi?t#428#T527C#Tuyn chn thi bi dng hc sinh gii lp 6, 7, 8 mn ting Anh#Phm Th Thu Hng#Phm Th Thu Hng#Sch c thm#^aH.#^ai hc S ph m#2015#^a411tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Trung hc c s#Sch luyn thi#GK# thi# 358203## 00518000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020045000600070016001050050016001210080005001370090 01800142010000500160011002200165020001000187020001600197020001500213016000300228 020001400231013000700245#358204#VV16.02666#VV16.02665#^a60000^b3000b#Vi?t#428#T 527T#Tuyn tp 36 thi vo lp 10 mn ting Anh#Phm Thu Hng#Phm Thu Hn g#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a311tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Trung hc c s#S ch luyn thi#GK#Sch c thm#358204## 00608000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020052000510070056001030050017001590050020001760050017001960080 00500213009001800218010000500236011001500241020000800256020000600264020000700270 020001700277020001400294016000300308013000700311#VV16.02667#358205#^a31000^b300 0b#Vi?t#807.6#T527C#Tuyn chn n luyn & kim tra nh k ng vn 6#Nguyn T hanh Lm, Nguyn Khnh Phng, Nguyn T Phng#Nguyn Thanh Lm#Nguyn Khnh Ph ng#Nguyn T Phng#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a123tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6# n tp#Kim tra nh k#Sch c thm#GK#358205## 00615000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020052000510070056001030050017001590050020001760050017001960080 00500213009001800218010000500236011002200241020000800263020000600271020000700277 020001700284020001400301013000700315016000300322#VV16.02668#358206#^a31000^b300 0b#Vi?t#807.6#T527C#Tuyn chn n luyn & kim tra nh k ng vn 8#Nguyn T hanh Lm, Nguyn Khnh Phng, Nguyn T Phng#Nguyn Thanh Lm#Nguyn Khnh Ph ng#Nguyn T Phng#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a119tr. : bng^b24cm#Ng vn# Lp 8#n tp#Kim tra nh k#Sch c thm#358206#GK## 00575000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020050000500220004001000080018001040090034001220100005001560110 02500161015008600186020001100272020000600283020000800289020001400297013000700311 016000300318#358207#VV16.02669#^a18000^b500b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp cng c k in thc v k nng ting Vit 1#T.1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a79tr. : tranh v^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio dc trng hc#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c t hm#358207#GK## 00575000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020050000500220004001000080018001040090034001220100005001560110 02500161015008600186020001100272020000600283020000800289020001400297016000300311 013000700314#358208#VV16.02670#^a18000^b500b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp cng c k in thc v k nng ting Vit 1#T.2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a80tr. : tranh v^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio dc trng hc#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c t hm#GK#358208## 00572000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020050000500220004001000080018001040090034001220100005001560110 02200161015008600183020001100269020000600280020000800286020001400294013000700308 016000300315#358209#VV16.02671#^a25200^b500b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp cng c k in thc v k nng ting Vit 2#T.2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a111tr. : bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng tr nh m bo cht lng gio dc trng hc#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm #358209#GK## 00576000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020050000500220004001000080018001040090034001220100005001560110 02600161015008600187020001100273020000600284020000800290020001400298013000700312 016000300319#358210#VV16.02672#^a22500^b500b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp cng c k in thc v k nng ting Vit 3#T.2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a98tr. : nh, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio dc trng hc#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#358210#GK## 00572000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020050000500220004001000080018001040090034001220100005001560110 02200161015008600183020001100269020000600280020000800286020001400294013000700308 016000300315#358211#VV16.02673#^a24500^b500b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp cng c k in thc v k nng ting Vit 4#T.1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a109tr. : bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng tr nh m bo cht lng gio dc trng hc#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm #358211#GK## 00571000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020050000500220004001000080018001040090034001220100005001560110 02100161015008600182020001100268020000600279020000800285020001400293016000300307 013000700310#358212#VV16.02674#^a21000^b500b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp cng c k in thc v k nng ting Vit 4#T.2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a83tr. : bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trn h m bo cht lng gio dc trng hc#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# GK#358212## 00571000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020050000500220004001000080018001040090034001220100005001560110 02100161015008600182020001100268020000600279020000800285020001400293013000700307 016000300314#358213#VV16.02675#^a22000^b500b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp cng c k in thc v k nng ting Vit 5#T.1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a87tr. : bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trn h m bo cht lng gio dc trng hc#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# 358213#GK## 00571000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020050000500220004001000080018001040090034001220100005001560110 02100161015008600182020001100268020000600279020000800285020001400293016000300307 013000700310#358214#VV16.02676#^a22000^b500b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp cng c k in thc v k nng ting Vit 5#T.2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a87tr. : bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trn h m bo cht lng gio dc trng hc#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# GK#358214## 00576000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020044000500220004000940080018000980090034001160100005001500110 03000155015009400185020000500279020000600284020000800290020001400298016000300312 013000700315#358215#VV16.02677#^a11000^b500b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp cng c k in thc v k nng ton 1#T.1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Mi nh#2015#^a44tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng t rnh m bo cht lng gio dc trng hc (SEQAP)#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#GK#358215## 00576000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020044000500220004000940080018000980090034001160100005001500110 03000155015009400185020000500279020000600284020000800290020001400298013000700312 016000300319#358216#VV16.02678#^a10000^b500b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp cng c k in thc v k nng ton 1#T.2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Mi nh#2015#^a44tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng t rnh m bo cht lng gio dc trng hc (SEQAP)#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#358216#GK## 00576000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020044000500220004000940080018000980090034001160100005001500110 03000155015009400185020000500279020000600284020000800290020001400298016000300312 013000700315#358217#VV16.02679#^a11000^b500b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp cng c k in thc v k nng ton 2#T.1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Mi nh#2015#^a44tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng t rnh m bo cht lng gio dc trng hc (SEQAP)#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#GK#358217## 00576000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020044000500220004000940080018000980090034001160100005001500110 03000155015009400185020000500279020000600284020000800290020001400298013000700312 016000300319#358218#VV16.02680#^a10000^b500b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp cng c k in thc v k nng ton 2#T.2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Mi nh#2015#^a44tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng t rnh m bo cht lng gio dc trng hc (SEQAP)#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#358218#GK## 00576000000000253000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200060 00381810006000440020044000500220004000940080018000980090034001160100005001500110 03000155015009400185020000500279020000600284020000800290020001400298013000700312 016000300319#VV16.02681#358219#^a13000^b500b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp cng c k in thc v k nng ton 3#T.2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Mi nh#2015#^a52tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng t rnh m bo cht lng gio dc trng hc (SEQAP)#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#358219#GK## 00576000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020044000500220004000940080018000980090034001160100005001500110 03000155015009400185020000500279020000600284020000800290020001400298016000300312 013000700315#358220#VV16.02682#^a15000^b500b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp cng c k in thc v k nng ton 4#T.1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Mi nh#2015#^a60tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng t rnh m bo cht lng gio dc trng hc (SEQAP)#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#GK#358220## 00576000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020044000500220004000940080018000980090034001160100005001500110 03000155015009400185020000500279020000600284020000800290020001400298013000700312 016000300319#358221#VV16.02683#^a13000^b500b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp cng c k in thc v k nng ton 4#T.2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Mi nh#2015#^a52tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng t rnh m bo cht lng gio dc trng hc (SEQAP)#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#358221#GK## 00576000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020044000500220004000940080018000980090034001160100005001500110 03000155015009400185020000500279020000600284020000800290020001400298013000700312 016000300319#358222#VV16.02684#^a13000^b500b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp cng c k in thc v k nng ton 5#T.1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Mi nh#2015#^a56tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng t rnh m bo cht lng gio dc trng hc (SEQAP)#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#358222#GK## 00576000000000253000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200060 00381810006000440020044000500220004000940080018000980090034001160100005001500110 03000155015009400185020000500279020000600284020000800290020001400298016000300312 013000700315#VV16.02685#358223#^a12000^b500b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp cng c k in thc v k nng ton 5#T.2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Mi nh#2015#^a50tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng t rnh m bo cht lng gio dc trng hc (SEQAP)#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#GK#358223## 00562000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610020084000680070016001520050016001680080018001840090 03400202010000500236011002600241020001100267020000600278020001400284016000300298 013000700301#358224#VV16.02686#CDVN.02868#^a70000^b500b#Vi?t#796.8150712#CH561T #Chng trnh ging dy ph cp mn v dn tc Nam Hunh o dnh cho hc sinh l p 6#Hunh Quc Hng#Hunh Quc Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a52tr. : nh, bng^b24cm#V dn tc#Lp 6#Sch c thm#GK#358224 ## 00562000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610020084000680070016001520050016001680080018001840090 03400202010000500236011002600241020001100267020000600278020001400284016000300298 013000700301#358225#CDVN.02869#VV16.02687#^a70000^b500b#Vi?t#796.8150712#CH561T #Chng trnh ging dy ph cp mn v dn tc Nam Hunh o dnh cho hc sinh l p 8#Hunh Quc Hng#Hunh Quc Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a48tr. : nh, bng^b24cm#V dn tc#Lp 8#Sch c thm#GK#358225 ## 00562000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610020084000680070016001520050016001680080018001840090 03400202010000500236011002600241020001100267020000600278020001400284016000300298 013000700301#358226#VV16.02688#CDVN.02870#^a70000^b500b#Vi?t#796.8150712#CH561T #Chng trnh ging dy ph cp mn v dn tc Nam Hunh o dnh cho hc sinh l p 7#Hunh Quc Hng#Hunh Quc Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a50tr. : nh, bng^b24cm#V dn tc#Lp 7#Sch c thm#GK#358226 ## 00562000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610020084000680070016001520050016001680080018001840090 03400202010000500236011002600241020001100267020000600278016000300284013000700287 020001400294#358227#CDVN.02871#VV16.02689#^a70000^b500b#Vi?t#796.8150712#CH561T #Chng trnh ging dy ph cp mn v dn tc Nam Hunh o dnh cho hc sinh l p 9#Hunh Quc Hng#Hunh Quc Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a24tr. : nh, bng^b24cm#V dn tc#Lp 9#GK#358227#Sch c thm ## 00600000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610020085000680070016001530050016001690080018001850090 03400203010000500237011002600242020001100268020000700279020002300286013000700309 016000300316020001500319#358228#VV16.02690#CDVN.02872#^a70000^b500b#Vi?t#796.81 50712#CH561T#Chng trnh ging dy ph cp mn v dn tc Nam Hunh o dnh ch o hc sinh lp 11#Hunh Quc Hng#Hunh Quc Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a32tr. : nh, bng^b24cm#V dn tc#Lp 11#Chng tr nh ging dy#358228#GK#Sch gio vin## 00556000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020057000510070014001080220004001220220024001260080018001500090 03400168010000500202011003100207020000500238020000900243020001400252016000300266 005001400269013000700283#358229#VV16.02691#^a89000^b1000b#Vi?t#372.7#T406H#Ton hc pht trin tr thng minh cho hc sinh tiu hc#Phm Vn Cng#Q.3#Cc bi t on c li vn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a254tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Tiu hc#Sch c thm#GK#Phm Vn Cng#358229## 00645000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200150 00391810008000540020084000620030046001460070014001920050014002060080018002200090 03400238010000500272011003100277020000900308020002200317020001600339020001400355 016000300369013000700372#358230#VV16.02692#^a39000^b2000b#Vi?t#516.0028541675#G I-103T#Gii ton hnh hc trn my tnh cm tay casio: ng dng nh l sin tron g tam gic#Dnh cho bi dng hc sinh gii THCS v THPT#Trn Ngc Duy#Trn Ngc Duy#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a172tr. : hnh v , bng^b24cm#Hnh hc#Phng php gii ton#My tnh b ti#Sch c thm#GK#358 230## 00876000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200160 00401810007000560020099000630030101001620070059002630050014003220050013003360050 01700349008001800366009003400384010000500418011003100423020001300454020001700467 020001600484020002200500020001600522020001400538013000700552016000300559#358231# VV16.02693#^a108000^b1000b#Vi?t#512.94028541675#PH561P#Phng php s dng my tnh casio trong gii ton phng trnh, bt phng trnh, h phng trnh#Dnh cho hc sinh lp 10, 11, 12 luyn thi THPTQG. Phn tch, bnh lun chi tit, gi i nhiu cch...#Ch.b.: on Tr Dng, Bi Th Vit ; Nguyn Khc Minh h..#on Tr Dng#Bi Th Vit#Nguyn Khc Minh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a342tr. : hnh v, bng^b24cm#Phng trnh#Bt phng trnh#H phng trnh#Phng php gii ton#My tnh b ti#Sch c thm#358231#GK## 00834000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400180002901900050 00470820007000521810006000590010019000650020017000840030029001010070053001300050 01400183005001800197008001800215009002300233010000500256011002600261021019500287 020002000482020001000502020001000512013000700522016000300529#358232#VV16.02694#V V16.02695#^a150000^b10000b#Vi?t#650.13#B105L#Hunh Th Thu Hng#Bn l triu ph #Cng c chn ngh, hnh ngh#Hunh Th Thu Hng, Nguyn V Tm, Nguyn Tuyt M inh#Nguyn V Tm#Nguyn Tuyt Minh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#201 5#^a624tr. : minh ho^b21cm#Chia s nhng tri nghim thc t v cc ngnh ngh thng dng v nhng ngnh ngh c th, a ra nhng li khuyn gip bn t c thnh cng nht nh trong vic chn ngh v trong cng vic#B quyt thnh c ng#Chn ngh#Cng vic#358232#KT## 00895000000000277000450000100160000000200620001600700160007800800180009400900340 01120100005001460110031001510820009001820160003001910130007001940140016002010260 00700217026001100224026001100235181000600246019000500252020001100257020000800268 020001500276020000700291021031900298#Phng Thu Linh#Hng dn pht m ting Nh t th h mi cho ngi mi bt u#Phng Thu Linh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a272tr. : hnh v, bng^b24cm#495.6813#XH#358233#^a 80000^b1000b#358233#VV16.02696#VV16.02697#H561D#Vi?t#Ting Nht#Pht m#Sch h ng dn#Ng m#Cung cp nhng kin thc c bn v ng m ting Nht nh c quan pht m, m tit, m t, k hiu phin m, s 50 m, quy tc vit ch v than h iu. Gii thiu mt s bi hi thoi ng dng vi nhiu tnh hung khc nhau nhm to c hi cho ngi hc thc hnh pht m ting Nht trong mi trng giao tip thc t## 00860000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370200013000420820019000551810007000740020104000810030018001850080018002030090 02300221010000500244011002100249016000300270021029900273020001700572020001000589 013000700599#358234#VV16.02698#VV16.02699#^b4700b#Vi?t#i hi ng#324.25970750 959779#NH556V#Nhng vn ch yu ca vn kin i hi ng b thnh ph H Ch Minh ln th X, nhim k 2015 - 2020#Thng 11 nm 2015#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a501tr. : bng^b2cm#XH#Gii thiu mt s vn ch yu c a vn kin i hi ng b thnh ph H Ch Minh ln th X nhim k 2015-2020 b ao gm: Nhng nh gi kt qu thc hin ngh quyt i hi ng b thnh ph H Ch Minh ln th IX, nhng thnh tu v kinh t - x hi, khoa hc - cng ngh, quc phng - an ninh...#Vn kin i hi#2015-2020#358234## 01218000000000325000450002600110000002600110001102600070002202000080002901400070 00370190005000440820019000491810006000680020045000740070062001190080019001810090 02300200010000500223011004100228016000300269021042200272005001700694015008700711 00500160079800500180081400500150083200500150084702000130086201300070087502000100 0882#VV16.02700#VV16.02701#358235#Lch s#^b500b#Vi?t#324.25970750959779#L302S#L ch s ng b qun Ph Nhun (1975 - 2015)#B.s.: Trnh Xun Thiu, Hunh ng L inh, Nghim Xun Hong...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a340tr ., 41tr. nh mu : minh ho^b21cm#XH#Gii thiu v vng t, con ngi v qu tr nh hnh thnh, xy dng v pht trin ca ng b qun Ph Nhun thnh ph H C h Minh qua cc thi k: Khc phc hu qu chin tranh; ci to xy dng ch mi (1975-1985); n nh, pht trin kinh t - x hi vt qua giai on khng h ong (1986-1996); thc hin cng nghip ho - hin i ho, xy dng pht trin nhanh, bn vng trong thi k hi nhp quc t (1996-2015)#Trnh Xun Thiu#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban Chp hnh ng b qun Ph Nhun Tp. H Ch Mi nh#Hunh ng Linh#Nghim Xun Hong#Tng Vn Thun#H Thanh Hng#ng b qun# 358235#1975-2015## 00590000000000277000450002600110000002600070001102000070001801400160002501900050 00410820009000461810007000550020047000620030044001090070016001530080005001690090 02600174010000500200011003100205020001400236016000300250005001600253020000600269 020002200275020000800297013000700305#VV16.02702#358236#i s#^a70000^b1000b#Vi ?t#512.0076#PH561P#Phng php t duy tm cch gii ton i s 8#Gii thiu nh ng cch gii c bn v l th#Nguyn Ton Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 5#^a267tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch c thm#GK#Nguyn Ton Anh#Lp 8#Phng p hp gii ton#Bi tp#358236## 00590000000000277000450002600110000002600070001102000070001801400160002501900050 00410820009000461810007000550020047000620030044001090070016001530080005001690090 02600174010000500200011003100205020001400236016000300250005001600253020000600269 020002200275020000800297013000700305#VV16.02703#358237#i s#^a95000^b2000b#Vi ?t#512.0076#PH561P#Phng php t duy tm cch gii ton i s 9#Gii thiu nh ng cch gii c bn v l th#Nguyn Ton Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 5#^a426tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch c thm#GK#Nguyn Ton Anh#Lp 9#Phng p hp gii ton#Bi tp#358237## 00594000000000277000450002600070000002600110000702000090001801400160002701900050 00430820009000481810007000570020049000640030044001130070016001570080005001730090 02600178010000500204011003100209020001400240016000300254005001600257020000600273 020002200279020000800301013000700309#358238#VV16.02704#Hnh hc#^a75000^b1000b# Vi?t#516.0076#PH561P#Phng php t duy tm cch gii ton hnh hc 8#Gii thiu nhng cch gii c bn v l th#Nguyn Ton Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2015#^a357tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch c thm#GK#Nguyn Ton Anh#Lp 8#Ph ng php gii ton#Bi tp#358238## 00594000000000277000450002600070000002600110000702000090001801400160002701900050 00430820009000481810007000570020049000640030044001130070016001570080005001730090 02600178010000500204011003100209020001400240016000300254005001600257020000600273 020002200279013000700301020000800308#358239#VV16.02705#Hnh hc#^a95000^b2000b# Vi?t#516.0076#PH561P#Phng php t duy tm cch gii ton hnh hc 9#Gii thiu nhng cch gii c bn v l th#Nguyn Ton Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2015#^a456tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch c thm#GK#Nguyn Ton Anh#Lp 9#Ph ng php gii ton#358239#Bi tp## 00629000000000289000450002600070000002600110000702000090001801400160002701900050 00430820009000481810007000570020044000640030058001080070023001660080005001890090 02600194010000500220011003100225020001400256016000300270005001500273020000700288 005000700295020002200302020000800324013000700332#358240#VV16.02706#Hnh hc#^a90 000^b2000b#Vi?t#516.0076#PH561P#Phng php gii ton chuyn hnh hc 12#Dn h cho hc sinh lp 12 chun b luyn thi THPT quc gia#Nguyn Vn Nho, L By#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a343tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch c thm#G K#Nguyn Vn Nho#Lp 12#L By#Phng php gii ton#Bi tp#358240## 00559000000000277000450002600070000002600110000702000070001801400160002501900050 00410820009000461810006000550020038000610030043000990070017001420080005001590090 02600164010000500190011002200195020001400217016000300231005001700234004000900251 020000600260020000800266013000700274#358241#VV16.02707#i s#^a39000^b2000b#Vi ?t#512.0076#B452D#Bi dng hc sinh gii ton i s 8#Kin thc trng tm v p hng php gii...#Trn Th Vn Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a223tr. : bng^b24cm#Sch c thm#GK#Trn Th Vn Anh#In ln 3#Lp 8#Bi tp#358241## 00524000000000253000450002600070000002600110000702000070001801400160002501900050 00410820009000461810007000550020054000620070017001160080005001330090026001380100 00500164011003100169020001400200016000300214005001700217020002200234020000700256 013000700263#358242#VV16.02708#i s#^a75000^b2000b#Vi?t#512.0076#PH121D#Phn dng v phng php gii cc chuyn i s 10#Nguyn Ph Khnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a315tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch c thm#GK#Nguyn Ph Khnh#Phng php gii ton#Lp 10#358242## 00528000000000253000450002600070000002600110000702000090001801400160002701900050 00430820009000481810007000570020056000640070017001200080005001370090026001420100 00500168011003100173020001400204016000300218005001700221020002200238020000700260 013000700267#358243#VV16.02709#Hnh hc#^a75000^b2000b#Vi?t#516.0076#PH121D#Ph n dng v phng php gii cc chuyn hnh hc 10#Nguyn Ph Khnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a296tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch c thm#GK#Nguyn Ph Khnh#Phng php gii ton#Lp 10#358243## 00646000000000277000450002600070000002600110000702000090001801400160002701900050 00430820009000481810007000570020046000640030095001100070017002050080005002220090 02600227010000500253011003100258020001400289016000300303005001700306004000900323 020002200332020000700354013000700361#358244#VV16.02710#Hnh hc#^a52000^b1500b# Vi?t#516.0076#PH121D#Phn dng & phng php gii ton hnh hc 10#Rn k nng g ii cc dng ton in hnh. Chun b cho cc k thi Quc gia do B GD&T t ch c#Trn Th Vn Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a304tr. : hnh v, bng^ b24cm#Sch c thm#GK#Trn Th Vn Anh#In ln 2#Phng php gii ton#Lp 10#35 8244## 00642000000000277000450002600110000002600070001102000070001801400160002501900050 00410820009000461810007000550020044000620030095001060070017002010080005002180090 02600223010000500249011003100254020001400285016000300299005001700302004000900319 020002200328020000700350013000700357#VV16.02711#358245#i s#^a50000^b1500b#Vi ?t#512.0076#PH121D#Phn dng & phng php gii ton i s 10#Rn k nng gii cc dng ton in hnh. Chun b cho cc k thi Quc gia do B GD&T t chc#Tr n Th Vn Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a304tr. : hnh v, bng^b24c m#Sch c thm#GK#Trn Th Vn Anh#In ln 2#Phng php gii ton#Lp 10#358245 ## 00674000000000289000450002600070000002600110000702000070001801400160002501900050 00410820009000461810007000550020054000620030095001160070017002110080005002280090 02600233010000500259011003100264020001400295016000300309005001700312004000900329 020001000338020002200348020000700370013000700377#358246#VV16.02712#i s#^a5400 0^b1500b#Vi?t#512.0076#PH121D#Phn dng & phng php gii ton i s gii tc h 11#Rn k nng gii cc dng ton in hnh, chun b cho cc k thi Quc gia do B GD&T t chc#Trn Th Vn Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a319tr . : hnh v, bng^b24cm#Sch c thm#GK#Trn Th Vn Anh#In ln 3#Gii tch#Ph ng php gii ton#Lp 11#358246## 00598000000000277000450002600070000002600110000702000090001801400160002701900050 00430820009000481810006000570020026000630030081000890070016001700080005001860090 02600191010000500217011002500222020001400247016000300261005001600264004001800280 020000700298020000800305013000700313#358247#VV16.02713#Hnh hc#^a45000^b1000b# Vi?t#516.0076#T406N#Ton nng cao hnh hc 11#65 v d c li gii. 164 bi tp c hng dn. 60 bi tp trc nghim c p n#Nguyn Vnh Cn#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2015#^a222tr. : hnh v^b24cm#Sch c thm#GK#Nguyn Vnh Cn#Ti bn ln th 2#Lp 11#Bi tp#358247## 00664000000000289000450002600070000002600110000702000050001801400160002301900050 00390820007000441810006000510020067000570030010001240070013001340080005001470090 02600152010000500178011002500183020001400208016000300222005001300225015008900238 020001100327020000900338020002000347013000700367#358248#VV16.02714#Ton#^a55000 ^b2000b#Vi?t#516.24#C101C#Cc chuyn bm st thi THPT quc gia lng gic to phng#2 trong 1#L Honh Ph#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a223tr. : hnh v^b24cm#Sch c thm#GK#L Honh Ph#Tn sch ngoi ba: Cc chuyn bm st thi THPT quc gia lng gic & to phng#Lng gic#Hnh hc#Trun g hc ph thng#358248## 00583000000000277000450002600070000002600110000702000070001801400160002501900050 00410820006000461810006000520020073000580030010001310070013001410080005001540090 02600159010000500185011003100190020001400221016000300235005001300238020001300251 020001400264020002000278013000700298#358249#VV16.02715#i s#^a55000^b2000b#Vi ?t#512.9#C101C#Cc chuyn bm st thi THPT quc gia phng trnh v bt ng thc#2 trong 1#L Honh Ph#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a239tr. : h nh v, bng^b24cm#Sch c thm#GK#L Honh Ph#Phng trnh#Bt ng thc#Trung hc ph thng#358249## 00546000000000265000450002600070000002600110000702000050001801400160002301900050 00390820008000441810006000520020059000580030010001170070013001270080005001400090 02600145010000500171011003100176020001400207016000300221005001300224020001600237 020002000253013000700273#358250#VV16.02716#Ton#^a55000^b2000b#Vi?t#511.326#C10 1C#Cc chuyn bm st thi THPT quc gia kho st hm s#2 trong 1#L Honh Ph#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a206tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch c thm#GK#L Honh Ph#Kho st hm s#Trung hc ph thng#358250## 00662000000000289000450002600070000002600110000702000050001801400160002301900050 00390820004000441810006000480020064000540030010001180070013001280080005001410090 02600146010000500172011003100177020001400208016000300222005001300225015008600238 020001100324020001000335020002000345013000700365#358251#VV16.02717#Ton#^a55000 ^b1000b#Vi?t#515#C101C#Cc chuyn bm st thi THPT quc gia nguyn hm tc h phn#2 trong 1#L Honh Ph#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a194tr. : hn h v, bng^b24cm#Sch c thm#GK#L Honh Ph#Tn sch ngoi ba: Cc chuyn bm st thi THPT quc gia nguyn hm & tch phn#Nguyn hm#Tch phn#Trung hc ph thng#358251## 00481000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020026000490070011000750220004000860050011000900040018001010080 00500119009002600124010000500150011002500155020000500180020000600185020001400191 013000700205016000300212#358252#VV16.02718#^a42000^b1000b#Vi?t#510#T406C#Ton c bn v nng cao 8#V Th Hu#T.1#V Th Hu#Ti bn ln th 4#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2015#^a183tr. : hnh v^b24cm#Ton#Lp 8#Sch c thm#358252#GK# # 00572000000000289000450002600070000002600110000702000050001801400160002301900050 00390820010000441810006000540020054000600030024001140070014001380080005001520090 02600157010000500183011001500188020001400203016000300217005001400220004001800234 020000600252020000900258020000800267013000700275#358253#VV16.02719#Ton#^a39000 ^b1000b#Vi?t#513.23076#H561D#Hng dn hc v gii chi tit cc dng ton cn th c#Dng cho hc sinh lp 9#H Vn Chng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a1 68tr.^b24cm#Sch c thm#GK#H Vn Chng#Ti bn ln th 3#Lp 9#Cn thc#Bi tp#358253## 00715000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020038000520030065000900070051001550220004002060050012002100050 01600222005001300238004001800251008000500269009002600274010000500300011003100305 02000050033602000060034102000100034702000080035702000140036501300070037901600030 0386#358254#VV16.02720#^a56000^b1000b#Vi?t#510.76#B103G#Bi ging v li gii c hi tit ton 9#Gip hc sinh cng c kin thc trc khi n lp v hc ti nh# L Hng c (ch.b.), o Th Ngc H, L Bch Ngc#T.2#L Hng c#o Th Ngc H#L Bch Ngc#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a284tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 9#Bi ging#Bi tp#Sch c thm#358254#GK## 00756000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003402000070 00390820007000461810006000530010015000590020056000740070030001300080005001600090 02600165010000500191011002200196020001400218016000300232021013500235005001400370 004001800384020001400402020001100416020002000427013000700447#358255#VV16.02721#^ a58000^b1000b#Vi?t#i s#512.97#S550D#V Quc B Cn#S dng phng php AM - GM chng minh bt ng thc#V Quc B Cn, Trn Quc Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a256tr. : bng^b24cm#Sch c thm#TN#Gii thiu vi nt c b n v bt ng thc AM-GM, mt s k thut thng s dng, vn dng l thuyt gii cc bi ton tng hp...#Trn Quc Anh#Ti bn ln th 2#Bt ng thc#Ch ng minh#Bt ng thc AM-GM#358255## 00745000000000337000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020055000550030064001100070041001740220014002150220004002290050 01200233005001300245005001400258004000900272008000500281009002600286010000500312 01100250031702000090034202000070035102000170035802000080037502000140038301300070 0397016000300404#VV16.02722#358256#^a27000^b1500b#Vi?t#516.0076#PH121L#Phn lo i v phng php gii cc dng bi tp ton 10#Bin son theo chng trnh c b n v nng cao mi ca B GD&T#Nguyn Kim, L Th Hng, H Xun Thng#Phn hn h hc#T.2#Nguyn Kim#L Th Hng#H Xun Thng#In ln 3#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2016#^a175tr. : hnh v^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Phng php gii#Bi tp# Sch c thm#358256#GK## 00631000000000289000450002600110000002600070001102000100001801400160002801900050 00440820008000491810007000570020045000640030058001090070023001670080005001900090 02600195010000500221011002500226020001400251016000300265005001500268020000700283 005000700290020002200297013000700319020001500326#VV16.02723#358257#Gii tch#^a9 9000^b2000b#Vi?t#515.076#PH561P#Phng php gii ton chuyn gii tch 12#D nh cho hc sinh lp 12 chun b luyn thi THPT quc gia#Nguyn Vn Nho, L By#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a446tr. : hnh v^b24cm#Sch c thm#GK#Ngu yn Vn Nho#Lp 12#L By#Phng php gii ton#358257#Sch luyn thi## 00531000000000265000450002600070000002600110000702000110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020036000620030029000980070016001270080005001430090 02600148010000500174011002200179020001400201016000300215005001600218004001800234 020000600252013000700258#358258#VV16.02724#Ting Vit#^a38000^b1500b#Vi?t#372.6 #T306V#Ting Vit 5 pht trin v nng cao#Bi dng hc sinh kh, gii#Phm Th nh Cng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a176tr. : bng^b24cm#Sch c thm# GK#Phm Thnh Cng#Ti bn ln th 3#Lp 5#358258## 00562000000000277000450002600070000002600110000702000110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020033000620070036000950080005001310090026001360100 00500162011002200167020001400189016000300203005001400206004001800220020000600238 005001300244020002000257013000700277#358259#VV16.02725#Ting Vit#^a40000^b1000 b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp trc nghim ting Vit 5#L Phng Nga (ch.b.), Hong Thu H#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a191tr. : bng^b24cm#Sch c thm# GK#L Phng Nga#Ti bn ln th 2#Lp 5#Hong Thu H#Bi tp trc nghim#358259 ## 00545000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020021000510030018000720070016000900220004001060050016001100080 00500126009002600131010000500157011002500162020001100187020000600198020001900204 020000800223020001400231013000700245016000300252#358260#VV16.02726#^a20000^b500 0b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp ting Vit 1#Sch hc bui hai#Nguyn Th Hnh#T.2#N guyn Th Hnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a96tr. : minh ho^b24cm#Tin g Vit#Lp 1#Cng ngh gio dc#Bi tp#Sch c thm#358260#GK## 00539000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020023000510070037000740220004001110050016001150050020001310040 01800151008000500169009002600174010000500200011001500205020001100220020000600231 020001400237013000700251016000300258#VV16.02727#358261#^a39000^b1500b#Vi?t#372. 6#B452D#Bi dng ting Vit 1#Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Dung#T.2#Nguyn T h Hnh#Nguyn Th Kim Dung#Ti bn ln th 7#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 5#^a183tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#358261#GK## 00581000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810008000450020029000530070034000820220004001160050014001200050019001340040 01800153008000500171009002600176010000500202011003000207020001100237020000600248 020001300254020001400267013000700281016000300288#358262#VV16.02728#^a25000^b150 0b#Vi?t#372.6#GI-103V#Gii v bi tp ting Vit 3#Nguyn Hi Mi, Trn Th Hng Thm#T.3#Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Thm#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a75tr. : hnh v, bng^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Gii bi tp#Sch c thm#358262#GK## 00577000000000277000450002600110000002600070001102000090001801400160002701900050 00430820006000481810006000540010017000600020057000770030039001340070017001730080 00500190009002600195010000500221011002500226020001000251016000300261020000700264 020001500271013000700286020000600293#VV16.02729#358263#T nhin#^a26000^b2000b# Vi?t#372.3#B103G#Hunh Tn Phng#Bi ging v hng dn chi tit t nhin v x hi lp 2#M hnh gio dc trng hc mi - Vnen#Hunh Tn Phng#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2015#^a70tr. : minh ho^b24cm#Bi ging#GK#X hi#Sch gio vi n#358263#Lp 2## 00459000000000241000450002600070000002600110000702000050001801400160002301900050 00390820006000441810006000500020032000560070015000880080005001030090026001080100 00500134011003000139020001400169016000300183005001500186020000900201013000700210 #358264#VV16.02730#Ton#^a25000^b3000b#Vi?t#372.7#T429T#Tm tt kin thc ton tiu hc#Phm nh Thc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a95tr. : hnh v, b ng^b24cm#Sch c thm#GK#Phm nh Thc#Tiu hc#358264## 00523000000000265000450002600070000002600110000702000050001801400160002301900050 00390820006000441810006000500020037000560070015000930080005001080090026001130100 00500139011003100144020001400175016000300189005001500192004003100207020000600238 020000600244013000700250#358265#VV16.02731#Ton#^a40000^b2000b#Vi?t#372.7#M458S #Mt s th thut gii ton lp 4 & 5#Phm nh Thc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a152tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch c thm#GK#Phm nh Thc#Ti bn ln th 5, c chnh l#Lp 4#Lp 5#358265## 00506000000000253000450002600070000002600110000702000050001801400160002301900050 00390820006000441810006000500020053000560070014001090080005001230090026001280100 00500154011003100159020001400190016000300204005001400207004001800221020000600239 013000700245#358266#VV16.02732#Ton#^a30000^b1000b#Vi?t#372.7#B450#B gip em t nh gi kt qu hc tp mn ton 5#Trn Ngc Lan#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a119tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch c thm#GK#Trn Ngc Lan#Ti b n ln th 2#Lp 5#358266## 00569000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810008000450020023000530070034000760220004001100050013001140050020001270040 01800147008000500165009002600170010000500196011003000201020000500231020000600236 020001300242020001400255013000700269016000300276#358267#VV16.02733#^a28000^b150 0b#Vi?t#372.7#GI-103V#Gii v bi tp ton 3#Trn Hi Yn, Phm Th Thanh Vin#T .2#Trn Hi Yn#Phm Th Thanh Vin#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a95tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 3#Gii bi tp#Sch c thm#35 8267#GK## 00565000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810008000450020023000530070034000760220004001100050013001140050020001270040 01800147008000500165009002600170010000500196011002600201020000500227020000600232 020001300238020001400251013000700265016000300272#358268#VV16.02734#^a30000^b150 0b#Vi?t#372.7#GI-103V#Gii v bi tp ton 4#Trn Hi Yn, Phm Th Thanh Vin#T .2#Trn Hi Yn#Phm Th Thanh Vin#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a104tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 4#Gii bi tp#Sch c thm#358268 #GK## 00553000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810007000450020027000520030054000790070016001330220004001490050016001530080 00500169009002600174010000500200011002400205020000500229020000600234020001100240 020001400251016000300265013000700268#VV16.02735#358269#^a16000^b5000b#Vi?t#372. 7#V460-O#V li bi tp ton lp 1#Theo Chng trnh gim ti ca B Gio dc v o to#Hong Minh Din#Q.2#Hong Minh Din#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 5#^a64tr. : hnh v^b24cm#Ton#Lp 1#V bi tp#Sch c thm#GK#358269## 00559000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020027000520030054000790070016001330220004001490050016001530080 00500169009002600174010000500200011003000205020000500235020000600240020001100246 020001400257016000300271013000700274#358270#VV16.02736#^a20000^b5000b#Vi?t#372. 7#V460-O#V li bi tp ton lp 3#Theo Chng trnh gim ti ca B Gio dc v o to#Hong Minh Din#Q.1#Hong Minh Din#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 5#^a84tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 3#V bi tp#Sch c thm#GK#358270## 00401000000000229000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020017000400070009000570220004000660050009000700080005000790090026000840100 00500110011002500115020000700140020001400147016000300161013000700164#358271#^a80 00^b5000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu siu nhn#Thin n#T.3#Thin n#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2015#^a23tr. : tranh v^b24cm#T mu#Sch mu gio#GK#358271# # 00401000000000229000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020017000400070009000570220004000660050009000700080005000790090026000840100 00500110011002500115020000700140020001400147016000300161013000700164#358272#^a80 00^b5000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu siu nhn#Thin n#T.2#Thin n#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2015#^a23tr. : tranh v^b24cm#T mu#Sch mu gio#GK#358272# # 00457000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810006000460020027000520070009000790220004000880050009000920080005001010090 02600106010000500132011002600137020001000163020000600173020001400179016000300193 013000700196#358273#VV16.02737#^a9000^b5000b#Vi?t#372.677#K250C#K chuyn theo tranh lp 3#Thin n#T.2#Thin n#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a31tr. : tranh mu^b24cm#K chuyn#Lp 3#Sch c thm#GK#358273## 00457000000000253000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200080 00381810006000460020027000520070009000790220004000880050009000920080005001010090 02600106010000500132011002600137020001000163020000600173020001400179016000300193 013000700196#VV16.02738#358274#^a9000^b5000b#Vi?t#372.677#K250C#K chuyn theo tranh lp 4#Thin n#T.1#Thin n#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a27tr. : tranh mu^b24cm#K chuyn#Lp 4#Sch c thm#GK#358274## 00621000000000289000450002600110000002600070001102000080001801400160002601900050 00420820004000471810007000510020043000580030066001010070013001670080005001800090 02600185010000500211011003100216020001400247016000300261005001300264004001800277 020001000295020000700305013000700312020001200319#VV16.02739#358275#Ho hc#^a700 00^b1000b#Vi?t#546#TR431T#Trng tm kin thc ho hc 12 - Ho v c#Nhng vn thng gp trong cc k thi tt nghip THPT quc gia# Xun Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a351tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch c thm#GK# Xun Hng#Ti bn ln th 1#Ho v c#Lp 12#358275#Trc nghim## 00522000000000265000450002600070000002600110000702000070001801400160002501900050 00410820004000461810006000500020028000560030034000840070014001180080005001320090 02600137010000500163011003100168020001400199016000300213005001400216004001300230 020000600243013000700249#358276#VV16.02740#Vt l#^a33000^b1500b#Vi?t#530#V124L #Vt l c bn v nng cao 9#Bin son theo chng trnh & SGK#L Th Thu H#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a192tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch c thm#GK #L Th Thu H#In ln th 3#Lp 9#358276## 00570000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020051000540030034001050070014001390080005001530090026001580100 00500184011002200189020001000211020001400221016000300235005001400238004001800252 020000800270020000700278013000700285#VV16.02741#358277#^a45000^b1000b#Vi?t#428. 0076#H561D#Hng dn hc & gii chi tit bi tp ting Anh 12#Bin son theo ch ng trnh chun#Lu Hong Tr#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a207tr. : bn g^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#GK#Lu Hong Tr#Ti bn ln th 1#Bi tp#Lp 1 2#358277## 00627000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020041000540030072000950070018001670080005001850090026001900100 00500216011002200221020001000243020001400253016000300267005001800270004001300288 020000700301020000700308013000700315020001500322#VV16.02742#358278#^a35000^b200 0b#Vi?t#428.0076#T103L#Ti liu n thi vo lp 10 mn ting Anh#Dnh cho HS lp 9 n tp v luyn thi vo lp 10 cng lp, 10 chuyn...#Trn Th i Thanh#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2015#^a200tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#GK#T rn Th i Thanh#In ln th 3#n thi#Lp 10#358278#Sch luyn thi## 00553000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020080000540070019001340080005001530090026001580100005001840110 02200189020001000211020001400221016000300235005001900238020000800257020000900265 020000600274013000700280#VV16.02743#358279#^a33500^b2000b#Vi?t#428.0076#B103T#B i tp kim tra ting Anh 9 v cc trng tm ng php c bn n thi vo lp 10#P han Th Minh Chu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a151tr. : bng^b24cm#Tin g Anh#Sch c thm#GK#Phan Th Minh Chu#Bi tp#Kim tra#Lp 9#358279## 00651000000000277000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200090 00401810006000490020084000550030073001390070017002120080005002290090026002340100 00500260011001500265020001000280020001400290016000300304005001700307020000700324 020002000331013000700351020001500358#VV16.02744#358280#^a130000^b1000b#Vi?t#428 .0076#H561D#Hng dn gii chi tit thi chnh thc v thi th THPT quc gi a mn ting Anh#Bm st cu trc thi mi nht, chun b cho k thi THPT Quc gia 2016#Hong Thi Dng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a532tr.^b24cm#Ti ng Anh#Sch c thm#GK#Hong Thi Dng# thi#Trung hc ph thng#358280#Sch luyn thi## 00597000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020031000540070039000850080005001240090026001290100005001550110 02200160020001000182020001400192016000300206005002000209004003100229020000700260 020000900267020000600276005001800282013000700300#358281#VV16.02745#^a42000^b100 0b#Vi?t#428.0076#454T#n tp v kim tra ting Anh 9#L Nguyn Thanh Tm, Phm Th M Trang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a184tr. : bng^b24cm#Ting Anh #Sch c thm#GK#L Nguyn Thanh Tm#Ti bn ln th 1, c sa cha#n tp#Kim tra#Lp 9#Phm Th M Trang#358281## 00480000000000253000450002600070000002600110000702000080001801400160002601900050 00420820006000471810006000530020019000590070017000780080005000950090026001000100 00500126011002900131020001400160016000300174005001700177004001800194020000700212 013000700219#358282#VV16.02746#Lch s#^a38000^b1000b#Vi?t#959.7#H419T#Hc tt lch s 12#Trng Ngc Thi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a139tr. : s , bng^b24cm#Sch c thm#GK#Trng Ngc Thi#Ti bn ln th 2#Lp 12#358282## 00706000000000325000450002600110000002600070001102000080001801400160002601900050 00420820004000471810006000510020030000570030040000870070071001270080005001980090 02600203010000500229011001500234020000800249020001400257016000300271005001900274 00400090029302000120030200500190031400500230033302000110035602000060036701300070 0373#VV16.02747#358283#Ng vn#^a33000^b1500b#Vi?t#807#H419L#Hc - luyn vn b n ng vn 6#Theo chng trnh mi nht ca B GD&T#Nguyn Quang Trung (ch.b.), Nguyn Th Anh o, Nguyn Th Phng Tho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^ a192tr.^b24cm#Vn hc#Sch c thm#GK#Nguyn Quang Trung#In ln 2#Tp lm vn#N guyn Th Anh o#Nguyn Th Phng Tho#Ting Vit#Lp 6#358283## 00674000000000301000450002600110000002600070001102000080001801400160002601900050 00420820004000471810006000510020030000570030049000870070065001360080005002010090 02600206010000500232011002200237020001400259016000300273005001900276005001800295 005001500313020000600328005001600334005001500350013000700365#VV16.02748#358284#N g vn#^a38000^b3000b#Vi?t#807#H419L#Hc - luyn vn bn ng vn 7#Theo chng trnh gim ti mi nht ca B GD&T#Nguyn Quang Trung (ch.b.), Hong Phng Ng c, ng Th Ngha...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2013#^a224tr. : bng^b24cm# Sch c thm#GK#Nguyn Quang Trung#Hong Phng Ngc#ng Th Ngha#Lp 7#Nguy n Ngc Ng#Trnh Ngc nh#358284## 00708000000000313000450002600070000002600110000702000120001801400160003001900050 00460820006000511810007000570020026000640030087000900070062001770080005002390090 02600244010000500270011001500275020001400290020001400304016000300318005001300321 004000900334020000800343005001800351005001100369020000700380013000700387#358285# VV16.02749#Tp lm vn#^a45000^b1500b#Vi?t#807.6#NH556B#Nhng bi vn chn lc 11#Dnh cho HS chng trnh c bn v nng cao. n luyn, lm bi kim tra. thi hc k...#B.s., tuyn chn: L Xun Soan, Hong Th Lm Nho, L Th Hoa#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2015#^a268tr.^b24cm#Vn ngh lun#Sch c thm#GK#L Xu n Soan#In ln 3#Bi vn#Hong Th Lm Nho#L Th Hoa#Lp 11#358285## 00727000000000313000450002600110000002600070001102000120001801400160003001900050 00460820006000511810007000570020026000640030116000900070052002060080005002580090 02600263010000500289011001500294020001400309020001400323016000300337005001300340 004000900353020000800362005001800370005001100388020000700399013000700406#VV16.02 750#358286#Tp lm vn#^a55000^b1500b#Vi?t#807.6#NH556B#Nhng bi vn chn lc 12#Dnh cho HS chng trnh c bn v nng cao. n luyn, lm bi kim tra, thi hc k, tt nghip THPT, tuyn sinh H#L Xun Soan (ch.b.), Hong Th Lm Nho, L Th Hoa#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a330tr.^b24cm#Vn ngh lun#Sch c thm#GK#L Xun Soan#In ln 3#Bi vn#Hong Th Lm Nho#L Th Hoa#Lp 12#3 58286## 00495000000000265000450002600110000002600070001102000120001801400160003001900050 00460820006000511810006000570020025000630030021000880070015001090080005001240090 02600129010000500155011001500160020000800175020001400183016000300197005001500200 020000700215013000700222#VV16.02751#358287#Tp lm vn#^a89000^b2000b#Vi?t#807. 6#H103T#270 v bi vn hay 12#n thi THPT quc gia#Phm Ngc Thm#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a384tr.^b24cm#Bi vn#Sch c thm#GK#Phm Ngc Thm# Lp 12#358287## 00629000000000301000450002600070000002600110000702000120001801400160003001900050 00460820006000511810007000570020034000640030034000980070051001320080005001830090 02600188010000500214011001500219020000800234020001400242016000300256005001200259 005001600271005001300287020001400300020000600314013000700320#358288#VV16.02752#T p lm vn#^a58000^b2000b#Vi?t#807.6#NH556B#Nhng bi vn ngh lun c sc 7#4 4 bi. Ngh lun vn hc: 69 bi#T c Hin (ch.b.), Thi Thanh Hng, L Thanh Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a266tr.^b24cm#Bi vn#Sch c thm#GK# T c Hin#Thi Thanh Hng#L Thanh Hi#Vn ngh lun#Lp 7#358288## 00684000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020043000530030114000960070017002100080005002270090026002320100 00500258011002200263020000800285020001400293016000300307005001700310004000900327 020000700336020000700343020001000350013000700360020001500367#VV16.02753#358289#^ a40000^b2000b#Vi?t#546.076#454T#n tp v luyn thi vo lp 10 mn ho hc#Dn h cho hc sinh khi 9 t n tp, kim tra v luyn thi vo lp 10 cc trng THP T cng lp, trng THPT chuyn#Cao Th Thin An#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 015#^a232tr. : bng^b24cm#Ho hc#Sch c thm#GK#Cao Th Thin An#In ln 2#n tp#Lp 10#Luyn thi#358289#Sch luyn thi## 00602000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020052000540030054001060070017001600080005001770090026001820100 00500208011003100213020000800244020001400252016000300266005001700269020000800286 020000600294020001700300013000700317#358290#VV16.02754#^a37000^b1500b#Vi?t#546. 076#PH121D#Phn dng v phng php gii bi tp ho hc lp 9#n tp v rn k nng gii cc dng bi tp in hnh#Cao Th Thin An#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a213tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#Sch c thm#GK#Cao Th Thin An#Bi tp#Lp 9#Phng php gii#358290## 00625000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020053000540030054001070070017001610080005001780090026001830100 00500209011003100214020000800245020001400253016000300267005001700270004000900287 020000700296020001700303020000800320013000700328#358291#VV16.02755#^a51000^b150 0b#Vi?t#546.076#PH121D#Phn dng v phng php gii bi tp ho hc lp 10#Dnh cho HS lp 10, chng trnh c bn & phn ban...#Cao Th Thin An#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2015#^a304tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#Sch c thm#GK#C ao Th Thin An#In ln 4#Lp 10#Phng php gii#Bi tp#358291## 00612000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020084000530070035001370080005001720090026001770100005002030110 03100208020000800239020001400247016000300261005001900264005001500283020000700298 020000700305013000700312020001500319#358292#VV16.02756#^a70000^b2000b#Vi?t#546. 076#H561D#Hng dn gii nhanh b thi tuyn sinh lp 10 mn ho hc cc trn g THPT chuyn#Nguyn Xun Trng, Quch Vn Long#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2015#^a327tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#Sch c thm#GK#Nguyn Xun Trng# Quch Vn Long#Lp 10# thi#358292#Sch luyn thi## 00865000000000289000450002600110000002600110001102600070002202000190002901400080 00480190005000560820013000611810007000740010019000810020066001000030079001660070 01900245008000500264009002600269010000500295011001500300020001700315020001700332 016000300349021020400352020001200556013000700568#VV16.02757#VV16.02758#358293#Ng hin cu vn hc#^b1500b#Vi?t#895.92230109#TR527N#Nguyn Minh Trng#Truyn ngn Vit Nam hin i v ti dn tc min ni pha Bc#Qua nghin cu cc truyn ngn ca Cao Duy Sn, Bch Thu, Nguyn Huy Thip#Nguyn Minh Trng#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2015#^a219tr.^b21cm#Vn hc hin i#Sch chuyn lun#XH #Nghin cu mt s truyn ngn tiu biu v ti dn tc min ni pha Bc nh m phn nh y v th gii thin nhin, phong tc tp qun, nhng hnh nh, s phn nhn vt tiu biu trong cc tc phm#Truyn ngn#358293## 00662000000000301000450000100180000000200420001800300390006000500180009900700450 01170080005001620090026001670100005001930110021001980820009002190160003002280130 00700231014001700238026001100255026001100266026000700277181000600284019000500290 020000700295020000800302020001400310020002000324020001600344#Nguyn Phc Thun#D y hc vt l thng qua cc nh khoa hc#Dnh cho gio vin ging dy vt l...# Nguyn Trng Dng#Nguyn Phc Thun (ch.b.), Nguyn Trng Dng#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2015#^a360tr. : nh^b24cm#530.0922#XH#358294#^a100000^b3000b#VV16 .02760#VV16.02759#358294#D112H#Vi?t#Vt l#Dy hc#Sch c thm#Trung hc ph t hng#Trung hc c s## 01030000000000385000450000200370000000300280003700500140006500500160007900500110 00950050008001060050022001140070046001360080005001820090026001870100005002130110 03600218015008400254082001300338016000300351013000700354014001700361026001100378 02600110038902600070040018100070040701900050041402000170041902000090043602000190 0445020001700464020000900481020000800490020001600498021013000514#Nguyn Nht nh hip s ca tui th#Nghin cu ph bnh vn hc#L Th Bc L#Nguyn Thu Anh# L Huy Bc#Vn Gi#Phan Nguyn Tr Giang#L Th Bc L, Nguyn Thu Anh, L Huy Bc...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a362tr., 27tr. mu : biu ^b24cm# TTS ghi: i hc S phm H Ni. Trung tm Ngn ng v Vn hc - Ngh thut tr em#895.92233408#XH#358295#^a150000^b2000b#VV16.02762#VV16.02761#358295#NG527N#V i?t#Vn hc hin i#Bi vit#Nghin cu vn hc#Ph bnh vn hc#Tc phm#Tc g i#Nguyn Nht nh#Mt s bi vit ca cc nh th, nh vn, nh nghin cu vit v nh vn Nguyn Nht nh v cc tc phm lm nn tn tui ca ng## 01016000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820013000421810006000550020059000610070056001200080005001760090026001810100 00500207011001500212020002100227020000800248016000300256021030300259005002200562 00500110058400500100059500500130060500500150061802000130063302000120064602000130 0658013000700671#358296#VV16.02763#VV16.02764#^b1500b#Vi?t#305.89591003#T550#T in vn ho truyn thng cc dn tc Thi - Ty - Nng#Nguyn Th Vit Thanh, Vng Ton (ch.b.), Cm Trng...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a507tr.^b2 4cm#Vn ho truyn thng#T in#VH#Kho cu v miu t hn 600 mc t phn nh cc phm tr, khi nim, s vt, hin tng gn vi cc hot ng vn ho truyn thng ca dn tc thiu s Ty - Nng - Thi: n mc, c tr, cc phong tc, l nghi, tp qun gn vi vng i, cc nghi l, iu cm k trong sinh hot tn g io, tn ngng...#Nguyn Th Vit Thanh#Vng Ton#Cm Trng#Hong Vn Ma#Nguy n Vn Ho#Dn tc Thi#Dn tc Ty#Dn tc Nng#358296## 00574000000000277000450000100160000000200170001600500210003300700430005400800050 00970090011001020100005001130110015001180150040001330820007001730160003001800130 00700183014001600190026000700206026001100213026001100224181000600235019000500241 019001500246020001700261020001800278#Piglia, Ricardo#Ma lc ng tin#Nguyn Th Kim Hng#Ricardo Piglia ; Nguyn Th Kim Hng dch#^aH.#^aTh gii#2015#^a243 tr.^b21cm#Tn sch ting Achentina: Plata Quemada#863.64#VH#358297#^a75000^b200 0b#358297#VV16.02765#VV16.02766#M100L#Vi?t#Dch Achentina#Vn hc hin i#Truy n trinh thm## 00523000000000277000450002600070000002600110000702600110001802000160002901400080 00450190005000530820010000581810007000680010010000750020012000850030037000970290 01600134007001000150008000500160009001100165010000500176011002900181020001100210 016000300221013000700224020001400231#358298#VV16.02767#VV16.02768#Vn hc cn i#^b1000b#Vi?t#895.92212#TR527K#Nguyn Du#Truyn Kiu#bertragen von Irene und F ranz Faber#Das Mchen Kiu#Nguyn Du#^aH.#^aTh gii#2015#^a338tr., 2tr. nh mu ^b21cm#Truyn Nm#XH#358298#Sch song ng## 00599000000000265000450002600070000002600110000702600110001802000080002901400160 00370190005000530820006000581810006000640010010000700020045000800070010001250080 00500135009001100140010000500151011001500156020000600171016000300177021013800180 013000700318020000800325#358299#VV16.02769#VV16.02770#Du lch#^a69000^b5000b#Vi ?t#910.4#M312V#Thu Minh#Minh v Linh hai chng mnh i khp th gii#Thu Minh# ^aH.#^aTh gii#2015#^a149tr.^b20cm#Du k#XH#Ghi li nhng tri nghim ca tc g i cng con trai sut chng ng khm ph vn ho, lch s a danh cc nc Ch u u, Chu M, Chu #358299#Du hnh## 00743000000000277000450002600070000002600110000702600110001802000150002901400160 00440190005000600820009000651810006000740010016000800020024000960030022001200070 02100142008000500163009003700168010000500205011001500210012004200225020001000267 016000300277021017800280013000700458#358300#VV16.02772#VV16.02771#Quan h m con #^a39000^b2000b#Vi?t#306.8743#T312Y#Nguyn Vin Nh#Tnh yu bt tn ca m#i mt con l ca m#Nguyn Vin Nh b.s.#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T #2015#^a215tr.^b21cm#T sch Sng p mi ngy. Sch thiu nhi#Truyn k#XH#Th ng qua nhng cu chuyn v tri nghim trong cuc sng, tc gi chuyn ti nhng thng ip v mi quan h m - con v tnh cm thing ling ca ngi m dnh c ho cho con ci#358300## 00842000000000265000450002600110000002600110001102600070002202000090002901400160 00380190005000540820010000591810007000690010013000760020120000890070013002090080 00500222009001100227010000500238011002200243020002300265016000300288021026400291 020001400555013000700569#VV16.02773#VV16.02774#358301#Tri thc#^a120000^b300b#V i?t#305.89592#TR300T#Mai Vn Tng#Tr thc a phng v s dng v qun l ngu n ti nguyn thin nhin ca ngi Mng huyn B Thc, tnh Thanh Ho#Mai V n Tng#^aH.#^aTh gii#2015#^a402tr. : bng^b21cm#Ti nguyn thin nhin#XH#Vi nt khi qut v ngi Mng huyn B Thc, tnh Thanh Ho. Gii thiu tri th c a phng v s dng v qun l ngun ti nguyn t, nc, rng v cc gii php bo v cc loi ti nguyn thin nhin qua cc thi k trn a bn sinh s ng ca ngi Mng#Dn tc Mng#358301## 00845000000000337000450002600110000002600070001102600110001802000130002901400070 00420190005000490820010000541810006000640020020000700030037000900070060001270080 00500187009001100192010000500203011001500208020001100223020000700234016000300241 02101270024400500150037101500490038600500180043500500160045300500130046900500180 0482013000700500#VV16.02775#358302#VV16.02776#Doanh nghip#^b200b#Vi?t#338.70943 #S450T#S tay doanh nghip#Nhng iu cn bit trong kinh doanh#B.s.: inh Tun Hng, Nguyn Xun Hong, Phm Quang Tho...#^aH.#^aTh gii#2015#^a111tr.^b21cm# Kinh doanh#S tay#XH#Gii thiu mt s iu cn bit trong kinh doanh Cng ho L in bang c v mt s thut ng ting c hay gp trong kinh doanh#inh Tun H ng#TTS ghi: Hi Doanh nghip Vit Nam ti CHLB c#Nguyn Xun Hong#Phm Quang Tho#Phm Ngc K#Trng Hng Quang#358302## 00930000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010018000660020048000840070043001320080005001750090 01100180010000500191011001500196020001600211016000300227019001000230021037800240 005001900618013000700637020000800644#358303#VV16.02777#VV16.02778#^a99000^b1000 b#Vi?t#658.8342#NG558T#Rochefort, Robert#Ngi tiu dng sng sut v ngi cng dn ti#Robert Rochefort ; Phm Th Thanh Vn dch#^aH.#^aTh gii#2015#^a304tr .^b21cm#Ngi tiu dng#TN#Dch Php#T thc t, hnh vi v thi quen tiu dng ca khch hng, tc gi phn tch nh gi nhng nghch l ca ngi tiu dn g, nhng mu thun v o c trong cch sng, cch chi tiu ti chnh ca con n gi, ng thi a ra nhng gii php ti u nhm gip mi c nhn c th t i u chnh hnh vi tiu dng hng n tng lai v m bo c trch nhim i vi ton th gii#Phm Th Thanh Vn#358303#Hnh vi## 00440000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010008000670020010000750030004000850070008000890080 00500097009001900102010000500121011002900126020001700155020000400172016000300176 013000700179#358304#VV16.02779#VV16.02780#^a58000^b1000b#Vi?t#895.92214#TR103L# Thi Tr#Tri lng#Th#Thi Tr#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a190tr., 4tr. nh m u^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#358304## 00530000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010006000690020017000750030004000920070013000960080 00500109009001900114010000500133011002900138020001700167020000400184016000300188 005000600191015004800197013000700245#358305#VV16.02781#VV16.02782#^a70000^b1000 b#Vi?t#895.9221008#NG430L#Chnh#Ngn la i qu#Th#Chnh, Ngha#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2015#^a121tr., 7tr. nh mu^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#Ngha#Tn th t tc gi: Phm Hu Chnh, Lu Th Ngha#358305## 00588000000000277000450000100110000000200180001100500110002900700280004000800050 00680090061000730100005001340110015001390150042001540820008001960160003002040130 00700207014001600214026000700230026001100237026001100248181000700259019000500266 019001000271020001700281020001200298#Levy, Marc#Chuyn chng nng#Linh Quang#Mar c Levy ; Linh Quang dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v truyn th ng Nh Nam#2015#^a327tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Php: Elle & Lui#843.914 #VH#358306#^a86000^b2000b#358306#VV16.02783#VV16.02784#CH527C#Vi?t#Dch Php#V n hc hin i#Tiu thuyt## 00488000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010016000660020027000820030016001090070016001250080 00500141009001900146010000500165011001500170020001700185020000700202016000300209 020000300212013000700215#358307#VV16.02785#VV16.02786#^a50000^b500b#Vi?t#895.92 234#KH407T#Nguyn Vit Ho#Khong trng khng lp y#Tp truyn - k#Nguyn Vi t Ho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a197tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn#VH#K# 358307## 00695000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810008000620020020000700070071000900080005001610090019001660100 00500185011003100190020001700221020000400238016000300242005001800245005001000263 00500130027300500160028600500160030201300070031800500140032500500140033900500160 0353#VV16.02787#358308#VV16.02788#^a50000^b1000b#Vi?t#895.9221008#NGH301T#Ngha tnh th in#Trnh Phng Trm, V Vn Du, o Vn Knh... ; B.s.: Bi Xun Lo ng...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a171tr. : nh chn dung^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#Trnh Phng Trm#V Vn Du#o Vn Knh#Hong Xun Canh#Trn Vn Ch ng#358308#Bi Xun Long#inh Xun Ym#Trnh Hoi Zang## 00437000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010016000650020007000810030004000880070016000920080 00500108009001900113010000500132011001500137020001700152020000400169016000300173 013000700176#358309#VV16.02789#VV16.02790#^a56000^b500b#Vi?t#895.92214#T310V#Ng uyn Vn Hng#Tm v#Th#Nguyn Vn Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a107tr.^b 21cm#Vn hc hin i#Th#VH#358309## 00773000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010009000680020057000770030017001340070009001510080 00500160009001900165010000500184011002900189020000900218020000900227016000300236 021020000239020001800439020001900457013000700476#358310#VV16.02791#VV16.02792#^a 58500^b1000b#Vi?t#320.1209597#H407S#L Trng#Hong Sa - Trng Sa trong tri ti m con ngi o L Sn#Kho cu lch s#L Trng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a 139tr. : nh, bn ^b21cm#Lnh th#Kho cu#VH#Tp hp mt s bi vit, bi bo , th ca, t liu lch s qu gi cng nhiu nghin cu v bin o Hong Sa - T rng Sa nhm khng nh ch quyn Vit Nam v tnh cm gn b ca ngi dn o L Sn#Qun o Hong Sa#Qun o Trng Sa#358310## 00446000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820009000411810007000500010014000570020014000710030004000850070014000890080 00500103009001900108010000500127011002900132020001700161020000400178016000300182 013000700185#358311#VV16.02793#VV16.02794#^b320b#Vi?t#895.9221#NH460K#H Th Ngu yt#Nh Kim Lung#Th#H Th Nguyt#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a87tr., 16tr. nh mu^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#358311## 00448000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810007000580010015000650020020000800030004001000070015001040080 00500119009001900124010000500143011001500148020001700163020000400180016000300184 013000700187#358312#VV16.02796#VV16.02795#^a63000^b500b#Vi?t#895.9221#CH513M#Tr n Tun Hng#Chung mt dng sng#Th#Trn Tun Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015 #^a166tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#358312## 00755000000000253000450002600110000002600070001102000150001801400160003301900050 00490820008000541810006000620010009000680020051000770070009001280080005001370090 02200142010000500164011002500169020001000194016000300204021028000207013000700487 020000700494#VV16.02797#358313#Tm l c nhn#^a82000^b5000b#Vi?t#155.333#E202K #Thu Chi#Em khng yu em, ai yu em? - A beautiful bad girl#Thu Chi#^aH.#^aTh gii ; Skybooks#2015#^a196tr. : hnh v^b21cm#Tnh cch#TN#Gip con ngi t kh m ph bn thn hiu r hn v con ngi bn trong mnh, gi tr bn thn, v p tm hn, qua gip bn vt qua au kh, s tht bi trong cuc sng, tn h cm; hc cch yu thng mnh hn hng ti an bnh, mnh m bc tip v t ng lai pha trc#358313#Ph n## 00592000000000301000450000100090000000200270000900300120003600500090004800500120 00570070028000690080005000970090043001020100005001450110015001500220004001650820 00800169016000300177013000700180014001700187026000700204026001100211026001100222 181000700233019000500240019001600245020001700261020001200278#inh Mc#Ngi lng ging nh trng#Tiu thuyt#inh Mc#Greenrosetq#inh Mc ; Greenrosetq dch#^a H.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Vn Vit#2015#^a457tr.^b21cm#T.1#895.136#VH #358314#^a230000^b2000b#358314#VV16.02798#VV16.02799#NG558L#Vi?t#Dch Trung Qu c#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00592000000000301000450000100090000000200270000900300120003600500090004800500120 00570070028000690080005000970090043001020100005001450110015001500220004001650820 00800169016000300177013000700180014001700187026000700204026001100211026001100222 181000700233019000500240019001600245020001700261020001200278#inh Mc#Ngi lng ging nh trng#Tiu thuyt#inh Mc#Greenrosetq#inh Mc ; Greenrosetq dch#^a H.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Vn Vit#2015#^a456tr.^b21cm#T.2#895.136#VH #358315#^a230000^b2000b#358315#VV16.02800#VV16.02801#NG558L#Vi?t#Dch Trung Qu c#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00461000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810007000630010012000700020017000820070023000990080005001220090 01900127010000500146011001500151020001700166020000400183016000300187005001000190 013000700200#358316#VV16.02802#VV16.02803#^a141000^b1000b#Vi?t#895.9221408#TH46 0V#Nguyn Tha#Th vi cuc i#Nguyn Tha, Minh Lut#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 015#^a355tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#Minh Lut#358316## 00494000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010017000680020015000850030021001000070017001210080 00500138009001900143010000500162011001500167020001700182020001200199016000300211 020000700214013000700221#VV16.02805#358317#VV16.02804#^a76000^b1000b#Vi?t#895.9 228403#V250L#Nguyn Vn Thanh#V li qu xa#Truyn ngn & bt k#Nguyn Vn Tha nh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a258tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#B t k#358317## 00451000000000241000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200120 00401810006000520010014000580020016000720030010000880070014000980080005001120090 01900117010000500136011003100141020001700172020001000189016000300199013000700202 #358318#VV16.02806#^a200000^b1000b#Vi?t#895.9228403#M458T#Tng c Pht#Mt th i nh#Truyn k#Tng c Pht#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a499tr. : nh ch n dung^b21cm#Vn hc hin i#Truyn k#VH#358318## 00673000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200120 00391810007000510020018000580070043000760220004001190220030001230050008001530050 01500161005001500176005001200191005001200203008000500215009001900220010000500239 011003100244015005300275020001700328020000400345013000700349016000300356#VV16.02 807#358319#^a100000^b500b#Vi?t#895.9221008#TH460#Th ng x Nhn#Duy Anh, Tr nh Tun Anh, Luyn Vn Bng...#T.5#Tuyn tp th vn 2013 - 2015#Duy Anh#Trnh Tun Anh#Luyn Vn Bng# Vit Bo#V Ngc Bo#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a4 98tr. : nh chn dung^b21cm#TTS ghi: CLB Th v Ngh thut truyn thng x Nhn #Vn hc hin i#Th#358319#VH## 00941000000000325000450000200310000000500140003100500150004500500150006000500090 00750050015000840070049000990080005001480090011001530100005001640110028001690150 07300197082000700270016000300277013000700280014000700287026001100294026001100305 02600070031618100070032301900050033002000120033502000080034702000090035502102510 0364#Thng bo Hn Nm hc nm 2014#Nguyn Vn An#V Th Lan Anh#Nguyn Th Anh# Vit Anh#Trnh Ngc nh#Nguyn Vn An, V Th Lan Anh, Nguyn Th Anh...#^aH.#^a Th gii#2015#^a1001tr. : nh, bng^b21cm#u ba sch ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Hn Nm#495.17#XH#358320#^b180b#VV16.02808#VV16.02809 #358320#TH455B#Vi?t#Hn Nm hc#Su tm#Ti liu#Tp hp hn 100 bi vit chn l c ti hi ngh thng bo Hn Nm hc nm 2014. Gii thiu cc tc gi, tc phm Hn Nm. Thng bo nhng pht hin mi trong cng tc su tm t liu Hn Nm, nhng kt qu nghin cu l lun, b sung cho ngnh Hn Nm## 00785000000000301000450000100160000000200270001600500090004300700310005200800050 00830090032000880100005001200110030001250150036001550820011001910160003002020130 00700205014001700212026001100229026001100240026000700251181000700258019000500265 019000800270020001600278020000700294020001100301021017100312#Bush, George W.#Nh ng thi khc quyt nh#Sn Phm#George W. Bush ; Sn Phm dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a682tr., 32tr. nh mu^b24cm#Tn sch ting Anh: Deci sion points#973.931092#XH#358321#^a299000^b3000b#VV16.02810#VV16.02811#358321#N H556T#Vi?t#Dch M#Bush, George W.#Hi k#Tng thng#Cung cp cc thng tin qu gi v tiu s v con ng cng danh ca Tng thng George W. Bush v cc tnh hung ng phi i mt cng nh qu trnh ra quyt nh ca ng## 00938000000000349000450000200300000000500140003000500150004400500130005900500130 00720050017000850050015001020070070001170080005001870090011001920100005002030110 02100208015005300229022000400282082000600286016000300292013000700295014001700302 02600110031902600110033002600070034118100060034801900050035402000130035902000080 0372020001000380021019800390#Di sn k c ca nh khoa hc#Phm Ngc Hi#Trn B ch Hnh#Phan Vn Hp#Bi Minh Ho#Nguyn Thanh Ho#Nguyn Vn Huy#Phm Ngc Hi, Trn Bch Hnh, Phan Vn Hp... ; Nguyn Vn Huy ch.b.#^aH.#^aTh gii#2015#^a3 83tr. : nh^b24cm#TTS ghi: Trung tm Di sn cc nh khoa hc Vit Nam#T.5#509.2 #TN#358322#^a165000^b1000b#VV16.02812#VV16.02813#358322#D300S#Vi?t#Nh khoa hc #Tiu s#S nghip#Gm nhng bi vit k v cuc i ca hn 50 nh khoa hc Vi t Nam trong cc lnh vc nghin cu khc nhau, khc ho con ng trng thnh v lm khoa hc, cng nh nhng cng hin khoa hc ca h## 00814000000000325000450000100130000000200140001300300070002700500140003400500140 00480050012000620070037000740080005001110090032001160100005001480110026001530150 05300179082000800232016000300240013000700243014001700250026000700267026001100274 02600110028518100060029601900050030201900100030702000080031702000070032502101560 0332#Doumer, Paul#X ng Dng#Hi k#Lu nh Tun#Hiu Constant#L nh Chi#P aul Doumer ; Dch: Lu nh Tun...#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a 631tr. : minh ho^b24cm#Dch t nguyn bn ting Php: L'Indochine Francaise#959 .704#XH#358323#^a199000^b3000b#358323#VV16.02814#VV16.02815#X550#Vi?t#Dch Ph p#Lch s#Hi k#Ti hin mt giai on lch s Vit Nam v bn o ng Dng c ui th k XIX u th k XX di con mt ca mt nh cai tr c ti ngi Php Paul Doumer## 00718000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820004000491810008000530010011000610020046000720070011001180080006001290090 01400135010000500149011003500154020000800189020001700197020001100214016000300225 021013200228015004600360020001500406013000700421#358324#VV16.02816#VV16.02817#^a 70000^b200b#Vi?t#541#GI-108T#Trn Dng#Gio trnh i xng phn t v l thuy t nhm#Trn Dng#^aHu#^ai hc Hu#2015#^aIX, 197tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#i xng phn t#Gio trnh#GT#Cung cp cc kin thc c bn v hnh hc p hn t - i xng phn t, l thuyt nhm - cc nhm im i xng, i s tuyn tnh...#TTS ghi: i hc Hu. Trng i hc S phm#L thuyt nhm#358324## 01068000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820007000421810008000490020027000570030026000840070078001100050015001880080 00600203009001400209010000500223011003100228020001600259020001000275020001100285 01600030029602102500029900500180054900500130056700500150058000400400059501500670 0635020000900702013000700711#358325#VV16.02818#VV16.02819#^b5000b#Vi?t#615.88#GI -108T#Gio trnh y hc c truyn#o to h bc s a khoa#B.s.: Nguyn Th Tn (ch.b.), Phm Th Xun Mai, on Vn Hn, Nguyn Th Anh#Nguyn Th Tn#^aHu#^a i hc Hu#2015#^a199tr. : hnh v, bng^b24cm#Y hc c truyn#Dc liu#Gio t rnh#GT#S lc lch s nn y hc c truyn Vit Nam v ch trng kt hp y hc hin i vi y hc c truyn. Gii thiu mt s hc thuyt m dng, ng hnh, tng tng, thu ho, kinh lc... cng nh ch ra nguyn nhn gy bnh v cch c hn on iu tr#Phm Th Xun Mai#on Vn Hn#Nguyn Th Anh#Ti bn ln th 2, c chnh sa b sung#TTS ghi: i hc Hu. Trng i hc Y Dc. Khoa Y hc c truyn#iu tr#358325## 00660000000000265000450000200620000000400190006200800050008100900210008601000050 01070110015001120120031001270820011001580160003001690130007001720140009001790260 00700188026001100195026001100206181000700217019000500224020002000229020001000249 020001200259021012300271#Truyn k v Bc H - Nhng chng ng trng k khng chin#Xut bn ln th 2#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a116tr.^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#959.704092#VH#358326#^b14206b#358326#VV16.02820#VV16.0282 1#TR527K#Vi?t#Hot ng cch mng#Truyn k#H Ch Minh#Ghi li nhng mu chuyn v cuc i hot ng cch mng ca Bc H trong thi gian t cch mng thng 8 /1945 n nm 1948## 00772000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520010015000580020039000730070030001120050014001420080 00500156009002100161010000500182011001500187012003100202021020400233020001100437 020000900448020001500457013000700472016000300479#358327#VV16.02822#VV16.02823#^b 14206b#Vi?t#200.9597#T311N#Phm Minh Tho#Tn ngng, tn gio v m tn d oan #Phm Minh Tho, Phm Lan Oanh#Phm Lan Oanh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a14 8tr.^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#Gii thiu, phn tch nhng hot ng tn ngng, tn gio c th nc ta; xut mt s bin php thc hin tt cc ch trng, chnh sch lin quan ca ng v Nh nc v tn ngng, tn gi o...#Tn ngng#Tn gio#M tn d oan#358327#XH## 00954000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820016000431810006000590020041000650070074001060080005001800090021001850100 00500206011001400211013000700225005001600232005001300248005001600261005001800277 012003100295021027400326020001000600020001300610016000300623020001400626#358328# VV16.02824#VV16.02825#^b14206b#Vi?t#342.59708302638#T310H#Tm hiu lut cn cc cng dn nm 2014#Nguyn Ngc Anh (ch.b.), V Huy Khnh, Trn Ngc ng, Nguy n Kin Trung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a76tr.^b21cm#358328#Nguyn Ngc Anh #V Huy Khnh#Trn Ngc ng#Nguyn Kin Trung#T sch X - Phng - Th trn#G m 64 cu hi p php lut v nhng quy nh chung v quy nh c th v c s d liu quc gia v dn c, c s d liu cn cc, th cn cc, bo m iu k in cho hot ng qun l cn cc cng dn, c s d liu quc gia v dn c v c s d liu cn cc cng dn#Php lut#Sch hi p#XH#Lut cn cc## 00912000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820006000431810006000490010016000550020031000710070054001020050011001560050 01700167008000500184009003200189010000500221011002500226012003100251021026000282 020001200542020001000554020000900564020001500573013000700588016000300595#358329# VV16.02826#VV16.02827#^b14206b#Vi?t#363.1#C120N#Nguyn Trng An#Cm nang phng t rnh ui nc#Nguyn Trng An (ch.b.), V Kim Hoa, L Hng Dip Chi#V Kim Hoa# L Hng Dip Chi#^aH.#^aChnh tr Quc gia ; Kim ng#2015#^a68tr. : tranh v^b2 1cm#T sch X - Phng - Th trn#Phn tch mt s trng hp ui nc trong t hc t; hng dn, gii thiu mt s phng php phng trnh ui nc: Loi b nhng nguy c gy ui nc, hc bi, cc k nng cn thit khi bi li; mt s k thut an ton khi tham gia giao thng ng thu...#Phng chng#Cht ui#Cm nang#Sch thiu nhi#358329#XH## 00567000000000277000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200070 00381810008000450010014000530020050000670070014001170080006001310090014001370100 00500151011002600156015004300182020001100225020001000236020001200246020001000258 020001100268013000700279016000300286#VV16.02828#358330#^a90000^b150b#Vi?t#631.5 2#GI-108T#Trn Vn Minh#Gio trnh kho nghim, kim nh ging cy trng#Trn V n Minh#^aHu#^ai hc Hu#2015#^a203tr. : minh ha^b24cm#TTS: i hc Hu. Tr ng i hc Nng Lm#Trng trt#Ging cy#Kho nghim#Kim nh#Gio trnh#3583 30#GT## 00759000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100060 00400010017000460020012000630030018000750070017000930040013001100080018001230090 02300141010000500164011003000169021026200199020001000461020000400471013000700475 016000300482020000800485#358331#^a68000^b1500b#Vi?t#394.1509597#S431H#Nguyn Ng c Tun#Song h tr#Danh tr t Vit#Nguyn Ngc Tun#In ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a60tr. : nh mu, bng^b21cm#Gii thiu nhng vng ch v nhng thng hiu ch ni ting ca Vit Nam: Tr Tn Cng, tr Th i Nguyn; tr long Di Linh, Lm ng, tr c th Sui Ging, tr c th H Gia ng, tr sen c truyn, tr c th P C... cng cch pha ch c c chn tr ngon#Phong tc#Ch#358331#XH#Pha ch## 00635000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570010018000630020027000810030034001080070018001420080 00600160009001400166010000500180011001500185020001000200020000800210020001400218 013000700232016000300239021011500242#358332#VV16.02829#VV16.02830#^a160000^b100 0b#Vi?t#428.1#T306A#Trng Thanh Minh#Ting Anh trong trng hc#Nng cao vn t vng cho hc sinh#Trng Thanh Minh#^aHu#^ai hc Hu#2015#^a325tr.^b21cm#Ti ng Anh#T vng#Sch c thm#358332#GT#Trnh by nhng bi test ngn, mi bi te st gii thiu khong 10 t di dng 10 cu hi v c p n cui mi bi## 00690000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820004000511810006000550010014000610020042000750070014001170080006001310090 01400137010000500151011002500156012002900181021016100210020000700371020000900378 020001500387013000700402016000300409#VV16.02831#VV16.02832#358333#^a150000^b100 0b#Vi?t#909#E202T#Phm Minh Tr#Em tm hiu v nhng di sn ca nhn loi#Phm M inh Tr#^aHu#^ai hc Hu#2015#^a196tr. : nh mu^b21cm#T sch khong tri kh oa hc#Gii thiu mt s di sn ca th gii v Vit Nam nh rung bc thang P hilippin, vn quc gia Los Glaciares, vnh H Long, vn quc gia Phong Nha K Bng...#Di sn#Th gii#Sch thiu nhi#358333#XH## 00729000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820007000511810008000580010009000660020075000750070009001500080006001590090 01400165010000500179011001500184020000900199020001200208020001900220020001400239 020001400253013000700267016000300274021016200277#VV16.02833#VV16.02834#358334#^a 145000^b1000b#Vi?t#371.78#GI-108D#Ng Hin#Gio dc phng chng cc hnh vi xu v t nn ma tu la tui hc ng#Ng Hin#^aHu#^ai hc Hu#2015#^a254tr .^b21cm#Gio dc#Phng chng#Hnh vi lch chun#T nn ma tu#Tui hc sinh#3583 34#XH# cp mt s vn ang tc ng n li sng ca cc em hc sinh nh: B o lc hc ng, nghin game, hnh vi ht thuc l v s dng tri php cht ma tu...## 00751000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820006000511810006000570010012000630020014000750030052000890070012001410080 00600153009001400159010000500173011002500178020000900203020000800212020000800220 013000700228016000300235021023500238#VV16.02836#VV16.02835#358335#^a150000^b100 0b#Vi?t#370.1#C455N#H Ngc i#Cng ngh hc#Sch bi dng nghip v s phm d nh cho gio vin#H Ngc i#^aHu#^ai hc Hu#2015#^a314tr. : hnh v^b21cm# Gio dc#Hc tp#L lun#358335#XH#Trnh by cc khi nim, l lun theo quan i m ca tc gi v sn phm gio dc, nghip v s phm, cng ngh gio dc, vic dy, cng ngh ca vic hc, gio dc nh trng, gio dc gia nh gio dc c truyn, gio dc hin i...## 00975000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820019000411810006000600020052000660070063001180050015001810050016001960050 01300212005001100225005001000236008000600246009001400252010000500266011003500271 021031600306020000800622020001100630020001000641013000700651016000300658#358336# VV16.02837#VV16.02838#^b120b#Vi?t#324.25970750959747#L302S#Lch s ng b v nh n dn x T Rt (1930 - 2015)#B.s.: Nguyn Th Ho (ch.b.), Nguyn Vn Ngh, H Vn Nhip...#Nguyn Th Ho#Nguyn Vn Ngh#H Vn Nhip#Ka Ray Sc#H A Dun#^ aHu#^ai hc Hu#2015#^aVI, 120tr. : nh mu, bng^b21cm#Gii thiu khi qut mnh t v con ngi x TRt, huyn akrng, tnh Qung Tr. ng b v nhn d n x qua cc thi k lch s: Phong tro u tranh cch mng ca ng bo dn t c Pa K x T Rt (1930 - 1945), u tranh chng thc dn Php xm lc (1945 - 1954), khng chin chng M cu nc (1954 - 1975)...#Lch s#ng b x#1930-2 015#358336#XH## 00493000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010008000660020027000740070008001010080006001090090 01400115010000500129011002400134012002800158020000700186020000900193020001500202 013000700217016000300224#358337#VV16.02839#VV16.02840#^a50000^b1000b#Vi?t#597.5 7156#C125C#Phm An#Cu chuyn c hi trng#Phm An#^aHu#^ai hc Hu#2015#^ a20tr. : nh mu^b21cm#T sch em lm nh sinh hc#C hi#Sinh sn#Sch thiu nh i#358337#XH## 00477000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010008000600020027000680070008000950080006001030090 01400109010000500123011002400128012002800152020001800180020001500198013000700213 016000300220#358338#VV16.02841#VV16.02842#^a50000^b1000b#Vi?t#597#C101L#Phm An #Cc loi ng vt mu lnh#Phm An#^aHu#^ai hc Hu#2015#^a20tr. : nh mu^b 21cm#T sch em lm nh sinh hc#ng vt mu lnh#Sch thiu nhi#358338#XH## 00499000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010008000600020029000680070008000970080006001050090 01400111010000500125011002400130012002800154020000500182020002100187020001500208 013000700223016000300230#358339#VV16.02843#VV16.02844#^a50000^b1000b#Vi?t#598#E 202T#Phm An#Em tm hiu v cc loi chim#Phm An#^aHu#^ai hc Hu#2015#^a47t r. : nh mu^b21cm#T sch em lm nh sinh hc#Chim#Khoa hc thng thc#Sch th iu nhi#358339#XH## 00440000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430010017000490020028000660070017000940080006001110090014001170100 00500131011002500136020001000161020000500171020001200176013000700188016000300195 #358340#VV16.02845#^a50000^b1000b#Vi?t#428#H419T#Trng Thi Chn#Hc ting Anh cng mn ton#Trng Thi Chn#^aHu#^ai hc Hu#2015#^a32tr. : minh ho^b21c m#Ting Anh#Ton#Sch t hc#358340#XH## 00455000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430010017000490020033000660070017000990080006001160090014001220100 00500136011002500141020001000166020001500176020001200191013000700203016000300210 #358341#VV16.02846#^a50000^b1000b#Vi?t#428#H419T#Trng Thi Chn#Hc ting Anh qua cc cu chuyn#Trng Thi Chn#^aHu#^ai hc Hu#2015#^a35tr. : minh ho ^b21cm#Ting Anh#Truyn c tch#Sch t hc#358341#XH## 00499000000000265000450000100150000000200360001500700150005100800060006600900140 00720100005000860110024000910820004001150160003001190130007001220140016001290260 00700145026001100152026001100163181000600174019000500180020001000185020000900195 020001400204020001500218#Trng c Tr#Hc ting Anh cng cc mn khoa hc#Tr ng c Tr#^aHu#^ai hc Hu#2015#^a35tr. : nh mu^b21cm#428#XH#358342#^a5000 0^b1000b#358342#VV16.02847#VV16.02848#H419T#Vi?t#Ting Anh#Khoa hc#Sch song n g#Sch thiu nhi## 00470000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010017000600020032000770070017001090080006001260090 01400132010000500146011002400151020001000175020000900185013000700194016000300201 020001200204#358343#VV16.02849#VV16.02850#^a50000^b1000b#Vi?t#428#H419T#Trng Thi Chn#Hc ting Anh cng mn sinh hc#Trng Thi Chn#^aHu#^ai hc Hu#2 015#^a34tr. : nh mu^b21cm#Ting Anh#Sinh hc#358343#XH#Sch t hc## 00925000000000289000450002600070000001400070000701900050001408200040001918100060 00230020079000290070068001080050013001760050018001890050017002070050017002240050 01300241008001200254009001700266010000500283011002500288015008600313013000700399 021020900406020000800615020000900623016000300632#358344#^b500b#Vi?t#170#M451B#M c bn cha Vnh Nghim - Thi Thng cm ng thin v Vin Liu Phm t hun#B.s .: Phm Th Hu (ch.b.), Thch Thanh Thch, Thch Thanh Vnh,...#Phm Th Hu#Th ch Thanh Thch#Thch Thanh Vnh#Nguyn Xun Hoi# Tun Khoa#^aHi Phng#^aNxb . Hi Phng#2015#^a300tr. : nh mu^b29cm#TTS ghi: S Vn ho, Th thao v Du l ch; Gio Hi Pht gio Vit Nam tnh Bc Giang#358344#Gii thiu nguyn vn ch Hn c khc trn mc bn, phin m Hn Vit, dch ngha ca 2 bn sch khuyn t hin c tnh gio dc cao vi cng ng x hi: "Thi Thng cm ng thin" v " Vin Liu Phm t hun"#o c#Gio dc#XH## 00917000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820017000411810006000580020057000640070036001210080012001570090017001690100 00500186011002500191015003700216021027200253020000800525020001300533013000700546 016000300553001001400556005001500570020002000585020001000605#358345#VV16.02851#V V16.02852#^b250b#Vi?t#305.563306059735#L302S#Lch s t chc hi v phong tro n ng dn huyn Ct Hi#B.s.: Bi Tun Mnh, Hong Hu Thn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2015#^a156tr. : nh mu^b21cm#TTS ghi: Hi Nng dn huyn Ct Hi#Tng k t chng ng 85 nm xy dng, cng c v pht trin ca t chc Hi Nng dn h uyn Ct Hi qua cc thi k: u tranh ginh chnh quyn, khng chin chng th c dn Php v quc M, lao ng sn xut trong s nghip xy dng ch ngha x hi v hi nhp quc t#Lch s#Hi nng dn#358345#XH#Bi Tun Mnh#Hong Hu Thn#Phong tro nng dn#1930-2015## 01022000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820014000411810006000550010014000610020051000750070064001260050012001900080 01200202009001700214010000500231011002500236015004500261021030400306020000800610 02000110061801300070062901600030063602000180063902000100065700500110066700500180 0678#VV16.02854#VV16.02853#358346#^b300b#Vi?t#305.406059735#L302S#Bi Tun Mnh# Lch s t chc v phong tro ph n huyn Ct Hi#B.s.: Bi Tun Mnh (ch.b.), Trn Th X ; S.t.: Trn Th X...#Trn Th X#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2015 #^a198tr. : nh mu^b21cm#TTS ghi: Hi Lin hip ph n huyn Ct Hi#Tng kt 85 nm xy dng, cng c v pht trin Hi Lin hip Ph n huyn Ct Hi t nm 1930 qua cc thi k: Cch mng v khi ngha ginh chnh quyn, khng chin ch ng thc dn Php, khng chin chng M, phong tro "Ngi ph n xy dng v b o v T quc", thc hin ng li i mi ca ng...#Lch s#Hi ph n#358346 #XH#Phong tro ph n#1930-2015#V Th Bc#Bi Th Thu Huyn## 00443000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020015000400070010000550050010000650040015000750080012000900090017001020100 00500119011002400124020001800148020001100166020001400177013000700191016000300198 #358347#^a8000^b4000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t ch ABC#Dim Chu#Dim Chu#Ti bn ln 12#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a23tr. : hnh v^b24cm#Gio dc m u gio#Tp t ch#Sch mu gio#358347#GK## 00462000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020011000400030011000510070010000620050010000720040015000820080012000970090 01700109010000500126011002400131020001800155020001100173020001400184013000700198 016000300205#358348#^a8000^b4000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t ch#3 - 4 tui#Ngc Diu#Ngc Diu#Ti bn ln 14#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a23tr. : hnh v ^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#358348#GK## 00462000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020011000400030011000510070010000620050010000720040015000820080012000970090 01700109010000500126011002400131020001800155020001100173020001400184013000700198 016000300205#358349#^a8000^b4000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t ch#4 - 5 tui#Ngc Diu#Ngc Diu#Ti bn ln 14#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a24tr. : hnh v ^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#358349#GK## 00462000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020011000400030011000510070010000620050010000720040015000820080012000970090 01700109010000500126011002400131020001800155020001100173020001400184013000700198 016000300205#358350#^a8000^b4000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t ch#5 - 6 tui#Ngc Diu#Ngc Diu#Ti bn ln 14#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a24tr. : hnh v ^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#358350#GK## 00515000000000277000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020016000400030011000560070021000670050010000880050010000980040015001080080 01200123009001700135010000500152011002400157020001800181020000700199020000700206 020001400213013000700227016000300234#358351#^a8000^b4000b#Vi?t#372.21#T450C#T ch - t mu#4 - 5 tui#Thu Trang, Ngc Diu#Thu Trang#Ngc Diu#Ti bn ln 12# ^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a23tr. : hnh v^b24cm#Gio dc mu gio#T c h#T mu#Sch mu gio#358351#GK## 00515000000000277000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020016000400030011000560070021000670050010000880050010000980040015001080080 01200123009001700135010000500152011002400157020001800181020000700199020000700206 020001400213013000700227016000300234#358352#^a8000^b4000b#Vi?t#372.21#T450C#T ch - t mu#5 - 6 tui#Thu Trang, Ngc Diu#Thu Trang#Ngc Diu#Ti bn ln 12# ^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a23tr. : hnh v^b24cm#Gio dc mu gio#T c h#T mu#Sch mu gio#358352#GK## 00515000000000277000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020016000400030011000560070021000670050010000880050010000980040015001080080 01200123009001700135010000500152011002400157020001800181020000700199020000700206 020001400213013000700227016000300234#358353#^a8000^b4000b#Vi?t#372.21#T450C#T ch - t mu#3 - 4 tui#Thu Trang, Ngc Diu#Thu Trang#Ngc Diu#Ti bn ln 12# ^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a23tr. : hnh v^b24cm#Gio dc mu gio#T c h#T mu#Sch mu gio#358353#GK## 00486000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020019000400070024000590050012000830050011000950040015001060080012001210090 01700133010000500150011002400155020001800179020001100197020001400208013000700222 016000300229#358354#^a8000^b4000b#Vi?t#372.21#B200T#B tp t mu gio#Phng T ho, Thu Phng#Phng Tho#Thu Phng#Ti bn ln 14#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh H o#2015#^a23tr. : hnh v^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#35835 4#GK## 00510000000000265000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020029000400070020000690050008000890050011000970040015001080080012001230090 01700135010000500152011002400157020001800181020001100199020001000210020001400220 013000700234016000300241#358355#^a8000^b4000b#Vi?t#372.21#B200L#B lm quen ch ci - ch s#Minh V, Phng Duy#Minh V#Phng Duy#Ti bn ln 12#^aThanh Ho# ^aNxb. Thanh Ho#2015#^a24tr. : hnh v^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t ch#Tp t s#Sch mu gio#358355#GK## 00479000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020012000400070024000520050012000760040015000880080012001030090017001150100 00500132011002400137020001800161020001100179020001400190016000300204005001100207 013000700218#358356#^a8000^b4000b#Vi?t#372.21#V510H#Vui hc ch#Phng Tho, Th u Phng#Phng Tho#Ti bn ln 14#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a23tr. : hnh v^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#GK#Thu Phng#358356## 00437000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020010000400070010000500050010000600040015000700080012000850090017000970100 00500114011002400119020001800143020001000161020001400171013000700185016000300192 #358357#^a8000^b4000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t s#Nht Minh#Nht Minh#Ti bn l n 12#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a23tr. : hnh v^b24cm#Gio dc mu gi o#Tp t s#Sch mu gio#358357#GK## 00846000000000325000450000200280000000500210002800700260004900800050007500900110 00800100005000910110021000960150044001170820007001610160003001680130007001710140 01700178026000700195026001100202026001100213026001100224026001100235026001100246 02600110025718100060026801900050027401900050027902000170028402000140030102102050 0315#Hc ting Trung qua vn ho#Nguyn Th Thu Huyn#Nguyn Th Thu Huyn dch# ^aH.#^aTh gii#2015#^a100tr. : nh^b24cm#TTS ghi: i pht thanh quc t Trung Quc#495.18#XH#358358#^a450000^b1000b#358358#VV16.02855#CDVN.02873#CDVN.02874# CDVN.02875#CDVN.02876#CDVN.02877#H419T#Vi?t#Dch#Ting Trung Quc#Sch song ng# Hng dn hc ting Trung Quc thng qua cc bi hc v vn ho Trung Quc nh: Nhng nhn vt ni ting, pht minh quan trng, thnh tu tiu biu, biu tng vn ho... c trng ca t nc Trung Quc## 00458000000000265000450000100080000000200100000800300040001800700080002200800050 00300090011000350100005000460110015000510150030000660820010000960160003001060130 00700109014001500116026000700131026001100138026001100149181000600160019000500166 020001700171020000400188#Nh Mai#Ru hoa #Th#Nh Mai#^aH.#^aTh gii#2015#^a11 2tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Mai Th Nh#895.92214#VH#358359#^a39000^b400b#3583 59#VV16.02856#VV16.02857#R500H#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 01033000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020100000680070059001680050014002270050018002410050 01500259005002000274005002200294008000500316009001100321010000500332011002600337 021023800363020002300601020001700624013000700641016000300648015006800651#358360# VV16.02858#VV16.02859#^a35000^b1000b#Vi?t#363.7009597#B452C#Bi cnh truyn th ng v bin i kh hu ng ti trn phng tin truyn thng i chng Vit Nam #Lu Hng Minh, Sonja Schirmbeck (ch.b.), Phm Hng Tr...#Lu Hng Minh#Schirm beck, Sonja#Phm Hng Tr#Dng Th Thu Hng#Nguyn Th Tuyt Minh#^aH.#^aTh gii#2015#^a243tr. : minh ho^b21cm#Nghin cu, tm hiu nhng thng tin, ch v bin i kh hu c ng ti trn phng tin truyn thng i chng. Phn tch, a ra nhng gii php gp phn ci thin truyn thng v bin i kh h u Vit Nam v cc quc gia khc#Truyn thng i chng#Bin i kh hu#358360 #XH#u ba sch ghi: Hc vin Bo ch v Tuyn truyn. Khoa X hi hc## 00941000000000325000450000200590000000500180005900500150007700500130009200500130 01050070070001180080005001880090011001930100005002040110015002090150058002240820 01100282016000300293013000700296014001600303026001100319026000700330026001100337 18100070034801900050035502000120036002000090037202000200038102000090040102102050 0410#Ngi Dao Qun Cht min ni v trung du Bc B Vit Nam#Nguyn Ngc Than h#Phm ng Hin#V Tuyt Lan#L Thnh Sn#Nguyn Ngc Thanh (ch.b.), Phm ng Hin, V Tuyt Lan, L Thnh Sn#^aH.#^aTh gii#2015#^a315tr.^b21cm#u ba sc h ghi: Trung tm Thng tin vn ho cc dn tc#305.895978#XH#358361#^a120000^b3 00b#VV16.02861#358361#VV16.02860#NG558D#Vi?t#Dn tc Dao#Min ni#Ngi Dao Qun Cht#Trung du#Vi nt v ngi Dao Vit Nam. Tm hiu v cc hnh thc to ng un thu nhp, vn ho vt cht, t chc x hi, nghi l vng i v vn ho tinh thn ca ngi Dao Qun Cht min ni v trung du Bc B## 00879000000000325000450000100160000000200370001600300510005300500180010400500190 01220070059001410080005002000090011002050100005002160110015002210150052002360820 00800288016000300296013000700299014001700306026001100323026000700334026001100341 18100060035201900050035802000100036302000090037302000080038202000070039002101560 0397#Pisani, Francis#Web thay i th gii nh th no#T ngi s dng Inter net ti cc tc nhn ca web#Piolet, Dominique#T Th Phng Thu#Francis Pisani , Dominique Piolet ; T Th Phng Thu dch#^aH.#^aTh gii#2015#^a402tr.^b21cm #Tn sch ting Php: Comment le web change le monde#302.231#XH#358362#^a129000 ^b1000b#VV16.02862#358362#VV16.02863#W200#Vi?t#Trang Web#Internet#Vai tr#X h i#Trnh by kin thc v trang Web - mt trong nhng ng dng ph bin nht ca Internet. Phn tch vai tr v nhng tc ng ca Web i vi i sng x hi## 01041000000000313000450000100190000000200260001900500130004500700380005800800050 00960090047001010100005001480110015001530150040001680820004002080160003002120130 00700215014001600222026000700238026001100245026001100256181000600267019000500273 019000500278020001600283020000900299020000900308020001000317021040000327#Spaldin g, Blair T.#Hnh trnh v phng ng#Nguyn Phong#Blair T. Spalding ; Nguyn Ph ong dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a254tr.^b21cm #Tn sch ting Anh: Journey to the East#133#XH#358363#^a78000^b3000b#358363#VV 16.02864#VV16.02865#H107T#Vi?t#Dch#Thuyt duy linh#Huyn b#Kh nng#Con ngi# Ghi chp v nhng tri nghim ca cc chuyn gia trong Hi Khoa hc Hong Gia An h c c sang n nghin cu v huyn hc v nhng kh nng siu nhin ca co n ngi. Nhng tri nghim ca h v khoa hc c xa v b truyn ca vn ho n nh yoga, thin nh, thut chim tinh, cc php dng sinh v cha bnh, nh ng kin thc v nhn duyn, nghip bo, lut nhn qu, ci sng v ci cht...# # 00386000000000217000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820008000411810006000490020027000550080005000820090011000870100005000980110 02600103020001700129020001200146013000700158016000300165#358364#VV16.02866#VV16. 02867#^b520b#Vi?t#808.831#N462T#Ni tnh yu lun hin hu#^aH.#^aTh gii#2015# ^a230tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#358364#VH## 00660000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820011000511810007000620010014000690020027000830080010001100090015001200100 00500135011003100140020001700171020000400188013000700192016000300199021021600202 #358365#VV16.02868#VV16.02869#^a185000^b1000b#Vi?t#895.922134#PH105D#Phan Duy N hn#Phan Duy Nhn - Th v i#^a Nng#^aNxb. Nng#2015#^a462tr. : tranh v , nh^b24cm#Vn hc hin i#Th#358365#VH#Tp hp nhng sng tc ca nh th Ph n Duy Nhn v nhng bi vit ca thn hu, ng i, bn vn ca ng phc ho c hn dung mt nh th trong dng vn hc yu nc v l mt ngi con u t ca Q ung Nam - Nng## 00741000000000289000450000100130000000200280001300500160004100700360005700800050 00930090011000980100005001090110023001140150051001370820007001880160003001950130 00700198014001600205026001100221026000700232026001100239181000700250019000500257 019001600262020001900278020000800297021014600305#L Trch Hu#Trung Quc t tn g s lun#Nguyn Quang H#L Trch Hu ; Nguyn Quang H dch#^aH.#^aTh gii#20 15#^a1175tr. : bng^b27cm#Tn sch ting Anh: On traditional Chinese thought#181 .11#XH#358366#^a600000^b500b#VV16.02871#358366#VV16.02870#TR513Q#Vi?t#Dch Trun g Quc#T tng trit hc#Lch s#Nghin cu lch s t tng ca Trung Quc t c i cho n hin i qua nghin cu v t tng ca Khng T, Mnh T, Mc T , Tn T, Lo T...## 00970000000000313000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200090 00301810007000390020056000460030024001020070065001260050014001910050018002050050 01200223005001200235008000900247009002900256010000500285011003100290015002800321 021027000349020000900619013000700628016000300635020000800638020001000646#358367# VV16.02872#^b100b#Vi?t#315.9769#NG107T#Ngnh Thng k Lm ng - 40 nm xy dng v pht trin#15/12/1975 - 15/12/2015#B.s.: H Trung Hiu, Nguyn Cng Thnh, L Xun Ho, T Hong V#H Trung Hiu#Nguyn Cng Thnh#L Xun Ho#T Hong V# ^a Lt#^aCc Thng k tnh Lm ng#2015#^a172tr. : nh mu, bng^b23cm#TTS g hi: Tng cc Thng k#Gii thiu qu trnh hnh thnh v pht trin Ngnh Thng k tnh Lm ng; hot ng ca t chc ng, on th gn vi qu trnh xy dn g v pht trin ca ngnh; m hnh t chc v danh sch cn b cng chc hin c v tng cng tc ti Cc Thng k tnh Lm ng#Thng k#358367#XH#Lch s#1 975-2015## 00500000000000277000450000100100000000200170001000300230002700700100005000800050 00600090019000650100005000840110021000890820010001100160003001200130007001230140 01700130026000700147026001100154026001100165181000600176019000500182020001700187 020000400204020000900208020000500217#nh Tho#Hoa la cuc i#Tuyn th - vn - kch#nh Tho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a433tr. : nh^b23cm#895.92208#VH# 358368#^a125000^b1000b#358368#VV16.02873#VV16.02874#H401L#Vi?t#Vn hc hin i #Th#Vn xui#Kch## 00481000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820010000511810006000610010012000670020014000790030023000930070012001160080 00500128009001900133010000500152011002500157020001700182013000700199016000300206 020001800209#VV16.02876#358369#VV16.02875#^a150000^b1000b#Vi?t#895.92234#M124M# Gin T Hi#Mt m Champa#Tiu thuyt trinh thm#Gin T Hi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a663tr. : hnh v^b21cm#Vn hc hin i#358369#VH#Truyn trinh thm# # 00566000000000289000450000100060000000200110000600500150001700500060003200700280 00380080005000660090061000710100005001320110015001370220004001520820008001560160 00300164013000700167014001700174026000700191026001100198026001100209181000600220 019000500226019001600231020001700247020001200264#H M#Ma trn n#Nguyn T Uyn #H M#H M ; Nguyn T Uyn dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2015#^a457tr.^b21cm#T.1#895.136#VH#358370#^a102000^b2000b# 358370#VV16.02877#VV16.02878#M100T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu th uyt## 00556000000000289000450000100060000000200110000600500100001700500060002700700230 00330080005000560090061000610100005001220110015001270220004001420820008001460160 00300154013000700157014001700164026001100181026001100192026000700203181000600210 019000500216019001600221020001700237020001200254#H M#Ma trn n#Thanh u#H M #H M ; Thanh u dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn th ng Nh Nam#2015#^a444tr.^b21cm#T.2#895.136#VH#358371#^a100000^b2000b#VV16.02879 #VV16.02880#358371#M100T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00730000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810006000610010020000670020017000870030024001040070020001280080 00500148009001900153010000500172011001500177021020400192020001900396020001700415 020001000432013000700442016000300449#358372#VV16.02882#VV16.02881#^a183000^b100 0b#Vi?t#895.92209#103C#Nguyn Th Vit Nga#i ct tm vng#Tp ph bnh, tiu lun#Nguyn Th Vit Nga#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a356tr.^b21cm#Tp hp cc bi ph bnh, tiu lun ca tc gi nghin cu v truyn cho thiu nhi; tiu th uyt ca Nguyn Ngc T; th ca nh th Lu Quang V; vn hc th min Nam V it Nam giai on 1954 - 1975...#Nghin cu vn hc#Ph bnh vn hc#Tiu lun#3 58372#VH## 00607000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610020012000680030014000800070051000940050013001450050 01600158005001700174005001700191005001600208008000500224009001900229010000500248 011002100253020001700274020000400291013000700295016000300302#VV16.02884#358373#V V16.02883#^a68000^b800b#Vi?t#895.9221008#PH561H#Phng hng#Tuyn tp th#V Vi t Song, Phm Hng Giang, Nguyn Thnh Nam...#V Vit Song#Phm Hng Giang#Nguy n Thnh Nam#L Th Bch Ngn#Nguyn c Dng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a197t r. : nh^b21cm#Vn hc hin i#Th#358373#VH## 00482000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010011000660020014000770030004000910070011000950080 00500106009001900111010000500130011001500135015003500150020001700185020000400202 013000700206016000300213#358374#VV16.02885#VV16.02886#^a45000^b1000b#Vi?t#895.9 2214#T306N#on Thnh#Ting nng g#Th#on Thnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015# ^a103tr.^b20cm#Tn tht tc gi: on Trng Thnh#Vn hc hin i#Th#358374#VH ## 00427000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010012000660020012000780070012000900080005001020090 01900107010000500126011001500131020001700146020001200163013000700175016000300182 #358375#VV16.02887#VV16.02888#^a55000^b500b#Vi?t#895.92214#TH460L#V Ngc Th#T h lc bt#V Ngc Th#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a189tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th lc bt#358375#VH## 00472000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010013000670020027000800030011001070070013001180080 00500131009001900136010000500155011002100160020001700181020001000198013000700208 016000300215#358376#VV16.02889#VV16.02890#^a63000^b500b#Vi?t#895.9228403#H104L# Vn Bo Ngc#Hm Lim ngy y - by gi#Truyn, k#Vn Bo Ngc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a134tr. : nh^b21cm#Vn hc hin i#Truyn k#358376#VH## 00459000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810006000590010013000650020010000780030016000880070013001040080 00500117009001900122010000500141011002200146020001700168020001000185013000700195 016000300202#VV16.02891#VV16.02892#358377#^a65000^b500b#Vi?t#895.92214#T312X#Tr n Vn Ct#Tnh xun#Tuyn th ng#Trn Vn Ct#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^ a111tr. : bng^b21cm#Vn hc hin i#Th ng#358377#VH## 00450000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010017000660020018000830030004001010070017001050080 00500122009001900127010000500146011001400151020001700165020000400182013000700186 016000300193#358378#VV16.02893#VV16.02894#^a55000^b1000b#Vi?t#895.92214#S455C#N guyn Cng Bnh#Sng chy v tri#Th#Nguyn Cng Bnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 016#^a80tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#358378#VH## 00482000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010015000660020022000810030004001030070015001070040 01900122008000500141009001900146010000500165011001500170020001700185020000400202 013000700206016000300213#VV16.02896#358379#VV16.02895#^a65000^b500b#Vi?t#895.92 214#CH518G#Hong Lin Sn#Chung gi ngoi hin#Th#Hong Lin Sn#Ti bn c b sung#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a135tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#358379#VH ## 00451000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010017000650020008000820030004000900070017000940080 00500111009001900116010000500135011002600140020001700166020000400183013000700187 016000300194#358380#VV16.02897#VV16.02898#^a45000^b200b#Vi?t#895.92214#462T#Ng uyn Cng Sut#i ti#Th#Nguyn Cng Sut#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a122tr . : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Th#358380#VH## 00592000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010009000660020031000750030004001060070009001100040 01400119008000500133009001900138010000500157011002000162015003300182020001700215 020005600232020000400288013000700292016000300299#VV16.02899#358381#VV16.02900#^a 48000^b300b#Vi?t#895.922134#C107C#Vin Chi#Cnh chim trn nhng dm ng#Th#V in Chi#Ti bn ln 1#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a87tr. : nh^b20cm#Tn tht tc gi: Trn Xun Vin#Vn hc hin i#Trn Xun Vin, Th trng B Cng an, 1919-?, Vit Nam#Th#358381#VH## 01236000000000397000450000200470000000500200004700500140006700500150008100500180 00960050013001140050018001270050019001450050013001640050016001770070130001930080 00500323009000800328010000500336011003000341015010600371082001300477016000300490 01300070049301400070050002600070050702600110051402600110052518100060053601900050 0542019000500547020000900552020001700561020000900578020001700587021023400604#Cm nang an ton sinh hc phng xt nghim lao#Gilpin, Christopher#Iragena, Jean#Mi rzayev, Fuad#Gemert, Wayne van#Weyer, Karin#Nguyn Thanh Thu#Nguyn Th Ngc H #Mai Th Hin#Nguyn Vn Hng#B.s.: Christopher Gilpin, Jean Iragena, Fuad Mirza yev... ; Dch: Nguyn Thanh Thu... ; H..: Nguyn Thanh Thu, Nguyn Vn Hng# ^aH.#^aY hc#2015#^a55tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Vin V sinh dch t T rung ng. - Tn sch ting Anh: Tuberculosis laboratory biosafety manual#616.99 500721#KT#358382#^b500b#358382#VV16.02901#VV16.02902#C120N#Vi?t#Dch#Bnh lao#Ph ng xt nghim#Cm nang#An ton sinh hc#Hng dn cc bin php m bo an t on sinh hc cho phng xt nghim lao; cc nguyn tc phng nga ti thiu; thc hnh v quy trnh; thit b an ton; phng nga s c; c s vt cht m b o an ton cho nhn vin xt nghim## 00930000000000325000450002600110000002600110001102600070002201600030002901400080 00320190005000400820008000451810006000530020062000590070067001210050018001880050 01600206005001400222005001700236005001700253008000500270009000800275010000500283 01100210028801500510030902102090036002000090056902000110057802000080058901300070 0597#VV16.02903#VV16.02904#358383#KT#^b3000b#Vi?t#616.995#H561D#Hng dn phi h p gia cc c s y t trong qun l bnh lao#B.s.: Nguyn Vit Nhung (ch.b.), N guyn Huy Dng, Trn Ngc Bu...#Nguyn Vit Nhung#Nguyn Huy Dng#Trn Ngc Bu #Nguyn c Chnh#Nguyn nh Tun#^aH.#^aY hc#2015#^a55tr. : bng^b25cm#TTS g hi: B Y t. Chng trnh chng lao Quc gia#Gii thch s cn thit phi phi h p trong qun l bnh lao; cc phng thc phi hp; trch nhim cc bn tham gi a phi hp trong qun l bnh lao; gii thiu cng c, ti liu, vt t v thit b lin quan#Bnh lao#C s y t#Qun l#358383## 00981000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820009000511810007000600020058000670070088001250050015002130050022002280050 01800250005001600268004004000284008000500324009000800329010000500337011002600342 02102330036802000200060102000100062102000090063101300070064001600030064702000050 0650#358384#VV16.02905#VV16.02906#^a200000^b1000b#Vi?t#616.0756#NH556X#Nhng x t nghim ho sinh hin i s dng trong lm sng#B.s.: L Xun Trng (ch.b.), Nguyn Th Bng Sng, Th Thanh Thu, Trn Thnh Vinh#L Xun Trng#Nguyn Th Bng Sng# Th Thanh Thu#Trn Thnh Vinh#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#^aH.#^aY hc#2015#^a209tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu cc xt nghim h o sinh, ng thi phn tch u nhc im ca tng xt nghim, nguyn tc v ph ng php nh lng chng,... gip cc nh lm sng c thm cng c chn o n v iu tr bnh l nhim trng v tim mch#Xt nghim sinh ho#Chn on#iu tr#358384#KT#Bnh## 00702000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010016000630020048000790070022001270080005001490090 00800154010000500162011002600167021017800193020001300371020001000384013000700394 016000300401020000900404020001100413#VV16.02908#358385#VV16.02907#^a48000^b400b #Vi?t#616.238#H309B#Nguyn Vn on#Hiu bit cn thit cho ngi bnh hen ph q un#Nguyn Vn on ch.b.#^aH.#^aY hc#2015#^a131tr. : minh ho^b21cm#Gii thiu nhng hiu bit chung, nguyn nhn, yu t nh hng n bnh hen; biu hin, c hn on, dng thuc, d phng hen cc la tui; mt s tnh trng v dng hen c bit#Hen ph qun#Chn on#358385#KT#iu tr#Phng bnh## 00813000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010020000650020056000850070020001410040031001610080 00500192009000800197010000500205011002100210021023000231020001600461020000800477 020001900485020000900504013000700513016000300520#358386#VV16.02909#VV16.02910#^a 135000^b700b#Vi?t#616.7075#M458T#Nguyn Th Ngc Lan#120 bnh n xng khp - C hn on lm sng v hnh nh#Nguyn Th Ngc Lan#Ti bn c sa cha v b sung #^aH.#^aY hc#2015#^a258tr. : nh^b21cm#Gm 120 bnh n v xng khp v cc ch n on lm sng c hnh nh minh ho nh: calci ho sn khp, gt, gai i, lao khp, thoi ho khp gi, vim khp vy nn, long xng, thoi ho ct sng, u dng xng, xng lm m...#Bnh xng khp#Bnh n#Chn on lm sng#Hnh n h#358386#KT## 00903000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820010000431810006000530020062000590030047001210080005001680090008001730100 00500181011002500186015005300211021027600264020002200540020000700562020001000569 020001500579020000900594013000700603016000300610#358387#VV16.02911#VV16.02912#^b 10000b#Vi?t#616.81068#C120N#Cm nang hng dn d phng v iu tr tai bin mc h mu no#An cung ngu hong hon & ngu hong thanh tm#^aH.#^aY hc#2015#^a37t r. : minh ho^b21cm#u ba sch ghi: Chi nhnh Cng ty Dc phm Nam H#Trnh b y khi nim v bnh tai bin mch mu no/t qu; hu qu, i tng nguy c, du hiu nhn bit, nguyn tc iu tr v thuc s dng trong t qu no; gii thiu bi thuc ng y an cung ngu hong hon v ngu hong thanh tm trong i u tr tai bin mch mu no#Tai bin mch mu no#ng y#Bi thuc#Phng tr b nh#Cm nang#358387#KT## 00963000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520020091000580080005001490090008001540100005001620110 02200167015010100189021037100290020001000661020001500671020001300686013000700699 016000300706#358388#VV16.02913#VV16.02914#^b1200b#Vi?t#344.59704#H428#Hi - p php lut v cp chng ch hnh ngh v giy php hot ng khm bnh, cha bn h#^aH.#^aY hc#2015#^a287tr. : bng^b21cm#TTS ghi: B Y t. Cc Qun l khm ch a bnh v d n "Chng trnh pht trin ngun nhn lc y t"#Gii thiu cc c u hi p php lut v: cp, cp li chng ch hnh ngh v giy php hot ng khm bnh, cha bnh; khm cha bnh nhn o; p dng k thut, phng php mi trong khm bnh, cha bnh; x l vi phm; quyn, ngha v ca ngi bnh, ng i hnh ngh, c s khm bnh, cha bnh; mt s mu, h s ng k cp chng ch hnh ngh v giy php hot ng#Php lut#Khm cha bnh#Sch hi p#358388#X H## 00968000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820016000411810006000570020059000630070042001220050013001640050012001770050 01500189005001600204008000500220009000800225010000500233011002100238015005200259 021029500311020002000606020000800626013000700634016000300641020001000644#VV16.02 915#VV16.02916#358389#^b700b#Vi?t#174.93242597075#T103L#Ti liu hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#Phm Vn Tc ch.b. ; S.t.: on Hu ...#Ph m Vn Tc#on Hu #Nguyn Vn Hu#Nguyn Xun Sn#^aH.#^aY hc#2015#^a103tr. : nh^b21cm#TTS ghi: ng b B Y t. Chi b V T chc cn b#Tp hp nhng c u chuyn k v Bc H c cn b, ng vin trong Chi b V T chc cn b, n g b B Y t su tm, k li trong cc bui sinh hot chi b. Gii thiu ni dun g cu chuyn, xut x, ni dung trao i v bi hc rt ra qua tng cu chuyn c th v tm gng o c H Ch Minh#o c H Ch Minh#Hc tp#358389#XH#n g vin## 01011000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020015000600030030000750070074001050050014001790050 02200193005001900215005001600234005001900250008000500269009000800274010000500282 01100260028701501100031302102090042302000090063202000110064102000110065201300070 0663016000300670#VV16.02917#358390#VV16.02918#^a69000^b1000b#Vi?t#616#309D#i u dng ni#Gio trnh o to iu dng#B.s.: Cao Vn Thnh (ch.b.), Nguyn Th Kim Phng, Trn Th Xun Hnh...#Cao Vn Thnh#Nguyn Th Kim Phng#Trn Th Xun Hnh#V Th Thu Hoi#Phm Th Cm Duyn#^aH.#^aY hc#2015#^a265tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Y khoa Phm Ngc Thch. Khoa iu dng - K thut Y hc. B mn iu dng lm sng#Trnh by nhng kin thc c bn v chm sc bnh nhn tng huyt p, au tht ngc n nh, nhi mu c tim, bnh van t im, suy tim, vim ni mc nhim trng, lot d dy t trng, xut huyt tiu ho trn...#Ni khoa#iu dng#Gio trnh#358390#GT## 00767000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810007000500010016000570020037000730070016001100080005001260090 00800131010000500139011003100144021030000175020001300475020001500488013000700503 016000300510#358391#VV16.02919#VV16.02920#^b1174b#Vi?t#616.132#PH431V#Quch Tun Vinh#Phng v iu tr bnh tng huyt p#Quch Tun Vinh#^aH.#^aY hc#2015#^a2 90tr. : hnh v, bng^b21cm#Trnh by kin thc v bnh tng huyt p; tai bin mch mu no do tng huyt p; nhi mu c tim; mt s yu t nguy c ca bnh t ng huyt p; hng dn chm sc, bo v sc kho, ch dinh dng cho bnh nh n tim mch v tng huyt p; gii thiu mt s loi thuc thng dng iu t r bnh#Cao huyt p#Phng tr bnh#358391#KT## 00818000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820004000421810007000460010010000530020029000630070046000920220004001380050 01400142005001200156004003100168008000500199009000800204010000500212011001500217 02102080023202000050044002000180044502000090046301300070047201600030047900500100 0482#358392#VV16.02921#VV16.02922#^b1174b#Vi?t#616#CH114S#Hong Gia#Chm sc bn h trong gia nh#Hong Gia (ch.b.), Bi c Dng, V nh Qu#T.2#Bi c Dng #V nh Qu#Ti bn c sa cha v b sung#^aH.#^aY hc#2015#^a303tr.^b21cm#Tr nh by nguyn nhn, triu chng lm sng, cch iu tr cc bnh v thn kinh, x ng khp, cc loi nhim c, bnh do tc nhn vt l, bnh mch mu ngoi vi, bnh cc tuyn ni tit v bnh truyn nhim#Bnh#Chm sc sc kho#Gia nh#358 392#KT#Hong Gia## 00637000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520010013000580020034000710070013001050080005001180090 00800123010000500131011003100136021016600167020001500333020000700348020000600355 013000700361016000300368#358393#VV16.02923#VV16.02924#^b1174b#Vi?t#616.97061#B25 6D#V Minh Thc#Bnh d ng v cc thuc iu tr#V Minh Thc#^aH.#^aY hc#2015 #^a379tr. : hnh v, bng^b21cm#Trnh by kin thc v cc loi thuc cha bnh d ng nh: thuc Adrenergic, Theophylline, cc thuc khng Histamine, Glucocort icosteroid, Cromolyn v Nedocromil...#Phng tr bnh#D ng#Thuc#358393#KT## 00741000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820007000421810006000490010017000550020048000720030022001200070017001420080 00500159009000800164010000500172011002500177021020300202020002400405020001500429 020000900444013000700453016000300460#358394#VV16.02925#VV16.02926#^b5000b#Vi?t#6 16.65#C120N#Nguyn Duy Thun#Cm nang cho ngi bnh ph i tin lit tuyn#Cc h phng & iu tr#Nguyn Duy Thun#^aH.#^aY hc#2015#^a19tr. : minh ha^b21cm#T rnh by kin thc v triu chng, nguyn nhn v gii php phng v cha tr bnh ph i tin lit tuyn. Gii thiu thc phm chc nng Tin lit vng tr ong iu tr bnh ph i tin lit tuyn#Ph i tuyn tin lit#Phng tr bnh #Cm nang#358394#KT## 00884000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820007000421810006000490010013000550020039000680070059001070050013001660050 01700179004001800196008000500214009000800219010000500227011002900232015009800261 02101370035902000200049602000100051602000090052602000130053501300070054801600030 0555#358395#VV16.02927#VV16.02928#^b3500b#Vi?t#616.24#H428#Ng Qu Chu#Hi - p bnh phi tc nghn mn tnh#B.s.: Ng Qu Chu (ch.b.), Chu Th Hnh, Nguyn Thanh Hi#Chu Th Hnh#Nguyn Thanh Hi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2015#^a8 9tr. : hnh v, nh^b21cm#TTS ghi: Chng trnh Mc tiu Quc gia phng chng b nh phi tc nghn mn tnh v hen ph qun#Gii thiu nhng cu hi p v tri u chng lm sng, nguyn nhn, chn on v phng php iu tr bnh phi tc n ghn mn tnh (COPD)#Bnh phi tc nghn#Chn on#iu tr#Sch hi p#358395# KT## 00680000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820004000421810007000460010010000530020029000630070046000920220004001380050 01400142005001200156004001800168008000500186009000800191010000500199011001500204 02100830021902000050030202000180030702000090032501300070033401600030034100500100 0344#358396#VV16.02929#VV16.02930#^b1174b#Vi?t#616#CH114S#Hong Gia#Chm sc bn h trong gia nh#Hong Gia (ch.b.), Bi c Dng, V nh Qu#T.1#Bi c Dng #V nh Qu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2015#^a422tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc c bn v cc bnh tim mch, h hp, tiu ho, tit niu#Bnh#Chm sc sc kho#Gia nh#358396#KT#Hong Gia## 00796000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820004000511810007000550010018000620020018000800030049000980070018001470040 04100165008000500206009000800211010000500219011003100224021021200255020000900467 020000900476020001100485013000700496016000300503#358397#VV16.02932#VV16.02931#^a 120000^b1000b#Vi?t#613#TH112#Nguyn Quang Tun#Thay i li sng#B quyt p hng chng cc bnh khng ly nhim#Nguyn Quang Tun#Ti bn ln th 3 c sa c ha v b sung#^aH.#^aY hc#2015#^a271tr. : nh, tranh v^b21cm#Nhng kin thc c bn gip bn c mt sc kho, tinh thn tt nh: phng php rn luyn th n th; ch n ung hp l, cai nghin thuc l; kim sot stress, duy tr nh ng sinh hot giao tip lnh mnh...#Sc kho#Li sng#Phng bnh#358397#KT## 00918000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020063000650030017001280070066001450050015002110050 01200226005002000238005001500258005001800273008000500291009000800296010000500304 01100260030902101700033502000170050501300070052201600030052902000200053202000090 0552020001900561#358398#VV16.02933#VV16.02934#^a192000^b200b#Vi?t#616.2406#309 T#iu tr gim th tch phi trong bnh phi tc nghn mn tnh#Sch chuyn kh o#B.s.: ng Khc Hng, T B Thng (ch.b.), Nguyn Trng Giang...#ng Khc H ng#T B Thng#Nguyn Trng Giang#Nguyn Vn Nam#Nguyn Ngc Trung#^aH.#^aY hc #2015#^a187tr. : minh ho^b20cm#Nhng kin thc c bn v bnh phi tc nghn m n tnh; iu tr gim th tch phi bng ni soi ph qun can thip v cc ph ng php phu thut lm gim th tch phi#Sch chuyn kho#358398#KT#Bnh phi t c nghn#iu tr#Gim th tch phi## 00848000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500010016000560020048000720030030001200070022001500080 00500172009000800177010000500185011003100190021018500221020001300406020001000419 016000300429015008800432013000700520004003100527#358399#VV16.02935#VV16.02936#^b 1000b#Vi?t#616.238#H309B#Nguyn Vn on#Hiu bit cn thit cho ngi bnh hen ph qun#D hiu, cp nht v khoa hc#Nguyn Vn on ch.b.#^aH.#^aY hc#2015#^ a123tr. : nh mu, bng^b21cm#Nhng hiu bit chung, nguyn nhn, yu t nh h ng n bnh hen ph qun; biu hin lm sng, chn on, dng thuc, d phng he n cc la tui; mt s tnh trng v dng hen c bit#Hen ph qun#Kin thc#KT #Chng trnh mc tiu Quc gia phng chng bnh phi tc nghn mn tnh v hen ph qun#358399#Ti bn ln th 1, c sa cha## 00768000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820007000411810006000480010017000540020048000710070032001190050014001510080 00500165009000800170010000500178011002600183021021500209013000700424016000300431 020001100434020001200445020000900457020001200466#358400#VV16.02937#VV16.02938#^b 100b#Vi?t#617.43#L450M#Nguyn c Chnh#L m thng ng tiu ho k thut v c hm sc#Nguyn c Chnh, Trn Tun Anh#Trn Tun Anh#^aH.#^aY hc#2015#^a178tr. : minh ho^b21cm#c im gii phu sinh l bnh ng tiu ho, l m thng ra da; k thut lm m thng; bin chng ca l m thng; lch s mt s phng ph p m thng rut c bn v mt s t vn chm sc ngi mang l m thng#358400# KT#Phu thut#H tiu ho#K thut#L m thng## 01104000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820007000511810006000580020064000640030026001280070071001540050016002250050 02000241005001600261005001500277005002200292008000500314009000800319010000500327 01100260033201500400035802103000039801300070069801600030070502000100070802000080 0718020001000726020001800736#358401#VV16.02939#VV16.02940#^a105000^b1000b#Vi?t# 362.11#H561D#Hng dn trin khai hot ng an ton ngi bnh ti bnh vin#Ti liu o to lin tc#B.s.: Tng Ch Thng (ch.b.), Trng Th Kim Dung, Nguy n Anh Dng...#Tng Ch Thng#Trng Th Kim Dung#Nguyn Anh Dng#Phm Thanh Hi #Nguyn Phc Cm Hong#^aH.#^aY hc#2015#^a352tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: S Y t Thnh ph H Ch Minh#Gm 17 chuyn v vic trin khai cc hot ng an ton ngi bnh, vn u tin theo khuyn co ca T chc Y t th gii, cc c huyn u tin v an ton ngi bnh nh: qun l an ton trong s dng thuc, an ton trong phu thut, xt nghim, s dng trang thit b y t, trong sn k hoa...#358401#KT#Bnh nhn#An ton#Bnh vin#Chm sc sc kho## 00803000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020023000560070064000790050018001430050015001610050 01200176005001500188005001600203008000500219009000800224010000500232011002600237 01500180026302101430028101300070042401600030043102000090043402000200044302000140 0463#358402#VV16.02941#VV16.02942#^b1000b#Vi?t#616.614#C120N#Cm nang lc mng b ng#B.s.: inh Th Kim Dung, Trn Qu Tng (ch.b.), L Kim Dung...#inh Th Kim Dung#Trn Qu Tng#L Kim Dung#T Phng Dung#Nguyn Hu Dng#^aH.#^aY hc#201 5#^a238tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: B Y t#Gii thiu i cng v lc mng b ng; hng dn thc hnh lc mng bng; bin chng ca lc mng bng v cc quy trnh k thut lc mng bng#358402#KT#Suy thn#Qui trnh cng ngh#Lc mng bn g## 00750000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500010014000560020035000700070014001050080005001190090 00800124010000500132011002600137021027800163020001400441020001000455020000900465 013000700474016000300481#358403#VV16.02943#VV16.02944#^b4000b#Vi?t#616.622#S428T #Trn Vn Cht#Si tit niu. Nhng iu cn bit#Trn Vn Cht#^aH.#^aY hc#201 5#^a119tr. : minh ho^b21cm#Nhng kin thc c bn v si tit niu v cc triu chng lm sng ca si tit niu. Cch chn on, phng php iu tr v cc b in chng thng gp trong si tit niu. Cch phng nga v mt s tn ti v t hch thc trong vic chn on v iu tr ca bnh si tit niu#Si tit niu# Chn on#iu tr#358403#KT## 00682000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500010012000560020030000680070032000980050011001300080 00500141009000800146010000500154011002500159021014800184020001400332020001600346 020001100362020000900373013000700382016000300389#358404#VV16.02945#VV16.02946#^b 4000b#Vi?t#616.122#111T#V nh Hi#au tht ngc nhi mu c tim#V nh Hi ( ch.b.), H B Min#H B Min#^aH.#^aY hc#2015#^a99tr. : minh ho^b21cm#Gii th iu nhng kin thc c bn v bnh tim mch, x va ng mch vnh, au tht ng c, nhi mu c tim v cch phng chng x va ng mch vnh#au tht ngc#Nhi mu c tim#Phng bnh#iu tr#358404#KT## 00796000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820010000421810007000520010015000590020050000740030078001240070037002020050 01500239008000500254009000800259010000500267011002100272021019800293020000800491 020000900499013000700508016000300515#VV16.02947#358405#VV16.02948#^b4000b#Vi?t#6 16.99406#TH551B#Ang Peing Tiam#Tha bc s, ti b ung th. Xin bc s gip ti! #Cun sch ca nim hy vng. Nhng cu chuyn c thc mt phng khm ung th#A ng Peing Tiam ; H Phan Hi An dch#H Phan Hi An#^aH.#^aY hc#2015#^a119tr. : nh^b21cm#Gii thiu din mo ca nhng bnh nhn ung th v s can m ca h k hi i mt vi cn bnh ny, qua tc gi mun chia s mi ngi c thm ng h lc v hiu bit r hn v bnh tt ca mnh#Ung th#iu tr#358405#KT## 01069000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810007000620020056000690070068001250050013001930050017002060050 01900223005001800242005001600260008000500276009000800281010000500289011002400294 01500340031802102780035201300070063001600030063702000180064002000190065802000090 0677020001600686020001700702#358406#VV16.02949#VV16.02950#^a45000^b100b#Vi?t#36 2.19667086#PH506H#Phc hi chc nng vn ng ti nh cho nn nhn dioxin#B.s.: Hong Cao S (ch.b.), Nguyn Tng Linh, Nguyn Minh Phng...#Hong Cao S#Nguy n Tng Linh#Nguyn Minh Phng#Nguyn Vn Chuyn#Trn Quc Thng#^aH.#^aY hc#20 15#^a58tr. : hnh v^b21cm#TTS ghi: Vin Sc kho Cng ng#Cung cp cc bi t p gip ngi thn c th tr gip nn nhn dioxin tp luyn ti nh nh hng d n cch t lm mt s dng c s dng trong qu trnh tp phc hi chc nng t i nh ngoi ra gip phc hi chc nng cho tr chm pht trin tr tu v ngi ri lon tm thn#358406#XH#Chm sc sc kho#Phc hi chc nng#Vn ng#Nn n hn ioxin#Ngi khuyt tt## 00698000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820007000411810007000480010017000550020029000720030017001010070017001180080 00500135009000800140010000500148011002600153021017000179020001700349013000700366 016000300373020001300376020001200389020000700401#VV16.02951#VV16.02952#358407#^b 500b#Vi?t#618.92#NH304K#Nguyn Ngc Sng#Nhim khun tit niu tr em#Sch chuy n kho#Nguyn Ngc Sng#^aH.#^aY hc#2015#^a206tr. : minh ho^b21cm#Gii thiu n hng kin thc c bn v bnh hc nhim khun tit niu tr em v mt s cng tr nh nghin cu v nhim khun tit niu tr em ti bnh vin tr em Hi Phng#S ch chuyn kho#358407#KT#H tit niu#Nhim khun#Tr em## 00748000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010010000680020035000780070021001130080005001340090 00800139010000500147011003100152021027500183013000700458016000300465020001700468 020000900485#358408#VV16.02953#VV16.02954#^a155000^b300b#Vi?t#615.880951#PH561D # Sn H#Phng dc phng huyt tc thnh# Sn H s.t., b.s.#^aH.#^aY hc# 2015#^a311tr. : nh mu, bng^b24cm#Gm cc v thuc, bi thuc c phng c th t cch dng, cng hiu, tc dng, phn tch bi thuc gip tra cu phng thu c trong sch s v m rng tm hiu bit v nn y hc c truyn v kt thc mi phng thuc c tm tt bng nhng bi th gip ngi s dng d nh#358408#KT #Bi thuc ng y#iu tr## 00883000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520020046000580070060001040050013001640050013001770050 01500190005001700205005001500222008000500237009000800242010000500250011002900255 015003700284021020100321020001800522020001900540013000700559016000300566#358409# VV16.02955#VV16.02956#^b1500b#Vi?t#616.90021#N305G#Nin gim thng k bnh truy n nhim nm 2014#B.s.: Trn c Phu (ch.b.), ng c Anh, Phan Trng Ln...#Tr n c Phu#ng c Anh#Phan Trng Ln#Trn Thanh Dng#Trn Nh Dng#^aH.#^aY h c#2015#^a138tr. : minh ho^b21x30cm#TTS ghi: B Y t. Cc Y t d phng#Gii t hiu 10 bnh truyn nhim c t l mc, cht cao nht v phn b s mc, cht c c bnh truyn nhim theo tnh/thnh ph ti Vit Nam nm 2014, ng thi thng k v 28 bnh truyn nhim ph bin#Bnh truyn nhim#Nin gim thng k#358409#K T## 01066000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810008000510020047000590070055001060080005001610090008001660100 00500174011002500179015003400204020005000238013000700288016000300295021032900298 02000130062702000090064002000100064900500150065900500170067400500100069100500140 0701005001300715#358410#VV16.02957#VV16.02958#^b1000b#Vi?t#616.5092#GI-108S#Gio s L Kinh Du - Chn dung mt ngi thy#Trn Hu Khang (ch.b.), Nguyn K Ngh ip, Phm Sung...#^aH.#^aY hc#2015#^a399tr. : nh mu^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Y H Ni#L Kinh Du, Gio s da liu, 1927-2001, Vit Nam#358410#KT#Gii thiu v cuc i, s nghip, nhng cng hin to ln v nhng thnh tch t c ca gio s L Kinh Du - Ngi gp phn t nn mng v nng tm ngnh Da liu Vit Nam ng thi ghi li nhng k c, k nim yu thng, gn b, biu c m lng tn knh ca hc tr, ng nghip i vi Thy - Gio s, bc s L Kinh Du#Bnh da liu#Cuc i#S nghip#Trn Hu Khang#Nguyn K Nghip#Phm Sung#Ng uyn S Ho#Trn Vn Thu## 00755000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820013000511810006000640010019000700020024000890070019001130080005001320090 00800137010000500145011003100150021025600181020001100437020000700448020002400455 013000700479016000300486#358411#VV16.02959#VV16.02960#^a100000^b1000b#Vi?t#617. 89059083#451T#Nguyn Tuyt Xng#c tai in t tr em#Nguyn Tuyt Xng#^aH .#^aY hc#2015#^a287tr. : nh mu, bng^b21cm#Gii thiu lch s pht trin cy ghp c tai in t; cc chin lc x l ngn ng ni; i ng cy ghp c tai in t; nh gi trc phu thut; la chn tiu ch v d on kt qu sau ph u thut; cc kha cnh sinh l ca cy ghp c tai in t...#Phu thut#Tr em# Cy ghp c tai in t#358411#KT## 00757000000000277000450000100150000000200530001500700150006800800050008300900080 00880100005000960110026001010820011001270160003001380130007001410140017001480260 01100165026001100176026000700187181000600194019000500200020000900205020001100214 020001000225020003700235021020700272#Nguyn Vn Tr#Gc nhn lo khoa v thuyn tc huyt khi tnh mch#Nguyn Vn Tr#^aH.#^aY hc#2015#^a405tr. : minh ho^b2 4cm#618.976145#KT#358412#^a320000^b1000b#VV16.02961#VV16.02962#358412#G419N#Vi? t#Bnh mu#Huyt khi#Tnh mch#Bnh thuyn tc huyt khi tnh mch#Trnh by n i dung c bn v huyt khi tnh mch su ngi cao tui; thuyn tc huyt kh i tnh mch su; thuyn tc phi; siu m Duplex chn on huyt khi tnh mch su v mt s nghin cu lin quan## 00768000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010015000640020038000790070015001170080005001320090 00800137010000500145011002600150021026100176013000700437016000300444020001000447 020000800457020000900465020001600474#VV16.02963#VV16.02964#358413#^a150000^b500 b#Vi?t#617.533#L308T#Trn Vit Hng#Lit thanh qun - Bnh l v iu tr#Trn V it Hng#^aH.#^aY hc#2015#^a185tr. : minh ho^b24cm#Trnh by kin thc c bn v gii phu thanh qun; chc nng sinh l ca thanh qun v cc phng php ph t hin v chn on lit thanh qun. Gii thiu bnh l, cch iu tr lit than h qun v nghin cu tim m t thn qua ni soi iu tr lit thanh qun#358413 #KT#Gii phu#Bnh l#iu tr#Lit thanh qun## 00947000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820009000511810006000600020044000660070068001100050013001780050015001910050 02100206005001100227005001900238008000500257009000800262010000500270011002600275 01500310030102102500033202000080058202000090059002000120059901300070061101600030 0618#VV16.02965#358414#VV16.02966#^a200000^b1000b#Vi?t#618.9201#H561D#Hng dn iu tr bnh l s sinh nm 2015#B.s.: H Mnh Tun (ch.b.), Trnh Hu Tng, L Nguyn Nht Trung...#H Mnh Tun#Trnh Hu Tng#L Nguyn Nht Trung#H L Vi t#Nguyn Th Kim Anh#^aH.#^aY hc#2015#^a342tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: Bnh vin Nhi ng 2#Trnh by nh ngha, nguyn nhn, phng php chn on v i u tr mt s bnh thng gp tr s sinh nh nhim trng huyt s sinh, sc tr s sinh, vim mng no vi trng tr s sinh, vng da tng bilirubin gin t ip, suy h hp s sinh...#Bnh l#iu tr#Tr s sinh#358414#KT## 00513000000000217000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810007000520020030000590080005000890090008000940100005001020110 02600107013000700133016000300140021013500143020001700278#358415#VV16.02967#VV16. 02968#^b50000b#Vi?t#613.9432#TH514V#Thuc vin trnh thai kt hp#^aH.#^aY hc#2 015#^a22tr. : tranh mu^b21cm#358415#KT#Gii thiu cng dng ca vin thuc trn h thai kt hp gip phng trnh mang thai ngoi mun v iu ho chu k kinh n guyt ph n#Thuc trnh thai## 00681000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580010013000640020018000770030034000950070013001290080 00500142009000800147010000500155011002200160021016700182013000700349016000300356 020000600359020002000365020001800385#358416#VV16.02969#VV16.02970#^a85000^b700b #Vi?t#616.0756#H401S#Bi Tun Anh#Ho sinh lm sng#555 cu hi trc nghim v p n#Bi Tun Anh#^aH.#^aY hc#2015#^a223tr. : bng^b21cm#Gm nhng cu hi d i dng trc nghim v p n v kin thc ho sinh lm sng v cc chuyn khoa k hc gip ci thin v nng cao cht lng cng tc khm cha bnh#358416#KT#Y h c#Cu hi trc nghim#Ho sinh lm sng## 01000000000000337000450000201010000000500130010100500160011400500150013000500160 01450050013001610070063001740080005002370090008002420100005002500110025002550150 03700280082000600317016000300323013000700326014000800333026001100341026001100352 02600070036318100060037001900050037602000150038102000120039602000050040802000070 0413021024200420#S tay hng dn phng chng hi chng vim ng h hp vng T rung ng do vi rt corona (Mers-CoV)#Trn c Phu#Lng Ngc Khu#Trn Nh Dn g#Nguyn Vn Knh#L Qunh Mai#B.s.: Trn c Phu (ch.b.), Lng Ngc Khu, Trn Nh Dng...#^aH.#^aY hc#2015#^a96tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: B Y t. Cc Y t D phng#616.2#KT#358417#^b4000b#VV16.02971#VV16.02972#358417#S450T#Vi?t#B nh h h hp#Phng chng#MERS#S tay#Gii thiu thng tin chung v Mers-Cov; tn h hnh dch bnh; c im dch t ca bnh; lm sng v iu tr; hng dn gi m st v x l dch; k thut ly mu, bo qun, vn chuyn bnh phm... v k hoch thu dung - phin tuyn iu tr## 00696000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820016000421810006000580020045000640080005001090090008001140100005001220110 02600127015003700153021020300190020001000393013000700403016000300410020001100413 020001800424#VV16.02973#VV16.02974#358418#^b5500b#Vi?t#344.59704302632#C101V#Cc vn bn quy phm php lut v tim chng#^aH.#^aY hc#2015#^a104tr. : minh ho^ b21cm#TTS ghi: B Y t. Cc Y t D phng#Gm cc thng t, quyt nh ca B t rng B Y t v vic quy nh vic thnh lp, t chc v hot ng ca Hi ng t vn chuyn mn nh gi tai bin trong qu trnh s dng vc xin, sinh phm y t.#Php lut#358418#XH#Tim chng#Vn bn php lut## 00785000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810007000570010017000640020065000810070017001460080005001630090 00800168010000500176011002600181021028400207013000700491016000300498020001500501 020001500516#VV16.02975#VV16.02976#358419#^a120000^b700b#Vi?t#616.24#TH552H#Ngu yn Thanh Hi#Thc hnh o chc nng thng kh phi v mt s vn lin quan#N guyn Thanh Hi#^aH.#^aY hc#2015#^a215tr. : minh ho^b21cm#Gii thiu nhng ki n thc c bn v sinh l hc ca phi; nhng dng c o ph dung k; cc ch n h v chng ch nh ca o chc nng thng kh phi; cc ch s v ng cong kh i thm d chc nng thng kh phi; k thut o chc nng thng kh phi; gi tr d bo bnh thng...#358419#KT#Thng kh phi#Bnh h h hp## 01157000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820007000421810007000490020079000560030123001350070069002580050015003270050 02100342005001400363005001600377005001700393008000500410009000800415010000500423 01100250042801500450045302102420049802000190074002000180075902000100077702000100 0787016000300797013000700800#358420#VV16.02977#VV16.02978#^b1030b#Vi?t#362.26#PH 506H#Phc hi chc nng cho ngi c hnh vi xa l (ri lon tm thn) v ng k inh#D n " T chc phc hi chc nng ti cng ng cho nn nhn cht c ho h c do M s dng trong chin tranh Vit Nam"#B.s.: Trn Trng Hi, Nguyn Th Minh Thu (ch.b.), Cao Minh Chu...#Trn Trng Hi#Nguyn Th Minh Thu#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Trnh Quang Dng#^aH.#^aY hc#2015#^a32tr. : minh ho^b24c m#TTS ghi: B Y t; i hoc Y t cng cng...#Trnh by nhng kin thc c bn v khi nim, triu chng, cch pht hin, cc bin php chm sc v phc hi ch c nng cho ngi c hnh vi xa l (ri lon tm thn), ng kinh v mt s thn g tin v ni cung cp dch v phc hi chc nng#Phc hi chc nng#Ri lon tm thn#Cng ng#ng kinh#XH#358420## 01080000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810007000540020035000610030123000960070069002190050015002880050 02100303005001400324005001600338005001700354004001800371008000500389009000800394 01000050040201100250040701500450043202101870047702000190066402000080068302000100 0691020000700701016000300708013000700711#358421#VV16.02979#VV16.02980#^b1030b#Vi ?t#362.1989203#PH506H#Phc hi chc nng cho tr bi no#D n " T chc phc h i chc nng ti cng ng cho nn nhn cht c ho hc do M s dng trong chi n tranh Vit Nam"#B.s.: Trn Trng Hi, Nguyn Th Minh Thu (ch.b.), Cao Minh Chu...#Trn Trng Hi#Nguyn Th Minh Thu#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Trnh Quang Dng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aY hc#2015#^a48tr. : minh ho^b24cm#TTS gh i: B Y t; i hc Y t cng cng...#Trnh by khi nim c bn, triu chng, c ch pht hin sm, chn on, cc bin php chm sc v phc hi chc nng cho t r bi no v mt s thng tin v ni cung cp dch v chc nng#Phc hi chc n ng#Bi no#Cng ng#Tr em#KT#358421## 01204000000000361000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820014000421810006000560020061000620030123001230070069002460050015003150050 02100330005001400351005001600365005001700381004001800398008000500416009000800421 01000050042901100250043401500450045902102690050402000160077302000190078902000070 0808020001700815016000300832013000700835#VV16.02981#VV16.02982#358422#^b1030b#Vi ?t#362.198920043#C101B#Cc bnh d tt bm sinh lin quan n phi nhim vi dio xin#D n " T chc phc hi chc nng ti cng ng cho nn nhn cht c ho h c do M s dng trong chin tranh Vit Nam"#B.s.: Trn Trng Hi, Nguyn Th Minh Thu (ch.b.), Cao Minh Chu...#Trn Trng Hi#Nguyn Th Minh Thu#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Trnh Quang Dng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2015#^a50t r. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Y t; i hc Y t Cng cng...#Tm hiu cc d tt bm sinh c lin quan n cht c ho hc/Dioxin: d tt tiu ho, tt tim, d tt u... K thut pht hin sm v phc hi chc nng cho nhm d dng: tt nt gai t sng, tt st mi h hm ch, tt khng c chi...cho tr e m t 0-6 tui#D tt bm sinh#Phc hi chc nng#Tr em#Cht c ho hc#KT#3584 22## 01229000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810007000540020070000610030123001310070069002540050015003230050 02100338005001400359005001600373005001700389004004100406008000500447009000800452 01000050046001100250046501500450049002102560053502000220079102000190081302000100 0832020001500842016000300857013000700860#358423#VV16.02983#VV16.02984#^b1030b#Vi ?t#362.1968103#PH506H#Phc hi chc nng cho ngi bnh lit na ngi do tai bi n mch no#D n " T chc phc hi chc nng ti cng ng cho nn nhn cht c ho hc do M s dng trong chin tranh Vit Nam"#B.s.: Trn Trng Hi, Ngu yn Th Minh Thu (ch.b.), Cao Minh Chu...#Trn Trng Hi#Nguyn Th Minh Thu# Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Trnh Quang Dng#Ti bn ln th 1 c sa cha v b sung#^aH.#^aY hc#2015#^a55tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Y t; i hc Y t Cng cng...#Trnh by khi nim c bn, triu chng, cch nhn bit, chm s c, v k thut phc hi chc nng cho ngi bnh lit na ngi do tai bin mch mu no bng phng php vn ng cng mt s thng a ch cung cp dch v ph c hi chc nng cho ngi bnh#Tai bin mch mu no#Phc hi chc nng#Cng ng#Lit na ngi#KT#358423## 01168000000000361000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820007000421810007000490020053000560030122001090070069002310050015003000050 02100315005001400336005001600350005001700366004004100383008000500424009000800429 01000050043701100300044201500450047202102240051702000170074102000190075802000100 0777020000900787016000300796013000700799#VV16.02985#VV16.02986#358424#^b1030b#Vi ?t#362.43#PH506H#Phc hi chc nng cho ngi c kh khn v vn ng#D n "T chc phc hi chc nng ti cng ng cho nn nhn cht c ho hc do M s dn g trong chin tranh Vit Nam"#B.s.: Trn Trng Hi, Nguyn Th Minh Thu (ch.b .), Cao Minh Chu...#Trn Trng Hi#Nguyn Th Minh Thu#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Trnh Quang Dng#Ti bn ln th 2 c sa cha v b sung#^aH.#^aY hc#20 15#^a67tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Y t; i hc Y t Cng cng...#Tr nh by khi nim c bn, nguyn nhn, cc du hiu pht hin, nhu cu ca ngi c kh khn vn ng, cc bi tp phc hi chc nng cho ngi c kh khn v v n ng v mt s thng tin v cc dch v phc hi chc nng#Ngi khuyt tt#P hc hi chc nng#Cng ng#Vn ng#KT#358424## 01219000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820007000421810007000490020113000560030123001690070069002920050015003610050 02100376005001400397005001600411005001700427004003000444008000500474009000800479 01000050048701100300049201500450052202102250056702000170079202000190080902000100 0828020000900838016000300847013000700850#358425#VV16.02987#VV16.02988#^b1030b#Vi ?t#362.42#PH506H#Phc hi chc nng cho ngi c kh khn v nghe, ni; cho tr c kh khn v nghe; cho ngi c kh khn v ni#D n " T chc phc hi chc nng ti cng ng cho nn nhn cht c ho hc do M s dng trong chin tranh Vit Nam"#B.s.: Trn Trng Hi, Nguyn Th Minh Thu (ch.b.), Cao Minh Chu.. .#Trn Trng Hi#Nguyn Th Minh Thu#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Trnh Quang Dng#Ti bn ln th 2, c sa i#^aH.#^aY hc#2015#^a47tr. : hnh v, bng^b24 cm#TTS ghi: B Y t; i hc Y t Cng cng...#Trnh by khi nim c bn, tri u chng, cch pht hin, cc bin php chm sc v phc hi chc nng ngi c k h khn v nghe, ni; cho tr c kh khn v nghe v mt s thng tin v ni cun g cp dch v phc hi chc nng#Ngi khuyt tt#Phc hi chc nng#Cng ng#N ghe ni#KT#358425## 01096000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820007000421810007000490020049000560030123001050070069002280050015002970050 02100312005001400333005001600347005001700363004001800380008000500398009000800403 01000050041101100300041601500450044602101990049102000100069002000170070002000190 0717013000700736016000300743#VV16.02989#VV16.02990#358426#^b1030b#Vi?t#362.41#PH 506H#Phc hi chc nng cho ngi c kh khn v nhn#D n " T chc phc hi c hc nng ti cng ng cho nn nhn cht c ho hc do M s dng trong chin t ranh Vit Nam"#B.s.: Trn Trng Hi, Nguyn Th Minh Thu (ch.b.), Cao Minh Ch u...#Trn Trng Hi#Nguyn Th Minh Thu#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Trnh Qu ang Dng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aY hc#2015#^a16tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Y t; i hc Y t Cng cng...#Trnh by khi nim c bn, triu chng, cch pht hin, cc bin php can thip phc hi chc nng cho ngi kh khn v nhn v mt s a ch cung cp dch v phc hi chc nng cho nhm bnh ny#K him th#Ngi khuyt tt#Phc hi chc nng#358426#KT## 01050000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810007000510020077000580070069001350050015002040050021002190050 01400240005001600254005001700270004001800287008000500305009000800310010000500318 01100310032301500210035402102340037502000190060902000060062802000130063402000240 0647020000700671013000700678016000300685#358427#VV16.02991#VV16.02992#^b1030b#Vi ?t#362.1968#PH506H#Phc hi chc nng cho ngi c kh khn v hc; cho tr Down ; cho tr t k#B.s.: Trn Trng Hi, Nguyn Th Minh Thu (ch.b.), Cao Minh Ch u...#Trn Trng Hi#Nguyn Th Minh Thu#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Trnh Qua ng Dng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aY hc#2015#^a44tr. : bng, tranh v^b24cm#TTS ghi: B Y t...#Trnh by nhng kin thc c bn v khi nim, triu chng, cch pht hin, cc bin php chm sc v phc hi chc nng ngi c kh khn v h c, cho tr Down, tr t k v mt s thng tin v ni cung cp dch v phc hi chc nng#Phc hi chc nng#T k#Bnh n n#Tr tu chm pht trin#Tr em#3 58427#XH## 01049000000000325000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200060 00311810006000370020050000430070068000930050015001610050021001760050013001970050 01400210005001000224004001800234008000500252009000800257010000500265011002100270 01500210029102103550031202000170066702000190068402000100070301600030071301300070 0716#358428#VV16.02993#^b1030b#Vi?t#362.4#S450T#S tay cng tc vin phc hi ch c nng cng ng#B.s.: Trn Trng Hi, Nguyn Th Minh Thu (ch.b.), Hng Ch u...#Trn Trng Hi#Nguyn Th Minh Thu# Hng Chu#Mai Th Tuyt#L Thu H#T i bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2015#^a68tr. : bng^b24cm#TTS ghi: B Y t...#Gi i thiu cho cc cng tc vin phc hi chc nng cng ng s lc v d n; ho t ng c th khi tin hnh trin khai phc hi chc nng ti cng ng, cc h ng dn thc hin tng hot ng, cc biu mu thu thp thng tin... trong sut t hi gian tham gia phc hi chc nng cho nn nhn cht c ho hc do M s dng trong chin tranh ti Vit Nam#Ngi khuyt tt#Phc hi chc nng#Cng ng#XH #358428## 00893000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010014000650020018000790070045000970050008001420050 01500150008000500165009000800170010000500178011002600183015012400209021021700333 020001000550020001200560013000700572016000300579020000900582#VV16.02994#VV16.029 95#358429#^a200000^b500b#Vi?t#616.3207#B256L#Vn Hng Dng#Bnh l thc qun#B. s.: Vn Hng Dng, Vn Tn, Trn Vnh Hng#Vn Tn#Trn Vnh Hng#^aH.#^aY hc#2 015#^a230tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Y khoa Phm Ngc Thch Tp . H Ch Minh. Bnh vin Bnh dn Tp. H Ch Minh. B mn Ngoi tng qut#Tm hi u v bnh l v iu tr ngoi khoa thc qun nh: ri lon thn kinh - c thc qun, cc bnh l ch m thc qun, nhng tn thng thc qun mc phi, u lnh thc qun v nang thc qun, ung th thc qun...#Thc qun#Bnh l hc#358429# KT#iu tr## 00738000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820012000421810006000540010009000600020029000690030036000980070033001340050 00800167005000800175008000500183009000800188010000500196011002000201021014300221 020000800364020001800372020001500390020000900405013000700414016000300421#VV16.02 996#VV16.02997#358430#^b2000b#Vi?t#616.9940654#C120N#Thu Chi#Cm nang phng bn h ch ng#Chuyn ung th khng phi ca t#B.s.: Thu Chi, Vn Anh, Kim Chi# Vn Anh#Kim Chi#^aH.#^aY hc#2015#^a42tr. : nh^b22cm#Cung cp nhng thng tin v bnh ung th cng nh gii php b sung dinh dng cho nhng bnh nhn ung th v ang trong qu trnh iu tr#Ung th#Liu php n ung#Phng tr bnh#C m nang#358430#KT## 00950000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810006000520020064000580070064001220050013001860050017001990050 01500216005001600231005001200247008000500259009000800264010000500272011002100277 01500180029802102190031602000080053502000080054302000110055102000180056201300070 0580016000300587020001000590#358431#VV16.02998#VV16.02999#^b700b#Vi?t#353.609597 #V500T#V T chc cn b - 60 nm xy dng v pht trin (1955 - 2015)#B.s.: Ph m Vn Tc (ch.b.), Nguyn Tun Hng, Trn Vit Hng...#Phm Vn Tc#Nguyn Tun Hng#Trn Vit Hng#Nguyn Hng Sn# Vn Thi#^aH.#^aY hc#2015#^a413tr. : nh ^b24cm#TTS ghi: B Y t#Gii thiu qu trnh hnh thnh v pht trin cng tc t chc cn b ngnh y t - B Y t qua cc thi k. Mt s hnh nh hot ng c a V T chc cn b - B Y t v h thng mng li t chc cn b ngnh y nc ta#B Y t#Lch s#Pht trin#V T chc cn b#358431#XH#1955-2015## 00898000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820007000511810006000580020020000640030019000840070069001030050014001720050 01800186005001400204005001200218008000500230009000800235010000500243011002600248 01500690027402101880034302000140053102000060054502000110055101300070056201600030 0569#358432#VV16.03000#VV16.03001#^a200000^b4000b#Vi?t#616.96#K600S#K sinh tr ng y hc#Gio trnh i hc#Trn Xun Mai (ch.b.), Trn Th Kim Dung, Phan Anh T un, L Th Xun#Trn Xun Mai#Trn Th Kim Dung#Phan Anh Tun#L Th Xun#^aH.# ^aY hc#2015#^a564tr. : minh ho^b26cm#TTS ghi: i hc Y dc Tp. H Ch Minh. Khoa Y. B mn K sinh hc#i cng v k sinh hc. Tm hiu v c im, chu trnh pht trin, dch t, bnh hc v iu tr mt s loi bnh do k sinh trn g gy ra nh: n bo, giun, sn, cn trng, vi nm hc#K sinh trng#Y hc#Gio trnh#358432#GT## 00901000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820007000511810006000580020029000640070064000930050016001570050015001730050 01400188005002400202005001500226008000500241009000800246010000500254011002600259 015005900285021020400344020001900548020001000567013000700577016000300584#358433# VV16.03002#VV16.03003#^a125000^b1000b#Vi?t#616.15#B103G#Bi ging huyt hc lm sng#B.s.: Nguyn Tn Bnh (ch.b.), Phm Qu Trng, Trn Vn Bnh...#Nguyn Tn Bnh#Phm Qu Trng#Trn Vn Bnh#Suzanne MCB Thanh Thanh#Trn Quc Tun#^aH.#^ aY hc#2015#^a258tr. : minh ho^b26cm#TTS ghi: i hc Y dc Tp. H Ch Minh. B mn Huyt hc#Tng quan v huyt hc. Gii thiu mt s bnh lnh tnh v c tnh huyt hc nh: thiu mu, tai bin truyn mu, bnh suy tu xng, bnh bc h cu thp, bnh a u tu xng, bch cu mn dng lympho...#Huyt hc lm sng# Bi ging#358433#KT## 01066000000000373000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510020109000570070067001660050016002330050013002490050 01900262005001600281008000500297009000800302010000500310011002600315015005600341 02101920039702000120058902000080060102000090060901600030061800500210062102000210 0642020000800663020000700671013000700678020000700685#358434#VV16.03004#VV16.0300 5#^b5000b#Vi?t#362.2967#H561D#Hng dn xy dng phng tin giao thng cng cn g v bn tu, bn xe, nh ga, bn cng khng khi thuc l#B.s.: Lng Ngc Khu (ch.b.), Phan Th Hi, Phm Th Hong Anh...#Lng Ngc Khu#Phan Th Hi#Phm Th Hong Anh#Nguyn Tun Lm#^aH.#^aY hc#2015#^a60tr. : nh, bng^b24cm#TTS g hi: B Y t. Qu Phng chng tc hi ca thuc l#Cung cp cc thng tin c bn v tc hi ca thuc l v hng dn cc bc xy dng mi trng khng khi thu c trn cc phng tin giao thng cng cng v bn tu, bn xe, nh ga, bn cn g#Phng chng#Tc hi#Thuc l#XH#Nguyn Th Thu Hng#Giao thng cng cng#Bn tu#Bn xe#358434#Nh ga## 01031000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510020050000570030154001070070060002610050016003210050 01300337005001200350005001600362008000500378009000800383010000500391011002600396 01500560042202101320047802000120061002000080062202000090063001600030063900500210 0642013000700663020001100670#358435#VV16.03007#VV16.03006#^b5000b#Vi?t#362.2967# H561D#Hng dn xy dng c s y t khng khi thuc l#Ti liu dnh cho ban l nh o cc c s y t, cc cn b tham gia cng tc phng chng tc hi thuc l v t vn cai nghin thuc l ca cc c s y t#B.s.: Lng Ngc Khu (ch.b.), Phan Th Hi, L Khc Bo...#Lng Ngc Khu#Phan Th Hi#L Khc Bo#Nguyn Tu n Lm#^aH.#^aY hc#2015#^a60tr. : nh, bng^b24cm#TTS ghi: B Y t. Qu Phng chng tc hi ca thuc l#Cung cp cc thng tin c bn v tc hi ca thuc l v hng dn cc bc xy dng mi trng khng khi thuc ti cc c s y t#P hng chng#Tc hi#Thuc l#XH#Nguyn Th Thu Hng#358435#C s y t## 00872000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520020052000580070064001100050016001740050013001900050 01600203005001600219008000500235009000800240010000500248011002600253015005600279 02101260033502000120046102000080047302000090048101600030049000500210049301300070 0514020001300521#358436#VV16.03008#VV16.03009#^b20000b#Vi?t#362.2967#H561D#Hng dn xy dng ni lm vic khng khi thuc l#B.s.: Lng Ngc Khu (ch.b.), Ph an Th Hi, Nguyn Tun Lm...#Lng Ngc Khu#Phan Th Hi#Nguyn Tun Lm#V T h Kim Lin#^aH.#^aY hc#2015#^a60tr. : nh, bng^b24cm#TTS ghi: B Y t. Qu P hng chng tc hi ca thuc l#Cung cp cc thng tin c bn v tc hi ca thu c l v hng dn cc bc xy dng mi trng ni lm vic khng khi thuc#Ph ng chng#Tc hi#Thuc l#XH#Nguyn Th Thu Hng#358436#Ni lm vic## 01060000000000337000450000200660000000300670006600500160013300500130014900500160 01620050021001780070083001990080005002820090008002870100005002950110026003000150 05600326082000900382016000300391013000700394014000900401026001100410026001100421 02600070043218100060043901900050044502000120045002000080046202000090047002000200 0479021022300499#Hng dn xy dng trng trung hc ph thng khng khi thuc l#Ti liu dnh cho cc thy c gio, cn b lp, on thanh nin...#Lng Ngc Khu#Phan Th Hi#V Th Kim Lin#Nguyn Th Thu Hng#B.s.: Lng Ngc Khu (c h.b.), Phan Th Hi, V Th Kim Lin, Nguyn Th Thu Hng#^aH.#^aY hc#2015#^a6 0tr. : nh, bng^b24cm#TTS ghi: B Y t. Qu Phng chng tc hi ca thuc l#3 62.2967#XH#358437#^b10000b#VV16.03010#VV16.03011#358437#H561D#Vi?t#Phng chng#T c hi#Thuc l#Trung hc ph thng#Cung cp cho cc thy c gio, cn b lp, on thanh nin v cc tnh nguyn vin ti cc trng trung hc ph thng nhng ni dung c bn v tc hi ca thuc l v hng dn cc bc xy dng trng h c khng khi thuc## 01016000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600020029000670030059000960070068001550050015002230050 01400238005002000252005001700272005001300289004003900302008000500341009000800346 01000050035401100310035901501000039002101490049002000190063902000100065801300070 0668016000300675#358438#VV16.03012#VV16.03013#^a68000^b1000b#Vi?t#362.11068#QU1 05L#Qun l cht lng bnh vin#p dng qun l cht lng ton din (TQM) tron g bnh vin#B.s.: Phan Vn Tng (ch.b.), V Khc Lng, Nguyn Th Thu Nga...# Phan Vn Tng#V Khc Lng#Nguyn Th Thu Nga#Nguyn c Thnh#L Ngc Knh#T i bn ln th 1 c sa cha, b sung#^aH.#^aY hc#2015#^a159tr. : hnh v, bng ^b25cm#TTS ghi: B Y t. Trng i hc Y t cng cng. Vin o to, bi dng cn b qun l ngnh y t#Tng quan v qun l cht lng v qun l cht lng ton din bnh vin. Trnh by cc bc thc hin qun l cht lng ton din trong bnh vin#Qun l cht lng#Bnh vin#358438#XH## 01127000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510020074000570030086001310070083002170050016003000050 01300316005001600329005002100345008000500366009000800371010000500379011002600384 01500560041002102340046602000120070002000080071202000090072002000080072902000090 0737013000700746016000300753020000900756#358439#VV16.03014#VV16.03015#^b3000b#Vi ?t#362.2967#H561D#Hng dn xy dng trng i hc, cao ng, hc vin khng kh i thuc l#Ti liu dnh cho cc thy c gio, cn b on thanh nin v cc t nh nguyn vin...#B.s.: Lng Ngc Khu (ch.b.), Phan Th Hi, V Th Kim Lin, Nguyn Th Thu Hng#Lng Ngc Khu#Phan Th Hi#V Th Kim Lin#Nguyn Th Thu Hng#^aH.#^aY hc#2015#^a60tr. : nh, bng^b24cm#TTS ghi: B Y t. Qu Phng chng tc hi ca thuc l#Cung cp cho cc thy c gio, cn b on, cc truy n thng vin, tnh nguyn vin ca cc trng i hc, cao ng v hc vin nhn g ni dung c bn v tc hi ca thuc l v hng dn cc bc xy dng trng hc khng khi thuc#Phng chng#Tc hi#Thuc l#i hc#Cao ng#358439#XH#Hc vin## 00757000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510020021000570070074000780050016001520050018001680050 02100186005001300207005001500220008000500235009000800240010000500248011002600253 021014500279020001100424020001000435013000700445016000300452#358440#VV16.03017#V V16.03016#^b500b#Vi?t#615.85484#D312D#Dinh dng tnh mch#B.s.: Nguyn Quc Anh (ch.b.), inh Th Kim Lin, Nguyn Th Hng Thu...#Nguyn Quc Anh#inh Th Ki m Lin#Nguyn Th Hng Thu#V Th Thanh#Lender, Carine#^aH.#^aY hc#2015#^a95tr . : nh, bng^b24cm#Cung cp mt s kin thc v nui dng tnh mch, cc ng nui dng, nhu cu cc cht dinh dng v hng dn qu trnh nui dng tnh mch#Dinh dng#Tnh mch#358440#KT## 00884000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590020050000660070052001160220004001680220005001720050 01700177005001500194005001500209005001700224005002000241008002300261009003600284 01000050032001100250032502101430035002000130049302000040050602000030051002000110 0513013000700524016000300531#358441#VV16.03018#VV16.03019#^a99000^b400b#Vi?t#61 7.51059#CH527#Chuyn tai - mi - hng v phu thut u - c#Hunh Khc Cn g, ng Xun Hng, Trn Vit Lun...#T.2#2015#Hunh Khc Cng#ng Xun Hng#Tr n Vit Lun#Nguyn Ngc Minh#Nguyn Minh Ho Hn#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aY hc ; Hi Y hc Tp. H Ch Minh#2015#^a96tr. : minh ho^b25cm#Gm cc bi vit nghi n cu v bnh l lin quan n tai - mi - hng, u - c v cc bin php phu thut cng nh nh gi kt qu iu tr#Tai mi hng#u#C#Phu thut#358441# KT## 01008000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810007000590020029000660030071000950070090001660050017002560050 01700273008000500290009000800295010000500303011002500308015008800333021018200421 02000110060302000090061402000110062301300070063401600030064100500150064400500230 0659#VV16.03020#VV16.03021#358442#^a67000^b250b#Vi?t#610.15195#TH455K#Thng k y sinh hc ng dng#Gio trnh ging dy cho sinh vin c nhn YTCC nh hng D ch t hc#B.s.: Bi Th T Quyn, V Th Hong Lan ( ch.b.), L Th Kim nh, Ng uyn Th Trang Nhung#Bi Th T Quyn#V Th Hong Lan#^aH.#^aY hc#2015#^a94tr. : minh ho^b25cm#TTS ghi: Trng i hc Y t cng cng. Khoa Cc khoa hc c bn. B mn Thng k y t#Gii thiu cc phng php ph bin trong phn tch th ng k ca cc nghin cu y sinh hc gm: phn tch phn tng, xy dng m hnh hi quy tuyn tnh a bin v hi quy logistics#Y sinh hc#Thng k#Gio trnh#3 58442#GT#L Th Kim nh#Nguyn Th Trang Nhung## 00941000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820007000511810006000580010018000640020091000820030015001730070018001880040 04200206008000500248009000800253010000500261011002600266021027800292020001800570 020000900588020001700597020001500614013000700629016000300636#358443#VV16.03022#V V16.03023#^a240000^b1000b#Vi?t#616.69#S523S#Nguyn Quang Tun#Suy sinh dc nam khi pht mun v vai tr ca testosterone trong bnh tim mch chuyn ho#Sch t ham kho#Nguyn Quang Tun#Ti bn ln th 3, c b sung v sa cha#^aH.#^aY h c#2015#^a236tr. : minh ho^b24cm#Trnh by mt s vn c bn v gii phu v sinh l ca tinh hon; vai tr ca testosterone trong bnh tim mch chuyn ho; nguyn nhn, biu hin lm sng, chn on suy sinh dc nam khi pht mun; liu php testosterone thay th v b quyt duy tr s ham mun di lu#Ri lon tnh dc#Nam gii#Suy sinh dc nam#Sch tham kho#358443#KT## 00917000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810007000530010019000600020069000790070025001480080005001730090 00800178010000500186011002700191015003400218021034500252020000700597020002000604 020000500624013000700629016000300636#358444#VV16.03024#VV16.03025#^b350b#Vi?t#61 0.8209597#PH500N#Trn Th Bch Hng#Ph n ngnh Y t gii vic nc, m vic n h giai on 2010 - 2015#Trn Th Bch Hng ch.b.#^aH.#^aY hc#2015#^a127tr. : nh, bng^b24cm#TTS ghi: Cng on Y t Vit Nam#Gii thiu chn dung cc n cn b qun l ngnh Y t; nhng gng mt ph n tiu biu ngnh Y t c b tr ng B Y t tng bng khen; danh sch n CBCNVC ngnh Y t c phong tng danh h iu cao qu v cc gii thng qua cc thi k; danh sch tp th, c nhn ngnh Y t giai on 2010 - 2015 c tng Lin on Y t Vit Nam khen thng#Ph n #in hnh tin tin#Y t#358444#KT## 00754000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630010017000690020019000860030022001050290005001270070 04300132005001700175004001800192008000500210009003900215010000500254011001600259 021012600275020001000401020001100411020000800422013000700430016000300437#358445# VN16.00798#VN16.00799#^a165000^b1500b#Vi?t#491.7395922#T550#Nguyn Trng Bu#T in Nga - Vit#>-2L5B=020@L#PCAA#Nguyn Trng Bu (ch.b.), Hong Thu Dng#Hong Thu Dng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a1006tr.^b18cm#Gii thiu nhng t ting Nga thng dng trong giao tip v trong vn bn, cc mc t c sp xp theo vn ch ci ting Nga#Ting Nga#Ting Vit#T in#358445#XH## 00626000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810006000530020014000590030004000730070036000770220004001130050 01000117005001400127005000700141005001500148005001600163008000500179009001100184 01000050019501100210020001500480022102000170026902000040028601300070029001600030 0297#358446#VN16.00800#VN16.00801#^b300b#Vi?t#895.9221008#B455M#Bng mai vng#Th #Nguyn Am, Trn Ngc Anh, L nh...#T.3#Nguyn Am#Trn Ngc Anh#L nh#Hong Q uang B#Trn Thanh Bnh#^aH.#^aTh gii#2015#^a231tr. : nh^b19cm#TTS ghi: Cu lc b Di sn th ca truyn thng#Vn hc hin i#Th#358446#VH## 00553000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010015000660020026000810070046001070080005001530090 05700158010000500215011002600220020001700246020000700263013000700270016000300277 005001900280#358447#VN16.00803#VN16.00802#^a65000^b2000b#Vi?t#895.9223#CH527V#N guyn L Sang#Chuyn v nhng lng knh#Nguyn L Sang ; Minh ho: Nguyn Minh P hng#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng AZ Vit Nam#2015#^a125tr . : tranh v^b19cm#Vn hc hin i#Truyn#358447#VH#Nguyn Minh Phng## 00957000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520020087000580080005001450090011001500100005001610110 02600166015003200192021034900224020000800573020001100581020000900592020000800601 020001700609020000700626013000700633016000300640020001200643#358448#VN16.00804#V N16.00805#^b3000b#Vi?t#363.12081#S450T#S tay tm kim cu nn hng khng - hng hi cho ng dn, thuyn vin tu vn ti nh#^aH.#^aTh gii#2015#^a139tr. : mi nh ho^b19cm#TTS ghi: B Giao thng vn ti#Cung cp nhng thng tin chung v t chc h thng tm kim cu nn v trch nhim ca cc t chc, c nhn trong h ot ng tm kim cu nn trn bin; hng dn s dng thng tin lin lc trong tm kim cu nn; gii thiu phng php chng chm, chng chy v phng php d uy tr s sng, cc hot ng tr gip trong trng hp gp nn trn bin#Cu n n#Hng khng#Hng hi#Ng dn#Tm kim cu nn#S tay#358448#XH#Thuyn vin## 00656000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810007000580010012000650020054000770070012001310080005001430090 01100148010000500159011001500164021016600179020001700345020000800362013000700370 016000300377020001000380#358449#VN16.00806#VN16.00807#^a40000^b300b#Vi?t#335.43 46#CH500N#L Minh Lp#Ch ngha x hi v con ng i ln ch ngha x hi#L M inh Lp#^aH.#^aTh gii#2015#^a157tr.^b19cm#H thng cc quan im l lun ca c h ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh v ch ngha x hi v nhng nhn th c v con ng i ln ch ngha x hi Vit Nam#Ch ngha x hi#L lun#35844 9#XH#Nhn thc## 00452000000000217000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100060 00400010016000460020032000620070016000940080005001100090053001150100005001680110 02600173020001700199020000800216013000700224016000300231#358450#^a56000^b1000b# Vi?t#895.9228408#N557Y#Trng Anh Ngc#Nc , cu chuyn tnh ca ti#Trng An h Ngc#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2015#^a234tr., 16tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Tn vn#358450#VH## 00823000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340010010000400020038000500070026000880050010001140040018001240080005001420090 03400147010000500181011001500186021030800201020002000509020001000529013000700539 016000300546019000800549#358451#^a65000^b1000b#Vi?t#650.1#B112C#Rohn, Jim#7 chi n lc thnh vng v hnh phc#Jim Rohn ; Trn Qun dch#Trn Qun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a214tr.^b21cm#Gii thiu nh ng chin lc gip bn t c s thnh cng v hnh phc trong cuc sng gm: gii phng sc mnh ca nhng mc tiu, hc hi kin thc, khm ph iu k diu ca s pht trin c nhn, kim sot ti chnh c nhn, lm ch thi gian, gi a nhng ngi chin thng v hc ngh thut sng tt#B quyt thnh cng#Cuc s ng#358451#KT#Dch M## 00716000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380010010000440020017000540030039000710070010001100080005001200090053001250100 00500178011002700183021020200210020001800412020001300430013000700443016000300450 020000900453#358452#^a70000^b2000b#Vi?t#649.10973#C430L#Km Nhung#Con l khch qu#Ghi chp v cch ngi M nui dy con#Km Nhung#^aH.#^aTh gii ; Cng ty V n ho v Truyn thng Nh Nam#2015#^a302tr. : nh, bng^b21cm#Tng hp nhng qu an st v suy ngh ca tc gi v cch ngi M nui dy con t vic cho con n, cho con ng n vic th hin s yu thng, dy con cch t lp v cch gii q uyt nhng vn tm l#Gio dc gia nh#Nui dy con#358452#XH#Ngi M## 00668000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340010008000400020015000480070019000630050010000820080005000920090053000970100 00500150011002700155021017500182020000800357020001800365020002100383013000700404 016000300411#358453#^a98000^b2000b#Vi?t#668.5#T550L#Anh Th#T lm m phm#Anh Th, Thu Giang#Thu Giang#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh N am#2015#^a153tr. : nh, bng^b22cm#Gii thiu nguyn liu, dng c, phng php tnh ton v cch t lm mt s m phm t nguyn liu t nhin nh: son, nc h oa, cc sn phm kem dng, b dng v sa dng#M phm#Sn xut th cng#Nguy n liu t nhin#358453#KT## 00592000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340010009000400020017000490070009000660080005000750090053000800100005001330110 02100138021017700159020000700336020000900343013000700352016000300359#358454#^a85 000^b1000b#Vi?t#641.8#N114M#Khai Tm#5 ma yu thng#Khai Tm#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2015#^a143tr. : nh^b21cm#Gii thiu n guyn liu, cch lm cc loi bnh, mt v mt s n trng ming nh: mt du , ko do du, scla truffle kiu Nht, kem caramel, bnh li mo, bnh ng x u...#Nu n#Lm bnh#358454#KT## 00561000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100060 00400010013000460020040000590070059000990050018001580050015001760080005001910090 05300196010000500249011002600254020001700280020001200297013000700309016000300316 #358455#^a56000^b2000b#Vi?t#895.9223408#A103V#Ng Bo Chu#Ai v Ky x s nh ng con s tng hnh#Ng Bo Chu, Nguyn Phng Vn ; Minh ho: Thi M Phng#N guyn Phng Vn#Thi M Phng#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thn g Nh Nam#2015#^a165tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#358455#VH# # 01082000000000277000450002600070000001400070000701900050001408200070001918100080 00260010016000340020037000500070055000870050012001420050017001540080005001710090 01900176010000500195011002900200015007100229021045700300020001500757020001100772 020001100783013000700794016000300801#358456#^b500b#Vi?t#342.02#GI-108T#Thi Vnh Thng#Gio trnh lut hin php nc ngoi#Thi Vnh Thng (ch.b.), V Hng Anh , Nguyn ng Dung#V Hng Anh#Nguyn ng Dung#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a3 27tr. : bng, s ^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Hu. Trung t m o to t xa#Nhng khi nim c bn v hin php nc ngoi. Trnh by v hi n php ngun c bn ca ngnh lut hin php; ch bu c; cc m hnh chnh th v cu trc nh nc; ngh vin; nguyn th quc gia; chnh ph; h thng c quan t php; t chc chnh quyn a phng; ng phi chnh tr v vai tr c a n trong i sng chnh tr x hi; cc m hnh c quan bo hin ca nh nc. Gii thiu nhng vn c bn ca lut hin php Hoa K, Php, Nga, Anh#Lut h in php#Nc ngoi#Gio trnh#358456#GT## 00488000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010007000650020029000720030004001010070007001050080 00500112009001900117010000500136011002100141015002900162020001700191020000400208 013000700212016000300219#358457#VN16.00808#VN16.00809#^a46000^b300b#Vi?t#895.92 214#B305#T Vn#Bin o Vit Nam yu thng#Th#T Vn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2015#^a134tr. : nh^b19cm#Tn tht tc gi: T Vn Bi#Vn hc hin i#Th#358 457#VH## 00465000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820010000511810006000610010016000670020013000830030004000960070016001000080 00500116009001900121010000500140011003500145020001700180020000400197016000300201 013000700204#VN16.00810#VN16.00811#358458#^a150000^b1000b#Vi?t#895.92214#S455C# Dng Xun Linh#Sng c lng#Th#Dng Xun Linh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a 72tr. : tranh mu, nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#358458## 00464000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810007000610010016000680020011000840030004000950070016000990080 00500115009001900120010000500139011003500144020001700179020000400196016000300200 013000700203#358459#VN16.00812#VN16.00813#^a150000^b1000b#Vi?t#895.92214#TR116N #Dng Xun Linh#Trng ngc#Th#Dng Xun Linh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a6 4tr. : tranh mu, nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#358459## 00598000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810007000530020017000600030004000770070047000810220004001280050 01500132005000800147005001900155005000900174005001500183008000500198009001900203 010000500222011002600227020001700253020000400270013000700274016000300281#358460# VN16.00814#VN16.00815#^b500b#Vi?t#895.9221308#TH460T#Th tnh bn ma#Th#o Tu n Phong, Hoi n, Hunh Th Kim Hip...#T.1#o Tun Phong#Hoi n#Hunh Th Ki m Hip#Giang H#Hong Quc Huy#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a144tr. : tranh v^ b18cm#Vn hc hin i#Th#358460#VH## 00444000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010017000660020008000830030008000910070017000990080 00500116009001900121010000500140011001400145020001700159020000400176016000300180 013000700183#358461#VN16.00816#VN16.00817#^a45000^b1000b#Vi?t#895.92214#M501G#N guyn Hu Trng#Ma gt#Tp th#Nguyn Hu Trng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a 99tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#358461## 00461000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820011000491810006000600010016000660020016000820030004000980070016001020080 00500118009001900123010000500142011002900147020001700176020000400193016000300197 013000700200#VN16.00818#VN16.00819#358462#^a50000^b350b#Vi?t#895.922134#M458K#N guyn Mng Ln#Mt khong tri#Th#Nguyn Mng Ln#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015# ^a103tr., 4tr. nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#358462## 00475000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010009000650020008000740030004000820070009000860080 00500095009001900100010000500119011002400124020001700148020000400165016000300169 013000700172015003000179#358463#VN16.00820#VN16.00821#^a45000^b500b#Vi?t#895.92 214#455C# Giang#ng ch#Th# Giang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a95tr. : nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#358463#Tn tht tc gi: Phan Vn ## 00463000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820012000491810006000610010018000670020025000850030007001100070018001170080 00500135009001900140010000500159011001500164020001700179020000300196016000300199 013000700202#VN16.00822#VN16.00823#358464#^a50000^b500b#Vi?t#895.9228403#B312M# Khng Hunh Phong#Bnh minh ca ngi cht#Tp k#Khng Hunh Phong#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a192tr.^b19cm#Vn hc hin i#K#VH#358464## 00442000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010017000660020010000830030004000930070017000970080 00500114009001900119010000500138011001400143020001700157020000400174016000300178 013000700181#358465#VN16.00824#VN16.00825#^a45000^b1000b#Vi?t#895.92214#H561Q#N guyn Hu Trng#Hng qu#Th#Nguyn Hu Trng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a63 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#358465## 00437000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010011000660020016000770030004000930070011000970080 00500108009001900113010000500132011001500137020001700152020000400169016000300173 013000700176#358466#VN16.00826#VN16.00827#^a38000^b1000b#Vi?t#895.92214#K600U# on Duyt#K c thi gian#Th#on Duyt#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a118tr.^b 19cm#Vn hc hin i#Th#VH#358466## 00447000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010012000660020014000780030004000920070012000960080 00500108009001900113010000500132011002500137020001700162020000400179016000300183 013000700186#358467#VN16.00828#VN16.00829#^a30000^b500b#Vi?t#895.92214#KH506T#B i Vn Kha#Khc thu bun#Th#Bi Vn Kha#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a78tr. : tranh v^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#358467## 00507000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010012000670020017000790030004000960070012001000080 00500112009001900117010000500136011002800141020001700169020000400186016000300190 015004100193013000700234#358468#VN16.00830#VN16.00831#^a55000^b1000b#Vi?t#895.9 2214#TR116T#Phng Lin#Trng Trng Sn#Th#Phng Lin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2015#^a98tr., 5tr. nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#Tn tht tc gi: Nguy n Th Phng Lin#358468## 00563000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510010009000570020031000660070009000970080005001060090 01100111010000500122011001500127021009900142020000900241016000300250020000800253 020000800261020000900269013000700278#VN16.00832#VN16.00833#358469#^b1000b#Vi?t#2 94.3423#S550K#Sn Nhn#S kin quan trng sng & cht#Sn Nhn#^aH.#^aTh gii#2 015#^a123tr.^b19cm#Chia s nhng hiu bit ca tc gi v s sng, ci cht, nh n qu, ti phc, bo ng v lun hi#o Pht#XH#Gio l#S sng#Ci cht#35846 9## 00664000000000313000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200120 00381810006000500020011000560030004000670070041000710220005001120050008001170050 01400125005001400139005001300153005001400166008000500180009001100185010000500196 011003100201015008700232020001700319020000400336013000700340016000300347#VN16.00 834#358470#^a35000^b150b#Vi?t#895.9221408#H100N#H Ni th#Th#V Kim, Linh Th Long, ng nh Sn...#T.11#V Kim#Linh Th Long#ng nh Sn#V Minh Xun#T rn c Ninh#^aH.#^aTh gii#2015#^a147tr. : nh chn dung^b19cm#TTS ghi: Ban i din Hi Ngi cao tui th H Ni. Cu lc b Th Ngi cao tui#Vn hc hin i#Th#358470#VH## 00463000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010015000660020028000810030004001090070015001130080 00500128009001900133010000500152011002100157020001700178020000400195016000300199 013000700202#358471#VN16.00835#VN16.00836#^a70000^b500b#Vi?t#895.92214#CH513T#N guyn L Hng#Chng ta xp hng mua k c#Th#Nguyn L Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a100tr. : nh^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#358471## 00484000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810007000510010016000580020012000740030004000860070016000900220 00400106008000500110009001900115010000500134011002000139020001700159020000400176 013000700180016000300187005001600190#358472#VN16.00837#VN16.00838#^b100b#Vi?t#89 5.92214#TH460N#Trng Anh Vit#Th nh ti#Th#Trng Anh Vit#T.3#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2015#^a87tr. : nh^b19cm#Vn hc hin i#Th#358472#VH#Trng Anh Vi t## 00491000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010018000670020014000850030004000990070018001030080 00500121009001900126010000500145011001500150020001700165020000400182016000300186 015002900189013000700218#358473#VN16.00839#VN16.00840#^a59000^b1000b#Vi?t#895.9 22134#T306#Trn Th Minh Tm#Ting n m#Th#Trn Th Minh Tm#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2015#^a116tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#Bt danh tc gi: Chu Gia ng#358473## 00480000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010017000670020015000840030016000990070017001150080 00500132009001900137010000500156011002600161020001700187020001200204016000300216 013000700219#358474#VN16.00841#VN16.00842#^a50000^b1000b#Vi?t#895.922334#C500V# Trn Quang Khanh#C vn cn ku#Tp truyn ngn#Trn Quang Khanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a145tr. : tranh v^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#358474## 00489000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010013000660020014000790030004000930070013000970080 00500110009001900115010000500134011002000139020001700159020000400176016000300180 015003300183013000700216#VN16.00844#358475#VN16.00843#^a50000^b500b#Vi?t#895.92 2134#V250P#Nguyn Quang#V phng Nam#Th#Nguyn Quang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 015#^a60tr. : nh^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#Tn tht tc gi: Nguyn Vn Hoa #358475## 00414000000000229000450002600070000001400150000701900050002208200120002718100060 00390010013000450020022000580030011000800070013000910080005001040090019001090100 00500128011002100133020001700154020000300171016000300174013000700177#358476#^a60 000^b500b#Vi?t#895.9228403#M308V# Trn Lim#Mit vn ca quy...#K vn hc# Trn Lim#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a111tr. : nh^b19cm#Vn hc hin i# K#VH#358476## 00482000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010008000660020010000740030004000840070008000880080 00500096009001900101010000500120011002900125020001700154020000400171016000300175 015003100178013000700209#358477#VN16.00846#VN16.00847#^a50000^b500b#Vi?t#895.92 2134#455V#Phm L#ng vng#Th#Phm L#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a159tr., 4tr. nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#Tn tht tc gi: Phm B Chc#358477 ## 00540000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020039000620030024001010070019001250080005001440090 01800149010000500167011002600172020000500198020000700203016000300210020000900213 020001400222013000700236005001900243#358478#VN16.00848#VN16.00849#^a31000^b3000 b#Vi?t#372.7#S450T#S tay tm tt kin thc ton tiu hc#Di dng bng v s #Trn Th Kim Cng#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a237tr. : minh ho^b18cm#Ton# S tay#GK#Tiu hc#Sch c thm#358478#Trn Th Kim Cng## 00707000000000253000450002600070000002600110000701400090001801900050002708200060 00321810006000380020011000440030063000550080005001180090008001230100005001310110 02900136015004100165021021300206020000600419020000900425020000900434016000300443 013000700446#358479#VN16.00850#^b10000b#Vi?t#615.3#L315G#LIVAR Gold#Gip gii c gan, h men gan, gan nhim m, vim gan do virus#^aH.#^aY hc#2015#^a68tr. : h nh v, nh^b15cm#TTS ghi: Cng ty TNHH Golden Health USA#Tm hiu v chc nng chnh ca gan, nguyn nhn gy tn thng gan, du hiu mc bnh. Mt s bnh g an thng gp, nhng tho dc bo v gan v gii thiu sn phm LIVAR Gold tron g vic h tr iu tr bnh gan#Thuc#iu tr#Bnh gan#KT#358479## 00654000000000253000450002600110000002600070001101400090001801900050002708200070 00321810005000390020004000440030035000480080005000830090008000880100005000960110 02500101015004000126021018700166020001000353020000900363020001800372016000300390 013000700393#VN16.00851#358480#^b20000b#Vi?t#615.32#L301#LIC#Gim cn gi dng, t tin to sng#^aH.#^aY hc#2015#^a54tr. : minh ho^b15cm#TTS ghi: Cng ty C phn Dc phm Eco#Tm hiu m, m trng, tnh trng tha cn, bo ph. Gii thi u cng dng tho dc LIC vi hot cht sinh hc thin nhin t Belaunja v Man gastin h tr trong l trnh gim cn an ton#Tho dc#Gim cn#Chm sc sc kh e#KT#358480## 00728000000000253000450002600110000002600070001101400090001801900050002708200070 00321810006000390020018000450030043000630080005001060090008001110100005001190110 02500124015004000149021024300189020001000432020001800442016000300460020000400463 013000700467#VN16.00852#358481#^b20000b#Vi?t#615.32#W314F#WIT for your eyes#Bo v t bn trong, cho mt sng tinh anh#^aH.#^aY hc#2015#^a55tr. : minh ho^b15c m#TTS ghi: Cng ty C phn Dc phm Eco#Tm hiu cu trc ca mt, bnh mt th ng gp v nhng nguyn nhn, yu t gy bnh cng nhng gii php chm sc, ph ng nga. Gii thiu cng dng tho dc Wit vi tinh cht t Broccophane thin nhin gip chm sc, bo v mt t bn trong#Tho dc#Chm sc sc khe#KT#Mt# 358481## 00694000000000253000450002600110000002600070001101400090001801900050002708200080 00321810006000400020008000460030055000540080005001090090008001140100005001220110 02500127015004000152021020700192020000600399020000900405020001600414013000700430 016000300437#VN16.00853#358482#^b20000b#Vi?t#615.771#J207M#JEX Max#Gip gim au , ti to sn khp v phn xng di sn#^aH.#^aY hc#2015#^a58tr. : minh ho^b 15cm#TTS ghi: Cng ty C phn Dc phm Eco#Tm hiu v khp, sn khp v xng di sn. Mt s bnh xng khp thng gp v phng php phng nga, iu tr . Gii thiu cng dng tho dc JEX Max, PEPTAN trong vic h tr iu tr bnh xng khp#Thuc#iu tr#Bnh xng khp#358482#KT## 00662000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820008000511810007000590010018000660020030000840070018001140080005001320090 00800137010000500145011002200150021018700172020000800359020001000367020000900377 013000700386016000300393#VN16.00854#VN16.00855#358483#^a149000^b3000b#Vi?t#616. 129#CH121#Nguyn Quang Tun#Chn on v iu tr suy tim#Nguyn Quang Tun#^aH .#^aY hc#2015#^a340tr. : bng^b17cm#Tng quan v suy tim. Cc nguyn nhn gy s uy tim, chn on suy tim. Vai tr ca cc phng php chn on hnh nh v nh ng chin lc iu tr suy tim bng nhiu phng php khc nhau#Suy tim#Chn o n#iu tr#358483#KT## 00760000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010018000660020054000840070018001380080005001560090 00800161010000500169011003100174021024400205020001600449020001000465020000900475 016000300484013000700487#358484#VN16.00856#VN16.00857#^a98000^b1000b#Vi?t#616.1 237#CH121#Nguyn Quang Tun#Chn on v iu tr nhi mu c tim c ST chnh l n#Nguyn Quang Tun#^aH.#^aY hc#2015#^a196tr. : hnh v, bng^b17cm#Tm hiu v bnh nhi mu c tim c ST chnh ln. Phng php chn on v x tr ban u, iu tr ti ti mu, can thip ng mch vnh th u, liu php tiu si huy t, phu thut bc cu ni ch - vnh, iu tr bng thuc, bin chng...#Nhi m u c tim#Chn on#iu tr#KT#358484## 01015000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020055000630070072001180050018001900050017002080050 01800225005001700243005001700260008000500277009000800282010000500290011002600295 01500310032101300070035202102660035902000140062502000080063902000080064702000190 0655016000300674#358485#VN16.00858#VN16.00859#^a120000^b1000b#Vi?t#610.28#T103L# Ti liu hng dn s dng an ton trang thit b y t#B.s.: Nguyn Thanh Hng ( ch.b.), ng L nh Chu, Nguyn Ngc Cng...#Nguyn Thanh Hng#ng L nh Ch u#Nguyn Ngc Cng#Nguyn Thanh Huy#L Th Hng Linh#^aH.#^aY hc#2015#^a149tr. : minh ho^b19cm#TTS ghi: Bnh vin Nhi ng 1#358485#Hng dn s dng an to n cc my mc trang thit b y t thng dng trong bnh vin nh: An ton s d ng in, kh y t, t sy dng c, lng p, ging si m, n chiu vng da, m y truyn dch, my o bo ho oxy, my o in tim, my chy thn nhn to.. .#Thit b y t#An ton#S dng#Ti liu hng dn#KT## 00470000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010016000660020019000820030016001010070016001170080 00500133009001900138010000500157011001500162020001700177020001200194016000300206 013000700209#VN16.00860#VN16.00861#358486#^a70000^b1000b#Vi?t#895.92234#D431S#N guyn Vn Tng#Dng sng vn chy#Tp truyn ngn#Nguyn Vn Tng#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2015#^a246tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#358486## 00386000000000205000450001400160000001900050001608200090002100100160003000200190 00460030016000650070016000810080005000970090019001020100005001210110015001260200 01700141020001200158013000700170016000300177#^a70000^b1000b#Vi?t#895.9223#Nguy n Vn Tng#Dng sng vn chy#Tp truyn ngn#Nguyn Vn Tng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a246tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#358486#VH## 00740000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820014000421810006000560020038000620030065001000080010001650090013001750100 00500188011001400193015003900207020001000246020001300256016000300269021017300272 020002200445013000700467#358487#VN16.00862#VN16.00863#^b1000b#Vi?t#347.597002638 #H428#Hi - p php lut khiu ni, t co#Ti liu tuyn truyn, ph bin ph p lut cho cn b v nhn dn#^aYn Bi#^aS T php#2015#^a87tr.^b19cm#TTS ghi : U ban nhn dn tnh Yn Bi#Php lut#Sch hi p#XH#Gm 35 cu hi - p ph p lut lin quan ti quyn, ngha v ca ngi t co v ngi b t co; thm quyn gii quyt v trnh t, th tc gii quyt khiu ni, t co...#Lut khiu ni t co#358487## 00707000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820008000431810006000510010019000570020051000760070019001270080005001460090 00800151010000500159011002300164021023600187020001100423016000300434020000900437 013000700446#VN16.00864#VN16.00865#358488#^b30000b#Vi?t#616.462#B105B#Trn Th B ch Thu#Bn bit g v bnh i tho ng? Ai c nguy c?#Trn Th Bch Thu#^ aH.#^aY hc#2015#^a50tr. : nh^b15x20cm#Tm hiu v bnh i tho ng. Cnh b o v vng ng huyt nguy him ca bnh. Insulin trong iu tr bnh. Tp vn ng cho ngi bnh. phng v x l cn h ng huyt. Vn tng m mu n gi bnh, stress v i tho ng#Tiu ng#KT#iu tr#358488## 00621000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820007000421810006000490010013000550020067000680070013001350080005001480090 00800153010000500161011002800166021011500194013000700309016000300316020001800319 020001000337020000800347#358489#VN16.00866#VN16.00867#^b4000b#Vi?t#616.61#H561D# Lu Ngn Tm#Hng dn dinh dng cho ngi bnh thn mn c lc mu ngoi thn# Lu Ngn Tm#^aH.#^aY hc#2015#^a20tr. : minh ho^b14x20cm#S lc v lc mu ng oi thn. Nhng lu v dinh dng khi lc mu v ch n ng cch khi lc m u ngoi thn#358489#KT#Ch dinh dng#Bnh thn#Lc mu## 00729000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520010017000580020049000750070053001240050014001770050 01600191008000500207009000800212010000500220011003000225021016600255020001100421 013000700432016000300439020000900442#358490#VN16.00868#VN16.00869#^b10000b#Vi?t# 616.4624#S455V#Walker, Rosemary#Sng vui sng kho vi bnh i tho ng typ 2 #Rosemary Walker, Jill Rodgers ; Nguyn Hng Tm dch#Rodgers, Jill#Nguyn Hng Tm#^aH.#^aY hc#2015#^a31tr. : hnh v, bng^b19cm#Cung cp nhng thng tin c bn v bnh i tho ng typ 2: nguyn nhn gy bnh, triu chng, bin chng, theo di bnh, phng php n ung, vn ng th cht...#Tiu ng#358490#KT# iu tr## 00795000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820016000421810006000580020044000640030065001080080010001730090013001830100 00500196011001400201015003900215020001000254020001300264016000300277021021200280 020000900492020000900501013000700510#358491#VN16.00870#VN16.00871#^b1000b#Vi?t#3 46.59701602638#H428#Hi - p php lut v hn nhn v gia nh#Ti liu tuyn truyn, ph bin php lut cho cn b v nhn dn#^aYn Bi#^aS T php#2015#^a 76tr.^b19cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Yn Bi#Php lut#Sch hi p#XH#Gm nhng cu hi p php lut v hn nhn v gia nh, cc quy nh v kt hn, q uan h gia v v chng, chm rt hn nhn, quan h gia cha m v con, quan h gia cc thnh vin khc ca gia nh, cp dng#Hn nhn#Gia nh#358491## 00740000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820015000421810006000570020040000630030065001030080010001680090013001780100 00500191011001500196015003900211020001000250020002200260020001300282013000700295 016000300302021016900305#358492#VN16.00872#VN16.00873#^b1000b#Vi?t#347.597090263 8#H428#Hi - p php lut v ho gii c s#Ti liu tuyn truyn, ph bin php lut cho cn b v nhn dn#^aYn Bi#^aS T php#2015#^a104tr.^b19cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Yn Bi#Php lut#Lut ho gii c s#Sch hi p# 358492#XH#Gm 41 cu hi - p php lut v ho gii, cng nhng tnh hung c t h gn vi nhiu ni dung thit thc ca Lut Ho gii c s v cc vn bn php lut c lin quan## 00624000000000241000450002600070000002600110000701400090001801900050002708200110 00321810006000430020096000490080005001450090008001500100005001580110029001630210 13500192013000700327016000300334020000900337020001000346020001100356020001500367 #358493#VN16.00874#^b50000b#Vi?t#618.923427#U518V#Ung vc-xin nga Rotavirus gi p tr c th phng trnh nhp vin v tiu chy cp do rotavirus#^aH.#^aY hc#2 015#^a20tr. : hnh v, nh^b21cm#Tm hiu v nhng triu chng khi nhim rotavir us tr em, s ly lan ca rotavirus, cch x tr khi b nhim v bin php ph ng nga#358493#KT#Nhi khoa#Tiu chy#Virut Rota#Phng tr bnh## 00440000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810008000610010013000690020020000820030004001020070013001060080 00500119009001100124010000500135011001500140020001700155020000400172016000300176 013000700179#358494#VN16.00875#VN16.00876#^a50000^b10000b#Vi?t#895.92214#NGH301 T#L Ngc Sanh#Ngha tnh trn vn#Th#L Ngc Sanh#^aH.#^aLao ng#2015#^a127tr .^b18cm#Vn hc hin i#Th#VH#358494## 00626000000000253000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200060 00301810006000360020044000420080005000860090011000910100005001020110031001070130 00700138016000300145021018300148020000700331020000900338020000700347020001100354 020000700365#358495#VN16.00877#^b500b#Vi?t#305.4#S450T#S tay nhng iu thit y u dnh cho ph n#^aH.#^aLao ng#2015#^a116tr. : hnh v, bng^b18cm#358495#XH #S tay dnh cho nhm lao ng n nng thn: Cc khi nim chung v gii, gii t nh v ngh nghip; khi s kinh doanh; sc kho ph n v tr em, HIV/AIDS, bo lc trn c s gii...#Ph n#Gia nh#X hi#Kinh doanh#S tay## 00744000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820015000501810006000650020023000710030040000940070034001340050017001680080 00500185009001100190010000500201011001400206021018500220020001000405020002300415 020001800438016000300456013000700459#VN16.00878#VN16.00879#358496#^a11000^b2000 b#Vi?t#342.5970402632#L504T#Lut t chc Chnh ph#C hiu lc thi hnh t ngy 01/01/2016#Nguyn Th Quyt s.t., gii thiu#Nguyn Th Quyt#^aH.#^aLao ng#20 15#^a46tr.^b19cm#Trnh by nhng qui nh chung v qui nh c th v nhim v v quyn hn ca Chnh ph, Th tng Chnh ph, B trng, th trng c quan ng ang B cng nh ch lm vic Chnh ph#Php lut#Lut t chc chnh ph#Vn b n php lut#XH#358496## 00766000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510020055000570080005001120090011001170100005001280110 01400133015003000147021026200177020001200439020000800451020000900459020002200468 013000700490016000300497#358497#VN16.00880#VN16.00881#^b3000b#Vi?t#362.2967#T103 L#Ti liu tuyn truyn phng chng tc hi ca thuc l#^aH.#^aLao ng#2015#^a 75tr.^b19cm#TTS ghi: Vn phng Chnh ph#Nu tc hi khi s dng thuc l. Gii thiu ni dung chnh ca lut v cc quy nh ca php lut v phng, chng tc hi ca thuc l. Hng dn xy dng mi trng lm vic khng khi thuc v V n phng Chnh ph vi cng tc phng chng tc hi ca thuc l#Phng chng#Tc hi#Thuc l#Ti liu tuyn truyn#358497#XH## 00908000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660020024000720030040000960070034001360050017001700080 00500187009001100192010000500203011001400208021034600222020001000568020002400578 020001800602016000300620013000700623#358498#VN16.00882#VN16.00883#^a13000^b2000 b#Vi?t#343.59703402632#L504K#Lut Kim ton nh nc#C hiu lc thi hnh t ng y 01/01/2016#Nguyn Th Quyt s.t., gii thiu#Nguyn Th Quyt#^aH.#^aLao ng# 2015#^a59tr.^b19cm#Trnh by ni dung Lut Kim ton nh nc vi cc qui nh c hung v qui nh c th v chc nng, nhim v, quyn hn, t chc, hot ng c a kim ton nh nc, quyn v ngha v ca n v c kim ton, trch nhim c a c quan, t chc, c nhn i vi hot ng kim ton nh nc; khiu ni, t co, x l vi phm cng iu khon thi hnh#Php lut#Lut kim ton nh nc#V n bn php lut#XH#358498## 00937000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820015000491810006000640020031000700030040001010070034001410050017001750080 00500192009001100197010000500208011001400213021037700227020001000604020001700614 020001800631016000300649013000700652#358499#VN16.00885#VN16.00884#^a9000^b2000b #Vi?t#342.5970402632#L504M#Lut Mt trn T quc Vit Nam#C hiu lc thi hnh t ngy 01/01/2016#Nguyn Th Quyt s.t., gii thiu#Nguyn Th Quyt#^aH.#^aLao ng#2015#^a35tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut Mt trn T quc Vit Nam vi n hng qui nh chung v qui nh c th lin quan n tp hp, xy dng khi i on kt ton dn tc, bo v quyn v li ch hp php, chnh ng ca nhn dn , tham gia xy dng Nh nc, hot ng gim st, hot ng phn bin x hi, i u kin bo m hot ng ca Mt trn T quc Vit Nam cng iu khon thi hnh #Php lut#Mt trn T quc#Vn bn php lut#XH#358499## 01011000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820015000501810006000650020060000710030040001310070034001710050017002050080 00500222009001100227010000500238011001400243021035700257020001000614020001200624 020001800636020002700654020001800681013000700699016000300706#VN16.00886#VN16.008 87#358500#^a17000^b2000b#Vi?t#342.5970702632#L504B#Lut bu c i biu Quc h i v i biu Hi ng nhn dn#C hiu lc thi hnh t ngy 01/09/2015#Nguyn T h Quyt s.t., gii thiu#Nguyn Th Quyt#^aH.#^aLao ng#2015#^a91tr.^b19cm#Gi i thiu ni dung Lut bu c i biu Quc hi v i biu Hi ng nhn dn g m nhng qui nh v d kin c cu, thnh phn v phn b i biu, n v bu c , khu vc b phiu, hi ng bu c quc gia, cc t chc ph trch bu c a phng, danh sch c tri, ng c, bu c, b phiu, x l vi phm php lut v bu c v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut bu c#i biu quc hi#i b iu hi ng nhn dn#Vn bn php lut#358500#XH## 00458000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810006000610010018000670020030000850030004001150070018001190080 00500137009001100142010000500153011001500158020001700173020000400190013000700194 016000300201#358501#VN16.00888#VN16.00889#^a65000^b10000b#Vi?t#895.92214#S455M# Nguyn Phong Vit#Sng mt cuc i bnh phng#Th#Nguyn Phong Vit#^aH.#^aLao ng#2015#^a150tr.^b18cm#Vn hc hin i#Th#358501#VH## 00471000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820010000511810006000610010018000670020018000850030004001030070018001070080 00500125009001100130010000500141011001500146020001700161020000400178016000300182 013000700185004001300192#VN16.00890#358502#VN16.00891#^a60000^b10000b#Vi?t#895. 92214#300Q#Nguyn Phong Vit#i qua thng nh#Th#Nguyn Phong Vit#^aH.#^aLao ng#2015#^a134tr.^b18cm#Vn hc hin i#Th#VH#358502#In ln th 6## 00606000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610020013000670030004000800070049000840220004001330050 01500137005001700152005001200169005002200181005001600203008000500219009001100224 010000500235011002100240020001700261020000400278013000700282016000300289#358503# VN16.00893#VN16.00892#^a60000^b300b#Vi?t#895.9221008#L431#Long i Sn#Th#T Quyt Chin, Nguyn Vn Lng, L Xun Ng...#T.4#T Quyt Chin#Nguyn Vn Ln g#L Xun Ng#Dng Th Tho Nguyn#Trnh Quang Ho#^aH.#^aLao ng#2015#^a184tr . : nh^b19cm#Vn hc hin i#Th#358503#VH## 00720000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810008000560010009000640020028000730070009001010040018001100080 00500128009003200133010000500165011001500170021023100185020002100416020000700437 013000700444016000300451#VN16.00895#VN16.00894#358504#^a40000^b2000b#Vi?t#153.6 #NGH250T#Gia Linh#Ngh thut giao tip ng x#Gia Linh#Ti bn ln th 2#^aH.#^a Lao ng ; Cng ty Sch Panda#2015#^a220tr.^b19cm#Tm hiu th gii tm l b n ca con ngi v cc k nng giao tip c bn, trong ngh thut giao tip nm b t lng ngi, ngh thut ni chuyn ca n ng, ph n, trong c quan v nhng vic nn lm hoc trnh trong giao tip#Ngh thut giao tip#ng x#358504#XH## 00762000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820013000421810007000550010010000620020066000720070010001380080005001480090 01100153010000500164011001500169020001900184020001000203020001100213013000700224 016000300231021026200234#VN16.00897#358505#VN16.00896#^b1000b#Vi?t#305.56209597# QU100T#Mai Thanh#Qu trnh pht trin ca giai cp cng nhn v cng on Vit N am#Mai Thanh#^aH.#^aLao ng#2015#^a131tr.^b19cm#Giai cp cng nhn#Cng on#Ph t trin#358505#XH#Tip cn nhng vn mi t ra t thc tin phong tro cng nhn v cng on Vit Nam. Vai tr ca cch mng x hi ch ngha thng Mi v ch ngha x hi hin thc. Gii thiu nhng giai on lch s ca giai cp c ng nhn v t chc cng on Vit Nam...## 00813000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640020041000700070032001110050015001430080005001580090 01800163010000500181011001500186021025200201020001000453020001700463020002700480 020001800507013000700525016000300532#358506#VN16.00898#VN16.00899#^a29000^b3000 b#Vi?t#342.597002632#L504B#Lut Ban hnh vn bn quy phm php lut#o Ngc Th nh s.t., gii thiu#o Ngc Thnh#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a173tr.^b19cm#Gi i thiu ni dung Lut Ban hnh vn bn qui phm php lut qui nh chi tit v xy dng, ban hnh, nguyn tc p dng, cng khai, gim st, kim tra, x l, h p nht vn bn, hon thin h thng vn bn quy phm php lut v cc iu khon thi hnh#Php lut#Ban hnh vn bn#Vn bn qui phm php lut#Vn bn php lu t#358506#XH## 00667000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810007000520020055000590220004001140080005001180090011001230100 00500134011001500139021014200154020002000296020000800316020000800324013000700332 016000300339015003800342020000900380#VN16.00900#VN16.00901#358507#^b1000b#Vi?t#3 02.09597#NH556#Nhng in hnh lm theo tm gng o c H Ch Minh#T.9#^aH.# ^aLao ng#2015#^a255tr.^b19cm#Gii thiu mt s tp th, c nhn tiu biu lm theo tm gng o c H Ch Minh thuc nhiu ngnh: Kinh t, chnh tr, vn h a, x hi...#in hnh tin tin#C nhn#Tp th#358507#XH#TTS ghi: Hi Cu chi n binh Vit Nam#Vit Nam## 00647000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810007000520020055000590220005001140080005001190090011001240100 00500135011001500140021014200155020002000297020000800317020000800325016000300333 013000700336015003800343#VN16.00902#VN16.00903#358508#^b1000b#Vi?t#302.09597#NH5 56#Nhng in hnh lm theo tm gng o c H Ch Minh#T.10#^aH.#^aLao ng# 2015#^a232tr.^b19cm#Gii thiu mt s tp th, c nhn tiu biu lm theo tm g ng o c H Ch Minh thuc nhiu ngnh: Kinh t, chnh tr, vn ha, x hi.. .#in hnh tin tin#C nhn#Tp th#XH#358508#TTS ghi: Hi Cu chin binh Vi t Nam## 00969000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820007000421810006000490020034000550070059000890050017001480050014001650050 01700179005001600196005001700212004001400229008000500243009003300248010000500281 01100280028602101890031402000110050302000210051401300070053501600030054201500690 0545020001700614#358509#VN16.00904#VN16.00905#^b4000b#Vi?t#333.79#N116L#Nng l ng v nng lng ht nhn#B.s.: Phm Quang Trung, ng Th Hng, Nguyn Thu Gian g...#Phm Quang Trung#ng Th Hng#Nguyn Thu Giang#Nguyn c Vinh#Bi T Thi Hong#Ti bn ln 1#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2015#^a28tr. : minh ho ^b15x21cm#Lch s v nng lng. Cc dng nng lng. Tm hiu v nng lng h t nhn, s dng nng lng ht nhn trong nh my in ht nhn, chu trnh nhin liu ht nhn v vn an ton bc x#Nng lng#Nng lng nguyn t#358509#X H#u ba sch ghi: B Khoa hc v Cng ngh. Cc Nng lng nguyn t#Sch th ng thc## 00563000000000265000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020012000400030039000520070044000910050023001350050020001580040018001780080 00500196009001100201010000500212011002900217020001800246020000900264020001400273 013000700287016000300294#358510#^a9000^b5000b#Vi?t#372.21#V460T#V th cng#The o Chng trnh Gio dc mm non mi#Nguyn Th Thanh Huyn, Phng Th Ngc Oanh# Nguyn Th Thanh Huyn#Phng Th Ngc Oanh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#201 5#^a24tr. : tranh mu^b17x24cm#Gio dc mu gio#Th cng#Sch mu gio#358510#G K## 00887000000000301000450000200340000000500180003400500190005200700490007100800050 01200090009001250100005001340110026001390120021001650150073001860820009002590160 00300268013000700271014000800278026000700286026001100293026001100304181000600315 019000500321019000500326020001800331020000700349021022900356#S tay gio dc gia nh Nht Bn#Nguyn Quc Vng#Phm Th Thu Giang#Nguyn Quc Vng dch ; Ph m Th Thu Giang h..#^aH.#^aPh n#2015#^a159tr. : minh ho^b15cm#T sch Ngi m tt#TTS ghi: B Gio dc, Vn ho, Th thao, Khoa hc v Cng ngh Nht Bn# 649.0952#KT#358511#^b5000b#358511#VN16.00906#VN16.00907#S450T#Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#S tay#Trnh by khi nim v gia nh v nhng b quyt gip cc bc cha m c con tui t s sinh n khi vo hc tiu hc, trung hc c s nm bt, chm sc sc kho, cho cc con vui chi, tri nghim, to dng tnh cch t t...## 00689000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010008000600020012000680070013000800040014000930080 00500107009000900112010000500121011001500126021022000141020002100361020000900382 020001000391013000700401016000300408#358512#VN16.00908#VN16.00909#^a35000^b2000 b#Vi?t#640#N114T#Anh Th#555 mt vt#Anh Th b.s.#Ti bn ln 1#^aH.#^aPh n#20 15#^a243tr.^b18cm#Gm 555 mo vt trong vic chn mua, ch bin v bo qun thc phm; mua, s dng v bo dng gia dng; cch chn mua, bo qun v s dng trang phc; v sinh gia nh; cch phng v cha mt s bnh thng thng...#Kh oa hc thng thc#Gia nh#Cuc sng#358512#KT## 00722000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810007000570010015000640020062000790070015001410040013001560080 00500169009000900174010000500183011002600188021019800214020001900412020001500431 013000700446016000300453#VN16.00911#VN16.00910#358513#^a36000^b1500b#Vi?t#616.7 3#TH404H#V Minh Trng#Thoi ho ct sng - Nhng iu cn bit phng v i u tr#V Minh Trng#In ln th 2#^aH.#^aPh n#2015#^a143tr. : minh ho^b19cm#T rnh by cc quan im ca y hc hin i v y hc c truyn trong chn on v iu tr bnh thoi ho ct sng. Cc phng php vn ng, t xoa bp trong i u tr v d phng thoi ho ct sng#Thoi ho ct sng#Phng tr bnh#358513#KT ## 00428000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810005000600010016000650020003000810030004000840070016000880080 00500104009000900109010000500118011002000123020001700143020000400160013000700164 016000300171#358514#VN16.00912#VN16.00913#^a32000^b2000b#Vi?t#895.92214#R500#Ng uyn Bch Lan#Ru#Th#Nguyn Bch Lan#^aH.#^aPh n#2015#^a75tr. : nh^b17cm#Vn hc hin i#Th#358514#VH## 00628000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010009000630020035000720070014001070080005001210090 00900126010000500135011002500140021014700165020001200312020001500324013000700339 016000300346004001300349#VN16.00915#358515#VN16.00914#^a49000^b1000b#Vi?t#616.3 3#B300Q#H Giang#B quyt phng v cha bnh d dy#H Giang b.s.#^aH.#^aPh n# 2015#^a211tr. : hnh v^b19cm#Gii thiu nhng kin thc v cch phng nga v c ha tr bnh d dy nh cch n ung, vn ng, b quyt dng thuc, massage, b quyt tm l...#Bnh d dy#Phng tr bnh#358515#KT#In ln th 3## 00666000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010016000640020036000800070016001160040013001320080 00500145009000900150010000500159011002600164021017200190020001300362020001500375 013000700390016000300397#358516#VN16.00916#VN16.00917#^a26500^b2000b#Vi?t#616.1 32#T116H#Quch Tun Vinh#Tng huyt p - Nhng iu cn bit#Quch Tun Vinh#In ln th 6#^aH.#^aPh n#2015#^a107tr. : minh ho^b19cm#Trnh by mt s vn v bnh l tng huyt p. Gii thiu nhng loi cy thuc nam cha bnh tng huy t p v hng dn cch xoa bp, bm huyt, tp luyn cha tr bnh#Cao huyt p# Phng tr bnh#358516#KT## 00840000000000301000450002600070000001400080000701900050001508200100002018100060 00300020085000360070051001210080005001720090010001770100005001870110015001920150 12500207021009700332020001000429020001600439020000900455020000800464020000700472 013000700479016000300486005003200489005000500521005001200526#358517#^b1000b#Vi?t #344.59702#S450T#S tay cung cp kin thc php lut v h tch, cn cc cng d n v bo him x hi#B.s.: Xun Ln, V Ph bin, gio dc php lut#^aH.#^a T php#2015#^a118tr.^b19cm#TTS ghi: U ban Trung ng Mt trn T quc Vit Na m. Ban Dn ch v Php lut; B T php. V Ph bin, Gio dc php lut#Gm 80 cu hi - p cc quy nh ca php lut v h tch, cn cc cng dn v bo hi m x hi#Php lut#Bo him x hi#Cn cc#H khu#S tay#358517#XH#V Ph bi n, gio dc php lut#b.s.# Xun Ln## 00464000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010009000680020033000770070009001100040013001190080 00500132009000900137010000500146011002400151020001700175020000800192016000300200 013000700203#358518#VN16.00918#VN16.00919#^a66000^b5000b#Vi?t#895.9228408#T312N #Trang H#Tnh nhn khng bao gi i ci#Trang H#In ln th 5#^aH.#^aPh n#2 015#^a190tr. : nh^b18x19cm#Vn hc hin i#Tn vn#VH#358518## 00461000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010009000680020010000770030008000870070009000950040 01300104008000500117009000900122010000500131011002400136020001700160020000800177 016000300185013000700188#VN16.00921#358519#VN16.00920#^a79000^b3000b#Vi?t#895.9 228408#105B#Trang H#n b 30#Tn vn#Trang H#In ln th 5#^aH.#^aPh n#2015 #^a239tr. : nh^b18x19cm#Vn hc hin i#Tn vn#VH#358519## 00464000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010009000680020033000770070009001100040013001190080 00500132009000900137010000500146011002400151020001700175020000800192016000300200 013000700203#VN16.00923#358520#VN16.00922#^a66000^b5000b#Vi?t#895.9228408#T312N #Trang H#Tnh nhn khng bao gi i ci#Trang H#In ln th 4#^aH.#^aPh n#2 015#^a190tr. : nh^b18x19cm#Vn hc hin i#Tn vn#VH#358520## 00461000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010009000680020010000770030008000870070009000950040 01300104008000500117009000900122010000500131011002400136020001700160020000800177 013000700185016000300192#358521#VN16.00924#VN16.00925#^a79000^b2000b#Vi?t#895.9 228408#105B#Trang H#n b 30#Tn vn#Trang H#In ln th 4#^aH.#^aPh n#2015 #^a239tr. : nh^b18x19cm#Vn hc hin i#Tn vn#358521#VH## 00769000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820017000501810006000670020024000730080005000970090021001020100005001230110 01400128021032300142020001000465020002400475020001800499016000300517013000700520 #VN16.00926#358522#VN16.00927#^a15000^b1500b#Vi?t#344.597095502632#L504K#Lut k h tng thu vn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a77tr.^b19cm#Gii thiu ton v n Lut kh tng thu vn vi nhng quy nh chung v quy nh c th v qun l , khai thc mng li trm kh tng thu vn; d bo, cnh bo; thng tin, d liu; gim st; hot ng phc v, dch v; tc ng vo thi tit; hp tc quc t v hot ng kh tng thu vn... v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut kh tng thu vn#Vn bn php lut#XH#358522## 00824000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820017000501810006000670020032000730080005001050090021001100100005001310110 01400136021034400150020001000494020001800504016000300522020000900525020000800534 020000900542013000700551#358523#VN16.00928#VN16.00929#^a15000^b2000b#Vi?t#345.5 97052702632#L504T#Lut thi hnh tm gi, tm giam#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015 #^a83tr.^b19cm#Gii thiu ton vn lut thi hnh tm gi, tm giam vi nhng quy nh chung v quy nh c th v h thng t chc, nhim v, quyn hn ca c q uan qun l, thi hnh tm gi, tm giam; ch qun l giam gi; ch ca ng i b tm gi, ngi b tm giam; ch i vi ngi b kt n t hnh ang b tm gi... v cc iu khon thi hnh#Php lut#Vn bn php lut#XH#Thi hnh#T m gi#Tm giam#358523## 00792000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640020021000700080005000910090021000960100005001170110 01400122021035500136020001000491020002100501020001800522016000300540013000700543 #358524#VN16.00930#VN16.00931#^a11000^b2000b#Vi?t#342.597002632#L504T#Lut trn g cu dn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a47tr.^b19cm#Gii thiu ton vn lu t trng cu dn vi nhng quy nh chung v quy nh c th v ngh trng c u dn v quyt nh vic trng cu dn; nhim v, quyn hn ca c quan, t chc trong t chc trng cu dn; danh sch c tri v khu vc b phiu; thng tin, tuyn truyn... x l vi phm php lut v trng cu dn v cc iu kho n thi hnh#Php lut#Lut trng cu dn#Vn bn php lut#XH#358524## 00752000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660020038000720080005001100090021001150100005001360110 01400141021026000155020001000415020001800425016000300443020000800446020001700454 020000800471013000700479#358525#VN16.00932#VN16.00933#^a16000^b1500b#Vi?t#345.5 9705202632#L504T#Lut t chc c quan iu tra hnh s#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2015#^a91tr.^b19cm#Gii thiu ton Lut t chc c quan iu tra hnh s vi nh ng quy nh chung v quy nh c th v t chc b my, nhim v, quyn hn ca c quan iu tra ca cng an nhn dn, qun i nhn dn, vin kim st nhn d n ti cao... v cc iu khon thi hnh#Php lut#Vn bn php lut#XH#T chc#C quan iu tra#Hnh s#358525## 00657000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660020013000720080005000850090021000900100005001110110 01400116021023400130020001000364020001800374016000300392020001300395013000700408 #VN16.00935#358526#VN16.00934#^a15000^b6000b#Vi?t#343.59703402632#L504K#Lut k ton#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a83tr.^b19cm#Gii thiu ton vn lut k t on vi nhng quy nh chung v quy nh c th ni dung cng tc k ton, t ch c b my v ngi lm k ton, hot ng kinh doanh dch v k ton, qun l nh nc v k ton v cc iu khon thi hnh#Php lut#Vn bn php lut#XH#Lut k ton#358526## 00757000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820017000501810006000670020028000730080005001010090021001060100005001270110 01400132021030300146020001000449020002800459020001800487013000700505016000300512 #VN16.00936#358527#VN16.00937#^a14000^b1500b#Vi?t#343.597099902632#L504A#Lut a n ton thng tin mng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a70tr.^b19cm#Gii thiu to n vn Lut an ton thng tin mng vi nhng quy nh chung v quy nh c th v bo m an ton thng tin mng; mt m dn s; tiu chun, quy chun k thut an ton thng tin mng; kinh doanh trong lnh vc an ton thng tin mng; pht t rin ngun nhn lc... v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut an ton thng t in mng#Vn bn php lut#358527#XH## 00963000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650020060000710070032001310050015001630080005001780090 01100183010000500194011001400199021036500213020001000578020001200588020001800600 016000300618020001800621020002700639013000700666#358528#VN16.00938#VN16.00939#^a 18000^b3000b#Vi?t#342.5970702632#L504B#Lut bu c i biu Quc hi v i bi u Hi ng nhn dn#o Ngc Thnh s.t., gii thiu#o Ngc Thnh#^aH.#^aLao ng#2015#^a99tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut bu c i biu Quc hi v i b iu Hi ng nhn dn gm nhng quy nh chung v quy nh c th v d kin c cu, thnh phn v phn b i biu quc hi, i biu hi ng nhn dn, n v bu c v khu vc b phiu; hi ng bu c quc gia v cc t chc ph trch b u c a phng; danh sch c tri... v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lu t bu c#Vn bn php lut#XH#i biu quc hi#i biu hi ng nhn dn#35852 8## 00428000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510010018000570020010000750030004000850070018000890080 00500107009001100112010000500123011001500128020001700143020000400160013000700164 016000300171#358529#VN16.00940#VN16.00941#^b500b#Vi?t#895.92214#C107#Nguyn Tru ng Kin#Canh in#Th#Nguyn Trung Kin#^aH.#^aLao ng#2015#^a100tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#358529#VH## 00898000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660020024000720070032000960050015001280080005001430090 01100148010000500159011001500164021039100179020001000570020001800580016000300598 020002400601013000700625#358530#VN16.00942#VN16.00943#^a19000^b3000b#Vi?t#343.5 9703402632#L504N#Lut ngn sch nh nc#o Ngc Thnh s.t., gii thiu#o Ng c Thnh#^aH.#^aLao ng#2015#^a107tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut ngn sch n h nc vi nhng qui nh chung v qui nh c th v nhim v, quyn hn ca c c c quan nh nc v trch nhim, ngha v ca t chc, c nhn v ngn sch n h nc; ngun thu, nhim v chi ca ngn sch cc cp; lp d ton ngn sch nh nc; chp hnh ngn sch nh nc; k ton, kim ton, quyt ton ngn sch n h nc v cc iu khon thi hnh#Php lut#Vn bn php lut#XH#Lut ngn sch nh nc#358530## 00475000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810008000600010008000680020027000760070008001030080005001110090 05900116010000500175011001500180020001700195020001100212013000700223016000300230 #358531#VN16.00944#VN16.00945#^a72000^b4000b#Vi?t#895.92234#NGH200B#Song H#Ngh e boy gi k chuyn i#Song H#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Tr chi gio dc trc tuyn Lantabra#2015#^a239tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn di#358531#VH## 00862000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650020036000710070032001070050015001390080005001540090 01100159010000500170011001500175021033200190020001000522020001800532016000300550 020003600553013000700589#VN16.00946#358532#VN16.00947#^a21000^b3000b#Vi?t#342.5 970902632#L504T#Lut t chc chnh quyn a phng#o Ngc Thnh s.t., gii th iu#o Ngc Thnh#^aH.#^aLao ng#2015#^a143tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut t chc chnh quyn a phng vi nhng quy nh chung v quy nh c th v ch nh quyn a phng nng thn, th, hi o, n v hnh chnh - kinh t c bit, hot ng ca chnh quyn a phng, thnh lp, gii th, nhp, chia, iu chnh a gii n v hnh chnh cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Vn bn php lut#XH#Lut t chc chnh quyn a phng#358532## 00913000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820017000501810006000670020022000730070032000950050015001270080005001420090 01100147010000500158011001400163021041000177020001000587020002200597020001800619 016000300637013000700640#358533#VN16.00948#VN16.00949#^a15000^b3000b#Vi?t#343.5 97012202632#L504N#Lut ngha v qun s#o Ngc Thnh s.t., gii thiu#o Ngc Thnh#^aH.#^aLao ng#2015#^a51tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut ngha v qun s vi nhng qui nh chung, qui nh c th v ng k ngha v qun s v qu n l cng dn trong tui thc hin ngha v; phc v ca h s quan, binh s ti ng v h s quan, binh s d b; nhp ng v xut ng thi bnh; nhp ng t heo lnh ng vin, xut ng khi bi b tnh trng chin tranh hoc tnh trng k hn cp v quc phng... v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut ngha v qun s#Vn bn php lut#XH#358533## 00453000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010013000650020022000780030004001000070013001040080 00500117009001100122010000500133011003000138020001700168020000400185013000700189 016000300196#358534#VN16.00950#VN16.00951#^a35000^b500b#Vi?t#895.92214#R306M#Tr n Duy Tc#Ring mt khong tri#Th#Trn Duy Tc#^aH.#^aLao ng#2015#^a79tr. : nh, tranh v^b19cm#Vn hc hin i#Th#358534#VH## 00713000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660010013000720020053000850030046001380070013001840080 00500197009001100202010000500213011001400218021016000232020001000392020001000402 020001300412013000700425016000300432#VN16.00953#358535#VN16.00952#^a15000^b1000 b#Vi?t#342.59702302638#T103L#Trn c Anh#Ti liu hi - p v Hin php nc C HXHCN Vit Nam#Dng tuyn truyn trong cn b v nhn dn#Trn c Anh#^aH.#^ aLao ng#2015#^a70tr.^b19cm#Gm 62 cu hi v gii p v Hin php Vit Nam n m 1992 v 2013: V sao phi sa i Hin php 1992, sa i Hin php nm 1992 d a trn nhng cn c no?...#Php lut#Hin php#Sch hi p#358535#XH## 00533000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810007000600010010000670020012000770030024000890070046001130080 00500159009003200164010000500196011001500201020001600216020001100232013000700243 016000300250005001400253#VN16.00954#VN16.00955#358536#^a35000^b2000b#Vi?t#895.9 2212#TR527K#Nguyn Du#Truyn Kiu#Kim Vn Kiu tn truyn#Nguyn Du ; Ch gii, kho cu: V Ngc Khnh#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Panda#2015#^a250tr.^b19cm #Vn hc cn i#Truyn Nm#358536#VH#V Ngc Khnh## 01032000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660020044000720030039001160070034001550050017001890080 00500206009001100211010000500222011001400227021040800241020001000649020001800659 016000300677020001100680020001100691020000500702020000400707013000700711#358537# VN16.00956#VN16.00957#^a16000^b2000b#Vi?t#344.59704602632#L504T#Lut ti nguyn , mi trng bin v hi o#C hiu lc thi hnh t ngy 01/7/2016#Nguyn Th Q uyt s.t., gii thiu#Nguyn Th Quyt#^aH.#^aLao ng#2015#^a87tr.^b19cm#Gii t hiu ton vn ni dung Lut ti nguyn, mi trng bin v hi o vi nhng qui nh chung, qui nh c th v chin lc khai thc, s dng bn vng ti nguy n, bo v mi trng bin v hi o; iu tra c bn, nghin cu khoa hc v t i nguyn, mi trng bin v hi o; quy hoch tng th khai thc, s dng bn vng ti nguyn vng b; qun l ti nguyn hi o... v cc iu khon thi hn h#Php lut#Vn bn php lut#XH#Ti nguyn#Mi trng#Bin#o#358537## 00918000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650020036000710030040001070070034001470050017001810080 00500198009001100203010000500214011001500219021033200234020001000566020001800576 016000300594020003600597013000700633#358538#VN16.00958#VN16.00959#^a24000^b2000 b#Vi?t#342.5970902632#L504T#Lut t chc chnh quyn a phng#C hiu lc thi hnh t ngy 01/01/2016#Nguyn Th Quyt s.t., gii thiu#Nguyn Th Quyt#^aH.# ^aLao ng#2015#^a135tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut t chc chnh quyn a phng vi nhng quy nh chung v quy nh c th v chnh quyn a phng n ng thn, th, hi o, n v hnh chnh - kinh t c bit, hot ng ca c hnh quyn a phng, thnh lp, gii th, nhp, chia, iu chnh a gii n v hnh chnh cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Vn bn php lut#XH#Lut t chc chnh quyn a phng#358538## 00969000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820017000501810006000670020022000730030040000950070034001350050017001690080 00500186009001100191010000500202011001400207021041000221020001000631020002200641 020001800663013000700681016000300688#VN16.00960#VN16.00961#358539#^a12000^b2000 b#Vi?t#343.597012202632#L504N#Lut ngha v qun s#C hiu lc thi hnh t ngy 01/01/2016#Nguyn Th Quyt s.t., gii thiu#Nguyn Th Quyt#^aH.#^aLao ng#2 015#^a51tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut ngha v qun s vi nhng qui nh c hung, qui nh c th v ng k ngha v qun s v qun l cng dn trong t ui thc hin ngha v; phc v ca h s quan, binh s ti ng v h s quan, b inh s d b; nhp ng v xut ng thi bnh; nhp ng theo lnh ng vin, xut ng khi bi b tnh trng chin tranh hoc tnh trng khn cp v quc phng... v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut ngha v qun s#Vn bn php lut#35 8539#XH## 00653000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820018000501810007000680020044000750070024001190050013001430080005001560090 01100161010000500172011002200177021011200199020001000311020000900321020001800330 020001700348013000700365016000300372#358540#VN16.00962#VN16.00963#^a22000^b2000 b#Vi?t#344.5970189102638#QU600#Quy nh ca php lut v hp ng lao ng#Trn c Anh s.t., b.s.#Trn c Anh#^aH.#^aLao ng#2015#^a135tr. : bng^b19cm#Gm cc ngh nh, thng t ca Chnh ph v B Lao ng - Thng binh v X hi qu y nh v hp ng lao ng#Php lut#Lao ng#Hp ng lao ng#Vn bn php qu i#358540#XH## 00834000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640020041000700030039001110070034001500050017001840080 00500201009001100206010000500217011001500222021022500237020001000462020001700472 020001800489016000300507020002700510013000700537#358541#VN16.00964#VN16.00965#^a 29000^b2000b#Vi?t#342.597002632#L504B#Lut ban hnh vn bn quy phm php lut# C hiu lc thi hnh t ngy 01/7/2016#Nguyn Th Quyt s.t., gii thiu#Nguyn Th Quyt#^aH.#^aLao ng#2015#^a166tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut ban hnh vn bn quy phm php lut: quy nh chung; thm quyn ban hnh, ni dung vn b n quy phm php lut; xy dng, ban hnh vn bn quy phm php lut ca quc hi , u ban thng v quc hi...#Php lut#Ban hnh vn bn#Vn bn php lut#XH#V n bn qui phm php lut#358541## 01046000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820017000501810006000670020031000730030049001040080005001530090011001580100 00500169011001500174015006500189021044200254020001000696020001700706020001700723 020001800740013000700758016000300765#VN16.00966#VN16.00967#358542#^a25000^b2000 b#Vi?t#344.597046502632#L504A#Lut an ton, v sinh lao ng#C hiu lc thi hn h t ngy 01 Thng 7 nm 2016#^aH.#^aLao ng#2015#^a147tr.^b19cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. Ban Quan h Lao ng#Gii hiu ton vn ni dung l ut an ton, v sinh lao ng vi quy nh chung v quy nh c th v cc bin php phng chng cc yu t nguy him, c hi cho ngi lao ng, x l s c k thut gy mt an ton, v sinh lao ng, tai nn lao ng, bnh ngh nghip v bo m an ton, v sinh lao ng i vi mt s lao ng c th, i vi c s sn xut kinh doanh; qun l nh nc v an ton, v sinh lao ng cng iu kh on thi hnh#Php lut#An ton lao ng#V sinh lao ng#Vn bn php lut#35854 2#XH## 01036000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820017000501810006000670020031000730030040001040070034001440050017001780080 00500195009001100200010000500211011001500216021044300231020001000674020001700684 020001700701020001800718013000700736016000300743#358543#VN16.00968#VN16.00969#^a 19000^b2000b#Vi?t#344.597046502632#L504A#Lut an ton, v sinh lao ng#C hiu lc thi hnh t ngy 01/07/2016#Nguyn Th Quyt s.t., gii thiu#Nguyn Th Qu yt#^aH.#^aLao ng#2015#^a111tr.^b19cm#Gii thiu ton vn ni dung lut an to n, v sinh lao ng vi qui nh chung v qui nh c th v cc bin php phng chng cc yu t nguy him, c hi cho ngi lao ng, x l s c k thut gy mt an ton, v sinh lao ng, tai nn lao ng, bnh ngh nghip v bo m an ton, v sinh lao ng i vi mt s lao ng c th, i vi c s sn xut kinh doanh; qun l nh nc v an ton, v sinh lao ng cng iu khon thi h nh#Php lut#An ton lao ng#V sinh lao ng#Vn bn php lut#358543#XH## 00806000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660020011000720030039000830070034001220050017001560080 00500173009001100178010000500189011001500194021027000209020001000479020001100489 020001800500013000700518016000300525#358544#VN16.00970#VN16.00971#^a25000^b2000 b#Vi?t#344.59704902632#L504T#Lut th y#C hiu lc thi hnh t ngy 01/7/2016#N guyn Th Quyt s.t., gii thiu#Nguyn Th Quyt#^aH.#^aLao ng#2015#^a139tr.^ b19cm#Gii thiu ton vn lut th y vi nhng qui nh chung v qui nh c th v phng chng dch bnh ng vt, kim dch ng vt, sn phm ng vt, kim sot git m, ch bin, kim tra v sinh th y, qun l thuc th y, hnh ngh t h y cng nhng iu khon thi hnh#Php lut#Lut th y#Vn bn php lut#35854 4#XH## 00799000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660020024000720030043000960070034001390050017001730080 00500190009001100195010000500206011001500211021023300226020001000459020002400469 020001800493013000700511016000300518#358545#VN16.00972#VN16.00973#^a19000^b2000 b#Vi?t#343.59703402632#L504N#Lut ngn sch nh nc#C hiu lc thi hnh t nm ngn sch 2017#Nguyn Th Quyt s.t., gii thiu#Nguyn Th Quyt#^aH.#^aLao ng#2015#^a102tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut Ngn sch nh nc vi nhng qui nh chung; nhim v, quyn hn ca cc c quan nh nc v trch nhim, ngha v ca t chc, c nhn v ngn sch nh nc; ngun thu, nhim v chi ca ngn sch cc cp...#Php lut#Lut ngn sch nh nc#Vn bn php lut#358545#XH## 00437000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520010016000580020015000740030004000890070016000930080 00500109009001900114010000500133011001400138020001700152020000400169013000700173 016000300180#358546#VN16.00974#VN16.00975#^b1000b#Vi?t#895.92214#T312C#Nguyn M ng Ln#Tnh ca t m#Th#Nguyn Mng Ln#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a95tr.^b 19cm#Vn hc hin i#Th#358546#VH## 00424000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520010008000580020017000660030004000830070008000870080 00500095009001900100010000500119011001500124020001700139020000400156013000700160 016000300167#358547#VN16.00976#VN16.00977#^b1000b#Vi?t#895.92214#M305Q#Ch Anh#M in qu yu du#Th#Ch Anh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a143tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#358547#VH## 00426000000000229000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010018000650020032000830080005001150090019001200100 00500139011002100144020001700165020000400182013000700186016000300193#VN16.00979# 358548#VN16.00978#^a45000^b300b#Vi?t#895.92214#T527T#Nguyn Tin Chng#Tuyn t p th Nguyn Tin Chng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a167tr. : nh^b19cm#Vn h c hin i#Th#358548#VH## 00591000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620020011000690030004000800070042000840220005001260050 01600131005001200147005000900159005001600168005001200184008000500196009001900201 010000500220011002100225020001700246020000400263013000700267016000300274#358549# VN16.00980#VN16.00981#^a75000^b1000b#Vi?t#895.9221008#PH561M#Phng Mai#Th#Tr nh Vn Quyt, Thi B Chu, Trn Ct...#T.20#Trnh Vn Quyt#Thi B Chu#Trn Ct #Phan Ngn Giang#Nguyn Hot#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a204tr. : nh^b19cm#V n hc hin i#Th#358549#VH## 00646000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810008000610010014000690020022000830030033001050070014001380080 00600152009001400158010000500172011001500177021015600192020001300348020000900361 013000700370016000300377#358550#VN16.00982#VN16.00983#^a180000^b1000b#Vi?t#646. 76071#GI-108D#Trn c Thao#Gio dc k nng sng#Dnh cho hc sinh v cc bn t r#Trn c Thao#^aHu#^ai hc Hu#2015#^a282tr.^b19cm#Gii thiu mt s k n ng thit thc cho vic hc tp, cuc sng ca cc em nh: k nng qun l stress , k nng qun l thi gian, k nng lp mc tiu...#K nng sng#Gio dc#35855 0#KT## 00886000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010017000660020061000830070060001440050019002040050 01400223008000600237009001400243010000500257011001500262012002600277021022600303 020001300529020001700542020001500559013000700574016000300581#VN16.00985#358551#V N16.00984#^a90000^b1000b#Vi?t#646.70083#C513E#Trng c Thnh#Cng em hc nhn g k nng sng qu gi trong ma h si ng#Trng c Thnh (ch.b.), Hunh Kim Tng Vy, L Quang Dng#Hunh Kim Tng Vy#L Quang Dng#^aHu#^ai hc Hu#20 15#^a157tr.^b19cm#T sch Gio dc li sng#Thng qua nhng cu chuyn nh nhng , ngha nhm gip cho cc em hc k nng sng, nhn thc ng gi tr cuc sn g v c nhng hnh ng tch cc thch hp khi i din vi cc vn thng x y ra trong i sng hng ngy#K nng sng#X l tnh hung#Sch thiu nhi#35855 1#KT## 00736000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010017000630020039000800070060001190050019001790050 01400198008000600212009001400218010000500232011001500237012002600252021012500278 020001800403020001500421016000300436013000700439#358552#VN16.00986#VN16.00987#^a 90000^b1000b#Vi?t#363.7#NH556B#Trng c Thnh#Nhng bi hc qu v bo v mi trng#Trng c Thnh (ch.b.), Hunh Kim Tng Vy, L Quang Dng#Hunh Kim T ng Vy#L Quang Dng#^aHu#^ai hc Hu#2015#^a153tr.^b19cm#T sch Gio dc l i sng#Thng qua nhng cu chuyn nh nhng, ngha nhm gip cho cc em c t hc bo v mi trng sng xanh, sch quanh mnh#Bo v mi trng#Sch thiu nhi#XH#358552## 00696000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810007000540010017000610020037000780070060001150050019001750050 01400194008000600208009001400214010000500228011001500233012002600248021009600274 020000900370020001700379016000300396013000700399#VN16.00988#VN16.00989#358553#^a 90000^b1000b#Vi?t#613#NH556B#Trng c Thnh#Nhng bi hc qu v bo v sc k ho#Trng c Thnh (ch.b.), Hunh Kim Tng Vy, L Quang Dng#Hunh Kim Tng Vy#L Quang Dng#^aHu#^ai hc Hu#2015#^a162tr.^b19cm#T sch Gio dc li s ng#Thng qua nhng cu chuyn nh nhng, ngha nhm gip cho cc em c thc v bo v sc kho#Sc kho#Sch thng thc#KT#358553## 00443000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010015000660020014000810030004000950070015000990080 00500114009001900119010000500138011001500143020001700158020000400175016000300179 013000700182#VN16.00991#358554#VN16.00990#^a45000^b500b#Vi?t#895.92214#KH506T#H Phm Nguyn#Khc tm tnh#Th#H Phm Nguyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a13 9tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#358554## 00446000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010016000660020015000820030004000970070016001010080 00500117009001900122010000500141011001500146020001700161020000400178016000300182 013000700185#358555#VN16.00992#VN16.00993#^a65000^b500b#Vi?t#895.92214#NH460N#N guyn Thit K#Nh ngi dng#Th#Nguyn Thit K#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^ a118tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#358555## 00434000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010013000660020009000790030004000880070013000920080 00500105009001900110010000500129011001500134020001700149020000400166016000300170 013000700173#358556#VN16.00994#VN16.00995#^a50000^b500b#Vi?t#895.922134#L123#N guyn Khoi#Lp ng#Th#Nguyn Khoi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a106tr.^b19c m#Vn hc hin i#Th#VH#358556## 00595000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820012000491810007000610020013000680030008000810070052000890080005001410090 01900146010000500165011001500170020001700185020000400202016000300206005001700209 005001800226005001200244005001500256005001500271013000700286#VN16.00996#VN16.009 97#358557#^a50000^b500b#Vi?t#895.9221008#TH460B#Th Bc Hng#Tp th#Nguyn Tr ng Cn, Nguyn Ct Chuyn, Phng Dung...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a171tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#Nguyn Trng Cn#Nguyn Ct Chuyn#Phng Dung#Bi Hng Khnh#Phm Minh Khi#358557## 00452000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010016000660020016000820030004000980070016001020080 00500118009001900123010000500142011002000147020001700167020000400184016000300188 013000700191#358558#VN16.00998#VN16.00999#^a25000^b500b#Vi?t#895.922134#K600U#N guyn Ch nh#K c thi gian#Th#Nguyn Ch nh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015# ^a65tr. : nh^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#358558## 00445000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810005000480010012000530020006000650030004000710070012000750080006000870090 01700093010000500110011001400115020001700129020000400146016000300150015003100153 013000700184#358559#VN16.01000#^a50000^b300b#Vi?t#895.92214#B518#Ngn Thng#Bu ng#Th#Ngn Thng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2015#^a95tr.^b19cm#Vn hc hin i#T h#VH#Tn tht tc gi: Bi Cng Toa#358559## 00405000000000241000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200110 00381810008000490010010000570020009000670030004000760070010000800080006000900090 01700096010000500113011001400118020001700132020000400149016000300153013000700156 #VN16.01001#358560#^a65000^b300b#Vi?t#895.922134#GI-108M#L Vn Ba#Giao ma#Th #L Vn Ba#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2015#^a88tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#358 560## 00456000000000253000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200100 00301810006000400010015000460020017000610030004000780070015000820080006000970090 01700103010000500120011002100125020001700146020000400163016000300167015002500170 013000700195#VN16.01002#358561#^b200b#Vi?t#895.92214#C123B#Phan nh Ngn#Cp b n by mi#Th#Phan nh Ngn#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2015#^a113tr. : nh^b19cm#V n hc hin i#Th#VH#Bt danh tc gi: K Hi#358561## 00480000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490010019000550020017000740030004000910070019000950080006001140090 01700120010000500137011002600142020001700168020000400185016000300189015002700192 013000700219#VN16.01003#358562#^a105000^b150b#Vi?t#895.92214#M561X#Hong Phng Lng#Mng xa li c#Th#Hong Phng Lng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2015#^a105 tr., 11tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#Bt danh tc gi: Vit Yn#358562## 00465000000000253000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200100 00301810006000400010009000460020026000550030004000810070009000850080006000940090 01700100010000500117011002900122020001700151020000400168016000300172015002900175 013000700204#VN16.01004#358563#^b300b#Vi?t#895.92214#S515K#Trn Dz#... Sui kh ng ngng chy#Th#Trn Dz#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2015#^a80tr., 10tr. nh mu^b1 9cm#Vn hc hin i#Th#VH#Bt danh tc gi: Bnh Giang#358563## 00451000000000253000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200110 00381810006000490010010000550020011000650030004000760070010000800080006000900090 01700096010000500113011001500118020001700133020000400150016000300154015003300157 013000700190#VN16.01005#358564#^a55000^b300b#Vi?t#895.922132#D300C#Tn Phong#Di co th#Th#Tn Phong#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2015#^a110tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#Tn tht tc gi: Tn Tht Phong#358564## 00616000000000277000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200130 00381810007000510020021000580070031000790080018001100090034001280100005001620110 02600167020001700193020001500210016000300225012003000228013000700258020001300265 005000700278005001000285020004300295#VN16.01006#358565#^a7000^b1000b#Vi?t#959.7 0271092#TR106N#Trng nguyn V Gii#Li: Ph Sa ; Tranh: Nht Linh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Nhn vt l ch s#Truyn lch s#VH#Truyn tranh lch s Vit Nam#358565#Truyn tranh#Ph S a#Nht Linh#V Gii, 1541-1593, Trng nguyn, Vit Nam## 00592000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200120 00381810006000500020030000560070030000860080018001160090034001340100005001680110 02600173020001500199016000300214012003000217020001300247005000700260005000900267 020001700276013000700293020001400300#358566#VN16.01007#^a7000^b1000b#Vi?t#959.7 024092#H556#Hng o Vng Trn Quc Tun#Li: Ph Sa ; Tranh: Huy Tin#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Truy n lch s#VH#Truyn tranh lch s Vit Nam#Truyn tranh#Ph Sa#Huy Tin#Nhn v t lch s#358566#Trn Hng o## 00615000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200120 00381810006000500020021000560070030000770080018001070090034001250100005001590110 02600164020001500190016000300205012003000208020001300238005000700251005000900258 020001700267020004600284013000700330#358567#VN16.01008#^a7000^b1000b#Vi?t#959.7 028092#T100Q#T qun L Vn Duyt#Li: Ph Sa ; Tranh: Huy Tin#^aTp. H Ch Min h#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Truyn lch s #VH#Truyn tranh lch s Vit Nam#Truyn tranh#Ph Sa#Huy Tin#Nhn vt lch s #L Vn Duyt, 1763-1832, Danh tng, Vit Nam#358567## 00621000000000277000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200120 00381810007000500020025000570070030000820080018001120090034001300100005001640110 02600169020001500195016000300210012003000213020001300243005000700256005000900263 020001700272020004700289013000700336#VN16.01009#358568#^a7000^b1000b#Vi?t#959.7 026092#TR106N#Trng nguyn Nguyn Trc#Li: Ph Sa ; Tranh: Huy Tin#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Truyn l ch s#VH#Truyn tranh lch s Vit Nam#Truyn tranh#Ph Sa#Huy Tin#Nhn vt l ch s#Nguyn Trc, 1417-1473, Trng nguyn, Vit Nam#358568## 00648000000000289000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200120 00381810007000500020030000570070030000870080018001170090034001350100005001690110 02600174020001500200016000300215012003000218020001300248005000700261020001700268 020004800285013000700333005000900340005000900349#VN16.01010#358569#^a7000^b1000 b#Vi?t#959.7026092#TR106N#Trng nguyn Nguyn c Lng#Li: Ph Sa ; Tranh: Huy Tin#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a12tr. : tranh m u^b19cm#Truyn lch s#VH#Truyn tranh lch s Vit Nam#Truyn tranh#Ph Sa#Nh n vt lch s#Nguyn c Lng, 1465-, Trng nguyn, Vit Nam#358569#Huy Tin#Hu y Tin## 00953000000000313000450000100170000000200330001700500140005000500230006400500130 00870050017001000050025001170070092001420080018002340090023002520100005002750110 02200280015013000302082000400432016000300436013000700439014001600446026000700462 181000700469019000500476020001000481020001500491020000600506021012700512#Pyle, M ichael A.#Chng trnh luyn thi TOEFL mi#Bobrow, Jerry#Page, Mary Ellen Munoz# L Hin Tho#Nguyn Vn Phc#Ban Bin dch First News#Michael A. Pyle, Jerry Bo brow, Mary Ellen Munoz Page ; Tng hp, bin dch: L Hin Tho...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a703tr. : bng^b21cm#Tn sch ting Anh: New e dition TOEFL preparation guide : Test of English as a foreign language covers CB T and the latest changes#428#XH#358570#^a88000^b1000b#358570#CH561T#Vi?t#Ting Anh#Sch luyn thi#TOEFL#Gm cc bi tp thc hnh trong chng trnh TOEFL nh: Nghe hiu, c hiu, vit lun v cc p n cho cc phn kim tra ny## 00621000000000277000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200120 00381810007000500020025000570070030000820080018001120090034001300100005001640110 02600169020001500195016000300210012003000213020001300243005000700256020001700263 020004700280013000700327005000900334#VN16.01011#358571#^a7000^b1000b#Vi?t#959.7 024092#TR106N#Trng nguyn o S Tch#Li: Ph Sa ; Tranh: Huy Tin#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Truyn l ch s#VH#Truyn tranh lch s Vit Nam#Truyn tranh#Ph Sa#Nhn vt lch s#o S Tch, 1350-1396, Trng nguyn, Vit Nam#358571#Huy Tin## 00619000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020019000550030013000740070035000870220018001220220006001400050 00900146008001800155009008700173010000500260011002600265020001800291020001300309 016000300322005000900325013000700334#358572#VN16.01012#^a15000^b3000b#Vi?t#895. 9223#TH121#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: Hong L ; Tranh: Tin t#C v khoe khoang#T.192#Hong L#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch M inh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2015#^a135tr. : tranh v ^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Tin t#358572## 00618000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020019000550030013000740070035000870220006001220220017001280050 00900145008001800154009008700172010000500259011002600264020001800290020001300308 016000300321005000900324013000700333#358573#VN16.01013#^a15000^b3000b#Vi?t#895. 9223#TH121#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: Hong L ; Tranh: Tin t#T .193#Bi hc lm quan#Hong L#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Mi nh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2015#^a135tr. : tranh v ^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Tin t#358573## 00649000000000289000450002600110000002600070001102000130001801600030003100500090 00340140016000430190005000590820009000641810007000730020019000800030013000990070 04600112022000600158022001600164008001800180009008700198010000500285011002500290 020001800315005000900333013000700342005001000349#VN16.01014#358574#Truyn tranh# VH#Hong L#^a15000^b1000b#Vi?t#895.9223#TH121#Thn ng t Vit#Truyn tranh #Truyn: Hong L ; Tranh: Tin t, Minh ng#T.144#Con su mt qu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2015#^a72tr. : tranh v^b19cm#Vn hc thiu nhi#Tin t#358574#Mi nh ng## 00617000000000277000450002600110000002600070001102000130001801600030003100500090 00340140016000430190005000590820009000641810007000730020019000800030013000990070 03500112022001700147022000600164008001800170009008700188010000500275011002500280 020001800305005000900323013000700332#VN16.01015#358575#Truyn tranh#VH#Hong L# ^a15000^b1000b#Vi?t#895.9223#TH121#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: Ho ng L ; Tranh: Tin t#n trm nhm nh#T.145#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S ph m Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2015#^a7 2tr. : tranh v^b19cm#Vn hc thiu nhi#Tin t#358575## 00654000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020019000550030013000740070045000870220005001320220023001370050 01000160005000700170008001800177009008700195010000500282011002600287020001800313 020001300331016000300344005001000347013000700357#VN16.01016#358576#^a15000^b100 0b#Vi?t#895.9223#TH121#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: Huy Khanh, Lc A n ; Tranh: Minh ng#T.63#Con ma ton hc - K 1#Huy Khanh#Lc An#^aTp. H Ch M inh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2015#^a51tr. : tranh mu^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Minh ng#358576## 00654000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020019000550030013000740070045000870220005001320220023001370050 01000160005000700170008001800177009008700195010000500282011002600287020001800313 020001300331016000300344005001000347013000700357#VN16.01017#358577#^a15000^b100 0b#Vi?t#895.9223#TH121#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: Huy Khanh, Lc A n ; Tranh: Minh ng#T.64#L ba ton hc - K 1#Huy Khanh#Lc An#^aTp. H Ch M inh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2015#^a50tr. : tranh mu^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Minh ng#358577## 00645000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020019000550030013000740070044000870220005001310220017001360050 00900153008001800162009008700180010000500267011002500272020001800297020001300315 016000300328005000700331005001000338013000700348#358578#VN16.01018#^a15000^b100 0b#Vi?t#895.9223#TH121#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: Hong L, Lc An ; Tranh: Minh ng#T.76#Khi trn tai v#Hong L#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2015 #^a51tr. : tranh v^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Lc An#Minh ng#358 578## 00587000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020019000550030013000740070025000870220005001120220018001170050 01000135008001800145009008700163010000500250011002500255020001800280020001300298 016000300311013000700314#358579#VN16.01019#^a15000^b1000b#Vi?t#895.9223#TH121# Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn, tranh: Qunh Nga#T.77#Kit tc ma ng# Qunh Nga#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn t hng Gio dc v Gii tr Phan Th#2015#^a51tr. : tranh v^b19cm#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#358579## 00600000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020028000540030013000820070028000950220005001230220016001280080 01800144009008700162010000500249011002600254020001800280020001300298016000300311 005001300314013000700327#VN16.01020#358580#^a15000^b1000b#Vi?t#895.9223#D257N#D rbt - Nhn ti o thut#Truyn tranh#Truyn, tranh: Nhm Drbt#T.21#Thy t d tnh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn th ng Gio dc v Gii tr Phan Th#2015#^a124tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#Nhm Drbt#358580## 00744000000000229000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200160 00381810006000540020026000600080005000860090021000910100005001120110015001170210 31800132020001000450020002600460020001800486013000700504016000300511#VN16.01021# 358581#^a26000^b500b#Vi?t#346.59701602632#L504H#Lut hn nhn v gia nh#^aH.# ^aChnh tr Quc gia#2016#^a127tr.^b18cm#Gii thiu nhng quy nh chung v quy nh c th v kt hn, quan h gia v v chng, chm dt hn nhn, quan h gi a cha m v con, quan h gia cc thnh vin khc ca gia nh, cp dng, quan h hn nhn v gia nh c yu t nc ngoi cng cc iu khon thi hnh trong Lut Hn nhn v gia nh ca Vit Nam#Php lut#Lut hn nhn v gia nh#Vn b n php lut#358581#XH## 00952000000000301000450000100150000000200290001500500150004400700360005900800180 00950090023001130100005001360110015001410150058001560820006002140160003002200130 00700223014001600230026000700246026001100253026001100264181000700275019000500282 019000500287020002000292020001000312020002000322021030800342#Carnegie, Dale#Qun g gnh lo i v vui sng#Nguyn Hin L#Dale Carnegie ; Nguyn Hin L dch#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a383tr.^b19cm#Tn sch ting Anh: How to stop worrying and start living#158.1#XH#358582#^a65000^b1000b#358582#VN16.0 1022#VN16.01023#QU116G#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh c ng#a ra nhng b quyt gip con ngi sng thanh thn v hnh phc nh: phng php dit lo lng; b quyt phn tch nhng vn rc ri; cch luyn tinh thn c thnh thi; quy tc thng u t, bo ton ngh lc v can m; c ch chn ngh thnh cng v mn nguyn cng nh bt lo v ti chnh## 00888000000000313000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200120 00381810006000500010017000560020072000730030017001450070017001620080005001790090 02000184010000500204011001500209012002700224015005000251021018800301020002300489 020001000512020000900522020001700531013000700548016000300555020001600558#VN16.01 024#358583#^a80000^b500b#Vi?t#324.2597075#T312C#Nguyn Vn Quang#Tnh chnh n g ca ng cm quyn - Mt s vn l lun v thc tin#Sch chuyn kho#Nguy n Vn Quang#^aH.#^aL lun Chnh tr#2015#^a276tr.^b19cm#T sch Thng tin khoa hc#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Quc gia H Ch Minh#Khi qut mt s vn l lun v phn tch v tnh chnh ng chnh tr cng nh nhng hn ch v gii p hp nhm nng cao tnh chnh ng ca ng Cng sn cm quyn Vit Nam hin na y#ng Cng sn Vit Nam#Chnh tr#Lnh o#Sch chuyn kho#358583#XH#Tnh chn h ng## 01268000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820015000421810006000570020077000630070071001400050017002110050017002280050 01200245005001600257008000500273009001000278010000500288011001500293015020800308 02102890051602000100080502000130081502000220082802000220085002000190087202000170 0891013000700908016000300915#358584#VN16.01025#VN16.01026#^b2300b#Vi?t#343.59704 02638#S450T#S tay tm hiu php lut v thu dnh cho h kinh doanh, c nhn ki nh doanh#B.s.: Phm Th Lan Anh, Nguyn Th Giang, Th Nhn, Nguyn Kim Thoa# Phm Th Lan Anh#Nguyn Th Giang# Th Nhn#Nguyn Kim Thoa#^aH.#^aT php#201 5#^a215tr.^b19cm#TTS ghi: B T php. n Tuyn truyn, ph bin php lut v phng, chng tham nhng, cng c ca Lin hp quc v chng tham nhng trong c n b, cng chc, vin chc v nhn dn t nm 2012 n nm 2016#Cung cp nhng quy nh php lut v thu mn bi, thu gi tr gia tng, thu thu nhp c nhn v mt s th tc hnh chnh v thu dnh cho h kinh doanh, c nhn kinh doanh nh: ng k thu ln u, khai thu, cp li thng bo m s thu, khai quyt ton thu, np thu, hon thu...#Php lut#Thu mn bi#Thu gi tr gia tng#T hu thu nhp c nhn#Th tc hnh chnh#Vn bn php qui#358584#XH## 00845000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580020015000640070057000790050018001360050014001540050 01400168005001800182005001700200008001200217009001700229010000500246011002600251 01500290027702101480030602000100045402000080046402000100047201300070048201600030 0489020001500492#358585#VN16.01027#VN16.01028#^a50000^b1000b#Vi?t#959.735#312H #nh Hng Knh#B.s.: Nguyn Vn Phng, Xun Trung, Bi Huy Phng...#Nguyn Vn Phng# Xun Trung#Bi Huy Phng#Nguyn nh Chnh#Nguyn Ngc Tin#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2015#^a128tr., 20tr. nh^b19cm#TTS ghi: Bo tng Hi Ph ng#Gii thiu lch s hnh thnh, nhn vt c th, gi tr kin trc cng ngh thut iu khc ca nh Hng Knh, qun L Chn, thnh ph Hi Phng#nh lng #Lch s#Kin trc#358585#XH#nh Hng Knh## 00557000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070032000780220004001100050013001140050 01200127008001800139009001100157010000500168011002600173012001400199020001700213 020001300230013000700243016000300250019001400253#358586#VN16.01029#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#L435S#Love so life#Truyn tranh#Kaede Kouchi ; Qunh Hng dch#T .1#Kaede Kouchi#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a189tr. : tranh v ^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#358586#VH#Dch Nht Bn## 00557000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070032000780220004001100050013001140050 01200127008001800139009001100157010000500168011002600173012001400199020001700213 020001300230016000300243019001400246013000700260#358587#VN16.01030#^a18000^b250 0b#Vi?t#895.63#L435S#Love so life#Truyn tranh#Kaede Kouchi ; Qunh Hng dch#T .2#Kaede Kouchi#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a193tr. : tranh v ^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358587## 00557000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070032000780220004001100050013001140050 01200127008001800139009001100157010000500168011002600173012001400199020001700213 020001300230016000300243019001400246013000700260#358588#VN16.01031#^a18000^b210 0b#Vi?t#895.63#L435S#Love so life#Truyn tranh#Kaede Kouchi ; Qunh Hng dch#T .3#Kaede Kouchi#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a193tr. : tranh v ^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358588## 00557000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070032000780220004001100050013001140050 01200127008001800139009001100157010000500168011002600173012001400199020001700213 020001300230016000300243019001400246013000700260#358589#VN16.01032#^a18000^b200 0b#Vi?t#895.63#L435S#Love so life#Truyn tranh#Kaede Kouchi ; Qunh Hng dch#T .4#Kaede Kouchi#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a194tr. : tranh v ^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358589## 00557000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070032000780220004001100050013001140050 01200127008001800139009001100157010000500168011002600173012001400199020001700213 020001300230016000300243019001400246013000700260#358590#VN16.01033#^a18000^b190 0b#Vi?t#895.63#L435S#Love so life#Truyn tranh#Kaede Kouchi ; Qunh Hng dch#T .5#Kaede Kouchi#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a194tr. : tranh v ^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358590## 00557000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070032000780220004001100050013001140050 01200127008001800139009001100157010000500168011002600173012001400199020001700213 020001300230016000300243019001400246013000700260#358591#VN16.01034#^a18000^b190 0b#Vi?t#895.63#L435S#Love so life#Truyn tranh#Kaede Kouchi ; Qunh Hng dch#T .6#Kaede Kouchi#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a189tr. : tranh v ^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358591## 00557000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070032000780220004001100050013001140050 01200127008001800139009001100157010000500168011002600173012001400199020001700213 020001300230016000300243019001400246013000700260#358592#VN16.01035#^a18000^b190 0b#Vi?t#895.63#L435S#Love so life#Truyn tranh#Kaede Kouchi ; Qunh Hng dch#T .7#Kaede Kouchi#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a194tr. : tranh v ^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358592## 00557000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070032000780220004001100050013001140050 01200127008001800139009001100157010000500168011002600173012001400199020001700213 020001300230016000300243019001400246013000700260#358593#VN16.01036#^a18000^b170 0b#Vi?t#895.63#L435S#Love so life#Truyn tranh#Kaede Kouchi ; Qunh Hng dch#T .8#Kaede Kouchi#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a193tr. : tranh v ^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358593## 00557000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070032000780220004001100050013001140050 01200127008001800139009001100157010000500168011002600173012001400199020001700213 020001300230016000300243019001400246013000700260#358594#VN16.01037#^a18000^b170 0b#Vi?t#895.63#L435S#Love so life#Truyn tranh#Kaede Kouchi ; Qunh Hng dch#T .9#Kaede Kouchi#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a191tr. : tranh v ^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358594## 00558000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070032000780220005001100050013001150050 01200128008001800140009001100158010000500169011002600174012001400200020001700214 020001300231016000300244019001400247013000700261#358595#VN16.01038#^a18000^b160 0b#Vi?t#895.63#L435S#Love so life#Truyn tranh#Kaede Kouchi ; Qunh Hng dch#T .10#Kaede Kouchi#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a193tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358595## 00558000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070032000780220005001100050013001150050 01200128008001800140009001100158010000500169011002600174012001400200020001700214 020001300231016000300244019001400247013000700261#358596#VN16.01039#^a18000^b160 0b#Vi?t#895.63#L435S#Love so life#Truyn tranh#Kaede Kouchi ; Qunh Hng dch#T .11#Kaede Kouchi#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a191tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358596## 00558000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070032000780220005001100050013001150050 01200128008001800140009001100158010000500169011002600174012001400200020001700214 020001300231016000300244019001400247013000700261#358597#VN16.01040#^a18000^b160 0b#Vi?t#895.63#L435S#Love so life#Truyn tranh#Kaede Kouchi ; Qunh Hng dch#T .12#Kaede Kouchi#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a194tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358597## 00558000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070032000780220005001100050013001150050 01200128008001800140009001100158010000500169011002600174012001400200020001700214 020001300231016000300244019001400247013000700261#358598#VN16.01041#^a18000^b160 0b#Vi?t#895.63#L435S#Love so life#Truyn tranh#Kaede Kouchi ; Qunh Hng dch#T .13#Kaede Kouchi#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a194tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358598## 00563000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070028000840220004001120050012001160050 00900128008001800137009001100155010000500166011002600171012002200197020001700219 020001300236013000700249016000300256019001400259#358599#VN16.01042#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#F109T#Faster than a kiss#Truyn tranh#Meca Tanaka ; Th Trc dch #T.1#Meca Tanaka#Th Trc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a193tr. : tranh v^ b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#358599#VH#Dch Nht B n## 00563000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070028000840220004001120050012001160050 00900128008001800137009001100155010000500166011002600171012002200197020001700219 020001300236016000300249019001400252013000700266#358600#VN16.01043#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#F109T#Faster than a kiss#Truyn tranh#Meca Tanaka ; Th Trc dch #T.2#Meca Tanaka#Th Trc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a191tr. : tranh v^ b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#35860 0## 00563000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070028000840220004001120050012001160050 00900128008001800137009001100155010000500166011002600171012002200197020001700219 020001300236016000300249019001400252013000700266#358601#VN16.01044#^a18000^b210 0b#Vi?t#895.63#F109T#Faster than a kiss#Truyn tranh#Meca Tanaka ; Th Trc dch #T.3#Meca Tanaka#Th Trc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a189tr. : tranh v^ b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#35860 1## 00563000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070028000840220004001120050012001160050 00900128008001800137009001100155010000500166011002600171012002200197020001700219 020001300236016000300249019001400252013000700266#358602#VN16.01045#^a18000^b180 0b#Vi?t#895.63#F109T#Faster than a kiss#Truyn tranh#Meca Tanaka ; Th Trc dch #T.4#Meca Tanaka#Th Trc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a193tr. : tranh v^ b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#35860 2## 00563000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070028000840220004001120050012001160050 00900128008001800137009001100155010000500166011002600171012002200197020001700219 020001300236016000300249019001400252013000700266#358603#VN16.01046#^a18000^b180 0b#Vi?t#895.63#F109T#Faster than a kiss#Truyn tranh#Meca Tanaka ; Th Trc dch #T.5#Meca Tanaka#Th Trc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a187tr. : tranh v^ b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#35860 3## 00563000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070028000840220004001120050012001160050 00900128008001800137009001100155010000500166011002600171012002200197020001700219 020001300236016000300249019001400252013000700266#358604#VN16.01047#^a18000^b180 0b#Vi?t#895.63#F109T#Faster than a kiss#Truyn tranh#Meca Tanaka ; Th Trc dch #T.6#Meca Tanaka#Th Trc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a187tr. : tranh v^ b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#35860 4## 00563000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070028000840220004001120050012001160050 00900128008001800137009001100155010000500166011002600171012002200197020001700219 020001300236016000300249019001400252013000700266#358605#VN16.01048#^a18000^b180 0b#Vi?t#895.63#F109T#Faster than a kiss#Truyn tranh#Meca Tanaka ; Th Trc dch #T.7#Meca Tanaka#Th Trc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a192tr. : tranh v^ b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#35860 5## 00563000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070028000840220004001120050012001160050 00900128008001800137009001100155010000500166011002600171012002200197020001700219 020001300236016000300249019001400252013000700266#358606#VN16.01049#^a18000^b180 0b#Vi?t#895.63#F109T#Faster than a kiss#Truyn tranh#Meca Tanaka ; Th Trc dch #T.8#Meca Tanaka#Th Trc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a188tr. : tranh v^ b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#35860 6## 00563000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070028000840220004001120050012001160050 00900128008001800137009001100155010000500166011002600171012002200197020001700219 020001300236016000300249019001400252013000700266#358607#VN16.01050#^a18000^b160 0b#Vi?t#895.63#F109T#Faster than a kiss#Truyn tranh#Meca Tanaka ; Th Trc dch #T.9#Meca Tanaka#Th Trc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a187tr. : tranh v^ b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#35860 7## 00564000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070028000840220005001120050012001170050 00900129008001800138009001100156010000500167011002600172012002200198020001700220 020001300237016000300250019001400253013000700267#358608#VN16.01051#^a18000^b160 0b#Vi?t#895.63#F109T#Faster than a kiss#Truyn tranh#Meca Tanaka ; Th Trc dch #T.10#Meca Tanaka#Th Trc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a190tr. : tranh v ^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#3586 08## 00564000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070028000840220005001120050012001170050 00900129008001800138009001100156010000500167011002600172012002200198020001700220 020001300237016000300250019001400253013000700267#358609#VN16.01052#^a18000^b160 0b#Vi?t#895.63#F109T#Faster than a kiss#Truyn tranh#Meca Tanaka ; Th Trc dch #T.11#Meca Tanaka#Th Trc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a192tr. : tranh v ^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#3586 09## 00564000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070028000840220005001120050012001170050 00900129008001800138009001100156010000500167011002600172012002200198020001700220 020001300237016000300250019001400253013000700267#358610#VN16.01053#^a18000^b160 0b#Vi?t#895.63#F109T#Faster than a kiss#Truyn tranh#Meca Tanaka ; Th Trc dch #T.12#Meca Tanaka#Th Trc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a193tr. : tranh v ^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#3586 10## 00708000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220024001670220004001910050 01400195005001600209005001200225005000900237008001800246009001100264010000500275 01100260028002000170030602000130032301600030033601900140033901200220035301300070 0375#358611#VN16.01054#^a30000^b8000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Kindaichi#Truy n tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanaki ; V tranh: Fumiya Sato ; Du y Ngc dch#n mng lng lc gic#T.2#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanaki#Fumiya Sat o#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a245tr. : tranh v^b18cm#Vn hc h in i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#T3: Tui trng thnh#358611## 00703000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220019001670220004001860050 01400190005001600204005001200220005000900232008001800241009001100259010000500270 01100260027502000170030102000130031801600030033101900140033401200220034801300070 0370#358612#VN16.01055#^a25000^b8000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Kindaichi#Truy n tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanaki ; V tranh: Fumiya Sato ; Du y Ngc dch#V n tuyt d xoa#T.3#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanaki#Fumiya Sato#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a225tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#T3: Tui trng thnh#358612## 00707000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220023001670220004001900050 01400194005001600208005001200224005000900236008001800245009001100263010000500274 01100260027902000170030502000130032201600030033501900140033801200220035201300070 0374#358613#VN16.01056#^a25000^b8000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Kindaichi#Truy n tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanaki ; V tranh: Fumiya Sato ; Du y Ngc dch#V n 7 b n trng#T.4#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanaki#Fumiya Sato #Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a221tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hi n i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#T3: Tui trng thnh#358613## 00706000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220022001670220004001890050 01400193005001600207005001200223005000900235008001800244009001100262010000500273 01100260027802000170030402000130032101600030033401900140033701200220035101300070 0373#358614#VN16.01057#^a25000^b8000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Kindaichi#Truy n tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanaki ; V tranh: Fumiya Sato ; Du y Ngc dch#n mng trn o Hiho#T.5#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanaki#Fumiya Sato# Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a207tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hi n i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#T3: Tui trng thnh#358614## 00703000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220019001670220004001860050 01400190005001600204005001200220005000900232008001800241009001100259010000500270 01100260027502000170030102000130031801600030033101900140033401200220034801300070 0370#358615#VN16.01058#^a25000^b8000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Kindaichi#Truy n tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanaki ; V tranh: Fumiya Sato ; Du y Ngc dch#n mng h Hiren#T.6#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanaki#Fumiya Sato#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a223tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#T3: Tui trng thnh#358615## 00709000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220025001670220004001920050 01400196005001600210005001200226005000900238008001800247009001100265010000500276 01100260028102000170030702000130032401600030033701900140034001200220035401300070 0376#358616#VN16.01059#^a25000^b8000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Kindaichi#Truy n tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanaki ; V tranh: Fumiya Sato ; Du y Ngc dch#n mng ti D nhn qun#T.7#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanaki#Fumiya Sa to#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a267tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#T3: Tui trng thnh#358616## 00715000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220004001670220031001710050 01400202005001600216005001200232005000900244008001800253009001100271010000500282 01100260028702000170031302000130033001600030034301900140034601200220036001300070 0382#358617#VN16.01060#^a25000^b8000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Kindaichi#Truy n tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanaki ; V tranh: Fumiya Sato ; Du y Ngc dch#T.8#V n: Khc ht ru t a ngc#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanaki#Fum iya Sato#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a275tr. : tranh v^b18cm#V n hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#T3: Tui trng thnh#358617## 00714000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220030001670220004001970050 01400201005001600215005001200231005000900243008001800252009001100270010000500281 01100260028602000170031202000130032901600030034201900140034501200220035901300070 0381#358618#VN16.01061#^a25000^b8000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Kindaichi#Truy n tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanaki ; V tranh: Fumiya Sato ; Du y Ngc dch#n mng trong mt tht Hida#T.9#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanaki#Fumi ya Sato#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a280tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#T3: Tui trng thnh#358618## 00708000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220005001670220023001720050 01400195005001600209005001200225005000900237008001800246009001100264010000500275 01100260028002000170030602000130032301600030033601900140033901200220035301300070 0375#358619#VN16.01062#^a25000^b8000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Kindaichi#Truy n tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanaki ; V tranh: Fumiya Sato ; Du y Ngc dch#T.10#Lnh truy n Kindaichi#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanaki#Fumiya Sat o#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a325tr. : tranh v^b18cm#Vn hc h in i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#T3: Tui trng thnh#358619## 00711000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220026001670220005001930050 01400198005001600212005001200228005000900240008001800249009001100267010000500278 01100260028302000170030902000130032601600030033901900140034201200220035601300070 0378#358620#VN16.01063#^a25000^b8000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Kindaichi#Truy n tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanaki ; V tranh: Fumiya Sato ; Du y Ngc dch#n mng sn trang Tarot#T.11#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanaki#Fumiya Sato#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a323tr. : tranh v^b18cm#Vn h c hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#T3: Tui trng thnh#358620## 00713000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220028001670220005001950050 01400200005001600214005001200230005000900242008001800251009001100269010000500280 01100260028502000170031102000130032801600030034101900140034401200220035801300070 0380#VN16.01064#358621#^a25000^b8000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Kindaichi#Truy n tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanaki ; V tranh: Fumiya Sato ; Du y Ngc dch#n mng lu i ngi sp#T.12#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanaki#Fumiy a Sato#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a299tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#T3: Tui trng thnh#358621## 00710000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220005001670220025001720050 01400197005001600211005001200227005000900239008001800248009001100266010000500277 01100260028202000170030802000130032501600030033801900140034101200220035501300070 0377#358622#VN16.01065#^a25000^b8000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Kindaichi#Truy n tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanaki ; V tranh: Fumiya Sato ; Du y Ngc dch#T.13#V n: Siu trm ho hoa#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanaki#Fumiya S ato#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a301tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#T3: Tui trng thnh#358622## 00712000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220027001670220005001940050 01400199005001600213005001200229005000900241008001800250009001100268010000500279 01100260028402000170031002000130032701600030034001900140034301200220035701300070 0379#358623#VN16.01066#^a25000^b8000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Kindaichi#Truy n tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanaki ; V tranh: Fumiya Sato ; Du y Ngc dch#n mng trn o ngha a#T.14#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanaki#Fumiya Sato#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a255tr. : tranh v^b18cm#Vn h c hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#T3: Tui trng thnh#358623## 00614000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020009000520030013000610070063000740220004001370050013001410050 01300154005000900167008001800176009001100194010000500205011002600210012002200236 020001700258020001300275016000300288019001400291013000700305#VN16.01067#358624#^ a18000^b2000b#Vi?t#895.63#M100V#Ma vng#Truyn tranh#Nguyn tc: Kotaro Isaka ; Tranh: Megumi Osuga ; Duy Ngc dch#T.1#Kotaro Isaka#Megumi Osuga#Duy Ngc#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a196tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#V n hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358624## 00614000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020009000520030013000610070063000740220004001370050013001410050 01300154005000900167008001800176009001100194010000500205011002600210012002200236 020001700258020001300275016000300288019001400291013000700305#358625#VN16.01068#^ a18000^b2000b#Vi?t#895.63#M100V#Ma vng#Truyn tranh#Nguyn tc: Kotaro Isaka ; Tranh: Megumi Osuga ; Duy Ngc dch#T.2#Kotaro Isaka#Megumi Osuga#Duy Ngc#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a190tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#V n hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358625## 00614000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020009000520030013000610070063000740220004001370050013001410050 01300154005000900167008001800176009001100194010000500205011002600210012002200236 020001700258020001300275016000300288019001400291013000700305#358626#VN16.01069#^ a18000^b2600b#Vi?t#895.63#M100V#Ma vng#Truyn tranh#Nguyn tc: Kotaro Isaka ; Tranh: Megumi Osuga ; Duy Ngc dch#T.3#Kotaro Isaka#Megumi Osuga#Duy Ngc#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a186tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#V n hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358626## 00614000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020009000520030013000610070063000740220004001370050013001410050 01300154005000900167008001800176009001100194010000500205011002600210012002200236 020001700258020001300275016000300288019001400291013000700305#358627#VN16.01070#^ a18000^b2000b#Vi?t#895.63#M100V#Ma vng#Truyn tranh#Nguyn tc: Kotaro Isaka ; Tranh: Megumi Osuga ; Duy Ngc dch#T.4#Kotaro Isaka#Megumi Osuga#Duy Ngc#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a188tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#V n hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358627## 00615000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020009000520030013000610070063000740220004001370050013001410050 01300154005000900167008001800176009001100194010000500205011002600210012002300236 020001700259020001300276013000700289016000300296019001400299#358628#VN16.01071#^ a18000^b2000b#Vi?t#895.63#M100V#Ma vng#Truyn tranh#Nguyn tc: Kotaro Isaka ; Tranh: Megumi Osuga ; Duy Ngc dch#T.5#Kotaro Isaka#Megumi Osuga#Duy Ngc#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a192tr. : tranh v^b18cm#T.3: Tui trng thnh# Vn hc hin i#Truyn tranh#358628#VH#Dch Nht Bn## 00614000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020009000520030013000610070063000740220004001370050013001410050 01300154005000900167008001800176009001100194010000500205011002600210012002200236 020001700258020001300275016000300288019001400291013000700305#358629#VN16.01072#^ a18000^b1900b#Vi?t#895.63#M100V#Ma vng#Truyn tranh#Nguyn tc: Kotaro Isaka ; Tranh: Megumi Osuga ; Duy Ngc dch#T.6#Kotaro Isaka#Megumi Osuga#Duy Ngc#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a187tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#V n hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358629## 00614000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020009000520030013000610070063000740220004001370050013001410050 01300154005000900167008001800176009001100194010000500205011002600210012002200236 020001700258020001300275016000300288019001400291013000700305#358630#VN16.01073#^ a18000^b1800b#Vi?t#895.63#M100V#Ma vng#Truyn tranh#Nguyn tc: Kotaro Isaka ; Tranh: Megumi Osuga ; Duy Ngc dch#T.7#Kotaro Isaka#Megumi Osuga#Duy Ngc#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a191tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#V n hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358630## 00614000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020009000520030013000610070063000740220004001370050013001410050 01300154005000900167008001800176009001100194010000500205011002600210012002200236 020001700258020001300275016000300288019001400291013000700305#358631#VN16.01074#^ a18000^b1700b#Vi?t#895.63#M100V#Ma vng#Truyn tranh#Nguyn tc: Kotaro Isaka ; Tranh: Megumi Osuga ; Duy Ngc dch#T.8#Kotaro Isaka#Megumi Osuga#Duy Ngc#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a187tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#V n hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358631## 00614000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020009000520030013000610070063000740220004001370050013001410050 01300154005000900167008001800176009001100194010000500205011002600210012002200236 020001700258020001300275016000300288019001400291013000700305#358632#VN16.01075#^ a18000^b1700b#Vi?t#895.63#M100V#Ma vng#Truyn tranh#Nguyn tc: Kotaro Isaka ; Tranh: Megumi Osuga ; Duy Ngc dch#T.9#Kotaro Isaka#Megumi Osuga#Duy Ngc#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a187tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#V n hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358632## 00615000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020009000520030013000610070063000740220005001370050013001420050 01300155005000900168008001800177009001100195010000500206011002600211012002200237 020001700259020001300276016000300289019001400292013000700306#358633#VN16.01076#^ a18000^b1700b#Vi?t#895.63#M100V#Ma vng#Truyn tranh#Nguyn tc: Kotaro Isaka ; Tranh: Megumi Osuga ; Duy Ngc dch#T.10#Kotaro Isaka#Megumi Osuga#Duy Ngc#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a193tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh# Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358633## 00588000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030013000700070032000830220004001150080018001190090 01100137010000500148011002600153012004000179020001700219020001300236005001200249 005001300261016000300274019001400277013000700291#358634#VN16.01077#^a18000^b150 0b#Vi?t#895.63#551C#a con ca Tengu#Truyn tranh#Iwamoto Nao ; Phng Quyn d ch#T.9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a187tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#Iwamoto Nao#Phng Quy n#VH#Dch Nht Bn#358634## 00589000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030013000700070032000830220005001150080018001200090 01100138010000500149011002600154012004000180020001700220020001300237005001200250 005001300262016000300275019001400278013000700292#VN16.01078#358635#^a18000^b140 0b#Vi?t#895.63#551C#a con ca Tengu#Truyn tranh#Iwamoto Nao ; Phng Quyn d ch#T.10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a191tr. : tranh v^b18cm#Truyn tran h dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#Iwamoto Nao#Phng Qu yn#VH#Dch Nht Bn#358635## 00589000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030013000700070032000830220005001150080018001200090 01100138010000500149011002600154012004000180020001700220020001300237005001200250 005001300262016000300275019001400278013000700292#358636#VN16.01079#^a18000^b110 0b#Vi?t#895.63#551C#a con ca Tengu#Truyn tranh#Iwamoto Nao ; Phng Quyn d ch#T.11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a191tr. : tranh v^b18cm#Truyn tran h dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#Iwamoto Nao#Phng Qu yn#VH#Dch Nht Bn#358636## 00589000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030013000700070032000830220005001150080018001200090 01100138010000500149011002600154012004000180020001700220020001300237005001200250 005001300262016000300275019001400278013000700292#358637#VN16.01080#^a18000^b100 0b#Vi?t#895.63#551C#a con ca Tengu#Truyn tranh#Iwamoto Nao ; Phng Quyn d ch#T.12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a191tr. : tranh v^b18cm#Truyn tran h dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#Iwamoto Nao#Phng Qu yn#VH#Dch Nht Bn#358637## 00622000000000301000450000200220000000300130002200500090003500500090004400700250 00530080018000780090011000960100005001070110026001120120040001380150040001780220 00500218082000700223016000300230013000700233014001600240026000700256026001100263 181000600274019000500280019000500285020001700290020001300307#Ho phng liu nguy n#Truyn tranh#Chan Mou#Kin Huy#Chan Mou ; Kin Huy dch#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2015#^a188tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#T n sch ting Anh: The ravages of time#T.36#895.13#VH#358638#^a18000^b1200b#358 638#VN16.01081#H401P#Vi?t#Dch#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00635000000000301000450000200220000000300130002200500090003500500100004400700260 00540080018000800090011000980100005001090110026001140120040001400150040001800220 00500220082000700225016000300232013000700235014001600242026000700258026001100265 181000600276019000500282019001600287020001700303020001300320#Ho phng liu nguy n#Truyn tranh#Chan Mou#Trn Vnh#Chan Mou ; Trn Vnh dch#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2015#^a187tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh #Tn sch ting Anh: The ravages of time#T.42#895.13#VH#358639#^a18000^b1500b#3 58639#VN16.01082#H401P#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00604000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070039000840220005001230050016001280050 01600144008001800160009001100178010000500189011002600194020001700220020001300237 016000300250019001400253012004000267013000700307#358640#VN16.01083#^a18000^b130 0b#Vi?t#895.63#S113L#Sc lnh nh trng#Truyn tranh#Kazuhiro Fujita ; Nguyn Ph i Ngc dch#T.25#Kazuhiro Fujita#Nguyn Phi Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 15#^a189tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Truy n tranh dnh cho tui trng thnh#358640## 00552000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070039000840220005001230050016001280050 01600144008001800160009001100178010000500189011002600194020001700220020001300237 016000300250019001400253013000700267#358641#VN16.01084#^a18000^b1300b#Vi?t#895. 63#S113L#Sc lnh nh trng#Truyn tranh#Kazuhiro Fujita ; Nguyn Phi Ngc dch# T.26#Kazuhiro Fujita#Nguyn Phi Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a189tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358641## 00604000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070039000840220005001230050016001280050 01600144008001800160009001100178010000500189011002600194020001700220020001300237 016000300250019001400253012004000267013000700307#VN16.01085#358642#^a18000^b130 0b#Vi?t#895.63#S113L#Sc lnh nh trng#Truyn tranh#Kazuhiro Fujita ; Nguyn Ph i Ngc dch#T.27#Kazuhiro Fujita#Nguyn Phi Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 15#^a189tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Truy n tranh dnh cho tui trng thnh#358642## 00604000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070039000840220005001230050016001280050 01600144008001800160009001100178010000500189011002600194020001700220020001300237 016000300250019001400253012004000267013000700307#358643#VN16.01086#^a18000^b120 0b#Vi?t#895.63#S113L#Sc lnh nh trng#Truyn tranh#Kazuhiro Fujita ; Nguyn Ph i Ngc dch#T.28#Kazuhiro Fujita#Nguyn Phi Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 15#^a191tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Truy n tranh dnh cho tui trng thnh#358643## 00604000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070039000840220005001230050016001280050 01600144008001800160009001100178010000500189011002600194020001700220020001300237 016000300250019001400253012004000267013000700307#VN16.01087#358644#^a18000^b120 0b#Vi?t#895.63#S113L#Sc lnh nh trng#Truyn tranh#Kazuhiro Fujita ; Nguyn Ph i Ngc dch#T.29#Kazuhiro Fujita#Nguyn Phi Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 15#^a251tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Truy n tranh dnh cho tui trng thnh#358644## 00584000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020043000520030013000950070030001080220004001380050014001420050 00900156008001800165009001100183010000500194011002600199012001400225020001800239 020001300257013000700270016000300277019001400280#358645#VN16.01092#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#H407T#Hong t, ph thu v nhng nng cng cha#Truyn tranh#Kou Matsuzuki ; Song Anh dch#T.1#Kou Matsuzuki#Song Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2015#^a188tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#3 58645#VH#Dch Nht Bn## 00584000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020043000520030013000950070030001080220004001380050014001420050 00900156008001800165009001100183010000500194011002600199012001400225020001800239 020001300257016000300270019001400273013000700287#358646#VN16.01093#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#H407T#Hong t, ph thu v nhng nng cng cha#Truyn tranh#Kou Matsuzuki ; Song Anh dch#T.2#Kou Matsuzuki#Song Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2015#^a192tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#V H#Dch Nht Bn#358646## 00584000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020043000520030013000950070030001080220004001380050014001420050 00900156008001800165009001100183010000500194011002600199012001400225020001800239 020001300257016000300270019001400273013000700287#358647#VN16.01094#^a18000^b250 0b#Vi?t#895.63#H407T#Hong t, ph thu v nhng nng cng cha#Truyn tranh#Kou Matsuzuki ; Song Anh dch#T.3#Kou Matsuzuki#Song Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2015#^a188tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#V H#Dch Nht Bn#358647## 00584000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020043000520030013000950070030001080220004001380050014001420050 00900156008001800165009001100183010000500194011002600199012001400225020001800239 020001300257016000300270019001400273013000700287#358648#VN16.01095#^a18000^b200 0b#Vi?t#895.63#H407T#Hong t, ph thu v nhng nng cng cha#Truyn tranh#Kou Matsuzuki ; Song Anh dch#T.4#Kou Matsuzuki#Song Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2015#^a189tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#V H#Dch Nht Bn#358648## 00580000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020012000520030013000640070040000770220004001170050014001210080 01800135009001100153010000500164011002600169012002200195020001700217020001300234 013000700247016000300254019001400257005001900271#358649#VN16.01096#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#H452U#Hi c vng#Truyn tranh#Shigeru Takao ; Nhm Mono No Aware dch#T.1#Shigeru Takao#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a185tr. : tranh v^b1 8cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#358649#VH#Dch Nht Bn# Nhm Mono No Aware## 00580000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020012000520030013000640070040000770220004001170050014001210080 01800135009001100153010000500164011002600169012002200195020001700217020001300234 016000300247019001400250005001900264013000700283#358650#VN16.01097#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#H452U#Hi c vng#Truyn tranh#Shigeru Takao ; Nhm Mono No Aware dch#T.2#Shigeru Takao#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a191tr. : tranh v^b1 8cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Nhm Mo no No Aware#358650## 00580000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020012000520030013000640070040000770220004001170050014001210080 01800135009001100153010000500164011002600169012002200195020001700217020001300234 016000300247019001400250005001900264013000700283#358651#VN16.01098#^a18000^b250 0b#Vi?t#895.63#H452U#Hi c vng#Truyn tranh#Shigeru Takao ; Nhm Mono No Aware dch#T.3#Shigeru Takao#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a191tr. : tranh v^b1 8cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Nhm Mo no No Aware#358651## 00580000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020012000520030013000640070040000770220004001170050014001210080 01800135009001100153010000500164011002600169012002200195020001700217020001300234 016000300247019001400250005001900264013000700283#358652#VN16.01099#^a18000^b200 0b#Vi?t#895.63#H452U#Hi c vng#Truyn tranh#Shigeru Takao ; Nhm Mono No Aware dch#T.4#Shigeru Takao#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a190tr. : tranh v^b1 8cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Nhm Mo no No Aware#358652## 00586000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020011000530030013000640070036000770220005001130050017001180050 01200135008001800147009001100165010000500176011002600181012003500207020001700242 020001300259016000300272019001400275013000700289#358653#VN16.01111#Vi?t#895.63#S K313B#^a18000^b2000b#Skip Beat!#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; Phng Tho dc h#T.32#Yoshiki Nakamura#Phng Tho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a182tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Truyn tranh #VH#Dch Nht Bn#358653## 00586000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020011000530030013000640070036000770220005001130050017001180050 01200135008001800147009001100165010000500176011002600181012003500207020001700242 020001300259016000300272019001400275013000700289#358654#VN16.01112#Vi?t#895.63#S K313B#^a18000^b2000b#Skip Beat!#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; Phng Tho dc h#T.33#Yoshiki Nakamura#Phng Tho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a187tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Truyn tranh #VH#Dch Nht Bn#358654## 00586000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020011000530030013000640070036000770220005001130050017001180050 01200135008001800147009001100165010000500176011002600181012003500207020001700242 020001300259016000300272019001400275013000700289#358655#VN16.01113#Vi?t#895.63#S K313B#^a18000^b2400b#Skip Beat!#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; Phng Tho dc h#T.34#Yoshiki Nakamura#Phng Tho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a189tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Truyn tranh #VH#Dch Nht Bn#358655## 00586000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020011000530030013000640070036000770220005001130050017001180050 01200135008001800147009001100165010000500176011002600181012003500207020001700242 020001300259016000300272019001400275013000700289#358656#VN16.01114#Vi?t#895.63#S K313B#^a18000^b2000b#Skip Beat!#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; Phng Tho dc h#T.35#Yoshiki Nakamura#Phng Tho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a187tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Truyn tranh #VH#Dch Nht Bn#358656## 00586000000000289000450002600110000002600070001101900050001808200070002318100070 00300140016000370020011000530030013000640070036000770220005001130050017001180050 01200135008001800147009001100165010000500176011002600181012003500207020001700242 020001300259016000300272019001400275013000700289#VN16.01115#358657#Vi?t#895.63#S K313B#^a18000^b2000b#Skip Beat!#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; Phng Tho dc h#T.36#Yoshiki Nakamura#Phng Tho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a182tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Truyn tranh #VH#Dch Nht Bn#358657## 00540000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020012000530030013000650070036000780220004001140050017001180050 01200135008001800147009001100165010000500176011002600181020001800207020001300225 016000300238019001400241013000700255#VN16.01088#358658#^a18000^b2000b#Vi?t#895. 63#CH301D#Chibi Devi!#Truyn tranh#Hiromu Shinozuka ; Tho Nguyn dch#T.7#Hirom u Shinozuka#Tho Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a193tr. : tranh v^b1 8cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358658## 00540000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020012000530030013000650070036000780220004001140050017001180050 01200135008001800147009001100165010000500176011002600181020001800207020001300225 016000300238019001400241013000700255#358659#VN16.01089#^a18000^b1700b#Vi?t#895. 63#CH301D#Chibi Devi!#Truyn tranh#Hiromu Shinozuka ; Tho Nguyn dch#T.8#Hirom u Shinozuka#Tho Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a185tr. : tranh v^b1 8cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358659## 00540000000000277000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020012000530030013000650070036000780220004001140050017001180050 01200135008001800147009001100165010000500176011002600181020001800207020001300225 016000300238019001400241013000700255#358660#VN16.01090#Vi?t#895.63#CH301D#^a1800 0^b1700b#Chibi Devi!#Truyn tranh#Hiromu Shinozuka ; Tho Nguyn dch#T.9#Hirom u Shinozuka#Tho Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a185tr. : tranh v^b1 8cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358660## 00541000000000277000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020012000530030013000650070036000780220005001140050017001190050 01200136008001800148009001100166010000500177011002600182020001800208020001300226 016000300239019001400242013000700256#358661#VN16.01091#Vi?t#895.63#CH301D#^a1800 0^b1700b#Chibi Devi!#Truyn tranh#Hiromu Shinozuka ; Tho Nguyn dch#T.10#Hiro mu Shinozuka#Tho Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a183tr. : tranh v^b 18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358661## 00569000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020016000520030013000680070036000810220004001170050015001210050 01400136008001800150009001100168010000500179011002600184012001400210020001800224 020001300242016000300255019001400258013000700272#VN16.01100#358662#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#M431K#Monochrome kids#Truyn tranh#Ryoko Fukuyama ; Phm Ngc Anh dch#T.2#Ryoko Fukuyama#Phm Ngc Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a191tr . : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn #358662## 00569000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020016000520030013000680070036000810220004001170050015001210050 01400136008001800150009001100168010000500179011002600184012001400210020001800224 020001300242016000300255019001400258013000700272#358663#VN16.01101#^a18000^b200 0b#Vi?t#895.63#M431K#Monochrome kids#Truyn tranh#Ryoko Fukuyama ; Phm Ngc Anh dch#T.3#Ryoko Fukuyama#Phm Ngc Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a191tr . : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn #358663## 00569000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020016000520030013000680070036000810220004001170050015001210050 01400136008001800150009001100168010000500179011002600184012001400210020001800224 020001300242016000300255019001400258013000700272#358664#VN16.01102#^a18000^b240 0b#Vi?t#895.63#M431K#Monochrome kids#Truyn tranh#Ryoko Fukuyama ; Phm Ngc Anh dch#T.4#Ryoko Fukuyama#Phm Ngc Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a191tr . : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn #358664## 00569000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020016000520030013000680070036000810220004001170050015001210050 01400136008001800150009001100168010000500179011002600184012001400210020001800224 020001300242016000300255019001400258013000700272#358665#VN16.01103#^a18000^b200 0b#Vi?t#895.63#M431K#Monochrome kids#Truyn tranh#Ryoko Fukuyama ; Phm Ngc Anh dch#T.5#Ryoko Fukuyama#Phm Ngc Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a191tr . : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn #358665## 00569000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020016000520030013000680070036000810220004001170050015001210050 01400136008001800150009001100168010000500179011002600184012001400210020001800224 020001300242016000300255019001400258013000700272#358666#VN16.01104#^a18000^b160 0b#Vi?t#895.63#M431K#Monochrome kids#Truyn tranh#Ryoko Fukuyama ; Phm Ngc Anh dch#T.6#Ryoko Fukuyama#Phm Ngc Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a191tr . : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn #358666## 00569000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020016000520030013000680070036000810220004001170050015001210050 01400136008001800150009001100168010000500179011002600184012001400210020001800224 020001300242016000300255019001400258013000700272#358667#VN16.01105#^a18000^b150 0b#Vi?t#895.63#M431K#Monochrome kids#Truyn tranh#Ryoko Fukuyama ; Phm Ngc Anh dch#T.7#Ryoko Fukuyama#Phm Ngc Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a194tr . : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn #358667## 00568000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020016000520030013000680070036000810220004001170050015001210050 01400136008001800150009001100168010000500179011002600184012001400210020001700224 020001300241016000300254019001400257013000700271#VN16.01106#358668#^a18000^b150 0b#Vi?t#895.63#M431K#Monochrome kids#Truyn tranh#Ryoko Fukuyama ; Phm Ngc Anh dch#T.8#Ryoko Fukuyama#Phm Ngc Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a193tr . : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn# 358668## 00568000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020016000520030013000680070036000810220004001170050015001210050 01400136008001800150009001100168010000500179011002600184012001400210020001700224 020001300241016000300254019001400257013000700271#VN16.01107#358669#^a18000^b140 0b#Vi?t#895.63#M431K#Monochrome kids#Truyn tranh#Ryoko Fukuyama ; Phm Ngc Anh dch#T.9#Ryoko Fukuyama#Phm Ngc Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a191tr . : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn# 358669## 00569000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020016000520030013000680070036000810220005001170050015001220050 01400137008001800151009001100169010000500180011002600185012001400211020001700225 020001300242016000300255019001400258013000700272#VN16.01108#358670#^a18000^b140 0b#Vi?t#895.63#M431K#Monochrome kids#Truyn tranh#Ryoko Fukuyama ; Phm Ngc Anh dch#T.10#Ryoko Fukuyama#Phm Ngc Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a209t r. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn #358670## 00569000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020016000520030013000680070036000810220005001170050015001220050 01400137008001800151009001100169010000500180011002600185012001400211020001700225 020001300242016000300255019001400258013000700272#VN16.01109#358671#^a18000^b130 0b#Vi?t#895.63#M431K#Monochrome kids#Truyn tranh#Ryoko Fukuyama ; Phm Ngc Anh dch#T.11#Ryoko Fukuyama#Phm Ngc Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a191t r. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn #358671## 00569000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020016000520030013000680070036000810220005001170050015001220050 01400137008001800151009001100169010000500180011002600185012001400211020001700225 020001300242016000300255019001400258013000700272#358672#VN16.01110#^a18000^b130 0b#Vi?t#895.63#M431K#Monochrome kids#Truyn tranh#Ryoko Fukuyama ; Phm Ngc Anh dch#T.12#Ryoko Fukuyama#Phm Ngc Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a193t r. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn #358672## 00608000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220004001190050010001230050 00800133004001800141008001800159009001100177010000500188011002600193012003200219 020001800251020001300269013000700282016000300289019001400292#VN16.01116#358673#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.1#Ono Eriko#Hi Th#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2015#^a187tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#358673#VH#Dch Nht Bn## 00608000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220004001190050010001230050 00800133004001800141008001800159009001100177010000500188011002600193012003200219 020001800251020001300269016000300282019001400285013000700299#358674#VN16.01117#^ a18000^b2000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.2#Ono Eriko#Hi Th#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2015#^a187tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358674## 00608000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220004001190050010001230050 00800133004001800141008001800159009001100177010000500188011002600193012003200219 020001800251020001300269016000300282019001400285013000700299#358675#VN16.01118#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.4#Ono Eriko#Hi Th#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2015#^a187tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358675## 00608000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220004001190050010001230050 00800133004001800141008001800159009001100177010000500188011002600193012003200219 020001800251020001300269016000300282019001400285013000700299#358676#VN16.01119#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.5#Ono Eriko#Hi Th#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2015#^a187tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358676## 00608000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220004001190050010001230050 00800133004001800141008001800159009001100177010000500188011002600193012003200219 020001800251020001300269016000300282019001400285013000700299#358677#VN16.01120#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.6#Ono Eriko#Hi Th#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2015#^a191tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358677## 00608000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220004001190050010001230050 00800133004001800141008001800159009001100177010000500188011002600193012003200219 020001800251020001300269016000300282019001400285013000700299#358678#VN16.01121#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.7#Ono Eriko#Hi Th#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2015#^a186tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358678## 00608000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220004001190050010001230050 00800133004001800141008001800159009001100177010000500188011002600193012003200219 020001800251020001300269016000300282019001400285013000700299#358679#VN16.01122#^ a18000^b2000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.8#Ono Eriko#Hi Th#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2015#^a189tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358679## 00608000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220004001190050010001230050 00800133004001800141008001800159009001100177010000500188011002600193012003200219 020001800251020001300269016000300282019001400285013000700299#358680#VN16.01123#^ a18000^b2000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.9#Ono Eriko#Hi Th#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2015#^a189tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358680## 00609000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220005001190050010001240050 00800134004001800142008001800160009001100178010000500189011002600194012003200220 020001800252020001300270016000300283019001400286013000700300#VN16.01124#358681#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.10#Ono Eriko#Hi Th#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2015#^a191tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358681## 00609000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220005001190050010001240050 00800134004001800142008001800160009001100178010000500189011002600194012003200220 020001800252020001300270016000300283019001400286013000700300#VN16.01125#358682#^ a18000^b2000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.12#Ono Eriko#Hi Th#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2015#^a187tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358682## 00609000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220005001190050010001240050 00800134004001800142008001800160009001100178010000500189011002600194012003200220 020001800252020001300270016000300283019001400286013000700300#VN16.01126#358683#^ a18000^b2000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.13#Ono Eriko#Hi Th#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2015#^a191tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358683## 00609000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220005001190050010001240050 00800134004001800142008001800160009001100178010000500189011002600194012003200220 020001800252020001300270016000300283019001400286013000700300#VN16.01127#358684#^ a18000^b2000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.14#Ono Eriko#Hi Th#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2015#^a191tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358684## 00609000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220005001190050010001240050 00800134004001800142008001800160009001100178010000500189011002600194012003200220 020001800252020001300270016000300283019001400286013000700300#VN16.01128#358685#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.15#Ono Eriko#Hi Th#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2015#^a183tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358685## 00609000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220005001190050010001240050 00800134004001800142008001800160009001100178010000500189011002600194012003200220 020001800252020001300270016000300283019001400286013000700300#VN16.01129#358686#^ a18000^b2000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.16#Ono Eriko#Hi Th#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2015#^a187tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358686## 00609000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220005001190050010001240050 00800134004001800142008001800160009001100178010000500189011002600194012003200220 020001800252020001300270016000300283019001400286013000700300#VN16.01130#358687#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.17#Ono Eriko#Hi Th#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2015#^a191tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358687## 00609000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220005001190050010001240050 00800134004001800142008001800160009001100178010000500189011002600194012003200220 020001800252020001300270016000300283019001400286013000700300#VN16.01131#358688#^ a18000^b2000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.21#Ono Eriko#Hi Th#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2015#^a187tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358688## 00609000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220005001190050010001240050 00800134004001800142008001800160009001100178010000500189011002600194012003200220 020001800252020001300270016000300283019001400286013000700300#VN16.01132#358689#^ a18000^b2000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.20#Ono Eriko#Hi Th#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2015#^a187tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358689## 00609000000000301000450002600070000002600110000700500100001800400180002800800180 00460090011000640100005000750110026000800120032001060200018001380200013001560160 00300169019001400172014001600186019000500202082000700207181000700214002002800221 003001300249007002500262022000500287013000700292005000800299#358690#VN16.01133#O no Eriko#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a189tr. : tranh v ^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nh t Bn#^a18000^b2000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tra nh#Ono Eriko ; Hi Th dch#T.22#358690#Hi Th## 00609000000000301000450002600110000002600070001100500100001800400180002800800180 00460090011000640100005000750110026000800120032001060200018001380200013001560160 00300169019001400172014001600186019000500202082000700207181000700214002002800221 003001300249007002500262022000500287013000700292005000800299#VN16.01134#358691#O no Eriko#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a189tr. : tranh v ^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nh t Bn#^a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tra nh#Ono Eriko ; Hi Th dch#T.23#358691#Hi Th## 00609000000000301000450002600110000002600070001100500100001800400180002800800180 00460090011000640100005000750110026000800120032001060200018001380200013001560160 00300169019001400172014001600186019000500202082000700207181000700214002002800221 003001300249007002500262022000500287013000700292005000800299#VN16.01135#358692#O no Eriko#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a190tr. : tranh v ^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nh t Bn#^a18000^b2000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tra nh#Ono Eriko ; Hi Th dch#T.24#358692#Hi Th## 00609000000000301000450002600110000002600070001100400180001800800180003600900110 00540100005000650050010000700110026000800120032001060200018001380200013001560160 00300169019001400172014001600186019000500202082000700207181000700214002002800221 003001300249007002500262022000500287013000700292005000800299#VN16.01136#358693#T i bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#Ono Eriko#^a189tr. : tranh v ^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nh t Bn#^a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tra nh#Ono Eriko ; Hi Th dch#T.25#358693#Hi Th## 00609000000000301000450002600070000002600110000700400180001800800180003600900110 00540100005000650050010000700110026000800120032001060200018001380200013001560160 00300169019001400172014001600186019000500202082000700207181000700214002002800221 003001300249007002500262022000500287005000800292013000700300#358694#VN16.01137#T i bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#Ono Eriko#^a190tr. : tranh v ^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nh t Bn#^a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tra nh#Ono Eriko ; Hi Th dch#T.26#Hi Th#358694## 00565000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020014000530030013000670070031000800220004001110050015001150050 00900130008001800139009001100157010000500168011002600173012002200199020001700221 020001300238013000700251016000300258019001400261#VN16.01138#358695#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#FR510B#Fruits Basket#Truyn tranh#Natsuki Takaya ; Phi Ngc dch# T.1#Natsuki Takaya#Phi Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a205tr. : tranh v ^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#358695#VH#Dch Nht Bn## 00551000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810005000460020004000510030013000550070030000680220004000980050015001020050 00800117008001800125009001100143010000500154011002600159012002200185020001700207 020001300224013000700237016000300244019001400247#358696#VN16.01139#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#M315#Mix#Truyn tranh#Mitsuru Adachi ; Cm Vn dch#T.1#Mitsuru A dachi#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a183tr. : tranh v^b18cm#T3: Tu i trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#358696#VH#Dch Nht Bn## 00574000000000289000450000100110000000200200001100500060003100500090003700700450 00460080018000910090011001090100005001200110026001250150028001510220004001790820 00700183016000300190013000700193014001600200026001100216026000700227181000600234 019000500240019001400245020001800259020000700277#Shin Araki#CLB gii & snh si# Aruya#Good Job#Shin Araki ; Minh ho: Aruya ; Good Job dch#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2015#^a227tr. : tranh v^b15cm#Tn sch ting Anh: GJ club#T.5#895.63#V H#358697#^a40000^b1500b#VN16.01140#358697#C000L#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Truyn## 00570000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020012000520030013000640070039000770220004001160050013001200050 01900133008001800152009001100170010000500181011002600186012001400212020001700226 020001300243013000700256016000300263019001400266#VN16.01141#358698#^a18000^b200 0b#Vi?t#895.63#M419M#Mochi Mochi#Truyn tranh#Masami Morio ; Nguyn Th Thu An dch#T.1#Masami Morio#Nguyn Th Thu An#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a189 tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#358698#VH#Dch Nht Bn## 00570000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020012000520030013000640070039000770220004001160050013001200050 01900133008001800152009001100170010000500181011002600186012001400212020001700226 020001300243016000300256019001400259013000700273#VN16.01142#358699#^a18000^b200 0b#Vi?t#895.63#M419M#Mochi Mochi#Truyn tranh#Masami Morio ; Nguyn Th Thu An dch#T.2#Masami Morio#Nguyn Th Thu An#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a189 tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht B n#358699## 00570000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020012000520030013000640070039000770220004001160050013001200050 01900133008001800152009001100170010000500181011002600186012001400212020001700226 020001300243016000300256019001400259013000700273#VN16.01143#358700#^a18000^b170 0b#Vi?t#895.63#M419M#Mochi Mochi#Truyn tranh#Masami Morio ; Nguyn Th Thu An dch#T.3#Masami Morio#Nguyn Th Thu An#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a193 tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht B n#358700## 00570000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020012000520030013000640070039000770220004001160050013001200050 01900133008001800152009001100170010000500181011002600186012001400212020001700226 020001300243016000300256019001400259013000700273#VN16.01144#358701#^a18000^b170 0b#Vi?t#895.63#M419M#Mochi Mochi#Truyn tranh#Masami Morio ; Nguyn Th Thu An dch#T.4#Masami Morio#Nguyn Th Thu An#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a193 tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht B n#358701## 00541000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020022000520030013000740070025000870050010001120050008001220040 01800130008001800148009001100166010000500177011002600182020001800208020001300226 016000300239019001400242013000700256#VN16.01145#358702#^a18000^b3000b#Vi?t#895. 63#M309S#Miko selection - Girl#Truyn tranh#Eriko Ono ; Hi Th dch#Eriko Ono#H i Th#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a195tr. : tranh v^b 18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358702## 00549000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020030000520030013000820070025000950050010001200050008001300040 01800138008001800156009001100174010000500185011002600190020001800216020001300234 013000700247016000300254019001400257#VN16.01146#358703#^a18000^b3000b#Vi?t#895. 63#M309S#Miko selection - Ci b bng#Truyn tranh#Eriko Ono ; Hi Th dch#Eri ko Ono#Hi Th#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a186tr. : tr anh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#358703#VH#Dch Nht Bn## 00554000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070030000710220004001010050015001050050 00800120008001800128009001100146010000500157011002600162012002200188020001700210 020001300227013000700240016000300247019001400250#358704#VN16.01147#^a38000^b300 0b#Vi?t#895.63#K110#Katsu!#Truyn tranh#Mitsuru Adachi ; Cm Vn dch#T.1#Mitsur u Adachi#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a360tr. : tranh v^b19cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#358704#VH#Dch Nht Bn## 00554000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070030000710220004001010050015001050050 00800120008001800128009001100146010000500157011002600162012002200188020001700210 020001300227016000300240019001400243013000700257#358705#VN16.01148#^a38000^b300 0b#Vi?t#895.63#K110#Katsu!#Truyn tranh#Mitsuru Adachi ; Cm Vn dch#T.2#Mitsur u Adachi#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a364tr. : tranh v^b19cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358705## 00554000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070030000710220004001010050015001050050 00800120008001800128009001100146010000500157011002600162012002200188020001700210 020001300227016000300240019001400243013000700257#VN16.01149#358706#^a38000^b300 0b#Vi?t#895.63#K110#Katsu!#Truyn tranh#Mitsuru Adachi ; Cm Vn dch#T.3#Mitsur u Adachi#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a364tr. : tranh v^b19cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358706## 00554000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070030000710220004001010050015001050050 00800120008001800128009001100146010000500157011002600162012002200188020001700210 020001300227016000300240019001400243013000700257#358707#VN16.01150#^a38000^b300 0b#Vi?t#895.63#K110#Katsu!#Truyn tranh#Mitsuru Adachi ; Cm Vn dch#T.4#Mitsur u Adachi#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a364tr. : tranh v^b19cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358707## 00554000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070030000710220004001010050015001050050 00800120008001800128009001100146010000500157011002600162012002200188020001700210 020001300227016000300240019001400243013000700257#358708#VN16.01151#^a38000^b300 0b#Vi?t#895.63#K110#Katsu!#Truyn tranh#Mitsuru Adachi ; Cm Vn dch#T.5#Mitsur u Adachi#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a364tr. : tranh v^b19cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358708## 00554000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070030000710220004001010050015001050050 00800120008001800128009001100146010000500157011002600162012002200188020001700210 020001300227016000300240019001400243013000700257#358709#VN16.01152#^a38000^b300 0b#Vi?t#895.63#K110#Katsu!#Truyn tranh#Mitsuru Adachi ; Cm Vn dch#T.6#Mitsur u Adachi#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a360tr. : tranh v^b19cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358709## 00554000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070030000710220004001010050015001050050 00800120008001800128009001100146010000500157011002600162012002200188020001700210 020001300227016000300240019001400243013000700257#358710#VN16.01153#^a38000^b300 0b#Vi?t#895.63#K110#Katsu!#Truyn tranh#Mitsuru Adachi ; Cm Vn dch#T.7#Mitsur u Adachi#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a369tr. : tranh v^b19cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358710## 00554000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070030000710220004001010050015001050050 00800120008001800128009001100146010000500157011002600162012002200188020001700210 020001300227016000300240019001400243013000700257#VN16.01154#358711#^a38000^b300 0b#Vi?t#895.63#K110#Katsu!#Truyn tranh#Mitsuru Adachi ; Cm Vn dch#T.8#Mitsur u Adachi#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a366tr. : tranh v^b19cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358711## 00602000000000301000450000200110000000300130001100500120002400500120003600700310 00480080005000790090011000840100005000950110026001000120035001260150028001610220 00500189082000700194016000300201013000700204014001600211026000700227026001100234 181000600245019000500251019001400256020001700270020001300287#7 mm sng#Truyn t ranh#Tamura Yumi#Trang Tempo#Tamura Yumi ; Trang Tempo dch#^aH.#^aKim ng#2015 #^a189tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Tn sch ting Anh : 7 Seeds#T.29#895.63#VH#358712#^a16000^b5000b#358712#VN16.01155#B112M#Vi?t#Dc h Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00557000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020020000530030013000730070030000860220005001160050016001210050 00700137008000500144009001100149010000500160011002600165012002200191020001700213 020001300230016000300243019001400246013000700260#358713#VN16.01156#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#QU603T#Quyn thut v song#Truyn tranh#Takeshi Maekawa ; Hi H dch#T.16#Takeshi Maekawa#Hi H#^aH.#^aKim ng#2016#^a194tr. : tranh v^b18cm# Dnh cho la tui 13+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358713## 00601000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100060 00300020017000360030013000530070071000660220005001370050016001420050017001580050 01700175008000500192009001100197010000500208011002600213020001800239020001300257 016000300270019001400273014001700287013000700304#358714#VN16.01157#Vi?t#895.63#P 428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamot o ; Nguyn Ngc Dip dch#T.12#Hidenori Kusaka#Satoshi Yamamoto#Nguyn Ngc Dip #^aH.#^aKim ng#2016#^a192tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#V H#Dch Nht Bn#^a22000^b11000b#358714## 00589000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020022000530030024000750070045000990220005001440220021001490080 00500170009001100175010000500186011002700191020001800218020001300236005001300249 005001300262016000300275019001400278013000700292#358715#VN16.01158#^a28000^b350 0b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Phin bn hot hnh mu#Nguyn tc: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dch#T.42#Shin ng ng ni#^aH.#^aKim ng#2016# ^a198tr. : tranh mu^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Yoshito Usui#Barbie Ay umi#VH#Dch Nht Bn#358715## 00567000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020009000520030013000610070041000740220005001150050015001200050 01900135008000500154009001100159010000500170011002600175012002200201020001700223 020001300240016000300253019001400256013000700270#358716#VN16.01159#^a18000^b320 0b#Vi?t#895.63#Q432E#Q. E. D.#Truyn tranh#Motohiro Katou ; Nguyn Hng Giang d ch#T.25#Motohiro Katou#Nguyn Hng Giang#^aH.#^aKim ng#2016#^a230tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#3 58716## 00600000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520030013000750070036000880220004001240220018001280050 01800146008000500164009001100169010000500180011002600185015002200211020001700233 020001300250013000700263016000300270019001400273005001100287#VN16.01160#358717#^ a18000^b5000b#Vi?t#895.63#H107T#Hnh trnh u linh gii#Truyn tranh#Yoshihiro T ogashi ; Ili Tenjou dch#T.1#Tm bit trn th#Yoshihiro Togashi#^aH.#^aKim ng #2016#^a196tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Vn hc hin i#Truyn tr anh#358717#VH#Dch Nht Bn#Ili Tenjou## 00546000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100050 00300140016000350020005000510030013000560070033000690220005001020080005001070090 01100112010000500123011002600128020001700154020001300171005001500184005001100199 016000300210019001400213012002200227013000700249#358718#VN16.01161#Vi?t#895.73#R 521#^a18000^b1200b#Rure#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi ; Hi Phng dch#T.22#^aH. #^aKim ng#2016#^a181tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#Seo Moo n Da Mi#Hi Phng#VH#Dch Hn Quc#Dnh cho la tui 16+#358718## 00591000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070036000760220005001120220020001170050 01500137005001400152008000500166009001100171010000500182011002600187012002200213 020001700235020001300252016000300265019001400268013000700282#358719#VN16.01162#^ a18000^b3600b#Vi?t#895.63#BL102C#Black cat#Truyn tranh#Kentaro Yabuki ; Ruyuha Kyouka dch#T.19#T cch mt th sn#Kentaro Yabuki#Ruyuha Kyouka#^aH.#^aKim ng#2016#^a207tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358719## 00565000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020022000530030013000750070033000880220005001210050014001260050 01200140008000500152009001100157010000500168011002600173012002200199020001700221 020001300238016000300251019001400254013000700268#358720#VN16.01163#Vi?t#895.63#C H302C#^a28000^b3000b#Chie - C b ht tiu#Truyn tranh#Etsumi Haruki ; Trang T empo dch#T.49#Etsumi Haruki#Trang Tempo#^aH.#^aKim ng#2016#^a202tr. : tranh v ^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#358 720## 00583000000000301000450002600070000002600110000700400180001801400160003601900050 00520820007000571810006000640020011000700030013000810070027000940220004001210080 00500125009001100130010000500141011002600146012003500172020001700207020001300224 005001100237005000900248016000300257019001400260013000700274#358721#VN16.01164#T i bn ln th 1#^a18000^b3000b#Vi?t#895.63#C110S#Cat street#Truyn tranh#Yoko Kamio ; S. Group dch#T.8#^aH.#^aKim ng#2016#^a182tr. : tranh v^b18cm#Tranh t ruyn dnh cho la tui 14+#Vn hc hin i#Truyn tranh#Yoko Kamio#S. Group#VH #Dch Nht Bn#358721## 00579000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100060 00300140016000360020018000520030013000700070040000830220005001230050016001280050 01700144008000500161009001100166010000500177011002600182012002700208020001700235 020001300252016000300265019001400268013000700282#358722#VN16.01165#Vi?t#895.63#T 309T#^a18000^b3500b#Tiu th hon ho#Truyn tranh#Tomoko Hayakawa ; ng Phn g Linh dch#T.33#Tomoko Hayakawa#ng Phng Linh#^aH.#^aKim ng#2016#^a166tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dc h Nht Bn#358722## 00587000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020030000530030013000830070020000960220028001160220005001440050 00600149005000700155008000500162009001100167010000500178011002600183012002200209 020001700231020001300248016000300261019001400264013000700278#358723#VN16.01166#^ a20000^b5000b#Vi?t#895.63#TS505R#Tsubasa - Reservoir Chronicle#Truyn tranh#Cla mp ; V Anh dch#Vi ti, cu l c th gii#T.10#Clamp#V Anh#^aH.#^aKim ng#2 016#^a179tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tran h#VH#Dch Nht Bn#358723## 00574000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020022000530030013000750070035000880220005001230050014001280050 01400142008000500156009001100161010000500172011002600177012002700203020001700230 020001300247016000300260019001400263013000700277#358724#VN16.01167#^a18000^b280 0b#Vi?t#895.63#NG527U#Nguyn c yu thng#Truyn tranh#Karuho Shiina ; Ruyuha Kyouka dch#T.22#Karuho Shiina#Ruyuha Kyouka#^aH.#^aKim ng#2015#^a179tr. : tra nh v^b18cm#Sch dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nh t Bn#358724## 00564000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100050 00300140016000350020007000510030013000580070028000710220005000990050012001040050 00900116004001800125008000500143009001100148010000500159011002600164012001800190 020001700208020001300225016000300238019001400241013000700255#358725#VN16.01168#V i?t#895.63#B109#^a18000^b3000b#Basara#Truyn tranh#Tamura Yumi ; Hng Vn h..# T.14#Tamura Yumi#Hng Vn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tran h v^b18cm#Dnh cho tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#3587 25## 00569000000000277000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200120 00381810007000500020026000570030013000830070007000960050007001030080018001100090 03400128010000500162011002600167012003000193020001700223020001500240020001300255 013000700268016000300275020001300278#VN16.01169#358726#^a7000^b1000b#Vi?t#959.7 024092#TR106N#Trng nguyn Mc nh Chi#Truyn tranh#Ph Sa#Ph Sa#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Truyn tra nh lch s Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#358726#VH#Mc nh Chi## 00615000000000301000450000100160000000200170001600500180003300500160005100700400 00670080005001070090011001120100005001230110015001280150053001430220004001960220 01500200082000400215016000300219013000700222014001600229026001100245026000700256 181000600263019000500269019000900274020001800283020001200301#Bradford, Chris#Sam urai tr tui#Hong Hng Trang#Bradford, Chris#Chris Bradford ; Hong Hng Tra ng dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a323tr.^b19cm#Tn sch ting Anh: Young samurai: T he ring of water#T.5#Ng i - thu#823#VH#358727#^a48000^b2000b#VN16.01170#358 727#S104T#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00748000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540010015000610020033000760030036001090070057001450050 01500202005001000217008000500227009001100232010000500243011002600248021013000274 020001000404020001700414013000700431016000300438019000500441#358728#VN16.01171#V N16.01172#^a30000^b2000b#Vi?t#428#NH556#Stride, Lottie#Nhng iu cc nh v ting Anh#Cc cch hay ci thin ting Anh#Lottie Stride ; Minh ho: Andrew P inder ; Hong Mai dch#Pinder, Andrew#Hong Mai#^aH.#^aKim ng#2016#^a179tr. : tranh v^b19cm#Cung cp v s thng tin hu ch v mo hc ting Anh th v nht gip bn gii quyt cc vn v ng php, chnh t v du cu#Ting Anh#Sch thng thc#358728#XH#Dch## 00801000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570010014000640020042000780030022001200070089001420050 01600231005001700247008000500264009001100269010000500280011003100285021008600316 02000090040202000240041101600030043501900050043800500150044300500100045801300070 0468#358729#VN16.01173#VN16.01174#^a27000^b2000b#Vi?t#032.02#NH556#Martin, Ste ve#Nhng iu cc nh v t nhin v x hi#c g mnh bit c#Steve Martin, Mike Goldsmith, Marianne Taylor ; Minh ho: Andrew Pinder ; Minh Hiu dch#Gold smith, Mike#Taylor, Marianne#^aH.#^aKim ng#2016#^a167tr. : hnh v, bng^b19cm #Trnh by nhng kin thc ngn gn v b ch v lch s, a l, ton hc v kh oa hc#Tri thc#Bch khoa th thiu nhi#XH#Dch#Pinder, Andrew#Minh Hiu#358729# # 00854000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570010014000640020059000780030018001370070056001550080 00500211009001100216010000500227011002600232021022100258020000900479020002400488 016000300512019000500515005001200520005001300532013000700545#VN16.01176#358730#V N16.01175#^a22000^b2000b#Vi?t#032.02#NH556#Campbell, Guy#Nhng iu cc nh v cc giai thoi v quan nim lm ln#S tht git mnh#Guy Campbell ; Minh ho: Paul Moran ; Nguyn Hng dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a130tr. : tranh v^b19cm#N hng iu th v v cc giai thoi v quan nim lm ln: Mt nm ca ch bng b y nm ca ngi, Australia nc thot xung l theo hng ngc li, trung bn h mi nm mt ngi nut phi tm con nhn trong khi ng...#Tri thc#Bch khoa t h thiu nhi#XH#Dch#Moran, Paul#Nguyn Hng#358730## 00656000000000313000450000100170000000200170001700500110003400500170004500700460 00620040019001080080005001270090011001320100005001430110015001480150047001630220 00400210082001000214016000300224013000700227014001600234026000700250026001100257 181000800268019000500276019001100281020001700292020001800309020001500327#Galland , Antoine#Nghn l mt m#Phan Quang#Galland, Antoine#Antoine Galland ; Phan Qu ang dch, gii thiu#Ti bn ln th 31#^aH.#^aKim ng#2015#^a449tr.^b19cm#Dch t bn ting Php: Les mille et une nuits#T.1#398.20953#VH#358731#^a65000^b150 0b#358731#VN16.01177#NGH311L#Vi?t#Dch A rp#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi# Truyn c tch## 00656000000000313000450000100170000000200170001700500110003400500170004500700460 00620040019001080080005001270090011001320100005001430110015001480150047001630220 00400210082001000214016000300224013000700227014001600234026000700250026001100257 181000800268019000500276019001100281020001700292020001800309020001500327#Galland , Antoine#Nghn l mt m#Phan Quang#Galland, Antoine#Antoine Galland ; Phan Qu ang dch, gii thiu#Ti bn ln th 31#^aH.#^aKim ng#2015#^a394tr.^b19cm#Dch t bn ting Php: Les mille et une nuits#T.2#398.20953#VH#358732#^a65000^b150 0b#358732#VN16.01178#NGH311L#Vi?t#Dch A rp#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi# Truyn c tch## 00656000000000313000450000100170000000200170001700500110003400500170004500700460 00620040019001080080005001270090011001320100005001430110015001480150047001630220 00400210082001000214016000300224013000700227014001600234026000700250026001100257 181000800268019000500276019001100281020001700292020001800309020001500327#Galland , Antoine#Nghn l mt m#Phan Quang#Galland, Antoine#Antoine Galland ; Phan Qu ang dch, gii thiu#Ti bn ln th 31#^aH.#^aKim ng#2015#^a418tr.^b19cm#Dch t bn ting Php: Les mille et une nuits#T.3#398.20953#VH#358733#^a65000^b150 0b#358733#VN16.01179#NGH311L#Vi?t#Dch A rp#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi# Truyn c tch## 00663000000000313000450000100170000000200170001700500110003400500170004500700460 00620040019001080080005001270090011001320100005001430110022001480150047001700220 00400217082001000221016000300231013000700234014001600241026000700257026001100264 181000800275019000500283019001100288020001700299020001800316020001500334#Galland , Antoine#Nghn l mt m#Phan Quang#Galland, Antoine#Antoine Galland ; Phan Qu ang dch, gii thiu#Ti bn ln th 31#^aH.#^aKim ng#2015#^a502tr. : bng^b19 cm#Dch t bn ting Php: Les mille et une nuits#T.4#398.20953#VH#358734#^a6500 0^b1500b#358734#VN16.01180#NGH311L#Vi?t#Dch A rp#Vn hc dn gian#Vn hc thi u nhi#Truyn c tch## 00549000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010017000660020028000830070049001110050020001600080 00500180009001100185010000500196011002600201012001700227020001700244020001200261 013000700273016000300280#VN16.01181#VN16.01182#358735#^a22000^b1500b#Vi?t#895.9 2234#C514C#V Th Thanh Tm#Cuc chin tc ngn tc di#V Th Thanh Tm ; Minh ho: Vng Th Thu Linh#Vng Th Thu Linh#^aH.#^aKim ng#2015#^a129tr. : tra nh v^b19cm#Vn hc tui hoa#Vn hc hin i#Truyn ngn#358735#VH## 00675000000000289000450000100140000000200550001400500160006900500200008500700670 01050080005001720090011001770100005001880110026001930150056002190820004002750160 00300279013000700282014001600289026000700305026001100312026001100323181000800334 019000500342019000900347020001800356020001100374#Rose, Barbara#Ging sinh ca ch ng ph thu ng tr Rumpax Rabuzack#Nguyn Th Ngn#Westphal, Catharina#Barbar a Rose ; Nguyn Th Ngn dch ; Minh ho: Catharina Westphal#^aH.#^aKim ng#201 6#^a250tr. : tranh v^b19cm#Tn sch ting c: Rumpax Rabuzack zaubert weihnach ten#833#VH#358736#^a42000^b2000b#358736#VN16.01183#VN16.01184#GI-106S#Vi?t#Dch c#Vn hc thiu nhi#Truyn di## 00452000000000253000450000100160000000200130001600700160002900400190004500800050 00640090011000690100005000800110015000850220004001000820009001040160003001130130 00700116014001700123026000700140026001100147181000600158019000500164020001800169 020001100187#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh#Ti bn ln th 12#^aH .#^aKim ng#2015#^a622tr.^b19cm#T.3#895.9223#VH#358737#^a110000^b2000b#358737# VN16.01185#K312V#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn di## 00452000000000253000450000100160000000200130001600700160002900400190004500800050 00640090011000690100005000800110015000850220004001000820009001040160003001130130 00700116014001700123026000700140026001100147181000600158019000500164020001800169 020001100187#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh#Ti bn ln th 12#^aH .#^aKim ng#2015#^a622tr.^b19cm#T.4#895.9223#VH#358738#^a110000^b2000b#358738# VN16.01186#K312V#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn di## 00452000000000253000450000100160000000200130001600700160002900400190004500800050 00640090011000690100005000800110015000850220004001000820009001040160003001130130 00700116014001700123026000700140026001100147181000600158019000500164020001800169 020001100187#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh#Ti bn ln th 12#^aH .#^aKim ng#2015#^a614tr.^b19cm#T.5#895.9223#VH#358739#^a110000^b2000b#358739# VN16.01187#K312V#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn di## 00666000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810007000490010013000560020016000690070049000850220004001340050015001380050 01500153004001800168008000500186009001100191010000500202011002600207012003000233 02000170026302000100028001300070029001600030029701900090030000500130030902000180 0322#VN16.01188#358740#^a55000^b1500b#Vi?t#398.20943#TR527C#Grimm, Jacob#Truyn c Grimm#Jacob Grimm, Wilhelm Grimm ; Lng Vn Hng dch#T.1#Grimm, Wilhelm#L ng Vn Hng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2015#^a348tr. : tranh v^b19cm#V n hc th gii. Vn hc c#Vn hc dn gian#Truyn c#358740#VH#Dch c#Grimm, Jacob#Vn hc thiu nhi## 00599000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020033000520030011000850070042000960050016001380050012001540040 01800166008000500184009001100189010000500200011002600205012002800231020001800259 020000800277020001400285016000300299013000700302#358741#VN16.01189#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#L462N#Li nguyn ca quc vng x rau#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn K im Dun ; Phng Linh b.s.#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Kim ng#2015#^a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b sch s v kho mnh#Gio dc mu gio#V sinh#Sch mu gio#GK#358741## 00592000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020025000530030011000780070042000890050016001310050012001470040 01800159008000500177009001100182010000500193011002600198012002800224020001800252 020000800270020001400278016000300292013000700295#358742#VN16.01190#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#TH400T#Th trng chm nh rng#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim n g#2015#^a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b sch s v kho mnh#Gio dc mu gio#V sinh#Sch mu gio#GK#358742## 00587000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020020000530030011000730070042000840050016001260050012001420040 01800154008000500172009001100177010000500188011002600193012002800219020001800247 020000800265020001400273016000300287013000700290#358743#VN16.01191#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#CH519X#Chut xanh li tm#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Ph ng Linh b.s.#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#201 5#^a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b sch s v kho mnh#Gio dc mu gio#V sin h#Sch mu gio#GK#358743## 00586000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020020000520030011000720070042000830050016001250050012001410040 01800153008000500171009001100176010000500187011002600192012002800218020001800246 020000800264020001400272016000300286013000700289#358744#VN16.01192#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#H205C#Heo con hay ri vi#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Ph ng Linh b.s.#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015 #^a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b sch s v kho mnh#Gio dc mu gio#V sinh #Sch mu gio#GK#358744## 00600000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020033000530030011000860070042000970050016001390050012001550040 01800167008000500185009001100190010000500201011002600206012002800232020001800260 020000800278020001400286016000300300013000700303#358745#VN16.01193#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#CH527D#Chuyn du lch ca vi khun mimi#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aKim ng#2015#^a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b sch s v kho mnh#Gio dc m u gio#V sinh#Sch mu gio#GK#358745## 00583000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020016000530030011000690070042000800050016001220050012001380040 01800150008000500168009001100173010000500184011002600189012002800215020001800243 020000800261020001400269016000300283013000700286#358746#VN16.01194#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#NH100C#Nh ca chi#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a 12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b sch s v kho mnh#Gio dc mu gio#V sinh#S ch mu gio#GK#358746## 00588000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020021000530030011000740070042000850050016001270050012001430040 01800155008000500173009001100178010000500189011002600194012002800220020001800248 020000800266020001400274016000300288013000700291#358747#VN16.01195#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#CH519N#Chut nht tit kim#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; P hng Linh b.s.#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#20 15#^a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b sch s v kho mnh#Gio dc mu gio#V si nh#Sch mu gio#GK#358747## 00584000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020017000530030011000700070042000810050016001230050012001390040 01800151008000500169009001100174010000500185011002600190012002800216020001800244 020000800262020001400270016000300284013000700287#358748#VN16.01196#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#TH400C#Th con ng tr#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phn g Linh b.s.#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^ a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b sch s v kho mnh#Gio dc mu gio#V sinh#S ch mu gio#GK#358748## 00597000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020030000530030011000830070042000940050016001360050012001520040 01800164008000500182009001100187010000500198011002600203012002800229020001800257 020000800275020001400283016000300297013000700300#358749#VN16.01197#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#NH310C#Nhm con khng thch ra ngoi#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKi m ng#2015#^a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b sch s v kho mnh#Gio dc mu g io#V sinh#Sch mu gio#GK#358749## 00590000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020023000530030011000760070042000870050016001290050012001450040 01800157008000500175009001100180010000500191011002600196012002800222020001800250 020000800268020001400276016000300290013000700293#358750#VN16.01198#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#NH556#Nhng i tt bit bay#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng# 2015#^a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b sch s v kho mnh#Gio dc mu gio#V sinh#Sch mu gio#GK#358750## 00590000000000289000450000200220000000300110002200500160003300500120004900700420 00610040018001030080005001210090011001260100005001370110026001420120030001680820 00700198016000300205013000700208014001600215026000700231026001100238181000600249 019000500255020001800260020000800278020001400286#Vy hoa ca chut di#0 - 6 tu i#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b l php v ngoan ngon#372.21#GK#358751#^a10000^b1500b#358751#VN16.01199#V112H#Vi?t#Gio dc m u gio#o c#Sch mu gio## 00584000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020016000520030011000680070042000790050016001210050012001370040 01800149008000500167009001100172010000500183011002600188012003000214020001800244 020000800262020001400270016000300284013000700287#358752#VN16.01200#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#G125C#Gu con hi qu#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a1 2tr. : tranh mu^b17cm#Dy b l php v ngoan ngon#Gio dc mu gio#o c#S ch mu gio#GK#358752## 00586000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030011000700070042000810050016001230050012001390040 01800151008000500169009001100174010000500185011002600190012003000216020001800246 020000800264020001400272016000300286013000700289#358753#VN16.01201#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#H205C#Heo con hiu tho#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phn g Linh b.s.#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^ a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b l php v ngoan ngon#Gio dc mu gio#o c #Sch mu gio#GK#358753## 00587000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030011000710070042000820050016001240050012001400040 01800152008000500170009001100175010000500186011002600191012003000217020001800247 020000800265020001400273016000300287013000700290#358754#VN16.01202#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#C455C#Cng cha ko ngt#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Ph ng Linh b.s.#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015# ^a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b l php v ngoan ngon#Gio dc mu gio#o c#Sch mu gio#GK#358754## 00593000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020024000530030011000770070042000880050016001300050012001460040 01800158008000500176009001100181010000500192011002600197012003000223020001800253 020000800271020001400279016000300293013000700296#358755#VN16.01203#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#NH556B#Nhng bn nh ngt ngo#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng #2015#^a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b l php v ngoan ngon#Gio dc mu gio# o c#Sch mu gio#GK#358755## 00589000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020020000530030011000730070042000840050016001260050012001420040 01800154008000500172009001100177010000500188011002600193012003000219020001800249 020000800267020001400275016000300289013000700292#358756#VN16.01204#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#CH303G#Chic ging l sen#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Ph ng Linh b.s.#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#201 5#^a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b l php v ngoan ngon#Gio dc mu gio#o c#Sch mu gio#GK#358756## 00591000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020022000530030011000750070042000860050016001280050012001440040 01800156008000500174009001100179010000500190011002600195012003000221020001800251 020000800269020001400277013000700291016000300298#358757#VN16.01205#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#TH305T#Thin thn bing nhc#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2 015#^a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b l php v ngoan ngon#Gio dc mu gio# o c#Sch mu gio#358757#GK## 00579000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020012000520030011000640070042000750050016001170050012001330040 01800145008000500163009001100168010000500179011002600184012003000210020001800240 020000800258020001300266016000300279013000700282#358758#VN16.01206#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#G400C#G ca no!#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b l php v ngoan ngon#Gio dc mu gio#o c#Truy n tranh#GK#358758## 00601000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020034000520030011000860070042000970050016001390050012001550040 01800167008000500185009001100190010000500201011002600206012003000232020001800262 020000800280020001300288016000300301013000700304#358759#VN16.01207#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#C125T#Cu thn ch b mt ca vn hng#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aKim ng#2015#^a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b l php v ngoan ngon#Gio dc mu gio#o c#Truyn tranh#GK#358759## 00582000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520030011000670070042000780050016001200050012001360040 01800148008000500166009001100171010000500182011002600187012003000213020001800243 020000800261020001300269013000700282016000300289#VN16.01208#358760#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#M205C#Mo con i hc#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng L inh b.s.#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a12 tr. : tranh mu^b17cm#Dy b l php v ngoan ngon#Gio dc mu gio#o c#Tr uyn tranh#358760#GK## 00594000000000289000450000200300000000300110003000500130004100500120005400700390 00660040018001050080005001230090011001280100005001390110026001440120030001700820 00700200016000300207013000700210014001600217026000700233026001100240181000700251 019000500258020001800263020001000281020001300291#Chut nht khoang v ci bng#0 - 6 tui# Gip Nht#Phng Linh#Tranh: Gip Nht ; Phng Linh b.s.#Ti b n ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b nhng nhn v chia s#372.21#GK#358761#^a10000^b1500b#358761#VN16.01209#CH519N#Vi?t#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truyn tranh## 00578000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520030011000670070039000780050013001170050012001300040 01800142008000500160009001100165010000500176011002600181012003000207020001800237 020001000255020001300265016000300278013000700281#358762#VN16.01210#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#T522#Tutu nh hanh#0 - 6 tui#Tranh: Gip Nht ; Phng Linh b.s.# Gip Nht#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b nhng nhn v chia s#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truyn tranh#GK#358762## 00580000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020016000530030011000690070039000800050013001190050012001320040 01800144008000500162009001100167010000500178011002600183012003000209020001800239 020001000257020001300267016000300280013000700283#358763#VN16.01211#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#O-431B#Ong b tham lam#0 - 6 tui#Tranh: Gip Nht ; Phng Li nh b.s.# Gip Nht#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b nhng nhn v chia s#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truy n tranh#GK#358763## 00580000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030011000690070039000800050013001190050012001320040 01800144008000500162009001100167010000500178011002600183012003000209020001800239 020001000257020001300267016000300280013000700283#358764#VN16.01212#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#B521B#Bp b s c c#0 - 6 tui#Tranh: Gip Nht ; Phng Li nh b.s.# Gip Nht#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b nhng nhn v chia s#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truy n tranh#GK#358764## 00588000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020025000520030011000770070039000880050013001270050012001400040 01800152008000500170009001100175010000500186011002600191012003000217020001800247 020001000265020001300275016000300288013000700291#358765#VN16.01213#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#556#ng ng vo ca t!#0 - 6 tui#Tranh: Gip Nht ; P hng Linh b.s.# Gip Nht#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015# ^a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b nhng nhn v chia s#Gio dc mu gio#Tnh c ch#Truyn tranh#GK#358765## 00584000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020021000520030011000730070039000840050013001230050012001360040 01800148008000500166009001100171010000500182011002600187012003000213020001800243 020001000261020001300271016000300284013000700287#358766#VN16.01214#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#G125C#Gu con nhng ng#0 - 6 tui#Tranh: Gip Nht ; Phn g Linh b.s.# Gip Nht#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a12 tr. : tranh mu^b17cm#Dy b nhng nhn v chia s#Gio dc mu gio#Tnh cch# Truyn tranh#GK#358766## 00582000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030011000710070039000820050013001210050012001340040 01800146008000500164009001100169010000500180011002600185012003000211020001800241 020001000259020001300269016000300282013000700285#358767#VN16.01215#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#QU100T#Qu trng ca ai?#0 - 6 tui#Tranh: Gip Nht ; Phng Linh b.s.# Gip Nht#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a12tr . : tranh mu^b17cm#Dy b nhng nhn v chia s#Gio dc mu gio#Tnh cch#Tr uyn tranh#GK#358767## 00598000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020034000530030011000870070039000980050013001370050012001500040 01800162008000500180009001100185010000500196011002600201012003000227020001800257 020001000275020001300285016000300298013000700301#358768#VN16.01216#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#TH400T#Th tai di v ngi nh hnh phc#0 - 6 tui#Tranh: Gi p Nht ; Phng Linh b.s.# Gip Nht#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b nhng nhn v chia s#Gio dc mu g io#Tnh cch#Truyn tranh#GK#358768## 00582000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030011000710070039000820050013001210050012001340040 01800146008000500164009001100169010000500180011002600185012003000211020001800241 020001000259020001300269016000300282013000700285#358769#VN16.01217#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#TH400C#Th con v c sn#0 - 6 tui#Tranh: Gip Nht ; Phng Linh b.s.# Gip Nht#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a12tr . : tranh mu^b17cm#Dy b nhng nhn v chia s#Gio dc mu gio#Tnh cch#Tr uyn tranh#GK#358769## 00577000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020014000520030011000660070039000770050013001160050012001290040 01800141008000500159009001100164010000500175011002600180012003000206020001800236 020001000254020001300264016000300277013000700280#358770#VN16.01218#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#B100C#Ba ch d con#0 - 6 tui#Tranh: Gip Nht ; Phng Linh b.s.# Gip Nht#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a12tr. : t ranh mu^b17cm#Dy b nhng nhn v chia s#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truyn tranh#GK#358770## 00580000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030011000710070042000820050016001240050012001400040 01800152008000500170009001100175010000500186011002600191012002200217020001800239 020001000257020001300267016000300280013000700283#358771#VN16.01219#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#N312K#Nini khng cu gt#0 - 6 tui#Tranh: ng Minh Hong ; Ph ng Linh b.s.#ng Minh Hong#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015# ^a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b khng cu knh#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truy n tranh#GK#358771## 00578000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020022000530030011000750070039000860050013001250050012001380040 01800150008000500168009001100173010000500184011002600189012002200215020001800237 020001000255020001300265016000300278013000700281#358772#VN16.01220#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#QU100T#Qu trng nghch ngm#0 - 6 tui#Tranh: Gip Nht ; Ph ng Linh b.s.# Gip Nht#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a 12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b khng cu knh#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truyn tranh#GK#358772## 00576000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020020000530030011000730070039000840050013001230050012001360040 01800148008000500166009001100171010000500182011002600187012002200213020001800235 020001000253020001300263016000300276013000700279#VN16.01221#358773#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#TH400C#Th con ngoan ngon#0 - 6 tui#Tranh: Gip Nht ; Phn g Linh b.s.# Gip Nht#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a12 tr. : tranh mu^b17cm#Dy b khng cu knh#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truyn t ranh#GK#358773## 00576000000000289000450000200190000000300110001900500140003000500120004400700400 00560040018000960080005001140090011001190100005001300110026001350120022001610820 00700183016000300190013000700193014001600200026000700216026001100223181000600234 019000500240020001800245020001000263020001300273#Hoa qu cho cn Pi#0 - 6 tui#B i Tun Linh#Phng Linh#Tranh: Bi Tun Linh ; Phng Linh b.s.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b khng cu knh#372.21#G K#358774#^a10000^b1500b#358774#VN16.01222#H401Q#Vi?t#Gio dc mu gio#Tnh cc h#Truyn tranh## 00577000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020022000520030011000740070039000850050013001240050012001370040 01800149008000500167009001100172010000500183011002600188012002200214020001800236 020001000254020001300264016000300277013000700280#358775#VN16.01223#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#G125C#Gu con thi bng bay#0 - 6 tui#Tranh: Gip Nht ; Ph ng Linh b.s.# Gip Nht#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a1 2tr. : tranh mu^b17cm#Dy b khng cu knh#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truyn tranh#GK#358775## 00579000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030011000700070042000810050016001230050012001390040 01800151008000500169009001100174010000500185011002600190012002200216020001800238 020001000256020001300266016000300279013000700282#358776#VN16.01224#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#G125B#Gu bng nhn hu#0 - 6 tui#Tranh: ng Minh Hong ; Phn g Linh b.s.#ng Minh Hong#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^ a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b khng cu knh#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truy n tranh#GK#358776## 00586000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020029000520030011000810070040000920050014001320050012001460040 01800158008000500176009001100181010000500192011002600197012002200223020001800245 020001000263020001300273016000300286013000700289#VN16.01225#358777#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#C450P#C ph thu nh hay cu knh#0 - 6 tui#Tranh: Bi Tun Lin h ; Phng Linh b.s.#Bi Tun Linh#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng #2015#^a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b khng cu knh#Gio dc mu gio#Tnh cc h#Truyn tranh#GK#358777## 00586000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020024000530030011000770070042000880050016001300050012001460040 01800158008000500176009001100181010000500192011002600197012002200223020001800245 020001000263020001300273016000300286013000700289#358778#VN16.01226#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#CH519#Chut ng v chut nh#0 - 6 tui#Tranh: ng Minh Hong ; Phng Linh b.s.#ng Minh Hong#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng #2015#^a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b khng cu knh#Gio dc mu gio#Tnh cc h#Truyn tranh#GK#358778## 00575000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020014000520030011000660070042000770050016001190050012001350040 01800147008000500165009001100170010000500181011002600186012002200212020001800234 020001000252020001300262016000300275013000700278#VN16.01227#358779#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#C108C#Co con n m#0 - 6 tui#Tranh: ng Minh Hong ; Phng Li nh b.s.#ng Minh Hong#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a12t r. : tranh mu^b17cm#Dy b khng cu knh#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truyn tr anh#GK#358779## 00579000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020022000520030011000740070040000850050014001250050012001390040 01800151008000500169009001100174010000500185011002600190012002200216020001800238 020001000256020001300266013000700279016000300286#VN16.01228#358780#^a10000^b150 0b#Vi?t#372.21#B400D#B da vng hin lnh#0 - 6 tui#Tranh: Bi Tun Linh ; Ph ng Linh b.s.#Bi Tun Linh#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^ a12tr. : tranh mu^b17cm#Dy b khng cu knh#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truy n tranh#358780#GK## 00742000000000217000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200080 00301810007000380020025000450080005000700090021000750100005000960110020001010150 06000121021032200181020001100503013000700514016000300521#358781#VV16.02017#^b300 b#Vi?t#327.597#NG404G#Ngoi giao Vit Nam 2014#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a 68tr. : nh^b26cm#TTS ghi: Cng ho x hi ch ngha Vit Nam. B Ngoi giao#Gi i thiu tnh hnh th gii v khu vc nm 2014, chnh sch i ngoi ca ng v nh nc Vit Nam; hot ng ngoi giao song phng; ngoi giao a phng v h p tc quc t v bo m quyn con ngi; ngoi giao phc v s nghip pht tri n t nc; cng tc i ngoi ng, i ngoi quc hi v ngoi giao nhn dn# Ngoi giao#358781#XH## 00627000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810007000510020037000580030013000950070034001080050012001420050008001540080 00500162009001100167010000500178011002600183012003000209020001800239020001700257 020001300274020001500287016000300302020001300305013000700318#358782#VV16.03026#^ a15000^b3000b#Vi?t#959.7024092#PH104N#Phm Ng Lo - Ngi an st Ph ng#Truy n tranh#Tranh: L Minh Hi ; Li: Anh Chi#L Minh Hi#Anh Chi#^aH.#^aKim ng#2 015#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truyn lch s Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Nh n vt lch s#Truyn tranh#Truyn lch s#VH#Phm Ng Lo#358782## 00628000000000301000450000200370000000300130003700500120005000500080006200700340 00700080005001040090011001090100005001200110026001250120030001510820012001810160 00300193013000700196014001600203026000700219026001100226181000700237019000500244 020001800249020001700267020001300284020001500297020001400312#Trn Khnh D - V ch tng Vn n#Truyn tranh#L Minh Hi#Anh Chi#Tranh: L Minh Hi ; Li: Anh Chi#^aH.#^aKim ng#2015#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truyn lch s Vit Na m#959.7024092#VH#358783#^a15000^b3000b#358783#VV16.03027#TR121K#Vi?t#Vn hc th iu nhi#Nhn vt lch s#Truyn tranh#Truyn lch s#Trn Khnh D## 00630000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810006000510020043000570030013001000070034001130050012001470050008001590080 00500167009001100172010000500183011002600188012003000214020001800244020001700262 020001300279020001500292016000300307020001100310013000700321#358784#VV16.03028#^ a15000^b3000b#Vi?t#959.7024092#L250V#L Vn Hu - S gia u tin ca nc Vit #Truyn tranh#Tranh: L Minh Hi ; Li: Anh Chi#L Minh Hi#Anh Chi#^aH.#^aKim ng#2015#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truyn lch s Vit Nam#Vn hc thiu n hi#Nhn vt lch s#Truyn tranh#Truyn lch s#VH#L Vn Hu#358784## 00630000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200120 00391810006000510020039000570030013000960070034001090050012001430050008001550080 00500163009001100168010000500179011002600184012003000210020001800240020001700258 020001300275020001500288013000700303016000300310020001500313#VV16.03029#358785#^ a15000^b3000b#Vi?t#959.7026092#L561T#Lng Th Vinh - ng trng ton k ti#Tru yn tranh#Tranh: L Minh Hi ; Li: Anh Chi#L Minh Hi#Anh Chi#^aH.#^aKim ng# 2015#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truyn lch s Vit Nam#Vn hc thiu nhi#N hn vt lch s#Truyn tranh#Truyn lch s#358785#VH#Lng Th Vinh## 00627000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810006000510020037000570030013000940070034001070050012001410050008001530080 00500161009001100166010000500177011002600182012003000208020001800238020001700256 020001300273020001500286016000300301020001400304013000700318#358786#VV16.03030#^ a15000^b3000b#Vi?t#959.7023092#L250P#L Phng Hiu - Chuyn Thc ao in#Truy n tranh#Tranh: L Minh Hi ; Li: Anh Chi#L Minh Hi#Anh Chi#^aH.#^aKim ng#20 15#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truyn lch s Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Nh n vt lch s#Truyn tranh#Truyn lch s#VH#L Phng Hiu#358786## 00671000000000301000450000200190000002900190001900500160003800500120005400500100 00660050014000760070092000900080005001820090011001870100005001980110026002030120 04000229082000900269016000300278013000700281014001600288026000700304026001100311 181000600322019000500328020001800333020000400351020001400355#Hoa thm tri ngt# Flowers and fruits#L Phng Lin#Trang Nhung#Hiu Trn#Almon, Daniel#L Phng Lin tuyn chn ; V tranh: Trang Nhung ; Hiu Trn chuyn ng ; Dniel Almon h. .#^aH.#^aKim ng#2015#^a22tr. : tranh mu^b22cm#Mi bi th nm lng cho tui mu gio#895.9221#VH#358787#^a22000^b2000b#358787#VV16.03031#H401T#Vi?t#Vn h c thiu nhi#Th#Sch song ng## 00761000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020009000670030017000760070063000930050012001560050 01400168005001300182005001600195004001800211008000500229009001100234010000500245 01100260025001200730027602000170034902000180036602000160038402000130040001600030 0413013000700416#VV16.03033#358788#VV16.03032#^a48000^b1500b#Vi?t#398.209597#X3 06B#Xin Bt#Truyn tranh mu#V tranh: L Minh Hi ; Tuyn chn, b.s. li: Trn nh Nam...#L Minh Hi#Trn nh Nam#L Thanh Nga#Nguyn Hng L#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2015#^a63tr. : tranh mu^b25cm#Tinh hoa vn hc dn gian n gi Vit. Nhng ng trng dn gian lng danh#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi #Truyn dn gian#Truyn tranh#VH#358788## 00767000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610020010000680030017000780070067000950050012001620050 01400174005001300188005001600201004001800217008000500235009001100240010000500251 01100260025601200730028202000170035502000180037202000160039002000130040601600030 0419013000700422#358789#VV16.03034#VV16.03035#^a48000^b1500b#Vi?t#398.209597#TR 106L#Trng Ln#Truyn tranh mu#V tranh: T Huy Long ; Tuyn chn, b.s. li: Tr n nh Nam, L...#T Huy Long#Trn nh Nam#L Thanh Nga#Nguyn Hng L#Ti b n ln th 2#^aH.#^aKim ng#2015#^a63tr. : tranh mu^b25cm#Tinh hoa vn hc dn gian ngi Vit. Nhng ng trng dn gian lng danh#Vn hc dn gian#Vn hc thi u nhi#Truyn dn gian#Truyn tranh#VH#358789## 00774000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020011000670030017000780070068000950050017001630050 01400180005001300194005001600207004001800223008000500241009001100246010000500257 01100270026201200730028902000170036202000180037902000160039702000130041301600030 0426013000700429#358790#VV16.03036#VV16.03037#^a68000^b1500b#Vi?t#398.209597#B1 01B#Bc Ba Phi#Truyn tranh mu#V tranh: Nguyn Tin Dng ; Tuyn chn, b.s. l i: Trn nh Nam...#Nguyn Tin Dng#Trn nh Nam#L Thanh Nga#Nguyn Hng L# Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2015#^a100tr. : tranh mu^b25cm#Tinh hoa vn h c dn gian ngi Vit. Nhng ng trng dn gian lng danh#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn dn gian#Truyn tranh#VH#358790## 00782000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020018000670030017000850070069001020050018001710050 01400189005001300203005001600216004001800232008000500250009001100255010000500266 01100260027101200730029702000170037002000180038702000160040502000130042101300070 0434016000300441#358791#VV16.03038#VV16.03039#^a50000^b1500b#Vi?t#398.209597#B1 00G#Ba Giai - T Xut#Truyn tranh mu#V tranh: Nguyn Quang Ton ; Tuyn chn, b.s. li: Trn nh Nam...#Nguyn Quang Ton#Trn nh Nam#L Thanh Nga#Nguyn Hng L#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2015#^a67tr. : tranh mu^b25cm#Tinh h oa vn hc dn gian ngi Vit. Nhng ng trng dn gian lng danh#Vn hc dn g ian#Vn hc thiu nhi#Truyn dn gian#Truyn tranh#358791#VH## 00875000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010012000680020018000800070039000980050012001370050 01200149005001000161008000500171009001100176010000500187011002600192012003800218 021025600256020001000512020000700522020002200529013000700551016000300558#358792# VV16.03040#VV16.03041#^a70000^b2000b#Vi?t#394.269597#NH556N#T Hng Vn#Nhng n gy Tt Ta#T Hng Vn ; Minh ho: Hoi Phng...#Hoi Phng#Tho Nguyn#Xun V it#^aH.#^aKim ng#2015#^a81tr. : tranh mu^b26cm#Thiu nin thi i mi)(Cm nang 10+#Gii thiu cc ngy tt, ngy l trong nm nh: tt nguyn n, tt oa n ng, tt trung thu, mt s ngy tt khc, gi t Hng Vng, l Vu Lan...qua trang b nhng k nng sng cn thit cho cc bn thanh thiu nin t tin vng bc trong thi i mi#Phong tc#L tt#Sch thanh thiu nin#358792#XH## 00817000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010012000660020019000780070039000970050012001360050 01300148005001300161008000500174009001100179010000500190011002600195012003800221 021019500259020001000454020000700464020002200471016000300493013000700496#358793# VV16.03042#VV16.03043#^a70000^b2000b#Vi?t#394.2691#NH556N#T Hng Vn#Nhng ng y Tt Ty#T Hng Vn ; Minh ho: Hoi Phng...#Hoi Phng#T Hunh Vn#Cat, M onster#^aH.#^aKim ng#2015#^a83tr. : tranh mu^b26cm#Thiu nin thi i mi)(C m nang 10+#Gii thiu cc ngy l ph bin, cc ngy k nim quan trng v l h i khc th gii qua trang b nhng k nng sng cn thit cho cc bn thanh thiu nin t tin vng bc trong thi i mi#Phong tc#L tt#Sch thanh thiu nin#XH#358793## 00743000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610020012000680030017000800070076000970050012001730050 01200185005000800197004001800205008000500223009001100228010000500239011002600244 01200730027002000170034302000180036002000160037802000130039401300070040701600030 0414#358794#VV16.03044#VV16.03045#^a66000^b1500b#Vi?t#398.209597#TR106Q#Trng Q unh#Truyn tranh mu#V tranh: Nguyn Bch ; T mu: T Huy Long ; Tuyn chn, b.s. li: Ngn H#Nguyn Bch#T Huy Long#Ngn H#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2015#^a91tr. : tranh mu^b25cm#Tinh hoa vn hc dn gian ngi Vit. Nhng ng trng dn gian lng danh#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn dn gian#T ruyn tranh#358794#VH## 00528000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010013000660020018000790070035000970050010001320080 00500142009001100147010000500158011002600163015003400189020001700223020001200240 013000700252016000300259#358795#VV16.03046#VV16.03047#^a41000^b1500b#Vi?t#895.9 2234#B103C#Ma Vn Khng#Bi ca trng sng#Ma Vn Khng ; Minh ho: ng Tin#n g Tin#^aH.#^aKim ng#2015#^a202tr. : tranh v^b21cm#Tn tht tc gi: inh Tr ng on#Vn hc hin i#Truyn ngn#358795#VH## 00456000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010007000650020018000720070007000900080005000970090 01100102010000500113011002600118012002300144020001800167020000700185013000700192 016000300199#358796#VV16.03048#VV16.03049#^a25000^b1500b#Vi?t#895.9223#561R#Tu An#ng ra bin ln#Tu An#^aH.#^aKim ng#2015#^a122tr. : tranh v^b21cm#T sch Tui thn tin#Vn hc thiu nhi#Truyn#358796#VH## 00701000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630020018000690070042000870050017001290050012001460050 00800158005001200166005001600178008000500194009001900199010000500218011002100223 01500520024402000170029602000040031302000040031702000100032102000050033102000050 0336013000700341016000300348#358797#VV16.03050#VV16.03051#^a150000^b1000b#Vi?t# 895.9228408#V115N#Vn ngh Hoi c#Nguyn Cng Canh, Ph Mnh, c Cn...#Ng uyn Cng Canh# Ph Mnh#c Cn#Hoi Nguyn#Nguyn Vn Hon#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2015#^a427tr. : nh^b21cm#TTS ghi: Cu lc b Vn ngh s X oi - Hoi c#Vn hc hin i#Th#Vn#Nhip nh#Kch#Nhc#358797#VH## 00665000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020011000680030004000790070050000830220004001330050 01700137005001400154005001400168005001300182005001500195008000500210009001900215 01000050023401100210023901500480026002000170030802000040032501300070032901600030 0336#358798#VV16.03052#VV16.03053#^a225000^b350b#Vi?t#895.9221408#M501P#Ma ph sa#Th#Phm Th Minh i, Nguyn Vn i, Lng Ngc Am...#T.2#Phm Th Minh i#N guyn Vn i#Lng Ngc Am#Trn Ngc Am#Nguyn Cnh An#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 015#^a622tr. : nh^b21cm#TTS ghi: Cu lc b th Vit Nam tnh Nam nh#Vn hc hin i#Th#358798#VH## 00545000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810006000610010018000670020009000850030007000940070018001010220 00400119008000500123009001900128010000500147011001500152015003600167020001700203 020000700220013000700227016000300234005001800237#358799#VV16.03054#VV16.03055#^a 185000^b1000b#Vi?t#895.92234#N452C#Nguyn Trng Thp#Ni chm#Truyn#Nguyn Tr ng Thp#T.1#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a500tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Trng Mi#Vn hc hin i#Truyn#358799#VH#Nguyn Trng Thp## 00783000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810007000510010014000580020040000720070046001120050015001580050 01300173005001200186008000700198009001500205010000500220011001500225012002400240 02101440026402000190040802000040042702000040043102000120043501300070044701600030 0454#358800#VV16.03056#VV16.03057#^b500b#Vi?t#895.92212#TR527K#Thi Kim nh#Tru yn Kiu & th vn quanh truyn Kiu#Thi Kim nh ; Tuyn chn: ng Quc Vinh. ..#ng Quc Vinh#Bi c Hnh#H Tin Lam#^aVinh#^ai hc Vinh#2015#^a586tr.^b 24cm#Thi Kim nh tuyn tp#Gm cc bi vn hc dn gian, bi khuyt danh, bi hu danh c chn a vo tp sch nhm gii thiu v Truyn Kiu ca i thi h o Nguyn Du#Nghin cu vn hc#Th#Vn#Truyn Kiu#358800#VH## 00831000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820008000411810007000490010015000560020037000710070035001080050009001430040 03500152008000500187009001800192010000500210011002100215021026000236020000800496 020002000504020000700524013000700531016000300538#358801#VV16.03058#VV16.03059#^b 400b#Vi?t#959.704#CH312C#ng Vit Hng#Chinh chin trn vng ni Tai Mo#K: ng Vit Hng ; Ghi: Triu n#Triu n#In ln th 2, c sa cha, b sung#^aH. #^aVn ho dn tc#2015#^a323tr. : nh^b21cm#Ti hin li cuc i hot ng cc h mng ca Thng t ng Vit Hng (1918 - 2001) trn ni tai mo, ch huy nh Nht H Giang, nh Quc dn ng Tu Tng trn vo t ta, nh bn Vit Nam Quc dn ng phn ng v tham gia chin dch in Bin...#Lch s#Hot ng cch mng#Hi k#358801#XH## 00685000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620020013000690030057000820070047001390050011001860050 01800197005001300215005001400228005001600242008000500258009001900263010000500282 011001500287015003800302020001700340020000400357013000700361016000300368#358802# VV16.03060#VV16.03061#^a50000^b1000b#Vi?t#895.9221408#TH460D#Th dng Bc#K ni m 125 ngy sinh Ch tch H Ch Minh (1890 - 2015)#Bi Vn n, Tn Tht Vin B o, Kim Ngc Bo...#Bi Vn n#Tn Tht Vin Bo#Kim Ngc Bo#Nguyn B By#Nguy n Vit Bc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a144tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Th ng l ut Vit Nam#Vn hc hin i#Th#358802#VH## 00648000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020023000680070047000910050013001380050016001510050 01300167005001200180005001500192008000500207009001900212010000500231011003100236 015003200267020001700299020000400316020000400320013000700324016000300331#358803# VV16.03062#VV16.03063#^a55000^b1000b#Vi?t#895.9221408#V115N#Vn ngh X oi Ba V#Trn Bo Ban, Phng Ngha Bi, Phan Ct Cn...#Trn Bo Ban#Phng Ngha Bi# Phan Ct Cn#H Anh ng#Phng Th Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a166tr. : tranh v, nh^b24cm#TTS ghi: CLB Vn ngh s Ba V#Vn hc hin i#Th#Vn#358 803#VH## 00715000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200120 00401810006000520020073000580070041001310050011001720050008001830050017001910050 00900208005001100217008000500228009001900233010000500252011003100257015006700288 020001700355020000500372013000700377016000300384020000500387020000900392#358804# VV16.03064#^a192000^b1000b#Vi?t#895.9222408#T101P#Tc phm ngh thut v kch b n sn khu - Gii thng Cn Sn ln th 1#Minh Lung, L Phc, Hong Ngc Phn g...#Minh lng#L Phc#Hong Ngc Phng#Lm Bng#Trng Vinh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a225tr. : tranh v, nh^b24cm#u ba sch ghi: Gii thng Vn hc n gh thut Cn Sn Hi Dng#Vn hc hin i#Kch#358804#VH#Nhc#M thut## 00457000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010021000660020016000870030004001030070021001070080 00500128009001900133010000500152011001500157020001700172020000400189013000700193 016000300200#358805#VV16.03065#VV16.03066#^a54000^b1000b#Vi?t#895.92214#M458K#N guyn Th Kim Khnh#Mt khong tri#Th#Nguyn Th Kim Khnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a107tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#358805#VH## 01028000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400140002901900050 00430820007000481810006000550010016000610020067000770030143001440070035002870080 00500322009001100327010000500338011003000343021023400373020001500607020000700622 01600030062902000100063202000120064200500120065401300070066602000090067302000200 0682#VV16.03067#VV16.03068#358806#^a5500^b700b#Vi?t#153.93#S450T#Cognet, George s#S tay thc hin trc nghim thang o lng tr tu mi-2 (NEMI-2)#Thm khm t m l trong thc hnh lm sng - Cng c nh gi tr thng minh v nhn cch c a tr em v ngi ln NEMI-2, Patte Noire, Rorchach#Ch.b.: Georges Cognet, Dana Castro#^aH.#^aTri thc#2016#^a20tr. : hnh v, bng^b24cm#Hng dn thc hin tr c nghim thang o lng tr tu mi-2 (NEMI-2); cch i im th thnh im ch un; cch thc hin v tnh im cc bi tp so snh, ma trn loi suy, t vng, lp li s, m khi lp phng, sao chp hnh hc#Tr thng minh#S tay#XH#Nh n cch#Trc nghim#Dana, Catro#358806#nh gi#Tm l hc lm sng## 01278000000000361000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810007000570020113000640030061001770070057002380080005002950090 01100300010000500311011002600316021035700342020001500699016000300714015005800717 02000100077502000120078502000090079702000200080601300070082600500130083300500160 0846005001800862005002000880005001600900#VV16.03069#VV16.03070#358807#^a150000^ b700b#Vi?t#153.93#TH114K#Thm khm tm l trong thc hnh lm sng - Cng c n h gi tr thng minh v nhn cch ca tr em v ngi ln#Thang o lng tr tu mi-2 (NEMI-2), Patte Noire, Rorchach#Dana Castro (ch.b.), Georges Cognet, Caro line Goldman...#^aH.#^aTri thc#2016#^a354tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu thang o lng tr tu mi-2 (NEMI-2): lch s hnh thnh, cc bc thc hin, chm i m, s phc tp ca qu trnh phn tch kt qu cng nh cch s dng kt qu ch o cng tc tr liu i vi mi cng c nh gi; ng thi gii thiu cc bo c o kt qu mu hoc a ra phng php bin son mt bn bo co kt qu ca mi trc nghim c th#Tr thng minh#XH#TTS ghi: Trng Tm l thc hnh, Php. P hng Nghin cu#Nhn cch#Trc nghim#nh gi#Tm l hc lm sng#358807#Castro , Dana#Cognet, Georges#Goldman, Caroline#Nguyn Th Diu Anh#Phm Minh Trit## 01257000000000373000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200150 00301810006000450020012000510030100000630070074001630060014002370050019002510050 01100270005000900281008001000290009001500300010000500315011002700320015008500347 02103350043202000080076702000100077502000070078501300070079201600030079902000200 0802020002200822005001100844005001600855005001200871#VV16.03071#358808#^b500b#Vi ?t#362.7320959749#M103N#Mi nh xa#K yu 50 nm thnh lp C nhi vin Ty Lc - Hu, 45 nm thnh lp C nhi vin Diu nh - Nng#inh Cng Ho, Thch N Diu Cnh, Nguyn Qu... ; B.s.: inh Cng Ho...#inh Cng Ho#Thch N Diu C nh#Nguyn Qu#Duy Nhn#^a Nng#^aNxb. Nng#2015#^a211tr. : nh, bng^b24cm# TTS ghi: Ban Lin lc cu on sinh C nhi vin Ty Lc - Hu & Diu nh - Nng#Gii thiu nhng nhng bi vit, tn vn, vn th... vit v hot ng ca C nhi vin Ty Lc - Hu v C nhi vin Diu nh - Nng trong sut nhng n m qua t khi thnh lp; n li k nim mt thi nhm nhc nh cc thnh vin lu n gn b hn vi tp th, ng thi to iu kin lin lc, gip , ng vin n hau trong cuc sng#Lch s#Hot ng#K yu#358808#XH#C nhi vin Ty Lc#C nh i vin Diu nh#L Tt Tri#Trn Ngc Thanh#H Trung T## 00654000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810007000450020048000520290042001000070036001420050021001780080010001990090 01500209010000500224011003200229021008400261020001000345020000900355016000300364 001001400367013000700381#VV16.03072#358809#^a60000^b1000b#Vi?t#428.2#TH300V#Th v s phi hp gia cc th trong ting Anh#Tenses and sequences of tenses in E nglish#Mai Lan Hng, Nguyn Th Thanh Tm#Nguyn Th Thanh Tm#^a Nng#^aNxb. Nng#2015#^a251tr. : bng, tranh v^b24cm#Bao gm l thuyt v cc bi tp v th v s phi hp gia cc th trong ting Anh#Ting Anh#Ng php#XH#Mai Lan Hng#358809## 00826000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810007000510020034000580070043000920050011001350050013001460050 01400159005001400173005001300187008001000200009001500210010000500225011002600230 020000800256013000700264016000300271021018100274020001000455020004700465#358810# VV16.03073#VV16.03074#^b300b#Vi?t#371.10092#TR561T#Trng Th Dim - Cn mi bn i#Trng To, Nguyn Chnh, Hunh Vn Hoa...#Trng To#Nguyn Chnh#Hunh V n Hoa#Bi Vn Ting#Phan Vn Ha#^a Nng#^aNxb. Nng#2015#^a157tr. : minh h o^b24cm#Tiu s#358810#XH#Gii thiu nhng bi vit ca cc thy c gio, bn b , ng nghip vit v cuc i, s nghip, phm cht, ti nng, bn lnh v ct cch ca Ph gio s, nh gio Trng Th Dim#S nghip#Trng Th Dim, 1967- 2015, Nh gio, Vit Nam## 00931000000000313000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200100 00301810006000400020030000460030087000760070047001630050008002100050014002180050 01400232005001900246008001000265009001500275010000500290011002100295021022700316 020002600543020000800569020001000577013000700587016000300594005002000597#VV16.03 075#358811#^b250b#Vi?t#373.59777#B454M#40 nm, "ngy y... by gi!"#K nim 40 nm ri trng (1975 - 2015) cu hc sinh trung hc Vng Tu NK 1968 - 1975#i N hn, Nhm CHS THVT 68-75, Lu Ngc Thy...#i Nhn#Lu Ngc Thy#H Xun Hng#G ion Th Minh Hi#^a Nng#^aNxb. Nng#2015#^a211tr. : nh^b24cm#Gii thiu nhng bi vit ghi li du n 40 nm ri trng (1975 - 2015) ca cu hc sinh T rng trung hc Vng Tu nin kho 1968 - 1975; hi c v nhng k nim tui hc tr, thy c v nhng thnh tch t c ngy hm nay#Trng trung hc Vng T u#Lch s#1975-2015#358811#XH#Nhm CHS THVT 68-75## 00939000000000289000450000201130000000500170011300500130013000500160014300500180 01590070073001770080010002500090015002600100005002750110032002800150048003120820 01300360016000300373013000700376014000700383026001100390026000700401181000600408 019000500414020001700419020000800436021020500444#Tng kt lch s cng an nhn d n thnh ph Nng trong s nghip khng chin chng M, cu nc (1954 - 1975 )#Trn Phc Hng#Trn Vn Ph#Nguyn Vn Khoa# Th Ngc Tuyt#B.s.: Trn Ph c Hng, Trn Vn Ph, Nguyn Vn Khoa, Th Ngc Tuyt#^a Nng#^aNxb. N ng#2015#^a200tr., 8tr. nh : bng^b21cm#TTS ghi: B Cng an. Cng an thnh ph Nng#363.20959751#XH#358812#^b300b#VV16.03076#358812#T455K#Vi?t#Cng an nhn dn#Lch s#Khi qut cc giai on lch s cng an nhn dn thnh ph Nng trong thi k chng M, cu nc; nh gi cng tc bo v an ninh thi k khng chin chng M, cu nc Qung v thnh ph Nng## 00629000000000313000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200120 00301810006000420020012000480030004000600070040000640220005001040050014001090050 01000123005001100133005001400144005001400158008001000172009001500182010000500197 011002100202015006100223020001700284020000400301013000700305016000300312#358813# VV16.03077#^b200b#Vi?t#895.9221008#D106K#Dng K Nia#Th#Nguyn nh , Vn A n, T Lan Anh...#T.12#Nguyn nh # Vn An#T Lan Anh#Trn Quang m#Nguyn Nh B#^a Nng#^aNxb. Nng#2015#^a232tr. : nh^b20cm#TTS ghi: Trung tm Vn ha in nh v Du lch tnh Gia Lai#Vn hc hin i#Th#358813#VH## 00709000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200130 00391810006000520010012000580020038000700030010001080070012001180080010001300090 01500140010000500155011002600160021021700186020000900403020001100412020001000423 013000700433016000300440#358814#VV16.03078#^a50000^b1000b#Vi?t#796.81509597#V43 5&#Trn Tn V#Vovinam & ti - Nhng bc thng trm#T truyn#Trn Tn V#^a Nng#^aNxb. Nng#2015#^a230tr. : minh ho^b20cm#Gii thiu s lc mn phi V ovinam - Vit v o; hi c v nhng thng trm, kh khn ca mn phi v ca t c gi trong vic truyn b cng nh phong tro Vovinam Vit Nam ni chung v 5 tnh Ty Nguyn ni ring#V thut#V Vovinam#T truyn#358814#XH## 00436000000000241000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200100 00381810006000480010017000540020026000710030004000970070017001010080010001180090 01500128010000500143011001500148020001700163020000400180013000700184016000300191 #VV16.03079#358815#^a50000^b300b#Vi?t#895.92214#E202#Nguyn Tng Min#Em i t m nng chiu vng#Th#Nguyn Tng Min#^a Nng#^aNxb. Nng#2015#^a101tr.^b2 0cm#Vn hc hin i#Th#358815#XH## 00435000000000241000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200100 00301810006000400010010000460020008000560070010000640080010000740090015000840100 00500099011002500104015003300129020001700162020000400179013000700183016000300190 #358816#VV16.03080#^b200b#Vi?t#895.92214#H454T#Tng Tm#Hn th#Tng Tm#^a Nng#^aNxb. Nng#2015#^a106tr. : nh mu^b19cm#Tn tht tc gi: Nguyn Duy L i#Vn hc hin i#Th#358816#XH## 00654000000000253000450002600110000002600070001101400060001801900050002408200140 00291810006000430020041000490150069000900200007001590080010001660090015001760100 00500191011002400196021012600220020000500346020003100351016000300382020000800385 013000700393#VV16.03081#358817#^b70b#Vi?t#340.071159751#K600Y#K yu lp c nhn lut kho 33 K13.2-TK#u ba sch ghi: i hc Nng. Trng i hc Kinh t . Khoa Lut#K yu#^a Nng#^aNxb. Nng#2015#^a40tr. : nh mu^b19cm#Ghi li nhng du n, k nim vui bun thi sinh vin va i lm va i hc ca lp c nhn lut lp 33K13.2 Tam K - Nng#Lut#Trng i hc Kinh t Nng#XH#C nhn#358817## 00758000000000337000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810007000490020019000560030026000750070098001010050013001990150030002120200 00400242008001000246009001500256010000500271011002100276020001700297016000300314 00500180031700500150033500500130035000500100036300500170037300500150039002000080 0405013000700413#VV16.03082#358818#^a100000^b250b#Vi?t#895.92208#NH556C#Nhng c on mt bin#Th vn vit v bin, o#Bi Vn Tin, Trng in Thng, Nguyn S n Tr... ; Tuyn chn: Nguyn Nho Khim, Nguyn Kim Huy#Bi Vn Tin#TTS ghi: H i Nh vn Nng#Th#^a Nng#^aNxb. Nng#2015#^a338tr. : nh^b20cm#Vn h c hin i#VH#Trng in Thng#Nguyn Sn Tr#Vn Thnh L#Hu Thnh#Nguyn Nho Khim#Nguyn Kim Huy#Vn hc#358818## 00449000000000253000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200100 00301810006000400020011000460030004000570070010000610150039000710200004001100080 01000114009001500124010000500139011001400144020001700158016000300175001001000178 013000700188#VV16.03083#358819#^b300b#Vi?t#895.92214#H561N#Hng nng#Th#Sng Thu#Tn tht tc gi: Nguyn Th Thu Sng#Th#^a Nng#^aNxb. Nng#2015#^a9 5tr.^b20cm#Vn hc hin i#VH#Sng Thu#358819## 00848000000000253000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200190 00311810006000500020101000560080010001570090015001670100005001820110036001870210 24400223020001700467016000300484015005200487020002300539020001700562013000700579 020000800586#358820#VV16.03084#^b1000b#Vi?t#324.25970750959752#V115K#Vn kin i hi i biu ng b khi cc c quan tnh Qung Nam ln th VIII, nhim k 20 15 - 2020#^a Nng#^aNxb. Nng#2015#^a59tr., 12tr. nh mu : bng^b21cm#Gii thiu cc bi pht biu ch o i hi, din vn khai mc, bo co chnh tr v bo co kim im ca Ban chp hnh ng b khi kho VIII, ngh quyt i hi , din vn b mc... khi ng b cc c quan tnh Qung Nam nhim k 2015-2020# i hi i biu#XH#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. - Lu hnh ni b#ng Cn g sn Vit Nam#Vn kin i hi#358820#ng b## 00780000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570020067000630070064001300050016001940050015002100050 02000225005001700245005001400262008000500276009001000281010000500291011001500296 021011700311020001000428020000900438020000900447013000700456016000300463#358821# VV16.03085#VV16.03086#^a60000^b300b#Vi?t#349.597#M458S#Mt s vn l lun v thc tin v ph bin, gio dc php lut#Nguyn Tt Vin (ch.b.), Nguyn Duy Q u, Dng Th Thanh Mai...#Nguyn Tt Vin#Nguyn Duy Qu#Dng Th Thanh Mai#Ng uyn Vn Quyn#Phm Hu Ngh#^aH.#^aT php#2015#^a303tr.^b21cm#Trnh by c s l lun, chnh sch, php lut v mt s vn bn lin quan n cng tc ph bin , gio dc php lut#Php lut#Ph bin#Gio dc#358821#XH## 00939000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820019000411810006000600010015000660020056000810070020001370080005001570090 02100162010000500183011002700188021030600215020000800521016000300529020001100532 015006600543020002300609013000700632020001000639#358822#VV16.03087#VV16.03088#^b 500b#Vi?t#324.25970750959781#L302S#Phm Vn Thnh#Lch s truyn thng cch mng x Tn Bu (1930 - 1975)#Phm Vn Thnh b.s.#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a1 84tr. : nh, bng^b21cm#Khi qut iu kin t nhin, x hi, qu trnh hnh th nh v truyn thng chng gic ngoi xm ca nhn dn x Tn Bu (huyn Bn Lc, tnh Long An); lch s ng b v phong tro cch mng x Tn Bu t khi c ng n Cch mng Thng Tm 1945, qua hai cuc khng chin chng thc dn Php v quc M#Lch s#XH#ng b x#TTS ghi: ng b huyn Bn Lc. Ban Chp hnh ng b x Tn Bu#Truyn thng cch mng#358822#1930-1975## 00847000000000265000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200130 00301810006000430010013000490020063000620070018001250080005001430090021001480100 00500169011002600174021026500200020001900465016000300484020000800487015006900495 020001000564013000700574#358823#VV16.03089#^b900b#Vi?t#355.00959787#L302S#Phm V n Lc#Lch s lc lng v trang nhn dn huyn Tr n (1945 - 2010)#Phm Vn L c b.s.#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a279tr. : minh ho^b21cm#Gii thiu vng t v con ngi huyn Tr n, tnh Vnh Long; qu trnh hnh thnh, xy dng, pht trin, chin u v trng thnh ca lc lng v trang huyn Tr n trong khng chin chng thc dn Php v quc M, trong cng cuc xy dng v bo v T quc#Lc lng v trang#XH#Lch s#TTS ghi: ng u - Ban ch huy Qun s huyn Tr n, tnh Vnh Long#1945-2010#358823## 00927000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820011000431810006000540010014000600020055000740070028001290050013001570080 00500170009002100175010000500196011001500201015007000216021026200286020002000548 020000800568020000800576013000700584016000300591012003100594#VV16.03090#VV16.030 91#358824#^b14206b#Vi?t#394.269597#H561D#Phm Lan Oanh#Hng dn qun l, t ch c l hi truyn thng c s#Phm Lan Oanh, Nguyn Hong#Nguyn Hong#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2015#^a207tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Cung cp t liu, kin thc chung v l hi truyn th ng Vit Nam t loi hnh, gi tr l hi v thc trng qun l, t chc l h i hin nay; nguyn tc, quy trnh qun l, t chc l hi truyn thng v mt s vn bn qun l nh nc v l hi truyn thng#L hi truyn thng#Qun l#T chc#358824#XH#T sch X - Phng - Th trn## 00903000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820008000431810008000510020027000590070044000860080005001300090031001350100 00500166011001500171021017100186020001700357020000800374016000300382005001600385 00500110040100500120041200500140042400500130043801200310045101500700048201300070 0552020000600559#VV16.03092#VV16.03093#358825#^b14206b#Vi?t#959.704#GI-550Y#Gi yn gic ng ca Ngi#Nguyn Tr Hun, Nguyn Bo, Chu Vn Tc...#^aH.#^aChnh tr Quc gia ; Vn hc#2015#^a239tr.^b21cm#K s v tm lng ca ton ng, ton dnv ton qun ta i vi Bc; cng vic bo v gi gn thi hi Bc, vic xy dng Lng ca Ngi trn qung trng Ba nh lch s#Lng H Ch Minh#Lch s#X H#Nguyn Tr Hun#Nguyn Bo#Chu Vn Tc#Don c Xun#Bi on Cm#T sch X - Phng - Th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#358825#K s## 00737000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010014000650020024000790030007001030070014001100040 01800124008000500142009002100147010000500168011002600173021018600199020000900385 020001000394020000700404013000700411016000300418020001400421#358826#VV16.03094#V V16.03095#^a125000^b525b#Vi?t#355.0092#C514#Trn Ngc Th#Cuc i v binh ngh ip#Hi k#Trn Ngc Th#Ti bn ln th 2#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a226t r., 28tr. nh^b21cm#Hi k v nhng nm thng chin u c lit trn cc chin t rng: Ty Nguyn, Campuchia, t thp C Chi, ng Nam B, Trung Nam B v bin cng pha Bc ca Thiu tng Trn Ngc Ph#Cuc i#S nghip#Hi k#358826#X H#Trn Ngc Th## 01137000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510020043000570030039001000070057001390050014001960050 01800210005001400228005001300242005001900255008000500274009002100279010000500300 01100250030501500960033002103500042602000180077602000070079401300070080101600030 0808#358827#VV16.03096#VV16.03097#^b250b#Vi?t#328.59721#K600Y#K yu on i hi u Quc hi tnh Ph Th#Kho XII, XIII (giai on 2007 - 2016)#B.s.: Phm Xun Huy, ng Th Mu Tng, Cao Vn Thng...#Phm Xun Huy#ng Th Mu Tng#Cao Vn Thng#Ng Sn Tng#Nguyn Thnh Trung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a356tr. : nh mu^b24cm#TTS ghi: Quc hi nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam. on i biu Quc hi tnh Ph Th#Gii thiu cc i biu Quc hi tnh Ph Th kho XII, XIII; cc hot ng ca i biu Quc hi v on i biu Quc hi tnh ti cc k hp ca Quc hi v a phng; cc bi pht biu, tham lun, cht v n v tr li cht vn, hot ng tip xc c tri, hot ng gim st, cc hot ng chnh tr - x hi v mt s hnh nh hot ng ca on#i biu quc hi#K yu#358827#XH## 01106000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820020000411810006000610020053000670070053001200050015001730050015001880050 01200203005001800215005001400233008000500247009002100252010000500273011003300278 01500670031102103570037802000170073502000080075202000100076001300070077001600030 0777#VV16.03098#VV16.03099#358828#^b320b#Vi?t#324.259707509597173#L302S#Lch s cng tc dn vn tnh Lai Chu (1945 - 2015)#B.s.: ng Thanh Sn, Nng Tin Dn g, L Vn Bin...#ng Thanh Sn#Nng Tin Dng#L Vn Bin#Phm Th Hng Vn#Ho ng Th Hi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a360tr., 23tr. nh : bng^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b tnh Lai Chu. Ban Dn vn tnh u#Khi qut iu ki n t nhin, kinh t, x hi tnh Lai Chu; lch s cng tc dn vn ca tnh tr ong qu trnh xy dng ch ngha x hi v khng chin chng M; xy dng v bo v T quc; thc hin cng cuc i mi ca ng trong iu kin chia tch v t hnh lp, y mnh pht trin kinh t, x hi a Lai Chu c bn ra khi tnh t rng km pht trin#Cng tc dn vn#Lch s#1945-2015#358828#XH## 01014000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810006000530020085000590080005001440090018001490100005001670110 02700172021042500199020001700624016000300641020000800644020000700652015005000659 020003200709013000700741#358829#VV16.03100#VV16.03101#^b170b#Vi?t#324.2597075#K6 00Y#K yu i hi i biu ng b B Vn ho, Th thao v Du lch nhim k 201 5 - 2020#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a271tr. : nh, bng^b24cm#Gii thiu ch t h, k hoch, hng dn thc hin i hi ng b cc cp; din vn khai mc, c c bi pht biu, bo co, tham lun v ngh quyt i hi i biu ng b B V n ho, Th thao v Du lch nhim k 2015 - 2010; danh sch Ban Chp hnh, Ban Th ng v ng u...; quyt nh, quy ch lm vic, chng trnh ca Ban Chp hnh ng b v U ban Kim tra ng u B Vn ho, Th thao v Du lch nhim k 201 5 - 2020#i hi i biu#XH#ng b#K yu#TTS ghi: ng b B Vn ho, Th th ao v Du lch#B Vn ho, Th thao v Du lch#358829## 01099000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820019000411810006000600020056000660070063001220080005001850090021001900100 00500211011003300216021028900249020000800538016000300546005001500549020001100564 00500150057500500140059000500180060401500840062202000230070600500150072901300070 0744020001000751#358830#VV16.03102#VV16.03103#^b330b#Vi?t#324.25970750959769#L30 2S#Lch s truyn thng cch mng x Ph Hi (1933 - 2013)#B.s.: T Th Vn Anh (ch.b.), Phm Vit Hng, Trng Nguyt...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a141tr ., 24tr. nh : bng^b21cm#Khi qut v tr a l, dn c, x hi v lch s hn h thnh, pht trin x Ph Hi (huyn c Trng, tnh Lm ng); phong tro cch mng ca ng b v nhn dn x Ph Hi qua hai cuc khng chin chng Php, ch ng M ginh c lp dn tc; trong s nghip xy dng v bo v qu hng#Lch s#XH#T Th Vn Anh#ng b x#Phm Vit Hng#Trng Nguyt#Trn Th Xun Hoa# TTS ghi: ng b huyn c Trng - tnh Lm ng. Ban Chp hnh ng b x Ph H i#Truyn thng cch mng#Nguyn S Hin#358830#1933-2013## 00999000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820013000411810006000540020066000600070071001260080005001970090021002020100 00500223011003300228021026700261020001900528016000300547005001000550020000800560 005001200568005001900580005001300599015005600612020001000668013000700678#358831# VV16.03104#VV16.03105#^b525b#Vi?t#355.00959777#L302S#Lch s lc lng v trang nhn dn huyn Xuyn Mc (1945 - 2015)#B.s.: V Vn D (ch.b.), L Tn Dung, Th Thanh Huyn, V Don Kin#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a315tr., 30tr. nh : bng^b21cm#Gii thiu vng t v con ngi huyn Xuyn Mc, tnh B Ra - V ng Tu; qu trnh hnh thnh, xy dng, pht trin, chin u v trng thnh c a lc lng v trang huyn Xuyn Mc trong cuc khng chin chng Php, khng ch in chng M, xy dng v bo v t quc#Lc lng v trang#XH#V Vn D#Lch s #L Tn Dung# Th Thanh Huyn#V Don Kin#TTS ghi: ng u - Ban ch huy Qu n s huyn Xuyn Mc#1945-2015#358831## 00810000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820009000411810006000500010014000560020038000700070014001080080005001220090 02100127010000500148011001500153021030000168020000800468016000300476020002100479 004001800500020000700518013000700525#358832#VV16.03106#VV16.03107#^b225b#Vi?t#95 9.7043#T550K#Trn Ngc Th#T k c lch s n d bo tng lai#Trn Ngc Th#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a383tr.^b21cm#Tp hp nhng bi vit ca Thiu t ng Trn Ngc Th ghi li nhng k c v cuc khng chin chng M, cu nc; c ng tc bi dng kin thc quc phng Trng Qun s Qun khu 7; chin thut v ngh thut qun s trong chin tranh bo v T quc; phn tch mt s vn c hnh tr thi s ni bt#Lch s#XH#Khng chin chng M#Ti bn ln th 2#Hi k #358832## 00920000000000313000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200060 00381810007000440020042000510030035000930070067001280080005001950090021002000100 00500221011002200226021022900248020001500477016000300492005002000495020000800515 020001300523013000700536005002200543005001200565005001200577005001700589#VV16.03 108#358833#^a76000^b500b#Vi?t#352.6#QU105L#Qun l ngun nhn lc trong khu vc cng#L lun v kinh nghim mt s nc#Nguyn Th Hng Hi, Nguyn Th Thanh T hu (ch.b.), L Thu Hoi...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a299tr. : bng^b21cm #Nghin cu mt s vn l lun v qun l ngun nhn lc trong khu vc cng. Gii thiu thc tin qun l ngun nhn lc trong khu vc cng mt s quc gia nh: Lin hip Vng quc Anh v Bc Ailen, Cng ho Php, Hoa K...#Ngun nhn lc#XH#Nguyn Th Hng Hi#Qun l#Khu vc cng#358833#Nguyn Th Thanh Thu#L Thu Hoi#ng Th L#L Th Trm Oanh## 00911000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810008000560020029000640070063000930080005001560090021001610100 00500182011003100187021026500218020001800483016000300501005001300504005001900517 005001800536005001700554005002000571020001100591013000700602#358834#VV16.03109#V V16.03110#^a50000^b2000b#Vi?t#338.5#GI-108T#Gio trnh kinh t hc vi m#L Kim Chung (ch.b.), Trn Th Cm Thanh, Trn L Diu Linh...#^aH.#^aChnh tr Quc g ia#2015#^a271tr. : hnh v, bng^b21cm#Tng quan v kinh t hc vi m; l thuyt cung cu phn tch m hnh c bn s vn hnh ca th trng; l thuyt hnh vi ngi tiu dng v ngi sn xut; cu trc th trng; th trng yu t sn x ut; tht bi ca th trng v vai tr iu tit ca chnh ph#Kinh t hc vi m #GT#L Kim Chung#Trn Th Cm Thanh#Trn L Diu Linh#Nguyn Ngc Tin#Trn Th Thanh Nhn#Gio trnh#358834## 01072000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820007000421810008000490020051000570070057001080080005001650090021001700100 00500191011002200196021029100218020001600509020000800525016000300533005001700536 00500130055300500140056600500150058000500150059500400390061002000100064902000110 0659013000700670015004500677#VV16.03112#VV16.03111#358835#^b2000b#Vi?t#341.48#GI -108T#Gio trnh l lun v php lut v quyn con ngi#Nguyn ng Dung, V C ng Giao, L Khnh Tng (ch.b.)...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a456tr. : bng ^b24cm#Nhp mn l lun v php lut quyn con ngi; khi qut v quyn con ng i; lut quc t v quyn con ngi; cc quyn dn s, chnh tr, kinh t, x h i, vn ho trong lut quc t; lut quc t v quyn ca mt s nhm ngi d b tn thng; c ch bo v v thc y quyn con ngi...#Quyn con ngi#L lu n#GT#Nguyn ng Dung#V Cng Giao#L Khnh Tng#Tng Duy Kin#Chu Hng Thanh#T i bn ln th 2 c sa cha, b sung#Php lut#Gio trnh#358835#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Khoa Lut## 00811000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810007000590010021000660020015000870030040001020070026001420080 00500168009002100173010000500194011002200199021029900221020001000520020000500530 013000700535016000300542#VV16.03114#VV16.03113#358836#^a65000^b700b#Vi?t#343.59 704#PH109L#Nguyn Th Lan Hng#Php lut thu#L lun, lch s, thc trng v s o snh#Nguyn Th Lan Hng b.s.#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a360tr. : bng^ b24cm#Trnh by nhng vn l lun c bn v chung v thu v khi lc php l ut thu Vit Nam qua cc giai on. Gii thiu nhng vn c bn v c i m c th ca tng loi thu Vit Nam hin nay. Nhng ni dung c bn v hot ng qun l thu v h thng php lut v qun l thu nc ta#Php lut#Thu# 358836#XH## 00927000000000301000450002600110000002600110001102600070002201900050002908200120 00341810006000460140007000520020156000590070019002150080005002340090021002390100 00500260011002200265021021700287020001400504020001400518016000300532020000700535 020001000542020001300552004004000565013000700605001001300612#VV16.03115#VV16.031 16#358837#Vi?t#324.2597075#M458S#^b500b#Mt s gii php nhm hn ch mi quan h khng bnh thng gia mt b phn cn b, ng vin c chc, c quyn vi cc doanh nghip trc li nc ta#L Hng Lim ch.b.#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2015#^a343tr. : bng^b21cm#Mt s vn l lun, thc trng, phng hng, qua n im, mc tiu, yu cu v gii php phng, chng mi quan h khng bnh thn g gia cn b ng vin c chc c quyn vi cc doanh nghip trc li Vit Nam#Cng tc ng#Kim tra ng#XH#Cn b#ng vin#Doanh nghip#Xut bn ln t h 2 c sa cha, b sung#358837#L Hng Lim## 00877000000000325000450002600070000002600110000701900050001808200140002318100060 00370020060000430070065001030080010001680090032001780100005002100110027002150150 03400242021015900276020000500435020000700440016000300447020001100450020000800461 00500140046900500120048300500120049500500180050702000080052501300070053302000110 0540#358838#VV16.03117#Vi?t#333.751709597#S450T#S tay thc hin chnh sch chi tr dch v mi trng rng#B.s.: Kiu T Giang, T Xun Qu, V Vn Vit, Nguy n Cng Thnh#^aYn Bi#^aQu Bo v v Pht trin rng#2015#^a111tr. : nh, bng ^b20cm#TTS ghi: S NN&PTNT tnh Yn Bi#Tm hiu mt s vn bn php quy ca Vi t Nam lin quan ti qu bo v v pht trin rng; hng dn chnh sch v gii p v chi tr dch v mi trng rng#Rng#S tay#XH#Chnh sch#Chi tr#Kiu T Giang#T Xun Ph#V Vn Vit#Nguyn Cng Thnh#Dch v#358838#Mi trng## 00927000000000313000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200070 00311810006000380020050000440070052000940080013001460090035001590100005001940110 02500199015004400224021024400268020001100512020000800523020000900531016000300540 020001000543020000900553013000700562001001500569005001400584005001500598#358839# VV16.03118#^b8100b#Vi?t#333.79#C120N#Cm nang s dng nng lng tit kim v hi u qu#B.s.: Dng Tn Long, Phm Vn Khoa, Mai ng Hong#^aBnh Thun#^aTrung tm Khuyn cng Bnh Thun#2015#^a24tr. : minh ho^b21cm#u ba sch ghi: S C ng thng Bnh Thun#Tm hiu khi nim s dng nng lng tit kim v hiu qu ; a ra quan im thay i cch suy ngh trong s dng nng lng; hng dn s dng hiu qu mt s loi thit b s dng nng lng thng xuyn nh: bng n, qut in, bp gas...#Nng lng#S dng#Cm nang#XH#Tit kim#Hiu qu#35883 9#Dng Tn Long#Phm Vn Khoa#Mai ng Hong## 00731000000000241000450002600070000002600110000701400060001801900050002408200110 00291810006000400020074000460030019001200080011001390090028001500100005001780110 02600183021019100209020001800400020004200418020001900460013000700479016000300486 #358840#VV16.03119#^b20b#Vi?t#581.959712#M458S#Mt s loi thc vt qu him khu bo tn thin nhin Phia Oc - Phia n#Ti liu tham kho#^aCao Bng#^aChi cc Kim lm Cao Bng#2015#^a77tr. : nh, bng^b21cm#Tm hiu mt s loi thc vt qu him Khu bo tn thin nhin Phia Oc - Phia n, Cao Bng c tn trong c c ngh nh ca chnh ph; trong sch Vit Nam v trong danh lc sch IUCN #Thc vt qu him#Khu bo tn thin nhin Phia Oc-Phia n#Ti liu tham kho# 358840#TN## 00810000000000313000450000100090000000200260000900700090003500400290004400800050 00730090031000780100005001090110015001140120017001290150034001460820012001800160 00300192013000700195014001700202026000700219026001100226026001100237181000700248 019000500255020001600260020001500276020001700291020001100308021017700319#Hoa Bn g#Quang Trung (1788 - 1792)#Hoa Bng#Ti bn trn bn in nm 1944#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a495tr.^b21cm#Gc nhn s Vit#Tn tht tc gi: Ho ng Thc Trm#959.7028092#XH#358841#^a109000^b2000b#358841#VV16.03120#VV16.03121 #QU106T#Vi?t#Lch s cn i#Truyn lch s#Nhn vt lch s#Nguyn Hu#Gii thi u v v anh hng dn tc Quang Trung - Nguyn Hu vi kh th ho hng, tinh th n qut khi, nhng cuc Bc chin oanh lit, ngoi giao kho lo v ni tr anh minh...## 00570000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810006000630020024000690070039000930080005001320090035001370100 00500172011001500177020001700192020001200209013000700221016000300228005001300231 005000800244005001300252005000400265005001100269#358842#VV16.03122#VV16.03123#^a 75000^b1500b#Vi?t#895.92230108#T515T#Tui thanh xun ca ti#Ng Thu Nga, o Thy, Nguyn An Vi...#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Bch Vit#2015#^a299tr.^b21cm #Vn hc hin i#Truyn ngn#358842#VH#Ng Thu Nga#o Thy#Nguyn An Vi#Bon#Ho ng Nhn## 00535000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480010010000550020028000650030013000930070010001060080005001160090 05600121010000500177011002600182015003300208020001700241020001300258013000700271 016000300278#358843#VV16.03124#^a75000^b3000b#Vi?t#895.9223#QU105T#Thng Fly#Qu an trng l phi p trai#Truyn tranh#Thng Fly#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho v Truyn thng AZ Vit Nam#2015#^a163tr. : tranh v^b19cm#Tn tht tc gi: B i nh Thng#Vn hc hin i#Truyn tranh#358843#VH## 00597000000000301000450000100080000000200060000800500150001400500080002900700300 00370080023000670090038000900100005001280110015001330220004001480220024001520820 00800176016000300184013000700187014001600194026000700210026001100217026001100228 181000600239019000500245019001600250020001700266020001200283#Nh Nh#S.C.I#T Ph ong T V#Nh Nh#Nh Nh ; T Phong T V dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aDn tr ; Cng ty Sch Tr tu Vit#2015#^a285tr.^b21cm#T.2#Tri hun luyn st th#895 .136#VH#358844#^a87000^b1000b#358844#VV16.03125#VV16.03126#SC300#Vi?t#Dch Trun g Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00624000000000301000450000100140000000200090001400500100002300500140003300700310 00470080023000780090038001010100005001390110026001440120029001700220004001990820 00800203016000300211013000700214014001600221026000700237026001100244026001100255 181000600266019000500272019001600277020001700293020001200310#Dch Nhn Bc#X ho ng#Uyn Uyn#Dch Nhn Bc#Dch Nhn Bc ; Uyn Uyn dch#^aH. ; Tp. H Ch Min h#^aDn tr ; Cng ty Sch Tr tu Vit#2015#^a230tr. : tranh v^b21cm#Truyn d nh cho la tui 18+#T.1#895.136#VH#358845#^a73000^b2000b#358845#VV16.03127#VV16 .03128#X500H#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00624000000000301000450000100140000000200090001400500100002300500140003300700310 00470080023000780090038001010100005001390110026001440120029001700220004001990820 00800203016000300211013000700214014001600221026001100237026001100248026000700259 181000600266019000500272019001600277020001700293020001200310#Dch Nhn Bc#X ho ng#Uyn Uyn#Dch Nhn Bc#Dch Nhn Bc ; Uyn Uyn dch#^aH. ; Tp. H Ch Min h#^aDn tr ; Cng ty Sch Tr tu Vit#2015#^a230tr. : tranh v^b21cm#Truyn d nh cho la tui 18+#T.2#895.136#VH#358846#^a73000^b2000b#VV16.03129#VV16.03130# 358846#X500H#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00624000000000301000450000100140000000200090001400500100002300500140003300700310 00470080023000780090038001010100005001390110026001440120029001700220004001990820 00800203016000300211013000700214014001600221026000700237026001100244026001100255 181000600266019000500272019001600277020001700293020001200310#Dch Nhn Bc#X ho ng#Uyn Uyn#Dch Nhn Bc#Dch Nhn Bc ; Uyn Uyn dch#^aH. ; Tp. H Ch Min h#^aDn tr ; Cng ty Sch Tr tu Vit#2015#^a230tr. : tranh v^b21cm#Truyn d nh cho la tui 18+#T.3#895.136#VH#358847#^a73000^b2000b#358847#VV16.03131#VV16 .03132#X500H#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 01086000000000325000450000100110000000200370001100300850004800500150013300500110 01480070032001590080005001910090031001960100005002270110015002320150047002470220 00400294082000600298016000300304013000700307014001600314026000700330026001100337 02600110034818100060035901900050036501900050037002000180037502000130039302103540 0406#Imas, Sara#V cng tn nhn, v cng yu thng#Phng php dy con ca ng i Do Thi & bi hc v tnh yu thng c t ng ch#Trng Th Ho#Imas, S ara#Sara Imas ; Trng Th Ho dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a3 31tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: A mother's rigorous love 2#T.2#649.1#KT#358848#^ a99000^b5000b#358848#VV16.03133#VV16.03134#V450C#Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#Nu i dy con#Gii thiu nhng nguyn tc, phng php c th v thc t v nui d y con; i chiu mt cch bit lp gia phng thc nui dy con ca ngi Trung Quc v ngi Israel; a ra nhng bt cp trong cch nui dy con ca ngi Tr ung Quc; ng thi nu bt quan im v tnh mu t, nhng gi tr thit thc t rong nn gio dc gia nh ca ngi Do Thi## 00931000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010015000630020017000780030029000950070028001240050 00700152004001400159008000500173009003800178010000500216011001500221021031600236 020002000552020001000572020002000582013000700602016000300609019000500612#358849# VV16.03135#VV16.03136#^a65000^b2000b#Vi?t#158.1#QU116G#Carnegie, Dale#Qung gn h lo i#Vui sng trong mi hon cnh#Dale Carnegie ; Tm An dch#Tm An#Ti bn ln 1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a303tr.^b21cm#a ra nhn g tng, phng php gip con ngi sng thanh thn v hnh phc: sng vi hi n ti, nhn nhn nhng mt tch cc ca cuc sng, lm vic qun mnh b qua mi lo lng, n lc ht mnh, hy ngh n nhng may mn mnh c c ch khng ph i l nhng rc ri, hy ngh n ngi khc v lun lm iu tt#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#358849#XH#Dch## 00807000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570010015000640020016000790030033000950070028001280050 00700156004001400163008000500177009003800182010000500220011001500225021021700240 020002300457020001000480013000700490016000300497019000500500#358850#VV16.03137#V V16.03138#^a55000^b2000b#Vi?t#808.51#TH504H#Carnegie, Dale#Thut hng bin#Tng kh nng ni trc m ng#Dale Carnegie ; Tm An dch#Tm An#Ti bn ln 1#^a H.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a243tr.^b21cm#Gii thiu cc k n ng c bn v c s ca vic din t hiu qu. Mc ch ca nhng bi ni chuy n c chun b v nhng bi ni chuyn tu hng. Ngh thut hng bin v cch t h hin mt bi thuyt trnh hiu qu#Ngh thut din thuyt#Hng bin#358850#XH #Dch## 00827000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010015000620020013000770030029000900070028001190050 00700147004001400154008000500168009003800173010000500211011001500216021021400231 020002000445020001300465016000300478019000500481020002000486013000700506#VV16.03 140#358851#VV16.03139#^a65000^b2000b#Vi?t#158.1#113N#Carnegie, Dale#c nhn t m#Thut c nhn tm dng nhn#Dale Carnegie ; Tm An dch#Tm An#Ti bn ln 1 #^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a287tr.^b21cm#a ra nhng li khuyn, k nng c bn trong ng x, cc phng cch giao tip thng minh khin ngi khc thch bn, ngi khc ngh theo cch ca bn v thay i ngi khc m khng xc phm hay lm h on gin#Tm l hc ng dng#c nhn tm#TN#Dch#B quyt thnh cng#358851## 00719000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810007000560010015000630020019000780030028000970070028001250050 00700153004001400160008000500174009003800179010000500217011001500222021010300237 020002000340020001000360016000300370019000500373020002000378013000700398#VV16.03 141#VV16.03142#358852#^a55000^b2000b#Vi?t#158.1#TH504H#Carnegie, Dale#Sng i hnh phc#Khc phc lo u vui sng#Dale Carnegie ; Tm An dch#Tm An#Ti bn ln 1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a227tr.^b21cm#Nhng b q uyt, kinh nghim, thi ng x gip bn thnh cng, bnh yn v hnh phc tro ng cuc sng#Tm l hc ng dng#Cuc sng#TN#Dch#B quyt thnh cng#358852## 00805000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010015000630020017000780030039000950070028001340050 00700162004001400169008000500183009003800188010000500226011001500231021018000246 020002000426020001000446020002000456013000700476016000300483019000500486#358853# VV16.03143#VV16.03144#^a55000^b2000b#Vi?t#158.1#PH110H#Carnegie, Dale#Pht huy gi tr#Con ng nhanh nht i n thnh cng#Dale Carnegie ; Tm An dch#Tm A n#Ti bn ln 1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a275tr.^b21cm#N hng b quyt c c thnh cng trong cuc sng v cng vic: i mt vi nh ng th thch, to dng cc mi quan h mt cch hi ho, tng gi tr con ngi , t cht lnh o#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#358853#TN#D ch## 00453000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020010000540030013000640070023000770220004001000050008001040080 00500112009001000117010000500127011002600132020001800158020001300176013000700189 016000300196#358854#VV16.03145#^a59000^b4000b#Vi?t#895.9223#T126D#Ty du h#Tru yn tranh#Truyn, tranh: Mo Mc#T.1#Mo Mc#^aH.#^aDn tr#2015#^a111tr. : tran h v^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#358854#VH## 00442000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010021000680020018000890070021001070080005001280090 01000133010000500143011001500148020001700163020001000180013000700190016000300197 #358855#VV16.03146#VV16.03147#^a60000^b2000b#Vi?t#895.9228403#M517A#Hong Th D iu Thun#Mun nh mt tri#Hong Th Diu Thun#^aH.#^aDn tr#2015#^a193tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#T truyn#358855#VH## 00673000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020052000600070057001120050010001690050019001790050 01000198008000500208009003100213010000500244011002600249012001900275020000800294 020001300302020001500315013000700330016000300337019000500340020001400345#358856# VV16.03148#VV16.03149#^a45000^b5000b#Vi?t#813#N550V#N vn s Helen Keller - M t tri khng bao gi tt#Lee Boong ; Minh ha: Cristina Pieropan ; Hng ng dc h#Lee Boong#Pieropan, Cristina#Hng ng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#201 5#^a19tr. : tranh mu^b25cm#Nhng b c v i#Nh vn#Truyn tranh#Sch thiu n hi#358856#VH#Dch#Keller, Helen## 00668000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570020031000640070058000950050012001530050015001650050 01200180008000500192009003100197010000500228011002600233012001900259020000800278 020001300286020001500299016000300314019000500317020002500322013000700347#358857# VV16.03150#VV16.03151#^a45000^b5000b#Vi?t#780.92#NH100S#Nh son nhc thin ti Mozart#Gil Ji Yeon ; Minh ha: Choi Young Ran ; Trung Ngha dch#Gil Ji Yeon#Ch oi Young Ran#Trung Ngha#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a51tr. : tran h mu^b25cm#Nhng b c v i#Nhc s#Truyn tranh#Sch thiu nhi#VH#Dch#Mozar t, Wolfgang Amadeus#358857## 00669000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820015000501810007000650020035000720070058001070050015001650050012001800050 01200192008000500204009003100209010000500240011002600245012001900271020001100290 020001300301020001500314016000300329019000500332020001100337013000700348#358858# VV16.03152#VV16.03153#^a45000^b5000b#Vi?t#338.7610053092#NG558G#Ngi giu nht qu t Bill Gates#Lee Kyeong Hye ; Minh ha: Song Jae Ho ; Trung Ngha dch#Le e Kyeong Hye#Song Jae Ho#Trung Ngha#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a 55tr. : tranh mu^b25cm#Nhng b c v i#Doanh nhn#Truyn tranh#Sch thiu nh i#VH#Dch#Gates, Bin#358858## 00652000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020025000670070053000920050012001450050012001570050 01000169008000500179009003100184010000500215011002600220012001900246020001400265 020001300279020001500292016000300307019000500310020001600315013000700331#358859# VV16.03154#VV16.03155#^a45000^b5000b#Vi?t#954.035092#G105L#Gandhi "Linh hn v i"#Kim Nam Gil ; Minh ha: Yoo Ki Hoon ; Hng ng dch#Kim Nam Gil#Yoo Ki Hoo n#Hng ng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a55tr. : tranh mu^b25cm#N hng b c v i#Chnh tr gia#Truyn tranh#Sch thiu nhi#VH#Dch#Gandhi, Maha tma#358859## 00661000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020029000680070057000970050013001540050014001670050 01200181008000500193009003100198010000500229011002600234012001900260020000700279 020001300286020001500299016000300314019000500317020001800322013000700340#358860# VV16.03156#VV16.03157#^a45000^b5000b#Vi?t#759.9492092#D107H#Danh ho "n tng" Van Gogh#Jang Se Hyun ; Minh ha: Kim Byeong Ho; Trung Ngha dch#Jang Se Hyun# Kim Byeong Ho#Trung Ngha#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a55tr. : tra nh mu^b25cm#Nhng b c v i#Ho s#Truyn tranh#Sch thiu nhi#VH#Dch#Gogh, Vincent van#358860## 00697000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600020043000660070057001090050027001660050014001930080 00500207009003100212010000500243011002600248012007000274020001700344020001300361 013000700374016000300381019000500384020001800389#358861#VV16.03158#VV16.03159#^a 35000^b5000b#Vi?t#398.20947#H407T#Hong t Ivan, con chim la v con si xm#Mi nh ho: Danuta Rosa Wojciechowska ; Chu Hng Tr dch#Wojciechowska, Danuta Ros a#Chu Hng Tr#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a48tr. : tranh mu^b25 cm#Truyn dn gian Nga)(Nhng chuyn phiu lu nht qu t: 7 - 15 tui#Vn hc dn gian#Truyn tranh#358861#VH#Dch#Vn hc thiu nhi## 00713000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020024000520030013000760070080000890050024001690050014001930050 01500207005000900222008000500231009003100236010000500267011002600272012005800298 020001800356020001300374013000700387016000300394019001400397#358862#VV16.03160#^ a32000^b5000b#Vi?t#895.73#253M#m m u thin truyn#Truyn tranh#Richard Fr ancis Burton ; K: Chang Se Hyun ; V: Chun Byeng Jun ; Ru Np dch#Burton, Ri chard Francis#Chang Se Hyun#Chun Byeng Jun#Ru Np#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sc h Alpha#2015#^a40tr. : tranh mu^b25cm#Nghn l mt m. Hnh trnh k diu tron g th gii Rp#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#358862#VH#Dch Hn Quc## 00716000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020027000520030013000790070080000920050024001720050014001960050 01500210005000900225008000500234009003100239010000500270011002600275012005800301 020001800359020001300377016000300390019001400393013000700407#358863#VV16.03161#^ a32000^b5000b#Vi?t#895.73#B103H#Bi hc t truyn ng ngn#Truyn tranh#Richard Francis Burton ; K: Choi Hyun Hee ; V: Kwon Young Mok ; Ru Np dch#Burton, Richard Francis#Choi Hyun Hee#Kwon Young Mok#Ru Np#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a40tr. : tranh mu^b25cm#Nghn l mt m. Hnh trnh k diu t rong th gii Rp#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#358863## 00694000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070074000820050024001560050014001800050 00900194005000900203008000500212009003100217010000500248011002600253012005800279 020001800337020001300355016000300368019001400371013000700385#358864#VV16.03162#^ a32000^b5000b#Vi?t#895.73#C430N#Con nga thn k#Truyn tranh#Richard Francis B urton ; K: Lee Sun Young ; V: Rim Jung ; Ru Np dch#Burton, Richard Francis #Lee Sun Young#Rim Jung#Ru Np#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a40tr . : tranh mu^b25cm#Nghn l mt m. Hnh trnh k diu trong th gii Rp#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#358864## 00709000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020026000520030013000780070077000910050024001680050013001920050 01300205005000900218008000500227009003100232010000500263011002600268012005800294 020001800352020001300370016000300383019001400386013000700400#358865#VV16.03163#^ a32000^b5000b#Vi?t#895.73#A103B#A-li Ba-Ba v 40 tn cp#Truyn tranh#Richard Francis Burton ; K: Kim Eun Jung ; V: Song Su Jung ; Ru Np dch#Burton, Ric hard Francis#Kim Eun Jung#Song Su Jung#Ru Np#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Al pha#2015#^a40tr. : tranh mu^b25cm#Nghn l mt m. Hnh trnh k diu trong th gii Rp#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#358865## 00697000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020014000520030013000660070077000790050024001560050013001800050 01300193005000900206008000500215009003100220010000500251011002600256012005800282 020001800340020001300358016000300371019001400374013000700388#358866#VV16.03164#^ a32000^b5000b#Vi?t#895.73#C109N#Ca-p ni di#Truyn tranh#Richard Francis Burt on ; K: Choi Ho Jung ; V: Han Jae Hong ; Ru Np dch#Burton, Richard Francis #Choi Ho Jung#Han Jae Hong#Ru Np#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a4 0tr. : tranh mu^b25cm#Nghn l mt m. Hnh trnh k diu trong th gii Rp #Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#358866## 00525000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020015000630070034000780010019001120050009001310080 00500140009003800145010000500183011002700188020001800215020000700233013000700240 016000300247019000900250#358867#VV16.03165#VV16.03166#^a99000^b1500b#Vi?t#891.7 3#B101S#Bc s Aiblt#Cocny Trucpxki ; Xun Hu dch#Trucpxki, Cocny#Xun Hu#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Lin Vit#2015#^a104tr. : tranh mu^b26cm# Vn hc thiu nhi#Truyn#358867#VH#Dch Nga## 00862000000000313000450000100080000000200240000800300530003200500130008500700180 00980040014001160080005001300090038001350100005001730110025001780120043002030820 00600246016000300252013000700255014001700262026000700279026001100286026001100297 181000600308019000500314019001600319020001100335020001800346021018400364#Bnh T #Bnh T dng sinh kinh#B quyt dng sinh xut hin sm nht trong lch s#An Lc Group#An Lc Group dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a343tr. : hnh v^b24cm#T sch Dng sinh - Hi xun - Trng th#6 13.7#KT#358868#^a110000^b2000b#358868#VV16.03167#VV16.03168#B107T#Vi?t#Dch Tru ng Quc#Dng sinh#Chm sc sc kho#Gii thiu nhng b quyt dng sinh trng th nhm hng dn li sng lnh mnh, n ung hp l, vn ng v sinh hot i u , rn luyn tm tr ung dung t ti, trnh cc u phin## 00529000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020017000540030013000710070033000840050008001170050008001250040 01800133008000500151009003500156010000500191011002600196020001800222020001300240 013000700253016000300260#358869#VV16.03169#^a20000^b1000b#Vi?t#895.9223#C100C#C chp ho rng#Truyn tranh#Li: Qu Chi ; Minh ho: Lan Bo#Qu Chi#Lan Bo#T i bn ln th 1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2015#^a23tr. : tranh mu ^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#358869#VH## 00617000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030013000700070056000830050011001390050014001500050 01000164008000500174009003100179010000500210011002900215012002800244020001800272 020001300290016000300303019001400306013000700320#358870#VV16.03170#^a29000^b500 0b#Vi?t#895.73#M458#Mt m thao thc#Truyn tranh#Li: Heo Eun Mi ; Tranh: Cho i Sook Hee ; ng Linh dch#Heo Eun Mi#Choi Sook Hee#ng Linh#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a31tr. : tranh mu^b20x21cm#B yu hc ton. 2 - 5 tui #Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#358870## 00630000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020019000530030013000720070060000850050014001450050016001590050 00900175008000500184009003100189010000500220011002600225012003400251020001800285 020001300303016000300316019001400319013000700333#358871#VV16.03171#^a25000^b500 0b#Vi?t#895.73#CH500B#Ch b cht mt o#Truyn tranh#Li: Kim Hyun Sook ; Tranh : Chun Byung Joon ; Hng Tr dch#Kim Hyun Sook#Chun Byung Joon#Hng Tr#^aH.#^a Dn tr ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a24tr. : tranh mu^b21cm#B yu tp c hc t . 2 - 5 tui#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#358871## 00635000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020024000530030013000770070060000900050014001500050015001640050 01000179008000500189009003100194010000500225011002600230012003400256020001800290 020001300308016000300321019001400324013000700338#358872#VV16.03172#^a25000^b500 0b#Vi?t#895.73#CH309#Chi-ki i tm thi tit#Truyn tranh#Li: Kim Mi Kyeong ; Tranh: Kim Yong Cheol ; Thanh Mai dch#Kim Mi Kyeong#Kim Yong Cheol#Thanh Mai#^a H.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a24tr. : tranh mu^b21cm#B yu tp c hc t. 2 - 5 tui#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#358872## 00618000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520030013000750070054000880050011001420050014001530050 00800167008000500175009003100180010000500211011002900216012002800245020001800273 020001300291016000300304019001400307013000700321#358873#VV16.03173#^a29000^b500 0b#Vi?t#895.73#T522M#Tutu mun bay ln tri#Truyn tranh#Li: Heo Eun Mi ; Tranh : Choi Sook Hee ; Mai Nu dch#Heo Eun Mi#Choi Sook Hee#Mai Nu#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a31tr. : tranh mu^b20x21cm#B yu hc ton. 2 - 5 tu i#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#358873## 00615000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020016000520030013000680070056000810050011001370050014001480050 01000162008000500172009003100177010000500208011002900213012002800242020001800270 020001300288016000300301019001400304013000700318#VV16.03174#358874#^a29000^b500 0b#Vi?t#895.73#T522#Tutu n trng#Truyn tranh#Li: Heo Eun Mi ; Tranh: Choi Sook Hee ; ng Linh dch#Heo Eun Mi#Choi Sook Hee#ng Linh#^aH.#^aDn tr ; C ng ty Sch Alpha#2015#^a31tr. : tranh mu^b20x21cm#B yu hc ton. 2 - 5 tui#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#358874## 00622000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020016000530030013000690070059000820050013001410050013001540050 00900167008000500176009003100181010000500212011002600217012003400243020001800277 020001300295016000300308019001400311013000700325#358875#VV16.03175#^a25000^b500 0b#Vi?t#895.73#B100-O#B i i l mt#Truyn tranh#Li: Shin Hye Eun ; Tranh: Ch ung Yoon Chul ; Hng Tr dch#Shin Hye Eun#Han Jae Hong#Hng Tr#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a24tr. : tranh mu^b21cm#B yu tp c hc t. 2 - 5 tui#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#358875## 00678000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810006000630020022000690030013000910070057001040050012001610050 01700173005001000190008000500200009003100205010000500236011002600241012001900267 02000110028602000130029702000150031001600030032501900050032802000120033301300070 0345#358876#VV16.03176#VV16.03177#^a45000^b5000b#Vi?t#338.76292092#V501X#Vua xe hi Henry Ford#Truyn tranh#Woo Hyun Ok ; Minh ha: Nikolai Yaschuk ; Hng ng dch#Woo Hyun Ok#Yaschuk, Nikolai#Hng ng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha #2015#^a55tr. : tranh mu^b25cm#Nhng b c v i#Doanh nhn#Truyn tranh#Sch thiu nhi#VH#Dch#Ford, Henry#358876## 00722000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020036000680030013001040070057001170050013001740050 01300187005001200200008000500212009003100217010000500248011002600253012001900279 02000130029802000130031102000150032401600030033901900050034202000140034701300070 0361020001600368#VV16.03179#358877#VV16.03178#^a45000^b5000b#Vi?t#629.1300922#B 112L#Bay ln tri cng anh em nh Wright#Truyn tranh#Lee Young Ho ; Minh ha: K im Jae Hong ; Trung Ngha dch#Lee Young Ho#Kim Jae Hong#Trung Ngha#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a55tr. : tranh mu^b25cm#Nhng b c v i#Nh k hoa hc#Truyn tranh#Sch thiu nhi#VH#Dch#Wright, Wibur#358877#Wright, Orville ## 00705000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020048000650030013001130070056001260050014001820050 01300196005001000209008000500219009003100224010000500255011002600260012001900286 02000140030502000130031902000150033201600030034701900050035002000170035501300070 0372#358878#VV16.03180#VV16.03181#^a45000^b5000b#Vi?t#973.7092#T455T#Tng thng Lincohl - n nhn ca ngi n l M#Truyn tranh#Yang Tae Seok ; Minh ha: Gi Young Ran ; Hng ng dch#Yang Tae Seok#Gi Young Ran#Hng ng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a55tr. : tranh mu^b25cm#Nhng b c v i#Chnh tr gia#Truyn tranh#Sch thiu nhi#VH#Dch#Lincoln, Abraham#358878## 00506000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020020000540070013000740220004000870050013000910080005001040090 01000109010000500119011002500124020000500149020001300154020000600167020001400173 013000700187016000300194004003100197#358879#VV16.03182#^a21000^b2000b#Vi?t#510. 76#GI-103B#Gii bi tp ton 6#V Minh Hng#T.2#V Minh Hng#^aH.#^aDn tr#2015 #^a109tr. : hnh v^b24cm#Ton#Gii bi tp#Lp 6#Sch c thm#358879#GK#Ti b n ln th 1, c sa cha## 00705000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010017000620020007000790070017000860220004001030220 02300107004001400130008000500144009001000149010000500159011002500164021017300189 020000700362020000700369013000700376016000300383005001700386#358880#VV16.03183#V V16.03184#^a60000^b3000b#Vi?t#794.1#C460V#Lng Trng Minh#C vua#Lng Trng M inh#T.1#Nhng bi hc u tin#In ln th 13#^aH.#^aDn tr#2015#^a136tr. : hnh v^b24cm#Tp hp v gii thiu 17 bi hc nhm cung cp nhng kin thc c bn v c vua cho ngi chi c c trnh t cha bit chi n trnh tng ng kin tng quc gia#C vua#Th c#358880#XH#Lng Trng Minh## 00691000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010017000620020007000790070033000860220032001190220 00400151005000900155004001300164008000500177009001000182010000500192011002500197 021010900222020000700331020001200338013000700350016000300357005001700360#358881# VV16.03185#VV16.03186#^a75000^b1500b#Vi?t#794.1#C460V#Lng Trng Minh#C vua#L ng Trng Minh ; Bi Vinh h..#Chin thut: K thut tc chin#T.3#Bi Vinh#In ln th 4#^aH.#^aDn tr#2015#^a295tr. : hnh v^b24cm#Tp hp v gii thiu 32 bi hc nhm cung cp nhng kin thc c bn v chin lc, chin thut chi c vua#C vua#Chin thut#358881#XH#Lng Trng Minh## 00661000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010009000630020021000720070014000930080005001070090 01000112010000500122011002500127012002900152021016000181020000700341020001800348 020000700366013000700373016000300380#358882#VV16.03187#VV16.03188#^a54000^b1000 b#Vi?t#153.9#I-313K#Hong H#IQ kh nng quan st#Hong H b.s.#^aH.#^aDn tr#2 015#^a207tr. : hnh v^b23cm#T sch Luyn tr thng minh#Cung cp nhng phng php quan st phong ph t n gin n phc tp. Nhng k xo v phng php qu an st, phn on chun xc gip nng cao kh nng t duy#T duy#Ch s thng mi nh#Tr em#358882#XH## 00705000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810008000450010019000530020043000720070041001150050013001560080009001690090 01700178010000500195011002600200021017000226020000800396020001400404020001100418 013000700429016000300436#358883#VV16.03189#^a66500^b150b#Vi?t#005.74#GI-108T#Ph m Th Ngc Dim#Gio trnh h c s d liu a phng tin#Phm Th Ngc Dim ( ch.b.), L c Thng#L c Thng#^aCnTh#^ai hc CnTh#2015#^a170tr. : minh ho^b24cm#Tng quan v a phng tin. Cu trc d liu a chiu. C s d liu nh. C s d liu vn bn. C s d liu m thanh v video. Kin trc c s d liu a phng tin#Tin hc#C s d liu#Gio trnh#358883#TN## 00499000000000241000450000100230000000200200002300500060004300700360004900800170 00850090042001020100005001440110015001490820008001640160003001720130007001750140 01700182026000700199026001100206181000600217019000500223020001700228020001200245 #Phong Lai ch Ty Lm#Nu nh c mt ngy#Ni T#Phong Lai ch Ty Lm ; Ni T dch#^aThanh Ho ; H.#^aNxb. Thanh Ho ; Cng ty Sch Bch Vit#2015#^a615tr.^b 21cm#895.136#VH#358884#^a129000^b3000b#358884#VV16.03190#N259N#Vi?t#Vn hc hi n i#Tiu thuyt## 00816000000000253000450000100130000000200450001300800150005800900440007301000050 01170110030001220820010001520160003001620130007001650140008001720260011001800260 01100191026000700202181000600209019000500215020001000220020000900230020000900239 021031400248#Tp Cn Bnh#Tp Cn Bnh: V qun l t nc Trung Quc#^aH.; Bc Kinh#^aChnh tr Quc gia ; Ngoi vn Trung Quc#2015#^a632tr., 45tr. nh mu^b 24cm#320.90951#XH#358885#^b1000b#VV16.03191#VV16.03192#358885#T123C#Vi?t#Chnh t r#Nh nc#Bi vit#Gm 79 bi pht biu, ni chuyn, bi vit, din thuyt, tr li phng vn, bt ph... ca nh lnh o ng u ng v Nh nc Trung Qu c Tp Cn Bnh cp nhng quan im t tng mi, quan im mi, lun im mi qua th hin r cch thc iu hnh, qun l t nc ca Ban lnh o Trung Quc hin nay## 00976000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820019000411810006000600020089000660070051001550050015002060050012002210050 01300233008000500246009002100251010000500272011002700277021022200304020001700526 02000080054301300070055101600030055801500370056100500130059800500160061102000230 0627#358886#VV16.03193#VV16.03194#^b350b#Vi?t#324.25970750959729#V115K#Vn kin i hi i biu ng b thnh ph Mng Ci ln th XXIII, nhim k 2015 - 2020# B.s.: Nguyn Xun K, V Vn Kinh, Dng Vn C...#Nguyn Xun K#V Vn Kinh#D ng Vn C#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a412tr. : nh, bng^b24cm#Gii thiu vn kin i hi i biu ng b thnh ph Mng Ci nhim k 2015 - 2020 gm: D in vn khai mc, bo co chnh tr, bo co kim im, bo co tng kt, ngh q uyt i hi, din vn b mc v cc bi tham lun#i hi i biu#ng b#3588 86#XH#TTS ghi: ng b thnh ph Mng Ci#H c Quang#Bi Th L Hng#ng Cn g sn Vit Nam## 00791000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510010014000570020102000710070020001730080005001930090 02100198010000500219011002200224021025900246020000900505020000800514020000800522 013000700530#VV16.03195#VV16.03196#358887#^b1000b#Vi?t#370.9597#312H#Phm Vn L inh#nh hng chin lc, gii php t ph nhm i mi cn bn, ton din gi o dc v o to Vit Nam#Phm Vn Linh ch.b.#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a3 71tr. : bng^b24cm#Trnh by mt s vn l lun v thc tin v i mi cn b n, ton din gio dc v o to. Thc trng gio dc Vit Nam trc yu cu i mi cn bn, ton din. nh hng chin lc v gii php t ph pht trin gio dc Vit Nam trong thi gian ti#Gio dc#o to#i mi#358887## 00851000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520020060000580070067001180050010001850050006001950080 00500201009001800206010000500224011002600229021017600255020001700431020001500448 02000110046302000080047402000100048202000140049202000090050601300070051501600030 0522#358888#VV16.03197#VV16.03198#^b1050b#Vi?t#390.09597#D305X#Din xng nghi l di sn vn ho c sc ca dn tc Mng#Bi Thin s.t., bin dch, gii thiu ; H L tuyn chn, chnh l#Bi Thin#H L#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a1239 tr. : nh mu^b24cm#Gii thiu nhng cu chuyn v huyn thoi, huyn tch, s t hi v ngun gc loi ngi, v cuc chin sinh tn, v lao ng v nhng cuc ch in huyn thoi t xa ca x Mng#Vn ho dn gian#Di sn vn ho#Din xng#N ghi l#Phong tc#Dn tc Mng#Vit Nam#358888#XH## 00996000000000313000450000100120000000200280001200500170004000500140005700500200 00710070044000910080018001350090058001530100005002110110026002160150048002420820 00700290016000300297013000700300014001700307026000700324026001100331026001100342 181000800353019000500361019000500366020002000371020002000391021027100411#Ziglar, Zig#Ngh thut bn hng bc cao#Nguyn Hin Dung#Bin Th Hoi#Nguyn Th Thu T hu#Zig Ziglar ; Bin dch: Nguyn Hin Dung...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb.Tp. H C h Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a519tr. : tranh v^b21cm#Tn s ch ting Anh: Secrets of closing the sale#658.85#KT#358889#^a118000^b2500b#358 889#VV16.03199#VV16.03200#NGH250T#Vi?t#Dch#Ngh thut bn hng#B quyt thnh c ng#Chia s nhng b quyt, ngh thut bn hng nh: Phn tch tm l bn hng, im mu cht ca ngh thut bn hng, tr thnh nh bn hng chuyn nghip, mi lin h gia tr tng tng v bc tranh ngn t, nhng chi tit khng th b qua trong qu trnh bn hng...## 01027000000000313000450000100150000000200220001500500160003700500170005300500110 00700070046000810080018001270090059001450100005002040110015002090150070002240820 00600294016000300300013000700303014000800310026000700318026001100325026001100336 181000600347019000500353019000500358020000900363020000900372021033200381#Tolle, Eckhart#Sc mnh ca hin ti#Nguyn Vn Hnh#Nguyn Ngc Thu# Tm Tuy#Eckhar t Tolle ; Bin dch: Nguyn Vn Hnh...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a399tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Pow er of now - A guide to spiritual enlightenment#204.4#XH#358890#^b1000b#358890#VV 16.03201#VV16.03202#S552M#Vi?t#Dch#Tn gio#i sng#Cun sch nhc li cho th i i ngy nay mt ni dung tm linh su sc, l tinh tu ca mi tn gio; phn tch c ni kh au trin min trn phng din tinh thn ca con ngi; nhn mnh s cn thit ca vic kin tr ch tm vo hin ti; hng dn mi ngi t tm thy gi tr ch thc ca bn thn ichsuwj an bnh ni ti## 01025000000000301000450000100170000000200260001700500110004300700390005400800180 00930090059001110100005001700110031001750150036002060820006002420160003002480130 00700251014001600258026000700274026001100281026001100292181000600303019000500309 019000800314020002000322020001000342020002000352021035100372#Robbins, Anthony# nh thc nng lc v hn#TriBookers#Anthony Robbins ; TriBookers bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a28 6tr. : hnh v, bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Unlimited power#158.1#XH#358891#^ a84000^b3000b#358891#VV16.03203#VV16.03204#107T#Vi?t#Dch M#Tm l hc ng d ng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Cung cp nhng b quyt gip bn nh thc nng lc ca bn thn v thnh cng trong cuc sng: ch ra cho bn tht s mong mu n iu g; khm ph 7 gi phng v thnh cng; ti lp trnh cho tr no vt qua ni s v m nh; to ra s ho hp ngay tc th vi nhng ngi ln u ti n gp g; s hu 5 cha kho mang li hnh phc v thnh vng## 00814000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810008000560010017000640020022000810290018001030070114001210050 01600235005001200251005000800263005001100271005001900282008001800301009005900319 01000050037801100310038302000170041402000120043102000140044301300070045701600030 0464019000900467#358892#VV16.03205#VV16.03206#^a98000^b3000b#Vi?t#823.8#GI-106S #Dickens, Charles#Ging sinh yu thng#A Christmas carol#Charles Dickens ; Minh ho: Arthur Rackham, John Leech ; Bin dch: Vit H, Vng Long ; Phm V Than h Tng h..#Rackham, Arthur#Leech, John#Vit H#Vng Long#Phm V Thanh Tng#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015# ^a331tr. : nh, tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Sch song ng#358892 #VH#Dch Anh## 00458000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810008000620010016000700020018000860070016001040080018001200090 02300138010000500161011001500166020001700181020000800198013000700206016000300213 #358893#VV16.03207#VV16.03208#^a55000^b1000b#Vi?t#895.9228408#GI-435L#Hunh Dn g Nhn#Git l trn tri#Hunh Dng Nhn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h#2015#^a202tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tn vn#358893#VH## 00723000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010019000630020035000820070019001170080018001360090 02300154010000500177011001500182021020000197020002000397020001000417020002000427 013000700447016000300454#358894#VV16.03209#VV16.03210#^a45000^b1000b#Vi?t#158.1 #CH527#Nguyn Tha Nghip#Chuyn i - Kinh nghim v suy t#Nguyn Tha Nghip #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a182tr.^b21cm#Phn tch mt s c u chuyn lnh mnh, l th, c tnh nhn vn, vi nhng kinh nghim hu ch gi p ngi c rt ra nhng b quyt v bi hc bi dng cho cuc sng ca bn thn c tt p hn#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#358894#X H## 01000000000000337000450000100130000000200220001300300630003500500210009800500080 01190070056001270080018001830090047002010100005002480110032002530150089002850820 00800374016000300382013000700385014001600392026001100408026000700419026001100426 18100060043701900050044301900050044802000190045302000100047202000110048202000100 0493021015900503#Teo Aik Cher#Ti sao li chn ch?#Cm nang gip cc bn tr v t qua s chn ch trong cuc sng#Cao Xun Vit Khng#An Bnh#Teo Aik Cher ; B in dch: Cao Xun Vit Khng, An Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty V n ho Sng to Tr Vit#2015#^a159tr. : bng, tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh : Why procrastinate? : A teenger's guide to overcoming procrastination#155.232#X H#358895#^a32000^b1500b#VV16.03212#358895#VV16.03211#T103S#Vi?t#Dch#Tm l hc c nhn#Tnh cch#Thnh cng#Cuc sng#a ra 13 l do khin cc bn tr thng t ra chn ch v 13 chin thut gip bn tr vt qua s tr tr t c t hnh cng v hnh phc trong cuc sng## 00884000000000325000450000100160000000200230001600300360003900500110007500500080 00860070048000940080018001420090047001600100005002070110026002120150048002380820 00600286016000300292013000700295014001600302026000700318026001100325026001100336 18100080034701900050035501900050036002000200036502000100038502000200039502101430 0415#Robinson, Bryan#Ngh thut sng t tin#10 b quyt sng mnh m, t tin# Thanh Tho#An Bnh#Bryan Robinson ; Bin dch: Thanh Tho, An Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a271tr. : minh ho^b21 cm#Tn sch ting Anh: The art of confident living#158.1#XH#358896#^a60000^b200 0b#358896#VV16.03213#VV16.03214#NGH250T#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng# B quyt thnh cng#Nhng b quyt gip bn sng mnh m, t tin thot khi nhn g au kh, bun phin t c s mnh m, t tin v thnh cng trong cuc s ng## 00986000000000337000450000100150000000200150001500500200003000500080005000500130 00580050017000710070058000880080018001460090059001640100005002230110021002280150 03200249082000600281016000300287013000700290014001600297026001100313026001100324 02600070033518100060034201900050034801900050035302000200035802000100037802000200 0388021024000408#Canfield, Jack#Dm thnh cng#Hansen, Mark Victor#Gia Vn#Nguy n Khang#Nguyn Vn Phc#Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; Bin dch: Gia Vn. ..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit# 2015#^a199tr. : nh^b21cm#Tn sch ting Anh: Dare to win#158.1#XH#358897#^a4600 0^b1000b#VV16.03215#VV16.03216#358897#D104T#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Vi nhng cu chuyn c tht, nhng tng v tri ngh im thc t v thi v ch vn n thnh cng trong cuc sng, cun sch g ip bn vt qua c nhng hn ch v ro cn ca bn thn, vt ln chnh mnh to nn s khc bit## 00901000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620020018000690070072000870220004001590050010001630050 01000173006001000183008001800193009002300211010000500234011001500239012001700254 02101980027102000090046902000100047802000160048801300070050401600030051100500110 0514006000800525005001800533#358898#VV16.03217#VV16.03218#^a30000^b1000b#Vi?t#2 94.3909597#KH124S#Kht s Pht Vit#Minh Chn, Gic oan, Tho Lin... ; B.s.: T hch Gic Nhng (ch.b.)...#T.1#Minh Chn#Gic oan#Tho Lin#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a146tr.^b20cm#T sch Vn Tm#Tp hp cc bi vit gii thiu v t tng v vn ho ca h phi Pht gio Kht s - mt h phi b it truyn ra i ti Vit Nam gp phn lm phong ph thm nt mi ca vn ho P ht gio Vit Nam#o Pht#Gio phi#H phi Kht s#358898#XH#Nguyn Cn#Bi Th #Thch Gic Nhng## 00668000000000253000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200180 00301810006000480010008000540020052000620070008001140080010001220090015001320100 00500147011002100152021018400173020001600357020002100373013000700394016000300401 020001000404#VV16.03219#358899#^b350b#Vi?t#390.0959742091734#V115H#L Hiu#Vn h o lng trong xy dng nng thn mi Ngh An#L Hiu#^aNgh An#^aNxb. Ngh An# 2015#^a207tr. : nh^b21cm#Trnh by c s l lun v lng v vn ho lng; hin trng vn ho lng Ngh An; cc gii php bo tn pht huy gi tr vn ho ln g trong xy dng nng thn mi Ngh An hin nay#Vn ho lng x#Vn ho truyn thng#358899#XH#Nng thn## 00736000000000277000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200140 00301810007000440010014000510020046000650070030001110050015001410080010001560090 01500166010000500181011002700186021018700213020000800400020001000408020001100418 020001900429013000700448016000300455#358900#VV16.03220#^b350b#Vi?t#338.479159742 #PH110T#Trn Th Thu#Pht trin du lch cng ng min Ty Ngh An#Trn Th Thu , u Quang Vinh#u Quang Vinh#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2015#^a191tr. : nh, b ng^b21cm#Trnh by tng quan v du lch cng ng. Gii thiu v iu kin pht trin, thc trng hot ng v gii php pht trin du lch cng ng gn vi x o i gim ngho min Ty Ngh An#Du lch#Cng ng#Pht trin#Xo i gim n gho#358900#XH## 00964000000000265000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200190 00301810006000490010016000550020056000710070021001270080010001480090015001580100 00500173011003600178015009600214021034900310020000800659020001100667020001000678 013000700688016000300695#358901#VV16.03221#^b100b#Vi?t#324.25970750959742#L302S# Cao Th M Hnh#Lch s ng b v nhn dn x Ngha Hng (1965 - 2015)#Cao Th M Hnh b.s.#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2015#^a137tr., 9tr. nh mu : bng^b21cm# TTS ghi: ng u - Hi ng nhn dn - U ban nhn dn - U ban Mt trn T Quc x Ngha Hng#S lc v iu kin t nhin, con ngi v truyn thng yu nc ca x Ngha Hng, huyn Ngha n, tnh Ngh An. Gii thiu v s ra i v qu trnh lnh o ca ng b Ngha Hng trong thi k khng chin chng M, cu nc; xy dng v bo v T quc; thc hin ng li i mi v tin hnh s ng hip cng nghip ho, hin i ho t nc#Lch s#ng b x#1965-2015#358901# XH## 00587000000000301000450000200190000000300040001900500150002300500110003800500130 00490050006000620050015000680070044000830080010001270090015001370100005001520110 01500157015003400172082001200206016000300218013000700221014000700228026000700235 026001100242181000600253019000500259020001700264020000400281#Hng t Trung # Th#L Th Bch An#L Ngc t#Hong Th Ba#L Ba#Hong Th Bnh#L Th Bch An, L Ngc t, Hong Th Ba...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a155tr.^b21cm#TTS gh i: CLB Th phng Trung #895.9221008#VH#358902#^b150b#358902#VV16.03222#H561# Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00643000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820008000411810007000490010010000560020024000660070010000900080005001000090 01800105010000500123011002200128021018400150020001300334020000800347020001200355 013000700367016000300374#358903#VV16.03223#VV16.03224#^b400b#Vi?t#495.922#KH108C #Hong Hu#Kho cu v ch Nm Ty#Hong Hu#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a123tr . : bng^b21cm#Trnh by mt s vn lin quan n t liu Nm Ty; ngun gc v s pht trin; cu to ca ch; phn loi th ca; ni dung, ngh thut ca tr uyn th, dn ca vit bng ch Nm Ty#Ngn ng hc#Ch Nm#Dn tc Ty#358903#X H## 00451000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010015000650020010000800030011000900070015001010080 00500116009001800121010000500139011001500144020001700159020001100176013000700187 016000300194#VV16.03226#358904#VV16.03225#^a70000^b200b#Vi?t#895.92214#T312X#Ng uyn Vn Tn#Tnh xun#Truyn th#Nguyn Vn Tn#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a1 27tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn th#358904#VH## 01002000000000325000450000100240000000200360002400300520006000500150011200700460 01270080005001730090011001780100005001890110015001940150067002090820006002760160 00300282013000700285014001600292026000700308026001100315026001100326181000600337 01900050034301900050034802000100035302000080036302000100037102000190038102102760 0400#Hayek, Friedrich A. von#T do kinh t v chnh th i din#Tp hp cc bi tiu lun chnh tr ca F. A. Hayek#inh Tun Minh#F. A. Hayek ; inh Tun Minh tuyn chn, dch#^aH.#^aTri thc#2016#^a138tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Econom ic freedom and representative government#321.8#XH#358905#^a35000^b2000b#358905# VV16.03227#VV16.03228#T550D#Vi?t#Dch#Chnh ph#Dn ch#Tiu lun#Chnh sch kin h t#Tp hp cc bi tiu lun chnh tr ca F. A. Hayek v t do kinh t v ch nh th i din, nn dn ch, gii tr thc v ch ngha x hi, ch ngha x h i v khoa hc. Phn tch v nhng l hng ca chnh th i din phng Ty v xut gii php hiu chnh h thng ny## 00890000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570010013000640020045000770070013001220040031001350080 00500166009001800171010000500189011002200194015004500216021025400261020001800515 020000800533020002200541020001500563013000700578016000300585#358906#VV16.03229#V V16.03230#^a35000^b1000b#Vi?t#372.21#PH561P#Mai Tun Sn#Phng php gio dc m nhc cho tr mm non#Mai Tun Sn#Ti bn ln th 5, c chnh l#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a255tr. : bng^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Vinh. Khoa Gio d c#Trnh by mt s vn v gio dc m nhc cho tr mm non; phng php t ch c cc hot ng m nhc trng mm non; i mi hnh thc t chc hot ng g io dc trng mm non; cc hnh thc t chc hot ng m nhc; thit k bi son v tp dy#Gio dc mu gio#m nhc#Phng php ging dy#Sch gio vin#3 58906#XH## 01111000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660010013000720020025000850030062001100070035001720050 01500207008000500222009001800227010000500245011002000250015008500270021038600355 020000900741020000900750013000700759016000300766020001400769020001400783#358907# VV16.03231#VV16.03232#^a20000^b1000b#Vi?t#294.34430959743#V308N#Trn Vn Su#Vi t Nam Trn triu in#Lng Kiu Lnh - X Xun Ph - Huyn Nghi Xun - Tnh H Tnh#B.s.: Trn Vn Su, Trn i Thanh#Trn i Thanh#^aH.#^aVn ho dn tc#20 16#^a77tr. : nh^b20cm#TTS ghi: Hi Khoa hc Lch s Vit Nam; Hi UNESCO Bo t n vn ho dn tc Vit Nam#Gii thiu v khu vn ho tm linh "Vit Nam Trn tr iu in" thuc lng Kiu Lnh, x Xun Ph, huyn Nghi Xun, tnh H Tnh. Gii thiu khi qut thn th v s nghip ca 21 v c cng ln nht thi hu triu L - tin triu Trn cng v tng lng danh trong lch s thi i H Ch Minh c th ti n th t h Trn Vit Nam (min Bc) v Vit Nam Trn triu in (min Trung)#in th#o Pht#358907#XH#Ngi c cng#Triu L Trn## 00648000000000265000450002600070000001400150000701900050002208200060002718100060 00330010014000390020051000530030038001040070019001420080018001610090045001790100 00500224011002100229021007400250020001000324020000900334020002000343020000900363 013000700372016000300379#358908#^a5000^b5000b#Vi?t#428.2#C102D#Trn Thu Tho#C ch dng cc th ting Anh v ng t bt qui tc#Cm nang ng php ting Anh th c hnh#Trn Thu Tho b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Nh sch Th anh Trc#2015#^a29tr. : bng^b24cm#Hng dn cch dng cc th v mt s ng t bt quy tc trong ting Anh#Ting Anh#Ng php#ng t bt qui tc#Cm nang#358 908#XH## 00849000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350020027000420290032000690070015001010080018001160090050001340100005001840110 02600189012002200215021025000237020001000487020000900497013000700506016000300513 019000500516005001500521020000800536020001500544#358909#^a42000^b2000b#Vi?t#428 .13#PH305A#Phin m ting Anh quc t#International phonetic alphabet#Nhn Vn G roup#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2015#^a 48tr. : tranh mu^b27cm#T sch Bit ni iPen#Hng dn v cch pht m ting An h thng qua cc hnh v. Gii thiu mt s cu v t vng luyn tp pht m c hun xc cng vi hnh nh minh ho, phin m, ngha ting Vit gip ngi hc p ht m chun v t hc cc t vng ting Anh thng dng#Ting Anh#Phin m#35890 9#XH#Dch#Nhn Vn Group#Pht m#Sch thiu nhi## 00634000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350020030000430070015000730080018000880090023001060100005001290110024001340120 01700158020001000175020000900185020001500194013000700209016000300216005001500219 021014600234#358910#^a42000^b2000b#Vi?t#372.21#GI-108T#Gio trnh mu gio tin g Anh#Nhn Vn group#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a47tr. : hn h v^b27cm#T sch Bit ni#Ting Anh#Mu gio#Sch gio Vin#358910#GT#Nhn Vn group#Gii thiu chng trnh hc ting Anh cho mu gio nh hc ch ci: ch c i, tm bn, bi ht ABC. Hc giao tip: cho bn, tm bit, cho hi...## 00934000000000325000450000100180000000200140001800500180003200500200005000500130 00700050015000830050011000980070115001090080018002240090059002420100005003010110 03100306015003900337082000600376016000300382013000700385014001600392026000700408 18100060041501900050042101900080042602000200043402000200045402000180047402101160 0492#Covey, Stephen R.#T duy ti u#Merrill, A. Roger#Merrill, Rebecca R.#V Ti n Phc#Dng Ngc Hn#Dng Thu#Stephen R. Covey, A. Roger Merrill, Rebecca R. Merrill ; Bin dch: V Tin Phc, Dng Ngc Hn ; Dng Thu h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a487tr. : hnh v, bng^b21cm#Tn sch ting Anh: First things first#158.1#XH#358911#^a9 8000^b1000b#358911#T550D#Vi?t#Dch M#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Q un l thi gian#Chia s b quyt gip con ngi qun l thi gian hiu qu, lp k hoch cho bn thn thnh cng trong cuc sng## 01068000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100070 00390010014000460020047000600030058001070070033001650050012001980080018002100090 05900228010000500287011002100292021030900313020000800622020001000630020002000640 020004700660020001000707013000700717016000300724019001400727020001300741#358912# ^a68000^b3000b#Vi?t#338.644092#KH455B#Chung Ju Yung#Khng bao gi l tht bi, tt c l th thch#T truyn Chung Ju Yung - Ngi sng lp tp on Huyndai#Ch ung Ju Yung ; L Huy Khoa dch#L Huy Khoa#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh ; Cng ty Vn ho sng to Tr Vit#2015#^a255tr. : nh^b21cm#Khm ph cuc i thng trm v tnh cch th v ca cu thanh nin vng nng thn vi nhng b i hc ln v kht vng v dng kh cho mi c nhn, t hai bn tay trng tr thnh mt trong nhng doanh nhn ni ting nht trong lch s cc tp on cng nghip hng u Hn Quc v Chu - Tp on Huyndai#Tiu s#S nghip#B quy t thnh cng#Chung Ju Yung, Doanh nhn, 1915-2001, Hn Quc#T truyn#358912#XH# Dch Hn Quc#Doanh nghip## 00808000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200160002818100070 00440010017000510020039000680290042001070070023001490080018001720090059001900100 00500249011002600254021020000280020002100480020000900501020001000510013000700520 016000300527020001200530#358913#^a98000^b1000b#Vi?t#338.76100416092#ST207J#Hun h Ngc Phin#Steve Jobs - Sc mnh ca s khc bit#Steve Jobs - The power of th ink different#Hunh Ngc Phin ch.b.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a317tr. : minh ho^b21cm#Gii thiu v c uc i, s nghip thnh cng ca Steve Jobs, khc ho nhng nt c o, sng t o, khc bit trong t duy, c m, hnh ng, chin lc kinh doanh, qun l v trong li sng ca ng#Cng nghip my tnh#Cuc i#S nghip#358913#XH#Jobs, Steve## 00866000000000277000450000100120000000200310001200500100004300700340005300800180 00870090059001050100005001640110015001690150032001840820006002160160003002220130 00700225014001600232026000700248181000600255019000500261019000500266020002000271 020001000291020002000301021026700321#Khera, Shiv#B quyt ca ngi chin thng# Bch Thu#Shiv Khera ; Bin dch: Bch Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a287tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: You can win#158.1#XH#358914#^a78000^b2000b#358914#B300Q#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Trnh by nhng nguyn tc v k hoch hn h ng thit thc cho tng lai, gip bn gy dng mc tiu mi, khm ph nng l c ca bn thn, bin c m thnh s tht, bit xc nh mc tiu v nhng gi tr cn u tin trong cuc sng v tng bc tin n thnh cng## 01014000000000361000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340010015000410020038000560290036000940070075001300050020002050050014002250050 01100239005000700250005001200257008001800269009005900287010000500346011001500351 01200180036602101820038402000200056602000100058602000200059602000140061602000070 0630013000700637016000300644019000500647#358915#^a40000^b1500b#Vi?t#158.1#CH301 S#Canfield, Jack#Chia s tm hn v qu tng cuc sng#Condensed chicken soup fo r the soul#Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Patty Hansen ; Bin dch: Hoa Ph ng...#Hansen, Mark Victor#Hansen, Patty#Hoa Phng#Xun #Tho Nguyn#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a191tr. ^b21cm#Ht ging tm hn#Gm nhng cu chuyn ngn, nhng bi hc kinh nghim ma ng nhiu ngha su sc, gip con ngi vt qua kh khn, th thch trong cuc sng, gi vng nim tin t c hnh phc#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Sch song ng#Truyn#358915#XH#Dch## 00835000000000301000450000100130000000200230001300500110003600500090004700500080 00560070039000640080018001030090059001210100005001800110027001850150083002120820 00600295016000300301013000700304014001600311026000700327181000600334019000500340 019000500345020001100350020000900361020000800370021015500378#George, Mike#T gi n d n bnh an#Thanh Tng#Hiu Dn#Th Lm#Mike George ; Bin dch: Thanh Tng ...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit #2015#^a225tr. : nh, bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Don't get mad, get wise: Th e journey from anger to forgiveness#155.2#XH#358916#^a50000^b1000b#358916#T550G #Vi?t#Dch#Tm l hc#i sng#Ni tm#Phn tch th gii ni tm ca con ngi hiu c nguyn nhn v con ng gii thot khi s tc gin, hng chng t a n cuc sng bnh an v v tha## 00698000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020019000400070050000590050008001090050009001170050010001260080018001360090 05900154010000500213011002100218012001800239021009500257020002000352020001000372 013000700382016000300389019000500392005001100397#358917#^a36000^b1000b#Vi?t#158 .1#D107C#Dnh cho tui teen#First News tng hp, thc hin ; Dch: An Bnh...#An Bnh#Ngc Hn#Mnh Tun#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a159tr. : nh^b21cm#Ht ging tm hn#Bao gm nhng cu chuyn mang nhng thng ip ngha ca cuc sng dnh cho la tui mi ln #Tm l hc ng dng#Cuc sng#358917#XH#Dch#First News## 00861000000000301000450000100150000000200210001500500170003600500170005300500100 00700050012000800070064000920080018001560090059001740100005002330110021002380150 04300259082000600302016000300308013000700311014001600318026000700334181000600341 019000500347019000500352020000900357020002000366021017300386#Blanchard, Ken#V g im c mt pht#Johnson, Spencer#Nguyn Vn Phc#Thin Kim#Song Phng#Ken Bla nchard, Spencer Johnson ; Bin dch: Nguyn Vn Phc...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a127tr. : nh^b21cm# Tn sch ting Anh: The one minute manager#658.4#KT#358918#^a34000^b3000b#35891 8#V300G#Vi?t#Dch#Lnh o#B quyt thnh cng#Cung cp nhng kin thc cn thi t cho vic hoch nh chng trnh cho ti vic thc thi nhim v, nng cao nng sut, li nhun thnh cng trong cng vic v cuc sng## 00920000000000313000450000100210000000200270002100500210004800500130006900500090 00820050012000910070070001030080018001730090059001910100005002500110015002550120 01800270015004400288082000400332016000300336013000700339014001600346026000700362 181000600369019000500375019000800380020001100388020000900399021019800408#Jampols ky, Gerald G.#Tnh yu l php nhim mu#Cirincione, Diane V.#Tuyt Phng#Ngc Lan#Hnh Nguyn#Gerald G. Jampolsky, Diane V. Cirincione ; Bin dch: Tuyt Ph ng...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vi t#2015#^a179tr.^b21cm#Ht ging tm hn#Tn sch bng ting Anh: Love is the an swer#302#XH#358919#^a44000^b1000b#358919#T312Y#Vi?t#Dch M#X hi hc#Tnh yu #Trnh by v cch xy dng mi quan h bng thi tch cc qua 6 bc c bn: vt qua o tng v nhn thc ch quan, bin cm gic ti li thnh tnh yu, giao tip trn tinh thn yu thng...## 00879000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520020058000580070061001160050017001770050018001940050 02100212005001300233005002100246008000500267009001800272010000500290011002600295 02101730032102000120049402000070050602000170051302000130053001300070054301600030 0550#358920#VV16.03233#VV16.03234#^b4000b#Vi?t#612.00834#H428#Hi - p v gio dc sinh l tr em cc dn tc thiu s#Nguyn Phc Hng, Dng Th Anh o, Ng uyn Th Hng Hnh...#Nguyn Phc Hng#Dng Th Anh o#Nguyn Th Hng Hnh#L Ngc Hon#Nguyn Th Bch Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a120tr. : minh ho^ b21cm#Gm nhng cu hi p v sinh l hc tr em cho hc sinh dn tc thiu s nh: sinh l mu, h tun hon, h h hp, h tiu ho, trao i cht, nng ln g v thn nhit...#Sinh l hc#Tr em#Dn tc thiu s#Sch hi p#358920#KT## 00877000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810006000480020061000540070061001150050018001760050017001940050 02100211005001300232005002100245008000500266009001800271010000500289011002600294 02101690032002000100048902000180049902000110051702000130052801300070054101600030 0548#358921#VV16.03235#VV16.03236#^b4000b#Vi?t#616.9#H428#Hi - p v gio dc phng chng bnh dch trong trng hc#Dng Th Anh o, Nguyn Phc Hng, Ngu yn Th Hng Hnh...#Dng Th Anh o#Nguyn Phc Hng#Nguyn Th Hng Hnh#L Ngc Hon#Nguyn Th Bch Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a120tr. : minh ho^b 21cm#Cung cp nhng kin thc c bn v cc bnh dch thng xy ra trong trng hc nh: bnh ly qua ng tiu ho, qua ng h hp, qua ng mu, qua n g tnh dc...#Bnh dch#Bnh truyn nhim#Phng bnh#Sch hi p#358921#KT## 00844000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820007000421810006000490010014000550020065000690070050001340050016001840050 01800200008000500218009001800223010000500241011002700246021017900273020001200452 020001000464020001800474020000900492020001900501013000700520016000300527#VV16.03 237#358922#VV16.03238#^b4000b#Vi?t#363.34#H561D#Kiu Vn Hoan#Hng dn phng, c hng thin tai v bo v mi trng min ni#Kiu Vn Hoan, Ng Th Hi Yn, N guyn Thanh Xun#Ng Th Hi Yn#Nguyn Thanh Xun#^aH.#^ai hc S phm#2015#^ a100tr. : nh, bng^b21cm#Gii thiu nhng bin php phng, chng thin tai nh: p thp nhit i, bo, l lt, st l t, lc, dng, st, hn hn... v a r a cc bin php bo v mi trng min ni#Phng chng#Thin tai#Bo v mi tr ng#Min ni#Ti liu hng dn#358922#XH## 00848000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580010014000640020040000780070046001180220004001640050 01400168005001600182008000500198009001800203010000500221011002900226021020500255 02000110046002000080047102000080047901300070048701600030049400500140049702000110 0511#358923#VV16.03239#VV16.03240#^a79000^b500b#Vi?t#547.0076#C125H#ng Vn Li u#Cu hi v bi tp c s ho hc hu c#ng Vn Liu, Trn Quc Sn, Nguyn Vn Tng#T.1#Trn Quc Sn#Nguyn Vn Tng#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a267tr. : bng, s ^b24cm#Gii thiu phn cu hi v bi tp gm: i cng v ho hu c, hirocacbon no, hirocacbon khng no, hirocacbon thm, ngun hirocacbon t thin nhin v n tp v hirocacbon cng hng dn v tr li#Ho hu c#Cu hi#Bi tp#358923#GT#ng Vn Liu#Gio trnh## 00773000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590020031000650070058000960050015001540050018001690050 01200187005001600199005001600215008000500231009001800236010000500254011002600259 021013800285020000800423020000900431020000900440013000700449016000300456#358924# VV16.03241#VV16.03242#^a65000^b500b#Vi?t#530.15134#K300T#K thut m phng tron g vt l#Phm Khc Hng (ch.b.), Nguyn Trng Dng, L Vn Vinh...#Phm Khc Hn g#Nguyn Trng Dng#L Vn Vinh#Nguyn Vn Hng#Nguyn Thu Nhn#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a228tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu ngn ng lp trnh Matlab, ph ng php tnh ton s, m phng mi trng lin tc, m phng mc nguyn t, m phng lng t#Ton l#M phng#K thut#358924#TN## 00773000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460010013000530020034000660030015001000070013001150220004001280080 00500132009001100137010000500148011001600153020001000169020001500179013000700194 016000300201005001300204021021600217020000900433020000900442020000800451#VV16.03 243#358925#^a250000^b500b#Vi?t#230.04#TH121H#T Huy Hong#Thn hc mc v: Qun tr gio x#Sch tham kho#T Huy Hong#T.1#^aH.#^aTn gio#2015#^a1437tr.^b21c m#o Ki t#Sch tham kho#358925#XH#T Huy Hong#Bn v thn hc mc v vi nh ng hot ng lin quan n cc hi ng, hi on gio x nh: Chng trnh qun tr gio x, lnh o hp tc, cc sinh hot hi ng, hi on gio x, cc kh o hun luyn qu chc...#Thn hc#Qun tr#Gio x## 00785000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460010013000530020034000660030015001000070013001150220004001280080 00500132009001100137010000500148011002800153020001000181020001500191016000300206 013000700209005001300216021021600229020000900445020000900454020000800463#VV16.03 244#358926#^a250000^b500b#Vi?t#230.04#TH121H#T Huy Hong#Thn hc mc v: Qun tr gio x#Sch tham kho#T Huy Hong#T.2#^aH.#^aTn gio#2015#^a1557tr. : n h, bng^b21cm#o Ki t#Sch tham kho#XH#358926#T Huy Hong#Bn v thn hc m c v vi nhng hot ng lin quan n cc hi ng, hi on gio x nh: Chn g trnh qun tr gio x, lnh o hp tc, cc sinh hot hi ng, hi on gi o x, cc kho hun luyn qu chc...#Thn hc#Qun tr#Gio x## 00781000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820006000491810006000550010013000610020028000740030113001020070027002150220 00400242008000500246009001100251010000500262011002200267020001000289013000700299 016000300306005001300309021016100322020000800483#VV16.03245#VV16.03246#358927#^a 80000^b500b#Vi?t#231.6#B108L#T Huy Hong#Bao la lng Cha xt thng#Tng chi u Vultus misericordiae n nh nm thnh ngoi thng knh lng cha thng xt 08-12-2015 - 20-11-2016#T Huy Hong su tp, b.s.#T.1#^aH.#^aTn gio#2015#^a56 7tr. : bng^b21cm#o Ki t#358927#XH#T Huy Hong#Gm nhng bi hc, li gio h un cng nh quy ch hi ng mc v gio x gip bn c hiu thm v gio hi v tnh yu bao la m Thin Cha dnh cho nhn loi#Gio l## 00680000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010016000630020030000790070016001090080005001250090 01100130010000500141011001500146021016800161020001300329016000300342013000700345 015003700352020000800389020000500397#358928#VV16.03247#VV16.03248#^a60000^b2000 b#Vi?t#241.2#TH552H#Phan Phng Hng#Thc hnh lut php nc tri#Phan Phng Hn g#^aH.#^aTn gio#2015#^a385tr.^b21cm#Tp hp cc bi ging v lut hnh phc, lut trch nhim, lut thm quyn, lut chn thnh, lut an ton, lut bnh an, lut khim nhng, lut nhu cu, lut n nh#o Tin lnh#XH#358928#u ba sc h ghi: Gii kinh ng dng#Gio l#Lut## 00473000000000241000450000200260000000800050002600900110003101000050004201100300 00470820004000770160003000810130007000840140009000910260007001000260011001071810 00700118019000500125020001500130020001100145020001300156020001300169021004900182 #Thnh kinh: Bn ph thng#^aH.#^aTn gio#2015#^aXII, 1394tr. : bn ^b21cm#22 1#XH#358929#^b11000b#358929#VV16.03249#TH107K#Vi?t#o Thin cha#Kinh thnh#Kin h Cu c#Kinh Tn c#Gii thiu ni dung kinh Cu c v kinh Tn c## 00623000000000253000450002600070000002600110000702000090001801600030002701500380 00300140016000680190005000840820010000891810007000990020030001060080005001360090 01100141010000500152011001500157021013400172004003100306020001500337020001000352 013000700362#358930#VV16.03250#o Pht#XH#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam #^a80000^b1000b#Vi?t#294.34432#NH556B#Nhng bi kinh tng hng ngy#^aH.#^aTn gio#2015#^a272tr.^b22cm#Gii thiu cc nghi thc tng nim: cu an, sm hi, l an v Pht, cu siu, tang l, cu ma, cu nguyn cho qu hng, ng th...#T i bn ln th 7 - c b sung#Kinh Tng nim#Nghi thc#358930## 00959000000000325000450000100300000000200310003000500110006100500300007200700480 01020040018001500080005001680090011001730100005001840110022001890150074002110220 00400285082000900289016000300298013000700301014000700308026000700315026001100322 18100060033301900050033901900050034402000090034902000110035802000110036902102530 0380#Venerable Sayadaw U Silananda#Cm nang nghin cu thng php#Php Triu#Ven erable Sayadaw U Silananda#Venerable Sayadaw U Silananda ; Php Triu dch#Ti b n ln th 1#^aH.#^aTn gio#2015#^a601tr. : bng^b21cm#TTS ghi: Theravda. - T n sch ting Anh: Handbook of Abhidhamma studies#T.1#294.3824#XH#358931#^b700b# 358931#VV16.03251#C120N#Vi?t#Dch#o Pht#Nghin cu#Thng php#Trnh by nhng vn trong nghin cu Pht hc ca tc gi nh: Hai trng phi ca Pht gio , gio l ca c Pht, cc i hi Kit tp kinh in Pht gio; ng thi nghi n cu nhng vn v "tm", "tr tu", "th", "mn", ''cnh" trong Pht hc## 00988000000000325000450000100300000000200310003000500110006100500300007200700480 01020040018001500080005001680090011001730100005001840110022001890150074002110220 00400285082000900289016000300298013000700301014000700308026000700315026001100322 18100060033301900050033901900050034402000090034902000110035802000110036902102820 0380#Venerable Sayadaw U Silananda#Cm nang nghin cu thng php#Php Triu#Ven erable Sayadaw U Silananda#Venerable Sayadaw U Silananda ; Php Triu dch#Ti b n ln th 1#^aH.#^aTn gio#2015#^a555tr. : bng^b21cm#TTS ghi: Theravada. - T n sch ting Anh: Handbook of Abhidhamma studies#T.2#294.3824#XH#358932#^b700b# 358932#VV16.03252#C120N#Vi?t#Dch#o Pht#Nghin cu#Thng php#Trnh by nhng vn trong nghin cu Pht hc: Tin trnh nhn thc l trnh tm; l trnh t m v s xc nh loi tm na cnh; phng thc hay th tc ca ng lc; cnh g ii hin hu, bn loi ti sinh; nghip; t v ti sinh; sc php; s xut hin ca sc php v np bn...## 01049000000000337000450002600070000002600110000702600110001802000090002901600030 00380140008000410190005000490820012000541810007000660020034000730070075001070080 00500182009001300187010000500200011001500205021037000220020000500590005001400595 00500170060900500140062600500140064000500210065400500110067501300070068600500140 0693020000400707#358933#VV16.03253#VV16.03254#Bi vit#XH#^b4030b#Vi?t#320.12095 97#TH107N#Thanh nin vi bin o qu hng#Nguyn Th S, Nhm Ti nng, Phm T h Thu Thu... ; Phan Thng tuyn chn#^aH.#^aThanh nin#2015#^a119tr.^b21cm#Gm cc bi d thi trong cuc thi vit "Tui tr vi tnh yu bin o qu hng" n hm tuyn truyn, ph bin kin thc php lut c bn v qun l, bo v v pht trin bn vng ti nguyn mi trng bin v hi o; nng cao thc, tnh yu , vai tr v trch nhim ca thanh, thiu nhi v tm quan trng ca bin v hi o trong s nghip xy dng v bo v T quc#Bin#Nguyn Th S#Phm Th Thu T hu#Lu Quang Th#Ng Th Thanh#Nguyn Th Ngc Thu#Phan Thng#358933#Nhm Ti n ng#o## 00782000000000265000450002600110000002600070001102600110001802000190002901600030 00480140008000510190005000590820012000641810006000760010016000820020044000980070 02100142008000500163009001300168010000500181011001500186021027100201013000700472 020001900479020001800498#VV16.03256#358934#VV16.03255#Ch quyn quc gia#XH#^b40 30b#Vi?t#320.1509597#H407S#Nguyn Thi Anh#Hong Sa, Trng Sa trong tri tim Vi t Nam#Nguyn Thi Anh b.s.#^aH.#^aThanh nin#2015#^a119tr.^b21cm#Gii thiu nh ng kin thc cn bn v bin o Vit Nam, Cng c Lut Bin quc t nm 1982, Lut Bin... Gii thiu nhng bi vit quan trng, nhng t liu, c s php l khng nh ch quyn ca Vit Nam i vi hai qun o Trng Sa v Hong Sa tr c ton th gii#358934#Qun o Trng Sa#Qun o Hong Sa## 01009000000000325000450002600070000002600110000702600110001802000090002901600030 00380140008000410190005000490820011000541810006000650020049000710070071001200080 00500191009001300196010000500209011002100214021034300235020001000578005001300588 00500130060100500110061400500090062500500120063400500150064601300070066102000150 0668#358935#VV16.03258#VV16.03257#Cuc i#XH#^b4030b#Vi?t#959.704092#V400N#V N guyn Gip vi s nghip gio dc th h tr#Phan Vn Mi, Dng Vn An, Tng D ng... ; Nguyn Thi Anh tuyn chn#^aH.#^aThanh nin#2015#^a119tr. : nh^b21cm# Gm nhng bi vit nhm tri n nhng cng lao to ln ca i tng V Nguyn Gi p vi dn tc, t nc v c bit vi th h tr Vit Nam. n li nhng k ni m, nhng qung i trai tr ca i tng vi nhng l tng cch mng cao c, k ht vng cng hin, hoi bo ln lao v cn c c mi tnh nng thm thi thanh nin si ni ca Ngi#S nghip#Phan Vn Mi#Dng Vn An#Tng Dng#Lm Hoi#H ong Phong#Nguyn Thi An#358935#V Nguyn Gip## 00572000000000277000450002600110000002600070001102000170001802000100003501600030 00450140016000480190005000640820006000691810006000750010010000810020039000910030 01000130007002700140008000500167009003900172010000500211011002600216020001800242 013000700260005001000267005001700277#VV16.03259#358936#Vn hc dn gian#Truyn k #VH#^a69000^b2000b#Vi?t#398.2#M458T#Trn Hanh#108 truyn k hay nht v cc lo i vt#Truyn k#Trn Hanh s.t., tuyn chn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a351tr. : tranh v^b21cm#Vn hc thiu nhi#358936#Trn Hanh#s.t., tuyn chn## 00683000000000301000450000100120000000200760001200500120008800700120010000400300 01120080005001420090011001470100005001580110015001630220004001780820009001820160 00300191013000700194014001600201026001100217026001100228026000700239181000600246 019000500252020000900257020000900266020001700275021008900292#Nguyn Nhn#Cuc i v ng o ca 36 v t s thin tng n - Trung Hoa - Vit Nam#Nguyn Nhn #Nguyn Nhn#Ti bn ln th 2, c b sung#^aH.#^aTn gio#2015#^a317tr.^b21cm#Q .8#294.3092#XH#358937#^a65000^b1500b#VV16.03261#VV16.03260#358937#C514#Vi?t# o Pht#Cuc i#T s thin tng#Gii thiu thn th v cuc i 36 v t s thi n tng ca n , Trung Quc v Vit Nam## 00511000000000253000450000200190000000800050001900900110002401000050003501100140 00400150038000540820008000920160003001000130007001030140008001100260007001180260 01100125026001100136181000600147019000500153020000900158020001000167020001900177 021006100196#Kinh Bt chnh o#^aH.#^aTn gio#2015#^a14tr.^b20cm#TTS ghi: Gi o hi Pht gio Vit Nam#294.382#XH#358938#^b1000b#358938#VV16.03262#VV16.03263# K312B#Vi?t#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bt chnh o#Gii thiu ni dung v nghi th c tr tng kinh Bt chnh o## 00658000000000301000450000100170000000200190001700300180003600700220005400800050 00760090011000810100005000920110014000970150038001110820008001490160003001570130 00700160014000800167026001100175026001100186026000700197181000600204019000500210 020000900215020001400224020001000238020001900248021008900267#Thch Chn Quang#Ki nh Bt chnh o#Song ng Vit Anh#Thch Chn Quang b.s.#^aH.#^aTn gio#2015#^a 29tr.^b20cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#294.382#XH#358939#^b5000b#VV16 .03265#VV16.03264#358939#K312B#Vi?t#o Pht#Sch song ng#Kinh Pht#Kinh Bt ch nh o#Gii thiu ni dung v nghi thc tr tng kinh Bt chnh o bng 2 th ting Vit - Anh## 00732000000000265000450002600070000002600110000702000200001801600030003801500700 00410140009001110190005001200820004001251810006001290010009001350020023001440070 00900167008000500176009002100181010000500202011001500207021019800222020000800420 012003100428013000700459#358940#VV16.03266#o c H Ch Minh#XH#u ba sch g hi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#^b14206b#Vi?t#170#H419T# V Khiu#Hc tp o c Bc H#V Khiu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a176tr. ^b21cm#Gii thiu tm gng o c H Ch Minh. Ni dung c bn ca t tng o c H Ch Minh v nhng vn hc tp v lm theo tm gng o c H Ch M inh trong s nghip ca nhn dn ta ngy nay#Hc tp#T sch X - Phng - Th t rn#358940## 00734000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020015000530030013000680290015000810070040000960220005001360220 04600141005001700187005000800204008000500212009001100217010000500228011002700233 01200570026002000090031702000130032602000140033901600030035302000160035601300070 0372005001700379#358941#VV16.03267#^a60000^b1000b#Vi?t#294.363#312N#nh ni t uyt#Truyn tranh#The white peak#Thch Chn Quang b.s. ; Ho s: Hu Tm#T.21#Th in nhn nht = The supreme divine sight#Thch Chn Quang#Hu Tm#^aH.#^aTn gio#2015#^a155tr. : tranh mu^b21cm#B truyn tranh song ng Vit - Anh v cuc i c Pht#o Pht#Truyn tranh#Sch song ng#VH#Thch Ca Mu Ni#358941#Thc h Chn Quang## 00562000000000253000450002600070000002600110000702600110001802000150002901600030 00440150038000470140016000850190005001010820004001061810006001100020019001160030 04600135008000500181009001100186010000500197011001500202021006800217013000700285 020001600292#358942#VV16.03268#VV16.03269#o Thin Cha#XH#TTS ghi: Ban Phng v Gio phn Vinh#^a35000^b1000b#Vi?t#242#L462N#Li nguyn tn hu#Cha nht n m A, B, C l knh v cc l trng#^aH.#^aTn gio#2015#^a274tr.^b21cm#Tp hp nh ng bi cu nguyn Cha trong cc ma l knh v l trng#358942#Kinh cu nguyn ## 00894000000000325000450000100210000000200210002100300420004200500160008400700500 01000080005001500090011001550100005001660110015001710150118001860820007003040160 00300311013000700314014001600321026000700337026001100344026001100355181000600366 01900120037201900050038402000090038902000100039802000120040802000110042002101370 0431#Martini, Carlo Maria#Bit mnh ang u#Khi u cho mt cuc hnh trnh tm linh#Phm Quc Huyn#Carlo Maria Martini ; Chuyn ng: Phm Quc Huyn#^aH.# ^aTn gio#2015#^a139tr.^b21cm#Nguyn tc ting : Il sogno di Giacobbe. - Dch t bn ting Anh: Jacob's dream : Setting out on a spiritual journey#252.55#XH#3 58943#^a30000^b1000b#358943#VV16.03270#VV16.03271#B308M#Dch Italia#Vi?t#o Ki t#Bi ging#Thuyt gio#Thanh nin#Gm cc bi ging cho thanh nin kinh nghim v hnh trnh ca ng Giacp n vi Cha Kit cng nh c tin ca ng dnh ch o Thin Cha## 00453000000000241000450002600070000002600110000702600110001802000130002901600030 00420150024000450140009000690190005000780820006000831810006000890020035000950030 02100130008000500151009001100156010000500167011002300172013000700195020000900202 #358944#VV16.03272#VV16.03273#o Tin lnh#XH#TTS ghi: D n Phi-lp#^b11000b#V i?t#280.4#T311M#Tin mng theo Ging: Bn ph thng#Lin on Kinh Thnh#^aH.#^aT n gio#2015#^a55tr. : bn ^b21cm#358944#Tin mng## 00642000000000265000450002600110000002600070001102600110001802000150002901600030 00440150024000470140009000710190005000800820004000851810006000890020017000950030 02100112008000500133009001100138010000500149011001400154021018100168013000700349 020001200356020000800368#VV16.03275#358945#VV16.03274#o Thin cha#XH#TTS ghi : D n Phi-lp#^b11000b#Vi?t#232#110#t n mc ch#Lin on Kinh Thnh#^a H.#^aTn gio#2015#^a96tr.^b21cm#Gm 8 bi hc v cch theo Cha Gi-xu v 12 b i hc v cch sng cho Cha. Cung cp cho bn nhng phng tin cn bn gip bn ln ln trong i sng ca mt mn Cha Gi-xu#358945#Cha Gi su#Gio l ## 00705000000000289000450000200210000000300150002100500160003600700390005200800050 00910090011000960100005001070110015001120150055001270820008001820160003001900130 00700193014001500200026000700215026001100222026001100233181000700244019000500251 019000500256020001300261020001100274021013000285#Thnh kinh hng ngy#Lu - ca 1 - 17#L Th Hng Lai#Scripture Union ; L Th Hng Lai dch#^aH.#^aTn gio#2015 #^a158tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi thnh Tin lnh Vit Nam min Bc#242.804#X H#358946#^a25000^b500b#358946#VV16.03276#VV16.03277#TH107K#Dch#Vi?t#o Tin l nh#Kinh thnh#Gii thiu v k hoch hng thng, cch thc hnh gi suy ngm, t m hiu v sch Chm ngn cng nh vic hc Kinh Thnh theo nhm## 00819000000000265000450002600110000002600110001102600070002202000100002902000170 00390160003000560150032000590140007000910190005000980820017001031810006001200020 04800126008000500174009002100179010000500200011003100205021027100236020002500507 013000700532020001400539#VV16.03278#VV16.03279#358947#Php lut#Vn bn php qui #XH#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#^b640b#Vi?t#343.597094202638#C101V#Cc vn b n quy phm php lut v ng cao tc#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a272tr. : hnh v, bng^b21cm#Gm cc ngh nh, thng t ca Chnh ph v B trng B G iao thng Vn ti v qun l, khai thc v bo tr cng trnh ng cao tc; cn g tc cu h v nh mc d ton cng tc cu h trn ng cao tc; ban hnh qu y chun k thut v bin ch dn trn ng cao tc#Lut giao thng ng b#358 947#ng cao tc## 00723000000000265000450002600110000002600070001102600110001802000100002902000170 00390160003000560150032000590140008000910190005000990820017001041810006001210020 07400127008000500201009002100206010000500227011003100232021015500263020002500418 020000700443013000700450#VV16.03281#358948#VV16.03280#Php lut#Vn bn php qui #XH#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#^b1100b#Vi?t#343.597094602638#C101V#Cc vn bn quy phm php lut v o to, st hch, cp giy php li xe#^aH.#^aGiao th ng Vn ti#2015#^a223tr. : hnh v, bng^b21cm#Gm cc thng t ca B trng B Giao thng Vn ti v cp, s dng giy php li xe quc t; v o to, st h ch, cp giy php li xe c gii ng b#Lut giao thng ng b#Li xe#35894 8## 00838000000000253000450002600110000002600110001102600070002202000100002902000180 00390160003000570150032000600140008000920190005001000820016001051810006001210020 02600127008000500153009002100158010000500179011001500184021036400199020001400563 013000700577#VV16.03282#VV16.03283#358949#Php lut#Vn bn php lut#XH#TTS gh i: B Giao thng Vn ti#^b1080b#Vi?t#343.59709602632#B450L#B lut hng hi Vi t Nam#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a272tr.^b21cm#Gii thiu ton vn b lut hng hi Vit Nam v cc vn bn hng dn thi hnh vi cc mc qui nh v tu bin, thuyn b, cng bin, hp ng vn chuyn hng ho v hnh khch bng n g bin, hp ng thu tu, mi gii hng hi, vn trc vt ti sn chm m, gii hn trch nhim dn s i vi cc khiu ni hng hi... v gii quyt tran h chp hng hi#Lut hng hi#358949## 00573000000000277000450002600110000002600110001102600070002202000170002902000150 00460160003000610140016000640190005000800820011000851810006000960020037001020030 01500139007002700154008000500181009003900186010000500225011001500230001001000245 013000700255020001800262012001500280#VV16.03284#VV16.03285#358950#Vn hc dn gi an#Truyn c tch#VH#^a80000^b2000b#Vi?t#398.209597#M458T#108 truyn c tch Vi t Nam hay nht#Truyn c tch#Thu Linh s.t., tuyn chn#^aH.#^aThanh nin ; C ng ty Vn ho inh T#2016#^a427tr.^b21cm#Thu Linh#358950#Vn hc thiu nhi#Sc h thiu nhi## 00558000000000277000450002600070000002600110000702600110001802000170002902000100 00460160003000560140016000590190005000750820006000801810006000860020026000920030 01000118007002700128008000500155009003900160010000500199011002600204001001000230 020001800240013000700258012001500265#358951#VV16.03286#VV16.03287#Vn hc dn gi an#Truyn k#VH#^a50000^b2000b#Vi?t#398.2#M458T#108 truyn m k con nghe#Truy n k#Thu Linh s.t., tuyn chn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016 #^a239tr. : tranh v^b21cm#Thu Linh#Vn hc thiu nhi#358951#Sch thiu nhi## 00654000000000265000450002600110000002600070001102000080001801600030002601400160 00290190005000450820006000501810006000560010009000620020023000710070022000940080 00500116009004100121010000500162011001500167021015000182004002700332005001200359 020001000371013000700381#VV16.03288#358952#Lch s#XH#^a75000^b3000b#Vi?t#959.7 #C101T#Qunh C#Cc triu i Vit Nam#Qunh C, c Hng#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a366tr.^b21cm#Gii thiu lch s cc triu i Vit Nam t thi vua Hng n vua Bo i. Cc giai on gn vi mi v vua, cc ng hong b cha ca mi triu i#In ln th 11, c sa cha# c Hng#Tri u i#358952## 00543000000000277000450002600070000002600110000702000170001802000180003501600030 00530190005000560140016000610190005000770820011000821810007000930020018001000030 01800118007001500136008000500151009003900156010000500195011001500200005001000215 020001800225013000700243012001500250#358953#VV16.03289#Vn ho dn gian#Truyn t hn thoi#XH#Dch#^a50000^b1500b#Vi?t#398.209495#TH121T#Thn thoi Hy Lp#Truy n thn thoi#on Don dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a2 55tr.^b21cm#on Don#Vn hc thiu nhi#358953#Sch thiu nhi## 00579000000000277000450002600070000002600110000702000170001802000150003501600030 00500140016000530190005000690820011000741810007000850020033000920030015001250070 03800140008000500178009003900183010000500222011001500227001000900242005001000251 013000700261012001500268020001800283#358954#VV16.03290#Vn hc dn gian#Truyn c tch#XH#^a60000^b2000b#Vi?t#398.209597#TR527C#Truyn c tch Vit Nam chn l c#Truyn c tch#S.t., tuyn chn: Thu Chi, Trn Hanh#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a319tr.^b21cm#Thu Chi#Trn Hanh#358954#Sch thiu nhi# Vn hc thiu nhi## 00868000000000253000450002600110000002600110001102600070002202000190002901600030 00480150042000510140007000930190005001000820014001051810008001190020073001270080 00500200009002100205010000500226011002600231021033200257020000800589020001000597 013000700607#VV16.03291#VV16.03292#358955#Giao thng vn ti#XH#TTS ghi: S Gia o thng Vn ti Qung Tr#^b465b#Vi?t#354.760959747#GI-108T#Giao thng Vn ti Q ung Tr 70 nm xy dng v pht trin (1945 - 2015)#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2 015#^a304tr. : minh ho^b25cm#Trnh by khi qut v a l, iu kin t nhin v con ngi Qung Tr. Gii thiu v lch s 70 nm xy dng v pht trin ngn h Giao thng Cn ti tnh Qung Tr qua cc thi k: Khng chin chng Php, ch ng M; thi k khi phc v pht trin t nc sau chin tranh; thi k i mi ; thi k cng nghip ho v hin i ho#Lch s#1945-2015#358955## 00986000000000301000450002600070000002600110000702600110001802000110002901400160 00400190005000560820006000611810006000670020021000730070093000940080005001870090 02100192010000500213011002600218020001100244016000300255021033300258005002200591 005001600613005002300629005002100652020000400673013000700677#358956#VL16.00436#V L16.00437#Cng trnh#^a20000^b2020b#Vi?t#624.2#C460S#C s cng trnh cu#Nguy n Th Minh Ngha (ch.b.), Trn Th Truyn, Nguyn Th Tuyt Trinh, Nguyn Th C m Nhung#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a260tr. : minh ho^b27cm#Gio trnh#GT#T rnh by tng quan v cng trnh cu: Cc khi nim, thng s c bn, phn loi cu, c im thit k kin trc cng trnh cu; c s thit k mt cng trn h cu; chi tit v h mt cu v cc thit b ph tr trn cu; cc vn lin quan n thit k phng n cu, cu to v b tr gi cu; cu to v tnh ton m tr cu#Nguyn Th Minh Ngha#Trn Th Truyn#Nguyn Th Tuyt Trinh#Nguyn Th Cm Nhung#Cu#358956## 00754000000000277000450002600070000002600110000702600110001802000260002901400150 00550190005000700820007000751810008000820010018000900020046001080070057001540080 00500211009002100216010000500237011002600242020001100268016000300279021015800282 005001400440005001500454013000700469#358957#VL16.00438#VL16.00439#H qun tr c s d liu#^a43000^b320b#Vi?t#005.74#GI-108T#ng Th Thu Hin#Gio trnh nhp mn h qun tr c s d liu#ng Th Thu Hin (ch.b.), Thanh Thu, Nguyn Kim Sao#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a224tr. : minh ho^b27cm#Gio trnh#GT#T ng quan v h qun tr c s d liu: Microsoft access, bng v mi quan h, tr uy vn, mu biu, bo biu, macro v lp trnh c s d liu trong MS access# Thanh Thu#Nguyn Kim Sao#358957## 00723000000000277000450002600070000002600110000702600110001802000130002901400150 00420190005000570820008000621810006000700010015000760020024000910070015001150080 00500130009002100135010000500156011002600161020001100187016000300198021018900201 004003700390020001100427013000700438#358958#VL16.00440#VL16.00441#a k thut#^ a31000^b320b#Vi?t#624.151#301K#Nguyn S Ngc#a k thut cng trnh#Nguyn S Ngc#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a588tr. : minh ho^b27cm#Gio trnh#GT#Tr nh by cc kin thc c bn v kho st a k thut; mt s vn tnh ton n n, mng theo kt qu kho st a cht cng trnh; vn lin quan n n nh b dc v ci to t yu#In ln th 2, c sa cha v b sung#Cng trnh#35895 8## 00853000000000313000450002600070000002600110000702600110001802000100002901400150 00390190005000540820006000591810006000650010015000710020049000860070040001350080 00500175009002100180010000500201011002600206020001100232016000300243021023100246 005001600477020001100493020000800504020000900512020001100521013000700532#358959# VL16.00442#VL16.00443#Bu chnh#^a48000^b270b#Vi?t#383.2#T450C#Trn c Thung#T chc sn xut kinh doanh bu chnh vin thng#Trn c Thung (ch.b.), Nguyn V n Khoa#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a224tr. : minh ho^b27cm#Gio trnh#GT#T rnh by cc c s l lun v cng tc t chc sn xut kinh doanh trong doanh n ghip, t chc sn xut trong doanh nghip bu chnh vin thng, t chc bn hn g - chm sc khch hng trong kinh doanh dch v bu chnh vin thng#Nguyn Vn Khoa#Vin thng#T chc#Sn xut#Kinh doanh#358959## 00971000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810007000580010012000650020018000770070053000950220018001480220 00500166005001800171005001300189008000500202009002100207010000500228011003100233 02103150026402000200057902000130059902000110061201300070062301600030063000500120 0633#VL16.00445#VL16.00444#358960#^a32000^b320b#Vi?t#624.1713#PH121T# Vn Bn h#Phn tch kt cu# Vn Bnh (ch.b.), Nguyn Hong Qun, T Quc Vit#Kt cu tnh nh#Ph.1#Nguyn Hong Qun#T Quc Vit#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a 160tr. : hnh v, bng^b27cm#Cung cp cc kin thc c bn v ngnh xy dng cn g trnh trong phn tch tnh cht chu lc ca kt cu v k nng tnh ton kt cu thuc dng kt cu chu cc nguyn nhn tc dng thng gp trong thc t nh ti trng, s thay i nhit, chuyn v cng bc ca cc lin kt, ch to c c thanh khng chnh xc#K thut cng trnh#Kt cu tnh#Gio trnh#358960#GT# Vn Bnh## 00781000000000289000450002600110000002600110001102600070002202000100002901400150 00390190005000540820009000591810006000680010020000740020030000940030035001240070 05900159008000500218009002100223010000500244011002600249016000300275021017000278 005001400448005001500462020000700477013000700484#VL16.00446#VL16.00447#358961#Ti ng Anh#^a35000^b320b#Vi?t#621.8014#T306A#ng Th Tuyt Minh#Ting Anh chuyn ngnh c kh#English for mechanical engineering#ng Th Tuyt Minh (ch.b.), Pha n Kim Oanh, Bch Th Thanh#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a164tr. : minh ho^b2 7cm#GT#Gm 10 bi ting Anh chuyn ngnh nhm cung cp cc t hp t, thut ng chuyn ngnh c kh, cu trc ng php c bn v cu trc ng php trong ngnh c kh thng dng#Phan Kim Oanh#Bch Th Thanh#C kh#358961## 00648000000000253000450002600110000002600110001102600070002202000180002901400150 00470190005000620820008000671810006000750010017000810020019000980070023001170080 00500140009002100145010000500166011002600171020001100197016000300208021017600211 013000700387#VL16.00448#VL16.00449#358962#Robot cng nghip#^a32000^b270b#Vi?t# 629.892#R450B#Phm Hong Vng#R bt cng nghip#Phm Hong Vng ch.b.#^aH.#^a Giao thng Vn ti#2015#^a144tr. : minh ho^b27cm#Gio trnh#GT#Gii thiu khi nim c bn v r bt cng nghip; ma trn & php bin i thun nht; ng hc v ng lc hc ca r bt cng nghip; thit k qu o cho r bt cng nghip# 358962## 00813000000000289000450002600070000002600110000702600110001802000090002901400150 00380190005000530820006000581810006000640010018000700020063000880070041001510080 00500192009002100197010000500218011002600223020001100249016000300260021021700263 005001400480020000400494020001800498013000700516#358963#VL16.00450#VL16.00451#X y dng#^a45000^b220b#Vi?t#624.2#C455N#Nguyn Vit Trung#Cng ngh hin i tron g xy dng cng trnh giao thng th#Nguyn Vit Trung (ch.b.), Trn Thu Hng #^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a184tr. : minh ho^b27cm#Gio trnh#GT#Gii thi u cc cng ngh hin i p dng trong xy dng cng trnh giao thng th nh cc cng ngh xy dng nhanh kt cu phn di, kt cu nhp bng b tng ct thp, kt cu nhp bng ca cc cu trong th#Trn Thu Hng#Cu#Giao thng th#358963## 00752000000000289000450002600110000002600110001102600070002202000070002901400150 00360190005000510820004000561810006000600020007000660070072000730080005001450090 02100150010000500171011002600176020001100202016000300213021017800216005001000394 005001500404005001500419005002100434013000700455#VL16.00452#VL16.00453#358964#V t l#^a30000^b720b#Vi?t#530#V124L#Vt l#L B Sn (ch.b.), Nguyn Th Ho, Tr n Vn Qung, on Th Thu Phng#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a288tr. : minh ho^b27cm#Gio trnh#GT#Trnh by nhng kin thc c bn v ng hc, ng lc hc, c - nhit, trng tnh in, t trng - trng in t, quang hc v vt l lng t km theo cc bi tp thc hnh#L B Sn#Nguyn Th Ho#Trn Vn Qu ng#on Th Thu Phng#358964## 00535000000000265000450000200170000000300340001700500130005100500100006400700300 00740080005001040090039001090100005001480110024001530220004001770820007001810160 00300188013000700191014001600198026000700214181000600221019000500227019001600232 020000700248020001400255#T mu cng cha#Tng km theo ming dn trang sc#Ph ng Hong#Ngc Linh#Phng Hong ; Ngc Linh dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2015#^a16tr. : hnh v^b27cm#T.8#372.21#XH#358965#^a15000^b2000b#3 58965#T450M#Vi?t#Dch Trung Quc#T mu#Sch mu gio## 00535000000000265000450000200170000000300340001700500130005100500100006400700300 00740080005001040090039001090100005001480110024001530220004001770820007001810160 00300188013000700191014001600198026000700214181000600221019000500227019001600232 020000700248020001400255#T mu cng cha#Tng km theo ming dn trang sc#Ph ng Hong#Ngc Linh#Phng Hong ; Ngc Linh dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2015#^a16tr. : hnh v^b27cm#T.4#372.21#XH#358966#^a15000^b2000b#3 58966#T450M#Vi?t#Dch Trung Quc#T mu#Sch mu gio## 00535000000000265000450000200170000000300340001700500130005100500100006400700300 00740080005001040090039001090100005001480110024001530220004001770820007001810160 00300188013000700191014001600198026000700214181000600221019000500227019001600232 020000700248020001400255#T mu cng cha#Tng km theo ming dn trang sc#Ph ng Hong#Ngc Linh#Phng Hong ; Ngc Linh dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2015#^a16tr. : hnh v^b27cm#T.1#372.21#XH#358967#^a15000^b2000b#3 58967#T450M#Vi?t#Dch Trung Quc#T mu#Sch mu gio## 00535000000000265000450000200170000000300340001700500130005100500100006400700300 00740080005001040090039001090100005001480110024001530220004001770820007001810160 00300188013000700191014001600198026000700214181000600221019000500227019001600232 020000700248020001400255#T mu cng cha#Tng km theo ming dn trang sc#Ph ng Hong#Ngc Linh#Phng Hong ; Ngc Linh dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2015#^a16tr. : hnh v^b27cm#T.9#372.21#XH#358968#^a15000^b2000b#3 58968#T450M#Vi?t#Dch Trung Quc#T mu#Sch mu gio## 00535000000000265000450000200170000000300340001700500130005100500100006400700300 00740080005001040090039001090100005001480110024001530220004001770820007001810160 00300188013000700191014001600198026000700214181000600221019000500227019001600232 020000700248020001400255#T mu cng cha#Tng km theo ming dn trang sc#Ph ng Hong#Ngc Linh#Phng Hong ; Ngc Linh dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2015#^a16tr. : hnh v^b27cm#T.3#372.21#XH#358969#^a15000^b2000b#3 58969#T450M#Vi?t#Dch Trung Quc#T mu#Sch mu gio## 00535000000000265000450000200170000000300340001700500130005100500100006400700300 00740080005001040090039001090100005001480110024001530220004001770820007001810160 00300188013000700191014001600198026000700214181000600221019000500227019001600232 020000700248020001400255#T mu cng cha#Tng km theo ming dn trang sc#Ph ng Hong#Ngc Linh#Phng Hong ; Ngc Linh dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2015#^a16tr. : hnh v^b27cm#T.2#372.21#XH#358970#^a15000^b2000b#3 58970#T450M#Vi?t#Dch Trung Quc#T mu#Sch mu gio## 00814000000000337000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200040 00311810007000350020013000420030024000550070066000790220005001450080018001500090 02300168010000500191011002500196021013800221020000900359020001700368016000300385 00600120038800500060040000500120040600500140041800500090043200500110044100500170 0452013000700469#358971#VL16.00454#^b1000b#Vi?t#001#TH506H#Thuduc house#Cng bn xy dng t m#L Ch Hiu, N.V.T, Thnh Trung... ; B.s.: L Ch Hiu (ch.b.).. .#T.95#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a47tr. : minh ho^b29cm#Gi i thiu cc thng tin tng hp v ti chnh chng khon, bt ng sn, th vn, tin ni b, kin thc nghip v, vn ho ngh thut...#Tri thc#Thng tin ni b #XH#L Ch Hiu#N.V.T#Thnh Trung#Nguyn Phng#Thu Minh#Ph Vn An#Dng Thnh Minh#358971## 00899000000000313000450002600110000002600070001102000080001801400080002601900050 00340820006000391810007000450020054000520070059001060080018001650090023001830100 00500206011002400211020001400235016000300249021025100252005000800503005000800511 005000900519005001000528005001100538020000800549005002100557013000700578#VL16.00 455#358972#Du lch#^b5000b#Vi?t#910.4#NG558L#Ngi l hnh BenThanh tourist - Nh ng no ng xun#Hnh L, Ch Anh, Tony Duy... ; Nguyn Th Tuyt Mai ch.b.#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a97tr. : nh mu^b29cm#Sch song ng #XH#Gii thiu v mt s danh lam thng cnh vi v p sc xun c trng ca Vit Nam v mt s nc trn th gii. Hng dn nhng thng tin b ch, cm nan g du lch nh cc a danh, c sn, nh hng, khch sn... cc chng trnh du lch khuyn mi#Hnh L#Ch Anh#Tony Duy#Hunh Th#Khnh Uyn#Du hnh#Nguyn Th Tuyt Mai#358972## 00892000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820007000511810006000580020046000640070067001100220004001770050020001810050 01800201005001600219005001800235005001300253008000500266009001800271010000500289 01100260029402101520032002000160047202000220048802000170051002000170052701600030 0544013000700547#358973#VL16.00456#VL16.00457#^a390000^b2000b#Vi?t#300.71#D112H #Dy hc tch hp pht trin nng lc hc sinh#Trn Th Thanh Thu (ch.b.), Nguy n Cng Khanh, Nguyn Vn Ninh...#Q.2#Trn Th Thanh Thu#Nguyn Cng Khanh#Nguy n Vn Ninh#Nguyn Mnh Hng#Bi Xun Anh#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a231tr. : minh ho^b27cm#Cung cp mt s c s l lun cn thit v dy hc tch hp the o nh hng pht trin nng lc theo cc ch tch hp thuc lnh vc khoa h c x hi#Khoa hc x hi#Phng php ging dy#Trng ph thng#Dy hc tch hp #XH#358973## 00936000000000325000450002600110000002600110001102600070002202000080002901400160 00370190005000530820014000581810006000720020065000780070046001430080006001890090 01400195010000500209011002600214016000300240021025600243020001500499020001900514 00500140053300500120054702000090055901300070056800500070057500500130058200500150 0595#VL16.00458#VL16.00459#358974#Ung th#^a199000^b500b#Vi?t#616.994350597#C10 1K#Cc k thut mi trong phu thut ni soi ung th i trc trng#Phm Nh Hi p, Phm Anh V (ch.b.), L Lc...#^aHu#^ai hc Hu#2015#^a183tr. : minh ho^b 27cm#KT#Cung cp nhng kin thc mi trong phu thut ni soi nng cao ung th i trc trng nhng nm gn y nh phu thut ni soi mt l, phu thut ni so i qua l t nhin, phu thut i trc trng bng robot v phu thut ni soi tr ong lng i trc trng#i trc trng#Phu thut ni soi#Phm Nh Hip#Phm Anh V#K thut#358974#L Lc#H Hu Thin#Phan Hi Thanh## 00587000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020033000530070027000860220004001130220010001170050007001270050 01300134004001400147008000500161009003800166010000500204011002400209020001800233 020000500251020001400256013000700270016000300277019000500280#VL16.00460#358975#^ a40000^b2000b#Vi?t#372.21#CH311M#99 ton dnh cho tr mu gio#H Nhi ; Ph ng Nhung dch#Q.1#Lp mm 1#H Nhi#Phng Nhung#Ti bn ln 1#^aH.#^aDn tr ; C ng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a74tr. : hnh v^b27cm#Gio dc mu gio#Ton#Sc h mu gio#358975#GK#Dch## 00587000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020033000530070027000860220004001130220010001170050007001270050 01300134004001400147008000500161009003800166010000500204011002400209020001800233 020000500251020001400256016000300270019000500273013000700278#VL16.00461#358976#^ a40000^b2000b#Vi?t#372.21#CH311M#99 ton dnh cho tr mu gio#H Nhi ; Ph ng Nhung dch#Q.2#Lp mm 2#H Nhi#Phng Nhung#Ti bn ln 1#^aH.#^aDn tr ; C ng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a74tr. : hnh v^b27cm#Gio dc mu gio#Ton#Sc h mu gio#GK#Dch#358976## 00594000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020033000530070027000860220011001130220004001240050007001280050 01300135004001400148008000500162009003800167010000500205011003000210020001800240 020000500258020001400263016000300277019000500280013000700285#VL16.00462#358977#^ a40000^b2000b#Vi?t#372.21#CH311M#99 ton dnh cho tr mu gio#H Nhi ; Ph ng Nhung dch#Lp chi 1#Q.3#H Nhi#Phng Nhung#Ti bn ln 1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a72tr. : hnh v, bng^b27cm#Gio dc mu gio#T on#Sch mu gio#GK#Dch#358977## 00594000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020033000530070027000860220004001130220011001170050007001280050 01300135004001400148008000500162009003800167010000500205011003000210020001800240 020000500258020001400263016000300277019000500280013000700285#358978#VL16.00463#^ a40000^b2000b#Vi?t#372.21#CH311M#99 ton dnh cho tr mu gio#H Nhi ; Ph ng Nhung dch#Q.4#Lp chi 2#H Nhi#Phng Nhung#Ti bn ln 1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a76tr. : hnh v, bng^b27cm#Gio dc mu gio#T on#Sch mu gio#GK#Dch#358978## 00592000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020033000530070027000860220004001130220009001170050007001260050 01300133004001400146008000500160009003800165010000500203011003000208020001800238 020000500256020001400261016000300275019000500278013000700283#358979#VL16.00464#^ a40000^b2000b#Vi?t#372.21#CH311M#99 ton dnh cho tr mu gio#H Nhi ; Ph ng Nhung dch#Q.5#Lp l 1#H Nhi#Phng Nhung#Ti bn ln 1#^aH.#^aDn tr ; C ng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a76tr. : hnh v, bng^b27cm#Gio dc mu gio#To n#Sch mu gio#GK#Dch#358979## 00592000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020033000530070027000860220009001130220004001220050007001260050 01300133004001400146008000500160009003800165010000500203011003000208020001800238 020000500256020001400261016000300275019000500278013000700283#358980#VL16.00465#^ a40000^b2000b#Vi?t#372.21#CH311M#99 ton dnh cho tr mu gio#H Nhi ; Ph ng Nhung dch#Lp l 2#Q.6#H Nhi#Phng Nhung#Ti bn ln 1#^aH.#^aDn tr ; C ng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a76tr. : hnh v, bng^b27cm#Gio dc mu gio#To n#Sch mu gio#GK#Dch#358980## 00986000000000337000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200110 00301810006000410020073000470070049001200080012001690090017001810100005001980110 02100203021020100224020000800425016000300433005001600436020001000452005001300462 00500150047500500160049001500720050602000270057802000090060501300070061402000110 0621005001600632#358981#VL16.00466#^b350b#Vi?t#338.762383#C455T#Cng ty ng tu Nam Triu - 50 nm xy dng v pht trin (1966 - 2016)#Nguyn Vn Hoi, L Th Tuyt, Phng Vn Khi...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2015#^a148tr. : nh^b27cm #Ghi li qu trnh hnh thnh v pht trin ca Cng ty ng tu Nam Triu t kh i thnh lp n nay; khng nh v th trong ngnh ng tu, gp phn thc hin cng nghip ha, hin i ha t nc...#Lch s#XH#Nguyn Vn Hoi#1966-2016#L Th Tuyt#Phng Vn Khi#Nguyn Vn Canh#TTS ghi: Tng cng ty Cng nghip T u thy. Cng ty ng tu Nam Triu#Cng ti ng tu Nam Triu#Xy dng#358981#Ph t trin#inh Khc Trung## 00718000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010014000630020020000770070014000970080005001110090 02100116010000500137011003100142021025200173020002000425016000300445020000900448 013000700457#358982#VL16.00467#VL16.00468#^a40000^b320b#Vi?t#629.049#K600T# Q uc Cng#K thut giao thng# Quc Cng#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a364 tr. : hnh v, bng^b27cm#Gm nhng kin thc c bn ca k thut giao thng ng b: Trnh by l thuyt c bn ca dng xe; l thuyt xc sut thng k trong phn tch dng xe; kh nng thng qua v mc phc v ca ng v nt giao thn g cng mc; thit k v t chc xe#Giao thng ng b#KT#K thut#358982## 00706000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810008000540010012000620020012000740070057000860080005001430090 02100148010000500169011002500174021016300199020001000362016000300372005001900375 005001600394013000700410020001100417#358983#VL16.00469#VL16.00470#^a30000^b2520 b#Vi?t#515#GI-103T#L Hng Lan#Gii tch 2#L Hng Lan (ch.b.), Nguyn S Anh Tu n, Nguyn Th Vinh#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a260tr. : hnh v^b27cm#Trn h by mt s kin thc c bn v hm nhiu bin, tch phn nhiu lp, tch phn ng, tch phn mt, l thuyt trng, hnh hc vi phn, phng trnh vi phn#G ii tch#GT#Nguyn S Anh Tun#Nguyn Th Vinh#358983#Gio trnh## 00725000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010020000630020043000830290046001260070054001720080 00500226009002100231010000500252011002700257021008700284020002000371016000300391 005001200394005001200406020001000418013000700428#358984#VL16.00472#VL16.00471#^a 35000^b120b#Vi?t#628.014#T306A#ng Th Tuyt Minh#Ting Anh chuyn ngnh k th ut mi trng#An English course for environment Engineering#ng Th Tuyt Minh (ch.b.), inh Nh L, L Vn Tng#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a148tr. : nh , bng^b27cm#Gm 12 bi hc ting Anh tng ng vi 12 ch im v chuyn ngnh k thut mi trng#K thut mi trng#KT#inh Nh L#L Vn Tng#Ting Anh#358 984## 00664000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010015000660020027000810070015001080080005001230090 02100128010000500149011002600154021020500180020002700385013000700412016000300419 #VL16.00474#358985#VL16.00473#^a46000^b520b#Vi?t#624.183412#K258C#Ng ng Quan g#Kt cu b tng d ng lc#Ng ng Quang#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a371 tr. : minh ha^b27cm#Gii thiu cc vn tng quan cng nh cc quan im v k t cu b tng d ng lc; cng ngh d ng lc v ct d ng lc; nguyn l v cc phng php tnh ton, thit k kt cu b tng d ng lc...#Kt cu b tn g d ng lc#358985#KT## 01000000000000313000450002600070000001900050000708200070001218100060001900200150 00250030048000400070093000880050014001810080018001950090035002130100005002480110 02600253021025400279020000900533020001800542016000300560005001600563005001600579 005001300595005001700608005002300625005001700648005001400665013000700679#358986# Vi?t#618.24#Y600H#Y hc sinh sn#Thai k v cc bnh l v ni tit - chuyn ha #L Th Thu H, Trn Nht Thng, Nguyn Th Thy... ; B.s.: Nguyn Th Ngc Ph ng (ch.b.)...#L Th Thu H#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh #2015#^a137tr. : minh ha^b27cm#Tm hiu nguyn nhn, phng php chn on cng nh nguyn tc iu tr ri lon chu k kinh nguyt v cc bnh l lin quan nh : Xut huyt t cung bt thng ph n tui sinh sn, v sinh th pht, tng sinh ni mc t cung, suy bung trng sm...#Thai sn#Chm sc sc kho#KT#Trn Nht Thng#Nguyn Th Thy#L i Lng#Nguyn Quc Tun#Nguyn Th Ngc Phng #Nguyn Ngc Thoa#H Mnh Tng#358986## 00564000000000229000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200100 00311810006000410020019000470080010000660090015000760100005000910110027000960210 17000123020001200293016000300305020000800308020001100316013000700327#358987#VL16 .00475#^b1000b#Vi?t#079.59751#N114M#55 nm bo Nng#^a Nng#^aNxb. Nng# 2015#^a149tr. : nh, bng^b29cm#Gii thiu chng ng xy dng, pht trin ca Bo Nng trong 55 nm qua; b my t chc, hnh nh hot ng, danh sch cn b, phng vin, nhn vin ca bo Nng#Bo Nng#XH#Lch s#Pht trin#3589 87## 00627000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810006000510010011000570020027000680070029000950080010001240090015001340100 00500149011002100154021017600175020001700351020000700368016000300375013000700378 #358988#VL16.00476#^a245000^b150b#Vi?t#398.0959751#100N#L Duy Anh# Nng - V n t xa & nay#L Duy Anh su tp, ch gii#^a Nng#^aNxb. Nng#2015#^a305 tr. : nh^b27cm#Tp hp t liu cc vn bn t: Tin hin, cu an, m linh, to m, tt nin, t mc... ca nhiu lng x c thnh lp t th k XV, XVI, XVII trn a bn thnh ph Nng#Vn ho dn gian#Vn t#XH#358988## 00767000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810008000610010020000690020031000890030018001200070051001380050 01600189008000500205009001800210010000500228011002400233015003900257021012000296 020001200416020001600428020001100444016000300455013000700458#358989#VL16.00477#V L16.00478#^a160000^b800b#Vi?t#793.319597#GI-108T#Nguyn Th Ngn Qu#Gio trnh ma dn tc Gia Rai#Trnh cao ng#B.s.: Nguyn Th Ngn Qu (ch.b.), Th Thu Hng# Th Thu Hng#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a71tr. : nh mu^b27cm#T TS ghi: Trng cao ng Ma Vit Nam#Khi qut v dn tc Gia Rai v ngh thut ma truyn thng; gii thiu h thng, quy cch ng tc ma dn tc Gia Rai#Ma dn tc#Dn tc Gia Rai#Gio trnh#GT#358989## 00759000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810008000610010020000690020029000890030018001180070051001360050 01600187008000500203009001800208010000500226011002400231015003900255021011600294 020001200410020001400422020001100436013000700447016000300454#358990#VL16.00480#V L16.00479#^a160000^b800b#Vi?t#793.319597#GI-108T#Nguyn Th Ngn Qu#Gio trnh ma dn tc C Tu#Trnh cao ng#B.s.: Nguyn Th Ngn Qu (ch.b.), Th T hu Hng# Th Thu Hng#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a79tr. : nh mu^b29cm#TTS ghi: Trng cao ng Ma Vit Nam#Khi qut v dn tc C Tu v ngh thut ma truyn thng; gii thiu h thng, quy cch ng tc ma dn tc C Tu#Ma dn t c#Dn tc C Tu#Gio trnh#358990#GT## 00781000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810008000610010020000690020029000890030019001180070051001370050 01600188008000500204009001800209010000500227011002400232015003900256021013700295 020001200432020001400444020001100458013000700469016000300476#358991#VL16.00481#V L16.00482#^a160000^b800b#Vi?t#793.319597#GI-108T#Nguyn Th Ngn Qu#Gio trnh ma dn tc Ba Na#Trnh trung cp#B.s.: Nguyn Th Ngn Qu (ch.b.), Th Thu Hng# Th Thu Hng#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a79tr. : nh mu^b27cm#TT S ghi: Trng cao ng Ma Vit Nam#Khi qut v dn tc Ba Na v ngh thut ma truyn thng; gii thiu nhng ng tc c bn v k thut ma tay khng v ma trng sgr#Ma dn tc#Dn tc Ba Na#Gio trnh#358991#GT## 00716000000000289000450000200190000000500230001900700280004200800050007000900350 00750100005001100110030001150120021001450150041001660820004002070160003002110130 00700214014001700221026000700238026001100245026001100256181000600267019000500273 019000500278020000900283020002400292021011000316#Bch khoa khoa hc#Nguyn Th M inh Nguyt#Nguyn Th Minh Nguyt dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2 015#^a127tr. : hnh v, nh^b29cm#Bch khoa cho tr em#Tn sch ting Anh: Scien ce encyclopedia#503#TN#358992#^a160000^b1500b#358992#VL16.00483#VL16.00484#B102 K#Vi?t#Dch#Khoa hc#Bch khoa th thiu nhi#Cung cp nhng kin thc c bn v khoa hc nh sinh vt hc, ha hc, vt l, thin vn hc, a l t nhin## 00761000000000301000450000100180000000200170001800500230003500700470005800800050 01050090035001100100005001450110030001500120021001800150039002010820006002400160 00300246013000700249014001700256026001100273026000700284026001100291181000600302 019000500308019000500313020000700318020002400325021011000349#Bingham, Caroline#B ch khoa v tr#Nguyn Th Minh Nguyt#Caroline Bingham ; Nguyn Th Minh Nguyt dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2015#^a127tr. : hnh v, nh^b29cm #Bch khoa cho tr em#Tn sch ting Anh: Space encyclopedia#520.3#TN#358993#^a1 60000^b1500b#VL16.00485#358993#VL16.00486#B102K#Vi?t#Dch#V tr#Bch khoa th thiu nhi#Cung cp nhng kin thc c bn v khng gian v tr, h mt tri, sao chi, sao bng, nhng b n ca v tr## 00811000000000313000450000100180000000200190001800500120003700500080004900700440 00570080005001010090035001060100005001410110025001460120021001710150041001920820 00600233016000300239013000700242014001700249026000700266026001100273026001100284 181000600295019000500301019000500306020000900311020002400320021015300344#Bingham , Caroline#Bch khoa t nhin#Morgan, Ben#Tng Ca#Caroline Bingham, Ben Morgan ; Tng Ca dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2015#^a128tr. : nh mu^b2 9cm#Bch khoa cho tr em#Tn sch ting Anh: Naturel encyclopedia#570.3#TN#35899 4#^a160000^b1500b#358994#VL16.00487#VL16.00488#B102K#Vi?t#Dch#Sinh vt#Bch kh oa th thiu nhi#Cung cp nhng kin thc c bn v cc loi sinh vt vng cc , rng n i, rng ma, ng c, hoang mc, ni v hang ng, cc sinh cnh n c ngt...## 00747000000000301000450000100160000000200190001600500080003500700300004300800050 00730090035000780100005001130110025001180120021001430150040001640820006002040160 00300210013000700213014001700220026001100237026001100248026000700259181000600266 019000500272019000500277020000900282020002400291021013000315#Arlon, Penelope#Bc h khoa ng vt#L Ngn#Penelope Arlon ; L Ngn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty V n ho ng A#2015#^a160tr. : nh mu^b29cm#Bch khoa cho tr em#Tn sch ting Anh: Animal encyclopedia#590.3#TN#358995#^a180000^b1500b#VL16.00489#VL16.00490# 358995#B102K#Vi?t#Dch#ng vt#Bch khoa th thiu nhi#Cung cp nhng thng tin gip cc em tm hiu v th gii ng vt, th, chim, b st, lng c, ng v t khng xng sng, c...## 00682000000000289000450000200170000000500080001700700130002500800050003800900350 00430100005000780110030000830120021001130150049001340820006001830160003001890130 00700192014001700199026001100216026001100227026000700238181000600245019000500251 019000500256020000700261020002400268021010000292#Bch khoa a l#Ng Vn#Ng V n dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2015#^a127tr. : hnh v, nh^b29c m#Bch khoa cho tr em#Tn sch ting Anh: First geography encyclopedia#910.3#XH #358996#^a160000^b1500b#VL16.00491#VL16.00492#358996#B102K#Vi?t#Dch#a l#Bc h khoa th thiu nhi#Cung cp nhng kin thc v a l th gii nh a l t n hin, sinh gii, a l nhn vn, bn ## 00800000000000313000450000100140000000200190001400500140003300500090004700700430 00560080005000990090035001040100005001390110030001440120021001740150039001950820 00400234016000300238013000700241014001700248026001100265026001100276026000700287 181000600294019000500300019000500305020000900310020002400319021014300343#Ganeri, Anita#Bch khoa u tin#Oxlade, Chris#Ph Quc#Anita Ganeri, Chris Oxlade ; Ph Quc dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2015#^a158tr. : hnh v, nh ^b29cm#Bch khoa cho tr em#Tn sch ting Anh: First encyclopedia#031#XH#358997 #^a180000^b1500b#VL16.00493#VL16.00494#358997#B102K#Vi?t#Dch#Tri thc#Bch kho a th thiu nhi#Cung cp nhng thng tin v cc khu vc trn th gii, con ngi , x hi, lch s loi ngi, sinh gii, khoa hc, cng ngh, tri t, v tr## 00828000000000289000450000200200000000500230002000700280004300800050007100900350 00760100005001110110030001160120021001460150049001670820004002160160003002200130 00700223014001700230026001100247026001100258026000700269181000600276019000500282 019000500287020001000292020002400302021021200326#Bch khoa cng ngh#Nguyn Th Minh Nguyt#Nguyn Th Minh Nguyt dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A# 2015#^a127tr. : hnh v, nh^b29cm#Bch khoa cho tr em#Tn sch ting Anh: How things work encyclopedia#603#KT#358998#^a160000^b1500b#VL16.00495#VL16.00496#35 8998#B102K#Vi?t#Dch#Cng ngh#Bch khoa th thiu nhi#Cung cp nhng kin thc c bn v cng ngh hin i nh my mc, cht kh, cht lng, nng lng, nh s ng, m thanh... gip cc em thu nhn nhiu thng tin, khm ph th gii cng ng h tin tin ca nhn loi## 00878000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540010018000600020042000780030060001200070034001800050 01500214008000600229009001400235010000500249011003000254015006100284021019800345 020000500543020001000548020000800558013000700566016000300573#358999#VL16.00497#V L16.00498#^b1000b#Vi?t#333.7509597#R556C#Phm Nguyn Thnh#Rng cng ng cn l m g hiu qu hn#Mt s kinh nghim t cc m hnh rng cng ng Vit Nam #Phm Nguyn Thnh, Phan Trng Tr#Phan Trng Tr#^aHu#^ai hc Hu#2015#^a26t r. : nh, tranh v^b30cm#TTS ghi: Trung tm Pht trin Nng thn min Trung Vi t Nam#Trnh by khi nim rng cng ng; mt s kinh nghim thc t xy dng v pht trin cc m hnh rng cng ng, nhng thng tin v kt qu t nhiu nghi n cu v lm nghip trn a bn ton quc#Rng#Cng ng#Qun l#358999#XH## 01036000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810008000490020030000570030031000870070067001180050015001850050015002000050 01800215005002000233005001800253004001800271008000600289009001400295010000500309 011002600314021034200340020001900682020001100701013000700712016000300719#359000# VL16.00499#^a150000^b2000b#Vi?t#616.0754#GI-108T#Gio trnh chn on hnh nh# Dng cho cc i tng i hc#B.s.: Hong Minh Li, L Trng Khoan (ch.b.), Ngu yn Cng Qunh...#Hong Minh Li#L Trng Khoan#Nguyn Cng Qunh#Trn Th Sng Hng#Hong Th Ngc H#Ti bn ln th 3#^aHu#^ai hc Hu#2015#^a321tr. : mi nh ho^b30cm#Tng quan, s lc lch s hnh thnh v pht trin ngnh chn on hnh nh. Nguyn l to nh cc k thut hnh nh. Gii thiu v thuc tng ph n dng trong cc k thut hnh nh. Chn on hnh nh cc b phn trong c th , k thut hnh nh thm khm, hnh nh bnh thng, hnh nh bt thng, chn on hnh nh bnh l thng gp...#Chn on hnh nh#Gio trnh#359000#GT## 00922000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510020081000570080005001380090011001430100005001540110 02600159015003200185021039400217020001100611020000900622020000700631016000300638 013000700641020000800648#359001#VL16.00500#VL16.00501#^b440b#Vi?t#363.12081#S450 T#S tay tm kim cu nn hng khng - hng hi cho cc lc lng tm kim cu n n#^aH.#^aTh gii#2015#^a152tr. : minh ho^b30cm#TTS ghi: B Giao thng Vn t i#Cung cp nhng thng tin chung trong vic phn vng trch nhim tm kim cu n n, phn b ngun lc, nguyn tc phi hp thng tin trong tm kim cu nn hng khng, hng hi v t chc phi hp tm kim cu nn vi cc quc gia trong khu vc v trn th gii cng nhng hng dn c th, thc t v k thut tm kim, cu nn bng tu bin, tu bay... dnh cho cc lc lng tm kim cu nn#Hng khng#Hng hi#S tay#XH#359001#Cu nn## 00678000000000253000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200110 00311810006000420020048000480080005000960090008001010100005001090110021001140150 01800135021022700153020000500380020000800385020001100393020001000404013000700414 016000300421#359002#VL16.00502#^b1000b#Vi?t#362.109597#Y600T#Y t Vit Nam - i mi, hi nhp v pht trin#^aH.#^aY hc#2015#^a296tr. : nh^b30cm#TTS ghi: B Y t#Gii thiu lch s hnh thnh, pht trin cng nhng thnh tu, t ph v mt s n v, c nhn c thnh tch xut sc trong cng tc bo v, chm sc v nng cao sc kho nhn dn ca ngnh Y t Vit Nam t nm 1945 n nay#Y t#L ch s#Pht trin#1945-2015#359002#XH## 00930000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810007000540020018000610080005000790090008000840100005000920110 02100097015006900118021039800187020001600585020000800601020001000609020003500619 013000700654016000300661#359003#VL16.00504#VL16.00503#^b5000b#Vi?t#381.1065597#Q U600T#Quy tc hot ng#^aH.#^aY hc#2015#^a37tr. : bng^b26cm#TTS ghi: Cng ty TNHH Unicity Marketing Vit Nam. - Lu hnh ni b#Gii thiu quy tc hot ng ca cng ty bn hng a cp Unicity Marketing Vit Nam gm: Cc nh ngha; quy trnh tr thnh nh phn phi; trch nhim ca nh phn phi; bo tr; t h ng sn phm v chng t bn hng; chng trnh qung b sn phm v c hi; ch nh sch tr thng cho nh phn phi v cc khon l ph; chm dt hp ng tham gia bn hng a cp; cc iu khon v iu kin#Bn hng a cp#Qui tc#Hot ng#Cng ti Unicity Marketing Vit Nam#359003#XH## 01064000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820006000411810007000470020053000540070068001070050016001750050019001910050 01400210005001400224005001500238008000500253009000800258010000500266011002500271 01500680029602103310036402000140069502000100070902000090071901300070072801600030 0735#359004#VL16.00505#VL16.00506#^b220b#Vi?t#616.4#CH121#Chn on - X tr m t s bnh ni tit - chuyn ho#B.s.: Trn Ngc Lng (ch.b.), Trn Th Thanh Ho , Hong Kim c...#Trn Ngc Lng#Trn Th Thanh Ho#Hong Kim c#L Quang To n#L Th Vit H#^aH.#^aY hc#2015#^a80tr. : minh ho^b30cm#TTS ghi: B Y t. Bnh vin Ni tit Trung ng. - Lu hnh ni b#Gii thiu triu chng, c i m lm sng cng nhng chn on v iu tr mt s bnh ni tit - chuyn ho nh : Nhim toan ceton do i tho ng, tng p lc thm thu do tng ng mu, h glucose mu, i tho ng tp 1, phc iu tr i tho ng thai k, b nh basedow, cc bnh vim tuyn gip, suy gip ngi ln#Bnh ni tit#Chn on#iu tr#359004#KT## 00898000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820007000411810006000480020081000540070068001350050018002030050016002210050 01500237005001800252005001500270008000500285009000800290010000500298011002100303 01500180032402101680034202000060051002000090051602000160052501300070054101600030 0548020000900551#VL16.00507#VL16.00508#359005#^b100b#Vi?t#615.78#H561D#Hng dn iu tr thay th nghin cc cht dng thuc phin bng thuc methadon#B.s.: Ng uyn Thanh Long (ch.b.), Lng Ngc Khu, Trn Vit Ngh...#Nguyn Thanh Long#L ng Ngc Khu#Trn Vit Ngh#Nguyn Vit Thim#Thn Vn Quang#^aH.#^aY hc#2015# ^a70tr. : bng^b30cm#TTS ghi: B Y t#Tng quan v iu tr thay th nghin cc cht dng thuc phin bng thuc methadon. Tm hiu dc l lm sng cng nh h ng dn iu tr thay th bng thuc methadon#Thuc#iu tr#Cht gy nghin#35 9005#KT#Methadon## 00948000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820013000411810006000540010016000600020053000760030056001290070032001850050 01500217008000500232009000800237010000500245011002500250015005100275021027800326 020001000604020000900614020001300623013000700636016000300643#VL16.00509#VL16.005 10#359006#^b500b#Vi?t#616.99506422#K600T#Nguyn c Tun#K thut chp phim v h ng dn c phim Xquang phi#Ti liu lu hnh ni b dnh cho cn b y t tri giam#Nguyn c Tun, Trng Ngha# Trng Ngha#^aH.#^aY hc#2015#^a63tr. : minh ho^b29cm#TTS ghi: B Y t. Chng trnh Chng lao Quc gia#Cung cp kin thc cho cn b y t tri giam, tri tm giam k nng chp phim v c phim Xqu ang phi gm: K thut chp phi thng, chp phi nghing, chp phi nh n, c c phng php ra phim Xquang, hng dn cch c phim chn on lao phi, c phim Xquang lng ngc...#Bnh phi#K thut#Chp X quang#359006#KT## 01142000000000373000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820012000411810006000530020082000590030031001410070064001720050019002360050 01400255005001200269005001600281005001600297008000500313009000800318010000500326 01100300033101500450036102102940040602000120070002000040071202000050071602000210 0721020000800742020000800750013000700758016000300765#VL16.00511#VL16.00512#35900 7#^b500b#Vi?t#362.1969792#H561D#Hng dn kim nh cht lng s liu bo co c hng trnh phng, chng HIV/AIDS#Quy trnh v cng c thc hin#B.s.: Phan Th Thu Hng (ch.b.), Bi Hong c, H Th Hin...#Phan Th Thu Hng#Bi Hong c#H Th Hin#Quch Vn Lng#Nguyn Vit Nga#^aH.#^aY hc#2015#^a76tr. : hnh v , bng^b30cm#TTS ghi: B Y t. Cc phng, chng HIV/AIDS#Hng dn quy trnh k im nh cht lng s liu bo co chng trnh phng chng HIV/AIDS ti mi tu yn, qua gip cho cn b, nh qun l chng trnh lm cm nang tham kho ci thin, tng cng h thng gim st, theo di v nh gi chng trnh d ph ng, chm sc, iu tr HIV/AIDS#Phng chng#HIV#AIDS#Kim nh cht lng#S li u#Bo co#359007#XH## 00577000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820007000411810006000480020019000540030012000730040019000850080005001040090 00800109010000500117011004200122015001800164021012100182020001000303013000700313 016000300320#359008#VL16.00513#VL16.00514#^b250b#Vi?t#615.03#D557#Dc in Vi t Nam#Bn b sung#Xut bn ln th 4#^aH.#^aY hc#2015#^aLXII, 965-1192tr. : hn h v, bng^b30cm#TTS ghi: B Y t#Gii thiu tnh cht, nh lng, nh tnh c c loi thuc dng Vit Nam. Gii thiu cc phng php kim nghim chung#Dc in#359008#KT## 00853000000000265000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200060 00311810006000370010018000430020040000610070024001010080005001250090008001300100 00500138011002600143015007800169021030100247020001500548020000700563020000700570 013000700577016000300584#359009#VL16.00515#^b2000b#Vi?t#616.2#S450T#Nguyn Vit Nhung#S tay thc hnh x tr tt bnh h hp#Nguyn Vit Nhung ch.b.#^aH.#^aY h c#2015#^a21tr. : nh, bng^b30cm#TTS ghi: B Y t. Bnh vin Phi Trung ng. Chng trnh Chng lao Quc gia#Hng dn k thut thc hnh x tr tt bnh h hp bnh vin tuyn c s. Tm hiu cc triu chng h hp (ho, kh th) nhm xc nh tnh trng bnh, thc hin sng lc lao phi v a ra hng x tr th ch hp. a ra k nng t vn sc kho, t vn cai nghin thuc l v vt l tr liu h hp#Bnh h h hp#X tr#S tay#359009#XH## 00527000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820007000421810006000490020025000550070022000800220004001020050022001060080 01800128009003400146010000500180011002400185020001800209020001000227020001400237 013000700251016000300258#359010#VL16.00516#VL16.00517#^b1000b#Vi?t#372.21#T306A# Ting Anh mm non - Chi#Nguyen Thi Hong Phuoc#T.2#Nguyen Thi Hong Phuoc#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a23tr. : hnh v^b30cm#Gio d c mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#359010#GK## 00766000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510020035000570070045000920050011001370050012001480050 01700160005001200177005001900189008000500208009000800213010000500221011002000226 01500290024602101290027502000070040402000090041102000100042001300070043001600030 0437#359011#VL16.00518#VL16.00519#^b415b#Vi?t#616.61068#H452T#Hi tho ng y i u tr bnh thn#L c Qu, L Xun Hi, Nguyn Ngc Tun...#L c Qu#L Xun Hi#Nguyn Ngc Tun#H Vn Tiu#Nguyn Giang Thanh#^aH.#^aY hc#2015#^a39tr. : nh^b29cm#TTS ghi: Hi ng y ng a#Gii thiu phng php iu tr bnh th n bng ng y gm: Suy thn, bnh si thn, vim, teo thn v phng php cy ch catgut#ng y#iu tr#Bnh thn#359011#KT## 00678000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810007000540020024000610080005000850090008000900100005000980110 03000103015006900133021012500202020001600327020001300343020003500356016000300391 020001100394013000700405#359012#VL16.00520#VL16.00521#^b5000b#Vi?t#381.1065597#C H561T#Chng trnh tr thng#^aH.#^aY hc#2015#^a18tr. : hnh v, bng^b26cm#T TS ghi: Cng ty TNHH Unicity Marketing Vit Nam. - Lu hnh ni b#Khi nim ch ng trnh tr thng v chi tit chng trnh tr thng ca cng ty bn hng a cp Unicity Marketing Vit Nam#Bn hng a cp#Chng trnh#Cng ti Unicity Mar keting Vit Nam#XH#Tr thng#359012## 00874000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580020035000640070059000990050017001580050013001750050 01600188005001600204005001500220008000500235009000800240010000500248011002200253 01500440027502101820031902000110050102000150051202000110052701300070053801600030 0545#359013#VL16.00524#VL16.00523#^a80000^b1000b#Vi?t#616.075#K600T#K thut x t nghim ho sinh y hc#Nguyn Vn Thnh, V Quang Huy (ch.b.), L Th Mai Dung. ..#Nguyn Vn Thnh#V Quang Huy#L Th Mai Dung#Nguyn Hng Lp#L Th M Ngc# ^aH.#^aY hc#2015#^a177tr. : bng^b27cm#TTS ghi: i hc Y Dc Tp. H Ch Minh ...#Trnh by cc kin thc c bn v xt nghim ho sinh y hc gm: Cch ly, b o qun v vn chuyn bnh phm; xt nghim ho sinh mu; xt nghim ho sinh n c tiu v chc nng thn#Xt nghim#Ho sinh y hc#Gio trnh#359013#GT## 00969000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820004000511810008000550020039000630070078001020050014001800050023001940050 02200217005001700239005001500256008000500271009000800276010000500284011002600289 01500510031502102160036602000090058202000110059102000080060202000110061001300070 0621016000300628#VL16.00526#359014#VL16.00525#^a100000^b1000b#Vi?t#616#GI-108T# Gio trnh hun luyn k nng lm sng#B.s.: Cao Vn Thnh (ch.b.), Nguyn Ngc Phng Th, Bi Phan Qunh Phng...#Cao Vn Thnh#Nguyn Ngc Phng Th#Bi Ph an Qunh Phng#Trnh Trung Tin#on Hng Dng#^aH.#^aY hc#2015#^a206tr. : min h ho^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Y khoa Phm Ngc Thch...#Gii thiu k nn g giao tip trong y khoa v cc k nng khm lm sng nh: Khm ton mng, phn tch du hiu sinh tn, khm u mt c - tuyn gip, khm mch mu ngoi bin, khm tim, phi, tuyn v, vng bng...#Lm sng#Hun luyn#K nng#Gio trnh#35 9014#GT## 01013000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810008000550020032000630070068000950050011001630050017001740050 02100191005001600212005001400228008000500242009000800247010000500255011003100260 01500550029102103020034602000070064802000110065502000110066601300070067701600030 0684#359015#VL16.00527#VL16.00528#^a87000^b500b#Vi?t#304.6#GI-108T#Gio trnh d n s v pht trin#B.s.: L C Linh (ch.b.), Giang Thanh Long, Nguyn Th Thanh Nga...#L C Linh#Giang Thanh Long#Nguyn Th Thanh Nga#Nguyn Vn Ngh#Lu Bc h Ngc#^aH.#^aY hc#2015#^a366tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y t Cng cng. B mn Dn s#Nhp mn dn s v pht trin. Gii thiu quy m v c cu dn s, cc ngun liu dn s; mc cht, bnh tt v cc yu t lin q uan; mc sinh v cc yu t nh hng; vn di dn v th ho; dn s v ph t trin; d bo dn s v chnh sch dn s cng nh mt s vn dn s Vit Nam hin nay#Dn s#Pht trin#Gio trnh#359015#GT## 01086000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810008000580020036000660070066001020050013001680050018001810050 01600199005001900215005001800234008000500252009000800257010000500265011003100270 015005700301021037800358020001500736020001100751013000700762016000300769#359016# VL16.00529#VL16.00530#^a126000^b500b#Vi?t#616.024#GI-108T#Gio trnh y hc gia nh i cng#B.s.: Phm L Tun, Nguyn Phng Hoa (ch.b.), Trn Khnh Ton... #Phm L Tun#Nguyn Phng Hoa#Trn Khnh Ton#Phm Th Ngc Bch#Nguyn Vn Kh ng#^aH.#^aY hc#2015#^a303tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y H Ni. B mn Y hc gia nh#Khi qut lch s pht trin chuyn ngnh y hc g ia nh. Tng quan h thng y t v mt s nh hng. Gii thiu cc nguyn l c bn ca y hc gia nh; vng i ngi v mi lin quan trong chm sc sc kh o; vng i gia nh; chm sc sc kho d phng; chm sc sc kho cho cc th nh vin trong gia nh; giao tip gia bc s gia nh v bnh nhn; tm l bnh nhn...#Y hc gia nh#Gio trnh#359016#GT## 00950000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010017000620020103000790290146001820070017003280080 00500345009000800350010000500358011003100363021021500394020001300609020001100622 020000800633020000900641013000700650016000300657#359017#VL16.00531#VL16.00532#^a 70000^b1000b#Vi?t#529.3#L302C#Nguyn Vn Thang#Lch can chi - 28 sao. Th tun l ngn nm dng - m lch - lch thi chm cu - 2 th k (XX - XXI)#Ganzhi - Constellation - Week's days calendar for millenniums - Soli - Lunar calendar - C hronoacupuncture calendar for 2 centuries (XXth - XXIth)#Nguyn Vn Thang#^aH.#^ aY hc#2015#^a283tr. : hnh v, bng^b27cm#Tng quan v h can chi, h 28 sao v phng php tnh ngy can chi, ngy 28 sao v th tun l tng ng vi dng l ch qua trung gian ngy Julius cng nh dng - m lch v lch thi chm cu ha i th k (XX-XXI)#Lch Can Chi#Dng lch#m lch#Chm cu#359017#TN## 00931000000000325000450000200290000000300580002900500170008700500160010400500090 01200050020001290050016001490070061001650080005002260090008002310100005002390110 03100244015001800275082000800293016000300301013000700304014000800311026001100319 02600110033002600070034118100060034801900050035402000110035902000080037002102270 0378#Hng dn s dng khng sinh#Ban hnh km theo Quyt nh s 708/Q-BYT ng y 02/3/2015#Nguyn Th Xuyn#Lng Ngc Khu#Trn Qu#Hong Th Kim Huyn#Nguyn Ln Vit#B.s.: Nguyn Th Xuyn, Lng Ngc Khu, Trn Qu (ch.b.)...#^aH.#^aY hc#2015#^a275tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: B Y t#615.329#KT#359018#^b10 00b#VL16.00534#VL16.00533#359018#H561D#Vi?t#Khng sinh#S dng#Gii thiu i c ng v khng sinh v vi khun cng nh cch s dng khng sinh trong cc bnh nh im khun thng gp nh: Nhim khun h hp, tim mch, tiu ho, thn - tit ni u, c - xng - khp, ph khoa, vim mng no...## 01073000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820007000411810006000480020032000540030033000860070064001190050017001830050 01500200005001300215005001400228005001700242008000500259009000800264010000500272 01100310027701500710030802103090037902000140068802000120070202000110071401300070 0725016000300732#VL16.00536#VL16.00535#359019#^b200b#Vi?t#616.96#D302T#Dch t h c k sinh trng y hc#Gio trnh ging dy sau i hc#B.s.: Trn Thanh Dng ( ch.b.), Phm Ngc nh, on Huy Hu...#Trn Thanh Dng#Phm Ngc nh#on Huy Hu#Phm Vn Thn#Nguyn Mnh Hng#^aH.#^aY hc#2015#^a491tr. : hnh v, bng^b 27cm#TTS ghi: B Y t. Vin St rt - K sinh trng - Cn trng Trung ng#Tng quan v dch t hc v dch t hc ng dng. Gii thiu c im, qu trnh ly truyn, c im dch t v bin php phng, chng mt s bnh k sinh trng g y bnh ngi nh: Trng chn gi, trng amip, trng lng, trng roi k sinh ming v rut, k sinh trng st rt, nm gy bnh, giun, sn...#K sinh trng#D ch t hc#Gio trnh#359019#GT## 01020000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820007000511810007000580010014000650020067000790030074001460070055002200050 01600275005001500291008000500306009000800311010000500319011003100324015004300355 02102160039802000110061402000190062502000190064402000210066301300070068401600030 0691#VL16.00537#VL16.00538#359020#^a135000^b1000b#Vi?t#362.11#QU105L#V Khc L ng#Qun l cht lng trong c s y t v chm sc sc kho cng ng#Ti liu chuyn kho cho cc hc vin sau i hc v cc nh qun l y t#V Khc Lng ( ch.b.), Tng Ch Thng, Trn Vit Tip#Tng Ch Thng#Trn Vit Tip#^aH.#^aY hc#2015#^a238tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: B Y t. Trng i hc Y H N i#Tng quan v cht lng v qun l cht lng. Mt s ng dng ca qun l ch t lng trong qun l c s y t v chm sc sc kho cng ng. Gii thiu mt s in hnh v ng dng qun l cht lng ti bnh vin#C s y t#Qun l ch t lng#Sc kho cng ng#Ti liu chuyn kho#359020#XH## 00764000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570010017000630020062000800070044001420050012001860080 00500198009000800203010000500211011002100216015004900237021014200286020001000428 020001600438020001000454013000700464016000300471#VL16.00539#VL16.00540#359021#^a 220000^b500b#Vi?t#615.88#B103G#Trng Vit Bnh#Bi ging 100 v tnh c bn th uc ta ca lng y Nguyn Kiu#B.s.: Trng Vit Bnh (ch.b.), L nh Yn#L nh Yn#^aH.#^aY hc#2015#^a131tr. : nh^b27cm#TTS ghi: Hc vin Y Dc hc c t ruyn Vit Nam#Gii thiu 100 v thuc ta v mt s bi thuc cha cc bnh nh: St rt, iu kinh an thai, ho, au mt gi, au rng, t thp, tiu ho...#Thu c nam#Y hc c truyn#Bi ging#359021#KT## 00932000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810008000540020035000620070065000970050015001620050015001770050 01600192005001600208005001600224004003900240008000500279009000800284010000500292 01100250029701500680032202101810039002000140057102000110058501300070059601600030 0603#359022#VL16.00541#VL16.00542#^a54000^b5000b#Vi?t#611#GI-108T#Gio trnh gi i phu hc i cng#B.s.: Trnh Xun n (ch.b.), inh Th Hng, Trng ng Tm...#Trnh Xun n#inh Th Hng#Trng ng Tm#Nguyn Th Sinh#Nguyn Th Bnh#Ti bn ln th 2 c sa cha, b sung#^aH.#^aY hc#2015#^a255tr. : hnh v ^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y - Dc Thi Nguyn. B mn Gii phu hc#Tng quan v gii phu hc. Tm hiu v h thng cc c quan trong c th ngi gm: H xng, h c, h tun hon, h h hp, h tiu ho, h niu - dc v h thn kinh - ni tit#Gii phu hc#Gio trnh#359022#GT## 01118000000000349000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020072000620030011001340070062001450050015002070050 01300222005001500235005001700250005001800267008000500285009000800290010000500298 01100260030301500800032902103060040902000130071502000100072802000090073802000110 0747013000700758016000300765#VL16.00544#359023#VL16.00543#^a250000^b300b#Vi?t#6 17.6#K600T#K thut tin tin trong chn on v iu tr mt s bnh rng hm m t#Gio trnh#B.s.: Trnh nh Hi (ch.b.), V nh Minh, Nguyn Mnh H...#Trn h nh Hi#V nh Minh#Nguyn Mnh H#Nguyn c Thng#Phm Th Thu Hin#^aH.#^ aY hc#2015#^a150tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: Bnh vin Rng hm mt Trung n g. Trung tm o to v ch o tuyn#Gii thiu cc k thut tin tin trong ch n on v iu tr cc bnh thng gp v rng hm mt: ng dng k thut laser trong iu tr bnh vim quanh rng, chp ct lp vi tnh chm tia hnh nn, n g dng 3D trong phu thut chnh hnh xng, cy ghp implant nha khoa vi s h tr ca phn mm 3D...#Rng hm mt#Chn on#iu tr#Gio trnh#359023#GT## 00885000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810008000570010017000650020029000820070036001110050018001470080 00500165009000800170010000500178011002200183015004900205021029000254020001600544 020001100560020001400571013000700585016000300592#359024#VL16.00545#VL16.00546#^a 192000^b650b#Vi?t#615.88#GI-108T#Trng Vit Bnh#Gio trnh ni kinh chn lc# Trng Vit Bnh, L Th Thanh Nhn#L Th Thanh Nhn#^aH.#^aY hc#2015#^a435tr. : bng^b27cm#TTS ghi: Hc vin Y Dc hc c truyn Vit Nam#Gii thiu ni du ng b sch "Hong ni kinh" - tc phm kinh in ca nn y hc c truyn ng phng vi nhng ni dung ch yu gm dng sinh, m dng ng hnh, tng ph, tinh kh thn, kinh lc, bnh nguyn bnh c, bnh chng cng nhng phng php chn on v nguyn tc iu tr#Y hc c truyn#Gio trnh#Sch song ng#359024 #KT## 01108000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810006000480020015000540030038000690070069001070050016001760050 01800192005001700210008000500227009000800232010000500240011003100245015010700276 02102680038301300070065101600030065802000060066102000080066702000080067500500170 0683005001700700005001600717005001300733#359025#VL16.00547#VL16.00548#^b1000b#Vi ?t#615.1#C107G#Cnh gic dc#Ti liu o to dnh cho cn b Y t#B.s.: Nguyn ng Ho (ch.b.), Nguyn Hong Anh, Nguyn Tun Dng...#Nguyn ng Ho#Nguyn Hong Oanh#Nguyn Tun Dng#^aH.#^aY hc#2015#^a333tr. : hnh v, bng^b27cm#TT S ghi: Trng i hc Dc. Trung tm Quc gia v thng tin thuc v theo di ph n ng c hi ca thuc#Gii thiu tng quan v cnh gic dc; phn ng c hi ca thuc; sai st lin quan ti thuc v cc vn v cht lng thuc; phng php theo di v ngun d liu v bin c bt li ca thuc; qun l, gim thi u v truyn thng v nguy c lin quan n thuc...#359025#KT#Thuc#Qun l#S d ng#Nguyn Hong Anh#Nguyn Tun Dng# Th Hng Gm#Trn Ngn H## 00718000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810007000590010012000660020029000780070030001070050017001370080 00500154009000800159010000500167011002900172021020000201020000700401020001000408 020001200418013000700430016000300437#359026#VL16.00549#VL16.00550#^a250000^b100 0b#Vi?t#611.018#TR113N#Bi M Hnh#Trc nghim thc hnh m hc#Bi M Hnh, Ngu yn Khang Sn#Nguyn Khang Sn#^aH.#^aY hc#2015#^aIX, 279tr. : nh mu^b28cm#G m 1035 cu hi trc nghim trnh by nhng kin thc chung v thc hnh m hc: T bo, biu m v tuyn, m lin kt, sn v xng, mu v to mu, c, m thn kinh, h tun hon, m bch huyt...#M hc#Thc hnh#Trc nghim#359026#KT## 01007000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810008000480020074000560030033001300070064001630060014002270050 01400241005002300255005002000278005002000298008000500318009000800323010000500331 01100250033601500690036102101390043002000110056901300070058001600030058702000170 0590020001900607020000900626020001000635#359027#VL16.00551#VL16.00552#^b1000b#Vi ?t#362.4#GI-108T#Gio trnh phc hi chc nng lao ng cho ngi khuyt tt ti cng ng#Ti liu ging dy ti cng ng#Cao Minh Chu (ch.b.), Phm Vn Minh , Nguyn Th Thanh Huyn...#Cao Minh Chu#Phm Vn Minh#Nguyn Th Thanh Huyn#N guyn Th Kim Lin#ng Thi Thu Hng#^aH.#^aY hc#2015#^a122tr. : hnh v^b27c m#u ba sch ghi: Trng i hc Y H Ni. B mn Phc hi chc nng#Gii thi u nhng kin thc c bn v phc hi chc nng lao ng v phc hi chc nng ch o mt s dng khuyt tt thng gp ti cng ng#Gio trnh#359027#GT#Ngi khu yt tt#Phc hi chc nng#Lao ng#Cng ng## 00903000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580020036000640030043001000070086001430050017002290050 01700246005001500263005002000278008000500298009000800303010000500311011003100316 021020700347020001100554013000700565016000300572020000500575020000900580#359028# VL16.00553#VL16.00554#^a68000^b200b#Vi?t#362.1068#107G#nh gi tc ng chn g trnh y t#Gio trnh dnh cho c nhn y t cng cng#B.s.: V Th Hong Lan ( ch.b.), Bi Th T Quyn, L Th Kim nh, Nguyn Th Kim Ngn#V Th Hong Lan#B i Th T Quyn#L Th Kim nh#Nguyn Th Kim Ngn#^aH.#^aY hc#2015#^a158tr. : hnh v, bng^b27cm#Gii thiu cc khi nim v phng php nh gi tc ng ch ng trnh y t nh ngun s liu v thu thp s liu. Trnh by cc thit k ti n thc nghim, thit k phng thc nghim v thit k thc nghim#Gio trnh#35 9028#GT#Y t#nh gi## 00883000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570020027000630070066000900050016001560050019001720050 01200191005001600203005001600219008000500235009000800240010000500248011002600253 021022600279020001100505013000700516016000300523015005500526#VL16.00555#VL16.005 56#359029#^a115000^b500b#Vi?t#610.73#K600T#K thut iu dng c bn#B.s.: Ngu yn Vn Knh (ch.b.), Phm Th Ngc Dung, o Hi Nam...#Nguyn Vn Knh#Phm Th Ngc Dung#o Hi Nam#Phm Thanh Thu#H Th i Ngha#^aH.#^aY hc#2015#^a206t r. : minh ho^b27cm#Gii thiu ni dung c bn v k thut thc hnh cc bin ph p phng nga ly nhim; hi sc cp cu; iu dng c bn; ph gip bc s th c hin th thut; chm sc; xt nghim cn lm sng v s dng trang thit b y khoa#iu dng#359029#KT#TTS ghi: B Y t. Bnh vin Bnh Nhit i Trung n g## 00826000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820007000421810006000490020061000550070065001160050017001810050013001980050 01600211005001700227005001400244004003000258008000500288009000800293010000500301 01100250030601500180033102100900034902000200043902000100045902000090046901300070 0478016000300485#359030#VL16.00557#VL16.00558#^b3000b#Vi?t#616.24#H561D#Hng d n chn on v iu tr bnh phi tc nghn mn tnh#B.s.: Nguyn Th Xuyn, Ng Qu Chu, Lng Ngc Khu (ch.b.)...#Nguyn Th Xuyn#Ng Qu Chu#Lng Ngc K hu#L Th Tuyt Lan#Trn Vn Ngc#Ti bn ln th 1 c sa cha#^aH.#^aY hc#20 15#^a70tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Y t#Hng dn chn on v iu tr b nh phi tc nghn mn tnh giai on n nh v t cp#Bnh phi tc nghn#Chn on#iu tr#359030#KT## 00651000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820006000411810006000470010015000530020014000680070032000820050016001140080 00500130009001900135010000500154011003100159015001600190021015300206020001600359 013000700375016000300382#359031#VL16.00559#VL16.00560#^b712b#Vi?t#620.1#C460K#L Thng Hin#C k thut 1#L Thng Hin, Phm Xun Khang#Phm Xun Khang#^aH.# ^aBch khoa H Ni#2015#^a155tr. : hnh v, bng^b27cm#Lu hnh ni b#Trnh by nhng kin thc c bn v c hc vt rn, sc bn vt liu: Tnh hc, h lc ph ng, ko nn ng tm, xon thun tu thanh phng, un phng...#C hc k thut# 359031#KT## 00739000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810007000520020056000590070070001150050013001850050017001980050 02100215005001700236005001900253008000500272009000800277010000500285011003000290 01500530032001300070037301600030038002000040038302000070038702000100039402000090 0404#359032#VL16.00561#VL16.00562#^b5000b#Vi?t#618.92238#KH527C#Khuyn co chn on v iu tr hen tr em di 5 tui#B.s.: Ng Qu Chu (ch.b.), Bi Bnh Bo Sn, Phan Hu Nguyt Dim...#Ng Qu Chu#Bi Bnh Bo Sn#Phan Hu Nguyt Dim #Nguyn Tin Dng#Phm Th Minh Hng#^aH.#^aY hc#2015#^a22tr. : hnh v, bng^b 27cm#TTS ghi: Hi H hp Vit Nam; Hi Nhi khoa Vit Nam#359032#KT#Hen#Tr em#C hn on#iu tr## 01093000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020082000520030090001340070062002240050019002860050016003050050 01600321005001400337004001800351008000500369009000800374010000500382011003000387 01500180041702102550043502000190069002000100070902000090071901600030072801300070 0731005001700738#359033#VL16.00563#^a150000^b600b#Vi?t#615.82#H561D#Hng dn q uy trnh k thut khm bnh, cha bnh chuyn ngnh phc hi chc nng#Ban hnh km theo Quyt nh s 54/Q-BYT ngy 06 thng 01 nm 2014 ca B trng B Y t #B.s.: Nguyn Xun Nghin, Lng Ngc Khu, Nguyn Quc Anh...#Nguyn Xun Nghi n#Lng Ngc Khu#Nguyn Quc Anh#Cao Minh Chu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2 015#^a415tr. : hnh v, nh^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by nhng quy trnh k thut c bn trong khm bnh v cha bnh chuyn ngnh phc hi chc nng nh: vt l tr liu, vn ng tr liu, hot ng tr liu, ngn ng tr liu, k th ut thm d, lng gi, chn on, iu tr, dng c chnh hnh...#Phc hi chc nng#Khm bnh#iu tr#KT#359033#Nguyn Trng Lu## 01052000000000337000450000200730000000300920007300500180016500500170018300500180 02000050015002180050018002330070064002510040018003150080005003330090008003380100 00500346011001500351015001800366082000600384016000300390013000700393014000700400 02600110040702600070041818100060042501900050043102000100043602000100044602000090 0456021024900465#Hng dn quy trnh k thut khm bnh, cha bnh chuyn ngnh nhn khoa#Ban hnh km theo Quyt nh s 3906/Q-BYT ngy 12 thng 10 nm 2012 ca B trng B Y t#Tn Th Kim Thanh#Nguyn Huy Quang#Nguyn Hong Long#Trn Qu Tng#Nguyn Trng Khoa#B.s.: Tn Th Kim Thanh, Nguyn Huy Quang, Nguyn Ho ng Long...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2015#^a254tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t #617.7#KT#359034#^b600b#VL16.00564#359034#H561D#Vi?t#Nhn khoa#Khm bnh#iu tr #Trnh by nhng quy trnh k thut c bn trong khm bnh v cha bnh chuyn ngnh nhn khoa: sa so bng sau phu thut glcm, cc phng php ph hu th mi iu tr glcm, phu thut ct cng mc su, phu thut t van dn lu ti n phng...## 01105000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020129000520030091001810070055002720050014003270050015003410050 01500356005001600371004001800387008000500405009000800410010000500418011002200423 01500180044502102490046302000100071202000100072202000090073201300070074101600030 0748005001600751#359035#VL16.00565#^a150000^b600b#Vi?t#616.15#H561D#Hng dn q uy trnh k thut khm bnh, cha bnh chuyn ngnh huyt hc - truyn mu - mi n dch - di truyn - sinh hc phn t#Ban hnh km theo Quyt nh s 2017/Q-BY T ngy 09 thng 6 nm 2014 ca B trng B Y t#B.s.: Trung Phn, Nguyn Anh Tr, Trn Qu Tng...# Trung Phn#Nguyn Anh Tr#Trn Qu Tng#Nguyn Tn B nh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2015#^a415tr. : bng^b27cm#TTS ghi: B Y t# Trnh by nhng quy trnh k thut c bn trong khm bnh v cha bnh chuyn ng nh huyt hc: Huyt hc t bo, ng cm mu, min dch, di truyn, sinh hc ph n t, truyn mu, k thut cng ngh t bo gc ng dng trong y hc, k thut lm sng#Huyt hc#Khm bnh#iu tr#359035#KT#Phm Quang Vinh## 00981000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810007000540020056000610070064001170050014001810050013001950050 01800208005001500226005002100241008000500262009000800267010000500275011002600280 01501030030601300070040901600030041602101750041902000120059402000130060602000140 0619020001000633#VL16.00566#VL16.00567#359036#^a80000^b2000b#Vi?t#612#TH552T#Th c tp sinh l hc - sinh l bnh hc - min dch hc#B.s.: Phm nh Lu (ch.b. ), Thi Hng H, L Th Hng Tuyt...#Phm nh Lu#Thi Hng H#L Th Hng Tuy t#Phan Ngc Tin#Trng Th Thanh Tm#^aH.#^aY hc#2015#^a116tr. : minh ho^b27 cm#TTS ghi: Trng i hc Y khoa Phm Ngc Thch. B mn Sinh l hc - Sinh l bnh hc - Min dch hc#359036#KT#Gii thiu i cng, nguyn tc, dng c, p hng tin, cc bc tin hnh, kt qu v nhn nh kt qu ca nhng bi thc tp sinh l hc, sinh l bnh hc v min dch hc#Sinh l hc#Sinh l bnh#Min dch hc#Thc hnh## 00987000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820008000411810007000490020033000560030037000890070069001260050015001950050 01500210005002000225005001300245005001200258008000500270009000800275010000500283 01100260028801500710031402102210038501600030060601300070060902000080061602000130 0624020001200637#359037#VL16.00568#VL16.00569#^b100b#Vi?t#616.994#TR527T#Truyn thng phng chng ung th#Ti liu o to dnh cho ging vin#B.s.: Trn Quang Mai, Trn Vn Thun (ch.b.), Trn Th Tuyt Minh...#Trn Quang Mai#Trn Vn Thu n#Trn Th Tuyt Minh#H Thin Nga#L Thu Hin#^aH.#^aY hc#2015#^a126tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Y t. Trung tm Truyn thng Gio dc Sc kho Trung n g#Cung cp nhng kin thc c bn v k nng cn thit v truyn thng phng ch ng ung th v mt s hnh thc truyn thng trc tip ti cng ng cng nh vi c lp k hoch truyn thng phng chng ung th ti cng ng#KT#359037#Ung th #Truyn thng#Phng chng## 00984000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820008000411810007000490020033000560030035000890070069001240050015001930050 01500208005002000223005001300243005001200256008000500268009000800273010000500281 01100260028601500710031202102200038301300070060301600030061002000080061302000130 0621020001200634#359038#VL16.00570#VL16.00571#^b100b#Vi?t#616.994#TR527T#Truyn thng phng chng ung th#Ti liu o to dnh cho hc vin#B.s.: Trn Quang Ma i, Trn Vn Thun (ch.b.), Trn Th Tuyt Minh...#Trn Quang Mai#Trn Vn Thun# Trn Th Tuyt Minh#H Thin Nga#L Thu Hin#^aH.#^aY hc#2015#^a115tr. : minh h o^b27cm#TTS ghi: B Y t. Trung tm Truyn thng Gio dc Sc kho Trung ng# Cung cp nhng kin thc c bn v k nng cn thit v truyn thng phng chng ung th v mt s hnh thc truyn thng trc tip ti cng ng cng nh vic lp k hoch truyn thng phng chng ung th ti cng ng#359038#KT#Ung th#Tr uyn thng#Phng chng## 00933000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820007000421810006000490020029000550030033000840070065001170050017001820050 01600199005001300215005000900228005001800237008000500255009000800260010000500268 01100320027301500180030502102230032301600030054601300070054902000200055602000100 0576020000900586#VL16.00573#359039#VL16.00572#^b1000b#Vi?t#616.24#B256P#Bnh ph i tc nghn mn tnh#Ti liu dnh cho bc s a khoa#B.s.: Nguyn Th Xuyn, L ng Ngc Khu, Ng Qu Chu (ch.b.)...#Nguyn Th Xuyn#Lng Ngc Khu#Ng Qu Chu# Quyt#Nguyn Trng Khoa#^aH.#^aY hc#2015#^aVIII, 147tr. : minh ho^b27c m#TTS ghi: B Y t#Gii thiu tng quan v bnh phi tc nghn mn tnh v t cp bnh phi tc nghn mn tnh nh: hng dn chn on, phng php iu tr, qun l iu tr, phc hi chc nng v hng dn s dng dng c phn phi thu c#KT#359039#Bnh phi tc nghn#Chn on#iu tr## 00890000000000325000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200110 00301810006000410020044000470070065000910050017001560050013001730050016001860050 01600202005001400218004001800232008000500250009000800255010000500263011002600268 01500180029402102080031201300070052001600030052702000150053002000100054502000090 0555#VL16.00574#359040#^b600b#Vi?t#616.200475#H561D#Hng dn chn on v iu tr bnh h hp#B.s.: Nguyn Th Xuyn, Ng Qu Chu, Lng Ngc Khu (ch.b.)... #Nguyn Th Xuyn#Ng Qu Chu#Lng Ngc Khu#Nguyn Vn on#Trn Vn Ngc#Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2015#^a234tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Y t#Gm 38 bi hng dn chn on v iu tr cc bnh h hp nh: ho ko di, kh th , au ngc, vim ph qun cp, vim phi mc phi cng ng, p xe phi, bnh phi tc nghn mn tnh giai on n nh...#359040#KT#Bnh h h hp#Chn on# iu tr## 01012000000000337000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200070 00301810006000370020080000430030092001230070060002150050017002750050017002920050 01500309005001800324005001800342004001800360008000500378009000800383010000500391 01100150039601500180041102102030042902000130063201300070064501600030065202000100 0655020000900665#VL16.00575#359041#^b600b#Vi?t#617.51#H561D#Hng dn quy trnh k thut khm bnh, cha bnh chuyn ngnh tai - mi - hng#Ban hnh km theo Qu yt nh s 3978/Q-BYT ngy 18 thng 10 nm 2012 ca B trng B Y t#B.s.: Ng uyn Ngc Dung, Nguyn Huy Quang, Trn Qu Tng...#Nguyn Ngc Dung#Nguyn Huy Quang#Trn Qu Tng#Nguyn Trng Khoa#Nguyn Hong Long#Ti bn ln th 1#^aH.# ^aY hc#2015#^a327tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by nhng quy trnh k thut c bn trong khm bnh v cha bnh chuyn khoa tai - mi - hng: bm hi vi n h, chch rch, t ng thng kh mng nh, m so bo, phu thut xng chm, v nh...#Tai mi hng#359041#KT#Khm bnh#iu tr## 01161000000000349000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200080 00301810006000380020079000440030091001230070067002140050017002810050016002980050 01500314005001400329005001700343004001800360008000500378009000800383010000500391 01100250039601500180042102103190043902000110075802000130076901300070078201600030 0789020001000792020000900802#359042#VL16.00576#^b600b#Vi?t#614.546#H561D#Hng d n quy trnh k thut khm bnh, cha bnh chuyn ngnh phong - da liu#Ban hnh km theo Quyt nh s 1918/Q-BYT ngy 04 thng 6 nm 2012 ca B trng B Y t#B.s.: Nguyn Th Xuyn, Lng Ngc Khu, Trn Hu Khang (ch.b.)...#Nguyn Th Xuyn#Lng Ngc Khu#Trn Hu Khang#Phm Vn Hin#Nguyn Quang Huy#Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2015#^a115tr. : hnh v^b27cm#TTS ghi: B Y t#Gii thiu q ui trnh k thut khm, cha bnh chuyn ngnh phong - da liu nh: phu thut g ii p thn kinh cho ngi bnh phong, iu tr bnh da bng ngm, tm dung dch thuc tm 1/10.000; phu thut to hnh lng my bng mnh ghp da u t do; iu tr mt th cho ngi bnh phong; sinh thit da v nim mc...#Bnh phong#B nh da liu#359042#KT#Khm bnh#iu tr## 01061000000000337000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200060 00301810006000360020046000420030091000880070068001790050017002470050016002640050 01600280005001500296005001800311004001800329008000500347009000800352010000500360 01100260036501500180039102102710040902000140068002000100069402000090070401300070 0713016000300720#359043#VL16.00577#^b600b#Vi?t#616.1#H561D#Hng dn chn on v iu tr bnh tim mch#Ban hnh km theo Quyt nh s 2510/QD-BYT ngy 15 th ng 7 nm 2013 ca B trng B Y t#B.s.: Nguyn Th Xuyn, Lng Ngc Khu, Ngu yn Ln Vit (ch.b.)...#Nguyn Th Xuyn#Lng Ngc Khu#Nguyn Ln Vit#Trn Qu Tng#Trng Quang Bnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2015#^a243tr. : minh ho ^b27cm#TTS ghi: B Y t#Nhng iu cn bit v bnh tim mch nh ngng tun ho n, nhi mu c tim, ph phi cp, sc tim, cn au tht ngc khng n nh v n hi mu c tim khng c ST chnh ln, cn au tht ngc n nh, lc thnh ng mch ch, tai bin mch mu no, nhp nhanh trn tht...#Bnh tim mch#Chn on #iu tr#359043#KT## 00963000000000349000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020073000490030091001220070063002130050020002760050016002960050 01600312005001300328004001800341008000500359009000800364010000500372011002200377 01500180039902101340041702000090055102000090056002000100056902000090057901300070 0588016000300595005001500598#359044#VL16.00578#^a109000^b600b#Vi?t#618#H561D#H ng dn quy trnh k thut khm bnh, cha bnh chuyn ngnh ph - sn#Ban hnh km theo quyt nh s 1377/Q-BYT ngy 24 thng 4 nm 2013 ca B trng B Y t #B.s.: Trn Th Phng Mai, Lng Ngc Khu, Nguyn c Hinh...#Trn Th Phng Mai#Lng Ngc Khu#Nguyn c Hinh#Lu Th Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc #2015#^a283tr. : bng^b27cm#TTS ghi: B Y t#Gii thiu quy trnh k thut khm bnh, cha bnh chuyn ngnh sn khoa, ph khoa, s sinh, h tr sinh sn v k hoch ho gia nh#Ph khoa#Sn khoa#Khm bnh#iu tr#359044#KT#L Hoi Chn g## 01041000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020029000560030037000850070065001220050017001870050 01600204005001300220005000900233005001800242008000500260009000800265010000500273 01100320027801500180031002103570032801300070068501600030069202000100069502000100 0705#359045#VL16.00579#VL16.00580#^b1000b#Vi?t#616.241#V304P#Vim phi mc phi cng ng#Ti liu dnh cho bc s chuyn khoa#B.s.: Nguyn Th Xuyn, Lng Ng c Khu, Ng Qu Chu (ch.b.)...#Nguyn Th Xuyn#Lng Ngc Khu#Ng Qu Chu# Quyt#Nguyn Trng Khoa#^aH.#^aY hc#2015#^aVIII, 147tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Y t#Gii thiu tng quan v vim phi mc phi cng ng v cc phng php chn on nguyn nhn vim phi mc phi cng ng. Tnh hnh khng c c khng sinh v gii php s dng cc ch s dc ng hc v dc lc hc trong ti u ho iu tr vim phi cng ng. Chn on hnh nh hc trong vim phi mc phi cng ng v cc trng hp c bit...#359045#KT#Vim phi#Cng ng# # 00883000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820007000421810006000490020029000550030037000840070065001210050017001860050 01600203005001300219005000900232005001800241008000500259009000800264010000500272 01100320027701500180030902101690032701300070049601600030050302000200050602000100 0526020000900536#359046#VL16.00581#VL16.00582#^b1000b#Vi?t#616.24#B256P#Bnh ph i tc nghn mn tnh#Ti liu dnh cho bc s chuyn khoa#B.s.: Nguyn Th Xuyn , Lng Ngc Khu, Ng Qu Chu (ch.b.)...#Nguyn Th Xuyn#Lng Ngc Khu#Ng Qu Chu# Quyt#Nguyn Trng Khoa#^aH.#^aY hc#2015#^aVIII, 155tr. : minh ho^ b27cm#TTS ghi: B Y t#Gii thiu tng quan v bnh phi tc nghn mn tnh v hng dn chn on, iu tr, qun l iu tr, phc hi chc nng v hng dn s dng dng c phn phi thuc#359046#KT#Bnh phi tc nghn#Chn on#iu tr ## 00938000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810007000480020033000550290040000880070064001280050018001920050 01300210005001400223005001400237005001700251008000500268009000800273010000500281 01100270028601500450031302102000035801300070055801600030056502000150056802000100 0583020000700593#359047#VL16.00583#VL16.00584#^b2500b#Vi?t#616.2#TH552H#Thc hn h x tr tt bnh h hp#Practical approach to lung health (PAL)#B.s.: Nguyn Vi t Nhung (ch.b.), inh Ngc S, Trn Vn Sng...#Nguyn Vit Nhung#inh Ngc S# Trn Vn Sng#Trn Vn Ngc#Nguyn Vn Thnh#^aH.#^aY hc#2015#^a149tr. : nh, b ng^b26cm#TTS ghi: B Y t. Bnh vin Phi Trung ng#Gii thiu chin lc th c hnh x tr tt bnh h hp v cc hng dn chun trong nc v quc t trong qu trnh thc hnh lm sng tp trung vo 4 bnh: hen, copd, vim phi cng ng v bnh lao#359047#KT#Bnh h h hp#Thc hnh#X tr## 01011000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560020027000620030058000890070074001470050019002210050 02000240005001600260005001500276005001500291008000500306009000800311010000500319 01100260032401500800035002102140043002000200064402000110066401300070067501600030 0682#VL16.00585#VL16.00586#359048#^a118000^b200b#Vi?t#613.1#S552K#Sc kho mi trng c bn#Gio trnh ging dy cho i tng c nhn y t cng cng#B.s.: L Th Thanh Hng (ch.b.), Trn Th Tuyt Hnh, Trn Khnh Long...#L Th Thanh H ng#Trn Th Tuyt Hnh#Trn Khnh Long#Phng Xun Sn#Nguyn Vn Mn#^aH.#^aY hc#2015#^a190tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y t Cng cng. Khoa Sc kho mi trng - Ngh nghip#Gii thiu tng quan v sc kho mi trng; nhim khng kh; qun l cht thi rn v cht thi y t; thuc bo v thc v t v mt s hp cht hu c kh phn hu; cc bnh ly truyn gia ng vt v ngi...#Sc kho mi trng#Gio trnh#359048#GT## 00939000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020068000520030091001200070050002110050007002610050016002680050 01600284005001400300005001800314004001800332008000500350009000800355010000500363 01100300036801500180039802101510041602000050056702000100057202000090058201300070 0591016000300598#359049#VL16.00587#^a155000^b600b#Vi?t#617.11#H561D#Hng dn q uy trnh k thut khm bnh, cha bnh chuyn ngnh bng#Ban hnh km theo quyt nh s 635/Q-BYT ngy 28 thng 02 nm 2013 ca B trng B Y t#B.s.: L Nm , Lng Ngc Khu, Nguyn Gia Tin...#L Nm#Lng Ngc Khu#Nguyn Gia Tin#Tr n on o#Nguyn Vit Lng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2015#^a427tr. : hnh v, nh^b27cm#TTS ghi: B Y t#Gii thiu quy trnh k thut khm bnh, cha b nh chuyn ngnh bng gm: thay bng bng, phu thut, th thut iu tr vt b ng v cc k thut khc#Bng#Khm bnh#iu tr#359049#KT## 01128000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020078000550030091001330070061002240050015002850050011003000050 01600311005001300327005001800340004001800358008000500376009000800381010000500389 01100220039401500180041602103120043402000150074602000100076102000090077101300070 0780016000300787#359050#VL16.00588#^a131000^b600b#Vi?t#616.07575#H561D#Hng d n quy trnh k thut khm bnh, cha bnh chuyn ngnh y hc ht nhn#Ban hnh k m theo Quyt nh s 705/Q-BYT ngy 28 thng 02 nm 2014 ca B trng B Y t #B.s.: Mai Trng Khoa (ch.b.), Phan S An, Lng Ngc Khu...#Mai Trng Khoa#Pha n S An#Lng Ngc Khu#Trn nh H#Nguyn Thanh Danh#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Y hc#2015#^a355tr. : bng^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by nhng quy trnh k thut c bn trong khm bnh v cha bnh chuyn ngnh y hc ht nhn: X hnh n o, spect no, x hnh lu thng dch no tu, x hnh ti mu c tim, x hnh chc nng tim, x hnh nhi mu c tim, spect ti mu c tim, spect chc nng t im, x hnh mch mu, x hnh chn on...#Y hc ht nhn#Khm bnh#iu tr#359 050#KT## 00855000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020029000560030033000850070065001180050017001830050 01300200005001600213005000900229005001800238008000500256009000800261010000500269 01100310027401500180030502101760032302000100049902000100050901300070051901600030 0526#359051#VL16.00589#VL16.00590#^b1000b#Vi?t#616.241#V304P#Vim phi mc phi cng ng#Ti liu dnh cho bc s a khoa#B.s.: Nguyn Th Xuyn, Ng Qu Chu, Lng Ngc Khu (ch.b.)...#Nguyn Th Xuyn#Ng Qu Chu#Lng Ngc Khu# Quy t#Nguyn Trng Khoa#^aH.#^aY hc#2015#^a146tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by v bnh vim phi mc phi cng ng: Tng quan, chn on ngu yn nhn, iu tr, chn on hnh nh v cc trng hp c bit, chn on vi m phi, cc tc nhn...#Vim phi#Cng ng#359051#KT## 01187000000000349000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810006000460020080000520030091001320070065002230050017002880050016003050050 01300321005001500334005001700349004001800366008000500384009000800389010000500397 01100150040201500180041702103540043502000090078902000100079802000100080802000090 0818013000700827016000300834#359052#VL16.00591#^a59000^b600b#Vi?t#616.995#H561D #Hng dn quy trnh k thut khm bnh, cha bnh chuyn ngnh lao v bnh phi #Ban hnh km theo Quyt nh s 1918/Q-BYT ngy 04 thng 6 nm 2012 ca B tr ng B Y t#B.s.: Nguyn Th Xuyn, Lng Ngc Khu, inh Ngc S (ch.b.)...#Ngu yn Th Xuyn#Lng Ngc Khu#inh Ngc S#Nguyn Vit C#Nguyn Huy Quang#Ti b n ln th 1#^aH.#^aY hc#2015#^a123tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Gii thiu quy t rnh k thut khm, cha bnh chuyn ngnh lao v bnh phi nh: Phu thut gii p tu trong lao ct sng c, ct sng ngc, ct sng lng, phu thut thay kh p hng do lao, chnh hnh khp gi do lao, no vim lao khp vai, khuu, xng c hu, lao xng i, no vim lao xng cng chn, no r hch lao vng c, vng nch, vng bn...#Bnh lao#Bnh phi#Khm bnh#iu tr#359052#KT## 01062000000000325000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200140 00301810006000440020077000500070046001270050013001730050013001860050015001990050 01500214005001400229008000600243009000600249010000500255011003100260021037800291 02000220066902000080069102000110069902000090071002000070071901300070072601600030 0733#359053#VL16.00592#^b250b#Vi?t#332.310959771#A102B#Agribank Bnh Thun - Nh ng du n trn chng ng pht trin (1992 - 2014)#Trn Vn Hai, Hunh Vn T, Bi Xun Chnh...#Trn Vn Hai#Hunh Vn T#Bi Xun Chnh#Nguyn c Ch# Ng c Trnh#^aS.l#^aS.n#2015#^a107tr. : nh mu, bng^b28cm#Gm cc bi vit gii th iu khi qut qu trnh hnh thnh, nhng du n trn chng ng pht trin, ng gp vo kinh t - x hi a phng, hot ng ca ng b, on th chnh tr ca Agribank v suy ngh, tm huyt v hot ng ngn hng, cuc sng ca con ngi lm nn danh ting v sc mnh ca Agribank - chi nhnh Bnh Thun qua hn 20 nm xy dng v pht trin#Ngn hng nng nghip#Lch s#Pht trin#Bi v it#K yu#359053#XH## 00930000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010015000630020040000780070026001180220004001440220 03200148008000500180009000800185010000500193011001500198021036300213020000700576 020001000583020001000593013000700603016000300610005001500613#359054#VL16.00593#V L16.00594#^a340000^b200b#Vi?t#615.88#455N#Nguyn Ch Tn#ng Nam dc - 2000 v thuc cha bnh#Nguyn Ch Tn b.s., s.t.#T.1#Cc v thuc t vn A n vn M #^aH.#^aY hc#2015#^a798tr.^b30cm#Gii thiu 2000 v thuc Nam, thuc Bc cha b nh c trnh by theo th t ch ci ting Vit, tn thuc c phin m ting ph thng cng cch gi khc, km theo tn khoa hc v tm tt c ng tnh - v - tc dng, ng dng cha bnh, cch phi ng vi cc v thuc khc, phn tch dc l, dc tnh cc thuc khc nhau cng kh nng iu tr bnh tng t#n g y#Thuc nam#Thuc bc#359054#KT#Nguyn Ch Tn## 00934000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820007000411810007000480020052000550070069001070050015001760050021001910050 01400212005001600226005001700242004001800259008000500277009000800282010000500290 01100320029501501650032702000090049202000170050102000170051802000200053502000190 0555013000700574016000300581#359055#VL16.00595#VL16.00596#^b286b#Vi?t#362.88#PH5 06H#Phc hi chc nng nn nhn cht c ho hc/Dioxin#B.s.: Trn Trng Hi, Ng uyn Th Minh Thu (ch.b.), Cao Minh Chu...#Trn Trng Hi#Nguyn Th Minh Thu #Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Trnh Quang Dng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aY hc#2 015#^a562tr. : tranh v, bng^b27cm#TTS ghi: B Y t. i hc Y t cng ng; D n "T chc phc hi chc nng ti cng ng cho nn nhn cht c ho hc do M s dng trong chin tranh Vit Nam"#Nn nhn#Ngi khuyt tt#Cht c ho hc#Cht c mu da cam#Phc hi chc nng#359055#XH## 01194000000000349000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020085000540030090001390070066002290050016002950050015003110050 01600326005001500342005001500357004001800372008000500390009000800395010000500403 01100230040801500180043102103130044902000190076202000210078102000130080202000190 0815013000700834016000300841#359056#VL16.00597#^a464000^b600b#Vi?t#616.0757#H56 1D#Hng dn quy trnh k thut chuyn ngnh chn on hnh nh v in quang ca n thip#Ban hnh km theo Quyt nh s 25/Q-BYT ngy 03 thng 01 nm 2013 ca B trng B Y t#B.s.: Phm Minh Thng (ch.b.), Hong c Kit, Lng Ngc Khu ...#Phm Minh Thng#Hong c Kit#Lng Ngc Khu#Nguyn Duy Hu#Hong Minh Li #Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2015#^a1215tr. : bng^b27cm#TTS ghi: B Y t#Tr nh by nhng quy trnh k thut chuyn ngnh chn on hnh nh v in quang c an thip: Chp X-quang khp thi dng hm; chp X-quang rng cn chp; chp X-q uang t sng c; siu m cc khi u c thuc tim i quang siu m tnh mch; siu m ni soi; chp ct lp vi tnh chn on; chp cng hng t...#Chn on hnh nh#Chp ct lp vi tnh#Chp X quang#Chp cng hng t#359056#KT## 01116000000000325000450000200180000000500170001800500080003500500150004300500160 00580050017000740070059000910040040001500080005001900090008001950100005002030110 02600208015012200234082000800356016000300364013000700367014001600374026001100390 02600110040102600070041218100070041901900050042602000090043102000160044002103340 0456#Chm cu tng hp#Nghim Hu Thnh#Thi H#Trnh nh Cn#Quch Tun Vinh#N guyn Cng Danh#B.s.: Nghim Hu Thnh, Thi H, Trnh nh Cn (ch.b.)...#Ti b n ln th 1 c chnh sa, b sung#^aH.#^aY hc#2015#^a414tr. : minh ho^b27cm# TTS ghi: Trung tm H tr pht trin ti nng - Y hc dn tc Sao Phng ng. - Tn sch ting Anh: General Acupuncture#615.892#KT#359057#^a430000^b500b#VL16. 00598#VL16.00599#359057#CH120C#Vi?t#Chm cu#Y hc c truyn#Gii thiu v c s y hc phng ng, khi lc l lun v h kinh lc v huyt, v tr, cch ly huyt, ch tr, th thut chm cu 200 huyt cng loi hnh tc ng ln huyt, kin thc c bn v chm cu, khi nim chung v mt s phng php chm cu nh cy ch, nh chm, in chm... hng dn cha 45 bnh chng c tham kho## 01064000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020049000540030090001030070064001930050016002570050013002730050 01600286005001600302005001600318004001800334008000500352009000800357010000500365 01100220037001500180039202103000041002000120071002000060072201300070072801600030 0735#359058#VL16.00600#^a353000^b600b#Vi?t#616.9041#H561D#Hng dn quy trnh k thut ngnh vi sinh y hc#Ban hnh km theo Quyt nh s 26/Q-BYT ngy 03 th ng 01 nm 2013 ca B trng B Y t#B.s.: on Mai Phng (ch.b.), L Vn Phn g, Lng Ngc Khu...#on Mai Phng#L Vn Phng#Lng Ngc Khu#Nguyn Quc A nh#Nguyn V Trung#Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2015#^a870tr. : bng^b27cm#TT S ghi: B Y t#Trnh by nhng quy trnh k thut c bn trong chuyn ngnh vi s inh y hc: Vi khun nhum soi; vi khun test nhanh; vi khun nui cy v nh da nh phng php thng thng; vi khun nui cy, nh danh h thng t ng; vi k hun khng thuc nh tnh; vi h ng rut; SFB trc tip nhum Ziehl...#Vi si nh vt#Y hc#359058#KT## 00924000000000325000450000200610000000500180006100500160007900500120009500500170 01070050013001240070065001370040018002020080005002200090008002250100005002330110 03000238015001800268082000400286016000300290013000700293014001600300026000700316 02600110032318100060033401900050034002000110034502000100035602000090036602102230 0375#Hng dn quy trnh k thut khm bnh, cha bnh ngoi khoa#Nguyn Tin Qu yt#Lng Ngc Khu#Bi c Ph#Nguyn Tin Bnh#L Trung Hi#B.s.: Nguyn Tin Quyt (ch.b.), Lng Ngc Khu, Bi c Ph...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc#20 15#^a687tr. : hnh v, nh^b27cm#TTS ghi: B Y t#617#KT#359059#^a294000^b600b #359059#VL16.00601#H561D#Vi?t#Ngoi khoa#Khm bnh#iu tr#Trnh by nhng quy trnh k thut c bn trong khm bnh v cha bnh ngoi khoa: Phu thut tit n iu, phu thut chn thng chnh hnh, phu thut ct sng, phu thut thn kin h, phu thut tiu ho, phu thut ni soi## 01139000000000349000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020093000530030091001460070059002370050016002960050009003120050 01500321005001200336005001600348004001800364008000500382009000800387010000500395 01100260040001500180042602102900044402000160073402000100075002000100076002000090 0770013000700779016000300786#359060#VL16.00602#^a378000^b600b#Vi?t#616.025#H561 D#Hng dn quy trnh k thut khm bnh, cha bnh chuyn ngnh Hi sc - Cp c u - Chng c#Ban hnh km theo Quyt nh s 1904/Q-BYT ngy 30 thng 5 nm 2 014 ca B trng B Y t#B.s.: Nguyn Gia Bnh, Phm Du, Nguyn t Anh (ch.b. )...#Nguyn Gia Bnh#Phm Du#Nguyn t Anh#V Vn nh#Lng Ngc Khu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2015#^a947tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh b y nhng quy trnh k thut c bn trong khm bnh v cha bnh chuyn ngnh hi sc - cp cu - chng c v: Bnh l h hp, tun hon, thn tit niu v lc mu, thn kinh, huyt hc, tiu ho, truyn nhim, chn on v iu tr ng c , cp cu chn thng, chm sc ngi bnh#Hi sc cp cu#Chng c#Khm bnh# iu tr#359060#KT## 00921000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490020051000550030091001060070067001970050016002640050016002800050 01600296005001600312005001400328004001800342008000500360009000800365010000500373 01100220037801500180040002101380041802000190055602000100057501300070058501600030 0592#VL16.00603#359061#^a209000^b600b#Vi?t#612.01585#H561D#Hng dn quy trnh k thut chuyn ngnh ho sinh#Ban hnh km theo Quyt nh s 320/Q-BYT ngy 2 3 thng 01 nm 2014 ca B trng B Y t#B.s.: Phm Thin Ngc (ch.b.), Hong B ch Ngc, Lng Ngc Khu...#Phm Thin Ngc#Hong Bch Ngc#Lng Ngc Khu#Ngu yn Quc Anh#Bch Vng Hi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2015#^a597tr. : bng^b 27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by nhng quy trnh k thut c bn trong chuyn ng nh ho sinh: Kim tra mu, nc tiu, dch no tu, thu dch mt, dch chc d #Ho sinh hc ngi#Phn tch#359061#KT## 00914000000000337000450000200350000000300060003500500110004100500130005200500170 00650050018000820070076001000040018001760080005001940090008001990100005002070110 03900212082000600251016000300257013000700260014001600267026000700283026001100290 02600110030118100060031201900050031802000060032302000110032902000100034002000080 0350021021800358#T in bch khoa y hc Anh - Vit#A - Z#Ng Gia Hy#Nguyn Tri n#Nguyn Minh Tin#L Thin Anh Tun#B.s.: Ng Gia Hy (ch.b.), Nguyn Trin, Ngu yn Minh Tin, L Thin Anh Tun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2015#^aVIII, 118 1, XLVItr. : minh ha^b27cm#610.3#KT#359062#^a320000^b500b#359062#VL16.00604#VL 16.00605#T550#Vi?t#Y hc#Ting Vit#Ting Anh#T in#Gii thiu t in y hc Anh-Vit, bao gm tt c cc kha cnh ca vic chm sc v y t, t khi nim s c kho n s can thip ca y hc, x tr s cu thng thng, s tr bnh.. . sp xp theo th t t A n Z## 01047000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020072000530030091001250070069002160050017002850050017003020050 01600319005001500335005001300350004001800363008000500381009000800386010000500394 01100160039901500180041502102380043302000090067102000100068002000090069001300070 0699016000300706#359063#VL16.00606#^a430000^b600b#Vi?t#615.892#H561D#Hng dn quy trnh k thut khm bnh, cha bnh chuyn ngnh chm cu#Ban hnh km theo Quyt nh s 792/Q-BYT ngy 15 thng 03 nm 2013 ca B trng B Y t#B.s.: N ghim Hu Thnh (ch.b.), Nguyn Nhc Kim, Lng Ngc Khu...#Nghim Hu Thnh#N guyn Nhc Kim#Lng Ngc Khu#Trn Quc Bnh#Phm Vit D#Ti bn ln th 1#^a H.#^aY hc#2015#^a1110tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by nhng quy trnh k t hut c bn trong khm bnh v cha bnh chuyn ngnh chm cu: K thut chung v chm cu; chm t phu thut; in mng chm; in mng chm; cy ch; in ch m; thu chm; xoa bp bm huyt; cu; gic hi#Chm cu#Khm bnh#iu tr#3590 63#KT## 01146000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020080000510030092001310070066002230050015002890050016003040050 01600320005001400336005001300350004001800363008000500381009000800386010000500394 01100150039901500180041402103340043202000130076602000100077902000090078901300070 0798016000300805#359064#VL16.00607#^a353000^b600b#Vi?t#617.6#H561D#Hng dn qu y trnh k thut khm bnh, cha bnh chuyn ngnh Rng - Hm - Mt#Ban hnh km theo Quyt nh s 3207/Q-BYT ngy 29 thng 08 nm 2013 ca B trng B Y t# B.s.: Trnh nh Hi (ch.b.), Lng Ngc Khu, Lm Hoi Phng...#Trnh nh Hi #Lng Ngc Khu#Lm Hoi Phng#Hong T Hng#V nh Minh#Ti bn ln th 1#^a H.#^aY hc#2015#^a870tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by nhng quy trnh k th ut c bn trong khm bnh v cha bnh chuyn ngnh rng - hm - mt: Phu thu t dch chuyn dy thn kinh rng di cy ghp implant; phu thut ghp xng t thn; phu thut ghp xng hn hp; phu thut ghp xng nhn to; phu th ut ti to xng rng; phu thut ti to xng sng hm...#Rng hm mt#Khm bnh#iu tr#359064#KT## 01091000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020072000530030091001250070058002160050009002740050014002830050 01600297005001500313005001500328004001800343008000500361009000800366010000500374 01100300037901500180040902102890042702000080071602000100072402000090073401300070 0743016000300750#359065#VL16.00608#^a356000^b600b#Vi?t#616.994#H561D#Hng dn quy trnh k thut khm bnh, cha bnh chuyn ngnh ung bu#Ban hnh km theo Quyt nh s 3338/Q-BYT ngy 09 thng 9 nm 2013 ca B trng B Y t#B.s.: B i Diu (ch.b.), Nguyn B c, Lng Ngc Khu...#Bi Diu#Nguyn B c#Lng Ngc Khu#Mai Trng Khoa#Trnh Hng Sn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2015#^a87 9tr. : hnh v, nh^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by nhng quy trnh k thut c huyn ngnh ung bu: Sng lc pht hin ung th sm; phu thut ly hch c chn on v iu tr; phu thut ct u nang vng c; k thut ni soi chn on ung th ng h hp; phu thut ni soi ct thc qun do ung th; ct d dy d o ung th...#Ung th#Khm bnh#iu tr#359065#KT## 00995000000000313000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020012000430030030000550070072000850050019001570050017001760050017001930050 01600210005001600226008000600242009001400248010000500262011002600267015001400293 021034100307020000500648020000700653020001100660013000700671016000300678#359066# ^a680000^b1000b#Vi?t#617.645#R116T#Rng tr em#Dnh cho hc vin sau i hc#B. s.: V Trng Nh Ngc (ch.b.), Trn Th M Hnh, o Th Hng Nga...#V Trng Nh Ngc#Trn Th M Hnh#o Th Hng Nga#Lng Minh Hng#Nguyn Anh Tun#^aHu #^ai hc Hu#2015#^a929tr. : minh ho^b27cm#Trn b 2 tp#Trnh by v rng tr em theo cc ni dung trong 35 chng: khi qut sinh l qu trnh hnh thnh, mc rng, gii phu rng sa ; tm l tr em v thm khm nha khoa ; d phng r ng tr em ; bnh l nha khoa tr em ; thi quen xu, bt thng gii phu rng m ing nh hng n tng trng cung rng u - mt ; vt liu, thuc thng dng #Rng#Tr em#Gio trnh#359066#KT## 00673000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100060 00400010022000460020025000680070022000930220004001150040018001190080006001370090 01400143010000500157011002600162021016200188020000900350020001600359013000700375 016000300382005002200385#359067#^a270000^b500b#Vi?t#616.1307543#S309A#Nguyn Ph c Bo Qun#Siu m Doppler mch mu#Nguyn Phc Bo Qun#T.1#Ti bn ln th 1#^aHu#^ai hc Hu#2015#^a360tr. : minh ho^b27cm#Gm 10 chng bn t nguyn l huyt ng hc, c s vt l ca k thut v thit b siu m Doppler, phn tch tng qut v siu m Doppler ng mch, tnh mch#Mch mu#Siu m doppler# 359067#KT#Nguyn Phc Bo Qun## 00862000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200100 00401810006000500020018000560070052000740050016001260050014001420050009001560050 01700165005001400182004002800196008000600224009001400230010000500244011003000249 021025700279020000600536020000800542013000700550016000300557#359068#VL16.00609#^ a510000^b1000b#Vi?t#616.07543#S309A#Siu m tng qut#Phm Minh Thng (ch.b.), Bi Vn Giang, L Hong...#Phm Minh Thng#Bi Vn Giang#L Hong#Nguyn Xun Hi n#Phm Hng c#n bn ln th 3 c b sung#^aHu#^ai hc Hu#2015#^a635tr. : hnh v, nh^b27cm#Trnh by nhng bi vit chuyn su v cp nht i vi ph ng php siu m chn on ton thn: i cng v siu m chn on, nhiu nh t rn siu m, gii phu siu m gan v ng mt, siu m gan v h ca, siu m ti mt v ng mt, siu m tu...#Y hc#Siu m#359068#KT## 00832000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010022000680020025000900070022001150220004001370040 01800141008000600159009001400165010000500179011002600184021027500210020000900485 020001600494016000300510013000700513005002200520#359069#VL16.00610#VL16.00611#^a 360000^b500b#Vi?t#616.1307543#S309A#Nguyn Phc Bo Qun#Siu m Doppler mch mu#Nguyn Phc Bo Qun#T.2#Ti bn ln th 1#^aHu#^ai hc Hu#2015#^a826tr . : minh ho^b27cm#Trnh by theo tun t: Gii phu mch mu, c im huyt ng ca dng chy bn trong mch mu, k thut khm siu m Doppler, hnh nh si u m bnh thng v hnh nh siu m bnh l mch mu v siu m doppler mch m u chi di, chi trn, ng mch ch, tnh mch ch...#Mch mu#Siu m doppler#K T#359069#Nguyn Phc Bo Qun## 00906000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200140 00391810007000530020044000600070053001040050014001570050013001710050007001840050 01200191005001500203008000600218009001400224010000500238011003000243021027900273 020000800552020001500560020001900575013000700594016000300601#359070#VL16.00522#^ a149000^b500b#Vi?t#616.994350597#PH125T#Phu thut ni soi trong ung th trc t rng#B.s.: Phm Nh Hip, H Hu Thin (ch.b.), L Lc...#Phm Nh Hip#H Hu T hin#L Lc#Phm Anh V#Phan Hi Thanh#^aHu#^ai hc Hu#2015#^a238tr. : hnh v, nh^b27cm# cp cc vn v ung th v phu thut ni soi i trc trng ; cung cp cho ngi c v lch s, qu trnh pht trin, kin thc v phu thu t ung th i trc trng; trnh by u, nhc im, phn tch kt qu tng ph ng php phu thut trong iu tr ung th trc trng#Ung th#i trc trng#Phu thut ni soi#359070#KT## 00963000000000325000450000200710000000500180007100500210008900500120011000500120 01220050017001340070056001510080009002070090006002160100005002220110031002270150 06100258082001200319016000300331013000700334014000700341026001100348026000700359 02600110036618100060037701900050038302000090038802000200039702000070041702102130 0424#K yu cc ti nghin cu khoa hc Bo tng Lm ng t 2004 - 2015#H T h Thanh Bnh#Nguyn Th Thu Hng#L Phi Long#H Th Hnh#Nguyn Xun Dng#H T h Thanh Bnh, Nguyn Th Thu Hng, L Phi Long...#^a Lt#^aS.n#2015#^a407tr. : nh mu, bng^b30cm#TTS ghi: S Vn ho, Th thao v Du lch. Bo tng Lm ng#069.0959769#XH#359071#^b500b#VL16.00613#359071#VL16.00612#K600Y#Vi?t#Bo tn g#Nghin cu khoa hc#K yu#Gii thiu cc ti nghin cu khoa hc ca Bo t ng Lm ng theo cc lnh vc ni dung: Di tch - di vt ca tnh; c trng v n ho cc dn tc bn a ; hot ng chuyn mn, nghip v ca Bo tng Lm n g## 01245000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820004000411810008000450020050000530030078001030290110001810070054002910050 01500345005002000360005001400380005000700394005001600401008000500417009003300422 01000050045501100260046002103540048602000200084002000090086002000090086902000070 0878013000700885016000300892#359072#VL16.00614#VL16.00615#^b500b#Vi?t#004#NGH305 C#Nghin cu c bn v ng dng cng ngh thng tin#H Ni, 9-10/7/2015 = Procee ding of the 8th National conference on fundamenta#Proceeding of the 8th National conference on fundamental and applied information technology research (Fair'8)# Bui Cong Cuong, Pham Thi Thanh Thuy, Pham Anh Tuan...#Bui Cong Cuong#Pham Thi Th anh Thuy#Pham Anh Tuan#Vu Hai#Nguyen Huu Dong#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng n gh#2015#^a775tr. : minh ho^b30cm#Gii thiu mt s bo co khoa hc tiu biu trong hi tho Khoa hc cng ngh quc gia ln th 8 v cc ch chnh v ng dng cng ngh thng tin nh cng ngh mng v truyn thng, x l ngn ng t n hin v ting ni, cng ngh phn mm, tnh ton khoa hc, c s d liu, h th ng thng tin, cng ngh a phng tin, phng php tnh ton mm...#Cng ngh t hng tin#ng dng#Hi ngh#K yu#359072#XH## 01124000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820007000411810006000480020032000540030081000860070049001670050016002160050 01300232005001500245005001300260005001100273008000500284009003300289010000500322 01100260032701501180035302102680047102000090073902000110074802000170075901300070 0776016000300783#359073#VL16.00616#VL16.00617#^b600b#Vi?t#555.97#301C#a cht v ti nguyn Vit Nam#Tuyn tp bo co khoa hc hi ngh Khoa hc ton quc k nim 70 nm pht trin#Phng Vn Phch, Trn Vn Tr, Hong B Quyt...#Phng V n Phch#Trn Vn Tr#Hong B Quyt#V Quang Ln#La Mai Sn#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2015#^a667tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Ti nguyn v Mi trng. Tng cc a cht v Khong sn Vit Nam. Vin Khoa hc a cht v Kho ng sn#Tp hp cc bi nghin cu v a cht v ti nguyn Vit Nam c th v a cht khu vc, iu tra c bn a cht khong sn, a cht mi trng v ta i bin a cht, a cht thu vn v a cht cng trnh, a ho, a vt l, khong sn bin, di sn a cht...#a cht#Ti nguyn#Bo co khoa hc#359073# TN## 00948000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820008000411810006000490020056000550030010001110070053001210050016001740050 01700190005001500207005001900222005002000241008000500261009003300266010000500299 01100260030401500460033002101680037602000180054402000110056202000080057302000070 0581013000700588016000300595#359074#VL16.00618#VL16.00619#^b100b#Vi?t#363.192#K6 00Y#K yu hi tho qun l cht lng v an ton thc phm#QMFS 2015#Nguyn Th Hin, Phan Th Vit H, ng Minh Nht...#Nguyn Th Hin#Phan Th Vit H#ng Minh Nht#Trn Chu Cm Hng#Nguyn Trng Giang#^aH.#^aKhoa hc T nhin v C ng ngh#2015#^a192tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: i hc Bch Khoa; QMFS 2015; V IAEP#Tp hp cc bi vit chuyn su v an ton thc phm, cc loi gia v, ch tiu ho l, kho st thi quen... trong hi tho v qun l cht lng v an to n thc phm#An ton thc phm#Cht lng#Qun l#K yu#359074#XH## 00594000000000277000450000100160000000200180001600300120003400500170004600700390 00630040014001020080005001160090047001210100005001680110015001730150040001880820 00700228016000300235013000700238014001600245026000700261181000600268019000500274 019000800279020001700287020001200304#Sheldon, Sidney#K hoch hon ho#Tiu thuy t#ng Thu ZDng#Sidney Sheldon ; ng Thu ZDng dch#Ti bn ln 1#^aH.#^a Cng an nhn dn ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a359tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The best laid plans#813.54#VH#359075#^a79000^b1000b#359075#K250H#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00595000000000277000450000100160000000200200001600300120003600500150004800700370 00630040014001000080005001140090047001190100005001660110015001710150042001860820 00700228016000300235013000700238014001600245026000700261181000700268019000500275 019000800280020001700288020001200305#Sheldon, Sidney#Khng c g mi mi#Tiu th uyt#Phm Hng Tr#Sidney Sheldon ; Phm Hng Tr dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aC ng an nhn dn ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a431tr.^b21cm#Tn sch ting An h: Nothing lasts forever#813.54#VH#359076#^a95000^b1000b#359076#KH455C#Vi?t#Dc h M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00579000000000277000450000100160000000200180001600300120003400500100004600700320 00560040014000880080005001020090047001070100005001540110015001590150038001740820 00700212016000300219013000700222014001700229026000700246181000600253019000500259 019000800264020001700272020001200289#Sheldon, Sidney#Ct bi thi gian#Tiu thuy t# L Chi#Sidney Sheldon ; L Chi dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aCng an nhn d n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a479tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The sands of time#813.54#VH#359077#^a105000^b1000b#359077#C110B#Vi?t#Dch M#Vn hc hi n i#Tiu thuyt## 00587000000000277000450000100160000000200150001600300120003100500140004300700360 00570040014000930080005001070090047001120100005001590110015001640150041001790820 00700220016000300227013000700230014001700237026000700254181000600261019000500267 019000800272020001700280020001200297#Sheldon, Sidney#Sao chiu mnh#Tiu thuyt# V nh Phng#Sidney Sheldon ; V nh Phng dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aCng an n hn dn ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a499tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The stars shine down#813.54#VH#359078#^a110000^b1000b#359078#S108C#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00685000000000253000450002600070000001400070000701900050001408200060001918100080 00250010014000330020028000470070014000750080005000890090019000940100005001130110 01500118015007100133021017900204020001700383020001100400013000700411016000300418 020001000421#359079#^b500b#Vi?t#340.2#GI-108T#V Khnh Vinh#Gio trnh lut hc so snh#V Khnh Vinh#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a527tr.^b24cm#TTS ghi: B G io dc v o to. i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trnh by khi nim lu t hc so snh, phng php lun, lch s ca lut hc so snh. Mc ch v vic s dng cc kt qu ca lut hc so snh, khch th ca lut hc so snh...#Lut hc so snh#Gio trnh#359079#GT#Php lut## 00766000000000265000450002600070000001400070000701900050001408200100001918100080 00290010016000370020035000530070022000880080005001100090019001150100005001340110 01500139015007100154021022300225020001000448020001100458016000300469020001300472 020000800485013000700493#359080#^b200b#Vi?t#346.59704#GI-108T#H Th Mai Hin#Gi o trnh ti sn v quyn s hu#H Th Mai Hin ch.b.#^aH.#^aCng an nhn dn#2 015#^a183tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trnh by nhng vn l lun v s hu v quyn s hu. Cung cp nh ng kin thc php lut v s hu, ch php l s hu trong nn kinh t th tr ng; ch nh quyn s hu, cc hnh thc s hu v bo v quyn s hu#Php lu t#Gio trnh#GT#Quyn s hu#Ti sn#359080## 00885000000000313000450002600070000001400070000701900050001408200040001918100080 00230020040000310070056000710050014001270050013001410050010001540050015001640050 01400179008000500193009001900198010000500217011001500222015007100237021020000308 020001000508020000700518020001100525016000300536020002500539013000700564#359081# ^b200b#Vi?t#347#GI-108T#Gio trnh cc c quan bo v php lut#B.s.: V Khnh V inh (ch.b.), Cao Th Oanh, H S Sn...#V Khnh Vinh#Cao Th Oanh#H S Sn#Ngu yn c Mai#Phm Vn im#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a647tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trnh by cc khi nim c bn, i tng v h thng mn hc cc c quan bo v php lut. Php lu t v cc c quan bo v php lut. Quyn t php v h thng cc c quan thc h in quyn t php...#Php lut#To n#Gio trnh#GT#C quan bo v php lut#359 081## 00699000000000265000450002600070000001400080000701900050001508200060002018100080 00260010018000340020050000520070024001020080005001260090019001310100005001500110 01500155015007100170021014400241020000900385020001100394016000300405020001000408 020000800418013000700426#359082#^b1800b#Vi?t#320.1#GI-108T#Nguyn Vit Hng#Gi o trnh lch s nh nc v php lut th gii#Nguyn Vit Hng ch.b.#^aH.#^aC ng an nhn dn#2015#^a399tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Hu . Trung tm o to t xa#Trnh by nhng vn c bn v lch s nh nc v p hp lut th gii qua cc thi k chim hu n l, phong kin, t sn v x hi ch ngha#Nh nc#Gio trnh#GT#Php lut#Lch s#359082## 01026000000000325000450002600070000001400070000701900050001408200100001918100080 00290020033000370030018000700070060000880050014001480050014001620050013001760050 01400189005001300203004003300216008000500249009001900254010000500273011001500278 01500710029302102930036402000130065702000090067002000110067901300070069001600030 0697#359083#^b300b#Vi?t#345.59703#GI-108T#Gio trnh lut hnh s Vit Nam#Phn cc ti phm#B.s.: V Khnh Vinh (ch.b.), Trn nh Nh, H Trng Ng...#V Khn h Vinh#Trn nh Nh#H Trng Ng#Phm Hng Hi#Phm Vn Li#In ln th 6 c sa i, b sung#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a744tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trnh by khi nim, i tng v h thng cc ti phm ca lut hnh s Vit Nam. Cc ti xm phm an ninh qu c gia; xm phm tnh mng, sc kho, nhn phm, danh d ca con ngi; xm phm quyn t do dn ch ca cng dn... Cc ti phm v mi trng, ma tu, chc v, hot ng t php...#Lut hnh s#Ti phm#Gio trnh#359083#GT## 01035000000000325000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100080 00340020041000420070058000830050012001410050017001530050016001700050017001860050 01500203004002900218008000500247009001900252010000500271011001500276015003700291 02103330032802000090066102000100067002000080068002000110068801300070069901600030 0706#359084#^a71000^b2000b#Vi?t#320.1#GI-108T#Gio trnh l lun nh nc v ph p lut#L Minh Tm, Nguyn Minh oan (ch.b.), Nguyn Vn ng...#L Minh Tm#Ng uyn Minh oan#Nguyn Vn ng#Nguyn Quc Hon#Nguyn Th Hi#Ti bn ln th 7 c sa i#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a503tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Trnh by khi qut chung v ngun gc, bn cht, c im, hnh th c, chc nng, b my kiu v vai tr ca nh nc v php lut. Gii thiu v n h nc php quyn, quan h gia nh nc v c nhn, quan h php lut, quy ph m php lut...; cc kiu nh nc v php lut ch n, phong kin, t sn v nh nc x hi ch ngha...#Nh nc#Php lut#L lun#Gio trnh#359084#GT## 00963000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100080 00360020036000440070063000800050016001430050017001590050017001760050012001930050 01800205004001900223008000500242009001900247010000500266011001500271015003700286 021030100323020001600624020001100640016000300651013000700654#359085#^a85000^b20 00b#Vi?t#342.597#GI-108T#Gio trnh lut hnh chnh Vit Nam#Trn Minh Hng (ch .b.), Nguyn Mnh Hng, Nguyn Vn Quang...#Trn Minh Hng#Nguyn Mnh Hng#Ngu yn Vn Quang#Bi Th o#Nguyn Phc Thnh#Ti bn c sa i#^aH.#^aCng an nh n dn#2015#^a606tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Gii thiu mn h c lut hnh chnh v qun l nh nc. Tm hiu v quy phm v quan h php lu t hnh chnh; cc nguyn tc c bn ca qun l hnh chnh nh nc; th tc v quyt nh hnh chnh; a v php l hnh chnh ca c quan hnh chnh nh nc v cn b, cng chc, vin chc nh nc...#Lut hnh chnh#Gio trnh#GT#35908 5## 00855000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100080 00360020035000440070063000790080005001420090019001470100005001660110015001710200 02400186020001100210016000300221004003000224021017600254005001500430005002000445 005001500465005001700480005001200497015003700509013000700546#359086#^a57000^b20 00b#Vi?t#343.087#GI-108T#Gio trnh lut thng mi quc t#Nng Quc Bnh (ch.b .), Nguyn Th Thu Hin, Nguyn B Din...#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a435tr. ^b21cm#Lut thng mi quc t#Gio trnh#GT#Ti bn ln th 10 c sa i#Mt s vn l lun v lut thng mi quc t v lut thng mi quc t gia cc quc gia. Trnh by lut thng mi quc t c s tham gia ch yu gia cc th ng nhn...#Nng Quc Bnh#Nguyn Th Thu Hin#Nguyn B Din#Hong Phc Hip#Ng Quc K#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#359086## 00982000000000313000450000200370000000500140003700500170005100500140006800500180 00820050015001000070058001150040019001730080005001920090019001970100005002160110 01500221015003700236082000700273016000300280013000700283014001600290026000700306 181000800313019000500321020001800326020001100344020001700355021029600372#Gio tr nh khoa hc iu tra hnh s#Bi Kin in#Nguyn Th Thanh#Trn Th Qun#Trn Th Thu Hin#m Quang Ngc#Bi Kin in (ch.b.), Nguyn Th Thanh, Trn Th Qu n...#Ti bn c sa i#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a255tr.^b21cm#TTS ghi: T rng i hc Lut H Ni#363.25#GT#359087#^a33000^b1600b#359087#GI-108T#Vi?t#K hoa hc iu tra#Gio trnh#iu tra hnh s#Trnh by i tng, nhim v v h thng ca khoa hc iu tra hnh s; du vt hnh s; bo v v khm hin trn g; hi cung b can; ly li khai ngi lm chng; khm xt; thc nghim iu tra ; trng cu gim nh; l lun chung v phng php iu tra hnh s; t chc i u tra v n hnh s## 00898000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100080 00340020024000420070060000660050017001260050014001430050016001570050013001730050 01900186008000500205009001900210010000500229011001500234015003700249021022500286 020001000511020001300521020001100534016000300545004002900548013000700577#359088# ^a70000^b3000b#Vi?t#340.2#GI-108T#Gio trnh lut so snh#Nguyn Quc Hon (ch. b.), Phm Tr Hng, Thi Vnh Thng...#Nguyn Quc Hon#Phm Tr Hng#Thi Vnh Thng#L Minh Tin#Nguyn Th nh Vn#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a547tr.^b21c m#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Trnh by mt s vn chung v lut so snh, c im mt s dng h php lut c bn trn th gii: Chu u lc a, A nh - M, x hi ch ngha, Hi gio. Ni dung h thng php lut ca mt s nc ng v ng Nam #Php lut#Lut so snh#Gio trnh#GT#Ti bn ln th 9 c sa i#359088## 00812000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100080 00360020032000440070060000760220004001360050015001400050017001550050014001720050 01400186005001500200004001900215008000500234009001900239010000500258011001500263 015003700278021015000315020001200465020001100477013000700488016000300495#359089# ^a46000^b2000b#Vi?t#349.597#GI-108T#Gio trnh lut dn s Vit Nam#inh Vn Th anh, Nguyn Minh Tun (ch.b. ), Phm Cng Lc...#T.1#inh Vn Thanh#Nguyn Minh Tun#Phm Cng Lc#Bi ng Hiu#Kiu Th Thanh#Ti bn c sa i#^aH.#^aCng a n nhn dn#2015#^a367tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Trnh by kh i nim v lut dn s Vit Nam. Quan h php lut dn s. Giao dch dn s, i din, thi hn v thi hiu. Quyn s hu. Quyn tha k#Lut dn s#Gio trnh #359089#GT## 00637000000000265000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100060 00350010016000410020018000570030016000750070016000910040018001070080005001250090 01900130010000500149011001500154021015100169020001600320020000900336020001600345 013000700361016000300368#359090#^a108000^b3000b#Vi?t#303.4#B501N#Hong Anh Sn g#Ba ngi x Mng#Phng s x hi#Hong Anh Sng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aCn g an nhn dn#2015#^a415tr.^b21cm#Gii thiu tp phng s x hi vit v nhng c on ngi, vng t, phong tc, tp tc... nhng ni m tc gi i qua trong nghip lm bo ca mnh#i sng x hi#Bi vit#Phng s x hi#359090#XH## 01028000000000277000450002600070000001400070000701900050001408200130001918100060 00320020031000380030057000690070105001260080005002310090019002360100005002550110 02700260015005800287021028500345020000800630020000800638020001000646016000300656 013000700659005003900666005004500705#359091#^b315b#Vi?t#363.20959771#L302S#Lch s cng an huyn Hn Qun#70 nm xy dng, chin u v trng thnh (1945 - 201 5)#S.t., b.s.: Phng Tham mu Cng an tnh Bnh Phc (ch.b.), i Tham mu tng hp Cng an huyn Hn Qun#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a447tr. : nh, bng^b2 2cm#TTS ghi: Cng an tnh Bnh Phc. Cng an huyn Hn Qun#Gii thiu qu tr nh hnh thnh v pht trin ca Cng an huyn Hn Qun, tnh Bnh Phc qua cc thi k: Khng chin chng Php, khng chin chng M, trong cng cuc khi phc , pht trin kinh t, xy dng ch ngha x hi, thi k i mi, cng nghip ho v hin i ho t nc#Cng an#Lch s#1945-2015#XH#359091#Phng Tham mu C ng an tnh Bnh Phc#i Tham mu tng hp Cng an huyn Hn Qun## 00954000000000277000450002600070000001400070000701900050001408200140001918100060 00330020080000390070020001190080005001390090019001440100005001630110028001680150 04800196021032100244020001000565020000800575020001800583016000300601020004000604 001001500644013000700659020001000666#359092#^b165b#Vi?t#365.340959793#B305N#Bin nin s kin lch s tri tm giam cng an thnh ph Cn Th (1963 - 2013)#Nguy n Mnh H b.s.#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a199tr. : nh, s ^b21cm#TTS gh i: B Cng an. Cng an thnh ph Cn Th#Gii thiu nhng mc thi gian, s kin , hnh nh v nhng thnh tch tiu biu trn cc mt trn cng tc ca Tri tm giam cng an thnh ph Cn Th t khi thnh lp n nay. ng thi gii thiu c hn dung cc ng ch gim th, ph gim th v cc ng ch ch huy i qua cc thi k v m hnh t chc Tri tm giam#Tri giam#Lch s#Bin nin s kin#XH #Tri tm giam cng an thnh ph Cn Th#Nguyn Mnh H#359092#1963-2013## 00678000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810007000530010009000600020019000690070025000880050009001130080 00500122009001900127010000500146011001500151021019600166020000700362016000300369 013000700372020000900379020001200388#VV16.03293#VV16.03294#359093#^b1400b#Vi?t#9 59.704092#NH556N#Sn Tng#Nhng ngy bn Bc#Sn Tng ; Sn nh s.t.#Sn nh#^ aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a215tr.^b21cm#Gii thiu mt s cu chuyn v ngi thn ca Bc, nhng ngi tng c gp Bc v nhng k nim ca i ng cn b cng nhn vin chc Vin Qun y 108 trong nhng ngy chm sc sc kho Bc...#T ruyn#XH#359093#Cuc i#H Ch Minh## 00690000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810007000530010008000600020024000680070008000920040008001000080 00500108009001900113010000500132011001500137021013700152020001700289020001900306 020001000325016000300335020002000338020002300358013000700381#359094#VV16.03295#V V16.03296#^b1400b#Vi?t#363.209597#TH462T#L Chn#Thi thanh nin si ni#L Chn #Ti bn#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a295tr.^b21cm#Gii thiu mt s tm gng tiu biu ca cc chin s cng an, t v trong nhng ngy u Cch mng thng Tm v khng chin chng Php#Cng an nhn dn#Nhn vt in hnh#T truyn#XH#C ch mng thng Tm#Khng chin chng Php#359094## 00784000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510010018000570020016000750070053000910050016001440040 01800160008000500178009001900183010000500202011001500207021021600222020002100438 020001700459020000800476013000700484016000300491#359095#VV16.03298#VV16.03297#^b 1400b#Vi?t#959.7043#G553L#Nguyn Hi Trng#Gi li mai sau#Nguyn Hi Trng ; ng Vng Hng b.s., gii thiu#ng Vng Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aCng a n nhn dn#2015#^a255tr.^b21cm#Gii thiu nhng trang nht k ca lit s Cng a n nhn dn v trang Nguyn Hi Trng (Nguyn Minh Sn) thi k nhp ng v thc hin s mnh cao c ca mnh i vi t quc trong cuc khng chin chng M c u nc#Khng chin chng M#Vn hc hin i#Nht k#359095#XH## 00459000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820013000421810007000550010014000620020023000760030015000990070014001140080 00500128009001900133010000500152011001500157020001700172020000600189016000300195 013000700198#359096#VV16.03299#VV16.03300#^b1400b#Vi?t#895.92283403#NH556K#Khng Minh D#Nhng khong i b n#K s nhn vt#Khng Minh D#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a319tr.^b21cm#Vn hc hin i#K s#XH#359096## 00460000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540010009000600020031000690030010001000070009001100080 00500119009001900124010000500143011002100148020001700169020001000186016000300196 013000700199#359097#VV16.03301#VV16.03302#^b1400b#Vi?t#895.9228403#H103T#Vn Pha n#Hai tuyn c - Mt thi nh#Truyn k#Vn Phan#^aH.#^aCng an nhn dn#2015 #^a221tr. : nh^b21cm#Vn hc hin i#Truyn k#XH#359097## 00580000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810006000530020027000590030015000860070036001010220004001370050 00900141005000800150005001400158005000800172005000900180008000500189009001900194 010000500213011001500218020001700233020000600250013000700256016000300263#VV16.03 303#VV16.03304#359098#^b2000b#Vi?t#895.922803#D558N#Di nhng np nh cng an#K s nhn vt#Lu Vinh, Kim Qu, Lng Xun T...#T.2#Lu Vinh#Kim Qu#Lng Xu n T#Vn c#Duy Hin#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a223tr.^b21cm#Vn hc hin i#K s#359098#VH## 00828000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820007000421810006000490010013000550020049000680030017001170070013001340080 00500147009001900152010000500171011002200176021025700198020000800455020001200463 020000900475020001500484013000700499016000300506020001700509#359099#VV16.03305#V V16.03306#^b2000b#Vi?t#363.23#H411#V Ngc Ngh#Hot ng phng nga ti phm c a cng an phng#Sch chuyn kho#V Ngc Ngh#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a1 99tr. : bng^b21cm#Trnh by l lun v hot ng phng nga ti phm ca cng a n phng. Nghin cu tnh hnh ti phm v thc trng hot ng phng nga ti p hm ca cng an phng. xut mt s gii php nng cao hiu qu hot ng ph ng nga ti phm ca cng an phng#Cng an#Phng chng#Ti phm#Cng an phng# 359099#XH#Sch chuyn kho## 00883000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010015000590020091000740070015001650080005001800090 01900185010000500204011001500209021031500224020001700539020000800556020002000564 020001100584013000700595016000300602#359100#VV16.03307#VV16.03308#^b1400b#Vi?t#3 63.209597#108#Trn Quang Tm#o c, phong cch H Ch Minh v nhng bi hc i vi cn b, chin s cng an nhn dn#Trn Quang Tm#^aH.#^aCng an nhn dn #2015#^a255tr.^b21cm#Tp hp cc bi vit v vic hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh, gn vi cng tc xy dng lc lng Cng an nhn dn nh: P hong cch lm vic, phong cch ng x, phong cch qun chng, phong cch dn ch , t tng H Ch Minh v hc tp v nhng bi hc i vi cn b, chin s Cng an nhn dn...#Cng an nhn dn#Hc tp#o c H Ch Minh#Phong cch#359100#X H## 00742000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820014000421810006000560020061000620080005001230090019001280100005001470110 01500152021027500167020001800442020001000460020002000470013000700490016000300497 #359101#VV16.03309#VV16.03310#^b1400b#Vi?t#363.208209597#N550C#N cn b cnh s t nhn dn thc hin tt nhim v c giao#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a367tr .^b21cm#Tp hp nhng bi vit v nhng tp th, c nhn n cnh st c nhiu th nh tch trong vic bo v an ninh quc gia, gi gn trt t, an ton x hi, u tranh phng, chng ti phm cng nh cc hot ng x hi, phc v c hiu qu s nghip xy dng v pht trin t nc#Cnh st nhn dn#Cn b n#in hnh tin tin#359101#XH## 00825000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200110 00381810007000490020074000560070017001300080005001470090019001520100005001710110 01500176021026000191020000900451020001000460016000300470020003300473001001700506 020000800523020000900531013000700540#359102#VV16.03311#^a52000^b515b#Vi?t#959.7 04092#NG527A#Nguyn i Quc - H Ch Minh: "Yu nc vn l vic phi ln tr n ht"#Nguyn Vn Khoan#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a135tr.^b21cm#Tp hp nhn g bi bo, bi vit, tham lun khoa hc v Ch tch H Ch Minh v t tng, nh n cch ln, tm gng o c ca Ch tch H Ch Minh cng nh vic vn dng th nh cng t tng ca Bc trong i sng thc tin cch mng nc ta hn na th k qua#T tng#Nhn cch#XH#Lnh t Cch mng, chnh tr gia#Nguyn Vn Khoan# o c#Bi vit#359102## 00925000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610020063000680070054001310050014001850050013001990050 01400212005001600226005001800242008000500260009001900265010000500284011001500289 021027700304020002000581013000700601016000300608020001200611#359103#VV16.03312#V V16.03313#^a50000^b2000b#Vi?t#959.704092#PH431C#Phong cch lm vic H Ch Minh - Gi tr l lun v thc tin#Phm Ngc Anh (ch.b.), V Vn Thun, ng Vn Th i...#Phm Ngc Anh#V Vn Thun#ng Vn Thi#L Th Thu Hng#Nguyn Xun Trung #^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a222tr.^b21cm#Trnh by mt s khi nim v phong cch v phong cch lm vic H Ch Minh; h thng phong cch lm vic ca Ngi nh: Phong cch qun chng, phong cch tp th - dn ch, phong cch lm vic k hoa hc... Nhng gi tr l lun v thc tin ca phong cch lm vic H Ch Min h#Phong cch lm vic#359103#XH#H Ch Minh## 00491000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010017000660020008000830030016000910070017001070080 00500124009001900129010000500148011001500153020001700168020001200185013000700197 016000300204004001800207#359104#VV16.03314#VV16.03315#^a86000^b1400b#Vi?t#895.9 2234#452M#Nguyn Hng Thi#i mt#Tp truyn ngn#Nguyn Hng Thi#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a351tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#359104#VH#Ti bn ln th 1## 00497000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010008000650020007000730030012000800070027000920080 00500119009001900124010000500143011001500148020001700163020001200180016000300192 019000500195005001200200013000700212#359105#VV16.03316#VV16.03317#^a105000^b140 0b#Vi?t#895.136#B462V#Tr Li#Bi v#Tiu thuyt#Tr Li ; Ng Vn Ph dch#^aH. #^aCng an nhn dn#2015#^a319tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch#Ng Vn Ph#359105## 00756000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570010011000640020032000750070027001070050009001340080 00500143009001900148010000500167011001500172021025800187020001000445020000800455 013000700463016000300470019000500473#359106#VV16.03318#VV16.03319#^a120000^b200 b#Vi?t#349.51#PH109T#Chu T Lc#Php tr vi ti nguyn bn a#Chu T Lc ; M Lng dch#M Lng#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a618tr.^b21cm#Trnh by l lu n v php lut, nhng vn php lut trong hon cnh x hi c th; vn ci t lut php v ch php lut. Nghin cu ch t php ca Trung Quc vi nhng vn nh: chuyn mn ho hot ng php lut, ci cch ch bo cha.. .#Php lut#L lun#359106#XH#Dch## 00433000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820011000511810006000620010011000680020014000790070011000930080005001040090 01900109010000500128011001500133020001700148020001600165013000700181016000300188 #359107#VV16.03320#VV16.03321#^a137000^b1015b#Vi?t#895.922334#X432P#ng Thanh# X.30 ph li#ng Thanh#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a591tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Truyn tnh bo#359107#VH## 00797000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820011000511810006000620010012000680020036000800070012001160040038001280080 00500166009001900171010000500190011002700195021026700222020001400489020001800503 013000700521016000300528#359108#VV16.03322#VV16.03323#^a210000^b1000b#Vi?t#364. 109597#309T#V Vn Tin#iu tra v dn thn trong ngh bo#V Vn Tin#Ti bn ln th 1 c sa cha b sung#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a503tr. : nh, bng ^b21cm#Trnh by kin thc chung v qu trnh iu tra theo n th bn c. Tp hp cc bi vit chn lc cc mng ti phng s iu tra, cu chuyn php lut v nhiu bi vit phn nh nhng chiu tr la o trong kinh doanh v nhn g sai phm trong lnh vc nh t#T nn x hi#Phng s iu tra#359108#XH## 01070000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820014000411810007000550020081000620030025001430070055001680050026002230050 01200249005001200261005001700273005002100290008000500311009001900316010000500335 01100220034001500260036202000100038802000170039802000070041502000100042201600030 0432021025800435020000800693013000700701#359109#VV16.03324#VV16.03325#^b100b#Vi? t#342.597060264#CH561T#Chng trnh o to nghip v xt x - Phn k nng gii quyt v n hnh chnh#Tp bi ging cho Kho 2#Nguyn Th Hong Bch Yn, L V n Minh, m Vn o...#Nguyn Th Hong Bch Yn#L Vn Minh#m Vn o#Nguyn Chu Hoan#Triu Th Thanh Thu#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a343tr. : bng^b24 cm#TTS ghi: Hc vin To n#Php lut#V n hnh chnh#Xt x#Bi ging#XH#Gm 11 bi ging trnh by cc k nng chung v k nng chuyn su v gii quyt v n hnh chnh nh: K nng th l v n, k nng xy dng h s v n, k nng n ghin cu h s v n, k nng gii quyt khiu kin quyt nh x pht vi phm hnh chnh...#K nng#359109## 01053000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510020054000570070063001110050011001740050017001850200 01000202008000500212009001900217010000500236011002200241015002600263020001400289 02000070030302000190031001600030032902103560033200500160068800500160070401300070 0720#VV16.03326#359110#VV16.03327#^b650b#Vi?t#345.59707#T103L#Ti liu bi dng nghip v xt x cc v n hnh s#Nguyn Sn, Nguyn Thanh Mn, Phm Minh Tuy n, Lng Ngc Trm#Nguyn Sn#Nguyn Thanh Mn#Php lut#^aH.#^aCng an nhn dn #2015#^a167tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Hc vin To n#V n hnh s#Xt x#Ti l iu bi dng#XH#Trnh by mt s chuyn v nghip v xt x cc v n hnh s nh: vn t tin m bo thay th bin php tm giam theo quy nh ca B lut T tng hnh s; nhng nh hng, ni dung i mi c bn ca d tho B l ut T tng hnh s; mt s vn v xt x cc ti phm v ma tu cng mt s kinh nghim trong thc tin xt x cc v n hnh s#Phm Minh Tuyn#Lng Ngc Trm#359110## 00977000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510020073000570070051001300050017001810050016001980010 01600214020001000230008000500240009001900245010000500264011002600269015002600295 02000110032102000110033202000190034301600030036202102730036502000060063801300070 0644#359111#VV16.03328#VV16.03329#^b650b#Vi?t#346.59707#T103L#Ti liu bi dng nghip v gii quyt cc v n kinh doanh, thng mi#Nguyn Xun o, Nguyn V n Cng, Tng Duy Lng#Nguyn Vn Cng#Tng Duy Lng#Nguyn Xun o#Php lut#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a278tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Hc vin T o n#Kinh doanh#Thng mi#Ti liu bi dng#XH#Trnh by mt s ni dung b s ung, sa i Lut Doanh nghip nm 2014 v Lut Ph sn nm 2014; nhng kh khn , vng mc v hng gii quyt cc tranh chp v kinh doanh, thng mi; thm q uyn, th tc hot ng h tr, gim st hot ng trng ti thng mi ca to n#V n#359111## 00763000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520020032000580070012000900050007001020080005001090090 03100114010000500145011001500150012003100165015007000196021016500266020001300431 020000900444020001000453013000700463016000300470#359112#VV16.03330#VV16.03331#^b 14206b#Vi?t#370.9597#K250C#K chuyn Trng nguyn Vit Nam#Bo An b.s.#Bo An#^a H.#^aChnh tr Quc gia ; Vn hc#2015#^a208tr.^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Gii thiu cuc i, s nghip v mt s cu chuyn v ti nng cng cc giai thoi c a 46 v Trng nguyn nc ta: Nguyn Quan Quang, Nguyn Hin, Trn Quc Lc...# Trng nguyn#Cuc i#S nghip#359112#XH## 01192000000000373000450000201050000000300250010500500170013000500140014700500170 01610050013001780050017001910070053002080080005002610090019002660100005002850110 02200290015002600312082001100338016000300349013000700352014000700359026000700366 02600110037302600110038418100070039501900050040202000100040702000070041702000100 0424020001000434020001500444020001200459021034700471#Chng trnh o to nghip v xt x - Phn lch s to n, a v php l v trch nhim ca thm phn#T p bi ging cho Kho 2#Nguyn Vn Thun#L Hng Quang#Nguyn Thanh Mn#Thi B D ip#Nguyn Th Trung#Nguyn Vn Thun, L Hng Quang, Nguyn Thanh Mn...#^aH.#^ aCng an nhn dn#2015#^a239tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Hc vin To n#347.59701 4#XH#359113#^b100b#359113#VV16.03332#VV16.03333#CH561T#Vi?t#Php lut#To n#Th m phn#Bi ging#a v php l#Trch nhim#Trnh by lch s to n Vit Nam v h thng t chc ca to n; v tr, vai tr, tiu chun, nhim v, quyn hn v trch nhim ca thm phn; nhng vn c bn v xy dng i ng thm phn v cn b, cng chc to n; t tng H Ch Minh v o c ngh nghip ca thm phn; cng tc dn vn v cc k nng giao tip, ng x ca thm phn## 01073000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810007000510020079000580030025001370070051001620050013002130050 01600226005001700242005001700259005001400276008000500290009001900295010000500314 01100220031901500260034102000100036702000130037702000080039002000100039801600030 0408021028600411020000700697013000700704#359114#VV16.03334#VV16.03335#^b100b#Vi? t#347.59707#CH561T#Chng trnh o to nghip v xt x - Phn k nng gii quy t v vic dn s#Tp bi ging cho Kho 2#Tng Anh Ho, Tng Duy Lng, Nguyn Vn Cng...#Tng Anh Ho#Tng Duy Lng#Nguyn Vn Cng#Nguyn Thanh Mn#Ngu yn Vn V#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a512tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Hc vin To n#Php lut#V n dn s#K nng#Bi ging#XH#Gm 16 bi ging trnh by c c k nng chung v k nng chuyn su v gii quyt cc v vic dn s nh: K nng th l v n; k nng xy dng h s v n; k nng nghin cu h s v n; k nng gii quyt tranh chp hp ng dn s, tranh chp bi thng thit hi ngoi hp ng...#Xt x#359114## 01156000000000361000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820010000411810007000510020078000580030025001360070048001610050012002090050 01500221005001600236005001400252005001200266008000500278009001900283010000500302 01100220030701500260032902000100035502000140036502000080037902000100038701600030 0397021038000400020000700780013000700787#VV16.03336#359115#VV16.03337#^b100b#Vi? t#345.59707#CH561T#Chng trnh o to nghip v xt x - Phn k nng gii quy t v n hnh s#Tp bi ging cho Kho 2#Trn Vn , Nguyn Tr Tu, Phm Minh Tuyn...#Trn Vn #Nguyn Tr Tu#Phm Minh Tuyn#Nguyn Mai B#V Th on#^ aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a624tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Hc vin To n#Php lut#V n hnh s#K nng#Bi ging#XH#Gm 18 bi ging trnh by cc k nng chung v k nng chuyn su v gii quyt v n hnh s nh: K nng th l h s v n v thc hin cc hot ng t tng trong giai on chun b xt x s th m; k nng nghin cu h s v n; k nng nh ti danh v quyt nh hnh ph t; k nng xt x cc ti phm xm phm an ninh quc gia, xm phm tnh mng, s c kho, con ngi...#Xt x#359115## 01038000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810006000520020062000580030043001200070067001630050015002300050 01700245005001600262020001000278008000500288009001900293010000500312011002200317 01500260033902000180036502000190038301600030040202102590040500500130066400500160 0677013000700693#359116#VV16.03338#VV16.03339#^b120b#Vi?t#347.597022#T103L#Ti l iu hng dn din n, phin hp v thc hnh tnh hung#Dng cho cc kho o t o nghip v xt x#B.s.: Nguyn Tr Tu (ch.b.), Nguyn Thanh Mn, ng Quang D ng...#Nguyn Tr Tu#Nguyn Thanh Mn#ng Quang Dng#Php lut#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a111tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Hc vin To n#Phin to s thm# Ti liu hng dn#XH#Hng dn thng nht cch t chc mt phin to, phin hp gii quyt vic dn s, phin hp xem xt p dng bin php x l hnh chnh v thng nht cch thc chm im bi thu hoch din n, din bin phin hp v h ng dn cc k nng thc hnh tnh hung#V Minh Gim#Nguyn nh Lm#359116## 01298000000000385000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820008000411810007000490020124000560030025001800070047002050050014002520050 01400266005001400280005001600294005001800310008000500328009001900333010000500352 01100220035701500260037902000100040502000090041502000110042402000100043501600030 0445021043200448020000900880020000900889020000700898013000700905#359117#VV16.033 40#VV16.03341#^b100b#Vi?t#349.597#CH561T#Chng trnh o to nghip v xt x - Phn k nng gii quyt v n kinh doanh thng mi, lao ng, hn nhn v gia nh#Tp bi ging cho Kho 2#Nguyn Vn Du, Phm Cng By, ng Xun o...#Ngu yn Vn Du#Phm Cng By#ng Xun o#Nguyn Vn Tin#Trn Th Thu Hin#^aH.#^a Cng an nhn dn#2015#^a350tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Hc vin To n#Php lut# Lao ng#Thng mi#Bi ging#XH#Gm 9 bi ging trnh by k nng c th v k nng chuyn su v gii quyt cc v n kinh doanh thng mi, lao ng, hn nh n v gia nh nh: K nng gii quyt tranh chp v quyn s hu tr tu, chuy n giao cng ngh gia cc c nhn, t chc vi nhau v u c mc ch li nhun ; k nng gii quyt tranh chp v hp ng tn dng, hp ng bo him, hp n g lao ng, k lut lao ng v cc v vic hn nhn v gia nh#Hn nhn#Gia nh#Xt x#359117## 01040000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820007000411810007000480020053000550030025001080070049001330050018001820050 01600200008000500216009001900221010000500240011002600245015002600271020000800297 02000100030501600030031502103400031800100130065802000180067102000180068901300070 0707#359118#VV16.03342#VV16.03343#^b100b#Vi?t#005.52#CH561T#Chng trnh o to nghip v xt x - Phn tin hc#Tp bi ging cho Kho 2#V Vit Dng, Nguyn H ng Phong, Nguyn c Cnh#Nguyn Hng Phong#Nguyn c Cnh#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a232tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Hc vin To n#Tin hc#Bi ging# KT#Tm hiu v khai thc s dng cc dch v trn internet tra cu, tm kim v trao i thng tin, ti nguyn trn mng ton cu, cch gi v nhn th in t. Trnh by mt s k nng c bn khi son tho vn bn v trnh chiu bi thu yt trnh bng phn mm Microsoft Word 2003, Microsoft Word 2010 v phn mm Mic rosoft PowerPoint 2010#V Vit Dng#Son tho vn bn#Phn mm my tnh#359118## 00823000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530020032000590080005000910090021000960100005001170110 03200122021036600154020000800520020001000528013000700538016000300545020003300548 #359119#VV16.03344#VV16.03345#^b1850b#Vi?t#959.704092#H450C#H Ch Minh tr li cc nh bo#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a479tr., 24tr. nh : nh^b21cm#Tp h p hn mt trm bi tr li phng vn bo ch ca Bc t nm 1919 n nm 1969 v nhiu lnh vc khc nhau, t nhng vn mang tnh thi s nng hi cho n n hng d tnh, hng i trong tng lai ca cch mng Vit Nam, tnh hnh trong n c n tnh hnh quc t, chnh sch i ni n chnh sch i ngoi, t chnh tr n kinh t, an ninh, quc phng...#Tr li#Phng vn#359119#XH#Lnh t Cc h mng, chnh tr gia## 00997000000000301000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200110 00301810007000410020034000480070055000820050013001370050015001500050016001650050 01300181005001300194008000500207009002100212010000500233011003800238015004900276 021033800325020001000663013000700673016000300680020001200683#359120#VV16.03346#^ b700b#Vi?t#959.704092#CH500T#Ch tch H Ch Minh vi Cao Bng#B.s.: Trnh Phn g, inh Ngc Vin, Nguyn Thu c...#Trnh Phng#inh Ngc Vin#Nguyn Thu c#Chu c Tnh#Nng Hi Pn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a491tr., 28tr. nh : nh, bng^b22cm#TTS ghi: Tnh u Cao Bng; Bo tng H Ch Minh#Ghi li nhng hot ng ch yu ca Ch tch H Ch Minh ti Cao Bng nh: Vic ch o xy d ng cn c a Cao Bng; hot ng ca Ch tch ti Cao Bng trong khng chin ch ng Php, trong thi k xy dng Ch ngha x hi v u tranh thng nht t n c. Gii thiu mt s bi vit, bi ni v nh Ch tch H Ch Minh vi Cao Bng ...#Hot ng#359120#XH#H Ch Minh## 00848000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810007000520020100000590080005001590090021001640100005001850110 02100190015003600211021024900247020002000496020000800516020000800524013000700532 016000300539020000800542020002000550#359121#VV16.03347#VV16.03348#^b1500b#Vi?t#3 02.09597#NH556T#Nhng tm gng bnh d m cao qu trong hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh nm 2014#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a268tr. : n h^b24cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#Gii thiu cc tm gng tp th, c nhn in hnh trong cc lnh vc xy dng v pht trin kinh t, vn ho - x hi, y t, gio dc, xy dng ng, an ninh - quc phng trong phong tro hc t p v lm theo tm gng o c H Ch Minh nm 2014#in hnh tin tin#C nhn #Tp th#359121#XH#Hc tp#o c H Ch Minh## 01052000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540020074000600070058001340050013001920050016002050050 01600221005001100237005001100248008000500259009002100264010000500285011003100290 01500330032102103060035402000230066002000170068302000160070001300070071601600030 0723#359122#VV16.03349#VV16.03350#^b1000b#Vi?t#324.2597075#N122C#Nng cao cht l ng, hiu qu cng tc dn vn ca ng trong thi k mi#H Th Khit (ch.b.), Nguyn Duy Vit, Nguyn Vn Hng...#H Th Khit#Nguyn Duy Vit#Nguyn Vn Hn g#V Th Mai#T Duy Hp#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a339tr. : bng, biu ^ b24cm#TTS ghi: Ban Dn vn Trung ng#Trnh by c s l lun, thc tin v dn vn, v nng cao cht lng, hiu qu cng tc dn vn ca ng trong thi k m i v trong nhng nm thc hin ng li i mi. ng thi a ra nhng quan im, phng hng v gii php nng cao cht lng, hiu qu cng tc dn vn c a ng trong thi k mi#ng Cng sn Vit Nam#Cng tc dn vn#Thi k i mi #359122#XH## 01141000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820008000421810007000500020062000570030016001190070052001350050015001870050 01700202005001500219005001800234005001600252008000500268009002100273010000500294 01100300029901500360032902000090036502000080037402000100038202000160039201300070 0408016000300415021037300418#VV16.03351#VV16.03352#359123#^b2500b#Vi?t#328.597#Q U451H#Quc hi Vit Nam 70 nm hnh thnh v pht trin 1946 - 2016#K yu hi t ho#Ung Trung Lu, Nguyn Hnh Phc, Nguyn Vn Yu...#Ung Trung Lu#Nguyn H nh Phc#Nguyn Vn Yu#Nguyn Phc Thanh#Nguyn c Kin#^aH.#^aChnh tr Quc g ia#2015#^a326tr. : nh, biu ^b24cm#TTS ghi: U ban Thng v Quc hi#Quc h i#Lch s#1946-2016#K yu hi tho#359123#XH#Gii thiu cc kin pht biu v tho lun ca cc nh khoa hc, i din cc b, ban, ngnh trao i, nh gi nhng kt qu t c, nhng ng gp to ln ca Quc hi vo s nghip xy d ng v bo v T quc. ng thi rt ra nhng bi hc kinh nghim, xut phng hng, gii php nhm tip tc hon thin t chc, hot ng ca Quc hi trong nhng nhim k ti## 00662000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580020015000640080005000790090021000840100005001050110 01500110020001000125020001800135016000300153021024200156020001500398013000700413 #359124#VV16.03353#VV16.03354#^a52000^b5000b#Vi?t#349.597#B450L#B lut dn s# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a350tr.^b21cm#Php lut#Vn bn php lut#XH#Tr nh by ton vn B lut dn s vi nhng qui nh chung v qui nh c th v t i sn v quyn s hu, ngha v dn s v hp ng dn s, tha k, php lut p dng i vi quan h dn s c yu t nc ngoi cng cc iu khon thi hnh#B lut dn s#359124## 00911000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660020026000720080005000980090021001030100005001240110 01500129020001000144020001800154013000700172016000300179021047300182020001400655 #VV16.03355#359125#VV16.03356#^a34000^b1500b#Vi?t#343.59709602632#B450L#B lut hng hi Vit Nam#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a249tr.^b21cm#Php lut#Vn b n php lut#359125#XH#Gii thiu ton vn B lut hng hi Vit Nam v cc vn bn hng dn thi hnh vi cc mc qui nh v tu bin, thuyn b v thuyn vi n, cng bin, an ton hng hi, an ninh hng hi, lao ng hng hi v bo v m i trng, bt gi tu bin, hp ng vn chuyn hng ho, hnh khch v hnh l bng ng bin, hp ng thu tu, cu h hng hi, trc vt ti sn chm m, gii hn trch nhim dn s i vi cc khiu ni hng hi... v gii quyt tran h chp hng hi#Lut hng hi## 00993000000000325000450000200860000000500110008600500150009700500110011200500120 01230050016001350070042001510080005001930090021001980100005002190110015002240150 03800239082001200277016000300289013000700292014000800299026001100307026001100318 02600070032918100070033601900050034302000070034802000090035502000110036402102920 0375#Pht trin v sng to qun tr x hi - Kinh nghim Trung Quc, kinh nghi m Vit Nam#Lu K Bo#inh Th Huynh#L Bi Lm#V Vn Hin#Trng Vn Hin#Lu K Bo, inh Th Huynh, L Bi Lm...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a216tr.^b2 1cm#TTS ghi: Hi ng L lun Trung ng#303.4409597#XH#359126#^b1000b#VV16.033 58#VV16.03357#359126#PH110T#Vi?t#X hi#Qun tr#Pht trin#Trao i, gii thiu mt s quan im, thnh tu quan trng v qun l pht trin x hi trong my t hp k va qua, c th trn cc mt: Lao ng - vic lm, gim ngho bn vng, c hm sc sc kho nhn dn... ti Vit Nam cng nh cng tc xy dng x hi tron g bi cnh chung ca Trung Quc## 01091000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810006000540020042000600030017001020070064001190050015001830050 01100198005001900209005001500228005001300243008000500256009002100261010000500282 01100310028702103590031801300070067701600030068402000110068702000170069802000080 0715020000800723020001000731#VV16.03360#VV16.03359#359127#^a72000^b1030b#Vi?t#3 51#H107C#Hnh chnh so snh - L lun v thc tin#Sch chuyn kho#B.s.: Nguyn Hu Hi (ch.b.), L Vn Ho, o Th Thanh Thu...#Nguyn Hu Hi#L Vn Ho# o Th Thanh Thu#Trnh Th Thu#H Thu Quyn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a40 7tr. : hnh v, bng^b21cm#Tm hiu v ni dung, hnh thc v phng php ca h nh chnh so snh. Cc giai on pht trin hnh chnh so snh v phn loi quc gia trong nghin cu hnh chnh so snh. So snh t chc b my hnh chnh nh n c, cc m hnh hnh chnh v h thng qun l cng v, so snh v ti chnh c ng, t chc b my hnh chnh nh nc Vit Nam qua cc hin php#359127#XH#Hnh chnh#Sch chuyn kho#So snh#L lun#Thc tin## 01129000000000361000450002600070000002600110000702600110001801900050002908200160 00341810006000500020091000560070061001470050016002080050016002240080005002400090 04000245010000500285011001500290012003100305015005200336021024300388020002000631 02000180065102000090066901600030067801400090068100500160069000500160070600500170 0722013000700739020000900746020001200755#359128#VV16.03361#VV16.03362#Vi?t#343.5 9709402638#C120N#Cm nang php lut v phng, chng vi phm php lut giao thng ng b dnh cho hc sinh#Nguyn Minh c (ch.b.), Khiu Mnh Hng, Nguyn Min h o...#Nguyn Minh c#Khiu Mnh Hng#^aH.#^aChnh tr Quc gia ; Cng an nh n dn#2015#^a139tr.^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#Hi ng Ch o xut b n sch x, phng, th trn#Nhng tn hiu giao thng hc sinh cn bit khi i trn ng nhm bo m an ton, c bit khi tham gia giao thng ng b v gi i thiu cc nhm hnh vi vi phm hnh chnh v trt t an ton giao thng ng b thng gp i vi hc sinh#Giao thng ng b#Vi phm php lut#Cm nang#X H#^b14206b#Nguyn Minh o#Nguyn Xun Hu#Nguyn Th M L#359128#Hc sinh#Phn g chng## 00965000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820015000431810006000580010011000640020046000750070053001210050020001740050 02000194008000500214009002100219010000500240011001500245012003100260015005200291 021025900343020001000602020001600612020001300628013000700641016000300648#359129# VV16.03363#VV16.03364#^b14206b#Vi?t#344.5970202638#H428#L Thu Lan#Hi - p ph p lut v ch bo him x hi#L Thu Lan, Lng Th Thu Huyn, Trn Th Thu Dng#Lng Th Thu Huyn#Trn Th Thu Dng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a 175tr.^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#Hi ng Ch o xut bn sch x, p hng, th trn#Gii thiu nhng cu hi - p php lut lin quan n chnh sc h bo him x hi, t chc qun l thc hin bo him, ng v cp s bo him, ch bo him, thai sn, tai nn lao ng - bnh ngh nghip, ch hu tr, t tut, bo him x hi t nguyn#Php lut#Bo him x hi#Sch hi p#359129 #XH## 00981000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820009000411810006000500020040000560070070000960050016001660050018001820050 01700200005000600217005000800223008000500231009002100236010000500257011002600262 015008400288013000700372016000300379021026000382020000800642020001700650#VV16.03 366#359130#VV16.03365#^b380b#Vi?t#320.0715#L302S#Lch s trng Chnh tr tnh ng Thp#B.s.: Nguyn Vn Bit, Nguyn Phc Dng (ch.b.), Nguyn Trng m...#N guyn Vn Bit#Nguyn Phc Dng#Nguyn Trng m#L Ba#Trn V#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a160tr., 30tr. nh^b21cm#TTS ghi: Tnh u - U ban nhn dn tn h ng Thp. Trng Chnh tr tnh ng Thp#359130#XH#Ghi li qu trnh hnh th nh, pht trin ca Trng ng v Trng Chnh tr tnh ng Thp sau ny, c t h gii thiu nhng hot ng ca Trng trong thi k khng chin chng M, th i k khi phc t nc, cng nghip ho, hin i ho v hi nhp quc t#Lch s#Trng Chnh tr## 00863000000000313000450000200740000000500160007400500140009000500160010400500090 01200070064001290080005001930090021001980100005002190110022002240150055002460820 01300301016000300314013000700317014000700324026000700331026001100338026001100349 181000600360019000500366020001900371020000800390020001000398021014100408#Lch s lc lng v trang huyn Gi Rai - 30 nm khng chin (1945-1975)#Hunh Trng T n#Trn Vn Thu#Nguyn Th Hng#V H #B.s.: Hunh Trng Tn, Trn Vn Thu, Nguyn Th Hng, V H #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a246tr. : bng^b21cm# TTS ghi: ng u - Ban Ch huy Qun s th x Gi Rai#355.00959797#XH#359131#^b5 00b#359131#VV16.03367#VV16.03368#L302S#Vi?t#Lc lng v trang#Lch s#1945-1975 #Tm hiu v vng t, con ngi Gi Rai v gii thiu lc lng v trang Gi Ra i trong khng chin chng Php, chng M cu nc (1945-1975)## 00837000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640020023000700080005000930090021000980100005001190110 01500124020001000139020001800149016000300167021039500170020002300565013000700588 #359132#VV16.03369#VV16.03370#^a65000^b4000b#Vi?t#347.597002632#B450L#B lut t tng dn s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a452tr.^b21cm#Php lut#Vn bn ph p lut#XH#Gii thiu nhng quy nh php lut v th tc gii quyt ti to n cp s thm, phc thm; gii quyt v n dn s theo th tc rt gn, th tc x t li bn n, quyt nh c hiu lc php lut, th tc gii quyt vic dn s , th tc cng nhn v cho thi hnh n ti Vit Nam c yu t nc ngoi; x l cc hnh vi cn tr hot ng t tng dn s; khiu ni, t co trong t tng d n s#B lut t tng dn s#359132## 00785000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640020024000700080005000940090021000990100005001200110 01500125020001000140020001800150016000300168021034100171020002400512013000700536 #359133#VV16.03371#VV16.03372#^a67000^b4000b#Vi?t#345.597002632#B450L#B lut t tng hnh s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a463tr.^b21cm#Php lut#Vn bn p hp lut#XH#Trnh by ton vn B lut t tng hnh s vi nhng qui nh chung v qui nh c th v khi t, iu tra v n hnh s, truy t, xt x v n hn h s. Mt s quy nh v thi hnh bn n, quyt nh ca to n, xt li bn n v quyt nh c hiu lc php lut, phm vi hp tc quc t trong t tng h nh s v cc iu khon thi hnh#B lut t tng hnh s#359133## 00925000000000325000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200120 00311810006000430020070000490070046001190050014001650050015001790050012001940050 01500206005001400221008000500235009002100240010000500261011002600266015003500292 02000210032702000120034801300070036001600030036702101950037002000110056502000230 0576#VV16.03373#359134#^b1000b#Vi?t#324.2597075#T550T#T tng H Ch Minh v c ng tc ni chnh v phng, chng tham nhng#Trn Vn Bnh, Ng Ngc Thng, V Ng c Ln...#Trn Vn Bnh#Ng Ngc Thng#V Ngc Ln#Phm Hng Kin#Cao Vn Thng# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a396tr., 12tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban Ni chnh Trung ng#T tng H Ch Minh#Phng chng#359134#XH#Trch mt s tc phm, b i ni, bi vit ca Ch tch H Ch Minh v cng tc ni chnh, phng, chng tha m nhng trong ng v nhng bi vit nghin cu t tng H Ch Minh v nhng v n trn#Tham nhng#ng Cng sn Vit Nam## 00940000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820011000411810007000520020048000590070065001070050016001720050018001880050 01800206005001900224005001600243008000500259009002100264010000500285011003100290 020001000321020002000331013000700351016000300358021027700361#VV16.03375#359135#V V16.03374#^b500b#Vi?t#332.109597#PH110T#Pht trin bn vng h thng ngn hng V it Nam#Nguyn Hng Sn, Trnh Th Hoa Mai, Trn Th Thanh T (ch.b.)...#Nguyn Hng Sn#Trnh Th Hoa Mai#Trn Th Thanh T#inh Th Thanh Vn#inh Xun Cng# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a271tr. : biu , bng^b21cm#Ngn hng#Pht tri n bn vng#359135#XH#Nu quan im v cc ch tiu nh gi v s pht trin b n vng h thng ngn hng. Thc trng pht trin h thng ngn hng thng mi Vit Nam v ti cu trc theo thng l quc t, cng mt s gii php pht tri n bn vng h thng ngn hng Vit Nam trong thi gian ti## 00611000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010008000640020034000720070008001060040014001140080 00500128009001900133010000500152011003100157013000700188016000300195021011000198 020000700308020000900315020000900324#VV16.03377#359136#VV16.03376#^a78000^b1500 b#Vi?t#629.287#K600T#Hng L#K thut sa cha xe my nng cao#Hng L#Ti bn l n 1#^aH.#^aBch khoa H Ni#2015#^a359tr. : hnh v, bng^b21cm#359136#KT#Trnh by nhng kin thc c bn v sa cha, bo dng, phn on v loi b nhng s c thng gp xe my#Xe my#K thut#Sa cha## 00508000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480010008000540020019000620030012000810070030000930050015001230080 01200138009001700150010000500167011001500172020001700187020001200204013000700216 016000300223019001600226#359137#VV16.03378#^a109000^b3000b#Vi?t#895.136#N551#N am Nan#Na ng xut gi#Tiu thuyt#Nam Nan ; Nguyn Hng H dch#Nguyn Hng H#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a411tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt #359137#VH#Dch Trung Quc## 00685000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820017000411810008000580010011000660020031000770070011001080080005001190090 01800124010000500142011001500147020001000162020001200172013000700184016000300191 021021200194020001300406#359138#VV16.03379#VV16.03380#^b500b#Vi?t#781.6200922597 27#NGH250N#Trn Chnh#Ngh nhn quan h lng Vim X#Trn Chnh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a319tr.^b21cm#Ngh nhn#Ht quan h#359138#XH#Nghin cu v ngh nh n quan h lng Vim X (thuc huyn Yn Phong - tnh Bc Ninh), t mi trng, a l, vn ho, lch s v su tm, bin son mt s bi ht quan h do ngh nh n Vim X ht trong th k XX#Lng Vim X## 00789000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810006000550010016000610020048000770030036001250070056001610050 01400217005001600231008000700247009001500254010000500269011002200274013000700296 016000300303021015800306020001900464020001600483#359139#VV16.03381#VV16.03382#^a 88000^b200b#Vi?t#840.9#M458S#Nguyn Duy Bnh#Mt s vn tip nhn vn hc Ph p Vit Nam#Di gc nhn ca l thuyt phc h#Nguyn Duy Bnh (ch.b.), inh Tr Dng, Phng Ngc Kin#inh Tr Dng#Phng Ngc Kin#^aVinh#^ai hc Vinh#20 15#^a353tr. : bng^b21cm#359139#VH#Nghin cu, l lun v vn hc Php qua l th uyt phc h, c bit nghin cu vic tip nhn vn hc Php t thc tin dch thut, t nghin cu v sng tc#Nghin cu vn hc#L lun vn hc## 00919000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010014000600020027000740070014001010080005001150090 03300120010000500153011003100158012003100189015006200220020001100282020001000293 020001700303013000700320016000300327021029900330#VV16.03384#359140#VV16.03383#^a 150000^b300b#Vi?t#669#T312L#T Duy Phng#Tinh luyn thp v hp kim#T Duy Ph ng#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2015#^a281tr. : hnh v, bng^b24cm#B sch i hc v sau i hc#u ba sch ghi: Vin Hn lm Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Luyn thp#Luyn kim#Sch chuyn kho#359140#KT#Trnh by c s cc q u trnh tinh luyn thp v hp kim, c th tinh luyn bng sc kh v chn khn g, tinh luyn trong l in x, bng x tng hp, bng kim loi t him, trong l plasma, trong l bn ph chm in t, trong qu trnh c lin tc v tinh l uyn thp, hp kim trc tip t qung## 00898000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010016000630020036000790070047001150050013001620050 01600175008000500191009003300196010000500229011003100234021031200265020000700577 020000300584020001100587013000700598016000300605#359141#VV16.03385#VV16.03386#^a 120000^b500b#Vi?t#622.23#N450M#m Trng Thng#N mn trong ngnh m v cng tr nh#m Trng Thng, Bi Xun Nam, Trn Quang Hiu#Bi Xun Nam#Trn Quang Hiu# ^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2015#^a454tr. : hnh v, bng^b24cm#Nghin cu v cht n, c tnh chung ca qu trnh n, phng php gy n v l thuy t n trong mi trng . Gii thiu cng tc n mn trn cng trng m l thi n, trong m hm l, trong thi cng ng hm, n mn nh hng, n mn ph d i nc, n mn to bin v vn an ton trong cng tc n mn#N mn#M#Cng trnh#359141#KT## 00765000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580010014000650020030000790070026001090050011001350080 00500146009001900151010000500170011003100175020001000206020001700216020001100233 013000700244016000300251021023300254#359142#VV16.03387#VV16.03388#^a145000^b500 b#Vi?t#621.984#TH308K#L Trung Kin#Thit k v ch to khun rp#L Trung Kin, L Gia Bo#L Gia Bo#^aH.#^aBch khoa H Ni#2015#^a419tr. : hnh v, bng^b24 cm#Khun dp#Thit k ch to#Gio trnh#359142#GT#Gii thiu chung v khun dp v kt cu khun dp tm in hnh. Cc b phn ch yu ca khun dp tm, cng ngh ch to khun dp tm. Cc kt cu, ch to v lp rp khun rp khi. Vt liu v nhit luyn cc chi tit khun rp## 00908000000000265000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200060 00381810006000440010015000500020043000650070032001080050016001400080005001560090 01900161010000500180011003100185020001900216020001800235020001100253013000700264 016000300271021036800274#VV16.03389#359143#^a68000^b300b#Vi?t#660.6#309K#Hong nh Ho#iu khin ti u trong cng ngh sinh hc#Hong nh Ho, Phm Vit C ng#Phm Vit Cng#^aH.#^aBch khoa H Ni#2015#^a183tr. : hnh v, bng^b24cm #Cng ngh sinh hc#iu khin ti u#Gio trnh#359143#GT#Trnh by c tnh ch ung v dng hnh thc ca bi ton iu khin ti u trong mt s lnh vc ct l i ca cng ngh sinh hc v cng ngh thc phm. iu khin ti u tnh. Phng trnh trng thi ca qu trnh thu phn, ca cc qu trnh vi sinh vt. Thit lp bi ton iu khin ti u trong cng ngh sinh hc v cc phng php gii bi ton iu khin ti u## 00910000000000325000450000100130000000200280001300500110004100700300005200400180 00820080005001000090011001050100005001160110015001210120038001360150067001740820 00600241016000300247013000700250014001600257026001100273026000700284026001100291 18100060030201900050030801900050031302000110031802000090032902000070033802102390 0345#Piaget, Jean#S ra i tr khn tr em#Hong Hng#Jean Piaget ; Hong Hn g dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aTri thc#2016#^a503tr.^b24cm#T sch Tm l hc gio dc cnh bum#Dch t nguyn bn ting Php: La naissance de l'intelligence chez#155.4#XH#359144#^a145000^b500b#VV16.03391#359144#VV16.03390#S550R#Vi?t#D ch#Tm l hc#Tr khn#Tr em#M t nhng tin trnh tr khn bt u trong hai nm u tin tr, cng nh mi quan h gia tr khn vi hai qu trnh c bn ng ho v iu tit, c bit nghin cu cc thch nghi cm gic vn ng s c p v cm gic vn ng c ## 00937000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820013000511810006000640020034000700290033001040070079001370050016002160060 01300232005001300245005001400258005001600272008000500288009001800293010000500311 01100210031601300070033701600030034401500540034702101530040102000140055400500150 0568006001600583#359145#VV16.03392#VV16.03393#^a200000^b1000b#Vi?t#793.31959731 #M501C#Ma c truyn Thng Long - H Ni#Thang Long - Hanoi ancient dance#Nguyn Vn Bch, L Ngc Canh, Trn L Cung... ; B.s.: L Ngc Canh (ch.b.)...#Nguyn Vn Bch#L Ngc Canh#Trn L Cung#Cao Thu Hnh#Nguyn Thu Mi#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a251tr. : nh^b24cm#359145#XH#TTS ghi: Lin hip cc Hi vn hc Ngh thut H Ni#Tng quan v ma c truyn Thng Long - H Ni. Gii thiu 55 iu ma c truyn ca Thng Long - H Ni xa v vng H Ni m rng ngy nay ( H Ty c)#Ma c truyn#Bi nh Phin#inh Mnh Cng## 00734000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510010016000570020015000730070034000880050017001220080 00500139009001800144010000500162011002100167015004800188020001600236013000700252 016000300259021018600262020000800448#VV16.03394#359146#VV16.03395#^b900b#Vi?t#30 5.89593#V115H#Nguyn Th Ngn#Vn ho R Mm#Nguyn Th Ngn, T Th Thu Trang#T Th Thu Trang#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a315tr. : nh^b21cm#TTS ghi: Bo t ng Vn ho cc dn tc Vit Nam#Dn tc R Mm#359146#XH#Gii thiu khi qut v ngi R Mm Kon Tum v nghin cu nhng hot ng kinh t, vn ho vt ch t, vn ho tinh thn v vn bo tn, pht huy gi tr vn ho R Mm truyn t hng#Vn ho## 00789000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810008000450010017000530020034000700070017001040080005001210090019001260100 00500145011002600150020002300176020001100199013000700210016000300217021032700220 #359147#VV16.03396#^a110000^b200b#Vi?t#158.7#GI-108T#Nguyn Th Tuyt#Gio trn h tm l hc ngh nghip#Nguyn Th Tuyt#^aH.#^aBch khoa H Ni#2015#^a351tr. : minh ho^b24cm#Tm l hc ngh nghip#Gio trnh#359147#GT#Gii thiu mn khoa hc tm l hc. Trnh by v hot ng, giao tip v s hnh thnh, pht trin nhn cch. Phn tch c s tm l hc gio dc ngh nghip la tui thanh nin, tm l hc dy hc k thut ngh nghip, tm l hc ca vic t chc lao ng ng h nghip khoa hc v tm l hc nhn cch ngi gio vin dy ngh## 00954000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810008000560010014000640020084000780070037001620220004001990220 03800203005001400241008000500255009001900260010000500279011003100284021021500315 02000200053002000100055002000110056001600030057102000090057402000120058301300070 0595005001400602#359148#VV16.03397#VV16.03398#^a95000^b500b#Vi?t#664.02#GI-108T #Tn Tht Minh#Gio trnh cc qu trnh v thit b trong cng ngh thc phm - Cng ngh sinh hc#Tn Tht Minh (ch.b.), Phm Anh Tun#T.1#Cc qu trnh v thi t b chuyn khi#Phm Anh Tun#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a383tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by nhng khi nim c bn ca cc qu trnh chuyn khi, cng nh cc qu trnh v thit b chuyn khi trong cng ngh thc phm, cng ngh sinh hc nh: Chng ct, trch ly, sy, hp ph, hp th, kt tinh#Cng ngh th c phm#Qu trnh#Gio trnh#GT#Thit b#Chuyn khi#359148#Tn Tht Minh## 00974000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540010018000610020037000790070018001160040032001340080 00500166009001900171010000500190011002500195021041000220020002100630020001300651 020002200664013000700686016000300693#359149#VV16.03399#VV16.03400#^a128000^b500 b#Vi?t#515#PH121T#Nguyn Don Phc#Phn tch v iu khin h phi tuyn#Nguyn Don Phc#Xut bn ln th 2, c sa cha#^aH.#^aBch khoa H Ni#2015#^a437tr. : hnh v^b24cm#Trnh by nhng vn c bn ca lnh vc phn tch v iu kh in h phi tuyn, cc phng php phn tch v iu khin h phi tuyn c xy dng trn nn l thuyt iu khin tuyn tnh kinh in, phng php phn tch v iu khin nhng h phi tuyn c c th ng hc ring. Trnh by ni dung c c phng php thit k b quan st trng thi h phi tuyn v iu khin h phi tuyn bng phn hi u ra#L thuyt iu khin#H phi tuyn#Phng php phn t ch#359149#TN## 00586000000000277000450000200150000000300200001500500120003500700170004700800050 00640090047000690100005001160110027001210120015001480150055001630820007002180160 00300225013000700228014001600235026000700251181000600258019000500264019000500269 020001800274020000900292020000700301#Dp thng minh#Mu gio 5 - 6 tui#Phm V Lc#Phm V Lc dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Gio dc Long Minh#2015#^a 106tr. : tranh mu^b18cm#Nh thng thi#Tn sch ting Php: 120 questions grand e section CP#372.21#GK#359150#^a50000^b1500b#359150#D206T#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#Tri thc#Cu ## 00591000000000277000450000200150000000300200001500500120003500700170004700800050 00640090047000690100005001160110027001210120015001480150060001630820007002230160 00300230013000700233014001600240026000700256181000600263019000500269019000500274 020001800279020000900297020000700306#Dp thng minh#Mu gio 3 - 4 tui#Phm V Lc#Phm V Lc dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Gio dc Long Minh#2015#^a 106tr. : tranh mu^b18cm#Nh thng thi#Tn sch ting Php: 120 questions petit e moyenne section#372.21#GK#359151#^a50000^b1500b#359151#D206T#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#Tri thc#Cu ## 00556000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020015000410030031000560070021000870050016001080080005001240090047001290100 00500176011002700181012001500208020001800223020000600241020000700247016000300254 019000500257020000900262013000700271#359152#^a55000^b1500b#Vi?t#372.01#D206T#D p thng minh#300 cu th v : 6 - 7 tui#Trnh Thanh Sn dch#Trnh Thanh Sn #^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Gio dc Long Minh#2015#^a120tr. : tranh mu^b 18cm#Nh thng thi#Gio dc tiu hc#Lp 1#Cu #GK#Dch#Tri thc#359152## 00548000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020015000410030031000560070017000870050012001040080005001160090047001210100 00500168011002700173012001500200020001800215020000600233020000700239016000300246 019000500249020000900254013000700263#359153#^a55000^b1500b#Vi?t#372.01#D206T#D p thng minh#360 cu th v : 7 - 8 tui#L Anh Qun dch#L Anh Qun#^aH.#^a Dn tr ; Cng ty Vn ho Gio dc Long Minh#2015#^a120tr. : tranh mu^b18cm#Nh thng thi#Gio dc tiu hc#Lp 2#Cu #GK#Dch#Tri thc#359153## 00564000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020015000410030031000560070025000870050020001120080005001320090047001370100 00500184011002700189012001500216020001800231020000600249020000700255016000300262 019000500265020000900270013000700279#359154#^a55000^b1500b#Vi?t#372.01#D206T#D p thng minh#420 cu th v : 8 - 9 tui#Nguyn Hong Anh T dch#Nguyn Hon g Anh T#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Gio dc Long Minh#2015#^a120tr. : tra nh mu^b18cm#Nh thng thi#Gio dc tiu hc#Lp 3#Cu #GK#Dch#Tri thc#3591 54## 00567000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020015000410030032000560070026000880050021001140080005001350090047001400100 00500187011002700192012001500219020001800234020000600252020000700258016000300265 019000500268020000900273013000700282#359155#^a55000^b1500b#Vi?t#372.01#D206T#D p thng minh#420 cu th v : 9 - 10 tui#Phm Th Xun Phng dch#Phm Th Xun Phng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Gio dc Long Minh#2015#^a120tr. : tranh mu^b18cm#Nh thng thi#Gio dc tiu hc#Lp 4#Cu #GK#Dch#Tri thc#3 59155## 00568000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020015000410030033000560070026000890050021001150080005001360090047001410100 00500188011002700193012001500220020001800235020000600253020000700259016000300266 019000500269020000900274013000700283#359156#^a55000^b1500b#Vi?t#372.01#D206T#D p thng minh#420 cu th v : 10 - 11 tui#Phm Th Xun Phng dch#Phm Th Xun Phng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Gio dc Long Minh#2015#^a120tr. : tranh mu^b18cm#Nh thng thi#Gio dc tiu hc#Lp 5#Cu #GK#Dch#Tri thc# 359156## 00502000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010009000650020019000740070009000930080005001020090 01800107010000500125011002000130021005100150020000900201020000700210020000900217 013000700226016000300233#359157#VN16.01229#VN16.01230#^a30000^b5000b#Vi?t#641.8 642#R111C#Ngc Hu#Rau cu ngh thut#Ngc Hu#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a36t r. : nh^b19cm#Hng dn cch to cc hnh hoa t rau cu (thch)#Rong cu#Nu n#To hnh#359157#KT## 00446000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010016000660020016000820030004000980070016001020080 00500118009001800123010000500141011001500146020001700161020000400178013000700182 016000300189#359158#VN16.01231#VN16.01232#^a50000^b300b#Vi?t#895.922134#452B#P han Cng Hoch#i b sng Lam#Th#Phan Cng Hoch#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^ a127tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#359158#VH## 00880000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010018000590020072000770070035001490050016001840080 00500200009002100205010000500226011001500231015010200246021019500348020000900543 020001800552020001000570013000700580016000300587#359159#VN16.01233#VN16.01234#^b 8500b#Vi?t#355.009597#125T#Nguyn Vnh Thng#u tranh phng, chng "phi chnh tr ho" qun i trong tnh hnh mi#Nguyn Vnh Thng, Trn Hoi Trung#Trn Ho i Trung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a240tr.^b19cm#TTS ghi: Cc Tuyn hun - Tng cc Chnh tr ; Vin Khoa hc x hi Nhn vn Qun s - B Quc phng#Ph n tch m mu, th on "phi chnh tr ho" qun i v l lun v u tranh ph ng, chng. xut gii php tng cng u tranh phng, chng "phi chnh tr ho " qun i trong tnh hnh mi#Qun i#An ninh chnh tr#u tranh#359159#XH## 00853000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660020058000720080005001300090021001350100005001560110 01500161021031500176020001000491020000900501020001800510020001000528020000900538 020001800547013000700565016000300572#VN16.01235#359160#VN16.01236#^a22000^b2000 b#Vi?t#342.59705202632#L504H#Lut hot ng gim st ca Quc hi v Hi ng nh n dn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a143tr.^b19cm#Gii thiu Lut hot ng g im st ca Quc hi v Hi ng nhn dn bao gm nhng quy nh chung v nhng quy nh c th v ni dung hot ng gim st ti cao ca Quc hi, U ban Th ng v Quc hi, Hi ng dn tc, U ban ca quc hi, on i biu quc hi v i biu quc hi cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Quc hi#Hi ng nhn dn#Hot ng#Gim st#Vn bn php lut#359160#XH## 00955000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820016000501810006000660020064000720080005001360090021001410100005001620110 01400167021041700181020001000598020001100608020001000619020001000629020001000639 020001800649013000700667016000300674#VN16.01237#VN16.01238#359161#^a11000^b1500 b#Vi?t#343.59701302632#L504Q#Lut qun nhn chuyn nghip, cng nhn v vin ch c quc phng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a51tr.^b19cm#Gii thiu Lut qun n hn chuyn nghip, cng nhn v vin chc quc phng bao gm nhng qui nh chun g v nhng qui nh c th v ch phc v ca qun nhn chuyn nghip; ch phc v ca cng nhn v vin chc quc phng; ch , chnh sch i vi qun nhn chuyn nghip, cng nhn v vin chc quc phng; trch nhim, quyn hn c a c quan t chc; khen thng v x l vi phm v cc iu khon thi hnh#Php lut#Quc phng#Qun nhn#Vin chc#Cng nhn#Vn bn php lut#359161#XH## 00763000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820015000501810006000650020019000710080005000900090021000950100005001160110 02100121021031800142020001000460020000400470020000700474020001800481013000700499 016000300506#VN16.01239#VN16.01240#359162#^a14000^b2000b#Vi?t#343.5970402632#L5 04P#Lut ph v l ph#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a71tr. : bng^b19cm#Gii thiu Lut ph v l ph bao gm nhng quy nh chung v quy nh c th v nguy n tc xc nh mc thu, min, gim l ph; k khai, thu, np, qun l v s dn g ph; quyn, trch nhim ca t chc thu v ngi np ph; thm quyn v trch nhim ca cc c quan nh nc v qun l ph v cc iu khon thi hnh#Php lu t#Ph#L ph#Vn bn php lut#359162#XH## 00771000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200140 00391810006000530020035000590080005000940090021000990100005001200110014001250210 31100139020001000450020001100460020000900471020000900480020001800489013000700507 016000300514#VN16.01241#359163#^a12000^b2725b#Vi?t#343.597002632#L504C#Lut ch t lng sn phm, hng ho#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a80tr.^b19cm#Trnh b y Lut cht lng sn phm, hng ho bao gm nhng quy nh chung v nhng quy nh ring v quyn v ngha v ca t chc, c nhn i vi cht lng sn phm, hng ho; qun l cht lng sn phm, hng ho trong sn xut, xut khu, nhp khu, lu thng trn th trng v trong qu trnh s dng...#Php lut#Cht l ng#Sn phm#Hng ho#Vn bn php lut#359163#XH## 00773000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810008000620020074000700080005001440090021001490100005001700110 01400175021028500189020000900474020000800483020000700491020001100498013000700509 016000300516#VN16.01242#VN16.01243#359164#^a14000^b1350b#Vi?t#328.3509597#NGH30 0Q#Ngh quyt s 102/2015/QH13 ca Quc hi ban hnh ni quy k hp Quc hi#^aH .#^aChnh tr Quc gia#2015#^a75tr.^b19cm#Gii thiu ngh quyt s 102/2015/QH13 ngy 24-11-2015 Quc hi nc CHXHCN Vit Nam kho XI k hp th 2 v vic ban hnh Ni quy k hp Quc hi v cc quy nh trong Ni quy v vic chun b k h p; phin hp, cuc hp ti k hp Quc hi; quyt nh vn quan trng ca t nc#Quc hi#Ni qui#K hp#Ngh quyt#359164#XH## 00669000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820014000501810006000640020014000700080005000840090021000890100005001100110 02100115021023900136020001000375020001400385020001800399013000700417016000300424 #VN16.01244#VN16.01245#359165#^a15000^b2000b#Vi?t#343.597002632#L504T#Lut thn g k#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a82tr. : bng^b19cm#Gii thiu Lut thng k bao gm nhng quy nh chung v nhng quy nh c th v h thng thng tin th ng k nh nc; thu thp thng tin thng k nh nc; phn tch v d bo thng k, cng b v ph bin thng tin thng k nh nc...#Php lut#Lut thng k# Vn bn php lut#359165#XH## 00595000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820012000491810006000610020013000670030013000800070030000930050007001230080 01800130009003400148010000500182011002600187012003000213020001700243020001300260 013000700273016000300280020001300283005000900296#VN16.01246#VN16.01247#359166#^a 7000^b1000b#Vi?t#959.7028092#B510T#Bi Th Xun#Truyn tranh#Li: Ph Sa ; Tran h: Huy Tin#Ph Sa#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a12 tr. : tranh mu^b19cm#Truyn tranh lch s Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn Tran h#359166#VH#Bi Th Xun#Huy Tin## 00749000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560020036000630070031000990050015001300080005001450090 03900150010000500189011002600194013000700220021018700227020002000414020000900434 016000300443019000500446020002000451#359167#VN16.01248#VN16.01249#^a65000^b3000 b#Vi?t#158.1#NH556#Nhng iu tui tr thng lng ph#Trn Trng Sm s.t., bi n dch#Trn Trng Sm#^aH.#^aKhoa hc x hi ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a247tr. : tranh v^b19cm#359167#Tp hp nhng cu chuyn nh gip nhn ra iu quan trn g nht ca i mnh l g v phi lm sao tui tr tri qua khng h lng ph , sng c ngha, hnh phc thc s v thnh cng#Tm l hc ng dng#Tui tr# XH#Dch#B quyt thnh cng## 00725000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560020031000620070031000930050015001240080005001390090 03900144010000500183011002600188021016800214020002000382020001000402013000700412 016000300419019000500422020002000427#VN16.01250#VN16.01251#359168#^a65000^b3000 b#Vi?t#158.1#N259N#Nu ngy mai khng bao gi n#Trn Trng Sm s.t., bin dch #Trn Trng Sm#^aH.#^aKhoa hc x hi ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a231tr. : tran h v^b19cm#Tp hp nhng cu chuyn nh rt gin d ca cc nhn vt ni ting v c nhng ngi bnh thng nhng hm cha nhiu bi hc cho cuc sng v lng tt, s chn thnh#Tm l hc ng dng#Cuc sng#359168#XH#Dch#B quyt thnh c ng## 00858000000000265000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200170 00381810006000550010008000610020044000690070008001130080005001210090021001260100 00500147011001500152021034200167020001000509020002200519020001300541013000700554 016000300561012002800564#VN16.01253#359169#^a26000^b700b#Vi?t#343.597012202638# H428#Lan Anh#Hi - p v lut ngha v qun s nm 2015#Lan Anh#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2015#^a107tr.^b19cm#Tp hp cc cu hi p v nhng quy nh chung v quy nh c th v ng k ngha v qun s v qun l cng dn trong tui thc hin ngha v qun s; phc v ca h s quan, binh s ti ng v h s qu an, binh s d b; nhp ng theo lnh ng vin, xut ng khi bi b tnh trng chin tranh hoc tnh trng khn cp v quc phng...#Php lut#Lut ngha v qu n s#Sch hi p#359169#XH#T sch Php lut ph thng## 00630000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820012000491810007000610020023000680030013000910070030001040050007001340080 01800141009003400159010000500193011002600198012003000224020001700254020001500271 020001300286013000700299016000300306020001000309005000900319#VN16.01254#VN16.012 55#359170#^a7000^b1000b#Vi?t#959.7026092#TH561T#Thng tng Nguyn X#Truyn t ranh#Li: Ph Sa ; Tranh: Huy Tin#Ph Sa#^aTp. H