00781000000000349000450004100050000080800050000503900070001000200310001700500120 00480060014000600060017000740060016000910070083001070080005001900090018001950100 00500213011001500218015006500233022000400298082001300302013000700315014000800322 02600110033002600110034118100060035202000130035802000170037102000170038802000070 0405020000900412020001000421#Vi?t#^214#P.Dung#Tuyn tp vn hc dn tc Thi#Ho ng Lng#Trng T Anh#Phm Hong Giang#Phan Lng Hng#Phin m, dch ngha: Tr ng T Anh... ; S.t., gii thiu, hiu duyt: Hong Lng#^aH.#^aKhoa hc x h i#2011#^a438tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu H n Nm#T.1#398.20959718#291204#120000#VV12.09029#VV12.09030#T527T#Dn tc Thi# Vn hc dn gian#Dn tc thiu s#Sn La#Vit Nam#Truyn k## 00726000000000325000450004100050000080800050000522100180001003900070002800200580 00350060015000930070049001080080005001570090018001620100005001800110015001850150 06500200022000500265082001200270013000700282014000800289026001100297026001100308 18100060031902000090032502000120033402000170034602000170036302000090038002000110 0389#Vi?t#^214#Then Ty gii hn#P.Dung#Tng tp truyn th Nm ca cc dn tc thiu s Vit Nam#Hong Triu n#Gii thiu, phin m, dch ngha: Hong Triu n#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a498tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Hn Nm#T.12#398.2095971#291205#120000#VV12.09031#VV12.09 032#T455T#Ht then#Dn tc Ty#Vn hc dn gian#Dn tc thiu s#Vit Nam#Truyn th## 00841000000000349000450004100050000080800050000522100420001003900070005200200580 00590050014001170060017001310060019001480060017001670070073001840080005002570090 01800262010000500280011001500285015006500300022000500365082001200370013000700382 01400080038902600110039702600110040818100060041902000120042502000170043702000170 0454020000900471020001100480#Vi?t#^214#L Lan - Th Dung. Qung Tn - Ngc Lng #P.Dung#Tng tp truyn th Nm ca cc dn tc thiu s Vit Nam#Lu nh Tng# Phm Hong Giang#Trn Th Thu Hng#Hong Phng Mai#Phin m, dch ngha, ch t hch: Phm Hong Giang... ; Lu nh Tng h.#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a453t r.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Hn Nm#T.13#3 98.2095971#291206#120000#VV12.09033#VV12.09034#T455T#Dn tc Ty#Vn hc dn gi an#Dn tc thiu s#Vit Nam#Truyn th## 00897000000000313000450004100050000080800050000503900070001000200680001700300070 00850050007000920050011000990050015001100070041001250080005001660090028001710100 00500199011001800204015007000222082000900292013000700301026001100308026001100319 181000700330020001000337020001100347020002300358020000800381021019400389#Vi?t#^2 14#P.Dung#Trung on 72 - Bc Kn n v Anh hng lc lng v tranh nhn dn#K yu# Hp# Hu Lm#Phm nh Giao#B.s.: Hp, Hu Lm, Phm nh Giao#^ aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a148tr.^b21x25cm#TTS ghi: Ban Lin lc Tr uyn thng. Trung on 72 - Bc Kn anh hng#959.7041#291207#VV12.09035#VV12.090 36#TR513#Hot ng#Trung on#Khng chin chng Php#Bc Cn#Cung cp nhng t liu, hnh nh v cc hot ng ca Trung on 72 trong khng chin chng Php, v tnh on kt qun dn gn b gia tnh Bc Kn v Trung on t thi k khn g chin n nay## 00800000000000313000450004100050000080800050000503900070001000200200001700300200 00370050019000570050017000760060009000930070056001020080018001580090023001760100 00500199011001500204082000400219013000700223014000700230026001100237026001100248 181000600259020001100265020000900276020000700285020001000292021018400302#Vi?t#^2 14#P.Dung#Ting Php ton tp#n tp v thc hnh#Stillman, David M.#Gordon, Ron ni L.#Nhn Vn#David M. Stillman, Ronni L. Gordon ; Nhn Vn bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a506tr.^b21cm#448#291208#91000#VV12.09037 #VV12.09038#T306P#Ting Php#Ng php#n tp#Thc hnh#Gii thiu cch s dng ng t, danh t, cc t b ngha i t, ng t c hai mnh , cc thnh ng v cch chia ng t trong ting Php, km theo gii thch v bi tp thc hnh## 01039000000000313000450004100050000080800050000503900070001000200210001700500110 00380050012000490050018000610070057000790080018001360090023001540100005001770110 01500182015006200197022000400259082000800263013000700271026001100278026001100289 181000600300020001000306020001000316020002300326020002100349021035500370#Vi?t#^2 14#P.Dung#Mt thi khng chin#inh Phong#H Hu Nht#Nguyn Trng Xut#B.s.: Ng uyn Trng Xut (ch.b.), inh Phong, H Hu Nht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a314tr.^b21cm#TTS ghi: Cu lc b Truyn thng Khng chin Tp. H Ch Minh#T.1#959.704#291209#VV12.09039#VV12.09040#M458T#Hot ng#u tranh#K hng chin chng Php#Khng chin chng M#Gm nhiu bi vit phn nh nhng cu chuyn c tht trong sut 30 nm khng chin din ra trn c nc trn cc lnh vc: u tranh v trang, u tranh chnh tr, u tranh trn lnh vc t tng vn ho, u tranh trong t... v phn nh ch ngha anh hng cch mng, tnh ng ch cao p, tnh cm gia nh ca nhng ngi lm cch mng chuyn nghip## 00932000000000325000450004100050000080800050000503900070001000200350001700300560 00520050014001080060010001220060009001320060012001410070059001530080018002120090 02300230010000500253011001500258082000400273013000700277014000700284026001100291 02600110030218100060031301900080031902000100032702000080033702000110034502102500 0356#Vi?t#^214#P.Dung#Bin c v nhng gi tr cuc sng#Nhng bi hc t bin s gip ch cho cuc sng ca bn#Bode, Richard#Hu Giang#Ngc Lan#Hnh Nguyn#Ri chard Bode ; Bin dch: Hu Giang, Ngc Lan, Hnh Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2012#^a238tr.^b21cm#158#291210#55000#VV12.09041#VV12.09042#B3 05C#Dch M#Cuc sng#Bi hc#Thnh cng#Gm nhng bi hc b ch v cuc sng v hng chng ta tip cn vi cc qui lut t nhin, gip chng ta cm nhn cuc sng mt cch tinh t, su lng, c bit v cch nui dng c m, vt qua t h thch cng nh la chn hng i trong cuc i## 00893000000000301000450004100050000080800050000503900070001000200320001700300440 00490050017000930060022001100070048001320080018001800090023001980100005002210110 01500226082000400241013000700245014000700252026001100259026001100270181000600281 019000800287020000800295020001100303020001100314021026600325#Vi?t#^214#P.Dung#Wa rren Buffett trong kinh doanh#Nhng nguyn tc t nh hin trit x Omaha#Connor s, Richard#Nguyn Hong Thanh Ly#Richard J. Connors ; Nguyn Hong Thanh Ly dch #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a335tr.^b24cm#658#291211#73000# VV12.09043#VV12.09044#W109B#dch M#Qun l#Kinh doanh#Thnh cng#Tm hiu nhng nguyn tc v chin lc qun l kinh doanh thnh cng nht ca Warren Buffett. Nhng suy ngh ca Buffett i vi vn ho doanh nghip, vn giao tip, qun tr ri ro, qun l thi gian, khng hong, lng thng, qun tr v phn b n gun vn...## 00920000000000313000450004100050000080800050000503900070001000200310001702900070 00480030059000550050012001140060018001260070041001440080018001850090023002030100 00500226011001500231082000600246013000700252014000700259026001100266181000600277 019000800283020000700291020000900298020001000307020001100317021027800328#Vi?t#^2 14#P.Dung#Sc mnh b n 11 cu thn ch#Aspire#Thc tnh kht vng v mc ch sng bng sc mnh ngn t#Hall, Kevin#Lm ng Cam Tho#Kevin Hall ; Lm ng c am Tho bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a301tr.^b21cm#1 55.2#291212#72000#VV12.09045#S552M#Dch M#T ng#ng dng#Cuc sng#Thnh cng #Phn tch, khm ph 11 t b mt - nhng t ng m khi c s dng ng cch, n c th mang n thnh cng lu di trong cuc i, gip bn khm ph ra tim nng thc s n bn trong con ngi bn, thc y qu trnh pht trin c nhn, v tr thnh mt nh lnh o ti gii## 00873000000000301000450004100050000080800050000503900070001000200410001700500150 00580060016000730070037000890080018001260090023001440100005001670110015001720120 02600187082000600213013000700219014000700226026001100233026001100244181000600255 019000500261020001100266020001000277020001000287021027400297#Vi?t#^214#P.Dung#Cu n "thnh kinh" v rn luyn nhn cch#Smiles, Samuel#Trn Thu Doanh#Samuel Smi les ; Trn Thu Doanh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a206tr .^b21cm#T sch Tm l - Gio dc#158.1#291213#40000#VV12.09046#VV12.09047#C517 T#Dch#Tm l hc#Nhn cch#Rn luyn#Phn tch nhng biu hin nhn cch trong cc quan h x hi v trong qu trnh tu tm dng tnh c nhn. Cc quan nim v nhn cch con ngi xa v nay. Gii thiu nhng mu chuyn nh v cch c x, tnh cch, o c tt p ca cc nh khoa hc, cc v nhn kit xut## 00682000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050017000530020023000700070017000930080018001100090 02300128010000500151011001500156021022000171020001400391039000700405013000700412 020000900419#VV12.09048#VV12.09049#50000#Vi?t#NH123M#320.01#^214#Nguyn Quc Tu n#Nhp mn chnh tr hc#Nguyn Quc Tun#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2012#^a359tr.^b21cm#Vi nt v chnh tr hc. Trnh by s pht trin t t ng chnh tr phng Ty, Trung Quc, Vit Nam. Mt s hot ng ch yu trong i sng chnh tr x hi v tm hiu nhng xu hng chnh tr ca th gii ng i#Chnh tr hc#P.Dung#291214#T tng## 00686000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050012000490020036000610070012000970080018001090090 02300127010000500150011001500155021018800170020001000358020000400368020000900372 020001300381039000700394013000700401#VV12.09050#VV12.09051#86000#Vi?t#K600N#428 #^214#Li Th Tm#K nng vit ng cc cu ting Anh#Li Th Tm#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a275tr.^b21cm#Gii thiu phng php vit ng cc cu ting Anh qua cc n v ng php, cc mu cu v k nng hc t ng, m nh , cu, cc loi ng t, cch v cu iu kin, mu cu v chuyn ng#Ting Anh#Cu#Ng php#K nng vit#P.Dung#291215## 00579000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020017000640290014000810070046000950080 01800141009002300159010000500182011001500187020001700202020000400219020001200223 006001000235006000900245039000700254013000700261019000900268#VV12.09052#VV12.090 53#94000#Vi?t#TR103T#823#^214#Parsons, Tony#Tri tim tui 19#Starting over#Tony Parsons ; Bin dch: nh Tuyt, Song Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Mi nh#2012#^a399tr.^b21cm#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#nh Tuyt#Song Thu#P.Dun g#291216#Dch Anh## 00467000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050018000550020025000730070018000980080005001160090 02800121010000500149011001500154020001700169020000900186020000400195039000700199 013000700206#VV12.09055#VV12.09054#40000#Vi?t#GH206L#895.9221#^214#Nguyn Mnh Thng#Ghp li nhng mnh tnh#Nguyn Mnh Thng#^aH.#^aThng tin v Truyn thn g#2012#^a137tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#291217## 00732000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020026000460070113000720080005001850090028001900100005002180110 01500223020001700238020000400255020001200259005001500271005001600286005002200302 00500180032400500130034200600180035500600100037303900070038301300070039001900090 0397#VV12.09056#VV12.09057#Vi?t#TR527N#895.91#^214#Truyn ngn Lo ng i#Ph m Hng Ton, Bunsn Xngmani, Bunthnng Xmxayphn... ; Tuyn dch, gii thiu: Vnmay Xuckoongmy, Hng Ton#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a251tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Lo#Truyn ngn#Phm Hng Ton#Bunsn Xngmani#Bunthnng X mxayphn#Chnthi nxvn#ookkhmeng#Vnmay Xuckoongmy#Hng Ton#P.Dung#29121 8#Dch Lo## 00679000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820007000528080005000590020041000640070031001050080005001360090 02800141010000500169011001300174021013500187020001800322020000800340020000900348 005000900357005000900366039000700375013000700382#VV12.09058#VV12.09060#VV12.0905 9#115000#Vi?t#K600N#371.33#^214#K nng son tho vn bn ngnh gio dc#S.t., b.s.: Minh Hu, Hi Bnh#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a303tr.^bcm#Tm hiu v vn bn v k nng son tho vn bn. Nhng qui nh v son tho vn b n, lu tr, bo qun ti liu trong ngnh gio dc#Son tho vn bn#K nng#Gi o dc#Minh Hu#Hi Bnh#P.Dung#291219## 00874000000000337000450002600110000002600110001102600110002202102300003302000080 02630200021002710200014002920200012003060140007003180410005003251810007003300820 00600337808000500343005001000348002005600358007002200414022000400436008000500440 00900280044501000050047301100150047800500110049303900070050402000080051101300070 0519005001000526#VV12.09061#VV12.09063#VV12.09062#Tm hiu thm v cc dch v t rong windows server 2008 v phng php bo mt mng nh: printer managing, grou p policy object, deploy software, security template - audit policy, terminal ser vices... km theo cc bi tp thc hnh#Tin hc#H iu hnh Windows#Qun tr m ng#Sch t hc#70000#Vi?t#QU105T#005.4#^214#Ngc Bch#Qun tr mng Windows ser ver 2008 dnh cho ngi t hc#Ngc Bch, Tng Thu#T.2#^aH.#^aThng tin v Tru yn thng#2012#^a271tr.^b24cm#Tng Thu#P.Dung#Bi tp#291220#Ngc Bch## 00620000000000265000450004100050000018100060000508200060001180800050001700500080 00220020019000300290017000490070008000660220009000742210029000830080005001120090 01100117010000500128011001500133012003400148021014100182020000900323020000800332 039000700340013000700347#Vi?t#N254T#294.3#^214#H Php#Nn tng Pht gio#Mlabu ddhassana#H Php#Q.6, T.3#Php hnh Ba-la-mt = Pram#^aH.#^aTn gio#2012#^a 410tr.^b21cm#Pht gio nguyn thu = Theravda#Trnh by 6 php hnh Ba-la-mt g m 18 tch c B Tt, tin kip c Pht Gotama theo tun t, v phng php th c hnh php hnh Ba-la-mt#o Pht#Gio l#P.Dung#291221## 00695000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050008000440020019000520290017000710070008000880220009000962210 02900105008000500134009001100139010000500150011001500155012003400170021015000204 020000900354020000800363039000700371013000700378005000800385#VV12.09064#VV12.090 65#Vi?t#N254T#294.3#^214#H Php#Nn tng Pht gio#Mlabuddhassana#H Php#Q.6 , T.3#Php hnh Ba-la-mt = Pram#^aH.#^aTn gio#2012#^a410tr.^b21cm#Pht gio nguyn thu = Theravda#Trnh by 6 php hnh Ba-la-mt, trong gm 18 tch c B Tt, tin kip c Pht Gotama theo tun t v phng php thc hnh php hnh Ba-la-mt#o Pht#Gio l#P.Dung#291221#H Php## 00767000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050008000440020019000520290017000710070008000880220004000962210 02900100008000500129009001100134010000500145011001500150012003400165021020300199 020000900402020000800411039000700419020001200426013000700438005000800445#VV12.09 066#VV12.09067#Vi?t#N254T#294.3#^214#H Php#Nn tng Pht gio#Mlabuddhassana #H Php#Q.5#Phc thin = Punna - Kusala#^aH.#^aTn gio#2012#^a391tr.^b21cm#Ph t gio nguyn thu = Theravda#Tm hiu cc tch lin quan ti 10 loi phc th in trong Punnakriyavatthu c th gm: phc thin b th, phc thin gi gii, phc thin hnh thin, phc thin cung knh, phc thin thuyt php...#o P ht#Gio l#P.Dung#Phc thin#291222#H Php## 00595000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050011000440020038000550070016000930220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134021011200149020000900261039000700270012003400277 013000700311005001100318#VV12.09068#VV12.09069#Vi?t#552P#294.3#^214#Chnh Minh# c Pht v 45 nm hong php sinh#Chnh Minh b.s.#T.9#^aH.#^aTn gio#2012#^ a503tr.^b21cm#Tm hiu v T Hong tc Sakya. Hnh trnh c Th Tn v thnh Kapilavatthu v cng hnh v Chnh ng Gic#o Pht#P.Dung#Pht gio nguyn t hu = Theravada#291223#Chnh Minh## 00625000000000253000450002600110000002600110001104100050002208200040002780800050 00310050012000360020020000480290020000680070038000880080005001260090011001310100 00500142011001500147021015100162020001500313020000900328006002000337039000700357 013000700364#VV12.09070#VV12.09071#Vi?t#230#^214#Galot, Jean#Thnh th sinh ng #Eucharistie vivante#Jean Galot ; Giuse Ng c Thng dch#^aH.#^aTn gio#2012# ^a375tr.^b21cm#Tm hiu bn cht v mu nhim ca Thnh Th c cp qua s h in din ca c Kit, hy t, rc l v vic th phng i vi s hin din ca Cha#o Thin cha#Tn gio#Giuse Ng c Thng#P.Dung#291224## 00551000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050015000450020021000600030019000810070015001000080005001150090 01100120010000500131011001500136021009500151020000900246020000800255020000800263 039000700271013000700278#VV12.09073#VV12.09072#Vi?t#KH108C#294.3#^214#Mai Th Tr uyn#Kho cu v Mt Tng#Chnh Tr ton tp#Mai Th Truyn#^aH.#^aTn gio#2012 #^a224tr.^b21cm#Gii thiu lch s pht trin ca phi Mt tng v nhng gio ph p, hnh mn ca gio php ny#o Pht#Gio l#Lch s#P.Dung#291225## 00647000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050015000520020013000670070015000800080005000950090 01100100010000500111011001500116021022900131020000900360020001000369039000700379 013000700386#VV12.09074#VV12.09075#70000#Vi?t#TR300T#294.3#^214#Trn Minh Hng# Tr tu Pht#Trn Minh Hng#^aH.#^aTn gio#2012#^a279tr.^b24cm#Tm hiu v Pht php yu lc v ni dung b kinh V Lng Th Pht. Vn hc Pht php trong Pht Hong Trn Nhn Tng, trong t tng o c phong cch H Ch Minh v gi i thiu v mt s hc thuyt, tn gio trn th gii#o Pht#Kinh Pht#P.Dung#2 91226## 00810000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020009000550030145000640070070002090080005002790090 01100284010000500295011001500300020001700315020000900332020001200341020000400353 00500180035700500230037500500240039800500270042200500210044903900070047001300070 0477#VV12.09076#VV12.09077#28000#Vi?t#M200-O#895.9223#^214#M i...#Gm cc tc phm chn lc t cuc thi vit v m do chng trnh chuyn , Ban mc v Gia nh, trung tm mc v Tng gio phn Si Gn t chc#Pio X L Hng Bo, Inhaxio ng Phc Minh, Phr Khc Minh Khoa...#^aH.#^aTn gio#2012#^a169tr.^b21cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Th#Pio X L Hng Bo#Inhaxio ng Phc Mi nh#Phr Khc Minh Khoa#Trsa Nguyn Th Bnh Tm#Thomas An Thin Minh#P.Dun g#291227## 00640000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020021000600030039000810070016001200080005001360090 01100141010000500152011001500157021017500172020001500347020001000362039000700372 013000700379#VV12.09078#VV12.09079#Vi?t#C514S#248.8#^214#Nguyn Vn Cung#Cuc s ng & ci phc#K nim 52 nm ngy th phong linh mc#Nguyn Vn Cung#^aH.#^aTn gio#2012#^a250tr.^b21cm#Tm hiu v cuc sng v ci phc theo quan im ca o Thin cha, ngha ca vic i theo Cha, hc hi - suy nim v sng li Cha . Mt s bi mu gip suy nim li Cha#o Thin cha#Cuc sng#P.Dung#291228## 00584000000000241000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330020030000380030019000680070015000870080005001020090011001070100005001180110 01500123021014800138039000700286013000700293020000900300020001800309005001500327 #VV12.09081#VV12.09080#Vi?t#294.3#^214#Pht thuyt V Lng Th kinh#Chnh Tr t on tp#Mai Th Truyn#^aH.#^aTn gio#2012#^a179tr.^b21cm#Gii thiu cuc thuy t ging Kinh V Lng Th do Pht ni, gip thnh gi thm hiu ngha ca kinh v tm mi nm yn trong con ng gii thot#P.Dung#291229#o Pht#Kinh V l ng th#Mai Th Truyn## 00628000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050012000420020022000540030048000760070039001240080005001630090 01100168010000500179011001500184013000700199021010900206020001500315020000900330 006001600339039000700355#VV12.09082#VV12.09083#Vi?t#K200#270#^214#Hahn, Scott#K c gi th nhiu#Ti khm ph vinh quanh ca thin chc linh mc#Scott Hahn ; Nguyn Phc Lc bin dch#^aH.#^aTn gio#2012#^a198tr.^b21cm#291230#M t mt vi ct truyn ca lch s cu v phc tho k hoch ca Thin Cha i vi thin chc linh mc#o Thin cha#Linh mc#Nguyn Phc Lc#P.Dung## 00740000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020025000450030019000700070015000890080005001040090011001090100 00500120011001500125021025900140020001000399020000900409020000900418020000600427 039000700433013000700440005001500447#VV12.09084#VV12.09085#Vi?t#TR308H#294.3#^21 4#Trit hc tn gio n #Chnh Tr ton tp#Mai Th Truyn#^aH.#^aTn gio#201 2#^a123tr.^b21cm#Tm hiu lch s trit hc tn gio n qua cc thi k, t t hi Ph n thi i c in, thi hu c in. Nghin cu v c tr quan v nhn sinh quan qua vn vt trong th gii, cc vn thng , vn thin nh in, tinh thn v vn gii thot#Trit hc#Tn gio#o Pht#n #P.Dung#291 231#Mai Th Truyn## 00580000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390020035000440070019000790080005000980090011001030100005001140110 01400119021015800133020001500291020001000306020000800316039000700324013000700331 #VV12.09086#VV12.09087#Vi?t#NGH300T#264#^214#Nghi thc hnh l ca ngi Muslim# Nhm t sch Islam#^aH.#^aTn gio#2012#^a94tr.^b21cm# cp n mt s nghi th c hnh l ca th gii Hi gio nh: nghi thc thanh ty, khi qut vic hnh l , nghi thc hnh l v hnh l vo cc dp c bit#o Thin cha#Nghi thc#Hn h l#P.Dung#291232## 00760000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050017000450020025000620030077000870070017001640080005001810090 01100186010000500197011001500202021024100217020000900458020000600467039000700473 020000700480013000700487#VV12.09088#VV12.09089#Vi?t#NG527L#294.3#^214#Thch Gic Nhim#Nguyn l Thin yn lng#Ct li chuyn ho mi s chp. Ting ng khng ngng chnh l tm yn lng#Thch Gic Nhim#^aH.#^aTn gio#2012#^a179tr.^b21c m#Tm hiu nguyn l v phng php thc hnh php Thin yn lng, gip cho hnh gi tu tp mt cch n gin, lun kht hp theo nguyn l sng t nhin, thn khai thng iu ho, tm tr v ngun yn lng thanh tnh, t ti an nhin m s ng#o Pht#Thin#P.Dung#Tu tp#291233## 00673000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050017000440020024000610030025000850070017001100080005001270090 01100132010000500143011001500148021020600163020000900369020000600378020000900384 039000700393013000700400#VV12.09090#VV12.09091#Vi?t#C120N#294.3#^214#Thch Gic Nhim#Cm nang Thin yn lng#Con ng tr v t tnh#Thch Gic Nhim#^aH.#^aT n gio#2012#^a143tr.^b21cm#Tm hiu b php ca thin c bit trong trng thi ca tm thc khi tnh lng lm cho thn khai thng, tm c yn lng gip c ho mi ngi c duyn sm t c an lc, hnh phc, t bi v minh trit#o Ph t#Thin#Cm nang#P.Dung#291234## 00893000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050016000530020030000690070059000990080005001580090 02700163010000500190011001500195015006800210021025800278020001000536020000900546 005001700555005001700572039000700589013000700596#VV12.09093#VV12.09092#69000#Vi ?t#GI-108T#651.3#^214#Nguyn Thnh #Gio trnh qun tr vn phng#Ch.b.: Nguy n Thnh , Nguyn Ngc ip, Trn Phng Hin#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2 012#^a343tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Qun tr Kinh doanh#Gii thiu cng tc t chc vn phng v mt s nghip v c bn ca vn phng nh: t chc cng tc thng tin, qun l thi gian lm vic, t chc tip khch, hi hp, hi ngh, t chc cc chuyn i cng tc, cng tc vn th, lu tr v son tho vn bn#Vn phng#Qun tr#Nguyn Ngc ip#Trn Phng Hin#P. Dung#291235## 00790000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050016000520020024000680030053000920070016001450080 00500161009002700166010000500193011001500198015004200213021021900255020001400474 020001000488039000700498013000700505#VV12.09095#VV12.09094#125000#Vi?t#B103G#33 8.5#^214#Nguyn Vn Ngc#Bi ging kinh t vi m#Chng trnh nng cao, phng p hp tip cn hin i#Nguyn Vn Ngc#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a518 tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn#Tp hp cc bi ging chuyn su lin quan ti kinh t vi m vi cc ni dung: tm hiu m hnh kinh t th trng, ngn sch, th trng ti sn, nhu cu th trng, li nhun, chi ph, t rao i, sn xut, hng ho...#Kinh t vi m#Bi ging#P.Dung#291236## 00989000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810008000460820004000548080005000580050017000630020031000800070038001110080 00500149009002700154010000500181011001500186015010500201021032300306020000900629 020001100638020001100649005001300660039000700673013000700680#VV12.09096#VV12.090 98#VV12.09097#119000#Vi?t#GI-108T#658#^214#Nguyn nh Phan#Gio trnh qun tr cht lng#Ch.b.: Nguyn nh Phan, ng Ngc S#^aH.#^ai hc Kinh t Quc d n#2012#^a438tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Qun tr K inh doanh. B mn Qun tr Kinh doanh tng hp#Cung cp nhng kin thc c bn v qun l cht lng. Tng qut v khch hng v nh gi s tho mn ca khch hng, phn tch cht lng sn phm, qun tr cht lng, qun tr cht lng d ch v, tiu chun ho, m bo v ci tin cht lng, kim tra cht lng sn p hm, o lng, chi ph v kim sot cht lng...#Qun tr#Cht lng#Gio trnh #ng Ngc S#P.Dung#291237## 01017000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820008000648080005000720050014000770020038000910070 03900129008000500168009002700173010000500200011001500205015009100220021031000311 02000100062102000070063102000110063802000110064900500170066003900070067701300070 0684#VV12.09099#VV12.09100#VV12.09102#VV12.09101#95000#Vi?t#GI-108T#338.001#^21 4#Hong Vn Hoa#Gio trnh giao tip trong kinh doanh#Ch.b.: Hong Vn Hoa, Trn Th Vn Hoa#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a414tr.^b24cm#TTS ghi: Trn g i hc Kinh t Quc dn. Vin o to Quc t - Vin Qun tr Kinh doanh#Trn h by bn cht v cc hnh thc giao tip kinh doanh. Mi trng giao tip kinh doanh. Giao tip trong mi trng a vn ho, giao tip bng vn bn, qua email, tin nhn, giao tip bng cc thng ip thuyt phc, bng bo co kinh doanh. D tho v bo co trong kinh doanh. Thuyt trnh trong kinh doanh#Giao tip#ng x#Kinh doanh#Gio trnh#Trn Th Vn Hoa#P.Dung#291238## 00748000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050009000620020043000710290051001140070 00900165008000500174009002700179010000500206011001500211021015400226020000800380 020001000388020001700398020001700415039000700432013000700439#VV12.09103#VV12.091 04#VV12.09105#78000#Vi?t#C120N#658.4#^214#Dip Anh#Cm nang iu hnh doanh ngh ip va v nh#Handbook of small and medium enterprises operation#Dip Anh#^aH.# ^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a355tr.^b21cm#Khi qut v ngh thut iu tron g doanh nghip nh chin lc kinh doanh, qun l nhn s, qun l ngun vn, k nng bn hng v chm sc khch hng...#Qun l#iu hnh#Doanh nghip va#Doan h nghip nh#P.Dung#291239## 00916000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590050015000640020034000790030017001130070 07700130008000500207009002700212010000500239011001500244021016500259020000800424 02000100043202000080044200500150045000500160046500500150048100500140049603900070 0510013000700517015004200524#VV12.09107#VV12.09106#VV12.09108#VV12.09109#Vi?t#T1 03L#657#^214#Nguyn Hu nh#Ti liu o to k ton tng hp#Sch chuyn kho#B .s.: Nguyn Hu nh, Phm Thnh Long, Trn Vn Thun (ch.b.), inh Th Hng#^aH. #^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a255tr.^b24cm#Tm hiu nguyn l v nghip v k ton. T chc cng tc k ton v t chc b my k ton. Gii thiu qui trn h kim ton v h thng chun mc kim ton Vit Nam#K ton#Nghip v#T chc#N guyn Hu nh#Phm Thnh Long#Trn Vn Thun#inh Th Hng#P.Dung#291240#TTS gh i: Trng i hc Kinh t Quc dn## 00812000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820004000538080005000570020039000620030078001010080005001790090 02700184010000500211011001500216015002300231021022400254039000700478013000700485 020000800492020001700500020001700517#VV12.09110#VV12.09111#VV12.09112#199000#Vi ?t#CH250#657#^214#Ch k ton doanh nghip nh v va#Theo quyt nh 48/200 6/Q-BTC ngy 14/09/2006 v thng t s 138/2011/TT-BTC#^aH.#^ai hc Kinh t Q uc dn#2012#^a658tr.^b24cm#TTS ghi: B Ti chnh#Gii thiu ch k ton p dng cho cc doanh nghip c qui m nh v va c trnh by qua 5 phn gm: qu i nh chung, h thng ti khon k ton, h thng bo co ti chnh, ch ch ng t k ton v ch s k ton#P.Dung#291241#K ton#Doanh nghip nh#Doanh nghip va## 01162000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820011000628080005000730020056000780030017001340070 06600151008000500217009001800222010000500240011001500245021031600260020000900576 02000070058502000160059202000090060800500180061700500150063500500200065000500120 0670005001600682039000700698013000700705015007600712#VV12.09113#VV12.09115#VV12. 09116#VV12.09114#45000#Vi?t#T101#306.309597#^214#Tc ng x hi vng ca cc khu cng nghip Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguyn Bnh Giang (ch.b.), Lu Ngc Trnh, Phm Th Thanh Hng...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a223tr.^b21cm#Khi qu t lch s pht trin ca cc khu cng nghip Vit Nam. Trnh by kt qu nghi n cu v cc tc ng x hi vng cng nh mt s kinh nghim v tc ng x h i vng ca khu cng nghip 8 nc ng v xut mt s kin ngh nhm hn ch tc ng x hi vng tiu cc ca cc khu cng nghip Vit Nam#Tc ng#X hi#Khu cng nghip#Vit Nam#Nguyn Bnh Giang#Lu Ngc Trnh#Phm Th Thanh H ng#Li Lm Anh#Nguyn Hng Bc#P.Dung#291242#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Kinh t v Chnh tr th gii## 00863000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050014000450020021000590030039000800070057001190080005001760090 01100181010000500192011001500197021028300212020000900495020001000504005001100514 005000800525039000700533013000700540012002600547#VV12.09117#VV12.09118#37000#Vi ?t#294.3#^214#Thch Nht T#Con ng chuyn ho#ng dng bt chnh o trong cu c sng#Thch Nht T ; Hiu chnh phin t: Thu Nguyt, Hng H#^aH.#^aHng c #2012#^a208tr.^b21cm#Tm hiu v bt chnh o - con ng tm linh c kh nng gip cho ngi phm tr thnh bc Thnh c thc hnh qua: chnh kin, chnh t duy, chnh ng, chnh nghip, chnh mng, chnh tinh tn, chnh nim v chnh nh, nh m tu gic pht sinh, hnh gi t c gii thot#o Pht#Cuc s ng#Thu Nguyt#Hng H#P.Dung#291243#T sch o Pht ngy nay## 00673000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020025000510070091000760080005001670090028001720100005002000110 01400205015005600219006001400275006002000289013000700309020001700316020000900333 020001600342039000700358006003000365#VV12.09119#VV12.09120#Vi?t#TR527D#398.20954 91#^214#Truyn dn gian Pakistan#Bin dch: T Phng Mai, Nguyn Th Thu Nga ; Trng PTTH Hong Diu-H Ni sa bn dch#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#200 9#^a94tr.^b21cm#u ba sch ghi: i s qun Pakistan. H Ni-Vit Nam#T Phn g Mai#Nguyn Th Thu Nga#291244#Vn hc dn gian#Pakixtan#Truyn dn gian#T.Dun g#Trng PTTH Hong Diu-H Ni## 00689000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020026000430070091000690080005001600090028001650100005001930110 01400198015005600212019001400268006001400282006002000296013000700316020001800323 020000900341020001200350039000700362006003000369#VV12.09122#VV12.09121#Vi?t#TR52 7T#891#^214#Truyn thiu nhi Pakistan#Bin dch: T Phng Mai, Nguyn Th Thu Nga ; Trng PTTH Hong Diu-H Ni sa bn dch#^aH.#^aThng tin v Truyn thn g#2009#^a60tr.^b21cm#u ba sch ghi: i s qun Pakistan. H Ni-Vit Nam#Dc h Pakistan#T Phng Mai#Nguyn Th Thu Nga#291245#Vn hc thiu nhi#Pakixtan#T ruyn ngn#T.Dung#Trng PTTH Hong Diu-H Ni## 00753000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200130002280800050 00350020054000400070029000940080011001230090007001340100005001410110030001460150 03700176005002400213013000700237021019900244020000800443020001100451020000900462 020000900471039000700480#VV12.09123#Vi?t#L106S#338.90959711#^214#Lng Sn, 30 n m xy dng v pht trin (1980 - 2010)#Phng Thng k tng hp b.s.#^aLng Sn#^ aKnxb#2012#^a107tr., 15tr. biu ^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Lng Sn#Ph ng Thng k tng hp#291246#Gii thiu kht qut tnh hnh pht trin kinh t c a tnh Lng Sn trong cc giai on t 1975 - 2010. Thng k cc ch s kinh t c th trong cc lnh vc: cng nghip, nng nghip, thng mi...#Kinh t#Pht trin#Thng k#Lng Sn#T.Dung## 00744000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480020137000530080005001900090011001950100005002060110 01500211015005800226013000700284021012800291020001900419020000800438039000700446 020000800453020001700461#VV12.09124#VV12.09126#VV12.09125#Vi?t#S450T#606#^214#S tay hng dn thnh lp, qun l v gii th cc t chc khoa hc v cng ngh trc thuc Lin hip Hi Khoa hc v K thut Vit Nam#^aH.#^aTri thc#2012#^a10 5tr.^b24cm#TTS ghi: Lin hip cc Hi Khoa hc v K thut Vit Nam#291247#Hn g dn thnh lp, gii th, ng k hot ng v qun l cc t chc khoa hc v cng ngh trc thuc Lin hip Hi Vit Nam#Khoa hc cng ngh#T chc#T.Dung#Qu n l#Vn bn php qui## 01030000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820012000628080005000740020052000790070050001310080 01000181009001500191010000500206011001500211015004400226005001400270005001700284 00500140030100500130031500500150032801300070034302102300035002000190058002000170 0599020001200616020001200628020000900640039000700649#VV12.09127#VV12.09128#VV12. 09130#VV12.09129#59000#Vi?t#T309T#895.9223009#^214#Tiu thuyt v truyn ngn V it Nam t 1975 n nay#inh Tr Dng, Hong Vnh Thng, Phan Huy Dng...#^aNgh An#^ai hc Vinh#2012#^a298tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Vinh. Khoa Ng v n#inh Tr Dng#Hong Vnh Thng#Phan Huy Dng#L Vn Dng#Nguyn Mnh H#2912 48#Trnh by khi qut nhng thnh tu ni bt ca truyn ngn v tiu thuyt t 1975 n nay. Nghin cu mt s vn c th trong ngh thut, th php sng t c v cc hin tng tc gi vn hc ang c ch trong giai on ny#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Truyn ngn#Vit Nam#T.Dung## 00798000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020011000550030017000660070077000830080005001600090 01800165010000500183011001500188015005600203005001400259005000700273005000800280 00500130028800500120030100500150031300500100032801300070033802000170034502000040 0362020001200366020000900378020001000387020000800397039000700405#VV12.09131#VV12 .09132#80000#Vi?t#T126Y#895.92208#^214#Ty Yn T#Vn - Th - Nhc#Tc gi, tuy n chn: ng Tin Huy, B t, Duy Phi... ; V tranh: Quang i#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a188tr.^b19cm#TTS ghi: Chi hi VHTN cc DTTS Vit Nam tnh Bc Gi ang#ng Tin Huy#B t#Duy Phi# Nht Minh#Tun Khng#Trnh Kim Hin#Quang i#291249#Vn hc hin i#Th#Truyn ngn#Bn nhc#Bc Giang#Tp vn#T.Dung## 00597000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020008000490070039000570220004000962210063001000080016001630090 05200179010000500231011001600236020001700252020001300269020000900282006001100291 039000700302013000700309020000300316#VV12.09133#VV12.09134#Vi?t#M400T#398.209597 #^214#Mo Thi# Th Tc s.t., bin dch, gii thiu#Q.1#Li tin hn ngi cht ln tri ca ngi Thi trng Lai Chu#^aH. ; Lai Chu#^aVn ho dn tc ; Hi Vn hc Ngh thut Lai Chu#2011#^a1399tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Dn tc Thi#V it Nam# Th Tc#T.Dung#291250#Mo## 00942000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020081000450070066001260080005001920090028001970100005002250110 01500230005001600245005001600261005001500277005001500292005001300307013000700320 021024600327020000700573020001000580020001400590020001700604039000700621#VL12.01 091#VL12.01092#Vi?t#PH431T#364.1#^214#Phng, trnh vi phm php lut v t nn m a tu trong la tui thanh, thiu nin#B.s.: Nguyn Minh c (ch.b.), Nguyn Vn Nht, Trn Cnh Hng...#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a341tr.^b27cm#Ng uyn Minh c#Nguyn Vn Nht#Trn Cnh Hng#Bi Minh Trung#L Mng ip#291251# Trnh by khi qut v vi phm php lut v t nn ma tu trong la tui thanh, thiu nin. Hng dn nhn din mt s hnh vi vi phm php lut trong la tui thanh, thiu nin, nhn din t nn ma tu v cch phng, trnh cc t nn x h i ny#Ma tu#Phm php#T nn x hi#Thanh thiu nin#T.Dung## 00836000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020042000460030054000880080005001420090028001470100005001750110 01400180015006100194013000700255021023700262020001500499020001900514039000700533 020004200540#VL12.01093#VL12.01094#Vi?t#V305Y#613.606#^214#Vin Y hc lao ng v V sinh mi trng#30 nm xy dng v pht trin (24/4/1982 - 24/4/2012)#^aH.# ^aThng tin v Truyn thng#2012#^a89tr.^b29cm#TTS ghi: B Y t. Vin Y hc lao ng v V sinh mi trng#291252#Gii thiu tm tt v lch s cc thi k ph t trin ca Vin Y hc lao ng v V sinh mi trng, chc nng nhim v v nh ng thnh tu t c trong 30 nm qua (1982 - 2012) ca Vin cng nh cc kh oa, phng, trung tm trong Vin#Y hc lao ng#V sinh mi trng#T.Dung#Vin Y hc Lao ng v V sinh Mi trng## 00729000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020025000530030008000780290012000860070021000980220 00400119008001800123009005000141010000500191011001400196012006800210015004800278 02000050032602000090033100500210034003900070036101300070036802000140037502000140 0389#VL12.01095#VL12.01096#60000#Vi?t#GI-108T#372.7#^214#Gio trnh ton tiu h c#Grade 2#Mathematics#Y. F. Leung W. X. Wu#Q.B#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2011#^a71tr.^b27cm#3 ins insight intuition I ngenuity)(T sch Bit ni. Bt thng minh#Tn tc gi ngoi ba ghi: Y. S. Huan g W. X. Wu#Ton#Tiu hc#Y. F. Leung W. X. Wu#T.Dung#291253#Sch c thm#Sch s ong ng## 00555000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020025000550220004000800040012000840080018000960090 05000114010000500164011001400169012003300183020001000216020000900226020001400235 039000700249013000700256020001400263#VL12.01097#VL12.01098#60000#Vi?t#GI-521E#3 72.652#^214#Gip em hc tt Let's go#T.2#New edition#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2011#^a96tr.^b27cm#T sch Bit ni. B t thng minh#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#T.Dung#291254#Sch song ng## 00671000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020025000530030008000780290012000860070021000980220 00400119008001800123009005000141010000500191011001400196012007000210020000500280 020000900285005002100294039000700315013000700322020001400329020001400343#VL12.01 099#VL12.01100#50000#Vi?t#GI-108T#372.7#^214#Gio trnh ton tiu hc#Grade 1#M athematics#Y. S. Huang W. X. Wu#Q.A#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; C ng ty Vn ho Nhn vn#2011#^a76tr.^b27cm#(3 ins insight intuition Ingenuity)(T sch Bit ni. Bt thng minh)#Ton#Tiu hc#Y. S. Huang W. X. Wu#T.Dung#29125 5#Sch c thm#Sch song ng## 00652000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020029000570030013000860070009000990080018001080090 05000126010000500176011001400181012005900195020001700254020001800271020000900289 020001600298020001300314005000900327039000700336013000700343#VL12.01101#VL12.011 02#15000#Vi?t#TR106A#398.209597#^214#Trng c Gip Hi cng trc#Truyn tranh# Trung V#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#201 2#^a16tr.^b27cm#K chuyn trng Vit Nam)(T sch Bit ni. Bt thng minh#Vn h c dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn dn gian#Truyn tranh#Trung V#T.D ung#291256## 00625000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020008000560030013000640070009000770080018000860090 05000104010000500154011001400159012005400173020001700227020001800244020000900262 020001600271020001300287005000900300039000700309013000700316#VL12.01104#VL12.011 03#15000#Vi?t#V501H#398.209597#^214#Vua Heo#Truyn tranh#Trung V#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2012#^a16tr.^b27cm#Chuyn vui dn gian)(T sch Bit ni. Bt thng minh#Vn hc dn gian#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn dn gian#Truyn tranh#Trung V#T.Dung#291257## 00678000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020037000560030013000930070009001060080018001150090 05000133010000500183011001400188012005200202020001800254020000900272020000900281 020001300290005000900303039000700312020005000319013000700369#VL12.01105#VL12.011 06#15000#Vi?t#L600T#959.703092#^214#L T Trng ngi thiu nin qu cm#Truyn tranh#Trung V#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2012#^a16tr.^b27cm#Anh hng Vit Nam)(T sch Bit ni. Bt thng minh#Vn h c thiu nhi#Nhn vt#Vit Nam#Truyn tranh#Trung V#T.Dung#L T Trng, Nh cc h mng, (1914-1931), Vit Nam#291258## 00666000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020030000570030013000870070009001000080018001090090 05000127010000500177011001400182012005200196020001800248020000900266020000900275 020001300284005000900297039000700306020004400313013000700357#VL12.01107#VL12.011 08#15000#Vi?t#B250V#959.7041092#^214#B Vn n chin u n cng#Truyn tranh #Trung V#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#20 12#^a16tr.^b27cm#Anh hng Vit Nam)(T sch Bit ni. Bt thng minh#Vn hc thi u nhi#Nhn vt#Vit Nam#Truyn tranh#Trung V#T.Dung#B Vn n, Chin s, (193 1-1954), Vit Nam#291259## 00633000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020015000570030013000720070009000850080018000940090 05000112010000500162011001400167012005400181020001700235020001800252020000900270 020001600279020001300295005000900308039000700317013000700324#VL12.01109#VL12.011 10#15000#Vi?t#TR100T#398.209597#^214#Tra tn hn #Truyn tranh#Trung V#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2012#^a16tr.^b27c m#Chuyn vui dn gian)(T sch Bit ni. Bt thng minh#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn dn gian#Truyn tranh#Trung V#T.Dung#291260## 00650000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020027000570030013000840070009000970080018001060090 05000124010000500174011001400179012005900193020001700252020001800269020000900287 020001600296020001300312005000900325039000700334013000700341#VL12.01111#VL12.011 12#15000#Vi?t#TR106A#398.209597#^214#Trng n L Nh H mnh m#Truyn tranh#Tr ung V#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2012# ^a16tr.^b27cm#K chuyn trng Vit Nam)(T sch Bit ni. Bt thng minh#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn dn gian#Truyn tranh#Trung V#T.Dun g#291261## 00650000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510030013000670070009000800080018000890090 05000107010000500157011001400162012005900176020001700235020001800252020000900270 020001600279020001300295005000900308039000700317019000500324013000700329#VL12.01 113#VL12.01114#15000#Vi?t#B103H#398.2#^214#Bi hc cho co#Truyn tranh#Trung V #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2012#^a16t r.^b27cm#Truyn th gii loi vt)(T sch Bit ni. Bt thng minh#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn dn gian#Truyn tranh#Trung V#T.Dung#Dc h#291262## 00651000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510030013000680070009000810080018000900090 05000108010000500158011001400163012005900177020001700236020001800253020000900271 020001600280020001300296005000900309039000700318019000500325013000700330#VL12.01 115#VL12.01116#15000#Vi?t#B551T#398.2#^214#Ba tic i bn#Truyn tranh#Trung V#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2012#^a16 tr.^b27cm#Truyn th gii loi vt)(T sch Bit ni. Bt thng minh#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn dn gian#Truyn tranh#Trung V#T.Dung#D ch#291263## 00849000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460050014000510020028000650030071000930070027001640220 00400191221002700195008000500222009001100227010000500238011001500243021017100258 02000210042902000180045002000150046803900070048301300070049000500120049700500140 0509#VV12.09135#VV12.09136#150000#Vi?t#CH250#657#^214#Phm Huy on#Ch k ton doanh nghip#Ban hnh theo Quyt nh s 15/2006/Q-BTC ngy 20 thng 3 nm 2006...#Phm Huy on, Phm Thu H#Q.1#H thng ti khon k ton#^aH.#^aLao ng#2012#^a591tr.^b24cm#Gii thiu v h thng ti khon k ton bao gm: danh m c h thng ti khon k ton doanh nghip, gii thch ni dung, kt cu v phn g php ghi chp ti khon k ton#K ton doanh nghip#Ti khon k ton#Ch k ton#T.Dung#291264#Phm Thu H#Phm Huy on## 00912000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460050014000510020028000650030071000930070027001640220 00400191221005700195008000500252009001100257010000500268011001500273021017100288 02000210045902000150048003900070049502000080050202000100051002000090052000500120 0529013000700541005001400548#VV12.09138#VV12.09137#150000#Vi?t#CH250#657#^214# Phm Huy on#Ch k ton doanh nghip#Ban hnh theo Quyt nh s 15/2006/Q -BTC ngy 20 thng 3 nm 2006...#Phm Huy on, Phm Thu H#Q.2#Bo co ti chn h, chng t v s k ton, s k ton#^aH.#^aLao ng#2012#^a503tr.^b24cm#Gi i thiu v h thng bo ti chnh bao gm danh mc, biu mu, ni dung v phng php: bo co ti chnh, lp chng t k ton, lp s k ton v s k ton ch yu#K ton doanh nghip#Ch k ton#T.Dung#Bo co#Ti chnh#Chng t#Ph m Thu H#291265#Phm Huy on## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050018000540020015000720030016000870070018001030080 00500121009001100126010000500137011001500142020001700157020000900174020001200183 039000700195013000700202#VN12.02863#VN12.02864#55000#Vi?t#M458K#895.9223#^214#N guyn Hng Chanh#Mt kip ngi#Tp truyn ngn#Nguyn Hng Chanh#^aH.#^aLao n g#2012#^a271tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#T.Dung#291266## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020019000640030014000830070009000970080 00500106009001100111010000500122011001400127020001700141020000900158020000400167 039000700171013000700178#VN12.02865#VN12.02866#30000#Vi?t#D431T#895.92214#^214# Trn By#Dng th chy xit#Tp th th 6#Trn By#^aH.#^aLao ng#2012#^a69tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#291267## 00660000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050017000550020025000720030015000970070017001120080 00500129009004900134010000500183011001500188013000700203021013300210020001700343 020000900360020000600369039000700375#VN12.02867#VN12.02868#125000#Vi?t#253B#89 5.9228#^214#Nguyn Huy Hong#m bc cuc hnh trnh#K s nc Nga#Nguyn Huy Hong#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2012#^a338tr.^b19cm# 291268#Ghi li hnh nh nc Nga v cuc sng ca cng ng ngi Vit ti nc Nga trong qung thi gian cui nhng nm 90 - u th k 21#Vn hc hin i#Vi t Nam#K s#T.Dung## 00474000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050014000470020016000610030004000770070014000810080005000950090 01100100010000500111011001400116020001700130020000900147020000400156039000700160 015003400167013000700201#VN12.02869#VN12.02870#Vi?t#T310L#895.9221#^214# Thanh Phc#Tm li no xa#Th# Thanh Phc#^aH.#^aLao ng#2012#^a87tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#Bt danh ca tc gi: Sng Thng#291269## 00449000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020014000540030004000680070017000720080005000890090 01100094010000500105011001500110020001700125020000400142039000400146005001700150 020000900167013000700176#VV12.09139#VV12.09140#95000#Vi?t#B305M#895.9221#^214#B in ma ng#Th#Nguyn Tng Linh#^aH.#^aLao ng#2012#^a283tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Th#Th#Nguyn Tng Linh#Vit Nam#291270## 00824000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020028000500070019000780040009000970080005001060090 04900111010000500160011001500165020001700180039000400197005001400201020000900215 021024500224020000800469020001000477013000700487020000800494020000800502#VV12.09 141#VV12.09142#182000#Vi?t#M458T#809#^214#108 nh vn th k XX - XXI#on T H uyn b.s.#In ln 1#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho ngn ng ng Ty#2011#^a 667tr.^b23cm#Vn hc hin i#Th#on T Huyn#Th gii#Gii thiu tiu s, s nghip v c im sng tc ca 108 nh vn, nh th, nh son kch ni ting t rn th gii th k XX v thp nin u th k XXI: Henryk Sienkiewicz, August S trindberg, George Bernard Shaw, Joseph Conrad, Knut Hamsun...#Tiu s#S nghip# 291271#Nh vn#Nh th## 00628000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500020016000550030007000710070016000780080005000940090 01100099010000500110011003000115020001700145020000700162039000400169005001600173 020000900189021011200198013000700310020002100317#VV12.09143#VV12.09144#115000#V i?t#K600U#959.7043#^214#K c min ng#Hi c#Trng Vn ng#^aH.#^aLao ng#2 012#^a344tr., 31tr. nh mu^b21cm#Vn hc hin i#Hi c#Th#Trng Vn ng#Vi t Nam#Ghi li nhng k nim su sc ca tc gi v nhng nm thng chin u h o hng trong cuc khng chin chng M#291272#Khng chin chng M## 00783000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020047000510070035000980080005001330090011001380100 00500149011001400154020001200168020001400180005001600194039000400210005001800214 021022600232013000700458020001200465020001600477#VV12.09145#VV12.09146#32000#Vi ?t#NGH250T#807#^214#Ngh thut t cnh v lm vn t cnh Vit Nam#Nguyn Th Th u H, Nguyn Kin Th#^aH.#^aLao ng#2012#^a80tr.^b24cm#Tp lm vn#Sch c th m#Nguyn Kin Th#Th#Nguyn Th Thu H#Gii thiu phng php tip cn mi v cc vn bn t cnh. Phn loi ngh thut miu t. Miu t tnh, miu t ng. S an xen cc hnh thc kt cu li ni ngh thut t cnh. S dng cc bit ph p tu t trong vn t cnh#291273#Vn miu t#Trung hc c s## 00441000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020009000540030004000630070016000670080005000830090 01100088010000500099011001400104020001700118020000400135039000400139005001600143 020000900159013000700168#VV12.09147#VV12.09148#75000#Vi?t#B254X#895.9221#^214#B n xun#Th#Bi Trung Thnh#^aH.#^aLao ng#2012#^a66tr.^b22cm#Vn hc hin i# Th#Th#Bi Trung Thnh#Vit Nam#291274## 00630000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020044000510030026000950070038001210080005001590090 04900164010000500213011001500218020001700233020000400250006001100254039000400265 019001500269005001700284020001000301013000700311020001000318#VV12.09149#VV12.091 50#52000#Vi?t#A107V#839.7#^214#Aniara v con ngi thi gian v khng gian#S t hi khoa hc gi tng#Harry Martinson ; Hong Hng dch th#^aH.#^aLao ng ; Tr ung tm Vn ho ngn ng ng Ty#2012#^a184tr.^b22cm#Vn hc hin i#Th#Hong Hng#Th#Dch Thu in#Martinson, Harry#Thu in#291275#Trng ca## 00908000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460020025000510070050000760080005001260090011001310100005001420110 01500147020001700162005001600179005001200195039000400207005001200211020000800223 021032000231015004100551013000700592020001900599#VV12.09151#VV12.09152#Vi?t#V115 H#398.20959755#^214#Vn hc dn gian Ph Yn#Nguyn nh (ch.b.), Dng Thi Nh n, L Th Phc#^aH.#^aLao ng#2012#^a655tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Dng Thi N hn#L Th Phc#Th#Nguyn nh#Ph Yn#Trnh by khi qut v min t, con ng i Ph Yn v nhng thnh tu ni bt trong kho tng vn hc dn gian ca qu h ng. Gii thiu b su tp vn hc dn gian Ph Yn gm cc th loi truyn thuy t, truyn c tch, truyn ci, truyn ng ngn, tc ng, cu , ca dao v sn khu dn gian ca ngi Vit Ph Yn#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam #291276#Nghin cu vn hc## 00663000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020046000490070015000950080005001100090011001150100005001260110 01500131020001700146039000400163005001500167020000900182021011800191013000700309 015004100316020001900357020000900376#VV12.09153#VV12.09154#Vi?t#V115H#398.209597 #^214#Vn hc dn gian ngi Vit gc nhn th loi#Kiu Thu Hoch#^aH.#^aLao ng#2012#^a908tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Th#Kiu Thu Hoch#Vit Nam#Gii thiu m t s tiu lun, chuyn kho, bi vit ngn v vn hc dn gian ngi Vit theo hng nghin cu th loi#291277#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Nghin cu vn hc#Th loi## 01085000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020062000740070068001360080 00500204009001800209010000500227011001500232020000800247005002100255039000400276 02000090028002102870028901500760057602000100065200500180066200500160068000500170 0696005001500713013000700728#VV12.09155#VV12.09156#VV12.09157#VV12.09158#75000# Vi?t#K312T#320.91#^214#Kinh t v chnh tr th gii nm 2011 v trin vng nm 2012#Hong Th Thanh Nhn (ch.b.), Nguyn Hng Nhung, ng Phng Nga...#^aH.#^a Khoa hc x hi#2012#^a342tr.^b21cm#Kinh t#Hong Th Thanh Nhn#Th#Th gii#T ng quan v kinh t v chnh tr th gii nm 2011. Tnh hnh thng mi, u t v ti chnh quc t. Quan h gia cc nc ln, xung t v ly khai, vn to n cu v an ninh phi truyn thng. Trin vng kinh t v chnh tr th gii nm 2012 v mt s hm chnh sch cho Vit Nam#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Kinh t v Chnh tr th gii#Chnh tr#Nguyn Hng Nhung#ng Phng Nga#Nghim Tun Hng#Phm Hng Tin#291278## 00800000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020061000440070026001050080005001310090011001360100005001470110 01500152020001900167005001200186039000400198005001300202020000800215021016700223 020001700390013000700407015004100414020001000455020000800465020001300473#VV12.09 159#VV12.09160#Vi?t#T506N#398.9#^214#Tc ng v thnh ng ngi Thi Mng T ng Dng, Ngh An#Trn Tr Di, Vi Khm Mun#^aH.#^aLao ng#2012#^a251tr.^b21cm# Nghin cu vn hc#Vi Khm Mun#Th#Trn Tr Di#Ngh An#Tp hp nhng "li ni c vn" ging nh "tc ng v thnh ng" ca ngi Thi Mng c phin m la ti nh dch sang ting Vit v c vit li bng ch Thi Lai Pao#Vn hc dn gian# 291279#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Thnh ng#Tc ng#Dn tc Thi## 00496000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020018000540030004000720070013000760080005000890090 01800094010000500112011001500117020001700132020000400149039000400153005001300157 020000900170015003200179013000700211#VN12.02871#VN12.02872#50000#Vi?t#250L#895 .9221#^214# li ting lng#Th#Cao Huy Dnh#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a103t r.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Th#Cao Huy Dnh#Vit Nam#Tn tc gi ngoi ba: T n Qut#291280## 00441000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020009000540030004000630070012000670080005000790090 01800084010000500102011001500107020001700122020000400139039000400143005001200147 020000900159013000700168#VN12.02873#VN12.02874#38000#Vi?t#V431X#895.9221#^214#V ng xo#Th# Th Hip#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a115tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Th# Th Hip#Vit Nam#291281## 00873000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820010000638080005000730020019000780030058000970070 02900155008000500184009003700189010000500226011001500231020002000246006001000266 03900040027600500130028002101310029301300070042402000080043102000100043902000190 0449020001200468020004300480#VN12.02875#VN12.02876#VN12.02878#VN12.02877#52000# Vi?t#TH550G#621.39092#^214#Th gi Steve Jobs#Khm ph nhng bc th in t tro ng Inbox ca Steve Jobs#Mark Milian ; Vit Khi dch#^aH.#^aTri thc ; Cng ty S ch Phng Nam#2012#^a154tr.^b18cm#Cng ngh thng tin#Vit Khi#Th#Milian, Mar k#Tm hiu cuc i, s nghip, nhng tht bi v thnh cng, nhng trit l v nim tin ca Steve qua nhng bc th in t ca ng#291282#Tiu s#S nghip#B quyt hnh cng#Th in t#Jobs, Steve, K s my tnh, 1955-2011, M## 00396000000000217000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410020026000460030041000720080005001130090011001180100005001290110 01400134020000900148039000400157020001000161013000700171#VN12.02879#VN12.02880#V i?t#NGH300T#294.3#^214#Nghi thc tr tng i bi#L bi 12 li nguyn ca c Qu n Th m#^aH.#^aTn gio#2011#^a31tr.^b19cm#o Pht#Th#Kinh Pht#291283## 00666000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490030039000700070035001090080018001440090 02300162010000500185011001500190020001700205020000800222006001100230039000400241 019001500245005001300260020001000273021007400283013000700357#VN12.02881#VN12.028 82#24000#Vi?t#H107T#860#^214#Hnh trnh k c n#Nhng chim nghim khi ch c mt mnh#Jorge Bucay ; Hong Oanh bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a159tr.^b15cm#Vn hc hin i#Tn vn#Hong Oanh#Th#Dch Argentina #Bucay, Jorge#Argentina#Nhng bi tn vn suy ngm ca tc gi v cuc sng, con ngi, x hi...#291284## 00754000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510290007000880070045000950080018001400090 02300158010000500181011001500186020001700201020000800218005001200226005001300238 039000400251005001200255021011400267015004100381020001100422013000700433#VN12.02 883#VN12.02884#64000#Vi?t#T550#495.7#^214#T in cm t thng dng ting Hn # \m#L Huy Khoa, L Hu Nhn ; Lee Jong Hun h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2011#^a323tr.^b16cm#Ting Triu Tin#T in#L Hu Nhn#Lee Jong Hun#Th#L Huy Khoa#Gii thiu khong 5000 cm t thng dng trong i sng hng ngy, c sp xp theo th t vn ch ci ting Hn#TTS ghi: Trng Hn ng V it Hn Kanata#Ting Vit#291285## 00732000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020015000540030016000690070011000850080018000960090 02300114010000500137011001500142020000900157039000400166005001100170020000900181 021015100190020001000341020001500351013000700366020001100373012003400384#VN12.02 885#VN12.02886#27000#Vi?t#PH121T#796.815#^214#Phn th t v#Phn Trung ng#Tr n Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a160tr.^b19cm#V thut#T h#Trn Thnh#Vit Nam#Gii thiu bi quyn phn th t v trong v phi ng h trn sn: Thit cc ngu, thit cc m dng, thit cc o sn, thit c c li chn...#Bi quyn#Phn th t v#291286#V dn tc#Tinh hoa v hc. Ton b cm nang## 00861000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020031000540070036000850080018001210090023001390100 00500162011001500167020000800182006001500190039000400205019000800209005001500217 020000900232021026000241020001000501020000900511013000700520020002000527#VN12.02 887#VN12.02888#30000#Vi?t#H400L#920.0091#^214#H lp ln s nghip cch no?#Da le Carnegie ; Nguyn Hin L dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012# ^a168tr.^b19cm#Tiu s#Nguyn Hin L#Th#Dch M#Carnegie, Dale#Th gii#Gii t hiu tiu s, cuc i v nhng b quyt thnh cng trong s nghip ca cc danh nhn, nh bc hc, nh chnh tr, nh thm him, ngh s, lut s, qun nhn, c u th nh: Somerset Maugham, S. Paker Cadmen, Montgomery, Albert Einstein, Upto n Sinclair...#S nghip#Nhn vt#291287#B quyt thnh cng## 00653000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020051000540070017001050080005001220090011001270100 00500138011001600143020001100159020000800170039000400178005001700182021019300199 013000700392#VV12.09161#VV12.09162#250000#Vi?t#T550#495.603#^214#T in vui h c ting Nht dnh cho ngi Vit Nam#Tanano Tsugunaga#^aH.#^aTh gii#2012#^a11 79tr.^b21cm#Ting Nht#T in#Th#Tanano Tsugunaga#Gii thiu cc t ng ting Nht trong giao tip hng ngy n cc thut ng thuc nhiu lnh vc khoa hc, kinh t, vn ho... c gii ngha r rng bng ting Vit c km theo v d c th#291288## 01007000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820009000528080005000610020032000660030073000980070072001710080 00500243009001100248010000500259011002600264020000800290020000700298005001700305 03900040032201900080032600500180033402000030035202102400035500600110059500600080 0606006000900614013000700623020001500630#VV12.09163#VV12.09164#VV12.09165#149000 #Vi?t#H452K#356.0973#^214#Hi k ca mt tay sng bn ta#Nhng b mt cha bi t v i tiu dit trm khng b Osama Bin Laden#Howard E. Wasdin, Stephen Te mplin ; Dch: Tin Thnh, Vn Vn, Hin Thu#^aH.#^aTh gii#2012#^a466tr., 16tr. nh^b21cm#Qun s#Hi k#Templin, Stephen#Th#Dch M#Wasdin, Howard E.#M#Nhn g cm nhn ca tc gi v chin dch Mogadishu m h trc tip tham gia v b th ng. Nhng kh khn h phi tri qua trong qu trnh hun luyn cng nh nhng chin cng thm lng ca h khi tr thnh thnh vin ca i bit ng Seal#Tin Thnh#Vn Vn#Hin Thu#291289#Lnh bit kch## 00676000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020015000510030023000660070039000890080005001280090 03400133010000500167011001500172020001000187006001000197039000400207019000800211 005002300219021012900242020000800371013000700379#VV12.09166#VV12.09167#86000#Vi ?t#L551L#153.6#^214#La li m ni#Ngn ng ca cuc sng#Marshall B. Rosenberg ; Mai Hng dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Thi H#2012#^a306tr.^b21cm#Giao tip#Mai Hng#Th#Dch M#Rosenberg, Marshall B.#a ra nhng k nng giao ti p, cc nguyn tc khi giao tip, tnh cch, k nng cn thit v mi quan h ng x trong giao tip#K nng#291290## 00747000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820012000518080005000630020032000680030044001000070016001440080 00500160009005300165010000500218011003000223020001700253020000800270039000400278 005001600282020000900298021014300307013000700450#VV12.09168#VV12.09170#VV12.0916 9#56000#Vi?t#N557Y#895.9228408#^214#Nc , cu chuyn tnh ca ti#Vit cho nh ng ai , ang v s yu nc #Trng Anh Ngc#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn h o v Truyn thng Nh Nam#2012#^a234tr., 16tr. nh mu^b21cm#Vn hc hin i#T n vn#Th#Trng Anh Ngc#Vit Nam#Tp hp nhng bi vit th hin cn nhn ca tc gi v con ngi, li sng v nhng a dnah ni ting ca nc a sau 3 n m cng tc ti y#291291## 00476000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020039000570070029000960080005001250090011001300100 00500141011001500146020001700161020001200178039000400190005001200194020000900206 013000700215#VN12.02889#VN12.02890#57000#Vi?t#TR527C#398.209597#^214#Truyn c i dn gian Vit Nam chn lc#Khnh Huyn s.t., tuyn chn#^aH.#^aHng c#2012#^ a331tr.^b19cm#Vn hc dn gian#Truyn ci#Th#Khnh Huyn#Vit Nam#291292## 00745000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020029000540080005000830090011000880100005000990110 01400104020001000118020002600128020001800154039000400172020000900176021029900185 013000700484#VN12.02891#VN12.02892#9000#Vi?t#L504P#346.59704#^214#Lut phng ch y v cha chy#^aH.#^aHng c#2012#^a52tr.^b19cm#Php lut#Lut phng chy ch a chy#Vn bn php lut#Th#Vit Nam#Gii thiu ni dung Lut phng chy v ch a chy vi nhng qui nh chung v qui nh c th v phng chy, cha chy, vi c t chc lc lng cng nh phng tin phng chy v cha chy, u t v qun l nh nc v phng chy, cha chy, khen thng v x l vi phm km theo i u khon thi hnh#291293## 00476000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020039000570070029000960080005001250090011001300100 00500141011001500146020001700161020001200178039000400190005001200194020000900206 013000700215#VN12.02893#VN12.02894#36000#Vi?t#TR527C#398.209597#^214#Truyn c i dn gian Vit Nam chn lc#Khnh Huyn s.t., tuyn chn#^aH.#^aHng c#2012#^ a211tr.^b19cm#Vn hc dn gian#Truyn ci#Th#Khnh Huyn#Vit Nam#291294## 00721000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020013000550080005000680090011000730100005000840110 01500089020001000104020001300114020001800127039000400145020000900149021030200158 013000700460#VN12.02895#VN12.02896#30000#Vi?t#L504#346.59704#^214#Lut t ai #^aH.#^aHng c#2012#^a167tr.^b19cm#Php lut#Lut t ai#Vn bn php lut#Th #Vit Nam#Gii thiu nhng quy nh chung v lut t ai c sa i, b s ung nm 2009; quyn ca nh nc i vi t ai v qun l nh nc v t ai; ch s dng cc loi t; quyn v ngha v ca ngi s dng t; th tc h nh chnh v qun l v s dng t ai km theo cc iu khon thi hnh#291295# # 00738000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020025000550080005000800090011000850100005000960110 01400101020001000115020002500125020001800150039000400168020000900172021029600181 013000700477#VN12.02897#VN12.02898#15000#Vi?t#L504G#343.59709#^214#Lut giao th ng ng b#^aH.#^aHng c#2012#^a88tr.^b19cm#Php lut#Lut giao thng ng b#Vn bn php lut#Th#Vit Nam#Gii thiu ni dung lut giao thng ng b g m 89 iu vi cc mc qui nh v qui tc giao thng ng b, kt cu h tng giao thng ng b, phng tin tham gia h thng ng b, ngi iu khin ph ng tin, vn ti ng b, qun l nh nc v giao thng ng b, iu khon thi hnh#291296## 00729000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020026000550080005000810090011000860100005000970110 01400102020001000116020000900126020001800135039000400153020000900157020000900166 021028100175013000700456#VN12.02900#VN12.02899#12000#Vi?t#L504H#346.59701#^214# Lut hn nhn v gia nh#^aH.#^aHng c#2012#^a56tr.^b19cm#Php lut#Hn nhn# Vn bn php lut#Th#Vit Nam#Gia nh#Trnh by ni dung lut gia nh vi nh ng qui nh chung v qui nh c th v kt hn, quan h gia v v chng, cha m v con ci, ng b ni, ng b ngoi v chu, li hn, quan h hn nhn c yu t nc ngoi, x l nhng vi phm... km theo mt s qui nh khc c lin quan #291297## 00736000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020014000530080005000670090011000720100005000830110 01400088020001000102020002200112039000400134020000900138020001200147013000700159 021031600166#VN12.02901#VN12.02902#14000#Vi?t#L504D#344.597#^214#Lut dy ngh# ^aH.#^aHng c#2012#^a56tr.^b19cm#Php lut#o to chuyn nghip#Th#Vit Nam# Ngh nghip#291298#Gii thiu nhng qui nh chung v lut dy ngh, trnh o to, tuyn sinh, hp ng hc ngh, cc c s dy ngh, quyn v ngha v ca doanh nghip trong hot ng dy ngh, gio vin dy ngh, ngi hc ngh, dy n gh cho ngi tn tt, khuyt tt, kim nh cht lng dy ngh, qun l nh n c v dy ngh## 00814000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020055000550080005001100090011001150100005001260110 01500131020001000146020002300156020001700179039000400196020000900200013000700209 021034400216#VV12.09171#VV12.09172#38000#Vi?t#C101V#344.59704#^214#Cc vn bn hng dn thc hin lut bo v mi trng#^aH.#^aHng c#2012#^a216tr.^b21cm#P hp lut#Lut bo v mi trng#Vn bn php qui#Th#Vit Nam#291299#Gm thng t lin tch s 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT, ngh nh s 80/2006/N-CP v Ngh nh s 81/2006/N-CP v hng dn vic thu, np tin pht, qun l v s dng tin thu t x pht vi phm hnh chnh, x l vi phm php lut trong lnh vc bo v mi trng, qui nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca lut bo v mi trng## 01101000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020075000500070060001250080005001850090033001900100 00500223011001500228020000800243020001000251005002200261005001400283039000400297 00500140030101300070031501501120032202102810043402000090071502000120072402000100 0736020001700746#VV12.09173#VV12.09174#110000#Vi?t#S100B#627#^214#Sa bi lung tu vng cng Hi Phng, nguyn nhn v gii php phng chng#Nguyn Vn C (ch. b.), Nguyn Th Tho Hng, o nh Chm#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh# 2012#^a266tr.^b24cm#B bin#Cng bin#Nguyn Th Tho Hng#o nh Chm#Th#Ng uyn Vn C#291300#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh. B sch chuyn kho ti nguyn thin nhin v mi trng Vit Nam#Trnh by cc tc nhn v nh hng n sa bi lung tu vng cng Hi Phng. Xc nh nguyn nhn v d bo sa bi lung tu vng cng Hi Phng. Cc gi php phng chng sa bi lung tu v ngn nga cc nh hng xu n mi trng sinh thi Ty vnh H Long, Ct B v Sn#Tu bin#Nguyn nhn#Gii php#Sa bi lung tu## 00826000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820008000568080005000640020072000690070051001410080005001920090 03300197010000500230011001500235020000800250020001100258005001600269005001700285 039000400302005001600306013000700322021017300329020002200502#VV12.09175#VV12.091 77#VV12.09178#VV12.09176#Vi?t#PH561P#621.382#^214#Phng php xc nh v iu k hin t th v tinh nh trn qu o thp#Phm Thng Ct, Nguyn Khoa Sn, Nguy n c Cng#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2012#^a292tr.^b24cm#V tinh# iu khin#Nguyn Khoa Sn#Nguyn c Cng#Th#Phm Thng Ct#291301#Gii thiu cc kin thc c bn v ng hc v ng lc hc v tinh trn qu o v cc ph ng php biu din t th ca v tinh. Phn tch phn h AOCS ca cc v tinh n h#Phung php xc nh## 00565000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070034000760220004001100040018001140080 00500132009002600137010000500163011001400168020000500182020000800187020000600195 020001400201005001700215005002000232039000400252013000700256#VV12.09179#VV12.091 80#18000#Vi?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 2#Trn Hi Yn, Phm Th Thanh Vin#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a87tr.^b24 cm#Ton#Bi tp#Lp 2#Sch c thm#Trn Th Hi Yn#Phm Th Thanh Vin#Th#291 302## 00565000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070034000760220004001100040018001140080 00500132009002600137010000500163011001400168020000500182020000800187020000600195 020001400201005001700215005002000232039000400252013000700256#VV12.09181#VV12.091 82#18000#Vi?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 2#Trn Hi Yn, Phm Th Thanh Vin#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a87tr.^b24 cm#Ton#Bi tp#Lp 2#Sch c thm#Trn Th Hi Yn#Phm Th Thanh Vin#Th#291 303## 00573000000000301000450002600110000002600110001103900040002201400070002604100050 00331810008000380820006000468080005000520020029000570070034000860220004001200040 01800124008000500142009002600147010000500173011001400178020001100192020000600203 020000800209020001400217005001400231005001900245013000700264#VV12.09183#VV12.091 84#TH#17000#Vi?t#GI-103V#372.6#^214#Gii v bi tp ting Vit 2#Nguyn Hi Mi , Trn Th Hng Thm#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^ a70tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Thm#291304## 00554000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530070040000730040018001130080005001310090 02600136010000500162011001400167020000500181020000800186020000600194020001400200 005001800214005002100232039000400253013000700257#VV12.09185#VV12.09186#23000#Vi ?t#H419T#372.652#^214#Hc tt ting Anh 2#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trin h#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a87tr.^b24cm#Ton#Bi t p#Lp 2#Sch c thm#Phm Th M Trang# Ngc Phng Trinh#Th#291305## 00573000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530070034000820220004001160040018001200080 00500138009002600143010000500169011001400174020001100188020000600199020000800205 020001400213005001400227005001900241039000400260013000700264#VV12.09187#VV12.091 88#18000#Vi?t#GI-103V#372.6#^214#Gii v bi tp ting Vit 3#Nguyn Hi Mi, Tr n Th Hng Thm#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a77t r.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Thm #TH#291306## 00561000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070034000760220004001100040018001140080 00500132009002600137010000500163011001400168020000500182020000800187020000600195 020001400201005001300215005002000228039000400248013000700252#VV12.09189#VV12.091 90#20000#Vi?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 3#Trn Hi Yn, Phm Th Thanh Vin#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a95tr.^b24 cm#Ton#Bi tp#Lp 3#Sch c thm#Trn Hi Yn#Phm Th Thanh Vin#Th#291307# # 00574000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530070034000820220004001160040018001200080 00500138009002600143010000500169011001500174020001100189020000800200020000600208 020001400214005001400228005001900242039000400261013000700265#VV12.09191#VV12.091 92#24000#Vi?t#GI-103V#372.6#^214#Gii v bi tp ting Vit 5#Nguyn Hi Mi, Tr n Th Hng Thm#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a122 tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Th m#Th#291308## 00772000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030122000700070049001920040018002410080 00500259009002600264010000500290011001500295020001200310020001200322020000600334 02000140034000500130035400500130036700500150038000500150039500500130041003900040 0423013000700427#VV12.09194#VV12.09193#20000#Vi?t#V115M#372.62#^214#Vn miu t lp 5#Gip hc sinh t c v t hc, vn ln hc kh, hc gii. Ti liu tham kho ca gio vin tiu hc v cc v ph huynh#T Thanh Sn, Nguyn Ngc H, T hi Thanh Vn....#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a110tr. ^b24cm#Tp lm vn#Vn miu t#Lp 5#Sch c thm#T Thanh Sn#L Thanh Hi#Ngu yn Ngc H#Thi Thanh Vn#Trn Yn Lan#Th#291309## 00512000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520070015000830040018000980080005001160090 02600121010000500147011001500152020001200167020000600179020000800185020001400193 005001500207039000500222013000700227#VV12.09195#VV12.09196#28000#Vi?t#M458T#372 .62#^214#162 bi tp lm vn chn lc 5#L Phng Lin#Ti bn ln th 1#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2012#^a159tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Bi vn#Sch c t hm#L Phng Lin#H.H#291310## 00536000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070012000980040018001100080005001280090 02600133010000500159011001500164020000700179020000600186020000800192020001400200 005001200214039000500226020000800231013000700239#VV12.09197#VV12.09198#23000#Vi ?t#H561D#910.76#^214#Hng dn tr li cu hi v bi tp a l 6#H Vn Mnh#T i bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a119tr.^b24cm#a l#Lp 6 #Cu hi#Sch c thm#H Vn Mnh#H.H#Bi tp#291311## 00574000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020037000520030039000890070012001280040018001400080 00500158009002600163010000500189011001500194020000500209020000600214020000600220 020001400226005001200240039000500252020000800257013000700265#VV12.09199#VV12.092 00#30000#Vi?t#T310C#510.76#^214#Tm cha kho vng gii bi ton hay#Dnh cho c c bn c trnh lp 6 - 7#L Hi Chu#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2012#^a176tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Lp 7#Sch c thm#L Hi Chu#H.H#B i tp#291312## 00538000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020039000540030039000930070014001320080005001460090 02600151010000500177011001500182020000500197020000600202020001400208005001400222 039000500236020001200241013000700253#VV12.09201#VV12.09202#42000#Vi?t#GI-462T#5 10.76#^214#Gii thiu cc dng kim tra ton 7#Kim tra 1 tit - hc k - cu i nm...#H Vn Chng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a230tr.^b24cm#Ton#L p 7#Sch c thm#H Vn Chng#H.H# kim tra#291313## 00530000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070032000670220004000990040018001030080 00500121009002600126010000500152011001500157020000500172020000600177020001400183 005001300197005001800210039000500228013000700233#VV12.09203#VV12.09204#30000#Vi ?t#250H#510#^214# hc tt ton 7#Ng Long Hu, Nguyn Quang Hanh#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a166tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm#Ng Long Hu#Nguyn Quang Hanh#H.H#291314## 00530000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070032000670220004000990040018001030080 00500121009002600126010000500152011001500157020000500172020000600177020001400183 005001300197005001800210039000500228013000700233#VV12.09205#VV12.09206#25000#Vi ?t#250H#510#^214# hc tt ton 7#Ng Long Hu, Nguyn Quang Hanh#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a135tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm#Ng Long Hu#Nguyn Quang Hanh#H.H#291315## 00592000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490030059000730070034001320080005001660090 02600171010000500197011001500202020001200217020000600229020001400235005001500249 039000500264020000800269005001800277013000700295#VV12.09207#VV12.09208#55000#Vi ?t#M458T#807#^214#199 v bi vn hay 7#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Phm Ngc Thm, Phm Th Hng Hoa#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a310tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#Phm Ngc Thm#H.H#B i vn#Phm Th Hng Hoa#291316## 00647000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020053000500030041001030070034001440080005001780090 02600183010000500209011001500214020000800229020000600237020001400243005001500257 039000500272020000800277005001800285020001100303020001200314013000700326#VV12.09 209#VV12.09210#40000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn theo chun kin thc k nng ng vn 9#C nhiu cu hi m v gim ti ni dung#Phm Ngc Thm, Phm Th Hng Hoa#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a224tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Sch c thm#Phm Ngc Thm#H.H#Vn hc#Phm Th Hng Hoa#Ting Vit#Tp lm vn#2 91317## 00584000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020060000540030069001140070014001830080005001970090 02600202010000500228011001500233020000500248020000600253020001400259005001400273 039000500287020000700292013000700299#VV12.09211#VV12.09212#38000#Vi?t#GI-462T#5 10.76#^214#Gii thiu v gii chi tit cc thi hc sinh gii ton 9# thi h c sinh gii cp qun, huyn, tnh, thnh ph trn ton quc#H Vn Chng#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2012#^a212tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Sch c thm#H Vn Ch ng#H.H# thi#291318## 00582000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020054000540030017001080070012001250040018001370080 00500155009002600160010000500186011001500191020000700206020000700213020001400220 005001200234039000500246020000800251013000700259020001400266#VV12.09213#VV12.092 14#48000#Vi?t#PH121L#530.076#^214#Phn loi v phng php gii nhanh bi tp v t l 10#Chng trnh mi#Mai Trng #Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a278tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Sch c thm#Mai Trng #H.H#Bi tp# 291319#Gii bi ton## 00648000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020032000500030037000820070016001190220004001352210 01900139004001800158008000500176009002600181010000500207011001500212020000700227 02000070023402000050024102000080024602000140025402000140026800500160028203900050 0298013000700303#VV12.09215#VV12.09216#40000#Vi?t#PH561P#537#^214#Phng php g ii ton vt l 11#Ban khoa hc t nhin. Ban c bn...#Trn Trng Hng#T.2#in hc - in t#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a240tr.^b2 4cm#Vt l#Lp 11#in#in t#Gii bi ton#Sch c thm#Trn Trng Hng#H.H# 291320## 00591000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020044000500030060000940070040001540080005001940090 02600199010000500225011001500230020000900245020000700254020001400261005001200275 039000500287013000700292020001400299#VV12.09217#VV12.09218#69000#Vi?t#PH561P#51 6#^214#Phng php gii ton chuyn hnh hc 11#Dnh cho hc sinh lp 11 & lu yn thi vo cao ng - i hc#Nguyn Vn Nho, L By, L Nguyn Dng#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2012#^a383tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 11#Sch c thm#Mai Trn g #H.H#291321#Gii bi ton## 00548000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020049000490070015000980040040001130080005001530090 02600158010000500184011001500189020000700204020000700211020001500218005001500233 039000500248013000700253020001000260#VV12.09219#VV12.09220#42000#Vi?t#B103G#537 #^214#Bi ging trng tm chng trnh chun vt l 11#V Thanh Khit#Ti bn l n th 1, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a230tr.^b24cm #Vt l#Lp 11#Sch tham kho#V Thanh Khit#H.H#291322#Bi ging## 00627000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020067000540030035001210070015001560040018001710080 00500189009002600194010000500220011001500225020001100240020000700251020001400258 005001500272039000500287020001400292020001200306013000700318#VV12.09221#VV12.092 22#38000#Vi?t#M458S#547.0076#^214#Mt s kinh nghim v phng php gii ton t rc nghim ho hc 12#n thi t ti, i hc v cao ng#Quan Hn Thnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a223tr.^b24cm#Ho hu c#Lp 12#S ch c thm#Quan Hn Thnh#H.H#Gii bi ton#Trc nghim#291323## 00729000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020047000400030128000870070024002150040018002390080005002570090 02600262010000500288011001500293020001500308020002000323020001400343005001600357 039000500373015003900378020001500417013000700432#VV12.09223#60000#Vi?t#T527T#51 6.3#^214#Tuyn tp 500 bi ton hnh gii tch chn lc#Phn loi v phng php gii theo 9 chuyn . Bi dng nng cao mn ton 12. Chun b thi vo cc tr ng cao ng v i hc#Nguyn c ng (ch.b.)#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a383tr.^b24cm#Hnh gii tch#Ph thng trung hc#Sch c thm#Nguyn c ng#H.H#TTS ghi: Ban GV Nng khiu Trng Thi#Sch luyn thi #291324## 00583000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020051000410070012000920220004001042210023001080080005001310090 02600136010000500162011001500167004001800182020000800200020002000208020001000228 020001200238020000700250005001200257039000500269013000700274#VV12.09224#86000#V i?t#T103L#540.76#^214#Ti liu tng n tp luyn thi trc nghim ho hc#Cao C Gic#T.1#Ho i cng v v c#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a383tr.^b24 cm#Ti bn ln th 1#Ho hc#Ph thng trung hc#Ho v c#Trc nghim#n tp#Ca o C Gic#H.H#291325## 00634000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020090000490070040001390080005001790090026001840100 00500210011001500215020000800230020001200238020001400250005001400264039000500278 020002000283020001500303005001900318013000700337#VV12.09226#VV12.09225#56000#Vi ?t#T103L#807#^214#Ti liu chun b kin thc n thi tt nghip THPT v luyn th i i hc, cao ng mn vn#B.s.: Trn Th Ngn, Trn Th Thu Ninh#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2012#^a279tr.^b24cm#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#Trn Th Ngn#H.H#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Trn Th Thu Ninh#291326## 00501000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020059000520030031001110070016001420080005001580090 02600163010000500189011001500194020001000209020000800219005000800227039000500235 013000700240#VV12.09227#VV12.09228#75000#Vi?t#CH527#428.2#^214#Chuyn rn l uyn t vng ting Anh: 1 t dng cho 3 cu#2412 trios of gapped sentences#Vnh B su tp#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a398tr.^b24cm#Ting Anh#T vng# Vnh B#H.H#291327## 01060000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020040000450070060000850080005001450090026001500100005001760110 01500181015006600196021029300262020001700555020001500572020000700587020000800594 02000090060202000150061100500180062600500140064400500150065800500100067300500150 0683039000500698013000700703#VV12.09229#60000#Vi?t#C450V#378.309597#^214#C vn hc tp trong cc trng i hc#Trn Th Minh c (ch.b.), inh Vit Hi, Trn Thu Hng...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a370tr.^b21cm#TTS ghi: i h c Quc gia H Ni. Trung tm Nghin cu v Ph n#Trnh by v vic o to the o tn ch v nhng vn l lun v c vn hc tp. Hot ng ca c vn hc t p trong cc trng i hc Vit Nam ni chung v mt s trng tiu biu nh t rng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn, Kinh t Quc dn, Bch khoa H Ni v trng i hc Cn Th#Gio dc i hc#Trng i hc#C vn#Hc tp#Vit Nam# C vn hc tp#Trn Th Minh c#inh Vit Hi#Trn Thu Hng#Chu T L#Trnh Th Linh#H.H#291328## 00955000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020050000560070021001060080005001270090026001320100 00500158011001500163015007800178021027300256020001900529020001100548020001700559 020000800576039000500584005002100589004001300610020001100623013000700634#VV12.09 230#VV12.09231#62500#Vi?t#PH250B#895.92209#^214#Ph bnh tc phm vn hc ngh thut trn bo ch#Nguyn Th Minh Thi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a51 4tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Cung cp nhng l lun c bn v vn hc v ngh thut hc, c bit ch trng vn hc l ngnh ngh thut ca ngn t sinh vin c th bin l lun hc thnh nhng thao tc ngh nghip bo ch. Thc hnh bi vit ph bnh t c phm vn hc v ngh thut trn bo ch#Nghin cu vn hc#Ngh thut#Ph bnh vn hc#Bo ch#H.H#Nguyn Th Minh Thi#In ln th 5#Gio trnh#291329## 00835000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020042000400030068000820070034001500080005001840090026001890100 00500215011001500220021022800235020001900463020002200482006001500504039000500519 005001300524004001300537013000700550#VV12.09232#45000#Vi?t#118V#371.3#^214#t v s dng cu hi hiu qu cao (HEQ)#Cch thc gip hc sinh tham gia tch cc vo cc hot ng hc tp#Ivan Hannel ; inh Quang Th dch#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a151tr.^b21cm#nh ngha k nng t duy ph phn. S t duy "tam gic 3 ch C". Cc vn gn vi vic s dng cu hi trong lp hc vi t cch l mt phng php dy hc v cc bc xy dng cu hi c chiu su, man g tnh hiu qu cao#Dy hc nu vn #Phng php ging dy#inh Quang Th#H.H #Hannel, Ivan#In ln th 5#291330## 00892000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020026000530070066000790080005001450090026001500100 00500176011001500181021027000196020001500466005001100481039000500492020001100497 005001600508005002000524005001900544005002000563013000700583#VV12.09233#VV12.092 34#69000#Vi?t#GI-108T#332.6#^214#Gio trnh u t quc t#B.s.: V Ch Lc (ch .b.), V Th Kim Oanh, Nguyn Th Vit Hoa...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 2#^a445tr.^b21cm#Tng quan v u t quc t ni chung, mn hc u t quc t n i ring v cc ni dung v u t quc t nh cc hnh thc c bn, mi trng, hip nh, cc cng ty xuyn quc gia. Vn t do ho u t v cc khu vc u t t do, mua li v sp nhp trn th gii#u t quc t#V Ch Lc#H.H#Gi o trnh#V Th Kim Oanh#Nguyn Th Vit Hoa#Phm Th Mai Khanh#Trn Th Ngc Qu yn#291331## 00659000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380070014000590080005000730090026000780100005001040110 01500109021021700124020001100341039000500352005001400357012001700371020001000388 013000700398#VV12.09235#24000#Vi?t#L600T#518#^214#L thuyt thut ton#ng Huy Run#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a101tr.^b24cm#Trnh by mt s thut ton thng dng nh thut ton xy dng ngun ng d, thut ton tr chi, thu t ton t mu, mt s thut ton trn th. My turing v cc hm tnh c. H m quy. phc tp thut ton#Thut ton#H.H#ng Huy Run#T sch Khoa hc #L thuyt#291332## 00760000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020056000520030035001080070015001430080005001580090 02600163010000500189011001500194021017700209020000800386039000500394005001500399 020002000414020000700434020002200441013000700463#VV12.09236#VV12.09237#65000#Vi ?t#PH561P#907.1#^214#Phng php n tp lch s trng trung hc ph thng#Mt s vn l lun v thc tin#Hong Thanh T#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 12#^a324tr.^b21cm#Trnh by tm quan trng, hnh thc, bin php t chc, hng dn n tp trong dy hc lch s trng trung hc ph thng ni chung v chn g trnh chun ca lp 10 ni ring#Lch s#H.H#Hong Thanh T#Ph thng trung h c#n tp#Phng php ging dy#291333## 01079000000000373000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020066000540030025001200070053001450080005001980090 01800203010000500221011001500226015006600241021019800307020001800505020000800523 02000100053102000090054102000570055002000070060700500140061400500160062800500150 0644005001600659005001800675039000500693013000700698#VV12.09238#VV12.09239#12000 0#Vi?t#D107N#306.092#^214#Danh nhn vn ho nh nguyn thm hoa Phan Thc Trc (1808-1852)#K yu hi tho khoa hc#Nguyn Th K, Nguyn Tin Li, Hi ng P han tc...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a503tr.^b24cm#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Ngh An. Hi ng gia tc h Phan#Gii thiu mt s bi vit v thn th, s nghip ca danh nhn vn ho Phan Thc Trc v cc tc phm ca ng nh Quc s di bin, Trn L ngoi truyn, Cm nh thi tuyn tp v cc tc phm khc#Da nh nhn vn ho#Tiu s#S nghip#Hi tho#Phan Thc Trc, Danh nhn vn ho, (1 808-1852), Vit Nam#K yu#Nguyn Th K#Nguyn Tin Li#Ninh Vit Giao#Trnh Kh c Mnh#Hi ng Phan tc#H.H#291334## 00993000000000349000450002600110000002600110001102600110002202102300003304100050 02631810006002680820006002748080005002800050018002850020046003030070055003490220 00500404221001900409008000500428009001800433010000500451011001500456015006500471 02000100053602000110054602000090055702000180056600500170058400500120060103900050 0613013000700618005001800625#VV12.09240#VV12.09242#VV12.09241#Gii thiu b Hon g Vit lut l ban hnh nm th 12 nin hiu Gia Long - 1813 gm cc quy nh v li lut, h lut, l lut, binh lut, hnh lut nh tang phc, quan chc, h d ch, in trch, hn nhn, thng kh, thu kho...#Vi?t#305C#340.5#^214#Nguyn Ngc Nhun#in ch v php lut Vit Nam thi trung i#Nguyn Ngc Nhun ch.b ., Trn Th Kim Anh, L Tun Anh#T.3A#Hong Vit lut l#^aH.#^aKhoa hc x hi# 2011#^a799tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Hn Nm#Php lut#Nh Nguyn#Vit Nam#Vn bn php lut#Trn Th Kim Anh#L Tun An h#H.H#291335#Nguyn Ngc Nhun## 00559000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020034000600070011000940080005001050090 01100110010000500121011001500126021010900141020001100250020000900261039000500270 005001100275013000700286#VV12.09243#VV12.09244#VV12.09245#45000#Vi?t#C101V#133# ^214#Cc vt phm phong thu ct tng#Minh Quang#^aH.#^aHng c#2012#^a191tr.^ b21cm#Gii thiu hnh nh, ngha ca mt s biu tng may mn theo phong thu nh rng, phng hong, k ln...#Phong thu#Vt phm#H.H#Minh Quang#291336## 00600000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020027000500070010000770080005000870090011000920100 00500103011001500108021017200123020002000295039000500315005001000320020000900330 013000700339#VV12.09246#VV12.09247#32000#Vi?t#TR455R#635#^214#Trng rau sch th eo ma v#Bnh in#^aH.#^aHng c#2012#^a179tr.^b21cm#Trnh by mt s kin th c c bn v k thut trng v chm sc cc loi rau theo ba v l ng xun, xu n h, h thu ph hp vi tnh hnh thi tit trong nm ca nc ta#K thut tr ng trt#H.H#Bnh in#Rau sch#291337## 00694000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070010000790080005000890090011000940100 00500105011001500110015005000125021011100175020001600286020001300302039000500315 005001000320020001100330020001000341020001200351020001000363013000700373#VV12.09 248#VV12.09249#32000#Vi?t#H428#632#^214#Hi p v dch hi cy trng#Bnh i n#^aH.#^aHng c#2012#^a199tr.^b21cm#Tn sch ngoi ba ghi: Hi p v dch c y trng#Gii thiu mt s cu hi p v dch hi cy lng thc, cy hoa mu, c y cnh, cy cng nghip v cy n qu#Bo v thc vt#Sch hi p#H.H#Bnh i n#Trng trt#Cy trng#Phng chng#Bnh dch#291338## 00721000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020035000510070010000860080005000960090011001010100 00500112011001500117021025900132020001000391020001300401039000500414005001000419 020000300429020000400432013000700436#VV12.09250#VV12.09251#36000#Vi?t#C120N#636 .5#^214#Cm nang nui g, vt hiu qu cao#Bnh in#^aH.#^aHng c#2012#^a200t r.^b21cm#Gii thiu mt s ging g vt Vit Nam. c im sinh l, k thut t rong chn ging g vt. Chun b chung tri, dng c chn nui v m bo cng tc v sinh dch t. Vn dinh dng v thc n cho g vt. Mt s bnh thng gp trong chn nui g vt#Chn nui#Sch tra cu#H.H#Bnh in#G#Vt#291339# # 00949000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480020052000530030152001050070008002570080005002650090 01100270010000500281011001500286021030000301020001000601020001300611039000500624 005000800629020000700637020000800644013000700652#VV12.09252#VV12.09253#140000#V i?t#NH556#302.2#^214#Nhng iu nn trnh trong ng x c nng thng s#Phn t ch cc li thng gp trong giao tip x hi. Quy chun giao tip, chun tc ng hi thc trong ng x. Phng thc thay i vn mnh tch cc nht#Minh An#^aH.#^ aHng c#2012#^a435tr.^b24cm#Lit k nhng li thng gp trong giao tip x h i trong tt c cc phng din nh hnh tng c nhn, th tn ngoi giao, m p hn hi ngh, tip i khch kha, tic tng d hi, tham quan vn cnh... Trn c s , a ra nhng kin ngh, gi v nghi thc ph hp trong tng trng h p c th#Giao tip#Sch tra cu#H.H#Minh An#ng x#X giao#291340## 00648000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510030024000790070011001030080005001140090 01100119010000500130011001500135021017500150020000500325039000500330005001100335 020000800346020000900354013000700363#VV12.09254#VV12.09255#40000#Vi?t#Y609G#613 .7#^214#Yoga gim bo trong 10 pht#Fat burning weight loss#Minh Trang#^aH.#^aH ng c#2012#^a103tr.^b21cm#Gii thiu cc bi yoga v hng dn cch luyn tp gim bo tng b phn ni ring, gim bo ton c th ni chung, nhanh chng t chy lng m tha, ci thin vc dng#Yoga#H.H#Minh Trang#Th dc#Sc kho# 291341## 00581000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510070011000740080005000850090011000900100 00500101011001500106021014900121020000500270039000500275005001100280020000800291 020000900299013000700308#VV12.09256#VV12.09257#40000#Vi?t#Y609G#613.7#^214#Yoga gim bo thi c#Minh Trang#^aH.#^aHng c#2012#^a103tr.^b21cm#Gii thiu chu ng v yoga v hng dn cch luyn tp mt s bi yoga gim bo to nhng ng cong l tng cho c th, thi c v lm p da#Yoga#H.H#Minh Trang#Th dc#Sc kho#291342## 00564000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050021000490020031000700030044001010070021001450080 00500166009003200171010000500203011001600208039000500224013000700229020001000236 020000800246020000500254020000400259020001100263#NV12.01052#NV12.01051#70000#Vi ?t#E200D#635#^214#Pham Thi Minh Phuong#Edible allium crops in Vietnam#A prelimin ary research on genetic variation#Pham Thi Minh Phuong#^aH.#^aAgricultural Unive rsity Press#2012#^a140 p.^b21 cm#Thu#291343#Di truyn#Bin d#Hnh#Ti#Chi Alli um## 00524000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050005000490020036000540070027000900080005001170090022001220100 00500144011001600149020001700165020000900182020001200191005000900203005001200212 005001000224039000500234013000700239#NV12.01053#NV12.01054#Vi?t#BL101K#895.92234 #^214#Dili#The black diamond and other stories#Dili ; Trans.: Van Minh...#^aH.#^ aThe Gioi Publishers#2012#^a314 p.^b21 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn# Van Minh#Manh Chuong#Ngoc Minh#Thu#291344## 00746000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020055000520070067001070080005001740090035001790100 00500214011001500219015007800234005001300312005001500325005001400340005001200354 005001600366039000500382013000700387020001200394020000700406020001900413#NV12.01 056#NV12.01055#96000#Vi?t#S419-I#306.3#^214#Social responsibility in the contex t of market economy#Pham Van Duc, Luong Dinh Hai, Le Dang Doanh... ; Ed.: Pham V an Duc#^aH.#^aSocial sciences publishing house#2012#^a262 p.^b21cm#At head of ti tle: Vietnam Academy of Social sciences. Institute of Philosophy#Pham Van Duc#Lu ong Dinh Hai#Le Dang Doanh#Vu Tuan Huy#Tran Anh Phuong#Thy#291345#Trch nhim#X hi#Kinh t th trng## 00732000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020044000420030053000860070070001390080005002090090022002140100 00500236011002000241015003900261005001600300005001700316005001400333005001600347 005001200363039000500375013000700380020001000387020000900397020001200406#NV12.01 057#NV12.01058#Vi?t#A100N#719#^214#A new approach to landscape change modeling#I ntegrating remote sensing, GIS and fractal analysis#An-Thinh Nguyen (Editor in c hief), Quang-Hai Truong, Quan V. V. Du...#^aH.#^aTh Gii Publishers#2012#^axi, 309 p.^b24 cm#At head of title: Asia Research Center#An-Thinh Nguyen#Quang-Hai T ruong#Quan V. V. Du#Vn-Truong Tran#Duc-Uy Pham#Thy#291346#Cnh quan#Bin i#M hnh ho## 00744000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020031000440070077000750080005001520090022001570100005001790110 02200184020001600206020001100222005002000233005001500253005001300268005001300281 03900050029401300070029900500320030602000090033800500100034700500180035700500190 0375005001200394#NV12.01059#NV12.01060#Vi?t#P109P#539.7#^214#Particle physics an d cosmology#Thomas J. LeCompte, E. S. Swanson, Toru Iijima... ; Ed.: Ludwik Celn ikier...#^aH.#^aThe Gioi Publishers#2012#^aviii, 378 p.^b25 cm#Vt l ht nhn#V tr hc#LeCompte, Thomas J.#Swanson, E. S.#Iijima, Toru#Loizides, C.#Thu#2913 47#The XXIIIrd Rencontres de Blois#Hi tho#Oz, Yaron#Celnikier, Ludwik#Dumarche z, Jacques#Klima, Boaz## 00621000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050010000500020041000600030021001010070060001220080 01800182009004700200010000500247011001600252020001000268020001300278020000600291 005001100297005001100308039000500319013000700324#NV12.01061#NV12.01062#188000#V i?t#H309C#428#^214#Fang Ting#High-scoring IELTS writing model answers#Based on p ast papers#Editor in chief: Fang Ting, Wang De Fu ; Trans.: L Huy Tm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2012#^a263 p.^b26 cm#Ti ng Anh#K nng vit#IELTS#Wang De Fu#L Huy Tm#Thu#291348## 00742000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020056000420030016000980070067001140080005001810090022001860100 00500208011001600213015005600229020000600285020000900291020001500300005001200315 00500130032700500180034000500140035800500190037200500130039103900050040401300070 0409#NL12.00060#NL12.00061#Vi?t#P400V#362#^214#Poverty, vulnerability and social protection an Vietnam#Selected issues#Bob Baulch, Vu Hoang Dat, Hoang Thanh Huo ng... ; Ed.: Nguyen Thang#^aH.#^aTh Gii Publishers#2012#^a293 p.^b30 cm#At the head of title: Vietnam Academy of Social Science#Ngho#Vit Nam#An sinh x hi# Baulch, Bob#Vu Hoang Dat#Hoang Thanh Huong#Le Dang Trung#Pham Thi Anh Tuyet#Nguy en Thang#Thu#291349## 00633000000000265000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270050013000320020055000450070032001000080005001320090040001370100005001770110 01600182015008400198020001900282020001300301020000700314020001600321005001800337 039000500355013000700360#NL12.00059#Vi?t#SC107S#600#^214#Tran Ngoc Ca#Scanning s cience and technology trends in Asia-Pacific#Tran Ngoc Ca, Nguyen Phuong Mai#^aH .#^aScience and Technics Publishing House#2012#^a130 p.^b30 cm#At head of title: Vin Chin lc v Chnh sch KH & CN; The Rockefeller Foundation#Khoa hc cng ngh#Khuynh hng#Chu #Thi Bnh Dng#Nguyen Phuong Mai#Thu#291350## 01439000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020042000540030029000960070056001250080005001810090 01000186010000500196011001500201015017700216021057300393020001000966020000900976 02000230098500500160100800500140102400500130103800500180105100500200106903900050 1089013000701094#VV12.09258#VV12.09259#225000#Vi?t#B312L#347.597#^214#Bnh lun khoa hc B lut t tng dn s# sa i, b sung nm 2011#H Th Mai Hin, T rn Vn Bin (ch.b.), Bi c Hin...#^aH.#^aT php#2012#^a725tr.^b24cm#TTS gh i: Vin Nh nc v Php lut. - Tn sch ngoi ba ghi: Bnh lun khoa hc B l ut t tng dn s ca nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam : sa i, b sung 2011#Trnh by v bnh lun v nhng quy nh chung; th tc gii quyt v n ti to n cp s thm v phc thm; th tc gii quyt vic dn s; th tc cng nhn v cho thi hnh ti Vit Nam bn n, quyt nh dn s ca to n nc ngoi, quyt nh ca trng ti nc ngoi; thi hnh bn n, quyt nh dn s ca to n; x l cc hnh vi cn tr hot ng t tng dn s; khiu ni, t c o trong t tng dn s; th tc gii quyt cc v vic dn s c yu t nc ngo i v tng tr t php trong t tng dn s trong B lut t tng dn s sa i, b sung nm 2011#Php lut#Vit Nam#B lut t tng dn s#H Th Mai Hin #Trn Vn Bin#Bi c Hin#L Th Hng Nhung#Nguyn Th Thu Thu#H.H#291351## 01055000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820010000538080005000630020033000680070039001010080005001400090 01000145010000500155011001500160015005700175021044600232020001300678020000900691 005001500700039000500715005001500720020001100735013000700746#VV12.09260#VV12.092 62#VV12.09261#55000#Vi?t#GI-108T#346.59704#^214#Gio trnh lut t ai Vit Na m#Trn Quang Huy, Nguyn Th Nga (ch.b.)#^aH.#^aT php#2012#^a273tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Trnh by cc vn l lu n c bn v ngnh lut t ai, quan h php lut t ai, ch s hu ton d n i vi t ai, php lut qun l nh nc v t ai, a v php l ca ch th s dng t, th tc hnh chnh trong qun l t ai v trong vic thc hi n quyn ca ngi s dng t, ch php l nhm t nng nghip v t phi n ng nghip, gii quyt tranh chp, khiu ni v t co v t ai, x l vi phm php lut t ai#Lut t ai#Vit Nam#Nguyn Th Nga#H.H#Trn Quang Huy#Gio trnh#291352## 00992000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570050013000620020030000750070019001050080 00500124009001000129010000500139011001500144015005700159021043500216020002000651 020000800671020001100679039000500690013000700695#VV12.09263#VV12.09265#VV12.0926 4#61000#Vi?t#GI-108T#347#^214#Chu Lin Anh#Gio trnh tm l hc t php#Chu Li n Anh ch.b.#^aH.#^aT php#2012#^a304tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to . Vin i hc M H Ni#Trnh by mt s kin thc c bn ca b mn tm l hc nh hin tng tm l, cc qu trnh nhn thc, ch , xc cm, tnh cm, hnh ng ch, nhn cch. Trn c s , i su phn tch i tng, nhim v v ph ng php nghin cu ca tm l hc t php, tm l hnh vi phm ti, cu trc t m l ca hot ng t php, c im tm l ca hot ng iu tra cc v n h nh s, hot ng xt x, ci to v gii quyt v n dn s#Tm l hc ng dng# T php#Gio trnh#H.H#291353## 01347000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020147000460070064001930080005002570090010002620100005002720110 01500277015010200292021052900394020000800923020000900931020001400940005001700954 005001600971005001200987005001100999005001101010039000501021013000701026#VV12.09 266#VV12.09267#Vi?t#B108C#345.597#^214#Bo co nh gi lut php v thc tin t hi hnh php lut v x l chuyn hng, t php phc hi i vi ngi cha th nh nin vi phm php lut#B.s.: Nguyn Cng Hng (ch.b.), Nguyn Vn Hon, Th u Vn...#^aH.#^aT php#2012#^a191tr.^b24cm#TTS ghi: B T php. V Php lut Hnh s - Hnh chnh ; Unicef. Unite for children. Unicef Vit Nam#Nghin cu nh ng bin php x l chuyn hng, cc yu t t php phc hi hin ang c s dng trong h thng t php ngi cha thnh nin ti Vit Nam; r sot cc chu n mc lut php quc t v m hnh hot ng u vit trn th gii a cc bi n php x l thay th vo h thng t php cng nh p dng cc yu t t php phc hi vo h thng t php nc ta; kin ngh hon thin lut php, chnh sc h tng cng x l chuyn hng v t php phc hi i vi ngi cha thnh nin vi phm php lut ti Vit Nam#T php#Vit Nam#V thnh nin#Nguyn Cng H ng#Nguyn Vn Hon# Thu Vn#L Vn Anh#L Th Ho#H.H#291354## 00885000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020047000530070050001000080005001500090010001550100 00500165011001500170015005100185021017700236020001000413020000900423005001800432 00500120045000500150046200500170047700500190049403900050051302000120051802000100 0530013000700540#VV12.09268#VV12.09269#37500#Vi?t#S450C#347.597#^214#S chuyn thc hin lut thi hnh n dn s#Nguyn Thanh Thu, L Tun Anh, Trn Vn Qu ng...#^aH.#^aT php#2012#^a200tr.^b24cm#TTS ghi: B T php. Tp ch Dn ch v Php lut#Trnh by nhng tc ng tch cc, hn ch, bt cp cng nh cc gi i php nng cao hiu qu ca Lut Thi hnh n dn s v mt s vn bn php lu t hng dn thi hnh Lut ny#Php lut#Vit Nam#Nguyn Thanh Thu#L Tun Anh#T rn Vn Qung#Phan Th Hng H#L Th Hong Thanh#H.H#Thi hnh n#n dn s#291 355## 01164000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020108000460070064001540080005002180090010002230100005002330110 01500238015010200253021038000355020001300735020000900748020001400757005001700771 005001600788005001200804005001100816005001100827039000500838013000700843#VV12.09 270#VV12.09271#Vi?t#B108C#345.597#^214#Bo co nh gi cc quy nh ca b lut hnh s lin quan n ngi cha thnh nin v thc tin thi hnh#B.s.: Nguyn Cng Hng (ch.b.), Nguyn Vn Hon, Thu Vn...#^aH.#^aT php#2012#^a167tr.^ b24cm#TTS ghi: B T php. V Php lut Hnh s - Hnh chnh ; Unicef. Unite fo r children. Unicef Vit Nam#nh gi cc quy nh ca B lut Hnh s Vit Nam l in quan n ngi cha thnh nin phm ti v cc ti phm xm hi ngi cha t hnh nin cng nh thc tin thi hnh cc quy nh ny. So snh cc quy nh hi n c trong B lut Hnh s vi cc tiu chun v nguyn tc quc t v t php n gi cha thnh nin. Trn c s , a ra mt s khuyn ngh sa i, b sung ph hp#Lut hnh s#Vit Nam#V thnh nin#Nguyn Cng Hng#Nguyn Vn Hon# Thu Vn#L Vn Anh#L Th Ho#H.H#291356## 00657000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020048000700070029001180080005001470090 01000152010000500162011001500167021011300182020001900295020000900314020001000323 020000900333005001300342039000500355013000700360#VV12.09272#VV12.09273#81000#Vi ?t#H466#346.59702#^214#Phm Vn Tuyt#Hp ng tn dng v bin php bo m ti n vay#Phm Vn Tuyt, L Kim Giang#^aH.#^aT php#2012#^a310tr.^b21cm#Trnh by mt s vn chung v hp ng tn dng, bin php m bo tin vay v x l t i sn m bo tin vay#Tn dng ngn hng#Hp ng#Php lut#Vit Nam#L Kim Gi ang#H.H#291357## 00879000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050013000540020059000670030017001260070013001430080 00500156009001000161010000500171011001500176021031900191020001000510020001100520 020000800531020000900539039000500548020001700553013000700570#VV12.09274#VV12.092 75#81000#Vi?t#PH109L#343.597#^214#H Trng Ng#Php lut quc phng-an ninh - M y vn v tnh h thng#Sch chuyn kho#H Trng Ng#^aH.#^aT php#2012#^a3 58tr.^b21cm#Phn tch nhng mi lin h c bn, khch quan gia h thng php lu t quc gia vi php lut quc phng - an ninh (QPAN); nhng vn ca h thng php lut QPAN vi h thng ho cc vn bn quy phm php lut trn lnh vc n y. Nhng hin tng v vn trong thc tin hot ng xy dng v p dng php lut QPAN#Php lut#Quc phng#An ninh#Vit Nam#H.H#Sch chuyn kho#291358## 00911000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020082000680030017001500070013001670080 00500180009001000185010000500195011001500200021029900215020001000514020000800524 020001200532020000900544020001500553020001700568039000500585013000700590#VV12.09 276#VV12.09277#73000#Vi?t#D300S#346.59705#^214#Trn Th Hu#Di sn tha k theo php lut dn s Vit Nam - Nhng vn l lun v thc tin#Sch chuyn kho# Trn Th Hu#^aH.#^aT php#2012#^a383tr.^b21cm#Trnh by c s l lun v di s n tha k, quy nh ca php lut dn s Vit Nam hin hnh v di sn tha k v vn thanh ton, phn chia di sn tha k. Thc tin p dng trong vic xc nh, thanh ton, phn chia di sn tha k v kin ngh hon thin quy nh ca p hp lut v di sn tha k#Php lut#Tha k#Lut dn s#Vit Nam#Di sn tha k #Sch chuyn kho#H.H#291359## 01112000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020056000560070061001120080005001730090010001780100 00500188011001500193021044100208020001000649020001100659020001300670020000900683 00500190069203900050071101300070071600500150072300500140073800500170075200500170 0769#VV12.09279#VV12.09278#71000#Vi?t#PH109L#346.59704#^214#Php lut v kinh d oanh dch v bt ng sn Vit Nam#Nguyn Quang Tuyn (ch.b.), Nguyn Th Nga, Phm Vn Bnh...#^aH.#^aT php#2012#^a331tr.^b21cm#Nhng vn l lun xy d ng php lut v kinh doanh dch v bt ng sn Vit Nam. Php lut v kinh do anh dch v bt ng sn ca mt s nc trn th gii. Php lut v mi gii, nh gi, sn giao dch, t vn, qung co, qun l, u gi bt ng sn. Php l ut v qun l nh nc i vi hot ng kinh doanh dch v bt ng sn. Thc trng, gii php v nh hng i vi php lut v kinh doanh dch v bt ng sn nc ta#Php lut#Kinh doanh#Bt ng sn#Vit Nam#Nguyn Quang Tuyn#H.H #291360#Nguyn Th Nga#Phm Vn Bnh#Nguyn Mnh Khi#Nguyn Ngc Minh## 00660000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020025000650070016000900080005001060090 01000111010000500121011001500126021020200141020001700343020000900360039000500369 020001300374013000700387#VV12.09280#VV12.09281#89000#Vi?t#C120N#340#^214#Ng Th anh Xuyn#Cm nang lut s ti gia#Ng Thanh Xuyn#^aH.#^aT php#2012#^a298tr.^ b21cm#Trnh by 211cu hi p v cc tnh hung gn vi thc t cuc sng ca n gi dn v hn nhn v gia nh, nui con nui, phng chng bo lc gia nh, q uy nh v c tr, h tch v khiu ni, t co#T vn php lut#Vit Nam#H.H#S ch tra cu#291361## 00964000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050018000530020081000710030017001520070018001690080 00500187009001000192010000500202011001500207021034200222020001000564020001000574 020000800584020000900592039000500601020001700606020002000623013000700643#VV12.09 282#VV12.09283#55000#Vi?t#H406T#342.597#^214#Nguyn Duy Phng#Hon thin c ch iu chnh php lut v cng chc, cng v Vit Nam hin nay#Sch chuyn kh o#Nguyn Duy Phng#^aH.#^aT php#2012#^a289tr.^b21cm#Trnh by nhng vn l lun v cng chc, cng v; c ch iu chnh php lut v cng v ca cng ch c hnh chnh; quy nh ca php lut v cng chc nh nc; vn o to, bi dng cng chc. Trn c s , a ra quan im v gii php hon thin c ch iu chnh php lut v cng v ca cng chc hnh chnh Vit Nam hin nay#Ph p lut#Cng chc#Cng v#Vit Nam#H.H#Sch chuyn kho#Ci cch hnh chnh#2913 62## 00764000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020018000680070016000860220004001022210 03100106008000500137009001000142010000500152011001500157021020700172020001700379 020000800396020000900404020000900413039000500422013000700427005001600434#VV12.09 284#VV12.09285#65000#Vi?t#KH513C#364.1#^214#Phan Trung Hoi#Khung ca t php#P han Trung Hoi#T.1#Ch ngi khng to nn cng l#^aH.#^aT php#2012#^a206tr.^b 21cm#Gii thiu mt s cu chuyn v i sng t php nc ta: nhng thn phn t rn ng ng t tng, tm s ca nhng ngi hnh ngh lut s hay hay cc oan tri, ri ro ca con ngi lin quan n t php...#Vn hc hin i#T php#Vi t Nam#Bi vit#H.H#291363#Phan Trung Hoi## 00755000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020018000680070016000860220004001022210 02200106008000500128009001000133010000500143011001500148021020700163020001700370 020000800387020000900395020000900404039000500413013000700418005001600425#VV12.09 286#VV12.09287#81000#Vi?t#KH513C#364.1#^214#Phan Trung Hoi#Khung ca t php#P han Trung Hoi#T.2#i theo chiu mi tn#^aH.#^aT php#2012#^a239tr.^b21cm#Gii thiu mt s cu chuyn v i sng t php nc ta: nhng thn phn trn ng ng t tng, tm s ca nhng ngi hnh ngh lut s hay hay cc oan tri, ri ro ca con ngi lin quan n t php...#Vn hc hin i#T php#Vit Nam#Bi vit#H.H#291364#Phan Trung Hoi## 00660000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050008000440020019000520290017000710070008000880220009000962210 02900105008000500134009001100139010000500150011001500155012003400170021011700204 020000900321020000800330039000500338013000700343005000800350#VV12.09288#VV12.092 89#Vi?t#N254T#294.3#^214#H Php#Nn tng Pht gio#Mlabuddhassana#H Php#Q.6 , T.1#Php hnh Ba-la-mt = Pram#^aH.#^aTn gio#2012#^a455tr.^b21cm#Pht gio nguyn thu = Theravda#Trnh by php hnh b th Ba-la-mt 3 bc, php hnh g i gii Ba-la-mt 3 bc v php hnh xut gia Ba-la-mt 3 bc#o Pht#Gio l#H .H#291365#H Php## 00776000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050015000660020021000810030019001020070 06900121008000500190009001100195010000500206011001500211021010400226020000900330 02000210033900500150036003900050037500500120038000500140039200500120040600500130 0418013000700431#VV12.09293#VV12.09296#VV12.09295#VV12.09294#Vi?t#K312T#294.3#^2 14#Mai Th Truyn#Kinh Th Lng Nghim#Chnh Tr ton tp#Mai Th Truyn ; B.s.: Thch ng Bn, Tng H Cm, Lm Hong Lc...#^aH.#^aTn gio#2012#^a568tr.^b21 cm#Ging ngha ni dung kinh Th Lng Nghim: s bt sanh dit ca tm, cn bn ca lc nhp, bin nghi...#o Pht#Kinh Th Lng Nghim#Thch ng Bn#H.H#Tn g H Cm#Lm Hong Lc#Trn c H#T Vn Thin#291366## 00680000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050009000660020025000750030066001000070 00900166008000500175009001100180010000500191011001400196015006300210021006400273 020001200337020000800349039000500357020000900362013000700371#VV12.09297#VV12.092 99#VV12.09300#VV12.09298#Vi?t#T500C#299.5#^214#Hu Khi#Tu cu cu huyn tht t #Quyn 52.1 trong Chng trnh chung tay n tng kinh sch i o#Hu Khi#^aH. #^aTn gio#2012#^a39tr.^b21cm#TTS ghi: i o tam k ph . Tn khc: D Lan Ln Anh Dng#Ch gii v ni dung tu cu cu huyn tht t trong o Cao i# o Cao i#Gio l#H.H#Vit Nam#291367## 00611000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050011000450020078000560070046001340080005001800090011001850100 00500196011001500201015004600216020000900262020001000271020001400281006001500295 006001100310039000500321013000700326#VV12.09302#VV12.09301#Vi?t#PH124T#294.3#^21 4#H Lin C#Pht thuyt i tha v lng th trang nghim thanh tnh bnh ng gic kinh#H Lin C ; Dch: Thch c Nim, Minh Chnh#^aH.#^aTn gio#2012#^a 197tr.^b21cm#u ba sch ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#o Pht#Kinh Pht#Ki nh i tha#Thch c Nim#Minh Chnh#H.H#291368## 00556000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020027000630070012000900080005001020090 01100107010000500118011001500123021013500138020000900273020000800282039000500290 013000700295#VV12.09303#VV12.09304#60000#Vi?t#552P#294.3#^214#Nguyn Nhn#c Pht dy tu thin tng#Nguyn Nhn#^aH.#^aTn gio#2012#^a281tr.^b21cm#Gii thi u nhng li dy ca c Pht v php mn tu Thin tng hc nh nhn qu, mi ph p gii ca loi ngi v thanh tnh thin...#o Pht#Gio l#H.H#291369## 00526000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020031000660070020000970080005001170090 01100122010000500133011002900138015004200167020000900209020001500218006001500233 039000500248013000700253#VV12.09305#VV12.09308#VV12.09307#VV12.09306#Vi?t#T600N# 294.3#^214#T ni nht dng thit yu gii#Thch Tr Minh dch#^aH.#^aTn gio#20 12#^a346tr., 7tr. nh mu^b24cm#Ging ngha ni dung kinh t ni nht dng#o Ph t#Kinh Nht tng#Thch Tr Minh#H.H#291370## 00481000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020020000520070031000720080005001030090011001080100 00500119011001500124020001700139020001100156006001000167039000500177005001400182 020001200196013000700208#VV12.09310#VV12.09309#185000#Vi?t#H458T#895.1#^214#Ht Tt Lit i #Tn Vn Thnh ; Phong o dch#^aH.#^aThi i#2011#^a719tr.^b2 4cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Phong o#H.H#Tn Vn Thnh#Tiu thuyt#291371# # 00540000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020014000630070037000770080005001140090 05300119010000500172011001500177020001700192020000300209020001200212006001700224 039000500241013000700246019000900253#VV12.09311#VV12.09312#87000#Vi?t#B300M#813 #^214#Kleypas, Lisa#B mt m h#Lisa Kleypas ; Hunh Thanh Trc dch#^aH.#^aTh i i ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a427tr.^b21cm#Vn hc hi n i#M#Tiu thuyt#Hunh Thanh Trc#H.H#291372#Dch Anh## 00446000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050017000550020018000720070017000900080005001070090 01100112010000500123011001500128020001700143020000900160020001100169039000500180 013000700185#VV12.09313#VV12.09314#38000#Vi?t#D558C#895.92234#^214#H Ngc Kim Oanh#Di cn ma phn#H Ngc Kim Oanh#^aH.#^aThi i#2012#^a130tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn va#H.H#291373## 00571000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050026000490020013000750030017000880070044001050040 01800149008000500167009001100172010000500183011001500188020001700203020000500220 020001200225006001000237039000500247013000700252019001000259#VV12.09315#VV12.093 16#60000#Vi?t#C428N#843#^214#Exupry, Antoine De Saint#Ci ngi ta#Terre des h ommes#Antoine de Saint - Exupry ; Bi Ging dch#Ti bn ln th 3#^aH.#^aThi i#2012#^a252tr.^b21cm#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#Bi Ging#H.H#291374# Dch Php## 00676000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530050014000580020035000720070014001070080005001210090 01100126010000500137011001500142020000800157020000900165039000500174021021500179 020000900394013000700403#VV12.09318#VV12.09317#80000#Vi?t#CH550N#306.8509597#^2 14#V Ngc Khnh#Ch nhn b quyt vn ho gia nh#V Ngc Khnh#^aH.#^aThi i#2012#^a411tr.^b21cm#Vn ho#Vit Nam#H.H#Tng quan v vn ho gia nh Vit N am. Vn ho gia nh Vit Nam di nh hng cc khuynh hng tn gio trit hc v nhn qua lng knh vn hc ngh thut cng mt s vn ca vn ho gia n h nc ta hin nay#Gia nh#291375## 00775000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050017000520020016000690030039000850070036001240080 00500160009003400165010000500199011001500204020000600219006001300225039000500238 019000900243021018200252020000400434013000700438020000700445020000900452#VV12.09 319#VV12.09320#79000#Vi?t#TH305V#158.1#^214#Hilbrecht, Heinz#Thin v no b#Th ng thi c xa v khoa hc hin i#Heinz Hilbrecht ; Ngu Hu Tm dch#^aH.#^a Thi i ; Cng ty Sch Thi H#2012#^a411tr.^b21cm#Thin#Ngu Hu Tm#H.H#Dch c#Tng quan v thin v no b. Cc bc ca thin. T duy v thc. Thuyt tr lc. Nhng nguy c c th cho ngi thin. Thin v sc kho. Vn thc hnh thin v nui dng no b#No#291376# thc#Thay i## 00768000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050020000490020026000690070044000950080005001390090 01100144010000500155011001500160020002000175005001700195039000500212021022800217 020001600445013000700461012002200468#VV12.09321#VV12.09322#38000#Vi?t#M458T#158 #^214#Trn Th Thanh Lim#100 nt nhn nhn lm u#B.s.: Trn Th Thanh Lim, N guyn Quang Mo#^aH.#^aThi i#2012#^a195tr.^b21cm#Tm l hc ng dng#Nguyn Q uang Mo#H.H#Gii thiu nguyn tc sng, hc tp v lm vic trn c s ca ch "nhn": trung thc, khng v li, khng mng a v, khng dao ng v run s t rc kh khn, lun chm ch, bn b vn ln t mc tiu m mnh la ch n#Ngh thut sng#291377#T sch Hc lm ngi## 00695000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050020000500020033000700070043001030080005001460090 01100151010000500162011001500167020002000182005001700202039000500219021014800224 020001600372012002200388013000700410#VV12.09323#VV12.09324#43000#Vi?t#NH121K#15 8#^214#Trn Th Thanh Lim#Nhn khng c ngha l nhu nhc#B.s.: Trn Th Thanh Lim, NguynTuyt Mai#^aH.#^aThi i#2012#^a216tr.^b21cm#Tm l hc ng dng#N guyn Tuyt Mai#H.H#Gii thiu nhng kinh nghim, phng php, b quyt hc tp , lm vic, i nhn x th, giao tip, yu ng... gip bn thnh cng trong c uc sng#Ngh thut sng#T sch Hc lm ngi#291378## 00783000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020028000500070018000780080005000960090011001010100 00500112011001500117021025800132020001800390020001100408039000500419020001000424 020001600434005001800450020001800468013000700486#VV12.09325#VV12.09326#137000#V i?t#C101#951#^214#Cc i vng Trung Quc#Nguyn Khc Thun#^aH.#^aThi i #2012#^a449tr.^b21cm#c trng nhng din bin trong tin trnh hnh thnh, pht trin v tan r ca cc triu i khc nhau. L lch gin lc ca hn 820 i vng v thng k 840 nin hiu tng c s dng trong lch s Trung Quc: N h H, Nha Thng, Nh Chu, Nh Tn...#Lch s trung i#Trung Quc#H.H#Triu i#Ch qun ch#Nguyn Khc Thun#Ch phong kin#291379## 00714000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050016000530020022000690070059000910040018001500080 00500168009003400173010000500207011001500212021011600227020000900343020000600352 006001300358005001900371039000500390013000700395019001000402#VV12.09327#VV12.093 28#50000#Vi?t#NGH250T#294.3#^214#Ricard, Mathieu#Ngh thut thin nh#Mathieu Ricard ; L Vit Lin dch ; Nguyn Quang Chin h.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi H#2011#^a182tr.^b20cm#Hng dn cc bi tp luyn thi n rn tm thc nhm chuyn ho ni tm mang li cuc sng cn bng, giu ng ha#o Pht#Thin#L Vit Lin#Nguyn Quang Chin#H.H#291380#Dch Php## 00444000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400050012000450020019000570030016000760070012000920080005001040090 01100109010000500120011001500125020001700140020000900157020001200166039000500178 013000700183#VV12.09329#39000#Vi?t#CH300L#895.92234#^214#Hn Bng V#Ch l yu thi m#Tp truyn ngn#Hn Bng V#^aH.#^aThi i#2012#^a217tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#291381## 00516000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510070017000840220004001012210017001050080 00500122009001100127010000500138011001400143020001800157020000900175020001300184 006001200197039000500209013000700214019000500221#VV12.09330#VV12.09331#18000#Vi ?t#C514P#808.3#^214#Cuc phiu lu k b ca Papyrus#V Anh Vit dch#T.1#Xc p mt tch#^aH.#^aThi i#2012#^a46tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn tranh#V Anh Vit#H.H#291382#Dch## 00919000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050018000560020020000740070018000940220004001122210 07300116008000500189009001100194010000500205011001500210021026500225020001800490 02000110050802000170051902000090053603900040054502000190054901300070056800500180 0575#VV12.09332#VV12.09333#116000#Vi?t#D107T#959.70272#^214#Nguyn Khc Thun#D anh tng Vit Nam#Nguyn Khc Thun#T.3#Danh tng trong chin tranh nng dn t h k XVIII v phong tro Ty Sn#^aH.#^aThi i#2012#^a369tr.^b21cm#Gii thiu cc danh tng Vit Nam trong chin tranh nng dn th k 18 v phong tro Ty Sn nh: Nguyn Tuyn, Nguyn C, Nguyn Hu Cu, Hong Cng Cht, Nguyn Danh P hng... c bit l 3 lnh t ca phong tro Ty Sn gm Nguyn Nhc, Nguyn Hu v Nguyn L#Lch s trung i#Danh tng#Nhn vt lch s#Vit Nam#Hu#Khi n gha Ty Sn#291383#Nguyn Khc Thun## 00930000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050018000540020020000720070018000920220004001102210 07900114008000500193009001100198010000500209011001500214021030600229020001500535 020001100550020001700561020000900578039000400587013000700591005001800598#VV12.09 334#VV12.09335#97000#Vi?t#D107T#959.7013#^214#Nguyn Khc Thun#Danh tng Vit Nam#Nguyn Khc Thun#T.4#Danh tng trong s nghip u tranh chng ch h ca phong kin Trung Quc#^aH.#^aThi i#2012#^a291tr.^b21cm#Gii thiu cc dan h tng Vit Nam trong s nghip u tranh chng ch h ca phong kin Trung Quc t nm 179 TCN n nm 905 SCN nh Hai B Trng, Triu Th Trinh, L Bn... v cc danh tng trong s nghip u tranh ginh c lp t nm 1407 n nm 1 427 nh Trn Ngi, Trn Qu Khong, ng Tt...#Lch s c i#Danh tng#Nhn v t lch s#Vit Nam#Hu#291384#Nguyn Khc Thun## 00928000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050018000560020035000740070018001090220004001272210 05700131008000500188009001100193010000500204011001500209021032100224020000800545 020000800553020000900561039000400570020001500574013000700589005001800596#VV12.09 336#VV12.09337#136000#Vi?t#103C#959.70272#^214#Nguyn Khc Thun#i cng lc h s vn ho Vit Nam#Nguyn Khc Thun#T.4#Vn ho Vit Nam t u th k XVI n cui th k XVIII#^aH.#^aThi i#2012#^a442tr.^b21cm#Khi qut nhng nt ch nh trong lch s Vit Nam t u th k 16 n cui th k 18 vi nhng tc ng su sc n qu trnh chuyn bin ca i sng t tng - tn gio, s pht tri n ca vn ho dn gian, vn hc dn gian, cc loi hnh ngh thut dn gian, s xut hin cc trung tm vn ho v nh vn ho tiu biu#Lch s#Vn ho#Vit N am#Hu#Thi trung i#291385#Nguyn Khc Thun## 00873000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050018000550020035000730070018001080220004001262210 02800130008000500158009001100163010000500174011001500179021029800194020000800492 020000800500020000900508039000400517020001300521013000700534005001800541#VV12.09 338#VV12.09339#145000#Vi?t#103C#959.7029#^214#Nguyn Khc Thun#i cng lch s vn ho Vit Nam#Nguyn Khc Thun#T.5#Vn ho Vit Nam th k XIX#^aH.#^aTh i i#2012#^a479tr.^b21cm#Khi qut nhng nt chnh trong lch s Vit Nam th k 19 vi nhng tc ng su sc n qu trnh chuyn bin ca i sng t tng - tn gio, s pht trin ca vn ho dn gian, vn hc dn gian, cc loi hnh ngh thut dn gian, s xut hin cc trung tm vn ho v nh vn ho tiu bi u...#Lch s#Vn ho#Vit Nam#Hu#Thi cn i#291386#Nguyn Khc Thun## 00796000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050020000530020037000730070046001100080023001560090 03800179010000500217011001400222021020000236020001000436020000800446020001800454 006001500472039000400487013000700491019000800498#VV12.09340#VV12.09341#25000#Vi ?t#N114B#332.024#^214#Evans, Richard Paul#5 bi hc cn bn thnh triu ph#R ichard Paul Evans ; Phm Phi Hong bin dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2012#^a93tr.^b20cm#Gii thiu b quyt qun l ti chnh c nhn mt cch hp l, bit tch lu v to thm li nhun... ng thi, a ra nhng kinh nghim thnh cng v bi hc tht bii t nhiu trng hp c th#Ti chnh#Qun l#Ti chnh c nhn#Phm Phi Hong#Hu#291387#Dch M## 00595000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050017000440020020000610070030000810080005001110090011001160100 00500127011001400132021013900146020000900285020000900294006000700303039000400310 013000700314019000800321#VV12.09342#VV12.09343#Vi?t#561#294.3#^214#Chodron, Th ubten#ng n hnh phc#Thubten Chodron ; Tm An dch#^aH.#^aThi i#2012#^a7 5tr.^b21cm#Cun sch gii thiu nhng nguyn l v cch thc luyn tp Pht php nhm gip cho con ngi gic ng, thay i nhn thc v sng tt hn#o Pht# ng dng#Tm An#Hu#291388#Dch M## 01079000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020075000500030043001250070037001680080005002050090011002100100 00500221011002900226015006300255021027500318020001700593020001900610020000900629 02000070063800500090064500500100065400500130066400500190067700500120069603900040 0708013000700712020001000719#VV12.09344#VV12.09345#Vi?t#K600Y#895.9221009#^214#K yu hi tho Bt xa vi s phc hng & i mi th ng lut Vit Nam#Vn Mi u - Quc T Gim ngy 26 - 4 - 2012#V Khiu, Bng Vit, Phan Vn Cc...#^aH.#^ aThi i#2012#^a189tr., 4tr. nh mu^b22cm#TTS ghi: Nh xut bn Thi i; Hi UNESCO th ng Vit Nam#Tp hp cc bi vit, bi pht biu v tham lun nh gi v phong tro sng tc, c v nghin cu th ng lut Vit Nam hin na y. ng thi a ra thng ip mang tnh nh hng v s i mi v nng cao ch t lng sng tc th ng lut Vit Nam trong nhng nm ti#Vn hc hin i#N ghin cu vn hc#Vit Nam#K yu#V Khiu#Bng Vit#Phan Vn Cc#Nguyn Quang T hiu#Chng Thu#Hu#291389#Th ng## 00706000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050017000500020026000670070032000930080023001250090 03800148010000500186011001500191021017100206020001100377020001500388006000900403 039000400412013000700416019000500423#VV12.09346#VV12.09347#100000#Vi?t#455H#22 0#^214#Chambers, Oswald#ng hnh cng thnh kinh#Oswald Chambers ; L Thnh dc h#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2012#^a502tr.^b21 cm#Gii thiu nhng khi nim v trch on trong Thnh kinh Kit gio, bao gm c Kinh Tn c v Kinh Cu c vi nhng din gii da trn c s c tin ca n gi Kit hu#Kinh thnh#o Thin cha#L Thnh#Hu#291390#Dch## 00684000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050010000520020018000620290005000800070028000850080 02300113009003800136010000500174011001500179021014400194020001000338020000800348 006001100356039000400367013000700371019001600378#VV12.09348#VV12.09349#99000#Vi ?t#TH504S#133.3#^214#Lin Chu#Thut s chu dch#h/x#Lin Chu ; Tin Thnh dc h#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2012#^a333tr.^b24 cm#Gii thiu nhng kin thc c bn v cc mn thut s Chu Dch, bao gm: bt t, k mn n gip, phong thu, bt qui, tng thut, tuyn bin#Kinh dch#D on#Tin Thnh#Hu#291391#Dch Trung Quc## 00805000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050015000520020020000670070033000870080023001200090 03800143010000500181011001500186021024200201020001800443006001100461039000400472 013000700476019001600483020000800499020000800507#VV12.09350#VV12.09351#100000#V i?t#H527C#133.3#^214#L Thun Tng#Huyn c ca t tr#L Thun Tng ; Tin Th nh dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2012#^a358 tr.^b24cm#Trnh by khi qut v m dng ng hnh, thin can a chi, dng thn , tu vn, cung mnh, thai nguyn... ng thi, nu ln nhng v d v li on mnh l cng nh suy on vn mnh ca con ngi v s lc v phng php ho g ii tai ho#m dng ng hnh#Tin Thnh#Hu#291392#Dch Trung Quc#D on#S m nh## 00910000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050015000530020018000680030035000860070058001210040 01400179008002300193009003800216010000500254011003000259021019700289020001100486 02000090049702000180050600500200052400600150054403900040055901300070056301900140 0570#VV12.09352#VV12.09353#40000#Vi?t#NGH250T#635.9#^214#Yuji Yoshimura#Ngh th ut bonsai#To dng, chm sc v thng ngon#Yuji Yoshimura, Giovanna M. Halfor d ; Nguyn Kim Dn dch#Ti bn ln 2#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aM thut ; Cng t y Vn ho Vn Lang#2012#^a156tr., 16tr. nh mu^b21cm#Gii thiu phng php nh n ging, v chu, un cy cnh, cy trng trn v cy trng theo nhm, chm s c cy cnh v phng tr cc loi su bnh thng gp, cch nh gi v trng b y cy cnh#Trng trt#Cy cnh#Ngh thut Bonsai#Giovanna M. Halford#Nguyn Kim Dn#Hu#291393#Dch Nht Bn## 00743000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460050017000510020034000680070017001020080005001190090011001240100 00500135011001500140015004100155021017700196020002000373020000800393020001700401 020000800418020001600426039000400442013000700446#VV12.09354#VV12.09355#Vi?t#T106 M#393.09597157#^214#Nguyn Mnh Hng#Tang ma dn tc Cao Lan Yn Bi#Nguyn M nh Hng#^aH.#^aThi i#2012#^a165tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu khi qut v tc ngi Cao Lan Yn Bi. Tm hiu tang l c tr uyn ca ngi Cao Lan v cc hnh thc ngh thut dn gian trong tang l ca ng i Cao Lan Yn Bi#Phong tc c truyn#Tang l#Dn tc Sn Chay#Yn Bi#Dn t c Cao Lan#Hu#291394## 00817000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050013000500020049000630070037001120080005001490090011001540100 00500165011001500170015004100185021023300226020000900459020001600468020000900484 020000800493005001500501039000400516013000700520#VV12.09357#VV12.09356#Vi?t#T550 #915.9779003#^214#L Trung Hoa#T in a danh Si Gn - thnh ph H Ch Minh #L Trung Hoa (ch.b.), Nguyn nh T#^aH.#^aThi i#2012#^a720tr.^b21cm#TTS g hi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gm 4700 a danh l ton b nhng a danh xut hin t th k 17 trn a bn Si Gn - Gia nh xa v thnh ph H Ch Minh nay, bao gm c nhng a danh mt gip cho vic xc nh v tr ca c c s kin c c thun li#a danh#Tp. H Ch Minh#Vit Nam#T in#Nguyn n h T#Hu#291395## 00768000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200100 00358080005000450050016000500020053000660070016001190080005001350090011001400100 00500151011001500156015004100171021023000212020002700442020001300469020000900482 039000400491013000700495#VV12.09358#VV12.09359#Vi?t#NGH250T#680.09597#^214#Nguy n Th Thu#Ngh th cng truyn thng ca ngi Nng Vit Nam#Nguyn Th Thu# ^aH.#^aThi i#2012#^a342tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gi i thiu c im t nhin v x hi ca ngi Nng Vit Nam. Tm hiu ngh th cng ca ngi Nng, nhng gi tr vn ho cng nh vn bo tn v pht huy ngh th cng truyn thng ca ngi Nng trong cuc sng hin nay#Ngh th cng truyn thng#Dn tc Nng#Vit Nam#Hu#291396## 00836000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450050013000500020032000630030020000950070019001150080005001340090 01100139010000500150011001600155015004100171021019600212020001700408020001900425 02000120044402000090045602000070046500500130047203900040048501300070048902000140 0496#VV12.09360#VV12.09361#Vi?t#TH460C#398.809597#^214#Trn Hu Sn#Th ca dn g ian ngi Dao tuyn#Song ng Vit - Dao#Trn Hu Sn ch.b.#^aH.#^aThi i#2012# ^a1252tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Nghin cu, phn loi v gii thiu cc loi hnh dn ca, cc sinh hot din xng lin quan n dn ca ngi Dao Tuyn. Gii thiu cc bi dn ca ca ngi Dao Tuyn bng ting Vit v ting Dao#Vn hc dn gian#Nghin cu vn hc#Dn tc Dao#Vit Nam#Dn ca#Tr n Hu Sn#Hu#291397#Sch song ng## 00661000000000265000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200040 00308080005000340050019000390020037000580290050000950070019001450080005001640090 02000169010000500189011001600194021013600210020001000346020001100356020001700367 039000400384013000700388#VL12.01117#890000#Vi?t#T550#423#^214#Phng Quang Nh ng#T in vit tt Anh - Vit tng hp#General - English - Vietnamese acronym d ictionary#Phng Quang Nhng#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a1549tr.^b27cm#Tp h p cc t vit tt ca cc thut ng thng dng trong cc lnh vc khc nhau, c sp xp theo th t vn ch ci ca t vit tt#Ting Anh#Ting Vit#T in vit tt#Hu#291398## 01199000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020101000470030018001480070070001660080005002360100005002410110 01400246015007300260013000700333021035300340020000500693020001500698020000900713 02000090072202000070073100500180073800500180075600500210077400500170079500500170 0812039000400829020001600833#VL12.01118#VL12.01119#Vi?t#S450T#305.3071#^214#S t ay hng dn tuyn truyn vin chng trnh nng cao nhn thc ca cng ng v gio dc v gii#Ti liu th im#Thi Th Xun o (ch.b.), Nguyn Th Mai H, Nguyn Th Hng Lan...#^aH.#2012#^a96tr.^b26cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o. D n Gio dc THCS vng kh khn nht#291399#Trnh by mt s vn l lun chung v gii v bnh ng gii trong gio dc trung hc c s; tm quan trng, thc trng, nguyn nhn v gii php trong gio dc trung hc c s vng kh khn nht ni chung v gio dc tr em gi ni ring; mt s hnh thc, phng p hp v k nng truyn thng nhm nng cao nhn thc cng ng v gio dc v gi i#Gii#Bnh ng gii#Gio dc#Vit Nam#S tay#Thi Th Xun o#Nguyn Th Mai H#Nguyn Th Hng Lan#Nguyn Bch Lin#L Th Tuyt Mai#Hu#Trung hc c s## 00898000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020039000430070051000820080005001330090011001380100005001490110 01500154015004000169013000700209021023700216020001100453020001100464020001000475 02000090048500500120049400500160050600500100052200500160053200500160054803900080 0564#VL12.01120#VL12.01121#Vi?t#PH110T#301#^214#Pht trin con ngi Vit Nam n m 2011# Hoi Nam (ch.b.), Trn nh Thin, H S Qu...#^aH.#^aTh gii#2012#^ a223tr.^b30cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam#291400#Trnh by mt s v n ni bt v pht trin con ngi Vit Nam trong giai on 2001 - 2010 trn c c phng din kinh t, x hi v mi trng. a ra cc ch s v pht trin co n ngi t 1999 n 2008 cc cp vng, tnh v quc gia#X hi hc#Pht trin# Con ngi#Vit Nam# Hoi Nam#Trn nh Thin#H S Qu#Nguyn Hu Minh#Phm Th nh Ngh#P.Nhung## 00949000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020024000660030066000900070100001560220 00400256004000800260008000500268009001800273010000500291011001500296021017800311 02000150048902000180050402000090052200500120053100500180054300600120056100500110 0573039000800584013000700592#VL12.01122#VL12.01123#VL12.01125#VL12.01124#Vi?t#1 03V#959.7#^214#i Vit s k ton th#Bn in Ni cc quan bn. Mc bn khc nm Chnh Ho th 18 (1967)#Phan Huy L kho cu ; Nguyn Khnh Ton gii thiu ; N g c Th dch, ch thch ; H Vn Tn h..#T.1#Ti bn#^aH.#^aKhoa hc x hi# 2012#^a358tr.^b27cm#Kho cu v tc gi, vn bn, tc phm "i Vit s k ton th". Nhng s kin lch s t K Hng Bng Th, nh Thc, nh Triu cho n th i k Hu Tng hong v Chiu Hong#Lch s c i#Lch s trung i#Vit Nam# Phan Huy L#Nguyn Khnh Ton#Ng c Th#H Vn Tn#P.Nhung#291401## 01086000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820010000528080005000620020047000670030019001140290025001330070 06200158022000400220004004000224008000500264009002000269010000500289011001500294 02102830030902000090059202000090060102000180061000500170062800500140064500500120 0659005001800671005000800689039000800697013000700705#VL12.01126#VL12.01127#VL12. 01128#900000#Vi?t#T550#915.97003#^214#T in bch khoa t nc, con ngi Vi t Nam#Country and peolpe#Encyclopedia of Vit Nam#B.s.: Nguyn Vn Chin, Trnh Tt t (ch.b.), u Vn Nam...#T.1#Ti bn ln th 1, c cp nht, b sung#^aH .#^aT in Bch khoa#2012#^a969tr.^b27cm#Gii thiu khong 2 vn mc t ting V it, phn nh cc lnh vc lin quan n t nc v con ngi Vit Nam nh: lc h s, a l, dn tc, t chc, hnh chnh, kinh t, gio dc, qun s, nhn vt , cc phong tc, tp qun, l hi, nh, cha, danh lam thng cnh, ng thc v t...#t nc#Vit Nam#T in bch khoa#Nguyn Vn Chin#Trnh Tt t#u Vn Nam#Giang Thiu Thanh#Nam Hi#P.Nhung#291402## 00774000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020024000530080005000770090010000820100005000920110 01500097021033200112020001000444020002400454020000900478020001800487039000800505 013000700513#VN12.02903#VN12.02904#22000#Vi?t#L504T#342.597#^214#Lut t tng h nh chnh#^aH.#^aT php#2012#^a170tr.^b19cm#Trnh by ton vn Lut t tng hn h chnh vi nhng qui nh chung v qui nh c th v thm quyn ca to n, c quan, ngi tin hnh t tng, cc bin php khn cp tm thi, chng minh v c hng c, cp, tng t, thng bo vn bn t tng, khi kin, th l v n, chu n b xt x, phin to s thm v cc th tc gii quyt#Php lut#Lut t tng hnh chnh#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Nhung#291403## 00737000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020025000530080005000780090010000830100005000930110 01500098021024600113020001000359020001200369020001100381020000900392020002500401 020001800426039000800444013000700452#VN12.02905#VN12.02906#24000#Vi?t#L504T#345 .597#^214#Lut thi hnh n hnh s#^aH.#^aT php#2012#^a170tr.^b19cm#Trnh by nhng quy nh php lut v h thng t chc thi hnh n hnh s, nhim v, quy n hn ca c quan c thm quyn trong thi hnh n hnh s, thi hnh n pht t v n t hnh, thi hnh n treo, n pht cnh co, ci to khng giam gi...#Php lut#Thi hnh n#n hnh s#Vit Nam#Lut thi hnh n hnh s#Vn bn php lut #P.Nhung#291404## 00693000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020015000530080005000680090010000730100005000830110 01400088021024800102020001000350020001000360020000900370020001800379039000800397 013000700405020001500412#VN12.02907#VN12.02908#12000#Vi?t#L504T#342.597#^214#Lu t thanh tra#^aH.#^aT php#2012#^a71tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut thanh tr a vi nhng qui nh chung v qui nh c th v t chc, nhim v, quyn hn c a c quan thanh tra nh nc, c quan c giao thc hin chc nng thanh tra ch uyn ngnh; hot ng thanh tra; thanh tra nhn dn...#Php lut#Thanh tra#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Nhung#291405#Lut thanh tra## 01023000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020023000530030031000760080005001070090010001120100 00500122011001500127013000700142021054000149020001000689020000900699020002300708 020001800731039000800749#VN12.02910#VN12.02909#43000#Vi?t#B450L#347.597#^214#B lut t tng dn s#c sa i, b sung nm 2011#^aH.#^aT php#2012#^a351tr. ^b19cm#291406#Trnh by nhng qui nh php lut v th tc gii quyt v n ti to n cp s thm, phc thm; th tc xt li bn n, quyt nh c hiu l c php lut; th tc gii quyt vic dn s; th tc cng nhn v cho thi hnh b n n, quyt nh dn s ca to n v trng ti nc ngoi ti Vit Nam; thi h nh bn n, quyt nh dn s ca to n; x l cc hnh vi cn tr hot ng t tng dn s, khiu ni, t co trong t tng dn s; th tc gii quyt cc v v ic dn s c yu t nc ngoi v tng tr t php trong t tng dn s#Php l ut#Vit Nam#B lut t tng dn s#Vn bn php lut#P.Nhung## 00672000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050012000440020029000560070028000850080005001130090011001180100 00500129011001400134012003400148021018200182013000700364020000900371020000900380 006000900389039000800398#VN12.02911#VN12.02912#Vi?t#H112T#294.3#^214#Dhammananda #Hy tm hiu v tn gio ny#Dhammananda ; Php Tm dch#^aH.#^aTn gio#2012#^ a40tr.^b20cm#Pht gio nguyn thu = Theravda#Ging gii v Pht gio nguyn th u mt cch r rng, c gi c th la chn hng i chn chnh cho cuc i , thy r c ng chn no chnh, tm n s thanh bnh hnh phc#291407#Tn gio#o Pht#Php Tm#P.Nhung## 00664000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020038000440030021000820080005001030090011001080100005001190110 01400124021023500138020000900373020000900382020001600391039000800407013000700415 #VN12.02913#VN12.02914#Vi?t#C514#294.3#^214#Cuc i ca c Pht Thch Ca Mu Ni#Truyn tranh lch s#^aH.#^aTn gio#2012#^a35tr.^b19cm#Gii thiu v cuc i ca c Pht Thch Ca Mu Ni t lc ging sinh, trng thnh n lc quyt ch xut gia tm o, tu thnh chng qu cu chng sanh thot khi sanh gi bnh cht, on tuyt phin no au kh, sanh t lun hi#o Pht#Cuc i#Thch Ca Mu Ni#P.Nhung#291408## 00796000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050013000540020048000670030040001150070054001550040 01900209008000500228009001000233010000500243011001500248021013300263020001000396 020002100406020000900427005001500436005001600451039000800467013000700475#VN12.02 915#VN12.02916#23000#Vi?t#TR102N#347.597#^214#Trn Th Hu#Trch nhim bi th ng thit hi ngoi hp ng#T quy nh ca php lut n thc tin#Trn Th Hu (ch.b.), V Th Hi Yn, V Th Hng Yn#Ti bn c b sung#^aH.#^aT php#2012 #^a143tr.^b19cm#Trnh by cc qui nh php lut c th, cn thit, lin quan n i sng dn s trong lnh vc bi thng thit hi ngoi hp ng#Php lut#B i thng thit hi#Vit Nam#V Th Hi Yn#V Th Hng Yn#P.Nhung#291409## 00695000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020067000670070012001340080005001460090 01000151010000500161011001400166012001800180021014100198020001000339020001900349 020001300368039000800381013000700389020000900396#VN12.02917#VN12.02918#29000#Vi ?t#T312H#343.59705#^214#Nguyn Vit#Tnh hung php lut v min, gim thu chuy n nhng bt ng sn#Nguyn Vit#^aH.#^aT php#2012#^a79tr.^b19cm#T sch Ph p lut#Gm cc cu hi p v tnh hung c th ca quy nh php lut v min, gim thu thu nhp c nhn khi thc hin chuyn nhng bt ng sn#Php lut#Th u chuyn nhng#Bt ng sn#P.Nhung#291410#Vit Nam## 00873000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020038000550080005000930090010000980100005001080110 01400113021040200127020001000529020001600539020001000555020000900565020001800574 039000800592013000700600#VN12.02919#VN12.02920#14000#Vi?t#L504B#343.59707#^214# Lut bo v quyn li ngi tiu dng#^aH.#^aT php#2012#^a38tr.^b19cm#Gii thi u ton vn lut bo v ngi tiu dng vi nhng qui nh chung v qui nh c th v trch nhim ca t chc, c nhn kinh doanh hng ho dch v vi ngi ti u dng; trch nhim ca t chc x hi trong vic tham gia bo v quyn li ng i tiu dng; cc phng thc gii quyt tranh chp gia ngi tiu dng v t c hc, c nhn kinh doanh hng ho, dch v... cng cc iu khon thi hnh#Php l ut#Ngi tiu dng#Quyn li#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Nhung#291411## 01116000000000289000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270020045000320030018000770070098000950080005001930090010001980100005002080110 01700213015009200230021037700322020002500699020001700724005001800741005002100759 005001800780005001300798039000800811013000700819#VN12.02921#Vi?t#CH400C#373#^214 #Cho con gi i hc - mt quyt nh ng n#Ti liu th im#B.s.: Thi Th X un o (ch.b.), Nguyn Th Hng Lan, Nguyn Th Mai H ; Minh ho: ng Vn H o#^aH.#^aT php#2012#^a12tr.^b19X26cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n Gio dc Trung hc c s vng kh khn nht#Nng cao nhn thc v ngha v li ch ca vic i hc trung hc c s. Phn tch c nhng ci ng, ci sai trong quan nim, phong tc tp qun trc y v vai tr ca ph n v tr e m gi trong gia nh, ngoi x hi. Vn ng mi ngi thc hin, gip tr em gi, c bit l tr em gi dn tc thiu s i hc tr li gp phn nng cao t l i hc trung hc c s#Gio dc trung hc c s#Dn tc thiu s#Thi Th X un o#Nguyn Th Hng Lan#Nguyn Th Mai H#ng Vn Ho#P.Nhung#291412## 00945000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020043000310030018000740070093000920080005001850090010001900100005002000110 01400205015009200219021022200311020002500533020001700558005001800575005001700593 005001700610005001300627039000800640013000700648#VN12.02922#Vi?t#H112H#373#^214# Hy huy ng tr em i hc trung hc c s#Ti liu th im#B.s.: Thi Th Xun o (ch.b.), L Th Tuyt Mai, Nguyn Bch Lin ; Minh ho: ng Vn Ho#^aH.#^ aT php#2012#^a16tr.^b27cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n Gio dc Trung hc c s vng kh khn nht#Phn tch ngha, li ch ca vic i h c trung hc c s, cp n nguy c, nguyn nhn ca vic tr em b hc, a ra cc bin php chnh quyn a phng, gia nh v nh trng hn ch tnh trng hc sinh b hc#Gio dc trung hc c s#Dn tc thiu s#Thi Th Xun o#L Th Tuyt Mai#Nguyn Bch Lin#ng Vn Ho#P.Nhung#291413## 00868000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020025000440070024000690040018000930080005001110090011001160100 00500127011001400132012002600146021036400172020000900536020000800545020000800553 006001400561039000800575013000700583#VN12.02923#VN12.02924#Vi?t#M458T#294.3#^214 #100 iu o c ti gia#Thch Nht T son dch#Ti bn ln th 4#^aH.#^aThi i#2012#^a43tr.^b15cm#T sch o Pht ngy nay#Gii thiu ni dung o c cn bn theo tinh thn Pht dy qua hai truyn thng kinh in Nam tng v Bc tng c th hin di hnh thc cc nguyn tc v iu l, l hnh trang, ch nam gip ngi Pht t ti gia hon thin nhn cch bn thn, em li s m m hnh phc gia nh, gp phn xy dng mt x hi thi bnh, an lc trong chnh php ca c Pht#o Pht#o c#Gio l#Thch Nht T#P.Nhung#291414## 00522000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050009000550020009000640030004000730070009000770040 02800086008000500114009001100119010000500130011001400135015003800149020001700187 020000900204020000400213039000800217013000700225#VN12.02925#VN12.02926#20000#Vi ?t#TH460T#895.9221#^214#Hoi Yn#Th tnh#Th#Hoi Yn#Ti bn c chn lc b su ng#^aH.#^aThi i#2012#^a63tr.^b18cm#Tn tht ca tc gi: Nguyn Vn Vang#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Nhung#291415## 00714000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050008000440020019000520070008000710220009000792210020000880080 00500108009001100113010000500124011001500129012003400144021020600178020000900384 020000800393039000800401013000700409005000800416#VV12.09290#VV12.09291#Vi?t#N254 T#294.3#^214#H Php#Nn tng Pht gio#H Php#Q.6, T.2#Php hnh Ba-la-mt#^aH .#^aTn gio#2012#^a408tr.^b21cm#Pht gio nguyn thu = Theravda#Trnh by tu n t 3 bc ca php hnh tr tu Ba-la-mt gm bc h, bc trung v bc thng v i nhng ging gii v mi tch c B Tt, tin kip ca c Pht Gotama, thc hnh php hnh tr tu Ba-la-mt#o Pht#Gio l#P.Nhung#291416#H Php## 00410000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020045000330070013000780080005000910090011000960100005001070110024001120200 01000136020000900146006000800155039000500163013000700168019000500175#VV12.09292# Vi?t#K312Q#294.3#^214#Kinh qun - m i - bi - tm - - la - ni#Lin Du dch# ^aH.#^aTn gio#2012#^a88tr., 1tr. nh^b21cm#Kinh Pht#o pht#Lin Du#Uyn#291 417#Dch## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050012000550020018000670030009000850070012000940080 00500106009001900111010000500130011001400135020001800149020000900167020000400176 039000500180013000700185#VN12.02927#VN12.02928#35000#Vi?t#KH500V#895.9221#^214# Nguyn Trc#Khu vn tui th#Th chn#Nguyn Trc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012# ^a88tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Uyn#291418## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020008000700030004000780070016000820080 00500098009001900103010000500122011001500127020001700142020000900159020000400168 039000500172013000700177#VN12.02929#VN12.02930#55000#Vi?t#L501T#895.9221#^214#N guyn Thu Kha#La tm#Th#Nguyn Thu Kha#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a139tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Uyn#291419## 00568000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020009000500030004000590070049000630080005001120090019001170100 00500136011001500141020001700156020000900173020000400182005001500186005001200201 005001700213005001000230005001400240039000500254013000700259#VN12.02931#VN12.029 32#Vi?t#T312Q#895.9221008#^214#Tnh qu#Th#Lng Khc Gia, Nguyn ng, Nguyn Tun Ngc...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a119tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit N am#Th#Lng Khc Gia#Nguyn ng#Nguyn Tun Ngc#V T Duy#ng Minh Th#Uyn# 291420## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050017000550020014000720030004000860070017000900080 00500107009001900112010000500131011001500136020001700151020000900168020000400177 039000500181013000700186#VN12.02933#VN12.02934#40000#Vi?t#N557S#895.92214#^214# Nguyn Khc Lin#Nc sng qu#Th#Nguyn Khc Lin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012 #^a110tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Uyn#291421## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020016000710030012000870070017000990080 00500116009001900121010000500140011001500145020001700160020000900177020001200186 039000500198013000700203#VN12.02935#VN12.02936#50000#Vi?t#S108H#895.9223#^214#L ng Quang ng#Sao hm Sao mai#Tiu thuyt#Lng Quang ng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a272tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Uyn#291422## 00685000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050009000490020015000580070025000730080023000980090 04500121010000500166011001400171021016700185020000900352020001800361020001200379 005000400391039000500395013000700400#VN12.02937#VN12.02938#66000#Vi?t#L121#618 #^214#Tm Phan#Ln u lm m#Tm Phan ; Minh ho: Leo#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^a Nxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2012#^a57tr.^b17cm#Chia s nhng iu tt p nht, nhng kinh nghim qu bu nht v nhng iu cn trnh khi mang t hai, khi sinh con, cch chm sc v nui con t lc con va cho i#Sn khoa#Ch m sc sc kho#Tr s sinh#Leo#Uyn#291423## 00553000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050015000500020020000650070029000850080005001140090 06100119010000500180011001500185020001800200020001000218020001200228006000800240 039000500248013000700253019001500260#VV12.09362#VV12.09363#82000#Vi?t#CH305B#89 9#^214#Hirata, Andrea#Chin binh cu vng#Andrea Hirata ; D Tho dch#^aH.#^aNx b. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a424tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Innxia#Tiu thuyt#D Tho#Uyn#291424#Dch Innxia## 00886000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480050023000530020011000760030007000870070044000940220 00400138221003200142008000500174009001900179010000500198011001500203020001700218 02000040023502000070023900600150024603900050026101900090026601300070027502102430 0282005002300525#VV12.09364#VV12.09365#150000#Vi?t#CH527#891.7#^214#Paustovsky , Konstantin#Chuyn i#Hi k#Konstantin Paustovsky ; Phan Bch Chu dch#T.3#B t u mt th k cha tng c#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a293tr.^b21cm#Vn h c hin i#Nga#Hi k#Phan Bch Chu#Uyn#Dch Nga#291425#Ghi li nhng s kin , k c, k nim vui bun v nhng thng trm din ra trong cuc i tc gi gn vi nhng thay i bin ng ca x hi Nga di dng nhng mu chuyn ngn: xo y nc, nhng ngn uc xanh, hiu c ph ca cc nh bo...#Paustovsky, Konsta ntin## 00814000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480050023000530020011000760030007000870070044000940220 00400138221002500142008000500167009001900172010000500191011001500196020001700211 02000040022802000070023200600150023903900050025401300070025901900090026602101780 0275005002300453#VV12.09366#VV12.09367#150000#Vi?t#CH527#891.7#^214#Paustovsky , Konstantin#Chuyn i#Hi k#Konstantin Paustovsky ; Phan Bch Chu dch#T.2#T hi thanh nin si ng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a358tr.^b21cm#Vn hc hin i#Nga#Hi k#Phan Bch Chu#Uyn#291426#Dch Nga#Ghi li k c v thi thanh nin si ng ca tc gi vi nhng thng trm ca cuc sng, v tnh yu, v n i bun, nim vui gn vi nhng bin ng trong i sng x hi Nga...#Paustovsky , Konstantin## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020008000700030016000780070016000940080 00500110009001900115010000500134011001500139020001700154020000900171020001200180 039000500192013000700197#VV12.09368#VV12.09369#65000#Vi?t#452N#895.9223#^214#T rn Quc Khnh#i Ng#Tp truyn ngn#Trn Quc Khnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 012#^a243tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Uyn#291427## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050019000560020025000750030004001000070019001040080 00500123009001900128010000500147011001500152020001700167020000900184020000400193 039000500197013000700202#VV12.09370#VV12.09371#61000#Vi?t#NG100V#895.92214#^214 #Nguyn Th Ngc H#Ng vo gia nguyn khi#Th#Nguyn Th Ngc H#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a119tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Uyn#291428## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020014000710030012000850070017000970080 00500114009001900119010000500138011001500143020001700158020000900175020001200184 039000500196013000700201#VV12.09372#VV12.09373#80000#Vi?t#M458#895.9223#^214#N guyn Minh Ngc#Mt i ngi#Tiu thuyt#Nguyn Minh Ngc#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2012#^a394tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Uyn#291429## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050010000550020017000650030004000820070010000860080 00500096009001900101010000500120011001400125020001700139020000900156020000400165 039000500169013000700174#VV12.09374#VV12.09375#30000#Vi?t#G553N#895.92214#^214# Th K#Gi nng cho con#Th# Th K#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a55tr.^b1 9cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Uyn#291430## 00427000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050013000470020010000600030004000700070013000740080005000870090 01900092010000500111011001500116020001700131020000900148020000400157039000500161 013000700166#VV12.09377#VV12.09376#Vi?t#C428R#895.9221#^214#Ch Thu Hng#Ci ri ng#Th#Ch Thu Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a118tr.^b19cm#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#Uyn#291431## 00602000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020017000650070062000820080005001440090 06100149010000500210011001500215020001800230020000400248020001100252006001900263 005000900282039000500291013000700296019000900303#VV12.09378#VV12.09379#36000#Vi ?t#M113C#823#^214#Doherty, Berlie#Mc c x tin#Berlie Doherty ; Lu Thanh Ma i Minh dch ; Minh ho: Kim Dun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Tr uyn thng Nh Nam#2012#^a139tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn va#Lu Than h Mai Minh#Kim Dun#Uyn#291432#Dch Anh## 00958000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020020000640030026000840070075001100080 02300185009004500208010000500253011001400258021026400272020001500536020001200551 00600110056300500140057400500120058803900050060001300070060501900050061202000150 0617#VV12.09381#VV12.09380#35000#Vi?t#TH305#133.9#^214#Burpo, Todd#Thin ng c tht#n bn dnh cho thiu nhi#Todd Burpo ; Tng Linh dch ; Li k: Colton Burpo ; Minh ho: Wilson Ong#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng t y Sch Phng Nam#2012#^a32tr.^b21cm#K li cu chuyn ca mt cu b t ch n n ci thin ng. Cuc gp g ca cu b vi cha Gisu v nhng ngi rut tht trong gia nh mt t lu. Cu b miu t Cha Gi su, nhng thin thn , v Cha Tri v Cha yu thng chng ta n nhng no...#o Thin cha#Thi n ng#Tng Linh#Burpo, Colton#Ong, Wilson#Uyn#291433#Dch#Sch thiu nhi## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390290039000480070050000870220004001370040013001410080 00500154009001100159010000500170011001400175020001800189020000900207020001300216 005001600229005001600245013000700261019001400268039000700282#VV12.09382#20000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu k thut s#Fujiko F. Fu jio ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.1#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2012#^a63 tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Thng V u#291434#Dch Nht Bn#T.Dung## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390290039000480070050000870220004001370040013001410080 00500154009001100159010000500170011001400175020001800189020000900207020001300216 005001600229005001600245019001400261013000700275039000700282#VV12.09383#20000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu k thut s#Fujiko F. Fu jio ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.2#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2012#^a63 tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Thng V u#Dch Nht Bn#291435#T.Dung## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390290039000480070050000870220004001370040013001410080 00500154009001100159010000500170011001400175020001800189020000900207020001300216 005001600229005001600245019001400261013000700275039000700282#VV12.09384#20000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu k thut s#Fujiko F. Fu jio ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.3#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2012#^a63 tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Thng V u#Dch Nht Bn#291436#T.Dung## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390290039000480070050000870220004001370040013001410080 00500154009001100159010000500170011001400175020001800189020000900207020001300216 005001600229005001600245019001400261013000700275039000700282#VV12.09385#20000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu k thut s#Fujiko F. Fu jio ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.4#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2012#^a63 tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Thng V u#Dch Nht Bn#291437#T.Dung## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390290039000480070050000870220004001370040013001410080 00500154009001100159010000500170011001400175020001800189020000900207020001300216 005001600229005001600245019001400261013000700275039000700282#VV12.09386#20000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu k thut s#Fujiko F. Fu jio ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.5#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2012#^a63 tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Thng V u#Dch Nht Bn#291438#T.Dung## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390290039000480070050000870220004001370040013001410080 00500154009001100159010000500170011001400175020001800189020000900207020001300216 005001600229005001600245019001400261013000700275039000700282#VV12.09387#20000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu k thut s#Fujiko F. Fu jio ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.6#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2012#^a63 tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Thng V u#Dch Nht Bn#291439#T.Dung## 00550000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070017000730220004000900080005000940090 01100099010000500110011001400115012004700129020001800176020001100194020001300205 006001200218013000700230019001600237039000700253#VV12.09388#25000#Vi?t#CH305C#8 95.1#^214#Chin c siu hng#Truyn tranh#Phng Linh dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2 012#^a48tr.^b22cm#Tranh truyn mu ng hnh cng phim hot hnh#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Phng Linh#291440#Dch Trung Quc#T.Dung## 00550000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070017000730220004000900080005000940090 01100099010000500110011001400115012004700129020001800176020001100194020001300205 006001200218019001600230013000700246039000700253#VV12.09389#25000#Vi?t#CH305C#8 95.1#^214#Chin c siu hng#Truyn tranh#Phng Linh dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2 012#^a48tr.^b22cm#Tranh truyn mu ng hnh cng phim hot hnh#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Phng Linh#Dch Trung Quc#291441#T.Dung## 00550000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070017000730220004000900080005000940090 01100099010000500110011001400115012004700129020001800176020001100194020001300205 006001200218019001600230013000700246039000700253#VV12.09390#25000#Vi?t#CH305C#8 95.1#^214#Chin c siu hng#Truyn tranh#Phng Linh dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2 012#^a48tr.^b22cm#Tranh truyn mu ng hnh cng phim hot hnh#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Phng Linh#Dch Trung Quc#291442#T.Dung## 00550000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070017000730220004000900080005000940090 01100099010000500110011001400115012004700129020001800176020001100194020001300205 006001200218019001600230013000700246039000700253#VV12.09391#25000#Vi?t#CH305C#8 95.1#^214#Chin c siu hng#Truyn tranh#Phng Linh dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2 012#^a48tr.^b22cm#Tranh truyn mu ng hnh cng phim hot hnh#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Phng Linh#Dch Trung Quc#291443#T.Dung## 00550000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070017000730220004000900080005000940090 01100099010000500110011001400115012004700129020001800176020001100194020001300205 006001200218019001600230013000700246039000700253#VV12.09392#25000#Vi?t#CH305C#8 95.1#^214#Chin c siu hng#Truyn tranh#Phng Linh dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2 012#^a48tr.^b22cm#Tranh truyn mu ng hnh cng phim hot hnh#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Phng Linh#Dch Trung Quc#291444#T.Dung## 00631000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070046000790220004001252210045001290040 01300174008000500187009001100192010000500203011001400208020001800222020000900240 020001300249005001600262006001100278013000700289019001400296039000700310#VV12.09 393#15000#Vi?t#D434K#895.6#^214#Doraemon khm ph m cung#Truyn tranh#Nguyn t c: Fujiko F. Fujio ; Hng Trang dch#T.1#L Ging sinh no nhit = Tanoshii Chr istmas#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#291445#Dch Nht Bn#T.Dung## 00627000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070046000790220004001252210041001290040 01300170008000500183009001100188010000500199011001400204020001800218020000900236 020001300245005001600258006001100274019001400285013000700299039000700306#VV12.09 394#15000#Vi?t#D434K#895.6#^214#Doraemon khm ph m cung#Truyn tranh#Nguyn t c: Fujiko F. Fujio ; Hng Trang dch#T.2#Ln xe v... khi hnh! = Go go norimo no#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Dch Nht Bn#291446#T.Dung## 00637000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070046000790220004001252210051001290040 01300180008000500193009001100198010000500209011001400214020001800228020000900246 020001300255005001600268006001100284019001400295013000700309039000700316#VV12.09 395#15000#Vi?t#D434K#895.6#^214#Doraemon khm ph m cung#Truyn tranh#Nguyn t c: Fujiko F. Fujio ; Hng Trang dch#T.3#Vui chi cng vin gii tr = Yuuenc hi de asobou#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Dch Nht Bn#291447#T.Dung## 00626000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070046000790220004001252210040001290040 01300169008000500182009001100187010000500198011001400203020001800217020000900235 020001300244005001600257006001100273019001400284013000700298039000700305#VV12.09 396#15000#Vi?t#D434K#895.6#^214#Doraemon khm ph m cung#Truyn tranh#Nguyn t c: Fujiko F. Fujio ; Hng Trang dch#T.4#Chuyn du ngon i dng = Umi he iko u#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Dch Nht Bn#291448#T.Dung## 00624000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070046000790220004001252210038001290040 01300167008000500180009001100185010000500196011001400201020001800215020000900233 020001300242005001600255006001100271019001400282013000700296039000700303#VV12.09 397#15000#Vi?t#D434K#895.6#^214#Doraemon khm ph m cung#Truyn tranh#Nguyn t c: Fujiko F. Fujio ; Hng Trang dch#T.5#Cng nhau i cm tri = Minna de camp# In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Dch Nht Bn#291449#T.Dung## 00628000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070046000790220004001252210042001290040 01300171008000500184009001100189010000500200011001400205020001800219020000900237 020001300246005001600259006001100275019001400286013000700300039000700307#VV12.09 398#15000#Vi?t#D434K#895.6#^214#Doraemon khm ph m cung#Truyn tranh#Nguyn t c: Fujiko F. Fujio ; Hng Trang dch#T.6#Vn bch th vui v = Omoshiro dobuts uen#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Dch Nht Bn#291450#T.Dung## 00836000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420050009000490020021000580030089000790070040001680080 00500208009001100213010000500224011001400229012002400243021017200267020001800439 020000700457020002100464006001800485019000500503013000700508039000700515#VV12.09 399#VV12.09400#Vi?t#T103S#649#^214#34000#Cc Bnh#Ti sao li nh vy?#Ti sao c sn b chm th? m thm hiu con ci, con tr thm yu v knh phc m #Cc Bnh ch.b. ; Nguyn Vn Nguyn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a67tr.^b21cm#M i! Ti sao li th?#Gii thiu mt s cu hi v cu tr li tinh t t cc tr trng mm non v tiu hc cng li gii thch t gc khoa hc ca cc chuy n gia cha m cng tham kho#Gio dc gia nh#Tr em#Khoa hc thng thc#Ng uyn Vn Nguyn#Dch#291451#T.Dung## 00842000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380140007000430050009000500020013000590030102000720070040001740080 00500214009001100219010000500230011001400235012002400249021017200273020001800445 020000700463020002100470006001800491019000500509013000700514039000700521#VV12.09 401#VV12.09402#Vi?t#PH103L#649#^214#34000#Cc Bnh#Phi lm g?#Con phi lm g khi b bn b tru chc? m thm hiu con ci, con tr thm yu v knh p hc m#Cc Bnh ch.b. ; Nguyn Vn Nguyn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a63tr.^b21c m#M i! Ti sao li th?#Gii thiu mt s cu hi v cu tr li tinh t t c c tr trng mm non v tiu hc cng li gii thch t gc khoa hc ca c c chuyn gia cha m cng tham kho#Gio dc gia nh#Tr em#Khoa hc thng t hc#Nguyn Vn Nguyn#Dch#291452#T.Dung## 00835000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420050009000490020016000580030093000740070040001670080 00500207009001100212010000500223011001400228012002400242021017200266020001800438 020000700456020002100463006001800484019000500502013000700507039000700514#VV12.09 403#VV12.09404#Vi?t#N259T#649#^214#34000#Cc Bnh#Nu... th sao?#Nu bnh xe h nh vung th sao? m thm hiu con ci, con tr thm yu v knh phc m# Cc Bnh ch.b. ; Nguyn Vn Nguyn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a67tr.^b21cm#M i ! Ti sao li th?#Gii thiu mt s cu hi v cu tr li tinh t t cc tr trng mm non v tiu hc cng li gii thch t gc khoa hc ca cc chuy n gia cha m cng tham kho#Gio dc gia nh#Tr em#Khoa hc thng thc#Ngu yn Vn Nguyn#Dch#291453#T.Dung## 00856000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050009000490020040000580030090000980070040001880080 00500228009001100233010000500244011001400249012002400263021017200287020001800459 020000700477020002100484006001800505013000700523019000500530039000700535#VV12.09 406#VV12.09405#34000#Vi?t#T103S#649#^214#Cc Bnh#Ti sao phi...? Ti sao khn g c...?#Ti sao ai cng phi c tn? m thm hiu con ci, con tr thm yu v knh phc m#Cc Bnh ch.b. ; Nguyn Vn Nguyn dch#^aH.#^aKim ng#201 2#^a63tr.^b21cm#M i! Ti sao li th?#Gii thiu mt s cu hi v cu tr li tinh t t cc tr trng mm non v tiu hc cng li gii thch t gc k hoa hc ca cc chuyn gia cha m cng tham kho#Gio dc gia nh#Tr em#Kho a hc thng thc#Nguyn Vn Nguyn#291454#Dch#T.Dung## 00621000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020030000410030013000710070043000840220004001272210035001310040 01300166008000500179009001100184010000500195011001500200020001800215020000900233 020001300242005001400255006001000269039000700279019001400286013000700300#VV12.09 407#45000#Vi?t#TH462T#895.7#^214#Thi th u ca cc thin ti#Truyn tranh#Tra nh, li: Sin Ueng Seop ; Kiu Oanh dch#T.4#Nhng thin ti yu thch quy ph#I n ln th 7#^aH.#^aKim ng#2012#^a161tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Sin Ueng Seop#Kiu Oanh#T.Dung#Dch Hn Quc#291455## 00620000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020030000410030013000710070043000840220004001272210034001310040 01300165008000500178009001100183010000500194011001500199020001800214020000900232 020001300241005001400254006001000268039000700278019001400285013000700299#VV12.09 408#45000#Vi?t#TH462T#895.7#^214#Thi th u ca cc thin ti#Truyn tranh#Tra nh, li: Sin Ueng Seop ; Kiu Oanh dch#T.5#Nhng thin ti thng minh t nh#In ln th 7#^aH.#^aKim ng#2012#^a161tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Sin Ueng Seop#Kiu Oanh#T.Dung#Dch Hn Quc#291456## 00624000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030013000640070033000770220004001100080005001140090 01100119010000500130011001400135012007900149020001800228020000900246020001300255 005001300268006001300281019001400294013000700308039000700315#VV12.09409#20000#V i?t#L205C#895.6#^214#Leo - Cha t rng xanh#Truyn tranh#Tezuka Osamu ; V Minh Hin dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b20cm#B Tranh truyn mu Pikka pika comics. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Tezuka Osamu#V Minh Hin#Dch Nht Bn#291457#T.Dung## 00624000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030013000640070033000770220004001100080005001140090 01100119010000500130011001400135012007900149020001800228020000900246020001300255 005001300268006001300281013000700294019001400301039000700315#VV12.09410#20000#V i?t#L205C#895.6#^214#Leo - Cha t rng xanh#Truyn tranh#Tezuka Osamu ; V Minh Hin dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b20cm#B Tranh truyn mu Pikka pika comics. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Tezuka Osamu#V Minh Hin#291458#Dch Nht Bn#T.Dung## 00636000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020036000400030013000760070033000890220004001220080005001260090 01100131010000500142011001400147012007900161020001800240020000900258020001300267 039000700280019001400287005001300301006001300314013000700327#VV12.09411#20000#V i?t#G511P#895.6#^214#Gumgum Punch - Ko cao su bin hnh#Truyn tranh#Tezuka Osa mu ; V Minh Hin dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a94tr.^b20cm#B Tranh truyn m u Pikka pika comics. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#T.Dung#Dch Nht Bn#Tezuka Osamu#V Minh Hin#291459## 00620000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400030013000600070033000730220004001060080005001100090 01100115010000500126011001400131012007900145020001800224020000900242020001300251 005001300264006001300277013000700290019001400297039000700311#VV12.09412#20000#V i?t#A110C#895.6#^214#Atom cu b tay st#Truyn tranh#Tezuka Osamu ; V Minh Hi n dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a94tr.^b20cm#B Tranh truyn mu pikka pika com ics. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#Tezuka Osamu#V Minh Hin#291460#Dch Nht Bn#T.Dung## 00581000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070033000760220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003500150020001800185020000900203020001300212 005001300225006001300238019001400251039000700265013000700272#VV12.09413#SH311C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; V Minh Hin dch#T.24#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tu i 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#V Minh Hin#Dch Nh t Bn#T.Dung#291461## 00581000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070033000760220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003500150020001800185020000900203020001300212 005001300225006001300238019001400251039000700265013000700272#VV12.09414#SH311C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; V Minh Hin dch#T.25#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tu i 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#V Minh Hin#Dch Nh t Bn#T.Dung#291462## 00591000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070038000760220005001140080005001190090 01100124010000500135011001500140012003500155020001800190020000900208020001300217 005001300230006001800243019001400261039000700275013000700282#VV12.09415#SH311C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Nguyn T hu Hng dch#T.26#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho l a tui 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Nguyn Thu Hn g#Dch Nht Bn#T.Dung#291463## 00591000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070038000760220005001140080005001190090 01100124010000500135011001500140012003500155020001800190020000900208020001300217 005001300230006001800243019001400261039000700275013000700282#VV12.09416#SH311C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Nguyn T hu Hng dch#T.27#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho l a tui 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Nguyn Thu Hn g#Dch Nht Bn#P.Dung#291464## 00514000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410070021000510040013000720080005000850090011000900100 00500101011001400106012002000120020001800140020001000158020001400168006001600182 039000700198019000500205020000700210013000700217#VV12.09417#28500#Vi?t#H312K#37 2.21#^214#Hnh khi#Nguyn Kim Diu dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a32t r.^b25cm#Khi u thng minh#Gio dc mu gio#Hnh khi#Sch mu gio#Nguyn Ki m Diu#P.Dung#Dch#Tr em#291465## 00514000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410070021000510040013000720080005000850090011000900100 00500101011001400106012002000120020001800140020001000158020001400168006001600182 039000700198019000500205020000700210013000700217#VV12.09418#28500#Vi?t#561N#37 2.21#^214#ng nt#Nguyn Kim Diu dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a32t r.^b25cm#Khi u thng minh#Gio dc mu gio#ng nt#Sch mu gio#Nguyn Ki m Diu#P.Dung#Dch#Tr em#291466## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410070021000650040013000860080005000990090011001040100 00500115011001400120012002000134020001800154020001400172006001600186039000700202 019000500209020000700214020001400221013000700235#VV12.09419#28500#Vi?t#V124N#37 2.21#^214#Vt nui trong gia nh#Nguyn Kim Diu dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a32tr.^b25cm#Khi u thng minh#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Nguy n Kim Diu#P.Dung#Dch#Tr em#ng vt nui#291467## 00527000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020023000410070021000640040013000850080005000980090011001030100 00500114011001400119012002000133020001800153020001400171006001600185039000700201 019000500208020000700213020001000220013000700230#VV12.09420#28500#Vi?t#C566L#37 2.21#^214#Cu ly hnh tinh xanh#Nguyn Kim Diu dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a32tr.^b25cm#Khi u thng minh#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Nguyn Kim Diu#P.Dung#Dch#Tr em#Hnh tinh#291468## 00573000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020046000410070021000870040013001080080005001210090011001260100 00500137011001400142012002000156020001800176020001200194020001400206006001600220 039000700236019000500243020000700248020000900255013000700264#VV12.09421#28500#V i?t#C101L#372.21#^214#Cc loi vt tuyt chng v ang b e do#Nguyn Kim D iu dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a32tr.^b25cm#Khi u thng minh#Gi o dc mu gio#Tuyt chng#Sch mu gio#Nguyn Kim Diu#P.Dung#Dch#Tr em#ng vt#291469## 00530000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070021000590040013000800080005000930090011000980100 00500109011001400114012002000128020001800148020001400166006001600180039000700196 019000500203020000700208020001800215013000700233#VV12.09422#28500#Vi?t#455V#37 2.21#^214#ng vt hoang d#Nguyn Kim Diu dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#20 12#^a32tr.^b25cm#Khi u thng minh#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Nguyn Kim Diu#P.Dung#Dch#Tr em#ng vt hoang d#291470## 00522000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410070021000600040013000810080005000940090011000990100 00500110011001400115012002000129020001800149020001400167006001600181039000700197 019000500204020000700209020000900216013000700225#VV12.09423#28500#Vi?t#455V#37 2.21#^214#ng vt di nc#Nguyn Kim Diu dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2 012#^a32tr.^b25cm#Khi u thng minh#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Nguyn Kim Diu#P.Dung#Dch#Tr em#ng vt#291471## 00489000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020007000410070021000480040013000690080005000820090011000870100 00500098011001400103012002000117020001800137020001400155006001600169039000700185 019000500192020000700197013000700204#VV12.09424#28500#Vi?t#S450#372.21#^214#S m#Nguyn Kim Diu dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a32tr.^b25cm#Khi u thng minh#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Nguyn Kim Diu#P.Dung#Dch#S m #291472## 00536000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020020000420070021000620040013000830080005000960090011001010100 00500112011001400117012002000131020001800151020000700169020001400176006001600190 039000700206019000500213020000500218020000400223013000700227#VV12.09425#28500#V i?t#CH310C#372.21#^214#Chim chc v su b#Nguyn Kim Diu dch#In ln th 2#^aH .#^aKim ng#2012#^a32tr.^b25cm#Khi u thng minh#Gio dc mu gio#Tr em#Sc h mu gio#Nguyn Kim Diu#P.Dung#Dch#Chim#Su#291473## 00491000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020008000410070021000490040013000700080005000830090011000880100 00500099011001400104012002000118020001800138020000800156020001400164006001600178 039000700194013000700201019000500208#VV12.09426#28500#Vi?t#M111S#372.21#^214#M u sc#Nguyn Kim Diu dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a32tr.^b25cm#Khi u thng minh#Gio dc mu gio#Mu sc#Sch mu gio#Nguyn Kim Diu#P.Dung#29 1474#Dch## 00606000000000313000450002600110000002000180001102000090002902000130003800500090 00510060016000600060009000760390007000850190014000920140007001060410005001131810 00600118082000600124808000500130002001400135003001300149007005500162004001300217 008000500230009001100235010000500246011001500251012001900266013000700285#VV12.09 427#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Han Kin#Nguyn Th Thm#Kim Dung#P. Dung#Dch Hn Quc#25000#Vi?t#A105A#895.7#^214#Anbe Anhxtanh#Tranh truyn#Tranh , li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung#In ln th 7#^aH.#^aKim ng#2 012#^a159tr.^b21cm#Danh nhn th gii#291475## 00615000000000313000450002600110000002000180001102000090002902000130003800500150 00510060016000660060009000820390007000910190014000980140007001120410005001191810 00600124082000600130808000500136002001100141003001300152007006100165004001300226 008000500239009001100244010000500255011001500260012001900275013000700294#VV12.09 428#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Pc Chng Quan#Nguyn Th Thm#Kim D ung#P.Dung#Dch Hn Quc#25000#Vi?t#H252K#895.7#^214#Hlen Kyl#Tranh truyn#L i, tranh: Pc Chng Quan ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung#In ln th 7#^aH.#^aK im ng#2012#^a159tr.^b21cm#Danh nhn th gii#291476## 00603000000000313000450002600110000002000180001102000090002902000130003800500090 00510060016000600060009000760390007000850190014000920140007001060410005001131810 00600118082000600124808000500130002001100135003001300146007005500159004001300214 008000500227009001100232010000500243011001500248012001900263013000700282#VV12.09 429#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Han Kin#Nguyn Th Thm#Kim Dung#P. Dung#Dch Hn Quc#25000#Vi?t#A105S#895.7#^214#Anbt Sut#Tranh truyn#Tranh, l i: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung#In ln th 7#^aH.#^aKim ng#2012 #^a159tr.^b21cm#Danh nhn th gii#291477## 00609000000000313000450002600110000002000180001102000090002902000130003800500090 00510060016000600060009000760390007000850190014000920140007001060410005001131810 00600118082000600124808000500130002001700135003001300152007005500165004001300220 008000500233009001100238010000500249011001500254012001900269013000700288#VV12.09 430#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Han Kin#Nguyn Th Thm#Kim Dung#P. Dung#Dch Hn Quc#25000#Vi?t#T453A#895.7#^214#Tma Anva ixn#Tranh truyn#Tr anh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung#In ln th 7#^aH.#^aKim n g#2012#^a159tr.^b21cm#Danh nhn th gii#291478## 00608000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070055000690040013001240080005001370090 01100142010000500153011001500158012001900173020001800192020000900210020001300219 005000900232006001600241006000900257039000700266019001400273013000700287#VV12.09 431#25000#Vi?t#J311H#895.7#^214#Jin Henri Fabr#Tranh truyn#Tranh, li: Han Ki n ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung#In ln th 7#^aH.#^aKim ng#2012#^a159tr.^ b21cm#Danh nhn th gii#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Han Kin#Nguyn Th Thm#Kim Dung#P.Dung#Dch Hn Quc#291479## 00653000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070075000640040013001390080005001520090 01100157010000500168011001500173012001900188020001800207020000900225020001300234 00500120024700500150025900600160027403900070029001900140029700600090031101300070 0320#VV12.09432#25000#Vi?t#M109Q#895.7#^214#Mari Quyri#Tranh truyn#Li: Kim Na m Kin ; Tranh: Pc Chng Hin ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung#In ln th 7#^aH .#^aKim ng#2012#^a159tr.^b21cm#Danh nhn th gii#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#T ruyn tranh#Kim Nam Kin#Pc Chng Hin#Nguyn Th Thm#P.Dung#Dch Hn Quc#Kim Dung#291480## 00647000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020012000410030013000530070071000660040013001370080005001500090 01100155010000500166011001500171012001900186020001800205020000900223020001300232 00500100024500500130025500600160026803900070028401900140029100600090030501300070 0314#VV12.09433#25000#Vi?t#I-315N#895.7#^214#Ixc Niutn#Tranh truyn#Li: Ly S n Mi ; Tranh: Qun Th Un ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung#In ln th 7#^aH.# ^aKim ng#2012#^a159tr.^b21cm#Danh nhn th gii#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tru yn tranh#Ly Sn Mi#Qun Th Un#Nguyn Th Thm#P.Dung#Dch Hn Quc#Kim Dung#2 91481## 00653000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070073000680040013001410080005001540090 01100159010000500170011001500175012001900190020001800209020000900227020001300236 00500120024900500130026100600160027403900070029001900140029700600090031101300070 0320#VV12.09434#25000#Vi?t#A100L#895.7#^214#Abraham Lincn#Tranh truyn#Li: Ki m Nam Kin ; Tranh: Kim Bc Jng ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung#In ln th 7#^ aH.#^aKim ng#2012#^a159tr.^b21cm#Danh nhn th gii#Vn hc thiu nhi#Hn Quc #Truyn tranh#Kim Nam Kin#Kim Bc Jng#Nguyn Th Thm#P.Dung#Dch Hn Quc#Kim Dung#291482## 00652000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070071000710040013001420080005001550090 01100160010000500171011001500176012001900191020001800210020000900228020001300237 00500100025000500130026000600160027303900070028901900140029600600090031001300070 0319#VV12.09435#25000#Vi?t#N109B#895.7#^214#Naplng Bnapt#Tranh truyn#Li: Na Ly Th ; Tranh: Qun Th Un ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung#In ln th 7# ^aH.#^aKim ng#2012#^a159tr.^b21cm#Danh nhn th gii#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Na Ly Th#Qun Th Un#Nguyn Th Thm#P.Dung#Dch Hn Quc#Kim D ung#291483## 00605000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070055000660040013001210080005001340090 01100139010000500150011001500155012001900170020001800189020000900207020001300216 005000900229006001600238006000900254039000700263013000700270019001400277#VV12.09 436#25000#Vi?t#A105N#895.7#^214#Anfrt Nben#Tranh truyn#Tranh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung#In ln th 7#^aH.#^aKim ng#2012#^a159tr.^b21 cm#Danh nhn th gii#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Han Kin#Nguyn Th Thm#Kim Dung#P.Dung#291484#Dch Hn Quc## 00614000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020030000410030013000710070043000840220004001272210028001310040 01300159008000500172009001100177010000500188011001500193020001800208020000900226 020001300235005001400248006001000262039000700272013000700279019001400286#VV12.09 437#45000#Vi?t#TH462T#895.7#^214#Thi th u ca cc thin ti#Truyn tranh#Tra nh, li: Sin Ueng Seop ; Kiu Oanh dch#T.1#Nhng thin ti tng i s#In ln t h 7#^aH.#^aKim ng#2012#^a161tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh #Sin Ueng Seop#Kiu Oanh#P.Dung#291485#Dch Hn Quc## 00627000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020030000410030013000710070045000840220004001292210037001330040 01300170008000500183009001100188010000500199011001500204020001800219020000900237 020001300246005001400259006001200273039000700285019001400292013000700306#VV12.09 438#45000#Vi?t#TH462T#895.7#^214#Thi th u ca cc thin ti#Truyn tranh#Tra nh, li: Sin Ueng Seop ; Nguyt Minh dch#T.2#Nhng thin ti chin thng kh kh n#In ln th 7#^aH.#^aKim ng#2012#^a161tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#T ruyn tranh#Sin Ueng Seop#Nguyt Minh#P.Dung#Dch Hn Quc#291486## 00626000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020030000410030013000710070045000840220004001292210036001330040 01300169008000500182009001100187010000500198011001500203020001800218020000900236 020001300245005001400258006001200272039000700284019001400291013000700305#VV12.09 439#45000#Vi?t#TH462T#895.7#^214#Thi th u ca cc thin ti#Truyn tranh#Tra nh, li: Sin Ueng Seop ; Nguyt Minh dch#T.3#Nhng thin ti yu thch thm hi m#In ln th 7#^aH.#^aKim ng#2012#^a161tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tr uyn tranh#Sin Ueng Seop#Nguyt Minh#P.Dung#Dch Hn Quc#291487## 00695000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050016000530020019000690070047000880220004001350040 01300139008000500152009001100157010000500168011001500173021008300188020001500271 02000090028602000150029500500140031000500150032403900070033901300070034600500160 0353#VV12.09440#VV12.09441#40000#Vi?t#NGH311X#959.7#^214#Trn Quc Vng#Nghn xa vn hin#Trn Quc Vng, Nguyn T Chi, Nguyn Cao Lu#T.1#In ln th 4#^aH .#^aKim ng#2012#^a196tr.^b21cm#Nhng cu chuyn lch s v thi k u dng n c v gi nc ca dn tc Vit Nam#Lch s c i#Vit Nam#Sch thiu nhi#Nguy n T Chi#Nguyn Cao Lu#P.Dung#291488#Trn Quc Vng## 00825000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050016000530020019000690070044000880220004001320040 01300136008000500149009001100154010000500165011001500170021019700185020001800382 02000070040002000090040702000150041600500140043100500120044503900070045701300070 0464005001600471#VV12.09442#VV12.09443#45000#Vi?t#NGH311X#959.7#^214#Trn Quc Vng#Nghn xa vn hin#Trn Quc Vng, Nguyn T Chi, Nguyn Thn#T.2#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a227tr.^b21cm#Nhng s kin v nhn vt lch s nc Vit thi k chng qun Tng v qun Mng Tht xm lc. Gii thiu nhng chin thng oanh lit ca thi nh: Bch ng, Vn ng, Hm T, Chng Dng...#L ch s trung i#Nh L#Vit Nam#Sch thiu nhi#Nguyn T Chi#Nguyn Thn#P.Dung #291489#Trn Quc Vng## 00809000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050016000530020019000690070041000880220004001290040 01300133008000500146009001100151010000500162011001500167021015400182020001800336 02000090035402000090036302000150037200500140038700500090040103900070041002000190 0417013000700436005001600443#VV12.09444#VV12.09445#48000#Vi?t#NGH311X#959.7#^21 4#Trn Quc Vng#Nghn xa vn hin#Trn Quc Vng, Nguyn T Chi, Trn n#T. 3#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a241tr.^b21cm#Nhng t liu lch s v giai on cui triu Trn, thi k phong kin suy tn, khi ngha Ty Sn, chin th ng Rch Gm - Xoi Mt, Ngc Hi, ng a...#Lch s trung i#Nh Trn#Vit Nam #Sch thiu nhi#Nguyn T Chi#Trn n#P.Dung#Khi ngha Ty Sn#291490#Trn Qu c Vng## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050010000550020017000650070010000820080005000920090 01100097010000500108011001500113012001300128020001800141020000900159020001200168 039000700180013000700187#VV12.09446#VV12.09447#43000#Vi?t#CH106T#895.9223#^214# Ct Tng#Chng trai b n#Ct Tng#^aH.#^aKim ng#2012#^a214tr.^b21cm#Teen v n hc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#291491## 00844000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020015000660030029000810070015001100080 00500125009001100130010000500141011001500146021033700161020001700498020000900515 020000900524020000700533039000700540013000700547#VV12.09448#VV12.09449#50000#Vi ?t#R505K#070.5#^214#Nguyn Ph Kim#Rubic Kim ng#Hi k ca mt bin tp vin#N guyn Ph Kim#^aH.#^aKim ng#2012#^a215tr.^b21cm#Gm nhng trang hi k vit v ngh bin tp v xut bn, c th l 6 vn ca nh xut bn Kim ng nh: B n tho - in n - pht hnh - i ngoi - i ni - i sng v ti sp sp cc v tr trn cho ng qui lut, ng v tr ging nh cc mt ca mt chic rubic hin i, chnh iu ny lm nn thnh cng ca nh xut bn#Vn hc hin i#Bin tp#Xut bn#Hi k#P.Dung#291492## 00525000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050013000500020030000630030012000930070029001050080 00500134009001100139010000500150011001500155020001800170020000300188020001200191 006001000203039000700213013000700220019000800227#VV12.09451#VV12.09450#44000#Vi ?t#CH527P#813#^214#Cooper, Rose#Chuyn phim ca hi con trai#Tiu thuyt#Rose C ooper ; Khang Anh dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a199tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#M# Tiu thuyt#Khang Anh#P.Dung#291493#Dch M## 00803000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070032000760080005001080090011001130100 00500124011001400129021016800143020000800311020000800319020002200327005000900349 00500090035803900050036701200480037200500090042000500110042900500090044001300070 0449020000900456#VV12.09452#VV12.09453#34000#Vi?t#460N#910.4#^214# ni cng t ri cui t#inh Nga, Gia Tin, Th Hng...#^aH.#^aKim ng#2012#^a97tr.^b19cm# Gii thiu mt s danh lam thng cnh v cc khu vui chi gii tr ni ting tr n th gii cng nhng ghi chp, b quyt c cc "pht gia" chia s sau cc ch uyn i#Du lch#Du hnh#Sch thanh thiu nin#inh Nga#Gia Tin#H.H#Teen Cm na ng sng. i - Khm ph - Tri nghim#Th Hng#Qunh Trn#Thanh H#291494#Th gi i## 00739000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540070032000740080005001060090011001110100 00500122011001500127021010500142020000800247020000800255020000900263020002200272 00500090029400500090030303900050031201200480031700500090036500500110037400500090 0385013000700394#VV12.09454#VV12.09455#38000#Vi?t#L254R#915.9704#^214#Ln rng xung bin#inh Nga, Gia Tin, Th Hng...#^aH.#^aKim ng#2012#^a107tr.^b19cm#G ii thiu mt s bi vit ca cc "pht gia" v cc tri nghim ca h ti cc danh thng ca Vit Nam#Du lch#Du hnh#Vit Nam#Sch thanh thiu nin#inh Nga# Gia Tin#H.H#Teen Cm nang sng. i - Khm ph - Tri nghim#Th Hng#Qunh Tr n#Thanh H#291495## 00958000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400020039000450030013000840070083000970080005001800090011001850100 00500196011001400201021019500215020000600410020002000416020005700436020001300493 00500100050600500240051603900050054001900090054502000080055402000100056200500170 0572006001200589013000700601#VV12.09456#28000#Vi?t#ST207J#621.39092#^214#Steve Jobs nh ng sng lp ca Apple#Truyn tranh#Li: CW Cooke ; Ho s: J. Christo pher Schmidt, Aurelio Alfonso ; Thnh Trung dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a39tr.^b2 4cm#S lc v tiu s v s nghip thnh cng ca Steve Jobs trong vai tr ca ngi ng sng lp v iu hnh hng my tnh Apple, ngi c nh hng to ln nht trong ngnh cng nghip my tnh#K s#Cng ngh thng tin#Jobs, Steve, K s my tnh, doanh nhn, (1955-2011), M#Truyn tranh#Cooke, CW#Schmidt, Christ opher J.#H.H#Dch Anh#Tiu s#S nghip#Alfonso, Aurelio#Thnh Trung#291496## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050013000550020014000680070013000820080005000950090 01100100010000500111011001400116020001700130020000900147020001200156039000600168 012001300174013000700187#VV12.09457#VV12.09458#43000#Vi?t#QU105N#895.9223#^214# Hong Anh T#Qun ng ngon#Hong Anh T#^aH.#^aKim ng#2012#^a72tr.^b21cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh#Teen vn hc#291497## 00488000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050012000550020018000670070012000850080005000970090 01100102010000500113011001500118020001800133020000900151020001200160039000500172 012001300177004001300190013000700203#VV12.09459#VV12.09460#45000#Vi?t#NH556N#89 5.9223#^214#Nguyn Hng#Nhng ngy th u#Nguyn Hng#^aH.#^aKim ng#2012#^a119 tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#T sch Vng#In ln th 5# 291498## 00480000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020017000630070009000800080005000890090 01100094010000500105011001500110020001800125020000900143020001200152039000500164 012001300169004001300182013000700195#VV12.09461#VV12.09462#45000#Vi?t#T515T#895 .9223#^214#Duy Khn#Tui th im lng#Duy Khn#^aH.#^aKim ng#2012#^a227tr.^b21c m#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#T sch Vng#In ln th 4#291499## 00524000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020020000640070010000840080005000940090 01100099010000500110011001500115020001800130020000900148020001200157039000500169 012005100174004001400225013000700239#VV12.09463#VV12.09464#60000#Vi?t#124R#895 .9223#^214#on Gii#t rng phng Nam#on Gii#^aH.#^aKim ng#2012#^a303tr. ^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tiu thuyt#H.H#T sch Vng. Tc phm chn l c dnh cho thiu nhi#In ln th 11#291500## 00527000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020012000700070016000820080005000980090 01100103010000500114011001500119020001800134020000900152020001200161039000500173 012005100178004001300229013000700242#VV12.09465#VV12.09466#35000#Vi?t#M458C#895 .9223#^214#Trn Thanh ch#Mt cn cu#Trn Thanh ch#^aH.#^aKim ng#2012#^a17 5tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#T sch Vng. Tc phm ch n lc dnh cho thiu nhi#In ln th 6#291501## 00530000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020029000630070009000920080005001010090 01100106010000500117011001500122020001800137020000900155020001200164039000500176 012005100181004001300232013000700245#VV12.09467#VV12.09468#30000#Vi?t#L466H#895 .9223#^214#Thy Ngc#Lp hc ca anh B Cu Trng#Thy Ngc#^aH.#^aKim ng#2012#^ a151tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#T sch Vng. Tc phm chn lc dnh cho thiu nhi#In ln th 6#291502## 00526000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020023000640070010000870080005000970090 01100102010000500113011001500118020001800133020000900151020001200160039000500172 012005100177004001300228013000700241#VV12.09469#VV12.09470#38000#Vi?t#C126B#895 .9223#^214#Phong Thu#Cy bng khng rng l#Phong Thu#^aH.#^aKim ng#2012#^a191 tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#T sch Vng. Tc phm ch n lc dnh cho thiu nhi#In ln th 2#291503## 00484000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050011000550020018000660070011000840080005000950090 01100100010000500111011001500116020001800131020000900149020001000158039000500168 012001300173004001300186013000700199#VV12.09471#VV12.09472#25000#Vi?t#NG558M#89 5.9223#^214#Nguyn Thi#Ngi m cm sng#Nguyn Thi#^aH.#^aKim ng#2012#^a119tr .^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn k#H.H#T sch Vng#In ln th 8#2915 04## 00550000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020031000520070014000830080005000970090011001020100 00500113011001400118020001800132020000900150020001500159006000900174039000500183 019000500188004001300193012001800206020001700224013000700241#VV12.09473#VV12.094 74#25000#Vi?t#TR527C#398.2#^214#Truyn c tch dnh cho b gi#Tm Hng dch#^a H.#^aKim ng#2012#^a34tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn c tch#Tm H ng#H.H#Dch#In ln th 3#Truyn hay cho b#Vn hc dn gian#291505## 00551000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020032000520070014000840080005000980090011001030100 00500114011001400119020001800133020000900151020001500160006000900175039000500184 019000500189004001300194012001800207020001700225013000700242#VV12.09475#VV12.094 76#25000#Vi?t#TR527C#398.2#^214#Truyn c tch dnh cho b trai#Tm Hng dch#^ aH.#^aKim ng#2012#^a34tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn c tch#Tm Hng#H.H#Dch#In ln th 3#Truyn hay cho b#Vn hc dn gian#291506## 00554000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520070014000870080005001010090011001060100 00500117011001400122020001800136020000900154020001500163006000900178039000500187 019000500192004001300197012001800210020001700228013000700245#VV12.09478#VV12.094 77#25000#Vi?t#TR527C#398.2#^214#Truyn c tch c yu thch nht#Tm Hng dc h#^aH.#^aKim ng#2012#^a34tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn c tch#T m Hng#H.H#Dch#In ln th 3#Truyn hay cho b#Vn hc dn gian#291507## 00584000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380070039000550080005000940090011000990100005001100110 01400115021007300129020001800202020000400220020001300224005001600237006000700253 039000500260019000900265013000700274004001300281#VV12.09479#20000#Vi?t#V300S#82 3#^214#V sao t yu b#Minh ho: Daniel Howarth ; T Nga dch#^aH.#^aKim ng#2 012#^a31tr.^b21cm#Nhng li yu thng ca con tr dnh tng cc ng b trn kh p th gii#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Howarth, Daniel#T Nga#H.H#Dch A nh#291508#In ln th 2## 00583000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380070039000550080005000940090011000990100005001100110 01400115021007200129020001800201020000400219020001300223005001600236006000700252 039000500259013000700264019000900271004001300280#VV12.09480#20000#Vi?t#V300S#82 3#^214#V sao t yu m#Minh ho: Daniel Howarth ; T Nga dch#^aH.#^aKim ng#2 012#^a31tr.^b21cm#Nhng li yu thng ca con tr dnh tng cc b m trn khp th gii#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Howarth, Daniel#T Nga#H.H#291509# Dch Anh#In ln th 2## 01051000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050014000530020019000670030052000860070062001380040 01300200008000500213009001100218010000500229011001500234012002800249021031400277 02000090059102000100060002000110061002000200062100500130064100600090065400600090 0663013000700672019000500679039000500684#VN12.02939#VN12.02940#23000#Vi?t#H419C #158.107#^214#Chu Nam Chiu#Hc cch lm ngi#K nng khng th thiu dnh cho hc sinh th k 21#Ch.b.: Chu Nam Chiu, Tn Vn Hiu ; Dch: Thu Thu, La Giang #In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a111tr.^b19cm#Ti tin ti c th lm c#Gi i thiu nhng cu chuyn v a ra li khuyn cho cc em hc sinh v cch cm n hn tnh yu thng, cm nhn tr tu, cm nhn v c th v sc kho, cm nhn gi tr, s t lp, s ho ng, v p v cuc sng, gip nhn nhn bn thn r rng hn tip tc c gng v to ra nhng iu tt p, c gi tr#Gio dc #Nhn thc#Thnh cng#Ph thng trung hc#Tn Vn Hin#Thu Thu#La Giang#291510# Dch#H.H## 00933000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050014000530020016000670030052000830070054001350040 01300189008000500202009001100207010000500218011001500223012002800238021022800266 02000090049402000070050302000110051002000200052100500130054100600120055401900050 0566039000500571013000700576#VN12.02941#VN12.02942#23000#Vi?t#H419C#158.107#^21 4#Chu Nam Chiu#Hc cch ng x#K nng khng th thiu dnh cho hc sinh th k 21#Ch.b.: Chu Nam Chiu, Tn Vn Hiu ; Phng Linh dch#In ln th 2#^aH.#^aKi m ng#2012#^a107tr.^b19cm#Ti tin ti c th lm c#Gii thiu nhng cu chuy n v a ra li khuyn cho cc em hc sinh v k nng ng x trong cuc sng nh bit tn trng v cm thng vi ngi khc, bit mnh bit ngi, bit quan t m, yu thng v hp tc vi mi ngi...#Gio dc#ng x#Thnh cng#Ph thng trung hc#Tn Vn Hin#Phng Linh#Dch#H.H#291511## 01085000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050014000530020018000670030052000850070052001370040 01300189008000500202009001100207010000500218011001500223012002800238021038000266 02000090064602000090065502000110066402000200067500500130069500600100070801900050 0718039000500723013000700728#VN12.02943#VN12.02944#23000#Vi?t#H419C#158.107#^21 4#Chu Nam Chiu#Hc cch lm vic#K nng khng th thiu dnh cho hc sinh th k 21#Ch.b.: Chu Nam Chiu, Tn Vn Hiu ; Qunh Hoa dch#In ln th 2#^aH.#^aKi m ng#2012#^a151tr.^b19cm#Ti tin ti c th lm c#Gii thiu nhng cu chuy n v a ra nhng li khuyn v vic t trang b y nng lc v tri thc, t tin v thu hiu bn thn, c sng to nng ng, kh nng thu thp v x l thng tin, c tnh trung thc trong hp tc vi ngi khc, nng lc gii quyt vn v ho gii mu thun.. gip cc bn tr c kh nng lm vic thnh cng khi bc vo con ng lp nghip#Gio dc#Lm vic#Thnh cng#Ph thng trung hc#Tn Vn Hin#Qunh Hoa#Dch#H.H#291512## 00922000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020017000650030052000820070049001340040 01300183008000500196009001100201010000500212011001500217012002800232021022600260 02000090048602000080049502000120050302000200051500500130053500600070054801900050 0555039000500560013000700565#VN12.02945#VN12.02946#23000#Vi?t#H419C#371.3#^214# Chu Nam Chiu#Hc cch hc tp#K nng khng th thiu dnh cho hc sinh th k 21#Ch.b.: Chu Nam Chiu, Tn Vn Hiu ; L Tm dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng #2012#^a151tr.^b19cm#Ti tin ti c th lm c#Gii thiu s lc v cuc cch mng trong hc tp, ch r cho hc sinh thy tim nng v gi tr ca vic hc tp. a ra mt s phng php gip hc sinh v gio vin c c nhng kt qu tt nht trong gio dc v hc tp#Gio dc#Hc tp#Phng php#Ph thng trung hc#Tn Vn Hin#L Tm#Dch#H.H#291513## 00716000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050017000530020036000700070061001060080005001670090 01100172010000500183011001400188021009200202020000500294020000900299020000900308 02000100031702000150032700500170034200600100035903900050036901300070037401900090 0381#VN12.02947#VN12.02948#23000#Vi?t#CH527T#364.15#^214#Jones, Rob Lloyd#Chuy n tht m kh tin v cp bin#Rob Lloyd Jones ; Minh ho: Vincent Dutrait ; Kha ng Anh dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a62tr.^b19cm#Gii thiu v cuc i, phng c ch sinh sng, hot ng v kt cc ca nhng tn cp bin#Cp#Ti phm#Th gi i#Cp bin#Sch thiu nhi#Dutrait, Vincent#Khang Anh#H.H#291514#Dch Anh## 00666000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020034000640070051000980080005001490090 01100154010000500165011001400170021009500184020002100279020000800300020001500308 005001200323006000800335039000500343019000900348013000700357#VN12.02949#VN12.029 50#23000#Vi?t#CH527T#385#^214#Bingham, Jane#Chuyn tht m kh tin v tu ho#J ane Bingham ; Minh ho: Colin King ; H Trn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a63tr.^b 19cm#Gii thiu lch s ng st t bui s khai ca ng c hi nc n tu h o cao tc ngy nay#Khoa hc thng thc#Tu ho#Sch thiu nhi#King, Colin#H T rn#H.H#Dch Anh#291515## 00677000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050017000520020031000690070057001000080005001570090 01100162010000500173011001400178021009800192020002100290020000500311020001500316 005001500331006000800346039000500354019000900359013000700368#VN12.02951#VN12.029 52#23000#Vi?t#CH527T#621.3#^214#Claybourne, Anna#Chuyn tht m kh tin v in #Anna Claybourne ; Minh ho: Kevin Hopgood ; H Trn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^ a63tr.^b19cm#Trnh by mt s kin thc c bn v lch s in hc v v cc ng dng ca in trong cuc sng#Khoa hc thng thc#in#Sch thiu nhi#Hopgood, Kevin#H Trn#H.H#Dch Anh#291516## 00692000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050013000530020034000660070053001000080005001530090 01100158010000500169011001400174021011000188020001600298020001700314020001500331 005001500346006000800361039000500369019000900374013000700383#VN12.02953#VN12.029 54#23000#Vi?t#CH527T#796.48#^214#Lacey, Minna#Chuyn tht m kh tin v Olympic #Minna Lacey ; Minh ho: Paddy Mounter ; H Trn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a61t r.^b19cm#Gii thiu v lch s cc i hi Olympic, v cc nh v ch Olympic v con ng, s nghip th thao ca h#i hi Olimpic#Th dc th thao#Sch thi u nhi#Mounter, Paddy#H Trn#H.H#Dch Anh#291517## 00706000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050017000530020036000700070059001060080005001650090 01100170010000500181011001400186021009300200020001000293020001900303020000900322 020001500331005001500346006001000361039000500371019000900376013000700385#VN12.02 955#VN12.02956#23000#Vi?t#CH527T#327.12#^214#Jones, Rob Lloyd#Chuyn tht m kh tin v gin ip#Rob Lloyd Jones ; Minh ho: Karen Tomlins ; Khang Anh dch#^a H.#^aKim ng#2012#^a62tr.^b19cm#Gii thiu v cuc i, hot ng v nhng ip v xut sc nht ca cc ip vin ni ting#Gin ip#Hot ng tnh bo#Th g ii#Sch thiu nhi#Tomlins, Karen#Khang Anh#H.H#Dch Anh#291518## 00649000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020031000630070069000940080005001630090 01100168010000500179011001500184020001700199020000900216020001200225039000500237 019001400242012002400256005001300280005001200293006002300305013000700328#VN12.02 957#VN12.02958#30000#Vi?t#B105G#895.6#^214#Tani Yutaka#Bn giao hng ca k s t nhn#Nguyn tc: Aoyama Gosho ; Tani Yutaka ; Nguyn Phng Bo Chu dch#^aH. #^aKim ng#2012#^a199tr.^b21cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Tiu thuyt#H.H#Dch Nht Bn#Thm t lng danh Conan#Aoyama Gosho#Tani Yutaka#Nguyn Phng Bo Chu #291519## 00649000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050015000520020021000670070072000880080005001600090 01100165010000500176011001500181020001700196020000900213020001200222039000500234 019001400239012002400253005001300277005001500290006002300305013000700328#VN12.02 959#VN12.02960#30000#Vi?t#PH500T#895.6#^214#Taira Takahisa#Ph thu x Ejinbara #Nguyn tc: Aoyama Gosho ; Taira Takahisa ; Nguyn Phng Bo Chu dch#^aH.#^a Kim ng#2012#^a199tr.^b21cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Tiu thuyt#H.H#Dch Nh t Bn#Thm t lng danh Conan#Aoyama Gosho#Taira Takahisa#Nguyn Phng Bo Chu #291520## 00571000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020016000630070035000790080005001140090 01100119010000500130011001500135020001800150020000400168020001200172039000500184 019000900189012003600198004001300234006001500247013000700262#VN12.02962#VN12.029 61#35000#Vi?t#R450C#823#^214#ph, anien#Rbinxn Crux#anien ph ; Hong Thi Anh dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a203tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu th uyt#H.H#Dch Anh#Vn hc th gii. Tc phm chn lc#In ln th 5#Hong Thi A nh#291521## 00571000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050012000490020032000610070028000930080005001210090 01100126010000500137011001500142020001800157020000300175020001200178039000500190 019000800195012003600203004001300239006001000252013000700262#VN12.02963#VN12.029 64#22000#Vi?t#H407T#813#^214#Twain, Mark#Hong t nh & ch b ngho kh#Mark T wain ; Minh Chu dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a121tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#M#T iu thuyt#H.H#Dch M#Vn hc th gii. Tc phm chn lc#In ln th 7#Minh Ch u#291522## 00461000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020036000690070015001050080005001200090 01100125010000500136011001500141020001800156020000900174020001200183039000500195 013000700200#VN12.02965#VN12.02966#26000#Vi?t#H110B#895.9223#^214#Trn ng Min h#Ht bi thch i lung tung chi a#Trn ng Minh#^aH.#^aKim ng#2012#^a131t r.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#291523## 00549000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020015000550070070000700080005001400090011001450100 00500156011001500161020001800176020001200194005001700206005001200223039000400235 020000900239013000700248005001600255#VN12.02968#VN12.02967#35000#Vi?t#TH116T#89 5.9223#^214#Thng t tng#Nguyn Cng Kit ; Minh ha: Bi Hi Nam ; Trnh by: Phm Quc Cng#^aH.#^aKim ng#2012#^a213tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ng n#Nguyn Cng Kit#Bi Hi Nam#Th#Vit Nam#291524#Phm Quc Cng## 00574000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020015000490070062000640080005001260090011001310100 00500142011001500147020001800162020001200180005001600192039000400208019000900212 020000400221013000700225004001300232006001400245005001300259#VN12.02969#VN12.029 70#66000#Vi?t#G510D#823#^214#Gulliver du k#Jonathan Swift ; Nguyn Vn S dch ; Trnh by: T Hng Thu#^aH.#^aKim ng#2012#^a431tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi #Tiu thuyt#Swift, Jonathan#Th#Dch Anh#Anh#291525#In ln th 2#Nguyn Vn S# T Hng Thu## 00538000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070041000680220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134020001800149020000900167020001300176005001700189 006001700206039000400223013000700227019001400234#VN12.02971#16000#Vi?t#S309N#89 5.6#^214#Siu nhn Mami#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Trnh Giang Linh dch#T. 1#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fu jiko. F. Fujio#Trnh Giang Linh#Th#291526#Dch Nht Bn## 00538000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070041000680220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134020001800149020000900167020001300176005001700189 006001700206039000400223019001400227013000700241#VN12.02972#16000#Vi?t#S309N#89 5.6#^214#Siu nhn Mami#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Trnh Giang Linh dch#T. 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fu jiko. F. Fujio#Trnh Giang Linh#Th#Dch Nht Bn#291527## 00538000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070041000680220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134020001800149020000900167020001300176005001700189 006001700206039000400223019001400227013000700241#VN12.02973#16000#Vi?t#S309N#89 5.6#^214#Siu nhn Mami#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Trnh Giang Linh dch#T. 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fu jiko. F. Fujio#Trnh Giang Linh#Th#Dch Nht Bn#291528## 00538000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020015000330030013000480070041000610220004001020080005001060090011001110100 00500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001700182006001700199 039000400216019001400220014000700234013000700241#VN12.02974#Vi?t#S309N#895.6#^21 4#Siu nhn Mami#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Trnh Giang Linh dch#T.4#^aH.# ^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F . Fujio#Trnh Giang Linh#Th#Dch Nht Bn#16000#291529## 00538000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020015000330030013000480070041000610220004001020080005001060090011001110100 00500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001700182006001700199 039000400216019001400220014000700234013000700241#VN12.02975#Vi?t#S309N#895.6#^21 4#Siu nhn Mami#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Trnh Giang Linh dch#T.5#^aH.# ^aKim ng#2012#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F . Fujio#Trnh Giang Linh#Th#Dch Nht Bn#16000#291530## 00538000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002300200150 00280030013000430070041000560220004000970410005001010080005001060090011001110100 00500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001700182006001700199 039000400216019001400220014000700234013000700241#VN12.02976#S309N#895.6#^214#Si u nhn Mami#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Trnh Giang Linh dch#T.6#Vi?t#^aH.# ^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F . Fujio#Trnh Giang Linh#Th#Dch Nht Bn#16000#291531## 00512000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400070039000590220004000980080005001020090011001070100 00500118011001500123020001700138020000900155020001300164005001700177006001500194 039000400209013000700213019001400220#VN12.02977#16000#Vi?t#C517T#895.6#^214#Cu n t in k b#Fujiko. F. Fujio ; Song Tm Quyn dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012# ^a185tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Song Tm Quyn#Th#291532#Dch Nht Bn## 00512000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400070039000590220004000980080005001020090011001070100 00500118011001500123020001700138020000900155020001300164005001700177006001500194 039000400209019001400213013000700227#VN12.02978#16000#Vi?t#C517T#895.6#^214#Cu n t in k b#Fujiko. F. Fujio ; Song Tm Quyn dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2012# ^a183tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Song Tm Quyn#Th#Dch Nht Bn#291533## 00512000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400070039000590220004000980080005001020090011001070100 00500118011001500123020001700138020000900155020001300164005001700177006001500194 039000400209019001400213013000700227#VN12.02979#16000#Vi?t#C517T#895.6#^214#Cu n t in k b#Fujiko. F. Fujio ; Song Tm Quyn dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012# ^a189tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Song Tm Quyn#Th#Dch Nht Bn#291534## 00693000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070087000710220004001580040013001620080 00500175009001100180010000500191011001500196012002000211020001800231020000900249 02000130025800500160027100500160028700600110030300500160031403900040033001300070 0334019001400341#VN12.02980#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon#Truy n tranh#Tanaka Michiaki ; Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.1#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Doraemon gam e comic#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tanaka Michiaki#Fujiko F. Fujio# Giang Hng#Nguyn Thng Vu#Th#291535#Dch Nht Bn## 00693000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070087000710220004001580040013001620080 00500175009001100180010000500191011001500196012002000211020001800231020000900249 02000130025800500160027100500160028700600110030300500160031403900040033001900140 0334013000700348#VN12.02981#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon#Truy n tranh#Tanaka Michiaki ; Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.2#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a195tr.^b18cm#Doraemon gam e comic#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tanaka Michiaki#Fujiko F. Fujio# Giang Hng#Nguyn Thng Vu#Th#Dch Nht Bn#291536## 00693000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070087000710220004001580040013001620080 00500175009001100180010000500191011001500196012002000211020001800231020000900249 02000130025800500160027100500160028700600110030300500160031403900040033001900140 0334013000700348#VN12.02982#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon#Truy n tranh#Tanaka Michiaki ; Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.3#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a183tr.^b18cm#Doraemon gam e comic#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tanaka Michiaki#Fujiko F. Fujio# Giang Hng#Nguyn Thng Vu#Th#Dch Nht Bn#291537## 00693000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070087000710220004001580040013001620080 00500175009001100180010000500191011001500196012002000211020001800231020000900249 02000130025800500160027100500160028700600110030300500160031403900040033001900140 0334013000700348#VN12.02983#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon#Truy n tranh#Tanaka Michiaki ; Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.4#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Doraemon gam e comic#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tanaka Michiaki#Fujiko F. Fujio# Giang Hng#Nguyn Thng Vu#Th#Dch Nht Bn#291538## 00693000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070087000710220004001580040013001620080 00500175009001100180010000500191011001500196012002000211020001800231020000900249 02000130025800500160027100500160028700600110030300500160031403900040033001900140 0334013000700348#VN12.02984#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon#Truy n tranh#Tanaka Michiaki ; Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.5#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Doraemon gam e comic#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tanaka Michiaki#Fujiko F. Fujio# Giang Hng#Nguyn Thng Vu#Th#Dch Nht Bn#291539## 00693000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070087000710220004001580040013001620080 00500175009001100180010000500191011001500196012002000211020001800231020000900249 02000130025800500160027100500160028700600110030300500160031403900040033001900140 0334013000700348#VN12.02985#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon#Truy n tranh#Tanaka Michiaki ; Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.6#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a183tr.^b18cm#Doraemon gam e comic#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tanaka Michiaki#Fujiko F. Fujio# Giang Hng#Nguyn Thng Vu#Th#Dch Nht Bn#291540## 00748000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070131000800220004002110040013002150080 00500228009001100233010000500244011001500249020001800264020000900282020001300291 00500160030400500160032000500160033600600170035200500160036903900040038501300070 0389019001400396#VN12.02986#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon c b it#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Kch bn: Miyazaki Masaru ; Tranh v: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.1#In ln t h 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a203tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Fujiko F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mitani Yukihiro#Nguyn Thu Trang#Nguyn Thng V u#Th#291541#Dch Nht Bn## 00748000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070131000800220004002110040013002150080 00500228009001100233010000500244011001500249020001800264020000900282020001300291 00500160030400500160032000500160033600600170035200500160036903900040038501900140 0389013000700403#VN12.02987#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon c b it#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Kch bn: Miyazaki Masaru ; Tranh v: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.2#In ln t h 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a203tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Fujiko F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mitani Yukihiro#Nguyn Thu Trang#Nguyn Thng V u#Th#Dch Nht Bn#291542## 00748000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070131000800220004002110040013002150080 00500228009001100233010000500244011001500249020001800264020000900282020001300291 00500160030400500160032000500160033600600170035200500160036903900040038501900140 0389013000700403#VN12.02988#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon c b it#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Kch bn: Miyazaki Masaru ; Tranh v: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.3#In ln t h 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a203tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Fujiko F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mitani Yukihiro#Nguyn Thu Trang#Nguyn Thng V u#Th#Dch Nht Bn#291543## 00748000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070131000800220004002110040013002150080 00500228009001100233010000500244011001500249020001800264020000900282020001300291 00500160030400500160032000500160033600600170035200500160036903900040038501900140 0389013000700403#VN12.02989#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon c b it#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Kch bn: Miyazaki Masaru ; Tranh v: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.4#In ln t h 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a203tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Fujiko F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mitani Yukihiro#Nguyn Thu Trang#Nguyn Thng V u#Th#Dch Nht Bn#291544## 00748000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070131000800220004002110040013002150080 00500228009001100233010000500244011001500249020001800264020000900282020001300291 00500160030400500160032000500160033600600170035200500160036903900040038501900140 0389013000700403#VN12.02990#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon c b it#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Kch bn: Miyazaki Masaru ; Tranh v: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.5#In ln t h 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a203tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Fujiko F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mitani Yukihiro#Nguyn Thu Trang#Nguyn Thng V u#Th#Dch Nht Bn#291545## 00748000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070131000800220004002110040013002150080 00500228009001100233010000500244011001500249020001800264020000900282020001300291 00500160030400500160032000500160033600600170035200500160036903900040038501900140 0389013000700403#VN12.02991#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon c b it#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Kch bn: Miyazaki Masaru ; Tranh v: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.6#In ln t h 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a203tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Fujiko F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mitani Yukihiro#Nguyn Thu Trang#Nguyn Thng V u#Th#Dch Nht Bn#291546## 00748000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020027000400030013000670070131000800220004002110040013002150080 00500228009001100233010000500244011001500249020001800264020000900282020001300291 00500160030400500160032000500160033600600170035200500160036903900040038501900140 0389013000700403#VN12.02992#Vi?t#452Q#895.6#^214#16000#i qun Doraemon c b it#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Kch bn: Miyazaki Masaru ; Tranh v: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.7#In ln t h 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a203tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Fujiko F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mitani Yukihiro#Nguyn Thu Trang#Nguyn Thng V u#Th#Dch Nht Bn#291547## 00748000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020027000400030013000670070131000800220004002110040013002150080 00500228009001100233010000500244011001500249020001800264020000900282020001300291 00500160030400500160032000500160033600600170035200500160036903900040038501900140 0389013000700403#VN12.02993#Vi?t#452Q#895.6#^214#16000#i qun Doraemon c b it#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Kch bn: Miyazaki Masaru ; Tranh v: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.8#In ln t h 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a205tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Fujiko F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mitani Yukihiro#Nguyn Thu Trang#Nguyn Thng V u#Th#Dch Nht Bn#291548## 00748000000000337000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020027000400030013000670070131000800220004002110040013002150080 00500228009001100233010000500244011001500249020001800264020000900282020001300291 00500160030400500160032000500160033600600170035200500160036903900040038501900140 0389013000700403#VN12.02994#452Q#895.6#^214#16000#Vi?t#i qun Doraemon c b it#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Kch bn: Miyazaki Masaru ; Tranh v: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.9#In ln t h 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a203tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Fujiko F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mitani Yukihiro#Nguyn Thu Trang#Nguyn Thng V u#Th#Dch Nht Bn#291549## 00749000000000337000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020027000400030013000670070131000800220005002110040013002160080 00500229009001100234010000500245011001500250020001800265020000900283020001300292 00500160030500500160032100500160033700600170035300500160037003900040038601900140 0390013000700404#VN12.02995#452Q#895.6#^214#16000#Vi?t#i qun Doraemon c b it#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Kch bn: Miyazaki Masaru ; Tranh v: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.10#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a197tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#Fujiko F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mitani Yukihiro#Nguyn Thu Trang#Nguyn Thng Vu#Th#Dch Nht Bn#291550## 00749000000000337000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020027000400030013000670070131000800220005002110040013002160080 00500229009001100234010000500245011001500250020001800265020000900283020001300292 00500160030500500160032100500160033700600170035300500160037003900040038601900140 0390013000700404#VN12.02996#452Q#895.6#^214#16000#Vi?t#i qun Doraemon c b it#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Kch bn: Miyazaki Masaru ; Tranh v: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.11#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a195tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#Fujiko F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mitani Yukihiro#Nguyn Thu Trang#Nguyn Thng Vu#Th#Dch Nht Bn#291551## 00749000000000337000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020027000400030013000670070131000800220005002110040013002160080 00500229009001100234010000500245011001500250020001800265020000900283020001300292 00500160030500500160032100500160033700600170035300500160037003900040038601900140 0390013000700404#VN12.02997#452Q#895.6#^214#16000#Vi?t#i qun Doraemon c b it#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Kch bn: Miyazaki Masaru ; Tranh v: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.12#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a194tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#Fujiko F. Fujio#Miyazaki Masaru#Mitani Yukihiro#Nguyn Thu Trang#Nguyn Thng Vu#Th#Dch Nht Bn#291552## 00547000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070040000790220004001190080005001230090 01100128010000500139011001500144020001800159020000900177020001300186005001600199 006001700215039000400232013000700236019001400243#VN12.02998#16000#Vi?t#P206C#89 5.6#^214#Perman - Cu b siu nhn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Trnh Giang Li nh dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a170tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Fujiko F. Fujio#Trnh Giang Linh#THa#291553#Dch Nht Bn## 00547000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070040000790220004001190080005001230090 01100128010000500139011001500144020001800159020000900177020001300186005001600199 006001700215039000400232019001400236013000700250#VN12.02999#16000#Vi?t#P206C#89 5.6#^214#Perman - Cu b siu nhn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Trnh Giang Li nh dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Fujiko F. Fujio#Trnh Giang Linh#THa#Dch Nht Bn#291554## 00547000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070040000790220004001190080005001230090 01100128010000500139011001500144020001800159020000900177020001300186005001600199 006001700215039000400232019001400236013000700250#VN12.03000#16000#Vi?t#P206C#89 5.6#^214#Perman - Cu b siu nhn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Trnh Giang Li nh dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2012#^a175tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Fujiko F. Fujio#Trnh Giang Linh#THa#Dch Nht Bn#291555## 00547000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020026000400030013000660070040000790220004001190080005001230090 01100128010000500139011001500144020001800159020000900177020001300186005001600199 006001700215039000400232019001400236013000700250#VN12.03001#Vi?t#P206C#895.6#^21 4#16000#Perman - Cu b siu nhn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Trnh Giang Li nh dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Fujiko F. Fujio#Trnh Giang Linh#THa#Dch Nht Bn#291556## 00547000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020026000400030013000660070040000790220004001190080005001230090 01100128010000500139011001500144020001800159020000900177020001300186005001600199 006001700215039000400232019001400236013000700250#VN12.03002#Vi?t#P206C#895.6#^21 4#16000#Perman - Cu b siu nhn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Trnh Giang Li nh dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Fujiko F. Fujio#Trnh Giang Linh#THa#Dch Nht Bn#291557## 00547000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020026000400030013000660070040000790220004001190080005001230090 01100128010000500139011001500144020001800159020000900177020001300186005001600199 006001700215039000400232019001400236013000700250#VN12.03003#Vi?t#P206C#895.6#^21 4#16000#Perman - Cu b siu nhn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Trnh Giang Li nh dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Fujiko F. Fujio#Trnh Giang Linh#THa#Dch Nht Bn#291558## 00530000000000277000450002600110000008200060001180800050001701400070002204100050 00290020026000340030013000600070040000730220004001130080005001170090011001220100 00500133011001500138020001800153020000900171020001300180005001600193006001700209 039000500226019001400231013000700245#VN12.03004#895.6#^214#16000#Vi?t#Perman - Cu b siu nhn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Trnh Giang Linh dch#T.7#^aH.#^ aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Trnh Giang Linh#Vanh#Dch Nht Bn#291559## 00555000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020017000400030013000570070031000700220005001012210021001060080 00500127009001100132010000500143011001500148020001800163020000900181020001300190 005001300203006001100216039000500227019001400232013000700246#VN12.03005#M118N#89 5.6#^214#16000#Vi?t#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Thanh Ngn dc h#T.47#Mt na linh hn (1)#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Thanh Ngn#Vanh#Dch Nht Bn#291560## 00555000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020017000400030013000570070031000700220005001012210021001060080 00500127009001100132010000500143011001500148020001800163020000900181020001300190 005001300203006001100216039000500227019001400232013000700246#VN12.03006#M118N#89 5.6#^214#16000#Vi?t#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Thanh Ngn dc h#T.48#Mt na linh hn (2)#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Thanh Ngn#Vanh#Dch Nht Bn#291561## 00558000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070044000700220004001140080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181005001200194 005001000206006001400216039000500230019001400235013000700249#VN12.03007#15000#V i?t#452Q#895.7#^214#i qun nh nh#Truyn tranh#Park In Seo, Choi Sang ; Phm Thanh T dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a178tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Park In Seo#Choi Sang#Phm Thanh T#Vanh#Dch Hn Quc#291562## 00558000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070044000700220004001140080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181005001200194 005001000206006001400216039000500230019001400235013000700249#VN12.03008#15000#V i?t#452Q#895.7#^214#i qun nh nh#Truyn tranh#Park In Seo, Choi Sang ; Phm Thanh T dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2012#^a178tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Park In Seo#Choi Sang#Phm Thanh T#Vanh#Dch Hn Quc#291563## 00627000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020008000410030013000490070036000620220005000982210045001030080 00500148009001100153010000500164011001500169020001700184020000900201020001300210 005001600223006001300239039000500252019001400257012003500271013000700306#VN12.03 009#Vi?t#GI-315#895.6#^214#16000#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi dch#T.18#Hi cc chng trai, hy hc tp ng Thm Bi#^aH.#^aKim ng#201 2#^a187tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Barbie A yumi#Vanh#Dch Nht Bn#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#291564## 00603000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020008000410030013000490070036000620220005000982210021001030080 00500124009001100129010000500140011001500145020001700160020000900177020001300186 005001600199006001300215039000500228019001400233012003500247013000700282#VN12.03 010#Vi?t#GI-315#895.6#^214#16000#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi dch#T.19#Gy ng p lng ng#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Barbie Ayumi#Vanh#Dch Nht Bn# Tranh truyn dnh cho la tui 16+#291565## 00538000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020021000400030013000610070037000740220005001110080005001160090 01100121010000500132011001500137020001800152020000900170020001300179039000500192 019001400197005001700211006001300228013000700241#VN12.03011#N550T#895.6#^214#170 00#Vi?t#N thanh tra cn con#Truyn tranh#Kozueko Morimoto ; V Minh Hin dch# T.10#^aH.#^aKim ng#2012#^a183tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Vanh#Dch Nht Bn#Kozueko Morimoto#V Minh Hin#291566## 00614000000000313000450002600110000000800050001100900110001601000050002700500140 00320050014000460110015000600120035000750190014001100200017001240200009001410200 01300150039000500163181000600168082000600174808000500180014000700185041000500192 002002000197003001300217007004700230022000500277006001100282013000700293#VN12.03 012#^aH.#^aKim ng#2012#Yang Jae Hyun#Jeon Kuek Jin#^a175tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Vanh #H307K#895.7#^214#15000#Vi?t#Hip khch giang h#Truyn tranh#Jeon Kuek Jin, Ya ng Jae Hyun ; Thanh Thu dch#T.56#Thanh Thu#291567## 00548000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540290019000670070030000860220005001160080 00500121009001100126010000500137011001500142020001800157020000900175020001300184 005001200197006001100209039000500220019001400225013000700239#VN12.03013#Vi?t#A10 3C#895.6#^214#16000#Akuno ca ti#Truyn tranh#My first Mr. Akuno#Fujiki Syun ; Nguyt Kh dch#T.13#^aH.#^aKim ng#2012#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiki Syun#Nguyt Kh#Thu#Dch Nht Bn#291568## 00592000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020024000410030013000650070039000780220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143012003400158005001300192019001400205020001800219 020000900237020001300246039000500259006001900264013000700283#VN12.03014#TH104T#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nguyn Hng Giang dch#T.74#^aH.#^aKim ng#2012#^a179tr.^b18cm#Sch dnh cho la tu i thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Thu#Nguyn Hng Giang#291569## 00642000000000313000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020024000410030013000650070083000780220005001610080005001660090 01100171010000500182011001500187020001800202020000900220020001300229005001300242 005001200255019001400267039000500281005001600286006001900302013000700321#VN12.03 015#TH104T#895.6#^214#16000#Vi?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Li: Aoya ma Gosho ; Tranh: Ohta Masaru, Kubota Kazuhiro ; Dch: Nguyn Hng Giang#T.37#^ aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Ohta Masaru#Dch Nht Bn#Thu#Kubota Kazuhiro#Nguyn Hng Giang#291570 ## 00659000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020013000400030013000530070064000660220004001302210020001340080 00500154009001100159010000500170011001500175012003500190020001700225020000900242 02000130025100500170026400500140028100600120029501900140030703900050032101300070 0326#VN12.03016#Vi?t#E207H#895.6#^214#16000#Eyeshield 21#Truyn tranh#Li: Riic hiro Inagaki ; Tranh: Yusuke Murata ; Nguyt Minh dch#T.7#Ngi l Musashi#^ aH.#^aKim ng#2012#^a199tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 14+#Vn hc hi n i#Nht Bn#Truyn tranh#Riichiro Inagaki#Yusuke Murata#Nguyt Minh#Dch Nh t Bn#Thu#291571## 00679000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020013000400030013000530070064000660220004001302210040001340080 00500174009001100179010000500190011001500195012003500210020001700245020000900262 02000130027100500170028400500140030100600120031501900140032703900050034101300070 0346#VN12.03017#Vi?t#E207H#895.6#^214#16000#Eyeshield 21#Truyn tranh#Li: Riic hiro Inagaki ; Tranh: Yusuke Murata ; Nguyt Minh dch#T.8#V sao chin binh lu n nhm ti k mnh#^aH.#^aKim ng#2012#^a207tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 14+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Riichiro Inagaki#Yusuke Murata# Nguyt Minh#Dch Nht Bn#Thu#291572## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070033000790220004001120080005001160090 01100121010000500132011001500137012003500152020001700187020000900204020001300213 005001500226006001100241039000500252013000700257019001400264#VN12.03018#16000#V i?t#M102M#895.6#^214#Magi - M cung thn thoi#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu ; Tha nh Thu dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a198tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la t ui 15+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu#Thanh Thu#Thu#29 1573#Dch Nht Bn## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070033000790220004001120080005001160090 01100121010000500132011001500137012003500152020001700187020000900204020001300213 005001500226006001100241039000500252019001400257013000700271#VN12.03019#16000#V i?t#M102M#895.6#^214#Magi - M cung thn thoi#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu ; Tha nh Thu dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la t ui 15+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu#Thanh Thu#Thu#D ch Nht Bn#291574## 00606000000000313000450002600110000003900050001118100060001608200060002280800050 00280050010000330410005000430140007000480020008000550030013000630070049000760220 00500125008000500130009001100135010000500146011001500151012003500166019001400201 020001700215020000900232020001300241005001300254006001800267013000700285#VN12.03 020#Thu#D304#895.7#^214#Ra In Soo#Vi?t#15000#Dim #Truyn tranh#Ra In Soo, Kim Jae Hwan ; Nguyn Thanh Tng dch#T.38#^aH.#^aKim ng#2012#^a182tr.^b18cm#T ranh truyn dnh cho la tui 15+#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Kim Jae Hwan#Nguyn Thanh Tng#291575## 00606000000000313000450002600110000003900050001118100060001608200060002280800050 00280050010000330410005000430140007000480020008000550030013000630070049000760220 00500125008000500130009001100135010000500146011001500151012003500166019001400201 020001700215020000900232020001300241005001300254006001800267013000700285#VN12.03 021#Thu#D304#895.7#^214#Ra In Soo#Vi?t#15000#Dim #Truyn tranh#Ra In Soo, Kim Jae Hwan ; Nguyn Thanh Tng dch#T.39#^aH.#^aKim ng#2012#^a159tr.^b18cm#T ranh truyn dnh cho la tui 15+#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Kim Jae Hwan#Nguyn Thanh Tng#291576## 00606000000000313000450002600110000018100060001108200060001780800050002300500100 00280390005000380410005000430140007000480020008000550030013000630070049000760220 00500125008000500130009001100135010000500146011001500151012003500166019001400201 020001700215020000900232020001300241005001300254006001800267013000700285#VN12.03 022#D304#895.7#^214#Ra In Soo#Thu#Vi?t#15000#Dim #Truyn tranh#Ra In Soo, Kim Jae Hwan ; Nguyn Thanh Tng dch#T.40#^aH.#^aKim ng#2012#^a188tr.^b18cm#T ranh truyn dnh cho la tui 15+#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Kim Jae Hwan#Nguyn Thanh Tng#291577## 00555000000000301000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020007000390030013000460070048000590220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132020001800147020000900165020001300174005001300187 005001600200006001100216039000500227019001400232013000700246#VN12.03023#Vi?t#Y00 0#895.7#^214#15000#Yureka#Truyn tranh#Son Hee Joon, Kim Youn Kyoung ; Hi Ph ng dch#T.8#^aH.#^aKim ng#2012#^a173tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Son Hee Joon#Kim Youn Kyoung#Hi Phng#Thu#Dch Hn Quc#291578## 00555000000000301000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020007000390030013000460070048000590220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132020001800147020000900165020001300174005001300187 005001600200006001100216039000500227019001400232013000700246#VN12.03024#Vi?t#Y00 0#895.7#^214#15000#Yureka#Truyn tranh#Son Hee Joon, Kim Youn Kyoung ; Hi Ph ng dch#T.9#^aH.#^aKim ng#2012#^a172tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Son Hee Joon#Kim Youn Kyoung#Hi Phng#Thu#Dch Hn Quc#291579## 00567000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000500239019001400244013000700258#VN12.03025#Vi?t#N31 2R#895.6#^214#22000#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.25#^aH.#^aKim ng#2012#^a244tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#Thu#Dch Nht Bn#2 91580## 00567000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000500239019001400244013000700258#VN12.03026#Vi?t#N31 2R#895.6#^214#22000#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.26#^aH.#^aKim ng#2012#^a237tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#Thu#Dch Nht Bn#2 91581## 00534000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020024000400030013000640070034000770220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020001300169020000900182005001400191 006001300205039000500218019001400223013000700237#VN12.03027#Vi?t#A103K#895.6#^21 4#19000#Aion - Khc ca ngc lc#Truyn tranh#Yuna Kagesaki ; V Minh Hin dch# T.7#^aH.#^aKim ng#2012#^a161tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nht Bn# Yuna Kagesaki#V Minh Hin#Thu#Dch Nht Bn#291582## 00534000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020024000400030013000640070034000770220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020001300169020000900182005001400191 006001300205039000500218019001400223013000700237#VN12.03028#Vi?t#A103K#895.6#^21 4#19000#Aion - Khc ca ngc lc#Truyn tranh#Yuna Kagesaki ; V Minh Hin dch# T.8#^aH.#^aKim ng#2012#^a161tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nht Bn# Yuna Kagesaki#V Minh Hin#Thu#Dch Nht Bn#291583## 00566000000000289000450001400070000004100050000718100070001208200060001980800050 00250020027000300030013000570070054000700220004001240080005001280090011001330100 00500144011001500149020001800164020000900182020001300191005001400204005001400218 006001800232039000500250019001400255013000700269#21000#Vi?t#KH110V#895.6#^214#K ht vng ng ua Capeta#Truyn tranh#Masahito Soda, Kuro Tomiyama ; Nguyn Tha nh Ngn dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2012#^a184tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#Masahito Soda#Kuro Tomiyama#Nguyn Thanh Ngn#Thu#Dch Nht Bn#29 1584## 00589000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020027000410030013000680070054000810220004001350080005001390090 01100144010000500155011001500160020001800175020000900193020001300202005001400215 005001400229006001800243039000500261019001400266013000700280#VN12.03029#21000#V i?t#KH110V#895.6#^214#Kht vng ng ua Capeta#Truyn tranh#Masahito Soda, Kur o Tomiyama ; Nguyn Thanh Ngn dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2012#^a184tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Masahito Soda#Kuro Tomiyama#Nguyn Thanh Ng n#Thu#Dch Nht Bn#291584## 00589000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020027000410030013000680070054000810220004001350080005001390090 01100144010000500155011001500160020001800175020000900193020001300202005001400215 005001400229006001800243039000500261019001400266013000700280#VN12.03030#21000#V i?t#KH110V#895.6#^214#Kht vng ng ua Capeta#Truyn tranh#Masahito Soda, Kur o Tomiyama ; Nguyn Thanh Ngn dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2012#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Masahito Soda#Kuro Tomiyama#Nguyn Thanh Ng n#Thu#Dch Nht Bn#291585## 00578000000000301000450002600110000003900050001101400070001604100050002318100060 00280820006000348080005000400020021000450030013000660070040000790220004001192210 01900123008000500142009001100147010000500158011001500163020001800178020001100196 020001300207005001300220006002000233019001600253013000700269#VN12.03031#Thu#280 00#Vi?t#M515X#895.1#^214#Mui xinh huynh och#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phm Dng c Tng dch#T.6#Gic m huy chng#^aH.#^aKim ng#2012#^a122tr.^b19cm#V n hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phm Dng c Tng#Dch T rung Quc#291586## 00578000000000301000450002600110000003900050001101400070001604100050002318100060 00280820006000348080005000400020021000450030013000660070040000790220004001192210 01900123008000500142009001100147010000500158011001500163020001800178020001100196 020001300207005001300220006002000233019001600253013000700269#VN12.03032#Thu#280 00#Vi?t#M515X#895.1#^214#Mui xinh huynh och#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phm Dng c Tng dch#T.7#Quyt u nh cao#^aH.#^aKim ng#2012#^a122tr.^b19cm#V n hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phm Dng c Tng#Dch T rung Quc#291587## 00578000000000301000450002600110000003900040001101400070001504100050002218100060 00270820006000338080005000390020021000440030013000650070040000780220004001182210 02000122008000500142009001100147010000500158011001500163020001800178020001100196 020001300207005001300220006002000233019001600253013000700269#VN12.03033#Hu#2800 0#Vi?t#M515X#895.1#^214#Mui xinh huynh och#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phm D ng c Tng dch#T.8#K phng giao tranh#^aH.#^aKim ng#2012#^a122tr.^b19cm#V n hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phm Dng c Tng#Dch T rung Quc#291588## 00580000000000301000450002600110000003900040001101400070001504100050002218100060 00270820006000338080005000390020021000440030013000650070040000780220004001182210 02200122008000500144009001100149010000500160011001500165020001800180020001100198 020001300209005001300222006002000235019001600255013000700271#VN12.03034#Hu#2800 0#Vi?t#M515X#895.1#^214#Mui xinh huynh och#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phm D ng c Tng dch#T.9#Trn chin chung cuc#^aH.#^aKim ng#2012#^a122tr.^b19cm #Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phm Dng c Tng#Dch Trung Quc#291589## 00579000000000301000450002600110000003900040001101400070001504100050002218100060 00270820006000338080005000390020021000440030013000650070040000780220005001182210 02000123008000500143009001100148010000500159011001500164020001800179020001100197 020001300208005001300221006002000234019001600254013000700270#VN12.03035#Hu#2800 0#Vi?t#M515X#895.1#^214#Mui xinh huynh och#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phm D ng c Tng dch#T.10#Trng hc vui nhn#^aH.#^aKim ng#2012#^a122tr.^b19cm# Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phm Dng c Tng#Dch Trung Quc#291590## 00644000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030014000660070032000800220005001122210061001170080 00500178009001100183010000500194011001500199020001800214020001100232020001300243 005001300256006001200269039000400281019001600285012002200301013000700323#VN12.03 036#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long Vin linh vt sng#Truyn di k#Au Yao Hsing ; Phng Thu dch#T.10#n cy ngn tui c khai m. Thy tr khn kh g p c nhn#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truy n tranh#Au Yao Hsing#Phng Thu#Hu#Dch Trung Quc#Dnh cho la tui 14+#2915 91## 00650000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030014000660070032000800220005001122210067001170080 00500184009001100189010000500200011001500205020001800220020001100238020001300249 005001300262006001200275039000400287019001600291012002200307013000700329#VN12.03 037#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long Vin linh vt sng#Truyn di k#Au Yao Hsing ; Phng Thu dch#T.11#S ph b c gii c anh o. Rng ng lo li phc hi s sng#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Thu#Hu#Dch Trung Quc#Dnh cho la tui 14 +#291592## 00655000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030014000660070032000800220005001122210072001170080 00500189009001100194010000500205011001500210020001800225020001100243020001300254 005001300267006001200280039000400292019001600296012002200312013000700334#VN12.03 038#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long Vin linh vt sng#Truyn di k#Au Yao Hsing ; Phng Thu dch#T.12#Hai phe phi kt th trong nh g. Siu ma lc tho t hin h thanh xun#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trun g Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Thu#Hu#Dch Trung Quc#Dnh cho la tu i 14+#291593## 00569000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070049000740220005001230080005001280090 01100133010000500144011001500149020001800164020001100182020001300193005000900206 005001300215006001200228039000400240019001600244013000700260#VN12.03039#21500#V i?t#S309N#895.1#^214#Siu nhn m n lin#Truyn tranh#Shelwing ; Au Yao Hsing c h.b. ; Trn Tr My dch#T.11#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b17cm#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Shelwing#Au Yao Hsing#Trn Tr My#Hu#Dch Trung Quc #291594## 00569000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070049000740220005001230080005001280090 01100133010000500144011001500149020001800164020001100182020001300193005000900206 005001300215006001200228039000400240019001600244013000700260#VN12.03040#21500#V i?t#S309N#895.1#^214#Siu nhn m n lin#Truyn tranh#Shelwing ; Au Yao Hsing c h.b. ; Trn Tr My dch#T.12#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b17cm#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Shelwing#Au Yao Hsing#Trn Tr My#Hu#Dch Trung Quc #291595## 00569000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020021000400030013000610070049000740220005001230080005001280090 01100133010000500144011001500149020001800164020001100182020001300193005000900206 005001300215006001200228039000400240019001600244013000700260#VN12.03041#Vi?t#S30 9N#895.1#^214#21500#Siu nhn m n lin#Truyn tranh#Shelwing ; Au Yao Hsing c h.b. ; Trn Tr My dch#T.13#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b17cm#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Shelwing#Au Yao Hsing#Trn Tr My#Hu#Dch Trung Quc #291596## 00569000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020021000400030013000610070049000740220005001230080005001280090 01100133010000500144011001500149020001800164020001100182020001300193005000900206 005001300215006001200228039000400240019001600244013000700260#VN12.03042#Vi?t#S30 9N#895.1#^214#21500#Siu nhn m n lin#Truyn tranh#Shelwing ; Au Yao Hsing c h.b. ; Trn Tr My dch#T.14#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b17cm#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Shelwing#Au Yao Hsing#Trn Tr My#Hu#Dch Trung Quc #291597## 00630000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020008000380030013000460070069000590040013001280080005001410090 01100146010000500157011001400162012003800176020001800214020000300232020001300235 005001500248005002100263006001200284039000500296013000700301019000800308#VN12.03 043#16000#Vi?t#L462H#813#^214#Li ha#Truyn tranh#Li: S. R. Baecker ; Minh ho : S.I. International ; Thu Nguyt dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a32t r.^b19cm#Disney Princess. Cng cha ti ng x#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh #Baecker, S. R.#International, S. I.#Thu Nguyt#Uyn#291598#Dch M## 00704000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020031000380030013000690070089000820040013001710080005001840090 01100189010000500200011001400205012003800219020001800257020000300275020001300278 00500200029100500200031100500150033100600120034603900050035801300070036301900080 0370#VN12.03044#16000#Vi?t#H112T#813#^214#Hy th nhn theo cch ca ti#Truyn tranh#Li: Jacqueline A. Ball ; Minh ho: S.I. International, Teresa Lester ; T hu Nguyt dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a32tr.^b19cm#Disney Princess. Cng cha ti ng x#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Ball, Jacqueline A.#Inte rnational, S.I.#Lester, Teresa#Thu Nguyt#Uyn#291599#Dch M## 00651000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380030013000560070075000690040013001440080005001570090 01100162010000500173011001400178012003800192020001800230020000300248020001300251 005002000264005002100284006001200305039000500317013000700322019000800329#VN12.03 045#16000#Vi?t#B515S#813#^214#Bui sng ln xn#Truyn tranh#Li: Jacqueline A. Ball ; Minh ho: Caveman Productions ; Thu Nguyt dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a32tr.^b19cm#Disney Princess. Cng cha ti ng x#Vn hc thiu nhi #M#Truyn tranh#Ball, Jacqueline A.#Productions, Caveman#Thu Nguyt#Uyn#29160 0#Dch M## 00688000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020015000380030013000530070089000660040013001550080005001680090 01100173010000500184011001400189012003800203020001800241020000300259020001300262 00500170027500500180029200500200031000600120033003900050034201300070034701900080 0354#VN12.03046#16000#Vi?t#556D#813#^214#ng dng li!#Truyn tranh#Li: Kris ten Behrens, Monique Peterson ; Minh ho: S.I. International ; Thu Nguyt dch# In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a32tr.^b19cm#Disney Princess. Cng cha ti ng x#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Behrens, Kristen#Peterson, Monique#Inter national, S.I.#Thu Nguyt#Uyn#291601#Dch M## 00655000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020021000390030013000600070075000730040013001480080005001610090 01100166010000500177011001400182012003800196020001800234020000300252020001300255 005002000268005002100288006001200309039000500321013000700326019000800333#VN12.03 047#16000#Vi?t#TH107C#813#^214#Thnh cng ngt ngo#Truyn tranh#Li: Jacquelin e A. Ball ; Minh ho: Caveman Productions ; Thu Nguyt dch#In ln th 2#^aH.#^ aKim ng#2012#^a32tr.^b19cm#Disney Princess. Cng cha ti ng x#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Ball, Jacqueline A.#Productions, Caveman#Thu Nguyt#Uyn#2 91602#Dch M## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380030013000550070071000680040013001390080005001520090 01100157010000500168011001400173012003800187020001800225020000300243020001300246 005002000259005001700279006001200296039000500308013000700313019000800320#VN12.03 048#16000#Vi?t#B105M#813#^214#Bn mi ca Chip#Truyn tranh#Li: Jacqueline A. Ball ; Minh ho: Duendes Del Sur ; Thu Nguyt dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng #2012#^a32tr.^b19cm#Disney Princess. Cng cha ti ng x#Vn hc thiu nhi#M#T ruyn tranh#Ball, Jacqueline A.#Sur, Duendes Del#Thu Nguyt#Uyn#291603#Dch M ## 00643000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020019000390030013000580070070000710040013001410080005001540090 01100159010000500170011001400175012003800189020001800227020000300245020001300248 005001600261005002000277039000500297013000700302019000800309006001200317#VN12.03 049#16000#Vi?t#NH101H#813#^214#Nhc hi i dng#Truyn tranh#Li: Annie Auerb ach ; Minh ho: S.I. International ; Thu Nguyt dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a32tr.^b19cm#Disney Princess. Cng cha ti ng x#Vn hc thiu nhi#M #Truyn tranh#Auerbach, Annie#International, S.I.#Uyn#291604#Dch M#Thu Nguy t## 00643000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020017000390030013000560070071000690080005001400090011001450100 00500156011001400161012003800175020001800213020000300231020001300234005001700247 005002000264039000500284013000700289019000800296004001300304006001200317#VN12.03 050#16000#Vi?t#CH500C#813#^214#Ch chim k diu#Truyn tranh#Li: Cynthia Stier le ; Minh ho: S.I. International ; Thu Nguyt dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a32tr .^b19cm#Disney Princess. Cng cha ti ng x#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh# Stierle, Cynthia#International, S.I.#Uyn#291605#Dch M#In ln th 2#Thu Nguy t## 00501000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020019000420070022000610040013000830080005000960090011001010100 00500112011001700117012001900134020001800153020000900171020001400180006001200194 039000500206013000700211019000500218#VN12.03051#35000#Vi?t#NH556C#372.21#^214#N hng con vt xinh#Phng Linh bin dch#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a88tr .^b17x19cm#B m dy b ngoan#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#Phng Li nh#Uyn#291606#Dch## 00497000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070022000560040013000780080005000910090011000960100 00500107011001700112012001900129020001800148020001000166020001400176006001200190 039000500202013000700207019000500214#VN12.03052#35000#Vi?t#H419A#372.21#^214#H c n hc ni#Phng Linh bin dch#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a88tr.^b17 x19cm#B m dy b ngoan#Gio dc mu gio#Giao tip#Sch mu gio#Phng Linh#U yn#291607#Dch## 00503000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070022000590040013000810080005000940090011000990100 00500110011001700115012001900132020001800151020001000169006001200179039000800191 013000700199019000500206020001400211#VN12.03053#35000#Vi?t#R203T#372.21#^214#R n thi quen tt#Phng Linh bin dch#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a88tr.^ b17x19cm#B m dy b ngoan#Gio dc mu gio#Thi quen#Phng Linh#P.Nhung#2916 08#Dch#Sch mu gio## 00503000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410070022000600040013000820080005000950090011001000100 00500111011001700116012001900133020001800152020000900170006001200179039000800191 019000500199013000700204020001400211#VN12.03054#35000#Vi?t#C126C#372.21#^214#C y ci quanh mnh#Phng Linh bin dch#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a88tr. ^b17x19cm#B m dy b ngoan#Gio dc mu gio#Thc vt#Phng Linh#P.Nhung#Dch #291609#Sch mu gio## 00644000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020032000420070074000740040013001480080005001610090011001660100 00500177011001400182012001400196020001800210020000900228020000500237020001400242 005001700256005001700273006001500290039000800305013000700313019001000320#VN12.03 055#15000#Vi?t#C450-O#372.21#^214#C i, ti sao con phi i hc?#Li k: Oscar Brenifier ; Minh ho: Delphine Durand ; Bi Th Thu H dch#In ln th 2#^aH.#^ aKim ng#2012#^a29tr.^b19cm#Trit gia nh#Gio dc mu gio#Trit l#Php#Sch mu gio#Brenifier, Oscar#Durand, Delphine#Bi Th Thu H#P.Nhung#291610#Dch Ph p## 00639000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020027000420070074000690040013001430080005001560090011001610100 00500172011001400177012001400191020001800205020000900223020000500232020001400237 005001700251005001700268006001500285039000800300019001000308013000700318#VN12.03 056#15000#Vi?t#B450-O#372.21#^214#B i, ti sao b yu con?#Li k: Oscar Bren ifier ; Minh ho: Delphine Durand ; Bi Th Thu H dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a29tr.^b19cm#Trit gia nh#Gio dc mu gio#Trit l#Php#Sch mu g io#Brenifier, Oscar#Durand, Delphine#Bi Th Thu H#P.Nhung#Dch Php#291611## 00648000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020036000420070074000780040013001520080005001650090011001700100 00500181011001400186012001400200020001800214020000900232020000500241020001400246 005001700260005001700277006001500294039000800309019001000317013000700327#VN12.03 057#15000#Vi?t#M200-O#372.21#^214#M i, ti sao con c mt trn i?#Li k: O scar Brenifier ; Minh ho: Delphine Durand ; Bi Th Thu H dch#In ln th 2#^a H.#^aKim ng#2012#^a29tr.^b19cm#Trit gia nh#Gio dc mu gio#Trit l#Php#S ch mu gio#Brenifier, Oscar#Durand, Delphine#Bi Th Thu H#P.Nhung#Dch Php# 291612## 00664000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020052000420070074000940040013001680080005001810090011001860100 00500197011001400202012001400216020001800230020000900248020000500257020001400262 005001700276005001700293006001500310039000800325019001000333013000700343#VN12.03 058#15000#Vi?t#455-O#372.21#^214#ng i, ti sao chu khng c lm iu mnh mun?#Li k: Oscar Brenifier ; Minh ho: Delphine Durand ; Bi Th Thu H dch #In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a29tr.^b19cm#Trit gia nh#Gio dc mu gio #Trit l#Php#Sch mu gio#Brenifier, Oscar#Durand, Delphine#Bi Th Thu H#P. Nhung#Dch Php#291613## 00639000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410070091000580080005001490090011001540100005001650110 01400170012003500184020001800219020000700237020001400244005001300258005002000271 005001600291006001000307039000800317019000500325013000700330#VN12.03059#12000#V i?t#U510D#372.21#^214#Ui da, but qu!# tng: E. Beaumont ; Minh ho: Rozenn F ollio-Vrel ; Li: Sophie Bellier ; Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr.^b 19cm# trnh nhng ri ro : 2 - 6 tui#Gio dc mu gio#Ri ro#Sch mu gio#B eaumont, E.#Follio-Vrel, Rozenn#Bellier, Sophie#Diu Chu#P.Nhung#Dch#291614## 00639000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410070091000580080005001490090011001540100005001650110 01400170012003500184020001800219020000700237020001400244005001300258005002000271 005001600291006001000307039000800317019000500325013000700330#VN12.03060#12000#V i?t#U510D#372.21#^214#Ui da, nng qu!# tng: E. Beaumont ; Minh ho: Rozenn F ollio-Vrel ; Li: Sophie Bellier ; Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr.^b 19cm# trnh nhng ri ro : 2 - 6 tui#Gio dc mu gio#Ri ro#Sch mu gio#B eaumont, E.#Follio-Vrel, Rozenn#Bellier, Sophie#Diu Chu#P.Nhung#Dch#291615## 00639000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410070091000580080005001490090011001540100005001650110 01400170012003500184020001800219020000700237020001400244005001300258005002000271 005001600291006001000307039000800317013000700325019000500332#VN12.03061#12000#V i?t#U510D#372.21#^214#Ui da, nga qu!# tng: E. Beaumont ; Minh ho: Rozenn F ollio-Vrel ; Li: Sophie Bellier ; Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr.^b 19cm# trnh nhng ri ro : 2 - 6 tui#Gio dc mu gio#Ri ro#Sch mu gio#B eaumont, E.#Follio-Vrel, Rozenn#Bellier, Sophie#Diu Chu#P.Nhung#291616#Dch## 00642000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070091000610080005001520090011001570100005001680110 01400173012003500187020001800222020000700240020001400247005001300261005002000274 005001600294006001000310039000800320019000500328013000700333#VN12.03062#12000#V i?t#U510D#372.21#^214#Ui da, t tay ri!# tng: E. Beaumont ; Minh ho: Rozen n Follio-Vrel ; Li: Sophie Bellier ; Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr .^b19cm# trnh nhng ri ro : 2 - 6 tui#Gio dc mu gio#Ri ro#Sch mu gi o#Beaumont, E.#Follio-Vrel, Rozenn#Bellier, Sophie#Diu Chu#P.Nhung#Dch#291617 ## 00496000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020018000680030012000860070014000980080 00500112009001100117010000500128011001800133012001300151020001800164020000900182 020001200191039000800203013000700211#VN12.03063#VN12.03064#33000#Vi?t#C506K#895 .9223#^214#Lu Th Lng#Cc ko cng ci#Truyn ngn#Lu Th Lng#^aH.#^aKim ng#2012#^a158tr.^b16x17cm#Cm nang 10+#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn# P.Nhung#291618## 00738000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510070051000800080005001310090011001360100 00500147011001700152020000800169020000900177020001500186020001300201005001000214 005001200224005001200236039000800248013000700256021017300263#VN12.03065#VN12.030 66#58000#Vi?t#L557S#959.7#^214#Lc s nc Vit bng tranh#Li: Hiu Minh, Huy n Trang ; T Huy Long minh ho#^aH.#^aKim ng#2012#^a63tr.^b18x30cm#Lch s#Vi t Nam#Truyn lch s#Truyn tranh#Hiu Minh#Huyn Trang#T Huy Long#P.Nhung#291 619#Trnh by khi qut lch s Vit Nam qua cc thi k t thi i Hng Bng, An Dng Vng, khng chin chng xm lc qua cc triu vua n khng chin ch ng Php nm 1945## 00944000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020105000490030071001540070036002250080010002610090 01800271010000500289011001500294021020300309020001200512020001800524020001000542 00500160055200500090056800500060057700500120058300500080059503900080060301300070 0611#VN12.03067#VN12.03068#25000#Vi?t#T527C#174#^214#Tuyn chn nhng mu chuy n v tm gng cn, kim, lim, chnh, ch cng v t ca Ch tch H Ch Minh#T i liu sinh hot chi b, on th, c quan, n v v trong nhn dn#Nguyn Vn Ngc, Kim Dung, V K...#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a198tr.^b15cm#Tp h p nhng cu chuyn k v tm gng cn, kim, lim, chnh, ch cng v t ca Ch tch H Ch Minh nhm tuyn truyn t tng o c cch mng, phm cch cao p, trong sng ca Bc ti nhn dn#H Ch Minh#o c cch mng#Truyn k#Ngu yn Vn Ngc#Kim Dung#V K#Nguyn Dung#c Bo#P.Nhung#291620## 01000000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020057000550070060001120080005001720090021001770100 00500198011001500203021030900218020001300527020001000540020000900550005001700559 00500170057600500130059300500190060600500150062503900080064001300070064802000190 0655#VN12.03070#VN12.03069#35000#Vi?t#116K#346.59704#^214#ng k bt ng sn - nhng vn l lun v thc tin#Nguyn Minh Tun (ch.b.), Vng Thanh Thu, Trn Th Hu...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a243tr.^b19cm#Khi qut chung v ng k bt ng sn; cc quan nim v bt ng sn trong h thng php lut c a mt s nc trn th gii; php lut ca mt s nc v ng k bt ng sn; thc trng php lut v ng k bt ng sn ca Vit Nam. Th trng bt ng sn v vn kinh doanh bt ng sn Vit Nam...#Bt ng sn#Php lut#Vit Nam#Nguyn Minh Tun#Vng Thanh Thu#Trn Th Hu#Kiu Th Thu Linh#Hong Th Loan#P.Nhung#291621#Ti liu tham kho## 01220000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020103000510080005001540090021001590100005001800110 01500185015006600200021055800266013000700824020001900831020001800850020000900868 039000800877019000300885020001000888020001000898020001000908#VN12.03071#VN12.030 72#26000#Vi?t#T103L#305.9#^214#Ti liu chuyn bi dng l lun chnh tr v nghip v dnh cho cn b Hi cu chin binh c s#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2012#^a171tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng - Hi Cu chin binh Vi t Nam#Gii thiu cc chuyn bi dng l lun chnh tr chung v ch ngha M c - Lnin, t tng H Ch Minh, ng Cng sn Vit Nam, h thng chnh tr, ph ng thc lnh o ca ng i vi h thng chnh tr nc ta hin nay v cc chuyn ring v v tr, vai tr, tnh cht, chc nng, nhim v ca Hi Cu chin binh Vit Nam, tng cng on kt, vn ng cu chin binh, pht huy vai tr, tim nng ca cc th h cu chin binh Vit Nam trong giai on cch mng mi, t chc, hot ng v xy dng hi cu chin binh c s trong sch, vng mnh#291622#Hi Cu chin binh#L lun chnh tr#Vit Nam#P.Nhung#XH#Chuyn #B i dng#Nghip v## 00977000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020097000530080005001500090021001550100005001760110 01500181015006000196020001300256020001000269020001800279020001000297020001000307 039000800317013000700325021036700332#VN12.03073#VN12.03074#28000#Vi?t#T103L#305 .506#^214#Ti liu chuyn bi dng l lun chnh tr v nghip v dnh cho c n b Hi Nng dn c s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a188tr.^b19cm#TTS gh i: Ban Tuyn gio Trung ng - Hi Nng dn Vit Nam#Hi Nng dn#Bi dng#L l un chnh tr#Nghip v#Chuyn #P.Nhung#291623#Gii thiu cc chuyn bi d ng l lun chnh tr chung v ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh, ng Cng sn Vit Nam, h thng chnh tr, phng thc lnh o ca ng i vi h thng chnh tr nc ta hin nay v cc chuyn ring v nghip v Hi Nng dn Vit Nam, t chc Hi nng dn c s, mt s nghip v cng tc ca Hi n ng dn c s## 00793000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020048000540080005001020090021001070100005001280110 01500133021030100148020001000449020001800459020000800477020000900485020001800494 039000800512013000700520#VN12.03075#VN12.03076#39000#Vi?t#QU600#346.597#^214#Q uy nh php lut v ng k giao dch bo m#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a 294tr.^b19cm#Gii thiu php lut v giao dch bo m v ng k giao dch bo m, cc quy nh php lut hng dn c th v ng k th chp nh , quyn s dng t, ti sn gn lin vi t...; v chc nng, nhim v, quyn hn, t ch c, bin ch, c ch ti chnh ca Vn phng ng k quyn s dng t...#Php l ut#Giao dch bo m#ng k#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Nhung#291624## 00909000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020033000550030046000880080005001340090021001390100 00500160011001500165021040600180020001000586020000500596020000900601020001800610 039000800628013000700636#VN12.03077#VN12.03078#47000#Vi?t#M458S#343.59704#^214# Mt s vn bn php lut v thu#Ban hnh t thng 8 - 2011 n thng 2 - 2012#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a370tr.^b19cm#Gii thiu mt s quy nh php lu t c ban hnh t thng 8 - 2011 n thng 2 - 2012 lin quan n cc sc thu nh: b sung mt s gii php v thu nhm tho g kh khn cho doanh nghip v c nhn; thu gi tr gia tng, thu nhp doanh nghip, tiu th c bit; thu s dng t phi nng nghip, tin s dng t, thu t; cc quy nh v min gi m thu, x l tn ng thu, qun l bin lai thu#Php lut#Thu#Vit Nam#Vn b n php lut#P.Nhung#291625## 00792000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020050000650070014001150080005001290090 02100134010000500155011001500160012002800175021023000203020002300433020000800456 020001000464020001300474039000800487013000700495#VN12.03079#VN12.03080#25000#Vi ?t#H428#352.8#^214#inh Vn Minh#Hi - p v hot ng ca Ban Thanh tra nhn dn#inh Vn Minh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a158tr.^b19cm#T sch Php lu t ph thng#Gii thiu c s l lun v php l ca hot ng thanh tra nhn dn ; t chc, hot ng v ni dung gim st ca Ban Thanh tra nhn dn ti x, ph ng, th trn, c quan nh nc, n v s nghip cng lp, doanh nghip nh n c#Ban Thanh tra Nhn dn#T chc#Hot ng#Sch hi p#P.Nhung#291626## 00931000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020073000550070054001280080005001820090021001870100 00500208011001500213021026400228020002100492020001000513020000900523005001400532 005001500546005001200561005001600573005001300589039000800602013000700610#VN12.03 081#VN12.03082#28000#Vi?t#PH110H#335.4346#^214#Pht huy cc ngun lc ca dn l m li cho dn theo t tng H Ch Minh#Phm Ngc Anh (ch.b.), Ng Xun Dng, L Th Hng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a187tr.^b19cm#Trnh by t tng ca Ch tch H Ch Minh v pht huy cc ngun lc ca dn lm li cho dn. Phn tch thc trng v a ra cc gii php ch yu vn dng, pht trin t tng H Ch Minh v pht huy cc ngun lc ca dn lm li cho dn trong cng cuc i mi#T tng H Ch Minh#Ngun lc#Nhn dn#Phm Ngc Anh#Ng Xun Dng#L Th Hng#Nguyn Hng Hu#Trn Th Hi#P.Nhung#291627## 00989000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050013000460020080000590030015001390070013001540080005001670090 02100172010000500193011001500198013000700213015006200220021029800282020001800580 02000070059802000100060502000090061502000150062403900040063902000100064302000100 0653#VN12.03083#VN12.03084#Vi?t#C460C#328.597#^214#Hong Vn T#C ch h tr i biu quc hi trong thc hin quyn trnh sng kin php lut#Sch tham kho#H ong Vn T#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a127tr.^b19cm#291628#TTS ghi: U ba n thng v Quc hi. Vin Nghin cu lp php#Trnh by mt s vn l lun v c ch h tr i biu Quc hi trong thc hin quyn trnh sng kin php lu t, thc trng c ch h tr i biu Quc hi thc hin quyn trnh sng kin ph p lut v tip tc hon thin c ch h tr i biu Quc hi thc hin quyn t rnh sng kin php lut#i biu quc hi#C ch#Php lut#Vit Nam#Sch tham k ho#Hu#Thc hin#Sng kin## 00845000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510080005000560090021000610100005000820110015000870130 00700102005001500109002007400124003001500198007001500213021023900228020001300467 020001600480020000900496020001500505039000400520020001900524#VN12.03085#VN12.030 86#26000#Vi?t#X500H#305.509597#^214#^aH.#^aChnh tr quc gia#2012#^a165tr.^b19 cm#291629#Phm Vn Giang#Xu hng vn ng ca giai cp cng nhn Vit Nam trong qu trnh i mi#Sch tham kho#Phm Vn Giang#Trnh by quan im ca Ch ngh a Mc - Lnin v giai cp cng nhn. Phn tch xu hng vn ng ca giai cp c ng nhn Vit Nam trong qu trnh i mi v mt s vn t ra trong qu trn h xy dng giai cp cng nhn Vit Nam hin nay#Khuynh hng#Thi k i mi#Vi t Nam#Sch tham kho#Hu#Giai cp cng nhn## 00491000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510080005000820090011000870100005000980110 01500103021009500118020000900213020000800222039000400230013000700234020000800241 #VN12.03087#VN12.03088#48000#Vi?t#B300A#133.3#^214#B n i ngi v 12 con gi p#^aH.#^aHng c#2012#^a251tr.^b19cm#Tp hp nhng li gii on v s mnh c a con ngi v i sng nhn sinh da vo 12 con gip#Bi ton#S mnh#Hu#29163 0#D on## 00882000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020068000530080005001210090021001260100005001470110 01500152021038900167020001000556020002400566020000900590020001800599039000400617 013000700621#VN12.03089#VN12.03090#40000#Vi?t#B450L#345.597#^214#B lut t tn g hnh s ca nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam#^aH.#^aChnh tr Quc gia# 2012#^a254tr.^b19cm#Trnh by ton vn ni dung b lut t tng hnh s c qu c hi thng qua nm 2003, bao gm 346 iu, vi cc mc qui nh v khi t, i u tra v n hnh s v quyt nh truy t, xt x s thm, xt x phc thm, thi hnh bn n v quyt nh ca to n, xt li bn n v quyt nh c hiu l c php lut, mt s th tc c bit v hp tc quc t trong hot ng t tng hnh s#Php lut#B lut t tng hnh s#Vit Nam#Vn bn php lut#Hu#291631 ## 00777000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020056000530080005001090090021001140100005001350110 01500140021030400155020001000459020001600469020000900485020001800494039000400512 013000700516#VN12.03091#VN12.03092#37000#Vi?t#B450L#345.597#^214#B lut hnh s nm 1999 c sa i, b sung nm 2009#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a320tr .^b19cm#Trnh by ni dung b lut hnh s nm 1999, c sa i, b sung nm 2 009 bao gm 344 iu vi cc phn: iu khon c bn, hiu lc ca b lut hnh s, ti phm, thi hiu truy cu trch nhim hnh s, hnh pht, cc bin php t php, thi hiu thi hnh bn n, cc ti xm phm an ninh quc gia...#Php lu t#B lut hnh s#Vit Nam#Vn bn php lut#Hu#291632## 00844000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020099000540080005001530090021001580100005001790110 01400184021027300198020001000471020000800481020001000489020000900499020000900508 020001800517039000400535013000700539020000800546#VN12.03094#VN12.03093#10000#Vi ?t#PH109L#347.597#^214#Php lnh chi ph gim nh, nh gi; chi ph cho ngi lm chng, ngi phin dch trong t tng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a42tr. ^b19cm#Trnh by nhng qui nh chung v qui nh c th v chi ph gim nh tr ong t tng; chi ph nh gi ti sn, chi ph cho ngi lm chng v ngi phi n dch trong t tng; kinh ph thanh ton chi ph gim nh cng nh nh gi c c i tng trn v iu khon thi hnh#Php lnh#Chi ph#Gim nh#nh gi#Vi t Nam#Vn bn php lut#Hu#291633#T tng## 00603000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020046000540080005001000090021001050100005001260110 01400131021014700145020001000292020001800302020000900320039000400329013000700333 020000900340#VN12.03095#VN12.03096#12000#Vi?t#PH109L#342.597#^214#Php lnh hp nht vn bn qui phm php lut#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a63tr.^b19cm#Tr nh by nhng qui nh chung v qui nh c th v thm quyn v vic t chc h p nht vn bn, k thut hp nht vn bn v iu khon thi hnh#Php lnh#Vn b n php lut#Vit Nam#Hu#291634#Hp nht## 00723000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820008000408080005000480020048000530080005001010090021001060100005001270110 01400132021022200146020001000368020000900378020000900387020001000396020001800406 039000400424013000700428020001000435#VN12.03097#VN12.03098#7000#Vi?t#PH109L#342 .597#^214#Php lnh php in h thng quy phm php lut#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a19tr.^b19cm#Trnh by nhng qui nh chung v qui nh c th v B p hp in v trnh t, th tc php in, trch nhim ca cc c quan trong cng tc php in v vic m bo kinh ph cho cng tc php in v iu khon thi hnh#Php lnh#Qui phm#Vit Nam#Php in#Vn bn php lut#Hu#291635#Php lu t## 00708000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020055000550080005001100090021001150100005001360110 01500141021023400156020001000390020001600400020000900416020001800425039000400443 013000700447#VN12.03099#VN12.03100#31000#Vi?t#L504K#346.59704#^214#Lut khong sn nm 2010 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a226t r.^b19cm#Trnh by nhng vn chung v vn c th lin quan n hot ng k hai thc khong sn c qui nh trong Lut khong sn nm 2010 v cc ngh n h, quyt nh, thng t qui nh chi tit, hng dn thi hnh mt s iu ca Lu t#Php lut#Lut khong sn#Vit Nam#Vn bn php lut#Hu#291636## 00640000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020019000550080005000740090021000790100005001000110 01400105021020000119020001000319020000900329020001900338020001800357039000400375 013000700379#VN12.03101#VN12.03102#11000#Vi?t#L504N#346.59701#^214#Lut nui co n nui#^aH.#^aChnh tr quc gia#2012#^a43tr.^b19cm#Gii thiu nhng qui nh ch ung v qui nh c th v vn nui con nui trong nc, nui con nui c yu t nc ngoi, trch nhim ca cc c quan nh nc v nui con nui v iu kho n thi hnh#Php lut#Vit Nam#Lut nui con nui#Vn bn php lut#Hu#291637## 00717000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020016000550080005000710090021000760100005000970110 01400102021028200116020001000398020001600408020000900424020001800433039000500451 013000700456#VN12.03103#VN12.03104#13000#Vi?t#L504K#346.59704#^214#Lut khong sn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a78tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut khong sn vi nhng qui nh chung v qui nh c th v chin lc, qui hoch, bo v khong sn, iu tra c bn a cht v khong sn, khu vc, bo v mi trng , khai thc, s dng, ti chnh, trch nhim qun l khong sn v cc iu kho n thi hnh#Php lut#Lut khong sn#Vit Nam#Vn bn php lut#Uyn#291638## 00879000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020035000540080005000890090021000940100005001150110 01400120021040100134020001000535020001700545020001200562020000900574020001800583 039000500601013000700606#VN12.03105#VN12.03106#9000#Vi?t#L504P#346.59701#^214#L ut phng, chng bo lc gia nh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a40tr.^b19cm#G ii thiu mt s quy nh php lut v phng nga bo lc gia nh, ho gii mu thun tranh chp gia cc thnh vin trong gia nh, bo v v h tr nn nhn bo lc gia nh, trch nhim ca c nhn, gia nh, c quan, t chc trong phn g chng bo lc gia nh, x l vi phm v khiu ni t co, nhng quy nh chun g v iu khon thi hnh c quy nh trong Lut phng, chng bo lc gia nh# Php lut#Bo lc gia nh#Phng chng#Vit Nam#Vn bn php lut#Uyn#291639## 00726000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020020000540080005000740090021000790100005001000110 01400105021028900119020001000408020001500418020000900433020001800442039000500460 013000700465#VN12.03107#VN12.03108#9000#Vi?t#L504N#346.59701#^214#Lut ngi ca o tui#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a31tr.^b19cm#Gii thiu mt s quy nh p hp lut v phng dng, chm sc ngi cao tui, pht huy vai tr ngi cao tu i, Hi ngi cao tui Vit Nam, trch nhim ca c quan nh nc v cng tc ng i cao tui, nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh c quy nh trong Lut ngi cao tui#Php lut#Ngi cao tui#Vit Nam#Vn bn php lut#Uyn#29 1640## 00680000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020012000530080005000650090021000700100005000910110 01400096021025500110020001000365020001200375020000900387020001800396039000500414 013000700419#VN12.03109#VN12.03110#15000#Vi?t#L504#346.597#^214#Lut u t#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a68tr.^b19cm#Gii thiu ni dung lut u t, bao gm 89 iu vi ni dung v m bo u t, quyn v ngha v ca nh u t, h nh thc u t, u i, h tr u t, u t trc tip, u t kinh doanh vn n h nc, u t ra nc ngoi, qun l nh nc v u t#Php lut#Lut u t# Vit Nam#Vn bn php lut#Uyn#291641## 00445000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820010000398080005000490050017000540020004000710070017000750080018000920090 01100110010000500121011001500126020001700141020000900158020001200167039000500179 013000700184#VN12.03111#VN12.03112#73000#Vi?t#462#895.92234#^214#Nguyn ng T hc#i#Nguyn ng Thc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a265tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Uyn#291642## 00730000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020016000640030079000800070031001590080 00500190009002100195010000500216011001500221021014400236020001000380020001600390 020000900406005001300415039000500428013000700433#VV12.09482#VV12.09481#65000#Vi ?t#L504K#346.59707#^214#V Quang#Lut kinh doanh#Dng cho o to cc ngnh kinh t, qun tr kinh doanh, ti chnh - ngn hng#V Quang (ch.b.), L Minh Ton#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a443tr.^b21cm#Trnh by php lut v cc loi hn h doanh nghip, hp tc x, u t, hp ng, gii quyt tranh chp trong kinh d oanh v php lut v ph sn#Php lut#Lut kinh doanh#Vit Nam#L Minh Ton#Uy n#291643## 00760000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050016000550020064000710070041001350080005001760090 02100181010000500202011001500207021018700222020002100409020000900430005001600439 039000500455013000700460020001500467#VV12.09483#VV12.09484#35000#Vi?t#TR308L#33 5.4346#^214#Nguyn Hng Hu#Trit l "d bt bin, ng vn bin" trong t tng H Ch Minh#Nguyn Hng Hu (ch.b.), Nguyn Ch Hiu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 012#^a211tr.^b21cm#Phn tch mi quan h bin chng gia ci bt bin v ci vn bin trong trit hc ni chung v trong t tng H Ch Minh ni ring, trong c ng cuc i mi v hi nhp quc t hin nay#T tng H Ch Minh#Trit l#Nguy n Ch Hiu#Uyn#291644#Cch mng XHCN## 01011000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050016000470020112000630070016001750080005001910090021001960100 00500217011001500222021040900237020000900646020000800655020001000663020001700673 020000900690020001000699039000500709013000700714#VV12.09485#VV12.09486#Vi?t#V103 T#306.4088#^214#Lng Thanh Tn#Vai tr ca gio dc thm m trong xy dng li sng vn ho cho sinh vin trn a bn tnh ng Thp hin nay#Lng Thanh Tn# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a248tr.^b21cm#Trnh by mt s vn c bn v gio dc thm m v li sng vn ho sinh vin. Phn tch thc trng v nhng v n t ra trong vic gio dc thm m gp phn xy dng li sng vn ho cho s inh vin trn a bn tnh ng Thp. a ra mt s phng hng v gii php c bn nhm nng cao cht lng gio dc thm m trong vic xy dng li sng vn ho cho sinh vin trn a bn tnh ng Thp hin nay#Gio dc#Thm m#Sinh vi n#Np sng vn ho#Li sng#ng Thp#Uyn#291645## 00894000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020020000630070014000830080005000970090 02100102010000500123011001500128021046500143020000900608020001100617039000500628 013000700633#VV12.09487#VV12.09488#29000#Vi?t#X100H#364#^214#Trn c Chm#X h i hc ti phm#Trn c Chm#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a151tr.^b21cm#Trn h by i tng, phng php nghin cu v chc nng ca x hi hc ti phm; kh i qut s ra i, pht trin v mi quan h gia x hi hc ti phm vi cc kh oa hc khc; phn tch cc l thuyt gii thch ngun gc sai lch v ti phm; chun mc x hi v s sai lch chun mc x hi; nhng c im x hi hc ca mt s loi ti phm nghim trng hin nay; nguyn nhn, tc hi ca tnh hnh t i phm v cng tc phng, chng ti phm nc ta hin nay#Ti phm#X hi hc #Uyn#291646## 00943000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020064000550080005001190090021001240100005001450110 01500150021045000165020001000615020002500625020000900650020001800659039000500677 013000700682#VV12.09489#VV12.09490#79000#Vi?t#L504G#343.59709#^214#Lut giao th ng ng b nm 2008 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#20 09#^a618tr.^b21cm#Trnh by mt s quy nh php lut v qui tc giao thng n g b, kt cu h tng giao thng ng b, phng tin v ngi iu khin phn g tin tham gia giao thng ng b, vn ti ng b, qun l nh nc v giao thng ng b, nhng quy nh chung, iu khon thi hnh... trong Lut giao th ng ng b nm 2008 v cc ngh nh ca Chnh ph, cc Thng t ca B trng B Giao thng Vn ti ban hnh nm 2009 hng dn thi hnh Lut ny#Php lut#Lu t giao thng ng b#Vit Nam#Vn bn php lut#Uyn#291647## 00687000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020059000550040019001140080005001330090021001380100 00500159011001500164021017700179020001000356020001100366020001000377020000900387 020001800396013000700414#VV12.09491#VV12.09492#74000#Vi?t#L504P#344.59705#^214# Lut phng chy v cha chy v vn bn hng dn thi hnh#Ti bn c b sung#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a493tr.^b21cm#Gii thiu ni dung Lut phng chy cha chy nm 2001, cc ngh nh, thng t ca chnh ph v phng chy v cha chy rng. Mt s quy nh c th v phng chy v cha chy#Php lut#Phng ch y#Cha chy#Vit Nam#Vn bn php lut#291648## 00972000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020037000550070054000920080005001460090021001510100 00500172011001500177021018800192020002600380039000500406005001700411005001100428 00500160043901501220045500400290057702000110060600500160061700500060063301300070 0639#VV12.09493#VV12.09494#87000#Vi?t#GI-108T#335.423#^214#Gio trnh ch ngha x hi khoa hc#B.s.: Nguyn Phng, H Hc Hi, Nguyn c Bch..#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2012#^a560tr.^b21cm#Trnh by cc vn v ch ngha x hi kh oa hc: i tng, lch s hnh thnh, pht trin, cch mng x hi ch ngha, n h nc x hi ch ngha, ch ngha x hi vi vn dn tc...#Ch ngha x h i khoa hc#Vanh# Nguyn Phng#H Hc Hi#Nguyn c Bch#TTS ghi: Hi ng T rung ng ch o bin son gio trnh quc gia cc b mn khoa hc Mc - Lnin, t tng H Ch Minh#Ti bn c sa cha, b sung#Gio trnh#Trnh Quc Tun# T#291649## 01030000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510050013000560020078000690070061001470080005002080090021002130100 00500234011002600239021030300265020000800568020000800576020000900584039000500593 00500160059800500160061401500440063002000030067402000090067702000110068601300070 0697#VV12.09495#VV12.09496#Vi?t#L302S#324.2597070959753#^214#Bi Minh Hi#Lch s u tranh cch mng ca ng b v nhn dn x Bnh Hi (1930 - 1975)#B.s.: B i Minh Hi (ch.b.), Nguyn Thnh L, Nguyn Xun Ho#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 012#^a261tr., 12tr. nh^b21cm#Gii thiu khi qut v iu kin t nhin v x h i ca x Bnh Hi (huyn Bnh Sn, tnh Qung Ngi) t khi ng cng sn Vit N am ra i n cch mng Thng tm (1930-1945). Trnh by qu trnh xy dng t c hc ng, u tranh chng Php v chng M ca ng b v nhn dn x Bnh Hi ( 1945 - 1975)#Lch s#ng b#Bnh Hi#Vanh#Nguyn Thnh L#Nguyn Xun Ho#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Bnh Hi#X#Bnh Sn#Qung Ngi#291650## 00829000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200140 00338080005000470020044000520070061000960080005001570090021001620100005001830110 02600188021012300214020000900337020001000346020000900356039000500365005001600370 005001800386005001600404005001400420005001400434013000700448020006000455#VV12.09 497#VV12.09498#Vi?t#L250V#324.259707092#^214#L Vn Lng trn i v s nghip ca ng#B.s.: Nguyn Duy Hng, Khut Duy Kim Hi, Nguyn Anh Tim...#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2012#^a454tr., 23tr. nh^b21cm#Gii thiu v cuc i, s nghip ca c b th thnh u H ni - L Vn Lng vi nhng ng gp ca ng i vi nc nh#Cuc i#S nghip#Vit Nam#Vanh#Nguyn Duy Hng#Khut Duy Kim Hi#Ngu yn Anh Tim#Phm Ngc Anh# Quang Dng#291651#L Vn Lng, B th thnh u H Ni, (1912-1995), Vit Nam## 00662000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050009000490020055000580070009001130080005001220090021001270100 00500148011001500153021017600168020001200344020000900356020001000365020000900375 039000500384013000700389#VV12.09499#VV12.09500#Vi?t#H450C#959.704092#^214#V Khi u#H Ch Minh - ngi sao sng mi trn bu tri Vit Nam#V Khiu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a410tr.^b24cm#Nhng bi vit v H Ch Minh qua cuc hnh tr nh tm ng cu nc. H Ch Minh vi vn o c, vn ho, con ngi, ngh thut, tn gio... v vi thng binh lit s...#H Ch Minh#T tng#S nghip# Vit Nam#Vanh#291652## 00775000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020041000680070014001090040018001230080 00500141009001900146010000500165011001500170021026300185020001800448020000800466 020001100474039000500485013000700490#VV12.09501#VV12.09502#42000#Vi?t#H561D#519 .2076#^214#Tng nh Qu#Hng dn gii bi tp xc sut thng k#Tng nh Qu# Ti bn ln th 5#^aH.#^aBch khoa H Ni#2012#^a212tr.^b21cm#Tm tt l thuyt v hng dn gii cc bi tp xc sut thng k: s kin ngu nhin v cc php tnh xc sut, bin ngu nhin v lut phn phi xc sut, bin ngu nhin nhiu chiu, mu thng k v c lng tham s, kim nh gi thuyt thng k, hi qu y...#Xc sut thng k#Bi tp#Gio trnh#Vanh#291653## 00943000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020050000520070084001020080005001860090011001910100 00500202011001400207020001500221020001500236005001700251006001400268005001100282 039000500293019001000298005001700308021028700325013000700612020001000619#VV12.09 503#VV12.09504#110000#Vi?t#C517S#155.2#^214#Cun sch v nhng s tri ngc ma ng tnh tm l#Oscar Brenifier ; Minh ho: Jacques Desprs ; Phan Qu Dung dch ; Phan Hong h..#^aH.#^aKim ng#2012#^a63tr.^b25cm#Tm l c nhn#Sch thiu nhi#Desprs, Jacques#Phan Qu Dung#Phan Hong#Vanh#Dch Php#Brenifier, Oscar#Cu ng cp nhng khi nim, phm tr trong mt cp i lp, tri ngc nhau mang tn h tm l nh phc tp v n gin, l tng v thc t, c th v hp qun... c minh ho qua cc bc tranh gip cho cc em thiu nhi thy c s thng nht ca mi vt th trong mi tng quan i lp#291654#Tnh cch## 00570000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020014000430070047000570080005001040090011001090100005001200110 01400125020000900139020000400148005001100152005001500163005001200178039000500190 004001300195015005100208013000700259020001400266#VL12.01129#36000#Vi?t#TH460-O# 372.21#^214#Th nh tr#Tranh: Phng Hoa, Phm Ngc Tun, T Huy Long#^aH.#^a Kim ng#2012#^a35tr.^b29cm#Mu gio#Th#Phng Hoa#Phm Ngc Tun#T Huy Long#V anh#In ln th 7#TTS ghi: B Gio dc o to. V Gio dc Mm non#291655#Sch mu gio## 00668000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020038000430070069000810080005001500090011001550100005001660110 01400171020000300185020005800188005001400246005001100260005001400271006001000285 039000500295013000700300019000500307020000800312020002200320020001200342#VL12.01 130#44000#Vi?t#M109Z#006.7092#^214#Mark Zuckerberg - Cha ca facebook#Li: J erome Maida ; Ho s: Sal Field, Kamui Oscuro ; Chu Giang dch#^aH.#^aKim ng#2 012#^a48tr.^b28cm#M#Zuckerberg, Mark, sng lp mng x hi facebook, 1984, M#M aida, Jerome#Field, Sal#Oscuro, Kamui#Chu Giang#Vanh#291656#Dch#Tiu s#Sch th anh thiu nin#Mng x hi## 00746000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460020041000510070101000920080005001930090011001980100 00500209011001500214020001800229020000500247020001200252005001600264005001700280 00500160029700500200031300500270033300500160036000600100037603900050038601900100 0391013000700401#VL12.01132#VL12.01131#150000#Vi?t#NH556C#843#^214#Nhng cu ch uyn ngon lnh trc gi ng#Tranh: Franois Ruyer ; Li: Jacqueline Bovy, Irne Dekelper, Emma Dergnaucourt... ; Khang Anh dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a130tr.^ b27cm#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn ngn#Ruyer, Franois#Bovy, Jacqueline#Dekelp er, Irne#Dergnaucourt, Emma#Fransolet, Marie-Christine#Gollier, Janine#Khang A nh#Vanh#Dch Php#291657## 00716000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460020036000510070099000870080005001860090011001910100 00500202011001500207020001800222020000500240020001200245005001600257005001100273 00500150028400500240029900500080032300500150033100600100034603900050035601300070 0361019001000368#VL12.01133#VL12.01134#150000#Vi?t#NH556C#843#^214#Nhng cu ch uyn c ngu nghin#Tranh: Franois Ruyer ; Li: Marie-Jos, Franois Bobe, Anne-Christine Dussart... ; Khang Anh dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a131tr.^b27cm#V n hc thiu nhi#Php#Truyn ngn#Ruyer, Franois#Marie-Jos#Bobe, Franois#Duss art, Anne-Christine#Heloise#Kawa, Patricia#Khang Anh#Vanh#291658#Dch Php## 00989000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050016000600020035000760030105001110070 01600216022000400232221002600236004004400262008000500306009001900311010000500330 01100150033502101880035002000100053802000090054802000180055702000130057502000110 0588039000500599013000700604005001600611#VL12.01135#VL12.01136#VL12.01137#95000 #Vi?t#K600T#660#^214#Nguyn Hu Tng#K thut tch hn hp nhiu cu t#Gio tr nh dng cho sinh vin v hc vin cao hc ngnh k thut ho hc ca cc trng i hc k thut#Nguyn Hu Tng#T.1#Cc nguyn l v ng dng#Xut bn ln th 2, c chnh sa v b sung#^aH.#^aBch khoa H Ni#2012#^a399tr.^b27cm#Trnh by cc c s l thuyt ca cc qu trnh tch hn hp nhiu cu t v cc ng dng ca k thut tch hn hp nhiu cu t trong cng nghip ho cht, du kh v c c ngnh lin quan#Nguyn l#ng dng#Cng ngh ho hc#Tch hn hp#Gio trnh# Vanh#291659#Nguyn Hu Tng## 00944000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820007000648080005000710020083000760070072001590080 00500231009001000236010000500246011001500251021018700266020000800453020000600461 02000220046702000170048900500130050600500130051900500180053200500170055003900050 0567020001500572013000700587#VL12.01138#VL12.01139#CDVN.01665#CDVN.01664#70000# Vi?t#GI-521G#372.87#^214#Gip gio vin s dng tt n phm in t trong thit k bi ging m nhc lp 1#C Minh Nht (ch.b.), L Thu Ngn, C Th Minh Gian g, Trnh Minh Thanh#^aH.#^am nhc#2012#^a161tr.^b27cm#Mt s iu cn bit khi s dng n phm in t. Hng dn ging dy cc bi ht trong chng trnh m nhc lp 1 cng mt s bi ht dng b sung thay th hoc dng cho ngoi kho #m nhc#Lp 1#Phng php ging dy#n phm in t#C Minh Nht#L Thu Ngn #C Th Minh Giang#Trnh Minh Thanh#Vanh#Sch gio vin#291660## 00944000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820007000648080005000710020083000760070072001590080 00500231009001000236010000500246011001500251021018700266020000800453020000600461 02000220046702000170048900500130050600500180051900500130053700500170055003900050 0567020001500572013000700587#VL12.01141#VL12.01140#CDVN.01667#CDVN.01666#70000# Vi?t#GI-521G#372.87#^214#Gip gio vin s dng tt n phm in t trong thit k bi ging m nhc lp 2#C Minh Nht (ch.b.), C Th Minh Giang, L Thu Ng n, Trnh Minh Thanh#^aH.#^am nhc#2012#^a166tr.^b27cm#Mt s iu cn bit khi s dng n phm in t. Hng dn ging dy cc bi ht trong chng trnh m nhc lp 2 cng mt s bi ht dng b sung thay th hoc dng cho ngoi kho #m nhc#Lp 2#Phng php ging dy#n phm in t#C Minh Nht#C Th Minh Giang#L Thu Ngn#Trnh Minh Thanh#Vanh#Sch gio vin#291661## 00944000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820007000648080005000710020083000760070072001590080 00500231009001000236010000500246011001500251021018700266020000800453020000600461 02000220046702000170048900500130050600500130051900500180053200500170055003900050 0567020001500572013000700587#VL12.01143#VL12.01142#CDVN.01669#CDVN.01668#76000# Vi?t#GI-521G#372.87#^214#Gip gio vin s dng tt n phm in t trong thit k bi ging m nhc lp 3#C Minh Nht (ch.b.), L Thu Ngn, C Th Minh Gian g, Trnh Minh Thanh#^aH.#^am nhc#2012#^a183tr.^b27cm#Mt s iu cn bit khi s dng n phm in t. Hng dn ging dy cc bi ht trong chng trnh m nhc lp 3 cng mt s bi ht dng b sung thay th hoc dng cho ngoi kho #m nhc#Lp 3#Phng php ging dy#n phm in t#C Minh Nht#L Thu Ngn #C Th Minh Giang#Trnh Minh Thanh#Vanh#Sch gio vin#291662## 00944000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820007000648080005000710020083000760070072001590080 00500231009001000236010000500246011001500251021018700266020000800453020000600461 02000220046702000170048900500130050600500180051900500130053700500170055003900050 0567020001500572013000700587#VL12.01144#VL12.01145#CDVN.01671#CDVN.01670#76000# Vi?t#GI-521G#372.87#^214#Gip gio vin s dng tt n phm in t trong thit k bi ging m nhc lp 4#C Minh Nht (ch.b.), C Th Minh Giang, L Thu Ng n, Trnh Minh Thanh#^aH.#^am nhc#2012#^a187tr.^b27cm#Mt s iu cn bit khi s dng n phm in t. Hng dn ging dy cc bi ht trong chng trnh m nhc lp 4 cng mt s bi ht dng b sung thay th hoc dng cho ngoi kho #m nhc#Lp 4#Phng php ging dy#n phm in t#C Minh Nht#C Th Minh Giang#L Thu Ngn#Trnh Minh Thanh#Vanh#Sch gio vin#291663## 00944000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820007000648080005000710020083000760070072001590080 00500231009001000236010000500246011001500251021018700266020000800453020000600461 02000220046702000170048900500130050600500130051900500180053200500170055003900050 0567013000700572020001500579#VL12.01146#VL12.01147#CDVN.01673#CDVN.01672#76000# Vi?t#GI-521G#372.87#^214#Gip gio vin s dng tt n phm in t trong thit k bi ging m nhc lp 5#C Minh Nht (ch.b.), L Thu Ngn, C Th Minh Gian g, Trnh Minh Thanh#^aH.#^am nhc#2012#^a183tr.^b27cm#Mt s iu cn bit khi s dng n phm in t. Hng dn ging dy cc bi ht trong chng trnh m nhc lp 5 cng mt s bi ht dng b sung thay th hoc dng cho ngoi kho #m nhc#Lp 5#Phng php ging dy#n phm in t#C Minh Nht#L Thu Ngn #C Th Minh Giang#Trnh Minh Thanh#Vanh#291664#Sch gio vin## 00605000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020034000410030025000750070034001000080005001340090059001390100 00500198011001400203012001900217020001800236020000900254020001400263039000500277 019000500282005001100287006001000298013000700308#VV12.09505#45000#Vi?t#K305T#37 2.21#^214#Kin thc an ton u tin ca b#Dnh cho tr t 2-6 tui#D Phi Ng ch.b. ; Ngc Linh dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012#^a47tr.^b25cm#Bc dn thng minh#Gio dc mu gio#Dn hnh#Sch mu gio#Vanh#Dch#D Phi Ng#Ngc Linh#291665## 00605000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020034000410030025000750070034001000080005001340090059001390100 00500198011001400203012001900217020001800236020000900254020001400263039000500277 019000500282005001100287006001000298013000700308#VV12.09506#45000#Vi?t#K305T#37 2.21#^214#Kin thc an ton u tin ca b#Dnh cho tr t 2-6 tui#D Phi Ng ch.b. ; Ngc Linh dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012#^a47tr.^b25cm#Bc dn thng minh#Gio dc mu gio#Dn hnh#Sch mu gio#Vanh#Dch#D Phi Ng#Ngc Linh#291666## 00500000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410030015000700080005000850090059000900100005001490110 01400154012003700168020001800205020000900223020001400232039000500246013000700251 #VV12.09507#46000#Vi?t#H103T#372.21#^214#200 ming bc dn thng minh# chi c a b#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012#^a25t r.^b24cm#Bc dn hnh thng minh : 2 - 6 tui#Gio dc mu gio#Dn hnh#Sch m u gio#Vanh#291667## 00524000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410030017000700080005000870090059000920100005001510110 01400156012003700170020001800207020000900225020001400234039000500248013000700253 020001000260#VV12.09508#46000#Vi?t#H103T#372.21#^214#200 ming bc dn thng mi nh#B hc ting Anh#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012#^a25tr.^b24cm#Bc dn hnh thng minh : 2 - 6 tui#Gio dc mu gio#D n hnh#Sch mu gio#Thu#291668#Ting Anh## 00514000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410030012000700080005000820090059000870100005001460110 01400151012003700165020001800202020000900220020001400229039000500243013000700248 020000500255#VV12.09509#46000#Vi?t#H103T#372.21#^214#200 ming bc dn thng mi nh#B hc ton#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2 012#^a25tr.^b24cm#Bc dn hnh thng minh : 2 - 6 tui#Gio dc mu gio#Dn hn h#Sch mu gio#Thu#291669#Ton## 00522000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410030021000700080005000910090059000960100005001550110 01400160012003700174020001800211020000900229020001400238039000500252013000700257 020000400264#VV12.09510#46000#Vi?t#H103T#372.21#^214#200 ming bc dn thng mi nh#Nhn bit rau c qu#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012#^a25tr.^b24cm#Bc dn hnh thng minh : 2 - 6 tui#Gio dc mu gi o#Dn hnh#Sch mu gio#Thu#291670#Rau## 00792000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020062000680070034001300080005001640090 02800169010000500197011001500202021020200217020001400419020001700433020001700450 005001400467039000500481013000700486020000900493#VV12.09511#VV12.09512#50000#Vi ?t#H428#344.59701#^214#Bi c Tng#Hi - p v an ton - v sinh lao ng v php lut lao ng#B.s.: Bi c Tng, ng Tho Lan#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a169tr.^b21cm#Gii thiu nhng qui nh php lut hin hnh v an to n, v sinh lao ng v cc linh vc khc trong lut lao ng nh tr cp tht n ghip, bo him x hi, bo him tht nghip... di dng hi - p#Lut lao n g#An ton lao ng#V sinh lao ng#ng Tho Lan#Thu#291671#Vit Nam## 00927000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020061000670030017001280070057001450080 00500202009002300207010000500230011001500235021019900250020001900449020002100468 02000100048903900050049901300070050400500120051100500180052300500140054100500180 0555005001600573#VV12.09513#VV12.09514#50000#Vi?t#C460C#344.59704#^214#V Thu H nh#C ch gii quyt bi thng thit hi do nhim mi trng#Sch chuyn kh o#V Thu Hnh (ch.b.), Nguyn Vn Phng, Trn Anh Tun...#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2012#^a235tr.^b21cm#Nhng vn chung v thc tin v c ch gii quyt bi thng thit hi do nhim mi trng mt s a phng. Mt s gii php hon thin c ch gii quyt bi thng thit hi do nhim mi# nhim mi tr ng#Bi thng thit hi#Php lut#Thu#291672#V Thu Hnh#Nguyn Vn Phng#Tr n Anh Tun#V Th Duyn Thu#Lu Ngc T Tm## 00645000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050013000560020061000690070013001300080006001430090 01700149010000500166011001500171021012800186020001700314020000800331020000900339 039000500348013000700353020000700360#VV12.09515#VV12.09516#70000#Vi?t#H110#398 .809597#^214#Triu Nguyn#Ht v ht i trong sinh hot h ht dn gian ng i Vit#Triu Nguyn#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a359tr.^b21cm#Tm hiu v ht , ht i trong sinh hot h ht dn gian ngi Vit. Gii thiu su tp cc ht , ht i ca ngi Vit#Vn ho dn gian#Ht i#Vit Nam#Thu#291673#Ht ## 00718000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020019000620030068000810070029001490040 01800178008000500196009002300201010000500224011001500229021006900244020001100313 02000080032402000120033202000080034402000130035200500150036503900050038001300070 0385#VV12.09518#VV12.09517#31000#Vi?t#T120L#340#^214#Chu Lin Anh#Tm l hc t php#Dng cho cn b, hc vin, sinh vin cc trng i hc v cao ng#Chu Li n Anh, Dng Th Loan#Ti bn ln th 1#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a175t r.^b21cm#Cc cu hi v li gii p cho nhng tnh hung php lut khc nhau#T m l hc#T php#Trc nghim#Bi tp#Sch hi p#Dng Th Loan#Thu#291674## 00844000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530050017000580020059000750070053001340080005001870090 02300192010000500215011001500220021024600235020001400481020000900495020001000504 039000500514013000700519005001600526005001200542#VV12.09519#VV12.09520#90000#Vi ?t#QU600#324.2597071#^214#Nguyn Vn Cng#Quy nh, hng dn c th nghip v cng tc ng kho XI#B.s.: Nguyn Vn Cng, Nguyn c Hng, L Anh Qun#^aH. #^aChnh tr Hnh chnh#2012#^a462tr.^b24cm#Hng dn thc hin mt s vn c p bch v cng tc xy dng ng hin nay. Mt s qui nh, hng dn mt s vn c th trong cng tc ng: cng tc t chc cn b, nghip v cng tc ng vin, kim tra, gim st v k lut ng vin...#Cng tc ng#Qui nh#Nghip v#Thu#291675#Nguyn c Hng#L Anh Qun## 00551000000000229000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510080023000690090058000920100005001500110 01500155021012100170020000900291020000900300039000500309013000700314#VV12.09521# VV12.09522#59000#Vi?t#300G#294.3#^214#i gia v thng#^aTp. H Ch Minh ; H. #^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Thi H#2012#^a219tr.^b21cm#N hng trit l ca o Pht v "Kh au" v "Khng kh", v ci thin, ci c, l ng v tha, hnh phc... trong cuc sng#o Pht#Trit l#Thu#291676## 00531000000000229000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510080023000690090058000920100005001500110 01500155021009700170020000900267020001300276039000500289013000700294#VV12.09523# VV12.09524#59000#Vi?t#V121#294.3#^214#Vn p Pht Gio#^aTp. H Ch Minh ; H. #^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty sch Thi H#2012#^a214tr.^b21cm#C c cu hi p v cc ngha ca nhiu hin tng, s vic, vt ... lin qua n n Pht gio#o Pht#Sch hi p#Thu#291677## 00531000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020013000710030004000840070017000880220 00400105008001800109009003500127010000500162011001500167020001700182020000900199 020000400208039000500212013000700217005001700224#VV12.09525#VV12.09526#50000#Vi ?t#H401T#895.9221#^214#Nguyn Quc Tun#Hoa trinh n#Th#Nguyn Quc Tun#T.2#^a Tp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a182tr.^b20cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Thu#291678#Nguyn Quc Tun## 00531000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050019000560020009000750030016000840070019001000080 01800119009003500137010000500172011001500177020001700192020000900209020001200218 039000500230012001100235013000700246#VV12.09527#VV12.09528#39000#Vi?t#NH400#89 5.92234#^214#Nguyn Th Kim Ho#Nho ng#Tp truyn ngn#Nguyn Th Kim Ho#^aTp . H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a135tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#T sch 8X#291679## 00745000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050009000570020043000660030019001090070009001280080 01800137009003500155010000500190011001500195020001900210020001600229020000400245 02000090024902000090025802000070026702000100027403900050028401300070028902100990 0296020001200395#VV12.09529#VV12.09530#52000#Vi?t#TH460V#895.922803#^214#Phong L#Th vn H Ch Minh nhng gi tr vnh cu#Bt k - Tiu lun#Phong L#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a193tr.^b21cm#Nghin cu v n hc#Vn hc cn i#Th#Vn xui#Vit Nam#Bt k#Tiu lun#Thu#291680#Cc bi bt k, tiu lun phn tch v nhng gi tr vn ho v ngh thut ca vn th H Ch Minh#H Ch Minh## 00530000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050013000560020020000690030016000890070013001050080 01800118009003500136010000500171011001500176020001700191020000900208020001200217 039000500229012001100234013000700245#VV12.09531#VV12.09532#39000#Vi?t#KH506H#89 5.92234#^214#Ng Th Hnh#Khc ht gi kt xe#Tp truyn ngn#Ng Th Hnh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a135tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#T sch 8X#291681## 00503000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050015000560020018000710070015000890080018001040090 03500122010000500157011001400162020001700176020000900193020001200202039000500214 012001100219013000700230#VV12.09534#VV12.09533#30000#Vi?t#QU105#895.92234#^214 #Nguyn Th Hi#Qun i pha Ty#Nguyn Th Hi#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a99tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#T hu#T sch 8X#291682## 00507000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050016000550020015000710030016000860070016001020080 01800118009003500136010000500171011001500176020001700191020000900208020001200217 039000500229013000700234#VV12.09535#VV12.09536#35000#Vi?t#B254G#895.92234#^214# Trn Tng Chinh#Bn ging nc#Tp truyn ngn#Trn Tng Chinh#^aTp. H Ch Minh #^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a119tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Na m#Truyn ngn#Thu#291683## 00665000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020026000490070046000750080020001210090079001410100005002200110 01500225020001700240020000900257020000400266039000500270020001200275013000700287 005001200294005001400306005001500320005001400335005001400349#VV12.09537#VV12.095 38#Vi?t#TH124S#895.92214#^214#Tht Sn th vn chn lc#V Thnh An, Khu Ngc B y, Nguyn Sng B...#^aTp. H Ch Minh ;#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; H i Lin hip Vn hc Ngh thut An Giang#2012#^a230tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#Thu#Truyn ngn#291684#V Thnh An#Khu Ngc By#Nguyn Sng B#Cao Ph Cng#H Thanh in## 00676000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020027000660030008000930070015001010080 01800116009003500134010000500169011001500174020001800189020000400207039000500211 021011900216020001300335020001100348020000800359013000700367#VV12.09539#VV12.095 40#49000#Vi?t#C120N#362.1#^214#Trn Vn Chnh#Cm nang vui kho sng lu#Tp th #Trn Vn Chnh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a189 tr.^b21cm#Chm sc sc kho#Th#Thu#Cc bi th ca bc s Trn Vn Chnh tuyn truyn v cc vn chm sc sc kho, v sinh, phng v iu tr bnh...#Tuy n truyn#Phng bnh#V sinh#291685## 00540000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050018000550020021000730030016000940070018001100080 01800128009003500146010000500181011001500186020001700201020000900218020001200227 039000500239012001100244013000700255#VV12.09542#VV12.09541#43000#Vi?t#M458N#895 .92234#^214#Trng Thanh Thu#Mt na ca tnh yu#Tp truyn ngn#Trng Thanh Thu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a150tr.^b21cm#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#T sch 8X#291686## 00521000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050008000560020021000640030016000850070008001010080 01800109009003500127010000500162011001500167020001700182020000900199020001200208 039000500220013000700225012001100232#VV12.09543#VV12.09544#42000#Vi?t#CH300C#89 5.92234#^214#Anh o#Ch cn em bit khc#Tp truyn ngn#Anh o#^aTp. H Ch M inh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a143tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#291687#T sch 8X## 00531000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050013000480020021000610030012000820070013000940080029001070090 07100136010000500207011001500212020001700227020000900244020001200253039000500265 013000700270#VV12.09545#VV12.09546#Vi?t#KH407G#895.9223#^214#on Hu Hu#Khong gia cuc i#Truyn ngn#on Hu Hu#^aTp. H Ch Minh Kin Giang#^aVn ho V n ngh Tp. H Ch Minh ; Hi Vn hc Ngh thut Kin Giang#2012#^a152tr.^b21cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#291688## 00482000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020014000690030004000830070015000870080 01800102009003500120010000500155011001400160020001700174020000900191020000400200 039000500204013000700209#VV12.09547#VV12.09548#40000#Vi?t#455H#895.9221#^214#P hm Thin Th#ng hoa vng#Th#Phm Thin Th#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn n gh Tp. H Ch Minh#2012#^a71tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#291689 ## 00544000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050015000560020022000710030016000930070015001090080 01800124009003500142010000500177011001500182012001900197020001700216020000900233 020001200242039000500254013000700259#VV12.09549#VV12.09550#43000#Vi?t#NH556C#89 5.92234#^214#Nguyn Hu Ti#Nhng chuyn thin di#Tp truyn ngn#Nguyn Hu Ti #^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a150tr.^b21cm#T sc h Vn hc 8X#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#291690## 00507000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050012000560020026000680030012000940070012001060080 01800118009003500136010000500171011001500176020001700191020000900208020001200217 039000500229013000700234#VV12.09551#VV12.09552#55000#Vi?t#NH556N#895.92234#^214 #L Vn Tho#Nhng nm thng nhc nhn#Tiu thuyt#L Vn Tho#^aTp. H Ch Minh #^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a199tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Na m#Tiu thuyt#Thu#291691## 00532000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050011000560020022000670030012000890070011001010080 01800112009003500130010000500165011001500170012001900185020001700204020000900221 020001200230039000500242013000700247#VV12.09553#VV12.09554#45000#Vi?t#NH556S#89 5.92234#^214# c Anh#Nhng sc mu ca gi#Truyn ngn# c Anh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a159tr.^b21cm#T sch Vn hc 8X #Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#291692## 00477000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050015000470020017000620030014000790070015000930080018001080090 03500126010000500161011001500166020001700181020000900198020000400207039000500211 013000700216#VV12.09556#VV12.09555#Vi?t#D431#895.9221#^214#Nguyn Vn Th#Dng i mn yu#Tuyn tp th#Nguyn Vn Th#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp . H Ch Minh#2012#^a160tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#291693## 00521000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050016000450020008000610030010000690070016000790080018000950090 03500113010000500148011001400153015002500167020001700192020000900209020000900218 020000400227039000500231013000700236#VV12.09557#VV12.09558#Vi?t#TH460#294.3#^21 4#Thch Gic Hnh#Th o#Tuyn tp#Thch Gic Hnh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a47tr.^b20cm#TTS ghi: Thp Phng T#Vn hc hi n i#o Pht#Vit Nam#Th#Thu#291694## 00652000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020020000590070015000790080018000940090035001120100 00500147011001500152015004100167021016100208020000900369020000800378039000500386 013000700391#VV12.09559#VV12.09560#Vi?t#T500L#294.3#^214#Thch Thanh T#Tu l ch uyn nghip#Thch Thanh T#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh# 2012#^a157tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi Pht gio Vit Nam#Gm nhng li ging v gio l o Pht ca Ho Thng Vin Ch Thin Vin Thng Chiu ging cho P ht t ti bn vin hoc vi ni m Ho Thng c dp gh qua#o Pht#Gio l#T hu#291695## 00601000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050019000440020026000630070019000890080018001080090035001260100 00500161011001400166021015000180020000900330020000800339039000500347013000700352 #VV12.09561#VV12.09562#Vi?t#125#294.3#^214#Thch Thng Phng#u u cng l pht php#Thch Thng Phng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Min h#2012#^a58tr.^b21cm#Gm nhng cu chuyn ging gii v Pht php gip cc pht t thy c pht php khp ni, khng u xa ht, ch tm mnh cha chu gi c thi...#o Pht#Gio l#Thu#291696## 00723000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050012000450020030000570290018000870070028001050080018001330090 03500151010000500186011001500191039000500206013000700211019000900218021019200227 020000900419020000800428006000900436#VV12.09563#VV12.09564#Vi?t#KH455C#294.3#^21 4#Ni Daehaeng#Khng c sng no vt qua#No river to cross#Ni Daehaeng ; Hnh Hu dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a140tr.^b21 cm#Thu#291697#Dch Anh#Gii thiu v nhng vn c bn ca Pht gio, chn l bt dit, tm v khoa hc. Ging gii v yu tnh ca tm, nim tin, qun v ch ng ng. p dng l nht tm trong i sng thng ngy#o Pht#Gio l#Hnh Hu ## 00519000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410050010000460020022000560070010000780080018000880090035001060100 00500141011001500146021006100161020000900222020001100231020001100242039000500253 013000700258#VV12.09565#VV12.09566#Vi?t#GI-106G#294.3#^214#Tuyn Ho#Ging gii ch i bi#Tuyn Ho#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^ a116tr.^b20cm#Gii thch v ch i bi. Ging gii 84 cu trong ch i bi#o P ht#Ging kinh#Ch i bi#Thu#291698## 00691000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050016000650020029000810030057001100070 01600167008001800183009003500201010000500236011001500241021012500256020001100381 020000900392039000500401013000700406#VV12.09567#VV12.09568#VV12.09569#45000#Vi? t#V121#495.9225#^214#Trng Quang #Vn ngi trong ting Vit#Nghin cu c ch xng h trong nhng tnh hung khc nhau#Trng Quang #^aTp. H Ch Minh#^a Vn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a151tr.^b20cm#Tng quan v ngi trong ng n ng. Trnh by h thng cc ngi trong ting Vit. Gii thiu mt nghin cu nh lng v ngi#Ting Vit#Ng php#Thu#291699## 00667000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020018000500030027000680070034000950080030001290090075001590100 00500234011001500239020001700254020000900271020001200280020000300292005001100295 005000900306005000900315005000900324005000800333039000500341013000700346#VV12.09 571#VV12.09570#Vi?t#T527T#895.9223008#^214#Tuyn tp nh qu#Truyn v k nhiu tc gi#Tuyt Bng, Bo Minh, Bo Bnh...#^aTp. H Ch Minh ; Hu Giang#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Hi Vn hc Ngh thut tnh Hu Giang#2012#^a135tr. ^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#K#Tuyt Bng#Bo Minh#Bo Bnh#Ho Bnh#L Cnh#Thu#291700## 00843000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820012000518080005000630050013000680020040000810070013001210220 00400134008001800138009003500156010000500191011001500196015007800211021017700289 020001700466020000900483020001200492039000500504013000700509005001300516#VV12.09 573#VV12.09574#VV12.09572#70000#Vi?t#V115H#895.9223008#^214#H Thanh Vn#Vn h c tr Tp. H Ch Minh 1975 - 2010#H Thanh Vn#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho V n ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a317tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Pht trin bn vng vng Nam B#Trnh by c im ca dng vn hc tr thnh ph H Ch Minh giai on 1975 - 2010. Gii thiu mt s tc gi v tc phm tiu biu nh: L Th Kim, L Lan, Ng Th Kim Cc...#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#291701#H Thanh Vn## 00706000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050019000440020037000630070019001000080018001190090035001370100 00500172011001400177015003000191021020200221020000900423020000800432039000500440 013000700445#VV12.09575#VV12.09576#Vi?t#T312C#294.3#^214#Thch Thng Phng#Tnh chp ng - Ngi n ca s v#Thch Thng Phng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a59tr.^b21cm#TTS ghi: Thin vin Trc Lm#Gm nh ng cu chuyn ging gii v nhng gio l ca o Pht gip mi ngi chng ta soi xt li mnh thy r mi khi tng Ng hin ra, kp thi mnh gic c t h l con ng tu tin ca mnh#o Pht#Gio l#Thu#291702## 00910000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050018000520020026000700070064000960080018001600090 03500178010000500213011001500218021030700233020000900540020001600549006001000565 005001700575039000500592013000700597019001600604#VV12.09577#VV12.09578#48000#Vi ?t#NH121Q#294.3#^214#ng Tng Thanh#Nhn qu bo ng hin i#ng Tng Tha nh b.s. ; o Quang dch ; Nguyn Minh Tin h..#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a239tr.^b21cm#Gm nhng cu chuyn mang n cho cc bn nhng bng chng hin nhin v nhn qu tng xy ra v c ngi xa ghi chp li chng ta thy r rng li dy ca ng cha ta t nhiu i nay qu t ht khng h sai tri. chnh l o l cn bn trong s hnh x i "Gieo g i gt bo, hin gp lnh"#o Pht#Thuyt nhn qu#o Quang#Nguyn Minh Tin #Thu#291703#Dch Trung Quc## 00493000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020016000690030008000850070015000930080 01800108009003500126010000500161011001500166020001700181020000900198020000800207 039000500215013000700220#VV12.09579#VV12.09580#52000#Vi?t#N452B#895.9228#^214#N guyn Hu Ti#Ni bun rc r#Tp vn#Nguyn Hu Ti#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a239tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn# Thu#291704## 00513000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020019000700030017000890070016001060080 01800122009003500140010000500175011001600180020001800196020000900214020001200223 039000500235013000700240#VV12.09581#VV12.09582#32000#Vi?t#M458N#895.9223#^214#N guyn Thi Hi#Mt ngy h bin#Truyn thiu nhi#Nguyn Thi Hi#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a126 tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn ngn#Thu#291705## 00678000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050018000540020020000720030038000920070044001300220 00400174008001800178009003500196010000500231011001500236020001700251020000900268 02000040027700500110028100500040029200500040029603900050030001300070030502000100 0312005001800322#VV12.09583#VV12.09584#36000#Vi?t#450T#895.9227#^214#Trnh Cn g Truyn# Tm th... thn!#Th vui. Tiu phm vui. Nhc ci bin#Trnh Cng Tr uyn ; Minh ho: Nguyn Ti...#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H C h Minh#2012#^a143tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Ti#NOP#LAP#Thu #291706#Tiu phm#Trnh Cng Truyn## 00700000000000337000450002600110000002600110001100500080002200500080003000500130 00380050011000510050013000620140007000750410005000821810006000870820012000938080 00500105002002000110003002900130007003400159022000500193008001800198009003500216 01000050025101100150025602000170027102000090028802000040029703900050030101500490 0306013000700355#VV12.09585#VV12.09586#Ngc An#Nh Anh#V Hong Anh#Phng Anh# inh Vn Bo#70000#Vi?t#H561M#895.9221008#^214#Hng mi ng thi#Th ng lu t nhiu tc gi#Ngc An, Nh Anh, V Hong Anh...#T.19#^aTp. H Ch Minh#^aVn h a Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a279tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Th u#TTS ghi: Cu lc b Th ca Q.3 - TP H Ch Minh#291707## 00721000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460050018000510020019000690030014000880070018001020080018001200090 03500138010000500173011001500178021018500193020001700378020002100395020000900416 020000600425039000500431013000700436#VV12.09587#VV12.09588#Vi?t#NH550L#959.70433 32#^214#Trng Thanh Hng#Nh l huyn thoi#K s lch s#Trng Thanh Hng#^aT p. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a167tr.^b21cm#Lch s h nh thnh, qu trnh pht trin v mt s thnh tch ca tiu on U Minh Mi v i lc lng nng ct l cc gio dn Ho Ho trong giai on u ca cuc khng chin chng M#Lch s hin i#Khng chin chng M#Vit Nam#K s#H.H#291708# # 00753000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530050011000580020071000690070011001400080014001510090 02200165010000500187011001500192021022800207020001800435020001000453039000500463 020001200468013000700480#VV12.09589#VV12.09590#40000#Vi?t#CH300S#301.0959714#^2 14#V Vn Anh#Ch s pht trin con ngi (HDI) tnh Thi Nguyn giai on 1999- 2009#V Vn Anh#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2012#^a228tr.^b21cm#Trnh b y nhng vn l lun v thc tin v ch s pht trin con ngi (HDI). Cc nh n t nh hng n HDI tnh Thi Nguyn. Thc trng HDI tnh Thi Nguyn giai on 1999-2009 v cc gii php nng cao HDI trong tng lai#Ch s pht trin#Co n ngi#H.H#Thi Nguyn#291709## 00851000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050013000530020026000660070059000920080014001510090 02200165010000500187011001500192021017300207020001100380020000400391039000500395 005001800400005001800418020001100436015007400447020000900521013000700530#VV12.09 591#VV12.09592#55000#Vi?t#GI-108T#635.9#^214#V Quc Vit#Gio trnh hoa - cy cnh#V Quc Vit (ch.b.), o Th Thu Hng, Nguyn Th Thu H#^aThi Nguyn#^a i hc Thi Nguyn#2011#^a210tr.^b24cm#i cng v hoa - cy cnh. K thut tr ng v chm sc mt s loi cy hoa v cy cnh nh hoa o, hoa hng, hoa cc.. . Hng dn thc hnh trng, chm sc hoa - cy cnh#Trng trt#Hoa#H.H#o Th Thu Hng#Nguyn Th Thu H#Gio trnh#u ba sch ghi: i hc Thi Nguyn. T rng cao ng Kinh t - K thut#Cy cnh#291710## 00725000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020023000440030013000670070024000800080005001040090011001090100 00500120011001400125021023500139020000900374020000900383039000500392020001600397 020001300413005001400426013000700440#VV12.09593#VV12.09594#Vi?t#C514#294.3#^214 #Cuc i Pht Thch Ca#Truyn tranh#Ng Bi Thin k chuyn#^aH.#^aTn gio#201 2#^a39tr.^b21cm#Gii thiu v cuc i ca c Pht Thch Ca Mu Ni t lc ging sinh, trng thnh n lc quyt ch xut gia tm o, tu thnh chng qu cu chng sanh thot khi sanh gi bnh cht, on tuyt phin no au kh, sanh t lun hi#o Pht#Cuc i#H.H#Thch Ca Mu Ni#Truyn tranh#Ng Bi Thin#291 711## 00630000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050012000440020019000560070048000750080005001230090011001280100 00500139011001500144021012700159020000900286020000800295039000500303006001100308 006001600319013000700335020001000342#VV12.09596#VV12.09595#Vi?t#N304P#294.3#^214 #Thng Nhn#Nim Pht tng yu#Thng Nhn ; Dch: Vin Thng, Nguyn Vn Nhn# ^aH.#^aTn gio#2012#^a131tr.^b21cm#Gii thiu v gii thch v cc iu rn dy ca Php Nhin Tng Nhn khuyn con ngi tu hnh nim pht hng ti iu thi n#o Pht#Gio l#H.H#Vin Thng#Nguyn Vn Nhn#291712#Nim pht## 00784000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020027000450070060000720080005001320090008001370100005001450110 01500150021022500165020000800390020000700398039000500405005000900410005001600419 005001600435005001600451005002000467013000700487#VV12.09597#VV12.09598#Vi?t#M458 S#616.99#^214#Mt s bnh ung th ph n#B.s.: Bi Diu (ch.b.), Nguyn i Bnh , Nguyn Vn nh...#^aH.#^aY hc#2011#^a127tr.^b24cm#Gii thiu i cng, chn on, iu tr, tin lng, theo di mt s bnh ung th ph n nh ung th v, ung th bung trng, ung th ni mc t cung, ung th c t cung, ung th m h , ung th m o v cha trng c tnh#Ung th#Ph n#H.H#Bi Diu#Nguyn i B nh#Nguyn Vn nh#Nguyn Vn Hiu#Nguyn Th Hoi Nga#291713## 00928000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020046000460030036000920070058001280080005001860090008001910100 00500199011001500204021030500219020000800524020001100532039000500543005000900548 005001400557005001600571005001600587005001600603013000700619#VV12.09599#VV12.096 00#Vi?t#NH556K#616.99#^214#Nhng kin thc c bn v phng chng ung th#Ti li u dng cho cn b y t c s#B.s.: Bi Diu (ch.b.), Nguyn B c, Nguyn Quc Bo...#^aH.#^aY hc#2011#^a127tr.^b26cm#Khii nim v bnh ung th. Cc yu t n guy c ca bnh ung th. Chn on v pht hin sm bnh ung th. Gii thiu s lc mt s bnh ung th ph bin nh ung th vm mi hng, ung th khoang ming , ung th thc qun,... Vn chm sc gim nh v mt s ghi nhn trong vic t m sot, qun l ung th#Ung th#Phng bnh#H.H#Bi Diu#Nguyn B c#Nguyn Q uc Bo#Nguyn i Bnh#Nguyn Vn nh#291714## 00525000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020017000590070015000760080018000910090035001090100 00500144011001400149021009100163020000900254020000800263039000500271013000700276 #VN12.03113#VN12.03114#Vi?t#M250T#294.3#^214#Thch Thanh T#M tn chnh tn#Th ch Thanh T#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a69tr.^b1 9cm#Trnh by cc ni dung m tn, chnh tn, ti phc v nghip bo trn tinh thn Pht gio#o Pht#Gio l#H.H#291715## 00558000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020014000590070015000730080018000880090035001060100 00500141011001400146021012700160020000900287020000800296039000500304013000700309 #VN12.03115#VN12.03116#Vi?t#V108C#294.3#^214#Thch Thanh T#Vo cng cha#Thch Thanh T#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a90tr.^b19cm #Trnh by cc ni dung v o Pht, tam qui, ng gii, i cha l Pht, sm hi v cng dng tam bo trn tinh thn Pht gio#o Pht#Gio l#H.H#291716## 00511000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020017000590070015000760080018000910090035001090100 00500144011001400149021007700163020000900240020000800249039000500257013000700262 #VN12.03117#VN12.03118#Vi?t#T104Q#294.3#^214#Thch Thanh T#Tam qui ng gii#Th ch Thanh T#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a63tr.^b1 9cm#Trnh by cc ni dung v quy y tam bo v ng gii trn tinh thn Pht gio #o Pht#Gio l#H.H#291717## 00527000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050015000450020048000600070015001080080018001230090035001410100 00500176011001400181021006100195020000900256020000800265039000500273013000700278 #VN12.03119#VN12.03120#Vi?t#CH513T#294.3#^214#Thch Thanh T#Chng ta i cha l cu xin hay tu theo Pht#Thch Thanh T#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a40tr.^b19cm#Gii thch ngha ca vic i cha trn tin h thn Pht gio#o Pht#Gio l#H.H#291718## 00524000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050015000450020029000600070015000890080018001040090035001220100 00500157011001400162021007700176020000900253020000800262039000500270013000700275 #VN12.03121#VN12.03122#Vi?t#NH556C#294.3#^214#Thch Thanh T#Nhng ci vui trong o Pht#Thch Thanh T#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#20 12#^a38tr.^b19cm#Gii thch ngha ca cc ni dung tu h v h x trn tinh t hn Pht gio#o Pht#Gio l#H.H#291719## 00529000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020038000590070015000970080018001120090035001300100 00500165011001400170021007400184020000900258020000800267039000500275013000700280 #VN12.03124#VN12.03123#Vi?t#Y600N#294.3#^214#Thch Thanh T# ngha hnh tng B tt Qun Th m#Thch Thanh T#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a42tr.^b19cm#Gii thch ngha hnh tng B tt Qun Th m trn t inh thn Pht gio#o Pht#Gio l#H.H#291720## 00586000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050015000450020039000600030036000990070015001350080018001500090 03500168010000500203011001400208021008100222020000900303020000800312039000500320 013000700325#VN12.03126#VN12.03125#Vi?t#TH121N#294.3#^214#Thch Thanh T#Thn ng i kh c Pht php kh nghe#Chn mt cch sng hu ch cho mnh#Thch Thanh T#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a45tr.^b19cm#Gii thch ngha v nghip, cn, lun hi, php gii trn tinh thn Pht gio#o Pht#Gio l#H.H#291721## 00484000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050009000450020018000540070009000720080018000810090035000990100 00500134011001400139021006000153020000900213020000800222039000500230013000700235 #VN12.03127#VN12.03128#Vi?t#KH455T#294.3#^214#Minh Hu#Khng tu sao c#Minh Hu #^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a31tr.^b19cm#Gii t hch ngha ca vic tu tp trn tinh thn Pht gio#o Pht#Gio l#H.H#2917 22## 00566000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020047000590070015001060080018001210090035001390100 00500174011001400179021010200193020000900295020000800304039000500312013000700317 #VN12.03129#VN12.03130#Vi?t#Y600N#294.3#^214#Thch Thanh T# ngha hnh tng B tt Di lc v su a b#Thch Thanh T#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh T p. H Ch Minh#2012#^a23tr.^b19cm#Gii thch ngha v su cn thng qua hnh t ng B tt Di lc v 6 a b trn tinh thn Pht gio#o Pht#Gio l#H.H#29 1723## 00528000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050015000450020033000600070015000930080018001080090035001260100 00500161011001400166021007700180020000900257020000800266039000500274013000700279 #VN12.03131#VN12.03132#Vi?t#KH450V#294.3#^214#Thch Thanh T#Kh vui qua mt k m ngi tnh#Thch Thanh T#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Min h#2012#^a30tr.^b19cm#Gii thch cc khi nim "kh", "vui", "m", "tnh" trn ti nh thn Pht gio#o Pht#Gio l#H.H#291724## 00519000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050015000450020047000600070015001070080018001220090035001400100 00500175011001400180021005400194020000900248020000800257039000500265013000700270 #VN12.03133#VN12.03134#Vi?t#NH556T#294.3#^214#Thch Thanh T#Nhng tr ngi l c hng duyn hay thng duyn#Thch Thanh T#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a33tr.^b19cm#Gii thch khi nim "duyn" trn tinh thn P ht gio#o Pht#Gio l#H.H#291725## 00484000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020019000670030004000860070012000900080 01800102009003500120010000500155011001500160020001700175020000900192020000400201 039000600205013000700211#VN12.03135#VN12.03136#40000#Vi?t#M501H#895.92214#^214# Huyn Thanh#Ma hoa thng nh#Th#Huyn Thanh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn n gh Tp. H Ch Minh#2012#^a218tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh#2917 26## 00738000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020023000480030010000710070056000810080018001370090035001550100 00500190011001400195021007600209020001700285020000800302020000900310020000700319 00500180032600500190034403900050036300500140036800500120038200500110039401300070 0405#VN12.03137#VN12.03138#Vi?t#KH506T#895.9221#^214#Khc tnh ca qu hng#Tp ca c#Nguyn nh Chin, Nguyn Phong Giang, Trn Kim Hng...#^aTp. H Ch Minh# ^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a85tr.^b21cm#Gii thiu mt s bi vng c vit v tnh yu qu hng, t nc Vit Nam#Vn hc hin i#Vng c#Vit Nam#Li ca#Nguyn nh Chin#Nguyn Phong Giang#H.H#Trn Kim Hng#Nguyn Hng#T hanh Hng#291727## 00670000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020020000480030029000680070047000970080018001440090035001620100 00500197011001500202020001700217020000500234020000900239005001100248005002100259 03900050028000500100028500500110029500500130030602000100031902000080032901300070 0337#VN12.03139#VN12.03140#Vi?t#CH527A#895.9222#^214#Chuyn ao bng sng#Kch ng n, ca cnh ci lng#Nguyt Anh, Nguyn Chu Trc Anh, Vnh Chu...#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a226tr.^b21cm#Vn hc hin i#K ch#Vit Nam#Nguyt Anh#Nguyn Chu Trc Anh#H.H#Vnh Chu#Trn Dng#H Nam Qu ang#Ci lng#Ca cnh#291728## 00517000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050010000550020020000650030004000850070023000890080 01800112009003500130010000500165011001500170020001700185020000900202020000400211 039000500215005001200220013000700232#VN12.03141#VN12.03142#50000#Vi?t#V122T#895 .92214#^214#c Thnh#Vng trng vin mn#Th#c Thnh, Thanh Huyn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a184tr.^b19cm#Vn hc hin i#V it Nam#Th#H.H#Thanh Huyn#291729## 00482000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050016000550020011000710030004000820070016000860080 01800102009003500120010000500155011001400160020001700174020000900191020000400200 039000500204013000700209#VN12.03143#VN12.03144#36000#Vi?t#N304K#895.92214#^214# Nguyn Th nh#Nim k c#Th#Nguyn Th nh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn n gh Tp. H Ch Minh#2012#^a72tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#291730 ## 00532000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430070038000600080018000980090035001160100005001510110 01400156020001800170020000900188005001300197039000500210012002000215020001300235 005001100248013000700259#VN12.03145#98000#Vi?t#S428C#895.9223#^214#Si con tt bng#Li: Phng Trinh ; Tranh: Thanh Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a25tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Phng Trinh#H.H# Truyn tranh t mu#Truyn tranh#Thanh Bnh#291731## 00530000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020014000440070038000580080018000960090035001140100005001490110 01400154020001800168020000900186005001300195039000500208012002000213020001300233 005001100246013000700257#VN12.03146#98000#Vi?t#CH500L#895.9223#^214#Ch ln th 7#Li: Phng Trinh ; Tranh: Thanh Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp . H Ch Minh#2012#^a26tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Phng Trinh#H.H#Tr uyn tranh t mu#Truyn tranh#Thanh Bnh#291732## 00664000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070035000740220010001092210025001190080 00500144009001100149010000500160011001500165012007200180020001800252020001100270 020001300281005001800294006001000312039000500322013000700327019001600334#VN12.03 147#28500#Vi?t#C450N#895.1#^214#C nhc Tiu Anh o#Truyn tranh#Dng Thng Qun ; Ngc Linh dch#Ph.1, T.1#Chng ta cng i du xun#^aH.#^aM thut#2012#^a 102tr.^b19cm#Truyn tranh c sc di tp theo i truyn hnh trung ng Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Dng Thng Qun#Ngc Linh#H.H# 291733#Dch Trung Quc## 00670000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070035000740220010001092210031001190080 00500150009001100155010000500166011001500171012007200186020001800258020001100276 020001300287005001800300006001000318039000500328019001600333013000700349#VN12.03 148#28500#Vi?t#C450N#895.1#^214#C nhc Tiu Anh o#Truyn tranh#Dng Thng Qun ; Ngc Linh dch#Ph.1, T.2#Ni xu h ca ngi trc nht#^aH.#^aM thut#2 012#^a102tr.^b19cm#Truyn tranh c sc di tp theo i truyn hnh trung ng Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Dng Thng Qun#Ngc Linh #H.H#Dch Trung Quc#291734## 00663000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070035000740220010001092210024001190080 00500143009001100148010000500159011001500164012007200179020001800251020001100269 020001300280005001800293006001000311039000500321019001600326013000700342#VN12.03 149#28500#Vi?t#C450N#895.1#^214#C nhc Tiu Anh o#Truyn tranh#Dng Thng Qun ; Ngc Linh dch#Ph.1, T.3#Cuc sng ca minh tinh#^aH.#^aM thut#2012#^a1 02tr.^b19cm#Truyn tranh c sc di tp theo i truyn hnh trung ng Trung Q uc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Dng Thng Qun#Ngc Linh#H.H#D ch Trung Quc#291735## 00666000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070035000740220010001092210027001190080 00500146009001100151010000500162011001500167012007200182020001800254020001100272 020001300283005001800296006001000314039000500324019001600329013000700345#VN12.03 150#28500#Vi?t#C450N#895.1#^214#C nhc Tiu Anh o#Truyn tranh#Dng Thng Qun ; Ngc Linh dch#Ph.1, T.4#Tiu Anh o hc tit kim#^aH.#^aM thut#2012# ^a102tr.^b19cm#Truyn tranh c sc di tp theo i truyn hnh trung ng Trun g Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Dng Thng Qun#Ngc Linh#H.H #Dch Trung Quc#291736## 00665000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070035000740220010001092210026001190080 00500145009001100150010000500161011001500166012007200181020001800253020001100271 020001300282005001800295006001000313039000500323019001600328013000700344#VN12.03 151#28500#Vi?t#C450N#895.1#^214#C nhc Tiu Anh o#Truyn tranh#Dng Thng Qun ; Ngc Linh dch#Ph.1, T.5#Chin dch bo v nht k#^aH.#^aM thut#2012#^ a102tr.^b19cm#Truyn tranh c sc di tp theo i truyn hnh trung ng Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Dng Thng Qun#Ngc Linh#H.H #Dch Trung Quc#291737## 00658000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070035000740220010001092210019001190080 00500138009001100143010000500154011001500159012007200174020001800246020001100264 020001300275005001800288006001000306039000500316019001600321013000700337#VN12.03 152#28500#Vi?t#C450N#895.1#^214#C nhc Tiu Anh o#Truyn tranh#Dng Thng Qun ; Ngc Linh dch#Ph.1, T.6#Bnh chn hoa khi#^aH.#^aM thut#2012#^a102tr. ^b19cm#Truyn tranh c sc di tp theo i truyn hnh trung ng Trung Quc#V n hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Dng Thng Qun#Ngc Linh#H.H#Dch T rung Quc#291738## 00671000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070035000740220010001092210034001190080 00500153009001100158010000500169011001500174012007200189020001800261020000900279 020001300288005001800301006001000319039000500329013000700334019001600341#VN12.03 153#28500#Vi?t#C450N#895.1#^214#C nhc Tiu Anh o#Truyn tranh#Dng Thng Qun ; Ngc Linh dch#Ph.2, T.1#Gic m lm giu ca Tiu Anh o#^aH.#^aM thu t#2012#^a104tr.^b19cm#Truyn tranh c sc di tp theo i truyn hnh trung ng Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Dng Thng Qun#Ngc Lin h#H.H#291739#Dch Trung Quc## 00663000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070035000740220010001092210026001190080 00500145009001100150010000500161011001500166012007200181020001800253020000900271 020001300280005001800293006001000311039000500321019001600326013000700342#VN12.03 154#28500#Vi?t#C450N#895.1#^214#C nhc Tiu Anh o#Truyn tranh#Dng Thng Qun ; Ngc Linh dch#Ph.2, T.2#Cuc thi hng bin k ti#^aH.#^aM thut#2012#^ a104tr.^b19cm#Truyn tranh c sc di tp theo i truyn hnh trung ng Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Dng Thng Qun#Ngc Linh#H.H#D ch Trung Quc#291740## 00661000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070035000740220010001092210024001190080 00500143009001100148010000500159011001500164012007200179020001800251020000900269 020001300278005001800291006001000309039000500319019001600324013000700340#VN12.03 155#28500#Vi?t#C450N#895.1#^214#C nhc Tiu Anh o#Truyn tranh#Dng Thng Qun ; Ngc Linh dch#Ph.2, T.3#Hc sinh mi chuyn n#^aH.#^aM thut#2012#^a1 04tr.^b19cm#Truyn tranh c sc di tp theo i truyn hnh trung ng Trung Q uc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Dng Thng Qun#Ngc Linh#H.H#Dc h Trung Quc#291741## 00658000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070035000740220010001092210021001190080 00500140009001100145010000500156011001500161012007200176020001800248020000900266 020001300275005001800288006001000306039000500316019001600321013000700337#VN12.03 156#28500#Vi?t#C450N#895.1#^214#C nhc Tiu Anh o#Truyn tranh#Dng Thng Qun ; Ngc Linh dch#Ph.2, T.4#Chin dch dit gin#^aH.#^aM thut#2012#^a104t r.^b19cm#Truyn tranh c sc di tp theo i truyn hnh trung ng Trung Quc #Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Dng Thng Qun#Ngc Linh#H.H#Dch T rung Quc#291742## 00661000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020021000400030013000610070035000740220010001092210024001190080 00500143009001100148010000500159011001500164012007200179020001800251020000900269 020001300278005001800291006001000309039000500319019001600324013000700340#VN12.03 157#Vi?t#C450N#895.1#^214#28500#C nhc Tiu Anh o#Truyn tranh#Dng Thng Qun ; Ngc Linh dch#Ph.2, T.5#B mt ca Tiu Anh o#^aH.#^aM thut#2012#^a1 04tr.^b19cm#Truyn tranh c sc di tp theo i truyn hnh trung ng Trung Q uc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Dng Thng Qun#Ngc Linh#H.H#Dc h Trung Quc#291743## 00673000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020021000400030013000610070035000740220010001092210036001190080 00500155009001100160010000500171011001500176012007200191020001800263020000900281 020001300290005001800303006001000321039000500331019001600336013000700352#VN12.03 158#Vi?t#C450N#895.1#^214#28500#C nhc Tiu Anh o#Truyn tranh#Dng Thng Qun ; Ngc Linh dch#Ph.2, T.6#Cuc chin gia con trai v con gi#^aH.#^aM th ut#2012#^a104tr.^b19cm#Truyn tranh c sc di tp theo i truyn hnh trung ng Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Dng Thng Qun#Ngc L inh#H.H#Dch Trung Quc#291744## 00664000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020021000400030013000610070035000740220010001092210027001190080 00500146009001100151010000500162011001500167012007200182020001800254020000900272 020001300281005001800294006001000312039000500322019001600327013000700343#VN12.03 159#Vi?t#C450N#895.1#^214#28500#C nhc Tiu Anh o#Truyn tranh#Dng Thng Qun ; Ngc Linh dch#Ph.2, T.7#Tiu Anh o mun n Noel#^aH.#^aM thut#2012# ^a104tr.^b19cm#Truyn tranh c sc di tp theo i truyn hnh trung ng Trun g Quc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Dng Thng Qun#Ngc Linh#H.H# Dch Trung Quc#291745## 00814000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200100 00358080005000450020147000500080005001970090021002020100005002230110015002280210 21100243020001000454020001600464039000500480020001100485020001900496020000900515 020001700524013000700541#VN12.03160#VN12.03161#Vi?t#NGH300#343.59709#^214#Ngh nh s 60/2011/N-CP ngy 20 thng 7 nm 2011 ca Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng thu ni a#^aH.#^aGiao thng vn ti#2012#^a176tr.^b15cm#Gii thiu Ngh nh s 60/2011/N-CP quy nh x ph t hnh vi vi phm hnh chnh, hnh thc v mc x pht; thm quyn, trnh t, t h tc x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng thu ni a#N gh nh#Pht hnh chnh#H.H#Giao thng#ng thu ni a#Vit Nam#Vn bn ph p qui#291746## 00755000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050015000640020031000790030032001100070 01500142008000500157009002300162010000500185011001500190021018700205020001300392 020001900405039000500424020000900429020000800438013000700446#VV12.09601#VV12.096 03#VV12.09602#65000#Vi?t#K600T#622.028#^214#Trn Mnh Xun#K thut khai thc m l thin#Bi tp, l thuyt v thc hnh#Trn Mnh Xun#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a187tr.^b21cm#Gii thiu mt s bi tp v cng tc chun b t , xc bc, vn ti v thi ; cng ngh khai thc v iu khin cht lng khon g sn; cc thng s ca m l thin v n nh b m#Khai thc m#Khai thc l t hin#H.H#K thut#Bi tp#291747## 00864000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500050010000550020026000650030032000910070047001230080 00500170009002300175010000500198011001400203015005700217021017900274020001500453 02000100046802000100047802000090048800500100049700500170050703900070052401300070 0531#VV12.09604#VV12.09606#VV12.09605#Vi?t#N116L#333.9#^214#Trn Thc#Nng lng gi Vit Nam#Tim nng v kh nng khai thc#Trn Thc (ch.b.), T Vn a, Ng uyn Vn Thng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a89tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Kho a hc Kh tng thu vn v Mi trng#Gii thiu v s liu v phng php tnh ton nng lng gi Vit Nam. Tim nng nng lng gi Vit Nam. Kh nng k hai thc v cng ngh khai thc nng lng gi Vit Nam#Nng lng gi#Tim n ng#Khai thc#Vit Nam#T Vn a#Nguyn Vn Thng#P.Dung#291748## 01154000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020039000490030033000880070066001210220005001872210 07800192008000500270009002300275010000500298011001500303015003000318021027800348 02000190062602000200064502000090066502000170067400500170069100500130070800500170 0721005001500738005001300753039000700766013000700773#VV12.09607#VV12.09608#74000 #Vi?t#T103L#352#^214#Ti liu bi dng v qun l nh nc#Chng trnh chuyn vin cao cp#B.s.: Nguyn Ngc Hin, inh Vn Mu (ch.b.), Nguyn Hu Khin...# Ph.2#Qun l hnh chnh nh nc, Q.1: Hnh chnh nh nc v cng ngh hnh ch nh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a427tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh #Gm cc chuyn v h thng chnh tr, nhng vn c bn v t chc quyn l c nh nc, php lut, hnh chnh nh nc v ci cch hnh chnh nh nc, h thng cng v - cng chc, k nng t chc hot ng, qun l, tin hc ho v k thut xy dng, nh gi n, d n#Qun l hnh chnh#Hnh chnh nh nc#Vi t Nam#Qun l nh nc#Nguyn Ngc Hin#inh Vn Mu#Nguyn Hu Khin#Phm Hng Thi#L Th Hng#P.Dung#291749## 01049000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020039000490030033000880070065001210220005001862210 07500191008000500266009002300271010000500294011001500299015003000314021019400344 02000190053802000060055702000090056302000170057200500170058900500130060600500160 0619005001300635005001300648039000700661013000700668#VV12.09609#VV12.09610#42000 #Vi?t#T103L#352#^214#Ti liu bi dng v qun l nh nc#Chng trnh chuyn vin cao cp#B.s.: Nguyn Ngc Hin, inh Vn Mu (ch.b.), Nguyn Hu Khu...#P h.2#Qun l hnh chnh nh nc, Q.2: Qun l nh nc i vi ngnh, lnh vc#^ aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a246tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Gm cc chuyn qun l nh nc v kinh t, ti chnh - tin t, x hi v pht trin ngun nhn lc, vn ho, gio dc, y t, dn tc v tn gio, an ninh v q uc phng, cng tc dn vn...#Qun l hnh chnh#Ngnh#Vit Nam#Qun l nh n c#Nguyn Ngc Hin#inh Vn Mu#Nguyn Hu Khu#Trn nh Ty#Bi Vn Nhn#P.Dung #291750## 00899000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580050012000630020026000750030032001010070 03500133008000500168009002300173010000500196011001500201021030200216020001300518 020000800531020000800539020000900547005001500556039000700571013000700578#VV12.09 611#VV12.09612#VV12.09613#145000#Vi?t#V302M#658.4#^214#V Anh Dng#i tm gi t r cng hng#Vietnam M&A review 2011 - 2012:#Ch.b.: V Anh Dng, ng Xun Minh #^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a322tr.^b24cm#Trnh by tng qut nhng xu h ng v hot ng M&A (sp nhp v mua li) trn th gii v ti Vit Nam. Phn t ch ton din v ch gi tr cng hng qua vic hp nht cc b phn v hot ng chc nng ca cc doanh nghip khi tham gia vo M&A, c th trong cc th ng v M&A tiu biu Vit Nam#Doanh nghip#Mua bn#Gi tr#Vit Nam#ng Xun M inh#P.Dung#291751## 00888000000000373000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510020027000560290035000830070056001180220004001740040 01800178008000500196009002300201010000500224011001500229015001800244021012100262 02000060038302000100038902000090039902000130040800500140042100500150043500500160 0450005001700466005001700483039000700500013000700507#VV12.09615#VV12.09614#VV12. 09616#Vi?t#D557T#615.03#^214#Dc th quc gia Vit Nam#Vietnamese National drug formulary#B.s.: Trnh Vn Lu, Nguyn Vn Tu, Lng Ngc Khu...#T.1#Ti bn l n th 2#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a459tr.^b25cm#TTS ghi: B Y t#Hng dn s dng thuc hp l an ton, hiu qu; Cung cp nhng thng tin quan trng , chnh xc, trung thc v thuc...#Y hc#Dc phm#Vit Nam#Sch tra cu#Trnh Vn Lu#Nguyn Vn Tu#Lng Ngc Khu#Nguyn Hong Anh#Phm Th Vn Anh#P.Dung# 291752## 00832000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820007000578080005000640050015000690020028000840030024001120070 03500136008000500171009002100176010000500197011001500202015003500217021018100252 02000170043302000090045002000090045902000110046800500130047903900070049201300070 0499#VV12.09617#VV12.09620#VV12.09619#VV12.09618#Vi?t#GI-108T#331.25#^214#ng H Phng#Gio trnh an ton lao ng#Dng cho ngnh ng tu#ng H Phng ; V Vn Hng h..#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a112tr.^b24cm#TTS ghi: Trng c ao ng Hng Hi#Gii thiu cng tc bo h lao ng chuyn ngnh tu thu. Vn v sinh cng nghip, k thut an ton trong ng tu, an ton v in, an to n phng chy v phng php cha chy#K thut an ton#Lao ng#ng tu#Gio tr nh#V Vn Hng#P.Dung#291753## 00735000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820007000578080005000640050016000690020023000850070032001080080 00500140009002100145010000500166011001400171015003700185021017700222020001200399 020001100411005000900422039000700431013000700438#VV12.09621#VV12.09622#VV12.0962 4#VV12.09623#Vi?t#GI-108T#621.31#^214#Nguyn Hu Hng#Gio trnh kh c in#Ngu yn Hu Hng ; Vn A h..#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a87tr.^b24cm#TTS g hi: Trng cao ng Hng Hi I#Gii thiu c s l thuyt ca kh c in, kh c in bo v v phn phi, kh c in iu khin bng tay, cng tc t v khi ng t, cc b phn rle iu khin v bo v#Kh c in#Gio trnh# Vn A# P.Dung#291754## 00879000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820007000578080005000640050019000690020029000880070059001170080 00500176009002100181010000500202011001400207015003700221021021300258020000900471 02000090048002000080048902000110049700500150050800500160052303900070053901300070 0546#VV12.09625#VV12.09626#VV12.09628#VV12.09627#Vi?t#GI-108T#621.37#^214#ng T h Thu Huyn#Gio trnh cm bin o lng#ng Th Thu Huyn ; H..: inh Hu Th nh, Nguyn Hu Hng#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a99tr.^b24cm#TTS ghi: Tr ng cao ng Hng Hi I#Khi nim c bn v cc b cm bin, cm bin nhit , c m bin quang, cm bin v tr v dch chuyn, o vn tc, gia tc, rung, o bin dng lc trng lng p sut, o lu lng, vn tc lu cht v o mc#Cm bin#o lng#C in#Gio trnh#inh Hu Thnh#Nguyn Hu Hng#P.Dung#291755## 00778000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820007000578080005000640050017000690020037000860070033001230080 00500156009002100161010000500182011001500187015003700202021017700239020001700416 020000900433020001100442005000900453039000700462013000700469#VV12.09629#VV12.096 30#VV12.09632#VV12.09631#Vi?t#GI-108T#623.82#^214#Nguyn c Quang#Gio trnh tr uyn ng in tu thu#Nguyn c Quang ; Vn A h..#^aH.#^aGiao thng Vn t i#2012#^a159tr.^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Hng Hi I# cp n cc h th ng truyn ng in c trng ca tu thu nh: truyn ng in h thng my l i, h thng truyn ng in neo, truyn ng in cho thit b lm hng...#Tru yn ng in#Tu thu#Gio trnh# Vn A#P.Dung#291756## 01207000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020071000530070064001240080005001880090014001930100 00500207011001500212015005500227021047600282020001100758020001300769020001100782 02000190079300500120081200500120082400500140083600500170085003900070086701300070 0874#VV12.09633#VV12.09634#97000#Vi?t#TH102T#333.71#^214#Thch thc v mi tr ng vi cc doanh nghip trong thng mi quc t#B.s.: T Hoi Nam, Bi Hu o, Phm Hi Tng, Hong Thanh Tng#^aH.#^aCng thng#2011#^a338tr.^b24cm#TTS ghi : TW Hip hi doanh nghip nh v va Vit Nam#Tm hiu cc sn phm lin quan n mi trng v mi quan h gia thng mi v mi trng. Tc ng ca hiu n g nh knh v ng ph vi bin i kh hu. Tc ng ca nhim mi trng. Cc cng c quc t v mi trng, nhn sinh thi. Qui nh v tiu chun mi tr ng lin quan n hot ng ca doanh nghip trong thng mi quc t... cng mt s thch thc v mi trng v cc gii php gip doanh nghip Vit Nam vt h ng ro mi trng trong thng mi quc t#Mi trng#Doanh nghip#Thch thc#Th ng mi quc t#T Hoi Nam#Bi Hu o#Phm Hi Tng#Hong Thanh Tng#P.Dung#2 91757## 00975000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020030000670030021000970070047001180080 01800165009002300183010000500206011001500211021033100226020001100557020001000568 02000110057802000190058900600100060800600080061803900070062601300070063301900090 0640#VV12.09636#VV12.09635#68000#Vi?t#B300K#659.2#^214#Lawson, Russell#B kp X trong qung co - PR#"X xm" vs "ht to"#Russell Lawson ; Bin dch: Hong Thu , Vit H#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a239tr.^b21cm#Gii thi u cc b quyt gip bn thit lp v th th trng cho doanh nghip thng qua c c hot ng chin dch quan h cng chng (PR) n gin nh: tip cn vi i t ng truyn thng, tm hiu hin trng doanh nghip, phn tch mi trng kinh d oanh, chm sc cc bn lin quan, vn dng cc chin thut trong chin lc PR.. .#Chin lc#Qung co#Kinh doanh#Quan h cng chng#Hong Thu#Vit H#P.Dung#29 1758#Dch Anh## 00966000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020023000640290019000870070067001060080 01800173009002300191010000500214011001500219021034300234020001600577020001000593 006002000603006001900623039000700642013000700649019000800656#VV12.09637#VV12.096 38#76000#Vi?t#S552M#248#^214#Hershey, Terry#Sc mnh ca im dng#The power of pause#Terry Hershey ; Bin dch: Nguyn Th Thc Nhi, Phm V Thanh Tng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a291tr.^b21cm#Gm nhiu cu chuyn nh c sp sp theo trnh t cc ma trong nm, nhm gip bn thc hnh "tm ngh" - mt tin trnh thuc v ni tm v gip bn nhn ra nhu cu, kht vng ca b n thn, khm ph nhng iu bnh d v thing ling, ri tm n ni tr n bnh yn, tho nguyn, tn hng t do, hoan h trong i sng Thin cha gio#Th in cha gio#Cuc sng#Nguyn Th Thc Nhi#Phm V Thanh Tng#P.Dung#291759#Dc h M## 00700000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670050018000720020027000900070 04100117008001800158009002300176010000500199011001500204021013500219020001000354 020001000364005002200374039000700396013000700403#VV12.09640#CDVN.01693#VV12.0963 9#CDVN.01694#32000#Vi?t#TH107N#428#^214#Nguyn Thnh Danh#Thnh ng ting Anh d hc#Nguyn Thnh Danh, Trn Nguyn Thanh Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H C h Minh#2011#^a136tr.^b21cm#Gii thiu 218 thnh ng thng dng trong ting Anh c dch ngha sang ting Vit v cc v d minh ho v ng cnh s dng ch ng#Ting Anh#Thnh ng#Trn Nguyn Thanh Vn#P.Dung#291760## 00952000000000325000450004100050000018100070000508200090001280800050002100200660 00260070064000920080018001560090023001740100005001970110015002020150076002170210 17900293020000800472020000800480020000700488020000900495020001100504020001600515 00500150053100500140054600500160056000500210057600500150059703900070061201300070 0619#Vi?t#TH107P#915.9779#^214#Thnh ph H Ch Minh 35 nm xy dng v pht tri n (1975 - 2010)#B.s.: Phan Xun Bin (ch.b.), Trn Vn Bch, Hunh Thanh Hi... #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a485tr.^b24cm#TTS ghi: U ban n hn dn Thnh ph H Ch Minh. Vin Nghin cu Pht trin#Gii thiu 35 nm s n ghip xy dng v pht trin ca Tp. H Ch Minh trn cc lnh vc: kinh t, c s h tng k thut, x hi, vn ho, khoa hc cng ngh, y t, chnh tr...#Kin h t#Vn ho#X hi#Xy dng#Pht trin#Tp. H Ch Minh#Phan Xun Bin#Trn Vn Bch#Hunh Thanh Hi#Nguyn Th Bch Hng#Cao Minh Ngha#P.Dung#291761## 00946000000000313000450004100050000018100070000508200110001280800050002300200510 00280070043000790080018001220090023001400100005001630110026001680150156001940210 14700350020001200497020001700509020001100526020001000537020000900547005001500556 005001500571005000800586005001300594005001100607039000700618013000700625#Vi?t#CH 500T#959.704092#^214#Ch tch H Ch Minh hnh trnh tm ng cu nc#inh Th Huynh, Nguyn Vn ua, Mi...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012 #^a1139tr., 7tr. nh^b24cm#TTS ghi: Thnh u thnh ph H Ch Minh - Ban Tuyn gio Trung ng. Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. B Vn ho , Th thao v Du lch#Tp hp 135 bi tham lun ca nhiu tc gi khc nhau, t i hin li logic trnh t ca cuc hnh trnh tm ng cu nc ca ch tch H Ch Minh#H Ch Minh#Lch s hin i#Hnh trnh#Chnh tr#Cu nc#inh Th Hu ynh#Nguyn Vn ua# Mi#L Kh Phiu#T Huy Ra#P.Dung#291762## 00587000000000217000450004100050000018100080000508200060001380800050001900200200 00240080005000440090011000490100005000600110015000650150055000800210191001350200 00900326020001000335020001000345039000700355013000700362#Vi?t#NGH300T#294.3#^214 #Nghi thc tng nim#^aH.#^aTn gio#2012#^a182tr.^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. H phi Kht s#Gii thiu nhng nghi thc tng nim: nghi thc Cng dng, kinh cng Cu huyn, nghi thc th tr, sm hi, cu an, cu siu, k inh Vu Lan Bn, kinh A Di , kinh T Bi... v cc bi k tng#o Pht#Nghi th c#Tng nim#P.Dung#291763## 00578000000000253000450001400070000004100050000718100060001208200060001880800050 00240020041000290070021000700040018000910080005001090090011001140100005001250110 01500130015002800145021010500173020000900278020000700287006001600294039000700310 013000700317#45000#Vi?t#T406T#294.3#^214#Ton tp gii thch cc th n Pht gi o#Nguyn Tu Chn dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTn gio#2012#^a243tr.^b21cm#T sch Bch khoa Pht gio#Gii thiu mt cch h thng cc "Th n" quan trng c a ch tn v cc Th n p dng tu hnh Pht php#o Pht#Th n#Nguyn Tu Ch n#P.Dung#291764## 00620000000000241000450004100050000018100060000508200060001180800050001700500120 00220020029000340070012000630040013000750080005000880090011000930100005001040110 01400109015003200123021018800155020001200343020000900355039000700364013000700371 #Vi?t#H107T#299.5#^214#Diu Nguyn#Hnh trang ngi o Cao i#Diu Nguyn#In l n th 3#^aH.#^aTn gio#2012#^a95tr.^b21cm#TTS ghi: i o Tam K ph #Gii thiu tng quan o Cao i v nhng ch li, gi tr to ln khi dn thn trn ng i o qua su mc: nhp mn, ng gii cm, t i iu qui, cng qu, cng trnh v cng phu#o Cao i#Tn gio#P.Dung#291765## 00643000000000241000450004100050000018100060000508200060001180800050001700500090 00220020058000310070009000890040013000980080005001110090011001160100005001270110 01400132015008200146021013800228020001200366020000900378039000700387013000700394 #Vi?t#T310H#299.5#^214#Hu Khi#Tm hiu hai bi Tin Thin Kh Ho v Qu Hng Ni in#Hu Khi#In ln th 2#^aH.#^aTn gio#2012#^a87tr.^b21cm#TTS ghi: i o Tam K ph . Chng trnh chung tay n tng kinh sch i o#Tm hiu ng un gc hai bi kinh Tin Thin Kh Ho v Qu Hng Ni in trong o Cao i km theo phn ch gii theo tng cu, tng ch#o Cao i#Tn gio#P.Dung#29176 6## 00705000000000277000450004100050000018100060000508200060001180800050001700200130 00220030009000350070063000440040013001070080005001200090011001250100005001360110 01500141015008200156021011900238020001200357020001300369005001200382005001000394 005000900404039000700413013000700420#Vi?t#K312S#299.5#^214#Kinh sm hi#Minh ho #Tranh: Trng Qun ; Chnh l: Thanh Cn ; Ch thch: Hu Khi#In ln th 2#^aH .#^aTn gio#2012#^a120tr.^b21cm#TTS ghi: i o Tam K ph . Chng trnh c hung tay n tng kinh sch i o#Gii thiu nhng li Tin ting Pht v o l trong Kinh sm hi trong b kinh ca o Cao i, c km tranh minh ho#o Ca o i#Kinh Sm hi#Trng Qun#Thanh Cn#Hu Khi#P.Dung#291767## 01144000000000337000450001400070000004100050000718100060001208200090001880800050 00270020054000320030019000860070054001050040019001590080005001780090011001830100 00500194011001500199015010800214021035400322020000900676020002000685020000800705 02000090071300500140072200500130073600500140074900500130076300500160077603900070 0792013000700799#70000#Vi?t#L600L#200.9597#^214#L lun v tn gio v chnh s ch tn gio Vit Nam#Ti liu tham kho#Nguyn c L (ch.b.), Phm Vn Dn, H ong Minh ...#Ti bn c b sung#^aH.#^aTn gio#2011#^a304tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Trung tm nghin cu Tn ngng v Tn gio#Ch ngha Mc-Lnin v t tng H Ch Minh v tn ngng, t n gio. Tnh hnh tn gio trn th gii v mt s c im tn gio Vit Nam. Pht gio trn th gii v Vit Nam. o Cng gio, o tin lnh, o Hi V it Nam. o Cao i v Pht gio Ho Ho. Chnh sch v vic thc hin chnh s ch i vi tn gio ca ng v Nh nc ta hin nay#Tn gio#Chnh sch nh n c#L lun#Vit Nam#Nguyn c L#Phm Vn Dn#Hong Minh #Ng Hu Tho#Phm Ng c Quang#P.Dung#291768## 00694000000000265000450004100050000018100060000508200060001180800050001700500140 00220020021000360030106000570070014001630040013001770080005001900090011001950100 00500206011001400211015003200225021012800257020001200385020000800397020000900405 039000700414013000700421#Vi?t#C460D#299.5#^214#Phm Vn Lim#C duyn v tui tr #Da theo hi k ca Hu Thanh Vn k v cuc i v o nghip ca mt bc h ng o Truyn Gio Trung K#Phm Vn Lim#In ln th 3#^aH.#^aTn gio#2012#^a95 tr.^b21cm#TTS ghi: i o Tam K ph #Gm nhng bi vit ca tc gi v cuc i cng nh con ng m o Min Trung m bc tin bi Hunh Thanh c cng khai ph#o Cao i#Tiu s#Vit Nam#P.Dung#291769## 00692000000000253000450004100050000018100060000508200060001180800050001700500090 00220020018000310070009000490040013000580080005000710090011000760100005000870110 01400092015009900106021019000205020001200395020000900407020000800416039000700424 013000700431#Vi?t#304T#299.5#^214#Hu Khi#im ta tm linh#Hu Khi#In ln th 2#^aH.#^aTn gio#2012#^a32tr.^b21cm#TTS ghi: i o Tam K ph . Quyn 43 .2 trong chng trnh Chung tay n tng Kinh sch i o#Tm hiu v ng li tu hc v hnh o ca mt thnh tht, thnh tnh Cao i. Gi tr tm linh ca thnh s. Vn ging o v thc trng trnh hiu bit gio l ca tn hu Cao i#o Cao i#Tm linh#Gio l#P.Dung#291770## 00688000000000265000450004100050000018100060000508200060001180800050001700500090 00220020042000310290067000730070009001400040013001490080005001620090011001670100 00500178011001400183015008200197021010000279020001200379020000900391020000800400 039000700408013000700415#Vi?t#124N#299.5#^214#Hu Khi#t Nam K tin php l m o Cao i#Cochinchina as a legal precondition for the foundation of Caod aism#Hu Khi#In ln th 3#^aH.#^aTn gio#2012#^a95tr.^b21cm#TTS ghi: i o Tam K ph . Chng trnh Chung tay n tng Kinh sch i o#Gii thiu lch s o Cao i thi k tim n 1920-1926, cng lch s x Nam K thi k Php th uc#o Cao i#Tn gio#Lch s#P.Dung#291771## 01168000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820006000568080005000620050019000670020063000860030052001490070 07200201022000400273008000500277009003300282010000500315011001500320015006000335 03900070039501300070040201900090040902102770041802000180069502000100071302000070 0723020001000730006002200740005001300762005001900775#VL12.01148#VL12.01149#VL12. 01151#VL12.01150#Vi?t#NH556H#005.4#^214#Galitz, Wilbert O.#Nhng hng dn thit yu cho thit k giao din ngi s dng#Gii thiu nhng nguyn l v k thut thit k GUI#Wilbert O. Galitz ; Nguyn Th Phng Tr bin dch ; o Th Minh h..#T.1#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2012#^a552tr.^b29cm#TTS ghi: Tr ng i hc Thu Li. Khoa Cng ngh Thng tin#P.Dung#291772#Dch Anh#Tm quan trng ca giao din ngi s dng. Cc c trng ca giao din ngi s dng ho v Web. Gii thiu qui trnh thit k giao din theo th t cc bc xy dn g thng c tun th kin to ra cc mn hnh, v cc trang ca h thng ho hoc ca cc trang Web#Phn mm my tnh#Giao din# ho#Trang Web#Nguyn Th Phng Tr#o Th Minh#Galitz, Wilbert O.## 01191000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820006000568080005000620050019000670020063000860030052001490070 07200201022000400273008000500277009003300282010000500315011001500320015006000335 03900070039501900090040202103220041102000180073302000100075102000070076100600220 0768005001300790013000700803005001900810#VL12.01152#VL12.01155#VL12.01154#VL12.0 1153#Vi?t#NH556H#005.4#^214#Galitz, Wilbert O.#Nhng hng dn thit yu cho thi t k giao din ngi s dng#Gii thiu nhng nguyn l v k thut thit k GU I#Wilbert O. Galitz ; Nguyn Th Phng Tr bin dch ; o Th Minh h..#T.2#^a H.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2012#^a494tr.^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Thu Li. Khoa Cng ngh Thng tin#P.Dung#Dch Anh#Gii thiu qui trnh thit k giao din ngi s dng: chn thit b tng tc ph hp, la chn cc iu kh in thch hp trn mn hnh, trnh by v vit vn bn, cung cp thng tin phn hi, hng dn v h tr, cung cp s quc t ho v tnh nng truy cp hiu qu , kin to ho, biu tng v hnh nh c ngha...#Phn mm my tnh#Giao di n# ho#Nguyn Th Phng Tr#o Th Minh#291773#Galitz, Wilbert O.## 00850000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590050014000640020034000780070043001120080 00500155009003300160010000500193011001500198015008700213021019500300020001800495 020001600513005001700529039000700546013000700553#VL12.01157#VL12.01156#VL12.0115 9#VL12.01158#Vi?t#K600T#627#^214#L Xun Roanh#K thut xy dng cng trnh bin #L Xun Roanh b.s. ; Thiu Quang Tun h..#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh #2012#^a191tr.^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Thu Li. Khoa K thut bin. B mn K thut cng trnh bin#Trnh by v phng php dn dng thi cng, cng t c h mng, thi cng cng trnh t , k thut thi cng cng trnh b tng. Cn g ngh thi cng cc cng trnh bin v t chc qun l xy dng#K thut xy dn g#Cng trnh bin#Thiu Quang Tun#P.Dung#291774## 00878000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050012000660020013000780030029000910070 06100120008000500181009003300186010000500219011001500224015008800239021012900327 02000070045602000100046302000090047302000130048200600200049500500110051503900070 0526013000700533#VL12.01160#VL12.01161#VL12.01163#VL12.01162#Vi?t#M112C#621.8#^2 14#Logan, Earl#My cnh dn#L thuyt c bn v ng dng#Earl Logan ; Nguyn Th Vit nh bin dch ; Ng S Lc h..#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2012 #^a211tr.^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Thu Li. Khoa C kh - B mn My xy dng. - Lu hnh ni b#Gii thiu l thuyt c bn v loi my cnh dn v ph ng php p dng cc nguyn l ny thit k s b cc loi my ch yu#C kh# L thuyt#ng dng#My cnh dn#Nguyn Th Vit nh#Ng S Lc#P.Dung#291775## 01020000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590050013000640020044000770070058001210080 00500179009003300184010000500217011001500222015007000237021028300307020001000590 02000090060002000110060902000090062002000100062900500140063900500150065303900070 0668013000700675#VL12.01164#VL12.01167#VL12.01166#VL12.01165#Vi?t#B103G#627#^214 #Nguyn Chin#Bi ging cng trnh trn h thng thu li#B.s.: Nguyn Chin (ch .b.), Phm Ngc Qu, Nguyn Vn Mo#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2012#^ a263tr.^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Thu Li. Khoa Cng trnh - B mn Thu c ng#Gii thiu h thng thu li v cc cng trnh trn h thng thu li. Nguy n tc b tr v tnh ton cc cng trnh ly nc, thit k cng l thin, cng ngm di , p, knh v cng trnh trn bin, tnh ton ca van ca cng trn h thu li, cng trnh giao thng thu ni a#Tnh ton#Thit k#Cng trnh#Thu li#Bi ging#Phm Ngc Qu#Nguyn Vn Mo#P.Dung#291776## 00577000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520070015000770220004000922210036000960080 01800132009005000150010000500200011001400205012003300219020001000252020000900262 020001400271039000700285013000700292#VL12.01168#VL12.01169#25000#Vi?t#T201T#372 .21#^214#Tell tales in 1000 words#Nhn Vn group#T.1#The magical silver pear in zooville#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#201 1#^a32tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Ting Anh#Mu gio#Sch c th m#P.Dung#291777## 00565000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520070015000770220004000922210024000960080 01800120009005000138010000500188011001400193012003300207020001000240020000900250 020001400259039000700273013000700280#VL12.01170#VL12.01171#25000#Vi?t#T201T#372 .21#^214#Tell tales in 1000 words#Nhn Vn group#T.2#Zooville the wonderland#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2011#^a31tr.^b2 7cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Ting Anh#Mu gio#Sch c thm#P.Dung#291 778## 00671000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020025000530030008000780290012000860070021000980220 00400119008001800123009005000141010000500191011001400196012007000210020000500280 020000900285005002100294039000700315020001400322020001400336013000700350#VL12.01 172#VL12.01173#50000#Vi?t#GI-108T#372.7#^214#Gio trnh ton tiu hc#Grade 1#M athematics#Y. S. Huang W. X. Wu#Q.B#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; C ng ty Vn ho Nhn vn#2011#^a71tr.^b27cm#(3 ins insight intuition Ingenuity)(T sch Bit ni. Bt thng minh)#Ton#Tiu hc#Y. S. Huang W. X. Wu#P.Dung#Sch c thm#Sch song ng#291779## 00661000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020029000510070067000800040029001470080005001760090 01800181010000500199011001400204020000700218020000600225020001000231020000800241 02000140024900500140026300500140027700500140029100500160030503900070032101300070 0328#VL12.01174#VL12.01175#7500#Vi?t#H561D#910.76#^214#Hng dn thc hnh a l 6#B.s.: Lm Quang Dc, Kiu Vn Hoan, Phm Khc Li, Nguyn Xun Ho#Ti bn c chnh l, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a28tr.^b27cm#a l#Lp 6#Thc hnh#Bi tp#Sch c thm#Lm Quang Dc#Kiu Vn Hoan#Phm Khc Li#Nguyn Xu n Ho#P.Dung#291780## 00774000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020110000420080005001520090014001570100005001710110015001760150 02500191021019400216020000800410020002100418020001700439020000600456020001000462 020001000472039000700482013000700489#VL12.01176#VL12.01177#Vi?t#H561D#382#^214#H ng dn thc hin quy tc xut x theo hip nh khu vc thng mi t do ASEAN - c - Niu-di-ln (AANZFTA)#^aH.#^aCng thng#2012#^a340tr.^b27cm#TTS ghi: B Cng thng#Tng quan v hip nh khu vc thng mi t do ASEAN - c - Niu-di -ln (AANZFTA). Nhng yu t thun li ho thng mi c bn trong AANZFTA v h ng dn thc hin qui tc xut x theo AANZFTA#Qui tc#Hip nh thng mi#Th ng mi t do#ASEAN#xtrylia#Niu Diln#P.Dung#291781## 00836000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510020033000560070058000890080005001470090008001520100 00500160011001500165021023200180020000800412020000900420020001100429005001600440 005001400456005000900470005001400479005001500493039000700508013000700515#VL12.01 178#VL12.01180#VL12.01179#Vi?t#309T#616.99#^214#iu tr phu thut bnh ung th #B.s.: Nguyn Vn Hiu (ch.b.), Nguyn B c, Bi Diu...#^aH.#^aY hc#2012#^a 500tr.^b27cm#Nhng nguyn tc c bn trong vic iu tr phu thut bnh ung th . iu tr ung th u mt c, lng ngc, ung th tiu ho, ung th v, ph khoa , ung th tit niu sinh dc v iu tr phu thut ung th da, phn mm, xng khp#Ung th#iu tr#Phu thut#Nguyn Vn Hiu#Nguyn B c#Bi Diu#Phm Duy Hin#Trn Vn Thun#P.Dung#291782## 01121000000000301000450001400070000004100050000718100060001208200040001880800050 00220050014000270020055000410070064000960080005001600090011001650100005001760110 01500181013000700196015003100203021049500234020001800729020000700747020000800754 020000800762020001200770005001500782005001500797039000700812#98000#Vi?t#X126D#6 27#^214#Phan nh i#Xy dng p m nn bn mt b tng Tuyn Quang#Pha n nh i ch.b. : Thc hin: Bi Knh Hong, Nguyn Ti Sn#^aH.#^aXy dng#201 1#^a259tr.^b27cm#291783#TTS ghi: Hi p ln Vit Nam#c trng ch yu ca cn g trnh thu in Tuyn Quang. Cng tc p m nn bn mt b tng v cc tiu chun k thut p dng cho p. Cng tc chun b thi cng v x l k thu t cho p p, thi cng tm bn b tng, khoan pht gia c v to mn chng th m nn p, p p , thi cng bn mt b tng ct thp, lp t thit b qu an trc, thi cng nt cng dn dng v phng php nh gi tc , cht lng, kh nng ng dng v nh gi v ch tiu kinh t k thut cng trnh#K thut x y dng#p #m nn#B tng#Tuyn Quang#Bi Knh Hong#Nguyn Ti Sn#P.Dung# # 00652000000000277000450001400070000004100050000718100060001208200060001880800050 00240050015000290020040000440030017000840070015001010040009001160080005001250090 00900130010000500139011001500144021016200159020000800321020000800329020000800337 020001500345039000700360013000700367#78000#Vi?t#H561D#646.4#^214#Triu Th Chi #Hng dn ct may trang phc thng dng#May mc gia nh#Triu Th Chi#In ln 2#^aH.#^aPh n#2012#^a268tr.^b27cm#Gii thiu cch o, cch tnh vi, v mu, c t vi, may qun o cho tr em, ph n, nam gii, km theo mt s kin thc cn thit gi gn qun o c bn lu#May mc#Ct may#Qun o#Sch hng dn#P.D ung#291784## 00781000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020044000420030018000860070015001040080005001190090011001240100 00500135011001500140021025500155020002100410020000900431020000700440020001500447 006001000462039000700472019000500479013000700484#VL12.01182#VL12.01181#Vi?t#B102 K#001#^214#Bch khoa tri thc u tin dnh cho tr em#T nhin & x hi#Ngc Li nh dch#^aH.#^aM thut#2012#^a188tr.^b29cm#Ln lt phn tch cc hin tng t nhin v nhng s vic xy ra trong cuc sng hng ngy, ni dung bao gm 6 ph ng din: bu tri, kh hu, tri t, t, v kh v cuc sng km theo nhiu hnh nh minh ho sinh ng cng vi nhng l gii d hiu#Khoa hc thng thc# T nhin#X hi#Sch thiu nhi#Ngc Linh#P.Dung#Dch#291785## 00733000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020044000420030020000860070015001060080005001210090011001260100 00500137011001500142021021000157020001400367020000900381020000900390020001500399 006001000414039000700424013000700431019000500438#VL12.01183#VL12.01184#Vi?t#B102 K#590#^214#Bch khoa tri thc u tin dnh cho tr em#ng vt & thc vt#Ngc Linh dch#^aH.#^aM thut#2012#^a188tr.^b29cm#L gii nhng cu hi thc mc th v m cc em pht hin trong cuc sng hng ngy, c th v cc loi khng long c i, nhng loi ng vt trn mt t, ng vt bin, ht ging, cc loi ho a, qu, cy ci#Bch khoa th#ng vt#Thc vt#Sch thiu nhi#Ngc Linh#P.Dung# 291786#Dch## 00961000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050014000710020018000850070 05700103008000500160009002100165010000500186011001500191021033700206020001900543 02000100056202000090057202000070058100500190058800500140060703900070062101300070 0628#VL12.01185#VL12.01188#VL12.01187#VL12.01186#99000#Vi?t#C455T#627#^214#Phm Vn Gip#Cng trnh u tu#Phm Vn Gip (ch.b.), Nguyn Thng Bng, L Thng Cang#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a291tr.^b29cm#Gii thiu h thng sng ngi Vit Nam km theo s phn cp cc tuyn ng thu ni a v vic u ho h th ng ng thu ni a nh: xc nh cc kch thc u, h thng cp tho nc u tu, tnh ton thu lc u tu ni a, kt cu bung u, u u, ca u. Cc thit b cho khai thc u, cng trnh nng tu, trin nng, u bin#ng thu n i a#Tnh ton#Thit k#u tu#Nguyn Thng Bng#L Thng Cang#P.Dung#291787# # 00879000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050011000550020034000660290092001000070011001920080 01800203009003500221010000500256011001500261021016800276020001700444020002300461 020002100484020000900505020000700514039000400521013000700525015003300532#VL12.01 189#VL12.01190#80000#Vi?t#NH556N#959.7043#^214#Quang Hun#Nhng ngy u Nam b khng chin#The 1st of the south Vietnamese resistance = Les 1ers jous de la re sistance du sud Viet Nam#Quang Hun#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a115tr.^b28cm#Gi nh ca mt con ngi yu qu hng k v nhng nm thng khng chin chng Php v khng chin chng M, mt cuc chin trng k gian lao ca dn tc Vit Nam ta#Vn hc hin i#Khng chin chng Php#Kh ng chin chng M#Vit Nam#Hi k#Th#291788#Tn tht tc gi: Lm Quang Hun## 00727000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020013000520070016000650080010000810090018000910100 00500109011001500114020001300129039000400142005001600146021025000162020001000412 020000900422020001100431013000700442#VL12.01191#VL12.01192#175000#Vi?t#B256G#63 6.5#^214#Bnh gia cm#H Th Vit Thu#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a157tr.^ b26cm#Bnh gia cm#Th#H Th Vit Thu#Cung cp cc thng tin v cc bnh gia c m c ghi nhn Vit Nam, bao gm bnh truyn nhim, bnh k sinh trng, b nh ri lon trao i cht v thiu dinh dng ca gia cm. Nguyn nhn, triu ch ng, bnh tch, cch phng v tr tng loi bnh#Chn on#iu tr#Phng bnh#2 91789## 00726000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020026000520070016000780080010000940090018001040100 00500122011001500127020001300142039000400155005001600159021023600175020001000411 020000900421020001100430013000700441#VL12.01193#VL12.01194#395000#Vi?t#B256T#63 6.5#^214#Bnh truyn nhim gia cm#Nguyn c Hin#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2 012#^a359tr.^b26cm#Bnh gia cm#Th#Nguyn c Hin#Gii thiu 24 bnh truyn nh im thng xut hin trn gia cm Vit Nam: bnh do virus v bnh do vi khun. c im ca mm bnh, dch t hc, bnh l hc, triu trng, bnh tch, cc ph ng php chn on v bin php phng tr bnh#Chn on#iu tr#Phng bnh#29 1790## 00477000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400030019000730070020000920080005001120090011001170100 00500128011001400133020001100147020000900158020001400167005001000181039000400191 005000900195013000700204#VV12.09641#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu v l m quen mi trng#An ton giao thng#Thin Kim, Kim Dung#^aH.#^aM thut#2012#^a 31tr.^b24cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Thin Kim#Th#Kim Dung#291791## 00474000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400030016000730070020000890080005001090090011001140100 00500125011001400130020001100144020000900155020001400164005001000178039000400188 005000900192013000700201#VV12.09642#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu v l m quen mi trng#ng vt to ln#Thin Kim, Kim Dung#^aH.#^aM thut#2012#^a31t r.^b24cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Thin Kim#Th#Kim Dung#291792## 00447000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030015000590070022000740080005000960090011001010100 00500112011001400117020001100131020000900142020001400151005001700165039000400182 013000700186#VV12.09643#6500#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu nh tr#Trng m m non#Nguyn Khnh Ho b.s.#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b24cm#Tp t mu#Mu g io#Sch mu gio#Nguyn Khnh Ho#Th#291793## 00443000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030011000590070022000700080005000920090011000970100 00500108011001400113020001100127020000900138020001400147005001700161039000400178 013000700182#VV12.09644#6500#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu nh tr#Giao th ng#Nguyn Khnh Ho b.s.#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b24cm#Tp t mu#Mu gio# Sch mu gio#Nguyn Khnh Ho#Th#291794## 00450000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030018000590070022000770080005000990090011001040100 00500115011001400120020001100134020000900145020001400154005001700168039000400185 013000700189#VV12.09645#6500#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu nh tr#Ngi th n ca b#Nguyn Khnh Ho b.s.#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b24cm#Tp t mu#M u gio#Sch mu gio#Nguyn Khnh Ho#Th#291795## 00448000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030016000590070022000750080005000970090011001020100 00500113011001400118020001100132020000900143020001400152005001700166039000400183 013000700187#VN12.09646#6500#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu nh tr# dng chi#Nguyn Khnh Ho b.s.#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b24cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Nguyn Khnh Ho#Th#291796## 00444000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030012000590070022000710080005000930090011000980100 00500109011001400114020001100128020000900139020001400148005001700162039000400179 013000700183#VN12.09647#6500#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu nh tr#Ngh ngh ip#Nguyn Khnh Ho b.s.#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b24cm#Tp t mu#Mu gio #Sch mu gio#Nguyn Khnh Ho#Th#291797## 00441000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030009000590070022000680080005000900090011000950100 00500106011001400111020001100125020000900136020001400145005001700159039000400176 013000700180#VN12.09648#6500#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu nh tr#Thc vt #Nguyn Khnh Ho b.s.#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b24cm#Tp t mu#Mu gio#S ch mu gio#Nguyn Khnh Ho#Th#291798## 00446000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030014000590070022000730080005000950090011001000100 00500111011001400116020001100130020000900141020001400150005001700164039000400181 013000700185#VN12.09649#6500#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu nh tr#Ma h c a b#Nguyn Khnh Ho b.s.#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b24cm#Tp t mu#Mu gi o#Sch mu gio#Nguyn Khnh Ho#Th#291799## 00412000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400030009000600080005000690090011000740100005000850110 01400090020001100104020000900115020001400124039000400138012002100142013000700163 #VN12.09650#7000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu mu gio#ng vt#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b24cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Th#Dnh cho tr mm non#291800## 00414000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400030011000600080005000710090011000760100005000870110 01400092020001100106020000900117020001400126039000400140012002100144013000700165 #VN12.09651#7000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu mu gio#Trang phc#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b24cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Th#Dnh cho tr m m non#291801## 00426000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400030023000600080005000830090011000880100005000990110 01400104020001100118020000900129020001400138039000400152012002100156013000700177 #VN12.09652#7000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu mu gio#Phng tin giao th ng#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b24cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Th#Dn h cho tr mm non#291802## 00416000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400030013000600080005000730090011000780100005000890110 01400094020001100108020000900119020001400128039000400142012002100146013000700167 #VN12.09653#7000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu mu gio#Cc loi qu#^aH.#^ aM thut#2012#^a16tr.^b24cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Th#Dnh cho tr mm non#291803## 00416000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400030013000600080005000730090011000780100005000890110 01400094020001100108020000900119020001400128039000400142012002100146013000700167 #VN12.09654#7000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu mu gio#Cc loi hoa#^aH.#^ aM thut#2012#^a16tr.^b24cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Th#Dnh cho tr mm non#291804## 00427000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400030024000600080005000840090011000890100005001000110 01400105020001100119020000900130020001400139039000400153012002100157013000700178 #VN12.09655#7000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu mu gio#ng vt sng di nc#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b24cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Th#D nh cho tr mm non#291805## 00510000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020011000410030031000520070025000830080005001080090011001130100 00500124011001400129020000800143020000900151020001400160005001200174039000400186 012002300190005001200213013000700225#VV12.09656#12000#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hc vn#Dnh cho hc sinh mu gio ln#L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^aM thut #2012#^a39tr.^b24cm#Hc vn#Mu gio#Sch mu gio#L Tu Minh#Th#T sch B v o lp mt#L Thu Ngc#291806## 00570000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030044000610070022001050080005001270090059001320100 00500191011001400196020001100210020000900221020001400230005001100244005001000255 039000400265013000700269012001600276#VV12.09657#16000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu cng cn con#T mu dng hc tp v dng hng ngy#Minh Trung, Ngc L inh#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012#^a24tr. ^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Minh Trung#Ngc Linh#Th#291807#Sch t p t mu## 00545000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030016000610070022000770080005000990090059001040100 00500163011001400168020000900182020001100191020001400202005001100216005001000227 039000700237012001600244013000700260#VV12.09658#16000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu cng cn con#T mu ng vt#Minh Trung, Ngc Linh#^aH.#^aM thut ; Cng t y Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012#^a24tr.^b27cm#Mu gio#Tp t mu#S ch mu gio#Minh Trung#Ngc Linh#T.Dung#Sch tp t mu#291808## 00554000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030025000610070022000860080005001080090059001130100 00500172011001400177020000900191020001100200020001400211005001100225005001000236 039000700246012001600253013000700269#VV12.09659#16000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu cng cn con#T mu hoa qu v rau c#Minh Trung, Ngc Linh#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012#^a24tr.^b27cm#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Minh Trung#Ngc Linh#T.Dung#Sch tp t mu#291809## 00580000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030051000610070022001120080005001340090059001390100 00500198011001400203020000900217020001100226020001400237005001100251005001000262 039000700272012001600279013000700295#VV12.09660#16000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu cng cn con#T mu th gii t nhin v phng tin giao thng#Minh Trung, Ngc Linh#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012# ^a24tr.^b27cm#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Minh Trung#Ngc Linh#T.Dung#Sch tp t mu#291810## 00556000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030027000610070022000880080005001100090059001150100 00500174011001400179020000900193020001100202020001400213005001100227005001000238 039000700248012001600255013000700271#VV12.09661#16000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu cng cn con#T mu chi v nhn vt#Minh Trung, Ngc Linh#^aH.#^aM thu t ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012#^a24tr.^b27cm#Mu gio#T p t mu#Sch mu gio#Minh Trung#Ngc Linh#T.Dung#Sch tp t mu#291811## 00582000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020034000520030025000860070034001110080005001450090 01100150010000500161011001400166012001900180020001800199020000900217020001400226 039000700240019000500247005001100252006001000263013000700273#VV12.09662#VV12.096 63#45000#Vi?t#B419D#372.21#^214#Kin thc an ton u tin ca b#Dnh cho tr t 2-6 tui#D Phi Ng ch.b. ; Ngc Linh dch#^aH.#^aM thut#2012#^a47tr.^b25cm #Bc dn thng minh#Gio dc mu gio#Dn hnh#Sch mu gio#T.Dung#Dch#D Phi Ng#Ngc Linh#291812## 00582000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020034000520030025000860070034001110080005001450090 01100150010000500161011001400166012001900180020001800199020000900217020001400226 039000700240019000500247005001100252006001000263013000700273#VV12.09664#VV12.096 65#45000#Vi?t#B419D#372.21#^214#Kin thc an ton u tin ca b#Dnh cho tr t 2-6 tui#D Phi Ng ch.b. ; Ngc Linh dch#^aH.#^aM thut#2012#^a47tr.^b25cm #Bc dn thng minh#Gio dc mu gio#Dn hnh#Sch mu gio#T.Dung#Dch#D Phi Ng#Ngc Linh#291813## 00595000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410070022000660220004000880080005000920090059000970100 00500156011001400161012005400175020000900229020000700238020001100245020001400256 005001000270005001100280013000700291039000700298#VV12.09666#18500#Vi?t#B200V#37 2.21#^214#B v v t mu sng to#Ngc Linh, Minh Trung#T.1#^aH.#^aM thut ; C ng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012#^a24tr.^b26cm#Sch tp t mu. B hy bt tay vo v v t mu no!#Mu gio#Tp v#Tp t mu#Sch mu gio#N gc Linh#Minh Trung#291814#T.Dung## 00595000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410070022000660220004000880080005000920090059000970100 00500156011001400161012005400175020000900229020000700238020001100245020001400256 005001000270005001100280013000700291039000700298#VV12.09667#18500#Vi?t#B200V#37 2.21#^214#B v v t mu sng to#Ngc Linh, Minh Trung#T.2#^aH.#^aM thut ; C ng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012#^a24tr.^b26cm#Sch tp t mu. B hy bt tay vo v v t mu no!#Mu gio#Tp v#Tp t mu#Sch mu gio#N gc Linh#Minh Trung#291815#T.Dung## 00595000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020025000410070022000660220004000880080005000920090059000970100 00500156011001400161012005400175020000900229020000700238020001100245020001400256 005001000270005001100280013000700291039000700298#VV12.09668#Vi?t#B200V#372.21#^2 14#18500#B v v t mu sng to#Ngc Linh, Minh Trung#T.3#^aH.#^aM thut ; C ng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012#^a24tr.^b26cm#Sch tp t mu. B hy bt tay vo v v t mu no!#Mu gio#Tp v#Tp t mu#Sch mu gio#N gc Linh#Minh Trung#291816#T.Dung## 00595000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020025000410070022000660220004000880080005000920090059000970100 00500156011001400161012005400175020000900229020000700238020001100245020001400256 005001000270005001100280013000700291039000700298#VV12.09669#Vi?t#B200V#372.21#^2 14#18500#B v v t mu sng to#Ngc Linh, Minh Trung#T.4#^aH.#^aM thut ; C ng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012#^a24tr.^b26cm#Sch tp t mu. B hy bt tay vo v v t mu no!#Mu gio#Tp v#Tp t mu#Sch mu gio#N gc Linh#Minh Trung#291817#T.Dung## 00494000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020016000560070024000720220004000960080005001000090 01100105010000500116011001400121020001800135020001700153020000900170020000900179 005001400188013000700202039000700209#VV12.09670#VV12.09671#20000#Vi?t#455D#398 .809597#^214#ng dao cho b#Minh ho: Ng Xun Khi#Q.1#^aH.#^aM thut#2012#^a 23tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#ng dao#Ng Xun Khi#2 91818#T.Dung## 00494000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020016000560070024000720220004000960080005001000090 01100105010000500116011001400121020001800135020001700153020000900170020000900179 005001400188013000700202039000700209#VV12.09672#VV12.09673#20000#Vi?t#455D#398 .809597#^214#ng dao cho b#Minh ho: Ng Xun Khi#Q.2#^aH.#^aM thut#2012#^a 23tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#ng dao#Ng Xun Khi#2 91819#T.Dung## 00498000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020016000560070026000720220004000980080005001020090 01100107010000500118011001400123020001800137020001700155020000900172020000900181 005001600190013000700206039000700213#VV12.09674#VV12.09675#20000#Vi?t#455D#398 .809597#^214#ng dao cho b#Minh ho: Phm Xun Thng#Q.3#^aH.#^aM thut#2012# ^a23tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#ng dao#Phm Xun Th ng#291820#T.Dung## 00539000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020025000570070024000820080005001060090032001110100 00500143011001400148012001800162020001800180020001700198020000900215020000900224 005001400233013000700247039000700254#VV12.09676#VV12.09677#20000#Vi?t#CH500C#39 8.809597#^214#Ch cui ngi gc cy a#Minh ho: Ng Xun Khi#^aH.#^aM thut ; Cng ty Sch Alpha#2012#^a23tr.^b21cm#ng dao vui chi#Vn hc thiu nhi#Vn h c dn gian#Vit Nam#ng dao#Ng Xun Khi#291821#T.Dung## 00531000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020018000560070024000740080005000980090032001030100 00500135011001400140012001800154020001800172020001700190020000900207020000900216 005001400225013000700239039000700246#VV12.09678#VV12.09679#20000#Vi?t#D513D#398 .809597#^214#Dung dng dung d#Minh ho: Ng Xun Khi#^aH.#^aM thut ; Cng ty Sch Alpha#2012#^a23tr.^b21cm#ng dao vui chi#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn g ian#Vit Nam#ng dao#Ng Xun Khi#291822#T.Dung## 00530000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020017000560070024000730080005000970090032001020100 00500134011001400139012001800153020001800171020001700189020000900206020000900215 005001400224013000700238039000700245#VV12.09680#VV12.09681#20000#Vi?t#R455R#398 .809597#^214#Rng rn ln my#Minh ho: Ng Xun Khi#^aH.#^aM thut ; Cng ty Sch Alpha#2012#^a23tr.^b21cm#ng dao vui chi#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gi an#Vit Nam#ng dao#Ng Xun Khi#291823#T.Dung## 00550000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020034000560070022000900080005001120090032001170100 00500149011001400154012002500168020001800193020001700211020000900228020000900237 005001200246013000700258039000700265#VV12.09682#VV12.09683#20000#Vi?t#125T#398 .809597#^214#u trc lng lc l ci bnh vi#Minh ho: T Lan Hnh#^aH.#^aM t hut ; Cng ty Sch Alpha#2012#^a23tr.^b21cm#ng dao vt quanh ta#Vn hc th iu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#ng dao#T Lan Hnh#291824#T.Dung## 00534000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020015000560070022000710080005000930090032000980100 00500130011001400135012002800149020001800177020001700195020000900212020000900221 005001200230013000700242039000700249#VV12.09684#VV12.09685#20000#Vi?t#C103C#398 .809597#^214#Ci c ci vc#Minh ho: T Lan Hnh#^aH.#^aM thut ; Cng ty Sch Alpha#2012#^a23tr.^b21cm#ng dao gio dc nhn cch#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#ng dao#T Lan Hnh#291825#T.Dung## 00550000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020024000560070026000800080005001060090032001110100 00500143011001400148012002700162020001800189020001700207020000900224020000900233 005001600242013000700258039000700265#VV12.09686#VV12.09687#20000#Vi?t#C430M#398 .809597#^214#Con mo m tro cy cau#Minh ho: Phm Xun Thng#^aH.#^aM thut ; Cng ty Sch Alpha#2012#^a23tr.^b21cm#ng dao loi vt quanh ta#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#ng dao#Phm Xun Thng#291826#T.Dung## 00540000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020019000560070022000750080005000970090032001020100 00500134011001400139012003000153020001800183020001700201020000900218020000900227 005001200236013000700248039000700255#VV12.09688#VV12.09689#20000#Vi?t#M455M#398 .809597#^214#Mng mt li trai#Minh ho: T Lan Hnh#^aH.#^aM thut ; Cng ty Sch Alpha#2012#^a23tr.^b21cm#ng dao thin nhin ti p#Vn hc thiu nhi#V n hc dn gian#Vit Nam#ng dao#T Lan Hnh#291827#T.Dung## 00681000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050008000500020025000580070013000830220004000960040 01400100008000500114009001100119010000500130011001500135021014400150020000900294 020000700303020002000310020001500330013000700345005000800352039000700360#VV12.09 690#VV12.09691#32000#Vi?t#TR200E#736#^214#Kim Dn#Tr em kho tay gp hnh#Kim Dn b.s.#T.1#Ti bn ln 3#^aH.#^aM thut#2012#^a167tr.^b21cm#Hng dn tr em cch gp cc con vt t d n kh, gp hnh ng vt, cc loi chim, phng ti n giao thng, cn trng, sinh vt di nc...#Gp hnh#Tr em#Ngh thut gp gi y#Sch thiu nhi#291828#Kim Dn#T.Dung## 00674000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020016000680070038000840040014001220080 00500136009001100141010000500152011001500157021012800172020001100300020000900311 020001800320006001500338013000700353019000500360039000700365#VV12.09693#VV12.096 92#80000#Vi?t#C120N#635.9#^214#Presscott, David#Cm nang bonsai#David Presscott ; Nguyn Kim Dn dch#Ti bn ln 2#^aH.#^aM thut#2012#^a207tr.^b21cm#Trnh b y khi qut v ngh thut v lch s ca bonsai. Hng dn k thut chm sc v to dng cho tc phm ngh thut bonsai#Trng trt#Cy cnh#Ngh thut bonsai#N guyn Kim Dn#291829#Dch#T.Dung## 00644000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050011000520020043000630070023001060080005001290090 01100134010000500145011001500150021013800165020001100303020000900314020001800323 005001100341013000700352039000700359#VV12.09694#VV12.09695#160000#Vi?t#K600T#63 5.9#^214#Tng Khi#K thut trng v chm sc bonsai hin i#Tng Khi, Trc Giang#^aH.#^aM thut#2012#^a256tr.^b24cm#Trnh by khi qut v ngh thut bons ai. Hng dn k thut nhn ging, chm sc v to dng bonsai c bn nh to ch , to sharimiki...#Trng trt#Cy cnh#Ngh thut bonsai#Trc Giang#291830#T.Du ng## 00657000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510050010000560020030000660070010000960080005001060090 01100111010000500122011001500127021021200142020000700354020000700361013000700368 020000900375039000700384#VV12.09696#VV12.09697#115000#Vi?t#NH556M#641.5952#^214 #Thin Kim#Nhng mn n Nht d ch bin#Thin Kim#^aH.#^aM thut#2012#^a184tr. ^b24cm#Hng dn k thut chn nguyn liu v cch ch bin t nhng mn n Nht Bn n gin nh tataki b chin nm, yakitori g nng xin, tht g vin n k m u nnh non... n hon thin mt ba n gm nhiu mn#Nu n#Mn n#291831# Nht Bn#T.Dung## 00604000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050010000520020018000620030022000800070010001020080 00500112009001100117010000500128011001500133021014000148020000900288020001100297 013000700308020000400315039000700319#VV12.09698#VV12.09699#128000#Vi?t#B100T#63 5.9#^214#Thin Kim#365 loi hoa cnh#S tay ngi lm vn#Thin Kim#^aH.#^aM t hut#2012#^a208tr.^b24cm#Gii thiu c im, tnh nng v ng dng ca 365 loi hoa cnh c chia lm cc h nh: h r, h rau ng t, h tc thn, h d n...#Cy cnh#Trng trt#291832#Hoa#T.Dung## 00573000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520030025000770070033001020220004001350080 00500139009001100144010000500155011001400160012001500174020000900189020000700198 020001500205005001000220006001000230013000700240019000500247039000700252#VV12.09 700#VV12.09701#45000#Vi?t#M558P#372.21#^214#10 pht dy tr mi ngy#Dnh cho t r t 2-6 tui#L T Anh ch.b. ; Ngc Linh dch#T.1#^aH.#^aM thut#2012#^a90tr. ^b25cm#Sch thiu nhi#Gio dc#Tr em#Sch thiu nhi#L T Anh#Ngc Linh#291833# Dch#T.Dung## 00573000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520030025000770070033001020220004001350080 00500139009001100144010000500155011001400160012001500174020000900189020000700198 020001500205005001000220006001000230019000500240013000700245039000700252#VV12.09 702#VV12.09703#45000#Vi?t#M558P#372.21#^214#10 pht dy tr mi ngy#Dnh cho t r t 2-6 tui#L T Anh ch.b. ; Ngc Linh dch#T.2#^aH.#^aM thut#2012#^a89tr. ^b25cm#Sch thiu nhi#Gio dc#Tr em#Sch thiu nhi#L T Anh#Ngc Linh#Dch#29 1834#T.Dung## 00573000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520030025000770070033001020220004001350080 00500139009001100144010000500155011001400160012001500174020000900189020000700198 020001500205005001000220006001000230019000500240013000700245039000700252#VV12.09 704#VV12.09705#45000#Vi?t#M558P#372.21#^214#10 pht dy tr mi ngy#Dnh cho t r t 2-6 tui#L T Anh ch.b. ; Ngc Linh dch#T.3#^aH.#^aM thut#2012#^a89tr. ^b25cm#Sch thiu nhi#Gio dc#Tr em#Sch thiu nhi#L T Anh#Ngc Linh#Dch#29 1835#T.Dung## 00573000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520030025000770070033001020220004001350080 00500139009001100144010000500155011001400160012001500174020000900189020000700198 020001500205005001000220006001000230019000500240013000700245039000700252#VV12.09 706#VV12.09707#45000#Vi?t#M558P#372.21#^214#10 pht dy tr mi ngy#Dnh cho t r t 2-6 tui#L T Anh ch.b. ; Ngc Linh dch#T.4#^aH.#^aM thut#2012#^a89tr. ^b25cm#Sch thiu nhi#Gio dc#Tr em#Sch thiu nhi#L T Anh#Ngc Linh#Dch#29 1836#T.Dung## 00573000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520030025000770070033001020220004001350080 00500139009001100144010000500155011001400160012001500174020000900189020000700198 020001500205005001000220006001000230019000500240013000700245039000700252#VV12.09 708#VV12.09709#45000#Vi?t#M558P#372.21#^214#10 pht dy tr mi ngy#Dnh cho t r t 2-6 tui#L T Anh ch.b. ; Ngc Linh dch#T.5#^aH.#^aM thut#2012#^a89tr. ^b25cm#Sch thiu nhi#Gio dc#Tr em#Sch thiu nhi#L T Anh#Ngc Linh#Dch#29 1837#T.Dung## 00573000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520030025000770070033001020220004001350080 00500139009001100144010000500155011001400160012001500174020000900189020000700198 020001500205005001000220006001000230019000500240013000700245039000700252#VV12.09 710#VV12.09711#45000#Vi?t#M558P#372.21#^214#10 pht dy tr mi ngy#Dnh cho t r t 2-6 tui#L T Anh ch.b. ; Ngc Linh dch#T.6#^aH.#^aM thut#2012#^a89tr. ^b25cm#Sch thiu nhi#Gio dc#Tr em#Sch thiu nhi#L T Anh#Ngc Linh#Dch#29 1838#T.Dung## 00573000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520030025000770070033001020220004001350080 00500139009001100144010000500155011001400160012001500174020000900189020000700198 020001500205005001000220006001000230019000500240013000700245039000700252#VV12.09 712#VV12.09713#45000#Vi?t#M558P#372.21#^214#10 pht dy tr mi ngy#Dnh cho t r t 2-6 tui#L T Anh ch.b. ; Ngc Linh dch#T.7#^aH.#^aM thut#2012#^a89tr. ^b25cm#Sch thiu nhi#Gio dc#Tr em#Sch thiu nhi#L T Anh#Ngc Linh#Dch#29 1839#T.Dung## 00573000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520030025000770070033001020220004001350080 00500139009001100144010000500155011001400160012001500174020000900189020000700198 020001500205005001000220006001000230019000500240013000700245039000700252#VV12.09 714#VV12.09715#45000#Vi?t#M558P#372.21#^214#10 pht dy tr mi ngy#Dnh cho t r t 2-6 tui#L T Anh ch.b. ; Ngc Linh dch#T.8#^aH.#^aM thut#2012#^a89tr. ^b25cm#Sch thiu nhi#Gio dc#Tr em#Sch thiu nhi#L T Anh#Ngc Linh#Dch#29 1840#T.Dung## 00750000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050008000520020019000600030022000790070029001010080 02300130009003000153010000500183011001700188021012100205020000900326020000300335 005000900338012005500347005001000402013000700412020001000419039000700429#VV12.09 716#VV12.09717#27000#Vi?t#CH121D#743.4#^214#Gia Bo#Chn dung nhn vt#Cho ng i mi bt u#Gia Bo, Anh Tun, on Loan#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aM thut ; N h sch c Ti#2012#^a48tr.^b20x29cm#Hng dn k thut v chn dung nhn vt: nm bt ng vin, v cc b phn trn gng mt, x l sng ti, m nht...#M thut#V#Anh Tun#T sch Dnh cho ngi yu thch m thut. V vt thc#on Loan#291841#Chn dung#T.Dung## 00740000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020007000590070029000660220004000950080 02300099009003000122010000500152011001700157012006500174005000900239005001000248 01300070025800500080026502101150027302000090038802000030039702000070040003900070 0407#VV12.09718#VV12.09719#28000#Vi?t#K600H#743.4#^214#Gia Bo#K ho#Gia Bo, Anh Tun, on Loan#T.1#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aM thut ; Nh sch c Ti#201 2#^a49tr.^b20x29cm#T sch Dnh cho ngi yu thch m thut. Phn tch v vt t hc#Anh Tun#on Loan#291842#Gia Bo#Hng dn v k ho nhn vt t tng b ph n nh trn c th nh: mt, ming, tai, mi... n hon thin bc tranh#M thu t#V#K ho#T.Dung## 00960000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820004000648080005000680050018000730020037000910070 01800128008000500146009001900151010000500170011001500175021041000190020002100600 020002200621020001300643013000700656039000700663#VV12.09720#VV12.09723#VV12.0972 2#VV12.09721#106000#Vi?t#PH121T#515#^214#Nguyn Don Phc#Phn tch v iu kh in h phi tuyn#Nguyn Don Phc#^aH.#^aBch khoa H Ni#2012#^a435tr.^b24cm#T rnh by nhng vn c bn ca lnh vc phn tch v iu khin h phi tuyn, cc phng php phn tch v iu khin h phi tuyn c xy dng trn nn l t huyt iu khin tuyn tnh kinh in, phng php phn tch v iu khin nhng h phi tuyn c c th ng hc ring. Trnh by ni dung cc phng php thi t k b quan st trng thi h phi tuyn v iu khin h phi tuyn bng phn h i u ra#L thuyt iu khin#Phng php phn tch#H phi tuyn#291843#T.Dung## 01102000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820011000628080005000730050014000780020083000920070 01400175008000500189009001800194010000500212011001500217021042500232020001900657 020000700676020001600683015006600699020000900765013000700774039000700781#VV12.09 724#VV12.09727#VV12.09726#VV12.09725#47000#Vi?t#452M#352.409597#^214#Phm Vn Vang#i mi c ch phn b v s dng ngn sch nh nc cho hot ng khoa hc x hi#Phm Vn Vang#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a139tr.^b21cm#Trnh by nhng c trng c bn ca khoa hc x hi v yu cu t ra i vi vic nghin cu i mi c ch phn b v s dng ngn sch Nh nc cho hot ng khoa hc x h i. Nu ln thc trng c ch u t phn b v s dng ngn sch Nh nc cho h ot ng khoa hc x hi. a ra gii php ch yu ca vic i mi c ch u t phn b v s dng ngn sch Nh nc cho hot ng khoa hc x hi trong thi gian ti#Ngn sch nh nc#C ch#Khoa hc x hi#TTS ghi: Vin Khoa hc x h i Vit Nam. B Khoa hc v Cng ngh#Vit Nam#291844#T.Dung## 00785000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050008000500020019000580030022000770070029000990080 02300128009003000151010000500181011001400186021014000200020000900340020000300349 00500090035201200550036100500100041601300070042602000110043303900070044402000080 0451#VL12.01195#VL12.01196#35000#Vi?t#PH431C#743#^214#Gia Bo#Phong cnh sn d u#Cho ngi mi bt u#Gia Bo, Anh Tun, on Loan#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aM thut ; Nh sch c Ti#2012#^a32tr.^b29cm#Trnh by khi qut phong cnh mu sc, cc yu t c bn v mu sc vt thc phong cnh v din gii v d cc b c v vt thc phong cnh#M thut#V#Anh Tun#T sch Dnh cho ngi yu thch m thut. V vt thc#on Loan#291845#Phong cnh#T.Dung#Sn du## 00740000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050008000490020009000570030022000660070029000880080 02300117009003000140010000500170011001400175021012800189020000900317020000300326 005000900329012005500338005001000393013000700403020000900410039000700419#VL12.01 198#VL12.01197#17500#Vi?t#T312V#743#^214#Gia Bo#Tnh vt#Cho ngi mi bt u #Gia Bo, Anh Tun, on Loan#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aM thut ; Nh sch c T i#2012#^a16tr.^b29cm#Hng dn k thut v vt thc, x l mng mu sng ti, m nht, ng nt ca vt. Gii thiu mt s bc tranh hon thnh#M thut#V #Anh Tun#T sch Dnh cho ngi yu thch m thut. V vt thc#on Loan#2918 46#Tnh vt#T.Dung## 00819000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050008000500020014000580030034000720070029001060080 02300135009003000158010000500188011001400193021019200207020000900399020001200408 020001000420005000900430012004200439005001000481013000700491039000700498#VL12.01 199#VL12.01200#29000#Vi?t#KH452H#743#^214#Gia Bo#Khi hnh hc#ng tt thi v o trng M thut#Gia Bo, Anh Tun, on Loan#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aM thu t ; Nh sch c Ti#2012#^a55tr.^b29cm#Trnh by khi qut k thut v khi hn h hc: chun b dng c v, nguyn l thu th, quan st chnh th v so snh, p hc ho v phc ho kt cu. Hng dn cc bc v khi hnh hc c th#M thut #V tnh vt#Hnh khi#Anh Tun#T sch Dnh cho ngi yu thch m thut#on L oan#291847#T.Dung## 00714000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020016000590030022000750070029000970080 02300126009003000149010000500179011001400184021007400198020000900272020000300281 00500090028401200550029300500100034801300070035802000100036502000060037503900070 0381#VL12.01201#VL12.01202#28000#Vi?t#T561T#743.4#^214#Gia Bo#Tng thch cao# Cho ngi mi bt u#Gia Bo, Anh Tun, on Loan#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aM t hut ; Nh sch c Ti#2012#^a52tr.^b29cm#Hng dn k thut phn tch hnh lp th v v chn dung tng thch cao#M thut#V#Anh Tun#T sch Dnh cho ngi yu thch m thut. V vt thc#on Loan#291848#Chn dung#Tng#T.Dung## 00891000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020078000440070062001220080005001840090014001890100005002030110 01400208015008100222021020100303020001100504020001300515005001300528005001500541 005001500556005001600571039000700587013000700594#VV12.09728#VV12.09729#Vi?t#K600 T#633.5#^214#K thut trng, chm sc, thu hi v bo qun sn phm t cy gai x anh (Rami)#T Kim Chnh, Nguyn Th Tm, Hong Nh Thc, Nguyn Kim Long#^aH.#^a Nng nghip#2012#^a48tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trung tm Khuyn nng Quc gia#Gii thiu mt s cy gai ly si v cy gai xan h (Rami). Qu trnh trng thnh sinh trng ca cy, sn xut cy gai con, sn xut cy gai thng phm. Su bnh hi cy v cc phng php phng nga#Trng t rt#Cy gai xanh#T Kim Chnh#Nguyn Th Tm#Hong Nh Thc#Nguyn Kim Long#P.Du ng#291849## 00780000000000253000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330020065000380080005001030090014001080100005001220110014001270150103001410210 22100244020000900465020000400474020001200478020000800490020001400498039000700512 013000700519#VV12.09730#VV12.09731#Vi?t#633.1#^214#Bin php k thut chm sc c ho rung la b nhim bnh vng ln#^aH.#^aNng nghip#2012#^a12tr.^b21cm#TTS g hi: Vin KHKT Nng nghip min Nam. Trung tm Nghin cu & Pht trin Nng nghi p ng Thp Mi#c im truyn bnh vng ln cy la. Cc triu chng v ng ng tiu hu bnh vng ln. Gii php k thut phng chng ry nu - bnh vng l n v phng php chm sc rung la b nhim bnh vng ln di mc tiu hu#Ch m sc#La#Phng chng#Ry nu#Bnh vng ln#P.Dung#291850## 00956000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020016000640070039000800040057001190080 00500176009001400181010000500195011002600200015008700226021027000313020000900583 020001100592020001900603005001800622039000700640013000700647#VV12.09732#VV12.097 33#65000#Vi?t#K600T#635.9#^214#L Cng Kit#K thut Bonsai#Ch.b.: L Cng Kit , Nguyn Thin Tch#Ti bn ln th 12 vi nhiu sa cha b sung quan trng#^aH .#^aNng nghip#2012#^a234tr., 16tr. nh^b21cm#TTS ghi: Hi Hoa lan cy cnh. T rng i hc Khoa hc T nhin Thnh ph H Ch Minh#i cng v Bonsai. Hnh thi v cu to ca cy cnh Bonsai. Phn loi king Bonsai. Dinh dng v thch ng king Bonsai. Cc quy c thm m, ct ta, un nn, chm sc, k thut l o ho. Gii thiu king c Vit Nam, ngun cung cp cy Bonsai, tiu cnh, hn non#Cy cnh#Trng trt#Ngh thut ct ta#Nguyn Thin Tch#P.Dung#291851## 00673000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020026000460070060000720080005001320090014001370100005001510110 01500156021011100171020000900282005001100291005001500302005001500317005001600332 039000700348013000700355020001200362020000900374#VV12.09734#VV12.09735#60000#Vi ?t#333.91#^214#Bc H vi ngnh thu li#Phan Khnh, Nguyn n Nin, Nguyn Ty N in, Trnh Nht Thu#^aH.#^aNng nghip#2012#^a173tr.^b21cm#Tp hp nhng bi vi t, cc thng tin, t liu, hnh nh mang tnh lch s ca Bc vi ngnh thu l i Vit Nam#Thu li#Phan Khnh#Nguyn n Nin#Nguyn Ty Nin#Trnh Nht Thu#P.D ung#291852#H Ch Minh#Vit Nam## 00920000000000289000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330050016000380020099000540030060001530070032002130080005002450090014002500100 00500264011001500269015008500284021017000369020000900539020001900548005001500567 039000700582013000700589020001700596020001700613#VV12.09736#VV12.09737#Vi?t#633. 8#^214#Nguyn Vn Tut#Nghin cu nm Phytophthora gy bnh cht nhanh cy h ti u v bin php qun l bnh hi tng hp#Sch chuyn kho dng cho nghin cu, ng dng v ging dy#Nguyn Vn Tut, Phm Ngc Dung#^aH.#^aNng nghip#2012#^a 156tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Vin Khoa hc Nn g nghip Vit Nam#Tng hp nghin cu v nm Phytophthora gy bnh trn cy h t iu. Nguyn nhn gy bnh cht nhanh cy h tiu v sinh hc sinh thi bnh cng mt s bin php phng tr#Ht tiu#Phng tr su bnh#Phm Ngc Dung#P.Dung#29 1853#Nm Phytophthora#Sch chuyn kho## 00676000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020059000450040018001040080005001220090014001270100005001410110 01400146015005300160021013400213020001000347020001200357020000400369020000400373 020000700377039000700384013000700391#VV12.09738#VV12.09739#Vi?t#S450T#363.34#^21 4#S tay hng dn phng chng lt bo v gim nh thin tai#Ti bn ln th 3#^ aH.#^aNng nghip#2012#^a95tr.^b21cm#TTS ghi: Ban Ch huy Phng chng lt bo T rung ng#Trnh by tng quan v bo, lt v thin tai Vit Nam. Hng dn ph ng trnh bo, l, st l t v i ph vi ng t, sng thn#Thin tai#Phng chng#Lt#Bo#S tay#P.Dung#291854## 00940000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200110 00348080005000450050015000500020093000650070015001580080005001730090014001780100 00500192011001500197015006200212021033000274020000700604020001900611020000900630 020000900639039000700648013000700655#VV12.09740#VV12.09741#34000#Vi?t#338.10959 7#^214#Phan Quc Sng#Nhng ni dung khoa hc k thut c quan h n sn xut c ph t hiu qu cao v bn vng#Phan Quc Sng#^aH.#^aNng nghip#2012#^a183t r.^b21cm#u ba sch ghi: Lin hip cc hi Khoa hc K thut c Lc#Trnh by mt s bi vit, chuyn khoa hc v vn p dng khoa hc k thut trong s n xut c ph v a ra cc gii php, xut nhm nng cao hiu qu nng sut cy c ph. Gii thiu lch s c ph Vit Nam v c Lc, cc thng tin, bi t h lin quan n c ph cng mt s cu hi - p trong sn xut c ph hin nay #C ph#Khoa hc cng ngh#Sn xut#Vit Nam#P.Dung#291855## 01161000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820012000638080005000750020067000800070054001470080 00500201009001800206010000500224011001500229013000700244015008000251021033500331 02000160066602000200068202000090070202000090071100500160072000500140073600500110 0750005001300761005001800774039000700792#VV12.09742#VV12.09745#VV12.09744#VV12.0 9743#88000#Vi?t#PH110T#307.1095974#^214#Pht trin bn vng vng Trung B: Thc trng, vn v gii php#Dng B Phng (ch.b.), Trn Vit c, Khng Din.. .#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a391tr.^b21cm#291856#TTS ghi: Vin Khoa hc x h i Vit Nam. Vin Pht trin bn vng vng Trung b#C s l lun v pht trin bn vng vng lnh th. Thc trng pht trin kinh t, vn ho, x hi, ngun l c con ngi v mi trng theo hng bn vng vng Trung b giai on 2001 - 201 0, D bo tc ng ca bi cnh quc t, trong nc v quan im, mc tiu, ph ng hng, gii php pht trin bn vng vng giai on 2011 - 2020#Pht trin v ng#Pht trin bn vng#Trung B#Vit Nam#Dng B Phng#Trn Vit c#Khng Di n#Bi c Hng#Nguyn Ngc Khnh#P.Dung## 00726000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700050010000750020030000850070 01000115004000800125008000500133009001800138010000500156011001500161021019300176 020001900369020001300388020000900401039000700410013000700417#VV12.09747#VV12.097 48#VV12.09749#VV12.09746#74000#Vi?t#V250T#895.922#^214#Thnh Duy#V tnh dn t c trong vn hc#Thnh Duy#Ti bn#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a334tr.^b21cm#Gi i quyt mt vi kha cnh l lun ca vn tnh dn tc v vn dng nhng vn l lun vo vic tm hiu gi tr tinh thn v truyn thng dn tc Vit N am trong cc sng tc vn hc#Nghin cu vn hc#Tnh dn tc#Vit Nam#P.Dung#29 1857## 01023000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000510820010000568080005000660020073000710070050001440080005001940090 01800199010000500217011001500222021031700237020000900554020001200563020000900575 00500110058400500120059500500140060700500170062100500100063803900070064801300070 0655020002300662#VV12.09750#VV12.09753#VV12.09752#VV12.09751#80000#Vi?t#338.095 97#^214#Mng sn xut ton cu v s tham gia ca cc ngnh cng nghip Vit Nam #C Ch Li (ch.b.), Ch Vn Lm, Trn Vn Tng...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^ a358tr.^b21cm#Phn tch nhng nhn t thc y tin trnh hnh thnh mng sn xu t v tc ng ca mng sn xut i vi cc nn cng nghip ca cc nc ang p ht trin. Phn cng lao ng cng nghip v mng sn xut ti khu vc Chu v ton cu. Cng nghip Vit Nam v chin lc hi nhp vo mng sn xut khu vc , ton cu#Sn xut#Cng nghip#Vit Nam#C Ch Li#Ch Vn Lm#Trn Vn Tng#Ng uyn Xun Kin#L i Lm#P.Dung#291858#Mng sn xut ton cu## 00656000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050018000510020018000690070023000870080005001100090 01900115010000500134011001500139012001600154021017100170020000700341020000700348 020000900355013000700364039000700371#VV12.09754#VV12.09755#87000#Vi?t#M430N#641 .5#^214#Trnh Phng Dung#Mn ngon mi ngy#Trnh Phng Dung b.s.#^aH.#^aCng a n nhn dn#2012#^a439tr.^b21cm#T sch Ni tr#Hng dn ch bin cc mn n mn vi nhiu loi nguyn liu nh: tht ln, tht b, tht gia cm, hi sn, rau c qu..., ch bin cc mn nm, ch, mn im tm v canh#Nu n#Mn n#Ch bin #291859#T.Dung## 00792000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020044000730070023001170080 00500140009001900145010000500164011001500169021025500184020001100439020001100450 005001800461020000900479013000700488039000700495#VV12.09756#VV12.09758#VV12.0975 9#VV12.09757#60000#Vi?t#H419K#650.1#^214#Hc kinh nghim thnh cng t Napoleon Hill#Nguyn Phng Ho b.s.#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a303tr.^b21cm#Trnh b y nhng b quyt thnh cng t trit l ca Napoleon Hill trong cuc sng ni c hung v trong kinh doanh ni ring c th nh: bn lnh ca mt ngi thnh cng , tu thn ri mi bnh thin h, con ngi ca s t tin, ngh thut i nhn x th...#Thnh cng#Kinh doanh#Nguyn Phng Ho#B quyt#291860#T.Dung## 00778000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670050016000720020034000880070 02100122022000400143008000500147009001900152010000500171011001500176021019400191 02000100038502000060039502000060040102000150040701300070042200500160042903900070 0445#VV12.09760#VV12.09761#VV12.09763#VV12.09762#71000#Vi?t#CH301K#428#^214#Ph m Thanh Thu#Cha kho chinh phc IELTS, TOEFL#Phm Thanh Thu b.s.#T.1#^aH.#^aC ng an nhn dn#2012#^a351tr.^b21cm#Gii thiu khi qut v hai k thi ting Anh quc t IELTS, TOEFL cng nh ni dung ca hai k thi ny. Trnh by mt s mo lm bi v bi tp luyn ca bi thi IETLS cng thi mu v p n#Ting Anh# TOEFL#IELTS#Sch luyn thi#291861#Phm Thanh Thu#T.Dung## 00897000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020024000730070039000970080 00500136009001900141010000500160011001500165015005700180021026800237020001000505 020001300515005001300528005001700541020001100558013000700569039000700576#VV12.09 764#VV12.09766#VV12.09765#VV12.09767#57000#Vi?t#GI-108T#341#^214#Gio trnh lu t quc t#Nguyn Th Thun (ch.b.), Mnh Hng#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a 294tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Cung cp n hng kin thc c bn v l lun php lut quc t hin i; cc vn php lu t c th v iu c quc t, cc t chc quc t, lnh th quc gia v bin gi i quc gia, ngoi giao v lnh s, cc vng bin. Thc tin p dng v thi hnh php lut quc t#Php lut#Lut quc t# Mnh Hng#Nguyn Th Thun#Gio trn h#291862#T.Dung## 00981000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820008000648080005000720020031000770070063001080080 00500171009001900176010000500195011001500200015005700215021025400272020001000526 02000200053600500170055600500170057300500190059002000090060902000110061801300070 0629039000700636#VV12.09769#VV12.09770#VV12.09771#VV12.09768#50000#Vi?t#GI-108T #347.597#^214#Gio trnh lut t tng dn s#Nguyn Triu Dng (ch.b.), Nguyn Cng Bnh, Trn Phng Tho#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a270tr.^b24cm#TTS ghi : B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Trnh by nhng vn chung c a Lut t tng dn s. Gii thiu trnh t, th tc gii quyt v vic dn s th eo quy nh ca php lut t tng dn s hin hnh v vic p dng cc quy nh php lut vo thc tin gii quyt cc v vic dn s to n#Php lut#Lut t tng dn s#Nguyn Cng Bnh#Trn Phng Tho#Nguyn Triu Dng#Vit Nam#Gio trnh#291863#T.Dung## 01047000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820004000578080005000610020036000660070060001020080005001620090 01900167010000500186011001500191021034100206020001700547020000800564015002700572 02000110059900500140061000500200062400500130064400500200065700500180067701300070 0695039000700702#VV12.09772#VV12.09773#VV12.09775#VV12.09774#Vi?t#GI-108T#340#^2 14#Gio trnh k nng t vn php lut#Phan Ch Hiu, Nguyn Th Hng Nga (ch.b. ), L Mai Hng...#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a583tr.^b24cm#Trnh by cc k nng chung v t vn php lut: tip xc khch hng, nhn yu cu t vn, nghin cu h s, phn tch v vic, xc nh vn php l v son tho vn bn. Ph n tch c th t vn php lut v u t, v thnh lp, t chc li, gii th v ph sn doanh nghip, v ti chnh doanh nghip, v qun l ni b doanh nghip ...#T vn php lut#K nng#TTS ghi: Hc vin T php#Gio trnh#Phan Ch Hiu #Nguyn Th Hng Nga#L Mai Hng#Nguyn Th Minh Hu#Nguyn Thnh Long#291864#T .Dung## 00874000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200140 00338080005000470020022000520030012000740070058000860080005001440090019001490100 00500168011003000173021020700203020000800410015003800418005001400456005001500470 020001400485013000700499005001800506005001700524005001200541039000700553#VV12.09 776#VV12.09777#Vi?t#L302S#362.110959731#^214#Lch s bnh vin 198#1961 - 2009#B .s.: Bi Ngc Tin, Hong Xun Lp, Nguyn c Nguyn...#^aH.#^aCng an nhn dn #2012#^a246tr., 10tr. nh mu^b21cm#Ghi li qu trnh cng tc v nhng thnh t u ca Bnh vin 198 trong thi k xy dng v bo v t quc Vit Nam x hi ch ngha, phc v s nghip i mi, y mnh cng nghip ho, hin i ho t n c#Lch s#TTS ghi: Tng cc Hu cn - K thut#Bi Ngc Tin#Hong Xun Lp#B nh vin 198#291865#Nguyn c Nguyn#Nguyn c Khnh#V Kim Dung#T.Dung## 01026000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020059000450070053001040080005001570090019001620100005001810110 03000186021026600216020000800482020001000490015006400500005001500564005001300579 02000250059202000070061702000080062400500140063200500170064600500110066301300070 0674039000700681#VV12.09778#VV12.09779#Vi?t#TH107T#363.2#^214#Thanh tra cng an th - Bin nin s kin (1967 - 2012)#B.s.: inh Huy Hong, Ng Xun Qu, Tr n Vn nh...#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a288tr., 46tr. nh mu^b22cm#Ghi li qu trnh cng tc v nhng thnh tu ca Thanh tra Cng an H Ni trong thi k khng chin chng M cu nc (1967 - 1975), xy dng v bo v t quc (1976 - 1986), phc v s nghip i mi, y mnh cng nghip ho, hin i ho t nc (1987 - 2012)#Cng an#Thanh tra#TTS ghi: Cng an thnh ph H Ni. Thanh t ra Cng an thnh ph#inh Huy Hong#Ng Xun Qu#Thanh tra Cng an H Ni#H Ni #Lch s#Trn Vn nh#Nguyn Vn Quang#L Hc Thu#291866#T.Dung## 00978000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050013000490020053000620070052001150220004001672210041001710080 00500212009001900217010000500236011001500241015009100256021021200347020001700559 02000060057602000120058200500150059400500160060901300070062500500130063203900070 0645#VV12.09780#VV12.09781#Vi?t#T450C#363.209597#^214#L Vn Chung#T chc phng nga, u tranh chng ti phm kinh t#B.s.: L Vn Chung, Nguyn Duy Tn, Nguy n c Hoan#Q.3#Bi hc t nhng v n kinh t in hnh#^aH.#^aCng an nhn dn #2012#^a639tr.^b21cm#TTS ghi: Tng cc Cnh st phng, chng ti phm. Cc Cnh st Kinh t. - Lu hnh ni b#Gii thiu cc v n kinh t in hnh ca lc l ng Cnh st kinh t pht hin, iu tra, x l vi cc ti danh lin quan n li dng chc v, cc v n trt t qun l kinh t v cc v n xm phm s hu#Ti phm kinh t#V n#Phng chng#Nguyn Duy Tn#Nguyn c Hoan#291867#L Vn Chung#T.Dung## 00793000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020049000450070051000940080005001450090019001500100005001690110 02600174015007800200021013300278020000800411020001000419020001700429005001500446 005001100461013000700472005001700479039000700496#VV12.09782#VV12.09783#Vi?t#TR10 3G#363.2#^214#Tri giam Yn H lch s bin nin (1964 - 2012)#B.s.: Phm Xun N ghip, Lng Vn Bnh, Huy Nam#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a192tr., 76tr. nh^b26cm#TTS ghi: B Cng an. Tng cc Cnh st Thi hnh n hnh s v H tr T php#Ghi li nhng chng ng lch s 49 nm (1964 - 2012) rt ng t ho c a cc th h cn b, chin s cng tc ti tri giam Yn H#Lch s#Tri giam#Tr m giam Yn H#Lng Vn Bnh# Huy Nam#291868#Phm Xun Nghip#T.Dung## 01148000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820004000578080005000610020035000660290045001010070082001460080 00500228009001900233010000500252011001600257015003700273021027600310020002400586 02000110061000500170062100500140063800500180065200500160067000500220068600600160 0708006001600724006002200740039000500762013000700767#VV12.09784#VV12.09787#VV12. 09786#VV12.09785#Vi?t#GI-108T#343#^214#Gio trnh lut thng mi quc t#Tetboo k international trade and business law#Nguyn Thanh Tm, Trnh Hi Yn, Nguyn ng Thng... ; Dch: Nguyn Anh Tng,...#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a1054tr.^ b24cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Gii thiu lut thng mi quc t c s tham gia ca nh nc v cc thc th cng nh: Lut WTO, php lut hi nhp kinh t khu vc, cc hip inh hp tc thng mi song phng gia Vit Nam v mt s i tc. Lut Thng mi quc t c s tham gia ch yu ca thng nhn#L ut thng mi quc t#Gio trnh#Nguyn Thanh Tm#Trnh Hi Yn#Nguyn ng Th ng#Nguyn c Kin#Pasini, Federico Lupo#Nguyn Anh Tng#Nguyn Ngc Lan#Phm Th Thanh Phng#Vanh#291869## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050005000550020025000600030012000850070005000970080 00500102009001000107010000500117011001500122020001700137020000900154020001200163 039000500175013000700180#VV12.09788#VV12.09789#89000#Vi?t#S200#895.92234#^214# Born#S em yu anh ln na#Tiu thuyt#Born#^aH.#^aVn hc#2012#^a463tr.^b21c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Vanh#291870## 00525000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050005000550020022000600030012000820070005000940080 00500099009003200104010000500136011001500141020001700156020000900173020001200182 039000500194015004100199013000700240#VV12.09790#VV12.09791#58000#Vi?t#B105G#895 .92234#^214#Kawi#Bn gi ca thiu gia#Tiu thuyt#Kawi#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Bc H#2012#^a286tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Vanh#Tn tht ca tc gi: L Th Hng Phng#291871## 00540000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050015000570020020000720030021000920070015001130080 00500128009001000133010000500143011001500148020001700163020000900180020000800189 039000500197020001000202013000700212004003100219#VV12.09792#VV12.09793#65000#Vi ?t#NG106Q#895.922808#^214#Trn Huy Thun#Ngang qua cuc chi#Tp vn v truyn k #Trn Huy Thun#^aH.#^aVn hc#2012#^a320tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T p vn#Vanh#Truyn k#291872#Ti bn c b sung v sa cha## 00532000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050015000500020022000650030012000870070038000990080 00500137009001000142010000500152011001500157020001700172020000300189020001200192 039000500204019000900209006001700218013000700235#VV12.09794#VV12.09795#75000#Vi ?t#NG558#813#^214#Gibson, Rachel#Ngi n ng ca ti#Tiu thuyt#Rachel Gibso n ; Nguyn Mai Trang dch#^aH.#^aVn hc#2012#^a321tr.^b21cm#Vn hc hin i#M #Tiu thuyt#Vanh#Dch Anh#Nguyn Mai Trang#291873## 00492000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050016000550020046000710030010001170070016001270080 00500143009001000148010000500158011001500163020001700178020000900195020001000204 039000500214013000700219#VV12.09796#VV12.09797#60000#Vi?t#TR400C#895.9221#^214# Nguyn Anh Nng#Tr chuyn vi cha con Cu Lp Sn & Lp Thnh#Trng ca#Nguyn A nh Nng#^aH.#^aVn hc#2012#^a145tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#V anh#291874## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050022000540020012000760030004000880070022000920080 00500114009001000119010000500129011001400134020001700148020000900165020000400174 039000500178013000700183#VV12.09798#VV12.09799#40000#Vi?t#M458M#895.9221#^214#N guyn Th Thanh Long#Mt milimt#Th#Nguyn Th Thanh Long#^aH.#^aVn hc#2011#^ a86tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#291875## 00442000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020014000680030004000820070014000860080 00500100009001000105010000500115011001400120020001700134020000900151020000400160 039000500164013000700169#VV12.09800#VV12.09801#30000#Vi?t#M458C#895.9221#^214#N guyn V Sp#Mt chiu nh#Th#Nguyn V Sp#^aH.#^aVn hc#2012#^a86tr.^b21cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#291876## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020019000690030004000880070015000920080 00500107009001000112010000500122011001500127020001700142020000900159020000400168 039000500172013000700177#VV12.09802#VV12.09803#45000#Vi?t#307K#895.9221#^214#C h Trung Ngn#ip khc ma xun#Th#Ch Trung Ngn#^aH.#^aVn hc#2012#^a156tr. ^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#291877## 00441000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050013000560020012000690030004000810070013000850080 00500098009001000103010000500113011001500118020001700133020000900150020000400159 039000500163013000700168#VV12.09804#VV12.09805#45000#Vi?t#TR116V#895.92214#^214 #Phm c Nh#Trng vung#Th#Phm c Nh#^aH.#^aVn hc#2012#^a179tr.^b21cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#291878## 00511000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050012000570020017000690070012000860080005000980090 01000103010000500113011001500118021006800133020001700201020000900218020000600227 039000500233013000700238#VV12.09806#VV12.09807#55000#Vi?t#TH561L#895.922803#^21 4#H nh Cn#Thng Lo k s#H nh Cn#^aH.#^aVn hc#2012#^a215tr.^b21cm#K s v nhng ngy tc gi lm nhim v chin u ti mt trn Lo#Vn hc hin i#Vit Nam#K s#Thu#291879## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020016000620030024000780070008001020080 00500110009001000115010000500125011001500130020001700145020000900162020000400171 039000500175013000700180#VV12.09808#VV12.09809#60000#Vi?t#L200S#895.9221#^214#V n Su#L sng i th#Lc tuyn th tr tnh#Vn Su#^aH.#^aVn hc#2012#^a135 tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#291880## 00444000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020015000680030004000830070014000870080 00500101009001000106010000500116011001500121020001700136020000900153020000400162 039000500166013000700171#VV12.09810#VV12.09811#45000#Vi?t#L462R#895.9221#^214#T rn Hnh Thu#Li ru ci tm#Th#Trn Hnh Thu#^aH.#^aVn hc#2012#^a104tr.^b20cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#291881## 00432000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050010000550020010000650030004000750070010000790080 00500089009001000094010000500104011001500109020001700124020000900141020000400150 039000500154013000700159#VV12.09812#VV12.09813#29500#Vi?t#X527C#895.92214#^214# L Vn V#Xuyn Chi#Th#L Vn V#^aH.#^aVn hc#2012#^a114tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Thu#291882## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050018000550020018000730030004000910070018000950080 00500113009001000118010000500128011001400133020001700147020000900164020000400173 039000500177013000700182#VV12.09814#VV12.09815#30000#Vi?t#KH407T#895.9221#^214# Trn Trng Nghim#Khong tri ring#Th#Trn Trng Nghim#^aH.#^aVn hc#2011#^a 81tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#291883## 00566000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020010000500030008000600070049000680080005001170090010001220100 00500132011001400137020001700151020000900168020000400177005001000181005001700191 005001700208005001000225005001700235039000500252013000700257#VV12.09816#VV12.098 17#Vi?t#V563S#895.9221008#^214#Vt sng#Tp th#Thanh Qu, Quch Th Thu H, Ng uyn Vit Mch...#^aH.#^aVn hc#2012#^a97tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #Thanh Qu#Quch Th Thu H#Nguyn Vit Mch#Mnh Dng#Nguyn Th Lng#Thu#29 1884## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020025000710030004000960070017001000080 00500117009001000122010000500132011001400137020001700151020000900168020000400177 039000500181013000700186#VV12.09818#VV12.09819#35000#Vi?t#S550H#895.9221#^214#N guyn Minh Khoa#S hi ho trong hn n#Th#Nguyn Minh Khoa#^aH.#^aVn hc#201 2#^a67tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#291885## 00439000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020035000640080005000990090010001040100 00500114011001500119020001700134020000900151020000400160020000900164039000500173 013000700178#VV12.09820#VV12.09821#47000#Vi?t#L250V#895.9221#^214#L Vn V#L Vn V nhng tc phm c gii#^aH.#^aVn hc#2012#^a203tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vn xui#Thu#291886## 00604000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020035000490070057000840080005001410090026001460100 00500172011001500177020000700192020000600199020001400205005001500219005001500234 005001400249005001100263005001600274039000500290013000700295#VV12.09823#VV12.098 22#26000#Vi?t#B452D#530#^214#Bi dng nng lc t hc vt l 6#ng c Trng, Nguyn c Tn, V Minh Ngha (ch.b.)...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a 141tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#Sch c thm#ng c Trng#Nguyn c Tn#V Minh Ng ha#V Hu Tr#Hunh Cao Trung#Thu#291887## 00771000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530050012000580020030000700030021001000070027001210080 00500148009001000153010000500163011001500168021024200183020001700425020000400442 020000900446005001400455039000500469013000700474#VV12.09824#VV12.09825#118000#V i?t#T312Q#895.9221009#^214#T c Hin#Tnh qu - hn nc trong th#Tp ph bn h vn hc#T c Hin, L Phan Qunh#^aH.#^aVn hc#2012#^a551tr.^b21cm#Gm nhn g bi bnh lun v ci hay, ci p v gi tr tinh thn c xem l nhng di s n ca cha ng li qua cc tc phm th c in v hin i nh: Nam quc sn h, thut hoi, tng gi hon kinh s, thin trng vn vng, cm hoi...#Ph b nh vn hc#Th#Vit Nam#L Phan Qunh#Thu#291888## 00536000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020034000650030012000990070011001110220 00400122008000500126009001000131010000500141011003900146020001700185020000900202 020001200211039000500223013000700228005001100235#VV12.09826#VV12.09827#98000#Vi ?t#300T#895.9223#^214#H B on#i tm hin thc ca nhng c m#Tiu thuyt# H B on#T.2#^aH.#^aVn hc#2012#^a544tr.^bB tiu thuyt 3 tp. - 21cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Uyn#291889#H B on## 00537000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050015000500020017000650030031000820070034001130080 00500147009001000152010000500162011001500167020001700182020000300199020001200202 006001300214039000500227013000700232019000800239#VV12.09828#VV12.09829#129000#V i?t#L452V#813#^214#Rollins, James#Li vo a ngc#Tiu thuyt v lc lng Sigm a#James Rollins ; inh Th Lc dch#^aH.#^aVn hc#2012#^a585tr.^b23cm#Vn hc h in i#M#Tiu thuyt#inh Th Lc#Uyn#291890#Dch M## 00467000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020009000620070025000710080005000960090 01000101010000500111011001500116020001700131020000300148020001200151006000600163 039000500169013000700174019000800181#VV12.09830#VV12.09831#99000#Vi?t#T105T#813 #^214#Smith, Scott#Tn tch#Scott Smith ; Di Li dch#^aH.#^aVn hc#2012#^a503tr .^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Di Li#Uyn#291891#Dch M## 00534000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050016000550020013000710070016000840220004001002210 03800104008000500142009001000147010000500157011001500162020001700177020000900194 020001300203039000500216013000700221005001600228#VV12.09832#VV12.09833#70000#Vi ?t#TH460N#895.9221#^214#Nguyn B Trinh#Th ng ngn#Nguyn B Trinh#T.1#Phng t heo truyn ng ngn nc ngoi#^aH.#^aVn hc#2011#^a404tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th ng ngn#Uyn#291892#Nguyn B Trinh## 00587000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050016000560020015000720030006000870070016000930080 00500109009001000114010000500124011001500129021012100144020001700265020000900282 020000600291039000500297013000700302#VV12.09834#VV12.09835#70000#Vi?t#M111T#895 .922803#^214#Trng Dng V#Mu tr v tim#K s#Trng Dng V#^aH.#^aVn hc #2012#^a277tr.^b21cm#Vit v lch s u tranh anh dng ca qun v dn qu hn g Sc Trng trong hai cuc khng chin chng Php v chng M#Vn hc hin i#V it Nam#K s#Uyn#291893## 00674000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530020014000580030008000720070065000800220004001452210 01300149008000500162009001000167010000500177011001500182020001700197020000900214 02000040022300500150022700500170024200500090025900500170026800500160028503900050 0301005001100306013000700317#VV12.09836#VV12.09837#135000#Vi?t#N452N#895.922100 8#^214#Ni nhp vng#Vn th#Dng Thu Anh, Nguyn c Thnh, Bi Phc... ; Ngh im Ti ch.b.#T.4#Tm hn Vit#^aH.#^aVn hc#2012#^a359tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Dng Thu Anh#Nguyn c Thnh#Bi Phc#Nguyn Hu Khanh#Nguyn Anh Tun#Uyn#Nghim Ti#291894## 00564000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050012000550020015000670030011000820070036000930080 00500129009001000134010000500144011001500149020001700164020000900181020000400190 006001300194006000700207006001200214039000500226013000700231020001200238#VV12.09 838#VV12.09839#120000#Vi?t#M107M#895.9221#^214#L Anh Hoi#Mnh mnh mnh#Th a ng#L Anh Hoi ; Dch: L Ging Po...#^aH.#^aVn hc#2012#^a167tr.^b26cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#L Ging Po#K' th#Thch Ni#Uyn#291895#Sch a n g## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020016000670030023000830070012001060080 00500118009001000123010000500133011001500138020001700153020000900170020001800179 039000500197013000700202#VV12.09840#VV12.09841#99000#Vi?t#120M#895.92234#^214# Gin T Hi#m mu thay no#Tiu thuyt trinh thm#Gin T Hi#^aH.#^aVn hc#20 11#^a491tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn trinh thm#Uyn#291896## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050019000540020024000730030008000970070019001050080 00500124009001000129010000500139011001500144020001700159020000900176020000400185 039000500189013000700194#VV12.09842#VV12.09843#40000#Vi?t#M462E#895.9221#^214#N guyn Tng Thut#Mi em n thm qu anh#Tp th#Nguyn Tng Thut#^aH.#^aVn hc#2012#^a147tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Uyn#291897## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050008000560020020000640030012000840070008000960080 00500104009001000109010000500119011001500124020001700139020000900156020001200165 039000500177013000700182#VV12.09844#VV12.09845#59.500#Vi?t#D431S#895.92234#^214 #Trn T#Dng sng i ngi#Tiu thuyt#Trn T#^aH.#^aVn hc#2012#^a298tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Uyn#291898## 00540000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050006000560020038000620030012001000070006001120080 00500118009003300123010000500156011001500161020001700176020000900193020001200202 039000500214013000700219015003600226#VV12.09846#VV12.09847#76000#Vi?t#NH556N#89 5.92234#^214#An H#Nhng ngi tnh c n k l ca ti#Tiu thuyt#An H#^aH.# ^aVn hc ; Cng ty Sch Thi H#2012#^a286tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T iu thuyt#Uyn#291899#Tn tht tc gi: Nguyn Th Thu H## 00524000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050021000540020014000750030016000890070021001050080 00500126009001000131010000500141011001500146020001700161020000900178020001200187 039000500199013000700204015003500211#VV12.09848#VV12.09849#80000#Vi?t#C107T#895 .9223#^214#Quan Nam Trng nh#Cnh tay trn#Tp truyn ngn#Quan Nam Trng nh#^aH.#^aVn hc#2012#^a342tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Uyn #291900#Tn tht tc gi: Phm Mnh Thng## 00553000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050019000510020018000700030012000880070043001000080 00500143009001000148010000500158011001500163020001700178020001100195020001200206 006001700218039000500235013000700240019001600247#VV12.09850#VV12.09851#99000#Vi ?t#H107P#895.1#^214#Nhn Gian Tiu Kh#Hnh phc c hn#Tiu thuyt#Nhn Gian T iu Kh ; ng Th Vn Anh dch#^aH.#^aVn hc#2012#^a437tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#ng Th Vn Anh#Uyn#291901#Dch Trung Quc## 00412000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050013000480020019000610070013000800080005000930090010000980100 00500108011001500113020001700128020000900145020000400154039000500158013000700163 #VV12.09852#VV12.09853#Vi?t#TH460V#895.9221#^214#Phm Vn Mu#Th vit tng mnh #Phm Vn Mu#^aH.#^aVn hc#2012#^a123tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#U yn#291902## 00415000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510050009000560020010000650070009000750080005000840090 01000089010000500099011001500104020001700119020000900136020000400145039000500149 013000700154#VV12.09854#VV12.09855#150000#Vi?t#TH460T#895.9221#^214#Xun Qu#Th tuyn#Xun Qu#^aH.#^aVn hc#2011#^a647tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #Uyn#291903## 00525000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050013000470020022000600070039000820220004001210080005001250090 01000130010000500140011003200145020001700177020000900194005001000203039000500213 020000900218013000700227005001300234#VV12.09856#VV12.09857#Vi?t#V500N#895.9228#^ 214#V Ngc Phan#V Ngc Phan ton tp#Hng Diu s.t., tuyn chn, gii thiu#T. 4#^aH.#^aVn hc#2011#^a855tr.^bTrn b 5 tp. - 21cm#Vn hc hin i#Vit Nam# Hng Diu#Uyn#Bi vit#291904#V Ngc Phan## 00899000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050013000490020022000620070039000840220004001230080005001270090 01000132010000500142011001500147021030500162013000700467020001900474020001700493 020001800510020000900528005001000537039000800547005001300555020001700568#VV12.09 859#VV12.09858#Vi?t#V500N#895.922808#^214#V Ngc Phan#V Ngc Phan ton tp#Hn g Diu s.t., tuyn chn, gii thiu#T.5#^aH.#^aVn hc#2011#^a915tr.^b21cm#Tp h p cc bi vit ca tc gi v vn ngh, vn ho dn gian. Nhng nhn nhn v nh gi v ca dao, tc ng, truyn c dn gian, hnh tng v con ngi v cnh v t Vit Nam qua th ca dn gian, nhng cu truyn c... Nhng nghin cu v lch s vn hc, s tin trin ca vn hc hin i Vit Nam...#291905#Nghin cu v n hc#Vn hc dn gian#Vn ngh dn gian#Vit Nam#Hng Diu#P.Nhung#V Ngc Phan #Vn hc hin i## 00516000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050008000490020017000570030004000740070039000780220004001170080 00500121009001000126010000500136011001600141020001700157020000900174020000400183 005001600187039000800203013000700211005000800218#VV12.09860#VV12.09861#Vi?t#H523 C#895.922134#^214#Huy Cn#Huy Cn ton tp#Th#Trn Khnh Ton s.t., b.s., gii thiu#T.1#^aH.#^aVn hc#2011#^a1011tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trn Khnh Ton#P.Nhung#291906#Huy Cn## 00625000000000229000450004100050000018100070000508200060001280800050001800500150 00230020022000380070015000600080005000750090011000800100005000910110014000960210 23900110020000900349020001000358020001200368039000800380013000700388#Vi?t#PH561P #294.3#^214#Thch Thanh T#Phng php to thin#Thch Thanh T#^aH.#^aTn gio# 2012#^a61tr.^b16cm#Gii thiu phng php to thin theo ng li Thin tng Vi t Nam gip cho ch Tng, Ni ti cc thin vin hnh tr, cc Pht t ti gia th n tm hnh gi c an nh, tr tu tng trng, i sng theo m c thu n thin v an lc#o Pht#To thin#Phng php#P.Nhung#291907## 00763000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020028000650070042000930080018001350090 02300153010000500176011001500181021018200196020001800378020001100396020000900407 020000800416006001500424039000800439013000700447014000700454#VN12.03162#VN12.031 63#42000#Vi?t#B100M#649#^214#Spock, Benjamin#33 cu chuyn vi cc b m#Benjam in Spock ; Nguyn Hin L lc dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#201 2#^a241tr.^b19cm#Gm nhiu cu chuyn nh cung cp cho cc b m nhng kin thc c bn v sc kho, chm sc v nui dng tr; cc phng php gio dc tr tr ong nhng trng hp v tui c th#Chm sc sc kho#Nui dng#Gio dc#Con ci#Nguyn Hin L#P.Nhung#291908#42000## 00742000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050012000530020027000650070024000920080023001160090 03800139010000500177011001500182021018700197020001000384020001000394005001100404 039000800415013000700423020000800430004001400438#VN12.03164#VN12.03165#25000#Vi ?t#PH561P#639.34#^214#Vit Chng#Phng php nui c la hn#Vit Chng, Phc Q uyn#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aM thut ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2012#^a107tr.^ b19cm#Trnh by cc phng php chn c La hn ng chun mc; mi trng, thc n, cch nui dng, cch phn bit gii tnh v cho sinh sn thnh cng...; nh ng th bnh c La Hn thng gp#Chn nui#C La hn#Phc Quyn#P.Nhung#291909#C cnh#Ti bn ln 1## 00842000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050012000530020033000650070012000980040018001100080 02300128009003800151010000500189011002500194015003200219021025400251020001000505 020001200515039000800527013000700535020001000542#VN12.03166#VN12.03167#35000#Vi ?t#NGH250T#636.6#^214#Vit Chng#Ngh thut thun ho chim cu gy#Vit Chng#T i bn ln th 2#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aM thut ; Cng ty Vn ho Vn Lang#20 12#^a135tr., 8tr. nh^b19cm#Tn tht ca tc gi: Nguyn T#Tm hiu cht ging, ma sinh sn, ma thay lng v gii tnh ca chim cu gy. Hng dn cch phn b it gii tnh, chn la chim cu gy tt, cc phng php nui chim cu gy bi, c u gy con, cu gy mi. a ra cch chm sc, nga v tr bnh chim cu gy#Chn n ui#Chim cu gy#P.Nhung#291910#Thun ho## 00895000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020034000630070032000970040014001290080 02300143009003800166010000500204011002500209013000700234021026600241020001000507 020000900517020001800526020001100544005000900555005000900564039000800573#VN12.03 168#VN12.03169#25000#Vi?t#N515C#639.3#^214#Vit Chng#Nui c r ng sinh sn nhn to#Vit Chng, Tm Phi, Nm Quan#Ti bn ln 1#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^ aM thut ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2012#^a102tr., 4tr. nh^b19cm#291911#Gii t hiu v tp tnh, s sinh trng, thc n, phng php nui c r ng. a ra c ch chn ging c, cc hnh thc sinh sn ca c r ng: sinh sn t nhin, sin h sn nhn to. Hng dn phng php nui c r con, c r thng phm; cch ch m sc v thu hoch#Chn nui#K thut#Sinh sn nhn to#C r ng#Tm Phi#Nm Quan#P.Nhung## 00824000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020014000530070054000670040018001210080005001390090 01400144010000500158011001400163012003700177021021600214020001000430005001600440 005000900456005001300465005001300478039000800491013000700499020000400506#VN12.03 171#VN12.03170#24000#Vi?t#NGH250N#639.3#^214#Ngh nui ch#Nguyn Ln Hng, Ph m Bu, ng Ngc L, H Quang Sc#Ti bn ln th 3#^aH.#^aNng nghip#2012#^a47 tr.^b19cm#Chng trnh "100 ngh cho nng dn"#Gii thiu ngh nui ch v c im sinh hc ca loi ch. Hng dn k thut nui ch: nui t do hoc nui tro ng lng, trong b. Phng php phng trnh mt s bnh tt ca ch. Vn thu h och v vn chuyn ch#Chn nui#Nguyn Ln Hng#Phm Bu#ng Ngc L#H Quang Sc#P.Nhung#291912#ch## 00694000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050016000510020030000670070016000970040018001130080 00500131009001400136010000500150011001400155012003700169021017600206020001000382 039000800392013000700400020000900407#VN12.03172#VN12.03173#24000#Vi?t#NGH250N#6 39#^214#Nguyn Ln Hng#Ngh nui giun t (trn t)#Nguyn Ln Hng#Ti bn l n th 3#^aH.#^aNng nghip#2012#^a40tr.^b19cm#Chng trnh "100 ngh cho nng d n"#Gii thiu lch s ngh nui giun t v mt s c im ca giun t. Hng dn cch chn ging, thc n, ch nui, chm sc, ch hai, thu hoch ch bin v s dng giun t#Chn nui#P.Nhung#291913#Giun t## 00819000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050017000530020019000700070017000890080005001060090 01400111010000500125011001400130012003700144020001000181039000800191013000700199 021033800206020000900544#VN12.03174#VN12.03175#48000#Vi?t#NGH250N#636.6#^214#L V nh Tng#Ngh nui chim yn#L V nh Tng#^aH.#^aNng nghip#2012#^a88t r.^b19cm#Chng trnh "100 ngh cho nng dn"#Chn nui#P.Nhung#291914#Gii thi u chung v chim yn, cng nghip nui chim yn, cch nui yn thnh cng, kin t hc c bn v t yn. nh gi tc ng ca vic nui chim yn i vi mi trn g, nhng ri ro cn ch . Cc bc ca cng ngh nui chim yn, cch phng tr ch hi, qun l nh nui chim yn. Cc phng php thu hoch, s ch v s dn g t yn#Chim yn## 00756000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050014000530020019000670070055000860080005001410090 01400146010000500160011001400165012003700179021018500216020001000401020000900411 005001500420005001600435039000800451013000700459#VN12.03176#VN12.03177#24000#Vi ?t#NGH250N#639.3#^214#Ng c Chng#Ngh nui rng t#Ng c Chng (ch.b.), Tr n Hu Khang, Trn Xun Thnh#^aH.#^aNng nghip#2012#^a40tr.^b19cm#Chng trnh "100 ngh cho nng dn"#Gii thiu v tr phn loi, c im hnh thi, sinh h c, sinh thi, gi tr v tp tnh ca rng t. Hng dn k thut nui rng t. Mt s quy trnh gy nui thc n cho rng t#Chn nui#Rng t#Trn Hu Kh ang#Trn Xun Thnh#P.Nhung#291915## 00663000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050015000530020021000680070015000890080005001040090 01400109010000500123011001400128012003700142021018200179020001000361020001100371 039000800382013000700390#VN12.03178#VN12.03179#22000#Vi?t#NGH250N#639.3#^214#Ph m Vn Khnh#Ngh nui c r ng#Phm Vn Khnh#^aH.#^aNng nghip#2012#^a40tr. ^b19cm#Chng trnh "100 ngh cho nng dn"#Gii thiu c im sinh hc ca c r ng. Hng dn k thut sn xut ging c r ng, nui c tht trong ao v trong rung la. Mt s lu v qun l sc kho c r ng nui#Chn nui#C r ng#P.Nhung#291916## 00690000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050015000530020037000680070015001050080005001200090 01400125010000500139011001400144012003700158021016800195020001000363020001200373 039000800385020001200393013000700405#VN12.03180#VN12.03181#35200#Vi?t#NGH250N#6 39.3#^214#Phm Vn Khnh#Ngh nui c tht lt v c nng hai#Phm Vn Khnh#^aH .#^aNng nghip#2012#^a64tr.^b19cm#Chng trnh "100 ngh cho nng dn"#Trnh b y mt s c im sinh hc, k thut sn ging, k thut nui c tht, nui th ng phm c tht lt v c nng hai. a ra phng php phng v tr bnh cho c# Chn nui#C tht lt#P.Nhung#C nng hai#291917## 00663000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050015000530020038000680070015001060080005001210090 01400126010000500140011001400145012003700159021016900196020001000365039000800375 020000700383013000700390#VN12.03182#VN12.03183#25200#Vi?t#NGH250N#639.3#^214#Ph m Vn Khnh#Ngh nui thng phm cc loi c lc#Phm Vn Khnh#^aH.#^aNng ng hip#2012#^a40tr.^b19cm#Chng trnh "100 ngh cho nng dn"#Gii thiu mt s c im sinh hc cc loi c lc ang nui ph bin. Hng dn k thut sn xut ging v nui c lc. Nhng vn phng v tr bnh cho c lc nui#Chn nui# P.Nhung#C qu#291918## 00719000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050015000530020040000680070047001080080005001550090 01400160010000500174011001400179012003700193021013800230020001000368020000600378 005001500384005001500399039000800414013000700422#VN12.03184#VN12.03185#37400#Vi ?t#NGH250N#639.3#^214#Thi Thanh Vinh#Ngh nui c h (Catlocarpio siamensis)#Thi Thanh Vinh, Hunh Hu Ngi, Phm Vn Khnh#^aH.#^aNng nghip#2012#^a68tr.^b19c m#Chng trnh "100 ngh cho nng dn"#Gii thiu mt s c im sinh hc ca c h. Hng dn k thut sn xut ging c h, nui c h tht, cch vn chuyn c h sng i xa#Chn nui#C h#Hunh Hu Ngi#Phm Vn Khnh#P.Nhung#291919## 00823000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050015000530020048000680070015001160080005001310090 01400136010000500150011001400155012003700169021029100206020001000497020001300507 039000800520020001000528013000700538#VN12.03187#VN12.03186#33600#Vi?t#NGH250N#6 39.3#^214#Phm Vn Khnh#Ngh nui c r phi v c iu hng (R phi )#Phm V n Khnh#^aH.#^aNng nghip#2012#^a52tr.^b19cm#Chng trnh "100 ngh cho nng d n"#Gii thiu mt s c im sinh hc ca c r phi. Hng dn k thut sn xu t ging c r phi vn, nui c r phi thng phm. Xut x v tnh hnh nui c iu hng mt s nc ng Nam . K thut sn xut ging v nui c r phi . Cc vn phng v tr bnh c r phi v iu hng#Chn nui#C iu hng#P.N hung#C r phi#291920## 00429000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020008000650030004000730070011000770080 00500088009001000093010000500103011001400108020001700122020000900139020000400148 039000400152013000700156#VN12.03188#VN12.03189#25000#Vi?t#H110N#895.9221#^214#X un Dng#Ht nh#Th#Xun Dng#^aH.#^aVn hc#2012#^a74tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#291921## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050013000560020019000690030004000880070013000920080 00500105009001000110010000500120011001400125020001700139020000900156020000400165 039000400169013000700173#VN12.03190#VN12.03191#30000#Vi?t#TH108T#895.92214#^214 #Hn Ngc San#Thao thc tnh i#Th#Hn Ngc San#^aH.#^aVn hc#2012#^a95tr.^b1 9cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#291922## 00640000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020020000570030004000770070043000810080005001240090 01000129010000500139011001500144020001700159020000900176020000400185005001500189 00500160020400500070022000500110022700500070023803900040024501300070024901500580 0256#VN12.03192#VN12.03193#50000#Vi?t#T312T#895.9221408#^214#Tnh th Thanh Xu n#Th#o Thanh Cm, Nguyn Th Hng, L Hi...#^aH.#^aVn hc#2012#^a128tr.^b1 9cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#o Thanh Cm#Nguyn Th Hng#L Hi#V Th Q u#L Ho#Hu#291923#TTS ghi: Trung tm Gio dc thng xuyn qun Thanh Xun## 00465000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050011000470020009000580030004000670070011000710080005000820090 01000087010000500097011001500102015004100117020001700158020000900175020000400184 039000400188013000700192#VN12.03194#VN12.03195#Vi?t#G428S#895.9221#^214#Hin Pho ng#Gi sng#Th#Hin Phong#^aH.#^aVn hc#2012#^a147tr.^b19cm#Tn tht ca tc g i: Nguyn Phong Huyn#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#291924## 00426000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050008000560020009000640030004000730070008000770080 00500085009001000090010000500100011001400105020001700119020000900136020000400145 039000400149013000700153#VN12.03196#VN12.03197#59000#Vi?t#TR103C#895.92214#^214 # Tip#Tri cm#Th# Tip#^aH.#^aVn hc#2011#^a94tr.^b19cm#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#Hu#291925## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050018000540020015000720030004000870070018000910080 00500109009001000114010000500124011001500129020001700144020000900161020000400170 039000400174013000700178#VN12.03198#VN12.03199#45000#Vi?t#T306T#895.9221#^214#N guyn Quang Lun#Ting th ngn#Th#Nguyn Quang Lun#^aH.#^aVn hc#2012#^a106t r.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#291926## 00616000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820012000398080005000510020003000560030004000590070075000630080005001380090 01000143010000500153011001400158020001700172020000900189020000400198005001600202 00500120021800500080023000500170023800500090025500500150026403900040027901300070 0283#VN12.03200#VN12.03201#40000#Vi?t#M200#895.9221008#^214#M#Th#Mnh Quang B ch, Vn Bng, Duy Bn... ; Khang Sao Sng chn, gii thiu#^aH.#^aVn hc#20 12#^a92tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mnh Quang Bch# Vn Bng#Duy B n#L Th Ngc Bch#Ngc Cn#Khang Sao Sng#Hu#291927## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020016000700030004000860070015000900080 00500105009001000110010000500120011002800125020001700153020000900170020000400179 039000400183013000700187#VN12.03202#VN12.03203#30000#Vi?t#TR103T#895.9221#^214# Ng Ngc Thng#Tri tru khng#Th#Ng Ngc Thng#^aH.#^aVn hc#2011#^a80tr., 2 tr. nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#291928## 00644000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020011000570030004000680070039000720080005001110090 01000116010000500126011001500131015006200146020001700208020000900225020000400234 00500140023800500110025200500090026300500180027200500170029003900040030701300070 0311#VN12.03204#VN12.03205#55000#Vi?t#H561N#895.9221008#^214#Hng nng#Th#o Trng Anh, Vn Cn, Trung Du...#^aH.#^aVn hc#2011#^a139tr.^b19cm#TTS ghi: Cu lc b s quan hu tr Cng an Thnh ph H Ni#Vn hc hin i#Vit Nam#T h#o Trng Anh# Vn Cn#Trung Du#Nguyn Mnh Dng#Nguyn Thanh c#Hu#2919 29## 00432000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050011000550020010000660030004000760070011000800080 00500091009001000096010000500106011001400111020001700125020000900142020000400151 039000400155013000700159#VN12.03206#VN12.03207#40000#Vi?t#NG106M#895.9221#^214# Chu Vn Ba#Ngang ma#Th#Chu Vn Ba#^aH.#^aVn hc#2012#^a96tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Hu#291930## 00465000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050011000470020009000580030009000670070011000760080005000870090 01000092010000500102011001400107015003700121020001700158020000900175020000400184 039000400188013000700192#VN12.03208#VN12.03209#Vi?t#R500C#895.9221#^214#Nghim T i#Ru chiu#Tnh th#Nghim Ti#^aH.#^aVn hc#2012#^a95tr.^b19cm#Tn tht ca t c gi: Nghim Th Ti#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#291931## 00494000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020014000670030004000810070012000850080 00500097009001000102010000500112011001500117015004300132020001700175020000900192 020000400201039000400205013000700209#VN12.03210#VN12.03211#55000#Vi?t#M111T#895 .92214#^214#Thanh Hng#Mu thi gian#Th#Thanh Hng#^aH.#^aVn hc#2012#^a150t r.^b19cm#Tn tht ca tc gi: inh Th Thanh Hng#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #Hu#291932## 00478000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020011000630030004000740070009000780080 00500087009001000092010000500102011001400107015003800121020001700159020000900176 020000400185039000400189013000700193#VN12.03212#VN12.03213#42000#Vi?t#H401C#895 .9221#^214#Th Trc#Hoa c may#Th#Th Trc#^aH.#^aVn hc#2012#^a80tr.^b19cm#T n tht ca tc gi: Nguyn Th Trc#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#291933## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020017000680030004000850070013000890080 00500102009001000107010000500117011002800122020001700150020000900167020000400176 039000400180013000700184#VN12.03214#VN12.03215#30000#Vi?t#T312T#895.92214#^214# Khc Vn Qu#Tnh th ngy y#Th#Khc Vn Qu#^aH.#^aVn hc#2012#^a71tr., 1tr. nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#291934## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050014000550020010000690030011000790070014000900080 00500104009001000109010000500119011001400124020001700138020000900155020001100164 039000400175013000700179#VN12.03216#VN12.03217#25000#Vi?t#H450#895.92214#^214# Phm Vn in#H Tm#Truyn th#Phm Vn in#^aH.#^aVn hc#2012#^a59tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn th#Hu#291935## 00768000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050013000570020027000700030026000970070013001230080 00500136009001000141010000500151011001500156021024900171020001700420020001700437 020000400454020000900458039000400467013000700471#VN12.03218#VN12.03219#28500#Vi ?t#H103S#895.9221009#^214#L Hoi Xun#Hai sc hoa - mt iu hn#Sch nng cao cm th th#L Hoi Xun#^aH.#^aVn hc#2012#^a135tr.^b19cm#Bao gm gn 40 bi p hn tch, ph bnh cc tc phm th ca mt s tc gi tiu biu nh H Ch Minh , Nguyn Du, Xun Hong, Lu Trng L, T Hnh... vi nhiu nhn nh mi m, l th, c tnh pht hin cao, gp phn nng cao nng lc cm nhn th#Ph bnh v n hc#Vn hc hin i#Th#Vit Nam#Hu#291936## 00440000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050014000550020010000690030004000790070014000830080 00500097009001000102010000500112011001500117020001700132020000900149020000400158 039000500162013000700167#VN12.03220#VN12.03221#55000#Vi?t#KH110X#895.9221#^214# V Thanh Vang#Kht xun#Th#V Thanh Vang#^aH.#^aVn hc#2012#^a135tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#291937## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050016000550020011000710030004000820070016000860080 00500102009001000107010000500117011001500122020001700137020000900154020000400163 039000500167013000700172#VN12.03222#VN12.03223#45000#Vi?t#CH527#895.9221#^214# Nguyn Xun Sn#Chuyn i#Th#Nguyn Xun Sn#^aH.#^aVn hc#2012#^a153tr.^b19c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#291938## 00438000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820011000428080005000530050013000580020008000710030004000790070013000830080 00500096009001000101010000500111011001400116020001700130020000900147020000400156 039000500160013000700165#VN12.03224#VN12.03225#30000#Vi?t#GI-400M#895.922134#^2 14#C Thu Loan#Gi mn#Th#C Thu Loan#^aH.#^aVn hc#2012#^a86tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Vanh#291939## 00437000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020008000680030004000760070014000800080 00500094009001000099010000500109011001500114020001700129020000900146020000400155 039000500159013000700164#VN12.03226#VN12.03227#30000#Vi?t#B501M#895.9221#^214#T hi An Khnh#Ba mi#Th#Thi An Khnh#^aH.#^aVn hc#2012#^a108tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Vanh#291940## 00435000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020023000690030004000920080005000960090 01000101010000500111011001500116020001700131020000900148020001200157039000500169 013000700174#VN12.03228#VN12.03229#45000#Vi?t#L506B#895.9221#^214#Trnh Chu Sc h#Lc bt Trnh Chu Sch#Th#^aH.#^aVn hc#2012#^a100tr.^b19cm#Vn hc hin i #Vit Nam#Th lc bt#Vanh#291941## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020020000700030004000900070015000940080 00500109009001000114010000500124011001400129020001700143020000900160020000400169 039000500173013000700178#VN12.03231#VN12.03230#45000#Vi?t#NH556B#895.9221#^214# Phm Vit Hng#Nhng bc xun qua#Th#Phm Vit Hng#^aH.#^aVn hc#2012#^a98tr .^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#291942## 00423000000000253000450002600100000002600100001004100050002018100080002508200090 00338080005000420050007000470020019000540030004000730070007000770080005000840090 01900089010000500108011001400113020001700127020000900144020000400153039000500157 013000700162#VN2.03232#VN2.03233#Vi?t#GI-205H#895.9221#^214#B t#Gieo ht ng tri#Th#B t#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a90tr.^b14cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#Vanh#291943## 00405000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450050017000500020021000670080005000880090010000930100005001030110 02500108020001700133020000900150020000400159039000500163013000700168#VN12.03234# VN12.03235#Vi?t#TH460N#895.922134#^214#Nguyn Phan Hoi#Th Nguyn Phan Hoi#^aH .#^aVn hc#2011#^a136tr., 1tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#291 944## 00488000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050016000470020021000630030004000840070016000880080005001040090 01000109010000500119011002500124020001700149020000900166020000400175039000500179 013000700184015003100191#VN12.03236#VN12.03237#Vi?t#T120T#895.9221#^214#Hong Xu n Thm#Tm tnh v suy ngm#Th#Hong Xun Thm#^aH.#^aVn hc#2011#^a258tr., 4 tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#291945#Bt danh ca tc gi: L m Thao## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050017000550020010000720030004000820070017000860080 00500103009001000108010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164 039000500168013000700173#VN12.03238#VN12.03239#65000#Vi?t#H561#895.92214#^214# ng Tuyt Trinh#Hng i#Th#ng Tuyt Trinh#^aH.#^aVn hc#2012#^a279tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#291946## 00639000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820012000428080005000540020017000590030004000760070057000800080005001370090 01000142010000500152011001500157020001700172020000400189020000900193005000800202 00500100021000500100022000500080023000500070023800500080024500500100025300500140 0263039000500277013000700282#VN12.03240#VN12.03241#120000#Vi?t#CH117C#895.92210 08#^214#Chp cnh c m#Th#Song An, Hong Anh, Hong nh... ; B.s.: M Kin ch .b...#^aH.#^aVn hc#2012#^a310tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Vit Nam#Song An#H ong Anh#Hong nh#Hng n#Vn Ba#M Kin#Hong Nhi#Bi Tun Ngc#Vanh#291947## 01083000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020045000420030137000870070048002240080005002720090014002770100 00500291011001500296015013400311021017800445020001900623039000500642005001300647 00500150066002000120067502000200068700500140070700500160072100500130073701300070 0750#VL12.01203#VL12.01204#Vi?t#H452T#632#^214#Hi tho quc gia bnh hi thc v t Vit Nam#K nim 10 nm thnh lp trung tm Nghin cu Bo v sc kho cy tr ng v vt nui ln th 11 ti Vin Cy n qu min nam 20-23/4/2012#V Triu M n, H Vit Cng, Nguyn Tun Nam...#^aH.#^aNng nghip#2012#^a372tr.^b27cm#TTS ghi: Lin hip cc Hi Khoa hc v K thut Vit Nam. Hi Cc ngnh Sinh hc Vi t Nam. Hi Nghin cu bnh hi thc vt Vit Nam#Tp hp cc bi nghin cu v bnh hi trn nhiu loi cy v phng php chn on, phng chng bnh hi qua nhng bin php sinh hc, bin php canh tc v phng chng ho hc#Bnh hi cy trng#Vanh#V Triu Mn#Phm Bch Ngc#Phng chng#Nghin cu khoa hc#H Vit Cng#Nguyn Tun Nam#Phm Th Vn#291948## 00808000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390050016000440020059000600030088001190070016002070080005002230090 01400228010000500242011001500247015004500262021011700307020001900424039000500443 020001100448020001200459020001700471013000700488020001100495#VL12.01206#VL12.012 05#Vi?t#GI-108T#632#^214#Nguyn Vn Tut#Gio trnh bnh virus, viroid v phytop lasma hi cy trng#Dng cho cho hc vin cao hc v nghin cu sinh ca Vin Kh oa hc Nng nghip Vit Nam#Nguyn Vn Tut#^aH.#^aNng nghip#2012#^a184tr.^b27 cm#TTS ghi: Vin Khoa hc Nng nghip Vit Nam#Tm hiu bnh virut hi cy trn g, bnh phytoplasma (dch khun bo) gy hi cy trng, v bnh viroid hi cy t rng#Bnh hi cy trng#Vanh#Gio trnh#Bnh viroid#Bnh phytoplasma#291949#Bnh virut## 01080000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410050015000460020058000610030017001190070049001360080005001850090 01400190010000500204011001500209015005500224021033200279020000800611020001400619 03900050063302000090063802000090064702000090065600500170066500500150068201300070 0697020001700704020000900721#VL12.01207#VL12.01208#Vi?t#TH552A#636.08#^214#Trn Vn Phng#Thc n vt nui vng trung du min ni pha bc Vit Nam#Sch chuyn kho#Trn Vn Phng, Hong Ton Thng, Nguyn Th Hi#^aH.#^aNng nghip#2012#^a 295tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc Nng Lm#Tm hiu cc nhm thc n vt nui ca vng trung du min ni pha bc. Gii thiu mt s lo i cy thc n vt nui bn a. Vai tr cc cht dinh dng c bn v nguyn l phng php phn tch thnh phn ho hc thc n vt nui. Phng php xy dng khu phn n, thnh phn ho hc v gi tr dinh dng ca thc n vt nui...# Thc n#ng vt nui#Vanh#Trung du#Min ni#Vit Nam#Hong Ton Thng#Nguyn Th Hi#291950#Sch chuyn kho#Min Bc## 00703000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050013000520020017000650030030000820070013001120080 00500125009001400130010000500144011001500149015003600164021017200200020001000372 020000800382039000500390013000700395020001100402#VL12.01209#VL12.01210#69000#Vi ?t#QU105L#634.9#^214#B Minh Chu#Qun l la rng#Gio trnh i hc Lm nghip #B Minh Chu#^aH.#^aNng nghip#2012#^a164tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc L m nghip#Mt s khi nim c bn trong qun l la rng. Tm hiu v sinh thi l a rng, c tnh ca chy rng, s bo v cnh bo chy rng. Phng chy, cha chy v qun l rng#Chy rng#Qun l#Vanh#291951#Phng chy## 00895000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020031000450030041000760070069001170080005001860090014001910100 00500205011001500210015005500225021020600280020000800486020001000494005001400504 005001300518005001700531005001400548039000500562020000700567013000700574#VL12.01 212#VL12.01211#Vi?t#451T#636.08#^214#c t trong thc n chn nui#Ti liu s dng cho o to bc tin s#T Quang Hin (ch.b.), u Ngc Ho, L Th Ngc D ip, T Trung Kin#^aH.#^aNng nghip#2012#^a111tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc Nng Lm#Tm hiu v nm mc v c t ca nm mc trong thc n chn nui. Nghin cu c t Aflatoxin, c t HCN trong sn phm sn, c t Mimosin trong keo giu cng mt s c t trong u tng, khoai ty...#T hc n#Chn nui#T Quang Hin#u Ngc Ho#L Th Ngc Dip#T Trung Kin#Vanh# c t#291952## 00916000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480020018000530030030000710070068001010080005001690090 01400174010000500188011001500193015003600208021024800244020000800492020001000500 00500160051000500120052600500140053800500150055203900050056702000110057201300070 0583#VL12.01213#VL12.01214#127000#Vi?t#KH103T#634.9#^214#Khai thc lm sn#Gio trnh i hc Lm nghip#Nguyn Vn Qun (ch.b.), Phm Vn L, Dng Vn Ti, N guyn Vn Tu#^aH.#^aNng nghip#2012#^a276tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc L m nghip#Tm hiu v cng ngh khai thc g, cht h g, khai thc lm sn ngoi g, vn xut g. Thit k k thut khu khai thc lm sn, vn chuyn lm sn c ng mt s bin php k thut nhm gim thiu tc ng ca cc hot ng khai th c n mi trng#Lm sn#Khai thc#Nguyn Vn Qun#Phm Vn L#Dng Vn Ti#Ngu yn Vn Tu#Vanh#Gio trnh#291953## 00511000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410020053000460220004000990080005001030090014001080100005001220110 01500127015008500142020001100227020000900238020001000247039000500257013000700262 #VL12.01216#VL12.01215#Vi?t#GI-462T#631.5#^214#Gii thiu ging cy trng v quy trnh k thut mi#Q.2#^aH.#^aNng nghip#2012#^a155tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Vin Khoa hc Nng nghip Vit Nam#Trng trt#K thut#Ging cy#Vanh#291954## 01043000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020081000420070051001230080005001740090014001790100005001930110 01500198015010000213021023300313020001000546020000600556020000900562020000800571 02000120057902000120059100500140060300500140061700500180063100500180064903900050 0667013000700672005001400679#VL12.01217#VL12.01218#Vi?t#K258Q#631#^214#Kt qu k ho nghim & kim nghim ging, sn phm cy trng v phn bn nm 2011#H Quang Dng, Hong Th Sen, Trn Th Hng Vn...#^aH.#^aNng nghip#2012#^a355tr.^b27c m#TTS ghi: Cc Trng trt. Trung tm Kho kim nghim ging, sn phm cy trng v phn bn Quc gia#Gii thiu kt qu kho, kim nghim ging cy trng, sn phm cy trng v phn bn mi nm 2011 trong mng li c nc, km danh mc gi ng cy trng c cng nhn v cc vn bn quy phm php lut c lin quan tron g lnh vc ny#Cy trng#Ging#Phn bn#Kt qu#Kho nghim#Kim nghim#H Quang Dng#Hong Th Sen#Trn Th Hng Vn#Nguyn Tin Thnh#Vanh#291955#H Quang Dn g## 00869000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020038000420070063000800080005001430090014001480100005001620110 01400167015009700181021021400278020001000492020000400502005001600506005001400522 005001500536005001600551039000500567013000700572#VL12.01219#VL12.01220#Vi?t#K600 T#638#^214#K thut nui ong ni a Apis cerana#Phng Hu Chnh, Gard W. Otis, inh Quyt Tm, Nguyn Th Hng#^aH.#^aNng nghip#2012#^a98tr.^b30cm#TTS ghi: Trung tm Nghin cu v Pht trin ong Vit Nam. Trng i hc Tng hp Guelph Canada#Li ch ca ngh nui ong. Tmhiu sinh hc ong mt, t ong, cc dng c nui ong. Cch tip cn v lm vic vi n ong. Phng php bt ong ni d sinh , cch b tr n ong trong vn nh, k thut cho ong n...#Chn nui#Ong#Phng Hu Chnh#Otis, Gard W.#inh Quyt Tm#Nguyn Th Hng#Vanh#291956## 00779000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410050014000460020020000600070037000800080005001170090014001220100 00500136011001500141015005500156021023300211020000900444020001100453005001400464 039000500478013000700483020001100490#VL12.01222#VL12.01221#Vi?t#GI-108T#635.9#^2 14#o Thanh Vn#Gio trnh cy cnh#o Thanh Vn (ch.b.), H Duy Trng#^aH.#^ aNng nghip#2012#^a215tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc N ng Lm#Trnh by vai tr ca cy cnh trong i sng, kinh t. Gii thiu phn g php phn loi v cc dng, th cy cnh. Thu thp, nhn ging, k thut to d ng, to th v k thut c bn chm sc cy cnh. Mt s loi cy cnh ph bin #Cy cnh#Gio trnh#H Duy Trng#Thu#291957#Trng trt## 01226000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020091000450070060001360080005001960090014002010100005002150110 01500220015009400235021036000329020001500689020001100704020001000715020002400725 02000170074900500080076600500160077400500170079000500210080700500190082803900050 0847013000700852020001700859#VL12.01224#VL12.01225#Vi?t#C460S#333.73#^214#C s khoa hc ng bng sng Cu Long thch ng vi bin i kh hu v nc bin dng#B.s.: Bi Lai (ch.b.), Nguyn Sinh Huy, Nguyn Mnh Hng...#^aH.#^aNng ngh ip#2012#^a200tr.^b27cm#TTS ghi: Lin hip cc Hi Khoa hc - K thut Tp. H C h Minh. Hi Sinh hc Tp. H Ch Minh#Nghin cu sinh thi hc trong thch ng v i bin i kh hu, nc bin dng ca ng bng sng Cu Long. Trnh by hin trng v kh nng thch ng vi bin i kh hu v nc bin dng ca bi triu , ca sng, rng ngp mn, rng trm... xut cc gii php sinh thi trong vi c thch ng vi bin i kh hu v nc bin dng ng bng sng Cu Long#C s khoa hc#Thch nghi#Nc bin#ng bng sng Cu Long#Bin i kh hu#Bi L ai#Nguyn Sinh Huy#Nguyn Mnh Hng#Tng Phc Hong Sn#Nguyn Th Kim Lan#Thu #291958#Sch chuyn kho## 00963000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020053000490070058001020080005001600090014001650100005001790110 01500184015004900199021023700248020001100485020001000496020001000506020002000516 02000090053600500130054500500150055800500190057300500140059200500070060603900050 0613013000700618#VL12.01226#VL12.01227#Vi?t#L120N#634.909597#^214#Lm nghip Vi t Nam trong thp k u ca th k XXI#B.s.: H Cng Tun, Nguyn B Ngi, Nguy n Hong Ngha...#^aH.#^aNng nghip#2011#^a143tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn#Gii thiu bi cnh ca lm nghip Vit Nam u th k XXI. Trnh by nhng thnh tu v tn ti ca lm nghip Vit Nam giai on 200 1-2010. Mc tiu v gii php pht trin lm nghip bn vng trong giai on cn g nghip ho t nc#Lm nghip#Thnh tu#Gii php#Pht trin bn vng#Vit Na m#H Cng Tun#Nguyn B Ngi#Nguyn Hong Ngha#Trn Hu Vin#Ng t#Thu#29195 9## 00868000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020036000600070066000960040018001620080 00500180009002000185010000500205011001500210012002600225021019400251020002000445 02000090046502000100047400600200048400600210050403900050052501300070053001900050 0537#VV12.09862#VV12.09863#55000#Vi?t#B103H#158#^214#Quang Tnh#Bi hc ln t nhng cu chuyn nh#Quang Tnh ; Bin dch: Phm Th Thanh Dung, Nguyn Th Tha nh Mai#Ti bn ln th 1#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a278tr.^b21cm#T sch T m l - Gio dc#Gm nhng mu chuyn giu tnh trit l gip ngi c cm nhn su sc chn l ca cuc sng, t cay ng ngt bi ca cuc sng hin thc m n g ra trit l nhn sinh, bi hc i nhn x th#Tm l hc ng dng#Trit l#C uc sng#Phm Th Thanh Dung#Nguyn Th Thanh Mai#Thu#291960#Dch## 00762000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020016000640030045000800070029001250080 00500154009002000159010000500179011001500184012002800199021015600227020001000383 020000900393020001800402006001100420039000500431013000700436019000500443#VV12.09 864#VV12.09865#52000#Vi?t#TH121T#615.5#^214#Evans, Mark#Thn tm v tr#Liu ph p t nhin gip sng kho - sng vui#Mark Evans ; Lu Vn Hy dch#^aH.#^aT i n Bch khoa#2012#^a246tr.^b21cm#T sch Sc kho - i sng#Gii thiu v ngun gc, nguyn l khoa hc, cch thc hin v mt s liu php cha bnh t nhin n h: tho mc, xoa bp, thi cc quyn, yoga, thin nh#Liu php#iu tr#Chm sc sc kho#Lu Vn Hy#Thu#291961#Dch## 01091000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020025000730030049000980070 08000147008000500227009002000232010000500252011001500257012003800272015002600310 02102100033602000200054602000110056600500120057700500140058900500180060300500130 0621005001300634006000900647006001600656039000500672013000700677019000900684#VV1 2.09867#VV12.09869#VV12.09868#VV12.09866#52000#Vi?t#H400L#650.1#^214#H lm vi c nh th no?#B quyt thnh t ca nhng nh lnh o ti ba#Scott Cook, Mich ael Dell, Pleasant Rowland... ; Dch: Kin Vn, Nguyn Ngc Yn#^aH.#^aT in B ch khoa#2012#^a246tr.^b21cm#T sch Kinh t - Qun tr kinh doanh#TTS ghi: Tp ch Fortune#Gm nhng cu chuyn v cc nh lnh o ti ba nh: Richard Branso n, Warren Buffett, Bill Gates, Steven Jobs... Gii thiu v cch lm vic, s su y ngh, s vp ng v nhng b quyt thnh cng m h t c#B quyt thnh c ng#Kinh doanh#Cook, Scott#Dell, Michael#Rowland, Pleasant#Useem, Jerry#Kaihla, P aul#Kin Vn#Nguyn Ngc Yn#Thu#291962#Dch Anh## 00902000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050014000710020026000850070 03700111008000500148009002000153010000500173011001500178012003200193021023800225 02000090046302000220047202000100049402000110050400600110051503900050052601300070 0531019000500538020000900543#VV12.09870#VV12.09871#VV12.09873#VV12.09872#68000# Vi?t#T312H#181#^214#Lm Ng ng#Tinh hoa tr tu Khng T#Lm Ng ng ; Tin Thnh bin dch#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a335tr.^b21cm#T sch Vn hc s - Nghin cu#Phn tch v t tng ca Khng T. Lc thut v trnh by tinh h oa ca ''T Th" (Lun ng, i hc, Trung dung, Mnh t) l nn tng ca Khng hc. Nhng nhn xt ca tc gi v tnh cch ca Khng t th hin trong kinh i n Nho gio#Khng T#Trit hc phng ng#Trit gia#Trung Quc#Tin Thnh#Thu# 291963#Dch#T tng## 01007000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050021000450020041000660030052001070070070001590080005002290090 02000234010000500254011001500259015006000274021019000334020001100524020000800535 02000090054302000090055202000220056102000150058300500210059800600170061903900050 0636013000700641019000900648#VV12.09874#VV12.09875#Vi?t#D112P#370.15#^214#Sternb erg, Robert J.#Dy pht trin tr thng minh thnh cng#Nng cao trnh hc t p v thnh t ca hc sinh#Robert J. Sternberg, Elena L. Grigorenko ; Nguyn Ph c Hu bin dch#^aH.#^aT in bch khoa#2012#^a242tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Ng hin cu Pht trin Gio dc chuyn nghip#Tm hiu v tr thng minh thnh cng . Gii thiu nhng bi hc xy dng tr thng minh thnh cng. Thit k v nh gi bi hc. Minh ho tng hp cc bi hc dy tr thng minh thnh cng#Pht tr in#Tr tu#Sng to#Hc sinh#Phng php ging dy#Sch gio vin#Grigorenko, E lena L.#Nguyn Phc Hu#Thu#291964#Dch Anh## 00904000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020036000650030026001010070042001270080 00500169009002000174010000500194011001500199012002600214006000800240006001200248 039000500260013000700265019000500272021027800277020002000555020001500575#VV12.09 876#VV12.09877#40000#Vi?t#C514S#158.2#^214#Coffey, Lissa#Cuc sng v cc mi q uan h x hi#Kt thc cng l khi u#Lissa Coffey ; Dch: Thu Sao, Khi Nguy n#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a183tr.^b21cm#T sch Tm l - Gio dc#Thu Sao #Khi Nguyn#Thu#291965#Dch#Tm hiu v cuc sng v cc mi quan h x hi. P hn tch v ch ra rng s thay i, d gy ra phin mun hay au kh, vn mang li nhng iu mi m, thm ch k diu. Ch cn bn hiu bit, chp nhn, thng cm v thch nghi th s thay i s tr thnh nim vui v hy vng#Tm l hc ng dng#Quan h x hi## 00735000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050013000530020025000660070030000910080005001210090 02000126010000500146011001500151012002400166021020500190020001300395020000900408 006001100417039000500428013000700433019000500440#VV12.09878#VV12.09879#40000#Vi ?t#PH121T#150.19#^214#Fromm, Erich#Phn tm hc v tn gio#Erich Fromm ; Lu V n Hy dch#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a175tr.^b20cm#T sch Tn gio - TGTL#T rnh by nhng quan im v phn tm hc v tn gio. Phn tch nhng vn nn tng ca c tin v nghi thc tn gio trong tin trnh lch s, v nhng khm ph ca phn tm hc lin quan n tn gio#Phn tm hc#Tn gio#Lu Vn Hy#Thu #291966#Dch## 00799000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020027000650070033000920040018001250080 00500143009002000148010000500168011001500173012002600188021019600214020002000410 020002000430020001000450006000800460039000500468013000700473019000500480#VV12.09 880#VV12.09881#40000#Vi?t#H112S#158.1#^214#Risner, Nigel#Hy sng mt i ng sng#Nigel Risner ; Minh Vi bin dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aT in Bch khoa #2012#^a198tr.^b20cm#T sch Tm l - Gio dc#Gm nhng trit l gin d m ra li i nh thc c m, to nn nhng ng lc thc y am m... t chn h bn s d dng chn la mt li sng p, gin d, y ngha cho cuc i m nh#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Cuc sng#Minh Vi#Thu#291967#Dch## 00823000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020031000490070025000800040018001050080005001230090 02000128010000500148011001500153012002600168021024200194020001100436020000900447 020001100456020001000467006001500477013000700492019000500499039000500504#VV12.09 883#VV12.09882#47000#Vi?t#H112T#158#^214#Hy to vn may cho chnh mnh#Nguyn Kim Dn bin dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a223tr.^b20cm #T sch Gio dc - Tm l#Trnh by nhng k nng to nn thnh cng v may mn dnh cho mi con ngi trong cuc sng: kh nng t ch, kh nng chu ng, kh nng mo him, kh nng phn on, kh nng giao tip, kh nng nhn thc v k h nng nhn bit chnh mnh#Nguyn tc#Kh nng#Thnh cng#Cuc sng#Nguyn Kim Dn#291968#Dch#Thu## 00729000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520070019000870040018001060080005001240090 02000129010000500149011001500154012002600169021017600195020001100371020000900382 020001000391006000900401039000500410013000700415019000500422#VV12.09884#VV12.098 85#32000#Vi?t#CH400V#155.2#^214#Cho v nhn - Ai hnh phc hn ai?#Vit Th bi n dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a167tr.^b20cm#T sch T m l - Gio dc#Gii thiu nhng cu chuyn v tnh thng yu, v cch i nhn x th; gip bn tm thy nhiu nim vui, cha lnh mi ni au v mang li n gha cho cuc sng ca chng ta#Tm l hc#Gio dc#Nhn cch#Vit Th#Thu#2919 69#Dch## 00808000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020053000540030039001070070037001460080005001830090 02000188010000500208011001500213012002600228021015200254020002100406020000700427 006001600434006000900450039000500459013000700464019000500471004001800476#VV12.09 886#VV12.09887#38000#Vi?t#T103S#155.3082#^214#Ti sao n ng thch yu ph n c tnh v hp dn?#n ng thch yu ph n "h" mt cht#Bin dch: Thun Nghi Oanh, Kin Vn#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a191tr.^b20cm#T sch Tm l - Gi o dc#Trnh by nhng quan im, nh gi v ngi ph n trong x hi hin i v khm ph nguyn nhn khin ngi n ng thch mu ph n c tnh, hp dn#T m l hc gii tnh#Ph n#Thun Nghi Oanh#Kin Vn#Thu#291970#Dch#Ti bn ln th 1## 00906000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510070031000700040018001010080005001190090 02000124010000500144011001500149012002600164021032400190020002000514020001100534 020001100545006000900556006001000565039000500575013000700580019000500587#VV12.09 888#VV12.09889#35000#Vi?t#T120T#155.5#^214#Tm tnh tui teen#Bin dch: Kin V n, t Thnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a175tr.^b20cm#T sch Tm l - Gio dc#Tp hp nhng cu chuyn cm ng v tm t, tnh cm, c m xc ca nhng bn tr la tui thanh thiu nin v c nhng rung ng u i ca tui hc tr. Hng dn cc em tip cn li sng lnh mnh, c nhng suy n gh v vic lm tch cc, bit trn trng bn thn, ngi khc cng nh nhng i u tt p trong cuc sng#Tm l hc la tui#Thanh nin#Thiu nin#Kin Vn# t Thnh#Thu#291971#Dch## 00998000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020031000520030052000830070034001350040018001690080 00500187009002000192010000500212011001500217012003800232021034400270020002000614 020001100634006001300645006000900658039000500667013000700672019000500679#VV12.09 890#VV12.09891#40000#Vi?t#NG558G#650.1#^214#Ngi giu tip theo s l bn#Nhn g b quyt gip bn thnh cng trong kinh doanh#Bin dch: Phm Nh Lan, Kin V n#Ti bn ln th 1#^aH.#^aT in Bch Khoa#2012#^a191tr.^b20cm#T sch Kinh t - Qun tr kinh doanh#Gii thiu nhng tm gng thnh cng khi u vi hai b n tay trng... qua , gip bn nm bt v rt ra c b quyt lm giu t nhn g iu tng nh rt bnh thng nh: Lun trau di nn tng tri thc vng vng; ch ng hc hi v tip thu kin ca nhng ngi xung quanh, bn b, ng ng hip, bit tch lu v vn dng kinh nghim...#B quyt thnh cng#Kinh doanh#Ph m Nh Lan#Kin Vn#Thu#291972#Dch## 00605000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050018000490020019000670030016000860070018001020080 00500120009002000125010000500145011001500150021013800165020001500303020000900318 039000500327013000700332#VV12.09892#VV12.09893#68000#Vi?t#C455G#230#^214#Nguyn Hng Dng#Cng gio th gii#Tri thc c bn#Nguyn Hng Dng#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a230tr.^b20cm#Trnh by khi qut v qu trnh ra i v pht tr in ca cng gio. Gii thiu v gio hi cng gio, thn hc Kit gio v nghi l Rma#o Thin cha#Th gii#Thu#291973## 00829000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050015000520020029000670030021000960290063001170070 01500180008000500195009002000200010000500220011001500225020000900240020001000249 020001000259020001100269020001800280039000500298013000700303021020500310#VV12.09 895#VV12.09894#89000#Vi?t#T550#624.03#^214#Nguyn Huy Cn#T in thut ng An h - Vit#40 standard subjects#English - Vietnamese dictionary of construction & architecture#Nguyn Huy Cn#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a203tr.^b20cm#Xy dn g#Kin trc#Ting Anh#Ting Vit#T in thut ng#Thu#291974#Gii thiu cc th ut ng ting Anh - ting Vit v xy dng v kin trc. Cc thut ng c sp xp theo cc ch nh: Cng tc n, xy gch v xy ; xi mng v b tng; c ng tc trt va v lng...## 00817000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050015000500020045000650070032001100080005001420090 02000147010000500167011001500172021031100187020002100498020000900519020001100528 039000500539013000700544#VV12.09896#VV12.09897#86000#Vi?t#CH500T#370#^214#Bi T h Thu H#Ch tch H Ch Minh vi gio dc nh trng#Bi Th Thu H b.s., tuy n chn#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a329tr.^b21cm#Gii thiu t tng H Ch M inh v gio dc nh trng. Vn dng t tng H Ch Minh trong cng tc gio d c l lun chnh tr trong nh trng; cng tc dy hc; o to bi dng gio v in; t chc i sng mi trong nh trng; gio dc cho hc sinh ph thng v t tng dn ch H Ch Minh trong gio dc#T tng H Ch Minh#Gio dc#Nh tr ng#Thu#291975## 00743000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050017000560020035000730030017001080070017001250080 00500142009002000147010000500167011001500172015006500187021014300252020000600395 020000800401020000300409020001700412039000500429013000700434#VV12.09898#VV12.098 99#40000#Vi?t#QU105H#327.73059#^214#Nguyn Thit Sn#Quan h Hoa K - ASEAN 200 1 - 2020#Sch chuyn kho#Nguyn Thit Sn#^aH.#^aT in Bch Khoa#2012#^a194tr .^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu chu M#Gii th iu v quan h Hoa K - ASEAN trong bi cnh quc t v khu vc n nm 2020. Tr nh by thc trng v trin vng quan h Hoa K - ASEAN#ASEAN#Quan h#M#Sch ch uyn kho#Thu#291976## 00851000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050017000540020022000710030017000930070023001100080 00500133009002000138010000500158011001500163015006500178021023300243020001000476 020001700486039000500503020000700508020000800515020000700523013000700530#VV12.09 901#VV12.09900#50000#Vi?t#BR109#320.981#^214#Nguyn Thit Sn#Brasil u th k XXI#Sch chuyn kho#Nguyn Thit Sn ch.b.#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a24 7tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu chu M#Trn h by nhng vn v chnh tr, kinh t v x hi ca Brasil. Trn c s , nh gi vai tr ca cc yu t ny trong x hi Brasil v ra hng tip tc c i cch t nc cng nh trin vng hp tc gia Brasil vi Vit Nam#Chnh tr#S ch chuyn kho#H.H#Braxin#Kinh t#X hi#291977## 00986000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820013000418080005000540020055000590290080001140070058001940080005002520090 02000257010000500277011001500282015007600297021016300373020000800536039000500544 00500140054900500130056300500180057600500140059400500150060802000090062302000090 0632013000700641#VV12.09902#VV12.09903#52000#Vi?t#QU105H#327.59705195#^214#Quan h Vit Nam - Hn Quc trong bi cnh quc t mi#The relationship between Viet nam - South Korea in the new international context#Ng Xun Bnh (ch.b.), H Vi t Hnh, Nguyn Bnh Giang...#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a366tr.^b21cm#TTS g hi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu n v Ty Nam #Trnh by cc nhn t tc ng n vic xy dng v pht trin quan h Vit Nam - Hn Quc . Nhng ni dung chnh v cc gii php thc y quan h gia 2 quc gia#Quan h #H.H#Ng Xun Bnh#H Vit Hnh#Nguyn Bnh Giang#Phm Huy Vinh#Lu Ngc Trnh# Vit Nam#Hn Quc#291978## 00858000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050011000560020057000670070011001240080005001350090 02000140010000500160011001500165015008200180021025400262020002100516039000500537 020002000542020001100562013000700573#VV12.09904#VV12.09905#52000#Vi?t#V115H#390 .095976#^214# Hng K#Vn ho c truyn Ty Nguyn trong pht trin bn vng # Hng K#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a290tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Pht trin bn vng vng Ty Nguyn#Gii thiu s lc v iu kin a l t nhin, i sng dn c, thnh phn tc ngi, khng gian x hi v vn ho vng Ty Nguyn. Nhng vn c bn ca vn ho Ty Nguyn v vic bo tn, pht huy cc gi tr vn ho ny trong pht trin bn vng#Vn ho truyn thng#H.H#Pht trin bn vng#Ty Nguyn#291979## 00979000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550260011000660260011000770140007000880410005000951810007001000820 01000107808000500117002005000122003001800172007002400190008000500214009002000219 01000050023901100150024402102950025902000210055403900050057502000150058001300070 0595020001800602005000900620#CDVN.01699#VV12.09906#VV12.09907#VV12.09908#CDVN.01 697#CDVN.01700#CDVN.01698#VV12.09909#80000#Vi?t#PH121T#338.70285#^214#Phn tch d liu kinh doanh Microsoft Excel 2010#C km CD bi tp#VL. Comp tng hp, b. s.#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a263tr.^b24cm#Trnh by mt s kin thc c b n trong vic ng dng phn mm Microsoft Excel 2010 vo vic phn tch cc d li u kinh doanh nh lm vic vi bn bo co thu nhp, cn k ton, nh gi tr cc hng tn kho cho bn cn i, tm tt cc giao dch, phn tch vn lu n g v lung tin mt...#Hot ng kinh doanh#H.H#Phm mm Excel#291980#Phn tch d liu#VL. Comp## 00984000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550260011000660260011000770140007000880410005000951810006001000820 00700106808000500113002005300118003001800171007002400189008000500213009002000218 01000050023801100150024302103120025802000100057003900050058002000090058501300070 0594020002400601005000900625#CDVN.01702#VV12.09910#VV12.09911#VV12.09912#CDVN.01 701#CDVN.01704#CDVN.01703#VV12.09913#85000#Vi?t#H561D#720.28#^214#Hng dn th c hnh Autodesk Revit Architecture 2012#C km CD bi tp#VL. Comp tng hp, b.s .#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a279tr.^b24cm#Gii thiu giao din Revit Archit ecture 2012. Cc ni dung v thit k s , cc tng v tng treo, sn, mi v trn, cu thang, ng dc v hng ro, thm v chnh sa cc family, cc nhm v chia giai on, cc phng v color fill plan, chia s cng vic, cc chi ti t v ch thch, to cc tp hp bn v#Kin trc#H.H#Thit k#291981#Phn mm A utodesk Revit#VL. Comp## 00698000000000301000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200090 00308080005000390020019000440070050000630080005001130090020001180100005001380110 01600143015002800159021012200187020001100309020000800320039000500328005001000333 005001400343005001300357005000900370005001000379013000700389#VV12.09914#350000# Vi?t#T550#495.9223#^214#T in ting Vit#Hong Ph (ch.b.), Bi Khc Vit, Ch u Bch Thu...#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a1522tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Ngn ng hc#Gii thch cc t, cm t ting Vit c km theo v d minh ho. Cc t c sp xp theo trt t bng ch ci ting Vit#Ting Vit#T in#H.H#Hong Ph#Bi Khc Vit#Chu Bch Thu#o Thn#Hong Tu#291982## 00739000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050011000440020031000550030012000860070034000980080009001320090 01900141010000500160011001500165021022900180020000900409039000500418006001100423 020001000434013000700444020001000451#VV12.09916#VV12.09915#Vi?t#H428#294.3#^214 #Tnh Khng#Hi p tr nim khi lm chung#o & i 9#Tnh Khng ; Nguyn Mai b in dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a212tr.^b21cm#Gii thiu mt s cu h i v p v cc ni dung tr duyn cho ngi sp lm chung nh tm quan trng v ngha ca vic tr nim, thi c tr nim v thi hiu an ton, cch thc x l v nhng iu cn ch khi lm chung...#o Pht#H.H#Nguyn Mai#Nghi thc #291983#Tng nim## 00727000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020019000650030017000840290032001010070 01100133004002900144008000500173009002000178010000500198011001500203021011700218 020001100335020001000346020000800356039000500364013000700369012003700376#VN12.03 242#VN12.03243#30000#Vi?t#T550#495.9223#^214#Khang Vit#T in Vit - Anh#Kho ng 30.000 t#Vietnamese - English dictionary#Khang Vit#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a600tr.^b14cm#Gii thiu khong 30000 mc t ting Vit - Anh gm nhiu lnh vc c sp xp theo trt t bng ch ci ti ng Vit#Ting Vit#Ting Anh#T in#H.H#291985#The Oxford modern English dicti onary## 00684000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020019000600030018000790290032000970070 01100129008000500140009002000145010000500165011001600170021011800186020001000304 020001100314020000800325039000500333012003700338013000700375#VN12.03244#VN12.032 45#42000#Vi?t#T550#423#^214#Khang Vit#T in Anh - Vit#Khong 230.000 t#En glish - Vietnamese dictionary#Khang Vit#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a1291tr. ^b13cm#Gii thiu khong 230.000 mc t ting Anh - Vit gm nhiu lnh vc c sp xp theo trt t bng ch ci ting Anh#Ting Anh#Ting Vit#T in#H.H#T he Oxford modern English dictionary#291986## 00683000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020019000600030018000790290032000970070 01100129008000500140009002000145010000500165011001500170021011800185020001000303 020001100313020000800324039000500332012003700337013000700374#VN12.03246#VN12.032 47#57000#Vi?t#T550#423#^214#Khang Vit#T in Anh - Vit#Khong 240.000 t#En glish - Vietnamese dictionary#Khang Vit#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a696tr.^ b15cm#Gii thiu khong 240.000 mc t ting Anh - Vit gm nhiu lnh vc c sp xp theo trt t bng ch ci ting Anh#Ting Anh#Ting Vit#T in#H.H#Th e Oxford modern English dictionary#291987## 00683000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020019000600030018000790290032000970070 01100129008000500140009002000145010000500165011001500170021011800185020001000303 020001100313020000800324039000500332012003700337013000700374#VN12.03248#VN12.032 49#59000#Vi?t#T550#423#^214#Khang Vit#T in Anh - Vit#Khong 260.000 t#En glish - Vietnamese dictionary#Khang Vit#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a932tr.^ b15cm#Gii thiu khong 260.000 mc t ting Anh - Vit gm nhiu lnh vc c sp xp theo trt t bng ch ci ting Anh#Ting Anh#Ting Vit#T in#H.H#Th e Oxford modern English dictionary#291988## 00684000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020019000600030018000790290032000970070 01100129008000500140009002000145010000500165011001600170021011800186020001000304 020001100314020000800325039000500333012003700338013000700375#VN12.03250#VN12.032 51#69000#Vi?t#T550#423#^214#Khang Vit#T in Anh - Vit#Khong 180.000 t#En glish - Vietnamese dictionary#Khang Vit#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a1198tr. ^b18cm#Gii thiu khong 180.000 mc t ting Anh - Vit gm nhiu lnh vc c sp xp theo trt t bng ch ci ting Anh#Ting Anh#Ting Vit#T in#H.H#T he Oxford modern English dictionary#291989## 00683000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020019000600030018000790290032000970070 01100129008000500140009002000145010000500165011001500170021011800185020001000303 020001100313020000800324039000500332012003700337013000700374#VN12.03252#VN12.032 53#61000#Vi?t#T550#423#^214#Khang Vit#T in Anh - Vit#Khong 300.000 t#En glish - Vietnamese dictionary#Khang Vit#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a911tr.^ b18cm#Gii thiu khong 300.000 mc t ting Anh - Vit gm nhiu lnh vc c sp xp theo trt t bng ch ci ting Anh#Ting Anh#Ting Vit#T in#H.H#Th e Oxford modern English dictionary#291990## 00684000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020019000600030018000790290032000970070 01100129008000500140009002000145010000500165011001600170021011800186020001000304 020001100314020000800325039000500333012003700338013000700375#VN12.03254#VN12.032 55#62000#Vi?t#T550#423#^214#Khang Vit#T in Anh - Vit#Khong 320.000 t#En glish - Vietnamese dictionary#Khang Vit#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a1007tr. ^b18cm#Gii thiu khong 320.000 mc t ting Anh - Vit gm nhiu lnh vc c sp xp theo trt t bng ch ci ting Anh#Ting Anh#Ting Vit#T in#H.H#T he Oxford modern English dictionary#291991## 00832000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510070053000960080005001490090020001540100 00500174011001500179020000800194005001600202039000400218019001600222005000700238 02101410024502000090038602000050039502000180040001200280041802000090044600600110 0455006000900466013000700475#VN12.03256#VN12.03257#62000#Vi?t#X401B#615.8#^214# Xoa bp vng u tr bch bnh bng hnh nh#Tra V, Triu Vnh Hng ; Dch: Ti n Thnh, Kin Vn#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a294tr.^b19cm#Xoa bp#Triu Vn h Hng#TH#Dch Trung Quc#Tra V#Khi qut cc huyt v vng u. Cc th php xoa bp vng u cha tr cc bnh thng gp. Cc th php xoa bp chm sc sc kho vng u#iu tr#Bnh#Chm sc sc kho#T sch Sc kho - i sng#Vng u#Tin Thnh#Kin Vn#291992## 00788000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510070035000850040014001200080005001340090 02000139010000500159011001500164020000700179006001500186039000400201019001600205 00500130022102101700023402000070040402000090041102000070042001300070042701200280 0434#VN12.03259#VN12.03258#50000#Vi?t#M430A#613.2#^214#Mn n tr chng m cao trong mu#H Hin Quc ; Nguyn Kim Dn dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aT in Bch k hoa#2012#^a267tr.^b19cm#Nu n#Nguyn Kim Dn#TH#Dch Trung Quc#H Kin Quc#T m hiu v chng m cao trong mu, chn on v iu tr chng m cao trong mu bng phng php n ung. Gii thiu v hng dn cc mn n cha chng m cao t rong mu#Mn n#iu tr#M mu#291993#T sch Sc kho - i sng## 00488000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020022000420030068000640220004001322210012001360040013001480080 00500161009001100166010000500177011001500182020001500197020001100212039000400223 013000700227#VV12.09919#VV12.09920#Vi?t#C514#220#^214#Cuc i cha cu th#The o Phc m Ma-Thi-. Bi hc cn bn dnh cho ngi hu vic Cha#Q.4#Nm kh nn #In ln th 3#^aH.#^aHng c#2012#^a309tr.^b21cm#o Thin Cha#Kinh thnh#Th# 291994## 00502000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020022000420030068000640220004001322210026001360040013001620080 00500175009001100180010000500191011001500196020001500211020001100226039000400237 013000700241#VV12.09921#VV12.09922#Vi?t#C514#220#^214#Cuc i cha cu th#The o Phc m Ma-Thi-. Bi hc cn bn dnh cho ngi hu vic Cha#Q.5#Nm kh nn . Tun l cui#In ln th 3#^aH.#^aHng c#2012#^a298tr.^b21cm#o Thin Cha#K inh thnh#Th#291995## 00500000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020022000420030068000640220004001322210024001360040013001600080 00500173009001100178010000500189011001500194020001500209020001100224039000400235 013000700239#VV12.09923#VV12.09924#Vi?t#C514#220#^214#Cuc i cha cu th#The o Phc m Ma-Thi-. Bi hc cn bn dnh cho ngi hu vic Cha#Q.6#Giai on s au phc sinh#In ln th 3#^aH.#^aHng c#2012#^a295tr.^b21cm#o Thin Cha#Kin h thnh#Th#291996## 00769000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510030017000810070029000980080005001270090 01100132010000500143011001500148020000900163006001100172039000400183019001600187 005001100203021018300214012003000397020000900427013000700436020001200443#VV12.09 925#VV12.09926#68000#Vi?t#452V#133.3#^214#i vn cho ngi mnh khuyt#Quyn Thu - ng#L C Minh ; Tin Thnh dch#^aH.#^aHng c#2012#^a247tr.^b24cm#Bi ton#Tin Thnh#TH#Dch Trung Quc#L C Minh#Tm hiu b mt v vn mnh con n gi trong bt t thn ton. Tnh cch v nhng khim khuyt ca nhng ngi sin h vo ma thu v ma ng. Cch ci vn bng n ung theo 12 con gip#T sch: T hut s, Chim tinh#Vn mnh#291997#Phng ng## 00707000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00348080005000400020030000450030016000750070029000910080005001200090011001250100 00500136011001500141020000900156006001100165039000400176019001600180005001100196 021018200207020000900389013000700398020001200405#VV12.09927#VV12.09928#72000#Vi ?t#133.3#^214#i vn cho ngi mnh khuyt#Quyn Xun - H#L C Minh ; Tin Th nh dch#^aH.#^aHng c#2012#^a247tr.^b24cm#Bi ton#Tin Thnh#TH#Dch Trung Quc#L C Minh#Tm hiu b mt v vn mnh con ngi trong bt t thn ton. T nh cch v nhng khim khuyt ca nhng ngi sinh vo ma xun v ma h. Cch ci vn bng n ung theo 12 con gip#Vn mnh#291998#Phng ng## 00434000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020010000470030004000570070017000610080005000780090019000830100 00500102011001500107020001700122020000400139039000400143005001700147013000700164 020000900171#VV12.09929#VV12.09930#Vi?t#B305N#895.9221#^214#Bin nng#Th#L Th nh - Klaus#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a171tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#TH# L Thnh - Klaus#291999#Vit Nam## 00907000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670020026000720030017000980070 02000115008000500135009001800140010000500158011001500163020000800178020001700186 03900040020300500200020702102490022702000100047602000110048601500570049701300070 0554020000800561#VV12.09931#VV12.09932#VV12.09933#VV12.09934#100000#Vi?t#T309# 070#^214#Tiu bo ch ting Anh#Sch chuyn kho#Nguyn Th Vn ng#^aH.#^aK hoa hc x hi#2012#^a235tr.^b21cm#Bo ch#Sch chuyn kho#TH#Nguyn Th Vn ng#C s l lun v tiu bo ch. c trng ca tiu bo ch ting Anh v ting Vit trn bnh din kt hc v trn bnh din ngha hc v dng hc. Ti u bo ch ting Anh v ting Vit trong l lun-thc tin dch thut v dy-h c ngoi ng#Ting Anh#Ting Vit#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#292000#Tiu ## 01170000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020091000330070054001240080010001780090006001880100005001940110014001990200 00800213020000700221005001200228005001700240039000400257021041800261020001100679 00500200069000500160071001500790072602000080080500500160081301300070082902000080 0836#VV12.09935#Vi?t#K600Y#658.8#^214#K yu hnh thnh v pht trin lc lng qun l th trng thnh ph Cn Th 1977 -02012# Vn Dng, Nguyn Ngc Hin, Trnh Th Xun Tin...#^aCn Th#^aK.#2012#^a88tr.^b23cm#Qun l#K yu# Vn Dng#Nguyn Ngc Hin#TH#Trnh by qu trnh hnh thnh v pht trin ca lc l ng qun l th trng thnh ph Cn Th. Lc lng qun l th trng Cn Th trn mt trn chng bun lu, gian ln thng mi, sn xut kinh doanh hng gi. Nhng kh khn v thch thc ca lc lng qun l th trng trong giai on h in nay. Thc trng v gii php trong cng tc chng hng gi, gian ln thng mi, kim tra, kim sot th trng a bn#Th trng#Trnh Th Xun Tin#Phan Hng Thanh#u ba sch ghi: S Cng thng thnh ph Cn Th. Chi Cc qun l t h trng#Cn Th#Nguyn Vn Sanh#292001#Lch s## 00520000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070028000760220004001040080005001080090 02600113010000500139011001500144020000500159020000800164020000600172020001400178 005001100192005001600203039000400219013000700223#VV12.09936#VV12.09937#19500#Vi ?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 1#T Th Yn, Nguyn Thin K#T.1#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a104tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 1#Sch c thm #T Th Yn#Nguyn Thin K#Th#292002## 00545000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070024000810220004001050040018001090080 00500127009002600132010000500158011001400163020000500177020000800182020000500190 020001400195005000800209005001500217039000400232013000700236#VV12.09939#VV12.099 38#17000#Vi?t#H561D#372.7#^214#Hng dn gii bi tp ton 3#T Thp, Nguyn c Ho#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a89tr.^b24cm#To n#Bi tp#Lp3#Sch c thm#T Thp#Nguyn c Ho#TH#292003## 00547000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070024000810220004001050040018001090080 00500127009002600132010000500158011001500163020000500178020000800183020000600191 020001400197005000800211005001500219039000400234013000700238#VV12.09940#VV12.099 41#21500#Vi?t#H561D#372.7#^214#Hng dn gii bi tp ton 4#T Thp, Nguyn c Ho#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a120tr.^b24cm#T on#Bi tp#Lp 4#Sch c thm#T Thp#Nguyn c Ho#Th#292004## 00547000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070024000810220004001050040018001090080 00500127009002600132010000500158011001500163020000500178020000800183020000600191 020001400197005000800211005001500219039000400234013000700238#VV12.09942#VV12.099 43#27000#Vi?t#H561D#372.7#^214#Hng dn gii bi tp ton 4#T Thp, Nguyn c Ho#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a148tr.^b24cm#T on#Bi tp#Lp 4#Sch c thm#T Thp#Nguyn c Ho#Th#292005## 00547000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070024000810220004001050040018001090080 00500127009002600132010000500158011001500163020000500178020000800183020000600191 020001400197005000800211005001500219039000400234013000700238#VV12.09944#VV12.099 45#21000#Vi?t#H561D#372.7#^214#Hng dn gii bi tp ton 5#T Thp, Nguyn c Ho#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a112tr.^b24cm#T on#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#T Thp#Nguyn c Ho#Th#292006## 00596000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070040000820220004001220040018001260080 00500144009002600149010000500175011001500180020000500195020000600200020001300206 020001400219005001500233005000800248005001500256039000400271013000700275#VV12.09 946#VV12.09947#20000#Vi?t#H561D#510.76#^214#Hng dn gii bi tp ton 6#Nguy n c Tn, T Thp, Nguyn c Ho#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a112tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Gii bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn #T Thp#Nguyn c Ho#Hoa#292007## 00596000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070040000820220004001220040018001260080 00500144009002600149010000500175011001500180020000500195020000600200020001300206 020001400219005001500233005000800248005001500256039000400271013000700275#VV12.09 948#VV12.09949#21000#Vi?t#H561D#510.76#^214#Hng dn gii bi tp ton 7#Nguy n c Tn, T Thp, Nguyn c Ho#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a112tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Gii bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn #T Thp#Nguyn c Ho#Hoa#292008## 00597000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070040000820220004001220040018001260080 00500144009002600149010000500175011001500180020000500195020000600200020001400206 020001400220005001500234005000800249005001500257039000400272013000700276#VV12.09 950#VV12.09951#28000#Vi?t#H561D#510.76#^214#Hng dn gii bi tp ton 8#Nguy n c Tn, T Thp, Nguyn c Ho#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a155tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Gii bi ton#Sch c thm#Nguyn c T n#T Thp#Nguyn c Ho#Hoa#292009## 00566000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070040000820220004001220080005001260090 02600131010000500157011001500162020000500177020000600182020001300188020001400201 005001500215005000800230005001500238039000400253013000700257#VV12.09952#VV12.099 53#21000#Vi?t#H561D#510.76#^214#Hng dn gii bi tp ton 9#Nguyn c Tn, T Thp, Nguyn c Ho#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a116tr.^b24cm#To n#Lp 9#Gii bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Thp#Nguyn c Ho#Hoa#29 2010## 00595000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020032000530070049000850080005001340090026001390100 00500165011001400170020000700184020001400191039000400205004001800209020000600227 020001300233005001600246005001100262005001300273013000700286#VV12.09954#VV12.099 55#15000#Vi?t#GH206L#910.76#^214#Hng dn gii bi tp a l 6#Nguyn Minh Tu (ch.b), V Kim c, Phan c Sn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a84tr.^b 24cm#a l#Sch c thm#Hoa#Ti bn ln th 1#Lp 6#Gii bi tp#Nguyn Minh T u#V Kim c#Phan c Sn#292011## 00547000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070059000720080005001310090026001360100 00500162011001400167020000800181020001400189039000400203020000600207005001600213 005002000229005001300249013000700262#VV12.09956#VV12.09957#17000#Vi?t#250H#959 .7#^214# hc tt lch s 6#Trnh nh Tng (ch.b.), Nguyn Th Th Bnh, Bi c Dng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a92tr.^b24cm#Lch s#Sch c thm# Hoa#Lp 6#Trnh nh Tng#Nguyn Th Th Bnh#Bi c Dng#292012## 00664000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020022000550070066000770080005001430090026001480100 00500174011001500179020000700194020001400201039000400215004004200219020000600261 020001300267005001700280005001300297005001300310005002000323013000700343#VV12.09 958#VV12.09959#30000#Vi?t#GI-103B#530.076#^214#Gii bi tp vt l 6#V Th Ph t Minh, Chu Vn To, L Khc Bnh, L Thu Thanh Giang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a172tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#Hoa#Ti bn ln th 1 c chnh s a v b sung#Lp 6#Gii bi tp#V Th Pht Minh#Chu Vn To#L Khc Bnh#L T hu Thanh Giang#292013## 00664000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020022000550070066000770080005001430090026001480100 00500174011001500179020000700194020001400201039000400215004004200219020000600261 020001300267005001700280005001400297005001500311005001700326013000700343#VV12.09 960#VV12.09961#32500#Vi?t#GI-103B#530.076#^214#Gii bi tp vt l 7#V Th Ph t Minh, Hong Th Thu, V Trng Ngha, V Th Mai Thun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a180tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#Hoa#Ti bn ln th 2 c chnh s a v b sung#Lp 7#Gii bi tp#V Th Pht Minh#Hong Th Thu#V Trng Ngha#V Th Mai Thun#292014## 00517000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020033000530070016000860080005001020090026001070100 00500133011001500138020000800153020001400161039000400175004001800179020000600197 020001300203005001600216013000700232#VV12.09962#VV12.09963#21000#Vi?t#H561D#546 .076#^214#Hng dn gii bi tp ho hc 8#Trn Trung Ninh#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2012#^a116tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Hoa#Ti bn ln th 2#Lp 8# Gii bi tp#Trn Trung Ninh#292015## 00517000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020033000530070016000860080005001020090026001070100 00500133011001500138020000800153020001400161039000400175004001800179020000600197 020001300203005001600216013000700232#VV12.09965#VV12.09964#30000#Vi?t#H561D#546 .076#^214#Hng dn gii bi tp ho hc 9#Trn Trung Ninh#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2012#^a160tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Hoa#Ti bn ln th 2#Lp 9# Gii bi tp#Trn Trung Ninh#292016## 00739000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020033000540030065000870070057001520080005002090090 02600214010000500240011001500245020000700260020001400267039000400281004001800285 02000070030300500150031000500150032500500140034002000130035400500120036700500150 0379013000700394#VV12.09966#VV12.09967#32000#Vi?t#H561D#512.0076#^214#Hng dn gii bi tp i s 10#Tm tt l thuyt. Bi tp cn bn. Bi tp tng t v nng cao#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, Mai Xun ng...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a172tr.^b24cm#i s#Sch c thm#Hoa#Ti bn ln th 2# Lp 10#Nguyn Vn Lc#Trn Quang Ti#Mai Xun ng#Gii bi tp#L Ngc Hi#Trn h Minh Lm#292017## 00707000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200090 00318080005000400020025000450030064000700070055001340080005001890090026001940100 00500220011001400225020000900239020001400248039000400262004001800266020000700284 00500150029100500150030600500120032102000130033300500150034600500130036101300070 0374#VV12.09968#19000#Vi?t#GI-103B#516.0076#^214#Gii bi tp hnh hc 12#Tm t t l thuyt. Bi tp cn bn. Cu hi trc nghim. p n#Nguyn Vn Lc (ch.b. ), Trn Quang Ti, L Ngc Hi...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a89tr.^b2 4cm#Hnh hc#Sch c thm#Hoa#Ti bn ln th 2#Lp 12#Nguyn Vn Lc#Trn Quan g Ti#L Ngc Hi#Gii bi tp#Trnh Minh Lm#L nh Ngc#292018## 00591000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490030059000730070034001320080005001660090 02600171010000500197011001500202020001200217020001400229039000400243020000800247 020000600255005001500261005001800276013000700294#VV12.09969#VV12.09970#47000#Vi ?t#M458T#807#^214#199 v bi vn hay 6#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Phm Ngc Thm, Phm Th Hng Hoa#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a263tr.^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm#Hoa#Bi vn#Lp 6#Phm Ngc Thm#Phm Th Hng Hoa#292019## 00591000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490030059000730070034001320080005001660090 02600171010000500197011001500202020001200217020001400229039000400243020000800247 020000600255005001500261005001800276013000700294#VV12.09971#VV12.09972#48000#Vi ?t#M458T#807#^214#199 v bi vn hay 8#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Phm Ngc Thm, Phm Th Hng Hoa#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a264tr.^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm#Hoa#Bi vn#Lp 8#Phm Ngc Thm#Phm Th Hng Hoa#292020## 00591000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490030059000730070034001320080005001660090 02600171010000500197011001500202020001200217020001400229039000400243020000800247 020000600255005001500261005001800276013000700294#VV12.09973#VV12.09974#52000#Vi ?t#M458T#807#^214#199 v bi vn hay 9#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Phm Ngc Thm, Phm Th Hng Hoa#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a291tr.^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm#Hoa#Bi vn#Lp 9#Phm Ngc Thm#Phm Th Hng Hoa#292021## 00657000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020042000510070057000930220004001500080005001540090 02600159010000500185011001500190020001100205020001200216020000600228020001400234 00500120024800500110026000500210027100500130029200500150030503900040032001300070 0324#VV12.09975#VV12.09976#33000#Vi?t#K305T#372.6#^214#Kin thc ting Vit v bi vn mu lp 2#L Anh Xun (ch.b.), Hong Bnh, Nguyn Th Hng Lan...#T.1#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a176tr.^b24cm#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 2#S ch c thm#L Anh Xun#Hong Bnh#Nguyn Th Hng Lan#Trnh Cam Ly#Nguyn Th Th#Hoa#292022## 00610000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070039000670220004001060040030001100080 00500140009002600145010000500171011001500176020001100191020000800202020000800210 02000120021802000060023000500120023600500140024800500110026203900040027301300070 0277#VV12.09977#VV12.09978#26000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 6#L Anh X un, Phm Tun Anh, Thi Giang#T.1#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a133tr.^b24cm#Ting Vit#Vn hc#Ng vn#Tp lm vn#Lp 6 #L Anh Xun#Phm Tun Anh#Thi Giang#Hoa#292023## 00636000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070039000670220004001060040030001100080 00500140009002600145010000500171011001500176020001400191005001200205005001400217 00500110023103900040024201300070024602000110025302000080026402000080027202000120 0280020000600292#VV12.09979#VV12.09980#27000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng v n 6#L Anh Xun, Phm Tun Anh, Thi Giang#T.2#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a144tr.^b24cm#Sch c thm#L Anh Xun#Phm T un Anh#Thi Giang#Hoa#292024#Ting Vit#Vn hc#Ng vn#Tp lm vn#Lp 6## 00642000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070045000670220004001120040030001160080 00500146009002600151010000500177011001500182020001100197020000800208020000800216 02000120022402000060023602000140024200500120025600500140026800500110028203900040 0293013000700297#VV12.09981#VV12.09982#24000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng v n 7#B.s.: L Anh Xun, Phm Tun Anh, Thi Giang#T.1#Ti bn c chnh sa, b su ng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a131tr.^b24cm#Ting Vit#Vn hc#Ng vn #Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#L Anh Xun#Phm Tun Anh#Thi Giang#Hoa#292025 ## 00700000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070043000670220004001100040032001140080 00500146009002600151010000500177011001500182020001100197020000800208020000800216 02000120022402000060023602000140024200500120025600500140026800500120028200500200 0294005001300314039000400327013000700331#VV12.09983#VV12.09984#27000#Vi?t#H419T #807#^214#Hc tt ng vn 8#L Anh Xun, Phm Tun Anh, Nguyn Hun...#T.1#Ti b n c chnh sa v b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a136tr.^b24cm#Ti ng Vit#Vn hc#Ng vn#Tp lm vn#Lp 8#Sch c thm#L Anh Xun#Phm Tun A nh#Nguyn Hun#Bi Th Thanh Lng#Ng Vn Tun#Hoa#292026## 00631000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490030019000680070026000870220004001130040 01800117008000500135009002600140010000500166011001500171020001100186020000800197 02000080020502000120021302000070022502000140023200500080024600500080025400500080 0262039000400270013000700274#VV12.09985#VV12.09986#27000#Vi?t#H419T#807#^214#H c tt ng vn 10#Chng trnh chun#Tr Sn, An Min, L Hun#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a149tr.^b24cm#Ting Vit#Vn hc#Ng v n#Tp lm vn#Lp 10#Sch c thm#Tr Sn#An Min#L Hun#Hoa#292027## 00608000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070030000680220004000980040018001020080 00500120009002600125010000500151011001500156020000800171020001100179020000800190 02000120019802000070021002000140021700500120023100500080024300500080025103900040 0259013000700263#VV12.09987#VV12.09988#30000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng v n 11#L Anh Xun, L Hun, Tr Sn#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a161tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 11#Sch c thm#L Anh Xun#L Hun#Tr Sn#Hoa#292028## 00683000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490030019000680070050000870220004001370080 00500141009002600146010000500172011001500177020000800192020001100200020000800211 02000120021902000070023102000140023803900040025201300070025600500120026300500140 0275005001100289005001000300005001100310#VV12.09989#VV12.09990#30500#Vi?t#H419T #807#^214#Hc tt ng vn 12#Chng trnh chun#L Anh Xun (ch.b.), Nguyn L H uy, Trng Hun...#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a169tr.^b24cm#Ng vn #Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 12#Sch c thm#Hoa#292029#L Anh Xun#Nguy n L Huy#Trng Hun#Qunh Nga#Thanh Tng## 00684000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020019000380030019000570070047000760220004001230040018001270080 00500145009002600150010000500176011001500181020000800196020001100204020000800215 02000120022302000070023502000140024200500120025600500140026800500080028200500080 0290005001300298039000400311013000700315#VV12.09991#25000#Vi?t#H419T#807#^214#H c tt ng vn 12#Chng trnh chun#L Anh Xun (ch.b.), Nguyn L Huy, L Hun ...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a134tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 12#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn L H uy#L Hun#Tr Sn#Ng Vn Tun#Hoa#292030## 00616000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490030019000700070052000890080005001410090 02600146010000500172011001500177020001400192039000400206020001000210020000700220 005001300227005001000240005001600250005001300266005001600279013000700295#VV12.09 992#VV12.09993#28500#Vi?t#H419T#428#^214#Hc tt ting Anh 10#Chng trnh chu n#V Th Thun (ch.b.), Hong Anh, Nguyn Thu Hng...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a156tr.^b24cm#Sch c thm#Hoa#Ting Anh#Lp 10#V Th Thun#Hong A nh#Nguyn Thu Hng#L Minh Hin#Trn Thanh Phc#292031## 00585000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490070052000700080005001220090026001270100 00500153011001500158020001400173039000400187020001000191020000700201005001300208 005001000221005001600231005001300247005001600260013000700276#VV12.09994#VV12.099 95#27500#Vi?t#H419T#428#^214#Hc tt ting Anh 11#V Th Thun (ch.b.), Hong A nh, Nguyn Thu Hng...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a148tr.^b24cm#Sch c thm#Hoa#Ting Anh#Lp 11#V Th Thun#Hong Anh#Nguyn Thu Hng#L Minh Hin #Trn Thanh Phc#292032## 00547000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490070042000900220004001320080005001360090 02600141010000500167011001500172020000800187020001600195020001400211005001500225 005001800240039000400258013000700262#VV12.09996#VV12.09997#19000#Vi?t#H419T#004 #^214#Hc tt tin hc dnh cho trung hc c s#Trn Don Vinh (ch.b.), Trng Th Thu H#Q.3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a105tr.^b24cm#Tin hc#Trung h c c s#Sch c thm#Trn Don Vinh#Trng Th Thu H#Hoa#292033## 00689000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020050000530030063001030070028001660080005001940090 02600199010000500225011001500230020000800245020001400253039000400267020002000271 02000070029100500140029800500130031202000080032502000080033302000150034101300070 0356#VV12.09998#VV12.09999#75000#Vi?t#T455K#546.076#^214#Tng kt cc dng cu hi v bi tp ho hc THPT#Ti liu n thi tt nghip THPT v luyn thi i hc , Cao ng#Lng Vn Tm, V Khc Ngc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a368 tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Hoa#Ph thng trung hc#n tp#Lng Vn Tm#V Khc Ngc#Bi tp#Cu hi#Sch luyn thi#292034## 00748000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020076000530030063001290070013001920080005002050090 02600210010000500236011001500241020000700256020001400263039000400277020000700281 020000700288005001300295020000800308020001500316013000700331015009600338#VV12.10 000#VV12.10001#64000#Vi?t#H250T#530.076#^214#H thng l thuyt v phn loi b i tp vt l 12 di dng s kin thc#Ti liu n thi tt nghip THPT v luy n thi i hc, Cao ng#Ng Bch Cm#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a320t r.^b24cm#Vt l#Sch c thm#Hoa#Lp 12#n tp#Ng Bch Cm#Bi tp#Sch luyn thi#292035#Tn sch ngoi ba: H thng l thuyt v phn loi bi tp vt l 12 di dng s kin thc## 01007000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410050012000460020099000580070052001570080014002090090022002230100 00500245011001500250021030700265020000700572020000700579020000600586020002000592 020001500612005001900627005001100646039000700657013000700664020002200671#VV12.10 002#VV12.10003#35000#Vi?t#330.91#^214#T Anh Tun#S dng bn gio khoa treo tng v lc trong dy - hc a l trng trung hc ph thng#T Anh Tu n (ch.b.), Nguyn Phng Lin, Vn Ho#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#20 12#^a132tr.^b21cm#Gii thiu dy hc tch cc v thc trng dy hc a l bc t rung hc ph thng khu vc trung du, min ni Bc b. H thng cc lc , bn gio khoa treo tng, kin thc a l, kin thc bn bc THPT. Thit k , s dng bn gio khoa treo tng v cc lc trong dy - hc a l bc THPT#a l#Bn #S #Ph thng trung hc#Sch gio vin#Nguyn Phng Lin# Vn Ho#P.Dung#292036#Phng php ging dy## 00824000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020029000730030016001020070 01900118008000500137009001100142010000500153011001500158021020900173039000700382 01300070038901900050039602000090040102000080041002000110041802000110042900600090 0440012003700449#VV12.10004#VV12.10007#VV12.10006#VV12.10005#95000#Vi?t#B100M#6 58.3#^214#36 k cu ngi & dng ngi#Tam thp lc k#Minh Tn bin dch#^aH.#^ aHng c#2012#^a645tr.^b21cm#Gii thiu b quyt thnh cng trong kinh doanh v i 36 k cu ngi v dng ngi nh: k cu ngi ti, phng php thi hnh quy n lc, k trao quyn, nui dng nhn ti, dung np nhn ti, k dng ngi...#P .Dung#292037#Dch#Nhn ti#S dng#Kinh doanh#Thnh cng#Minh Tn#B quyt thnh cng trong kinh doanh## 00628000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020025000580070065000830080005001480090011001530100 00500164011001500169020001700184020000900201020001200210005001200222005001200234 005001100246005001400257005001700271005001200288039000700300013000700307#VV12.10 008#VV12.10009#69000#Vi?t#TR527N#895.9223408#^214#Truyn ngn c sc 2012#L T h Kiu, Phan H Anh, o Nguyn... ; Quang Trinh tuyn chn#^aH.#^aHng c#201 2#^a364tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#L Th Kiu#Phan H Anh# o Nguyn#Dng Duy Ng#Nguyn Ch Thin#Quang Trinh#P.Dung#292038## 00650000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020021000580070079000790080005001580090011001630100 00500174011001500179020001700194020000900211020001200220005001500232005001600247 005001800263005001500281005001400296005001200310039000700322013000700329#VV12.10 010#VV12.10011#64000#Vi?t#TR527N#895.9223408#^214#Truyn ngn hay 2012#Tng Vn Chung, Nguyn Cao Thm, Phm Th Thu Loan... ; Quang Trinh tuyn chn#^aH.#^aH ng c#2012#^a338tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Tng Vn Chung# Nguyn Cao Thm#Phm Th Thu Loan#inh Thu Hng#Phm Vn Khi#Quang Trinh#P.Dun g#292039## 00586000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020026000520070026000780080005001040090011001090100 00500120011001500125021011500140020001400255020000700269020001500276005001500291 039000700306013000700313#VV12.10012#VV12.10013#59000#Vi?t#CH311M#158.1#^214#99 cu chuyn v trit l#Nguyn Kim Ln s.t., b.s.#^aH.#^aHng c#2012#^a233tr.^b 22cm#Gm nhng cu chuyn v trit l, o l, cch suy ngh v i x ca con n gi, din ra hng ngy trong cuc sng#Trit l sng#Tr em#Sch thiu nhi#Nguy n Kim Ln#P.Dung#292040## 00731000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020032000520070026000840080005001100090011001150100 00500126011001500131021025700146020001100403020000700414020001500421005001500436 039000700451013000700458#VV12.10014#VV12.10015#59000#Vi?t#CH311M#153.9#^214#99 cu chuyn v tr thng minh#Nguyn Kim Ln s.t., b.s.#^aH.#^aHng c#2012#^a26 2tr.^b22cm#Gm nhng cu chuyn v s thng minh gii giang in hnh v ni ti ng ca th gii t xa ti nay, cc nhn vt trong chuyn ch yu l tr em hoc ngi tr tui, c sp xp theo 6 lnh vc: o c, tr tu, pht trin, tn h cm, trit l v ng ngn#Thng minh#Tr em#Sch thiu nhi#Nguyn Kim Ln#P.Du ng#292041## 00587000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360050009000410020017000500070009000670080006000760090017000820100 00500099011001500104021016600119020000800285020001700293020000900310039000700319 013000700326#VV12.10016#43000#Vi?t#CH527H#959.7#^214#Qunh C#Chuyn hay s c# Qunh C#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a220tr.^b21cm#Nhng mu chuyn, giai thoi v cc nhn vt lch s, c nhng ng gp nht nh cho nc nh nh Trng M, Trng Ln, Trng K, Nguyn n, Vua Trn Nhn Tng...#Lch s#Nhn vt lch s#Vit Nam#P.Dung#292042## 00737000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330050013000380020014000510070013000650080006000780090017000840100005001010110 01500106021022600121020000800347020000800355020000700363020001000370020001100380 020001000391020001100401020000900412039000700421013000700428#VV12.10017#Vi?t#D12 5T#300.959745#^214#H Duy Thin#Du thi gian#H Duy Thin#^aHu#^aNxb. Thun Ho #2012#^a336tr.^b21cm#Chn lc 70 bi vit tiu biu, ch yu vit v qu hng, con ngi huyn Tuyn Ho (Qung Bnh) trn cc lnh vc kinh t - x hi, quc phng - an ninh, nhng bi vit v chin tranh, ho bnh v nhng bi vit v tc gi#Kinh t#Vn ho#X hi#Con ngi#Quc phng#Tuyn Ho#Qung Bnh#Bi vi t#P.Dung#292043## 00805000000000289000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200090 00308080005000390020017000440070029000610080006000900090017000960100005001130110 01500118021030000133020001700433020000400450020000900454005000900463005001300472 039000700485013000700492005000700499020000900506#VV12.10018#150000#Vi?t#H103K#8 95.9221#^214#Hi K tuyn tp#B.s.: Ng Minh, Mai Vn Hoan#^aHu#^aNxb. Thun Ho #2012#^a596tr.^b21cm#Chn lc nhng sng tc th ca nh th Hi K trong hn 4 0 nm qua cng nhng bi vit, nht k, th t gip bn c hiu thm cuc i n h th, nhng suy ngh th v v vn chng, th s trong cuc sng thng nht v nhng bi vit ca mt s tc gi trong nc vit v th ca ng, th tng n g#Vn hc hin i#Th#Vit Nam#Ng Minh#Mi Vn Hoan#P.Dung#292044#Hi K#Bi v it## 01118000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600020031000650030042000960070060001380080 00500198009001800203010000500221011001500226015008000241021025800321020000800579 02000100058702000090059702000110060602000150061700500150063200500170064700500150 0664005001300679005001500692039000700707013000700714020001100721#VV12.10019#VV12 .10020#VV12.10021#68000#Vi?t#CH125P#320.956#^214#Chu Phi - Trung ng nm 2011 #Mt s s kin kinh t, chnh tr ni bt#L Quang Thng (ch.b.), Trn Thu Ph ng, Kiu Thanh Nga...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a157tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin nghin cu Chu Phi v Trung ng#Nhng thng ti n ni bt v tnh hnh kinh t, chnh tr ca Chu Phi v Trung ng nm 2011. P hn tch, nh gi thc trng quan h hp tc gia Vit Nam vi Chu Phi, Trung ng nm 2011 v xut nhng gii php thc y quan h trong nhng nm tip t heo#Kinh t#Chnh tr#Chu Phi#Trung ng#Sch tham kho#L Quang Thng#Trn Thu Phng#Kiu Thanh Nga#V Th Thanh#Trn Mai Trang#P.Dung#292045#Chnh sch## 00604000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410070057000660220004001230080005001270090014001320100 00500146011001400151020001100165020000900176020000600185020001400191005001300205 005001200218005001900230005001600249005001100265039000700276013000700283#VV12.10 022#16000#Vi?t#V460L#372.61#^214#V luyn t v cu lp 2#L Ngc ip (ch.b.), L Hu Tnh, Xun Th Nguyt H...#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a56tr.^b24cm#Ti ng Vit#Ng php#Lp 2#Sch c thm#L Ngc ip#L Hu Tnh#Xun Th Nguyt H #Nguyn Tr Dng#Mai Nh H#P.Dung#292046## 00604000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410070057000660220004001230080005001270090014001320100 00500146011001400151020001100165020000900176020000600185020001400191005001300205 005001200218005001900230005001600249005001100265039000700276013000700283#VV12.10 023#16000#Vi?t#V460L#372.61#^214#V luyn t v cu lp 2#L Ngc ip (ch.b.), L Hu Tnh, Xun Th Nguyt H...#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a56tr.^b24cm#Ti ng Vit#Ng php#Lp 2#Sch c thm#L Ngc ip#L Hu Tnh#Xun Th Nguyt H #Nguyn Tr Dng#Mai Nh H#P.Dung#292047## 00604000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410070057000660220004001230080005001270090014001320100 00500146011001400151020001100165020000900176020000600185020001400191005001300205 005001200218005001900230005001600249005001100265039000700276013000700283#VV12.10 024#16000#Vi?t#V460L#372.61#^214#V luyn t v cu lp 3#L Ngc ip (ch.b.), L Hu Tnh, Xun Th Nguyt H...#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a56tr.^b24cm#Ti ng Vit#Ng php#Lp 3#Sch c thm#L Ngc ip#L Hu Tnh#Xun Th Nguyt H #Nguyn Tr Dng#Mai Nh H#P.Dung#292048## 00604000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410070057000660220004001230080005001270090014001320100 00500146011001400151020001100165020000900176020000600185020001400191005001300205 005001200218005001900230005001600249005001100265039000700276013000700283#VV12.10 025#16000#Vi?t#V460L#372.61#^214#V luyn t v cu lp 3#L Ngc ip (ch.b.), L Hu Tnh, Xun Th Nguyt H...#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a56tr.^b24cm#Ti ng Vit#Ng php#Lp 3#Sch c thm#L Ngc ip#L Hu Tnh#Xun Th Nguyt H #Nguyn Tr Dng#Mai Nh H#P.Dung#292049## 00604000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410070057000660220004001230080005001270090014001320100 00500146011001400151020001100165020000900176020000600185020001400191005001300205 005001200218005001900230005001600249005001100265039000700276013000700283#VV12.10 026#19000#Vi?t#V460L#372.61#^214#V luyn t v cu lp 4#L Ngc ip (ch.b.), L Hu Tnh, Xun Th Nguyt H...#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a88tr.^b24cm#Ti ng Vit#Ng php#Lp 4#Sch c thm#L Ngc ip#L Hu Tnh#Xun Th Nguyt H #Nguyn Tr Dng#Mai Nh H#P.Dung#292050## 00604000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410070057000660220004001230080005001270090014001320100 00500146011001400151020001100165020000900176020000600185020001400191005001300205 005001200218005001900230005001600249005001100265039000700276013000700283#VV12.10 027#19000#Vi?t#V460L#372.61#^214#V luyn t v cu lp 4#L Ngc ip (ch.b.), L Hu Tnh, Xun Th Nguyt H...#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a84tr.^b24cm#Ti ng Vit#Ng php#Lp 4#Sch c thm#L Ngc ip#L Hu Tnh#Xun Th Nguyt H #Nguyn Tr Dng#Mai Nh H#P.Dung#292051## 00604000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410070057000660220004001230080005001270090014001320100 00500146011001400151020001100165020000900176020000600185020001400191005001300205 005001200218005001900230005001600249005001100265039000700276013000700283#VV12.10 028#19000#Vi?t#V460L#372.61#^214#V luyn t v cu lp 5#L Ngc ip (ch.b.), L Hu Tnh, Xun Th Nguyt H...#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a88tr.^b24cm#Ti ng Vit#Ng php#Lp 5#Sch c thm#L Ngc ip#L Hu Tnh#Xun Th Nguyt H #Nguyn Tr Dng#Mai Nh H#P.Dung#292052## 00604000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410070057000660220004001230080005001270090014001320100 00500146011001400151020001100165020000900176020000600185020001400191005001300205 005001200218005001900230005001600249005001100265039000700276013000700283#VV12.10 029#19000#Vi?t#V460L#372.61#^214#V luyn t v cu lp 5#L Ngc ip (ch.b.), L Hu Tnh, Xun Th Nguyt H...#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a80tr.^b24cm#Ti ng Vit#Ng php#Lp 5#Sch c thm#L Ngc ip#L Hu Tnh#Xun Th Nguyt H #Nguyn Tr Dng#Mai Nh H#T.Dung#292053## 00735000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030081000900070048001710080005002190090 01400224010000500238011001500243020001100258020001400269039000700283020000600290 02000080029600500120030400500160031600400130033200500150034500500130036000500170 0373013000700390#VV12.10030#VV12.10031#23000#Vi?t#L527T#372.61#^214#Luyn t v cu ting Vit tiu hc 2#Dng cho hc sinh lp 2 t c v t hc, n luyn v n ln hc kh, hc gii...#T c Hin, Nguyn Th Hoi, Thi Thanh Vn...#^aH. #^aNxb. H Ni#2012#^a104tr.^b24cm#Ting Vit#Sch c thm#T.Dung#Lp 2#Bi tp #T c Hin#Nguyn Th Hoi#In ln th 3#Thi Thanh Vn#Trn Yn Lan#Hong Ngc Hng#292054## 00717000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510030077000800070046001570220004002030040 01800207008000500225009001400230010000500244011001500249020001100264020000600275 02000140028100500120029500500160030700500130032300500150033600500140035103900070 0365013000700372#VV12.10032#VV12.10033#45000#Vi?t#H419V#372.6#^214#Hc v n lu yn ting Vit 4#Dng cho hc sinh lp 4 tiu hc t c v t hc vn ln hc kh, hc gii#T c Hin, Thi Thnh Vinh, L Thanh Hi...#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a208tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#T c H in#Thi Thnh Vinh#L Thanh Hi#Nguyn Ngc H#Nguyn Kim Sa#T.Dung#292055## 00717000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510030077000800070046001570220004002030040 01800207008000500225009001400230010000500244011001500249020001100264020000600275 02000140028100500120029500500160030700500130032300500150033600500140035103900070 0365013000700372#VV12.10035#VV12.10034#45000#Vi?t#H419V#372.6#^214#Hc v n lu yn ting Vit 4#Dng cho hc sinh lp 4 tiu hc t c v t hc vn ln hc kh, hc gii#T c Hin, Thi Thnh Vinh, L Thanh Hi...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a208tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#T c H in#Thi Thnh Vinh#L Thanh Hi#Nguyn Ngc H#Nguyn Kim Sa#T.Dung#292056## 00717000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510030077000800070046001570220004002030040 01800207008000500225009001400230010000500244011001500249020001100264020000600275 02000140028100500120029500500160030700500130032300500150033600500140035103900070 0365013000700372#VV12.10036#VV12.10037#44500#Vi?t#H419V#372.6#^214#Hc v n lu yn ting Vit 5#Dng cho hc sinh lp 5 tiu hc t c v t hc vn ln hc kh, hc gii#T c Hin, Thi Thnh Vinh, L Thanh Hi...#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a208tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#T c H in#Thi Thnh Vinh#L Thanh Hi#Nguyn Ngc H#Nguyn Kim Sa#T.Dung#292057## 00472000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390020044000440070017000880080005001050090014001100100005001240110 01500129020000900144020001400153039000700167020000700174020001300181005001700194 013000700211#VV12.10038#38500#Vi?t#GI-103B#576.076#^214#Gii bi tp sinh hc 1 2 c bn v nng cao#Nguyn Th Giang#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a175tr.^b24cm#Sin h hc#Sch c thm#T.Dung#Lp 12#Gii bi tp#Nguyn Th Giang#292058## 00491000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020045000550070014001000080005001140090014001190100 00500133011001500138020001000153020001400163039000700177020000700184020001300191 005001400204013000700218#VV12.10039#VV12.10040#58500#Vi?t#GI-103B#515.076#^214# Gii bi tp gii tch 12 c bn v nng cao#V Ninh Giang#^aH.#^aNxb. H Ni#20 12#^a272tr.^b24cm#Gii tch#Sch c thm#T.Dung#Lp 12#Gii bi tp#V Ninh Gia ng#292059## 00509000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020024000550070029000790080005001080090014001130100 00500127011001500132020000800147020001400155039000700169020000700176020001300183 005001600196005001200212013000700224#VV12.10041#VV12.10042#49500#Vi?t#GI-103B#5 46.076#^214#Gii bi tp ho hc 12#Nguyn Hu Thc, V Anh Tun#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a227tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#T.Dung#Lp 12#Gii bi tp#Nguyn Hu Thc#V Anh Tun#292060## 00675000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020056000530030093001090070029002020080005002310090 01400236010000500250011001500255020000800270020001400278039000700292020001600299 020000800315020001500323005001500338005001300353013000700366#VV12.10043#VV12.100 44#28000#Vi?t#H103T#546.076#^214#244 cu hi v bi tp chn lc ho hc trung hc c s#Kin thc c bn v nng cao dnh cho hc sinh luyn thi vo lp 10 ph thng, lp 10 chuyn#L Quang Hng, V Minh Tun#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a14 4tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#T.Dung#Trung hc c s#Bi tp#Sch luyn thi#L Quang Hng#V Minh Tun#292061## 00875000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050018000450020077000630070047001400080005001870090014001920100 00500206011001500211021028500226020000900511020001700520039000700537020001300544 020001300557005002000570013000700590#VV12.10045#VV12.10046#Vi?t#X126D#373.18#^21 4#Nguyn Cng Khanh#Xy dng m hnh cu lc b gio dc gi tr sng v Pht tr in k nng sng#Nguyn Cng Khanh (ch.b.), Nguyn Th Kim Lin#^aH.#^aNxb. H N i#2012#^a139tr.^b24cm#Cung cp nhng m hnh l thuyt, kinh nghim thc tin t chc hiu qu cc hot ng cu lc b hc sinh gm: Xy dng cu lc b h c sinh cc trng trung hc c s, rn luyn k nng sng qua cc hot ng c u lc b, xc nh gi tr sng v bi hc v gio dc gi tr sng#Gio dc#Tr ng ph thng#T.Dung#K nng sng#Gi tr sng#Nguyn Th Kim Lin#292062## 01012000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020079000450070056001240080005001800090014001850100005001990110 01500204021033800219020000900557020002200566039000700588005001500595020000800610 020001600618005001200634005001600646005001500662005001400677013000700691#VV12.10 047#VV12.10048#Vi?t#X126D#373.13#^214#Xy dng m hnh trng THCS t chc cc h ot ng i mi phng php dy hc#Trn nh Chu (ch.b.), V Quc Anh, Phng Khc Bnh...#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a251tr.^b24cm#Trnh by l lun chung v i mi phng php dy hc v xy dng trng hc thn thin, hc sinh tch cc. Nu ln cc kinh nghim, cc gii php c th m gio vin, cc nh trng, c quan qun l gio dc a phng thc hin t chc hot ng i mi ph ng php dy hc v xy dng trng hc thn thin, hc sinh tch cc#Gio dc#P hng php ging dy#T.Dung#Trn nh Chu#i mi#Trung hc c s#V Quc Anh#P hng Khc Bnh#Trn nh Chu#V nh Chun#292063## 00953000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020065000460070054001110080005001650090014001700100005001840110 01500189021027300204020000900477020000700486039000700493020001200500005001500512 02000160052702000190054300500160056200500100057800500190058800500130060701300070 0620#VV12.10049#VV12.10050#Vi?t#H561D#373.139#^214#Hng dn t hc tch cc tro ng mt s mn hc cho hc sinh THCS#Trn nh Chu, Phng Khc Bnh (ch.b.), L Th An...#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a299tr.^b24cm#Trnh by quan nim, phng ph p, k thut, yu cu ca phng php hc v t hc ca hc sinh. Hng dn c th hc sinh t hc tch cc 9 mn: ton, vt l, ho hc, sinh hc, ng vn, lch s, a l, gio dc cng dn, ting Anh v hot ng gio dc ngoi gi ln l p#Gio dc#T hc#T.Dung#Phng php#Trn nh Chu#Trung hc c s#Ti liu h ng dn#Phng Khc Bnh#L Th An#Nguyn Th Thu Anh#Phm M Hnh#292064## 00660000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020059000600070011001190080005001300090 01400135010000500149011001500154012003600169021014000205020001800345020001700363 039000700380013000700387#VV12.10051#VV12.10052#57000#Vi?t#R203L#613#^214#Khnh Linh#Rn luyn v hnh thnh nhng thi quen sinh hot khoa hc#Khnh Linh#^aH.# ^aNxb. H Ni#2012#^a290tr.^b21cm#Kin thc c bn bo v sc kho#Trnh by nhng kin thc c bn c c sc kho trong cuc sng: hnh thnh thi quen sinh hot tt v thc hin ch n ung hp l#Chm sc sc kho#Sch thng thc#T.Dung#292065## 00683000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020044000600070011001040080005001150090 01400120010000500134011001500139012003600154021017800190020001800368020001700386 039000700403013000700410#VV12.10053#VV12.10054#41000#Vi?t#V121#613#^214#Khnh Linh#Vn ng c th khoa hc v cn bng tm l#Khnh Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2 012#^a206tr.^b21cm#Kin thc c bn bo v sc kho#Trnh by nhng kin thc c bn c c sc kho trong cuc sng nh: thng xuyn tp th dc, b qu yt la chn trang phc, trang im, mi trng sng, cn bng tm l...#Chm s c sc kho#Sch thng thc#T.Dung#292066## 00631000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050007000510020024000580070007000820080005000890090 01400094010000500108011001500113012003600128021011700164020000900281020001100290 020000900301020001700310013000700327039000700334#VV12.10056#VV12.10055#59000#Vi ?t#250B#616.1#^214#H Sn# bo v tim kho mnh#H Sn#^aH.#^aNxb. H Ni#201 2#^a302tr.^b21cm#Kin thc c bn bo v sc kho#Trnh by nhng kin thc c bn lin quan n tim, nhng bnh pht ra t tim v phng php khc phc bnh hiu qu#Bnh tim#Phng bnh#iu tr#Sch thng thc#292067#T.Dung## 00675000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490070019000780080005000970090014001020100 00500116011001500121020001800136020001700154005001100171039000500182005000700187 021016000194012003600354013000700390#VV12.10057#VV12.10058#55000#Vi?t#B100#613 #^214#3 iu qu nht cho sc kho#H Sn, Khnh Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a 278tr.^b21cm#Chm sc sc kho#Sch thng thc#Khnh Linh#Vanh#H Sn#Hng dn phng php n ung ng cch, cht. Nu tm quan trng ca gic ng i vi c th vi mt h tiu ho tt gip cho con ngi c mt sc kho tt#Kin thc c bn bo v sc kho#292068## 00799000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490070011000900080005001010090014001060100 00500120011001500125020001800140020001700158039000500175005001100180021029900191 012003600490013000700526#VV12.10059#VV12.10060#52000#Vi?t#M458T#613#^214#100 b quyt nng cao sc kho min dch#Khnh Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a262tr.^b 21cm#Chm sc sc kho#Sch thng thc#Vanh#Khnh Linh#Gii thiu 100 b quyt gip bn c nhn thc ng n v cc nguyn nhn lm gim kh nng min dch, hiu bit v ngun gc v nguyn nhn hnh thnh cc loi c t. Cung cp nhng thc n n ung, phng php tp luyn, ci to mi trng gip con ngi tch cc phng nga c sc kho tt#Kin thc c bn bo v sc kho#292069## 00703000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820009000448080005000530020034000580070015000920080005001070090014001120100 00500126011001500131020002000146020001600166020000700182020000700189039000500196 005001500201021018100216020000900397013000700406#VV12.10061#VV12.10062#VV12.1006 3#Vi?t#T550H#959.7032#^214#T Ho L n ph Khm Sai Bc b#L Trng Ngha#^aH. #^aNxb. H Ni#2012#^a161tr.^b21cm#Cch mng thng Tm#Tng khi ngha#H Ni#H i k#Vanh#L Trng Ngha#Gii thiu hi c ca mt thanh nin H Ni tng thut li cuc khi ngha ni ting "cp ph Khm Sai Bc K" ngy 19/8 ca ngi d n H Thnh trong cch mng thng Tm nm 1945#Vit Nam#292070## 00890000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820008000568080005000640020071000690290089001400070069002290080 00500298009001400303010000500317011001500322015005500337020001600392020001600408 02000070042402000230043102000140045400500120046800500180048000500150049800500150 0513039000500528013000700533#VV12.10064#VV12.10065#VV12.10066#VV12.10067#Vi?t#KH 500T#959.731#^214#Khu trung tm Hong thnh Thng Long - H Ni, di sn vn ho th gii#The central sector of the imperial citadel of Thang Long - Hanoi - A wo rld heritage site#B.s.: Phan Huy L, Nguyn Quang Ngc, Tng Trung Tn, Nguyn V n Sn#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a146tr.^b25cm#TTS ghi: Trung tm Bo tn Di sn Thng Long - H Ni#Di tch lch s#Di tch vn ho#H Ni#Hong Thnh Thng Lo ng#Sch song ng#Phan Huy L#Nguyn Quang Ngc#Tng Trung Tn#Nguyn Vn Sn#Van h#292071## 00672000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670050016000720020031000880070 02200119008000500141009001900146010000500165011001500170021015200185020001000337 020001200347020001100359039000500370013000700375#VL12.01228#VL12.01229#VL12.0123 0#VL12.01231#295000#Vi?t#K600T#669#^214#Nguyn Hu Dng#K thut nu luyn hp kim c#Nguyn Hu Dng ch.b.#^aH.#^aBch khoa H Ni#2012#^a295tr.^b27cm#Gii t hiu chung trong nu luyn hp kim. M t k thut nu luyn mt s hp kim c c th: nu luyn thp c, nu gang, nu hp kim nhm v ng...#Luyn kim#Hp kim c#Gio trnh#Vanh#292072## 00751000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020048000460030032000940080005001260090021001310100005001520110 01500157015007800172021018800250020000900438020000900447020000800456039000500464 013000700469020000900476#VL12.01232#VL12.01233#Vi?t#V115K#328.597#^214#Vn kin ca Quc hi kho VII, k hp th chn#T ngy 20-6 n ngy 27-6-1985#^aH.#^aV n phng Quc hi#2012#^a267tr.^b27cm#TTS ghi: Quc hi nc Cng ho X hi Ch ngha Vit Nam. - Lu hnh ni b#Gm cc bo co, thuyt trnh, tham lun, ch t vn v tr li cht vn ca i biu quc hi v u tranh chng ti phm, qu n l bn v rng, gio dc lut php cho hc sinh ph thng...#Quc hi#Vit Nam #Bo co#Vanh#292073#Vn kin## 00531000000000205000450002600110000004100050001118100080001608200070002480800050 00310020039000360080009000750090019000840100005001030110015001080200015001230200 02500138039000500163013000700168021015000175#VL12.01234#Vi?t#GI-108X#275.97#^214 #Gio x Hnh Thng Ty 150 nm hng n#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a212tr .^b28cm#o thin cha#Gio phn Hnh Thng Ty#Vanh#292074#Gii thiu v h o Hnh Thng Ty v nhng hot ng, nhng k nim t n cha v hng n 150 nm ca h o t khi s cho n hm nay (1861-2011)## 00781000000000313000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200060 00308080005000360050013000410020030000540070054000840220004001380080005001420090 02300147010000500170011001500175021018300190020001200373020000900385020000600394 020001100400005001700411005001400428039000500442013000700447005001300454#VL12.01 235#145000#Vi?t#S312L#571.1#^214#Mai Vn Hng#Sinh l hc ng vt v ngi#Mai Vn Hng (ch.b.), Nguyn Quang Mai, Trn Th Loan#T.1#^aH.#^aKhoa hc v K thu t#2012#^a298tr.^b27cm#Trnh by nhng vn chung v sinh l hc ng vt v n gi: t bo ng vt, sinh l mu, tun hon, tiu ho, h hp, trao i cht v trao i nng lng, thn nhit v bi tit#Sinh l hc#ng vt#Ngi#Gio tr nh#Nguyn Quang Mai#Trn Th Loan#VAnh#292075#Mai Vn Hng## 00773000000000313000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200060 00308080005000360050013000410020030000540070054000840220004001380080005001420090 02300147010000500170011001500175021017500190020001200365020000900377020000600386 020001100392005001700403005001400420039000500434013000700439005001300446#VL12.01 236#155000#Vi?t#S312L#571.1#^214#Mai Vn Hng#Sinh l hc ng vt v ngi#Mai Vn Hng (ch.b.), Nguyn Quang Mai, Trn Th Loan#T.2#^aH.#^aKhoa hc v K thu t#2012#^a321tr.^b27cm#Trnh by nhng vn chung v sinh l hc ng vt v n gi: sinh l ni tit, sinh sn, vn ng, hng phn, thn kinh, cc c quan c m gic v hot ng thn kinh cao cp#Sinh l hc#ng vt#Ngi#Gio trnh#Nguy n Quang Mai#Trn Th Loan#VAnh#292076#Mai Vn Hng## 00781000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050014000760020015000900030 05700105007001400162022000400176008000500180009002300185010000500208011001500213 02000110022802000080023902000170024703900050026401300070026900500140027602101650 0290#VL12.01237#VL12.01238#VL12.01240#VL12.01239#88000#Vi?t#H401H#547.0076#^214 #Ng Th Thun#Ho hc hu c#Dng cho sinh vin khoa Ho cc trng i hc, ca o ng#Ng Th Thun#T.1#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a187tr.^b27cm#Ho hu c#Bi tp#Ti liu hc tp#Vanh#292077#Ng Th Thun#Tm tt phng php dng ni mch v gim mch ccbon, cc phn ng ch yu ca dn xut halogen, hp cht c magie v mui diazoni cng mt s bi tp thc hnh## 00710000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050014000760020015000900030 05700105007001400162022000400176008000500180009002300185010000500208011001500213 02000110022802000080023902000170024703900050026401300070026900500140027602100940 0290#VL12.01242#VL12.01241#VL12.01243#VL12.01244#99000#Vi?t#H401H#547.0076#^214 #Ng Th Thun#Ho hc hu c#Dng cho sinh vin khoa Ho cc trng i hc, ca o ng#Ng Th Thun#T.2#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a211tr.^b27cm#Ho hu c#Bi tp#Ti liu hc tp#Vanh#292078#Ng Th Thun#Tm lc cc phn ng th ng gp trong ho hc hu c cng 400 bi tp km hng dn li gii## 00838000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810008000570820007000658080005000720050017000770020045000940030 04100139007001700180008000500197009002300202010000500225011001500230021026600245 020001400511020001100525039000500536013000700541#VL12.01245#VL12.01246#VL12.0124 8#VL12.01247#135000#Vi?t#GI-108T#621.31#^214#Trn Quang Khnh#Gio trnh cung c p in theo tiu chun IEC#Nng thn, min ni. Nh , khch sn...#Trn Quang Khnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a290tr.^b27cm#Nhng vn chung v d n cung cp in. Phn tch so snh cc phng php tnh ton nhu cu ph ti i n. Tnh ton kinh t - k thut, so snh cc phng n cung cp in, cc tham s ti u ca cc phn t h thng in cng m s h thng cung cp in c th# Cung cp in#Gio trnh#Vanh#292079## 00566000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020005000530030017000580290017000750070003000920080 01800095009003500113010000500148011001500153020001700168020000400185039000500189 020001100194005000300205015004000208020000900248013000700257#HV12.00346#HV12.003 47#50000#Vi?t#GI-550L#895.1#^214##Th vn chn lc#Gi ly ma ng##^aTp . H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a241tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Th#VAnh#Trung Quc##Tn tc gi bng ting Vit: Triu Minh#Vn xui#29 2080## 00465000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020065000490080005001140090026001190100005001450110014001500200 01000164020000900174020000900183020001000192039000500202013000700207020000900214 #NV12.01098#NV12.01099#Vi?t#V302N#320.109597#^214#Viet Nam's sovereignty over Ho ang Sa and Truong Sa archipelagoes#^aH.#^aNational political pub.#2012#^a52tr.^b 21cm#Ch quyn#Vit Nam#Hong Sa#Trng Sa#Vanh#292081#Qun o## 00857000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020017000710030011000880290 01700099007011000116008001800226009002300244010000500267011001600272020001200288 03900050030002000040030501200270030902000180033600500210035400500150037500500200 0390005001800410005001500428020001000443005001100453013000700464#NV12.01100#CDVN .01705#CDVN.01706#NV12.01101#57000#Vi?t#R429E#823#^214#Romeo and Juliet#1000 wo rds#Romeo and Juliet#Written: William Shakespeare ; Retold: Dan C. Harmon ; Ill. : Nika Tchaikovskaya ; Record: Kathleen Adriane...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a122 p.^b21 cm#Truyn ngn#Vanh#Anh#Let's enjoy masterpieces ! #Vn hc thiu nhi#Shakespeare, William#Harmon, Dan C.#Tchaikovskaya, Nika#Adria ne, Kathleen#Schotz, Leo D.#Ting Anh#Eser, Tony#292082## 00814000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020015000710030010000860290 02100096007010400117008001800221009002300239010000500262011001600267020001200283 03900050029502000050030001200270030502000180033200500140035000500170036400500200 0381005001100401005001100412013000700423020001000430#NV12.01102#CDVN.01708#CDVN. 01707#NV12.01103#57000#Vi?t#L206M#843#^214#Les Miserables#800 words#Nhng ngi khn kh#Written: Victor Hugo ; Retold: Michael Robert Bradie ; Ill.: An Ji-yeo n ; Record: Christopher Hughes...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012# ^a125 p.^b21 cm#Truyn ngn#Vanh#Php#Let's enjoy masterpieces !#Vn hc thiu n hi#Caroll, Lewis#Stuart, Brian J.#Tchaikovskaya, Nika#Kim, Nancy#Ross, Tony#2920 83#Ting Anh## 00852000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000510820010000568080005000660020033000710030010001040290043001140070 10600157008001800263009002300281010000500304011001500309020001700324020001500341 03900050035602000040036101200270036502000180039200500140041000500170042400500200 0441005001100461005001100472013000700483#NV12.01104#CDVN.01709#CDVN.01710#NV12.0 1105#53000#Vi?t#398.20942#^214#Alice's adventures in wonderland#600 words#Cuc phiu lu ca Alice x s thn tin#Written: Lewis Caroll ; Retold: Brian J. S tuart ; Ill.: Nika Tchaikovskaya ; Record: Nancy Kim, Tony Ross#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a99 p.^b21 cm#Vn hc dn gian#Truyn c tch#Van h#Anh#Let's enjoy masterpieces !#Vn hc thiu nhi#Caroll, Lewis#Stuart, Brian J .#Tchaikovskaya, Nika#Kim, Nancy#Ross, Tony#292084## 00863000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000510820010000568080005000660020029000710030010001000290039001100070 11500149008001800264009002300282010000500305011001600310020001700326020001500343 03900050035802000050036301200270036802000180039501300070041300500180042000500150 0438005001600453005001600469005001600485#NV12.01106#CDVN.01711#CDVN.01712#NV12.0 1107#51000#Vi?t#398.20944#^214#Cinderella & sleeping beauty#350 words#Cinderell a v cng cha ng trong rng#Written: Charles Perrault ; Retold: Dan C. Harmon ; Ill.: Kim Hyeon-jeong ; Record: Margaret Chung, Michael Yancey#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a303 p.^b21 cm#Vn hc dn gian#Truyn c tch#V anh#Php#Let's enjoy masterpieces !#Vn hc thiu nhi#292085#Perrault, Charles#H armon, Dan C.#Kim Hyeon-jeong#Chung, Margaret#Yancey, Michael## 00563000000000253000450002600110000002600110001104100050002208200100002780800050 00370020055000420070026000970080005001230090035001280100005001630110016001680150 05900184020000800243020001100251039000500262020001100267020000900278013000700287 005001500294#NV12.01111#NV12.01110#Vi?t#381.09597#^214#El ambiente y las oportun idades de negocios en Vietnam#Do Viet Phuong traduccin#^aH.#^aEditorial de ndus tria y comercio#2012#^a293 p.^b21 cm#A la cabeza del ttulo: Ministerio de Indus tria y Comercio#Kinh t#Thng mi#Vanh#Mi trng#Vit Nam#292086#Do Viet Phuon g## 00538000000000253000450002600110000002600110001104100050002208200100002780800050 00370050012000420020049000540070016001030080005001190090035001240100005001590110 01600164015005300180020000800233020001100241039000500252020001100257020000900268 013000700277#NV12.01112#NV12.01113#Vi?t#381.09597#^214#Le Duc Linh#Business envi roment and opportunities in Vietnam#Le Duc Linh ed.#^aH.#^aPub. house of industr y and trade#2012#^a303 p.^b21 cm#At head of the title: Ministry of industry and trade#Kinh t#Thng mi#Vanh#Mi trng#Vit Nam#292087## 00501000000000241000450002600110000002600110001104100050002208200040002780800050 00310050017000360020058000530070017001110080005001280090017001330100005001500110 01600155015004400171020001000215020001100225020001100236039000500247013000700252 #NV12.01114#NV12.01115#Vi?t#428#^214#L Th Ngc Dip#English for students of fi nance and accounting department#L Th Ngc Dip#^aH.#^aTransport pub.#2012#^a11 1 p.^b24 cm#At head of the title: Maritime college No.1#Ting Anh#Thng mi#Gi o trnh#Vanh#292088## 00508000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050011000420020016000530030027000690070017000960080005001130090 01700118010000500135011001600140015004400156020001000200020000900210020001100219 039000500230013000700235#NV12.01117#NV12.01116#Vi?t#G203E#428#^214#L Th Thu#Ge neral English#Internal teaching material#L Th Thu ch.b.#^aH.#^aTransport pub.# 2012#^a226 p.^b24 cm#At head of the title: Maritime college No.1#Ting Anh#Hng hi#Gio trnh#Vanh#292089## 00561000000000289000450002600110000002600110001102000060002201400080002804100050 00361810008000410820004000498080005000530050014000580020026000720070013000980040 00800111008001800119009002300137010000500160011001600165012004000181020001000221 020001300231020001500244039000500259013000700264#NV12.01119#NV12.01118#TOEFL#148 000#Vi?t#WR314-I#428#^214#Lougheed, Lin#Writing for the TOEFL IBT#Lin Louhheed# 2nd ed.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a412 p.^b26 cm#Baron's. T he leader in test preparation#Ting Anh#K nng vit#Sch luyn thi#Vanh#292090# # 00543000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820004000438080005000470050014000520020026000660070013000920040008001050080 01800113009002300131010000500154011001600159012004000175020001000215020001300225 020001500238039000500253013000700258#NV12.01120#NV12.01121#130000#Vi?t#WR314-I# 428#^214#Lougheed, Lin#Writing for the TOEFL IBT#Lin Louhheed#4th ed.#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a363 p.^b26 cm#Baron's. The leader in test preparation#Ting Anh#K nng vit#Sch luyn thi#Vanh#292091## 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020028000410030013000690070025000820220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146012003200161020001800193020000900211020001300220 005001000233006000800243039000500251019001400256013000700270#VN12.03260#18000#V i?t#NH419M#895.6#^214#Nhc Miko - c b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.19#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#VAnh#Dc h Nht Bn#292092## 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020028000410030013000690070025000820220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146012003200161020001800193020000900211020001300220 005001000233006000800243039000500251019001400256013000700270#VN12.03261#18000#V i?t#NH419M#895.6#^214#Nhc Miko - c b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.20#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#VAnh#Dc h Nht Bn#292093## 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020028000410030013000690070025000820220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146012003200161020001800193020000900211020001300220 005001000233006000800243039000500251019001400256013000700270#VN12.03262#18000#V i?t#NH419M#895.6#^214#Nhc Miko - c b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.21#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#VAnh#Dc h Nht Bn#292094## 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020028000410030013000690070025000820220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146012003200161020001800193020000900211020001300220 005001000233006000800243039000500251019001400256013000700270#VN12.03263#18000#V i?t#NH419M#895.6#^214#Nhc Miko - c b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.22#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a189tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#VAnh#Dc h Nht Bn#292095## 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020028000410030013000690070025000820220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146012003200161020001800193020000900211020001300220 005001000233006000800243039000500251019001400256013000700270#VN12.03264#18000#V i?t#NH419M#895.6#^214#Nhc Miko - c b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.23#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a189tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#VAnh#Dc h Nht Bn#292096## 00588000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070032000710220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001200235006001300247039000500260013000700265019001400272#VN12.03265#18000#V i?t#551C#895.6#^214#a con ca Tengu#Truyn tranh#Iwamoto Nao ; Phng Quyn d ch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a192tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Iwamoto Nao#Phng Quyn #Vanh#292097#Dch Nht Bn## 00588000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070032000710220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001200235006001300247039000500260019001400265013000700279#VN12.03266#18000#V i?t#551C#895.6#^214#a con ca Tengu#Truyn tranh#Iwamoto Nao ; Phng Quyn d ch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a192tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Iwamoto Nao#Phng Quyn #Vanh#Dch Nht Bn#292098## 00588000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070032000710220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001200235006001300247039000500260019001400265013000700279#VN12.03267#18000#V i?t#551C#895.6#^214#a con ca Tengu#Truyn tranh#Iwamoto Nao ; Phng Quyn d ch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a192tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Iwamoto Nao#Phng Quyn #Vanh#Dch Nht Bn#292099## 00696000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390050016000440020041000600070016001010080006001170090017001230100 00500140011001500145021016000160020001600320020001000336020001000346020000900356 039000500365004001800370020001100388013000700399#VN12.03268#27000#Vi?t#CH527C#9 59.7029#^214#Lng Kim Thnh#Chuyn cc b hong b cha triu Nguyn#Lng Kim Thnh#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a163tr.^b19cm#Gm nhng chuyn thm cung, b s xy ra trong cung nh Nguyn, c bit l chuyn v cc vng phi, hong hu, cng cha v nhng thng trm trong cuc i h#Lch s cn i#Hong hu#Cng cha#Vit Nam#Vanh#Ti bn ln th 2#Nh Nguyn#292100## 00651000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200120 00318080005000430050018000480020026000660030016000920070018001080080006001260090 01700132010000500149011001500154021016000169020000700329020001200336020000900348 020000400357039000500361013000700366#VN12.03269#25000#Vi?t#NGH250T#641.5959749# ^214#Hong Th Kim Cc#Ngh thut nu mn n Hu#120 mn n chay#Hong Th Kim C c#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a104tr.^b19cm#Hng dn chun b nguyn liu v cch ch bin cc mn n chay ngon, b dng x Hu nh: bp chui kho, bp ra m, canh b ng, canh t mng, da ci kho...#Nu n#Mn n chay#Ch bin#Hu#Va nh#292101## 00607000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020010000400030013000500070040000630220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001100235005001200246006000900258039000500267019001400272013000700286#VN12.03 270#Vi?t#K311G#895.6#^214#18000#King golf#Truyn tranh#Sasaki Ken, Tani Masaki ; Phi Ngc dch#T.8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a191tr.^b18cm#Truyn tran h dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Sasaki Ken#T ani Masaki#Phi Ngc#Vanh#Dch Nht Bn#292102## 00607000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020010000400030013000500070040000630220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001100235005001200246006000900258039000500267019001400272013000700286#VN12.03 271#Vi?t#K311G#895.6#^214#18000#King golf#Truyn tranh#Sasaki Ken, Tani Masaki ; Phi Ngc dch#T.9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a191tr.^b18cm#Truyn tran h dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Sasaki Ken#T ani Masaki#Phi Ngc#Vanh#Dch Nht Bn#292103## 00453000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020028000690070015000970080005001120090 01100117010000500128011001500133020001800148020000900166020001200175039000500187 013000700192#VN12.03272#VN12.03273#36000#Vi?t#H407T#895.9223#^214#Trn ng Min h#Hong t khng ni ngi vua#Trn ng Minh#^aH.#^aNxb. Tr#2012#^a181tr.^b18cm #Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Vanh#292104## 00602000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050018000510020027000690070017000960080005001130090 01200118010000500130011001500135021011600150020000800266020001000274020004000284 039000500324013000700329#VN12.03274#VN12.03275#50000#Vi?t#V106M#133.3#^214#Nade jdin, Nikolai#Vanga - Mt cuc i k l#Nikolai Nadejdin#^aH.#^aThng tn#2012# ^a257tr.^b17cm#Gii thiu cuc i v s nghip ca Vanga - nh tin tri ngi B ungari v nhng ng gp ca b vi ton nhn loi#Tiu s#S nghip#Vanga, Nh tin tri, 1911-1996, Bungari#Vanh#292105## 00470000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050017000560020027000730070017001000080018001170090 01100135010000500146011001500151020001700166020000900183020001200192039000500204 013000700209#VN12.03277#VN12.03276#82000#Vi?t#KH455C#895.92234#^214#Nguyn ng Thc#Khng c g & khng mt ai#Nguyn ng Thc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 012#^a306tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Vanh#292106## 00944000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050018000570020061000750070038001360080018001740090 01100192010000500203011001500208020001000223020001000233020000900243020001300252 039000500265021032900270020002300599005001300622013000700635#VN12.03278#VN12.032 79#35000#Vi?t#H428ń.2597075#^214#Nguyn Trung Tnh#Hi & p mn ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam#B.s.: Nguyn Trung Tnh, Ph Vn Thc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a162tr.^b19cm#ng li#Cch mng#Vit Nam#Sch h i p#Vanh#Gm nhng cu hi p v i tng, nhim v v phng php nghin c u mn ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam, s ra i ca ng Cng s n Vit Nam v Cng lnh chnh tr u tin ca ng, ng li u tranh ginh chnh quyn (1930 - 1945), ng li khng chin chng thc dn Php v quc M (1945 - 1975)...#ng Cng sn Vit Nam#Ph Vn Thc#292107## 00519000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050009000550020040000640030021001040070009001250080 01800134009001100152010000500163011001500168020001900183020000800202020000900210 020001000219039000500229013000700234#VV12.10068#VV12.10069#75000#Vi?t#NG112X#89 5.9223#^214#Hu Qun#Ngy xa bo ch hot ng nh th no?#Tiu phm tro phn g#Hu Qun#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a159tr.^b20cm#Vn hc tro phng#B o ch#Vit Nam#Tiu phm#Vanh#292108## 00693000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050012000550020020000670070012000870080018000990090 01100117010000500128011001500133021022600148020000800374020000900382039000500391 013000700396019000300403020000900406#VV12.10070#VV12.10071#90000#Vi?t#NH124K#07 0.4092#^214#L Vn Nui#Nht k mt nh bo#L Vn Nui#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a241tr.^b20cm#Gii thiu 53 bi bo ca nh bo L Vn Nui c ng bo Tui Tr. Cc bi bo cp n nhiu vn mang tnh thi s trn tt c cc lnh vc ca i sng x hi nh: ngh bo, chnh tr, lch s, kinh t, x hi...#Bo ch#Vit Nam#Vanh#292109#XH#Bi vit## 00541000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020032000660070012000980220004001100080 02800114009002300142010000500165011001500170020001800185039000500203020000900208 020002700217013000700244005001200251#VV12.10072#VV12.10073#64000#Vi?t#C514C#895 .9223#^214#Nguyn Bnh#Cuc chin vi hnh tinh Fantom#Nguyn Bnh#T.3#^aTp. H Ch Minh ; Gia Lai#^aNxb. Tr ; Hng Bng#2012#^a214tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi# Vanh#Vit Nam#Truyn khoa hc vin tng#292110#Nguyn Bnh## 01021000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050013000520020026000650030067000910290016001580070 04300174008001800217009001100235010000500246011001500251021034600266020002000612 020002000632020001000652006002400662039000500686013000700691019000900698#VV12.10 075#VV12.10074#46000#Vi?t#NG112X#158.1#^214#Cruz, Camilo#Ngy xa c mt con b ...#Cu chuyn ng ngn s to bc t ph cho cuc sng ca chng ta#Once upon a cow#Camilo Cruz ; Nguyn Hong Yn Phng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 012#^a147tr.^b20cm#Thng qua cu chuyn ng ngn v mt con b, tc gi a ra m t nhn quan mi nhn li nhng li bin bch, nhng l l bo cha, nhng n i s hi v nhng tn nim hn hp vn hnh thnh trong u mt cch v thc ca mi ngi, ng thi khuyn khch nim tin vo kh nng bn thn c th vt ln hon cnh v thnh cng trong cuc sng#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Cuc sng#Nguyn Hong Yn Phng#H.H#292111#Dch Anh## 00893000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510030020000680070042000880080018001300090 01100148010000500159011001500164021021200179020000700391020001400398005001200412 03900050042401200170042902000130044602000220045900500110048100500140049200500170 0506005001300523013000700536#VV12.10076#VV12.10077#45000#Vi?t#556D#646.7#^214# ng dy i tip#Dnh cho tui 11-15#Khnh Nhin, Lan Thng, L H Anh Thy...#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a119tr.^b20cm#Gii thiu mt s cu chuyn ca nhng ngi trong cuc gip cc bn thanh thiu nin vng vng sau vp vp, lc quan vt qua u phin, tm thy li i t ni b tc v mnh m y li mi u lo trong cuc sng#ng x#Tui hc sinh#Khnh Nhin#H.H#Vn m k nng#K n ng sng#Sch thanh thiu nin#Lan Thng#L H Anh Thy#V Th Thanh Tm#Thi L Dinh#292112## 00666000000000325000450002600110000000800180001100900110002901000050004001200400 00450200017000850110015001020200011001170200013001280390005001410050016001460410 00500162019001600167005001500183181000600198082000600204808000500210014000700215 00200200022200300130024200700490025502200060030422100130031000600100032301300070 0333#VV12.10078#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#^a120tr.^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#H.H#Hong Ng c Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.105#M ng mu#Trn Vnh#292113## 00678000000000325000450002600110000000800180001100900110002901000050004001200400 00450200017000850110015001020200011001170200013001280390005001410050016001460410 00500162019001600167005001500183181000600198082000600204808000500210014000700215 00200200022200300130024200700490025502200060030422100250031000600100033501300070 0345#VV12.10079#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#^a120tr.^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#H.H#Hong Ng c Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.106#Cu k ch dit tuyt cng#Trn Vnh#292114## 00669000000000325000450002600110000000800180001100900110002901000050004001200400 00450200017000850110015001020200011001170200013001280390005001410050016001460410 00500162019001600167005001500183181000600198082000600204808000500210014000700215 00200200022200300130024200700490025502200060030422100160031000600100032601300070 0336#VV12.10080#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#^a120tr.^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#H.H#Hong Ng c Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.107#D s ng d cht#Trn Vnh#292115## 00668000000000325000450002600110000000800180001100900110002901000050004001200400 00450200017000850110015001020200011001170200013001280390005001410050016001460410 00500162019001600167005001500183181000600198082000600204808000500210014000700215 00200200022200300130024200700490025502200060030422100150031000600100032501300070 0335#VV12.10081#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#^a120tr.^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#H.H#Hong Ng c Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.108#N ni nja b n#Trn Vnh#292116## 00672000000000325000450002600110000000800180001100900110002901000050004001200400 00450200017000850110015001020200011001170200013001280390005001410050016001460410 00500162019001600167005001500183181000600198082000600204808000500210014000700215 00200200022200300130024200700490025502200060030422100190031000600100032901300070 0339#VV12.10082#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#^a120tr.^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#H.H#Hong Ng c Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.109#K ng u b li#Trn Vnh#292117## 00652000000000313000450002600110000000500110001103900050002201400070002704100050 00340020015000390030013000540070068000670220005001350080018001400090011001580100 00500169011001500174012004000189019001600229020001700245020001100262020001300273 181000600286082000600292808000500298005001600303006001200319013000700331#VV12.10 083#n Thu An#H.H#17000#Vi?t#T i danh b#Truyn tranh#Nguyn tc: n Thu An ; Ho s: T Kim Kiu ; Tuyt Nhung dch#T.67#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#V n hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#T550#895.1#^214#T Kim Kiu#Tuyt Nh ung#292118## 00581000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050013000500020018000630030019000810290021001000070 03700121008001800158009001100176010000500187011001500192020001700207020000400224 020001200228006001800240039000500258013000700263019000900270#VV12.10084#VV12.100 85#85000#Vi?t#TR557L#823#^214#Watson, S.J.#Trc lc ng say#Tiu thuyt tm l #Before I go to sleep#S.J. Watson ; Nguyn L My Hon dch#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2012#^a362tr.^b20cm#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Nguyn L My Hon#H .H#292119#Dch Anh## 00539000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050018000500020019000680030015000870070035001020080 01800137009001100155010000500166011001500171020001700186020000300203020001200206 006001100218039000500229019000800234013000700242#VV12.10086#VV12.10087#122000#V i?t#M501H#813#^214#Bushnell, Candace#Ma h & thnh th#Nht k Carrie#Candace B ushnell ; Linh Trang dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a415tr.^b20cm#Vn h c hin i#M#Tiu thuyt#Linh Trang#H.H#Dch M#292120## 00521000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020025000650070035000900080018001250090 01100143010000500154011001500159020001700174020000500191020001200196006001300208 039000500221019001000226013000700236#VV12.10088#VV12.10089#70000#Vi?t#V100C#843 #^214#Colette, Simone#V cha to ra n b#Simone Colette ; Nguyn Thin dc h#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a256tr.^b20cm#Vn hc hin i#Php#Tiu th uyt#Nguyn Thin#H.H#Dch Php#292121## 00733000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490030016000780070085000940080018001790090 01100197010000500208011001500213020001700228020000300245020001200248005001400260 03900050027401900080027900500180028700500220030500500170032700500220034400600220 0366013000700388#VV12.10091#VV12.10090#80000#Vi?t#556B#813#^214#ng bao gi n i li chia xa#Tp truyn ngn#Melissa Marr, Scott Westerfeld, Justine Larbalest ier... ; Nguyn Dng Nh Ngc dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a317tr.^b 20cm#Vn hc hin i#M#Truyn ngn#Marr, Melissa#H.H#Dch M#Westerfeld, Scot t#Larbalestier, Justine#Zevin, Gabrielle#Stolarz, Laurie Faria#Nguyn Dng Nh Ngc#292122## 00918000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020036000670030012001030070012001150080 00500127009001800132010000500150011001500155021032100170020001900491020001700510 039000500527020000900532015004000541020000400581020001200585013000700597#VV12.10 092#VV12.10093#91000#Vi?t#M458T#895.92213#^214#H Minh c#Mt th k th Vit Nam (1900-2000)#Chuyn lun#H Minh c#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a408tr.^b21 cm#Tng lun v nn th ca Vit Nam, i su nghin cu v th ca giai on giao thi 1900-1930, giai on hng thnh v hon thin qu trnh hin i ho th 19 30-1945, thi k khng chin 1945-1975, thi k i mi v mt s dc im ca t h ca nc ta trong tng quan so snh vi mt s nn th khu vc cng nh th g ii#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#H.H#Vit Nam#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam#Th#Chuyn lun#292123## 00557000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050013000500020023000630290011000860070039000970080 01800136009001100154010000500165011001500170020001700185020000300202020001200205 039000500217019000800222006001100230006000700241013000700248#VV12.10094#VV12.100 95#115000#Vi?t#V513#813#^214#Nol, Alyson#Vng t vng linh hn#Shadowland#Al yson Nol ; Dch: Kim Nhng, L San#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a436tr.^ b20cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#H.H#Dch M#Kim Nhng#L San#292124## 00575000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460050014000510020020000650070037000850220004001220080 01800126009001100144010000500155011001500160020001700175020000300192020002700195 006001700222039000500239019000800244013000700252005001400259#VV12.10096#VV12.100 97#135000#Vi?t#TH107G#813#^214#Brooks, Terry#Thanh gm Shannara#Terry Brooks ; Hong Thch Qun dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a564tr.^b20cm#Vn hc hin i#M#Truyn khoa hc vin tng#Hong Thch Qun#H.H#Dch M#292125# Brooks, Terry## 00873000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050010000710020045000810070 03000126008000500156009001200161010000500173011001500178021030300193020000800496 020000800504005001300512039000500525020000900530020001300539013000700552#VV12.10 100#VV12.10099#VV12.10098#VV12.10101#95000#Vi?t#N114T#909#^214#H Nguyn#500 c u hi - p lch s - vn ho th gii#B.s.: H Nguyn, Phng Nguyn#^aH.#^aThn g tn#2012#^a452tr.^b24cm#Gii thiu 500 cu hi p v mt s khi nim c bn, tng qut v th gii, lch php, tn gio, lch s trit hc, hi ho, kin tr c, lch s gio dc, lch s in nh, cc cuc cch mng khoa hc k thut v kin thc lch s vn ho th gii theo cc thi k c i, trung i, cn i, hin i#Lch s#Vn ho#Phng Nguyn#H.H#Th gii#Sch hi p#292126## 00643000000000265000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290050010000340020010000440070041000540080005000950090011001000100005001110110 02500116021013000141020000900271020001000280006001200290039000500302019000500307 015005800312013000700370#VV12.10102#Vi?t#TH305H#294.3#^214#Dng Chi#Thin hc#N guyn tc: Dng Chi ; Trng Thu dch#^aH.#^aTn gio#2012#^a578tr., 2tr. nh^ b21cm#Trnh by v bn cht ca thin, thin o tu tp khi qut v s tu tp t hin, bn nan ca thin, ni dung Pht v thin nh#o Pht#Thin hc#Trn g Thu#H.H#Dch#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. Tu vin Phc Long#29212 7## 00838000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020025000340070053000590080010001120090015001220100005001370110015001420210 19900157020001300356005001400369039000500383020000800388015004800396020000700444 020000800451005001500459005001300474005001500487005001500502013000700517#VV12.10 103#Vi?t#T527T#781.62#^214#Tuyn tp dn ca x Ngh#B.s.: Cao ng Vnh, Phm Ti n Dng, T Quang Tm...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a231tr.^b25cm#Gii thiu mt s ln iu gc ca th ht v, ht gim, h, ht ru, ng dao, ht sc ba , ht th cng dn gian v cc ln iu ci bin, cc ca khc pht trin trong q u trnh sn khu ho dn ca#Nhc dn tc#Cao ng Vnh#H.H#Ngh An#TTS ghi: S Vn ho Th thao & Du lch Ngh An#Dn ca#H Tnh#Phm Tin Dng#T Quang Tm# Nguyn Ngc t#Trnh Hng Lu#292128## 00931000000000361000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020056000340070053000900080010001430090015001530100005001680110015001730210 17000188020001800358005001400376039000500390020001900395020000800414015004900422 02000080047100500150047900500130049400500150050700500150052202000080053702000070 0545020000300552013000700555020000700562#VV12.10104#Vi?t#T527T#781.62#^214#Bo t n v pht huy cc gi tr dn ca v, gim x Ngh#B.s.: Cao ng Vnh, Phm Ti n Dng, T Quang Tm...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a433tr.^b25cm#Gii thiu cc bi vit trong Hi tho khoa hc "Bo tn v pht huy cc gi tr ca dn ca h, v, gim x Ngh" v mt s bi nghin cu lin quan n v, gim x Ngh#V n ngh dn gian#Cao ng Vnh#H.H#Nghin cu vn ho#Ngh An#TTS ghi: S Vn ho Th thao v Du lch Ngh An#H Tnh#Phm Tin Dng#T Quang Tm#Nguyn Ngc t#Trnh Hng Lu#Ht dm#Ht v#H#292129#Dn ca## 00856000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050014000560020043000700070020001130080018001330090 01100151010000500162011001500167021035900182020001700541020001100558039000500569 020000900574013000700583#VV12.10105#VV12.10106#190000#Vi?t#T311N#398.09597#^214 #Ng c Thnh#Tn ngng & vn ho tn ngng Vit Nam#Ng c Thnh ch.b.#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a588tr.^b23cm#Trnh by mt s quan im l lu n v vn phng php nghin cu lin quan ti tn ngng v mt s tn ngng dn gian c th nh th cng t tin ca cc gia tc, th Thnh hong lng v h i nh, tn ngng th Thn cng cc nghi l, phong tc lin quan n cc hot ng sn xut nng nghip, ng nghip, t cc ngh v lng ngh th cng truyn thng#Vn ho dn gian#Tn ngng#H.H#Vit Nam#292130## 00643000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000500292019001600297006000900313013000700322#VV12.10 107#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.29#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#H.H#Dch Trung Quc#Hi ng#29213 1## 00643000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000500292019001600297006000900313013000700322#VV12.10 108#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.30#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#H.H#Dch Trung Quc#Hi ng#29213 2## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.10 109#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.31#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Th#Dch Trung Quc#Hi ng#292133 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.10 110#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.32#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Th#Dch Trung Quc#Hi ng#292134 ## 00642000000000313000450002600110000004100050001101400070001618100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.10 111#Vi?t#55000#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.33#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Th#Dch Trung Quc#Hi ng#292135 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.10 112#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.34#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Th#Dch Trung Quc#Hi ng#292136 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.10 113#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.35#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Th#Dch Trung Quc#Hi ng#292137 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.10 114#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.36#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Th#Dch Trung Quc#Hi ng#292138 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.10 115#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.37#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Th#Dch Trung Quc#Hi ng#292139 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.10 116#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.38#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Th#Dch Trung Quc#Hi ng#292140 ## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070034000630220005000970080018001020090 01100120010000500131011001400136012004000150020001700190020001100207020001300218 005001500231006001200246039000400258019001600262013000700278#VV12.10117#55000#V i?t#L431T#895.1#^214#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 27#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#T h#Dch Trung Quc#292141## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070034000630220005000970080018001020090 01100120010000500131011001400136012004000150020001700190020001100207020001300218 005001500231006001200246039000400258019001600262013000700278#VV12.10120#27500#V i?t#L431T#895.1#^214#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 29#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#T h#Dch Trung Quc#292142## 00530000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500020031000550070043000860080018001290090011001470100 00500158011001500163020001700178020001800195005001500213039000400228020000900232 005001600241013000700257#VV12.10121#VV12.10122#150000#Vi?t#C400H#895.9223#^214# C hai con mo ngi bn ca s#Nguyn Nht nh ; Minh ho: Hong Tng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a208tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ng thoi# Hong Tng#TH#Vit Nam#Nguyn Nht nh#292143## 00793000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530030020000730070046000930080018001390090 01100157010000500168011001500173005001000188039000400198012001700202020000900219 00500100022800500210023800500120025900500080027101300070027902101390028602000130 0425020001700438#VV12.10123#VV12.10124#50000#Vi?t#K258B#305.235#^214#Kt bn d hay kh?#Dnh cho tui 11-15#Bnh Linh, L Cm T, Nguyn Phm Xun Huy...#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a135tr.^b20cm#Bnh Linh#TH#Vn m k nng#Gio dc#L Cm T#Nguyn Phm Xun Huy#Hnh Nguyn#Bo Anh#292144#Qua nhng mu chu yn l th gip bn gii thng nhng rc ri trong tnh bn v nhng b quyt bn d dng kt giao v duy tr tnh bn#K nng sng#Thanh thiu nin## 00807000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510030020000780070042000980080018001400090 01100158010000500169011001500174005000900189039000400198012001700202020000900219 00500170022800500120024500500170025700500080027401300070028202101500028902000170 0439020001300456#VV12.10125#VV12.10126#45000#Vi?t#T401S#646.7#^214#To sng the o cch ca bn#Dnh cho tui 11-15#Hoa Sng,Trn Huyn Trang, Hnh Nguyn...#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a135tr.^b20cm#Hoa Sng#TH#Vn m k nng#Gio dc#Trn Huyn Trang#Hnh Nguyn#Nguyn Quc Vit#Bo Anh#292145#Qua nhng mu chuyn l th gip bn v nn bc chn dung v bn thn mnh t xc lp cho m nh mt th ng, mt hng i ng n trong cuc sng#Thanh thiu nin#K nng sng## 00653000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020027000750030087001020070 01300189008001000202009001200212010000500224011001500229020001000244005001400254 039000400268020000900272015007500281013000700356#CDVN.01714#CDVN.01713#VV12.1012 8#VV12.10127#35000#Vi?t#L527#372.652#^214#Luyn c ting Anh c bn#Thch hp vi hc sinh tiu hc cc lp. Ch cn 10 pht mi sng trc khi n trng#St even Green#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a131tr.^b21cm#Ting Anh#Green, Steven#TH #Tiu hc#Tn sch ngoi ba ghi: Luyn c ting Anh cho hc sinh tiu hc - c bn#292146## 00622000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020020000710290036000910070 00900127008001000136009001200146010000500158011001500163020001000178039000400188 005000900192013000700201021011700208020000700325#VV12.10130#CDVN.01716#CDVN.0171 5#VV12.10129#50000#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh cui tun#Etertaining with Eng lihs at weekend#Thanh H#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a186tr.^b21cm#Ting Anh#TH #Thanh H#292147#Gm cc mu cu, hi thoi v t vng theo ch v hot ng gii tr nh: i d tic, i xem phim, i d ngoi...#Ch ## 00576000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690020055000740070008001290080 00500137009002600142010000500168011001500173020001700188020001800205020001500223 005000800238039000400246020000900250013000700259005000800266#VV12.10131#CDVN.017 18#VV12.10132#CDVN.01717#45000#Vi?t#NH556T#398.2#^214#Nhng truyn c tch hay nht v hong t v cng cha#Ngc H#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a159t r.^b21cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Ngc H#TH#Th gii# 292148#Ngc H## 00444000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020020000570070019000770080010000960090012001060100 00500118011001500123020001700138020000700155039000400162020000900166005000800175 013000700183#VV12.10133#VV12.10134#32000#Vi?t#CH311T#398.609597#^214#999 cu Vit Nam#c Anh s.t., b.s.#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a191tr.^b21cm#Vn hc d n gian#Cu #TH#Vit Nam#c Anh#292149## 00779000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020032000530070026000850080010001110090012001210100 00500133011001500138020000900153005001400162039000400176019001600180020001100196 005001100207020002000218013000700238021022400245020000800469#VV12.10135#VV12.101 36#92000#Vi?t#E202P#370.951#^214#Em phi n Harvard hc kinh t#Lu V Hoa, Tr ng Hn V#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a191tr.^b21cm#Gio dc#Trng Hn V#TH #Dch Trung Quc#Trung Quc#Lu V Hoa#B quyt thnh cng#292150#K li qu tr nh hc tp t rt sm ca Lu Dic nh, nhng yu t gio dc ca nh trng, g ia nh v c bit l s n lc ca bn thn gip em c c thnh cng tron g hc tp thi 4 trng i hc danh ting M#Hc tp## 00635000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020042000490070048000910220004001390080005001430090 02600148010000500174011001500179020001200194020000800206020000700214020001400221 00500120023500500120024700500110025900500140027000500140028403900040029801300070 0302#VV12.10137#VV12.10138#65000#Vi?t#R203K#807#^214#Rn k nng lm vn v bi vn mu lp 12#L Anh Xun (ch.b.), V Th Dung, L Hon...#T.2#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2012#^a339tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 12#Sch c thm# L Anh Xun#V Th Dung# L Hon#Bi Thu Linh#Ng Th Thanh#Th#292151## 00635000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020042000490070048000910220004001390080005001430090 02600148010000500174011001500179020001200194020000800206020000700214020001400221 00500120023500500120024700500110025900500140027000500140028403900040029801300070 0302#VV12.10140#VV12.10139#75000#Vi?t#R203K#807#^214#Rn k nng lm vn v bi vn mu lp 12#L Anh Xun (ch.b.), V Th Dung, L Hon...#T.1#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2012#^a399tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 12#Sch c thm# L Anh Xun#V Th Dung# L Hon#Bi Thu Linh#Ng Th Thanh#Th#292152## 00680000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020079000550030116001340070013002500080005002630090 02600268010000500294011001500299020001100314020000700325020000800332020001400340 005001300354039000400367020001200371013000700383#VV12.10141#VV12.10142#99000#Vi ?t#PH561P#547.0076#^214#Phng php v k thut gii nhanh cc dng bi tp trc nghim ho hc hu c#Dnh cho hc sinh lp 12 n tp v nng cao k nng lm b i. Chun b cho cc k thi quc gia do B GD & T t chc# Xun Hng#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2012#^a471tr.^b24cm#Ho hu c#Lp 12#Bi tp#Sch c th m# Xun Hng#TH#Trc nghim#292153## 00689000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020090000540030116001440070013002600080005002730090 02600278010000500304011001500309020001000324020000700334020000800341020001400349 005001300363039000400376020001200380013000700392#VV12.10143#VV12.10144#89000#Vi ?t#PH561P#546.076#^214#Phng php v k thut gii nhanh cc dng bi tp trc nghim ho hc i cng - v c#Dnh cho hc sinh lp 12 n tp v nng cao k nng lm bi. Chun b cho cc k thi quc gia do B GD & T t chc# Xun Hn g#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a399tr.^b24cm#Ho v c#Lp 12#Bi tp#S ch c thm# Xun Hng#TH#Trc nghim#292154## 00511000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020062000490070012001110080005001230090026001280100 00500154011001500159020000800174020001600182020001000198020001400208005001200222 039000400234013000700238#VV12.10145#VV12.10146#52000#Vi?t#C101C#546#^214#Cc ch uyn bi dng hc sinh gii ho hc trung hc c s#Cao C Gic#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2012#^a258tr.^b24cm#Ho hc#Trung hc c s#Chuyn #Sch c thm#Cao C Gic#TH#292155## 00759000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050015000540020052000690070042001210220004001630080 00500167009002600172010000500198011001500203021012200218020000800340020001600348 020002200364020001500386005001800401039000400419013000700423005001500430#VV12.10 147#VV12.10148#47500#Vi?t#TH308K#005.071#^214#Trn Don Vinh#Thit k bi ging tin hc dnh cho trung hc c s#Trn Don Vinh (ch.b.), Trng Th Thu H#Q.2# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a237tr.^b24cm#Gii thiu phng php thit k cc bi ging tin hc v bng tnh Excel v phn mm hc tp cho hc sinh tru ng hc c s#Tin hc#Trung hc c s#Phng php ging dy#Sch gio vin#Trng Th Thu H#TH#292156#Trn Don Vinh## 00612000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070052000820080005001340090026001390100 00500165011001400170020000800184020001400192005001200206005002000218039000400238 020000600242005001500248005001900263005002100282013000700303#VV12.10149#VV12.101 50#20000#Vi?t#M458T#372.62#^214#199 bi v on vn hay lp 3#L Anh Xun, Nguy n Th Kiu Anh, L Th Vn Anh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a95tr.^b 24cm#Bi vn#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Th Kiu Anh#TH#Lp 3#L Th Vn Anh#V Th Hng Giang#Nguyn Th Lan Hng#292157## 00655000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070055000790080005001340090026001390100 00500165011001500170020000800185020001200193020001400205020001400219005001200233 00500170024503900040026202000060026600500210027200500150029300500140030801300070 0322#VV12.10152#VV12.10151#40000#Vi?t#M458T#807#^214#199 bi v on vn hay l p 6#L Anh Xun, Nguyn Thu Hng, Nguyn Th Hng Lan...#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2012#^a199tr.^b24cm#Bi vn#Vn miu t#Vn k chuyn#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Thu Hng#TH#Lp 6#Nguyn Th Hng Lan#V Th Hng L#Bi Thu Linh#292158## 00521000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070024000810220004001050080005001090090 02600114010000500140011001400145020000500159020001300164020000600177020001400183 005000800197005001500205039000400220013000700224#VV12.10153#VV12.10154#18000#Vi ?t#H561D#372.7#^214#Hng dn gii bi tp ton 3#T Thp, Nguyn c Ho#T.2#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a99tr.^b24cm#Ton#Gii bi tp#Lp 3#Sch c thm#T Thp#Nguyn c Ho#TH#292159## 00553000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070024000810220004001050040018001090080 00500127009002600132010000500158011001500163020000500178020000600183020001300189 020001400202005000800216005001500224039000500239013000700244#VV12.10155#VV12.101 56#20500#Vi?t#H561D#372.7#^214#Hng dn gii bi tp ton 5#T Thp, Nguyn c Ho#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a111tr.^b24cm#T on#Lp 5#Gii bi tp#Sch c thm#T Thp#Nguyn c Ho#Uyn#292160## 00534000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070032000760220004001080080005001120090 02600117010000500143011001500148020000500163020000600168020001300174020001400187 005001100201005002000212039000500232013000700237#VV12.10157#VV12.10158#23000#Vi ?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 5#T Th Yn, Trn Th Thanh Nhn#T.1 #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a127tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Gii bi tp#Sch c thm#T Th Yn#Trn Th Thanh Nhn#Uyn#292161## 00567000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070040000820220004001220080005001260090 02600131010000500157011001500162020000500177020000600182020001300188020001400201 005001500215005000800230005001500238039000500253013000700258#VV12.10159#VV12.101 60#29000#Vi?t#H561D#510.76#^214#Hng dn gii bi tp ton 8#Nguyn c Tn, T Thp, Nguyn c Ho#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a159tr.^b24cm#To n#Lp 8#Gii bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Thp#Nguyn c Ho#Uyn#2 92162## 00740000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020033000540030065000870070057001520040018002090080 00500227009002600232010000500258011001500263020000700278020000700285020001300292 02000140030500500150031900500150033400500140034900500120036300500150037503900050 0390013000700395#VV12.10161#VV12.10162#36000#Vi?t#H561D#512.0076#^214#Hng dn gii bi tp i s 10#Tm tt l thuyt. Bi tp cn bn. Bi tp tng t v nng cao#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, Mai Xun ng...#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a194tr.^b24cm#i s#Lp 10#Gii bi t p#Sch c thm#Nguyn Vn Lc#Trn Quang Ti#Mai Xun ng#L Ngc Hi#Trnh Mi nh Lm#Uyn#292163## 00712000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020026000550030064000810070058001450080005002030090 02600208010000500234011001500239020001000254020000700264020001300271020001400284 00500150029800500150031300500150032800500150034300500160035803900050037401300070 0379#VV12.10163#VV12.10164#26000#Vi?t#GI-103B#515.076#^214#Gii bi tp gii t ch 12#Tm tt l thuyt. Bi tp cn bn. Cu hi trc nghim. p n#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, Trn nh Dng...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 012#^a138tr.^b24cm#Gii tch#Lp 12#Gii bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Lc#Tr n Quang Ti#Trn nh Dng#Nguyn Hu Ti#Trn Quang Tin#Uyn#292164## 00627000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020034000530030019000870070043001060040018001490080 00500167009002600172010000500198011001500203020000800218020000700226020001300233 020001400246005001600260005001100276005001400287039000500301013000700306#VV12.10 165#VV12.10166#20000#Vi?t#H561D#546.076#^214#Hng dn gii bi tp ho hc 10# Chng trnh chun#Trn Trung Ninh, V Th Lan, Phm Ngc Sn#Ti bn ln th 2# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a104tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Gii bi tp#S ch c thm#Trn Trung Ninh#V Th Lan#Phm Ngc Sn#Uyn#292165## 00612000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020034000530070051000870040018001380080005001560090 02600161010000500187011001500192020000800207020000700215020001300222020001400235 005001600249005001300265005002000278039000500298013000700303#VV12.10167#VV12.101 68#24000#Vi?t#H561D#546.076#^214#Hng dn gii bi tp ho hc 11#Trn Trung N inh, inh Th Nga, inh Th Hng Nhung#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a130tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Gii bi tp#Sch c thm#Trn Trung Ninh#inh Th Nga#inh Th Hng Nhung#Uyn#292166## 00749000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020022000550070066000770040018001430080005001610090 02600166010000500192011001500197015009600212020000700308020000600315020001300321 02000140033400500170034800500130036500500130037800500200039103900050041101300070 0416#VV12.10169#VV12.10170#30500#Vi?t#GI-103B#530.076#^214#Gii bi tp vt l 8#V Th Pht Minh, Chu Vn To, L Khc Bnh, L Thu Thanh Giang#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a168tr.^b24cm#TTS ghi: Khoa Vt l. Trng i hc Khoa hc T nhin. i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh#Vt l# Lp 8#Gii bi tp#Sch c thm#V Th Pht Minh#Chu Vn To#L Khc Bnh#L T hu Thanh Giang#Uyn#292167## 00713000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020033000530070065000860040018001510080005001690090 02600174010000500200011001500205015005200220020000700272020000700279020001300286 02000140029900500170031300500130033000500180034300500140036103900050037501300070 0380#VV12.10171#VV12.10172#32000#Vi?t#H561D#530.076#^214#Hng dn gii bi tp vt l 10#V Th Pht Minh, Chu Vn To, Nguyn Hong Hng, Hong Th Thu#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a168tr.^b24cm#TTS: Khoa Vt l. Trng i hc Khoa hc T nhin#Vt l#Lp 10#Gii bi tp#Sch c thm#V Th Pht Minh#Chu Vn To#Nguyn Hong Hng#Hong Th Thu#Uyn#292168## 00675000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020035000540070065000890040018001540080005001720090 02600177010000500203011001500208020000900223020000700232020001300239020001400252 00500150026600500150028100500140029600500120031000500150032203900050033701300070 0342#VV12.10173#VV12.10174#22000#Vi?t#H561D#516.0076#^214#Hng dn gii bi t p hnh hc 10#Tm tt l thuyt. Bi tp cn bn. Bi tp tng t v nng cao#T i bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a115tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Gii bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Lc#Trn Quang Ti#Mai Xun ng#L Ng c Hi#Trnh Minh Lm#Uyn#292169## 00706000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00348080005000400020035000450030056000800070057001360040018001930080005002110090 02600216010000500242011001500247020000900262020000700271020001300278020000500291 00500150029600500150031100500140032600500120034000500160035203900050036801300070 0373#VV12.10175#VV12.10176#26500#Vi?t#H561D#^214#Hng dn gii bi tp hnh h c 11#Tm tt l thuyt. Bi tp cn bn. Cu hi trc nghim#Nguyn Vn Lc (ch. b.), Trn Quang Ti, Mai Xun ng...#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a145tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 11#Gii bi tp#Sch#Nguyn Vn Lc#Trn Quang Ti#Mai Xun ng#L Ngc Hi#Trn Quang Tin#Uyn#292170## 00732000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020025000560030064000810070057001450040018002020080 00500220009002600225010000500251011001500256020000900271020000700280020001300287 02000140030000500150031400500150032900500140034400500120035800500120037003900050 0382013000700387#VV12.10177#VV12.10178#25000#Vi?t#GI-103B#516.0076#^214#Gii b i tp hnh hc 12#Tm tt l thuyt. Bi tp cn bn. Cu hi trc nghim. p n#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Hong Ngc c, Thi Vn Chung...#Ti bn ln th 2#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a136tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 12#Gii bi tp#Sc h c thm#Nguyn Vn Lc#Hong Ngc c#Thi Vn Chung#V on Kt#L Th Lin#U yn#292171## 00498000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510070013000840220004000970080005001010090 02600106010000500132011001400137020001100151020000600162020001300168020001400181 005001300195039000500208013000700213#VV12.10179#VV12.10180#11000#Vi?t#L462G#372 .6#^214#Li gii v bi tp ting Vit 2#V Khc Tun#T.1#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2012#^a58tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Gii bi tp#Sch c thm#V Khc Tun#Uyn#292172## 00678000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020042000510070057000930220004001500080005001540090 02600159010000500185011001500190020001100205020001200216020000600228020001400234 00500120024800500110026000500210027100500130029200500150030503900050032001300070 0325020000800332#VV12.10181#VV12.10182#35000#Vi?t#K305T#372.6#^214#Kin thc ti ng Vit v bi vn mu lp 2#L Anh Xun (ch.b.), Hong Bnh, Nguyn Th Hng Lan...#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a176tr.^b24cm#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 2#Sch c thm#L Anh Xun#Hong Bnh#Nguyn Th Hng Lan#Trnh Cam L y#Nguyn Th Th#Uyn#292173#Bi vn## 00524000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020026000530070013000790220004000920040018000960080 00500114009002600119010000500145011001500150020001100165020000600176020001300182 020001400195005001300209039000500222013000700227#VV12.10183#VV12.10184#21000#Vi ?t#GI-103B#372.6#^214#Gii bi tp ting Vit 2#V Khc Tun#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a114tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Gii bi tp#Sch c thm#V Khc Tun#Uyn#292174## 00600000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380070051000560220004001070040018001110080005001290090 02600134010000500160011001500165020000800180020001100188020001200199020000600211 020001400217005001400231005001100245005001800256039000500274013000700279#VV12.10 185#25000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 7#B.s.: Phm Tun Anh, Thi Giang , Nguyn Trng Hon#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a 135tr.^b24cm#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#Phm Tun Anh#Th i Giang#Nguyn Trng Hon#Uyn#292175## 00681000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070060000670220004001270040018001310080 00500149009002600154010000500180011001500185020000800200020000600208020001100214 02000140022500500120023900500120025100500200026300500130028303900080029601300070 0304020001200311020000800323#VV12.10186#VV12.10187#27000#Vi?t#H419T#807#^214#H c tt ng vn 8#Tho Nguyn, Nguyn Hun, Bi Th Thanh Lng, Ng Vn Tun#T.2# Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a148tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Ting Vit#Sch c thm#Tho Nguyn#Nguyn Hun#Bi Th Thanh Lng#Ng Vn Tun#P.Nhung#292176#Tp lm vn#Vn hc## 00687000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070056000670220004001230040032001270080 00500159009002600164010000500190011001500195020000800210020000600218020001100224 02000120023502000080024702000140025500500120026900500130028100500150029400500130 0309039000800322013000700330#VV12.10188#VV12.10189#30000#Vi?t#H419T#807#^214#H c tt ng vn 9#L Anh Xun, Phm An Min, Nguyn L Hun, Ng Vn Tun#T.1#Ti bn c chnh sa v b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a153tr.^b24cm#N g vn#Lp 9#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm#L Anh Xun#Phm An Mi n#Nguyn L Hun#Ng Vn Tun#P.Nhung#292177## 00605000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490030019000680070026000870220004001130080 00500117009002600122010000500148011001500153020000800168020000700176020001100183 02000120019402000080020602000140021400500080022800500080023600500080024403900080 0252013000700260#VV12.10191#VV12.10190#20500#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng v n 10#Chng trnh chun#Tr Sn, An Min, L Hun#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a112tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm#Tr Sn#An Min#L Hun#P.Nhung#292178## 00846000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020039000710070018001100080 01200128009001700140010000500157011001500162021026500177020000800442020000900450 02000110045902000090047002000130047900600080049203900080050001300070050801900050 0515#VV12.10192#VV12.10193#VV12.10195#VV12.10194#47000#Vi?t#H428#690#^214#Hi p v xy dng nh ca phong thu#Hoi C bin dch#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phn g#2012#^a335tr.^b21cm#Gii thiu nhng kin thc phong thu ng dng trong thc t chn t, kin trc xy dng nh ca, trang tr ni tht... gia ch pht hi n v nm bt dng kh tt lnh cho nh , ci thin sc kho, tng thm sc sn g, t c thnh cng, vn ln s hng thnh#Nh ca#ng dng#Phong thu#Xy d ng#Sch hi p#Hoi C#P.Nhung#292179#Dch## 00795000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050008000480020034000560030007000900070008000970080012001050090 01700117010000500134011001500139021030300154020000800457020002100465020000900486 020000700495039000800502013000700510#VV12.10196#VV12.10197#Vi?t#NH556N#959.7043# ^214#Hi Chi#Nhng ngi lnh tiu on Ct Bi#Hi k#Hi Chi#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a349tr.^b21cm#Tp hi k ghi li nhng trn nh ngoan cng c a tiu on Ct Bi trn mt trn bc Si Gn, Gia nh, Trng Bng, Ty Ninh. T c gi cng ng i, nhng ngi lnh anh dng vt qua nguy him v gian kh , hy sinh xng mu trong cuc khng chin chng M ginh li c lp, thng nht t nc#Lch s#Khng chin chng M#Vit Nam#Hi k#P.Nhung#292180## 00987000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050013000530020022000660070019000880080012001070090 01700119010000500136011001500141015005600156021034800212020001600560020001600576 02000100059202000100060202000130061203900080062501300070063302000140064002000070 0654#VV12.10198#VV12.10199#29000#Vi?t#V115H#959.731#^214#L Cnh Tun#Vn Hng mi nh xa#L Cnh Tun ch.b.#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a236tr.^b21cm #TTS ghi: Ban Qun l di tch nh Vn Hng - Qunh Li#Gii thiu v lng c Q unh Li, a gii t ai, dn s, lch s, kinh t, chnh tr, vn ho, x hi ...; qun th di tch nh, cha; bn hng c v cc dng h nh c ti lng. ng thi gii thiu cc tc phm vn, th, nhc vit v Qunh Li; ni dung c a mt s tham lun trong hi tho khoa hc v di tch lch s vn ho nh Qunh Li#Di tch lch s#Di tch vn ho#nh lng#Qunh Li#Hai B Trng#P.Nhung#29 2181#nh Vn Hng#H Ni## 01150000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020055000560080012001110090017001230100005001400110029001450150 09500174021052700269020000800796020000800804020001800812020001000830020001000840 020000700850039000800857013000700865#VV12.10200#VV12.10201#Vi?t#L302S#324.259707 0959735#^214#Lch s ng b phng Lng Khnh Thin (1945 - 2010)#^aHi Phng# ^aNxb. Hi Phng#2012#^a139tr., 8tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b phng Lng Khnh Thin, qun Ng Quyn - thnh ph Hi Phng#Gii thiu vi nt v vng t v con ngi, truyn thng yu nc v u tranh cch mng ph ng Lng Khnh Thin. Hot ng ca cc tiu khu v khng chin chng M cu n c, thnh lp tiu khu Lng Khnh Thin (1955 - 1980). Trnh by qu trnh thn h lp phng Lng Khnh Thin v trin khai cng tc xy dng phng pht trin ton din: tng cng cng tc xy dng ng b v h thng chnh tr vng mnh , pht trin kinh t x hi, nng cao nng lc lnh o v sc chin u ca n g b, xy dng phng pht trin#Lch s#ng b#Lng Khnh Thin#Ng Quyn#Hi Phng#Phng#P.Nhung#292182## 00972000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020036000640030017001000070043001170080 01200160009001700172010000500189011001400194015011300208021028900321020001100610 020001000621020000700631005001700638039000800655013000700663#VN12.03280#VN12.032 81#48000#Vi?t#D561S#613.7#^214#L Vn Thanh#S tay dng sinh ca o Cng Chnh #Cho mi la tui#L Vn Thanh ch.b. ; Nguyn Huy Tng h..#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a80tr.^b19cm#u ba sch ghi: Hi ng y thnh ph Hi Phng. H i Khoa hc Lch s Hi Phng. U ban Nhn dn huyn Vnh Bo#Trnh by nhng b i tp c bn hng ngy v tng hp iu dng tng ma trong nm. L nhng bi t p rn luyn nng cao sc kho, tng thm tui th c bin tp thnh th th, mi ng tc va c thuyt minh bng li v c minh ho bng hnh nh nhn d n d c, d nh, d luyn tp#Dng sinh#Thc hnh#S tay#Nguyn Huy Tng#P.Nh ung#292183## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050019000570020017000760030004000930070019000970080 01200116009001700128010000500145011001500150020001700165020000900182020000400191 039000800195013000700203#VN12.03282#VN12.03283#79000#Vi?t#NH124K#895.922134#^21 4#inh Th Hi Lng#Nht k tri tim#Th#inh Th Hi Lng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a249tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Nhung#292184## 00811000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020064000550080012001190090017001310100005001480110 01500153015007400168021025200242020000800494020000700502020001100509039000800520 013000700528020001000535#VN12.03284#VN12.03285#40000#Vi?t#T123B#330.59729#^214# Tp bi ging mt s vn v kinh t - x hi tnh Qung Ninh#^aHi Phng#^aNx b. Hi Phng#2012#^a174tr.^b19cm#TTS ghi: U ban Nhn dn tnh Qung Ninh. Tr ng Chnh tr Nguyn Vn C#Trnh by c im tnh hnh kinh t - x hi, phng hng, mc tiu, nhim v v gii php pht trin kinh t - x hi (2010 - 2015 ). Khi qut v lch s ng b tnh; mt s nhn thc v i ngho v xo i g im ngho trn a bn tnh Qung Ninh#Kinh t#X hi#Qung Ninh#P.Nhung#292185# Bi ging## 00645000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020010000510030004000610070038000650080012001030090017001150100 00500132011002900137015006900166020001700235020000900252020000400261005000900265 005001100274005001300285005000900298005000900307039000800316013000700324#VN12.03 286#VN12.03287#Vi?t#QU250H#895.9221008#^214#Qu hng#Th#Cng Cn, Mnh Cng, Nguyn Chinh...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a109tr., 4tr. nh mu^b19cm#C u lc b Sng tc Vn hc Ngh thut Vit Nam. Chi nhnh Hi Phng#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Cng Cn#Mnh Cng#Nguyn Chinh#Hi ng#Thanh H#P.Nhung#292 186## 00959000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020059000540070056001130080012001690090017001810100 00500198011002800203015006500231021021200296020001700508020000900525020000400534 00500190053800500160055700500130057300500160058603900080060201300070061000500160 0617#VN12.03288#VN12.03289#45000#Vi?t#K600U#895.9221#^214#K c thy kho - li t s Nguyn Vit Trng (1891 - 1951)#Nguyn Vit Trng, Phm Khc Ming, Hong nh Cho...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a77tr., 4tr. nh mu^b19cm#TTS ghi: Hi ng mn Hn - Vit. X Cp Tin - Huyn Tin Lng#S lc tiu s v thy kho - lit s Nguyn Vit Trng; nhng bi th do thy sng tc, nhng c m ngh su sc ca cc mn sinh, con chu, ngi thn ca gia nh cng bn b v thy qua cc vn th, bi vit#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Vit Trn g#Hong nh Cho#Phm Th Chi#Nguyn Th Vit#P.Nhung#292187#Phm Khc Ming## 00859000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270050015000320020032000470030007000790070015000860080010001010090015001110100 00500126011002900131021038400160020001900544020002000563020000700583039000800590 013000700598#VN12.03290#Vi?t#NH556N#388#^214#m Xun Thung#Nhng ngi vt qua chnh mnh#Bt k#m Xun Thung#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a143tr., 4tr. nh mu^b19cm#Ghi li nhng thnh tch xut sc ca cc in hnh, cc cn b, c ng nhn trong Cc cng trnh B Giao thng, nay l Tng cng ty xy dng cng tr nh giao thng 4 vi s t tin v ngh lc phi thng vt qua bao mt mt, t hng au v thiu thn, dn c tm huyt v sc lc sng to trn mt trn khi phc v xy dng giao thng vn ti, phc v cho s nghip quc t dn sinh#Gia o thng vn ti#in hnh tin tin#Bt k#P.Nhung#292188## 00439000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200090 00318080005000400050015000450020017000600030004000770070015000810080010000960090 01500106010000500121011001400126020001700140020000900157020000400166039000800170 013000700178#VN12.03291#30000#Vi?t#NGH250S#895.9221#^214#Thi Vnh Linh#Ngh s kch cm#Th#Thi Vnh Linh#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a79tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Nhung#292189## 00674000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020020000460030004000660070064000700080010001340090015001440100 00500159011001400164020001700178020000900195020000400204005001500208005001000223 00500110023300500190024400500140026300500120027700500150028900500170030403900080 0321013000700329#VN12.03292#20000#Vi?t#H561X#895.9221008#^214#Hng xun linh a#Th#L Th Bch An, L T Anh, L Ngc t... ; B.s.: L nh Sn...#^aNgh An #^aNxb. Ngh An#2012#^a61tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#L Th Bch An# L T Anh#L Ngc t#Bi Xun Long Chu#Nguyn Vn C#L nh Sn#Trn Xun Hng #Nguyn Vit Ngn#P.Nhung#292190## 00561000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020056000490080010001050090012001150100005001270110 01500132015002200147021011500169020001000284020001000294039000800304013000700312 #VN12.03293#VN12.03294#22000#Vi?t#H103T#428#^214#285 cu ting Anh thng dng c tn s s dng cao nht#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a167tr.^b18cm#TTS ghi: Vi etvanbook#Gii thiu 285 cu ting Anh thng dng trong cc tnh hung giao tip hng ngy c phn theo cc tn s s dng#Ting Anh#Giao tip#P.Nhung#292191# # 00741000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050018000490020027000670070017000940080010001110090 01200121010000500133011001500138021028400153020001000437020001000447020000700457 039000400464013000700468#VN12.03296#VN12.03295#32000#Vi?t#S450T#428#^214#Yvette , Catherine#S tay ting Anh giao tip#Catherine Yvette#^aGia Lai#^aHng Bng#20 12#^a239tr.^b18cm#Gii thiu nhng cu trc ting Anh giao tip hng ngy hin i nht, thc dng nht cp n mi phng din giao tip trong cuc sng hn g ngy ca con ngi nh cc cu x giao c bn, cch biu t khi hn h, thm hi, cu giao tip thng thng v nhng cu ni xen n gin#Ting Anh#Giao ti p#S tay#Hu#292192## 00574000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050011000500020029000610070016000900080010001060090 01200116010000500128011001500133021014100148020001000289020001000299039000400309 013000700313#VN12.03297#VN12.03298#35000#Vi?t#KH125N#428#^214#Vng Hng#Khu n g ting Anh hng ngy#Vng Hng b.s.#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a283tr.^b18cm #Gm cc mu cu c ni dung c bn lin quan n cc phng din ca cuc sng x hi, nhng t ng thng dng trong i thoi hng ngy...#Ting Anh#Giao ti p#Hu#292193## 00662000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050011000500020029000610070016000900080010001060090 01200116010000500128011001500133021022800148020001000376020001000386039000500396 013000700401#VN12.03299#VN12.03300#38000#Vi?t#KH125N#428#^214#Vng Hng#Khu n g ting Anh giao tip#Vng Hng b.s.#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a351tr.^b18cm #Gii thiu nhng mu cu khu ng ting Anh giao tip trong i sng hng ngy. Cc cu ting Anh c sp xp theo cc ch : Thi tit v kh hu, thi gian v ngy, ho nhc v rp ht, in thoi, mua hng, tim ct tc...#Ting Anh#G iao tip#Thu#292194## 00584000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050012000490020028000610070017000890080010001060090 01200116010000500128011001500133021012900148020001000277020001000287020000900297 039000500306013000700311#VN12.03301#VN12.03302#32000#Vi?t#M558C#428#^214#Trng Hip#10 cu ting Anh quan trng#Trng Hip b.s.#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a 251tr.^b18cm#Gii thiu 10 cu ng php ting Anh quan trng dng biu t ngha cu ni trong cuc i thoi v cc tnh hung minh ho#Ting Anh#Giao ti p#Ng php#Thu#292195## 00581000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070028000720220004001000080018001040090 01100122010000500133011001500138012004000153020001700193020000900210020001300219 005001200232006000900244039000500253019001400258013000700272#VN12.03303#18000#V i?t#B300M#895.6#^214#B mt ca Tsubomi#Truyn tranh#Yabuuchi Yu ; Song Anh dch #T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yabuuchi Yu#Song Anh#Thu#D ch Nht Bn#292196## 00581000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070028000720220004001000080018001040090 01100122010000500133011001500138012004000153020001700193020000900210020001300219 005001200232006000900244039000500253013000700258019001400265#VN12.03304#18000#V i?t#B300M#895.6#^214#B mt ca Tsubomi#Truyn tranh#Yabuuchi Yu ; Song Anh dch #T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yabuuchi Yu#Song Anh#Thu#2 92197#Dch Nht Bn## 00652000000000313000450002600110000000500110001103900050002201400070002704100050 00340020015000390030013000540070068000670220005001350080018001400090011001580100 00500169011001500174012004000189019001600229020001700245020001100262020001300273 181000600286082000600292808000500298005001600303006001200319013000700331#VN12.03 305#n Thu An#Thu#17000#Vi?t#T i danh b#Truyn tranh#Nguyn tc: n Thu An ; Ho s: T Kim Kiu ; Tuyt Nhung dch#T.68#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#V n hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#T550#895.1#^214#T Kim Kiu#Tuyt Nh ung#292198## 00744000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020015000650030029000800070034001090080 01800143009001100161010000500172011001500177021021100192020000700403020000900410 006001400419039000500433013000700438019000900445#VN12.03306#VN12.03307#38000#Vi ?t#452M#153.4#^214#Eastaway, Rob#i mi t duy#101 cch khi ngun sng to#Ro b Eastaway ; Phm Anh Tun dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a138tr.^b19cm #Gii thiu 101 cch khi ngun sng to gip bn t rn luyn i mi t duy , m ra nhiu kh nng cho tm tr - vt qua ro cn bn trong nhm gii quyt vn hiu qu v nui dng nhng tng tt p#T duy#Sng to#Phm Anh Tu n#Thu#292199#Dch Anh## 00780000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020012000630030035000750070031001100080 01800141009001100159010000500170011001500175021024000190020001800430020000800448 006001300456039000500469013000700474019000900481#VN12.03308#VN12.03309#40000#Vi ?t#N122C#153.9#^214#Bracey, Ron#Nng cao IQ#101 cch trau di nng lc tr tu#R on Bracey ; Phm Thu Ho dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a140tr.^b19cm#H ng dn cch thc hiu r v IQ v cc nhn t cu thnh IQ. a ra cc ph ng php gip bn trau di v nng cao nhng kh nng tim n ca b no, t c th vn dng kin thc v s hiu bit ring ca mnh mt cch hiu qu nht#C h s thng minh#Tr tu#Phm Thu Ho#Thu#292200#Dch Anh## 00659000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020018000670030024000850070036001090080 01800145009001100163010000500174011001500179021012200194020000800316020001000324 006001400334039000500348013000700353019000900360#VN12.03311#VN12.03310#38000#Vi ?t#R203L#153.1#^214#Tipper, Michael#Rn luyn tr nh#101 mo gi nh tc th#Mi chael Tipper ; Phm Anh Tun dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a128tr.^b19 cm#Gii thiu mt s k thut v chin lc n gin gip bn pht trin tr nh v nng cao s tp trung v kh nng t duy#Tr nh#Rn luyn#Phm Anh Tun#Thu #292201#Dch Anh## 00617000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020071000470080005001180090037001230100005001600110016001650150 13100181020000800312020001000320020001100330020002200341039000500363013000700368 #NV12.01109#NV12.01108#Vi?t#V302N#780.9597#^214#Vietnamese Institute for Musicol ogy - sixty years of age (1950 - 2010)#^aH.#^aThe publishers of National Culture #2010#^a196 p.^b21 cm#At head of title: Ministry of Culture, Sports and Tourism. Vietnam National Academy for Music. Vietnamese Institute for Musicology#Lch s #Thnh tu#Pht trin#Vin m nhc Vit Nam#Thu#292202## 00713000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020032000570030004000890070080000930220004001730080 00500177009001800182010000500200011001500205020000800220020000900228020000400237 00500110024100500140025200500140026600500100028000500130029000500130030300500100 0316005001300326039000500339013000700344#VV12.10202#VV12.10203#60000#Vi?t#C450 #895.9221008#^214#C nh - Hng t, tnh ngi#Th#Don T T, Don Anh Khi, Don Bng Hi... ; S.t., tuyn chn: L nh Cnh...#T.1#^aH.#^aVn ho dn tc #2012#^a207tr.^b21cm#Vn hc#Vit Nam#Th#Don T T#Don Anh Khi#Don Bng Hi #L Bt T#L Ngc Ton#L nh Cnh#Hong Nho#L Ngc Kim#Thu#292203## 01073000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620020049000670070063001160080005001790090 01800184010000500202011001500207015006500222021033900287020000800626020000300634 02000110063700500150064800500170066300500180068000500110069800500140070903900050 0723013000700728#VV12.10204#VV12.10205#VV12.10206#67000#Vi?t#QU105H#327.73051#^ 214#Quan h M - Trung Quc thp nin u th k XXI#L Khng Thu (ch.b.), Ngu yn Lan Hng, Nguyn Xun Trung...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a254tr.^b21cm# TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Chu M#Trnh by nhng nhn t tc ng n s iu chnh chin lc ton cu ca M i vi Trung Quc v quan h M - Trung Quc thp nin u th k XXI. Chnh sch ca M i vi Trung Quc v thc trng quan h M - Trung Quc thp nin u th k XXI. nh gi tc ng v d bo trin vng quan h M - Trung Quc thp nin u th k X XI#Quan h#M#Trung Quc#L Khng Thu#Nguyn Lan Hng#Nguyn Xun Trung#L V n Nga#L Th Thu H#Thu#292204## 01010000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820004000538080005000570050013000620020057000750030017001320070 01300149008000500162009001800167010000500185011001500190015005700205021035400262 02000100061602000100062602000080063602000110064402000170065503900050067201300070 0677#VV12.10207#VV12.10208#VV12.10209#100000#Vi?t#NG550N#428#^214#L Vn Thanh# Ng ngha ca cc gii t ch khng gian trong ting Anh#Sch chuyn kho#L Vn Thanh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a251tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o. Vin i hc M H Ni#Tng quan v gii t v gii t nh v khng gian. T rnh by ng ngha v ng dng ca cc gii t nh v khng gian at, on, in tro ng ting Anh. Mt s c th ca c ch tri nhn khng gian (trn c s i chi u at, on, in vi cc phng tin tng ng trong ting Vit). Kho st thc nghi m vic s dng cc gii t at, on, in hc vin ngi Vit#Ting Anh#Ng ngha #Gii t#Ting Vit#Sch chuyn kho#Thu#292205## 00943000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580050017000630020059000800030017001390070 01700156008000500173009001800178010000500196011001500201015005700216021027900273 02000100055202000080056202000080057002000100057802000170058803900050060501300070 0610#VV12.10210#VV12.10211#VV12.10212#100000#Vi?t#113#428.2#^214#Hong Tuyt Minh#c im c php - ng ngha ca ng t quan h ting Anh#Sch chuyn kho #Hong Tuyt Minh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a294tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio d c v o to. Vin i hc M H Ni#Trnh by c s l lun v c im ca ng t quan h biu th qu trnh thm nhp nh tnh trong ting Anh. c im c a ng t quan h biu th qu trnh thm nhp ng nht trong ting Anh. Lin h c im c php - ng ngha ca ng t quan h ting Anh vi ting Vit#Ti ng Anh#ng t#C php#Ng ngha#Sch chuyn kho#Thu#292206## 01051000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020056000560070062001120080005001740090018001790100005001970110 02600202015007300228021026800301020000800569020000800577020000300585020001100588 02000070059902000080060600500150061400500140062900500170064300500140066003900050 0674005001500679013000700694#VV12.10213#VV12.10214#Vi?t#L302S#324.2597070959742# ^214#Lch s ng b v nhn dn x Ngha Dng (1930 - 2010)#B.s.: Hong Vn Ki m, Bi Thanh Tun ; S.t.: Nguyn Th An...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a159tr., 14tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Ngha Dng huyn Tn K, tn h Ngh An#Khi qut v vng t v con ngi x Ngha Dng. Nhn dn x Ngha D ng u tranh ginh chnh quyn thng li di s lnh o ca ng. Ngha Dng t rong cuc khng chin chng thc dn Php, quc M, trong cng cuc xy dng ch ngha x hi v thc hin i mi#Lch s#ng b#X#Ngha Dng#Tn K#Ngh An#Bi Thanh Tun#Nguyn Th An#Nguyn Th Hng#Trn Vn Kiu#Thu#Hong Vn Ki m#292207## 01268000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020056000560070094001120080005002060090018002110100005002290110 02500234015007600259021039600335020000800731020000800739020000300747020001100750 02000100076102000080077100500130077900500150079200500150080700500180082200500120 0840005001600852005001400868039000500882013000700887#VV12.10215#VV12.10216#Vi?t# L302S#324.2597070959743#^214#Lch s ng b v nhn dn x Hng Bnh (1930 - 2 010)#B.s.: Trn Vn Qu, Bi Thanh Tun, Hong Vn Kim, L Hu nh Truyn ; S. t.: L ng Li...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a159tr., 7tr. nh^b21cm#TTS ghi : Ban Chp hnh ng b x Hng Bnh huyn Hng Kh, tnh H Tnh#Khi qut v vng t v con ngi Hng Bnh. Qu trnh vn ng thnh lp ng v phong tr o u tranh ginh chnh quyn Hng Bnh. T chc ng lnh o nhn dn Hn g Bnh xy dng x hi mi, tham gia khng chin chng Php v xy dng ch ngh a x hi. Hng Bnh trong cng cuc khng chin chng M cu nc, trong nhng nm u sau ngy thng nht t nc v trong cng cuc i mi#Lch s#ng b# X#Hng Thu#Hng Kh#H Tnh#Trn Vn Qu#Bi Thanh Tun#Hong Vn Kim#L H u nh Tuyn#L ng Li#ng Minh Hng#Lu Vn Thng#Thu#292208## 00761000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050019000530020050000720030044001220070019001660080 00500185009001800190010000500208011001500213021018100228020000800409020001400417 020000800431039000500439013000700444020002000451#VV12.10217#VV12.10218#60000#Vi ?t#NGH300L#395.3#^214#Trung Th Thu Thu#Nghi l nng nghip truyn thng ca ng i Bahnar#Lng Kon Jdri x krwa thnh ph Kon Tum#Trung Th Thu Thu#^aH.#^ aVn ho dn tc#2012#^a203tr.^b20cm#Khi qut chung v lng Kon Jdri. Gii thi u v nghi l nng nghip truyn thng ca ngi Bahnar lng Kon Jdri. Nhng gi tr c sc ca nghi l nng nghip truyn thng Bahnar#Nghi l#Dn tc Ba Na# Kon Tum#Thu#292209#Nghi l nng nghip## 00892000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050009000450020039000540070014000930080005001070090018001120100 00500130011001400135015005200149021036200201020000700563020001200570020001300582 020000700595039000500602013000700607#VN12.03312#VN12.03313#Vi?t#S450T#362.29#^21 4#Hi Linh#S tay truyn thng phng chng ma tu#Hi Linh b.s.#^aH.#^aVn ho d n tc#2011#^a87tr.^b19cm#TTS ghi: B Thng tin v Truyn thng. Cc Bo ch#Cu ng cp nhng thng tin c bn v: Quan im, chin lc phng, chng v kim so t ma tu ca ng v Nh nc; yu cu, ni dung v cc hnh thc truyn thng p hng chng t nn ma tu trong cng ng; nhng kin thc c bn v nhn din ma tu, nghin ma tu, t nn ma tu phc v cho cng tc truyn thng; danh mc v n bn php lut v phng, chng ma tu#Ma tu#Phng chng#Truyn thng#S tay#T hu#292210## 00831000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020071000570070056001280080005001840090057001890100 00500246011001500251021017200266020000800438020001200446020000800458020001100466 020000900477006001500486039000500501013000700506005001600513#VN12.03314#VN12.033 15#45000#Vi?t#T250L#393.0959712#^214#T l - T ca trong m tang ca ngi Ty huyn Qung Uyn - Cao Bng#S.t., dch, gii thiu: Hong Th Nhun, Nng Vnh Tun#^aH.#^aVn ho dn tc ; Hi Vn hc Ngh thut tnh Cao Bng#2012#^a139tr. ^b19cm#Gii thiu v t l v t ca trong m tang ca ngi Ty huyn Qung Uy n tnh Cao Bng. Gi tr t l - t ca trong m tang ca ngi Ty huyn Qung Uyn tnh Cao Bng#Tang l#Dn tc Ty#Nghi l#Qung Uyn#Cao Bng#Nng Vnh Tu n#Thu#292211#Hong Th Nhun## 00431000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050007000540020009000610030004000700070007000740080 00500081009001800086010000500104011001400109020001700123020000900140020000400149 039000500153013000700158#VN12.03316#VN12.03317#40000#Vi?t#H401S#895.9221#^214#L Huy#Hoa sng#Th#L Huy#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a87tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#292212## 00576000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020016000570070054000730080005001270090018001320100 00500150011001500155020001700170020000900187020000800196039000500204005001200209 005001100221005001400232005001000246005001100256013000700267#VN12.03318#VN12.033 19#30000#Vi?t#M458T#895.9228008#^214#Mt thi nh#L Vn Th (tuyn chn), N g Vn Tu, Nguyn Vn L...#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a169tr.^b19cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Tp vn#Thu#Lu Vn Th#Ng Vn Tu#Nguyn Vn L#Dng Ng#Vn Nguyn#292213## 00736000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020013000580030004000710070072000750220004001470080 00500151009001800156010000500174011001500179015004300194020001700237020000900254 02000040026300500090026700500130027603900050028901300070029400500150030100500220 0316005000700338005001500345005001400360#VN12.03320#VN12.03321#30000#Vi?t#CH518 C#895.9221008#^214#Chung chiu#Th#Cm Thu, Ng Bch Sen, Nguyn Ph Hi... ; Tuyn chn: Ng Bch Sen...#T.3#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a127tr.^b19cm#TTS ghi: Hi Ngi cao tui huyn Sc Sn#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Cm Thu#Ng Bch Sen#Thu#292214#Nguyn Ph Hi#Nguyn Th Tuyt Vinh#L Huy#Trn Long Hng #Trn Th Giao## 00623000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020019000560030004000750070059000790080005001380090 01800143010000500161011001500166020001700181020001200198020000900210020000700219 006001500226006001100241039000500252013000700257005001400264015003100278#VN12.03 322#VN12.03323#30000#Vi?t#D121C#398.809597#^214#Dn ca dn tc Ty#Iu#S.t., bi n dch: Hong Vn Ch, Nng Phc Tc, Hong Nng#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^ a174tr.^b19cm#Vn hc dn gian#Dn tc Ty#Vit Nam#Dn ca#Nng Phc Tc#Hong Nng#Thu#292215#Hong Vn Ch#Tn sch ngoi ba: Dn ca Ty## 00506000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020021000680030004000890290012000930070 01400105008000500119009001800124010000500142011001500147020001700162020000900179 020000400188039000500192013000700197020001200204#VN12.03324#VN12.03325#25000#Vi ?t#561L#895.9221#^214#Hong Vn Ch#ng ln pha trc#Th#Tng ma n#Hong Vn Ch#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a135tr.^b17cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #Thu#292216#Dn tc Ty## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050017000550020013000720030011000850070017000960080 00500113009001800118010000500136011001500141020001700156020000900173020001100182 039000500193013000700198#VN12.03326#VN12.03327#37000#Vi?t#107S#895.92214#^214# Dng Mnh Ngha#nh sao khu#Truyn th#Dng Mnh Ngha#^aH.#^aVn ho dn tc #2012#^a135tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn th#Thu#292217## 00482000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050011000550020015000660030016000810070011000970080 00500108009001800113010000500131011001500136020001700151020000900168020001200177 020000300189039000500192013000700197#VN12.03329#VN12.03328#36000#Vi?t#NG558C#89 5.9223#^214#L nh M#Ngi cng nh#Tp truyn - k#L nh M#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a111tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#K#Thu#292218 ## 00629000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340050014000390020026000530290026000790070019001050040013001240080 00500137009001800142010000500160011001500165021015200180020001000332020000900342 039000500351013000700356#VN12.03330#20000#Vi?t#NG550P#428#^214#Phm Vn Bnh#Ng php ting Anh c bn#A basical English grammar#Phm Vn Bnh b.s.#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a248tr.^b16cm#Trnh by ng php ting Anh c bn v nh ngha, phn loi, cch s dng ca danh t, qun t, tnh t, i t, s t, t ch trng thi, trng t...#Ting Anh#Ng php#Thu#292219## 00565000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070043000610220004001040040018001080080005001260090 01800131010000500149011001700154020000900171020000600180020001000186020001400196 005001600210005001500226005001000241039000500251013000700256#VN12.03331#7000#Vi ?t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh m thut 1#Nguyn Hu Hnh, Trnh c Minh, Trn Ngc#T.1#Ti bn ln th 9#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a24tr.^b17x24cm#M thut #Lp 1#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Hu Hnh#Trnh c Minh#Trn Ngc#Thu#292 220## 00566000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070043000610220004001040040019001080080005001270090 01800132010000500150011001700155020000900172020000600181020001000187020001400197 005001600211005001500227005001000242039000500252013000700257#VN12.03332#7000#Vi ?t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh m thut 1#Nguyn Hu Hnh, Trnh c Minh, Trn Ngc#T.2#Ti bn ln th 10#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a24tr.^b17x24cm#M thu t#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Hu Hnh#Trnh c Minh#Trn Ngc#Thu#29 2221## 00508000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070020000610220004000810040018000850080005001030090 01800108010000500126011001700131020000900148020000600157020001000163020001400173 005000900187005001000196039000500206013000700211#VN12.03333#7000#Vi?t#TH552H#37 2.5#^214#Thc hnh m thut 2# Thut, Trn Ngc#T.1#Ti bn ln th 9#^aH.#^a i hc S phm#2012#^a24tr.^b17x24cm#M thut#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm# T hut#Trn Ngc#Thu#292222## 00509000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070020000610220004000810040019000850080005001040090 01800109010000500127011001700132020000900149020000600158020001000164020001400174 005000900188005001000197039000500207013000700212#VN12.03334#7000#Vi?t#TH552H#37 2.5#^214#Thc hnh m thut 2# Thut, Trn Ngc#T.2#Ti bn ln th 10#^aH.#^a i hc S phm#2012#^a24tr.^b17x24cm#M thut#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm# Thut#Trn Ngc#Thu#292223## 00505000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070021000610220004000820040013000860080005000990090 01800104010000500122011001700127020000900144020000600153020001000159020001400169 005001000183005001000193039000500203013000700208#VN12.03335#7000#Vi?t#TH552H#37 2.5#^214#Thc hnh m thut 3#Trn Ngc, Trn Tng#T.1#In ln th 9#^aH.#^ai h c S phm#2012#^a24tr.^b17x24cm#M thut#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#Trn Ng c#Trn Tng#Thu#292224## 00505000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070021000610220004000820040013000860080005000990090 01800104010000500122011001700127020000900144020000600153020001000159020001400169 005001000183005001000193039000500203013000700208#VN12.03336#7000#Vi?t#TH552H#37 2.5#^214#Thc hnh m thut 3#Trn Ngc, Trn Tng#T.2#In ln th 8#^aH.#^ai h c S phm#2012#^a24tr.^b17x24cm#M thut#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#Trn Ng c#Trn Tng#Thu#292225## 00505000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070021000610220004000820040013000860080005000990090 01800104010000500122011001700127020000900144020000600153020001000159020001400169 005001000183005001000193039000500203013000700208#VN12.03337#7000#Vi?t#TH552H#37 2.5#^214#Thc hnh m thut 4#Trn Ngc, Trn Tng#T.1#In ln th 8#^aH.#^ai h c S phm#2012#^a32tr.^b17x24cm#M thut#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Trn Ng c#Trn Tng#Thu#292226## 00505000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070021000610220004000820040013000860080005000990090 01800104010000500122011001700127020000900144020000600153020001000159020001400169 005001000183005001000193039000500203013000700208#VN12.03338#7000#Vi?t#TH552H#37 2.5#^214#Thc hnh m thut 5#Trn Ngc, Trn Tng#T.1#In ln th 7#^aH.#^ai h c S phm#2012#^a32tr.^b17x24cm#M thut#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Trn Ng c#Trn Tng#Thu#292227## 00505000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070021000610220004000820080005000860090018000910100 00500109011001700114020000900131020000600140020001000146020001400156005001000170 005001000180039000500190013000700195004001300202#VN12.03339#7000#Vi?t#TH552H#37 2.5#^214#Thc hnh m thut 5#Trn Ngc, Trn Tng#T.2#^aH.#^ai hc S phm#20 12#^a32tr.^b17x24cm#M thut#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Trn Ngc#Trn Tng#T hu#292228#In ln th 6## 00497000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410030030000620070012000920220009001040080005001130090 01800118010000500136011001400141020001100155020000900166020000600175020001400181 039000500195013000700200005001200207#VV12.10219#9800#Vi?t#TH552H#372.63#^214#Th c hnh luyn vit#Theo chun kin thc, k nng#L Hu Tnh#Q.1, T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a28tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Thu#292 229#L Hu Tnh## 00497000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410030030000620070012000920220009001040080005001130090 01800118010000500136011001400141020001100155020000900166020000600175020001400181 039000500195013000700200005001200207#VV12.10220#9800#Vi?t#TH552H#372.63#^214#Th c hnh luyn vit#Theo chun kin thc, k nng#L Hu Tnh#Q.1, T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a28tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Thu#292 230#L Hu Tnh## 00505000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410030030000620070016000920220009001080080005001170090 01800122010000500140011001400145020001100159020000900170020000600179020001400185 039000500199013000700204005001600211#VV12.10221#9800#Vi?t#TH552H#372.63#^214#Th c hnh luyn vit#Theo chun kin thc, k nng#Trn Mnh Hng#Q.2, T.1#^aH.#^ ai hc S phm#2012#^a28tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Thu #292231#Trn Mnh Hng## 00505000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410030030000620070016000920220009001080080005001170090 01800122010000500140011001400145020001100159020000900170020000600179020001400185 039000500199013000700204005001600211#VV12.10222#9800#Vi?t#TH552H#372.63#^214#Th c hnh luyn vit#Theo chun kin thc, k nng#Trn Mnh Hng#Q.2, T.2#^aH.#^ ai hc S phm#2012#^a28tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Thu #292232#Trn Mnh Hng## 00505000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410030030000620070016000920220009001080080005001170090 01800122010000500140011001400145020001100159020000900170020000600179020001400185 039000500199013000700204005001600211#VV12.10223#9800#Vi?t#TH552H#372.63#^214#Th c hnh luyn vit#Theo chun kin thc, k nng#Trn Mnh Hng#Q.3, T.1#^aH.#^ ai hc S phm#2012#^a28tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Thu #292233#Trn Mnh Hng## 00505000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410030030000620070016000920220009001080080005001170090 01800122010000500140011001400145020001100159020000900170020000600179020001400185 039000500199013000700204005001600211#VV12.10224#9800#Vi?t#TH552H#372.63#^214#Th c hnh luyn vit#Theo chun kin thc, k nng#Trn Mnh Hng#Q.3, T.2#^aH.#^ ai hc S phm#2012#^a28tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Thu #292234#Trn Mnh Hng## 00497000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410030030000620070012000920220009001040080005001130090 01800118010000500136011001400141020001100155020000900166020000600175020001400181 039000500195013000700200005001200207#VV12.10225#9800#Vi?t#TH552H#372.63#^214#Th c hnh luyn vit#Theo chun kin thc, k nng#L Hu Tnh#Q.4, T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a28tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Thu#292 235#L Hu Tnh## 00497000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410030030000620070012000920220009001040080005001130090 01800118010000500136011001400141020001100155020000900166020000600175020001400181 039000500195013000700200005001200207#VV12.10226#9800#Vi?t#TH552H#372.63#^214#Th c hnh luyn vit#Theo chun kin thc, k nng#L Hu Tnh#Q.5, T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a28tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#Thu#292 236#L Hu Tnh## 00497000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410030030000620070012000920220009001040080005001130090 01800118010000500136011001400141020001100155020000600166020000900172020001400181 039000500195013000700200005001200207#VV12.10227#9800#Vi?t#TH552H#372.63#^214#Th c hnh luyn vit#Theo chun kin thc, k nng#L Hu Tnh#Q.5, T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a28tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Tp vit#Sch c thm#Thu#292 237#L Hu Tnh## 00460000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020031000410070012000720220004000840080005000880090018000930100 00500111011001400116020001100130020000900141020000600150020001400156005001200170 039000500182013000700187#VV12.10228#14800#Vi?t#V460T#372.61#^214#V thc hnh l uyn t v cu 2#L Hu Tnh#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Ng php#Lp 2#Sch c thm#L Hu Tnh#Thu#292238## 00513000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020031000410070033000720220004001050080005001090090018001140100 00500132011001400137020001100151020000900162020000600171020001400177005001200191 005002000203039000500223013000700228#VV12.10229#14800#Vi?t#V460T#372.61#^214#V thc hnh luyn t v cu 3#L Hu Tnh, Trn Th Hin Lng#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a52tr.^b24cm#Ting Vit#Ng php#Lp 3#Sch c thm#L Hu Tnh# Trn Th Hin Lng#Thu#292239## 00513000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020031000410070033000720220004001050080005001090090018001140100 00500132011001400137020001100151020000900162020000600171020001400177005001200191 005002000203039000500223013000700228#VV12.10230#17500#Vi?t#V460T#372.61#^214#V thc hnh luyn t v cu 4#L Hu Tnh, Trn Th Hin Lng#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a68tr.^b24cm#Ting Vit#Ng php#Lp 4#Sch c thm#L Hu Tnh# Trn Th Hin Lng#Thu#292240## 00460000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020031000410070012000720220004000840080005000880090018000930100 00500111011001400116020001100130020000900141020000600150020001400156005001200170 039000500182013000700187#VV12.10231#17500#Vi?t#V460T#372.61#^214#V thc hnh l uyn t v cu 5#L Hu Tnh#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a68tr.^b24cm#Ting Vit#Ng php#Lp 5#Sch c thm#L Hu Tnh#Thu#292241## 00638000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020038000400030054000780070052001320220009001840080005001930090 01800198010000500216011001400221020001100235020000600246020000800252020001400260 005001600274005002100290005001300311039000500324013000700329#VV12.10232#14800#V i?t#B103T#372.6#^214#Bi tp b tr v nng cao ting Vit#Theo chun kin thc v k nng dy - hc 2 bui/ngy#Hong Cao Cng, Trn Th Minh Phng, L Ngc ip#Q.3, T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a64tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp #Sch c thm#Hong Cao Cng#Trn Th Minh Phng#L Ngc ip#Thu#292242## 00638000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020038000400030054000780070052001320220009001840080005001930090 01800198010000500216011001400221020001100235020000600246020000800252020001400260 005002100274005001600295005001300311039000500324013000700329#VV12.10233#15900#V i?t#B103T#372.6#^214#Bi tp b tr v nng cao ting Vit#Theo chun kin thc v k nng dy - hc 2 bui/ngy#Trn Th Minh Phng, Hong Cao Cng, L Ngc ip#Q.4, T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a72tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp #Sch c thm#Trn Th Minh Phng#Hong Cao Cng#L Ngc ip#Thu#292243## 00563000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030052000630070031001150220004001460080005001500090 01800155010000500173011001400178020001100192020000600203020000800209020001400217 005001400231005001600245039000500261013000700266#VV12.10234#15900#Vi?t#L527T#37 2.6#^214#Luyn tp ting Vit 1#Theo chun kin thc v k nng dy hc 2 bui/n gy#ng Th Lanh, Nguyn Khnh H#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a76tr.^b24cm #Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Khnh H#Thu#29224 4## 00563000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030052000630070031001150220004001460080005001500090 01800155010000500173011001400178020001100192020000600203020000800209020001400217 005001400231005001600245039000500261013000700266#VV12.10235#15900#Vi?t#L527T#37 2.6#^214#Luyn tp ting Vit 1#Theo chun kin thc v k nng dy hc 2 bui/n gy#ng Th Lanh, Nguyn Khnh H#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a71tr.^b24cm #Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Khnh H#Thu#29224 5## 00571000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030052000630070035001150220004001500080005001540090 01800159010000500177011001400182020001100196020000600207020000800213020001400221 005002100235005001300256039000500269013000700274#VV12.10236#15000#Vi?t#L527T#37 2.6#^214#Luyn tp ting Vit 2#Theo chun kin thc v k nng dy hc 2 bui/n gy#Trn Th Minh Phng, o Tin Thi#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a67tr.^b 24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Trn Th Minh Phng#o Tin Thi#Th u#292246## 00571000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030052000630070035001150220004001500080005001540090 01800159010000500177011001400182020001100196020000600207020000800213020001400221 005002100235005001300256039000500269013000700274#VV12.10237#15000#Vi?t#L527T#37 2.6#^214#Luyn tp ting Vit 2#Theo chun kin thc v k nng dy hc 2 bui/n gy#Trn Th Minh Phng, o Tin Thi#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a67tr.^b 24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Trn Th Minh Phng#o Tin Thi#Th u#292247## 00567000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030052000630070033001150220004001480080005001520090 01800157010000500175011001400180020001100194020000600205020000800211020001400219 005001300233005001900246039000500265013000700270#VV12.10238#15000#Vi?t#L527T#37 2.6#^214#Luyn tp ting Vit 3#Theo chun kin thc v k nng dy hc 2 bui/n gy#o Tin Thi, Nguyn Th Lan Anh#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a67tr.^b24 cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#o Tin Thi#Nguyn Th Lan Anh#Thu#2 92248## 00608000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030052000630070048001150220004001630080005001670090 01800172010000500190011001400195020001100209020000600220020000800226020001400234 005001600248005001700264039000500281005001300286013000700299#VV12.10239#15000#V i?t#L527T#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 3#Theo chun kin thc v k nng dy hc 2 bui/ngy#Hong Cao Cng, Trn Minh Phng, L Ngc ip#T.2#^aH.#^ai h c S phm#2012#^a67tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Hong Cao C ng#Trn Minh Phng#Thu#L Ngc ip#292249## 00567000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030052000630070033001150220004001480080005001520090 01800157010000500175011001400180020001100194020000600205020000800211020001400219 005001300233005001900246039000500265013000700270#VV12.10240#15900#Vi?t#L527T#37 2.6#^214#Luyn tp ting Vit 4#Theo chun kin thc v k nng dy hc 2 bui/n gy#o Tin Thi, Nguyn Th Lan Anh#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a75tr.^b24 cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#o Tin Thi#Nguyn Th Lan Anh#Thu#2 92250## 00602000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030052000630070045001150220004001600080005001640090 01800169010000500187011001400192020001100206020000600217020000800223020001400231 005001300245005001700258005001300275039000500288013000700293#VV12.10241#15900#V i?t#L527T#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 5#Theo chun kin thc v k nng dy hc 2 bui/ngy#o Tin Thi, Trn Minh Phng, L Ngc ip#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a71tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#o Tin Thi#T rn Minh Phng#L Ngc ip#Thu#292251## 00569000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030052000630070034001150220004001490080005001530090 01800158010000500176011001400181020001100195020000600206020000800212020001400220 005001600234005001700250039000500267013000700272#VV12.10242#15900#Vi?t#L527T#37 2.6#^214#Luyn tp ting Vit 5#Theo chun kin thc v k nng dy hc 2 bui/n gy#Hong Cao Cng, Trn Minh Phng#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a71tr.^b2 4cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Hong Cao Cng#Trn Minh Phng#Thu #292252## 00573000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510070036000800220004001160040018001200080 00500138009001800143010000500161011001500166020001100181020001200192020000600204 020001400210005002000224005001500244039000500259013000700264#VV12.10243#VV12.102 44#34000#Vi?t#B452D#372.6#^214#Bi dng vn - Ting Vit 2#Nguyn Th Kim Dung , H Th Vn Anh#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a183tr.^b24c m#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Th Kim Dung#H Th Vn Anh# Thu#292253## 00573000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510070036000800220004001160040018001200080 00500138009001800143010000500161011001500166020001100181020001200192020000600204 020001400210005002000224005001500244039000500259013000700264#VV12.10245#VV12.102 46#34000#Vi?t#B452D#372.6#^214#Bi dng vn - Ting Vit 2#Nguyn Th Kim Dung , H Th Vn Anh#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a191tr.^b24c m#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Th Kim Dung#H Th Vn Anh# Thu#292254## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520070012000720080005000840090018000890100 00500107011001500112020001200127020000600139020001400145005001200159039000500171 013000700176004001400183#VV12.10247#VV12.10248#20000#Vi?t#L527T#372.62#^214#Luy n tp lm vn 3#Trng Dnh#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a103tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 3#Sch c thm#Trng Dnh#Thu#292255#Ti bn ln 2## 00608000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020032000400030054000720070043001260220009001690080005001780090 01800183010000500201011001400206020000500220020000600225020000800231020001400239 005001400253005001300267005001400280039000500294013000700299#VV12.10249#15900#V i?t#B103T#372.7#^214#Bi tp b tr v nng cao ton#Theo chun kin thc v k nng dy - hc 2 bui/ngy# Trung Hiu, V Vn Dng, Trung Kin#Q.4, T.1#^ aH.#^ai hc S phm#2012#^a59tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# Tru ng Hiu#V Vn Dng# Trung Kin#Thu#292256## 00507000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020050000400070015000900220004001050080005001090090018001140100 00500132011001400137020000500151020000600156020000800162020001400170039000500184 013000700189004001800196005001500214#VV12.10250#20000#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp nng cao t lun v trc nghim ton 1#Phm nh Thc#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a94tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Thu#292257#Ti bn ln th 1#Phm nh Thc## 00507000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020050000400070015000900220004001050080005001090090018001140100 00500132011001400137020000500151020000600156020000800162020001400170039000500184 004001800189013000700207005001500214#VV12.10251#20000#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp nng cao t lun v trc nghim ton 1#Phm nh Thc#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a95tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Thu#Ti bn ln th 1#292258#Phm nh Thc## 00508000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020050000400070015000900220004001050080005001090090018001140100 00500132011001500137020000500152020000600157020000800163020001400171039000500185 013000700190004001800197005001500215#VV12.10252#20000#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp nng cao t lun v trc nghim ton 3#Phm nh Thc#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a102tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Thu#292259#Ti b n ln th 1#Phm nh Thc## 00508000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020050000400070015000900220004001050040018001090080005001270090 01800132010000500150011001500155020000500170020000600175020000800181020001400189 005001500203039000500218013000700223#VV12.10253#20000#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp nng cao t lun v trc nghim ton 4#Phm nh Thc#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a110tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# Phm nh Thc#Thu#292260## 00602000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020033000410070051000740080005001250090018001300100005001480110 01400153020000800167020001000175020001000185020000600195020001300201020001400214 005001300228005001700241005001100258039000500269013000700274014000700281#VV12.10 254#13000#Vi?t#B103T#372.82#^214#Bi tp thc hnh k nng sng 1#Lu Thu Thu (ch.b.), Trn Th Thi H, o Vn Vi#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a32tr.^b24cm# K nng#Cuc sng#Thc hnh#Lp 1#K nng sng#Sch c thm#Lu Thu Thu#Trn T h Thi H#o Vn Vi#Thu#292261#13000## 00602000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020033000410070051000740080005001250090018001300100005001480110 01400153020000800167020001000175020001000185020000600195020001300201020001400214 005001300228005001700241005001100258039000500269014000700274013000700281#VV12.10 255#13000#Vi?t#B103T#372.82#^214#Bi tp thc hnh k nng sng 2#Lu Thu Thu (ch.b.), Trn Th Thi H, o Vn Vi#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a32tr.^b24cm# K nng#Cuc sng#Thc hnh#Lp 2#K nng sng#Sch c thm#Lu Thu Thu#Trn T h Thi H#o Vn Vi#Thu#13000#292262## 00602000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020033000410070051000740080005001250090018001300100005001480110 01400153020000800167020001000175020001000185020000600195020001300201020001400214 005001300228005001700241005001100258039000500269014000700274013000700281#VV12.10 256#13000#Vi?t#B103T#372.82#^214#Bi tp thc hnh k nng sng 3#Lu Thu Thu (ch.b.), Trn Th Thi H, o Vn Vi#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a32tr.^b24cm# K nng#Cuc sng#Thc hnh#Lp 3#K nng sng#Sch c thm#Lu Thu Thu#Trn T h Thi H#o Vn Vi#Thu#13000#292263## 00602000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020033000410070051000740080005001250090018001300100005001480110 01400153020000800167020001000175020001000185020000600195020001300201020001400214 005001300228005001700241005001100258039000500269014000700274013000700281#VV12.10 257#13000#Vi?t#B103T#372.82#^214#Bi tp thc hnh k nng sng 4#Lu Thu Thu (ch.b.), Trn Th Thi H, o Vn Vi#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a40tr.^b24cm# K nng#Cuc sng#Thc hnh#Lp 4#K nng sng#Sch c thm#Lu Thu Thu#Trn T h Thi H#o Vn Vi#Thu#13000#292264## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030052000570070040001090220004001490080005001530090 01800158010000500176011001400181020000500195020000600200020000800206020001400214 005001200228005001300240005001300253039000500266013000700271#VV12.10258#15900#V i?t#L527T#372.7#^214#Luyn tp ton 1#Theo chun kin thc v k nng dy hc 2 bui/ngy# Tin t, V Vn Dng, Hong Mai L#T.1#^aH.#^ai hc S phm#201 2#^a79tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#Thu#292265## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030052000570070040001090220004001490080005001530090 01800158010000500176011001400181020000500195020000600200020000800206020001400214 005001200228005001300240005001300253039000500266013000700271#VV12.10259#15900#V i?t#L527T#372.7#^214#Luyn tp ton 1#Theo chun kin thc v k nng dy hc 2 bui/ngy# Tin t, V Vn Dng, Hong Mai L#T.2#^aH.#^ai hc S phm#201 2#^a63tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#Thu#292266## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030052000570070040001090220004001490080005001530090 01800158010000500176011001400181020000500195020000600200020000800206020001400214 005001200228005001300240005001300253039000500266013000700271#VV12.10260#15000#V i?t#L527T#372.7#^214#Luyn tp ton 2#Theo chun kin thc v k nng dy hc 2 bui/ngy# Tin t, V Vn Dng, Hong Mai L#T.1#^aH.#^ai hc S phm#201 2#^a64tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#Thu#292267## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030052000570070040001090220004001490080005001530090 01800158010000500176011001400181020000500195020000600200020000800206020001400214 005001200228005001300240005001300253039000500266013000700271#VV12.10261#15000#V i?t#L527T#372.7#^214#Luyn tp ton 2#Theo chun kin thc v k nng dy hc 2 bui/ngy# Tin t, V Vn Dng, Hong Mai L#T.2#^aH.#^ai hc S phm#201 2#^a64tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#Thu#292268## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030052000570070040001090220004001490080005001530090 01800158010000500176011001400181020000500195020000600200020000800206020001400214 005001200228005001300240005001300253039000500266013000700271#VV12.10262#15000#V i?t#L527T#372.7#^214#Luyn tp ton 3#Theo chun kin thc v k nng dy hc 2 bui/ngy# Tin t, V Vn Dng, Hong Mai L#T.2#^aH.#^ai hc S phm#201 2#^a68tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#Thu#292269## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030052000570070040001090220004001490080005001530090 01800158010000500176011001400181020000500195020000600200020000800206020001400214 005001200228005001300240005001300253039000500266013000700271#VV12.10263#15900#V i?t#L527T#372.7#^214#Luyn tp ton 4#Theo chun kin thc v k nng dy hc 2 bui/ngy# Tin t, V Vn Dng, Hong Mai L#T.1#^aH.#^ai hc S phm#201 2#^a68tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#Thu#292270## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030052000570070040001090220004001490080005001530090 01800158010000500176011001400181020000500195020000600200020000800206020001400214 005001200228005001300240005001300253039000500266013000700271#VV12.10264#15900#V i?t#L527T#372.7#^214#Luyn tp ton 4#Theo chun kin thc v k nng dy hc 2 bui/ngy# Tin t, V Vn Dng, Hong Mai L#T.2#^aH.#^ai hc S phm#201 2#^a71tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#Thu#292271## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030052000570070040001090220004001490080005001530090 01800158010000500176011001400181020000500195020000600200020000800206020001400214 005001200228005001300240005001300253039000500266013000700271#VV12.10265#15900#V i?t#L527T#372.7#^214#Luyn tp ton 5#Theo chun kin thc v k nng dy hc 2 bui/ngy# Tin t, V Vn Dng, Hong Mai L#T.1#^aH.#^ai hc S phm#201 2#^a75tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#Thu#292272## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030052000570070040001090220004001490080005001530090 01800158010000500176011001400181020000500195020000600200020000800206020001400214 005001200228005001300240005001300253039000500266013000700271#VV12.10266#15900#V i?t#L527T#372.7#^214#Luyn tp ton 5#Theo chun kin thc v k nng dy hc 2 bui/ngy# Tin t, V Vn Dng, Hong Mai L#T.2#^aH.#^ai hc S phm#201 2#^a71tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#Thu#292273## 00431000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070015000670080005000820090018000870100 00500105011001500110020000500125020000600130020001400136005001500150039000500165 013000700170#VV12.10267#VV12.10268#20000#Vi?t#T406N#372.7#^214#Ton nng cao 2# Phm nh Thc#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a107tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c th m#Phm nh Thc#Thu#292274## 00525000000000289000450002600110000002600110001100500150002201400070003704100050 00441810006000490820006000558080005000610020036000660070015001020080005001170090 01800122010000500140011001500145020000500160020000600165020000800171020001200179 039000500191004001800196020001400214013000700228#VV12.10269#VV12.10270#Phm nh Thc#22000#Vi?t#C101D#372.7#^214#Cc dng bi tp trc nghim ton 2#Phm nh Thc#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a110tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Trc nghim# Loan#Ti bn ln th 2#Sch c thm#292275## 00525000000000289000450002600110000002600110001100500150002201400070003704100050 00441810006000490820006000558080005000610020036000660070015001020080005001170090 01800122010000500140011001500145020000500160020000600165020000800171020001200179 039000500191004001800196020001400214013000700228#VV12.10271#VV12.10272#Phm nh Thc#23000#Vi?t#C101D#372.7#^214#Cc dng bi tp trc nghim ton 3#Phm nh Thc#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a128tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Trc nghim# Loan#Ti bn ln th 3#Sch c thm#292276## 00525000000000289000450002600110000002600110001100500150002201400070003704100050 00441810006000490820006000558080005000610020036000660070015001020080005001170090 01800122010000500140011001500145020000500160020000600165020000800171020001200179 039000500191004001800196020001400214013000700228#VV12.10273#VV12.10274#Phm nh Thc#25000#Vi?t#C101D#372.7#^214#Cc dng bi tp trc nghim ton 5#Phm nh Thc#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a135tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Trc nghim# Loan#Ti bn ln th 2#Sch c thm#292277## 00567000000000289000450002600110000002600110001100500170002201400070003904100050 00461810006000510820006000578080005000630020029000680030030000970070037001270080 00500164009001800169010000500187011001500192020000500207020001400212020000600226 005001900232039000500251020001400256013000700270#VV12.10275#VV12.10276#Nguyn Da nh Ninh#22000#Vi?t#N122C#372.7#^214#Nng cao k nng gii ton 2#Dnh cho hc s inh kh v gii#Nguyn Danh Ninh, Trn Th Kim Cng#^aH.#^ai hc S phm#2012 #^a134tr.^b24cm#Ton#Gii bi ton#Lp 2#Trn Th Kim Cng#Loan#Sch c thm#2 92278## 00567000000000289000450002600110000002600110001100500170002201400070003904100050 00461810006000510820006000578080005000630020029000680030030000970070037001270080 00500164009001800169010000500187011001500192020000500207020001400212020000600226 005001900232039000500251020001400256013000700270#VV12.10277#VV12.10278#Nguyn Da nh Ninh#22000#Vi?t#N122C#372.7#^214#Nng cao k nng gii ton 3#Dnh cho hc s inh kh v gii#Nguyn Danh Ninh, Trn Th Kim Cng#^aH.#^ai hc S phm#2012 #^a118tr.^b24cm#Ton#Gii bi ton#Lp 3#Trn Th Kim Cng#Loan#Sch c thm#2 92279## 00567000000000289000450002600110000002600110001100500170002201400070003904100050 00461810006000510820006000578080005000630020029000680030030000970070037001270080 00500164009001800169010000500187011001500192020000500207020001400212020000600226 005001900232039000500251020001400256013000700270#VV12.10280#VV12.10279#Nguyn Da nh Ninh#22000#Vi?t#N122C#372.7#^214#Nng cao k nng gii ton 4#Dnh cho hc s inh kh v gii#Nguyn Danh Ninh, Trn Th Kim Cng#^aH.#^ai hc S phm#2012 #^a134tr.^b24cm#Ton#Gii bi ton#Lp 4#Trn Th Kim Cng#Loan#Sch c thm#2 92280## 00567000000000289000450002600110000002600110001100500170002201400070003904100050 00461810006000510820006000578080005000630020029000680030030000970070037001270080 00500164009001800169010000500187011001500192020000500207020001400212020000600226 005001900232039000500251020001400256013000700270#VV12.10281#VV12.10282#Nguyn Da nh Ninh#22000#Vi?t#N122C#372.7#^214#Nng cao k nng gii ton 5#Dnh cho hc s inh kh v gii#Nguyn Danh Ninh, Trn Th Kim Cng#^aH.#^ai hc S phm#2012 #^a134tr.^b24cm#Ton#Gii bi ton#Lp 5#Trn Th Kim Cng#Loan#Sch c thm#2 92281## 00541000000000277000450002600110000002600110001100500220002201400070004404100050 00511810006000560820004000628080005000660020031000710070043001020080005001450090 01800150010000500168011001500173020001000188020000600198005002000204039000500224 004001300229020001400242013000700256#VV12.10283#VV12.10284#Nguyn Th Minh Hng #30000#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh c bn v nng cao 6#Nguyn Th Minh Hng , Hong N Thy Trang#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a167tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6 #Hong N Thu Trang#Loan#In ln th 4#Sch c thm#292282## 00620000000000301000450002600110000002600110001100500200002201400070004204100050 00491810006000540820004000608080005000640020032000690070066001010080005001670090 01800172010000500190011001500195020001000210020000600220005002000226039000500246 004001800251020001400269020001200283005001600295013000700311#VV12.10285#VV12.102 86#Hunh Th i Nguyn#28000#Vi?t#S111T#428#^214#670 cu trc nghim ting Anh 7#Hunh Th i Nguyn (ch.b.), Trn Th Phng Thu, Nguyn Vn Vng#^aH.#^ai h c S phm#2012#^a151tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Trn Th Phng Thu#Loan#Ti bn ln th 3#Sch c thm#Trc nghim#Nguyn Vn Vng#292283## 00526000000000289000450002600110000002600110001100500120002201400070003404100050 00411810006000460820008000528080005000600020021000650030026000860070012001120080 00500124009001800129010000500147011001500152020000700167020000600174039000500180 004001800185020001400203020001200217013000700229#VV12.10287#VV12.10288#Mai Trng #20000#Vi?t#250K#530.076#^214# kim tra vt l 7#15 pht, 1 tit v hc k #Mai Trng #^aH.#^ai hc S phm#2012#^a103tr.^b24cm#Vt l#Lp 7#Loan#Ti b n ln th 1#Sch c thm# kim tra#292284## 00564000000000301000450002600110000002600110001100500100002201400070003204100050 00391810006000440820009000508080005000590020030000640030028000940070020001220080 00500142009001800147010000500165011001500170020001000185020000600195005000900201 039000500210004001800215020001400233020000800247013000700255#VV12.10289#VV12.102 90#Trnh Can#29000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp thc hnh ting Anh 7#Bi d ng hc sinh kh gii#Trnh Can, Cm Hon#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a167tr.^ b24cm#Ting Anh#Lp 7#Cm Hon#Loan#Ti bn ln th 2#Sch c thm#Bi tp#2922 85## 00953000000000337000450002600110000002600110001100500130002201400070003504100050 00421810006000470820007000538080005000600020066000650030097001310070070002280080 00500298009001800303010000500321011001500326021013500341020001800476020000600494 00500170050000500140051703900050053102000150053602000220055100500160057300500190 0589013000700608#VV12.10292#VV12.10291#inh Vn c#38000#Vi?t#D112H#170.71#^21 4#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn gio dc cng dn lp 6#nh hng d y hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#inh Vn c (tng ch.b.), V Th Thanh Nga, Nguyn L Thu (ch.b.)...#^aH.# ^ai hc S phm#2012#^a174tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc v thi t k cc bi hc trong sch gio khoa gio dc cng dn lp 6 theo chun kin t hc, k nng#Gio dc cng dn#Lp 6#V Th Thanh Nga#Nguyn L Thu#Loan#Sch gi o vin#Phng php ging dy#Nguyn Vn Phc#Dng Th Thy Nga#292286## 00962000000000337000450002600110000002600110001100500130002201400070003504100050 00421810006000470820007000538080005000600020066000650030097001310070073002280080 00500301009001800306010000500324011001500329021013700344020001800481020000600499 00500230050500500110052803900050053902000150054402000220055900500190058100500170 0600013000700617#VV12.10293#VV12.10294#inh Vn c#37000#Vi?t#D112H#170.71#^21 4#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn gio dc cng dn lp 7#nh hng d y hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#inh Vn c (tng ch.b.), Nguyn Th Phng Thy, o Th H (ch.b.)...#^a H.#^ai hc S phm#2012#^a166tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc v thit k cc bi hc trong sch gio khoa gio dc cng dn lp 7 theo chun ki n thc v k nng#Gio dc cng dn#Lp 7#Nguyn Th Phng Thy#o Th H#Loan #Sch gio vin#Phng php ging dy#Dng Th Thy Nga#V Th Thanh Nga#292287 ## 00964000000000337000450002600110000002600110001100500130002201400070003504100050 00421810006000470820007000538080005000600020066000650030097001310070074002280080 00500302009001800307010000500325011001500330021013500345020001800480020000600498 00500160050400500190052003900050053902000150054402000220055900500190058100500190 0600013000700619#VV12.10295#VV12.10296#inh Vn c#39000#Vi?t#D112H#170.71#^21 4#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn gio dc cng dn lp 9#nh hng d y hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#inh Vn c (tng ch.b.), Nguyn Vn Long, inh Th Thy Kiu (ch.b.)...#^ aH.#^ai hc S phm#2012#^a175tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc v thit k cc bi hc trong sch gio khoa gio dc cng dn lp 9 theo chun ki n thc, k nng#Gio dc cng dn#Lp 9#Nguyn Vn Long#inh Th Thy Kiu#Loan #Sch gio vin#Phng php ging dy#Trn Th Thu Huyn#Dng Th Thy Nga#2922 88## 00944000000000337000450002600110000002600110001100500210002201400070004304100050 00501810006000550820009000618080005000700020058000750030097001330070068002300080 00500298009001800303010000500321011001500326021012700341020001000468020000600478 00500160048400500180050003900050051802000150052302000220053800500210056000500180 0581013000700599#VV12.10297#VV12.10298#Nguyn Th Hng Lan#42000#Vi?t#D112H#42 8.0071#^214#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn ting Anh lp 7#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#Nguyn Th Hng Lan (ch.b.), Chu Th Mai Hoa, Nguyn Thy Dng...#^aH.# ^ai hc S phm#2012#^a192tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc v thi t k cc bi hc trong sch gio khoa ting Anh lp 7 theo chun kin thc, k nng#Ting Anh#Lp 7#Chu Th Mai Hoa#Nguyn Thy Dng#Loan#Sch gio vin#Phn g php ging dy#Nguyn Th Mai Hng#Lu Th Kim Nhung#292289## 00933000000000337000450002600110000002600110001100500180002201400070004004100050 00471810006000520820009000588080005000670020058000720030097001300070067002270080 00500294009001800299010000500317011001500322021012700337020001000464020000600474 00500210048000500150050103900050051602000150052102000220053600500180055800500120 0576013000700588#VV12.10299#VV12.10300#Nguyn Thy Dng#43000#Vi?t#D112H#428.0 071#^214#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn ting Anh lp 8#nh hng d y hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k n ng#Nguyn Thy Dng (ch.b.), Nguyn Th Mai Hng, Nguyn Th Tm...#^aH.#^a i hc S phm#2012#^a196tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc v thit k cc bi hc trong sch gio khoa ting Anh lp 8 theo chun kin thc, k nng #Ting Anh#Lp 8#Nguyn Th Mai Hng#Nguyn Th Tm#Loan#Sch gio vin#Phng php ging dy#Lu Th Kim Nhung#L Thanh H#292290## 00879000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020056000670030097001230070035002200080 00500255009001800260010000500278011001500283021017300298020000800471020000600479 005001800485039000500503004001300508020001500521020002200536013000700558#VV12.10 301#VV12.10302#47000#Vi?t#D112H#807.1#^214#Nguyn Th Hin#Dy hc theo chun k in thc, k nng mn ng vn lp 6#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#Nguyn Th Hin, Bi Th H ng Thy#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a214tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng d y hc cc bi hc trong sch gio khoa ng vn lp 6 theo chun kin thc, k n ng v mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh#Ng vn#Lp 6#B i Th Hng Thy#Loan#In ln th 2#Sch gio vin#Phng php ging dy#292291## 00879000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020056000670030097001230070035002200080 00500255009001800260010000500278011001500283021017300298020000800471020000600479 005001800485039000500503004001300508020001500521020002200536013000700558#VV12.10 303#VV12.10304#47000#Vi?t#D112H#807.1#^214#Nguyn Th Hin#Dy hc theo chun k in thc, k nng mn ng vn lp 7#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#Nguyn Th Hin, Bi Th H ng Thy#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a214tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng d y hc cc bi hc trong sch gio khoa ng vn lp 7 theo chun kin thc, k n ng v mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh#Ng vn#Lp 7#B i Th Hng Thy#Loan#In ln th 2#Sch gio vin#Phng php ging dy#292292## 00870000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050014000550020056000690030097001250070051002220080 00500273009001800278010000500296011001500301021017300316020000800489020000600497 005001600503039000500519020001500524020002200539013000700561#VV12.10305#VV12.103 06#33000#Vi?t#D112H#959.70071#^214#inh Ngc Bo#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn lch s lp 6#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thi t k bi hc theo chun kin thc, k nng#inh Ngc Bo (ch.b.), Nguyn Th Bc h, L Th Thu#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a152tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa lch s lp 6 theo chun kin thc , k nng v mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh#Lch s#L p 6#Nguyn Th Bch#Loan#Sch gio vin#Phng php ging dy#292293## 00866000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050014000550020056000690030097001250070043002220080 00500265009001800270010000500288011001500293021017300308020000800481020000600489 005002000495039000500515020001500520020002200535013000700557#VV12.10307#VV12.103 08#44000#Vi?t#D112H#959.70071#^214#inh Ngc Bo#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn lch s lp 7#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thi t k bi hc theo chun kin thc, k nng#inh Ngc Bo (ch.b.), Nguyn Th Th Bnh#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a198tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa lch s lp 7 theo chun kin thc, k nn g v mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh#Lch s#Lp 7#Nguy n Th Th Bnh#Loan#Sch gio vin#Phng php ging dy#292294## 00905000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020056000650030097001210070060002180080 00500278009001800283010000500301011001500306021017300321020000800494020000600502 005001600508039000500524020001500529020002200544005001800566013000700584#VV12.10 309#VV12.10310#40000#Vi?t#D112H#909#^214#Trnh nh Tng#Dy hc theo chun ki n thc, k nng mn lch s lp 8#nh hng dy hc theo chun kin thc, k n ng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#Trnh nh Tng (ch.b.), Nguy n Th Bch, Nguyn Mnh Hng#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a184tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa lch s lp 8 the o chun kin thc, k nng v mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca h c sinh#Lch s#Lp 8#Nguyn Th Bch#Loan#Sch gio vin#Phng php ging dy#N guyn Mnh Hng#292295## 00487000000000277000450002600110000002600110001100500160002201400070003804100050 00451810006000500820004000568080005000600020023000650070016000880080005001040090 01800109010000500127011001500132020000500147020000700152039000500159004001800164 020001400182020000600196013000700202#VV12.10311#VV12.10312#Nguyn Vnh Cn#39000 #Vi?t#T406N#512#^214#Ton nng cao i s 8#Nguyn Vnh Cn#^aH.#^ai hc S p hm#2012#^a227tr.^b24cm#Ton#i s#Loan#Ti bn ln th 5#Sch c thm#Lp 8#2 92296## 00584000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070046000700220004001160040018001200080 00500138009001800143010000500161011001500166020000500181020000600186020000800192 020001400200005001800214005001300232005001300245039000500258013000700263#VV12.10 313#VV12.10314#27000#Vi?t#250H#510.76#^214# hc tt ton 8#Nguyn Quang Hanh , Hn Lin Hi, Ng Thi Sn#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^ a143tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Quang Hanh#Hn Lin Hi#Ng Thi Sn#Loan#292297## 00499000000000277000450002600110000002600110001100500170002201400070003904100050 00461810006000510820008000578080005000650020026000700070017000960080005001130090 01800118010000500136011001500141020000700156020000600163039000500169004001800174 020001400192020000800206013000700214#VV12.10315#VV12.10316#Nguyn Thanh Hi#3500 0#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp nng cao vt l 9#Nguyn Thanh Hi#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a199tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Loan#Ti bn ln th 2#Sch c th m#Bi tp#292298## 00620000000000325000450002600110000002600110001100500160002201400070003804100050 00451810006000500820007000568080005000630020024000680070049000920080005001410090 01800146010000500164011001500169020000500184020000700189005001800196005001300214 03900050022700400180023202000140025002000090026402000060027302000080027901300070 0287#VV12.10317#VV12.10318#Nguyn Ngc m#38000#Vi?t#N114T#510.76#^214#500 bi ton chn lc 9#Nguyn Ngc m, Nguyn Quang Hanh, Ng Long Hu#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a231tr.^b24cm#Ton#i s#Nguyn Quang Hanh#Ng Long Hu#Loan#Ti bn ln th 3#Sch c thm#Hnh hc#Lp 9#Bi tp#292299## 00805000000000349000450002600110000002600110001100500120002201400070003404100050 00411810006000460820008000528080005000600020030000650030098000950070052001930080 00500245009001800250010000500268011001500273020000800288020001600296005001300312 00500140032503900050033900400400034402000140038402000070039800500140040500500140 0419020001500433013000700448#VV12.10319#VV12.10320#V Anh Tun#25000#Vi?t#454T #546.076#^214#n thi vo lp 10 mn ho hc#H thng cu hi v bi tp theo chu n kin thc, k nng. Cc n luyn. Gi tr v li gii#V Anh Tun (ch.b. ), Phm Th Qu, Nguyn Thu H...#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a132tr.^b24cm#Ho hc#Trung hc c s#Phm Th Qu#Nguyn Thu H#Loan#Ti bn ln th 1, c sa c ha, b sung#Sch c thm#n tp#Ngc Chu Vn#Phm Ngc Bc#Sch luyn thi#292 300## 00857000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020060000640070051001240080005001750090 01800180010000500198011001500203021021800218020000800436020000700444020000900451 005001600460005001800476039000500494020001500499020002200514013000700536#VV12.10 322#VV12.10321#50000#Vi?t#H561D#909#^214#Nguyn Th Ci#Hng dn s dng knh hnh trong SGK lch s lp 10 - THPT#Nguyn Th Ci, Trnh nh Tng, Nguyn Mn h Hng#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a216tr.^b24cm#Hng dn s dng cc loi k nh hnh nh bn , s , hnh v, tranh nh trong sch gio khoa lch s lp 1 0 phn lch s th gii. Gi v phng php s dng cc knh hnh cho ph hp vi tng i tng hc sinh#Lch s#Lp 10#Th gii#Trnh nh Tng#Nguyn Mnh Hng#Loan#Sch gio vin#Phng php ging dy#292301## 00556000000000289000450002600110000002600110001100500130002201400070003504100050 00421810006000470820004000538080005000570020039000620070046001010080005001470090 01800152010000500170011001500175020000500190020000700195005001600202005001500218 039000500233020001400238020000700252013000700259#VV12.10323#VV12.10324#Ng Long Hu#48500#Vi?t#K300N#510#^214#K nng lm thi v kim tra ton 10#Ng Long H u, Mai Trng Gio, Hong Ngc Anh#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a224tr.^b24cm#T on#Lp 10#Mai Trng Gio#Hong Ngc Anh#Loan#Sch c thm# thi#292302## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020039000490070030000880220004001180080005001220090 01800127010000500145011001500150020000500165020000700170020000700177020001400184 005001300198005001600211039000500227013000700232#VV12.10325#VV12.10326#32000#Vi ?t#K300N#510#^214#K nng lm thi v kim tra ton 12#Ng Long Hu, Mai Trn g Gio#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a152tr.^b24cm#Ton#Lp 12# thi#Sch c thm#Ng Long Hu#Mai Trng Gio#Loan#292303## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020039000490070030000880220004001180080005001220090 01800127010000500145011001500150020000500165020000700170020000700177020001400184 005001300198005001600211039000500227013000700232#VV12.10327#VV12.10328#41000#Vi ?t#K300N#510#^214#K nng lm thi v kim tra ton 12#Ng Long Hu, Mai Trn g Gio#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a190tr.^b24cm#Ton#Lp 12# thi#Sch c thm#Ng Long Hu#Mai Trng Gio#Loan#292304## 00548000000000301000450002600110000002600110001100500120002201400070003404100050 00411810006000460820008000528080005000600020020000650030027000850070012001120080 00500124009001800129010000500147011001500152020000800167020000700175039000500182 004001800187020001400205020000800219020001200227013000700239#VV12.10330#VV12.103 29#Ng Ngc An#58000#Vi?t#H401H#546.076#^214#Ho hc 11 nng cao#Bi dng hc sinh gii...#Ng Ngc An#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a339tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Loan#Ti bn ln th 3#Sch c thm#Bi tp#Trc nghim#292305## 00478000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020050000540080005001040090018001090100005001270110 01500132015002900147020000800176020000700184039000500191020001400196020000700210 013000700217#VV12.10332#VV12.10331#130000#Vi?t#T455T#546.076#^214#Tng tp t hi Olympic 30 thng 4 ho hc lp 10#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a694tr.^b24cm# TTS ghi: Ban T chc k thi#Ho hc#Lp 10#Loan#Sch c thm# thi#292306## 00478000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020050000540080005001040090018001090100005001270110 01500132015002900147020000800176020000700184039000500191020001400196020000700210 013000700217#VV12.10333#VV12.10334#150000#Vi?t#T455T#546.076#^214#Tng tp t hi Olympic 30 thng 4 ho hc lp 11#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a830tr.^b24cm# TTS ghi: Ban T chc k thi#Ho hc#Lp 11#Loan#Sch c thm# thi#292307## 00471000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020046000510080005000970090018001020100005001200110 01500125015002900140020000800169020000700177039000500184020001400189020000700203 013000700210#VV12.10335#VV12.10336#95000#Vi?t#T455T#807.6#^214#Tng tp thi Olympic 30 thng 4 ng vn 11#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a491tr.^b24cm#TTS gh i: Ban T chc k thi#Ng vn#Lp 11#Loan#Sch c thm# thi#292308## 00434000000000241000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480020051000530080005001040090018001090100005001270110 01500132020000500147020000700152039000500159020001400164020000700178013000700185 #VV12.10337#VV12.10338#130000#Vi?t#T455T#510.76#^214#Tng tp thi Olympic 30 thng 4 ton hc lp 11#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a670tr.^b24cm#Ton#Lp 11# Loan#Sch c thm# thi#292309##